0^ ^ strfur, .2018-04-17 · madhya pradesh public service commission ' state service preliminary

Download 0^ ^ sTRfUr, .2018-04-17 · madhya pradesh public service commission ' state service preliminary

Post on 21-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 0^ sTRfUr,qnflgfT-aois, q^tarr 18.02.2018

  feffecT TrffSTT mRuiIH

  fl^-982/05/2018/3^3-10 f^TRP 17.04.2018eTfcp 3TFfrT IKT Rl^llRa Rgim 5f>RTcf7-05/2017/l2.12.2017

  STFrar^ 3iiqc;-| c[?f sff^ ferf^ 08.01.2018 (3T) W f5Hlc5-01 /05-06/2017, Ril'c^20.12.2017, (^) 5(5110-02 / 05-06 / 2017, RHl'ch 20.12.2017, (^) ?jf%sMicl5-03/05-06/2017, 24.02.2018, {^) ^ q3f ?f7flfcP-04/05-06/2017, 20.03.2018, {i) ^ m 5Fn^-05/05/2017, 07.04.2018, fp) ^ 5f5TTFf7-06/05/2017,

  14.04.2018, q^ Tf 3F#qcf ^-298 qqt tg ^ qNf^qcp qfraq-2018^aq Rqiq> I8.02.2018 (qfctqR) q^f if qsqT qqqqqf-WTpq sreq^rq qin: 10.00 12.00

  qq Rdiq q^qqq-qqqqq 3rf?rq)f^ qftaqq srqqp? 02.15 ^ 04.15 rra? q^ 7^ 51 Rrefiqq qffgq 3iiq1fyld q^t q^ sjt |

  02/ , qqqtqq q^aq qq qrw 7^ 15 ^ RrfFt wq sfq? hrt st# sqtqiq ^#qfe?r t 1^ 3f# sqtqqrf ^ ^Rpf 3fq>-437, Rriqiqqqrq (3TRaTqT%r, ^feqrf^ a^qwrnfifq) 7g^-i76 qq3^ #^-210 qrf^qf^ ti qrqf^ sn^qqTf qfr ^^-4907 ti Mtqiqqrq'fe? sr^ sq^qqff q?r d!hk t :

  Rl5llRel qq-298 qjqf^ 3r# sntqq^f q^ qTeT 7475^1-4907o

  aFTR^cT (UR) - 154 25063T^7^ wf^ (SC) - 48 805ST^Tjf^ \qqvjiifd (ST) 62 985sqqr'firBT^ cpf (OBC) - 34 611

  03/ qrqPlTp qfraq 4 TTOeT STRjaft 3Tq^ 343qqqqq qq4, cqf^vFRT fafqqq qq4, qqRarf^qqq? qq SmTl sr^qr 7^ TrqfSiq qPTTq srfqel^a www.mponline.gov.in,www.mppsc.com,www.mppsc.nic.in qq www.mppscdemo.in qq 3Md^ qqqq Online Module 4 wRfe qjqUpload 7544 I04/ 3Tf4^ Upload q4 STqtal Rqi'^ 01.05.2018 (qtqqq 12:00 7q^) ^ 31.05.2018 (ttBi12:00 7(74) qq^ tM I qfl snqaft srfriq feif^r qq? Online 41 siM^q qq^ qfr q4f4 qqqfr3iRTflqT Tqq: qqRi fl qqq4r qsq ^ Trqf 4 qqq f4?4fl sjwqfqq qq f4qR qff f^^q TJnqqr 105/ qjTp 3(ilq qqq srf^r^Tsr qpq qfl f4>q vnq41 3iq: 7t41 qqq Online fl q4 qqqr fqaq 3t4447i siqeflq f4?q qqqr 1106/ Hxlaq qiqtSfq? 3(f qjq sTRisff 3rq4 si^qqqqq qq4 qq 7zjl4qqq fciTRq qq4qqqqqfq sqqpq qfl ^TRqfq www.mponline.goy.in,www.mppsc.com,www.mppsc.nic.in qTfwww.mppscdemo.inqq Rqi* 01.05.2018 (qlqgq 12:00 7(74) ^ 31.05.2018 (qTf4( 12:00 7(^4) qq?qq 777441 37^ qflaq fg qjqf^ 3if 3trt^ 3r3qqFTq qqf qTf czrf^qqq f^qqq sffqqqfq qq474 qqar fl Pihi371k qqm qql 741 TTqqf^q/qqqqrRiq qlci 77^ q?q 3Tq4 sqqqnfq sqfqq qq74 7qar 3(qq4g ^44 :- 1

  1. Tq^qfrrfsTl

  2. ftarRrq? ql'^cii 1

  3. 74441 qqqq qq 1

  \ 344qq

 • -02-

  4. 1^:WT 3riaJf (PH) 1^:?FFfTcrr OTM I5. aTTETR cfjT^ I6. ^31^ fcTcRUT TJ^ gft TT1% (SC/ST/OBC3I*Ilf5W I7. 'jcnj^ ^ ''5^ ^ M ^ I8. ^iKHchli) ^ ?nWt7T ^ cPT m \9. ^RiSrcT firmTT w mm m i10. STM MM Mf (irf^ ^ ) I

  07/ 3ntM7 IM 3)HcHl^H 3n^ M ^ vHMchl-Jl cfff xtfTaTT 13c^MMcT ^CT ^/cpJtSM vjq^iid ^ ^ M ft cffr MaTMTR cf^ MMT #ft I ^^"xTl"! M 3M7aff cfit IJcRT qPfci MRd 3Tl?l^7g' MSTMfTR f vcJmIMcT fPTT f I08/ trffSTT f >(145C1 3i|c|qct5l ^RST ^cfT 'qftaTT2018 fpTM, RTTfeTZR M vRefg?#TFft7T -g^SlT^ ilffSlT M 3im~lRHd ^ I RftaTlfsW cf?t WIT ciaTT MTMIW 7(71^^ c[5t qR^rfd^ild #fri HRf^rar iTftarr f ^fiw sniiMf titi- tffranSMlM MI 'MM TJcf ij^aTr ^;M7 W 31Hdl^d ^gMH MMT STRMTf? flRT I MfTT ^Rjuf yRbij]TfTT ^*idid 3TMaff TjafrR-arf^ Netbanking/Crcdit card/Debit card SfarcIT Mponline 7^M RMI ^'Idld cM I SntM# TfTf ^ ipfraTT RiMTJTTR 3Tr^ TJcf qft8TT fTJfmr :-

  wiy^^i 4^ get PiciKfl aig'^^Rid ^diRi,aig'i^Rid uiduiiRi, thm Ru-^i 7Ff mmR:^|ckl aii^l

 • MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

  ' STATE SERVICE PRELIMINARY EXAM 2018

  ROLL NO WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL) PAGE

  S .NO. ROLLNO S .NO. ROLLNO S .NO. ROLLNO S.NO. ROLLNO S.NO. ROLLNO

  1 . 100030 60. 101059 119. 102310 178. 103401 237. 104591

  2. 100031 61. 101071 120. 102335 179. 103459 238. 104608

  3. 100063 62. 101091 121. 102340 180. 103498 239. 104661

  4 . 100065 63. 101107 122. 102354 181. 103507 240. 104664

  5. 100167 64. 101126 123. 102379 182 . 103526 241. 104694

  6. 100191 65. 101142 124 . 102391 183. 103533 242 . 104695

  7 . 100217 66. 101156 125. 102392 184 . 103587 243. 104707

  8 . 100219 67. 101159 126. 102401 185. 103588 244 . 104793

  9. 100228 68. 101166 127 . 102405 186. 103594 245 . 104797

  10. 100246 69. 101175 128. 102407 187 . 103595 246. 104847

  11.'100272 70. 10il76 129. 102410 188 . 103602 247. 10485212 . 100311 71. 101178 130. 102413 189 . 103633 248 . 104853

  13. 100339 72. 101189 131. 102419 190. 103657 249. 104866

  14 . 100345 73. 101221 132. 102422 191. 103668 250 . 104879

  15 . 100378 74. 101260 133. 102518 192 . 103677 251. 104883

  16. 100403 75. 101263 134. 102520 193. 103680 252 . 104918

  17 . 100410 76. 101300 135. 102524 194 . 103721 253. 104932

  18 . 100411 77. 101306 136. 102547 195 . 103735 254 . 104968

  19. 100416 78. 101310 137, 102548 196. 103752 255. 104987

  20. 100426 79. 101336 138. 102555 197. 103779 256. 105005

  21. 100481 80. 101"347 139. 102556 198 . 103781 257 . 105010

  22. 100485 81. 101353 140. 102561 199. 103784 258. 105016

  23. 100489 82. 101377 141. 102571 200 . 103793 259. 105047

  24 . 100494 83. 101378 142. 102603 201. 103811 260. 105068

  25 . 100528 84. 101385 143. 102614 202. 103817 261. 105071

  26. 100534 85. 101491 144. 102638 203. 103830 262. 105077

  27. 100539 86. 101501 145. 102676 204 . 103831 263. 105091

  28. 100545 87. 101512 146. 102677 205. 103835 264 . 105093

  29. 100546 88. 101542 147. 102723 206. 103842 265. 105115

  30. 100549 89. 101547 148. 102750 207. 103867 266. 105126

  31.'100554 90. 101604 149. 102752 208 . 103872 267. 10513032. 100560 91. 101606 .150. 102771 209. 103896 268. 105145

  33. 100565 92. 101627 151. 102789 210 . 103901 269. 105222

  34 . 100575 93. 101639 152. 102827 211. 103902 270. 105237

  35. 100580 94. 101692 153. 102833 212. 103999 271. 105248

  36. 100588 95. 101738 154 . 102858 213. 104024 272. 105253

  37. 100617 96. 101788 155. 102934 214. 104045 273. 105279

  38. 100628 97. 101813 156. 102939 215. 104051 274 . 105300

  39. 100638 98. 101815 157 . 102950 216. 104070 275. 105317

  40 . 100660 99. 101826 158. 103014 217 . 104081 276. 105321

  41. 100667 100. 101854 159. 103058 218 . 104090 277 . 105358

  42. 100683 101. 101904 160. 103063 219. 104107 278. 105377

  43. 100689 102. 101909 161. 103088 220. 104120 279. 105422

  44 . 100708 103. 101927 162. 103093 221. 104155 280 . 105453

  45. 100712 104 . 101942 163. 103115 222 . 104157 281. 105455

  46. 100716 105. 102003 164 . 103128 223. 104182 282. 105499

  47 . 100724 106. 102016 165. 103156 224 . 104196 283. 105520

  48. 100755 107. 102051 166. 103193 225. 104198 284 . 105553

  49. 100795 108. 102067 167. 103195 226. 104223 285. 105571

  50. ,100817 109. 102075 168. 103204 227 . 104241 286. 10557851.'l00830 110, 102105 169. 103225 228. 104251 287. 10558652. 100859 111. 102139 .170. 103253 229. 104272 288 . 105610

  53. 100860 112. 102154 171. 103257 230. 104282 289 . 105613

  54 . 100870 113. 102227 172. 103291 231. 104295 290. 105620

  55. 100910 114. 102244 173. 103292 232. 104375 291. 105636

  56. 100942 115. 102249 174. 103304 233. 104434 292 . 105647

  57 . 101002 116. 102261 175. 103357 234 . 104440 293. 105894

  58. 101016 117. 102282 176. 103381 235. 104452 294 . 105950

  59. 101044 118. 102288 177. 103386 236. 104517 295. 106019

 • MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

  STATE SERVICE PRELIMINARY EXAM 2018

  ROLL NO WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES (PROVISIONAL) PAGE 2 .

  S .NO. ROLLNO S.NO. ROLLNO S.NO. ROLLNO S.NO. ROLLNO S .NO. ROLLNO

  296. 106059 355. 107271 414. 108324 473. 109392 532. 110532

  297 . 106081 356. 107298 415. 108348 474. 109403 533. 110544

  298. 106092 357. 107315 416. 108400 475. 109405 534 . 110554

  299. 106093 358. 107319 417. 108438 476. 109423 535. 110567

  300. 106105 359. 107320 418. 108445 477. 109451 536. 110568

  301. 106108 360. 107324 419. 108448 478 . 109454 537 . 110579302. 106134 361. 107325 420. 108458 479 . 109458 538 . 110591303. 106179 362. 107364 421. 108480 480. 109462 539. 110619304 , 106225 363. 107386 422. 108482 481. 109483 540. 110633305. .106240 364. 107397 423. 108528 482 . 109522 541. 110636306. 106286 365. 107428 424 . 108547 483. 109523 542. 110653307 . 106302 366. 107435 425. 108561 484 . 109545 543. 110657308 . 106316 367. 107476 426, 108612 485 . 109577 544 . 110661309. 106349 368. 107481 427. 108636 486. 109599 545. 110682

  ' 310. 106382 369. 107506 428. 108638 487 . 109616 546. 110691311. 106391 370. 107511 429. 108639 488. 109622 547 . 110708312. 106455 371. 107543 430. 108695 489, 109641 548 . 110728313. 106469 372. 107558 431. 108713 490. 109686 . 549. 110789314 . 106492 373. 107579 432. 108727 491. 109688 550 . 110809315. 106501 374. 107589 433. 108831 492. 109716 551. 110812316. 106537 375. 107641 434. 108833 493. 109719 552. 110815317 . 106562 376. 107645 435. 108839 494 . 109747 553. 110885318. 106572 377. 107664 436. 108841 495 . 109753 554 . 110922319. 106576 378. 107739 437. 108857 496. 109760 555. 110956320. 106592 379. 107740 438. 108862 497 . 109762 556. 110965321. 106605 380. 107806 439. 108888 498 . 109790 557 . 110976322. 106614 381. 107813 440. 108895 499. 109831 558. 110979323. 106629 382. 107821 441. 108901 500 . 109834 559. 110981324 . 106659 383. 107863 442. 108919 501. 109937 560. 110989325. .106671 384. 107889 443. 108923 502 . 109947 561. 111039326. 106731 385. 107894 444 . 108964 503. 109989 562. 111054327. 106737 386. 107921 445. 108978 504 . 110000 563. 111060328 . 106747 387. 107922 446. 108983 505 . 110024 564 . 111083329. 106761 388. 107961 447 . 108989 506. 110036 565. 111090330. 106767 389. 107979 448 . 108997 507 . 110049 566. 111105331. 106768 390. 108002 449. 109004 508 . 110062 567 . 111115332 . 106780 391. 108016 450. 109014 509 . 110095 568. 111116333. 106793 392. 108026 451. 109046 510 . 110116 569. 111121334 . 106813 393. 108036 452. 109052 511.

Recommended

View more >