100279142 sejarah penubuhan dan perlembagaan universiti

Download 100279142 Sejarah Penubuhan Dan Perlembagaan Universiti

Post on 13-Aug-2015

53 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAKLIMAT

KOLEJ JAIPUTRA

EN MOHD SHAHAROM BIN AZMIN KETUA PEGAWAI OPERASI (COO) KOLEJ JAIPUTRA

TUJUANMemahami dan menghayati Falsafah Penubuhan JAIPUTRA Objektif Penubuhan JAIPUTRA Struktur JAIPUTRA Peranan dan Fungsi JAIPUTRA

KOLEJ JAIPUTRA Ditubuhkan pada 20 Mac 1998 hasil memorandum bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan. Peranan Utama: - Menyediakan pendidikan & latihan yang seimbang dalam suasana ketenteraan - Melahirkan pegawai tentera berijazah,keperibadian, semangat keperwiraan,daya tahan dan beretika tinggi - Memperluas dan mempertingkatkan aktiviti R & D dalam pertahanan negara - Menyediakan peluang pendidikan tinggi kepada pegawai ATM Diuruskan bersama oleh KEMENTAH dan UTM

Sejarah Penubuhan UPNM Bermula daripada persetujuan MAT pada 24 Nov 2005 untuk menaikkan taraf ATMA kepada UPNM UPNM ditubuhkan mengikut peruntukan Seksyen 6(1) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971(Akta 30)

ATMA selepas satu dekad..UPNM di inspirasikan Sebab Utama: Membangunkan Program Sains dan Teknologi Pertahanan Meningkatkan Kualiti -Modal Insan ATM Meluaskan Aktiviti Penyelidikan dalam Bidang Pertahanan Meluaskan Peluang pengajian Tinggi Untuk Staf ATM Berperanan sebagai Pusat pengajian Lanjutan untuk ATM Menyediakan Latihan Yang Bersepadu antara Akademik dan Ketenteraan Universiti Pusat Pengajian Dan Penyelidikan Pertahanan Utama

PENGISYTIHARAN YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pada 16 September 2006 telah mengisytiharkan secara rasmi nya UPNM sebagai IPTA ke-20 di Malaysia

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

CARTA ORGANISASI UPNMVice ChancellorDeputy Vice Chancellor (Academic) 1. Faculty of Defence Engineering 2. Faculty of Defence Science and Technology 3. Faculty of Defence Studies and Management 4. Foundation Programmes Deputy Vice Chancellor ( R&D) Director Leadership And Corporate Affairs

Deputy Vice Chancellor (Student Affairs) Akademi Latihan Ketenteraan(ALK)

Chancellory

Centre for Headership and Professional Deveploment Centre for Defence Research & Technology (KODRAT) Centre for Defence And International Security Studies

Bursar

Registrar

1. Faculty of Military Medicine 2. Faculty of Avation and Space

Director Deveploment

Library

Director ICT

UPNM VISIONMenjadi Universiti pertahanan premier untuk pendidikan,latihan dan penciptaan ilmu

To be premier defence university for education,training and knowledge creation

UPNM MISSIONUPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sabuah universiti pertahanan premier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional,penciptaan ilmu,penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi,dan juga penyelidikan polisi

UPNM is committed to excellence in serving the nation as a premier defence university for leadership and profesional development, knowledge creation,dissermination and application of defence science and technology, as well as policy research

UNIVERSITY GOVERNAN Lembaga Pengarah UniversitiDitubuhkan dibawah Seksyen 17 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Keahlian: 1. Laksamana (B) Tan Sri DatoSri Mohd Anwar b.Hj Mohd Nor - Pengerusi 2. DatoAbu Bakar b.Hj Abdullah 3. Jen.Tan Sri Dato Sri Abdul Aziz b. Hj Zainal 4. Tan Sri DatoHashim b.Meon 5. Prof.Dato Ir Dr Radin Omar Radin Sohadi 6. Prof. Emeritus DatoDr Zawawi b.Ismail 7. Naib Canselor 8. Puan Nor Azian bt.Dato Hj Yahya 9. Pendaftar - Setiausaha

SKOP KELULUSAN OLEH LEMBAGA PENGARAHPerkara-perkara Dasar dan Polisi Universiti yang mempunyai kesan besar kepada Universiti dari segi pentadbiran dan perkhidmatan. Peraturan-peraturan akademik, pentadbiran dan perkhidmatan.

Kursus dan program pengajian baru di semua peringkat pengajian.Penamatan / penangguhan sesuatu program akademik. Penubuhan Unit, Bahagian, Fakulti, Pusat Kecemerlangan Baru dan Implikasi.

SKOP KELULUSAN OLEH LEMBAGA PENGARAH (smbg)Sistem saraan dan perkhidmatan. Program kerjasama dengan pihak luar. Semua urusan perlantikan, kenaikan pangkat, pembaruan kontrak dan pinjaman jawatan- jawatan tertinggi akademik dan pentadbiran. Rayuan hukuman tatatertib staf universiti. Perkara-perkara pemakluman dari jawatankuasajawatankuasa yang ditubuhkan di peringkat LPU.

SKOP KELULUSAN OLEH LEMBAGA PENGARAH (smbg)Laporan Tahunan Universiti Dan Sumbangan / Bantuan Dari Pihak Luar. Permohonan Penubuhan Syarikat Dan Pemilikan Pelaburan. Perkara-perkara Yang Akan Dikemukakan Untuk Pertimbangan Jemaah Menteri. Menerimapakai Pekeliling Kerajaan, Penganugerahan Ijazah, Pinjaman Daripada Luar, MOU, Pengwujudan Anugerah-anugerah Universiti Dan Lain-lain Perkara Yang Diarahkan Oleh Pengerusi Dan Pihak Pengurusan Universiti.

SKOP MAKLUMAN KEPADA LEMBAGA PENGARAH Keputusan Mesyuarat Senat, J/K Kewangan, Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Perolehan. Laporan Kemajuan Pelaburan / Anak Syarikat.

Perancangan Dan Pencapaian Sasaran Kerja.Laporan Perkembangan Semasa Dan Pusat-pusat Kecemerlangan. Keputusan Jawatankuasa Pemilih. Perkara Yang Diarahkan Oleh Naib Canselor, Senat Dan Jawatankuasa Eksekutif.

APA OBJEKTIF PENUBUHAN UPNM? Menyediakan asas pengetahuan yang seimbang kukuh dalam bidang utama Menanam semangat setia & patriotisma Membentuk dan membekal pemimpin masa depan yang cemerlang dan berkebolehan Membangun sebuah warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dan bermoral tinggi Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang keutamaan tertentu

samb

Secara ringkas ada 2 Fungsi Utama UPNM Fungsi pengajaran dan pembelajaran Fungsi penyelidikan dalam bidang pertahanan dan keselamatan Bermatlamatkan : Melahirkan K-Armed Forces selaras dengan permodenan dan peningkatan teknologi negara

UPNM HARI INIA. CENTRE OF DEFENCE FOUNDATION STUDIES (ASASI) Engineering Science & Defence Technology Defence Management Studies

B. FACULTIES:1. Faculty of Engineering

Bachelor of Civil Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor of Electrical & Electronics Engineering (Power) Bachelor of Electrical & Electronics Engineering (Communication)

Samb.

2. Faculty of Science & Defence TechnologyBachelor of Maritime Technology Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligent) Bachelor of Computer Science (Security Systems) 3. Faculty of Defence Management Studies

Bachelor of Strategic Studies Bachelor of Defence Resource Management

UPNM HARI INIC. CENTRES:Military Training Academy (ALK) Centre of General Studies & Languages Centre for Research Management & Post Graduate Studies Centre of Leadership & Corporate Affairs Centre for Defence and International Security Studies Research Center for Defence Technology Pusat Jaminan Kualiti Pusat Pengurusan Akademik dan Inovasi

FAKULTI BARUFAKULTI PERUBATAN DAN KESIHATAN PERTAHANAN (Faculty of Medicine and Defence Health)

Program baru akan ditawar 2010/2011 1. Sarjana Muda Doktor Perubatan 2. Post graduate Diploma in Military Medicine 3. Master in Military Medicine Fakulti Pengajian Penerbangan(Faculty of Aviation Studies)

PERLEMBAGAAN UNIVERSITIUPNM diwartakan pada 10 November 2006 dan tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Perlembagaan UPNM terbit dan diwartakan pada 9 Oktober 2008 pindaan 2009

Pengambilan kumpulan pertama pelajar UPNM adalah pada Jun 2007 seramai 780 orang (termasuk 456 bagi program Asasi Pertahanan) Dianggarkan pada sesi 2011/20012 jumlah pelajar UPNM adalah 5000 orang (termasuk pelajar pasca siswazah dan pelajar luar negara)

BEBERAPA ISTILAH PENTING DALAM PENGURUSAN UNIVERSITI1. Lembaga Pengarah Universiti

2. Canselor,Pro Canselor,Naib Canselor3. Timbalan Naib Canselor 4. Fakulti, Dekan/Pengarah

5. Jawatan Kuasa Universiti (Senat,Kewangan,Perolehan,Pembangunan,Pengurusan,Lembaga Pemilih,Naik Pangkat etc) dengan keahlian berbeza 6. Kaedah,Statut & Peraturan

Struktur Jabatan PendaftarPENDAFTAR (N54)

TIMBALAN PENDAFTAR (N52) En. Mohd Bakhari bin M. Yasin BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK (N48) Pn. Sarina bt Abd Rani PUSAT PERUBATAN Kapt Dr Azhar/Dr Wisman

BAHAGIAN PENGAMBILAN DAN PERJAWATAN (N41) Pn Nor Hazimah Abd Aziz

BAHAGIAN LATIHAN KOMPETENSI & CPD (N41) Pn. Sharin Haslin bin Shamsuddin

BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI DAN PENTADBIRAN AM (N41) En. Mohd Fadzhil bin Zainol

BAHAGIAN KENDERAAN (N41)

BAHAGIAN PERKHIDMATAN DAN SARAAN (N48) En Nor Hamizi

BAHAGIAN GOVERNAN DAN PERUNDANGAN(N41) Pn. Khairulbariah bt Husin

BAHAGIAN KESELAMATAN (KP41) En. Azhar bin Mohamed Ali

OBJEKTIF JABATAN PENDAFTARObjektif 1 : Menarik, Melantik, Membangun Serta Mengekalkan Tenaga Kerja Yang Berpengetahuan Dan Memenuhi Keperluan UPNM Di Semua Peringkat Objektif 2 : Meningkatkan Tahap Profesionalisme Dan Kompetensi Staf Melalui Program Latihan Berterusan. Objektif3 : Menawarkan Perkhidmatan Berkualiti Kepada Pelanggan Melalui Penggunaan ICT

Objektif 4: Menyediakan Kemudahan Dan Perkhidmatan Yang Menepati Kepuasan PelangganObjektif 5: Meningkatkan Pengambilan Dan Kemasukan Pelajar Dari Profile Pelajar Yang Berprestasi Tinggi

Objektif 6: Meningkatkan Sistem Tadbir Urus diBahagian Pengurusan Akademik

Fungsi dan Peranan Jabatan Pendaftar Menjadi tonggak kepada pentadbiran Universiti kearah kecemerlangan organisasi. Menyediakan perkhidmatan yang efisyen bagi memenuhi kehendak dan jangkaan pelanggan Menggubal dan mentafsir dengan tepat dan melaksanakan dasar dan ketetapan pihak berkuasa secara berhemah.

Fungsi dan Peranan Jabatan Pendaftar (Samb.) Penyediaan peluang latihan dan pembangunan sertapendidikan berterusan ke arah peningkatan profession dan kerjaya staf universiti. Menggalakkan perkongsian pintar dan pemindahan kepakara