a zh war acharya

Click here to load reader

Post on 18-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  1/23

  Azhwar Other names Month ThiurNakshathram

  Madhurakaviaazhwar Chithirai Chithirai

  Nammaazhwar Vaigaasi Visaagam

  Periyaazhwar Aani Swaathi

  Aandaal Aadi Pooram

  Poigaiaazhwar Aippasi Thiruvonam

  Boodhathaazhwar Aippasi Avittam

  Peyaazhwar Aippasi Sadhayam

  inkaviyAr,

  AzhvArkkadiyAn

  Maaran, paraangusan,

  aarimaaran,

  Vazhuthinaathan,

  satagopan, prapanna

  !ana kutasthar,

  aazhwar, vedham tamil

  seitha perumal,

  thiruvaimozhi perumal,tirunavirudaiyapiran,

  kurugesar,

  kurugaipiraan,

  vagulaa"haranar,

  arulmaaran, udhaya

  "haaskarar, tenarangan

  ponnadi, kuzhandhai

  muni

  vishnu #hithan, mei

  naavan, "hatta

  naathan, pattar

  piraan,srivilliputhoorAr,

  sriranganAdasvasurar

  g$dha, aazhawar

  thirumagal,

  soodikkodutha nA#hiyAr

  kaasaara yoghi,

  saromunindhrar,

  poigaiyaar

  Boodhaahvayar,"oodhathar,

  mallaapuravaraadhisar

  Mahadhaahvayar,

  mayilaapuraaadhipar

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  2/23

  Thirumangaiaazhwar aarthigai aarthigai

  Thirupannaazhwar aarthigai %ohini

  Thondaradipodiaazhwar Maarghazhi ettai

  Thirumazhisaiaazhwar Thai Magam

  ulasekaraazhwar Maasi Punarpoosam

  Aalinadan, adayaaru

  singam, aratai muki,

  neelan, kaliyan,

  parakaalan, mangayark$n, kali dhvamsan,

  kavi loka dhivaakaran,

  #hathush kavi

  sikamani, shat

  pra"anda kavi, kali

  vairi, naalu kavi

  perumal,

  thirunavirudaya

  perumal, arul maari,

  kongu malar

  kuzhaliyarvel, kotra

  vendhan

  Muni vaahanar, paan

  perumal, yogi

  vaahanar, paanar,

  gaayaka saarva "haumar

  Vipra narayanan,

  "hathaangri renu,

  an"ar thaal thuli

  sri "hakthi

  saarar,mahisaarapuraad

  hisar,

  "argavaathma!ar,tirumazhisaiyaar,

  mazhisaipiran

  kolli kaavalan,

  kulasekara perumal,

  seralarkon,

  kukudapuraadhisar

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  3/23

  Avathaaram Paramapadam

  Stalam Time Stalam Time

  Thirukkoloor

  Thirukkurugur Thirukkurugur

  Srivilliputtur

  Srivilliputtur Thiruvarangam

  Thiruvekka Tirukovalur

  Thirukkadalmallai Tirukovalur

  Mylapore Tirukovalur

  &wapara and ali

  'uga sandhi

  () years a*ter

  avathaaram

  + days a*ter

  ali-s arrival

  .( years a*ter

  avathaaram

  / years a*ter

  ali-s arrival

  Tirumaalirun#ho

  lai

  0( years a*ter

  avathaaram

  &wapara and ali

  'uga sandhi

  &wapara and ali

  'uga sandhi

  &wapara and ali

  'uga sandhi

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  4/23

  urayalur Tirukurungudi

  1raiyur

  Thirumandangudi

  Thirumazhisai

  Thiruvan!ikkalam Mannaar koil

  .20 years a*ter

  ali-s arrival

  3)( years a*ter

  avatharam

  .+. years a*ter

  ali-s arrival

  0+ years a*ter

  ali-s arrival

  3)( years a*ter

  avatharam

  &wapara and ali

  'uga sandhi

  20 years a*ter

  ali-s arrival

  4/ years a*ter

  avatharam

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  5/23

  Thiruvarasu Prabandham

  annin#hiruthaam"u 5336 7 8yarppa 52./ to 2+/6

  Azhwarthirunagari

  Thirumalirunsolai

  7

  7 Mudhal Thiruvandhaadhi 53))6 7 8yarppa 5)0 to 3036

  7 8rendaam Thiruvandhaadhi 53))6 7 8yarppa 530 to 036

  7 Moondraam Thiruvandhaadhi 53))6 7 8yarppa 530 to 036

  Thiruvirutham 53))6 7 8yarppa 5+/0 to (//6

  Thiruvaasiriyam 5/6 7 8yarppa 5(/0 to (0+6

  Periya Thiruvandhaadhi 50/6 7 8yarppa

  Thiruvaimozhi 533)6 5022 to +)))6

  Thiruppallandu 536 7 Mudhalaaiyram 53 to 36

  Periyaazhwar Thirumozhi 5++26 7 Mudhalaaiyram 53. to +/.6

  Thiruppaavai 5.)6 7 Mudhalaaiyram 5+/+ to ().6

  Naa#hiyaar Thorumozhi 53+.6 7 Mudhalaaiyram 5()+ to 4+46

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  6/23

  Thirukkurngudi

  7 Amalanaadhipiraan 53)6 7 Mudhalaaiyram 52/ to 2.46

  7

  um"akonam

  Perumal Thirumozhi 53)(6 7 Mudhalaaiyram 54+/ to /(36

  Periya Thirumozhi 53)0+6 52+0 7 ).36

  Siriya Thirumadal 5//9(6 7 8yarppa 54/. to /3)6

  Periya Thirumadal 53+09(6 7 8yarppa 5/33 to /2)6

  Thiruvezhukoothrigai 536 7 8yarppa 54/6

  Thirukurndaandagam 5)6 5). 7 2)(36

  Thirunedundaandagam 5.)6 5)( 7 )036

  Thirumaalai 5+(6 7 Mudhalaaiyram 50/ to 2346

  Thiruppalliezhu#hi 53)6 7 Mudhalaaiyram 523/ to 246

  Thiru#handhavirutham 53)6 7 Mudhalaaiyram 5/( to 0/36

  Nanmugan Thiruvandhaadhi 5246 7 8yarppa 5.0 to +//6

  Mannar oil near

  Am"asamuthram

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  7/23

  Thaniyan Amsam

  Sriman Naadhamunigal umudhar

  :arudar

  Naa#hiyaar

  Mudhaliyaandaan Paan#ha#hanyam

  Thirukurgaipiraan Pillaan :owmedagam

  urugai aavalappan Nandhagam

  idaam"i Aa#haan

  Aru;aala Perumaa;

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  8/23

  Saarngam

  Srivatsam

  Vai!ayanthi

  Sudharsanam

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  9/23

  Avathaara Palam Day's speciality Parents

  .0

  rishna Anu"havam 32

  Periyaazhwar 33

  Para Vyuha Anu"havam 7 4

  Para Vyuha Anu"havam 7 3.

  Para Vyuha Anu"havam 7 3(

  TotalDivyadesanm

  Mana!AsAsanam

  Nammazhvar Anum"havam

  5A#haryan6

  1thadhu emakku

  ennu Nen!e $hr

  rishna Anu"havam and

  1padhesam to others

  Naadhan

  avatharitha Naa;

  udayanangai and

  kaariyaar

  Nal Aaniyil S$dhi

  Naa;

  Padmaiyamman and

  mukundhaariyar

  rishna Anu"havam and

  Thiruppaavai

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  10/23

  04

  7 .

  +

  Andharyaami Anum"havam 34

  3)

  Ar#haa Saamanya Anu"havam

  and kaingaryam to Sri

  Vaishnavas=Temple

  Vaaitha Pugazh

  Mangayarkon

  avatharitha naal

  Ar#haa Visheshya 5Sri

  %anganaathan6 Anum"havam

  Nangudane

  kondaadum Naa;

  Ar#haa Visheshya 5Sri

  %anganaathan6 Anum"havam

  Naanmaraiyor

  kondaadum Naa;

  sakala vedha

  visaaradhar

  Nal Thavarkal

  kondaadum Naa;

  anakaangi ammaland "hargava

  rishi

  Chakravarthi Thirumagan and

  Sri Vaishnava %akshanai

  Nallavarkal

  kondaadum Naa;

  dhrudavratha

  mahara!ar

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  11/23

  Acharyan Other names"titles

  Vaduganam"i

  1yyakkondaar

  eeyar

  Thirukkottiyur Nam"i goshti poornar, goshti purisar

  Naalukavi Perumaa; Nallaan

  Periya Thirumalai Nam"i srisaila poornar

  Thiruvoimozhippillai Srisailesar

  Paraasara Bhattar

  Vedha Vyaasa Bhattar

  Sri %ama Pillai Bhattar

  Thiruvaranga Perumaalaraiyar

  Thiruvaazhi Aazhvaan

  Vadakku Thiruveedhi Pillai rishna paadhar

  Naadhamunigal Sri ranga natha muni

  Maaraneri Nam"i

  Pradhivaadhi Bhayangaram Annan

  andhaadai Thozhappar

  Aalavandaar

  Periyavaa#haan Pillai

  Nayanaaraa#haan Pillai

  Thirukurugai Piraan Pillan kurukesar

  Vedaantha &esikan

  ovil andhaadai Annan

  Pundarikaakshar, padmaakshar,

  ra!eevaakshar

  ilayaazhwar, raamanu!ar,

  yatiraara!ar, yatiindrar, udayavar,

  koil annan

  &aasarathi, raamaanu!a ponnadi,

  srivaisnava daasar

  sarva tantra svatantrar, "hattar,

  vedaantaa#haarya "hattar,

  thiruvarangap perumal "hattar

  yamunaithuraivar, yaamunaa#hariar,

  vaadhi mathe"a simhendrar, periya

  mudhaliyaar, paramaa#haaryaar

  sri krishnan, vyaakyaana

  #hakravarthy, parama kaarunikar,

  a"haya pradha raasar

  sarva tantra svatantrar,

  vedaanthaa#haariar

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  12/23

  oora ulothama &haasar

  Sri Manavaalamaamunigal periya !eeyar, !eeyar, vara vara muni

  Senai Mudhaliyaar

  Aai 5>ananya#hariar6

  Pillai ;okaa#haaryar

  Naduvil Thiruveedhi Pillai Bhattar

  Pin"hazhagia Perumaal >eeyar

  Vilaan Cholai Pillai

  eeyar

  Naaluraa#haan Pillai

  Azhaghiya Manavaala Perumaal Naayinaar

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  13/23

  #e$erences%

  Avathaara and Paramapatha years "ased on

  ?Sudharsanar 3))0 7 Part 8 5Page +33 and

  +36? "y S9 rishnaswamy 8yengar

  Periya thirumudi adaivu "y oil kandhadai

  naayan, s=o koil kandhaadai annan who is

  dis#iple o* periya !eeyar

 • 7/23/2019 A Zh War Acharya

  14/23

  Avathaaram Pa

  Month ThiurNakshhathram Stalam Time Stalam

  Chithirai Asvini

  Chithirai aarthigai Thiruvellarai 004

  Chithirai %ohini Thiruvellarai 3)2/

  Chithirai Thiruvaadhirai Sriperumpudur 3)3/ Thiruvarangam

  Chithirai Thiruvaadhirai

  Chithirai Punarpoosam Pettai 3)/

  Chithirai @astham an#hipuram

  Chithirai Chithirai Siruputhur

  Chithirai Chithirai an#hipuram

  Chithirai ChithiraiChithirai Thiruvonam Thiruvarangam

  Vaigaasi %ohini Thirukkottiyur 20/

  Vaigaasi Poosam

  Vaigaasi Swathi Thirumalai

  Vaigaasi Visaagam Thirukkurugur 32)

  Vaigaasi Anusham Thiruvarangam 33

  Vaigaasi Anusham Thiruvarangam

  Vaigaasi Anusham

  Vaigaasi ettai Thiruvarangam 3)3/

  Vaigaasi @astham

  Aani Swaathi Thiruvarangam 334/

  Aani Anusham aattumannarkoil 0.

  Aadi Aayilyam Puraanthakam Thiruvarangam

  Aadi Poosam

  Aadi Pooram Thiruvarangam

  Aadi 1thraadam aattumannarkoil 2/4 Thiruvarangam

  Aavani %ohini 334/

  Aavani %ohini 3/

  Aavani Miruga

View more