amali 1-haba peneutralan

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2016

488 views

Category:

Documents

42 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SCE

TRANSCRIPT

Amali 1Tajuk : Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat.Tujuan : Menentukan haba peneutralan di antara :I. Asid hidroklorik dengan natrium hidroksidaII. Asid sulfurik dengan natrium hidroksidaIII. Asid nitrik dengan kalium hidroksidaTeori : Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatan-ikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul, bahan kimia ini memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah setelah bertindak balas. Haba tindak balas ditakrif sebagai perubahan tenaga haba apabila satu mol bahan tindak balas bertindak balas atau apabila satu mol hasil tindak balas terbentuk. Haba tindak balas diwakili oleh simbol . yang bertanda negatif menunjukkan tindak balas eksotermik. yang bertanda positif menunjukkan tindak balas endotermik. Haba tindak balas biasanya dinamakan semula mengikut jenis tindak balas yang terlibat. Tindak balas eksotermik berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur untuk bertindak balas maka ini akan mengeluarkan atau membebaskan haba ke persekitaran seterusnya menjadikan suhu persekitaran lebih tinggi daripada haba purata bahan-bahan kimia yang ditindakbalaskan. Hal ini menunjukkan bahawa jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia melebihi jumlah tenaga haba yang diserap semasa berlaku pemecahan ikatan kimia. Perubahan tenaga tindak balas eksotermik ialah dari tenaga kimia kepada tenaga haba. Jika tindak balas endotermik yang berlaku, tenaga haba akan diserap.Peneutralan ialah tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Contohnya, tindak balas antara asid sulfurik dengan natrium hidroksida : H2SO4(ak) + 2NaOH(ak) Na2SO4(ak) + 2H2O(ce)

Haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion H+ bertindak balas dengan 1 mol ion OH- untuk menghasilkan 1 mol air pada keadaan piawai. Unit haba peneutralan ialah kJ/mol.H+ (ak) + OH-(ak) H2O (ce) H = negatif , unit kJ mol-1Semua tindak balas peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. Dalam tindak balas peneutralan antara asid dan alkali, hanya ion hidrogen daripada asid dan ion hidroksida daripada alkali berpadu untuk membentuk molekul air. Haba peneutralan asid kuat dengan alkali kuat sentiasa dalam kadar -57.3 kJ mol-1. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada tiga faktor iaitu:1. Kuantiti asid dan alkali Kuantiti haba yang dibebaskan dalam tindak balas peneutralan adalah berkadar terus dengan kuantiti asid dan alkali yang digunakan. 2. Kebesan asid dan alkali Kebesan asid menunjukkan bilangan mol ion hidrogen yang dapat dihasilkan oleh satu mol asid dalam larutan akueus. Peneutralan asid dwibes sehingga lengkap membebaskan haba dua kali lebih tinggi daripada peneutralan asid monobes sehingga lengkap.3. Kekuatan asid dan alkali Kuantiti haba yang dibebaskan dalam tindak balas antara asid kuat dengan alkali kuat adalah lebih tinggi daripada haba yang dibebaskan dalam tindak balas antara asid lemah dengan alkali kuat.Misalnya haba peneutralan bagi asid nitrik dengan natrium hidroksida ialah --57.3 kJmol-1:HNO3 (ak) + NaOH (ak) NaNO3(ak) + H2O (ce) H= - 57.3 kJmol-1Gambar rajah di bawah menunjukkan aras tenaga bagi tindak balas peneutralan bagi asid nitrik dan larutan natrium hidroksida:

TenagaBahan tindak balas

HNO3 (ak) + NaOH (ak) Hasil tindak balas

NaNO3(ak) + H2O (ce)

Masa Rajah 1 : Rajah Aras TenagaHipotesis : Haba peneutralan bagi campuran asid sulfurik dan natrium hidroksida adalah lebih tinggi berbanding dengan campuran asid hidroklorik dengan natrium hidroksida dan campuran asid nitrik dengan kalium hidroksida.Pembolehubah : Manipulasi : Jenis asid yang digunakan Bergerak balas : Haba peneutralan Dimalarkan : Isipadu asid, kemolaran asid dan bes

Bahan:EC 1 ialah larutan asid hidroklorik 1.0 mol dm-3 EC 2 ialah larutan asid sulfurik 1.0 mol dm-3EC 3 ialah larutan natrium hidroksida 1.0 mol dm-3EC 4 ialah larutan asid nitrik 1.0 mol dm-3EC 5 ialah larutan kalium hidroksida 1.0 mol dm-3

Radas :Pipet 25 cm3 , termometer 00-1100 C, silinder penyukat100 cm3, cawan polistirena dan air suling. Diagram :alkali

Rajah 2 : Suhu awal larutan asid dan alkali disukat.Larutan asid + Larutan alkali

Rajah 3 : Suhu maksimum campuran larutan asid dan alkali disukat.Prosedur :1. 25.0 cm3 larutan EC1 dimasukkan ke dalam cawan polistirena dengan menggunakan pipet. Suhu larutan EC1 disukatkan sebagai suhu awal campuran R di dalam jadual 1.2. 60cm3 larutan EC3 ditambahkan ke dalam cawan polistirena yang mengandungi larutan EC1 dengan menggunakan silinder penyukat. 3. Campuran R dikacau berhati-hati dengan menggunakan termometer dan suhu maksimum yang dicapai dicatatkan ke dalam jadual 1.4. Campuran R dibuang daripada cawan polistirena. cawan polistirena dicuci dan dibilas dengan menggunakan air suling.5. Langkah di atas diulang dengan menggunakan i. 25.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk menghasilkan campuran S.ii. 25.0 cm3 EC4 dan 60.0 cm3 EC5 untuk menggantikan EC1 dan EC3 bagi menghasilkan campuran T.6. Haba peneutralan bagi setiap campuran dikirakan dan dicatatkan dalam jadual 2.Keputusan :Campuran REC1 + EC3Campuran SEC2 + EC3Campuran TEC4 + EC5

Suhu Maksimum, / C

123Purata123Purata123Purata

33.033.033.033.038.539.038.538.732.533.033.032.8

Suhu Awal, / C

123Purata123Purata123Purata

29.029.529.529.329.529.529.529.529.529.029.529.3

Kenaikan Suhu , / oC

3.7

9.2

3.5

Jadual 1

Pengiraan :Bilangan mol = di mana M ialah kemolaran dan V ialah isipadu yang digunakan dalam tindak balas.A) Haba peneutralan antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksidaCampuran R Persamaan kimia:HCl (ak) + NaOH (ak) NaCl (ak) +H2O (ce) Jumlah haba yang terbebas, = = Jisim x Muatan haba tentu x Perubahan suhu =25+60x 4.2 x 3.7 = 1320.9 JBilangan mol asid HCl digunakan = = = 0.025 molBilangan mol alkali NaOH digunakan = = = 0.06 molDaripada persamaan kimia, 1 mol H+ dari HCl bertindak balas dengan 1 mol OH dari NaOH untuk menghasilkan 1 mol H2O. Asid hidroklorik merupakan bahan tindak balas yang terhad.Oleh itu, 0.025 mol H+ dari HCl bertindak balas dengan 0.025 mol OH dari NaOH untuk menghasilkan 0.025 mol H2O.Apabila 0.025 mol H2O terbentuk, tindak balas ini akan membebaskan 1320.9 J haba.Jadi, 1 mol H2O terbentuk akan membebaskan = (1320.9 J/ 0.025 mol) = 52836 J mol-1= 52.84 kJ mol-1haba peneutralan

B) Haba peneutralan antara asid sulfurik dengan natrium hidroksidaCampuran S Persamaan kimia: H2SO4 (ak) + 2NaOH (ak) Na2SO4 (ak) +2H2O (ce)Jumlah haba yang terbebas, = = Jisim x Muatan haba tentu x Perubahan suhu =25+60x 4.2 x 9.2 = 3284.4 JBilangan mol asid H2SO4 digunakan = = = 0.025 molBilangan mol alkali NaOH digunakan = = = 0.06 molDaripada persamaan kimia, 1 mol H+ dari H2SO4 bertindak balas dengan 2 mol OH dari NaOH untuk menghasilkan 2 mol H2O. Asid sulfurik merupakan bahan tindak balas yang terhad.Oleh itu, 0.025 mol H+ dari H2SO4 bertindak balas dengan 0.05 mol OH dari NaOH untuk menghasilkan 0.05 mol H2O.Apabila 0.05 mol H2O terbentuk, tindak balas ini akan membebaskan 3284.4 J haba.

Jadi, 0.05 mol H2O terbentuk akan membebaskan = (3284.4 J/ 0.05 mol) = 65688J mol-1= 65.69 kJ mol-1haba peneutralan

C) Haba peneutralan antara asid nitrik dengan kalium hidroksidaCampuran T Persamaan kimia: HNO3 (ak) + KOH (ak) KNO3 (ak) + H2O(ce)Jumlah haba yang terbebas, = = Jisim x Muatan haba tentu x Perubahan suhu = 25+60x 4.2 x 3.5 = 1249.5 JBilangan mol asid HNO3 digunakan = = = 0.025 molBilangan mol alkali NaOH digunakan = = = 0.06 molDaripada persamaan kimia, 1 mol H+ dari HNO3 bertindak balas dengan 1 mol OH dari KOH untuk menghasilkan 1 mol H2O. Asid nitrik merupakan bahan tindak balas yang terhad.Oleh itu, 0.025 mol H+dari HNO3 bertindak balas dengan 0.025 mol OH dari KOH untuk menghasilkan 0.025 mol H2O.Apabila 0.025 mol H2O terbentuk, tindak balas ini akan membebaskan 1249.5 J haba.Jadi, 1 mol H2O terbentuk akan membebaskan= (1249.5 J/ 0.025 mol) = 49980 J mol-1= 49.98 kJ mol-1 haba peneutralan

CampuranR (HCl + NaOH)S (H2SO4+NaOH)T (HNO3 + KOH)

Haba Peneutralan, kJ mol-152.8465.6949.98

Jadual 2

Perbincangan :1. Haba peneutralan ialah jumlah haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1 mol ion OH daripada alkali untuk menghasilkan 1 mol air. Persamaan ionik termasuk H+ (ak) + OH(ak) H2O (ce)Haba peneutralan bagi semua asid kuat yang dineutralkan oleh bes kuat adalah hampir tetap iaitu pada H = - 57.3 kJ mol-1.2. Mengikut keputusan eksperimen, kenaikan suhu campuran R, campuran S dan campuran T semasa tindak balas asid dan alkali telah menunjukkan bahawa haba dibebaskan. Hal ini didapati bahawa tindak balas yang berlaku adalah tindak balas eksotermik iaitu pembebasan tenaga ke persekitaran. Semasa membandingkan haba peneutralan dalam pengiraan haba peneutralan, tanda negatif telah diabaikan kerana tanda negatif mewakili simbol pembebasan tenaga ke persekitaran.

3. Daripada keputusan eksperimen ini, nilai haba peneutralan antara asid hirdoklorik iaitu asid kuat dengan larutan natrium hidroksida iaitu alkali kuat ialah -52.84 kJ mol-1, manakala nilai haba peneutralan antara asid sulfurik ialah asid kuat dengan larutan natrium hidroksida iaitu alkali kuat ialah -65.69 kJ mol-1, dan nilai haba peneutralan bagi larutan asid nitrik iaitu asid kuat dengan larutan kalium hidroksida iaitu alkali kuat ialah -49.98kJmol-1. Didapati bahawa nilai haba peneutralan antara asid sulfurik dengan larutan natrium hidroksida mempunyai nilai yang tertinggi berbanding dengan nilai haba peneutralan antara asid hirdoklorik dengan larutan natrium hidroksida dan nilai haba peneutralan bagi larutan asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida. Persamaan kimia adalah sepeti berikut yang menunjukkan 1 mol air terbentuk.H2SO4 (ak) + NaOH (ak) Na2SO4 (ak) +H2O (ce)

4. Haba peneutralan akan dipengaruhi oleh bes asid. Asid monobes seperti asid hidroklorik, HCl dan asid nitrik, HNO3 akan menghasilkan 1 mol asid monobes yang akan bertindak dengan 1 mol ion OH-, alkali untuk menghasilkan 1 mol air. Hal ini bermakna penceraian 1 mol asid hidroklorik, HCl dan asid nitrik, HNO3 akan menghasilkan 1 mol ion hidrogen, H+. H+ + OH- H2OSecara teori, nilai haba peneutralan bagi asid HCl dan asid HNO3 adalah sama kerana kedua-dua asid ini merupakan asid kuat monobes yang dapat mengion secara lengkap dalam larutan dan asid monobes. Daripada pengiraan, didapati bahawa nilai haba peneutralan bagi asid HCl iaitu -52.84kJmol-1dan asid HNO3 iaitu -49.98 kJ mol-1 adalah tidak sama disebabkan oleh tidak mencampurkan asid kepada larutan natrium dioksida dengan secepat mungkin untuk memastikan tindak balas diselesaikan dalam masa yang singkat yang menyebabkan kehilangan haba ke persekitaran atau campuran tidak dikacau dengan berterusan untuk mendapat suhu larutan sekata. Haba peneutralan bagi asid sulfurik, H2SO4 adalah lebih tinggi daripada asid HCl dan asid HNO3, iaitu -65.69 kJ mol-1. Haba tindak balas asid sulfurik lebih tinggi kerana 1 mol asid sulfurik, H2SO4 dalam larutan akuesnya mengandungi 2 mol ion H+. Hal ini bermakna 1 mol asid sulfurik, H2SO4 dineutralkan dengan lengkap oleh 2 mol NaOH dan menghasilkan 2 mol air. Persamaan ionik seperti berikut:2H+ + 2OH- 2H2ODengan hal demikian, lebih banyak molekul air akan terbentuk dan lebih banyak haba dibebaskan kepada persekitaran.

5. Berdasarkan teori, haba peneutralan antara asid kuat dan alkali kuat ialah -57.3 kJ mol-1. Dalam eksperimen ini, haba peneutralan bagi tindak balas asid HCl dan asid HNO3 adalah lebih rendah daripada -57.3 kJ mol-1 kerana sebahagian haba akan hilang dibebaskan ke persekitaran dan haba yang diserap oleh cawan polistirena telah diabaikan dalam penghitungan. Selain itu, isipadu asid atau alkali tidak disukat dengan tepat juga akan mempengaruhi keputusan eksperimen. Secara teori, haba peneutralan bagi asid dwibes, iaitu asid sulfurik, H2SO4 juga adalah -57.3 kJ mol-1. Namun, nilai haba peneutralan yang diperolehi dalam eksperimen ini adalah lebih tinggi daripada -57.3 kJ mol-1 kerana terdapat juga perubahan entalpi oleh pencairan asid sulfurik yang dibebaskan iaitu semasa pencairan asid sulfurik dalam larutan. Apabila natrium hidroksida, NaOH ditambah ke dalam asid sulfurik, proses pencairan asid sulfurik berlaku dan membebaskan lebih banyak haba ke persekitaran. Oleh itu, perubahan entalpi dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada haba peneutralan dan juga haba pencairan asid sulfurik. Dengan hal demikian, perubahan entalpi yang standard bagi asid suldurik dan natrium hidroksida ialah -66.8 kJ mol-1 manakala nilai yang diperolehi daripada eksperimen lebih kurang iaitu-65.69 kJ mol-1 kerana kehilangan haba ke persekitaran yang disebabakan oleh penyerapan haba oleh radas-radas eksperimen atau haba hilang secara terus ke persekitaran. Persamaan termokimia bagi setiap tindak balas, HCl + NaOH NaCl +H2O, = -52.84 kJ mol-1 H2SO4 + NaOH Na2SO4 +H2O (ce) , = -65.69 kJmol-1 HNO3+ KOH KNO3 + H2O , = -49.98 kJ mol-1

6. Untuk memperbaiki kelemahan dalam eksperimen ini, saya mencadangkan bahawa cawan polistirena ditutupkan dengan penutup semasa tindak balas untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Tambahan lagi, saya mencadangkan cawan polistirena dibalutkan dengan kain yang tebal untuk mengelakkan haba yang diserapkan oleh cawan polistirena dibebaskan ke persekitaran dengan kadar yang cepat.

Langkah berjaga-jaga :1. Semasa menjalankan ekperimen, kipas perlu ditutup untuk mengelakkan pengaliran haba keluar daripada cawan.2. Suhu awal larutan natrium hidroksida, asid hirdoklorik, asid sulfurik, kalium hidroksida dan asid nitrik diambil selepas termometer telah dibiarkan dalam larutan itu selama beberapa minit untuk memastikan larutan ini mencapai suhu sekata.3. Asid hidroklorik, asid sulfurik dan asid nitrik harus dicampurkan kepada larutan natrium dioksida dengan secepat mungkin supaya tindak balas dapat diselesaikan dalam masa yang singkat.4. Campuran hendaklah dikacau dengan perlahan-lahan dan berterusan untuk memperolehi suhu larutan sekata.5. Bacaan termometer harus diperhatikan sepanjang masa supaya suhu tertinggi yang dicapai oleh campuran tindak balas dapat direkodkan,6. Selain itu, ekperimen diulangkan secara tiga kali untuk mendapat purata suhu supaya memperolehi bacaan yang lebih tepat.

Soalan :1. Tuliskan persamaan ionik bagi tindak balas yang berlaku di dalam campuran R, S dan T.Campuran RPersamaan lengkap, HCl (ak) + NaOH (ak) NaCl (ak) + H2O (ce)Persamaan ionik, i. Na+ + Cl - NaClii. H+ + OH- H2O

Campuran SPersamaan lengkap, H2SO4 (ak) + 2NaOH (ak) Na2SO4 (ak) +2H2O (ce)Persamaan ionik, i. 2Na+ + SO42- Na2SO4ii. 2H+ + 2OH- 2H2O

Campuran TPersamaan lengkap,HNO3 (ak) + KOH (ak) KNO3 (ak) + H2O (ce)Persamaan ionik, i. K+ + NO3- KNO3ii. H+ + OH- H2O

2. Bandingkan nilai bagi haba peneutralan yang diperolehi dalamI. campuran R dan SII. campuran R dan TIII. campuran S dan TJelaskan mengapa keputusan yang diperolehi menunjukkan persamaan dan perbezaan nilai.Campuran R dan SBerdasarkan jadual 2, nilai haba peneutralan bagi campuran S adalah lebih tinggi berbanding dengan campuran R. Terdapat perubahan entalpi oleh pencairan asid sulfurik yang dibebaskan iaitu semasa pencairan asid sulfurik dalam larutan. Apabila natrium hidroksida, NaOH ditambah ke dalam asid sulfurik, proses pencairan asid sulfurik berlaku dan membebaskan lebih banyak haba ke persekitaran. Oleh itu, perubahan entalpi dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada haba peneutralan dan juga haba pencairan asid sulfurik. Seterusnya, haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini lebih banyak kerana asid sulfurik dalam campuran S adalah asid kuat dan asid dwibes manakala asid hidroklorik dalam campuran R adalah asid kuat dan asid monobes. Hal ini bermakna asid sulfurik berupaya menghasilkan 2 mol ion hidrogen yang menunjukkan ianya bersifat asid diprotik apabila dineutralkan secara sempurna dalam larutan manakala asid hidroklorik hanya menghasilkan 1 mol ion hidrogen apabila dineutralkan secara sempurna dalam larutan. Oleh hal demikian, lebih banyak haba dibebaskan semasa peneutralan berlaku dalam campuran S yang mengandungi asid sulfurik kerana lebih banyak air terbentuk.Campuran R dan TBerdasarkan jadual 2, nilai haba peneutralan bagi campuran R adalah lebih tinggi berbanding dengan campuran T. Secara teori, nilai haba peneutralan bagi kedua-dua campuran ini adalah sama. Hal ini kerana asid hidroklorik, HCl dan asid nitrik, HNO3 merupakan asid kuat dan asid monobes yang menghasilkan 1 mol ion H+ yang bertindak dengan 1 mol ion OH- untuk menghasilkan 1 mol H2O. Daripada pengiraan, didapati nilai haba peneutralan bagi campuran R dan T adalah tidak sama disebabkan oleh tidak mencampurkan asid kepada larutan natrium dioksida dengan secepat mungkin untuk memastikan tindak balas diselesaikan dalam masa yang singkat ataupun penyerapan haba oleh radas-radas eksperimen yang menyebabkan kehilangan haba ke persekitaran atau campuran tidak dikacau dengan berterusan untuk mendapat suhu larutan sekata.Campuran S dan TBerdasarkan jadual 2, nilai haba peneutralan bagi campuran S adalah lebih tinggi berbanding dengan campuran R. Terdapat perubahan entalpi oleh pencairan asid sulfurik yang dibebaskan semasa pencairan asid sulfurik dalam larutan serta membebaskan lebih banyak haba ke persekitaran. Oleh itu, perubahan entalpi dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada haba peneutralan dan juga haba pencairan asid sulfurik. Haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini lebih tinggi kerana asid sulfurik dalam campuran S adalah asid kuat dan asid dwibes manakala asid nitrik dalam campuran R adalah asid kuat dan asid monobes. Hal ini bermakna asid sulfurik berupaya menghasilkan 2 mol ion hidrogen yang menunjukkan ianya bersifat asid diprotik apabila dineutralkan secara sempurna dalam larutan manakala asid nitrik hanya menghasilkan 1 mol ion hidrogen apabila dineutralkan secara sempurna dalam larutan. Oleh hal demikian, lebih banyak haba dibebaskan semasa peneutralan berlaku dalam campuran S yang mengandungi asid sulfurik kerana lebih banyak air terbentuk.

3. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes kuat ialah -57.3kJ mol-1. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki kaedah yang diberikan supaya nilai 57.3kJ mol-1 diperolehi.Larutan alkali kuat hendaklah dituang dengan cepat ke dalam larutan asid kuat bagi mengelakkan suhu terbebas ke persekitaran. Campuran larutan di dalam cawan polistirena perlu sentiasa dikacau dengan perlahan-lahan dan berterusan supaya suhu larutan sekata.

4. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dengan alkali lemah lebih tinggi atau kurang daripada -57.3kJ mol-1? Jelaskan jawapan anda.Haba peneutralan antara asid kuat dengan alkali lemah adalah lebih rendah daripada -57.3kJ mol-1. Asid kuat mengion secara lengkap di dalam air, di mana kesemua ion hidrogen, H+ akan terion dan dapat dineutralkan oleh ion hidroksida, OH+ tanpa menggunakan haba daripada proses tindak balas peneutralan. Alkali lemah pula mengion secara separa di dalam air, di mana darjah penceraian yang rendah mengakibatkan hanya sebilangan kecil ion hidroksida, OH+ dihasilkan. Kebanyakkan molekul alkali lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. Apabila asid kuat bertindak balas dengan alkali lemah, lebih kurang molekul air yang terbentuk dan menyebabkan haba peneutralan menjadi rendah.

Kesimpulan :Hipotesis diterima. Haba peneutralan bagi campuran asid sulfurik dan natrium hidroksida adalah tertinggi iaitu -65.69 kJ mol-1 berbanding dengan campuran asid hidroklorik dengan natrium hidroksida iaitu -52.84 kJ mol-1 dan campuran asid nitrik dengan kalium hidroksida iaitu -49.98 kJ mol-1. Ketiga-tiga tindak balas ini merupakan tindak balas eksotermik kerana membebaskan haba ke persekitarannya. Peneutralan asid dwibes iaitu asid sulfurik sehingga lengkap membebaskan haba yang lebih tinggi daripada peneutralan asid monobes sehingga lengkap kerana perubahan entalpi dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada haba peneutralan dan juga haba pencairan asid sulfurik. Asid sulfurik iaitu asid dwibes juga akan menyebabakan lebih banyak molekul air terbentuk dan lebih banyak haba dibebaskan ke persekitaran.

RujukanEng, N.H., Lim, E.W. & Yeow, K. O. (1997). Fokus Kimia SPM. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Lim You Sie, Yip Kim Hong.(2006). Pre-U Text STPM Chemistry. Kuala Lumpur : Pearson Malaysia Sdn.Bhd.

Naza. (2013). Perubahan Tenaga Dalam Tindak Balas Kimia. Dicapaikan pada 15 Januari 2015 daripada http://www.kimia45.cikgunaza.com/2013/02/perubahan-tenaga-dalam-tindak-balas.html

Farah Faizura Ahmad Rostam. (2012). Termokimia. Dicapaikan pada 15 Januari 2015 daripada http://mindsonchemistry.blogspot.my/2012/10/termokimia.html#.Vp5gRPl97IU

Rozinawati. (2012). Tenaga Dalam Kimia. Dicapaikan pada 16 Januari 2015 daripada http://rozinawati.tripod.com/kimia.html

Zainida. (2011). Haba Peneutralan. Dicapaikan pada 16 Januari 2015 daripada http://cikguzainida.blogspot.my/2011/07/haba-peneutralan.html

Lampiran

Gambar Rajah

Catatan

Rajah 1

Pipet dibilas dengan menggunakan air suling sebelum digunakan.

Rajah 2

25.0 cm3 larutan EC1 disukat dengan menggunakan pipet.

Rajah 360cm3 larutan EC3 disukat dengan menggunakan silinder penyukat.

Rajah 4

Campuran R dikacau berhati-hati dengan menggunakan hermometer dan suhu maksimum yang dicapai dicatatkan.