amali 1-haba peneutralan

of 24 /24
Amali 1 Tajuk : Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. Tujuan : Menentukan haba peneutralan di antara : I. Asid hidroklorik dengan natrium hidroksida II. Asid sulfurik dengan natrium hidroksida III. Asid nitrik dengan kalium hidroksida Teori : Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatan-ikatan di antara atom-atom atau molekul- molekul, bahan kimia ini memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah setelah bertindak balas. Haba tindak balas ditakrif sebagai perubahan tenaga haba apabila satu mol bahan tindak balas bertindak balas atau apabila satu mol hasil tindak balas terbentuk. Haba tindak balas diwakili oleh simbol ∆H. ∆H yang bertanda negatif menunjukkan tindak balas eksotermik. ∆H yang bertanda positif menunjukkan tindak balas endotermik. Haba tindak balas biasanya dinamakan semula mengikut jenis tindak balas yang terlibat. Tindak balas eksotermik berlaku apabila bahan kimia yang berlainan dicampur untuk bertindak balas maka ini akan mengeluarkan atau membebaskan haba ke persekitaran seterusnya menjadikan suhu persekitaran lebih tinggi daripada haba purata

Author: dorothyling

Post on 15-Jul-2016

502 views

Category:

Documents


42 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SCE

TRANSCRIPT

Page 1: Amali 1-Haba Peneutralan

Amali 1

Tajuk : Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat.

Tujuan : Menentukan haba peneutralan di antara :

I. Asid hidroklorik dengan natrium hidroksida

II. Asid sulfurik dengan natrium hidroksida

III. Asid nitrik dengan kalium hidroksida

Teori :

Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak

balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatan-ikatan di antara atom-atom

atau molekul-molekul, bahan kimia ini memerlukan tenaga untuk bercantum dan

berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu

bahan kimia berubah setelah bertindak balas.

Haba tindak balas ditakrif sebagai perubahan tenaga haba apabila satu

mol bahan tindak balas bertindak balas atau apabila satu mol hasil tindak balas

terbentuk. Haba tindak balas diwakili oleh simbol ∆ H . ∆ H yang bertanda

negatif menunjukkan tindak balas eksotermik. ∆ H yang bertanda positif

menunjukkan tindak balas endotermik. Haba tindak balas biasanya dinamakan

semula mengikut jenis tindak balas yang terlibat.

Tindak balas eksotermik berlaku apabila bahan kimia yang

berlainan dicampur untuk bertindak balas maka ini akan mengeluarkan

atau membebaskan haba ke persekitaran seterusnya menjadikan suhu

persekitaran lebih tinggi daripada haba purata bahan-bahan kimia

yang ditindakbalaskan. Hal ini menunjukkan bahawa jumlah tenaga yang

dibebaskan semasa pembentukan ikatan kimia melebihi jumlah tenaga haba

yang diserap semasa berlaku pemecahan ikatan kimia. Perubahan tenaga

tindak balas eksotermik ialah dari tenaga kimia kepada tenaga haba. Jika

tindak balas endotermik yang berlaku, tenaga haba akan diserap.

Peneutralan ialah tindak balas antara asid dengan alkali untuk

menghasilkan garam dan air. Contohnya, tindak balas antara asid sulfurik

dengan natrium hidroksida :

H2SO4(ak) + 2NaOH(ak) Na2SO4(ak) + 2H2O(ce)

Page 2: Amali 1-Haba Peneutralan

Haba peneutralan ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion H+ bertindak

balas dengan 1 mol ion OH- untuk menghasilkan 1 mol air pada keadaan piawai.

Unit haba peneutralan ialah kJ/mol.

H+ (ak) + OH-(ak) H2O (ce) H = negatif , unit kJ mol-1

Semua tindak balas peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. Dalam

tindak balas peneutralan antara asid dan alkali, hanya ion hidrogen daripada

asid dan ion hidroksida daripada alkali berpadu untuk membentuk molekul air.

Haba peneutralan asid kuat dengan alkali kuat sentiasa dalam kadar -57.3 kJ

mol-1.

Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung

kepada tiga faktor iaitu:

1. Kuantiti asid dan alkali

Kuantiti haba yang dibebaskan dalam tindak balas peneutralan adalah

berkadar terus dengan kuantiti asid dan alkali yang digunakan.

2. Kebesan asid dan alkali

Kebesan asid menunjukkan bilangan mol ion hidrogen yang

dapat dihasilkan oleh satu mol asid dalam larutan akueus. Peneutralan

asid dwibes sehingga lengkap membebaskan haba dua kali lebih tinggi

daripada peneutralan asid monobes sehingga lengkap.

3. Kekuatan asid dan alkali

Kuantiti haba yang dibebaskan dalam tindak balas antara asid kuat

dengan alkali kuat adalah lebih tinggi daripada haba yang dibebaskan

dalam tindak balas antara asid lemah dengan alkali kuat.

Misalnya haba peneutralan bagi asid nitrik dengan natrium hidroksida ialah

--57.3 kJmol-1:

HNO3 (ak) + NaOH (ak) NaNO3(ak) + H2O (ce) H= - 57.3 kJmol-1

Gambar rajah di bawah menunjukkan aras tenaga bagi tindak balas peneutralan

bagi asid nitrik dan larutan natrium hidroksida:

Page 3: Amali 1-Haba Peneutralan

Tenaga

HNO3 (ak) + NaOH (ak)

NaNO3(ak) + H2O (ce)

Masa

Rajah 1 : Rajah Aras Tenaga

Hipotesis :

Haba peneutralan bagi campuran asid sulfurik dan natrium hidroksida adalah

lebih tinggi berbanding dengan campuran asid hidroklorik dengan natrium

hidroksida dan campuran asid nitrik dengan kalium hidroksida.

Pembolehubah :

Manipulasi : Jenis asid yang digunakan

Bergerak balas : Haba peneutralan

Dimalarkan : Isipadu asid, kemolaran asid dan bes

Bahan:

EC 1 ialah larutan asid hidroklorik 1.0 mol dm-3

EC 2 ialah larutan asid sulfurik 1.0 mol dm-3

EC 3 ialah larutan natrium hidroksida 1.0 mol dm-3

EC 4 ialah larutan asid nitrik 1.0 mol dm-3

EC 5 ialah larutan kalium hidroksida 1.0 mol dm-3

Radas :

Bahan tindak balas

Hasil tindak balas

Page 4: Amali 1-Haba Peneutralan

Pipet 25 cm3 , termometer 00-1100 C, silinder penyukat100 cm3, cawan

polistirena dan air suling.

Diagram :

Rajah 2 : Suhu awal larutan asid dan alkali disukat.

Rajah 3 : Suhu maksimum campuran larutan asid dan alkali disukat.

Prosedur :

1. 25.0 cm3 larutan EC1 dimasukkan ke dalam cawan polistirena dengan

menggunakan pipet. Suhu larutan EC1 disukatkan sebagai suhu awal

campuran R di dalam jadual 1.

2. 60cm3 larutan EC3 ditambahkan ke dalam cawan polistirena yang

mengandungi larutan EC1 dengan menggunakan silinder penyukat.

3. Campuran R dikacau berhati-hati dengan menggunakan termometer dan

suhu maksimum yang dicapai dicatatkan ke dalam jadual 1.

4. Campuran R dibuang daripada cawan polistirena. cawan polistirena dicuci

dan dibilas dengan menggunakan air suling.

5. Langkah di atas diulang dengan menggunakan

i. 25.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk menghasilkan

campuran S.

Larutan asid + Larutan alkali

alkali

Page 5: Amali 1-Haba Peneutralan

ii. 25.0 cm3 EC4 dan 60.0 cm3 EC5 untuk menggantikan EC1 dan EC3 bagi menghasilkan campuran T.

6. Haba peneutralan bagi setiap campuran dikirakan dan dicatatkan dalam

jadual 2.

Keputusan :

Campuran REC1 + EC3

Campuran SEC2 + EC3

Campuran TEC4 + EC5

Suhu Maksimum,

T f / °C

1 2 3 Purata

1 2 3 Purata

1 2 3 Purata

33.0

33.0

33.0

33.0 38.5

39.0

38.5

38.7 32.5

33.0

33.0

32.8

Suhu Awal, T / °C

1 2 3 Purata

1 2 3 Purata

1 2 3 Purata

29.0

29.5

29.5

29.3 29.5

29.5

29.5

29.5 29.5

29.0

29.5

29.3

Kenaikan Suhu , ∆T / oC

T f−T i

3.7 9.2 3.5

Jadual 1

Pengiraan :

Bilangan mol =MV1000 di mana M ialah kemolaran dan V ialah isipadu yang

digunakan dalam tindak balas.

A) Haba peneutralan antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida

Campuran R

Persamaan kimia:

HCl (ak) + NaOH (ak) NaCl (ak) +H2O (ce) Jumlah haba yang terbebas, q = mc ∆T

= Jisim x Muatan haba tentu x Perubahan suhu

=(25+60)x 4.2 x 3.7

= 1320.9 J

Page 6: Amali 1-Haba Peneutralan

Bilangan mol asid HCl digunakan = mV1000

= 25×11000

= 0.025 mol

Bilangan mol alkali NaOH digunakan = mV1000

= 60×11000

= 0.06 mol

Daripada persamaan kimia, 1 mol H+ dari HCl bertindak balas dengan 1 mol

OH‾ dari NaOH untuk menghasilkan 1 mol H2O. Asid hidroklorik merupakan

bahan tindak balas yang terhad.

Oleh itu, 0.025 mol H+ dari HCl bertindak balas dengan 0.025 mol OH‾ dari

NaOH untuk menghasilkan 0.025 mol H2O.

Apabila 0.025 mol H2O terbentuk, tindak balas ini akan membebaskan 1320.9 J

haba.

Jadi, 1 mol H2O terbentuk akan membebaskan

= (1320.9 J/ 0.025 mol)

= 52836 J mol-1

= 52.84 kJ mol-1haba peneutralan

B) Haba peneutralan antara asid sulfurik dengan natrium hidroksida

Campuran S

Persamaan kimia:

H2SO4 (ak) + 2NaOH (ak) → Na2SO4 (ak) +2H2O (ce)

Jumlah haba yang terbebas, q = mc ∆T

Page 7: Amali 1-Haba Peneutralan

= Jisim x Muatan haba tentu x Perubahan suhu

=(25+60)x 4.2 x 9.2

= 3284.4 J

Bilangan mol asid H2SO4 digunakan = mV1000

= 25×11000

= 0.025 mol

Bilangan mol alkali NaOH digunakan = mV1000

= 60×11000

= 0.06 mol

Daripada persamaan kimia, 1 mol H+ dari H2SO4 bertindak balas dengan 2 mol

OH‾ dari NaOH untuk menghasilkan 2 mol H2O. Asid sulfurik merupakan bahan

tindak balas yang terhad.

Oleh itu, 0.025 mol H+ dari H2SO4 bertindak balas dengan 0.05 mol OH‾ dari

NaOH untuk menghasilkan 0.05 mol H2O.

Apabila 0.05 mol H2O terbentuk, tindak balas ini akan membebaskan 3284.4 J

haba.

Jadi, 0.05 mol H2O terbentuk akan membebaskan

= (3284.4 J/ 0.05 mol)

= 65688J mol-1

= 65.69 kJ mol-1haba peneutralan

Page 8: Amali 1-Haba Peneutralan

C) Haba peneutralan antara asid nitrik dengan kalium hidroksida

Campuran T

Persamaan kimia:

HNO3 (ak) + KOH (ak) → KNO3 (ak) + H2O(ce)

Jumlah haba yang terbebas, q = mc ∆T

= Jisim x Muatan haba tentu x Perubahan suhu

= (25+60)x 4.2 x 3.5

= 1249.5 J

Bilangan mol asid HNO3 digunakan = mV1000

= 25×11000

= 0.025 mol

Bilangan mol alkali NaOH digunakan = mV1000

= 60×11000

= 0.06 mol

Daripada persamaan kimia, 1 mol H+ dari HNO3 bertindak balas dengan 1 mol

OH‾ dari KOH untuk menghasilkan 1 mol H2O. Asid nitrik merupakan bahan

tindak balas yang terhad.

Oleh itu, 0.025 mol H+dari HNO3 bertindak balas dengan 0.025 mol OH‾ dari

KOH untuk menghasilkan 0.025 mol H2O.

Apabila 0.025 mol H2O terbentuk, tindak balas ini akan membebaskan 1249.5 J

haba.

Jadi, 1 mol H2O terbentuk akan membebaskan

Page 9: Amali 1-Haba Peneutralan

= (1249.5 J/ 0.025 mol)

= 49980 J mol-1

= 49.98 kJ mol-1 haba peneutralan

Campuran R (HCl + NaOH) S (H2SO4+NaOH) T (HNO3 + KOH)

Haba

Peneutralan,

∆ H kJ mol-152.84 65.69 49.98

Jadual 2

Perbincangan :

1. Haba peneutralan ialah jumlah haba yang dibebaskan apabila 1 mol ion

H+ daripada asid meneutralkan 1 mol ion OH‾ daripada alkali untuk

menghasilkan 1 mol air. Persamaan ionik termasuk

H+ (ak) + OH‾(ak) H2O (ce)

Haba peneutralan bagi semua asid kuat yang dineutralkan oleh bes kuat

adalah hampir tetap iaitu pada ∆ H = - 57.3 kJ mol-1.

2. Mengikut keputusan eksperimen, kenaikan suhu campuran R, campuran

S dan campuran T semasa tindak balas asid dan alkali telah

menunjukkan bahawa haba dibebaskan. Hal ini didapati bahawa tindak

balas yang berlaku adalah tindak balas eksotermik iaitu pembebasan

tenaga ke persekitaran. Semasa membandingkan haba peneutralan

dalam pengiraan haba peneutralan, tanda negatif telah diabaikan kerana

tanda negatif mewakili simbol pembebasan tenaga ke persekitaran.

3. Daripada keputusan eksperimen ini, nilai haba peneutralan antara asid

hirdoklorik iaitu asid kuat dengan larutan natrium hidroksida iaitu alkali

kuat ialah -52.84 kJ mol-1, manakala nilai haba peneutralan antara asid

Page 10: Amali 1-Haba Peneutralan

sulfurik ialah asid kuat dengan larutan natrium hidroksida iaitu alkali kuat

ialah

-65.69 kJ mol-1, dan nilai haba peneutralan bagi larutan asid nitrik iaitu

asid kuat dengan larutan kalium hidroksida iaitu alkali kuat ialah -

49.98kJmol-1. Didapati bahawa nilai haba peneutralan antara asid sulfurik

dengan larutan natrium hidroksida mempunyai nilai yang tertinggi

berbanding dengan nilai haba peneutralan antara asid hirdoklorik dengan

larutan natrium hidroksida dan nilai haba peneutralan bagi larutan asid

nitrik dengan larutan kalium hidroksida. Persamaan kimia adalah sepeti

berikut yang menunjukkan 1 mol air terbentuk.

12H2SO4 (ak) + NaOH (ak) → 12Na2SO4 (ak) +H2O (ce)

4. Haba peneutralan akan dipengaruhi oleh bes asid. Asid monobes

seperti asid hidroklorik, HCl dan asid nitrik, HNO3 akan menghasilkan 1

mol asid monobes yang akan bertindak dengan 1 mol ion OH -, alkali

untuk menghasilkan 1 mol air. Hal ini bermakna penceraian 1 mol asid

hidroklorik, HCl dan asid nitrik, HNO3 akan menghasilkan 1 mol ion

hidrogen, H+.

H+ + OH- → H2OSecara teori, nilai haba peneutralan bagi asid HCl dan asid HNO3 adalah

sama kerana kedua-dua asid ini merupakan asid kuat monobes yang

dapat mengion secara lengkap dalam larutan dan asid monobes.

Daripada pengiraan, didapati bahawa nilai haba peneutralan bagi asid

HCl iaitu

-52.84kJmol-1dan asid HNO3 iaitu -49.98 kJ mol-1 adalah tidak sama

disebabkan oleh tidak mencampurkan asid kepada larutan natrium

dioksida dengan secepat mungkin untuk memastikan tindak balas

diselesaikan dalam masa yang singkat yang menyebabkan kehilangan

haba ke persekitaran atau campuran tidak dikacau dengan berterusan

untuk mendapat suhu larutan sekata. Haba peneutralan bagi asid

sulfurik, H2SO4 adalah lebih tinggi daripada asid HCl dan asid HNO3, iaitu

-65.69 kJ mol-1. Haba tindak balas asid sulfurik lebih tinggi kerana 1 mol

asid sulfurik, H2SO4 dalam larutan akuesnya mengandungi 2 mol ion H+.

Page 11: Amali 1-Haba Peneutralan

Hal ini bermakna 1 mol asid sulfurik, H2SO4 dineutralkan dengan lengkap

oleh 2 mol NaOH dan menghasilkan 2 mol air. Persamaan ionik seperti

berikut:

2H+ + 2OH- → 2H2ODengan hal demikian, lebih banyak molekul air akan terbentuk dan lebih

banyak haba dibebaskan kepada persekitaran.

5. Berdasarkan teori, haba peneutralan antara asid kuat dan alkali kuat

ialah -57.3 kJ mol-1. Dalam eksperimen ini, haba peneutralan bagi tindak

balas asid HCl dan asid HNO3 adalah lebih rendah daripada -57.3 kJ

mol-1 kerana sebahagian haba akan hilang dibebaskan ke persekitaran

dan haba yang diserap oleh cawan polistirena telah diabaikan dalam

penghitungan. Selain itu, isipadu asid atau alkali tidak disukat dengan

tepat juga akan mempengaruhi keputusan eksperimen. Secara teori,

haba peneutralan bagi asid dwibes, iaitu asid sulfurik, H2SO4 juga adalah

-57.3 kJ mol-1. Namun, nilai haba peneutralan yang diperolehi dalam

eksperimen ini adalah lebih tinggi daripada -57.3 kJ mol-1 kerana terdapat

juga perubahan entalpi oleh pencairan asid sulfurik yang dibebaskan iaitu

semasa pencairan asid sulfurik dalam larutan. Apabila natrium

hidroksida, NaOH ditambah ke dalam asid sulfurik, proses pencairan asid

sulfurik berlaku dan membebaskan lebih banyak haba ke persekitaran.

Oleh itu, perubahan entalpi dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada

haba peneutralan dan juga haba pencairan asid sulfurik. Dengan hal

demikian, perubahan entalpi yang standard bagi asid suldurik dan

natrium hidroksida ialah -66.8 kJ mol-1 manakala nilai yang diperolehi

daripada eksperimen lebih kurang iaitu

-65.69 kJ mol-1 kerana kehilangan haba ke persekitaran yang

disebabakan oleh penyerapan haba oleh radas-radas eksperimen atau

haba hilang secara terus ke persekitaran. Persamaan termokimia bagi

setiap tindak balas,

HCl + NaOH → NaCl +H2O, ∆ H= -52.84 kJ mol-1

12

H2SO4 + NaOH → 12

Na2SO4 +H2O (ce) , ∆ H= -65.69 kJmol-1

HNO3+ KOH → KNO3 + H2O , ∆H= -49.98 kJ mol-1

Page 12: Amali 1-Haba Peneutralan

6. Untuk memperbaiki kelemahan dalam eksperimen ini, saya

mencadangkan bahawa cawan polistirena ditutupkan dengan penutup

semasa tindak balas untuk mengurangkan kehilangan haba ke

persekitaran. Tambahan lagi, saya mencadangkan cawan polistirena

dibalutkan dengan kain yang tebal untuk mengelakkan haba yang

diserapkan oleh cawan polistirena dibebaskan ke persekitaran dengan

kadar yang cepat.

Langkah

berjaga-jaga :

1. Semasa menjalankan ekperimen, kipas perlu ditutup untuk mengelakkan

pengaliran haba keluar daripada cawan.

2. Suhu awal larutan natrium hidroksida, asid hirdoklorik, asid sulfurik,

kalium hidroksida dan asid nitrik diambil selepas termometer telah

dibiarkan dalam larutan itu selama beberapa minit untuk memastikan

larutan ini mencapai suhu sekata.

3. Asid hidroklorik, asid sulfurik dan asid nitrik harus dicampurkan kepada

larutan natrium dioksida dengan secepat mungkin supaya tindak balas

dapat diselesaikan dalam masa yang singkat.

4. Campuran hendaklah dikacau dengan perlahan-lahan dan berterusan

untuk memperolehi suhu larutan sekata.

5. Bacaan termometer harus diperhatikan sepanjang masa supaya suhu

tertinggi yang dicapai oleh campuran tindak balas dapat direkodkan,

6. Selain itu, ekperimen diulangkan secara tiga kali untuk mendapat purata

suhu supaya memperolehi bacaan yang lebih tepat.

Soalan :

1. Tuliskan persamaan ionik bagi tindak balas yang berlaku di dalam

campuran R, S dan T.

Campuran RPersamaan lengkap, HCl (ak) + NaOH (ak) → NaCl (ak) + H2O (ce)

Page 13: Amali 1-Haba Peneutralan

Persamaan ionik,

i. Na+ + Cl - → NaCl

ii. H+ + OH- → H2O

Campuran SPersamaan lengkap, H2SO4 (ak) + 2NaOH (ak) → Na2SO4 (ak) +2H2O (ce)

Persamaan ionik,

i. 2Na+ + SO42- → Na2SO4

ii. 2H+ + 2OH- → 2H2O

Campuran TPersamaan lengkap,

HNO3 (ak) + KOH (ak) → KNO3 (ak) + H2O (ce)

Persamaan ionik,

i. K+ + NO3- → KNO3

ii. H+ + OH- → H2O

2. Bandingkan nilai bagi haba peneutralan yang diperolehi dalam

I. campuran R dan S

II. campuran R dan T

III. campuran S dan T

Jelaskan mengapa keputusan yang diperolehi menunjukkan persamaan dan

perbezaan nilai.

Campuran R dan SBerdasarkan jadual 2, nilai haba peneutralan bagi campuran S adalah lebih

tinggi berbanding dengan campuran R. Terdapat perubahan entalpi oleh

pencairan asid sulfurik yang dibebaskan iaitu semasa pencairan asid sulfurik

dalam larutan. Apabila natrium hidroksida, NaOH ditambah ke dalam asid

sulfurik, proses pencairan asid sulfurik berlaku dan membebaskan lebih

banyak haba ke persekitaran. Oleh itu, perubahan entalpi dalam tindak balas

ini adalah jumlah daripada haba peneutralan dan juga haba pencairan asid

sulfurik. Seterusnya, haba yang dibebaskan dalam tindak balas ini lebih

banyak kerana asid sulfurik dalam campuran S adalah asid kuat dan asid

Page 14: Amali 1-Haba Peneutralan

dwibes manakala asid hidroklorik dalam campuran R adalah asid kuat dan

asid monobes. Hal ini bermakna asid sulfurik berupaya menghasilkan 2 mol

ion hidrogen yang menunjukkan ianya bersifat asid diprotik apabila

dineutralkan secara sempurna dalam larutan manakala asid hidroklorik

hanya menghasilkan 1 mol ion hidrogen apabila dineutralkan secara

sempurna dalam larutan. Oleh hal demikian, lebih banyak haba dibebaskan

semasa peneutralan berlaku dalam campuran S yang mengandungi asid

sulfurik kerana lebih banyak air terbentuk.

Campuran R dan TBerdasarkan jadual 2, nilai haba peneutralan bagi campuran R adalah lebih

tinggi berbanding dengan campuran T. Secara teori, nilai haba peneutralan

bagi kedua-dua campuran ini adalah sama. Hal ini kerana asid hidroklorik,

HCl dan asid nitrik, HNO3 merupakan asid kuat dan asid monobes yang

menghasilkan 1 mol ion H+ yang bertindak dengan 1 mol ion OH- untuk

menghasilkan 1 mol H2O. Daripada pengiraan, didapati nilai haba

peneutralan bagi campuran R dan T adalah tidak sama disebabkan oleh

tidak mencampurkan asid kepada larutan natrium dioksida dengan secepat

mungkin untuk memastikan tindak balas diselesaikan dalam masa yang

singkat ataupun penyerapan haba oleh radas-radas eksperimen yang

menyebabkan kehilangan haba ke persekitaran atau campuran tidak dikacau

dengan berterusan untuk mendapat suhu larutan sekata.

Campuran S dan TBerdasarkan jadual 2, nilai haba peneutralan bagi campuran S adalah lebih

tinggi berbanding dengan campuran R. Terdapat perubahan entalpi oleh

pencairan asid sulfurik yang dibebaskan semasa pencairan asid sulfurik

dalam larutan serta membebaskan lebih banyak haba ke persekitaran. Oleh

itu, perubahan entalpi dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada haba

peneutralan dan juga haba pencairan asid sulfurik. Haba yang dibebaskan

dalam tindak balas ini lebih tinggi kerana asid sulfurik dalam campuran S

adalah asid kuat dan asid dwibes manakala asid nitrik dalam campuran R

adalah asid kuat dan asid monobes. Hal ini bermakna asid sulfurik

berupaya menghasilkan 2 mol ion hidrogen yang menunjukkan ianya bersifat

asid diprotik apabila dineutralkan secara sempurna dalam larutan manakala

asid nitrik hanya menghasilkan 1 mol ion hidrogen apabila dineutralkan

Page 15: Amali 1-Haba Peneutralan

secara sempurna dalam larutan. Oleh hal demikian, lebih banyak haba

dibebaskan semasa peneutralan berlaku dalam campuran S yang

mengandungi asid sulfurik kerana lebih banyak air terbentuk.

3. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes kuat ialah -57.3kJ mol-1.

Cadangkan dua cara untuk memperbaiki kaedah yang diberikan supaya

nilai 57.3kJ mol-1 diperolehi.

Larutan alkali kuat hendaklah dituang dengan cepat ke dalam larutan

asid kuat bagi mengelakkan suhu terbebas ke persekitaran. Campuran

larutan di dalam cawan polistirena perlu sentiasa dikacau dengan

perlahan-lahan dan berterusan supaya suhu larutan sekata.

4. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dengan alkali lemah lebih

tinggi atau kurang daripada -57.3kJ mol-1? Jelaskan jawapan anda.

Haba peneutralan antara asid kuat dengan alkali lemah adalah lebih

rendah daripada -57.3kJ mol-1. Asid kuat mengion secara lengkap di

dalam air, di mana kesemua ion hidrogen, H+ akan terion dan dapat

dineutralkan oleh ion hidroksida, OH+ tanpa menggunakan haba daripada

proses tindak balas peneutralan. Alkali lemah pula mengion secara

separa di dalam air, di mana darjah penceraian yang rendah

mengakibatkan hanya sebilangan kecil ion hidroksida, OH+ dihasilkan.

Kebanyakkan molekul alkali lemah masih wujud sebagai molekul tak

terion. Apabila asid kuat bertindak balas dengan alkali lemah, lebih

kurang molekul air yang terbentuk dan menyebabkan haba peneutralan

menjadi rendah.

Kesimpulan :

Hipotesis diterima. Haba peneutralan bagi campuran asid sulfurik dan

natrium hidroksida adalah tertinggi iaitu -65.69 kJ mol-1 berbanding dengan

campuran asid hidroklorik dengan natrium hidroksida iaitu -52.84 kJ mol-1

dan campuran asid nitrik dengan kalium hidroksida iaitu -49.98 kJ mol-1.

Ketiga-tiga tindak balas ini merupakan tindak balas eksotermik kerana

membebaskan haba ke persekitarannya. Peneutralan asid dwibes iaitu asid

Page 16: Amali 1-Haba Peneutralan

sulfurik sehingga lengkap membebaskan haba yang lebih tinggi daripada

peneutralan asid monobes sehingga lengkap kerana perubahan entalpi

dalam tindak balas ini adalah jumlah daripada haba peneutralan dan juga

haba pencairan asid sulfurik. Asid sulfurik iaitu asid dwibes juga akan

menyebabakan lebih banyak molekul air terbentuk dan lebih banyak haba

dibebaskan ke persekitaran.

Rujukan

Eng, N.H., Lim, E.W. & Yeow, K. O. (1997). Fokus Kimia SPM. Selangor:

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Lim You Sie, Yip Kim Hong.(2006). Pre-U Text STPM Chemistry. Kuala

Lumpur : Pearson Malaysia Sdn.Bhd.

Naza. (2013). Perubahan Tenaga Dalam Tindak Balas Kimia. Dicapaikan pada

15 Januari 2015 daripada

http://www.kimia45.cikgunaza.com/2013/02/perubahan-tenaga-dalam-

tindak-balas.html

Farah Faizura Ahmad Rostam. (2012). Termokimia. Dicapaikan pada 15 Januari

2015 daripada

http://mindsonchemistry.blogspot.my/2012/10/termokimia.html#.Vp5gRPl

97IU

Rozinawati. (2012). Tenaga Dalam Kimia. Dicapaikan pada 16 Januari 2015

daripada http://rozinawati.tripod.com/kimia.html

Zainida. (2011). Haba Peneutralan. Dicapaikan pada 16 Januari 2015 daripada

http://cikguzainida.blogspot.my/2011/07/haba-peneutralan.html

Page 17: Amali 1-Haba Peneutralan

Lampiran

Gambar Rajah Catatan

Rajah 1

Pipet dibilas dengan menggunakan

air suling sebelum digunakan.

Rajah 2

25.0 cm3 larutan EC1 disukat

dengan menggunakan pipet.

Page 18: Amali 1-Haba Peneutralan

Rajah 3

60cm3 larutan EC3 disukat dengan

menggunakan silinder penyukat.

Rajah 4

Campuran R dikacau berhati-hati

dengan menggunakan hermometer

dan suhu maksimum yang dicapai

dicatatkan.