amali 2-matahari.docx

Author: norzaibasima

Post on 04-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  1/13

  Amali 2: Pergerakan Matahari

  Tajuk: Matahari Terbit

  Objektif: Mengetahui kedudukan dan fasa-fasa pergerakkan matahari

  Pengenalan:

  Matahari terbit adalah peristiwa dimana sisi teratas Matahari muncul di atas horizon di

  barat.Matahari terbit tidak sama dengan fajar, dimana langit mulai terang, beberapa waktu

  sebelum matahari muncul, menamatkan twilight (peristiwa cahaya matahari terlihat mulai akhir

  senja hingga subuh) kerana pembiasan atmosfera menyebabkan matahari masih dapat terlihat

  sementara berada di bawah horizon, matahari terbit dan matahari terbenam adalah, dari satu sudut

  pandang, ilusi optik. Matahari juga muncul lebih besar di horizon, tapi hal ini merupakan ilusi

  optik lain, sama dengan ilusi bulan.

  Revolusi Matahari ke barat mengelilingi bumi setelah keluar dari horizon disebabkan putaran

  umi ke timur, sebuah revolusi berlawanan jarum jam ketika dilihat dari atas !utub "tara. #lusi

  ini sangat meyakinkan bahawa banyak budaya mempunyai mitologi dan agama yang dibuat

  berdasarkan model geosentrik. !esan yang sama boleh dilihat dengan satelit kutub.

  Rona merah dan orange langit ketika matahari terbit dan matahari terbenam disebabkan oleh

  penyebaran cahaya matahari oleh habuk, zarah kecil, aerosol padat lainnya, dan aerosol cair diatmosfera bumi. !eamatan warna matahari terbit dapat melampaui intensitas matahari terbenam

  ketika terjadi kebakaran malam hari, letusan gunung berapi atau pelepasan, atau badai debu di

  timur. $ejumlah letusan terakhir, seperti %unung &inatubo tahun '' dan !rakatau tahun '*,

  menghasilkan peristiwa matahari terbit dan terbenam yang luar biasa di seluruh dunia. $esaat

  sebelum matahari terbit atau selepas matahari terbenam cahaya hijau dapat terlihat.

  Radas: kamera

  Lokasi: Sungai Buloh

  +arikh - /gos 0 1 $eptember -2'*

  Masa 3.-243.*2 pagi

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  2/13

  5okasi $ungai uloh

  Tarikh: - /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-1pagi

  Altitud: 621/

  *-7

  Alzimuth: '2-/

  2'7

  Tarikh: -8 /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-1pagi

  Altitud: 621/

  *7

  Alzimuth: '2'/

  27

  Tarikh: -1 /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-1pagi

  Altitud: 621/

  *7

  Alzimuth: '2'/

  '7

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  3/13

  Tarikh: -3 /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-8pagi

  Altitud: 621/

  -37

  Alzimuth: '22/

  887

  Tarikh: - /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-8pagi

  Altitud: 621/

  *-7

  Alzimuth: '22/

  *7

  Tarikh: - /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-8pagi

  Altitud: 621/

  *17

  Alzimuth: '22/

  '-7

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  4/13

  Tarikh: *2 /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-8pagi

  Altitud: 621/

  *7

  Alzimuth: 2/

  827

  Tarikh: *' /gos -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-8pagi

  Altitud: 621/

  -7

  Alzimuth: 2/

  -7

  Tarikh: ' $eptember -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-pagi

  Altitud: 621/

  **7

  Alzimuth: 2/

  27

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  5/13

  Tarikh: - $eptember -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-pagi

  Altitud: 621/

  *17

  Alzimuth: 2/

  -7

  Tarikh: * $eptember -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-pagi

  Altitud: 621/

  *7

  Alzimuth: 2/

  '7

  Tarikh: $etember -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-pagi

  Altitud: 621/

  17

  Alzimuth: 23/

  837

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  6/13

  Tarikh: 8 $eptember -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-pagi

  Altitud: 621/

  7

  Alzimuth: 23/

  *7

  Tarikh: 1 $eptember -2'* Gambar

  Masa terbit: 23.-*pagi

  Altitud: 621/

  *7

  Alzimuth: 23/

  '27

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  7/13

  Keputusan

  Tarikh: ! Ogos "#$ %ingga & September "#$

  Masa: '("" pm hingga '() pm

  Lokasi: Sungai Buloh

  Tarikh Hari Cuaca Masa Azimuth Altitud!("*("#

  $

  Sabtu +erah 3.-1 am'2-

  /2'7 621

  /*-7

  )("*("#

  $

  ,had +erah 3.-1 am 101O

  40 +06O

  34

  &("*("#

  $

  snin +erah 3.-1 am 101O

  18 +06O

  38

  '("*("#

  $

  Selasa +erah 3.-8 am 100O

  55 +06O

  27

  *("*("#

  $

  Rabu +erah 3.-8 am 100O

  34 +06O

  32

  .("*("#

  $

  Khamis +erah 3.-8 am 100O

  12 +06O

  36

  $"("*("#

  $

  /umaat +erah 3.-8 am 099O

  50 +06O

  38

  $#("*("#

  $

  Sabtu +erah 3.-8 am 099O

  28 +06O

  42

  "#(".("#

  $

  ,had +erah 3.- am 099O

  04 +06O

  33

  "(".("#

  $

  snin +erah 3.- am 098O

  42 +06O

  36

  "$(".("#

  $

  Selasa +erah 3.- am 098O

  19 +06O

  39

  "!(".("#

  $

  Rabu +erah 3.- am 097O

  57 +06O

  46

  ")(".("#$

  Khamis +erah 3.- am 097O

  34 +06O

  48

  "&(".("#

  $

  /umaat +erah 3.-* am 097O

  10 +06O

  38

  0raf bulatan labah-labah dan graf garisan

  #1,2imuth 3altitud matahari mela4an hari

  a( 0raf bulatan labah-labah a2imuth dan altitude mela4an hari

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  8/13

  !("*("#$)("*("#$

  &("*("#$

  '("*("#$

  *("*("#$

  .("*("#$

  $"("*("#$$#("*("#$

  "#(".("#$

  "(".("#$

  "$(".("#$

  "!(".("#$

  ")(".("#$

  "&(".("#$

  "

  #""

  ""

  ,2imuth

  ,ltitud

  b( 0raf garisan a2imuth dan altitude mela4an hari

  "

  "

  !"

  &"

  *"

  #""

  #"

  ,2imuth+olumn#

  1,2imuth matahari mela4an hari

  a( 0raf bulatan labah-labah

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  9/13

  !("*("#$)("*("#$

  &("*("#$

  '("*("#$

  *("*("#$

  .("*("#$

  $"("*("#$$#("*("#$

  "#(".("#$

  "(".("#$

  "$(".("#$

  "!(".("#$

  ")(".("#$

  "&(".("#$

  ."

  #""

  ##"

  +olumn#

  b( graf garisan a2imuth mela4an hari

  .!

  .)

  .&

  .'

  .*

  ..

  #""

  #"#

  #"

  #"$

  +olumn

  $1,ltitud matahari Mela4an hari

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  10/13

  a( 0raf bulatan labah-labah altitude mela4an hari

  !("*("#$

  )("*("#$

  &("*("#$'("*("#$

  *("*("#$

  &(

  &($

  &(!

  ,ltitud

  b( 0raf garisan altitude mela4an matahari

  &(#)

  &(

  &()

  &($

  &($)

  &(!

  &(!)

  &()

  +olumn

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  11/13

  Perbincangan:

  !esan daripada matahari mengelilingi bumi ialah kejadian musim. Musim adalah

  salah satu pembahagian utama tahun, biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. iasanya

  tahun dibahagi menjadi musim musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim

  dingin.

  Musim panas ialah musim tahun yang ditakrifkan sebagai bermula dari bulan 9unsehingga

  bulan $eptemberdi :emisfera "tara, dan dari;isembersehinggaMacdi :emisfera $elatan.

  agaimanapun, mengikut adat kebiasaan metereologi, ia ditakrifkan sebagai tiga bulan penuh

  antara bulan4bulan 9un dan/gosdi :emisfera "tara, dan antara bulan4bulan ;isember

  dan

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  12/13

  atau altitud lebih tinggi, saljidan ais. $uhu purata terendah pada musim ini biasanya dialami

  pada bulan 9anuaridi :emisfera "tarasementara di :emisfera $elatanpula pada bulan 9ulai.

  Musim unga merupakan salah satu daripada empat musim dalam zon sederhana,

  serta berperanan sebagai musim peralihan daripada musim sejukkepada musim panas.

  Musim bunga dikira dari keseluruhan Mac, =pril, dan Mei di :emisfera "tara dan

  $eptember, /ktober, dan >ovember di :emisfera $elatan. Musim bunga bermula di ?ernal

  @kuinoks (-2 Mac atau -' Mac di :emisfera "tara dan -- $eptember -- atau -* $eptermber

  di :emisfera $elatan) dan bertahan sehinggalah Musim &anas (-' atau -- 9un di :emisfera

  "tara dan -' atau -- ;isember di :emisfera $elatan). ;i dalam kawasan yang tidak bersalji,

  Amusim bungaA mungkin bermula paling awal bulan

 • 7/21/2019 Amali 2-matahari.docx

  13/13

  Kesimpulan: Matahari terbit di sebelah barat