aol bhajan

Upload: brijbhumi1980

Post on 12-Oct-2015

285 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Art Of Living Bhajan for all god in English

TRANSCRIPT

 • Ganesha | Guru | Shiva | Devi | Krishna | Narayana | Others | Songs | Listen & Book Your Copy

  Ganesha Bhajan Lyrics

  Vakratunda Mahakaya

  Ganesha Stotram

  Ganesha Sharanam

  Lambodara Hey Vighneshwara

  Gauri Nandana Gajaananaa

  Vinayaka Vinayaka

  Gam Ganapataye Namaha

  Mahaganapate Gajaananaa

  Ganesha Om

  Sri Ganaraya Jai Ganaraya

  Top

  Vakratunda Mahakaya

  Album: Live in Hong Kong Singer: Vikram Hazra

  Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha

  Nirvighnam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada

  Gurave Sarva Lokanaam Bhisaje Bhava Roginaam

  Nidhaye Sarva Vidyanaam Dakshinamurtaye namah

  Om Namah Pranavarthaya Shuddha gnaneka moortaye

  Nirmalaya Prashantaya Dakshina Moortaye Namah

 • Ishwaro Guru Atmeti Moorti Bheda Vibhagini

  Vyomavat Vyapt Dehaya Dakshina Moortaye Namah

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Ganesha Stotram

  Album: Call of the Divine 1 Singer: Bhanu Didi

  Om...

  Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam

  Niranandamanandamadvaita Poornam

  Param Nirgunam Nirvishesham Niriham

  Parabrahma Roopam Ganesham Bhajema

  Gunatita Manam Chidananda Roopam

  Chidabhasakam Sarvagam Gnana Gamyam

  Munithiyamakasha Roopam Paresham

  Parabrahma Roopam Ganesham Bhajema

  Jagat Karanam Karana Jnana Roopam

  Suradim Sukhadim Gunesham Ganesham

  Jagat Vyapinam Vishwavandyam Suresham

  Parabrahma Roopam Ganesham Bhajema

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

  Album: Call of the Divnie 2 Singer: Bhanu Didi

  Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha (3)

  Siddhivinayaka Sharanam Ganesha

  Buddhipradayaka Sharanam Ganesha

  Mangala Moorti Sharanam Ganesha

  Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

  List of Ganesha Bhajans || Top

 • Lambodara Hey Vighneshawara

  Album: Manthan 1 Singer: Chitra Roy || Album: Anahata Singer: Gayatri

  Lambodara Hey Vighneshwara

  Shambho Kumara Vighneshwara

  Shiva Shambho Kumara Vighneshwara

  Ambikaa Tanaya

  Omkareshwara

  Hey Rambha Hey Rambha Vighneshwara

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Gauri Nandana Gajaananaa

  Album: Gajavadana Singer(s): Shalini & Srinivas

  Gauri Nandana Gajaananaa Girija Nandana Niranjanaa (x)

  Parvati Nandana Shubhananaa Shubhananaa Shubhananaa

  Pahi Prabhomaam Pahi Prasanna

  Girija Nandana Niranjanaa

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Vinayaka Vinayaka

  Album: Gajavadana Singer(s): Shalini & Srinivas

  Vinayaka Vinayaka (2) Vishwadhara Vinayaka

  Siddhi Vinayaka Bhava Bhaya Nasha

  Suramuni Vandita Shree Ganesha

  Vishwadhara Vinayaka

  Vinayaka Vinayaka(2) Vishwadhara Vinayaka (x)

  List of Ganesha Bhajans || Top

 • Gam Ganapataye Namah

  Album: Gajavadana Singer(s): Shalini & Srinivas

  Gam Ganapataye Namah (X)

  Mooshika Vahana Lambodar Hey Vighna Vinaashaka

  Parvate Pashupate Tanaya Shri Vinayaka

  Mooshika Vahana Modaka Hastaa Vighna Vinaashaka

  Parvate Pashupate Tanaya Shri Vinayaka

  Jai Jai Lambodara (X)

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Mahaganapate Gajaananaa

  Album: Premachala Singer(s): Shalini & Srinivas

  Mahaganapate Gajanaana Sri Mahaganapate Gajaananaa

  Uma Maheshwara Priyanandanaa

  Gana Nayaka Vandita Charanaa

  Tava Charanam Bhava Bhaya Haranam

  Sri Mahaganapate Gajaananaa

  Gajaananaa Gajavadanaa Hey Rambha Gajaananaa (X)

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Ganesha Om

  Album: Light from Within 1 Singer: Vikram Hazra || Album: Avataran Singer: Sahil Jagtiani

  Ganesha Om Ganesha Om

  Ganesha Om Gao Ganesha Om

 • Ganapati Bappa Moriya Ganesha Om

  Ganapati Bappa Moriya Ganesha Om

  Siddhi Vinayaka Ganesha Om

  Lambodara hey Ganesha Om

  Vishwadhara Ganesha Om

  Mangala Moorti Ganesha Om

  Moriya re Bappa Moriya re (X)

  Ganapati Bappa Moriya Ganesha Om (X) Moriya re Bappa Moriya re (X)

  Note: The ending of this Bhajan, starting from Moriya re can be added to almost all Ganesha Bhajans which are in a Major key. It is generally sung in a fast pace which lifts the energy and

  uplifts the mood for the rest of the satsang.

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Sri Ganaraya Jaya Ganaraya

  Singer: Bhanu Didi

  Sri Ganaraya Jaya Ganaraya (4)

  Sri Ganaraya Jaya Ganaraya Ganapati Bappa Moriya

  Siddhivinayaka Mangala Daata

  Siddhivinayaka Mangala Daata Mangala Moorti Moriya

  Sindhura Vadana Pankaja Ramana

  Sindhura Vadana Pankaja Ramana Ganapati Bappa Moriya

  Sri Ganaraya Jaya Ganaraya Ganapati Bappa Moriya

  List of Ganesha Bhajans || Top

  Guru Bhajan Lyrics

 • Guru Stotram

  Guru Paduka Stotram

  Ajo Ananthaya

  Jaya Guru Omkara

  Guru Matru Pita

  Guru Brahma Guru Vishnu

  Mere Satguru ki Chavi

  Guru Charanam Sadaa Bhajo

  Guru Satsagn hai Prano se Pyara

  Gurudev Bolo

  Jaya Guru Deva Guru

  Vandeham Guru Padam

  Guru Mahima

  Om Guru Paratpara Guru

  Jaya Guru Om(In your eyes I see)

  Satguru Tumhare Pyar ne

  Top

  Guru Stotram

  Album: Call of the Divine 1 Singer: Bhanu Didi

  Dhyan Moolam Guror Murtihi

  Pooja Moolam Guror Padam

  Mantra Moolam Guror Vakyam

  Moksha Moolam Guror Kripa

  Om Gurave Namah

 • Akhanda Mandalakaram

  Vyaptam Yena Characharam

  Tat Padam Darshitam Yena

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Agnana Timiram Dhasya

  Gnananjana Shalkaya

  Chakshurunmelitam Yena

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Gurur Brahma Gurur Vishnu

  Gurur Devo Maheshwara

  Guroreva Parabrahma

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Sthavaram Jangavam Vyaptam

  Yat Kinchit sa Characharam

  Tat Padam Darshitam Yena

  Tasmai Shri Gurave Namaha

  Chinmayam Vyapi Yat Sarvam

  Trailokyam Sa Characharam

  Tat Padam Darshitam Yena

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Sarvashruti Shiroratna

  Virajita Padambhuja

  Vedantambuja Suyoyaha

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Jnana Shakti Samaroodhaha

  Tatva Mala Vibhushita

  Bhukti Mukti Pradatacha

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Aneka Janma Samprapta

  Karma Bandha Vidahini

  Atma Jnana Pradanena

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Shoshanam Bhava Sindhuashcha

  Napanam Sara Sampadaha

  Guror Padodakam Samya

  Tasmai Shri Gurave Namah

 • Na Guror Adhikam Tatvam

  Na Guror Adhikam Tapaha

  Tatva Jnanaat Paramnasti

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Mannattha Shri Jagannatha

  Madguru Shri Jagatguru

  Madatma Sarva Bhutatma

  Tasmai Shri Gurave Namah

  Guror Adi Anadishcha

  Guror Paramadaivatam

  Guror Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namah (2)

  Guror Parataram Nasti Tasmai Shri Shri Gurave Namah.

  List of Guru Bhajans || Top

  Guru Paduka Stotram

  Album: Call of the Divine 1 Singer: Bhanu Didi

  Anant Samsar Samudra Tar

  Naukayitabhyam

  GuruBhaktidabhyam Vairagya

  Samrajyada Poojanabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

  Kavitva Varashi Nishakarabhyam

  Daurbhagya Davambud Malikabhyam

  Durikrita Namra Vipattitabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

  Nata Yayo Shripatitam Samiyuh

  Kadachidapyashu Daridravaryaha

  Mookascha

  Vachaspatitahitabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

  Nalik Nikash Padaahritabhyam

  Nana Vimohadi Nivarikabhyam

  Namajjanabhist

  Tatipradabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

 • Nrupali Mauli Vraja Ratna Kanti

  Sarid Viraja Jhasha Kanyakabhyam

  Nrupatvadabhyam Natlok Panktihi

  Namo Namaha Shri Shri Guru Padukabhyam

  Papandhakarark Paramparabhyam

  Traap Trayaheendra Khageshwarabhyam

  Jadyabdhi Samsoshana Vadawabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

  Shamadi Shatka Pradavaibhavabhyam

  Samadi Dana Vrata Dikshitabhyam

  Ramadhavangri Sthir

  Bhaktidabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

  Swarchaparanaam Akhileshtadabhyam

  Swaha Sahayaksha Dhurandarabhyam

  Swantachchabhava Prada Poojanabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru

  Padukabyam

  Kamadisarp Vraj Gaarudabhyam

  Viveka Vairagyanidhi Pradabhyam

  Bodh Pradabhyam Drut Mokshadabhyam

  Namo Namah Shri Shri Guru Padukabhyam

  Namo Namah Namo Namah Namo Namah.

  List of Guru Bhajans || Top

  Ajo Ananthaya

  Album: Call of the Divine 2 Singer: Bhanu Didi

  Ajo Ananthaya Nithyaya Shuddhaya

  Satchidananda Nanda Guru Om

  Guru Om Guru Om (2)

  Satchidananada Nanda Guru Om

  Namo Narayanaya Hari Hara Shashi Shekharaya

  Para Brahma Ananda Guru Om(2)

  Satchidananda Nanda Guru Om

 • List of Guru Bhajans || Top

  Jaya Guru Omkara

  Album: Anahata | Singer: Gayatri || Album: Sumeru Sandya | Singer: Rishi Nityapragya

  Brahma Vishnu Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva

  Hara Hara Hara Hara Mahadeva(2)

  Shiva Shiva Shiva Shiva Sadashiva

  Jaya Guru Omkara

  Jaya Jaya Satguru Omkara Om..

  List of Guru Bhajans || Top

  Guru Maata Pita

  Album: Manthan 1 || Singer: Chitra Roy

  Guru Maata Pita Guru Bandhu Sakha

  Tere Charano Mein Swami Mere Koti Pranaam

  Priyataam Tumhi Praananaath Tumhi

  Tere Charano Mein Swami Mere Koti Pranaam

  Guru Maata Pita......

  Tumhi Bhakti Ho Tumhi Shakti Ho

  Tumhi Mukti Ho Mere Sambh Shiva

  Guru Maata Pita......

  Tumhi Prerana Tumhi Sadhana

  Tumhi Aaradhana Mere Sambh Shiva

  Guru Maata Pita......

  Tumhi Prem Ho Tumhi Karuna Ho

  Tumhi Moksh Ho Mere Sambh Shiva

  Guru Maata Pita......

  Priyataam Tumhi Hridayanath Tumhi

  Tere Charano Mein Swami Mere Koti Pranaam

  Guru Maata Pita......

 • List of Guru Bhajans || Top

  Guru Brahma Guru Vishnu

  Album: Gurudeva Singer: Sahil Jagtiani

  Guru Brahma Guru Vishnu

  Gurudevo Maheshwara

  Guru Saakshaat Parabrahma

  Tasmai Sri Gurave Namah.

  List of Guru Bhajans || Top

  Mere Satguru Ki Chavi Kaisi Hai

  Album: Eternal Grace Singer: Chitra Roy

  Mere Satguru ki Chavi Kaisi hai?

  Mohe Lage Mohan jaisi hai

  Guru ka mastak Kailash Parvat Guru ki Vani Ganga ka pani

  Guru ka aana Sukh ka Chana Guru ki Bhakti deti hai Shakti

  Mere Satguru....

  Guru ka Jeevan Prabhu ka Darshan,

  Guru ki baatein Kashta mitade.

  Guru ka chehra Phoolon ke jaisa,

  Guru ki drishti rache nayi shristi.

  Guru ki Kaya Chandan ki Chaya,

  Aankhen Saagar jaisi hai

  Mere Satguru....

  List of Guru Bhajans || Top

  Guru Charanam Sadaa Bhajo

 • Album: Sahasrara Singer: Shalini & Srinivas

  Guru Charanam Sadaa Bhajo

  Chinmaya Manas Hamsa

  Guru Charanam Sadaa Japo

  Parama Manas Hamsa

  Guru Charanam Sadaa Bhajo

  Chinmaya Mana Hamsa

  Jaya Jaya Jaya Jaya Jaya Gurudeva(2)

  Jaya Ravi Teja Shankar Deva

  Sumeru Vasa Sada Manda Hasa

  Sunayana Gyaan Prakasha

  List of Guru Bhajans || Top

  Guru Satsang Hai Praano se Pyaara

  Singer: Bhanu Didi

  Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara

  Isme Behti Hai Amrit Dhara

  Kitne Janmo Se Pyaasa Tu Kabhi

  Savra Phir Kabhi Gira Tu Guru

  Vaani Ne Tujhko Pukara Yahan

  Behti Hai Amrit Dhara

  Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara

  Chod Aham Ko Jaa Tu Sharan Mein

  Daal Dukho Ki Gatri Charan Mein

  Guru Charano Ne Sabko Tara

  Yahan Behti Hai Amrit Dhara

  Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara

  Zeher Tera Woh Pile Kshan Mein

  Pralaya Ho Jaaye Karmo Ki Pal Mein

  Tu Bhi Ban Ja Guru Ka Dulara

  Yahan Behti Hai Amrit Dhara

  Guru Satsang Hai Praano Se Pyaara...

  List of Guru Bhajans || Top

 • Gurudev Bolo Guru Naam Gao

  Singer: Bhanu Didi

  Gurudev Bolo Gurudev Bolo

  Guru Naam Gao Guru Naam Gao

  Gurudev Maalik Ishwara Praapak

  Ananda Dayak Dwanda Nivarak

  Gurudev Bolo Gurudev Bolo

  Guru Naam Gao Guru Naam Gao

  Guru Sangat Hi Jeevan Sahare

  Paramananda Ke Kholte Hain Dware

  Gurudev Bolo Gurudev Bolo

  Prem se Bolo Bhav Se Bolo

  Sraddha Se Bolo Bhakti Se Bolo

  Gurudev Bolo...

  List of Guru Bhajans || Top

  Jaya Guru Deva Guru

  Jaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana

  Om Narayana Om Namo Namo

  Satyananda Om Jaya Sadguru

  Jaya Guru Deva Guru Om Namo Narayana

  List of Guru Bhajans || Top

  Vandehum Guru

  Vandehum Guru Pad Paduma Paraaga

  Suroochi Suvaas Saras Anuraga

 • Amiya Moorimaya Choorana Charu

  Sakal Saman Bhava Guru Parivaaru

  Sukruthi Shambhu Than Vimala Vibhooti

  Manjula Mangala Mood Prasoothi

  Janamana Manju Mukur Mal Harani

  Kiye Tilak Gun Gan Bas Karni

  Note: Vandehum Guru is not actually a bhajan but is a shloka which is recited by Guruji at the end of the Sudarshan Kriya. For many( including me), the above words are the sweetestand most

  meaningful that one can hear in this lifetime.

  List of Guru Bhajans || Top

  Guru Mahima

  Guru Mahima (2)

  Apara Mahima Guru Mahima

  Kimvachaniyam Guru Mahima

  Kima vachaniyam Guru Mahima

  Guru Mahima (2)

  Apara Mahima Guru Mahima

  Anoraniyam Guru Mahima

  Mahatomahiyan Guru Mahima

  Guru Mahima (2)

  Apara Mahima Guru Mahima

  List of Guru Bhajans || Top

  Om Guru Om Guru Paratpara Guru

  Om Guru Om Guru Parag Paraguru

  Omkara Guru tavasharanam

  Sukhakar shubakar hey parameshwara

  Brahmaparapar tavasharanam

 • Om Guru Om Guru...

  Namami Brahma Namami Vishnu

  Namami Shankar bhaya haranam

  Om Guru...

  Chidananda Guru chitswaroopa Guru

  Shankara Sadguru tavasharanam

  Om Guru Om Guru...

  List of Guru Bhajans || Top

  Jaya Guru Om( In your eyes I see)

  Album: Mountain of Love Singer: Valentin

  Jaya Guru Om

  Jaya Jaya Guru Om, Jaya Guru Om

  Jaya Guru Om

  Guru Om Guru Om Guru Om

  In your eyes I see, In your eyes I see a love

  A love that blinds me.

  In your eyes I see, I see a love that blinds me

  And when Im with you, when Im with you my dear one, I feel complete.

  Giving rest to my soul, giving rest, giving rest

  To my soul.

  Jaya Guru Om...

  List of Guru Bhajans || Top

  Satguru Tumhare Pyaar Ne

  Album: Samarpan Singer: Chitra Roy

 • Satguru Tumhare Pyaar ne Jeena Sikha diya (X)

  Humko Tumhare Pyaar ne Insaan Bana diya.

  Rehte hain Jalwe aapke Nazron mein Har Ghadi

  Masti ka jaam aapne Aisa Pila diya...

  Satguru Tumhare ....

  Bhula hua tha raasta Bhatka hua tha mein

  Kismat ne mujhko aapke Kaabil bana diya.

  Satguru Tumhare ....

  Jis din mujhko aapne Apna bana liya

  Dono Jahan ko Daasne Tab se bhula diya

  Satguru Tumhare ....

  Jisne kisi ko aaj tak Sajda nahi kiya

  Woh sar bhi maine aapke Dar par jhuka diya.

  Satguru Tumhare ....

  List of Guru Bhajans || Top

  Shiva Bhajan Lyrics

  Chandrashekharaya Namah Om

  Atmastakam

  Lingashtakam

  Shivoham

  Shiv Shambho Shambho

  Om Namah Shivaya

  Shiva Shiva Shankaraya

  Shiva Raja Maheshwara

  Shambho Mahadeva

  Sundaraananaa

 • Bhola Shankar Bhola

  Bam Bam Bhola

  Parameshwaraya Shashishekharaya

  Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om

  Bhole Ki Jai Jai

  Namastasmai

  Hara Hara Bhole Shankara

  Om Namah Shivaya

  Shiva Om

  Bolo Bolo Sab Mil Bolo

  Shankaraya Mangalam

  Top

  Chandrashekharaya Namah Om

  Singer: Dr. Manikanthan

  Chandrashekharaya Namah Om

  Gangadharaya Namah Om

  Lingeshwaraya Namah Om

  Parameshwaraya Namah Om

  Om Namah Shivaya Namah Om (X)

  Shiv Shiv Shivaya Namah Om

  Har Har Haraya Namah Om

  Mrityunjayaya Namah Om

  Bhava Bhaya Haraya Namah Om

  Om Namah Shivaya Namah Om (X)

  List of Shiva Bhajans || Top

 • Atmastakam

  Album: Sacred Chants of Shiva Singer: Bhanu didi

  Mano Buddhyahamkara Chitta Ninaham

  Na cha Shrotra Jeedve Na charkhar na Netre

  Na cha Vyoma Bhume Na Tejo Na Vayu

  Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

  Na cha prana samyo Na dwai Pancha Vayu

  Na va sakta dhatu Nawa pancha kosha

  Nava pani padam Na cho pasta Paayo

  Chidanand Roopaha Shivoham Shivoham (2)

  Na me dwesha rago Na melo Bhamaho

  Mador Naiwa medaiva Matsarya bhavaha

  Na dharmo Na jaarto Na Kamo Na moksha

  Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

  Na Punyam Na Paapam Na Saukhyam Na Dukham

  Na Mantro Na Teertham Na Veda Na Yagnaha

  Aham Bhojanam naiva Bhojam Na Bhokta

  Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

  Na Mrityur Na Shanka Na me Jaati Bhedaha

  Pita naiva medaiva Maata Na Janma

  Na Bandhur Na mitram Guror naiva Shishya

  Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

  Aham Nirvikalpo Nirakara Roopo

  Vibhutwachcha Sarvatra Sarvendriyanaam

  Na Cha Sangatam naiva Muktir na naiya

  Chidananda Roopaha Shivoham Shivoham (2)

  List of Shiva Bhajans || Top

  Lingashtakam

  Album: Sacred Chants of Shiva Singer: Bhanu Didi

 • Brahma Murari Surachit Lingam

  Nirmal Bhasit Shobhit Lingam

  Janma ja Dukha Vinahak Lingam

  Tat pranamami Sadashiva Lingam

  Devmuni Pravararchit Lingam

  Kaam Dahan Karunachit Lingam

  Ravandarp Vinashan Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam

  Sarv Sugandhi Sulepit Lingam

  Buddhi vivardhan Karana Lingam

  Siddhi Surasur Vandit Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam

  Kanaka Mahamani Bhusit Lingam

  Phanipati Veshtita Shobhit Lingam

  Daksha Suyagna Vinashaka Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam

  Kumkuma Chandana Lepita Lingam

  Pankajahaar Sushobhita Lingam

  Sanchit Paap Vinashak Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam

  Devganarchit Sevit Lingam

  Bhaverbhakti Bhirevach Lingam

  Dinkar Koti Prabhakar Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam

  Ashtadelo Pariveshtita Lingam

  Sarv Samudra bhav Karan Lingam

  Ashta Daridra Vinashaka Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam

  Sur Guru Survar Pujit Lingam

  Survan Pushp Sadarchit Lingam

  Parama Padam Paramatmak Lingam

  Tat Pranamami Sadashiva Lingam.

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shivoham

 • Album: Sacred Chants of Shiva Singer: Bhanu Didi

  Shivoham Shivoham Shiva Swaroopoham

  Nityoham Shuddhoham Buddhoham Muktoham

  Shivoham Shivoham Shiva Swaroopoham

  Advaitamananda Roopam Aroopam

  Brahmoham Brahmoham Brahma Swaroopoham

  Chidoham Chidoham Satchidanandoham

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shiv Shambho Shambho

  Album: Shankara Singer: Vikram Hazra || Album: Anand Utsav Singer: Rishi Nityapragya

  Shiv Shambho Shambho

  Shambho Mahadeva

  Hara Hara Hara Hara Mahadeva

  Shiva Shambho Mahadeva

  Gangadhara Hara Shambho

  Gauri Manohar Shambho

  Shiva Om (3) Namah Shiva

  Nandi Vahana Shambho

  Natana Manohar Shambho

  Shiva Om (3) Namah Shiva

  Halahar Dhar Shambho Anath Natha Shambho

  Vishweshwar Har Shambho Gauri Manohar Shambho

  List of Shiva Bhajans || Top

  Om Namah Shivaya (slow)

  Album: Trinetraya Singer: Rishi Nityapragya

 • Om Namah Shivaya (X)

  Shivaya Namah Om (X)

  Jaya Jaya Shiva Shambho (2)

  Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

  (Hara Hara) Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho

  Note: This bhajan is the first bhajan to be sung soon after the Rudra Pooja gets over.

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shiva Shiva Shankaraya

  Album: Theres a fire in my Heart Singer: Divya Prabha

  Shiva Shiva Shankaraya (Shiva)

  Shiva Shiva Shankara.

  Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om (2)

  Hara Om Namah Shivaya Hara Om

  Shiva Om Shiva Om

  Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva Shiva OM!

  Shiva Om

  Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara OM!

  Hara Om

  Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om Namah Shivaya

  Shiva Om Shiva Om....

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shiva Raja Maheshwara

  Album: Trinetraya Singer: Rishi Nityapragya || Album: True to Myself Singer: Divya Prabha

  Shiva Raja Maheshwara

  Jaya Shankar Shiva Shambho

  Shambho Shambho Jaya Shankar Shiva Shambho

 • Shambho Shambho Shambho Shambho

  Jaya Shankar Shiva Shambho

  Shiva Raja.....

  Shankar Shiva Har Har Shiva

  Shankar Shiva Shambho

  Shiva Raja.....

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shambho Mahadeva

  Album: Sundaranana Singer: Dr. Manikanthan

  Shambho Mahadeva Shiva Shambho Mahadeva (2)

  Shambho Shiva Shambho Hara Shambho

  Jaya Shambho Mahadeva

  Om Namah Shivaya Shiva Om (X)

  List of Shiva Bhajans || Top

  Sundaranana

  Album: Sundaranana Singer: Dr. Manikanthan

  Sundaranana Sundaranana (2)

  Hara Shiva Shiva Hara Sundaranana

  Bhasm Bhooshita Sundaranana

  Kaal Netra Madana Mohana Sundaranana

  Sundaranana Sundaranana

  Bhoot Nath Deva Deva Sundaranana

  Hara Shiva Shiva Hara Sundaranana

  Sundaranana.....

  List of Shiva Bhajans || Top

 • Bhola Shankar Bhola

  Album: Aradhana Singer: Rishi Nityapragya

  Bhola Shankar Bhola

  Hara Bhola Shankar Bhola

  Shaileshwar Hara Vishambhar Dhar

  Bhola Shankar Bhola

  Hara Bhola Shankar Bhola

  Surya Chandra Pralayagni Netra Dhar

  Shakti Sahita Shiva Natana Manohar

  Bhola Shankar Bhola

  Bhola Hara Bhola Har Har Bhola

  Shankar Bhola

  Shaileshwar Hara......

  List of Shiva Bhajans || Top

  Bam Bam Bhola

  Album: Megh Dhanush Singer: Rishi Nityapragya

  Bam Bam Bhola (4)

  Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola

  Har Har Har Har Har Har HarHar Har Bam Bam Bhola

  Bholenath Umapate Shambho Shankar Pashupate

  Shiv Shiv Shiva ~~ Har Har Hara

  Har Har Hara ~~ Shiv Shiv Shiva

  Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola

  Bam Bam Bhola....

  List of Shiva Bhajans || Top

  Parmeshwaraya Shashishekharaya

 • Album: Trinetraya Singer: Rishi Nityapragya

  Parameshwaraya Shashishekharaya Gangadharaya Namah Om

  Guna Shambhavaya Shiva Tandavaya

  Shiva Shankaraya Namah Om

  Kanaka Samesh Kailasa Vas Vishweshwaraya Namah Om

  Gauri Priyaya Kalantakaya Jyotirmayaya Namah Om

  Om Namah Shivaya (X)

  Bhakta Priyaya Nada Priyaya Rama Priyaya Namah Om

  Charamambaraya Netra Triyaya Geeta Priyaya Namah Om

  Om Namah Shivaya(X)

  Parameshwaraya......

  List of Shiva Bhajans || Top

  Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om

  Album: Trinetraya Singer: Rishi Nityapragya

  Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om (2)

  Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om

  Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om

  Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om

  Har Har Mahadeva Har Har Mahadeva

  Dama Dama Dama Dama Damru Baaje

  Dhimi kata Dhimi kata Mridanga Baaje

  Dhimika Dhimika dhim Mridanga Baaje

  Har har Mahadeva Har Har Mahadeva

  Om Namah Shivaya......

  List of Shiva Bhajans || Top

  Bhole Ki Jai Jai

 • Album: Shankara | Singer: Vikram Hazra || Album: Trinetraya | Singer: Rishi Nityapragya

  Bhole Ki Jai Jai Shivji Ki Jai Jai

  Parvati Pate Shivji Ki Jai Jai

  Dama Dama Dama Dama Damru Baje

  Bholenath Shiva Shambho Bhaje

  Kashinath Shiva Shambho Bhaje

  Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Baje

  Bholenath Shiva Shambho Bhaje

  Kashinath Shiva Shambho Bhaje

  List of Shiva Bhajans || Top

  Namastasmai

  Album: Light from Within 1/ Russians Rock Singer: Vikram Hazra

  Namastasmai (4) Namo Namaha

  Om Namah Shivaya

  Gurave Satchidananda Moortaye

  Namastasmai....

  List of Shiva Bhajans || Top

  Hara Hara Bhole Shankara

  Album: Shankara Singer: Vikram Hazra

  Nissar yaha Sansaar Mein Shiva naam keval Saar hai

  Shiv Shakti Hai Shiv Bhakti Hai

  Shiv Mukti Ka Aadhar Hai

  Damru Pani Shool Dhari Hey Nataraja Namo Namo (2)

  Hara Hara Bhole Shankara Nataraj Shubhakara

  Shashi Shekhara Tripura Hara Om

  Om Hara Om Shiva Om

  Hara Hara Hara Hara OM.

 • Namah Shivaya (3) Om Namah Shivaya

  Chandra Shekhara Namah Shivaya

  Nandi Vahana Namah Shivaya

  Girija Manohara

  Shashi Shekhara Tripura Hara OM

  Hara Hara Bhole.......

  Om Namah Shivaya (4)Om Hara Om Shiva Om Hara Hara Hara

  Hara Om.

  List of Shiva Bhajans || Top

  Om Namah Shivaya

  Album: Shankara Singer: Vikram Hazra

  Om Namah Shivaya(4)

  Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om

  Hara Hara Hara Hara Om Namah Shivaya

  Om Namah Shivaya....

  Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namah Om

  Hara Hara Hara Hara Haraya Namah Om

  Om Namah Shivaya.....

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shiva Om.... Hara Hara Hara Hara Om

  Album: Shankara Singer: Vikram Hazra

  Shiva Om...

  Shiva Shiva Shiva Shiva Om

  Hara Hara Hara Hara Om

  Namah Shivaya

  Om Namah Shivaya( 2)

  Shiva Om Namah Shivay Namah Shivay Namah Shivay

  Shiva Om...

 • List of Shiva Bhajans || Top

  Bolo Bolo Sab Mil Bolo

  Album: Shankara Singer: Vikram Hazra

  Bolo Bolo Sab Mil Bolo Om Namah Shivaya

  Joot Jata mein Gangadhari Trishool Dhari Damaru Bajave

  Dama Dama Dama Dama Damaru Bajave

  Goonj Utha Om Namah Shivaya

  Om Namah Shivaya ( 3)

  List of Shiva Bhajans || Top

  Shankaraya Mangalam

  Singer: Bhanu Didi

  Shankaraya (3) Mangalam

  Shankari Manoharaya Shasvataya Mangalam

  Gurudev Mangalam Sadgurudev Mangalam (2)

  Gajananaya Mangalam Shadananaya

  Mangalam Shankaraya....

  Raja Ram Mangalam Shri Venu Krishna Mangalam

  Sita Ram Mangalam Shri Radhe Shyam Mangalam

  Shankaraya....

  Anand Mangalam Paramananda Mangalam

  Sadananda Mangalam Chidananda Mangalam

  Shankaraya....

  List of Shiva Bhajans || Top

  Devi Bhajan Lyrics

 • Durge Jaya Jaya Maa

  Jaya Jaya Durge Maa

  Vishwa Lochani Amba

  Namo Sharada

  Janani Jagadambaa

  Vande Bhuvaneshwari

  Shree Kari Krupa Kari

  Vishwavilasini Vishalakshi Mata

  Jagadodharini Mata Durga (Jago Jago Maa)

  Niranjani Devi Bhavani

  Durge Nandini

  Parameshwari Jaya Durga

  Mata Bhavani Maaheshwari

  He Maa (Gauri Shankari Maa)

  Jaya Jaya Bhavani Maa

  Top

  Durge Jaya Jaya Maa

  Singer: Bhanu Didi

  Durge Durge Durge Jaya Jaya Maa

  Kali Kapalini Maa Jagadodharini Maa

  Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa.

  Durge.....

 • Anand Sagari Maa Karuna Sagari Maa

  Devi Jaya Jaya Jaya Jaya Maa.

  Durge.....

  List of Devi Bhajans || Top

  Jaya Jaya Durge Maa

  Singer: Bhanu Didi

  Jaya Jaya Durge Maa

  Shri Bhuvaneshwari Maa

  Devi Bhavani Maa Kali Kapalini Maa

  Jagadodharini Maa (2)

  Anand Rupini Maa

  Amba Anand Rupini Maa.

  Jaya Jaya Durge Maa

  Shri Bhuvaneshwari Maa

  List of Devi Bhajans || Top

  Vishwa Lochani Amba

  Album: Devi Singer: Bhanu Didi

  Vishwa Lochani Amba Vishalakshi Maa

  Shri Guru Guha Janani Vishalakshi Maa

  Mata Annapurne Bhuvaneshwari Maa

  Satguru Swarupini Bhuvaneshwari

  Maa Rajeshwari Maa Bhuvaneshwari

  Maa Mata Annapurneshwari Maa

  Maa Jaya Jaya Maa (2)

  List of Devi Bhajans || Top

 • Namo Sharada

  Album: Devi Singer: Bhanu Didi

  Namo Sharada (3) Mata

  Hey Vidya Gnana Pradaayini

  Maa Shweta Vasani Kamalasini

  Bhava Bhanjani Mana Ranjani

  Amba Bageeshwari Mata

  Namo Sharada....

  List of Devi Bhajans || Top

  Janani Jagadamba

  Album: Devi Singer: Bhanu Didi

  Janani Jagadamba Janani Maa Amba (2)

  Janani (4)

  Janani Jagadamba Janani Maa Amba.

  Manjul Bhashini Manavtarini

  Madhura Nayaki Maa

  Hey Meena Lochani

  Maa Janani....

  List of Devi Bhajans || Top

  Vande Bhuvaneshwari

  Album: Geetanjali | Singer: Chitra Roy || Album: Parmeshwari | Singer: Vikram Hazra

  Vande Bhuvaneshwari Mangala Karini

  Kripa Karo Prem Savaaro

 • Raja Rajeshwari Ananda Roopini (2)

  Vande Bhuvaneshwari......

  Kali Maa Kripa Maa Daya Maa Prem Maa

  Sundari Manohari Maa

  Snehamayi Maa Snehamayi Maa

  Vande Bhuvaneshwari......

  List of Devi Bhajans || Top

  Shri Kari Kripa Kari

  Album: Vishuddhi Singer: Gayatri

  Shri Kari Kripa kari Shriman Kari Parameshwari

  Shankari Abhayankari Shubhankari Parmeshwari

  Shri Kari.....

  Tandavakeli Priyakari Bhairavi Pralayankari

  Amba Bhairavi Pralayankari

  Sarveshwari Sundari Dayamayi Maheshwari

  Shri Kari.....

  List of Devi Bhajans || Top

  Vishwavilasini Vishalakshi Mata

  Album: Anahata Singer: Gayatri

  Hey Mata Jaganmata (2)

  Vishwavilasini Vishalakshi Mata

  Mangalyamayi Lakshmi Bhavani

  Girija Shankari Durga Mata

  Hey Mata.....

  Premamayi Kalyanmayi Snehamayi Anandamayi (2)

  Shubhada Varada Parvati Mata

  Hey Mata.....

 • List of Devi Bhajans || Top

  Jagado Dharini Mata Durga (Jago Jago Maa)

  Album: Aradhana Singer: Rishi Nityapragya

  Jadado Dharini Mata Durga

  Jadado Dharini Maa

  Jago Jago Maa (3) Janani

  Hey Gauri Devi Ranachandi Devi

  Hey ShivaRamani Jago Maa

  Hey Shiva Ramani Jago

  Maa Jago Jagado Dharini

  Maa Jago Jao Maa.....

  List of Devi Bhajans || Top

  Niranjani Devi Bhavani

  Album: Sahasrara Singer(s): Shalini & Srinivas

  Niranjani Devi Bhavani

  Jagat Janani Ananda Dayini

  Niranjani....

  Durga Lakshmi Saraswati

  Sri Kamalasana Hamsa Vahini

  Niranjani....

  Durga Lakshmi Narayani

  Narayani Amba Narayani

  Sri Kamalasana Hamsa Vahini

  Om Namo Narayani Amba Om Namo Narayani (X)

  Jai Jai Amba Jai Jagadamba (X)

  List of Devi Bhajans || Top

 • Durge Nandini

  Album: Parmeshwari | Singer: Vikram Hazra || Album: Satsang | Singer: Harshal Pulekar

  Durge Nandini Ananda Roopini

  Jag Jeevani Manmohini Maa

  Kali Kapalini Jagadodharini

  Niranjani Narayani Maa

  Devi Om (4) Devi Om (4)

  Tribhuvan Poshini Shankar Toshini

  Janamana Ranjini Jaya Jaya Maa

  Devi Om.....

  List of Devi Bhajans || Top

  Parameshwari Jaya Durga

  Album: Parmeshwari Singer: Vikram Hazra

  Parameshwari Jaya Durga Jagadeeshwari Jaya Amba

  Jaya Durga Jaya Durga Mahamaya Jagadamba

  Hey Mata Vishwamohini Devi Jagadamba

  Jaya Durga Jaya Durga Mahamaya Jagadamba

  Anand Roopini Mata Bhavani Devi Jagadamba

  Jaya Durga Jaya Durga Mahamaya Jagadamba

  Parameshwari.....

  List of Devi Bhajans || Top

  Mata Bhavani Maaheswari

 • Mata Bhavani Maaheshwari

  Mata Bhavani Parmeshwari

  Mata Bhavani Sarveshwari

  Mata Bhavani Kripasagari

  Kripasagari (4)

  Taarini Purani Dharini Amba Maata Bhavani

  Durga Devi Dukh Nivarini Mata Bhavani

  Mata Bhavani......

  List of Devi Bhajans || Top

  Hey Maa ( Gauri Shankari Maa)

  Singer: Bhanu Didi

  Gauri Shankari Maa (2)

  Hey Maa (2) Jaya Gauri Shankari Maa

  Dasa Shubhakari Varaa Bhayakari

  Parama Snehamayi Maa Parama Snehamayi Maa

  Hey Maa.....

  Nityanandkari Ripukshayakari

  Uma Shankari Maa (2)

  Prafulla Vadane

  Shubhakari

  Parama Snehamayi Maa Parama Premamayi Maa

  Gauri Shankari Maa(2)

  Hey Maa....

  List of Devi Bhajans || Top

  Jai Jai Bhavani Maa

  Album: Sumeru Sandhya Singer: Rishi Nityapragya

 • Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa

  Ambe Bhavani Maa Devi Bhavani Maa

  Devi Bhavani Maa Kali Bhavani Maa

  Kali Bhavani Maa Durge Bhavani Maa

  Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa

  Jagadambe Bhavani Maa Devi Bhavani Maa

  Devi Bhavani Maa Durge Bhavani Maa

  Atma Nivasi Maa Ambe Bhavani Maa

  Hridaya Nivasi Maa Devi Bhavani Maa

  Jai Jai....

  List of Devi Bhajans || Top

  Krishna Bhajan Lyrics

  Radhe Govind

  Achutam Keshavam

  Gopala Radha Lola

  Radhe Radhe Shyam

  Nikunj Me Biraje

  Nand Ke Lala

  Jay Jaya Radha Ramana

  Radhe Radhe Mann Bole

  Krishna Govinda Gopala

  Sunder Kanha

  Krishnam Vande

  Gopala Gopala Shyam Gopala

  Bala Gopala

 • Nanda Nanda Ananda

  Krishna Govindaa

  Radhika Manohara

  Radha Manas Chandramaa

  Giridhari Kamalanayanaa Kumudavadana

  Sri Krishna Govinda Hare Murari

  Baat Nihare Ghanashyaam

  Sri Krishna Chaitanya

  Top

  Radhe Govind

  Album: Call of the Divine 2 Singer: Bhanu Didia

  Radhe Govind(3) Bhajo Radhe Govind

  Radhe Govind Radhe (4)

  Radhe Radhe Radhe (2)

  List of Krishna Bhajans || Top

  Achutam Keshavam

  Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

  Achutam Keshavam Krishna Damodaram

  Ram Narayanam Janaki Vallabham

  Kaun Kehte Hain Bhagvan Aate Nahin

  Tum Meera Ke Jaise Bulate Nahin

  Achutam.......

 • Kaun Kehte Hain Bhagvan Khate Nahin

  Ber Shabri Ke Jaise Khilate Nahin

  Achutam.......

  Kaun Kehte Hain Bhagvan Sote Nahin

  Maa Yashodha ke Jaise Sulate Nahin

  Achutam.......

  Kaun Kehte Hain Bhagvan Nachte Nahin

  Gopiyo ki Tarah Tum Nachate Nahin

  Achutam.......

  List of Krishna Bhajans || Top

  Gopala Radha Lola

  Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

  Gopala Radha Lola (2)

  Murali Lola

  Nandalala

  Jaya Murali Lola Nandalala

  Keshava Madhava Janaardanaa (2)

  Vanamala Vrindavana Bala (2)

  Murali Lola Nandalala

  Jaya Murali Lola Nandalala

  Gopala.......

  Anand Mohan Niranjana (2)

  Vanamala Vrindavana Bala (2)

  Murali Lola Nandalala

  Jaya Murali Lola Nandalala

  Gopala.......

  List of Krishna Bhajans || Top

  Radhe Radhe Shyam

 • Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

  Ra..dhe...... Radhe Radhe Shyam (2)

  Govinda Gopala Radhe Radhe

  Shyam

  Govinda Radhe Radhe Shyam

  Gopala Radhe Radhe Shyam

  Raa...dhe.......

  List of Krishna Bhajans || Top

  Nikunj Mein Biraje

  Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

  Nikunj Mein Biraje Ghanashyam Radhe Radhe

  Ghanashyam Radhe Radhe Tu Shyam Se Milade

  Radhe Radhe ~~ Shyam Milade (X)

  Shyam Milade ~~ Radhe Radhe (X)

  List of Krishna Bhajans || Top

  Nand Ke Lala

  Album: Light From Within 2 Singer: Vikram Hazra

  O Nand Ke Lala Yashodha Ke Bala

  Giridhar Gwala O ho, Nand ke Lala

  Nand Ke Lala (4)

  List of Krishna Bhajans || Top

  Jai Jai Radha Ramana

 • Album: Krishna Kanha Singer: Rishi Nityapragya

  Jai Jai Radha Ramana Hari Bol (X)

  Hari Bol (4)

  Jai Jai Radha Ramana Hari Bol (X)

  Note: Based on the Raaga Madhyamavati, Jai Jai Radha Ramana is supposed to bring out the

  Ananda(Bliss) spontaneously. This Bhajan is used to end all Art of Living Satsangs and its tune

  lingers in the mind for long after the Satsang is over. As such, it can be said as the most popular

  Bhajan in Art of Living.

  List of Krishna Bhajans || Top

  Radhe Radhe Man Bole

  Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

  Radhe Radhe Man Bole

  Man Mein Amrit Ras Ghole

  Tu Hi Meri Aradhana

  Prem Mayi Hai Tu Sadhana

  Tu Jo Ghoonghat Pat Khole

  Man Mein Amrit Ras Ghole

  Radhe Radhe.....

  Bansi Ka Har Raag Hai Tu Hi

  Jeevan ka Anurag Hai Tu Hi

  Tere Naino Ki Meena Ka

  Lekar Mera Mor Mukut

  Ye Sang Pavan Ke Dole

  Man Mein Amrit Ras Ghole

  Radhe Radhe......

  Teri Meri Preet Hai Anupam

  Jaise Pani Aur Ho Chandan

  Tere Rang Mein Mai Pitambar

  Ban Jaoon Aur Ye Jeevan Sang Tere Hole

  Man mein Amrit Ras Ghole

  Radhe Radhe.......

  Jeevan Mein Phir Kya Baadha Hai Sang Jo Mere Tu Radha Hai

  Nirdhan Ka Tu Dhan Hai Radha Prem Ke Is Anmol Ratan Ko

 • Kaun Tula Mein Tole........ Man Mein Amrit Ras Ghole

  Radhe Radhe........

  List of Krishna Bhajans || Top

  Krishna Govind Gopala

  Album: Anand Utsav Singer: Rishi Nityapragya

  Krishna Govind Gopala

  Hari Govind Govind Gopala

  Shri Krishna Govind Gopala

  Hari Govind Govind Gopala

  Shri Krishna Govind Murali Manohar

  Gokul Nandana Gopala

  Hari Govind......

  Devaki Nandana Gopala Danava Bhanjan Gopala

  Shri Krishna Govind Murali Manohar

  Gokul Nandana Gopala

  Hari Govind......

  Nanda Kishora Gopala Navneet Chora Gopala

  Shri Krishna Govind Murali Manohar

  Gokul Nandana Gopala

  Hari Govind......

  Gokul Nandana Gopala Govardhano Dhar Gopala

  Shri Krishna Govind Murali Manohar

  Gokul Nandana Gopala

  Hari Govind......

  List of Krishna Bhajans || Top

  Sunder Kanha

  Album: Krishna Kanha Singer: Rishi Nityapragya

 • Sunder Kanha (2)

  Sunder Kanha Kanha Vandita Roopa

  Nand Kumara Navneet Chora

  Pavan Naama Kanha Paap Vinasha

  Pahi Pahi Keshaveshauri

  Sunder Kanha.......

  Neel Megh Shyamala Neeraj Nayana

  Narayan Roop Mein Nand Kumara

  Achutam Keshavam Ram Narayanam

  Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje

  Sunder Kanha........

  Gopa Vrinda Sevita Gokul Bala Gopika

  Manohara Gaan Vilola Achutam

  Keshavam Ram Narayanam Krishna

  Damodaram Vasudevam Bhaje Sunder

  Kanha........

  Narayana Hari Govinda

  Hari Narayana Govinda (X)

  List of Krishna Bhajans || Top

  Krishnam Vande

  Album: Krishna Kanha | Singer: Rishi Nityapragya || Album: Manasa Murali | Singer:

  Dr.Manikanthan

  Krishnam Vande Paramanandam Vandehum

  Krishnam Vande Paramanandam Vande

  Muralidhara Krishna Tulasi Dhara

  Manamohana Ananda Nandana

  Hey Giridhari Vanmali Yamuna Tir Vihari Hari

  Krishnam Vande..........

  List of Krishna Bhajans || Top

 • Gopala Gopala Shyam Gopala

  Album: Krishna Kanha Singer: Rishi Nityapragya

  Gopala Gopala Shyam Gopala (2)

  Murali Gaan Lola Gopi Gopala.

  Devaki Nandana Sundara Venu Gopala

  O Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Gopala

  Gopala Gopala......

  Krishna Govinda Govinda Gopala

  Jaya Murali Manohara Nandalala

  List of Krishna Bhajans || Top

  Bala Gopala

  Album: Anahata Singer: Gayatri

  Bala Gopala (2)

  Pyare Murari More Nandalala

  Nandalala (3) More Nandalala

  Krishna Govinda Govinda Gopala

  Jaya Murali Manohara Nandalala

  List of Krishna Bhajans || Top

  Nanda Nanda

  Album: Manasa Murali Singer: Dr. Manikanthan

  Nanda Nanda Ananda Nanda Nanda Govinda

  Nanda Nanda Gopala Gopala (X)

  Govinda Govinda Gopala Gopala (X)

  Mukund Krishna Govinda

  Murali Krishna Gopala

 • Nanda Nanda.......

  List of Krishna Bhajans || Top

  Krishna Govinda

  Singer: Dr. Manikanthan || Album: Concert for a Cause Singer: Vikram Hazra

  Krishna Govinda Govinda Govinda

  Govinda Shyam Radhe Krishna

  Govinda Govinda Paramananda Ananda

  Ghanashyama Ananda Krishna

  Madhuranana Krishna Manamohana Krishna

  Madhava Keshava

  Yadu Nanda Nanda Ananda

  Krishna Govinda......

  Govinda Govinda Paramananda Ananda

  Ghanashyama Ananda Krishna

  Madhusudhana Krishna Manamohana Krishna

  Yadava Keshava

  Yadu Nanda Nanda Ananda

  Krishna Govinda.....

  List of Krishna Bhajans || Top

  Radhika Manohara

  Album: Premachala Singer: Shalini & Srinivas

  Radhika Manohara Madana Gopala

  Deena Vatsala Hey Radhe Gopala

  Bhakta Janamandara Venu Gopala

  Muralidhara Hari Gana Vilola

 • Gaan Vilola Krishna Gaan Vilola

  Radhika Manohara.....

  Shyam Sundar Madan Mohan

  Vrindavan Chandra Hari

  Vrindavana Chandra Hari Radhe Govinda Hari

  Radhe Radhe Govinda

  Radhe Govinda (X)

  List of Krishna Bhajans || Top

  Radha Manas Chandrama

  Album: Kamalanayana Singer: Shalini & Srinivas

  Radhe Radhe (2)

  Radha Manas Chandrama

  Madhava Madhusudana Yadava Yadu Nandana

  Radhe Radhe.....

  Nanda Ananda Nandana Vrindavana Jana Ranjana

  Radhe Radhe.....

  List of Krishna Bhajans || Top

  Giridhari Kamalanayana Kumudavadana

  Album: Kamalanayana Singer(s): Shalini & Srinivas

  Krishna Kanha Muralidhara Mohana

  Jaya Muralidhara Mohana

  Giridhari Kamalanayana Kumudavadana

  Kamalanayana Krishna

  Kamalanayana Kumudavadana (X)

  Bhaja Govinda Gopala Radha Ramana Hari

 • Krishna Kanha......

  Guruji Guruji Aur Jeene Ko Kya Chahiye

  Saare Sansaar Ka Pyaar Maine Tujhi Se Paya

  Krishna Kanha.......

  Note: This Bhajan is based in the tune of the song Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye.

  List of Krishna Bhajans || Top

  Sri Krishna Govinda Hare Murare

  Album: Amrutdhara Singer: Sujata

  Sri Krishna Govinda Hare Murare

  Hey Naath Narayana Vasudeva (X)

  Radhe Radhe Radhe Radhe Shyam (X)

  Note: This Bhajan is based in the tune of the song Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye.

  List of Krishna Bhajans || Top

  Baat Nihare Ghanashyam

  Singer: Rishi Nityapragya

  Baat Nihare Ghanashyam Naina Neer Bhare (2)

  Aas Kare Din Raine Naina Neer Bhare (2)

  Baat Nihare.....

  Yog Dhyan mein Chit Nahi Laage

  Mann Ki Peed Hi Pal Pal Jaage

  Raine Jage Aviraam Naina Neer Bhare

  Baat Nihare.....

  Patita Pavana Mohe Sharana Mein LeeJo

 • Naath Sakha Hari Darshan DeeJo

  Lagana Lagi Tore Naam Naina Neer Bhare

  Baat Nihare.....

  Baanke Bihari Krishna Kanhaye

  Kaahe Sakhe Sudh Budh Bisraye

  Kab Aaoge More Dhaam Naina Neer Bhare

  Baat Nihare.....

  Note: This Bhajan is based in the tune of the song Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye.

  List of Krishna Bhajans || Top

  Sri Krishna Chaitanya

  Album: Manthan 1 Singer: Chitra Roy

  Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda

  Hare Krishna Hare Ram Radhe Govinda

  Radhe Govinda Radhe Radhe Govinda (2)

  Shri Krishna......

  Jhoola Jhoole Nandalala (4)

  Naache Nandalala Jhoole Nandalala

  Jhoole Nandalala Dole Nandalala

  Nanda Ke Nandana Ananda Nandana

  Nanda Ke Nandana Radha ke Jeevana

  Aarati Utaro Vrija Bala

  Jhoole Nandalala......

  Note: This Bhajan is based in the tune of the song Tu Mile Dil Khile Aur Jeene Ko Kya Chahiye.

  List of Krishna Bhajans || Top

  Narayana Bhajan Lyrics

 • Narayan Narayan Jay Jay Govind

  Narayana Narayana (slow)

  Narayana Hari Om

  Om Namo Narayana

  Bolo Narayana Jaya Jaya Vithalla

  Hari Sundara Nanda Mukunda

  Panduranga Jaya Vithalle

  Hari Narayana(slow)

  Hari Narayana Hari Narayana

  Top

  Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare

  Album: Anand Utsav Singer: Rishi Nityapragya || Album: Krishna Singer: Vikram Hazra

  Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare (X)

  Narayan Narayan Jai Jai Gopal Hare (X)

  Jai Jai Govinda Hare Jai Jai Gopal Hare

  Narayan Narayan Narayan Narayan Narayan (X)

  Jai Jai Govinda......

  List of Narayana Bhajans || Top

  Narayana Narayana (slow)

  Album: Call of the Divine 2 | Singer:Bhanu Didi || Album:Light from Within 2

  Singer:Vikram Hazra

 • Narayana Narayana Jaya Govinda Hare

  Narayana Narayana Jaya Gopal Hare

  List of Narayana Bhajans || Top

  Narayana Hari Om

  Album: True to Myself Singer: Divya Prabha

  Narayana Hari Om

  Satyanarayana Hari Om

  Govinda Krishna Hari Om

  Gopala Krishna Hari Om

  Narayana Hari Om.....

  Note: Narayana Hari Om is one of the most soulful and popular bhajans with its mesmerizing

  tune. One of the few Bhajans very popular both in India and other countries.

  List of Narayana Bhajans || Top

  Om Namo Narayana

  Album: Megh Dhanush Singer: Rishi Nityapragya

  Om Namo Narayana (X)

  Note: Thats it! Thats the lyrics to this bhajan.

  List of Narayana Bhajans || Top

  Bolo Narayana Jai Jai Vithalla

  Album: Megh Dhanush Singer: Dr. Manikanthan

 • Bolo Narayana Jai Jai Vithalla (2)

  Lakshmi Narayana Rang Rang Vithalla

  Govinda Vithalla Gopala Vithalla

  Sri Ranga Vithalla Panduranga Vithalla

  List of Narayana Bhajans || Top

  Hari Sundara Nand Mukunda

  Album: Sumeru Sandhya Singer: Rishi Nityapragya

  Hari Sundara Nanda Mukunda Hari Narayana Hari Om

  Hari Keshava Hari Govinda Hari Narayana Hari Om

  Vanmali Muralidhari Govardhan Girivardhari

  Nit Nit Kar Makhan Chori Gopi Mann Haari

  Aao Re Gao Re Gokul ke pyaare

  Aao Re Kanha re Gokul ke Pyaare

  Aao Re Naacho re Raas Rachao Re

  Gao Re Naacho re Raas Rachao Re

  Hari Sundara.........

  List of Narayana Bhajans || Top

  Panduranga Jaya Vithalle

  Album: Theres a fire in my heart Singer: Divya Prabha

  Panduranga Jaya Vithalle

  Vithalle Vithalle (4)

  Hari Narayana Narayana Jaya

  Hari Narayana Narayana Om

  Hari Narayana Narayana Hari

  Hari Narayana Narayana Om

 • Panduranga........

  List of Narayana Bhajans || Top

  Hari Narayana

  Album: Rashmin Pulekar

  Hari Narayana Narayana

  Narayana Hari Om

  Hari Om (4)

  Mukund Murare Radha Madhav

  Hey Giridhari Hey Giridhari

  Hari Om(4)

  List of Narayana Bhajans || Top

  Hari Narayana Hari Narayana Jaya Govinda

  Album: Cosmic Celebration Singer: Sahil Jagtiani

  Well its another end to another day, how swift theyre passing through. And the sweetest moments that ive spent, my Sri Sri Ive spent with you.

  Hari Narayana (3) Jaya Govinda Jaya Gopala

  Jaya Govinda Jaya Gopala

  Jaya Jaya Krishna Krishna Hare (2)

  Jaya Govinda (2) Jaya Gopala (2)

  Hari Narayana.....

  Well lets sing this song of love today and share a laugh or two, And lets celebrate this simple joy that Guruji has brought to you.

  Hari Narayana.....

 • Jaya Jaya Krishna Krishna Hare (2)

  Hare Rama (4)

  Hari Narayana.....

  Govinda Bolo Hari Gopala Bolo (4)

  Radha Ramana Hari Gopala Bolo (2)

  Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai (4)

  Radha Ramana Hari Govind Jai Jai (2)

  Jaya Jaya Krishna.....

  List of Narayana Bhajans || Top

  Others Bhajan Lyrics

  Rama Ho Rama Ho

  Om Namo Amitabhaya

  Yena Dhammam

  Ik Taara Bole Guru Teri Vani

  Raghupati Raghava O Raja Rama

  Allah Tero Naam

  Your Home is in my heart

  Sagar mein ek leher uthi

  Tere Naam ke siva

  Shabdon Ke Jungle mein

  Main hoon Manzil

  Tumse O Jodi

  Shri Ram Naam Bolo

  Sri Ram Chandra Kripalu

 • Ajab Anokha Khel Ye kaisa

  Vande Mataram

  Top

  Rama Ho Rama Ho

  Album: Anand Utsav Singer: Rishi Nityapragya

  Rama Ho (X)

  Jeevan Sagar Mein O Bhaiya

  Naiya Sadaa Badhaye Ja

  Prabhu ko Na Bisraye Ja

  Ram Ramaiya Gaye Ja

  Rama Ho.....

  Jeevan Mein Sukh Dukh Jo Aaye

  Woh Bhi Aisa Jaan

  Sukh Aur Dukh ke Is Jhule mein

  Masti Sadaa Banaye Jaa

  Prabhu ko naa Bisraye Jaa

  Ram Ramaiya Gaye Jaa

  Rama Ho......

  Deepak ne Kali Raaton Se

  Darna Na Jaana

  Maya Jhanjalo Mein Bhi Tu

  Kabhi Naa Ghabrana

  Aisa Rasmayi Gyaan Mila

  Ismein Khud ko Dubaye Ja

  Guru ko Na Bisraye Jaa

  Ram Ramaiya Gaye Jaa

  Rama Ho......

  List of Others Bhajans || Top

  Om Namo Amitabhaya

 • Album: Call of the Divine 2 Singer: Bhanu Didi

  Om Namo Amitabhaya

  Buddhaya Dhammaya Sanghaya

  Om Namo (3)

  List of Others Bhajans || Top

  Yena Dhammam

  Singer: Bhanu Didi

  Yena Dhammam Pravartitam

  TamSharanam Gacchami

  Buddham Sharanam Gacchami (2)

  Yena .....

  Dhammam Sharanam Gacchami (2)

  Yena.....

  Sangham Sharanam Gacchami (2)

  Yena.....

  List of Others Bhajans || Top

  Ik Taara Bole Guru Teri Vaani

  Album: Amrutdhara Singer: Sujata

  Ik Taara Bole Guru Teri Vaani (X)

  Ik Taara Bole Tum Antaryami (2) Ik Taara Bole.....

  Ik Taara Bole Tum Sarvagyani (2) Ik Taara Bole.....

  Ik Taara Bole Tum Antargyani (2) Ik Taara Bole.....

  Ik Taara Bole Tum Mere Swami (2) Ik Taara Bole.....

  Ik Taara Bole Tum Sarvagyani (2) Ik Taara Bole.....

  Om Namah Shivaya (X)

  List of Others Bhajans || Top

 • Raghupate Raghava O Raja Rama

  Album: Rama Singer: Shalini & Srinivas

  Ramaya Ram Bhadraya Ram Chandraya Vedhase

  Raghunathaya Nathaya Seetaya Pataye Namaha

  Raghupate Raghava Raja Rama (2) O Raja Rama O Seeta Rama

  Raghupate Raghava Raja Rama

  Karunya Varada Seeta Pate Rama (2)

  Raghupate....

  Dasharatha Nandana Raja Rama Kaushalyatmaja Sundara Rama

  Rama Rama Jaya Raja Rama Raghava Mohana Megha Shyama

  Jai Jai Ram (2)

  Jai Jai Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram Ram Raja Ram

  Karunya Varada Seeta Pate Rama

  Raghupate Raghava........

  Ram Ram Ram Jai Jai Ram Raghuvar Raja Ram (X)

  Ram Ram Ram Jai Jai Ram Raghuvar Seeta Ram (X)

  Dasharatha Nandana Raja Rama

  Kaushalyatmaja Sundara Rama

  Maruti Sevita Seeta Rama

  Ram Ram Jai Raghu Rama

  Ram Ram Ram Jai Jai Ram Raghuvar Raja Ram (X)

  Dasharatha Nandana Raja Rama Kaushalyatmaja Sundara Rama

  Ravana Mardhana Seeta Rama Danav Bhanjana Hey Raghu Rama

  Deena Bandhu Seeta Rama Karuna Sindhu Seeta Rama

  Jai Jai Ram Janaki Ram (X)

  Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram (X)

  List of Others Bhajans || Top

  Allah Tero Naam

  Singer: Lata Mangeshkar

 • Allah Tero Naam, Ishwar Tero Naam

  Sabko Sanmati De Bhagwaan

  Maangon ka Sindur na Choote

  Maa Behno ki Aas na Toote

  Deh bina daata, deh bina

  Bhatke na praan

  Sabko Sanmati De Bhagwaan

  Allah Tero Naam..

  O Sare Jag ke Rakhwale

  Nirbal ko Bal Denewale

  Balwano ko Dede Gyaan

  Sabko Sanmati De Bhagwaan

  Allah Tero Naam...

  List of Others Bhajans || Top

  Your Home is In My Heart

  Album: Your Home is In My Heart | Singer: Divya Prabha Album:Light from Within 2 |

  Singer: Vikram Hazra

  Your Home is In My Heart

  My Heart is like an Ocean

  Ill rock you while youre sleeping On a wave of sweet emotion.

  Your Home is In My Heart

  My Heart is very strong

  And When youre feeling lonely Itll carry you along.

  Your Home is In My Heart

  And My Heart is everywhere

  Wherever you may wander

  Just know that I am there.

  List of Others Bhajans || Top

 • Sagar Mein Ek Leher Uthi

  Sagar Mein Ek Leher Uthi Tere Naam Ki

  Tujhe Mubarak Khushiyan Atma Gyan Ki

  Tujhko Hai Anant Mein Jake Mil Jaana

  Tu Hai Sundar Phool Is Sansar Ki

  Sagar Mein.....

  Tujhko Hai Anant mein Jake Mil Jaana

  Tu Hai Sundar Boond Is Chetna Ki

  Note: This is the Birthday Song.

  List of Others Bhajans || Top

  Tere Naam Ke Siva

  Singer: Vikram Hazra

  Tere Naam ke siva Mujhe Kuch Bhi Yaad Nahi (2)

  Guruji Guruji(4)

  Sagar Mein Bhi Tu Hi Tu Hi

  Leheron Mein Bhi Tu Hi Tu Hi

  Dharti Mein Bhi Tu HI Tu Hi

  Ambar Mein Bhi Tu Hi Tu Hi

  Tere Naam ke siva....

  Allah Mein Bhi Tu Hi Tu Hi

  Jesus Mein Bhi Tu Hi Tu HI

  Buddha Mein Bhi Tu Hi Tu Hi

  Krishna Mein Bhi Tu Hi Tu Hi

  Tere Naam Ke siva.......

  List of Others Bhajans || Top

 • Shabdon ke Jungle Mein

  Album: Manthan 2 Singer: Chitra Roy

  Shabdon ke Jungle Mein Tu kyon Phasa Hai Re

  Parabrahma ke Ras se Tera nas nas Rama Hai Re

  Anand Tu Hi Paramananda Tu Hi

  Om Mein Khokar Om Mein Ramkar Om Mein Milna Hai

  Maan Apmaan Hota Kahan Re

  Ye Toh Hai Shabdon Ki Pakad

  Bhale Bure Shabd Tujhe Hilade

  Itna Tu Nahi Hai Kamzor

  Om Mein Khokar Om Mein Ramkar Om Mein Milna Hai.

  List of Others Bhajans || Top

  Main Hoon Manzil

  Singer: Bhanu Didi Album: Roohani Live | Singer: Chitra Roy

  Main Hoon Manzil, Main Hoon Safar Bhi

  Main Hi Musafir Hoon (2)

  Main Hoon Drishti, Main Hoon Srishti

  Main Darshak Janoo (2)

  Main Hoon Radha Main Hoon Yashodha

  Main Hi Krishna Kanhaya

  Main Hoon Bhakt Main Hoon Bhagvan

  Mujhme Hi Saraa

  Main Hoon Manzil.......

  Mandir Main Hoon, Moorat Bhi Hoon

  Main Hoon Swayam Pujari

  Roop Bhi Hoon Aroop Bhi Hoon

  Kaal Ka Mein Adhikari (2)

  Main Hoon Manzil.......

  Jag Mein Hoon Jeevan Mein Hoon

  Suddha Brahma Avinashi

  Tan ki saans Hoon Mann ki Mauj Bhi

 • Atma Roop Madhoshi

  Atma Roop Nirdoshi

  Main Hoon Manzil........

  Note: The older version of this song sung by Bhanu Didi has some additional stanzas and the

  order is also quite different. The above is the one as presented by Chitra Roy.

  List of Others Bhajans || Top

  Tumse O Jori

  Album: Live in Hong Kong | Singer: Vikram Hazra || Album: Mere Saheb | Singer: Chitra

  Roy

  Tumse O Jori (2)

  Saanchi Preet Hum Tumse O Jori

  Tumse O Jori Avar Sang Todi (2)

  Avar Sang Todi

  Tumse O Jori.......

  Joun Tum Deevara Toh Hum Baati

  Joun Tum Teerath Toh Hum Jaati

  Toh Hum Jaati Tumse O Jori.......

  Joun Tum Girivan Toh Hum Mora

  Joun Tum Chand Toh Bhaye Hum* Chakora

  Bhaye Hum Chakora Tumse O Jori.......

  Jahan Jahan* Jaaon Tahan Teri Seva

  Tum Sau Thakur Aur Na Deva

  Aur Na Deva Tumse O Jori.........

  Tumhare Bhajan Kate Jam Phaasa

  Bhagat* Het Gaave Ravidasa

  Gaave Ravidasa Tumse O Jori........

  Note: This song has a strong accent associated with it as it was written by Bhakt Ravidasa and

  sung in a folk style. Chitra Roy has sung it in a pure style as it is sung in the Gurudwaras ,

  however as Vikram Hazra has done, some of the pronunciation of the phrases can be modified to

  the more popular Hindi words. E.g Bhaye Hum Marked with a * above is actually sung as phain hai. Similarly words like Jahan Jahan and Bhagat can be sung in the original Punjabi style as Jeh Jeh and Phakt. Jori can also be replaced with the Hindi word jodi. How much of original accent you want to keep depends on you. Also in the above lyrics I have

 • omitted some of the paragraphs of the original just to give way only to what is more popular and

  understandable.

  List of Others Bhajans || Top

  Shri Ram Naam Bolo

  Shri Ram Naam Bolo (4)

  Jai Jai Ram Siyaram (2)

  Shri Krishna Naam Bolo (4)

  Jai Jai Shyam Radhe Shyam (2)

  Jesus ka Naam Bolo (4)

  God is One God is One

  God is One for everyone.

  Allah Naam Bolo (4)

  La Illah Ill Allah Muhammad ur Rasul Allah (2)

  Shri Buddh Naam Bolo (4)

  Buddham Sharanam Gacchami (2)

  Nanak ka Naam Bolo (4)

  Vaheguru Vaheguru (2)

  Vaheguru Vaheguru (4)

  Sri Sri ka Naam Bolo (4)

  Jai Gurudev Jai Gurudev (2)

  List of Others Bhajans || Top

  Sri Ram Chandra Kripalu Bhajaman

  Singer: Lata Mangeshkar || Album: Rama | Singer(s): Shalini & Srinivas

  Sri Ram Chandra Kripalu Bhajaman

  Haran Bhava Bhaya Darunam ...... Shri Ram

  Nav Kanj Lochan Kanj Mukh Karkanj

 • Pad Kanjaarunam ....... Shri Ram

  Kandarp Aganit Amit Chavi nav Neel Neeraj Sundaram

  Pat Peet Maanhu Tadit Ruchi Suchi Naumi Janak Sutavaram

  Shri Ram (4)

  Bhaj Deen Bandhu Dinesh Daanav Daitya Vansh Nikandanam

  Raghunand Ananda Kand Kashala Chand Dasaratha Nandanam

  Shri Ram (4)

  Shir Mukut Kundal Tilak Chaaru Udaar Ang Vibhushanam

  Aajaanu Bhuj Shar Chaap Dhar Sangram Jit Khar Dushanam

  Shri Ram (4)

  Iti Vandit Tulsidas Shankar Shesh Muniman Ranjanam

  Mum Hriday Kunj Nivas Kuru Kaamadi Khal Dal Bhajanam

  Shri Ram (4)

  Note: The more popular of the rendition of this Bhajan is by Lata Mangeshkar. Shalini and

  Srinivas have also sung it in a different Raaga.

  List of Others Bhajans || Top

  Ajab Anokha Khel Hai Kaisa

  Album: Amrutdhara || Singer: Sujata

  Ajab Anokha Khel Hai Kaisa

  Dekhoon Main Us Paar

  Naa Main Janamta Naa Main Marta

  Naa Main Koi Kaaraj Karta

  Khel Ye Hota Tan Mann Karan

  Hai To Chakit Sansaar

  Dekhoon Main Us Paar

  Naa Main Hasta Naa Main Rota

  Naa Main Chalta Naa Main Sota

  Teen Guno Sang Maya Barte

  Main To Bas Aadhar

  Dekhoon Main Us Paar

  Khud hi Leta Khud hi Deta

 • Khud ka Poojan Khud hi Karta

  Khud hi Khuda Aparampaaraa

  Naman Ho Baarambaar

  Dekhoon Main Us Paar

  Ajab Anokha Khel Ye Kaisa

  Dekhoon Main Us Paar

  List of Others Bhajans || Top

  Vande Mataram

  Composer: Bankim Chandra Chattopadhyay

  vande mataram

  sujalam suphalam

  malayajasitalam

  sasya syamalam

  mataram

  vande mataram

  subhra jyotsna

  pulakita yaminim

  phulla kusumita

  drumadalasobhinim

  suhasinim

  sumadhura bhamimim

  sukhadam varadam

  mataram

  vande mataram

  Note: The above is the National song of India

  List of Others Bhajans || Top

  Songs Bhajan Lyrics

  Phoolon Ke Rang Se

 • Chandan Sa Badan

  Raat Kali Ek Khwab mein

  Ek din aap yun

  Naiharwaa

  Saiyyaan

  Aaj Mere Piya Ghar Aayenge

  Jiya dhadak dhadak jaye

  Tu maane ya na maane

  Dama dam Mast kalandar

  Tum Mile Dil Khile

  Moko Kahan Dhoonde Re Bande

  Tu Bin Bataye

  Both Sides Now

  Annies Song(you fill up my senses)

  Rise and Pray(Wuku Tangdaze)

  Falling In Love( or Rising?)

  Imagine

  Amazing Grace

  Todays the day the wave remembers

  Top

  Phoolon ke Rang Se

  Singer: Kishore Kumar

 • Phoolon ke Rang Se Dil Ki Kalam Se

  Tujhko Likhi Roz Paati

  Kaise Bataun Kis Kis Tarah Se

  Pal Pal Mujhe Tu Satati

  Tere Hi Sapne Lekar Ke Soya, Tere Hi Yadon Mein Jaaga

  Tere Khayalon Mein Uljha Raha Yun, Jaise Ki Mala Mein Dhaga

  Badal Bijli Chandan Paani Jaisa Apna Pyaar

  Lena Hoga Janam Hame Kai Kai Baar

  Haan Itna Madir Itna Madhur

  Tera Mera Pyaar.... Lena Hoga Janam Hame Kai Kai Baar

  Sanson Ki Sargam Dhadkan Ki Beena, Sapno Ki Geetanjali Tu

  Man Ki Gali Mein Mehke Jo Hardam, Aisi Juhi Ki Kali Tu

  Chota Safar Ho Lamba Safar Ho, Sooni Dagar Ho Ya Mela

  Yaad Tu Aaye Mann Ho Jaye, Bheed ke Beech Akela

  Haan Badal Bijli......

  Purab Ho Paschim Uttar Ho Dakhin, Tu Har jagah Muskuraye

  Jitna Hi Jaaon Main Door Tujhse, Utni Hi Tu Paas Aaye

  Aandhi Ne Roka Paani Ne Toka, Duniya ne Haskar Pukara

  Tasveer Teri Lekin Liye Main, Kar Aaya Sabse Kinara

  Haan Badal Bijli.......

  List of Songs Bhajans || Top

  Chandan Sa Badan

  Singer: Mukesh

  Chandan Sa Badan Chanchal Chitwan

  Dheere Se Tera Ye Muskanaa

  Mujhe Dosh na Dena Jag walo

  Ho Jaoon Agar mein Deewana

  Chandan Sa Badan Chanchal Chitwan

  Ye Vishal Nayan Jaise Neel Gagan

  Panchi Ki Tarah Kho Jaoon Main

  Sirhana Jo Ho Tere Baahon Ka

  Angaro Pe So Jaoon Main

  Mera Bairagi Mann Dol Gaya

 • Dekhi Jo Ada Tera Mastana

  Chandan Sa Badan......

  Tan Bhi Sundar Mann Bhi Sundar

  Tu Sundarta Ki Moorat Hai Kisi

  Aur Ko Shayad Kam Hogi Mujhe

  Teri Bahut Jaroorat Hai Pehle Bhi

  Bahut Main Tarsa Hoon Tu Aur

  Na Mujhko Tarsana Chandan Sa

  Badan......

  List of Songs Bhajans || Top

  Raat Kali Ek Khwab Mein Aayi

  Singer: Kishore Kumar

  Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui (2)

  Subho ko jab hum neend se jaage, aankh unhi se chaar hui

  Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

  Chaahe kaho ise meri mohabbat, chaahe hasi mein uda do

  Yeh kya hua mujhe, mujhko khabar nahin, ho sake tum hi bata do

  Tumne kadam to rakha zameen par, seene mein kyoon jhankaar hui

  Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

  Aankhon mein kajal aur lato pe kali ghata ka basera

  Savali soorat mohani moorat savan rut ka savera

  Jab se ye mukhda dil mein khila hai duniya meri gulzar hui

  Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

  Yun to haseenon ke, maahajabinon ke hote hai roz nazaare

  Par unhe dekhke dekha hai jab tumhe, tum lage aur bhi pyaare

  Baahon mein le loon, aisi tamanna ek nahin kayi baar hui

  Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

  Subho ko jab hum neend se jaage, aankh unhi se chaar hui

  Raat kali ek khwaab mein aayi, aur gale ka haar hui

  List of Songs Bhajans || Top

 • Ek Din Aap Yun

  Singer(s): Alka Yagnik & Kumar Sanu

  Ek Din Aap Yoon Humko Mil Jayenge

  Phool Hi Phool Raahon Mein Khil Jayenge

  Maine Socha Na Tha (2)

  Ek Din Zindagi Itni Hogi Haseen

  Jhoomega Aasmaan Gaayegi Ye Zameen (2)

  Maine Socha Na Tha

  Dil Ki Daali Pe Kaliyaan Si Khilne Lagin

  Jab Nigaahein Nigaahon Se Milne Lagin (2)

  Ek Din Is Tarah Hosh Kho Jayenge

  Paas Aaye To Madhosh Ho Jayenge

  Maine Socha Na Tha

  Ek Din Aap ...

  Jagamagati Hui Jaagti Raat Hai

  Raat Hai Ya Sitaaron Ki Baraat Hai (2)

  Ek Din Dil Ki Raahon Mein Apne Liye

  Jal Uthenge Mohabbat Ke Itne Diye

  Maine Socha Na Tha

  Ek Din Zindagi Itni Hogi Haseen

  Jhoomega Aasmaan Gaayegi Ye Zameen

  Maine Socha Na Tha

  Ek Din Aap Yoon Humko Mil Jayenge

  Phool Hi Phool Raahon Mein Khil Jayenge

  Maine Socha Na Tha (3)

  List of Songs Bhajans || Top

  Naiharwa

  Album: Kailasa || Singer: Kailash Kher

  Naiharwa Hum Ka Na Bhave

  Hum Ka Na Bhave

  Naiharwa (3)

 • Sai Ki Nagari (2)

  Param Ati Sundar, Ati Sundara

  Jahan Koi Jaye Na Aave (2)

  Chand Suraj Jahan, Chand Suraj Jahan

  Pawan Na Pani (2)

  Ko Sandesh Pahuchave (2)

  Darada Yaha (3) Sai Ko Sunave

  Naiharwa (3)

  Bin Satguru Aapno Nahi Koi

  Aapno Nahi Koi

  Jo Yaha Rah Batave (2)

  Kahat Kabiraa Suno Bhai Sadho

  Suno Bhai Sadho

  Sapne Mein Pritam Aave (2)

  Tapan Yaha Piya Hi Bujhave

  Naiharwa (3)

  Naiharwa Naiharwa.....

  Note: Written by Kabir Das, an enlightened saint from Northern India, it has been sung in many

  styles and tunes. This one is by Kailash Kher in the album Kailasa.You might want to check out

  other poems (Dohas) by Kabir Das. Also check out the version of this song by Pandit Kumar

  Gandharva.

  List of Songs Bhajans || Top

  Saiyyaan

  Album: Jhoom Re || Singer: Kailash Kher

  Heere moti main na chaahoon, Main Toh Chaahoon Sangam Tera

  Main toh teri... Saiyyan, Tu hai mera ....

  Saiyyaan (2)

  Tu jo chhoo le pyaar se, Aaraam se mar jaaoon

  Aaja chanda bahon mein, Tujh mein hi gum ho jaaoon main

  Tere naam mein kho jaaoon

  Saiyyaan (2)

  Mere din khushi se jhoome, Gaaye raatein

  Pal pal mujhe dubaaye jaate jaate

 • Tujhe jeet jeet haaroon, Yeh praan praan varoon

  Haaye aise main nihaaroon, Teri aarti utaaroon

  Tere naam se jude hai saare naate

  Saiyyaan (2)

  Banke maala prem ki, Tere tan pe jhar jhar jaaoon

  Baithoon naiya preet ki, Sansaar se tar jaaoon main

  Tere pyaar se tar jaaoon

  Saiyyaan (2)

  Yeh naram naram nasha hai...badhta jaaye

  Koi pyaar se ghungatiya deta uthaaye

  Ab baawra hua mann, Jag ho gaya hai roshan

  Yeh nayee nayee suhaagan, Ho gayee hai teri jogan

  Koi prem ki pujaaran mandir sajaaye

  Saiyyaan (2) Heere Moti.......

  List of Songs Bhajans || Top

  Piya Ghar Aavenge

  Singer: Kailash Kher ||

  Chokh puraavo, Maati Rangaavo

  Aaj mere piya ghar aavenge

  Khabar sunaaun jo, Khushi Reh bataaun jo

  Aaj mere piya ghar aavenge

  Meri sakhi mangal gaao ree, Dharti ambar sajaao ree

  Utregi aaj mere pi ki sawaari

  Har koi kaajal laau ree, Moi kaala teeka lagaao ree

  Unki chat se dikhu mee toh pyaare

  Lachhmi ji vaaro, Nazar utaaro

  Aaj mere piya ghar aavenge.

  Rangon se rang mile, Nai nai dhang khile

  Khushi aaj ghaar mere daale hai dhera

  Peehu peehu papiha rate, Kuhu kuhu koyal jape

  Aangan aagan hai pariyon ne ghera

  Anhat naad, Bajaao ri sab mil

  Aaj mere piya ghar aavenge.

 • Anhat naad

  Bajaao ri sab mil.

  List of Songs Bhajans || Top

  Jiya Dhadak Dhadak Jaye

  Movie: Kalyug || Singer: Rahat Fateh Ali Khan

  Tujhe dekh dekh sona, Tujhe dekh kar hain jagna

  Maine yeh zindagani, Sang tere bitaani

  Tujhmein basi hain meri jaan haaye

  Jiya dhadak dhadak (3)

  Jaaye

  Kabse hai dil mein mere, armaan kai ankahe (2)

  Inko tu sunle aaja, chaahat ke rang chadha jaa (2)

  Kehna kabhi to mera maan haaye

  Jiya dhadak dhadak (3)

  Jaaye

  Lagta hain yeh kyun mujhe, Sadiyon se chaahun tujhe (2)

  Mere sapno mein aake, Apna mujhko banake (2)

  Mujhpe tu kar ehsaan haai

  Jiya dhadak dhadak (3)

  Jaaye

  Tujhe dekh dekh sona

  Tujhe dekh kar hain jagna

  Maine yeh zindagani

  Sang tere hain bitani haai

  Jiya dhadak dhadak (3) Jaaye

  Dhadak jaaye jiya Dhadak jaaye jaaye

  Jiya dhadak dhadak Jiya dhadak dhadak

  Dhadak dhadak dhadak jaaye

  List of Songs Bhajans || Top

 • Tu Maane Ya Na Maane Dildaara

  Singer(s): Wadali Brothers

  Tu mane ya na Maane Dildara

  Asaan ne tennu Rab manneya

  Das hor keda Rab da dawara

  Asaan ne tennu Rab manneya

  Apne tan ki khaak utaari Tab

  ye ishq ki manzil paayi Meri

  saanson ka bole iktaara Asaan

  ne tennu Rab manneya Das

  hor keda.....

  Tujh bin jeena bhi kya jeena

  Teri chaukhat mera madeena

  Kahin aur na sajda gawara

  Asaan ne tennu Rab manneya

  Das hor keda.....

  Haste haste har gham sehna

  Raazi teri raza mein rehna

  Tune mujhiko sikhaya hai yaara

  Asaan ne tennu Rab manneya

  Das hor keda....

  Tu maane Ya na Maane Dildaara

  Asaan ne tennu Rab manneya

  List of Songs Bhajans || Top

  Dama Dam Mast Qalandar

  Singer: Abida Parveen

  Laal meri pat rakhio bhala jhoole laalan (2)

  Sindri da sehvan da sakhi shabaaz kalandar

  Dama dam mast kalandar, ali dam dam de andar

  Dama dam mast kalandar, ali da pehla number

  Sevani lal kalandar, ali da pehla number

 • Chaar charaag tere baalan hamesha (3)

  Panjwa baalan aayiyan bala jhoole laalan

  Sindri da sehvan da, sakhi shabaaz kalandar

  Dama dam mast kalandar, ali dam dam de andar

  Dama dam mast kalandar, ali da pehla number

  Jhanana Jhanana teri naubat baaje (3)

  Naal vaje ghadiyaal bala jhoole laalan

  O naal vaje

  O naal vaje ghadiyaal bala jhoole laalan

  Sindri da sehvan da shaki shabaaz kalandar Dama

  dam mast kalandar, ali dam dam de andar Dama

  dam mast kalandar, ali da pehla number Dama

  dam mast kalandar, ali dam dam de andar

  Lal Meri.....

  Note: This is a sufi song and is sung by a number of Sufi Singers. Versions sung by Abida

  Parveen and Nusrat Fateh Ali Khan are the most Popular. The above is in the style of Abida

  Parveen, however even she changes the paragraphs in each live performance. So I have in cluded

  only two paragraphs and omitted the rest. So if the lyrics does not match with the version of the

  song you are having then its only a small detail to be ignored.

  List of Songs Bhajans || Top

  Tu Mile Dil Khile

  Singer(s): Kumar Sanu & Alka Yagnik

  Tu mile, dil khile Aur jeene ko kya chaahiye (2)

  Na ho tu udaas, tere paas paas Main rahoonga zindagi bhar (2)

  Saare sansaar ka pyaar maine tujhi mein paaya

  Tu Mile...

  Chanda tujhe, oh dekhne ko nikla karta hai

  Aaina bhi, oh deedaar ko tarsa karta hai

  Itni haseen koi nahin (2)

  Husn dono jahan ka ek tujh mein simatke aaya

  Tu mile, dil khile

  Aur jeene ko kya chaahiye

  List of Songs Bhajans || Top

 • Moko Kahan Dhoonde re Bande

  Kabir

  Moko kahan dunde re bande, Main to tere pas mein

  Na tirath mein na murat mein, Na kanth nivas mein

  Na mandir mein na masjid mein Na kabe kailas mein

  Main to tere pas mein bande Main to tere pas mein

  Na main jap mein na main tap mein

  Na main kriya karm mein rahata Nahin jog sanyas mein

  Nahin pran mein nahin pind mein Na brahmand akash mein

  Na mein prakuti pravar gupha mein Nahin svasan ki svans mein

  Khoji hoye turat mil jaun ek pal ki talash mein

  Kahet kabir suno bhai sadho Main to hun vishvas mein

  List of Songs Bhajans || Top

  Tu Bin Bataye

  Movie: Rang De Basanti

  Tu bin bataye mujhe le chal kaheen

  Jahan tu muskuraye meri manzil wahin

  Meethi lagi, Chakh ke dekhi abhi

  Mishri ki dali, Zindagi ho chali

  Jahan hain teri baahein, Mera sahil wahin

  Tu bin bataye mujhe le chal kaheen

  Jahan tu muskuraye meri manzil wahin

  Mann ki gali, Tu phuharoon si aa

  Bheeg jaye mere, Khwabon ka kafila

  Jise tu gungunaye, Meri dhun hai wahin

  Tu bin bataye mujhe le chal kaheen

  jahan tu muskuraye meri manzil wahin

  List of Songs Bhajans || Top

 • Both Sides Now

  Singer: Neil Diamond

  Rolls and flows of angel hair,

  Ice cream castles in the air,

  Feather canyons everywhere,

  I've looked at clouds that way.

  But now they only block the sun,

  They rain, they snow on everyone.

  So many things I would've done

  But clouds got in my way.

  I've looked at clouds from both sides now,

  From up and down and still somehow

  It's clouds' illusions I recall.

  I really don't know clouds at all.

  Moons and Junes and ferris wheels,

  The dizzy, dancing way you feel

  As every fairy tale comes real,

  I've looked at love that way.

  But now it's just another show,

  Leave 'em laughin' when you go.

  But if you care, don't let em' know

  Don't give yourself away.

  I've looked at love from both sides now

  From give and take and still somehow

  It's love's illusions I recall.

  I really don't know love at all.

  Tears and fears and feeling proud,

  Say "I love you" right out loud.

  Dreams and schemes and circus crowds

  I've looked at life that way.

  But now old friends are acting strange.

  They shake their heads and say I've changed.

  But something's lost when somethings gained

  Living everyday.

  I've looked at life from both sides now

  From win and lose and still somehow

 • It's life's illusions I recall.

  I really don't know life at all.

  List of Songs Bhajans || Top

  Annies Song ( You fill up my senses )

  Singer: John Denver

  You fill up my senses,

  Like a night in the forest

  Like the mountains in springtime,

  Like a walk in the rain

  Like a storm in the desert,

  Like a sleepy blue ocean

  You fill up my senses,

  Come fill me again.

  Come let me love you,

  Let me give my life to you

  Let me drown in your laughter,

  Let me die in your arms

  Let me lay down beside you,

  Let me always be with you

  Come let me love you,

  Come love me again.

  You fill up my senses......

  List of Songs Bhajans || Top

  Rise and Pray ( Wuku Tangda Ze )

  Album: Live in Hong Kong || Singer: Vikram Hazra

  Bhaga ti Kobo Suku In the middle of the night

  Incla ze Dange leu When Your heart is feeling Sad.

  Wuku Tangda ze (2)

 • Wook Ha Rise and Pray (3)

  Wuku Tangda ze (2)

  Note: This song is in an African language called Hausa. The original above is in Italics, and the English translation is given.

  List of Songs Bhajans || Top

  Falling In Love with you

  Singer: Elvis Presley

  Wise men say only fools rush in

  But I can't help falling in love with you

  Shall I stay, Would it be a sin

  If I can't help falling in love with you

  Like a river flows, Surely to the sea

  Darling so it goes, Some things are meant to be

  Take my hand, take my whole life too

  For I can't help falling in love with you

  For I can't help falling in love with you

  For I can't help falling in love with you

  Note: Keeping up with Art of Living standards, the word Falling in the above lyrics can be upgraded to Rising.

  List of Songs Bhajans || Top

  Imagine

  Singer: John Lennon

  Imagine there's no Heaven

  It's easy if you try No

  hell below us Above

  us only sky Imagine

  all the people Living

 • for today

  Imagine there's no countries

  It isn't hard to do

  Nothing to kill or die for

  And no religion too

  Imagine all the people

  Living life in peace

  You may say that I'm a dreamer

  But I'm not the only one

  I hope someday you'll join us

  And the world will be as one

  Imagine no possessions

  I wonder if you can

  No need for greed or hunger

  A brotherhood of man

  Imagine all the people

  Sharing all the world

  You may say that I'm a dreamer ..........

  List of Songs Bhajans || Top

  Amazing Grace

  John Newton (1725-1807) || Album: Russians Rock Singer: Vikram Hazra

  T'was Grace that brought, brought me safe thus far.

  And Grace, my fears relieved.

  How precious did that Grace appear

  The hour I first believed.

  Amazing Grace, how sweet the sound,

  That saved a soul like me.

  I once was lost but now am found,

  I was blind, but now I see.

  Through many dangers, toils and snares

  I have already come

  'Twas Grace that brought me safe thus far

  And Grace will lead me home.

 • Amazing Grace, how sweet the sound,

  That saved a soul like me.

  I once was lost but now am found,

  I was blind, but now I see.

  When we've been gone, gone ten thousand years

  Bright shining like the sun.

  We have no less days to sing God's praise

  Than when we've first begun.

  Note: The original song by John Newton is presented in a modified form with some paragraphs

  omitted.

  List of Songs Bhajans || Top

  Todays the day the wave remembers

  Album:Gurudeva || Singer: Sahil Jagtiani

  Today is the day

  The wave remembers

  The ocean where it was born.

  And Today is the day

  We All remember

  That this world is our very own.

  Happy Birthday to you (2)

  We Belong to You.

  Happy Birthday To (name).

  We all are your very own.

  Yes we all are your very own.

  List of Songs Bhajans || Top