arunaprashna - veda chanting

Download Arunaprashna - Veda Chanting

Post on 13-Apr-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  1/26

  Ahmzl:Ahmzl:Ahmzl:Ahmzl:iUr AUhrMq

  pS Mhp: hrq Su: | pS mzrqpre: | xjUUxiuaxxilp: |urzq SuWi rSr: | xuxi l ClS uu: | xuxi l: mw uuS: | xuxilxir AUlq: | xuxi l oWxmiSki ||

  zli: zli: zli: || pS Mhp: hrq Su: | pS mzrqpre: | xjUUxiuaxxilp: |urzq SuWi rSr: | xuxi l ClS uu: | xuxi l: mw uuS: | xuxilxir AUlq: | xuxi l oWxmiSki | Amqmqm: xu: | AxqSxqSiqi:|| 1 ||

  Aalur xr | xW xcUxMUr | uru Uzqmir: | qUcriql ASW: |SupulxuU: | muirr q xi | qWlqlqWql: | qWx qWxxxu: | Su:melrxuU: | muirr q xi || 2 ||

  Amzlrwhqm U: | AmzlrwhqmUbq | Ambqm cuiq | AmSuUi Wi | ueSuUeia | pul SuxuU: | ASirlSi Suq | rllkuqSwi | zulzzliqpuli | Sur Am Awkr: | xqQM xUxui | q i urq xSz || 3 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  2/26

  xqi: mirqiq | Alqlirq | LiUSirqhQsq | xuU u ukxri | xrqUcqS | xuxqulSk | ixr: mMuzwh | xq i Msuzwhq | lSu

  mpuiMci | ArrixrlSi rj || 4 ||ipxqrli | xxxi l luii Lulxqijl: | MsxxuixUaa i: |Ahz qWz | xu xqurliq | xixxuxxqu: | Fxx luii AkxuixUui | iSu sh || 5 ||

  Ahp qW | xqR: mSzri | xuixU: mirh | lkxiu: mSzri | mOUuYsk: m: | Lihshq | AiSmSzri | xWx i lri | LMaW zU llqZ | Mixl iSishq || 6 ||

  EprixxmilSrh | esmi iuu Si | zYsMwh xuixUxr | Shuqr: mr: |ixrw pui | z i Alrei i Alri | uwm AWl Uux | u W qrAux xuku: | pS i mwW UiUxiui | l pulq | l mw | l mzu: |lSirxxuixU Lu mirh mriq ui | Li xuixUxr mriqa mq | rxrqWlj Eimixrql pui | CS mhr Mwui | iqWUh Si || 7 ||

  xMela xmijqW UMeq | wQq Gwr Sue Ci | iwql uWil kqz: |

  xj Ueli uMil mz: | M l qr Aqji: | xZ xZrqoui | eWM AxqSwi | rxiire xZuSa xZrq | l ixr ucrm pa Axi | rSa zhirsMazhi || 8 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  3/26

  l W muS xMixr mljqi | GiUGil lql: | ullSpku: | w azMusa: | zYsMwh c wM | xUauxeUS: | uxli uxpxxW xuixUxr

  xui: | mwMimjq: xqi: | AqlSriirlrl || 9 ||Aqa mUUi: | Li uc: mrerli | riSmSzri | LiSu uelri | mqhMsmrr | uzwh i urq: | Gil ioki | zYsux Sah: | awqhuiixW | leWl mjua xuq || 10 ||

  eriwmiZrl x: | umh uxax | ASirl loki | xuixUh MqTsq |uUwpSSia xW | AS:Z S:ZcUu | imi Cu Szri | zilurjru |S Cu Szri | Sri eusiu | zqrixr cw | r u me paazrli |xuixU paazrli | r: miili | xuixU i: mi ili | uUwpr Cirj: || 11 ||

  AS:Zijixru | umx MllM | AXch lxi | Gph ioki |MlMpl uxa x | AWil lpSi | Aqzli qeqi | AW u eulmS: | Liuc: mrerli | zUmSzri || 12 ||

  Apklulipblli Cu | uiuli qh: | Aqi eiqwqZqu | xxxW SSz W| AmkuxiuxiuhUu | uzZx: MmSl: | Axr rixrqlxr | xru sWl

  | Wqiw ui | Ahr:, mhUu || 13 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  4/26

  Sp SusMw | qllqSM aW | Li uc: muSli: | ui rli zzU: | iAal: muql Alui | CW euMqmUzrl | ixrw pui | CWWuxxuimx: |

  qixxriuc: | zq xmj Auh || 14 ||Aiiqh uxax | Auezibl c | u Su umWUli | AaleuW Axi |lu Su l qir: | l Ue uh up: | lalllS l muql: | qil ui |SurxrM klU: | mjurqmU i || 15 ||

  ixrlS uqmh | klerqNljxurq | iSlSklUireq | Apuhw ci | LiSuzroUWxmirxr | LiSSxr kl: | Sxr iuu klU: | zU Eimmw | x muarpui| ixqxxmuarh rl rei | Sxr x zU: miSki | lla S AM pui | rLu uS || 16 ||

  AirkuiUi | zzU: mSzri | lu Um l uxax | l c: miSzri |Alrlr i l Waaxi: | xixiushq | sWih zUzwh: | xrxrSrl mi |iu MUwlrgesMq | iu MUw lelMq || 17 ||

  lelMqlrgesM | Aq ucqmxiqi | ixq xu Giu lqli |qrSMUiuimmUkq | oh Amli | r Lu uS | x Zs xuixU AixxllpxxW

  | ClSr xulMqlpuWi | x Smx: | ixrw pui || 18 ||

  AuSmx Aazqiqii | Crl: Mwh SzpxxWx: | AuiqlS: zcr kqliq |EmxlW i lqhqjSqi | LirulS: xsuYr xW | AxUl mUui | mjurazqi

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  5/26

  | iqluuxji: xuixU Su c | lu uSwcrliuxl Alrlrxq Siq | rSi | pzri xuassMi | CiriqhQsl | xrqhQslrZrrM: | Ai Fkua-

  xlucl: || 19 ||AUa pe: mOU: mi: | xuhU eriwql upx: | i Axq xu Suqimli | FeSWl AlmxTUli Ci | Mzrmq: | x qWq l eWi | ixrw pui |rzsmMzrm Uclui | ClSruimwMs cpl | rxqlixr Amixxmi xMq|| 20 ||

  ixql Uelqkurqqi | i Axq xu Mzrmeerispli | ilixq:MzrmSklqi | pxiMqMSuuq | mh eullSreu l | xmi zUwhr: mh:| xr Circr: | AmzrqWqilixmi xrli | mgcMh uixrrl: | xmiMhms: || 21 ||

  AluM Lu l Mzrm Ci | Ep uSri | l W zMqu qWq aliq |AmzrqWqixrqhQs mUuiqlq | aar: mhi: | acNli qWqq | LM ceWiq |pemOUmi lWl | iimli | ixqSWW imim: || 22 ||

  AqiU | ixqSWimim: | iwqw pui | xmi xr Suqlmu: | illui

  mjpShul | i Axq xu biqimli | Fe SWl AlmxTUli Ci |xmiiuexxr Circr: | iwqw pui | xmi Sz llxr: || 23 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  6/26

  xmi WiU Giue: | Su ASir i xmi | ipxxqpUh Ci | iSmrqlr: |Sape: Gil MUi | Liruui xWxxrir Ci uzmrl: | ixrw pui | rSu

  ClS i ziazi pq: | Eixr: | liu uel xWxa xr: || 24 ||Alleiq USx Ci | llsiuSil llxriuq | A i uruxi Ci |xrqhQslri Fkuq | iwqw pui | c SulqSaSlMq | cqxruhxral: | Am umju AliUq | xr Aiq eaixixjwi || 25 ||

  YuSqpuzi | Yura xuixU qj: | YuW: YurlSu-U | Yu qx Giu: i:| Aqx qWi: | lqwxiOpxxW | Yuq Am luzli | rSi rli xmi |Ms Amxluzli | Amxxr xqWi: || 26 ||

  Aphrm: mmli | uixr xqWi | Aluh Cq pq | Cr cx c USx |MaaxuSliU piq | r lq uki Ep | uwhl uki pq | Ci uixxr uSl |CUui klqi W p iq | xruxl qlw Szxr || 27 ||

  urplSSx uwhui | Skj mjuqpi qrZ: | MliwhosqW: | M Smi: MmUrhq | LM rUru: | Uei USx Ep | uiwhosqW: | AUmicri |mSUru: | rwhUMqqq || 28 ||

  Aalr uruu | LiSxr mUrhq | mcNq iu mU qirq | Auq qkrqgciq |sM mhrmmlq | LiimcNq xmi | AqqW: mU q irq | muql i qkrqq |AalUuuq qir: | clSqicri || 29 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  7/26

  Alpa: mU qirq |mmxxrrli xuS | Apaxiuu xrli | r mhrMi el: |ii qkrqqrli | ciqal c xmi | mcNq iu mmMi: | r riri rq: |

  iuxiSol moW | rS uijxi aWl || 30 ||MzrmSSixxr: | mmblli xuS | USxrUli-Szw | i lrxrli uxu: |izUU: mmli | rjmhrxr Mqh: | AmhrmSMzx: | i irle el: | qiumlqirqmli | AqlxxuMqp: || 31 ||

  AziM: qr Cu | ii: mrli uxu: Ami qir eri | r Lu uS | x ZsuuuSoh: | Sbiq pui | Mzrmxrijxxaql xxaql: | ixrw pui |A-rxqljxmi uxu: | UWli mur W: || 32 ||

  GwU W Sbq: | ClSxr bq AijUi | Mzrm: mzrM pui | rixu mUmzriixqri | AjalU-mwxr | ixrw pui | Aal lr xmj Ur Axql | ul Suurll | ul | rrkrxqWUhql: | prli lq E ukqi || 33 ||

  Aal eiuS | xWe AeUmp: | ulU lrm | mXUk xmiq:uxmuqallq | Li uxu:, i Ci | rjiuualUcuh-uzw: | lscmiMci | Aj ur-UMSzmwxr-MSzxMxr | mpeql uruSi: || 34 ||

  r uxMui: | Uei: mw: zrq: | Mms AisW i: | Fku Aumili |ui CirMSz | ll ui Wlxi | r Lu uS | x Wuc urx: mUzr: |ukquW qirqcNqi | l iuMqaWli || 35 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  8/26

  r Lu uS | Aj alkuah: | xulpO | AXbUoqpU: | WxixxWxi: |Mzluux: | qkluljxruc: | MiUirMSz alkuah: | Su qWSu: | Uqr

  Su aUaU: || 36 ||ll aU Wlxi | r Lu uS | aU qqr xssl ii | LMmS mS x ciwmS |AmS lumS opuw | xWxU mUq urqi | uc uzwhq | AjlaSurZri: | illqwrq: | uUWuxxuimx: || 37 ||

  ulqWx kmr: | mr aWqkiri | r cqzquw: | melrxxmimjuqpUwli | upUi | Liru upumUi: | xmipu iSUi: |AqlsMlp uUwli | iwqw pui | xqlqiSSMq || 38 ||

  EirucWp: | pq melr eluli | Su eluliralr Ci | rSU piMiq | uSu Emxi | qWUwqxr a miUq | eqSalqMui | eqSalUmrri | NlSpiU: |Uxxqxr imix: || 39 ||

  oh urui | zu l: mSz Sz : | icNrUuhqW | ai rr | ai rmir |SuxuxiUxi l: | xuxiqlwpr: | Fku eai pweq | z Axi mS | z ciwmS| xqm (3) Axqm (3) Ci laSurZri: || 40 ||

  xWxuSr pq: | mU urq xWxui | Al per lxir | uxr eaixmi | erpq: miurq | qjlli Airj: | m oWxmi S: | xUq Ci xmqq | zuqlrei uqlri | uwm AWl Uu xj: || 41 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  9/26

  u W qr Auj: xukuli | pS u mwhuW UiUxi uxir c eai lkl| upq cUj: xa xZr | iul Uxp Wu q | zpxmi Aaia xrr xW

  | iraW perqlSqb | Ur Mlqqu (2 ) AuW: | iqWjlpUiqluip: |AliUmQpUmSMp: || 42 ||

  ix:, mxUWiue: | lxir perqWj: mi: | xqSxr kluSxr mU |pUjzzim: wQ: | xuiU uiluliq | Alokli zoU: | AmmwoUu |xuiUmxpui | ira ximi uSiuu | oWx q aU uz || 43 ||

  Alui ia urliq | Arxrlixqimxw | x xXaqxiqiri: | uc a:mmi ii | x ipxxiuirirlr | Uxllui r | Alui mUuirxi: |Luqixj Al | i Li :mjur: | AWUWaplSkj || 44 ||

  irUi uixuWU | mjur AW: | Su U: | i Aux | Sqmi Lu pui: |irUi uix | Aalxc-Sir | Uuix: | i ASir: | AWal: || 45 ||

  iq Ah: | i Aux | Sqmi Lu pui: | irU i uix | u ui | Aalu: |ui ASirxr | i Aux | Sqmi Lu pui: | irUi uix || 46 ||

  Ewq c lWU | u xrwq | uixr lWU: | i iuu mimi | xraU aphmh xuxi | ixr u LiSsohq | rS Uzqr: | rj aaphr Esohq |Luqixr Esohq | merwh: mer c mzp pui | r Lu uS | Liqliqmrlici | ASir: mhrxr uix: | Aj muUx: || 47 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  10/26

  muuli: mUueqxi | miw m ApUi uiq | qWxxqS uhxiUSk | kUCcNMkhwuUpq | mu i uii ohxmi | mpah mrwui: | Aimiill

  iSq Azli | zix CWlixiixqzi | o Sulq | Axixx ii: || 48 ||Gwrxxmi ri | xur Aaxir | l zzXMiuxl | Aj xui:zruxruiMqxr | Aq r GYz lWix E | l SS MWcur: |ASokl uhxr uil | ucMzlSq lqi | iixuiuUhrq | pa SuxrkqW || 49 ||

  kr r l: mcSri | iixuiuhqW | urlSuxr pelq | axukiqq | iUpaxr kqW | AmaWi xui ipl | xulSu Alkx: | llrlrpulSz |Axjrxjl xpuwrq: | lq lqu lq q || 50 ||

  lmaxM mqaxxq | xjuUxqrj eq: | rer rW c | qr pilrri |mzu qq pil | AlolkrxqrW up: | xxxi: | i Eq max AW : |mzrShuuciSlk: | Mur: mxx Cq cMi || 51 ||

  rxi ueljxui: mixi | Alk qhqulSi | iql sUuri | Aau: mirqgci |iqeuW Axi | FkuqsquYNZq | u r uS xqmi | l x ei el: kri |

  qirq qUrSi: | WxiaSiiq || 52 ||

 • 7/27/2019 Arunaprashna - Veda Chanting

  11/26

  uhmhusxiq | qigeu c rci | Al xlu u ii | Ai wraaxiwrkrri| Axqi q qj cU | m lUGir uSW: | Aci r cil: | x i qhqulSi

  | xlsUuri | xau: mirqgci || 53 ||xeuW Axi | liqw uSiu laU muzi | rS muzi | qj cUiu muzi |ijxqpuxr uiq | Aiqal Ujli | LMqMrelq | LMcqMkUq | uikeaiup | l Uwri l urji || 54 ||

  lxr ri xi | rcduilUWiaal: | Uj rYiuki | LMr c Szpxupi | prqr uazir c | ixp uWx azi c | lruruWi uqgc|| 55 ||

  Ailwu milwu | Eqkq xlkq | ASir clSuhlq | apqkW r: mql |Cixxaxraiq | clSqx Uxk | uUSgelraalq | r LM S Ecri |AxXZrixxWxh | xqri l c Szri || 56 ||

  Luqioki | AqlSUlS WUp: | rW qrUUqp: | q iu McrqU mzo: |Skluu i CW