bab 2 (pembinaan software)

Download BAB 2 (pembinaan Software)

Post on 08-Oct-2015

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Coding C++ (MALAY LANGUAGE)

TRANSCRIPT

 • Persekitaran C++ (C++ Environment) BAHAGIAN ISiti Nur Ain Abu HusinFTK, 2013

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  ObjektifDi akhir topik ini, pelajar boleh:Mengenal pasti jenis masalah yang boleh diselesaikan oleh komputer.Mengenal pasti fasa-fasa dalam penyelesaian masalah berkomputer.Menganalisa masalah yang hendak diselesaikan oleh komputer.Mereka bentuk logik aturcara menggunakan kod sudo atau cartalir.Menyenaraikan 3 logik penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan.

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  PEMBANGUNAN PERISIANKita membangunkan perisian supaya komputer dapat menyelesaikan masalah manusia atau membantu melaksanakan tugas manusia.Masalah yang sesuai diselesaikan oleh komputer: Masalah itu wajar diselesaikan oleh komputerkos lebih rendah daripada tenaga manusiamasa penyelesaian dapat dijimatkanhasil lebih menguntungkan

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  PEMBANGUNAN PERISIANMasalah yang sesuai diselesaikan oleh komputer: Masalah itu boleh didefinisikanMasalahnya boleh dijelaskanAda objektifLangkah-langkah penyelesaian adalah terhingga (finite) atau ada penamat Masalah yang penyelesaiannya dilakukan berulang-ulang Mempunyai bilangan data yang banyak untuk diproses. *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  PEMBANGUNAN PERISIANTeknik pengaturcaraan yang berstruktur perlu digunakan agar aturcara yang dibina mudah dibaca dan difahami serta tidak mempunyai sebarang ralat. Sebelum aturcara ditulis, pengaturcara perlu membuat perancangan yang rapi.*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  PEMBANGUNAN PERISIAN*

  Analisis

  Rekabentuk

  Implementasi

  Pengujian & Pengesahan

  Dokumentasi & Penyenggaraan

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Spesifikasi KeperluanMemahami dengan tepat apakah masalah yang hendak diselesaikanPersoalan yang perlu dijawab : - Apakah yang diperlukan untuk menyelesaikannya - Apakah dan bagaimanakah penyelesaian yang perlu disediakan? - Adakah terdapat sebarang batasan dan syarat- syarat khusus?

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Analisa MasalahPersoalan yang cuba dijawab oleh pengaturcara ketika menganalisa masalah adalah:1.1Adakah masalah ini boleh diselesaikan oleh komputer atau tidak?1.2Bagaimana bentuk output yang hendak dikeluarkan atau dipamerkan?1.3Apakah data-data/input yang diperlukan?1.4Berapa banyak data yang akan diproses?1.5Apakah formula yang digunakan ketika penyelesaian masalah?1.6Berapa kalikah proses ini akan diulang?1.7Apakah syarat-syarat tertentu yang perlu diberi perhatian sepanjang proses penyelesaian masalah?

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Analisa MasalahPerlu tentukan :Input masalah, bentuknya dan media input yang akan digunakan.Output yang dijangkakan daripada penyelesaian, bentuknya dan media output yang akan digunakan.Kekangan atau syarat, jika ada.Formula atau persamaan berkaitan yang akan digunakan

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Analisa MasalahCara penganalisaan:3.1Masalah itu boleh diselesaikan oleh komputer atau tidak?Ya3.2Bagaimana bentuk output yang hendak dikeluarkan atau dipamerkan?HASILTAMBAH BAGI 3 NOMBOR IALAH: XXX3.3Apakah data-data/input yang diperlukan?NOM1, NOM2, NOM3 3.4Berapa banyak data yang akan dibaca?33.5Apakah formula yang digunakan ketika penyelesaian masalah?HASILTAMBAH = NOM1 + NOM2 + NOM33.6Berapa kalikah proses ini akan diulang?1 kali.3.7Apakah syarat-syarat tertentu yang perlu diberi perhatian sepanjang proses penyelesaian masalah?tiada.*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Analisa Masalah*Tentukan hasil keluaran(output)Tentukan data masukan (input)Tentukan proses terlibat(proses)

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Analisa MasalahContoh masalah:Tulis sebuah aturcara yang akan membaca 3 nombor dan cari jumlah nombor-nombor tersebut.Output:Hasil tambah 3 nombor ialah: xxx.xxInput: Nom1, Nom2, dan Nom3Proses: HasilTambah = Nom1 + Nom2 + Nom3*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Rekabentuk & Perwakilan AlgoritmaRekabentuk penyelesaian masalah ikut logik pengaturcaraan menggunakan teknik tertentu. Logik pengaturcaraan boleh dinyatakan dalam bentuk algoritma. Algoritma (Algorithm) terdiri daripada satu set prosedur/langkah demi langkah yang hingga yang akan mengeluarkan suatu hasil penyelesaian masalah. Prosedur ini boleh dipersembahkan dalam berbagai teknik seperti kod sudo, cartalir, carta struktur, carta HIPO (Hierarchical Input Process Output) dan sebagainya. *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Rekabentuk & Perwakilan AlgoritmaKod SudoDitulis dalam bahasa tabii manusia - Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Tidak mementingkan perincian (pengisytiharan pemboleh ubah atau fungsi tidak dinyatakan), mempunyai terjemahan yang terhadHanya beri gambaran pemperosesan semua algoritma yang akan dilaksanakan, Tidak mempunyai format yang piawai, menggunakan simbol yang ringkas.

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Rekabentuk & Perwakilan AlgoritmaContoh algoritma 1 mengguna kod sudo: Baca 3 nombor dan kira jumlah nombor-nombor tersebut.1.Mula2.Setkan HASILTAMBAH bersamaan 03.Baca NOMBOR14.Baca NOMBOR25.Baca NOMBOR36.Tambah NOMBOR1, NOMBOR2 dan NOMBOR3 dan simpan dlm HASILTAMBAH 7.Paparkan HASILTAMBAH8.Tamat*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Rekabentuk & Perwakilan AlgoritmaContoh algoritma 2 mengguna kod sudo: Baca 3 nombor dan kira jumlah nombor-nombor tersebut.1.Mula2.Baca NOM1, NOM2 dan NOM33.Campurkan NOM1, NOM2 dan NOM3 dan simpan dalam HASILTAMBAH4.Paparkan HASILTAMBAH5.Tamat*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Rekabentuk & Perwakilan AlgoritmaCarta alirSatu bentuk perwakilan algoritma berbentuk grafikal

  Satu graf yang terdiri daripada bentuk-bentuk geometri yang dihubungkan oleh garis aliran.

  *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Cartalir*Simbol ProsesSimbol Input/OutputSimbol KeputusanMewakili proses pengiraan dan umpukan. Mewakili proses masukan data daripada unit input atau proses pameran data ke unit output. Mewakili proses perbandingan yang akan menentukan arah aliran pemprosesan selanjutnya. Simbol TerminalMewakili permulaan dan pengakhiran aturcara. Simbol PenyambungMewakili penyambung antara dua bahagian yang dipisahkan dalam muka surat yang sama.Menunjukkan arah aliran logik aturcara. Garisan Arah Aliran

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Simbol Terminal : Mewakili permulaan dan pengakhiran aturcara.*Simbol Input/Output : Mewakili proses masukan data daripada unit input atau proses pameran data ke unit output.

  Simbol Input/Output : Mewakili proses pameran data ke pencetak/kertas.

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Simbol Proses : Mewakili proses pengiraan dan umpukan.*Simbol Keputusan : Mewakili proses perbandingan yang akan menentukan arah aliran pemprosesan selanjutnya

  Simbol Penyambung : Mewakili penyambung antara dua bahagian yang dipisahkan dalam muka surat yang sama.

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Simbol Proses : Mewakili proses pengiraan dan umpukan.*Simbol Keputusan : Mewakili proses perbandingan yang akan menentukan arah aliran pemprosesan selanjutnya

  Simbol Penyambung muka surat: Mewakili penyambung antara dua bahagian yang dipisahkan tetapi pada muka surat yang berlainanAAA

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Rekabentuk & Perwakilan AlgoritmaContoh algoritma 1 mengguna kod sudo: Baca 3 nombor dan kira jumlah nombor-nombor tersebut.1.Mula2.Baca NOM1, NOM2 dan NOM33.Campurkan NOM1, NOM2 dan NOM3 dan simpan dalam HASILTAMBAH4.Paparkan HASILTAMBAH5.Tamat*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Contoh carta alir 1*Baca 3 nombor dan kira jumlah nombor-nombor tersebut.

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Contoh carta alir

  *Baca 20 nombor dan kira jumlah nombor yang positif sahaja.

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  3 logik penyelesaian masalahJujukanPilihan/cabanganGelung/ulangan (Loop)*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Pemprosesan secara jujukanPerlaksanaan arahan dilakukan satu persatu secara berturutan. Selagi arahan pertama belum selesai dilaksanakan, arahan berikutnya tidak akan dilaksanakan.*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Pemprosesan secara pilihan/cabanganPerlaksanaan salah satu daripada dua atau lebih pilihan arahan. Apabila salah satu arahan dipilih, arahan lain yang tidak terpilih tidak akan dilaksanakan. *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  Pemprosesan secara gelung/ulanganPerlaksanaan arahan yang sama berulang kali. *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  ImplementasiFasa pengaturcaraan terdiri daripada:Mengekod aturcara dalam bahasa pengaturcaraan yang dipilih.Mengkompil atau mentafsirkan aturcara Menguji dan mengesahkan aturcara

  Pengekodan aturcara boleh dilakukan menggunakan:Penyunting bahasa pengaturcaraan itu sendiri. (Editor)Perisian pemproses perkataan (word processor) seperti notepad, textpad, Microsoft Word dsb.Aturcara yang ditulis dalam bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi perlu diterjemah kepada kod mesin dengan dua cara:Pentafsir (intepreter)Pengkompil (compiler)*

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  ImplementasiPerbezaan antara pentafsir (intepreter) dan pengkompil (compiler).Pentafsir menterjemah satu baris arahan ke kod mesin pada satu masa dan terus melaksanakannya. Selepas arahan ini dilaksanakan, arahan di baris kedua pula akan diterjemahkan ke kod mesin dan kemudian akan melaksanakannya sehingga tamat. Jika terdapat ralat sintaksis semasa pentafsiran, perlaksanaan aturcara akan terhenti dan mesej ralat akan diberikan ke skrin. *

  Bahagian Matrikulasi, KPM

  ImplementasiPerbezaan antara pentafsir dan pengkompil.Pengkompil menterjemahkan keseluruhan aturcara ke suatu aturcara objek (aturcara di dalam kod mesin). Semasa pengkompilan, ralat sintaksis yang terdapat di dalam aturcara sumber akan dikenalpasti dan mesej akan dipamerkan di skrin.Pada ketika ini, pembetulan boleh dibuat kepada aturcara sumber dan kemudian aturcara yang telah diperbaiki ini perlu dikompil semula untuk menukarkannya ke bahasa mesi