bai 16 dinh dang van ban

Download Bai 16 dinh dang van ban

Post on 17-Jul-2015

101 views

Category:

Engineering

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bi 16

  Chng III: SON THO VN BN

  *

 • 16 NH DNG VN BN

  Bi 16

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  - nh dng vn bn l g?

  - Cc kh nng nh dng vn bn?

  * KN nh dng vn bn(sgk):

  nh dng vn bn l: Trnh by cc phn ca vn bn nhm mc ch cho vn bn c r rng v p, nhn mnh nhng phn quan trng, gip ngi c nm bt d dng hn cc ni dung ch yu ca vn bn.

  *

 • Bi 16

  1. nh dng k t

  *Cc thuc tnh nh dng k t c bn:

  * Bc 1: Bi en (chn) phn vn bn cn nh dng.

  * Bc 2: nh dng

  Phng ch (Font)

  C ch (Size)

  Kiu ch (Style)

  Mu ch (Color)

  Cc thuc tnh khc

  *Cc bc nh dng:

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  1. nh dng k t

  + Cch 1:

  Vo Format / Font

  * Bc 1: Bi en

  * Bc 2: nh dng bng mt trong cc cch sau:

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Size:

  C ch

  Cui cng nhy chut

  Font color: Mu ch

  Underline style: Kiu

  Gch chn

  SuperScript:ch s trn (VD: X2)

  Subcript: ch s di (VD: H2O)

  Font style: Kiu ch

  Font:

  Phng ch

  Ca s hin th kt qu chn

  16 NH DNG VN BN

  *

 • 1. nh dng k t

  + Cch 2:

  S dng cc nt lnh (biu tng) trn thanh cng c nh dng:

  Tn phng ch

  C ch

  Ch m

  Ch nghing

  Ch gch chn

  * Bc 1: Bi en

  * Bc 2: nh dng bng mt trong cc cch sau:

  Bi 16

  I.Kim tra bi c

  II.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  IV.Cng c

  V.V nh

  Mu ch

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  2. nh dng on vn bn

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  Cc thuc tnh nh dng on vn:

  Cn l

  L dng u tin

  Kiu on treo

  Khong cch gia cc dng

  Khong cch gia cc on vn

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  2. nh dng on vn bn

  * Bc 1: Xc nh on VB cn nh dng bng 1 trong cc cch sau:

  + C1: t con tr vb vo trong on vb

  + C2: Chn mt phn ca on vb

  + C3: Chn ton b on vb

  *Cc bc nh dng on vn bn:

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  2. nh dng on vn bn

  * Bc 2: nh dng

  + Cch 1:

  Format / Paragragh, xut hin hp thoi paragragh

  * Bc 1: Xc nh on VB

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Alignment: Cn l

  Indentation: V tr l (tri, phi)

  Spacing: Khong cch n on trc v sau.

  Special: nh dng dng u tin

  Line spacing: Khong cch gia cc dng trong 1 on

  Cui cng nhy chut vo nt lnh OK

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  2. nh dng on vn bn

  + Cch 2:

  S dng cc nt lnh (biu tng) trn thanh cng c nh dng:

  Cn thng l tri

  Cn gia

  Cn thng l phi

  Gim l i mt khong nht nh

  Tng l ln mt khong nht nh

  * Bc 2: nh dng

  * Bc 1: Xc nh on VB

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  Cn thng 2 l

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  2. nh dng on vn bn

  + Cch 3:

  Dng thc ngang iu chnh:

  L tri trang

  V tr l dng u tin

  V tr l tri ca on vn

  V tr l phi ca on vn

  L phi trang

  * Bc 2: nh dng

  * Bc 1: Xc nh on VB

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  3. nh dng trang vn bn

  * Cc thuc tnh nh dng trang:

  II.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  I.Bi mi

  3. nh dng trang

  L trang

  Hng trang

  Trang ng

  Trang nm ngang

  16 NH DNG VN BN

 • Bi 16

  3. nh dng trang vn bn

  +File \ Page setup, xut hin hp thoi Page setup:

  *nh dng:

  II.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  I.Bi mi

  3. nh dng trang

  16 NH DNG VN BN

  *

 • 3. nh dng trang vn bn

  Top: L trn

  Bottom: L di

  Left: L tri

  Right: L phi

  Hng giy thng ng

  Hng giy nm ngang

  Cui cng nhy chut vo nt lnh OK

  Cn l

  Hng giy

  Ca s hin th kt qu chn

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  * Ch :

  - nh dng k t, nh dng on vb nn son tho vb xong ri nh dng. - nh dng trang th nn nh dng trc khi son tho.

  I.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  II.Cng c

  III.V nh

  16 NH DNG VN BN

  *

 • Bi 16

  I.Kim tra bi c

  II.Bi mi

  1. nh dng k t

  2. nh dng on

  3. nh dng trang

  IV.Cng c

  V. V nh

  *Cc em hc bi v tr li cc cu hi trong sgk.

  *Chun b bi thc hnh s 7.

  * Tm thm cc cch nh dng khc.

  16 NH DNG VN BN

  *

Recommended

View more >