Bhagavad Gita Tamil By Bharathiar

Download Bhagavad Gita Tamil By Bharathiar

Post on 08-Jun-2015

11.488 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tamil translation of Bhagavad Geeta by Mahakavi Bharathiyar

TRANSCRIPT

<p>F</p> <p>1</p> <p>2</p> <p> W</p> <p> WM F</p> <p>I. OfM HE(1882 - 1921)</p> <p>F</p> <p>F</p> <p>3</p> <p>4</p> <p> W</p> <p>1FJ F, , b MA. PJ , O F. (W, 2 F, 50- .) WJ . FJ , P P O MP F, O F F F A. P O GF , G GIP P G F. c P, x APv L . M , A M; c M; C , . U O U Gw . U OP F O. UF K G , F J O, e e H M.</p> <p>U , O F . A :- P OM G G, . c J . c JH . c , b w J . , c , F O M? F O , b F . , c b . Q, , , b, M M, , c , AJ E M I. , FF H A:- , JP J , J, J IP NL A . , Q N b. . MN . , c N I, F w w , N N . A:- , N F, O M F I . , A:- F Q LP N A, M, A . P O M. H N . c .</p> <p>F</p> <p>5</p> <p>6</p> <p> W</p> <p>c , J. H N F N. N N. N ? N ? N ? vF, M, , , , , , M N ? P ? P O M. , . Q, J F Aw A. N F . . , HP QI F M L P, , F QA JC. c , O PM. c P. v: E A. F G N . A P O P MF . , P Q O MA. P i M MA. P A. , A.</p> <p>W . K F A, . WJ , O , M A C A. c , c , c F H . c . c F . c ? F C ? J, A, F ? cA G G F. M J, c K C . M, O A . A? , c M F, J. P . M vF A. Mw F C. , , , , C, , G, J, , F, GC, - . (, .) v A v G A. :F G J . Aw WJ,</p> <p>2F M </p> <p>F</p> <p>7</p> <p>8</p> <p> W</p> <p>F GH A NM A. , O G F, , P? C , H ? J FM C M? F L A. FK F A. c , , F G Mw - , , c i A? W M, N . ? c ? M A. c , F G A , , c ? c A? F A? c H? M c A A?</p> <p> cA N A bF. J e c . (W, 5- F, 10- ) F, , ! L N K M ! F N JA . F, , OF, c N , F . J e c M M F G L M M M.</p> <p>4Q A. F M. I. J A. (W, 5- F, 14- .) , O M . G , H J . M M QF, QF, JQF, JQF, QF P (5- F, 18- ) A. , H Q F , P P J M F Q A. ? JK Mw GHJA? I y, , K . O , O , J </p> <p>3 A :- C N, , , F. (W 4- F, 10- .) F F p F K PA. H. . C M. JF. c A. HM</p> <p>F</p> <p>9</p> <p>10</p> <p> W</p> <p> P G . M P G OL GF . F , , . cA G . F N.</p> <p>A F. MF - N H A. MMA F J . , , . M M. MM. M W O e e CA. , P F P GFP, K . H Q. Q .</p> <p>5 W vF F GA. , Q N K M A. K . A vF. Q OL M N F L . , N P. I, M F J. OM , H WJ, A FF, FO, F F N , N FA. Q, , N E M. N J A. GJL, FK J II A . cA N, cA, cA, cA, cA - A . N c bJ? c MH MM F NL J? e WJ A . NL O . . . . A . M M, F</p> <p>6L, L, L, J J , L I; L, I F NJ P H F G GF . F . F, M F H. A , F - J, O N M P H F O JA: vO K vA F e A, . c I w, A. (W 18- F, 64- .) AM. J. . H. c . . HFA A. c</p> <p>F</p> <p>11</p> <p>12</p> <p> W</p> <p> HK. (W 18- F, 65- .) K EM . OQ MMA. . (W 18 F, 66- .) FJ MM A M, F M A (, M IP M) K K. H KFF, FF AK J A. vFF F MM A e M H, H FF , C i. H M KO I LJA. A K, L JQ e F A F M (F) KO . F F F L C C K F FJ</p> <p> P. iF F K C (C EA) F P F A. Q, CJ, ? b F ? b , , , - J W J, ? L iF, F A M P, C, C P ? C H. . Q, A. F M b F M H, C L A. O O H M J, A. F. . . M , , , M MMA. F MK GF MA. , Q F, Q K MF H M . , C FK. , , Q, Q MF C F ,</p> <p>F</p> <p>13</p> <p>14</p> <p> W</p> <p>C E H M. Q OQ M, K MA. K N W HA. w w K F . , H w w MM . J . J J . M, GF F H, N E WJ CA. , eP b G F , I Q L b F K F M F . , FJ L F F. F F M G . Q O L F, J M AA , A Q . Q , J, O H b K OM. Gv E v - b M A. O b H . </p> <p>GA. MA. J J M . ? J M L. P . b . b . ? HM L. H M - F. ? P, , , A G. H ? F. F. Q F. MF N, H .</p> <p>7FJ , Y, w, , J b . GJ; , ! ( W, 2- F, 14- .) ! Q , G b F . ( 15- .) WJ C. F, e , WJ . . v. N P FA. p p F F H GJQ M . GF pM </p> <p>F</p> <p>15</p> <p>16</p> <p> W</p> <p> GF p . G A F P O FFA. PHA. O - , M J , A . GF. P . M I I ? F . F L . Aw . F . WJ . W I vF.</p> <p> M K. F A . , J, H M K, FK K. W ; . FK F HA. , vFO , M KJ I . , FL vFJ , F C A. J F? L, M J, v v - , , , M JA? P C H. W CF C . , e A. KF , , , , F, , , L C. p. Aw .</p> <p>8I vF - L N vFA W C A. KF , F F H , Q C A. , , , GF, F N C A. KF . p. Aw . C P W . FK L M . MK N F W. F I. Q, FK</p> <p>9 C dJ, A. K</p> <p> A A: c :, c F; c ; c F H; H. (W 11- F, 39- .) A: , , . K G F A. (W 10- F, .) F K . H,</p> <p>F</p> <p>17</p> <p>18</p> <p> W</p> <p>I, P Q b. OQ MA - (W 10- F, 3- .) , WJ FF Aw A. Aw FF p KF F vF JC M JC OF A . H FK A. F M , L A. vF JCJ M, , H M F M, F , F FF J ,C KF O WJ A. U U F cF Hv FA G, W, F - W C MA. - , W - , K, K vK MAF, U F O JA PAP. K w , M F FJ. ! K ! , P, W , F </p> <p>F P, L FJ F I. F F x F G OJ A N, WJ A . vF, F vF, vF, vF, vF, vF.</p> <p>10 M A - - . , . , A. HPF. N A. A, MA. IP G A. , . J O . M, M M. . A - C - F NK. C cA, , K I A. K ? U I E , H ,</p> <p>F</p> <p>19</p> <p>20</p> <p> W</p> <p> O P, F J v , L, L, L, ? ? J, ? ? Q - , F . . J, b ? J , , MF ? Q - . Q, H. F b A. K F. , vF, E A. I, J , MF Q. , b I HF. JC v F AO . . F. J Q , F. Q, p HF A. , , J , J , I. CA. NA.</p> <p>K F A. F F A. - ? ? ? ? . . - A. A. FK. L . gA . M. NM. IA, IA, . Q, Q J A. p F F A . F b . , b? ? , .</p> <p>11 ? ? -c , , K M FM. cA M. A Q H cA, c F M. M cA P .</p> <p>12 K N Q : Aw A - H,</p> <p>F</p> <p>21</p> <p>22</p> <p> W</p> <p>QI A. P NA. (W 10- F, 8- .) . p O . p . I . C . U :- A U F A O . A MF G F J . J J Q . . MF K . M b . , F . , A common sense . , , , H P . F O N. FF MA. F HA. F p F A. F O Q, C , C . HA. MM. JO J F M pO A. PM . MA.</p> <p> JO . J , pF C . I H F, F H bA IJ - H , , I J - N MF I.</p> <p>13Q, C W G A. H , J FK GA. K H A. W GC, L GC. I . ML. ! ? p, PM, MK G? Q - ; MM. p KO QA. WF MA iF A , c J A? FQ M ? JA. MF MF C . P K N . WJ A - ! O Q IC G A, , , I Q, N A .</p> <p>F</p> <p>23</p> <p>24</p> <p> W</p> <p>Q, A - N H, F J N H. , N . N . N JA . N A. N A. P ? AO C. p M N MFFA; MFFA; MFFA; M MFFA; MFFA. Q FF J F M . M, , A p, , , A J GA. I , MK Q FK MK O A. Q J, J, L, , K O F F I. , L PH, L F w Q . G MF . MF v A MFM . Q. H M FF F F . WJ CA .</p> <p> H MF A. LJ A. M C A. M H C . H A? Q Q FI Q P C ! A. M P. K A. ? E? H MM . H MM E . F MM I. F I = M , H F . i C v. . i FJ C J . AA? A. CF F A? i A. G H c</p> <p>F</p> <p>25</p> <p>26</p> <p> W</p> <p> ? ? ? . , K , HKS N, , ! P J. A , , , F, , , , , , , , M - ? ? . GFA. I y MA. J iL , w T, G , Q OQ M, p N? , , M , L, L w A , C ? K M , O O ? I vI, F, H L W A. , P W KM. C O MM. F A. A: K A GP J F C F</p> <p>E Ce I M F ? FQG H A MK L C CJ ? G ! F EM ? K C C Q, P L G J, F C F, P G M F O Q I Q I I I I M PJ P? P, M A L L, C, L A A CJ F ? LQ M A. IP F G LK ? G HK ! P, , AC A ? , , b , C M , L K J.</p> <p>F</p> <p>27</p> <p>28</p> <p> W</p> <p> NA , J M P L C H M, i H M FF MA H , P, i, J, , , , H J A. K K. K J CC O CC F, p A. O M F A. Q, O IK , F KA K . F N U A. F, G I M LJA. Cw, L KS K, M . A , KS HK . , PH H KS . F O KS P KF C KS M K GGA. I M F HA G A J. G . F G KS . H . U F . U F . Cw F</p> <p> KSO . G F M. vF . P C. , F R F. F U I vA J A. , O vA F I GO HF I A. , P . MI. vA J , F - , U F F - Q A. M ? vA L A. GF C, I C FO, M F eI, . G H J FA. I H O C G J. H K G . C A. , I H I M. G G H F F M H, FO P FJ. H . F C I I C. F M G MF KK w H G .</p> <p>F</p> <p>29</p> <p>30</p> <p> W</p> <p>HO H A. GF K A. , O G I C O H A. F K H F M FM I CA. C A I vF I F H A K vH. , CC K HF H P, I U F W w MA MI, O, FA. wIM, U F J. K F w F . Q, K FM. U F K M, PJ M HI M. , F F P. , F E, . , F , A </p> <p> . M N L F N, Q G , M FM N I C FM. F U G K K. C . vA, , w L A A U M K F M LJ e JH N F FM . MF A U A C . U P, K FC H ( ) . Q U UO CQ F P. P F F. C Q M C O C M . M L N . F GC M. K A M. , FK, , H. M K L Q KF . M A</p> <p>F</p> <p>31</p> <p>32</p> <p> W</p> <p>! K! H. x . F p, . , A F O A FQ , W A , HP N P F Q K A . F P OM. HQ F L O eP F Q K N FA. HF N M, v L F F IC Q K M L. H C, , F . M FF xF eF F A. G. U JM , U J M C , J Q A. KFF HF N, U P G F MJ, , L Q :- L . F CP FA. Q, P IC G U O O P M. K</p> <p> M. O U A A. F I F F F P. , - FL U O A A. , FL U O. O . P , eP F. H UF IC, G P U HJ O A. , CJ , eP MN, I O I cK v F UO G M. M G, Q F P M , I IF Q w, , C, cAM UO I. H L F C. , MF , I, , G N K F, M M Hv A. , c , , J, , A, K, K, K, K L F</p> <p>F</p> <p>33</p> <p>34</p> <p> W</p> <p> Q, M Q F H M, F F , F K A M NL . , C F TF P F P I. O . , MA TF. F M. J I MvA TF. QF C FJ MK FJ O . CO F O. F . Q, b Q HM. GO F F P. F J. , ; ; K FF ; ; F ; , PM ; M . ; ; F . i C C . , M AP, J</p> <p>M. F p FI, M P FK F. I . P K F A A. P M. M M? PM J M , c J P N pM . J M. vM M. M M. MJ M. N M. JK M. F M. O AvA FF M M. L N W . W . J. . H AQ, . J. O FQ. b NK, K. F - O b F i. p i. , Mi. F M i. i. W CA.</p> <p>F</p> <p>35</p> <p>36</p> <p> W</p> <p>; FF ; . 6 Q, , C K . HK , PH A. 7 c; dw; ; A A; ; M; ; 8 ; ; M ; K G. 9 (Q) dw () GFM. i GFA. 10 c O O G dw i. 11 () K AC MM WFI AA L C K F. 12 , , K, , , , F L. J. 13 H F K G () F. 14 F; L; K J i F. 15 F A Fw M , () , Ew F. 16 MOO I C C, A C, Fw, M, </p> <p> F M F J, E Fw , vFF J F F FK GIA. M Fw F Fw A. F G W F J .</p> <p>Fw A:, GA GF MH F ? 1</p> <p>A:</p> <p> K E G M, K ()Q ( H) J: 2 , G YA G K ! 3 K MO K i GA A ; M; A ; 4 Fw ; A; iK C ; T; F ; QA M; 5 L I ; i; F</p> <p>F</p> <p>37</p> <p>38</p> <p> W</p> <p>FA, 17 , , A F QQ L. I ! 18 L , Fw K H. 19 , ( F) . Fw A M F , A. 20</p> <p> I A: 27</p> <p> A:, F G , 28 A. A. A. J CLA. 29 JL A. H KA. G M. A. 30 , Mg A. K F M. 31 , P MA; x A. M. x ? ? J ? 32 x, , MA, J GA. 33 , , , , , , , , F (). 34 , MA. A C Q ( !) IJ ? 35 ! Fw A? . 36 , A Fw . , H P? 37 M IF PM NF</p> <p> A:, O G . (, Fw !) 21 MH G . F ? 22 F K HgF , F G . 23</p> <p>L</p> <p>A:</p> <p>() , I I GF. 24 dw F GF, ! G ! . 25 , , , , H, , , G . 26 , , M O G , F A</p> <p>F</p> <p>39</p> <p>40</p> <p> W</p> <p>M b F F AJ, 38 ! FQ M NPF? 39 NA. N A? 40 , vFg A. MwE , A. 41 N A. HF H cIP iC A. 42 F A. 43 ! Q F MA. 44 ! M M K ! 45 JI, F G Fw E K M K .</p> <p> F A K F A A:- , c P . FKO P A? O P A? K. N. F , bJ K . N . c NM N . N, . M E c b. , A. HgF E . A, F G F. HgF M K L MM .</p> <p>A:</p> <p>F LM M P K A dF . 47</p> <p>A:</p> <p> IC c GH MN F A A: 1 A:</p> <p>F</p> <p>41</p> <p>42</p> <p> W</p> <p> L c A ? K . ; WF ! 2 ! G . N C cA G; ! 3</p> <p>, , G A A: 10</p> <p>A:</p> <p> A:, dw K F? K; N! 4 KA , F H . M FF (F) . 5 , , MM. H J M, Fw J GA. 6 CA N, A P, A. GF . Y. . . 7 IJ GK x P, P I C P M c M. 8</p> <p> A. A! P. 11 F FF. c . Q . 12 L H H , A g H A. b F . 13 FJ , O , J b P . I. , . 14 , G , b, F . 15 . . P M . 16 F G N P; ; N . 17 GF; N; M. Q F . , . 18 G G </p> <p>A:</p> <p> G A KQ K F. 9</p> <p>F</p> <p>43</p> <p>44</p> <p> W</p> <p>P. I, I. 19 HI; F I. J H I. H; . ; ; J . 20 N, H, ? M? 21 E P PM Q F E , F A. 22 ; b K; c ; . 23 H K; K, , K; GF; G; F; ; . 24 O K C K L ! P c F . 25 P, c G H G F, , , c . 26 H FQ, H FQ, M F c F. 27 , JO OM; G O; P F OM. F ? 28 , M A,</p> <p>M A, M A, A, P I. 29 , H . c JK ! 30 v F c . A. 31 , F A J . A ! 32 P c M, v, WF . 33 . H WF F ? 34 c M MA . F c C. 35 . F N. F ? 36 . I. E c G. 37 , , , , P, M G , c . K . 38 A N F . Q N A; . F CPM. 39</p> <p>F</p> <p>45</p> <p>46</p> <p> W</p> <p>F C NM. eP . F CPFH, FQ . 40 ! F F F . FJK F A, . 41 O OJ A C, () A. N HA. 42 I; . H N ; C ; AK A. 43 FA F C G F FJ G. 44 P A. , c . , J G, , F. 45 c GH F C ; H . 46 N F. O FI. J ; N I. 47 , F G, cA, P M G N . G . 48 , F . F . H. 49</p> <p>F b A. c F F M. O F. 50 F M J M , HM cA, M A. 51 F J, , . 52 F, MJ , F, F GJ GJ, . 53</p> <p> A:, F P FJ G ? vF F ? J? ? 54</p> <p>A:</p> <p> F M Q AC J, vF F A. 55 O , O , C M J, Q, FJ F . 56 I Q iC, IPJ, P G. 57 , M OQ e J, P G. 58 pQI M MA A. Q P </p> <p>F</p> <p>47</p> <p>48</p> <p> W</p> <p>F. J bM. 59 FJ , () C QF , FK L K A. 60 A, F , , F F , P G. 61 Q M P A. MA. M C HA. 62 C ; G ; G F ; F NA. 63 M IP MO MF Q A. 64 F GJ Q NA. C F H F MM GA. 65 I FJ. I . J F . FJ ? 66 FK LJ HP J, L E P A. 67 , , MOQ FK , P G. 68 J A F, ( ) Q MNFA. J MNF QA. 69</p> <p>L c F MJ GK G M FA. M M . 70 , , , , F G A. 71 , H vFF. H F. F F F G , H G A. 72</p> <p>F</p> <p>49</p> <p>50</p> <p> W</p> <p> C F A. FF . 2</p> <p> F O . J J Q N J. E OL F J G. FK A GJ G F . Q, GP , M J EA. JP I Q G M. . F F, FJ . , G HAF P, J M HgF A, E .</p> <p>A:</p> <p> I , A M Gw . AO , AO . 3 N J Q G F. M Q M . 4 JPF. J M J N KMA. 5 FK A, FK M vK A A. 6 , FK F, FK A, C. 7 MF N c . N NL C? NLP A M. 8 MJ M N Q A. , F , N . 9 H M J I L: i, c M M A . 10</p> <p> A:, F C G J J , ? 1</p> <p>F</p> <p>51</p> <p>52</p> <p> W</p> <p> i; . () v i. 11 MJ MH . . 12 MJ I OQ MA. F M A. 13 J A. A. M A. M JQ H. 14 HFQ H. H IF . G H MJ G. 15 A HP ; O O; , M. 16 Q ; Q FF; Q AF, NL. 17 J I; LP F Q; M F J GF. 18 , cA N . P N Q A. 19 L CF . F c N K . 20</p> <p> A Q HA. HA, A. 21 , F I. P I. Q NL A. 22 L N M, , O Q N HA. 23 N M, N ; A ; . 24 , PM J N A P cA N . 25 P NL Q F MM . F G N N C . 26 N J A. A, A GA. 27 , P HKO P, O A F P. 28 J A O NO A. CP Q M . 29 PM M, cA, , b . 30</p> <p>F</p> <p>53</p> <p>54</p> <p> W</p> <p> GF Q C JP HA,...</p>