budaya korporat jun 2010

106
Dr.Hj. Ahmad Bin Hj. Abang K.M.N., A.M.N., DDPH(Sydney),B.D.S (Malaya) Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian Bahagian Perkhidmatan Pergigian Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

Upload: mummyaisy

Post on 25-Jul-2015

243 views

Category:

Healthcare


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Budaya korporat jun 2010

Dr.Hj. Ahmad Bin Hj. AbangK.M.N., A.M.N., DDPH(Sydney),B.D.S (Malaya)

Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian

Bahagian Perkhidmatan Pergigian

Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya

Page 2: Budaya korporat jun 2010

TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAHTAHNIAH TAHNIAH TAHNIAH

Page 3: Budaya korporat jun 2010
Page 4: Budaya korporat jun 2010

Sperm & ovum

Page 5: Budaya korporat jun 2010

After 30 hours of conception

Page 6: Budaya korporat jun 2010

8 Minggu

Page 7: Budaya korporat jun 2010

18 Minggu

Page 8: Budaya korporat jun 2010

24 Minggu

Page 9: Budaya korporat jun 2010

29 – 32 Minggu

Page 10: Budaya korporat jun 2010

38 – 40 Minggu 

Page 11: Budaya korporat jun 2010

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya

kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan

nikmat kepada mereka; bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat.

Page 12: Budaya korporat jun 2010

Amanah Allah S.W.T. kepada umat yang terbaik :

Kamu adalah umat yang paling baik yang dilahirkan untuk faedah manusia, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah, serta beriman kepada Allah.

(Al-Quran 3:110)

Page 13: Budaya korporat jun 2010

BUDAYA KORPORAT

Page 14: Budaya korporat jun 2010

PERKHIDMATAN AWAM

Apa bezanya perkhidmatan yang diberikan oleh KKM dengan Kementerian lain?

Page 15: Budaya korporat jun 2010

PERKHIDMATAN BERPUSATKAN PESAKIT

(PATIENT CENTRED SERVICE)

INFRASTUKTUR : UJIAN MAKMAL, FARMASI, PERKHIDMATAN RADIOLOGI

KEMAHIRAN PELBAGAI KEBOLEHAN UNTUK MEMBERI RAWATAN

ASAS PENCAPAIAN HASIL RAWATAN

Page 16: Budaya korporat jun 2010

PERUBAHAN MINDA

&SIKAP SEMUA

ANGGOTA

Page 17: Budaya korporat jun 2010

MALAYSIANS ARE ALWAYS FRIENDLY,

ALWAYS SMILING !!!

Page 18: Budaya korporat jun 2010

KEBUDAYAAN

Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir) serta segala kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan (akal budi)

Kamus Dewan

Page 19: Budaya korporat jun 2010

“BUDAYA”

Tamadun, peradaban

Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir, berkelakuan, dsb)

Kamus Dewan

Page 20: Budaya korporat jun 2010

“KORPORAT”

Perkongsian (sharing)

Syarikat / Organisasi

Page 21: Budaya korporat jun 2010

BUDAYA KORPORAT

Budaya Korporat bermaksud satu pembentukan amalan dan perlakuan yang berasaskan kepada nilai-nilai bermakna dan komited terhadap objektif Kementerian

Page 22: Budaya korporat jun 2010

BUDAYA KORPORAT(CORPORATE CULTURE)

Boleh juga dikenali sebagai

“BUDAYA KERJA” (“WORK CULTURE”) Lebih senang diterima dan difahami

Page 23: Budaya korporat jun 2010

LATAR BELAKANG Initiatif Budaya Kerja KKM bermula pada

tahun 1991

Jawatankuasa Kerja telah memutuskan untuk mendalami ciri-ciri berasaskan 3 Nilai-nilai Utama / ‘Core Values’

Majlis Perasmian Penerapan Budaya Korporat – 23 Februari 2009

Page 24: Budaya korporat jun 2010

Nilai-Nilai Teras Budaya Korporat

Perkhidmatan Penyayang

Profesionalisme

Kerja Berpasukan

Page 25: Budaya korporat jun 2010

PERKHIDMATAN PENYAYANG

Corak perkhidmatan penyayang yang ingin diwujudkan di Kementerian ini adalah berteraskan kepada 3 unsur

1. Bersopan Santun2. Responsif3. Menghormati

Page 26: Budaya korporat jun 2010

PERKHIDMATAN PENYAYANG

1. Bersopan Santun

Amalan dan perlakuan bersopan santun bermakna mereka yang sentiasa berbudi bahasa, mempunyai perasaan timbangrasa dan sentiasa murah hati untuk menghulurkan pertolongan(sedia membantu) kepada insan lain, sama ada rakan sejawat atau pun pelanggan

Page 27: Budaya korporat jun 2010

BERBUDI BAHASA

Tenang, peramah dan mudah tersenyum Bermula dengan senyuman

ikhlas, tumpuan terhadap pelanggan Melayan dengan lemah lembut,

mesra dan bertutur dengan baikPerasaan anda.Penampilan anda.Perwatakan anda.Cara anda dibesarkan.Jangan terbawa-terbawa perangai tidak baik.Suasana di rumah tidak sama dengan tempat kerja.

Page 28: Budaya korporat jun 2010

A Smile….

“Senyuman itu adalah penawar”

“Senyuman itu suatu amal jariah”

“Senyuman itu adalah suatu sedekah”

Page 29: Budaya korporat jun 2010

A Smile

“A smile speaks a thousand words”

Page 30: Budaya korporat jun 2010

A Kind Word

“Words are all I have, to take your heart away”

Bee Gees 70s

Page 31: Budaya korporat jun 2010

BERTIMBANG RASA

Prihatin terhadap keselesaan dan kesejahteraan orang lain.

Selalunya tidak mendesak dan juga penyabar

Double standard. Pelanggan=Pesakit- Menanggung kesakitan- Menanggung kerisauan / resah- Menanggung keluarga- Beban kerja

Page 32: Budaya korporat jun 2010

Orang tidak suka menunggu!!!

Page 33: Budaya korporat jun 2010

SEDIA MEMBANTU

Kesediaan menghulur pertolongan kepada sesiapa walau dimana tanpa diminta.

Ikhlas dan penuh mesra.

Udang sebalik batu.Harapan mesti balas.Berkira.Tangan yang menghulur lebih baik dari yang menerima

Page 34: Budaya korporat jun 2010

PERKHIDMATAN PENYAYANG

2. Responsif

Memberi perkhidmatan yang cekap kepada pelanggan, bertindak secara cepat dan tepat demi untuk kepentingan pelanggan

(Proaktif, Bertindak Pantas & Ketepatan Masa)

Page 35: Budaya korporat jun 2010

PROAKTIF

Dapat menjangka apa yang diperlukan oleh orang lain dan mengambil inisiatif untuk memberi perkidmatan yang diperlukan atau menyelesai masalah yang mungkin timbul.

Tidak perlu tunggu arahan.Seorang yang reaktif hanya akan bertindak apabila sesuatu telah berlaku.

Page 36: Budaya korporat jun 2010

BERTINDAK DENGAN PANTAS

Bertindak segeradengan cekap dalam semua keadaan semasa memberi perkhidmatan atau apabila berlaku sesuatu.

Keadaan cemas.Lengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran.Ingin tahu.Mengambil tindakan bergantung kepada situasi Kemampuan anda.

Page 37: Budaya korporat jun 2010

KETEPATAN MASA

Mengikut jadual yang telah ditetapkan

On-time: perancanganFirst things firstOrganiser/planner

Tepati temujanji dan

membuat persediaan

Page 38: Budaya korporat jun 2010

PERKHIDMATAN PENYAYANG

3. Hormat Menghormati

Amalan hormat menghormati ini bermaksud kita berinteraksi secara jujur, mulia dan tidak menjatuhkan maruah orang lain atau membuatkan orang lain merasa malu

Page 39: Budaya korporat jun 2010

HORMATI PRIVASI ORANG LAIN

Hormati hal-hal peribadi.

Semua manusia ada

perasaan malu.

“Respect human dignity”

Tirai.

Ditemani semasa

pemeriksaan.

Page 40: Budaya korporat jun 2010

HORMATI RAHSIA ORANG LAIN

Perihal pesakit harus dirahsiakan.

HIV, STI

Sesama rakan sepejabat.

Page 41: Budaya korporat jun 2010

ETIKET SOSIAL

Cara berinteraksi dengan orang lain

secara hormat.

Cara memanggil pelanggan.

Cara menjawab pertanyaan.

Berikan ucapan yang

bersesuaian.

Page 42: Budaya korporat jun 2010

Komunikasi Positif

Komunikasi antara individu:

C : Clarify your thinking

O : Obtain favourable attention

M : Make it simple and specific

M : Make effective use of feedback

U : Use “your” appeal

N : Note social climate and specific situation

I : Include benefits to the receiver

Page 43: Budaya korporat jun 2010

C: Consider tone as well as contentA: Always plan mental pictures as social

imagesT: Talk only in positive terms I : Impress, repeat, associate to get retentionO : Offer and earn liking and respectN : Nullify barriers to transmission and

reception.

Komunikasi Positif

Page 44: Budaya korporat jun 2010

Nilai teras Penyayang

Kami komited untuk menerima pelanggan dengan sikap ramah mesra dan penuh perhatian.

Kami bersedia memberi layanan dengan bersopan santun, responsif dan menghormati hak individu.

Kami bertanggungjawab memberi perkhidmatan yang mesra pelanggan.

Page 45: Budaya korporat jun 2010

PROFESIONALISME

Melakukan sesuatu tugas dengan penuh komitmen, displin dan dengan cara yang terbaik mengikut etika dan taraf kerja yang dikehendaki

Page 46: Budaya korporat jun 2010

DEFINISI

Profesion Pekerjaan terutama yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas

ProfessionalismeSifat sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dll.) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.

(Kamus Dewan)

Page 47: Budaya korporat jun 2010

• Komitmen

• Displin

• Cara yang terbaik

• Etika kerja

• Taraf kerja

Page 48: Budaya korporat jun 2010

Seseorang itu boleh dianggap profesional apabila beliau KOMITED terhadap kerjanya dan sentiasa MENDISIPLINKAN dirinya. Kerja yang dilakukan mempunyai TARAF kualiti yang tinggi, menggunakan CARA YANG TERBAIK yang menjimatkan kos, masa dan tenaga tanpa membelakangi ETIKA yang telah ditetapkan dan bersesuaian.

Page 49: Budaya korporat jun 2010

Kesungguhan dan keyakinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab

Page 50: Budaya korporat jun 2010

Sesorang yang komited itu selalunya mempunyai ciri-ciri tersebut :

• Kesungguhan menjalankan tugas ( ketekunan dan dedikasi )

• Keyakinan dalam melaksanakan tugas ( tidak perlu diselia atau meminta bantuan )

• Proaktif ( kebolehan menjangka dan mengambil langkah awalan )

Page 51: Budaya korporat jun 2010

Komitmen boleh dipupuk melalui:

• Komunikasi berkesan

• Empowerment

• Mempastikan perkembangan anggota

• Memberi pengiktirafan yang bersesuaian dan

• Mempastikan persekitaran tempat kerja yang kondusif

Page 52: Budaya korporat jun 2010

Mengikut peraturan kerja

Page 53: Budaya korporat jun 2010

Tujuan disiplin adalah untuk mengawal kelakuan kakitangan awam supaya sempurna dan bersesuaian dengan kedudukan penting mereka dalam masyarakat. Imej perkhidmatan terletak pada tahap disiplin yang dipamerkan oleh anggotanya. Disiplin yang perlu dipatuhi oleh anggota perkhidmatan awam termaktub dalam PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN dibawah BAB D – PERATURAN – PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB )

Page 54: Budaya korporat jun 2010

Peraturan-peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib)

Tatakelakuan Yang Perlu Diikuti

4(2)(a) Tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendirian.

4(2)(d) Tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara

hingga memburukkan nama perkhidmatan awam;

4(2)(e) Tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha

(lemah dalam daya pemikiran; malas atau cuai)

4(2)(i) Tidak boleh ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang disifatkan sebagai

ingkar perintah.

Page 55: Budaya korporat jun 2010

Perkara-perkara Yang Perlu Diikuti

Peraturan Perkara 6 Pakaian (memakai pakaian yang

ditetapkan oleh kerajaan) 7 Menyalahguna Dadah 8 Hadiah – memberi atau menerima10 Pemunyaan Harta (membuat pengisytiharaan harta kepada Pihak Berkuasa Tatatertib.12 Meminjam wang (menjadi penjamin)23 Tidak hadir bertugas (tidak boleh tidak

hadir bertugas tanpa cuti/tanpa kebenaran/tanpa sebab yang munasabah.

Page 56: Budaya korporat jun 2010

Melaksanakan sesuatu tugas dengan berkesan dan efisien.

Page 57: Budaya korporat jun 2010

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN

Elemen yang penting untuk memperolehi cara terbaik dalam melakukan sesuatu perkerjaan ialah ILMU PENGETAHUAN dan KEMAHIRAN. Tanpa ilmu seseorang itu tidak dapat menjiwai kerja yang sedang dibuatnya. Kita perlu tahu mengapa kita melakukan sesuatu pekerjaan itu (bukan seperti robot)Kemahiran akan hanya dapat didalami apabila seseorang itu mula bekerja selepas mendapat ilmu. Pengetahuan dan kemahiran perlu dipratikkan jika tidak ianya tidak berguna. Ilmu ini akan lebih bermakna jika iajuga diajar kepada rakan dan orang lain. Melbatkan diri dalam aktiviti jabatan seperti AJK Hari Q, KMK , Klab Sukan dan Sosial boleh meningkat ilmu dan kemahiran seseorang

Page 58: Budaya korporat jun 2010
Page 59: Budaya korporat jun 2010

Eh..betul ke Doktor ni? Mulut tak tutup, sarung

tangan tak pakai!!!

Tanggungjawab & tingkah laku anggota

Page 60: Budaya korporat jun 2010

Definisi EtikaTanggungjawab dan tingkah laku seseorang terhadap masyarakat.

Di dalam pembentukan etika, terdapat tiga unsur utama yang diperlukan:

• Nilai - sifat ( attribute ) yakni sesuatu objek diberikan sifat dan kedudukan tertentu untuk menyatakan nilai yang tinggi terhadapnya.

•Norma – peraturan-peraturan praktis yang dicipta dan diterima oleh masyarakat, yang mengawal tatakelakuan masyarakat tersebut.

•Sikap – keadaan kesediaan seseorang yang bersifat mental dan saraf untuk bertindak terhadap sesuatu objek atau suasana tertentu, yang

terbentuk melalui pengalaman dan mempengaruhi sesorang terhadap sesuatu (objek ) dan suasana tadi. Sikap dengan itu tidak semulajadi, tetapi dipelajari melalui pengalaman; dan ini bermakna ia adalah dinamik dan boleh diubah melalui pendidikan dan latihan.

Page 61: Budaya korporat jun 2010

Bagi Perkhidmatan Awam, etika kerja adalah unsur yang sangat mustahak untuk dititikberatkan kerana setiap anggota kerajaan perlu memiliki tingkahlaku yang sempurna seperti dikehendaki oleh masyarakat. Etika kerja ini adalah satu bentuk kawalan bagi mempastikan perlakuan pekerja sentiasa selaras dengan sistem nilai Perkhidmatan Awam.

Tingkah laku yang beretika ada seperti berikut:

•Amanah

•Bertanggungjawab

•Ikhlas

•Jujur

•Berdedikasi

•Berdisiplin

•Bekerjasam

•Bersih

•Tekun

•Sederhana

•Berbudi mulia

•Bersabar

•Sopan santun

•Peramah

•Adil

•Berilmu

•Bersyukur

•Beriman dan etc

Page 62: Budaya korporat jun 2010

Perlakuan yang tidak beretika:

Secara umumnya perbuatan-perbuatan atau tingakah laku seseorang pegawai itu dikatakan tidak beretika apabila:

• Perbuatan tersebut melanggar undang-undang negara dan boleh dikenakan hukuman

• Apabila perbuatan itu bercanggah dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diamalkan oleh masyarakat dan

• Apabila perbuatan itu dilakukan bukan atas tujuan awam sebaliknya disebabkan oleh tekanan – tekanan seperti kepentingan kekeluargaan, politik, agama atau suku kaum.

Page 63: Budaya korporat jun 2010

Contoh- contoh perbuatan yang dianggap tidak beretika ini termasuklah :

• Rasuah, sogokan, pilih kasih dan menyalahgunakan pengaruh;

• Bertindak bercanggah dengan kepentingan awam seperti membuat urusniaga atas tujuan kepentingan diri atau melakukan kerja luar semasa memegang jawatan awam.

• Menyalahgunakan maklumat kerajaan untuk kepentingan sendiri / keluarga dan

• Memberi pengecualian dalam menguatkuasakan undang-undang demi untuk melindungi kepentingan diri atau keluarga.

Page 64: Budaya korporat jun 2010

Hasil kerja itu mesti mencapai “standard” atau taraf yang dikehendaki. Taraf in adalah yang minimum dan setiap anggota digalakkan untuk menghasilkan pekerjaan yang melebihi taraf. Misalnya adalah seperti yang dikehendaki dalam QAP indicator dan SKT:

Pap Smear – technically unsatisfactory smear Tidak melebihi 5%

Percentage of Primary school children covered 95%

Mencapai kadar prevalen kusta Kurang dari 1 bagi 10,000 penduduk

Dos Ketiga DPT(Liputan immunisasi) 90%

Pesakit baru 2000

Bilangan ceramah 20 kali

Page 65: Budaya korporat jun 2010

Strategi Penerapan Nilai Profesionalisme

Kesedaran dan latihanAmalan dan teladanPenilaian dan pembaikanNasihat menasihati

Page 66: Budaya korporat jun 2010

Nilai teras Profesionalisme

Kami komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik merangkumi etika dan taraf kerja yang dikehendaki serta prinsip anggota yang bertanggungjawab.

Kami percaya dalam memberikan perkhidmatan cemerlang dan sentiasa bersedia memenuhi harapan mesyarakat.

Page 67: Budaya korporat jun 2010

KERJA BERPASUKAN

BEKERJA BERSAMA DENGAN HARMONI

BAGI MENCAPAI MATLAMAT YANG SAMA

Page 68: Budaya korporat jun 2010

KERJA BERPASUKAN

Apakah faedah bekerjasama?1) Tekanan kerja berkurangan2) Tanggungjawab dikongsi bersama3) Pengetahuan dan kemahiran dapat dipertingkatkan4) Perasaan harga diri dapat dipupuk5) Kejayaan dan kegagalan dapat dikongsi bersama6) Ahli-ahli dalam pasukan dapat belajar di antara satu

sama lain7) Setiap ahli mempunyai semangat kekitaan8) Bekerja bersama dalam pasukan adalah

menyeronokkan

Page 69: Budaya korporat jun 2010

Elemen-elemen kerja berpasukan

I : Bersatu menuju matlamat

II : Perasaan kekitaan

III : Kepimpinan

IV : Saling Mempercayai

V : Akauntabiliti

VI : Pengetahuan & Kemahiran

VII : Kreativiti / Inovasi

VIII : Kerjasama dalam pasukan & Kesepakatan

Page 70: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen I: Bersatu menuju matlamat

Setiap ahli dalam pasukan mesti bersatu menuju matlamat sekiranya objektif hendak dicapai. Oleh yang demikian matlamat mestilah jelas dan dipercayai oleh setiap ahli.

Page 71: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen II: Perasaan kekitaan adalah perlu bagi sesuatu organisasi kerana ia menanamkan semangat kekeluargaan diantara semua anggota. Perasaan ini boleh meningkatkan komitmen anggota kearah pencapaian matlamat organisasi.

Page 72: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen III: Kepimpinan

Kepimpinan bererti berupaya untuk merangsang penghasilan yang terbaik daripada seseorang serta boleh memberi panduan bagi mencapai matlamat yang sama. Kepimpinan yang berkesan adalah perlu bagi memastikan komitmen ahli dan menetukan arah tujuan untuk mendapatkan hasil.

Page 73: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen IV: Saling MempercayaiSifat percaya bermaksud mempunyai keyakinan ke atas kewibawaan dan keupayaan ahli-ahli dalam pasukan. Sifat percaya adalah asas pembinaan pasukan di mana tanpanya konflik akan berlaku

Page 74: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen V: Akauntabiliti

Akauntabiliti merangkumi sikap tanggungjawab oleh setiap ahli diatas kejayaan atau kegagalan pasukan. Sikap ini boleh diperlihatkan oleh ketua dengan memberi sokongan padu dan ahli yang melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab

Page 75: Budaya korporat jun 2010

Apabila menghadapi masalah: Jangan panik Akui bahawa perkara ini berlaku disebabkan

tindakan anda atau kumpulan anda Jangsan lari daripada perkara tersebut Jangan cuba menuduh orang lain Analisa situasi dengan menggunakan informasi

sebanyak mungkin Berbincang denga ahli kumpulan jika ianya

melibatkan kumpulan Ambil tindakan untuk membetulkan keadaan Menilai keberkesanan tindakan

Page 76: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen VI: Pengetahuan dan Kemahiran

Setiap ahli mesti mepertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang masing-masing. Ini adalah kerana setiap pasukan memerlukan kemahiran yang luas untuk mencapai objektif mereka

Page 77: Budaya korporat jun 2010

BAGAIMANA MEMBENTUK DAN MEMBAIKI KEMAHIRAN

Menjalankan kerja dengan sendiri Menjalankan kerja dibawah pengawasan

orang lain Banyak membaca Memerhati bagaimana orang

menjalankan kerja atau aktiviti mereka Dengan mengingati kembali tentang

bagaimana kita telah menjalankannya dahulu.

Page 78: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen VII: Kreativiti/ Inovasi

Sesuatu pasukan yang berkesan akan selalu memperkenalkan inovasi atau idea-idea baru dalam semua aspek kerja. Inovasi-inovasi ini selalunya dapat dihasilkan jika pasukan tersebut mempunyai ahli-ahli kreatif

Page 79: Budaya korporat jun 2010

Bagaimana meningkatkan kreativiti dan inovasi

1. Menerapkan perasaan ingin tahu dan berfikiran luas

2. Mempunyai ketua yang sentiasa memberi sokongan

3. Mempunyai peraturan dan garis panduan yang fleksibel

4. Bersemanagat cekal serta tidak putus asa apabila berhadapan dengan cabaran/dugaan

5. Diberi penghargaan dan pengiktirafan

Page 80: Budaya korporat jun 2010

Beberapa halangan / rintangan kreativiti yang perlu di lalui:

1. Perasaan takut terhadap kegagalan atau ke atas sesuatu yang tidak pasti

2. Takut akan dikritik

3. Kritikan yang tidak membina

4. Terlalu menjaga kepentingan diri sendiri

5. Takut akan kerja-kerja tambahan

6. Komunikasi satu arah

7. Perlunya mematuhi arahan/peraturan

Page 81: Budaya korporat jun 2010

Elemen Kerja Berpasukan

Elemen VIII: Kerjasama dalam pasukan dan kesepakatan

Kerjasama adalah berkerja bersama-sama untuk mencapai matlamat yang dikongsi bersama disamping memperolehi faedah bersama. Di dalam sesuatu pusat kesihatan, unit kesihatan ibu dan anak dan unit pesakit luar mesti saling membantu dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Disamping itu juga, kerjasama mesti wujud di antara satu pusat kesihatan dengan pusat kesihatan lain.

Page 82: Budaya korporat jun 2010

Peranan Pemimpin dalam pasukan:

1. Penggerak bagi pasukan

- Memilih anggota yang sesaui untuk sesuatu tanggungjawab.- Merangka tugas pasukan.- Membimbing anggota sepasukan.- Menyelaraskan kerja-kerja dalam

pasukan.- Pantau, nilai dan arah anggota

sepasukan.

Page 83: Budaya korporat jun 2010

Peranan Pemimpin dalam pasukan:

2. Peranan pelengkap:

- Ikut serta bersama pasukan dalam sesetengah kerja.

- Merangsang anggota (cadangan dan idea baru diberi ganjaran).- Menyediakan kemudahan bagi anggota

kearah penambahbaikan.- Mendidik anggota supaya lebih baik

dan cemerlang dalam tugas,- Menghargai anggota sepasukan atas

khidmat yang baik.

Page 84: Budaya korporat jun 2010

Peranan ahli pasukan:

1. Yakin dengan tuntutan kerja dan kepentingannya sebagai anggota pasukan dibawah kepimpinan pemimpin kumpulan.

2. Senang dan lunak.

3. Berlapang dada dan berbaik sangka dengan anggota lain.

Page 85: Budaya korporat jun 2010

Peranan ahli pasukan:

4. Kasih dan hormat kepada pimpinan pasukan dan menjaga adab berinteraksi dengan pimpinan:

i. Bersangka baik.

ii. Hormat.

iii. Tidak mendahuluinya.

iv. Bertukar-tukar nasihat yang baik.

Page 86: Budaya korporat jun 2010

Peranan ahli pasukan:

5. Memantapkan perasaan kasih sayang antara sesama anggota.

6. Berpandangan luas.

7. Memberi tanpa mengharapkan balasan.

8. Bersedia menerima pandangan orang lain dan bertolak ansur dengan pandangan sendiri.

9. Komited dengan matlamat pasukan dan peraturannya.

10. Bersedia untuk meningkatkan diri sendiri.

Page 87: Budaya korporat jun 2010

Panduan interaksi antara ketua dan anggota sepasukan:

- Mengambilkira berbedaan antara individu.- Saling hormat menghormati.- Mengambilkira aspek emosi dan perasaan.- Perhubungan yang berterusan.- Menjadi pendegar yang baik.- Pemimpin sebagai contoh

Page 88: Budaya korporat jun 2010

Sifat yang menjadi pemusnah kepada kelancaran misi berpasukan:

i. Kikir

ii. Ikut nafsu

iii. Kagum dengan pandangan sendiri

iv. Sifat sifat munafik

Page 89: Budaya korporat jun 2010

Sifat sifat munafik“Empat sifat, siapa yang bersifat dengannya bererti ia seorang munafik yang nyata, dan siapa yang mempunyai salah satu dari sifat-sifat itu bererti ia mempunyai satu sifat munafik sehingga ia meninggalkan sifat itu iaitu : Apabila bercakap ia dusta, apabila berjanji ia mungkiri, apabila ia mematerikan perjanjian ia cabuli perjanjian itu dan apabila berbalah (bertengkar) ia sentiasa ingin menang.” (Riwayat oleh al’Syaikhan dari Ibn ‘Amr)

Page 90: Budaya korporat jun 2010

Nilai teras Kerja Berpasukan

Kami komited untuk bekerja sebagai satu pasukan dengan harmoni bagi mencapai matlamat yang sama.

Page 91: Budaya korporat jun 2010

Petak 1

(+ P – E)

Petak IV(+ P + E)

Petak II(- P – E)

Petak III(- P + E)

Rajah I

Profesionalisme (P)

Beretika (E)

Ceramah “Public Service 2000 – Canada” oleh En. Ingstrup dan Ms Margaret dari Canadian Centre For management Developmeny

Page 92: Budaya korporat jun 2010

SEMANGAT KERJASAMA

DALAM TRADISI, PEMIKIRAN DAN BUDAYA KITA, NILAI KERJASAMA, BANTU MEMBANTU DAN KERJA BERPASUKAN SANGAT DITITIKBERATKAN.

BULAT AIR KERANA PEMBENTUNG, BULAT

MANUSIA KERANA MUAFAKAT.

BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA

ROBOH.

Page 93: Budaya korporat jun 2010

Angin barat bertiup lembut,

Bertiup pagi sampai ke petang,

Kerja muafakat pasti bersambut,

Nama yang baik sentiasa ditatang.

Bulat air kerana pembentung,

Bulat manusia kerana muafakat,

Kerja berpasukan membawa untung,

Moga JKWPKL & P sentiasa dilimpahi berkat. 

Page 94: Budaya korporat jun 2010
Page 95: Budaya korporat jun 2010
Page 96: Budaya korporat jun 2010
Page 97: Budaya korporat jun 2010
Page 98: Budaya korporat jun 2010
Page 99: Budaya korporat jun 2010
Page 100: Budaya korporat jun 2010
Page 101: Budaya korporat jun 2010
Page 102: Budaya korporat jun 2010
Page 103: Budaya korporat jun 2010
Page 104: Budaya korporat jun 2010

Empat Prinsip Asas Bekerja : Ketepatan masa dan ketepatan fakta; Sikap lebih teliti dan terperinci

melaksanakan tugas; Menanam falsafah do it right the first

time dan never settle for less than the BEST dalam diri masing-masing; dan

Sentiasa cuba melaksanakan sesuatu tugas melebihi dari standard yang tetapkan.

Page 105: Budaya korporat jun 2010

Tiga falsafah Ketika melayan pelanggan

Pertama “setiap pelanggan itu adalah VVIP” (‘very,very important person’),

Kedua “Customer before self” (pelanggan sebelum kita sendiri) dan

Ketiga “Customer is always right” (pelanggan sentiasa betul).

Page 106: Budaya korporat jun 2010