buddhadham 2

Download Buddhadham 2

If you can't read please download the document

Post on 02-Nov-2014

517 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. wszssss~3gn (d.a. d ~ d m )q

2. ISBN 974-639-294-8 9541 ...............................Call Nob O'lu?~b,ooo tdu O'lu?uQ,GOO tdu diwaw oo,ooo iiu 00.000 triu e,mo tdu diwaw o,cnoo isiu 0,000 triu moo tdu diuaw &,goo riu #.ooo tdu 0,000 triu 0,000 tdu diwaw om,dc:o iziu 04.000 triu - qru~uawsiwu' mGii?ad QOO du 3. nouiynrualiurirII'o1Gnunniu n.n.2403 (uii-a- lmr-o-)lhi~u~tno1diiu~tiui~nrnmd4 ~usiiuaro'nu.rsioun-~iunouuihii n. ihrnmdiig=o'nu~~ilr'u n'oo ~umm Gmm l~n~dd~~urijldiin~rn'in'ulH'(~'mooni~u n'o 1um Gm..... " i~ P. ii~~1~~1d)/idh~iuinu14uuuilln'~odi~l~IH'I~UU~~UIUI~W. . . . . t t n r d i ~ t ~ w n ~ ~ u ~ ' ~ ~ %& d.rrna6ori~uul&du~dniuniui1~uir'u idaaui Gmmiqni or'ldi~uuduidflu? Gmiqni 67; hdndnrrudi~q Iuhn~ui~nruQul14uuniuuOCn. (tm: w., n.) ~ t i l u ~ ~ n a d n ~ n r r WuuduunimXo& c ntlmuuin dnrluuddod 4hnmm~~nar~uudduo~i7ldm m + i ' q z 4 < dn'ilH'~ilududi n n m ~ d e u u u o m n ~ y n n n ~ ~ u i d u ~ G u~mrd~~uu~~uluddun'ulutduiGuli4o mn~~nimniudliuu~unrui~ualiunr~u~nunniun.n.2403 ~dd~uh4uuiddnd1lIbuu~o~liu liulllu~~ni.rdnuinssuunrv'~~nir'lii1n"lv~7nrnmd4m1nointGu(dold&~n&n~ot.llnlH;lailu~~uu t(iu7) ou'ilnr6niu bunpd'I&h ~rnriuiinrnm~nio~i~no~~iuu.iadi~ 3. i7ui"nuniu~dnniu~vi;lua:nii;lftGu~ lu~ulniuunirn'ouiu4'I&rC~rr7'5fit%cTuuin1um.rnm~mfuklG~nio~Imu~anirdiuiii iyinihunddollnm~uLi.i I ~ i ~ r i B u ~ ~ ~ n n t d ~ ~ ~ u I m u n r t d u m~duuardiinmn i ~ h n m ldidilnii iilbu?mia:omuiuialduuinlld~ 1 ~ ~ ~ 5 u ~ ~ d l b u m : e ~ n u i u 7 ~ ~ a ~ n b rton i n liluiu 9 " 4 n~ou~~lrir[ilduei~n~ifflniul~uo'uuinq ~ i r ~ u d c u ~ u n n u f l u ~ i ~ . j I ~ uh~~liiunirrwa~diu~ii IdioJ ~ W 4. 0 j . a a t a p . attan. attan~nun. at. vnn.. atam.. . a! tiin. atnun. atp. atuan. a!digm. at.awn.. o h . as.n. a3.n aZd a@ a h as.3 a3.d. 58.0. q.o.,qnw.o. aiia+dan awamru'. . aa oqqmn ogrnm (Ihuqafidd) qniu ogrnai (IhuqafidCi) Q.ad Q.$3. Y-$- Q-Y- y.&7. P y.r7. y.1M. Q.1d. y.b. Q.di. Q.t h . y.Tm5. y.N.,y.NU7. y.b W . YJ?- 1nnn.o. 93~1.0. 91.0. 103.0. d o . 5. ~dmqqoqrnni (d~uqnfldii) gna3a ogrnni (uq.rqn?niiiii) up~uiiniuo p a l (ddqoqnii) ut&.~u'nmi7113lquu7on u~ru'uu'n7u u~Gurlquu7on mru'uu'na prlnuu7an usmnan%Jii. 00undq~i iuu. 5uu.o. iuu.jni. inni... 3nni.jm.. riqqsiiiniu ogrnni (a7.rqndniiiii) 6. (ROU i unn uni (Rou i unn (ROU uni uni (ROU i unn uni mi uni i unn i unn uni i unn i unn mi nin 2 C&kmJ@Jrn a w s ;icmnlduo~did~? i w . -unn 16 undiuorurwuid~dni............................................................................................560 uni 17 ynninuornirdnu~I : d~lmluadri-n'au1ui.r......................................................621 und a y~ninvowirdnw2 : IuGlauudms......................................................................66, 7. und lo oddrmouuoarirdu~d~dniI : numJqqi...........................................................733 unn' 20 ~~(ld~:n~uu~~UYrd~idJjdni2 : numdn...............................................................757 und 21 oaAd~znouuoaC~Ljluid~dn~s : numnuii............................................................ 799 una$ unn' 22 oiuXs 4.................................................................................................................. 893 8. . 6~n1~)r(i?a+hni?r............................................................................................................. 79 w 1. j f i u z ~ ~ a v " n m d i n ~......................................................................................................... 79 w w c ' 9 2. n ~ u n ~ ~ a z u u u n ~ i u ~ w u ~ 9 u d ~ ~ ~ a y d u i n.......................................................................-81 3. nlrllda~7iunuiuna"r,dG99ayduin .................................................................................84 i Y Y * Y 4. n~iuuuiuTrnoapJ 1wanm~~v19a~ua~nu...........................................................................87 0 9 5. ~ i a ~ u i o n i u l l u u.............................................................................................................96 v CI n. ~-mouatlnr~;d........................................................................................................90 a. flirhn"nn?iuo~Adstnou~fo~$oniudln%..................................................................97 v a CI a ..................................................................................n. n?nui~fiioauitluuud?~n?i~nqn 90 -49 0 V s. n ~ i u n u i t 1 9 u r ~ h z ~ i x 1...............................................................................................107 a . ~ ? ~ U M U ~ U L ~ J B ~ L I ~ D......................................................................................................109 v v c . .................................................................................. ~ ~ ~ ~ % ~ ~ ~ ~ L L ~ ~ J ~ ? ~ ~ P I ~ w u ~ o u ~ J ~ ~ u 110 v a a a v . n?oui~nrtudnndou~u~?ndrt4i~~.............................................................................119 " 4 4 c' 7. ~ ~ ~ u n u i o a n ' ~ ~ v a ~ a ~ n ~ r r u u i ~ v ~.................................................................................121 a " ............................................................................ dg~~~~duin~uyviu:u%~~uu~~su~nflui 129 a " ............................................................................ dgw~qdulnluyvlur~~luinimi~~~nu 137 ......................................................................... nuiu~vq: nis~n?iu~du?fiud~33H~duin 140 . Y'un"nhatn"iuun ," A d V " uunnn 1 : n ~ iv a ~ l r in7n v a ~ n...................................................................................143 9. " a d wnnn 1 : aqzJ19m rrav'ayr/7rj/aa...................................................................................298 rjirtnd 2 : ~ ~ i w i u u a ~G~pkGnvy1mfihit7nz..........................................................298 " l d % -wnnn 3 : ma91............................................................................................................290 U) M ~ ~ U I ~ ~ ~ I U ~ ' ~ U R U Q ~..................................................................................................SSS C a fi) w ~ n ~ 1 0 n ~ i u ~ i ~ a r l f ~ ~ u i..................................................................................................34s I J) ~6nni'td~Gifi~~~ilu'tr1~1~(ayJfiaiuSqniSfiA 951 d l )................................................369 - hn'nfi~or~nimun h + n A r :iiii 6gmqliwwiu*:.....................................................................................365 a A 4 hnnn 2: luwiu ~oicyjdaauim a m q m w n ? M a ? d...............................................366 10. s~~ws~~w?uaru'nnhad r%ua~adi i a s h z & m 4 q v d ~ u r w ~ u ? n ~...........................444 < 4. U .V TV'IWUYM TV'ULI&~Jiiav'nannniiH'gmu3~u................................................................... 448 - Irwn"nfi~mtJi7uun I fiun'nfi 1: i i a f i ~ m uu@gB3uZ.......................................................................................452 V l d .u 'hs. uunnn 2 : da 7un damu..............................................................................................462 I Y l d I .u uunnn 3 : ~ ~ ~ u n u ~ u ~ ~ ~ a u ~ ~ u a ~ ~ u u................................................................................462 Y r A -.m+ 4 . uunnn 4 : n 7 ~ ~ u f f i w a h s h ~ u q w a ~ w ~ ~ u.....................................................................45s I I d .u ilunnn s: i m w m i ~ n w ~ u u 453...................................................................................... u r i .uunnn ti: n 7 ~ 1 ~ 7 ~ ~ ~ 1 7 u a 7 q a u 7 ~ n n 7 ~..........................................................................464 uni 13 unnaiud~znoud3 :dnilh&nid m m a m............................466 - a s - ~nam..............................................................................................................................466 d a - - nr(findgum......................................................................................................................472 - r3irn"nfi~w~niuun r i . .4 - 4 ilunnn 1: a n ~ d 7 ~ n m ? u f i u n f........................................................................................480 Y I d Y .mnnn 2 : nndwi~av'nmina~ua~~fsaud.......................................................................481 4 4 r*rtnd3: &Zu7 n7~aannfid7m~%3nRa'7~7matifr~)7a...............................................481 I 4 4 iiun"nfir: wssyn~ i ~ u u y a a m a i n m ~..........................................................................482 ................................uni 14 ~nnal~d,,n~& 4 :ir,~~ldua~ull,u 486 - 528 .................................................................................................................................LUnff7 607 V W " D I H ~ - L ~ U ) H ~i ) u n s - i u n m...............................................................................................507 V V u 0 4 4 4 1 aunsaumhm ~ t u n ? a a ~ n n ~ ~uma7u...........................................................................5 u . u u I U Y i)%nzn>w"DIn7 i n m i m n a a w i r u l ) ~ w i ~ n n u7~....................................................................512 4 . I u V ..............................................................................................~ ~ d ~ u m a i ) u n s ~ ~ a s m t u ~ 7 ..ti15 11. - unqd..............................................................................................................................6 1 ~ I n r z a ~ t d h ~ ~ - u ~wAj w l a sIrcihmpfa...................................................................522 4 ......................................................unn 15 : u ~ R ? ~ u ~ ' ~ z ~ D u ;5 : n?iuqu 5 - 565 m%U5 ~ ~ ~ ~ d ~ 0 h t i l d 3?.......................................................................Q - sonw uni la unliiuoqlircicui~ ~ 1 1 n i...............................................................