ca phe hoat an

Upload: trinh-thi-dieu-huong

Post on 04-Jun-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  1/33

  CNG NGH SN XUT

  C PH HA TAN

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  2/33

  NIDUNG

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  3/33

  C PH

  - C ph l mtloithcungc mu encchachtcaffein v csdngrngri,

  csnxuttnhnghtc ph rang.C 3 dng c ph chnh:- Coffea arabica

  - Coffea canephora- Coffea excelsa

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  4/33

  C ph chn Ht c ph sau khi rang

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  5/33

  Quy trnh ch bin c ph ha tan

  C ph nhn

  Lm sch

  Rang

  Xay

  Trch ly

  Lc

  Tp cht C c

  Cn

  Ph gia

  Nc

  Nc

  Sy phun

  Bao gi

  C ph ha tan

  p hng

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  6/33

  torabtc ph ttth khu chn

  c ph rtquan trng. Thng thngdng loiRobusta chbinc ph hatan th cho chtlngttiu chun

  hn.

  Chnc ph nhn

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  7/33

  LM SCH V RANG

  Lm sach

  Loibtpcht(t, ) ra khic ph

  nhn sng. Rang c ph

  Nhitrang l 1800C, sau nng ln

  2000

  C- 2400

  C.Nucao qu th mi thmbtnthtnhiu. Trong qu trnh rang mu scbini.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  8/33

  XAY V TCH BI C PH

  Xay

  Binc ph htthnh c ph nt hnhay

  bt, toiukincho qu trnh trch ly. Tchbic ph

  Thngdng my sng ray hocqutgi. Btc ph cattrn xungv qutthingang qua.Nhnghtbinhscthivo.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  9/33

  TRCH LY

  - Mcch: l thiusutcao v gichngvtt, tiacac ph rang.

  C haiphngphp trch li :+ Trch li gin on.

  + Trch li lin tc.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  10/33

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  11/33

  LC

  - Mc ch lm cho dch chit c phc trong hn, loi b cc tp cht cnli trong qu trnh trch ly

  -Ngi ta thng dng thit b lc khungbn.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  12/33

  C C

  - Lm tng nng cht kh trong dch chit,gim thi gian sy, tng nng sn phm.

  - Cc bin i:

  + Vt l.

  + Ha l.

  +Ha hc.

  +Sinh hc.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  13/33

  SY PHUN

  Thngsytrong nhngbungsyhnhcn .Nhitcakhng kh ivo l 250300oC v ira l 105115oC.

  Snphmthu c ycathitbsyphun ddnghtrtnh, rngrutlbtnh, ttrngnhnhngdha tan.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  14/33

  CHO PH GIA V NG GI

  Chophgia

  F-705 ccho vo lm tngvng, mcac ph.

  nggi

  NhmboqunsnphmBao bphikn, khng thmnc, kh

  vbnha hc.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  15/33

  THIT B LM SCH

  Sng phng

  Nguyn l hot ng- Da trn s khc nhau

  v kch thc ht.

  - Thanh truyn ng lmcho sng chuyn ngnn cc ht cng

  chuyn ng khc nhau d dng lt qua lsng.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  16/33

  THIT B RANG

  Nguyn l hot ng- C ph nhn c chuyn

  vo trng rang.

  - C ph nhn c o lintc nh cnh o bn trongtrng.

  - Nhit c cp n nh bng

  h thng ga.- Sau khi c ph rang n

  chn s c chuyn vokhay lm nguiS cu to thit b

  rang kiu trng

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  17/33

  MY RANG C PH KIU TRNG

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  18/33

  My nghi n trc

  My nghin trc

  -Nguyn tc: Da trn pp p khivt liu i qua khe h gia 2trc v ch st do vn tc quayca hai trc khc nhau

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  19/33

  THIT B TRCH LY

  Thit b trch lyHildebrandt

  Nguyn l hot ng:- C ph bt c vt ti

  chuyn t nh thp 1 sang

  thp 2.- Nc nng c a vo

  thp 2 v chy di tc dng

  trng lc v ngc chiuchuyn ng bt c ph

  - Dch chit c ly ra

  nh thp 1

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  20/33

  Thitblc

  - Dch chit di tc dngca p sut 5-6at c y

  qua cc rnh ca khung .- Dch chit chui qua cc

  tm vi lc cui cng tp

  trung cc rnh ngangnm di v theo van i rangoi b bm trn mt viThit b lc khung

  bn

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  21/33

  THIT B C C

  Thit b c cthng quay

  Cu to:1- Thng lm bng inox 2 v

  2- Trc nghing

  3- Bnh rng4- ng c

  5- H thng bm chn khng

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  22/33

  -Nguyn l hot ng-Dung dch cho vo thit b qua ca np

  sau ng cht ca li.-Thit b c quay vi vn tc 3-5

  vng/pht nh vo h thng ng c .- M van cp hi cho thit b. di tc dng

  ca hi nc bo ha, dung dch trong thitb c nng dn nhit . Khi nhit t

  70-75oC.- My bm chn khng hot ng, ht hi m

  ra ngoai to chn khng cho thit b.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  23/33

  - Khi p sut chn khng lm vic t p =500 n 600 mmHg.

  -iu chnh van hi sao cho thng s cathit b n nh. Lc ny dch trong thit bsi, cht lng c ha hi v c ht rangoi bng bm chn khng

  . Nng cht ha tan trong dch tng dnln. Qu trnh din ra lin tc n lc tyu cu. sau sn phm c ly ra ngoiqua ca ly sn phm.

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  24/33

  THIT B SY PHUN

  H thng sy phun

  1- Bung sy2- Caloriphe

  3- Thng cha nguyn liu.

  4- Bm nguyn liu

  5- C cu phun mu

  6- Cyclon thu hi sp t khthot ra.

  7- Cylon vn chuyn mu.8- H thng qut ht v

  mng lc

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  25/33

  Nguyn l hot ng

  - Nguyn liu t thng cha(3) c bms (4) bm vo bung sy(1).- Khi vo bung sy nguyn liu c phn

  b nh li ti nh c cu phun.

  - Khng kh thi qua caloriphe (2) c lmnng ln v a vo bung sy.- Khng kh nng v nguyn liu dng

  sng m tip xc vi nhau vi giy ti (5).- Sn phm kh thu gom ti y cyclon(6)mt phn bi mn theo khng kh qua

  cylon(7) sau qua b lc vi (8)

  Vi Ph

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  26/33

  Vi Phun

  Vi phun dng a quay- Dch lng c bmvo tm a.

  - Di tc dng a quay

  ca a cng vi sthot ra ca kh nndng lng va p vocc rnh v b phn tnthnh cc ht sn

  Vi phun dng p lc- Dng lng c nn n p

  sut thch hp (5- 7 Mpa) ivo vi phun vi tc ln.

  - Cui vi phun c chi titdng 3 cnh quay t doquanh trc to tc xoy ly

  tm v phn tn thnh cc

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  27/33

  CYCLON

  Nguyn l hot ng- Khng kh vo chuynng xoy c bn trongthn hnh tr ca cyclon

  v chm vo ng yphu v di ngc tr lnthot ra ngoi.

  - Cc ht bi chu tc dngca lc ly tm nn tindn v pha thnh nglm mt ng nng v ri

  xung y phu.

  Cu to ca cyclon

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  28/33

  CU TO BN TRONGCYCLON

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  29/33

  Sn phm thu c sau khi sy

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  30/33

  Qu trnh nh lng-ng gi

  Hot ng my p

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  31/33

  Ktlun-C ph ha tan l loithcungtinlikhiso snh vivickhi pha chcc snphmc ph khc.

  - Mtuimcalnhvcchbinc phl n c thtndngcc htc ph nhnkhng cao cp, song n vncung cpmtvncungchpnhn.

  - V vyngnh snxutc ph ha tan cn

  utcao vvnv my mc, thitbmbochtlngsnphmc ph

 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  32/33

  Ti liu tham kho

  Bi Vn Min, gio trnh my thit b

  Khoa ch bin bo qun, bi ging bo qun _ch bin c ph, ca cao

  Ngun www.niro.com

  Ngun www.hiendaihoa.com

  http://www.niro.com/http://www.hiendaihoa.com/http://www.hiendaihoa.com/http://www.niro.com/
 • 8/14/2019 CA PHE HOAT AN

  33/33