chandrasya ashtaavimshati naama stotra - ashtaavimshati naama stotra ... nakshatra naayakah...

Download chandrasya ashTaavimshati naama stotra -  ashTaavimshati naama stotra ... nakshatra naayakah shambhuh shirashchooDaamaNirvibhuhu | ... chandrasya ashta vimshati nama stotram

Post on 06-Feb-2018

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Chandrasya Ashta Vimshati Storam v2 www.bharatiweb.com

  1

  chandrasya ashTaavimshati naama stotra

  asya shree chandrasya aShTaavimshati naama stotrasya

  goutama rushihi | somo devataa |

  viraaT bandhaha |

  chandrasya shruNu naamaani shubha daani maheepatay | yaani shrutvaa naro dukkhaan muchyatay naatra samshayaha || 1 ||

  sudhaakarashcha somashcha gourabjah kumudapriyaha |

  lokapriyah shubhra bhaanush chandramaa rohiNee patihi || 2 ||

  shashee himakaro raajaa dvijaraajo nishaakaraha | aatreya induh sheetaamshuroshadheeshah kalaanidhihi || 3 ||

  chaivaatrako ravaabhraataa kshirodaarNava sambhavaha |

  nakshatra naayakah shambhuh shirashchooDaamaNirvibhuhu || 4 ||

  taapahartaa nabhodeepo naamaanyotaaniyah paThet | pratyaham bhakti samyuktastasya peeDaa vinashyati || 5 ||

  taddinay cha paThedyastu labhet sarvam sameehitam |

  grahaadeenaam cha sarveshaam bhavet chandrabalam sadaa || 6 ||

  || iti shree chandrasya ashTaavimshati naama stotram ||