de jong en laan

of 11 /11
Kostprijsberekening mestinstallatie 1 oktober I Robert Reuver I agrarisch adviseur Ondernemende Accountants

Upload: tjitske-ypma

Post on 11-Jan-2017

151 views

Category:

Business


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: De Jong en Laan

Kostprijsberekening mestinstallatie1 oktober I Robert Reuver I agrarisch adviseur

Ondernemende Accountants

Page 2: De Jong en Laan

Overwegingen investeringenOverwegingen investeringen

Investeringsbedrag

Rentabiliteit

Afschrijving

Terugverdientijd

Financiering

Voordelen/nadelen

Gebruiksgemak

Subsidies

Etcetra

Na afweging maken van een keuze

Page 3: De Jong en Laan

Kostprijs algemeenWaar bestaat de kostprijs uit?

Variabele kosten

Vaste kosten

Voorbeeld variabele kosten:

• Onderhoud

• Grondstoffen

Voorbeeld vaste kosten:

• Verzekering

• Afschrijving/aflossing

Page 4: De Jong en Laan

Kostprijs mestinstallatie

Kostprijs mestinstallatie

Variabele kosten:

• Onderhoud

• Grondstoffen (hout)

• Elektra

Voorbeeld vaste kosten:

• Rente

• Afschrijving/aflossing

Page 5: De Jong en Laan

Voorbeeld kostprijsberekeningVoorbeeld aanschaf installatie

• Capaciteit 8.000 m3

• Stel: afschrijving/aflossing (10 jaar) = € 48.000 per jaar

• Stel: gemiddelde rente bij 4% = € 10.000 per jaar

• Stel: afvoerkosten dikke fractie, etc. = € 0 per jaar

• Stel: onderhoud circa € 25.000 per jaar

• Stel: aanschaf hout, circa 160 ton a € 150/ton = € 24.000 per jaar

• Stel: verbruik elektra, circa 140.000 kWh a € 0,070/kWh = € 10.000 per jaar

Belangrijk:

• Bij aanschaf is het van belang met de adviseur en met Wolbers Mesttechniek te overleggen wat de werkelijke kostprijs op individueel bedrijf is. Op ieder bedrijf kan de kostprijs anders zijn.

Page 6: De Jong en Laan

Voorbeeld kostprijsberekening (vervolg)Berekening kostprijs per m3:

• Afschrijving/aflossing = € 48.000 / 8.000 m3 = € 6,00 per m3

• Gemiddelde rente bij 4% = € 10.000 per jaar / 8.000 m3 = € 1,25 per m3

• Onderhoud circa € 25.000 per jaar / 8.000 m3 = € 3,12 per m3

• Aanschaf hout, circa 160 ton a € 150/ton = € 24.000 / 8.000 m3 = € 3,00 per m3

• Verbruik elektra, circa 140.000 kWh a € 0,070/kWh = € 10.000 / 8.000 m3 = € 1,25 per m3

Totale gemiddelde kostprijs per m3 voorbeeld: € 14,62

Kostprijs afhankelijk van capaciteit installatie

Vraag: wat doet de mestafzetmarkt de komende 10 jaar?

Page 7: De Jong en Laan

Voorbeeld kostprijsberekening (vervolg)

Mogelijke besparingen?

Inbreng eigen vermogen

Subsidies

Vamil/MIA (2016: code F2650)

Geen vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO)

Besparing spuiwater

Afzet gedroogd product (exportwaardig)

Hergebruik warmte water

Besparingen verlagen de kostprijs

Page 8: De Jong en Laan

Voorbeeld kostprijsberekening (vervolg)

Hoe werkt Vamil /Milieu-investeringsaftrek (MIA) mestinstallatie?

Vamil/MIA - 2016: code F2650

Code F 36% MIA en 75% Vamil

Stel aankoop installatie € 400.000 € 144.000 extra MIA

Voordeel MIA eenmanszaak bij laagste IB-tarief (36,55%) circa € 52.500

Vrij afschrijven over 75% van de investering

Overige subsidies?

CATA subsidieadvies – onderdeel de Jong & Laan Accountants

Willem Been – subsidie adviseur – 0592-544030

Page 9: De Jong en Laan

Voorbeeld kostprijsberekening (vervolg)

Voorbeeld besparingen – afzet gedroogd product

8.000 m3 te verwerken mest

Droge stof 5,5%

Percentage indikking 60%

Dus circa 730 ton gedroogd product

Stel: opbrengst € 10 besparing € 7.300

Besparing per ton mest: € 7.300 / 8.000 m3 = € 0,91 m3

Kostprijs wordt nu: € 14,61 -/- € 0,91 = € 13,70 m3

Page 10: De Jong en Laan

VRAGEN

Sheets? Intekenen bij stand de Jong & Laan Accountants

Dank voor uw aandacht!

Page 11: De Jong en Laan

Ondernemende Accountants

Bedankt voor uw aandacht