document 3

Upload: aiza-acdee

Post on 16-Oct-2015

209 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

contoh

TRANSCRIPT

1.0 PENGENALAN2.0 Sistem bekalan dan pemasangan elektrik merupakan proses bagi memenuhi keperluan pengguna elektrik secara berperingkat-peringkat. Pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna perlu melalui tiga peringkat penting iaitu penjanaan tenaga elektrik di stesen janakuasa, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik kepada pengguna. Tenaga elektrik yang dijana di stesen janakuasa akan ditingkatkan voltannya sebelum dihantar ke pencawang masuk utama di tempat yang ditujui tertentu. Nilai voltan akan diturunkan terlebih dahulu kepada 415V/240V sebelum diagihkan kepada pengguna mengikut keperluan tertentu.Sistem ini mengandungi tiga peringkat utama iaitu sistem penjanaan, sistem penghantaran dan sistem pengagihan. Ketiga-tiga sistem ini saling berkaitan Antara satu sama lain. Kepentingan sistem bekalan dan pemasangan elektrik ini amat terserlah lebih-lebih lagi pada masa kini manusia menggunakan banyak alat teknologi seperti peralatan elektrik dan elektronik. Malah kebanyakan aktiviti seperti aktiviti pengilangan dan kehidupan harian tidak akan dapat dilaksanakan jika berlakunya gangguan bekalan elektrik.

Kepentingan alat-alat atau mesin elektrik di sektor industri sangat memerlukan tenaga elektrikdalam menghasilkan pengeluaran yang cepat, berkualiti dan tepat.Secara umumnya, tenaga elektrik merupakan punca primer bagi menghasilkan tenaga lain seperti tenaga cahaya, haba, bunyi, mekanik dan kinetik. Oleh yang demikian, hampir semua mesin dalam sektor indutri memerlukan tenaga elektrik yang mempunyai kuasa tinggi. Di Malaysia, syarikat utiliti Negara iaitu Tenaga Nasional Berhad (TNB), merupakan pembekal tenaga bagi Semenanjung Malaysia, manakala Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) menyediakan tenaga kepada negeri Sabah dan Syarikat SESCO Berhad (SESCO) pula membekalkan tenaga elektrik kepada negeri Sarawak. Kepentingan tenaga elektrik kepada sektor industri menyebabkan TNB menawarkan bekalan elektrik berpakej dengan stim dan air dingin di bawah skim aset-aset penjanaan haba dan skim penjanaan hidro bagi keperluan industri-industri tertentu yang memerlukan tenaga pelbagai bentuk untuk aktiviti industri.

Terdapat sistem elektrik pembentukan gelang yang terletak di Taman Teknologi Tinggi Kulim (KHTP). Sistem ini yang merupakan sistem termaju di rantau ini berfungsi untuk memastikan bekalan tenaga elektrik dibekalkan secara berterusan tanpa gangguan. Bekalan stabil dan terjamin ini menepati toleran ketat yang diperlukan oleh operasi-operas berteknologi tinggi, sekali gus mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk menggalakkan industri-industri seumpama itu. 1.1 Sejarah Sistem Bekalan Elektrik Di Malaysia

Sejarah sistem bekalan elektrik di Malaysia bermula ketika peralihan ke abad 20 di mana pada tahun 1894, Loke Yew san Thamnoosamy Pillai menggunakan janakuasa elektrik bagi menjalankan aktiviti perlombongan di Rawang. Kedua-duanya menjadi orang pertama menggunakan pam elektrik untuk melaksanakan operasi perlombongan. Keadaan ini menjadi titik permulaan kepada penggunaan tenaga elektrik di Malaysia.

Pada tahun 1894, bekalan kuasa elektrik bagi lampu-lampu jalan diperluaskan di Pekan Rawang oleh pembekal swasta. Ini diikuti stesen keretapi di Kuala Lumpur yang telah menerima bekalan tenaga elektrik pada tahun 1895.Kemudian pada tahun 1900, stesen janakuasa elektrik iaitu Stesen Janakuasa Elektrik Sempamd i Raub Pahang yang pertama di Malaysia telah dibina oleh syarikat Raub Australian Gold Mining Company dan Lembaga Letrik Pusat.

Pada pertengahan 1920an, kebanyakan stesen janakuasa adalah bersaiz kecil dan menggunakan pelbagai sumber bahan api seperti minyak, arang batu dan sumber air. Disebabkan peningkatan permintaan tenaga elektrik, Lembaga Letrik Pusat (LLP) diwujudkan pada 1 September 1949. LLP menjadi peneraju 3 projek utama pada masa itu iaitu The Connaught Bridge Power Station, The Cameron Highlands Hydroelectric Project sertaThe Development of a National Grid. Selain daripada projek-projek ini, LLP juga memiliki 34 buah stesen janakuasa yang lain. Stesen janakuasa ini mempunyai sistem penghantaran dan pengagihan bernilai rm 30 juta yang melibatkan 45,495 pelanggan dan 2,466 kakitangan.

Pada tahun 1951, seramai 3 orang jurutera tempatan telah dihantar ke British Electrical Authority untuk menjalani latihan. Dari tahun 1954 hingga 1957, lebih ramai rakyat Malaysia dihantar ke luar Negara bagi memperolehi kelulusan professional yang diperlukan oleh LLP. Grid kebangsaan telah dibangunkan dan diperluaskan sedikit demi sedikit. Kemudian, Bangsar Power Station telah disambungkan ke Connaught Bridge Power Station dan talian elektrik telah di perluaskan lagi ke negeri Melaka.

Lembaga Lektrik Pusat telah ditukarkan nama kepada Lembaga Lektrik Negara (LLN) pada 22 Jun 1965 dan LLN memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembangunan sistem grid nasional. Banyak stesen janakuasa ditempatkan secara strategik di kawasan seperti Batang Padang, Temengor, Paka, Kenering, Bersia, Serdang, Cameron Highland, Pasir Gudang dan kawasan lain lagi. Akhirnya pada tahun 1980, loop grid nasional telah lengkap dibangunkan. Grid nasional ini bukan sahaja terhad di dalam Malaysia malah turut bersambung dengan EGAT Thailand dan SP Singapura. Pada 1 September 1990, kerajaan telah menswastakan bekalan elektrik dalam mencapai dasar ekonomi baru apabila Tenaga Nasional Berhad (TNB) menggantikan LLN.

Nilai bagi voltan penghantaran adalah di paras 55 kV, 275 kV dan 132 kV manakala voltan pengagihan pula pada paras 33 kV, 22 kV, 11 kV dan 415/240 volt.

Sistem Grid

Pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna perlu melalui tiga peringkat penting iaitu penjanaan tenaga elektrik di stesen janakuasa, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik kepada pengguna.Tenaga elektrik dijana di stesen janakuasa dan ditingkatkan voltannya sebelum dihantar ke pencawang masuk utama di destinasi tertentu.Voltan akan diturunkan terlebih dahulu kepada 415V/240V sebelum diagihkan kepada pengguna mengikut keperluan tertentu.

Sistemgrid merupakan jaringan yang menghubungkan sistem bekalan elektrik yang iaitu:PenjanaanPenghantaranPengagihan

Sejarah Perkembangan Sistem Bekalan Elektrik Di Malaysia

Bermula pada peralihan ke abad 20Loke Yew dan Thamboosamy Pillai menggunakan Janakuasa elektrik untuk menjalankan operasi perlombongan di Rawang, Selangor pada 1894Sebagai orang pertama yang menggunakan pam elektrik untuk operasi perlombonganSebagai permulaan kepada penggunaan tenaga elektrik di MalaysiaPada 1894, bekalan kuasa elektrik untuk lampu jalan diperluaskan di Pekan Rawang,oleh pembekal swastaPada 1895, Stesen keretapi di Kuala Lumpur telah menerima bekalan tenaga elektrikPada 1900, stesen janakuasa elektrik pertama telah dibina.Iaitu Stesen Janakuasa elektrik Sempam, Raub PahangDibina oleh Raub Australian Gold Mining CompanyLembaga Letrik Pusat

Pada pertengahan 1920 an, keadaan kebanyakan stesen janakuasa; bersaiz kecil, menggunakan pelbagai sumber bahan api(minyak, arang batu(termasuk yang berkualiti rendah), arang), menggunakan sumber air.Permintaan tenaga elektrik yang semakin meningkat memerlukan; perancangan melibatkan skala besar, pinjaman model yang besar dari luar negara, kepakaran dari luar negara.Lembaga Letrik Pusat (LLP) telah diwujudkan pada 1 September 1949.LLP telah menjadi pemilik kepada 3 projek utama pada masa tersebut:The Connaught Bridge Power StationThe Cameron Highlands Hydroelectric ProjectThe Development of a National Gridllp juga menjadi pemilik kepada 34 stesen janakuasa lainkapasiti penjanaan 39.88 mw;stesen janakuasa di bangsar - 26.5 mw; stesen janakuasa hidro di ulu langat - 2.28 mw; stesen janakuasa diesel - 11.1 mwmempunyai sistem penghantaran dan pengagihan bernilai rm 30 juta; 45,495 pelanggan; 2,466 kakitangan.pada1951, 3 jurutera tempatan telah dihantar menjalani latihan di british electrical authority.padapada 1954 ~ 1957lebihramairakyatmalaysiatelahdihantarkeluarnegarauntukmendapatkankelulusanprofesionalyangdiperlukanolehllpsekitar 1964 connaught bridge power station telah hampir siapgrid kebangsaan telah dibangunkan sedikit demi sedikitbangsar power station telah disambungkan ke connaught bridge power station dan talian telah di perluaskan ke melaka

lembaga letrik negara

pada22 jun1965 lembaga lektrik pusat telah ditukar nama kepadalembagalektriknegara (lln)llntelah memberi penekanan kepada sepenuhnya pada pembangunan sistem grid nasionalstesen janakuasa ditempatkan secara strategik di:paka, terengganutemengorkeneringbersiabatang padangconnaught bridgekaparserdangcameron highlandpraiport dicksonpergaupasir gudangpada 1980,loop grid nasional akhirnya lengkapgridnasional juga bersambung dengan egat thailand and sp singapura

tenaga nasional berhad

pada1 september 1990 telah kerajaan telah menswastakan bekalan elektrik dasar ekonomi barutenaga national berhad (tnb) menggantikan LLN

2.0 TENAGA KINETIK (4-5MS)Seperti yang diketahui umum,Secara dasarnya terdapat 2 jenis tenaga utama yang wujud di dunia ini, iaitu Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik.Tenaga Keupayaan adalah tenaga yang disimpan melalui pemampatan seperti spring termampat atau tenaga yang terhasil apabila objek disimpan di tempat yang lebih tinggi daripada paras bumi. Tenaga kinetik adalah tenaga yang berlaku melalui aktiviti gerakan seperti pergerakan atom, molekul, gelombang dan objek.Mari perhatikan dengan lebih dekat lagi berkenaan Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik. Tenaga Keupayaan terdiri daripada 4 jenis utama iaitu Tenaga Keupayaan Graviti, Tenaga Mekanikal, Tenaga Kimia dan Tenaga Nuklear, manakala Tenaga Kinetik terdiri daripada Tenaga Gerakan, Tenaga Haba, Tenaga Bunyi dan Tenaga Sinaran.TENAGA KEUPAYAAN:Jenis 1: Tenaga Keupayaan GravitiTenaga Keupayaan graviti dimiliki oleh objek yang diletakkan di atas paras bumi. Apabila sesuatu objek diangkat lebih tinggi daripada kedudukan asal, ia menghasilkan tenaga ini. Sebagai contoh, jika seketul salji jatuh dari puncak yang tinggi, maka ia mempunyai tenaga keupayaan.Di bumi, graviti dinyatakan sebagai 9.80665 m/s (*), manakala di bulan nilai gravitinya lebih rendah. Jikalau objek yang sama diletakkan pada ketinggian yang sama dari paras tanah, tenaga keupayaan graviti di bulan adalah lebih rendah kerana kekuatan graviti di bulan hanya 1/6 daripada di bumi, iaitu sebanyak 1.63 m/s.(*)Jenis 2: Tenaga MekanikalTenaga mekanikal adalah tenaga yang tersimpan melalui ketegangan seperti spring termampat atau gelang getah yang diregangkan.Jenis 3: Tenaga KimiaTenaga kimia adalah tenaga yang tersimpan di dalam atom dan molekul. Tenaga kimia akan ditukar kepada haba atau tenaga haba semasa proses pembakaran seperti kayu di unggun api. Sebagai contoh Tenaga Kimia disimpan terdapat di bateri, biomass, petroleum, gas asli dan arang batu.Jenis 4: Tenaga NuklearTenaga nuklear merupakan tenaga yang tersimpan dalam nukleus atom. Ia adalah tenaga yang memegang nukleus-nukleus setempat. Tenaga dibebaskan apabila atom Uranium berpecah dalam proses yang dipanggil pembelahan (fission) di Loji Kuasa Nuklear atau dalam proses pelakuran (fusion) apabila nukleus atom hidrogen bergabung di matahari.TENAGA KINETIK:Jenis 1: Tenaga GerakanTenaga Gerakan adalah tenaga yang tersimpan di dalam pergerakan objek dan ia semakin meningkat dengan kelajuan gerakan. Tenaga angin adalah satu contoh tenaga gerakan.Jenis 2: Tenaga BunyiTenaga bunyi ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contoh: Gelombang bunyi bergerak dari alat muzik seperti gitar dan ditangkap oleh gegendang telinga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan bunyi adalah medium bunyi, sifat bahan, suhu, kelembapan dan tekanan.The World Book Encyclopedia. Vol 18 menyatakan bunyi bergerak 1,268 kaki (386 meter) sesaat dalam udara pada 212 F (100 C).Jenis 3: Tenaga Haba / Tenaga TermaTenaga haba dihasilkan apabila atom dan molekul yang bergetar dalam satu objek bergerak dan saling bertembungan dengan objek lain antara satu sama lain. Satu contoh Tenaga Terma di bumi ialah Tenaga Geoterma.Jenis 4: Tenaga SinaranTenaga Sinaran adalah tenaga gelombang elektromagnet. Sinaran-X, Sinaran Gamma dan Gelombang Radio adalah contoh Tenaga Sinaran. Sinaran daripada cahaya matahari juga dikenali sebagai Tenaga Sinaran. Kelajuan cahaya yang diukur di dalam persekitaran vakum direkodkan sebanyak 299 792 458 meter sesaat. (*)Thanesh KumarFederation of Malaysian Consumers Associations (FOMCA)Nota:(*) Informasi berkenaan SI unit seperti nilai gravity & kelajuan cahaya diberi oleh buku International System of Units (SI) Edisi Kelapan diterbitkan oleh International Committee for Weights and Measures.(*) Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology, University of Hawai'i, 1996 mengeluarkan lembaran fakta bernama Moon ABCs dimana ada dinyatakan kekuatan gravity dibulan adalah 1.63 m/sec/sec

3.0 PENJANAAN Terdapat tiga jenis stesen janakuasa di Malaysia iaitu stesen janakuasa hidro, terma dan gas. Stesen-stesen janakuasa ini didirikan di lokasi yang sesuai dengan penggerak utamanya. Stesen janakuasa Hidro.Stesen janakuasa hidro menggunakan air daripada empangan sebagaipenggerak utamanya untuk memusingkan turbin. Selain menjana tenaga elektrik untuk keperluan negara, penggunaan stesen janakuasa hidrojuga dapat menjimatkan pencemaran alam.

Stesen janakuasa Terma.Stesen janakuasa terma menggunakan bahan api seperti arang batu dan gas bagi memanaskan air dalam dandang. Dandang akan mengeluarkan stim bertekanan tinggi bagi memutarkan kipas turbin. Stim bertekanan tinggi merupakan sumber penggerak utama stesen janakuasa terma. Stesen janakuasa gas.Stesen janakuasa gas menggunakan gas bertekanan tinggi sebagai sumber penggerak utama bagi memutarkan kipas turbin. Gas bertekanan tinggi dihasilkan daripada dandang pembakaran melalui pemampatan udara. Stesen janakuasagas memerlukan air untuk menyejukkan dandangnya.

Penjanaan merupakan proses pengeluaran tenaga elektrik yang terhasil daripada pemotongan fluks oleh pengalir gegelung yang terdapat pada sebuah penjana.Terdapat dua jenis penjanaan iaitu penjanaan arus terus dan penjanaan arus ulang-alik.

Arus terus adalah arus yang mengalir dalam sebuah litar pada satu arah sahaja.Ia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif.Contohnya sel suria, bateri dan penjana arus terus.

Arus ulang-alik pula merupakan arus yang sentiasa berubah arah pengalirannya mengikut perubahan kutub sumber bekalan.Arus ulang-alik dijana di stesen janakuasa.

Di Malaysia terdapat tiga jenis stesen janakuasa utama iaitu stesen janakuasa hidroelektrik, stesen janakuasa elektrik terma dan stesen janakuasa elektrik gas.Keupayaan sesebuah stesen janakuasa menjana elektrik bergantung kepada penjana dan penggerak utamanya.Voltan yang dihasilkan adalah antara 10.5kV hingga 11.0kV.Walau bagaimanapun, untuk memudahkan penyelarasan nilai tersebut ditetapkanpada kadar 11kV.

Stesen janakuasa hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik air untuk memutarkan turbin janakuasa.Komponen utama di stesen janakuasa hidroelektrik ialah empangan (dam), tasik buatan (reservoir), pintu kawalan (control gate), salur getah (intake), pintu air (penstock), turbin (turbine), salur keluar (outflow), janakuasa (generator), pengubah (transformer), powerhouse dan talian penghantaran (power lines).Rajah menunjukkan Stesen Janakuasa Hidroelektrik.

2.1EMPANGAN

Empangan dibina bagi menyimpan air untuk mendapatkan tekanan graviti bagi memusingkan turbin.Struktur empangan yang dibina mempunyai ketebalan dibahagian dasar empangan bagi menahan daya tekanan air yang besar di dasar empangan.

2.2TASIK BUATAN

Apabila empangan dibina maka wujud tasik buatan.Air dari tasik buatan ini dinamakann tenaga keupayaan graviti.Oleh kerana kedudukan aras tasik lebih tinggi maka tenaga keupayaan graviti ini berupaya memusingkan turbin janakuasa yang terletak di bahagian dasar empangan.Tasik buatan terbesar di Malaysia ialah Tasik Kenyir yang menempatkan empangan kenyir.

2.3PINTU KAWALAN SALUR MASUKPintu kawalan salur masuk terletak di bahagian empangan bertujuann mengawal kemasukan air.Apabila pintu dibuka air akan masuk dengan menuju ke turbin janakuasa.2.4JANAKUASAJanakuasa terdiri daripada empat asas utama iaitu shaft, excitor, rotor dan stator.Apabila turbin berpusing yang disebabkan oleh aliran air dari empangan, excitor akan menghantar arus elektrik ke rotor.Rotor adalah elektromagnet sesiri yang besar yang berputar dalam gelungan dawai tembaga yang dinamakan stator.Kesan dari pusingan rotor ini menyebabkan aruhan elektromagnet terhasil dan menghasilkan arus elektrik AU(ulang-alik).Rajah menunjukkan Struktur Binaan Janakuasa Hidro AU.

Sumber :http://ga.water.usgs.gov/edu/hyhowworks.html

2.5PENGUBAH (TRANSFORMER)

Transformer adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan voltan AU.Terdapat dua jenis transformer iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun.Transformer injak naik adalah untuk meninggikan voltan AU yang dihasilkan oleh janakuasa hidroelektrik.Seterusnya voltan AU yang tinggi dihantar keluar melalui talian penghantaran ke sistem Rangkaian Grid Nasional untuk diturunkan semula melalui transformer injak turun kepada voltan yang lebih rendah untuk diagihkan.

2.6SALUR KELUAR

Secara keseluruhnnyapenghantaran tenaga elektrik terbina dari satu empangan yang dibina merentasi sungai untuk menyimpan air.Empangan terletek di atas stesen janakuasa.Air dari empangan mengalir turun ke stesen janakuasa dengan kelajuan tinggi.Tenaga kinetik air memutarkan turbin penjanadan elektrik dihasilkan.Seterusnya air dari turbin dialirkan keluar melalui salur keluar ke sungai. Rajah menunjukkan stesen janakuasa hidroelektrik.Rajah menunjukkan stesen janakuasa hidroelektrik.

3.1 SISTEM PENJANAANSuatu pengeluaran tenaga elektrik dengan kadar yang banyak dan diperolehi daripada stesen janakuasa elektrik hasil daripada pergerakan oleh air, gas, stim dan sebagainya.Rajah 3.1, adalah contoh proses-proses pertukaran tenaga yang berlaku di dalam sesebuah stesen janakuasaelektrik ;

3.1 JENIS STESEN JANAKUASA 5-8MS3.2 STESEN JANAKUASA HIDRO (HYDRO POWER PLANT) 5-10 MSHidroelektrik merupakan elektrik yang dijana oleh hidrokuasa. Kini kuasa hidroelektrik membekal kira-kira 715,000 MWe atau 19% daripada kuasa elektrik sedunia (16% pada tahun 2003), lebih daripada 63% jumlah kuasa elektrik yang diperolehi daripada sumber yang boleh diperbaharui pada tahun 2005.[1]Walaupun penjana hidroelektrik yang besar menjana kebanyakan kuasa hidroelektrik di dunia, skema hidro kecil juga popular terutamanya di China, yang mempunyai lebih daripada 50% daripada kapasiti hidro kecil di dunia.[1]Stesen jana kuasa hidroelektrik menggunkan tenaga kinetic air untuk memusingkan tubin jana kusa. Komponen utama di stesen jana kuasa hidroelektri ialah empangan (dam), tasik buatan (reservoir),pintu kawaln (control gate), salur masuk (intake), pintu air (penstock), turbin (turine), saluran keluar (outflow), janakuasa (generator), pengubah (transformer), powerhouse dan talian penghantar (power lines).

1. EMPANGANEmpangan dibina bagi menyimpan air untuk mendapatkan tekanan gravity bagi memusingkan turbin. Struktur empangan yang dibina mempunyai ketebalan dibahagian dasar empangan bagi menahan daya tekanan air yang besar di bahagian dasar empangan.

1. TASIK BUATANApabila empangan dibina maka wujud tasik buatan. Air dari tasik buatan ini dinamakan tasik buatan. Air dari tasik buatan ini dinamakan tenaga keupayaan gravity. Oleh sebab kedudukan aras tasik lebih tinggi maka tenaga keupayaan gravity ini berupaya memusingkan turbin jana kuasa yang terletak didasar empangan. Tasik buatan terbesar di Malaysia ialah Tasik Kenyir yang menempatkan Empangan Kenyir.

1. PINTU KAWALAN SALURAN MASUK (INTAKE AND THE CONTROL GATE)Pintu kawalan salur masuk terletak di bahagian empangan mengawal kemasukan air. Apabila pintu dibuka air akan masuk dengan menuju ke turbin janakuasa.

1. JANAKUASA ( GENERATION)Janakuasa terdiri daripada empat asas utama iaitu shaft , excitor, rotor dan stator. Apabila turbin berpusing yang disebabkan oleh aliran air dari empangan, excitor akan menghantar arus elektrik ke rotor. Rotor adalah electromagnet sesiri yang besar yang berputar dalam gegelung dawai tembaga yang dinamakan stator. Kesan dari pusingan rotor ini menyebabkan aruhan electromagnet terhasil dan menghasilkan arus elektrik AU.1. PENGUBAH (TRANSFORMER)Pengubah meninggikan voltan AU yang dihasilkan oleh janakuasa hidroelektrik. Seterusnya voltan AU yang tinggi dihantar keluar melalui talian penghantaran ke Stesen Grid Nasional.

1. SALURAN KELUAR (OUTFLOW)Seterusnya air keluar dari turbin dialirkan keluar ke sungai.

Tidak dapat dinafikan lagi air merupakan keperluan asas dalam kehidupan. Dengan pertambahan jumlah penduduk dari semasa ke semasa, penggunaan air juga turut meningkat. Oleh yang demikian, bagi menampung keperluan air, kerajaan telah membina empangan. Empangan merupakan suatu pembinaan yang melibatkan pewujudan jasad air dalaman yang besar. Pada tahun 1949, lebih kurang 5000 buah empangan telah dibina di seluruh dunia. Pada akhir abad ke 20 pula, terdapat lebih daripada 45,000 buah empangan di seluruh dunia telah dibina bertujuan untuk membantu komuniti dan ekonomi dalam aspek kawalan banjir, makanan, peluang pekerjaan, pembangunan bandar serta pembangunan industri dan domestik. (World Commission on Dams, 2000).

Di kawasan Penampang dan Kota Kinabalu, Sabah, empangan Babagon terbukti dapat menolong penduduk pada waktu mereka mengalami masalah kemarau panjang seperti yang berlaku pada awal tahun 1997. dengan adanya empangan itu, penduduk di kawasan tersebut tidak kehabisan air walaupun bekalan terpaksa dicatu. Pembinaan empangan bukan sahaja berfungsi untuk mengawal banjir, membentuk dan membekalkan air, malahan turut memainkan peranan dalam penghasilan sumber hidroelektrik (Ismail Sahid, 1985). Di Mesir, Empangan Aswan telah dibina bagi membolehkan petani menanam tanaman dua atau tiga kali setahun dan pada masa yang sama ia membekalkan kuasa hidroelektrik untuk masyarakat Mesir (Mader, 1995). Selain daripada itu, pembinaan empangan juga secara tidak langsung mewujudkan pelbagai aktiviti rekreasi seperti memancing, ski air dan bersiar-siar dengan bot contohnya di Tasik Kenyir, Terengganu dan Tasik Pedu, Kedah.

4.0 SISTEM PENGHANTARAN (8MS)SISTEM PENGHANTARAN

System penghantaran merupakan satu proses penghantaran tenaga elektrik bermula dari jana kuasa elektrik hinggalah ke punca pencawang voltan tinggi. Sesebuah stesen janakuasa elektrik akan menghasilkan voltan janaan 11kV. Kemudian voltan janakuasa elektrik ini akan di tingkatkan dengan menggunakan pengubah peninggi ke nilai 66kV, 132kV, 275kV dan 400kV. Tujuan peninggian voltan janaan adalah untuk:

1. Mendapatkan nilai voltan bekalan yang stabil kepada pengguna, walaupun telah berlakususut voltan yang banyak.1. Mengurangkan kos perbelanjaan (saiz pengalir yang kec il).

Jaringan antara stesen-stesen jana kuasa yang menjana tenaga elektrik dengan pengagihan tenaga elektrik kepada pengguna dinamakan grid nasional. Grid Nasional merupakan jaringan talian penghantaran elektrik yang menghubungkan janaan, penghantaran pembahagian dan pengunaan elektrik di Malaysia. Jaringan talian ini di miliki dan dikendalikan oleh Tenaga Nasional Berhad. Lebih 240 stesen pencawang di Semenajung Malaysia dihubungkan oleh jaringan ini melalui talian 132kV, 275kV, dan 500kV. Tenaga elektrik yang dijana oleh penjana elektrik seperti Tenaga Nasional dan penjana bebas dimuatkan ke jaringan ini untuk dihantar kepada pengguna di seluruh Negara. Grid Nasional ini juga menghubungkan kepada grid elektrik Thailand yang dikendalikan oleh Lembaga Elektrik Thailand (EGAT) dan juga grid elektrik Singapura yang dikendalikan oleh Singapore Power. Berikut kaedah penghantaran tenaga elektrik melalui:1. TALIAN ATAS DAN KABEL BAWAH TANAHTalian atas menggunakan dawai aluminium alloi tanpa penebat. Ia murah dan ringan berbanding tembaga yang berat dan mahal. Saiz pengalir bermula dari 12mm ke 750mm. Disebabkan talian atas tidak berpenebat maka ciri-ciri keselamatan dititikberatkan dalam pemasangannya. Tenaga elektrik juga boleh dihantar melalui kabel bawah tanah dan juga kabel dasar laut. Lazimnya ini dilakukan di kawasan yang mempunyai pendudk yang ramai, halangan sungai dan juga muka bentuk bumi yang perlu dikekalkan.1. SISTEM PENGHANTARAN KAEDAH JEJARIKaedah ini menyambungkan pengubah (transformer) peninggi secara jejari . lazimnya digunakn pada suatu kawasan yang memerlukan bekalan tenaga elektrik yang rendah.1. SISTEM PENGHANTARAN KAEDAH GELANGKaedah ini menyambungkan semua pengubah peninggi dalam bentuk gelang. Sambungan gelang ini hanya dibuat pada bahagian lilitan sekunder disambungkan ke pengubah penurun.1. SISTEM GRID NASIONALSystem Grid Nasional ialah satu system yang digunakan untuk menyambungkan stesen-stesen janakuasa elektrik yang besar.

Sistem penghantaran merupakan proses penghantaran tenaga elektrik yang bermula dari penjana di stesen janakuasa hingga ke punca pencawang mmasuk utama bervoltan tinggi.Sebelum melalui peringkat penghantaran, voltan 11kV daripada stesen janakuasa akan disalurkan transformer (pengubah) yang berfungsi sebagai menaikkan atau menurunkan voltan arus ulang-alik.Transformer akan menaikkan voltan sehingga ke 132kV, 275kV, dan 500kV.Tujuan menaikkan voltan penghantaran adalah untuk merendahkan arus yang mengalir melalui kabel penghantaran.Ini akan memberi kesan yang baik kepada sistem penghantaran seperti pelepasan haba dalam kabel dapat dikurangkan, penggunaan saiz kabel yang lebih kecil dan susut voltan dalam kabel dapat dikurangkan.

Bagi mengawal operasi penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik di Semenanjung Malaysia, voltan talian penghantaran daripada setiap stesen janakuasa utama saling dirangkaikan antara satu dengan lain.Rangkaian voltan transformer ini dinamakan Rangkaian Grd Nasional.Jaringan talian ini dimiliki dan dikendalikan olehTenaga Nasional Berhad.Oleh kerana voltan talian penghantaran sangat tinggi dan berbahaya, maka talian penghantaran dipasang pada ketinggian tertentu menggunakan menara pilon.Rajah menunjukkan menara pilon.

Rajah :Menara pilon

Sumber :http://yasirtamizi.blogspot.com/2009/01/menara-penghantaran.html

5.0 SISTEM PENGAGIHAN (Merupakan [eringkat terakhir dalam proses pengagihan tenaga elektrik yang bermula dari pencawang voltan tinggi hingga ke punca pemasangan pengguna. Voltan dari pencawang tinggi diagihkan kepada pengguna mengikut keperluan. Bagi industry berat voltan maksimum adalah 11kV. Industry kecil, sekolah dan pejabat memerlukam bekalan voltan sebanyak 415V. bagi rumah pula, kebiasaannya menggunakan voltan bekalan 240V.

Terdapat dua system bekalan tenaga elektrik iaitu system fasa tunggal dan system tiga fasa:

1. Sistem fasa tunggalSystem fasa tunggal 240V dibekalkan untuk rumah kediaman. Bekalan ini membolehkan pengguna menggunakan peralatan dan perkakasan elktrik seperti sterika, peti sejuk, TV dan sebagainya digunakan dengan selamat.1. System tiga fasaSystem ini menghasilkan voltan 415V untuk kegunaan industry. Voltan ini diperolehi daripada pengubah perendah di substesen. Pengubah menggunakan sambungan cara Delta-Delta atau Delta-Bintang antara gelung utama dengan gelung kedua pengubah substesen . Untuk mengelakkan kekeliruan antara tiga fasa satu kod warna pada kabel pendawaian diperkenalkan mengikut Negara.

SISTEM PENGAGIHAN TENAGA ELEKTRIK

Sistem pengagihan ialah proses pengagihan tenaga elektrik daripada pencawang masuk utama ke beban pengguna.Di stesen penjana elektrik biasanya menjanakan arus ulang-alik voltan 11kV.Untuk mengurangkan kehilangan tenaga semasa penghantaran, voltan harus dinaikkan sehingga 132kV, 274kV dan 500kV yang dilakukan oleh transformer injak naik.

Di pencawang utama, voltan diturunkan sehinggake nilai 33kV atau 11kV oleh transformer injak turun sebelum diagihkan kepada pencawang bahagian.Voltan di pencawang bahagian diturunkan lagi dengan menggunakan transformer injak turun sehingga 415V untuk kegunaan industri dan 240V untuk kegunaan rumah kediaman.

Pengagihan voltan bekalan ke punca pengguna dilakukan dengan menggunakan kabel bawah tanah dan talian atas.Voltan 415V dikenali sebagai voltan bekalan 3 fasa manakala voltan 240V dikenali sebagai voltan bekalan 1 fasa.Rajah menunjukkan sistem pengagihan bekalan 1 fasa dan 3 fasa.

Rajah :Sistem pengagihan bekalan 1 fasa dan 3 fasa

Sumber :Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tingkatan 4

6.0 ISU ALAM SEKITARDi sebalik faedah-faedah yang diperolehi hasil daripada pembinaan empangan, ianya turut memberikan kesan buruk kepada ekosistem termasuk hidupan liar, kepelbagaian tumbuhan, manusia dan ekonomi setempat. Pembinaan empangan secara umumnya akan menyebabkan kawasan tadahan menjadi semakin berkurangan, hidupan liar di daratan dan organisma air musnah sama sekali, aliran air mengalami perubahan secara mendadak, sifat kimia dan fizikal serta kualiti air berubah, habitat sungai berubah menjadi habitat tasik, ikan air tawar dan organisma akuatik yang lain berpindah tempat, juga habitat dan ekologi sistem yang baru wujud. Laporan Suruhanjaya Empangan Sedunia (World Commission on Dams) yang diterbitkan pada November 2000 telah menyatakan dengan jelas bahawa habitat di hilir sesebuah empangan itu seringkali mengalami perubahan-perubahan tertentu yang akan mencipta persekitaran yang menggalakkan pembiakkan spesies-spesies luar dan ini seterusnya dapat menjejaskan populasi spesies-spesies asal sesebuah sungai tersebut.

Menurut laporan tersebut lagi, ekosistem yang telah berubah boleh menjadi tidak stabil, menjejaskan sumber-sumber ikan yang menjadi rezeki para nelayan dan membiakkan agen-agen penyakit yang berbahaya kepada manusia dan spesies lain. Seterusnya, sungai tersebut tidak akan dapat menyokong masyarakat serta aktiviti budaya dan ekonomi yang wujud di hilir yang telah menjadi sebahagian sejarahnya. Perubahan habitat ini boleh menyebabkan akibat-akibat yang sangat buruk kepada penduduk yang bergantung kepada sungai yang telah diempang untuk kehidupan seharian mereka. Aktiviti penebangan dan pembersihan hutan untuk tujuan pembinaan empangan telah menyebabkan isipadu air di kawasan tadahan air menjadi semakin berkurangan. Antara lain, aktiviti penyahutanan turut menyebabkan berlakunya hakisan tanah dan kawasan tersebut lebih terdedah kepada sinaran matahari. Kesannya suhu sekitaran, suhu tanah dan suhu permukaan air bertambah. Contoh, Sungai Orange-Vaal di Afrika Selatan, impak pembinaan 24 empangan di sepanjang sungai (2300km) tersebut telah meningkatkan suhu sebanyak 63% (World Commission on Dams, 2000). Perubahan suhu sekitaran sebenarnya meyumbang kepada faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem kawasan tersebut

Dalam kerja-kerja pembinaan empangan, pembukaan jalan baru diperlukan bagi mengangkut bahan-bahan mentah, komponen mesin dan pekerja ke tapak projek. Hakisan tanah, pencemaran udara dan pencemaran air turut berlaku akibat aktiviti keluar masuk kenderaan dan pembangunan yang dijalankan di sekitar kawasan pembinaan empangan. Walaupun negara ini memiliki Taman Negara dan kawasan hutan rimba yang masih luas tetapi dengan dicerobohinya tempat tinggal hidupan liar bagi pembangunan empangan, maka tak hairan sekiranya terdapat hidupan liar merayau-rayau ke kawasan pertanian untuk mencari makan. Kemusnahan hutan ini menyebabkan tempat tinggal hidupan liar menjadi semakin sempit dan kekurangan bahan-bahan makanan juga menyebabkan banyak hidupan liar mati kebuluran.

Kebisingan dan kesan pencemaran semasa pembinaan empangan, jalan raya dan penebangan hutan telah mengganggu hidupan sekitaran. Ini mengakibatkan penghijrahan hidupan sekitaran ke kawasan-kawasan lain. Sebahagian besar habitat bagi haiwan liar seperti gajah, seladang dan lain-lain lagi turut hilang sebagaimana yang telah diperhatikan berlaku semasa pembinaan Empangan Tasik Kenyir . Empangan Kenyir juga telah menenggelam sebahagian kecil Taman Negara. Jelas disini bahawa bukan sahaja haiwan yang menerima akibat, malahan juga tumbuhan yang hidup di kawasan-kawasan Taman Negara dan kawasan sekitarnya. Dalam kita cuba memelihara keaslian Taman Negara daripada sebarang gangguan, kejadian ini merupakan satu titik permulaan kemusnahan Taman Negara pada masa hadapan.

Empangan Kenyir atau Stesen Kuasa Sultan Mahmud adalah sebuah empangan hidroelektrik utama di Terengganu. Ia terletak merentasi Sungai Terengganu lebih kurang 50 km ke barat laut Kuala Terengganu. Binaan ini menghasilkan sebuah tasik yang besar dikenali Tasik Kenyir.Stesen janakuasa ini adalah stesen hidroelektrik, dengan 4 turbin dengan keupayaan 100 MW sebuah, berjumlah 400 MW. Stesen ini dikendalikan oleh Tenaga Nasional Berhad. Keupayaan terjamin adalah 165 MW dan janaan tenaga tahunan adalah 1,600 GWh.Pembinaan dimulakan pada tahun 1978 dan disiapkan pada tahun 1986

Pengurusan Alam SekitarKeperluan Alam Sekitar2. KEPERLUAN ALAM SEKITARAkta Kualiti Alam Sekililing 1974 dan peraturan-peraturan bersampingan dengannya menetapkan supaya penilaian kesan alam sekitar, penilaian awal tapak projek, kawalan pencemaran, pemantauan dan penguatkuasaan sendiri dilaksanakan. Aktiviti-aktiviti perindustrian dikehendaki mendapatkan kelulusan berikut daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar sebelum melaksanakan projek:(i)Penilaian kesan alam sekitar bagi Aktiviti Ditetapkan(ii)Penilaian awal tapak bagi Aktiviti Tidak Ditetapkan(iii)Kebenaran bertulis untuk membina(iv)Kelulusan bertulis bagi pemasangan penunu, alat pembakaran bahan api dan cerobong(v)Lesen untuk menduduki dan menggunakan premis ditetapkan dan pembawa ditetapkan2.1 Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar bagi Aktiviti DitetapkanPelabur terlebih dahulu hendaklah menyemak sama ada penilaian kesan alam sekitar (EIA) diperlukan bagi aktiviti-aktiviti perindustrian yang dicadangkan. Aktiviti-aktiviti yang ditetapkan di bawah Perintah Kualiti Alam Sekililing (Aktiviti Ditetapkan) (Penilaian Kesan Alam Sekililing) 1987, yang memerlukan penilaian EIA sebelum kelulusan projek adalah seperti berikut:(i) Pertaniana.Skim pembangunan tanah meliputi kawasan seluas 500 hektar atau lebih untuk menukar tanah hutan kepada penghasilan bahan pertanian.b.Program pertanian yang memerlukan penempatan semula 100 keluarga atau lebih.c.Pembangunan estet pertanian meliputi kawasan 500 hektar atau lebih yang membabitkan penukaran jenis kegunaan pertanian.(ii) Lapangan Terbanga.Pembinaan lapangan terbang (mempunyai landasan sepanjang 2,500 meter atau lebih.b.Pembangunan landasan terbang dalam taman rimba negeri dan taman negara.(iii) Saliran dan Pengairana.Pembinaan empangan dan tasik buatan manusia dan pembesaran tidak semula jadi tasik yang mempunyai kawasan permukaan seluas 200 hektar atau lebih.b.Saliran kawasan paya, habitat kehidupan liar atau hutan dara yang meliputi kawasan seluas 100 hektar atau lebih.c.Skim pengairan meliputi kawasan seluas 5,000 hektar atau lebih.(iv) Penebus-gunaan TanahPenebus-gunaan tanah kawasan tepi pantai melibatkan kawasan 50 hektar atau lebih.(v) Perikanana.Pembinaan pangkalan perikanan.b.Pengembangan pangkalan membabitkan peningkatan kapasiti pendaratan ikan 50% atau lebih setahun.c.Projek akuakultur atas darat membabitkan pembersihan hutan paya bakau meliputi kawasan seluas 50 hektar atau lebih.(vi) Perhutanana.Penukaran kawasan hutan bukit kepada kegunaan tanah yang lain meliputi kawasan seluas 50 hektar atau lebih.b.Pembalakan atau penukaran kawasan hutan kepada kegunaan tanah yang lain dalam lingkungan kawasan tadahan kolam air yang digunakan untuk bekalan air perbandaran, pengairan atau penjanaan kuasa hidro atau dalam kawasan bersebelahan dengan taman-taman rimba negeri atau negara dan taman laut negara.c.Pembalakan yang meliputi kawasan seluas 500 hektar atau lebihd.Penukaran kawasan paya bakau untuk kegunaan industri, perumahan atau pertanian meliputi kawasan seluas 50 hektar atau lebih.e.Pembersihan kawasan paya bakau di pulau bersebelahan taman laut negara(vii) PerumahanPembangunan kawasan perumahan meliputi kawasan seluas 50 hektar.(viii) Industria. KimiaDi mana kapasiti pengeluaran setiap produk atau produk-produk tergabung melebihi 100 tan metrik seharib. PetrokimiaSemua saizc. Bukan FerusPeleburan primer:Aluminium - semua saizTembaga - semua saizLain-lain -mengeluarkan 50 tan metrik dan lebih sehari bagi produk berkenaand. Bukan LogamSimen-untuk klinker diproses sebanyak 30 tan metrik sejam dan lebihKapur-100 tan metrik sehari dan lebih untuk kapur berbakar menggunakan tanur berputar atau-50 tan metrik sehari dan lebih menggunakan tanur menegake. Besi dan KeluliMemerlukan bijih besi sebagai bahan mentah untuk pengeluaran melebihi 100 tan metrik sehari; atau Menggunakan besi serpihan sebagai bahan mentah untuk pengeluaran melebihi 200 tan metrik seharif. Limbungan KapalTan Berat Mati melebihi 5,000 tan metrikg. Industri Pulpa dan KertasKapasiti pengeluaran melebihi 50 tan metrik sehari(ix) Infrastruktura.Pembinaan hospital dengan lupus menghala ke tepi pantai yang digunakan untuk rekreasi.b.Pembangunan kawasan perindustrian bagi industri sederhana dan berat meliputi kawasan seluas 50 hektar atau lebih.c.Pembinaan lebuhraya ekspres.d.Pembinaan lebuhraya negara.e.Pembinaan bandar baru.(x) Pelabuhana.Pembinaan pelabuhanb.Pengembangan pelabuhan melibatkan peningkatan 50 peratus atau lebih kapasiti pengendalian setahun(xi) Perlombongana.Perlombongan bahan galian dalam kawasan baru yang mana pajakan perlombongan meliputi kawasan melebihi 250 hektar.b.Pemprosesan bijih, termasuk penumpuan aluminium, tembaga, emas atau tantalum.c.Pengorekan pasir melibatkan kawasan seluas 50 hektar atau lebih.(xii) Petroleuma.Pembangunan medan minyak dan gas.b.Pembinaan saluran paip luar pesisir dan dalam pesisir melebihi 50 kilometer panjang.c.Pembinaan kemudahan pengasingan, pemprosesan, pengangkutan dan penstoran minyak dan gas.d.Pembinaan loji penapis minyak.e.Pembinaan depot produk untuk penstoran petrol, gas atau diesel (tidak termasuk stesen minyak) yang terletak dalam lingkungan tiga kilometer mana-mana kawasan komersial, industri atau kediaman dan yang mempunyai kapasiti penstoran tergabung sebanyak 60,000 tong atau lebih.(xiii) Penjanaan dan Penghantaran Tenagaa.Pembinaan stesen janakuasa stim yang membakar bahan api fosil dan mempunyai kapasiti melebihi 10 megawatt.b.Empangan dan skim janakuasa hidro elektrik yang mempunyai salah satu atau kedua-dua ciri berikut: empangan melebihi 15 meter tinggi dan binaan tambahan meliputi kawasan melebihi 40 hektar; kolam air yang mempunyai kawasan permukaan melebihi 400 hektar.c.Pembinaan stesen janakuasa kitar tergabung.d.Pembinaan stesen janakuasa bahan api nuklear.(xiv) KuariCadangan menjalankan kerja-kerja mengkuari batu baur, batu kapur, silika, kuarza, batu pasir, marmar dan batu binaan hiasan dalam lingkungan 3 kilometer dari kawasan kediaman, komersial atau industri sedia ada, atau mana-mana kawasan yang telah diberikan lesen, permit atau kelulusan untuk pembangunan kediaman, komersial atau industri.(xv) Landasan Kereta Apia.Pembinaan landasan baru.b.Pembinaan landasan cabang.(xvi) PengangkutanPembinaan projek Pengangkutan Laju Massa(xvii) Pembangunan Tempat Peranginan dan Rekreasia.Pembinaan kemudahan peranginan atau hotel tepi pantai melebihi 80 bilik.b.Pembangunan tempat peranginan atau hotel stesen bukit meliputi kawasan 50 hektar atau lebih.c.Pembangunan kemudahan pelancongan atau rekreasi di taman negara.d.Pembangunan kemudahan pelancongan atau rekreasi di pulau yang mana perairan sekelilingnya telah digazetkan sebagai taman laut negara.(xviii) Pengolahan dan Pelupusan Buangana.Buangan Toksik dan Berbahaya Pembinaan loji pembakaran Pembinaan loji pemulihan (luar tapak) Pembinaan loji pengolahan air buangan (luar tapak) Pembinaan kemudahan penimbusan tanah selamat. Pembinaan kemudahan penstoran ( luar tapak)b.Buangan Pepejal Perbandaran Pembinaan loji pembakaran Pembinaan loji pembajaan Pembinaan loji pemulihan/kitar semula Pembinaan kemudahan penimbusan tanah buangan pepejal perbandaranc.Kumbah Perbandaran Pembinaan loji pengolahan air buangan Pembinaan lupus samudera(xix) Bekalan Aira.Pembinaan empangan, takungan kolam air dengan kawasan permukaan seluas 200 hektar atau lebih.b.Pembangunan air bawah tanah bagi bekalan industri, pertanian atau bandar melebihi 4,500 meter padu sehari.2.2 Siapa Yang Boleh Menjalankan Kajian EIAKajian EIA hendaklah dijalankan oleh orang yang layak dan telah berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar (DOE) di bawah Skim Pendaftaran Perunding. Senarai perunding berdaftar dan butiran mengenai skim pendaftaran ini boleh didapati di laman web DOE, www.doe.gov.my.2.3 Penilaian Awal TapakSalah satu faktor penting untuk mendapatkan kelulusan alam sekitar adalah kesesuaian tapak bagi projek dicadangkan. Kesesuaian tapak dinilai berdasarkan kesecocokan projek dengan pelan-pelan struktur atau setempat yang digazetkan, kegunaan tanah di sekelilingnya, penyediaan halangan atau zon penampan, kapasiti kawasan untuk menerima beban pencemaran bertambah, dan keperluan pelupusan buangan.Penilaian awal tapak menjadi proses utama bagi memastikan kesesuaian tapak bagi semua projek pembangunan yang dirujukkan kepada DOE. Oleh itu, penilaian ini perlu dilakukan terlebih dahulu bagi kedua-dua aktiviti ditetapkan dan tidak ditetapkan. Bagi aktiviti ditetapkan, penilaian ini mestilah dilakukan sebelum EIA dijalankan untuk memastikan tapak yang dipilih sesuai dengan aktiviti yang dicadangkan dan secocok dengan kegunaan tanah disekelilingnya. Ia juga membantu pencadang projek untuk menjimatkan kos menjalankan EIA sekiranya tapak didapati tidak sesuai.2.4 Pemberitahuan atau Kebenaran Bertulis Untuk MembinaSesiapa yang berhasrat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti tersenarai di bawah mestilah mengemukakan kebenaran terlebih dahulu kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar:i.Menjalankan sebarang kerja ke atas mana-mana premis atau membina apa-apa bangunan yang mungkin membuang atau melepaskan efluen perindustrian atau efluen bercampur, atau melakukan atau menyebabkan atau membenarkan satu perubahan jisim dalam kuantiti dan kualiti buangan daripada sesuatu sumber sedia ada, ke atas atau ke dalam mana-mana tanah, atau ke dalam kawasan perairan darat atau perairan Malaysia, selain daripada premis-premis yang telah ditetapkan dalam Jadual Pertama, Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Efluen Perindustrian) 2009;ii.Membuang atau melepaskan atau membenarkan buangan kumbahan ke atas atau ke dalam mana-mana kawasan perairan darat atau perairan Malaysia, selain daripada mana mana pembangunan perumahan atau komersial atau kedua-duanya yang mempunyai bilangan penduduk bersamaan kurang daripada seratus lima puluh (150) seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kumbahan), 2009.iii.Menjalankan ke atas mana-mana tanah atau kemudahan atau bangunan yang mungkin menyebabkan berlakunya satu sumber baru buangan larut lesap atau pelepasan seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kawalan Pencemaran daripada Stesen Pemindahan Buangan Pepejal dan Kemudahan Penimbusan Tanah), 2009.Sesiapa yang berhasrat untuk membina ke atas mana-mana tanah atau mana-mana bangunan; atau menjalankan kerja yang akan menyebabkan tanah atau bangunan menjadi premis ditetapkan (kilang minyak sawit mentah, kilang memproses getah asli mentah, dan kemudahan pengolahan dan pelupusan buangan terjadual) seperti termaktub di bawah Seksyen 19, Akta Kualiti Alam Sekitar, 1974 mestilah mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar.Permohonan sedemikian hendaklah dikemukakan bersama bayaran yang ditetapkan.2.5 Kelulusan Bertulis Bagi Pemasangan Penunu, Alat Pembakaran Bahan Api dan CerobongPemohon-pemohon yang berhasrat untuk menjalankan aktiviti-aktivit yang tersenarai di bawah mestilah mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar:i.Pemasangan baru berhampiran kawasan kediaman seperti dibutirkan dalam Peraturan 4 dan Jadual Pertama Peraturan Kualiti Alam Sekililing (Udara Bersih)1978.ii.Sebarang binaan (termasuk penunu), pemasangan, penempatan semula atau pengubahsuaian alat pembakaran bahan api yang dikadarkan menggunakan bahan api berdebu atau bahan api pepejal sebanyak 30 kg atau lebih sejam, atau bahan api cecair atau gas sebanyak 15 kg atau lebih sejam seperti termaktub dalam Peraturan 36 dan 38, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 1978.iii.Sebarang binaan, pemasangan, penempatan semula atau pengubahsuaian cerobong daripada mana atau melalui mana bahan pencemaran udara boleh masing-masing dilepaskan atau dibuangkan.* Tidak ada bayaran dikenakan bagi permohonan untuk kelulusan bertulis.2.6 Lesen untuk Menduduki Premis Ditetapkan dan Pembawa DitetapkanSatu lesen diperlukan untuk menduduki dan menggunakan premis ditetapkan seperti berikut:i.kilang minyak kelapa sawit mentah,ii.kilang memproses getah asli mentah, daniii.kemudahan pengolahan dan pelupusan buangan terjadual.Lesen diperlukan untuk menggunakan pembawa ditetapkan seperti termaktub dalam Perintah Kualiti Alam Sekitar (Pembawa Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005. Pembawa yang dikategorikan sebagai pembawa ditetapkan adalah mana-mana kenderaan atau kapal sebarang jenis yang:i.didorong oleh mekanisme yang terkandung dalam pembawa itu sendiri;ii.dibina atau diubahsuai untuk digunakan di atas darat atau air; daniii.digunakan untuk pergerakan, pemindahan, penempatan atau pelonggokan buangan terjadual.Pemohonan untuk mendapatkan lesen berkenaan hendaklah dilakukan selepas mendapat kebenaran bertulis dan/atau kelulusan bertulis (seperti tersebut di 2.3 dan 2.4). Bayaran dikenakan bagi setiap lesen yang dikeluarkan untuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang memproses getah asli mentah dan kemudahan pengolahan dan pelupusan buangan terjadual serta pembawa ditetapkan.2.7 Piawaian Lepasan Bergas dan EfluenIndustri-industri dikehendaki mematuhi piawaian-piawaian lepasan udara, efluen perindustrian, kumbahan dan buangan larut lesap yang dianggap sebagai keadaan-keadaan yang boleh diterima di Malaysia, seperti termaktub dalam Peraturan Kualiti Alam Sekililing (Udara Bersih) 1978 dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Efluen Perindustrian) 2009, Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kumbahan) 2009, dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Kawalan Pencemaran daripada Stesen Pemindahan Buangan Pepejal dan Kemudahan Penimbusan Tanah) 2009.2.8 Kawalan ke atas Bahan Penipisan Lapisan OzonBahan penipisan lapisan ozon dikategorikan sebagai bahan berbahaya kepada alam sekitar di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Pengurusan Refrigeran) 1999 dan Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Pengurusan Halon) 1999. Pelaburan-pelaburan baru yang membabitkan penggunaan bahan-bahan ini dilarang.2.9 Pengurusan Buangan TerjadualMalaysia telah membangunkan satu set peruntukan perundangan yang komprehensif berkaitan pengurusan buangan toksik dan berbahaya. Peraturan ini berdasarkan prinsip dari awal ke akhir.Kemudahan yang menjana, menyimpan, mengangkut, mengolah dan melupus buangan terjadual tertakluk kepada peraturan-peraturan utama berikut:i.Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Buangan Terjadual) 2005 (Pindaan) 2007;ii.Perintah Kualiti Alam Sekitar (Pembawa Ditetapkan) (Buangan Terjadual) 2005;iii.Perintah Kualiti Alam Sekitar (Premis Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual) (Pindaan) 2006;iv.Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Premis Ditetapkan) (Kemudahan Pengolahan dan Pelupusan Buangan Terjadual) (Pindaan) 2006;v.Perintah Kastam (Larangan Eksport) 2008; danvi.Perintah Kastam (Larangan Import) 2008.2.9.1 Ringkasan Keperluan Alam Sekitar bagi Buangan TerjadualPeraturan Kualiti Alam Sekitar (Buangan Terjadual) 2005 mula berkuatkuasa pada 15 Ogos 2005, dan ia menggantikan Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Buangan Terjadual) 1989. Di bawah peraturan baru ini, 77 jenis buangan terjadual yang tersenarai dalam Jadual Pertama dibahagikan kepada 5 kategori, iaitu:i. SW 1Logam dan buangan mengandungi logam (10 jenis buangan terjadual)ii. SW 2Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik (7 jenis buangan terjadual);iii. SW 3Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan tidak organik (27 jenis buangan terjadual);v. SW 4Buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik (32 jenis buangan terjadual)v. SW 5Buangan-buangan lain (1 jenis buangan terjadual)Buangan terjadual boleh distor, dipulih atau diolah di dalam premis penjana-penjana buangan. Aktiviti-aktiviti ini tidak memerlukan lesen daripada Jabatan Alam Sekitar. Penjana-penjana buangan boleh menyimpan buangan terjadual yang dijana oleh mereka selama 180 hari atau kurang selepas penjanaan buangan itu dengan syarat kuantiti buangan terjadual yang dihimpun di tapak tidak melebihi 20 tan metrik. Bagaimanapun, penjana-penjana buangan boleh memohon kepada Ketua Pengarah secara bertulis untuk menyimpan buangan terjadual melebihi 20 tan metrik. Bekas-bekas yang digunakan untuk menyimpan buangan terjadual mestilah dilabel dengan tarikh buangan terjadual itu mula dijana dinyatakan dengan jelas serta nama, alamat dan number telefon penjana buangan.Penimbusan tanah, pembakaran, pelupusan dan kemudahan-kemudahan luar tapak bagi pemulihan, penstoran dan pengolahan hanya boleh dijalankan di premis-premis ditetapkan yang telah diberi lesen oleh Jabatan Alam Sekitar. Bagaimanapun, dengan pemeteraian penjanjian konsesi antara Kerajaan Malaysia dan Kualiti Alam Sdn Bhd pada 18 Disember 1995, (tempoh konsesi 15 tahun), semua pengolahan dan pelupusan luar tapak (pembakaran, pengolahan air buangan, penstoran dan penimbusan tanah selamat) buangan terjadual tidak dibenarkan.Pembakaran buangan terjadual di tapak tidak digalakkan. Sekiranya ia perlu dilakukan, permohonan bagi pemasangan penunu mestilah mematuhi dengan ketat Garispanduan Pemasangan Penunu Di Tapak bagi Pelupusan Buangan Terjadual di Malaysia (yang diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar), termasuk keperluan menjalankan penilaian kesan alam sekitar yang lengkap dan laporan EIA itu hendaklah dibentangkan untuk ulasan orang awam.Penjana-penjana buangan boleh memohon untuk mendapatkan kebenaran bagi melaksanakan pengurusan khas buangan terjadual yang membolehkan buangan terjadual yang dijanakan daripada kemudahan atau proses mereka dikecualikan daripada diolah, dilupus atau dipulih di premis-premis atau kemudahan-kemudahan selain daripada premis-premis ditetapkan atau kemudahan-kemudahan pengolahan atau pemulihan di tapak, seperti termaktub di bawah Peraturan 7 (1), Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Buangan Terjadual) 2005.

7.0 PENUTUPBekalan tenaga elektrik penting dalam kehidupan seharian manusia.Proses penjanaan, penghantaran dan pengagihan serta pembekalan tenaga elektrik telah memberikan kemudahan dan keselesaan hidup manusia.Stesen janakuasa telah menjana tenaga elektrik yang kemudiannya dihantar dan diagihkan kepada pengguna di Malaysia.Dalam proses penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik terdapat beberapa komponen yang terlibat yang bermula dari stesen janakuasa, stesen transformer, zon suis, Rangkaian Grid Nasional, pencawang utama dan pencawang bahagian seterusnya tenaga elektrik disalurkan ke kawasan industri dan rumah kediaman.Di Malaysia, organisasi yang membekalkan tenaga elektrik dikendalikan sepenuhnya oleh Tenaga Nasional Berhad.

RUJUKAN

Pengenalan Kajian ringkas yang berteraskan Pembelajaran Berdasarkan Masalah ( PBL ) adalah berkenaan penyelesaian suatu senario yang diberikan oleh pensyarah . Ia adalah berkisar tentang satu senario di mana sebuah kampung memerlukan bekalan elektrik . Perkara ini telah diketengahkan oleh Wakil Rakyat kampung berkenaan yang turut tersiar di media . Sebagai CEO Tenaga Nasional Berhad , cabaran utama yang dihadapi ialah untuk memberikan penjelasan tentang sebab berlakunya masalah tersebut dan seterusnya memberikan jalan penyelesaian terbaik yang diperlukan . Tugasan berkumpulan ini diharap dapat memberikan sedikit sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan bukan sahaja bagi kami yang mengkaji malah diharap dapat dimanfaatkan oleh mereka yang lain untuk kajian yang lebih lanjut. Senario yang berupa masalah yang diberikan telah difikir dan dikupas bersama dalam beberapa sesi perbincangan kumpulan . Semua aspek telah diambil kira iaitu termasuk kehendak sebenar kepada penyelesaian situasi tersebut . Apabila penyelesaian telah diperoleh , ia diperhalusi lagi iaitu mengambil kira beberapa faktor termasuk kapasiti kuasa yang diperlukan , kos , kemudahan yang tersedia dan faktor sekeliling di kawasan yang terlibat . Selain itu , satu penyelesaian jangka pendek turut dicadangkan sementara menanti kemudahan yang sebenar dapat beroperasi sepenuhnya . Ini adalah rentetan daripada desakan untuk menyiapkan kemudahan tersebut menjelang pilihanraya akan datang oleh wakil rakyat kampung tebabit . Rujukan tambahan melalui daftar bibliografi yang disertakan pada setiap perbincangan disertakan dalam lampiran dan kajian lanjutan bagi menambahkan kefahaman berkenaan tajuk ini boleh diteruskan lagi kerana perbincangan berkenaan tajuk ini semakin meluas dari masa ke semasa kerana ia bertindakbalas dengan perkembangan teknologi yang berlaku begitu pantas dewasa inik . Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pensyarah saya, Dr Azhar Bin Khairuddin yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat kajian ini . Juga ibu bapa kami yang tidak jemu-jemu memberikan dorongan untuk terus menimba ilmu pengetahuan di Universiti Teknologi Malaysia ini . Akhirnya saya memanjatkan doa kehadrat Allah SWT supaya dilimpahkan rahmat kepada semua pencinta ilmu pengetahuan yang terdiri dari golongan pendidik dan pelajar yang tidak jemu-jemu berusaha untuk memartabatkan Agama Allah SWT di muka bumi ini, serta berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat.AMIN YA RABBAL ALAMIN.Latar Belakang Masalah . Senario 1 adalah berkaitan keluhan seorang Y.B XYZ berkaitan dengan bekalan elektrik yang masih tidak disalurkan dibeberapa perkampungan orang asli.Sebagai CEO TNB, perkara ini perlu diselesaikan untuk membersihkan semula maruah Y.B XYZ. Masalah yang dihadapi oleh CEO TNB adalah memberi penjelasan kepada Y.B XYZ terhadap sistem penghantaran kuasa di kawasan kampung tersebut walaupun telah terdapat talian dan pencawang terdekat. Tambahan pula, bekalan elektrik tersebut hendaklah dapat disalurkan sebelum Pilihanraya Umum 2008.Selain itu,CEO TNB hendaklah menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin dan memberi cadangan penyelesaian kepada Y.B. XYZ. Daripada maklumat yang diperolehi berkaitan kampung tersebut daripada Y.B XYZ adalah sebuah perkampungan orang asli yang terletak dikawasan pedalaman.Jarak kampong tersebut dari pekan terdekat adalah lebih kurang 30 km.Penduduknya lebih kurang 100 orang iaitu terdiri dari 30 hingga 40 dewasa dan selebihnya kanak-kanak dan remaja.Pekerjaan utama penduduk dikawasan tersebut adalah memburu dan bertani.Pencawang terdekat dari kampung tersebut adalah lebih kurang 30 km.Selain itu, jalan yang terdapat di kampung tersebut adalah kecil dan jarak dari jalan besar lebih kurang 2 km.Sistem Penjanaan . Sistem penjanaan adalah bahagian yang paling asas dan perkara pertama perlu di bina dalam sistem kuasa . Di Malaysia , sistem penjanaan hidro adalah yang paling banyak digunakan selain lain lain sistem penjanaan yang digunakan mengikut kesesuaian sesuatu tempat .Sumber penjanaan . Sumber penjanaan terbahagi kepada dua iaitu sumber induk dan sumber semasa . Sumber induk seperti gas asli , petroleum , dan arang batu ialah sumber terhad yang tidak boleh diperbaharui . Punca semasa seperti angin , air , dan matahari pula boleh diperoleh secara berterusan .Jenis jenis Penjanaan1) Stesen Janakuasa Stim .Sistem ini berasaskan pemanasan air untuk menghasilkan keadaan bertekanan tinggi yang akan memutarkan bilah bilah turbin . Ia beroperasi berdasarkan kitar Rankie Panas Lampau dan Kitaran Panas Semula . Dalam keadaan praktikal ia hanya memberikan kecekapan sekitar 20 25 % .2)Stesen Gas Tarbin .Sistem ini terbahagi kepada dua iaitu skim utama iaitu skim kitaran buka yang memampatkan udara luar dan dipanaskan untuk menghasilkan gas bertekanan tinggi yang dapat memutarkan turbin . Kecekapannya pula adalah sekitar 20 % .Bagi sistem kitaran tertutup pula , proses pemampatan gas diteruskan lagi dengan mengalirkannya ke dalam relau untuk mendapatkan gas yang benar benar kering .Ia baik kerana boleh diperoleh dengan cepat dan sesuai dalam keadaan kecemasan .3)Stesen Janakuasa Hidro .Sistem ini menggunakan konsep fizik dimana apabila air ditakung pada paras tertentu , ia akan menghasilkan tekanan tinngi yang mampu memutarkan turbin .Sistem penjanaan ini terbahagi kepada tiga skim iaitu skim puncak tinggi , sederhana dan rendah . Ia dibezakan dengan aras takungan dan jenis turbin yang digunakan . Secara purata ia mempunyai kecekapan yang tinngi sekitar 90 95 % . Selain itu skim pam storan yang menyedut air ke kawasan rendah ke tinggi boleh digunakan .Sistem Penghantaran Kebal bawah tanah (underground transmission) yang menampung voltan tinggi arus ulang-alik(a.c). Talian penghantaran menghubungkan satu jarak yang jauh antara bahagian penjanaan dan pengagihan. Kuasa daripada penjana akan dinaikkan voltannya dengan menggunakan penggubah penaik.Penghantaran voltan juga bergantung kepada jBahagian penghantaran mengandungi talian atas (overhead transmission) danarak penghantaran. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kehilangan kuprum dalam talian semasa penghantaran kuasa jarak jauh dan meningkatkan keupayaan menghantar kuasa terutama pada jarak jauh. Kabel bawah tanah (undergraoud cabel) memerlukan proses pemasangan dan penyelenggaraan yang mahal dan penebatan yang kompleks. Sesuai digunakan bagi penghantaran kuasa melibatkan jarak yang dekat seperti kawasan berpendudukan tinggi atau merentasi air. Talian atas adalah bentuk talian yang banyak digunakan dalam sistem penghantaran kuasa. Ia merupakan satu set talian tanpa penebat yang direntang diantara menara penghantaran.Gambar 1 : Contoh menara penghantaran voltan.Gambar 2 : Contoh pemasangan tiang penyokong dan kabel

Gambar 3: Pemasangan kabel bawah tanah untuk merentas sungaiGambar 4: Kabel ditimbus di dalam tanahSistem Grid Stesen stesen janakuasa di seluruh negara dihubungkan diantara satu sama lain dengan menggunakan sistem grid nasional . Ia membawa voltan elektrik tinggi sebelum diturunkan di substesyen pengagihan . Kelebihan sambungan grid ialahsatu penjana segerak dengan kadaran kuasa yang besar secara bandingan adalah lebih murah dan cekap berbanding dengan beberapa set penjana berkadaran kecil. Di samping itu , penjana-penjana boleh berkongsi permintaan beban puncak pada sesuatu bahagian pembahagian . Manakala , bekalan elektrik dalam sistem grid boleh diseragamkan pada voltan dan frekuensi yang sama. Rekabentuk talian kuasa dalam sistem grid pula bergantung kepada kriteria-krieteria seperti kadar kuasa aktif yang dihantar , jarak kuasa yang mesti dihantar , dankos talian kuasaPengagihanMasalah yang timbul dalam senario ini sebenarnya adalah disebabkan oleh sistem pengagihan yang diuruskan oleh anak syarikat TNB iaitu TNB Distribution Sdn. Bhd. Justeru , fasaliti fasiliti pengagihan perlu diwujudkan.Penduduk kampung merupakan pengguna domestik yang hanya menggunakan kuasa dalam jumlah yang kecil.Bagi pengguna domestik voltan yang dibekalkan adalah sebanyak 120V hingga 240V.Menurut Sistem Grid Nasional yang telah ditetapkan oleh TNB, bekalan voltan sebanyak ini hanya boleh diagihkan dengan menggunakan Pengagih Elektrik.Bekalan Pengagih Elektrik (PE) boleh dihantar oleh Pencawang Pengagih Utama (PPU) yang terletak kira-kira 30km dari pekan terdekat.Kampung ini hanya terletak kira-kira 2km dari jalan besar, oleh itu bekalan elektrik dari PPU dapat dibekalkan dengan mudah ke PE.Terdapat beberapa masalah dalam pembinaan PE:a)Tiada tempat yang sesuai untuk membina PE.b)PE perlu dibina hampir dengan pusat beban iaitu kampung tersebut.Oleh itu beberapa kajian perlu dilakukan.Ini termasuk: a)Mencari kekosongan tanahb)Undang-undang tanah tempatanc)Kosd)Cukai tanahe)Pertumbuhan beban pada masa depanOleh kerana kampung ini hanya dihuni oleh 100 keluarga dan terletak jauh dari PPU kajian perlu dilakukan kerana terdapat had penghantaran dengan penghantaran menggunakan kabel.Kami perlu mencari jumlah kuasa yang sesuai yang perlu dihantar ke PE kampung tersebut.Kuasa tersebut mestilah mampu menampung beban yang digunakan oleh penduduk termasuklah ketika masa puncak.Kabel penghantaran juga menjadi masalah kepada kami.Saiz kabel yang sesuai juga perlu dipilih mengikut kepada jumlah kuasa yang dihantar.Berikut merupakan ciri-ciri kabel yang berbeza saiznya:Saiz kabelVoltanKetahananJarak antara tiangPenggunaan tiangKos

BesarRendahTinggiJauhBanyakMurah

KecilTinggiRendahDekatSedikitMahal

Penggunaan kabel juga mengambil kira kos peralatan, penebat, suis dan operasi .Pemasangan juga mengambil kira kemungkinan permintaan meningkat kerana kawasan kampung dijangka akan membangun dalam masa 20 tahun lagi.Setiap rumah juga perlu dipasang dengan papan fius pengagih (DFB) sebelum kerja- kerja pendawaian yang seterusnya dilakukan di dalam rumah penduduk.Generator

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kampong tersebut, generator dipilih sebagai langkah jangka pendek sementara menunggu pembinaan pencawang dan substation siap.Generator menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Diesel atau bahan bakar digunakan untuk menggerakkan generator dan terhasilnya tenaga mekanikal. Putaran aci dalam generator menyebabkan pemotongan uratdaya dan terhasilnya tenaga elektrik.Penjanaan elektrik disini tidak melebihi 20 kV pada voltan ulangalik dan voltan tiga fasa. Voltan ini akan dinaikkan oleh pengubah untuk penghantaran jarak jauhGenerator lebih murah, selamat, dan lebih praktikal untuk penggunaan yang melibatkan DC. Saiz untuk sesuatu generator penting dimana lagi besar generator yang digunakan, maka tenaga juga turut bertambah.Walaubagaimanapun,pertambahan saiz menyebabkan kita menghadapi masalah sistem penyejukan yang serius.Kita selalu menggunakan dua atau lebih generator secara selari untuk membekalkan beban.Contohnya, keperluan tenaga meningkat sepanjang hari,oleh itu,beberapa generator disambungkan pada sistem untuk membekalkan tenagalebih.Tetapi apabila permintaan jatuh, sesetengah generator tidak disambungkan pada sistem hingga tenaga meningkat semula untuk hari seterusnya.Penjana segerak sentiasa disambung dan tak disambung pada grid tenaga besar bergatung kepada permintaan penggunaBEBAN Sebelum sesuatu pencawang atau substation dibina di kampung tersebut, adalah penting untuk membuat kiraan dan kajian berkaitan jumlah beban yang digunakan supaya tenaga yang dibekalkan sentiasa mencukupi bagi sepanjang tahun dan tidak timbul permasalah di kemudian hari. Beban atau keperluan elektrik adalah tidak tetap iaitu berubah mengikut jam, minggu, bulan dan tahun.Oleh itu, jumlah keperluan kuasa bagi sesuatu sistem kuasa dianggarkan dari permintaan yang lepas. Rajah dibawah adalah graf lengkok beban.Beban boleh di bahagikan kepada tiga peringkat iaitu beban dasar, beban pertengahan dan beban puncak. Maklumat yang diperolehi apabila mengkaji graf ini adalah beban maximum , saiz unit yang di pasang dan jadual kendalian.Luas dibawah graf tersebut adalah sama dengan jumlah tenaga bagi hari tersebut.

Rajah lengkok beban harianRajah lengkok tempoh bebanDaripada graf diatas menunjukkan lengkok tempoh beban tahunan. Dimana faktor beban tahunan adalah 8760 h.Beban puncak (Peak Load) : adalah beban maksimum.Kehendak maksimum padastesen menentukan saiz dan kos sesebuah stesen.Beban dasar(Base Load) : beban terendah yang dibekalkan pada sistemBeban pertengahan (intermediate Load) : beban antara beban puncak dan beban dasarUntuk mengetahui beban yang digunakan , kita hendaklah menggunakan rumus faktor beban yang terlibat :Faktor beban harian = Jum kWj terjana sehariPermintaan max * 24 jamFaktor beban tahunan = Jum kWj terjana setahun Permintaan max * 8760 hKesimpulan .Alhamdulillah, akhirnya kajian berkenaan permasalahan berdasarkan senario pertama dapat disiapkan.Setelah membuat penilaian dan perbincangan berkumpulan, jelas kampung ini memerlukan satu sistem pengagihan . Untuk itu kami mencadangkan dua penyelesaian untuk mengatasi masalah ini . Ia berbentuk penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang . Cadangan jangka panjang terdiri daripada mengadakan sistem pengagihan yang biasa seperti membina pengagih elektrik , kabel dan tiang penyokong , dan memasang DFB .Namun , atas desakan pihak wakil rakyat , kami bersetuju untuk mempercepatkan penyelesaian masalah ini dengan mengadakan sistem kuasa sementara . Ia menggunakan generator diesel yang boleh beroperasi lingkungan 7 jam sehari . Walaupun terhad , kami berharap ia mampu meringankan bebanan penduduk kampung .Akhirnya kami memanjat sekali lagi ribuan syukur ke hadrat Allah SWT kerana memberi kami petunjuk serta hidayah untuk menyempurnakan penyelesaian senario pertama .Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Dr Azhar Bin Khairuddin atas dorongan dan tunjuk ajar berterusan kepada kami dalam menyiapkan kajian ini. Diharapkan kajian ini bukan sahaja memberi pengetahuan kepada kami sahaja tetapi juga para pencinta ilmu yang lainnya.Rujukan1. Central Electricity Board, Modern Power System Practice, George Berridge and Company Limited, 19632. C. Dennis Poole, Electrical Distribution in Buildings, BSP Professional Books, 19873. George McPherson, An Introduction to Electrical Machines and Transformers, John Wiley and Sons, 19814. Mazlan Sulaiman, Ekonomi dan Pengurusan Sistem Kuasa, Utusan Publications and Distributors SDN BHD, 1999

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Janakuasa ElektrikFosil fuel - Arang batu

Nuklear

Hidroelektrik

Gas / Minyak

Angin

Solar

Biomas

SISTEM PENGHANTARAN DAN SISTEM PENGAGIHANSISTEM PENGHANTARAN

Merupakan proses penyebaran tenaga elektrik yang bermula dari janakuasa elektrik hinggalah ke punca pencawang voltan tinggi.Sesebuah stesen janakuasa elektrik akan menghasilkan voltan janaan 11kV. Kemudian voltan janaan ini ditingkatkan dengan menggunakan penggubah peninggi ke nilai 66kV, 132kV, 275kV dan 400kV. Tujuan meninggikan voltan janaan adalah ;a) Untuk mendapatkan nilai voltan bekalan yang stabil kepada pengguna, walaupuntelah berlaku susut voltan yang banyak .b) Untuk mengurangkan kos perbelanjaan (saiz pengalir yang kecil).

Tenaga elektrik boleh dibekalkan dan diagihkan sama ada dalam bentuk arus ulang-alik (A.U) atau arus terus (A.T) . Dalam praktiknya sistem 3-fasa 3-talian digunakan dalam sistem pengahantaran manakala bagi sistem 3-fasa 4-talian A.U digunakan dalam sistem pengagihan.

Pertimbangan yang penting dalam operasi talian penghantaran adalah merujuk kepada kejatuhan voltan dan kehilangan kuasa yang berlaku dalam talian dan juga kecekapan talian penghantaran. Komponen-komponen seperti rintangan, kearuhan dan kemuatan yang terdapat pada talian penghantaran mempengaruhi keadaan-keadaan tersebut.

Sistem GelangDengan menyambungkan semua pengubah peninggi dalam bentuk gelang. Sambungan gelang hanya dibuat pada bahagian lilitan primer pengubah, manakala lilitan sekunder disambungkan ke pengubah penurun.

Sistem Bus TiesDengan menyambungkan lilitan primer dan sekunder secara gelang

Sistem RangkaianDengan menyambungkan lilitan primer secara jejari dan lilitan sekunder secara gelang.Kedua-dua lilitan adalah dari pengubah peninggi.

Sistem gridDigunakan untuk menyambungkan janakuasa-janakuasa elektrik yang besar

Kebaikan dan Keburukan Sistem Grida). KebaikanBekalan sentiasa mencukupi walaupun salah satu janakuasa elektrik yang lainmenghadapi masalah.Perubahan frekuensi sentiasa stabil.Stesen janakuasa elekrik yang kecil dapat dikurangkan.b). KeburukanMemerlukan kos perbelanjaan yang banyak.Memerlukan penjagaan yang rapi.Mengambil masa yang lama untuk menyiapkannya.

Tenaga elektrik dibawa secara pukal melalui kabel-kabel bawah tanah atau melalui talian- talian atas di sepanjang jarak yang jauh. Talian penghantaran ini mempunyai ciri-ciri mekanikal :Kekuatan penyokongLendutanTegangan

Keupayaan penghantaran pada masa kini adalah 66kV, 132kV dan 275kV. Stesen-stesenyang menggunakan sistem grid kebangsaan adalah ;Stesen dieselStesen TempatanLuar bandar

SISTEM PENGAGIHAN

Sistem pengagihan merupakah proses pengagihan tenaga elektrik yang bermula dari pencawang voltan tinggi hingga ke punca pemasangan pengguna dan ia merupakan peringkat terakhir di dalam sistem bekalan.

KESIMPULAN

Pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna perlu melalui peringkat penjanaan, penghantaran dan pengagihan. Tenaga elektrik dijana di stesen janakuasa dan ditingkatkan voltannya sebelum dihantar ke pencawang masuk utama di destinasi tertentu. Sebelum tenaga elektrik diagihkan kepada pengguna, voltan akan diturunkan kepada 415V/240V di pencawang pengagihan.Jika nilai voltan ini tidak diturunkan, pengguna akan menerima voltan yang amat tinggi dan boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Ianya juga menyebabkan menara pilon menjadi terlalu aktif.

Penjanaan merupakan proses pengeluaran tenaga elektrik dengan banyaknya yang terhasil daripada pemotongan fluks oleh gegelung yang terdapat pada sesebuah penjana. Lazimnya terdapat dua jenis penjanaan iaitu penjanaan arus terus dan penjanaan arus ulang-alik.Penjanaan arus terus.Arus yang mengalir dalam sesuatu litar pada satu arah sahaja dinamai arus terus. Arus terus diperoleh daripada sumber seperti sel suria, bateri dan penjanaan arus terus.Penjanaan arus ulang-alik.Arus ulang-alik ialah arus yang sentiasa berubah-ubah arah pengalirannya mengikut perubahan kutub sumber bekalan. Penjanaan arus ulang-alik merupakan sumber bekalan utama diMalaysia.

Di negara kita terdapat tiga jenis stesen janakuasa utama iaitu, stesen janakuasa hidro, terma dan gas. Keupayaan stesen janakuasa menjana kuasa elektrik bergantung kepada penjana dan penggerak utamanya. Voltan yang dihasilkan adalah antara 10.5kV hingga 11.0kV. Walaubagaimanapun, untuk memudahkan sistem penyelarasan, nilai tersebut ditetapkan pada kadar 11.0kV.