document 3

Download Document 3

Post on 16-Oct-2015

166 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh

TRANSCRIPT

1.0 PENGENALAN2.0 Sistem bekalan dan pemasangan elektrik merupakan proses bagi memenuhi keperluan pengguna elektrik secara berperingkat-peringkat. Pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna perlu melalui tiga peringkat penting iaitu penjanaan tenaga elektrik di stesen janakuasa, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik kepada pengguna. Tenaga elektrik yang dijana di stesen janakuasa akan ditingkatkan voltannya sebelum dihantar ke pencawang masuk utama di tempat yang ditujui tertentu. Nilai voltan akan diturunkan terlebih dahulu kepada 415V/240V sebelum diagihkan kepada pengguna mengikut keperluan tertentu.Sistem ini mengandungi tiga peringkat utama iaitu sistem penjanaan, sistem penghantaran dan sistem pengagihan. Ketiga-tiga sistem ini saling berkaitan Antara satu sama lain. Kepentingan sistem bekalan dan pemasangan elektrik ini amat terserlah lebih-lebih lagi pada masa kini manusia menggunakan banyak alat teknologi seperti peralatan elektrik dan elektronik. Malah kebanyakan aktiviti seperti aktiviti pengilangan dan kehidupan harian tidak akan dapat dilaksanakan jika berlakunya gangguan bekalan elektrik.

Kepentingan alat-alat atau mesin elektrik di sektor industri sangat memerlukan tenaga elektrikdalam menghasilkan pengeluaran yang cepat, berkualiti dan tepat.Secara umumnya, tenaga elektrik merupakan punca primer bagi menghasilkan tenaga lain seperti tenaga cahaya, haba, bunyi, mekanik dan kinetik. Oleh yang demikian, hampir semua mesin dalam sektor indutri memerlukan tenaga elektrik yang mempunyai kuasa tinggi. Di Malaysia, syarikat utiliti Negara iaitu Tenaga Nasional Berhad (TNB), merupakan pembekal tenaga bagi Semenanjung Malaysia, manakala Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) menyediakan tenaga kepada negeri Sabah dan Syarikat SESCO Berhad (SESCO) pula membekalkan tenaga elektrik kepada negeri Sarawak. Kepentingan tenaga elektrik kepada sektor industri menyebabkan TNB menawarkan bekalan elektrik berpakej dengan stim dan air dingin di bawah skim aset-aset penjanaan haba dan skim penjanaan hidro bagi keperluan industri-industri tertentu yang memerlukan tenaga pelbagai bentuk untuk aktiviti industri.

Terdapat sistem elektrik pembentukan gelang yang terletak di Taman Teknologi Tinggi Kulim (KHTP). Sistem ini yang merupakan sistem termaju di rantau ini berfungsi untuk memastikan bekalan tenaga elektrik dibekalkan secara berterusan tanpa gangguan. Bekalan stabil dan terjamin ini menepati toleran ketat yang diperlukan oleh operasi-operas berteknologi tinggi, sekali gus mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk menggalakkan industri-industri seumpama itu. 1.1 Sejarah Sistem Bekalan Elektrik Di Malaysia

Sejarah sistem bekalan elektrik di Malaysia bermula ketika peralihan ke abad 20 di mana pada tahun 1894, Loke Yew san Thamnoosamy Pillai menggunakan janakuasa elektrik bagi menjalankan aktiviti perlombongan di Rawang. Kedua-duanya menjadi orang pertama menggunakan pam elektrik untuk melaksanakan operasi perlombongan. Keadaan ini menjadi titik permulaan kepada penggunaan tenaga elektrik di Malaysia.

Pada tahun 1894, bekalan kuasa elektrik bagi lampu-lampu jalan diperluaskan di Pekan Rawang oleh pembekal swasta. Ini diikuti stesen keretapi di Kuala Lumpur yang telah menerima bekalan tenaga elektrik pada tahun 1895.Kemudian pada tahun 1900, stesen janakuasa elektrik iaitu Stesen Janakuasa Elektrik Sempamd i Raub Pahang yang pertama di Malaysia telah dibina oleh syarikat Raub Australian Gold Mining Company dan Lembaga Letrik Pusat.

Pada pertengahan 1920an, kebanyakan stesen janakuasa adalah bersaiz kecil dan menggunakan pelbagai sumber bahan api seperti minyak, arang batu dan sumber air. Disebabkan peningkatan permintaan tenaga elektrik, Lembaga Letrik Pusat (LLP) diwujudkan pada 1 September 1949. LLP menjadi peneraju 3 projek utama pada masa itu iaitu The Connaught Bridge Power Station, The Cameron Highlands Hydroelectric Project sertaThe Development of a National Grid. Selain daripada projek-projek ini, LLP juga memiliki 34 buah stesen janakuasa yang lain. Stesen janakuasa ini mempunyai sistem penghantaran dan pengagihan bernilai rm 30 juta yang melibatkan 45,495 pelanggan dan 2,466 kakitangan.

Pada tahun 1951, seramai 3 orang jurutera tempatan telah dihantar ke British Electrical Authority untuk menjalani latihan. Dari tahun 1954 hingga 1957, lebih ramai rakyat Malaysia dihantar ke luar Negara bagi memperolehi kelulusan professional yang diperlukan oleh LLP. Grid kebangsaan telah dibangunkan dan diperluaskan sedikit demi sedikit. Kemudian, Bangsar Power Station telah disambungkan ke Connaught Bridge Power Station dan talian elektrik telah di perluaskan lagi ke negeri Melaka.

Lembaga Lektrik Pusat telah ditukarkan nama kepada Lembaga Lektrik Negara (LLN) pada 22 Jun 1965 dan LLN memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembangunan sistem grid nasional. Banyak stesen janakuasa ditempatkan secara strategik di kawasan seperti Batang Padang, Temengor, Paka, Kenering, Bersia, Serdang, Cameron Highland, Pasir Gudang dan kawasan lain lagi. Akhirnya pada tahun 1980, loop grid nasional telah lengkap dibangunkan. Grid nasional ini bukan sahaja terhad di dalam Malaysia malah turut bersambung dengan EGAT Thailand dan SP Singapura. Pada 1 September 1990, kerajaan telah menswastakan bekalan elektrik dalam mencapai dasar ekonomi baru apabila Tenaga Nasional Berhad (TNB) menggantikan LLN.

Nilai bagi voltan penghantaran adalah di paras 55 kV, 275 kV dan 132 kV manakala voltan pengagihan pula pada paras 33 kV, 22 kV, 11 kV dan 415/240 volt.

Sistem Grid

Pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna perlu melalui tiga peringkat penting iaitu penjanaan tenaga elektrik di stesen janakuasa, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik kepada pengguna.Tenaga elektrik dijana di stesen janakuasa dan ditingkatkan voltannya sebelum dihantar ke pencawang masuk utama di destinasi tertentu.Voltan akan diturunkan terlebih dahulu kepada 415V/240V sebelum diagihkan kepada pengguna mengikut keperluan tertentu.

Sistemgrid merupakan jaringan yang menghubungkan sistem bekalan elektrik yang iaitu:PenjanaanPenghantaranPengagihan

Sejarah Perkembangan Sistem Bekalan Elektrik Di Malaysia

Bermula pada peralihan ke abad 20Loke Yew dan Thamboosamy Pillai menggunakan Janakuasa elektrik untuk menjalankan operasi perlombongan di Rawang, Selangor pada 1894Sebagai orang pertama yang menggunakan pam elektrik untuk operasi perlombonganSebagai permulaan kepada penggunaan tenaga elektrik di MalaysiaPada 1894, bekalan kuasa elektrik untuk lampu jalan diperluaskan di Pekan Rawang,oleh pembekal swastaPada 1895, Stesen keretapi di Kuala Lumpur telah menerima bekalan tenaga elektrikPada 1900, stesen janakuasa elektrik pertama telah dibina.Iaitu Stesen Janakuasa elektrik Sempam, Raub PahangDibina oleh Raub Australian Gold Mining CompanyLembaga Letrik Pusat

Pada pertengahan 1920 an, keadaan kebanyakan stesen janakuasa; bersaiz kecil, menggunakan pelbagai sumber bahan api(minyak, arang batu(termasuk yang berkualiti rendah), arang), menggunakan sumber air.Permintaan tenaga elektrik yang semakin meningkat memerlukan; perancangan melibatkan skala besar, pinjaman model yang besar dari luar negara, kepakaran dari luar negara.Lembaga Letrik Pusat (LLP) telah diwujudkan pada 1 September 1949.LLP telah menjadi pemilik kepada 3 projek utama pada masa tersebut:The Connaught Bridge Power StationThe Cameron Highlands Hydroelectric ProjectThe Development of a National Gridllp juga menjadi pemilik kepada 34 stesen janakuasa lainkapasiti penjanaan 39.88 mw;stesen janakuasa di bangsar - 26.5 mw; stesen janakuasa hidro di ulu langat - 2.28 mw; stesen janakuasa diesel - 11.1 mwmempunyai sistem penghantaran dan pengagihan bernilai rm 30 juta; 45,495 pelanggan; 2,466 kakitangan.pada1951, 3 jurutera tempatan telah dihantar menjalani latihan di british electrical authority.padapada 1954 ~ 1957lebihramairakyatmalaysiatelahdihantarkeluarnegarauntukmendapatkankelulusanprofesionalyangdiperlukanolehllpsekitar 1964 connaught bridge power station telah hampir siapgrid kebangsaan telah dibangunkan sedikit demi sedikitbangsar power station telah disambungkan ke connaught bridge power station dan talian telah di perluaskan ke melaka

lembaga letrik negara

pada22 jun1965 lembaga lektrik pusat telah ditukar nama kepadalembagalektriknegara (lln)llntelah memberi penekanan kepada sepenuhnya pada pembangunan sistem grid nasionalstesen janakuasa ditempatkan secara strategik di:paka, terengganutemengorkeneringbersiabatang padangconnaught bridgekaparserdangcameron highlandpraiport dicksonpergaupasir gudangpada 1980,loop grid nasional akhirnya lengkapgridnasional juga bersambung dengan egat thailand and sp singapura

tenaga nasional berhad

pada1 september 1990 telah kerajaan telah menswastakan bekalan elektrik dasar ekonomi barutenaga national berhad (tnb) menggantikan LLN

2.0 TENAGA KINETIK (4-5MS)Seperti yang diketahui umum,Secara dasarnya terdapat 2 jenis tenaga utama yang wujud di dunia ini, iaitu Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik.Tenaga Keupayaan adalah tenaga yang disimpan melalui pemampatan seperti spring termampat atau tenaga yang terhasil apabila objek disimpan di tempat yang lebih tinggi daripada paras bumi. Tenaga kinetik adalah tenaga yang berlaku melalui aktiviti gerakan seperti pergerakan atom, molekul, gelombang dan objek.Mari perhatikan dengan lebih dekat lagi berkenaan Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik. Tenaga Keupayaan terdiri daripada 4 jenis utama iaitu Tenaga Keupayaan Graviti, Tenaga Mekanikal, Tenaga Kimia dan Tenaga Nuklear, manakala Tenaga Kinetik terdiri daripada Tenaga Gerakan, Tenaga Haba, Tenaga Bunyi dan Tenaga Sinaran.TENAGA KEUPAYAAN:Jenis 1: Tenaga Keupayaan GravitiTenaga Keupayaan graviti dimiliki oleh objek yang diletakkan di atas paras bumi. Apabila sesuatu objek diangkat lebih tinggi daripada kedudukan asal, ia menghasilkan te