Download - Generalbhajans

Transcript

Balavihar CT Bhajans.doc 1. Bhajan on Lord GaneshaPahi Pahi Gajanana Parvati-putra Gajanana Mushika-vahana Gajanana Modaka-hasta Gajanana Pahi Pahi Parvati-putra Chamara-karna Gajanana Vilambita-sutra Gajanana Pahi Pahi Parvati-putra Vamana-rupa Gajanana Mahesvara-putra Gajanana Pahi Pahi Parvati-putra Vighna-vinasaka Gajanana Pada namaste Gajanana Pahi Pahi Parvati-putra Gajanana, Gajanana } }2

Page 1 of 8 3. Bhajan on Lord VishnuSreenivasa Govinda SreeVenkatesha Govinda Purana Purusha Govinda Pundarikaksha Govinda Dasha Vidha Roopa Govinda Krishna Rama Govinda Krishna Rama Govinda Rama Krishna Govinda Govinda Hari Govinda Gokula Nandana Govinda Govinda Jaya Govinda Dasharata Nanda Govinda }2 }3 Sreenivasa Govinda Sree Venkatesha Govinda Sree Venkatesha Govinda } }2 }3 } }2 } }2 } }2

2. Bhajan On Lord ShivaOm Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Nache Bhola Nath Nache Bhola Nath Om Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Nache Bhola Nath Mridanga Bole Hara Hara Hara Om Damaru Bole Shiva Shiva Shiva Om Veena Bole Pahi Mam Pahi Mam Nache Bhola Nath Om Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Nache Bhola Nath Nache Bhola Nath Om Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Dimi Ta Dimi Ta Dhimi Nache Bhola Nath Nache Bhola Nath }3 } } }2 }3 } } }2 } }2 }2 Rudraya Nama Rudra Lingaya Nama Om Atmaya Nama Atma Lingaya Nama Om Nama Om Nama Om Nama Om Nama Om Shivaya Nama Shiva Lingaya Nama Om }2 }2 }2 }2

4. Bhajan On Lord ShivaShivaya Nama Shiva Lingaya Nama Om Bhavaya Nama Bhava Lingaya Nama Om Sarvaya Nama Sarva Lingaya Nama Om }2 }2 }2

5. Bhajan on Lord Hanuman}3 Anjaneya Veera Hanumantha Shoora } } }2 }3 Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Seeta Ram Jaya Radhe Shyam } }2 Vayukumara Vanaraveera Sri Rama Doota Jaya Hanumantha }2 }2 }2

Repeat the whole Bhajan once more like indicated above, then Anjaneya Veera Hanumantha Shoora }2

Balavihar CT Bhajans.doc 6. Bhajan on Lord RamaRama Nama Tarakam Sada Japo Re Sada Japo Re, Sada Bhajo Re Rama Rama Rama Jaya Kodhanda Rama Rama Rama Rama Jaya Kalyana Rama Rama Rama Rama Jaya Pattabi Rama Rama Nama Tarakam Sada Japo Re Sada Japo Re, Sada Bhajo Re Sada Japo Re, Sada Bhajo Re } }2 }2 } }2

Page 2 of 8Madhura Madhura Murali Ghanashyama Mathuradhipate Radheshyama

10 Bhajan on Lord ShivaJaya Jaya Shankara Jaya Abhayankara Parvathi Shankara Sree Gauri Shankara Srishti Stithilaya Karana Karana Mrityun Jaya Gana Nayaka Nayaka Umapathe Shiva Shankara Shankara Gangadhara Jagadeeshwara Eeshwara } }2 } }2 }2 }2 } }2

7. Bhajan on Lord KrishnaGovinda Hare Gopala Hare He Gopi Gopa Bala Govinda Hare Gopala Hare He Murali Gana Lola Govinda Hare Gopala Hare He Radha Ramana Lola Govinda Hare Gopala Hare He Nanda Gopa Bala Jaya Jaya Shankara Jaya Abhayankara Parvathi Shankara Sree Gauri Shankara

11. Bhajan on Lord Rama/KrishnaRama Rama Seeta Rama Ramachandra Pahimaam Rama Krishna Govinda Hare Pahimaam Krishna Krishna Gopala Vasudeva Pahimaam Rama Krishna Govinda Hare Pahimaam Rama Rama Seeta Rama Ramachandra Pahimaam Rama Krishna Govinda Hare Pahimaam } } } }2 } }2 } }2

8 Bhajan On DeviAmbaparameshwari Akhilandeshwari Aadiparashakthi Palayamam Sreebhuwaneshwari Rajarajeshwari Aanandarupini Palayamam Ambaparameshwari Akhilandeshwari Aadiparashakthi Palayamam Sreebhuwaneshwari Rajarajeshwari Annapurneshwari Palayamam Ambaparameshwari Akhilandeshwari Aadiparashakthi Palayamam }2

}3

12. Bhajan on Lord GaneshaGanesha Ganesha Ganesha Nama Om Namami Ganapathi Om Namami Ganapathi Om Shiva Bala Ganapathi Om Prathama Vanditha Pranavakara Bhavani Nandana Om } }2 }2 }2 Ganesha Ganesha Ganesha Nama Om Namami Ganapathi Om Namami Ganapathi Om } }2 } }2 } }2 } }2 }2

}3

9 Bhajan on Lord KrishnaMadhura Madhura Murali Ghanashyama Mathuradhipate Radheshyama Soordas Prabhu He Giridhari Meera Ke Prabhu Hridaya Vihari

Balavihar CT Bhajans.doc 13. Devi BhajanVeena Vadini Saraswati Ma Jaya Jagadambe Janani Ma Veena Vadini Saraswati Ma Ambe Bhavani Lakshmi Ma Jaya Jagadeeshwari Rakshaya Mam Veena Vadini Saraswati Ma Jaya Jagadambe Janani Ma Veena Vadini Saraswati Ma }2 Navneet Chor Gopal Navneet Chor Gopal

Page 3 of 8}2 }2

17. Bhajan on Lord Ganesha}2 }2 }2 }2 }2 Gauri Nandana Gajanana Girija Nandana Niranjana Parvathi Nandana Shubhanana Subhanana He Shubhanana Pahi Prabho Mam Pahi Prasanna Gauri Nandana Gajanana Girija Nandana Niranjana }2 }2 }2 }2

14 Bhajan on Lord ShivaShankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho }2 Shankara Shiva Shankara Shiva ShambhoMahadeva}2 Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho }2 Dama Dama Damaru Baje Shankara Ghana Ghana } Ghanta Baje }2 Hara Bholenath Shambho Sri Gaurinath Shambho Hara Hara Bholenath Shambho Sri Gaurinath Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho }2 Shankara Shiva Shankara Shiva Shambho Mahadev }2 Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho }3

18. Mata BhajanMangalamaya Vara De Bhavani Mata Maheswari Durga Bhavani Mangalamaya Vara De Bhavani Ajara Amara Parabrahma Swarupini Brahma Swarupini Ajara Amara Parabrahma Swarupini Nirakara Tu He Jagajanani He Jagajanani Nirakara Tu He Jagajanani Mangalamaya Vara De Bhavani }2 }2 }2

}2

}2 }3

15. Bhajan on Lord RamaJayatu Shiva Jaya Janaki Ramana Jaya Raghunandana Radhe Shyam Tyag Karo Abhiman Dhyan Karo Hari Nam Taraka Nama Smaranam Tapattriya Samharanam }2 }2 }2 }2 }2 }2

}2

19. Bhajan on Lord KrishnaGovinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Madhava Govinda Jai Jai Mukunda Jai Jai Murarai Jai Jai Madhusoodana Jaya Mohana Jai Jai Keshava Jai Jai Yadava Jai Jai Narayana Hari Sri Krishna Jai Jai (Repeat the whole Bhajan at a faster pace.) Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Madhava Govinda Jai Jai

16. Bhajan on Lord KrishnaChitchora Yashoda Ke Bal Navneet Chor Gopal Gopal Gopal Gopal Gopal Govardhana Dhara Gopal } }2 }2 )2 }2

(Repeat the above once more as indicated and then end with) Chitchora Yashoda Ke Bal }

Balavihar CT Bhajans.doc 20. Bhajan on Lord ShivaNamah Parvathi Pathaye Hara Hara Hara Hara Shankara Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva Shiva Shiva Shiva Shiva Sadashiva Sadashiva Mahadeva Mahadeva Sadashiva }2 }2 } }2 } }2

Page 4 of 8Keshava Madhava Hari Narayana Keshava Madhava Hari Narayana Jaya Narayana Satyanarayana 23. Bhajan on Lord Rama Mandir Me Tum Ram Ho Bhagwan Masjid Me Noor Mohammad Masjid Me Allah Ho Akbar Gurudware Me Tu Gurunanak Man Mandir Me Tu Hi Bhagwan }2 }2 }2 }2 } }2 }2 }2

(Sing through the Bhajan once more at a faster pace.) Namah Parvathi Pathaye Hara Hara Hara Hara Shankara Mahadeva

21. Bhajan on Lord KrishnaBolo Ram He Ghanshyam Krishna Krishna Govinda Krishna Gopala Bala Krishna Nanda Nandana Bhaktha Chandana Gyanlola Krishna Sundara Vadana Saroja Nayana Radha Priya Krishna Yadava Krishna Yashoda Krishna Muralidhara Krishna } }2 } }2 } }2 } }2 Bolo Ram He Ghanshyam Sab Mil Bolo Seetaram Sab Mil Bolo Radheshyam 24. Bhajan on Lord Shiva Neelakanta Gangadhara Hara Umapathe (2) Abhayankara Pralayankara Hara Bhoothapathe (2) Neelakanta Gangadhara Hara Umapathe (2) Dama Dama Dama Dama Dama Dama Damaru Baje} Nataraja Manohara Tandava Nache }2 Lingeshwara Parameshwara Hara Bhootapathe Neelakanta Gangadhara Hara Umapathe (2) Abhayankara Pralayankara Hara Bhoothapathe (2) Neelakanta Gangadhara Hara Umapathe (3)

Repeat the entire bhajan at a faster pace once through till the end. Krishna Krishna Govinda Krishna Gopala Bala Krishna Gopala Bala Krishna } }2 }3

22.

Bhajan on Lord Vishnu} }2

Jaya Narayana Satyanarayana Keshava Madhava Hari Narayana Keshava Madhava Hari Narayana Sree Krishna Govinda Hari Narayana Hari Narayana Hari Narayana Sree Krishna Govinda Hari Narayana Mukunda Madhava Satyanarayana

}2

Jaya Narayana Satyanarayana

}

Balavihar CT Bhajans.doc25. Mata Bhajan

Page 5 of 828. Bhajan on Lord Krishna

Jagadodharini Mata Durga Jagadodharini Maa Jago Jago Maa Jago Jago Maa Jago Jago Maa Janani He Gauri Devi Rana Chandi Devi He Shiva Ramana Jago Maa He Shiva Ramana Jago Maa Jago Jagadodharini Maa Jago Jagadodharini Maa 26. Mata Bhajan

} }2

Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda Jai Radhe Gopala Jai Radhe Gopala Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Gopala

}2

}2 }2 }2 } }2 } }2

} } }2 }2 }2 }3

Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda Murali Manohara Govinda Jai Madhava Murahara Govinda Murali Manohara Govinda Jai Madhava Murahara Govinda Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda 29. Lord Vishnu Bhajan

Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa Durge Bhavani Maa Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa Gauri Bhavani Maa Shakti Bhawani Maa Atmaniwasi Maa Ambe Bhavani Maa Jai Jai Bhavani Maa Ambe Bhavani Maa

} }2 } }2 } }2 } }2 } }2 } }2

Garuda Vahana Narayana He Sesha Shayana Narayana Garuda Vahana Narayana Sree Lakshmi Ramana Narayana Hari Om Hari Om Narayana Garuda Vahana Narayana 30. Lord Ganesha Bhajan Sundara Mukha Sri Gajanana Ek Danta Sri Gajanana Sundara Mukha Sri Gajanana } }2 } }2 } }2 } }2 }3 Prathama Namami Gajanana Rushimuni Vandita Gajanana He Rushimuni Vandita Gajanana Gajanana Om Gajanana He Gajanana Om Gajanana Sundara Mukha Sri Gajanana

}2 }2 }2 }2 }2 }3

} }2

27. Bhajan on Lord Krishna Murali Krishna Mukunda Krishna Mohana Krishna Krishna Krishna Gopi Krishna Gopala Krishna Govardhanadhara Krishna Krishna Radha Krishna Bala Krishna Rasavilola Krishna Krishna Keshava Krishna Madhava Krishna Yadava Krishna Krishna Krishna Yadava Krishna Krishna Krishna

}2

}3

Balavihar CT Bhajans.doc31. Lord Krishna Bhajan Panduranga Vittale Hari Narayana Purandara Vittale Hari Narayana Hari Narayana Jaya Narayana Bhajo Narayana Satya Narayana Vittala Hari Vittala He Vittala Hari Vittala Panduranga Vittale Hari Narayana 32. Lord Rama Bhajan Raghuveera Ranadheera Ram Ram Ram } Raghumayee Vittala Shyam Shyam Shyam }2 Raghuveera Ranadheera Ram Ram Ram Sukumara Sundara Ram Ram Ram Ram Ram Ram Sukumara Sundara Ram Ram Ram Govinda Gopala Ram Ram Ram Jai Jai Ram Seeta Ram Jai Jai Ram Seeta Ram Jai Jai Ram Seeta Ram Jai Jai Ram Seeta Ram }2 }2 } }2 }2 }2 }3 }2

Page 6 of 833. Lord Krishna Bhajan Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L) Shyama Sundara Madana Mohana Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (H) Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L)music

Shanka Chakra Gadha Dara Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L) Murali Manohara Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (H) Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L)Music

Krishna Krishna Govinda Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L) Neela Megha Shyama Krishna Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (H) Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L) Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal ! Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopaal (2) (L, Faster & end slowly) 34. Bhajan on Lord Shiva

}2 }2 }3 Nirupama Guna Sadana Charana Neeraja Dala Nayana Kashayambara Veshadharana Kaliyuga Avatara } }2 } }2

Raghuveera Ranadheera Ram Ram Ram Raghumayee Vittala Shyam Shyam Shyam

Nitya Ranjana Nirmala Charita Nirupama Yogendra Nitya Ranjana Nirmala Charita Nirupama Yogendra Mahateja Nataraja Viraja Asha Pasha Nasha Isha Nirupama Guna Sadana Charana Neeraja Dala Nayana Kashayambara Veshadharana Kaliyuga Avatara Kaliyuga Avatara

}2

}2 }2 } }2 } }2 }2

Balavihar CT Bhajans.doc35. Bhajan on Lord Hanuman Veera Maruthi Gambheera Maruthi (2) Dheera Maruthi Athi Shoora Maruthi Geetha Maruthi Sangeetha Maruthi Daasa Maruthi Ramadaasa Maruthi Bhaktha Maruthi Parama Bhaktha Maruthi (2) Veera Maruthi Gambheera Maruthi (2) 36. Lord Ayyappa Bhajan [Swamiye sharanam sharanam shri ayyappa ayyappa sharanam sharanam shri ayyappa] --2 [Shri dharma shaastha sharanam shri ayyappa Shri Shabarisha sharanam shri ayyappa] --2 [Shabari Girisha Sharanam Shri Ayyappa Shambhu Nandana Deva Girishwara]--2 [Sharana Vatsala GangaDharaSula Sachidananda Namo Narayana] -2 [Swamiye Sharanam sharanam shri Ayyappa Ayyappa sharanam sharanam shri Ayyappa] --2 [Harihar suthane sharanam shri ayyappa Shri Dharma shaastha shri shabarisha] --2 [Kaliyuga varada kali kala deva Sharana-gata ne Shara-vana Sodara] [Swamiye Sharanam sharanam shri Ayyappa Ayyappa Sharanam sharanam shri Ayyappa] --2 [Kar-pura priyane sharanam shri ayyappa Kaa-nana vasa shri shabarisha]--2 [Mangala roopa mangala dayaka aapat-baandhava anatha-rakshaka] --2 [Swamiye sharanam sharanam shri Ayyappa Ayyappa Sharanam sharanam shri Ayyappa] --2

Page 7 of 837. Bhajan on Lord Ganesha Vighna Vinashaka Vinayaka Vishwadhara Vinayaka Mooshika Vahana Ganadhika Modaka Priyahara Ganadhika Chamara Karna Gajanana Vilambita Sootra Gajanana Parvatiputra Namostute Pankajanetra Namostute } }2 } }2 } }2 } }2

Repeat the whole Bhajan once through at a faster pace without repeating the lines as indicated above. Then end slowly withVighna Vinashaka Vinayaka Vishwadhara Vinayaka 38. Lord Krishna Bhajan Gopala Radha Lola Murali Lola Nandalala Jaya Murali Lola Nandalala Gopala Radha Lola Keshava Madhava Janardhana Vanamala Brindavana Bala Murali Lola Nandalala Jaya Murali Lola Nandalala (At a faster pace) Gopala Radha Lola Murali Lola Nandalala Jaya Murali Lola Nandalala (End at a slower pace) Gopala Radha Lola }2 }2 }2

}2 }2 }2

[Shri dharma shaastha sharanam shri ayyappa Shri Shabarisha sharanam shri ayyappa] --2

Balavihar CT Bhajans.doc39. Bhajan on Lord Rama Sree Ram Ram Ram Raghunandana Hey Ghanashyam Sree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sree Ram Ram Ram Raghunandana Hey Ghanashyam Raghupati Raghava Raja Ram Pateeta Pavana Seeta Ram Sree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sree Ram Ram Ram Raghunandana Hey Ghanashyam Sree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Sree Ram Ram Ram Raghunandana Hey Ghanashyam

Page 8 of 8

} }2 }2 }2 } }2 } }2 }2 } }2 }2 }2


Top Related