· dr. n.j.shah dr. anand h dr. jaydeep d. kagathara dr. lopa vaidya urja dholakia mrs. manisha...

of 7 /7

Upload: others

Post on 26-Jul-2020

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay
Page 2:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay
Page 3:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay
Page 4:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay
Page 5:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay
Page 6:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay
Page 7:  · Dr. N.J.Shah Dr. Anand H Dr. Jaydeep D. Kagathara Dr. Lopa Vaidya Urja Dholakia Mrs. Manisha Makwana Dr. Ramesh Pradhan Dr. Rosy Lekharu Dr. Ragini Singh prashant Jadav Dr. Vijay