ems huawei n2000

Download Ems Huawei n2000

Post on 17-Oct-2015

126 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  1/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI1

  Ti liu hng dn vn hnh h thng qun lN2000 Huawei

  Mc lc

  1 Hng dn chung............................................................................................... 2

  1.1 Chc nng ca h thng EMS .................................................................... 21.1.1 Qun l s topo mng......................................................................... 21.1.2 Qun l ti nguyn ............................................................................. 21.1.3 Qun l li ......................................................................................... 21.1.4 Qun l hiu nng .............................................................................. 21.1.5 Qun l bo mt ................................................................................. 21.1.6 Qun l cu hnh ................................................................................ 21.1.7 Cu hnh dch v qua giao din ho (provisiong) ........................... 3

  1.2 Cu hnh trn thit b mng (cc router NE40E) ......................................... 32 Ci t client...................................................................................................... 33 ng nhp vo h thng..................................................................................... 34 Qun l topo mng............................................................................................. 3

  4.1 Nhp thit b .............................................................................................. 34.2 V topo mng............................................................................................. 5

  5 Qun l ti nguyn............................................................................................. 75.1 Qun l ti nguyn thit b ......................................................................... 75.2 Qun l ti nguyn kt ni (link) ................................................................ 7

  6 Qun l thit b (qun l tng phn t)............................................................... 87 Qun l li....................................................................................................... 19

  7.1 Thng tin chung v qun l li................................................................. 197.2 Gim st cnh bo mng .......................................................................... 217.3 X l cnh bo......................................................................................... 227.4 Thit lp phng thc thng bocnh bo ti ngi dng ....................... 24

  8 Qun l hiu nng ........................................................................................... 258.1 C bn v qun l hiu nng .................................................................... 258.2 Lu qun l hiu nng......................................................................... 348.3 Cc bc cu hnh qun l hiu nng................................................... 34

  8.3.1 Lp k hoch ti nguyn gim st ..................................................... 348.3.2 Cu hnh template............................................................................. 358.3.3 Cu hnh Instance ............................................................................. 35

  8.4 V d minh ho ........................................................................................ 358.4.1 V d v cu hnh qun l CPU.................................................... 358.4.2 V d v cu hnh gim st lu lng ca interface ...................... 40

  9 Cu hnh dch v.............................................................................................. 459.1 Cc bc cu hnh.................................................................................... 45

  9.2 Cu hnh c bn ....................................................................................... 469.2.1 Cu hnh Tunnel ............................................................................... 469.2.2 Cu hnh Policy cho QoS.................................................................. 50

  9.3 V d minh ha ........................................................................................ 509.3.1 Cu hnh VLL .................................................................................. 529.3.2 Cu hnh VPLS ................................................................................ 74

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  2/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI2

  1 Hng dn chung

  1.1 Chc nng ca h thng EMS1.1.1 Qun l s topo mngChc nng ny ca h thng cho php xy dng v qun l topo mng.

  Ngi dng c th xem c quan h gia cc thit b trn mng v c mt giao din

  trc quan cu hnh thit b.H thng c kh nng thng k s lng v thng tin trng thi thit b bng mu schin th trn s .H thng c th t ng pht hin thit b mi c thm vo 1 node mng.

  1.1.2 Qun l ti nguynChc nng ny c mc ch thu thp thng tin v thit b trn ton b mng do hthng qun l qun l, gip ngi dng c th bit thng tin v cc thay i v tinguyn mng: thng tin v s lng frame, slot, board, subcard, port trn thit b.H thng c kh nng sp xp thit b theo hnh cy (resource tree).

  Ngi dng c th tm theo tn, kiu, nhm, a ch IP, trng thi.

  1.1.3 Qun l liChc nng ny gip gim st mng theo thi gian thc. Cc thit b gi thng tin cnh

  bo ln h thng bng giao thc SNMP v1, v2, v3.H thng c kh nng phn tch nguyn nhn gy ra cnh bo, ch ra mc nghimtrng ca cnh bo (bng mu sc).

  1.1.4 Qun l hiu nngChc nng ny qun l s vn hnh ca ti nguyn trn mng (cho bit thng s %CPU, b nh, , s lt truy nhp, s phin PPPoE,).Cho php t cc thng s vn hnh gii hn. H thng s gi cnh bo khi thng svn hnh vt qu gii hn.

  Ngoi ra, h thng cn gim st c lu lng mng v thng s SLA: tr, mt gitin ICMP, TCP, UDP, SNMP, mt gi tin d liu gia cc node mng, tr kt ni,

  1.1.5 Qun l bo mtChc nng ny gip h thng qun l ngi dng, qun l mt khu, nhn thc, cpquyn cho ngi dng.C th ghi li qu trnh lm vic ca ngi dng.Cho php ngi qun tr buc ngi dng khc phi ng xut khi h thng khi nhnthy h thng b nguy him. H thng c kh nng kha client khng cn c quyntruy nhp vo h thng.

  1.1.6 Qun l cu hnhChc nng ny gip qun l s lng frame, board, port, trn thit b.Cc interface c h thng qun l bao gm: Ethernet, POS, interface o: sub-interface, trunk interface, loopback interface, Qun l VLAN, QinQ, ACL, QoS, HqoS,...

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  3/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI3

  1.1.7 Cu hnh dch v qua giao din ho (provisiong)H thng h tr vic cu dch v VPN qua giao din ho :

  To tunnel policy To PW To VSI To VRF

  1.2 Cu hnh trn thit b mng (cc router NE40E) h thng qun l c cc thng s ca mng trc tin ta phi cu hnh cc thams trn thit b mng

  Cu hnh SNMP trn cc router NE40E (file nh km). Trong trng hp c t access-list th phi permit cho a ch server

  123.29.0.162

  2 Ci t clientBc 1 : ng nhp vo a ch http://192.168.0.2:8080/caudownload Java v ci t

  javaBc 2 : Sau khi ci t xong Java th click Setup download phn mm N2000ClientBc 3 : Ci t N2000 Client

  3 ng nhp vo h thngClick Start> Programs> iManager N2000> N2000 Clientng nhp vi account/password (tntnhview/huawei123/) v d : ti Long An s caccount/password l longanview/huawei123/. m bo an ton th cc account phithay i mt khu ngay sau ln ng nhp u tin.

  4 Qun l topo mng

  h thng qun l c topo mng trc tin phi nhp thit b vo h thng sau nhp link kt ni h thng v topo mng.

  4.1 Nhp thit bBng cch nhp di a ch loopback ca cc thit b mng (theo quy hoch IP mitnh s c 1 di ring bit). H thng qun l s dng giao thc ICMP ping n cca ch trong di nhp vo, a ch no ping thnh cng th s a vo h thng qun lv h thng qun l s dng giao thc SNMP thu thp cc thng tin ca thit b.Bc 1: Trn thanh menu chn File> Auto discovery

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  4/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI4

  Bc 2 : Click vo biu tng bn phi ca trng Device Type chn kiu thit bnhp vo h thng, y kiu thit b l NE40EBc 3 : Trong trng Ping Times, t s ln ping n thit b. Gi tr l xxxBc 4 : trng Timeout(s) t chu k cho vic pingBc 5 : Trong trng Layer, t gi tr layer tm thit b. Gi tr layer l 3Bc 6: Click Default SNMP Parameter, trong hp thoi Set Default SNMPParametert cc tham s SNMP. y l public/privateBc 7 : Chn Name Device By IP.Bc 8: Trong trng Physical Path chn Physical MapBc 9 : Click Add. Trong hp thoi IP Address Ranget a ch IP u v IP cui,subnet mask ca di a ch loopback, sau click OK. Di a ch va nhp s cthm vo bng IP Address RangeBc 10: Click Filter nh du cc a ch IP khng mun thm vo h thngBc 11 : Click NextSau 11 thao tc trn l h thng qun l qun l c cc thit b mng MAN-E(UPE v PE-AGG)Sau khi nhp xong thit b c th B sung thm cc thng s System Name, Location,Contact ca tng thit b

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  5/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI5

  4.2 V topo mngH thng h tr vic to links vt l nhn cng v t ng. V mng MAN-E c rtnhiu links vt l nn khuyn ngh s dng vic to links t ng.i vi cc link kt ni ln BRAS v PE s cu hnh nhn cngCc link kt ni trong MAN-EBc 1 : Trong Resource Managementclick Link Management

  Bc 2 : Trn tab Link Managementclick Import Link

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  6/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI6

  Bc 3 : Trong hp thoi Import Link, chn IPViewtrong trng SelectViewvclick Query.Bc 4 : Click chn cc Avaiable Linkvo hp Selected LinkBc 5 : Click OK.

  Cc link kt ni ln BRAS v PE

  Bc 1 : Trong ca s ca, click tab Resource Management. Chn Network

  Resources> Link ManagementBc 2 : Trn tab Link Management, click Import Link

  Bc 3 : Trong hp thoi Import Link, chn IP View t Select Viewdrop-down list.Click Query.

  Bc 4 : Trong hp thoi Selected Link, chn cc link kt ni ln BRAS, PE, clickOK.

 • 5/27/2018 Ems Huawei n2000

  7/81

  HNG DN S DNG EMS - HUAWEI7

  Sau cc thao tc trn ta s c topo mng:

  5 Qun l ti nguyn

  Cho php qun l ti nguyn thit b, ti nguyn kt ni (link), qun l ti nguynabnormal, qun l s thay i ca thit b.

  5.1 Qun