gampaha wickramaratchi siddhayurveda ausheda all ayurvedic ...g ehela 360 200 110 ikshuramrutha 370

Download Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda All Ayurvedic ...g Ehela 360 200 110 Ikshuramrutha 370

If you can't read please download the document

Post on 17-Aug-2020

25 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  1

  157A, Kandy Rd, Galthotamulla, Yakkala

  TP No. – 0332224840/0335678244/0777987272

  wickramaratchisidhayurveda@gmail.com

  www.gampahawickramaratchi.lk

  Arishta 750ml 375ml

  Amurtharishtaya 280 160

  Abhayarishtaya 280 160

  Ashwagandharishtaya 340 190

  Ashokarishtaya 270 160

  Arjunarishtaya 400 230

  Kutajaadhyarishtaya 400 230

  Kadhiraarishtaya 260 150

  Jirakaadhyarishtaya 420 240

  Dhanthyarishtaya 300 180

  Dashamulaarishtaya 380 210

  Draakshaarishtaya 700 380

  Devadharvyaarishtaya 320 190

  Dhathreearishtaya 370 215

  Nimbarishtaya 270 160

  Pradhararishtaya 380 220

  Balarishtaya 500 270

  Babbularishtaya 400 230

  Musthakarishtaya 290 175

  Seegrurishtaya 250 155

  Saraswatharishtaya 330 190

  Vidangarishtaya 620 340

  All prices listed are in Sri Lankan Rupee value and prices are subject to

  change without prior notice.

  Pharmacy is open daily from 8:30am-6:00pm (except on poya days).

  Channeling services and Panchakarma are available on prior appointment.

  mailto:wickramaratchisidhayurveda@gmail.com http://www.gampahawickramaratchi.lk/

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  2

  Aasawa 750ml 375ml

  Aravindasawaya 300 180

  Usheerasawaya 260 160

  Kanakasawaya 250 150

  Kumaaryaasawaya 380 220

  Krimiasawaya 320 190

  Chavikawasaya 470 270

  Chandanaasawaya 280 160

  Pippalyadyasawaya 360 200

  Punarnawaasawaya 330 190

  Lashunaasawaya 440 240

  Lauhaasawaya 260 150

  Shariwadhyasawaya 320 190

  Balm Small Large

  Charmakanthi Balm 80

  Dhusthura Balm 80

  Nimbaadhi Balm 80

  Paamaa Balm 80

  Maardhawa Balm 80

  Rujaahara Balm 100 150

  Rohane Kaash Balm 100

  Warnaka Srutha 50 100

  Arsas Balm 120

  Aluham Balm 120

  Balm 100g 50g

  Dhashaanga Balm 350 180

  Laakshaadhi Balm 260 135

  Snigdhaalepaya (Balm) 140

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  3

  Syrup/Paniya 750ml 375ml 180ml

  Ardraka 580 310 165

  Ehela 360 200 110

  Ikshuramrutha 370 205 115

  Iramusu 650 345 185

  Udumbara 370 205 115

  Kantakaari 520 280 150

  Kapparawalli 490 265 145

  Kushmaanda 350 195 110

  Gotu 380 210 115

  Gokshura 460 250 135

  Chandana 640 340 180

  Jambeera 400 220 120

  Thriwuth 450 245 135

  Dhaarvi 470 255 140

  Nelli 490 265 145

  Prasaarani 370 205 115

  Batu 390 215 120

  Bilwa 370 205 115

  Brahmi 400 220 120

  Madhuka 540 290 155

  Wacha 400 220 120

  Waasa 380 210 115

  Welpenela 370 205 115

  Wel Thibbatu 500 270 145

  Shathawari 360 200 110

  Sherbatheshol 470 255 140

  Siddhajeewamrutha 680 360 190

  Senehe 440 240 130

  Haridra 480 260 140

  Rakthaka 320 180 100

  Ushira 300 170 100

  Penela Amukkara 750 395 210

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  4

  Kwatha 750ml 375ml

  Amurthawrusha Patolaadhi 230 145

  Agraraja 530 290

  Eranda Sapthaka 240 140

  Katpaladhi 520 290

  Kapahara 650 355

  Kulaththanbilwa 330 195

  Shudhramrutha 450 255

  Chirabilwaadhi 450 250

  Thaamalakyaadhi 350 200

  Thrikatukaadhi 530 295

  Thripala 260 160

  Dashamula 220 130

  Dhanthimoola Bala 260 150

  Dhaaruparpata 350 205

  Dhenibha Dhebatu 270 165

  Dhanyaadhi Panchaka 360 210

  Nawakaarshaka 340 190

  Nagaraadhi Panchaka 370 215

  Patola Katukaadhi 400 220

  Panchamuli Laghu Dhraakshaa 320 190

  Pathyakshadhaathri 230 135

  Pakshaaghaatha Vaayu Shunya 360 210

  Punarnavaashtaka 460 260

  Bala Bilwa Shunti 300 180

  Maha Manjishtaadhi 360 210

  Maha Raashnaadhi 320 190

  Maha Rathhadun 430 245

  Medhahara 380 220

  Yakshakshyaadhi 250 145

  Raashnamurthaadhi (Rasna Sapthaka) 320 190

  Raktha Shodhaka 260 160

  Rektha Devduru 400 230

  Lunu Iguru Kollu 360 210

  Sharkaraadhi 480 260

  Shathawari Gopakanya 400 230

  Shariwaa Thriwuth Dhraakshaa 420 240

  Harithaki Gokshura 220 140

  Sinhaasya Panchamuli 200 120

  Nirgundi Lashuna Seegru 350 180

  Shreshta Nimba 320 190

  Mudhgaasalaajaadhi 520 280

  Hingu Ashtaka 270 155

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  5

  Oils 750ml 375ml 180ml 100ml 60ml 30ml

  Arshas 2950 1495 760 425 270 270

  Ashwagandha 5500 2780 1400 765 480 480

  Irimedhadhi 2400 1230 630 350 220 220

  Uluwa 2240 1140 580 330 210 210

  Kumaripadma 2350 1195 610 345 220 220

  Kumari/Scented Kumari 2500 1280 650 365 230 230

  Kubija Prasaarani 2600 1330 680 380 240 240

  Kesharanjani 2160 1100 560 320 200 200

  Kolashelasma 2550 1350 660 370 235 235

  Sheerabala 3300 1680 855 470 295 295

  Shuddabala 3300 1680 855 470 295 295

  Guduchiyaadhi 2570 1315 675 375 240 240

  Chandrakaanthi 2050 1045 535 310 190 190

  Thripala 2800 1430 730 405 250 250

  Dhashawaga Prameha 3050 1545 785 440 275 275

  Maha Narayana 2700 1380 710 390 250 250

  Nishadhi 1580 820 425 240 165 165

  Neergundayaadhi 2800 1430 730 405 250 250

  Neelayaadhi 1500 780 400 230 150 150

  Pilissum/ Burns 2450 1245 635 360 230 230

  Pinda 2400 1230 630 350 220 220

  Pushpakesha 1650 845 435 250 160 160

  Batu 2350 1200 620 345 220 220

  Balakoranda 2280 1160 590 335 210 210

  Bhrugaamalaka 3100 1580 800 445 280 280

  Mahamaasha 3800 1930 980 540 340 340

  Mahathuwaala 2000 1030 530 300 190 190

  Mayurakanthi 2150 1100 570 320 200 200

  Rathuloonu/ Red Onion 2630 1345 690 380 240 240

  Lashuneranda 3500 1780 905 500 310 310

  Waatha Viduranga 3200 1630 830 460 290 290

  Visarpahara 1320 680 350 210 130 130

  Siddharatha 2260 1160 590 335 215 215

  Shulahara 1300 680 360 205 135 135

  Saththawaadhi 1700 880 450 260 165 165

  Sarwavishadhi 2250 1155 595 330 210 210

  Sarshapaadhi 1500 780 400 230 150 150

  Swalpamaasha 4000 2030 1030 565 350 350

  Hori 1100 575 295 180 130 130

  Seethodhaka 1525 795 410 235 155 155

  Kadum Bidum/ Fractures 1800 930 480 270 175 175

  Baakuchi 180

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  6

  Grutha 400g 200g

  Ashwagandha 2300 1150

  Chaglayaadhi 2200 1100

  Panchathiktha 1100 550

  Palakalayaana 1570 750

  Brahmi 970 485

  Arka 750ml 375ml

  Mundi Arka 190 115

  Sera Arka 190 115

  Surabinimba Arka 190 115

  Bilwa Arka 190 115

  Rashna Arka 190 115

  Nirgundi Arka 190 115

  Dashamula Arka 190 115

  Medhahara Arka 190 115

  Madhumehari Arka 190 115

  Eranda Sapthaka Arka 190 115

  Dharu Arka 190 115

  Rasayaana 100g 50g 200g 400g

  Ashwagandha 160 85 340 660

  Chyawana 200 105 420 820

  Kushmanda 160 65 340 660

  Prameha Gajakeshari 230 120 480

  Thila Rasayanaya 190 100

  Dhathree 120 65 260 500

  Pramehankusa 390 200

  Bilwa Modhaka 180 95

  Amruthasharkara 150 80 340

  Maanibhadra Modhaka 170 90 360 700

  Kohila Padma 200 105

  Ranahansa Rasayanaya 420 215 860 1700

  Rashonapinda 280 145

  Rajatharpana 180 95 380 740

  Vaajikarana 250

  Lashunapadma 270 140

  Vidaari Modhaka 85

  Shathawari Modhaka 360 185 740 1460

  Surechani 150 80

  Hasthibala Rasayanaya 360 185

  Sarasawathi 210 110 440

  Haridhrakandaya 230 120

 • Gampaha Wickramaratchi Siddhayurveda Ausheda

  All Ayurvedic Medicines, Manufacturers & Distributors

  PRICE LIST

  7

  Kalka 100g 50g Mini Pack

  Desadhun Kalkaya (Ratha Kalkaya)

  180 95 50

  Nawaratna Kalkaya 210 110 50

  Buddharaja Kalkaya 585 300 70

  Sharkaradhi Kalkaya (Ladharu Kalkaya)

  300 155 50

  Chandra Kalkaya 220 115 50

  Guggulu 100g 50g Guli/Tablet

  Kanchanaara 850 430 4.50

  Kaishor 860 435 4.50

  Gokshuradhi 800 405 4.50

  Thrayodhasha 750 380 4.50

  Panchakiththa 940 475 4.50

  Yogaraja 800 405 4.50

  Maha Yogaraja 970 490 4.50

  Raashnaadhi 760 385 4.50

  Paana 750ml 375ml

Recommended

View more >