gangaprasad vimal ka srijanatmak sahitya : ek ... ... s=iaآ»"â€‌â€کi 9 fa...

Download GANGAPRASAD VIMAL KA SRIJANATMAK SAHITYA : EK ... ... s=Iaآ»"â€‌â€کI 9 Fa G'I3’~Eï¬پ a=FaaI“i1

If you can't read please download the document

Post on 21-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 33

  gm? aezrra

  1:=zTIfi——IFIT W33“? Fem’-‘r afar trr Paar: awrfi I3

  tI—I;~'€-‘I I{.-Esra"? aITgF=I&' 1"“a'=a°r $13331‘ a°r éfiwaa crr FEIHTI arm‘

  aIF=IaTzf a=IaT % I fie: afi 21TFa1‘RIc$ HTTT “ea?! FEITFIIEI

  =I:fl‘ a?a’°r I 53 31T=I°f 21:3 EFITEITT 1’: war urn’ fi={TT=FT

  9‘=«'T‘FEfi tr?a°ra‘ I 36 2111 :fiaa$a°rIsv1:IzzTz‘i$T an-313‘

  IIHTPEH avré qu aft-:Is=: fr efit aI=J2=It Isa? % I as ‘TF7-TTTT

  arr Fain =13’? afiaw =g=r«‘§—oaI‘eI———I 3 I 2113 1‘7Ir~IFa

 • 31¢

  =mafi."dIj:,ITa»*TnTm=I1r? IETIJT I 3 rrfita

  a‘» agar? 12%! Famfif an‘ what I? fi I sI=IaT aITFzi$ F'a=r==rcIT I} a1‘gs'1‘a zfr I =rPIv11'Ha: :I=I$ n=I if ah BIT!’

  aIzI=a?1sI a°r Fa=mTFra'1‘ J2?! F-WI I an arm Inter a:°r sI=IaT

  3 $1? 65?‘ aavfié 974?-‘I fiI‘a;:,=IIi:T=g‘€eI7‘I2é.‘é5I‘“ezIraIi'3Ia:Te5

  FEHUT 7? I (T235601 ¢In%‘z1, v.aFfi arFarcr, ‘ETFH _Fa$T=fa

  aITFz: $ P316723 mm fiar 13!‘ a=II‘1qPaa: U1! HTPISE its 1}

  rvI'?‘vI?' as? ya; a=ITzIT I éfflqfi Fmr i’I firm E'T'k'-I 1“aPs1==I

  31:32:?‘ 91 aI=IaT $1‘ qqag; a=IT9I air gum Pam I :Ia=IT av?

  'a1jqI”r mm am am §T =I°rF‘«=I 3 Pas: i'~|'m!'I arfi 3 Pam ézrrr

  Paar I '32: aafalfi 1143.11 5IT1?|°f’€I r-I=IaT an njsar ar:I=IF=.§rTsI sf43:,I°r In 8 #1:‘ l'

  flfifi I3=1"T=I afizzfu‘ 3 am? Fa"I‘=r:=I an-ézrif zfr I

  126 J7‘? 311,1-,I°r $ fat: :I=IaT as? ua»"FaI=I 6I»"1'={T 2IT FIT q1:Ir°r

  aI?t:rI=I1IT=I!1fI"a‘3T§‘=Ia5’°r TI-5F‘TT7:171T:YT|3Fl31"T'T‘§’3“*'t-'?":'T

  9a1‘T«Ia $T’c€T-1TTElT-QTIMTIST - $ 'P.TT={ tr: ara mn'r=a afi­

  ?:rITrIa~'°r :1T1srTI3:s‘1fi?FI°ra»'i‘aTea =rTeITa=IT=! I

  I900 §- 13 am area? cr1°a.esT BETFIIH 3% F-m°r I

  I903 13' 1=!€TE'.°TT gm? 37Ff

 • 35

  f’:é'

 • 36

  :z3'~I zI'zITzi 23 am HI‘-—-5:5 a:°r fir

  EFZF T“.-:rc.*2gaa% zrtmfi U6 =I'

 • 37

  :§FITE:m°r EFEHT EI‘F3aam°r éaar fi sI=3"rFUIa

  afaar ‘:3 I F:éa°IqrI°r=I aITas1I‘—==,.a was cum? 5: 1ruT=I III

  Hen z~:I1‘*cI'aaI2‘I %‘IaHT a:’I sngaar a°r nzfr I mt:-Ia1z°I a-

 • 38

  .aI?tF?T?-rrH1‘ts'&aI-*9'Pfi trqfi arm! Itffii |'l FaITz9§Fa

  $°T Pa?-Iaavfirai‘ 3 am am =IT=Ia 1=I=I 3’? F=I=1aaT 3? if _

  :§1‘«:TaTa°ra*FaaTfi'awfiFm=f°r% I sz1$f‘«=IvFa

 • 39

  2=IT1°ir?e:I 3 i‘—cI5m =3‘ z=ITnTP:-Ia: nPan°IT«IaT a-'i* Fem 'RIT=I 3 I

  am GFIFIT 6"‘r ‘Fa'—‘cI=I 5rU1T?«I"‘r if aa?-ITE: an FITFIT % I n1‘a°fT«I‘T

  a”‘r aI1°i'a=ITI:r.a'F=II“F:I§*'TT‘a€IqaTnT=I21 aIi=I‘c11sa'a"‘r=IzI‘r I

  Pain 3 new z‘I rad =I'I'sfi:rfi 5? -I=aTef‘r=IFIT F|"JTT.I 3:1‘ anfi aunt

  TTHFT Ifi an I éfi-I:=I aa aa f%I=I1——fi‘ Ha‘ 1=.:,Iz;fi‘ aw arrfirvm

  qfir was {EFT an I aTI=IiI‘zf’r Faawtarn‘ sfi EIWPIIE PM 3?

  gfi zfi I um-mar I934 §- fi“a"1‘§IH HIIIFEBE crTz“f’a-7'1‘

  ' 1=zITtI‘-IT 3} I I°:a"‘I"a Fara1=.aT=:Iz afi Fafifuifi, a‘rI1TrI ET aa-Ira aT1%3II=II1=IT1":«Ia=:I"Ia=I$zIzIT:fI$a'Ti‘13=I1zf‘z=I%2§

  zI?a%a‘~ F?~Iua=IaT as? E-Ian ETFEZIT I

  I935 §- if Wm 1? aITa?P:rIa '5r?7,1n°I-c: TT§3'i5l mafi­

  f‘zTE$I=I" 23 firm tn‘ Est I936 's§- 1}‘ aafia 13' 'g11?aI'fiT~I fines

  ifa'a*‘T"ezITq'=ITig§IzI=IT=r1"a$*a=rI3'§=IH=a'a”r9Ia? =IT¢*'I

  Paar 311%‘ g=IFaa12°r ash 12%! HT‘F‘€?J 3 ma 3 aIF=raTz'i m

 • 40

  gar 2 I s=Ias’°r ‘=IT'=€lfiT E, '5?-IT zrcfcr zafiaana aITaTr crr

  fiari, 1‘am=;a1=IaI°r%a=ITa11a=Tif21=aTPaaa2Ira14231=u$?a'1a 3, Fsnfi Ifim" war asr~ITa-WIT #aIrI9I aI'—1=Ia Erna Pair 1! I '

  s*=*s?‘3I I-ru1o"I n1=IafiT 5; Faat'I$ -

 • 4|

  ifitr 1%‘ 91IFaafi°r afaar =I1'cIz‘faIz°r HfI==I 131 aI=1rf’°Ia

  rI=ITaT=n}I"r E$FaaT i I Zfifi vmrarfi 8af‘aaa*cIT IPI $1‘:-aT as?

  qua a-+r$ qua aT1=ITF:IeI' trzmi 1} :-fisfi asr asrzff Pa-#217 I ?fia°r

  qrfi=I aI1'avfi‘=I_I3 rTsfI'a %a'-11' tie! i§TaTa1z°r aTu:IT1°'a=Ia-‘EIT an

  Fat-a:Tt Esra tgu 9’nFa1zTz°r as‘I'°aaT 3 I91 ‘=mT& 3 Wm? 31‘ 3lT‘€"lTlT-I an-9I 5% am? Ft‘!-‘UT! 2131’ 5mTaTa"r aI:wcr‘F=Iss aPaaT

  3? afinaar & 1&1? err qrzri arurfi-Ia: mrrfi a°r airfrar i I "at-Strrrrmf a‘I2=;Faaa:°r%a=IT%I9=1Paa1z"ra»'FaaTFs?fi

  air-aa:Iv1aiI'arF&$2m2:aa'Pa&*=Ifi‘na»*°rI zaa-*Tt2a:eI:TIUI

  :ma’°ra1“a¥IzIm'nTT":ImTiI :I11HTdfi=‘#'-ozI1°3a1zi'!

  é‘zI1‘aa¢zI1=I1=:T:afi‘a

 • 42

  1==ItTnT. war as n‘ra#1 rs? :uI=m F:-:2:IT I an rIT=If‘aa?I1' :3

  g:I?11aTa‘I EFTE z'I'é2r=IT arr Fan-"I §aIT I

  I943 1}‘ 9?:-'TF_=I1EI ‘arm-cars’ am am: ITTT

  2=I-nrrfia '9???‘ #13651‘ % 91:’I=IaIz°r afmré Pam :3‘ aafi

  aIFz-:IsI: «Huh Fa-

 • 43

  a1“:EITfi‘uTt?.'aFaFIa-?ITtz3“F=IrTs1Ta=T1';=.rz°rw1'UT5ITaT%I

  aT‘F‘

 • 194

  s1=r9asTr%ia1uaa1?v1=rrvaz‘ra1a°r%’P6

  Er=1‘I‘11aTa‘T?=1?1°afiT=f°r m=1'”'T=1‘:?1=a°fta6T7='£1 tr11=crIT2?tf’$?a

  aa'I9rau‘«-Fr $P~‘..'fiT?l a1113‘11Taf”azTa°r11T=1fi1aE1T'e"T=ra’1’

  aFfi=rtza"Tar-1T21Ifi%I =nzaw:r1I;=.'Fswrra°ra

 • 45

  mart 3 Pan §=I'!‘a”r a=I 'na°r I TT3Ffi‘PT-I'$ aII°-ezzrar a='r”r

  (fr I FRET!’ $1‘ ‘Pa1°#==I 9757: afi aIT1"‘:1’IaI: a»

 • 1+6

  g'$I“FsFI "sI'r—*I’I"cr:I' aITFa 6-'7T fr =I% $935? $ F.=:a~'T

 • 47

  asFaaI‘ afi rI%fI %a=IT aw? =r'°r a?‘Fza< a=IT Paar I aI°Ia=I

  2121723 $7 FIT-‘CI 3°r =I€‘I a»*F.=:a’I' 3? Fat ifizfi % I am: 3:? afié

  afi 3121 3i§T

 • 48

  qn aura? 3 é'f§‘w1 $ i-fafi =3‘ fr =m"‘r a:FaaT rrrntrn ET

  Panawr =13?’ 6:93 31161" '13: 11'

 • 49

  :

 • 50

  aEPaaT ET 9111: 9'5fTvI'€IT E’T ETT EFIVCTITI ETTI it

  CIT-IT EEET 2 FE aITgP=IE :«ITu=I ET FETTIIPEET 2} ET aIEfTaaT

  ET PEETH §3lT, ‘ET:-I E’T FETTE Fara if Ea T3 FEETTT ET aI’FETTI=I 91“‘9”2TTE’T EE 8 l" EEPEETE 91113 ‘cat 1°=I%a

  ETTFEETE 2 I EEFEETBI =I1‘=.rTI'rIE ETITTF‘:-IE1:-aTT1z'a.'

  EWFEE #’I‘T—IEaT ET 'IT=I€IeI VEET I EET PE ET:-I E°r Faé=I‘na

  ETETFEE EFTFEEPEET 1}‘ Efaana ma‘-ET ET 13.ET

 • 5|

  11:13 P=Izsza°r $F|‘I:'T % I 3'-‘GT3! =IrI°r asfiaar a-*°r aIF=15ITa

  smrr arr ?ana*Tr Pam‘ I ma mm 3? #1317} $ Fr-I11 amzr :ITwTa“rz°raF=IaTziaTv'!ImFatzaIa:1°aaTa‘r am:-rar

  atrafia am9ram°r ITEET?-l°f at ytfin Fzarré vrsar % I s=fi‘~°I

  a=n'R°r nfznr ET ?THT‘|'fi 31' Farr I W63 3 Fa aIaPaaT mm 3 quntrer as? 3FIT§

 • 52

  aITe_I,F=Ia= II1=Ia-at -’:l°3RT1fi mm?

  arfaa Haw =I=§ rr1°IF1=zfFItIT am!‘ am-42:73?‘ 1‘:

  qsrfi $1”?-IQ Faan 3 I F‘asIr=I 3’? 5F1'I¥I, ufafi nu:aT II?! aI’!‘cI?‘F‘1Ia"I15Iv1 9I anafr i=I'éa=II' 6? if was-an am Paar I as

  ma: iulaznm aI:"’r F1=uPa 61' 2=ITrI=IT 3!‘ I31‘ 3 I 3113 H1193 Ha

  §E§9'¥‘-=f?fi‘=E§I=|5T133'a'|~‘flFI25B ua1°39ruI9a-*Tra’°ré2‘I=I°r

  aw Fmrr a=I mm‘ 3 I Fairm, aITgF=1a= Fnar mi! zn‘F=sfi

  maar % =11-—Ia 3‘ z=I1‘1a;Paa»' mfifiai HWTFJE tzé! rI'I‘Fr.=:TF1a=

  z=I'a*=eI’I" afi‘ 7-l‘l'5j§ a=IT Paar I crrnrrr '5? q;v‘Ifi: HWT3

  am‘ aTef=Ia»?IT 3? man aIrI=IT9I 3? war 3113‘ =Iz"I‘ § I aa1‘Fa:

  aa'ua»'§1°aeIE11?Im=I1"naFIT1?%I 311$ =fi?IruaFafiTn"r

  -caFaa :1 an‘ q‘I'trrT as aw av? arafiamr % a? 3131' Ha:

  aIFaraT2I°rE:f“cIa%a?zIa1a=;¢ta=éEa»'1‘cIT% I 311

  BET: aITgF=Ias raw zfaauna F-szfir 13‘ 213:5 =f‘r =1’ 61' urT=‘I

  a:°rFaa$FITa’I‘s‘fl I67? I as aIF=IFrIaaTam‘nFaua'aanTa

  a=°r P121136 «'5? =fi=1% $ Fan $T§7L-E? nT=rc‘: a1°=I'~?‘I7?I F‘G’13'|"$‘ Ear

  2? I Fau.a:»I°r9I eIv=fia?a?ITa°I‘I’4'a«ITef=r:»' 1=!I——I:-:a»”°r's*n Hm

  ‘F1=4FcI a? *a*T1‘Y‘TIa a»*I9I

 • 53

  “tr: l3IGl$ 31% 31*}: Paar 6% as

  zrrfqruzairsafiuaaa I z=rs=iT=r§n'i |§‘l'HT‘5l"f':fi={T?z"-3?T1'FE$TI|"

  1333 ii um ass n=gs=: Fa1“=1==r asrz:1“;"3!'-a«:v*e«=I 3 I

  :Fia»""rm—e'

 • 54

  a=raT% auTfi E:-'7T =fi‘aaT

  rrTFIaT1°ras zm=aT 1%‘ am’ 25% arrfi‘ 3) arm

  amfms In-Ia mar-aar an a=1=E.' 3!‘ RT 3 I fiéqwfi qs191aT%1a1z1=f’ras?anaTi?aat3£i1‘*—1na9«&PauasT1! 1

  =mr "Fcra? -c-u=n‘a's°r«=rra srf’a=1 war ma an rsriu zaFaaa»"‘ra1F1=4HT=rsas?na°r% I =n1r:fia=Ia°r

  Fa=fi’Pm:Ta‘T am Earn 61%: §Q1‘anr~Ia»'€é 3',

  'a1ztfi aw F=n1«-1?! saw

  an?

  Frat -a=1‘1‘za’1‘ an II} 3 tfz‘ =91: I"

  213 fit-:=r 6? J=El5FTTT a‘. a"Ta afr fi‘s1=r°r 13' Fifi

  cm é i=l'flT=T % I arTr~fi‘a= if a? 5:3 cmtar 31?? F53?‘-THT FEET?

  337 % I In 37;: am 3"‘r=r 6??!’ 1‘*—{'I‘at aT=.'+'aTaas ‘F-afazfi‘

  E57 FIT?!-'-IT aw TE-'T =3 I are?‘ $ 1=!=ps‘

 • 55

  a°ra=r:?t2?t=t°rai‘aq'3tag?q=r=3'a"TIzn'EITaTa'?a

  :mr'31aTaT R I :.1°r:~:=1 HT? amcr 61‘ HT énam an, HTS aI1v‘iuT

  Sfmra. a1r=[«f|aTaTa?era‘a1==1'au*r9t13r:fa1==,% I azawérif

  W #0

  "a°ra'=r aré imr %

  am: ET e‘:a:Tr