hanuman puja & koti hanuman chalisa parayanam by devotees · tumharo mantra bibh¯ıs.a n a m ¯a n...

of 20/20
Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman Chalisa Parayanam by Devotees English 6905 Cipriano Road, Lanham MD 20706 Tel: (301) 552-3335 Fax: (301) 552-1204 E-Mail: [email protected] Web Site: http://www.ssvt.org buddhirbalaṃ yaśodhairyaṃ nirbhayatva-marogatā | ajāḍyaṃ vākpaṭutvaṃ ca hanumat-smaraṇād-bhavet ||

Post on 24-Oct-2019

33 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prayer Book

  Hanuman Puja & Koti Hanuman Chalisa Parayanam by Devotees

  English

  Sri Siva Vishnu Temple6905 Cipriano Road, Lanham MD 20706

  Tel: (301) 552-3335 Fax: (301) 552-1204E-Mail: [email protected] Web Site: http://www.ssvt.org

  buddhirbalaṃ yaśodhairyaṃ nirbhayatva-marogatā |ajāḍyaṃ vākpaṭutvaṃ ca hanumat-smaraṇād-bhavet ||

 • 2

  Contents

  ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

  ǁ śrī hanumān cālīsā ǁ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

  ǁ Sri Anjaneya Stotram ǁ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

  ǁ śrī āñjaneyāṣṭottara śatanāmāvaḻiḥ ǁ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

  ǁ śrīrāmamaṅgalaśāsanam ǁ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19

  Acknowledgement

  This document has been prepared using sources from the following websites:www.prapatti.comhttps://sanskritdocuments.org

 • 3ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁ

  śr̄ıh.śr̄ımate rāmānujāya namah.

  � �śr̄ınāmarāmāyan. am

  � �

  om. śr̄ıs̄ıtālaks.man. a bharataśatrughna hanumatsameta

  śr̄ırāmacandraparabrahman. e namah.

  bālakān. d. am

  1. śuddhabrahmaparātpara rāma

  2. kālātmakaparameśvara rāma

  3. śes.atalpasukhanidrita rāma

  4. brahmādyamaraprārthita rāma

  5. can. d. akiran. akulaman. d. ana rāma

  6. śr̄ımaddaśarathanandana rāma

  7. kausalyāsukhavardhana rāma

  8. viśvāmitrapriyadhana rāma

  9. ghoratāt.akāghātaka rāma

  10. mār̄ıcādinipātaka rāma

  11. kauśikamakhasam. raks.aka rāma

  12. śr̄ımadahalyoddhāraka rāma

  13. gautamamunisampūjita rāma

  14. suramunivaragan. asam. stuta rāma

  15. nāvikadhāvitamr. dupada rāma

  16. mithilāpurajanamohaka rāma

  17. videhamānasarañjaka rāma

  18. tryambakakārmukabhañjaka rāma

  19. s̄ıtārpitavaramālika rāma

  20. kr. tavaivāhikakautuka rāma

  21. bhārgavadarpavināśaka rāma

  22. śr̄ımadayodhyāpālaka rāma

  � � rāma rāma jaya rājā rāma

  � � rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

 • 4

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁ

  śr̄ınāmarāmāyan. am

  ayodhyākān. d. am

  23. agan. itagun. agan. abhūs. ita rāma

  24. avan̄ıtanayākāmita rāma

  25. rākācandrasamānana rāma

  26. pitr. vākyāśritakānana rāma

  27. priyaguhaviniveditapada rāma

  28. tatks. ālitanijamr. dupada rāma

  29. bharadvājamukhānandaka rāma

  30. citrakūt.ādriniketana rāma

  31. daśarathasantatacintita rāma

  32. kaikeȳıtanayārthita rāma

  33. viracitanijapitr. karmaka rāma

  34. bharatārpitanijapāduka rāma

  � � rāma rāma jaya rājā rāma

  � � rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

  aran. yakān. d. am

  35. dan. d. akāvanajanapāvana rāma

  36. dus. t.avirādhavināśana rāma

  37. śarabhaṅgasut̄ıks.n. ārcita rāma

  38. agastyānugrahavardhita rāma

  39. gr. dhrādhipasam. sevita rāma

  40. pañcavat.ı̄tat.asusthita rāma

  41. śūrpan. akhārtividhāyaka rāma

  42. kharadūs.an. amukhasūdaka rāma

  43. s̄ıtāpriyaharin. ānuga rāma

  44. mār̄ıcārtikr. dāśuga rāma

  45. vinas. t.as̄ıtānves.aka rāma

  46. gr. dhrādhipagatidāyaka rāma

  47. śabar̄ıdattaphalāśana rāma

  48. kabandhabāhucchedana rāma

  www.prapatti.com 2 Sunder Kidambi

 • 5

  Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH ssVt PrayEr BooK

  ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁ

  śr̄ınāmarāmāyan. am

  � � rāma rāma jaya rājā rāma

  � � rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

  kis. kindhākān. d. am

  49. hanumatsevitanijapada rāma

  50. natasugr̄ıvābh̄ıs. t.ada rāma

  51. garvitavālisam. hāraka rāma

  52. vānaradūtapres.aka rāma

  53. hitakaralaks.man. asam. yuta rāma

  � � rāma rāma jaya rājā rāma

  � � rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

  sundarakān. d. am

  54. kapivarasantatasam. smr. ta rāma

  55. tadgativighnadhvam. saka rāma

  56. s̄ıtāprān. ādhāraka rāma

  57. dus. t.adaśānanadūs.ita rāma

  58. śis. t.ahanūmadbhūs.ita rāma

  59. s̄ıtāveditakākāvana rāma

  60. kr. tacūd. āman. idarśana rāma

  61. kapivaravacanāśvāsita rāma

  � � rāma rāma jaya rājā rāma

  � � rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

  yuddhakān. d. am

  62. rāvan. anidhanaprasthita rāma

  63. vānarasainyasamāvr. ta rāma

  64. śos. itasarid̄ıśārthita rāma

  65. vibh̄ıs.an. ābhayadāyaka rāma

  66. parvatasetunibandhaka rāma

  www.prapatti.com 3 Sunder Kidambi

 • 6

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁ

  śr̄ınāmarāmāyan. am

  67. kumbhakarn. aśiraśchedaka rāma

  68. rāks. asasaṅghavimardaka rāma

  69. ahimahirāvan. acāran. a rāma

  70. sam. hr. tadaśamukharāvan. a rāma

  71. vidhibhavamukhasurasam. stuta rāma

  72. khasthitadaśarathav̄ıks.ita rāma

  73. s̄ıtādarśanamodita rāma

  74. abhis. iktavibh̄ıs.an. anata rāma

  75. pus.pakayānārohan. a rāma

  76. bharadvājābhinis.evan. a rāma

  77. bharataprān. apriyakara rāma

  78. sāketapur̄ıbhūs.an. a rāma

  79. sakalasv̄ıyasamānata rāma

  80. ratnalasatp̄ıt.hāsthita rāma

  81. pat. t.ābhis.ekālaṅkr. ta rāma

  82. pārthivakulasammānita rāma

  83. vibh̄ıs.an. ārpitaraṅgaka rāma

  84. k̄ıśakulānugrahakara rāma

  85. sakalaj̄ıvasam. raks.aka rāma

  86. samastalokādhāraka rāma

  � � rāma rāma jaya rājā rāma

  � � rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

  uttarakān. d. am

  87. āgatamunigan. asam. stuta rāma

  88. viśrutadaśakan. t.hodbhava rāma

  89. s̄ıtāliṅgananirvr. ta rāma

  90. n̄ıtisuraks. itajanapada rāma

  91. vipinatyājitajanakaja rāma

  92. kāritalavan. āsuravadha rāma

  93. svargataśambukasam. stuta rāma

  94. svatanayakuśalavanandita rāma

  www.prapatti.com 4 Sunder Kidambi

 • 7

  Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH ssVt PrayEr BooK

  ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁ

  śr̄ınāmarāmāyan. am

  95. aśvamedhakratud̄ıks.ita rāma

  96. kālāveditasurapada rāma

  97. āyodhyakajanamuktida rāma

  98. vidhimukhavibudhānandaka rāma

  99. tejomayanijarūpaka rāma

  100. sam. sr. tibandhavimocaka rāma

  101. dharmasthāpanatatpara rāma

  102. bhaktiparāyan. amuktida rāma

  103. sarvacarācarapālaka rāma

  104. sarvabhavāmayavāraka rāma

  105. vaikun. t.hālayasam. sthita rāma

  106. nityānandapadasthita rāma

  107. rāma rāma jaya rājā rāma

  108. rāma rāma jaya s̄ıtā rāma

  � �iti śr̄ınāmarāmāyan. am. sam. pūrn. am

  � �

  www.prapatti.com 5 Sunder Kidambi

 • 8

 • 9ǁ śrī hanumān cālīsā ǁ

  śr̄ıh.� � śr̄ıhanumānacāl̄ısā � �śr̄ıguru carana saroja raja

  nija manu mukuru sudhāri �barana.ũ raghubara bimala jasu

  jo dāyaku phala cāri � �buddhih̄ına tanu jānike

  sumiraum. pavanakumāra �bala budhi bidyā dehu mohim.

  harahu kalesa bikāra � �caupā.̄ı

  jaya hanumāna jñāna guna sāgara �jaya kap̄ısa tihũ loka ujāgara � �rāma dūta atulita bala dhāmā �añjaniputra pavanasuta nāmā � �mahāb̄ıra bikrama bajaraṅḡı �kumati nivāra sumati ke saṅḡı � �kañcana barana birāja subesā �kānana kun. d. ala kuñcita kesā � �hātha bajra au dhvajā birājai �k˜̄adhe m˜̄uja jane.̄u sājai � �saṅkara suvana kesar̄ınandana �teja pratāpa mahā jaga bandana � �vidyāvāna gun̄ı ati cātura �rāma kāja karibe ko ātura � �prabhu caritra sunibe ko rasiyā �rāma lakhana s̄ıtā mana basiyā � �sūks.ma rūpa dhari siyahim. dikhāvā �bikat.a rūpa dhari laṅka jarāvā � �

 • 10

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrī hanumān cālīsā ǁ

  śr̄ıhanumānacāl̄ısā

  bh̄ıma rūpa dhari asura sãhāre �rāmacandra ke kāja sãvāre � �lāya saj̄ıvana lakhana jiyāye �śr̄ıraghub̄ıra haras. i ura lāye � �raghupati k̄ınh̄ı bahuta bad. ā.̄ı �tuma mama priya bharatahi sama bhā.̄ı � �sahasa badana tumharo jasa gāvaim. �asa kahi śr̄ıpati kan. t.ha lagāvaim. � �sanakādika brahmādi mun̄ısā �nārada sārada sahita ah̄ısā � �jama kubera digapāla jah˜̄a te �kabi kobida kahi sake kah˜̄a te � �tuma upakāra sugr̄ıvahim. k̄ınhā �rāma milāya rāja pada d̄ınhā � �tumharo mantra bibh̄ıs.ana mānā �laṅkesvara bha.e saba jaga jānā � �juga sahastra jojana para bhānū �l̄ılyo tāhi madhura phala jānū � �prabhu mudrikā meli mukha māh̄ım. �jaladhi l˜̄aghi gaye acaraja nāh̄ım. � �durgama kāja jagata ke jete �sugama anugraha tumhare tete � �rāma du.̄are tuma rakhavāre �hota na ājñā binu paisāre � �saba sukha lahai tumhār̄ı saranā �tuma racchaka kāhū ko d. ara nā � �āpana teja samhāro āpai �t̄ınom. loka h˜̄aka tem. k˜̄apai � �

  www.prapatti.com 2 Sunder Kidambi

 • 11

  Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH ssVt PrayEr BooK

  ǁ śrī hanumān cālīsā ǁ

  śr̄ıhanumānacāl̄ısā

  bhūta pisāca nikat.a nahim. āvai �mahāb̄ıra jaba nāma sunāvai � �nāsai roga harai saba p̄ırā �japata nirantara hanumata b̄ırā � �saṅkat.a tem. hanumāna chud. āvai �mana krama bacana dhyāna jo lāvai � �saba para rāma tapasv̄ı rājā �tina ke kāja sakala tuma sājā � �aura manoratha jo ko.̄ı lāvai �so.̄ı amita j̄ıvana phala pāvai � �cārom. juga paratāpa tumhārā �hai parasiddha jagata ujiyārā � �sādhu santa ke tuma rakhavāre �asura nikandana rāma dulāre � �as. t.a siddhi nau nidhi ke dātā �asa bara d̄ına jānak̄ı mātā � �rāma rasāyana tumhare pāsā �sadā raho raghupati ke dāsā � �tumhare bhajana rāma ko pāvai �janama janama ke dukha bisarāvai � �anta kāla raghubara pura jā.̄ı �jah˜̄a janma haribhakta kahā.̄ı � �aura devatā citta na dhara.̄ı �hanumata se.i sarba sukha kara.̄ı � �saṅkat.a kat.ai mit.ai saba p̄ırā �jo sumirai hanumata balab̄ırā � �jai jai jai hanumāna gosā.̄ım. �kr. pā karahu guru deva k̄ı nā.̄ım. � �

  www.prapatti.com 3 Sunder Kidambi

 • 12

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrī hanumān cālīsā ǁ

  śr̄ıhanumānacāl̄ısā

  jo sata bāra pāt.ha kara ko.̄ı �chūt.ahi bandi mahā sukha ho.̄ı � �jo yaha pad. hai hanumāna cal̄ısā �hoya siddhi sākh̄ı gaur̄ısā � �tulas̄ıdāsa sadā hari cerā �k̄ıjai nātha hr. daya mãha d. erā � �

  dohā

  pavanatanaya saṅkat.a harana

  maṅgala mūrati rūpa �rāma lakhana s̄ıtā sahita

  hr. daya basahu sura bhūpa � �

  www.prapatti.com 4 Sunder Kidambi

 • 13ǁ Sri Anjaneya Stotram ǁ

  ǁ Sri Anjaneya Stotram ǁ

  goShpadI-kRuta-vArIshaM mashakI-kRuta-rAkShasam |rAmAyaNa-mahAmAlA-ratnaM vande.anilAtmajam || 1||

  anjanA-nandanaM-vIraM jAnakI-shoka-nAshanam |kapIshamakSha-hantAraM vande laNkA-bhayaNkaram ||2|

  mahA-vyAkaraNAmbhodhi-mantha-mAnasa-mandaram |kavayantaM rAma-kIrtyA hanumantamupAsmahe || 3||

  ullaNghya sindhoH salilaM salIlaMyaH shoka-vahniM janakAtmajAyAH |AdAya tenaiva dadAha laNkAMnamAmi taM prAnjalir Anjaneyam || 4||

  manojavaM mAruta-tulya-vegaMjitendriyaM buddhimatAM variShTham |vAtAtmajaM vAnara-yUtha-mukhyaMshrIrAma-dUtaM shirasA namAmi || 5||

  Anjaneyam atipATalAnanaMkAnchanAdri-kamanIya-vigraham |pArijAta-taru-mUla-vAsinaMbhAvayAmi pavamAna-nandanam || 6||

  yatra yatra raghunAtha-kIrtanaMtatra tatra kRRita-mastakAnjalim |bAShpa-vAri-paripUrNa-lochanaMmArutirnamata rAkShasAntakam || 7||

  Budhdirbalam yasho dhairyam nirbhayatva marogatA |Ajadatyam vAkpatutvam ca hanumat smaranAd-bhavet || 8|

 • 14

 • 15ǁ śrī āñjaneyāṣṭottara śatanāmāvaḻiḥ ǁ

  śr̄ıh.śr̄ımate rāmānujāya namah.

  � � śr̄ı āñjaneyās. t.ottaraśatanāmāval¯ih. � �

  1 om. āñjaneyāya namah. 2 om. mahāv̄ırāya namah.

  3 om. hanūmate namah. 4 om. mārutātmajāyanamah.

  5 om. tatvajñānapradāyanamah.

  6 om. s̄ıtādev̄ımudra-pradāyakāya namah.

  7 om. aśokavanikacchetrenamah.

  8 om. sarvamāyā-vibhañjanāya namah.

  9 om. sarvabandhavimoktrenamah.

  10 om. raks.ovidhvam. sa-kārakāya namah.

  11 om. paravidyāpar̄ıhārāyanamah.

  12 om. paraśauryavināśanāyanamah.

  13 om. paramantranirākartrenamah.

  14 om. parayantra-prabhedakāya namah.

  15 om. sarvagrahavināśinenamah.

  16 om. bh̄ımasenasahāyakyatenamah.

  17 om. sarvaduh. khaharāyanamah.

  18 om. sarvalokacārin. enamah.

  19 om. manojavāya namah. 20 om. pārijātadruma-mūlasthāya namah.

  21 om. sarvamantra-svarūpavate namah.

  22 om. sarvatantrasvarūpin. enamah.

  23 om. sarvayantrātmakāyanamah.

  24 om. kap̄ıśvarāya namah.

  25 om. mahākāyāya namah. 26 om. sarvarogaharāyanamah.

  27 om. prabhave namah. 28 om. balasiddhikarāyanamah.

 • 16

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrī āñjaneyāṣṭottara śatanāmāvaḻiḥ ǁ

  śr̄ı āñjaneyās. t.ottaraśatanāmāval¯ih.

  29 om. sarvavidyāsam. pat-pradāyakāya namah.

  30 om. kapisenānāyakāyanamah.

  31 om. bhavis.yac-caturānanāya namah.

  32 om. kumārabrahmacārin. enamah.

  33 om. ratnakun. d. alad̄ıpti-mate namah.

  34 om. cañcaladvāla-sannaddha lam. bamānaśikhojvalāya namah.

  35 om. gandharvavidyā-tatvajñāya namah.

  36 om. mahābalaparākramāyanamah.

  37 om. kārāgr. havimoktrenamah.

  38 om. śr. ṅkhalābandha-mocakāya namah.

  39 om. sāgarottārakāyanamah.

  40 om. prājñāya namah.

  41 om. rāmadūtāya namah. 42 om. pratāpavate namah.

  43 om. vānarāya namah. 44 om. kesar̄ısutāya namah.

  45 om. s̄ıtāśokanivāran. āyanamah.

  46 om. añjanāgarbha-sam. bhūtāya namah.

  47 om. bālārkasadr. śānanāyanamah.

  48 om. vibh̄ıs.an. apriyakarāyanamah.

  49 om. daśagr̄ıvakulāntakāyanamah.

  50 om. laks.man. aprān. adātrenamah.

  51 om. vajrakāyāya namah. 52 om. mahādyutaye namah.

  53 om. cirañj̄ıvine namah. 54 om. rāmabhaktāya namah.

  55 om. daityakārya-vighātakāya namah.

  56 om. aks.ahantre namah.

  57 om. kālanābhāya namah. 58 om. pañcavaktrāya namah.

  59 om. mahātapase namah. 60 om. laṅkin. ı̄nibhañjanāyanamah.

  61 om. śr̄ımate namah. 62 om. sim. hikāprān. a-bhañjanāya namah.

  www.prapatti.com 2 Sunder Kidambi

 • 17

  Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH ssVt PrayEr BooK

  ǁ śrī āñjaneyāṣṭottara śatanāmāvaḻiḥ ǁ

  śr̄ı āñjaneyās. t.ottaraśatanāmāval¯ih.

  63 om. gandhamādana-śailasthāya namah.

  64 om. laṅkāpuravidāhakāyanamah.

  65 om. sugr̄ıvasacivāyanamah.

  66 om. dh̄ırāya namah.

  67 om. śūrāya namah. 68 om. daityakulāntakāyanamah.

  69 om. surārcitāya namah. 70 om. mahātejase namah.

  71 om. rāmacūd. āman. i-pradāya namah.

  72 om. kāmarūpin. e namah.

  73 om. piṅgal¯āks. āya namah. 74 om. vārdhimaināka-

  pūjitāya namah.

  75 om. kabal¯ı̄kr. ta mārtān. d. a-

  man. d. alāya namah.

  76 om. vijitendriyāya namah.

  77 om. rāmasugr̄ıvasandhātrenamah.

  78 om. mahārāvan. a-mardanāya namah.

  79 om. sphat.ikābhāya namah. 80 om. vāgadh̄ıśāya namah.

  81 om. navavyākr. tipan. d. itāyanamah.

  82 om. caturbāhave namah.

  83 om. d̄ınabandhave namah. 84 om. mahātmane namah.

  85 om. bhaktavatsalāyanamah.

  86 om. sañj̄ıvananagāhartrenamah.

  87 om. śucaye namah. 88 om. vāgmine namah.

  89 om. dr. d. havratāya namah. 90 om. kālanemi-pramathanāya namah.

  91 om. harimarkat.a-markat.āya namah.

  92 om. dāntāya namah.

  93 om. śāntāya namah. 94 om. prasannātmanenamah.

  95 om. śatakan. t.hamadā-pahr. te namah.

  96 om. yogine namah.

  www.prapatti.com 3 Sunder Kidambi

 • 18

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrī āñjaneyāṣṭottara śatanāmāvaḻiḥ ǁ

  śr̄ı āñjaneyās. t.ottaraśatanāmāval¯ih.

  97 om. rāmakathālolāyanamah.

  98 om. s̄ıtānves.an. apan. d. itāyanamah.

  99 om. vajradam. s. t.rāyanamah.

  100 om. vajranakhāya namah.

  101 om. rudrav̄ırya-samudbhavāya namah.

  102 om. indrajitprahitaamoghabrahmāmānadāyakāya namah.

  103 om. pārthadhvajāgrasam. -vāsine namah.

  104 om. śarapañjarabhedakāyanamah.

  105 om. daśabāhave namah. 106 om. lokapūjyāya namah.

  107 om. jāmbavapr̄ıti-vardhanāya namah.

  108 om. s̄ıtāsameta śr̄ırāma-pādasevā dhurandharāyanamah.

  � � iti śr̄ı āñjaneyās. t.ottaraśatanāmāval¯ih. sam. pūrn. ā � �

  www.prapatti.com 4 Sunder Kidambi

 • 19ǁ śrīrāmamaṅgalaśāsanam ǁ

  ǁ śrīrāmamaṅgalaśāsanam ǁ

  maṅgalaṃ kauśalendrāya mahanīyaguṇābdhaye ।cakravartitanūjāya sārvabhaumāya maṅgalam ॥ 1॥

  vedavedāntavedyāya meghaśyāmalamūrtaye ।puṃsāṃ mohanarūpāya puṇyaślokāya maṅgalam ॥ 2॥

  viśvāmitrāntaraṅgāya mithilānagarīpateḥ ।bhāgyānāṃ paripākāya bhavyarūpāya maṅgalam ॥ 3॥

  pitṛbhaktāya satataṃ bhrātṛbhiḥ saha sītayā ।nanditākhilalokāya rāmabhadrāya maṅgalam ॥ 4॥

  tyaktasāketavāsāya citrakūṭavihāriṇe ।sevyāya sarvayamināṃ dhīrodayāya maṅgalam ॥ 5॥

  saumitriṇā ca jānakyā cāpabāṇasidhāriṇe ।saṃsevyāya sadā bhaktyā svāmine mama maṅgalam ॥ 6॥

  daṇḍakārāyavāsāya kharadūṣaṇaśatrave ।gṛdhrarājāya bhaktāya muktidāyāstu maṅgalam ॥ 7॥

  sādaraṃ śabarīdattaphalamūlābhilāṣiṇe ।saulabhyaparipūrṇāya sattvodriktāya maṅgalam ॥ 8॥

  hanumatsamavetāya harīśābhīṣṭadāyine ।bālipramathānāyāstu mahādhīrāya maṅgalam ॥ 9॥

  śrīmate raghuvīrāya setūllaṅghitasindhave ।jitarākṣasarājāya raṇadhīrāya maṅgalam ॥ 10॥

 • 20

  SSVT Prayer Book Hanuman Puja & Koti Hanuman CHalisa - EnglisH

  ǁ śrīrāmamaṅgalaśāsanam ǁ

  vibhīṣaṇakṛte prītyā laṅkābhīṣṭapradāyine ।sarvalokaśaraṇyāya śrīrāghavāya maṅgalam ॥ 11॥

  āsādya nagarīṃ divyāmabhiṣiktāya sītayā ।rājādhirājarājāya rāmabhadrāya maṅgalam ॥ 12॥

  brahmādidevasevyāya brahmaṇyāya mahātmane ।jānakīprāṇanāthāya raghunāthāya maṅgalam ॥ 13॥

  śrīsaumyajāmātṛmuneḥ kṛpayāsmānupeyuṣe ।mahate mama nāthāya raghunāthāya maṅgalam ॥ 14॥

  maṅgalāśāsanaparirmadācāryapurogamaiḥ ।sarvaiśca pūrvairācāryaḥ satkṛtāyāstu maṅgalam ॥ 15॥

  ramyajāmātṛmuninā maṅgalāśāsanaṃ kṛtam ।trailokyādhipatiḥ śrīmān karotu maṅgalaṃ sadā ॥ 16॥

  ॥ iti śrīvaravaramunisvāmikṛtaśrīrāmamaṅgalāśāsanaṃ sampūrṇam ॥

  ǁ śrī nāma rāmāyaṇam ǁǁ śrī hanumān cālīsā ǁǁ Sri Anjaneya Stotram ǁǁ śrī āñjaneyāṣṭottara śatanāmāvaḻiḥ ǁǁ śrīrāmamaṅgalaśāsanam ǁ