hinganghat village map - मुखपृष्ठ | महाराष्ट्र ... uchatdevi...

1
! ( ! ( Wanoja Wegaon Kumbha Narsala Arjuni Sindi Jalaka Bori-bk. Rohpat Shivnala Kosara Godani Sarati Khandani Mardi Warud Takli Apati Maregaon Kolgaon Nawargaon Chopan Mendhani Buranda Gawarala Goraj Ghoguldara Dewala Pahapal Net Pendhari Chinchoni Botoni Kegaon Hiwari Dorli GondBuranda Khapari Bodad Wagdara Raipur Khairgaon Hiwara-Majara Kanada Asan Mukata Dandgaon Salebhatti Dapora Akapur Bhalewadi Ghoddara Chinchmandal Dhamani Karanwadi Hatwanjari Awalgaon Sawangi Kothurla Uchatdevi (Vangram) Mangali Chinchala Kilona Shrirampur (N.V.) Bamarda Mangarul Indiragram (N.V.) Bori Kh Chanoda Takalkheda Pisgaon Saganapur Girjapur (Vangram) Mahagaon Shivani Dhobi Khadaki Lakhapur Kinhala Umarghat Dol.Dongargaon Khekadwai Gadegaon Kanhalgaon Mhais Dodaka Pathari Phefarwada Tukapur Pandawihir Zagada Machhindra Pandharkawada Chargaon Dhanora Durgada Vasantnagar Phiski (Vangram) Maregaon (Vangram) Sakhara Rameshwar Ambora Wadgaon (Waghade) Pandhardevi (Vangram) Jaglon Khadaki (Vangram) Pimprad (Vangram) Krishnapur Madanapar Dhanpur MAREGAON Wani Ralegaon Warora Kelapur Zari-Jamani Bhadravati Hinganghat Village Map μ Arni Ner Wani Pusad Umarkhed Yavatmal Darwha Ghatanji Kelapur Kalamb Digras Ralegaon Mahagaon Maregaon Zari-Jamani Babulgaon Bid Pune Nashik Solapur Satara Jalgaon Yavatmal Gadchiroli Jalna Latur Amravati Sangli Nagpur Nanded Ahmednagar Dhule Buldana Akola Chandrapur Aurangabad Wardha Hingoli Palghar Thane Washim Ratnagiri Raigarh Kolhapur Parbhani Gondiya Osmanabad Nandurbar Sindhudurg Bhandara Mumbai Suburban Mumbai Dharwad Bidar Legend ! ( Taluka Head Quarter Railway National Highway State Highway District Boundary Taluka Boundary Village Boundary Waterbody/River Location Index District Index Taluka Index Village maps from Land Record Department, GoM. Maharashtra State Autonomous Body of Planning Department, Government of Maharashtra, VNIT Campus, South Ambazari Road, Nagpur 440 010 Maharashtra Remote Sensing Applications Centre Generated By: Data Source: 2.5 0 2.5 5 7.5 1.25 km Taluka: Maregaon District: Yavatmal Waterbody/River from Satellite Imagery. District: Yavatmal

Upload: trinhkiet

Post on 07-Jun-2018

323 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hinganghat Village Map - मुखपृष्ठ | महाराष्ट्र ... Uchatdevi (Vangram) Mangali C hinchala Kilona Shrirampur (N.V.) B m rd Mangarul Indiragram (N.V.)

!(

!(

Wanoja

Wegaon

Kumbha

Narsala

Arjuni

Sindi

Jalaka

Bori-bk.

Rohpat

Shivnala

Kosara

Godani

Sarati

Khandani

Mardi

Warud

Takli Apati

Maregaon

Kolgaon

Nawargaon

Chopan

Mendhani

Buranda

Gawarala

Goraj

Ghoguldara

Dewala

Pahapal

Net

Pendhari

Chinchoni Botoni

Kegaon

Hiwari

Dorli

GondBuranda

Khapari

Bodad

Wagdara

Raipur

Khairgaon

Hiwara-Majara

Kanada

Asan

Mukata

Dandgaon

Salebhatti

Dapora

AkapurBhalewadi

Ghoddara

Chinchmandal

Dhamani

Karanwadi

Hatwanjari

Awalgaon

Sawangi

Kothurla

Uchatdevi (Vangram)

Mangali

Chinchala

Kilona

Shrirampur (N.V.)

Bamarda

Mangarul

Indiragram (N.V.)Bori Kh

Chanoda

Takalkheda

Pisgaon

Saganapur

Girjapur (Vangram)

Mahagaon

Shivani Dhobi

Khadaki

Lakhapur

Kinhala

Umarghat

Dol.Dongargaon

Khekadwai

Gadegaon

Kanhalgaon

Mhais Dodaka

Pathari

Phefarwada

Tukapur

Pandawihir

Zagada

Machhindra

Pandharkawada

Chargaon

Dhanora

DurgadaVasantnagar

Phiski (Vangram)

Maregaon (Vangram)

Sakhara

Rameshwar

Ambora

Wadgaon (Waghade)

Pandhardevi (Vangram)

Jaglon

Khadaki (Vangram)

Pimprad (Vangram)

Krishnapur

Madanapar

Dhanpur

MAREGAON

Wani

Ralegaon

Warora

Kelapur

Zari-Jamani

Bhadravati

HinganghatVillage Map

µ

Arni

Ner

WaniPusad

Umarkhed

YavatmalDarwha

Ghatanji Kelapur

Kalamb

Digras

Ralegaon

Mahagaon

Maregaon

Zari-Jamani

Babulgaon

BidPune

Nashik

SolapurSatara

Jalgaon

YavatmalGadchiroliJalna

Latur

Amravati

Sangli

Nagpur

NandedAhmednagar

Dhule

Buldana Akola

ChandrapurAurangabad

Wardha

HingoliPalghar

Thane

Washim

Ratnagiri

Raigarh

Kolhapur

Parbhani

Gondiya

Osmanabad

Nandurbar

Sindhudurg

Bhandara

Mumbai SuburbanMumbai

Dharwad

Bidar

Legend!( Taluka Head Quarter

RailwayNational HighwayState HighwayDistrict BoundaryTaluka BoundaryVillage BoundaryWaterbody/River

Location Index

District Index

Taluka Index

Village maps from Land Record Department, GoM.

Maharashtra State

Autono m ous Body of P lanning Departm ent,Gove rnm ent of M aharashtra, VN IT C am pu s,South Am bazari Ro ad, Nagpur 440 010

Maharashtra Remote Sensing Applications CentreGenerated By:

Data Source:

2.5 0 2.5 5 7.51.25km

Taluka: MaregaonDistrict: Yavatmal

Waterbody/River from Satellite Imagery.

District: Yavatmal