india2

15
CURS:2007-2008

Upload: espurna

Post on 03-Jun-2015

591 views

Category:

Travel


7 download

DESCRIPTION

Presentació IES Pius Font i Quer de Manresa. Aula d'acollida.

TRANSCRIPT

Page 1: India2

CURS:2007-2008

Page 2: India2
Page 4: India2

• Limita al nord-oest amb el Limita al nord-oest amb el PakistanPakistan, al nord amb l', al nord amb l'AfganistanAfganistan, la , la República Popular de la XinaRepública Popular de la Xina, , el el NepalNepal i i BhutanBhutan, al nord-est amb , al nord-est amb MyanmarMyanmar i i BangladeshBangladesh. A l'est . A l'est limita amb el limita amb el golf de Bengalagolf de Bengala i a i a l'oest amb la l'oest amb la mar Aràbigamar Aràbiga. Al sud-. Al sud-est, l'est, l'estret deestret de Palk Palk separa l'Índia separa l'Índia de de Sri LankaSri Lanka, i al sud-oest té a , i al sud-oest té a prop les illes prop les illes MaldivesMaldives. Pertanyen . Pertanyen a l'Índia les illes a l'Índia les illes LaquedivesLaquedives (al (al nord de les Maldives) i les illes nord de les Maldives) i les illes AndamanAndaman i i NicobarNicobar, a l'est de la , a l'est de la península de península de MalaccaMalacca. .

Page 5: India2

ÉS EL PRIMER MINISTRE,ÉS DIU MANMOHAN SINGH.ÉS TAMBÉ UN SIKH COM JO.

ÉS EL PRIMER MINISTRE,ÉS DIU MANMOHAN SINGH.ÉS TAMBÉ UN SIKH COM JO.

Page 6: India2

A L’ÍNDIA ÉS MOLT DIFERENT D’ AQUI ,COM PER EXEMPLE LES FAMILIES.A L’ÍNDIA LES FAMILIES VIUEN JUNTS AMB ELS AVIS,PARES,GERMANS,

TIETS ,COSINS.PER AIXÒ TENIM CASES MOLT GRAN .QUAN ENS CASEM LES

NOIES MARXEM DE CASA I ANEM A CASA DEL MARIT I CANVIEM EL COGNOM , I QUAN ES CASEN ELS NOIS ES QUEDEN A

VIURE AMB ELS PARES.

A L’ÍNDIA ÉS MOLT DIFERENT D’ AQUI ,COM PER EXEMPLE LES FAMILIES.A L’ÍNDIA LES FAMILIES VIUEN JUNTS AMB ELS AVIS,PARES,GERMANS,

TIETS ,COSINS.PER AIXÒ TENIM CASES MOLT GRAN .QUAN ENS CASEM LES

NOIES MARXEM DE CASA I ANEM A CASA DEL MARIT I CANVIEM EL COGNOM , I QUAN ES CASEN ELS NOIS ES QUEDEN A

VIURE AMB ELS PARES.

Page 7: India2

Les escoles són molt diferent d’aquí.Jo estudiava a l’escola privada.L’ horari de tota l’ escola privada són igual per exemple comencem

a les 8 del matí i acabem a les 2 de la tarda. Després no tenimclasse a la tarda com aquí . Peró tenia classe particular de 2 hores a

casa meva tenia un professor de fora i estudava amb els meus amics.I les escoles públics tenen horari diferent per exemple a les noies

Van al matí fins a la tarda quan acaben noies després entren els noisa la mateixa escola i estudian fins a les 5 de la tarda.

Les escoles són molt diferent d’aquí.Jo estudiava a l’escola privada.L’ horari de tota l’ escola privada són igual per exemple comencem

a les 8 del matí i acabem a les 2 de la tarda. Després no tenimclasse a la tarda com aquí . Peró tenia classe particular de 2 hores a

casa meva tenia un professor de fora i estudava amb els meus amics.I les escoles públics tenen horari diferent per exemple a les noies

Van al matí fins a la tarda quan acaben noies després entren els noisa la mateixa escola i estudian fins a les 5 de la tarda.

Page 9: India2

1.1. A l'A l'ÍndiaÍndia es parlen una gran varietat de es parlen una gran varietat de llengüesllengües per diferents grups de per diferents grups de persones. Almenys 30 llengües diferents i al voltant de 2000 dialectes persones. Almenys 30 llengües diferents i al voltant de 2000 dialectes han estat identificats. La han estat identificats. La constitució de l'Índiaconstitució de l'Índia ha estipulat l'ús de l' ha estipulat l'ús de l'hindihindi i l'i l'anglèsanglès com les dues llengües de comunicació oficials del govern com les dues llengües de comunicació oficials del govern nacional. A més a més, la Constitució dóna una llista de 22 llengües nacional. A més a més, la Constitució dóna una llista de 22 llengües clasificables (en anglès, clasificables (en anglès, scheduled languagesscheduled languages) que tenen dret a tenir ) que tenen dret a tenir rang oficial als diferents estats federals, també poden ser usades com a rang oficial als diferents estats federals, també poden ser usades com a mitjà de comunicació entre el govern nacional i els ens locals i per als mitjà de comunicació entre el govern nacional i els ens locals i per als examens que condueixen a l'administració pública.examens que condueixen a l'administració pública.

2.2. यहाँ�� यहाँ ध्य�न रखन य�ग्य बा�त हाँ� कि� भा�रत में� यहाँ�� यहाँ ध्य�न रखन य�ग्य बा�त हाँ� कि� भा�रत में� कि�भा�कि��त�कि�भा�कि��त� एवं� एवं� [[[[बाहुभा�कि��त�बाहुभा�कि��त�] ] �� प्रचलन हाँ� इसलिलए यहाँ स�ख्य� उनल�गों$ �% हाँ� �� प्रचलन हाँ� इसलिलए यहाँ स�ख्य� उनल�गों$ �% हाँ� जि'न्हाँ$न न जि'न्हाँ$न न किहाँन्दी*किहाँन्दी* �� अपन- �� अपन- प्रथमें भा���प्रथमें भा��� � त�र पर � त�र पर 19911991 �% �% 'नगोंणन�'नगोंणन� में� दीर्ज़1 कि�य� थ�। में� दीर्ज़1 कि�य� थ�।

Page 10: India2
Page 11: India2

La població de l’Índia és més o menys de 1.095,351,9952oni la seva densitat és més o menys de 324 hab/km2 (30è)

Page 12: India2

• Pel que fa a la religió sikh, cal tenir clar que és la cinquena més gran en quan a Pel que fa a la religió sikh, cal tenir clar que és la cinquena més gran en quan a nombre de seguidors, desprès del Cristianisme, l'Islam, el Budisme i l'Hinduisme. La nombre de seguidors, desprès del Cristianisme, l'Islam, el Budisme i l'Hinduisme. La majoria dels seguidors d'aquesta religió es troben en l'Índia, concretament a l'estat majoria dels seguidors d'aquesta religió es troben en l'Índia, concretament a l'estat del Punjab, el nord-est del país. El total de seguidors del país són 14 milions, el qual del Punjab, el nord-est del país. El total de seguidors del país són 14 milions, el qual només representa un 2 % de la població total de l'Índia. només representa un 2 % de la població total de l'Índia. Aquesta religió és relativament nova, va néixer el segle XVI desprès de l'enfrontament Aquesta religió és relativament nova, va néixer el segle XVI desprès de l'enfrontament entre l'Islam i l'Hinduisme a la regió del Punjab. És monoteista, però creu en la entre l'Islam i l'Hinduisme a la regió del Punjab. És monoteista, però creu en la reencarnació i en la transmigració de les ànimes. El seu fundador va ser el Gurú reencarnació i en la transmigració de les ànimes. El seu fundador va ser el Gurú Nanak Dev Ji, el quan va crear una fe alternativa de l'Hinduisme i l'Islam, les dues Nanak Dev Ji, el quan va crear una fe alternativa de l'Hinduisme i l'Islam, les dues religions que fins aquell moment dominava a l'Índia del segle XVI. L'últim Gurú va ser religions que fins aquell moment dominava a l'Índia del segle XVI. L'últim Gurú va ser Gurú Gobind Singh. Aquest, abans de morir va dir que els sikhs no necessitaven cap Gurú Gobind Singh. Aquest, abans de morir va dir que els sikhs no necessitaven cap més Gurú viu i el seu successor va ser el Gurú Granth Sahib. En ell s'hi troba tota la més Gurú viu i el seu successor va ser el Gurú Granth Sahib. En ell s'hi troba tota la guia espiritual per a la vida diària.guia espiritual per a la vida diària.Aquesta creença va començar com un moviment pacifista, contrari el sistema de Aquesta creença va començar com un moviment pacifista, contrari el sistema de castes, i van aprofitar el millors de les altres dues religions. castes, i van aprofitar el millors de les altres dues religions. L'Adi Granth, és la bíblia sikh. Els sikh tenen un únic Déu, els seus temples són els L'Adi Granth, és la bíblia sikh. Els sikh tenen un únic Déu, els seus temples són els gurdwaras i deu gurus. El lloc sant més venerat pels sikhs és el Temple Daurat gurdwaras i deu gurus. El lloc sant més venerat pels sikhs és el Temple Daurat d'Amritasr, situat el nord de l'estat del Punjab. El centre de veneració l'ocupa el d'Amritasr, situat el nord de l'estat del Punjab. El centre de veneració l'ocupa el Granth Sahib (llibre sagrat). Granth Sahib (llibre sagrat).

• Els seguidors d'aquesta religió se'ls anomenen Sikh, que significa aprenents.Els seguidors d'aquesta religió se'ls anomenen Sikh, que significa aprenents.Posen molt d'èmfasis a la unitat, a la veritat i a la creença d'un sol Deu. La unió amb Posen molt d'èmfasis a la unitat, a la veritat i a la creença d'un sol Deu. La unió amb aquest Deu és a través de la meditació. aquest Deu és a través de la meditació. Un veritable sikh mai es talla els cabells, els homes els porten recollit dins el seu Un veritable sikh mai es talla els cabells, els homes els porten recollit dins el seu turbant. Resen com a mínim dos cops el dia.turbant. Resen com a mínim dos cops el dia.Els sikh no fumen ni beuen i renuncien a tot luxe, consideren iguals a tots els homes. Els sikh no fumen ni beuen i renuncien a tot luxe, consideren iguals a tots els homes. La paraula Singh significa lleó.La paraula Singh significa lleó.

Page 14: India2

AMRITSAR

Page 15: India2

http://www.youtube.com/watch?v=XZZFlHVqz3o.http://www.youtube.com/watch?v=XZZFlHVqz3o.