irms seniority list

Download IRMS Seniority List

Post on 27-Oct-2014

298 views

Category:

Documents

65 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seniority List of Indian Railway Medical Service Officers

TRANSCRIPT

Seniority

Name 1 RAMTEKE V.K. 60 SRIVASTAVA TEJ PRAKASH 62 SHUKLA SATYA PRAKASH 67 JAIN HASTI MAL 71 BATWARA R.M. 75 BUDEN R.P. 76 SWAIN VIKRAMADITYA 78 RATHAUR SWAROOP SINGH 81 MAHAPATRA P.C. 83 SHARMA S.K. 84 PATIL A.A.S. 85 PARSAD P.S. 87 KANNAN N. 88 REDDY M.V. RAMANA 94 SUNILKUMAR K.S. 95 SARASWAT R.K. 97 SHALINI DEVI V. 98 RAMPRAKASH S.

Category DOB

Rly Thursday, February 12, 1953 SE Friday, November 13, 1953 NE Thursday, March 26, 1953 N Thursday, August 06, 1953 W Tuesday, October 20, 1953 W Saturday, August 28, 1954 S Wednesday, August 13, 1952 SE Friday, June 05, 1953 W Sunday, April 05, 1953 SE Sunday, August 17, 1952 W Monday, June 01, 1953 W/SC Thursday, July 22, 1954 SE Tuesday, November 25, 1952 W/S Friday, June 19, 1953 SE Saturday, September 27, 1952 SE Tuesday, September 08, 1953 W Friday, September 26, 1952 W Tuesday, August 11, 1953 N Tuesday, August 31, 1954 N Tuesday, September 07, 1954 C Friday, January 01, 1954 W Tuesday, December 15, 1953 N Thursday, July 01, 1954 CLW/W Saturday, August 15, 1953 SE Monday, December 06, 1954 SE Tuesday, February 02, 1954 NF/SC

Re ctt Mt hd Dt Adhoc Appt D3 AD AD D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 AD AD AD AD AD D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 4/6/1978 6/5/1978 12/18/1978 1/29/1979 2/10/1979 5/17/1977 5/30/1977

Dt AMO

100 AGARWAL B.B. 107 NEMA S.K. 108 JAIN M.P. 109 GADI S.K. 112 GUPTA S.K. 113 PANDA C. 115 RAY ARABINDA 120 ANNIGERI B.N. 121 SAHA A.K. 123 LALITHA S. 124 TOMAR JEEVAN 125 JAYARAJ KASTHURI BAI 130 BEHERA B.C. 131 KANOJIA M.L. 140 LAKDE M.W. 141 BRAHMA SANTOSH K. 144 SAIKIA A. 146 TIWARI K.K. 160 RAKESH KUMAR 162 SHARMA I.P. 167 CHAUBE R.S. 169 GUPTA S.B. 170 RAJNI SULOCHANA A. 171 SINGH ANIL KUMAR 175 BUDHALAKOTI M.K. 177 SRIVASTAVA M.C. 183 ANIL KUMAR 184 DAS S.L. SC SC SC SC SC SC SC SC ST ST

Thursday, August 07, 1952 E Wednesday, September 09, 1953 S Friday, June 19, 1953 C Thursday, October 23, 1952 S Thursday, March 12, 1953 SE Tuesday, August 11, 1953 NE Friday, February 25, 1955 C Sunday, November 01, 1953 NF Sunday, July 12, 1953 NF Friday, July 10, 1953 NF Thursday, July 01, 1954 W Monday, March 01, 1954 N Sunday, June 13, 1954 NE Sunday, November 29, 1953 C Saturday, February 28, 1953 SC Thursday, January 01, 1953 E Saturday, August 20, 1955 NE Thursday, August 14, 1952 N Thursday, September 06, 1956 N Tuesday, September 30, 1952 SE

185 SINGH PADAM 186 RANJAN SURESH KANT 190 PRAKASH BRAHM 191 T. NEELAKANTAN 193 PAL SOM 195 DEKHA ROOPALI 196 MEENA GOKAL C. 198 NAGNYAL PREM SINGH 199 KHAPRE PURSHOTTAM 200 PRASAD RAJINDRA 201 PARADAMWAR S.B. 203 EKKA HALAN 204 CHOUDHURY N.K. 206 HAZARIKA NIRMAL K. 207 MADALI USHA K. 213 MARU B.R. 218 CHATURVEDI GEETA 219 BHATNAGAR A.K. 224 MEENAKSHI M. 233 KANAGAMANI S. 234 SARDENDU KUMAR 236 DAS DILIP KUMAR 240 PANIGRAHI D. 244 GUPTA V.K. 245 SENGAR A.K. 246 MISHRA P.K. 248 PANDE D.P. 249 CHADHA VINAY KUMAR 250 AGARWAL A.K. 251 GOVIL A.K. 252 SWAIN J. 253 SADANANDA P.S. 254 SWAIN ASHUTOSH 256 REDDY G.R. 257 GUPTA VINEET KUMAR 258 VATSAL V.R. 259 SAXENA CHANDRA DEEP 261 SHARMA A.K. 262 PERSHAD GORAKH 263 RAWAL M.P. 264 PANDA B. 269 ANJAIAH T. 270 JAYAKUMAR D. 271 SIVA KUMAR V. 272 YOG RAJ 273 PATRA R.C. 276 HYANKI P.S. 278 MINZ BASANTI 279 GAREBYAL P.S. 282 BHATTACHARJEE S. 283 AHMED RAFIUZ ZAMAN 284 SANYAL RAHUL

SC SC

Sunday, July 03, 1955 NE/N Thursday, December 02, 1954 NE Thursday, July 21, 1955 N Sunday, January 10, 1954 S

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 AD AD AD AD D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 AD AD D2 2/2/1981 2/6/1981 7/6/1979 2/7/1980 2/25/1980 4/1/1980

SC ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST SC

Tuesday, July 05, 1955 N Friday, January 01, 1954 NF Sunday, April 05, 1953 W Thursday, April 02, 1953 NE Thursday, July 01, 1954 SE Thursday, January 01, 1953 N Sunday, October 11, 1953 C Friday, November 14, 1952 SE Tuesday, June 01, 1954 W Thursday, January 01, 1953 NF Saturday, March 31, 1956 SC Monday, January 25, 1954 W Saturday, November 15, 1952 NF/W Tuesday, March 31, 1953 N Tuesday, January 13, 1953 S Saturday, March 14, 1953 S Friday, July 10, 1953 N Thursday, January 01, 1953 NF Thursday, April 07, 1955 SE SC Thursday, August 15, 1957 N Wednesday, October 14, 1953 NE Wednesday, September 14, 1955 N Wednesday, April 08, 1953 N Friday, January 15, 1954 C Saturday, November 13, 1954 N Sunday, April 01, 1956 SE Sunday, May 22, 1955 S Wednesday, October 01, 1952 SE Tuesday, December 06, 1955 SC Friday, February 03, 1956 N Saturday, December 18, 1954 W Tuesday, June 16, 1953 NE Tuesday, August 31, 1954 NE/N

SC

Saturday, January 01, 1955 NE Wednesday, June 30, 1954 NE Tuesday, February 21, 1956 SE

SC SC

Monday, February 06, 1956 SC Friday, June 10, 1955 S Thursday, July 01, 1954 SC Friday, January 09, 1953 N Wednesday, February 11, 1953 SE Sunday, October 18, 1953 NE Sunday, July 18, 1954 C Saturday, May 01, 1954 C Wednesday, February 18, 1953 NF Friday, January 16, 1953 NF Thursday, December 16, 1954 SC

285 GUPTA D.K. 286 MOHANTY SUKANTA KUMAR 287 SEN S.K. 288 ARORA VISHWAPAL 289 PRADEP KUMAR H. 290 KAPOOR SUNIL 291 VERMA K.K. 292 KHAN M.A. 293 MATHUR V.N. 294 SHARMA RAKESH KUMAR 295 SENDHA D.K. 296 CHAKROVORTY A.K. 297 TIWARI S.K. 299 SUHAIL K.M. 300 REVANKAR SATISH D. 301 BANSAL UTKARSH 302 SHANKER GIRIJA 303 RAO C. RAM NARAIN 304 KRISHNA AVINASH 305 PHANDIS R.A. 306 KHANDELWAL H.C. 307 BANDOPADHYAY T.K. 308 PRASAD SOMAI 310 GUNALE P.N. 311 KUMAR GAJENDER 312 SINGH IQBAL 315 RAWAT R.S. 316 SONOWAL N.C. 317 GOHIL N.R. 318 NAGPURKAR J.L. 319 NANDA KUSUM 324 SATISH CHANDRA 325 SHARMA SHASUM DHARESWAR BHARAT 326 RAGHUBEER 327 SAHU SUBHAS CHANDER 328 VERMA RAM ASARE 329 KAPOOR RAJIV 330 PATRA MURALI DHAR 331 GUPTA DILIP KUMAR SEN 332 SHYAM SUNDER 333 SINGH BHAGWAT 334 PURANMAL 335 SORTEY BABAN TULSIRAM PIPRIKAR CHANDRA PRAKASH 336 NARAYAN RAO 337 SONOWAL BHABESH 338 SHARMA AKHILESH KUMAR 339 MOHAN SHEELENDRA 341 SHARMA PRADEEP KUMAR 344 SRIVASTAVA R.K. 346 RAMANAMURTHY N.V. 347 BAPAT MEENAKSHI S. 350 NEGI SHER SINGH 352 RAVI KUMAR M. ST SC SC SC ST ST ST ST ST SC ST SC SC ST

Thursday, October 02, 1952 N Tuesday, August 13, 1957 SE Tuesday, April 26, 1955 E Friday, July 02, 1954 N Sunday, February 02, 1958 SC Thursday, July 12, 1956 N Monday, October 17, 1955 C Saturday, January 02, 1954 C Saturday, July 31, 1954 C Thursday, February 10, 1955 NE Friday, February 17, 1956 SE Saturday, October 08, 1955 E Tuesday, October 11, 1955 NE Wednesday, August 07, 1957 NE Friday, February 25, 1955 S Monday, December 19, 1955 N Thursday, April 26, 1956 SC/N Wednesday, July 20, 1955 S Monday, December 14, 1953 NE Friday, December 24, 1954 C Sunday, March 04, 1956 W Saturday, September 19, 1953 SE Sunday, July 01, 1956 NE Friday, May 20, 1955 C Saturday, December 08, 1956 N Sunday, October 10, 1954 N/NE Saturday, December 06, 1952 N Wednesday, December 01, 1954 NF Monday, June 15, 1953 W/N Saturday, August 29, 1953 C

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 7/16/1981

Tuesday, October 28, 1952 NE/DLW AD Sunday, July 01, 1956 N Sunday, September 30, 1956 N Thursday, September 27, 1956 W Wednesday, February 15, 1956 SE Wednesday, July 06, 1955 NE Wednesday, October 10, 1956 NE Thursday, January 01, 1953 E Tuesday, January 04, 1955 E Wednesday, January 16, 1957 N Thursday, November 20, 1958 N Thursday, January 10, 1957 W Sunday, September 20, 1953 C Friday, September 20, 1957 C Friday, January 11, 1957 NF Saturday, July 24, 1954 Wednesday, October 28, 1953 C/NE Monday, August 01, 1955 C Wednesday, November 11, 1953 C Friday, August 14, 1953 SC Wednesday, August 20, 1952 C/SE Sunday, November 20, 1955 NE Thursday, March 04, 1954 NF D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 AD AD D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2

6/19/1982

355 SHRI MOHAN 356 CHAKROBORTY SATYAJIT 358 DEKA BHOLA RANJAN 369 HEDAO V.G. 373 SINGH JASVEER 376 DAS RANJIT 377 KALGHATGI S.R. 378 MISHRA KIRAN 379 BORO N.C. 380 WARY T.N. 383 SUTRADHAR MRINAL K. 384 SABHARWAL S.K. 385 AGARWAL V.K. 386 DEKA SANJIV KUMAR 387 SAIKIA ANJAN KUMAR 393 JOSHI RAMESH C. 395 GUPTA AMRISH 396 DAS RINA 397 RATHORE AMOD KUMAR SINGH 398 NARAIN MOOL 399 PANDEY RAJENDRA PRASAD 402 KAUSHIK R.M. 404 PRAKASH AVANINDRA 405 NEGI SARITA 406 SOMAYAJULU G.V. 407 SAHA SUDIP KUMAR 408 NANDA B.P. 409 MISRA P.K. 410 TRIVEDI RAMCHANDRA 411 RAY DEEPAK SHANKAR 412 PRASANNA KUMAR 413 DORA K.H. KUMAR 414 SARANGI LALATENDU 416 JOSHI D.P. 417 SRIVASTAVA HARISH K.J. 418 RAO A. KRISHNA MOHAN 419 SHARMA A.P. 420 KUMAR SUNIL 421 GUPTA S.C. 422 AHMED SHAFI 423 REDDI GANDAVENKATA 424 PANI R.K. 425 DAS S.K. 426 SHARMA HEMA JOSHI 427 PRAKASH T.J. 428 BHATTACHARYA A.K. 429 MOHAPATRA P.K. 430 CHOWDHURY I.R. 431 SHARMA D.V. SUBRAMANYA 432 RAWAT AMITABH 433 GUNDA VILAS 434 TANDON ANAND ST ST ST ST

Thursday, August 07, 1952 SE Sunday, May 01, 1955 NF Friday, January 30, 1953 NF Sunday, October 10, 1954 C Monday, January 26, 1953 E Wednesday, October 22, 1952 E Saturday, April 11, 1953 S Wednesday, July 01, 1953 NE Thursday, January 01, 1953 NF Sunday, September 19, 1954 NF Thursday, January 02, 1958 NF Wednesday, December 08, 1954 N Tuesday, October 21, 1958 N/NF Tuesday, October 28, 1958 NF Tuesday, February 01, 1955 NF Wednesday, May 05, 1954 NE Saturday, December 25, 1954 RB Thursday, March 18, 1954 C Wednesday, July 01, 1953 W Saturday, March 31, 1956 NE/N Sunday, August 01, 1954 E Thursday, July 01, 1954 N Monday, September 19, 1955 N Sunday, July 10, 1955 NE Monday, June 16, 1958 SC Monday, December 13, 1954 E Monday, February 16, 1959 SE Friday, December 27, 1957 SE Thursday, November 10, 1955 SE Thursday, March 23, 1961 S Sunday, September 02, 1956 SE Thursday, March 21, 1957 NE Thursday, May 26, 1955 N Friday, November 17, 1961 C Sunday, May 01, 1960 SC Sunday, July