k3 1 unit 4 pengajaran math berkesan

Download K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

Post on 24-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  1/15

  Unit 4 : Pengajaran matematikyang berkesan

  Hasil pembelajaran:

  Menerangkan kaedah dan strategiyang berkaitan P dan P matematik

  Mengenal pasti tajuk-tajuk yang

  sesuai dengan kaedah dan strategi Pdan P matematik rendah

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  2/15

  Pendekatan= cara bagaimana satu mata pelajaran

  disampaikan.Contoh: pendekatan guru pendekatan

  pelajar dan pendekatan bahan.

  !trategi = satu perancangan yang dipilih guru untukmembantunya menyampaikan konsep ataupenyelesaian masalah supaya mudah di"ahamioleh pelajar.

  - Pemilihan strategi bergantung kepada tajukatau konsep kandungan pelajaran araskebolehan dan minat murid objekti" pengajarankemudahan yang ada

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  3/15

  #aedah

  = satu siri tindakan guru yang sistematik dan

  terancang bertujuan untuk mencapai objekti"

  pengajaran dalam jangka pendek.Contoh: kaedah indukti" kaedah dedukti"

  kaedah praktik kaedah pembelajaran

  koperati"

  $eknik

  = perlakuan yang lebih spesi%k dalam proses

  pengajaran dan pembelajaranContoh : teknik penyoalan teknik

  perbincangan teknik penilaian dan sebagainya

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  4/15

  &stilah yang berkaitan denganP dan P

  Pendekatan

  !trategi

  #aedah

  $eknik

  Pemusatan murid

  Pemusatan 'ahan

  Model lipatan kertas

  Induktif

  $eknikperbincang

  an

  $eknikmenyoal

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  5/15

  Pendekatan Utama Dalam P Dan P Matematik RendahPendekatan Utama Dalam P Dan P Matematik Rendah

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  6/15

  Pendekatan P dan P

  Pemusatn guru- menguasai segala akti(iti pelajaran

  - komunikasi satu hala - demonstrasi syarahan bercerita

  Pemusatan murid - murid melibatkan secara akti" dalam

  akti(iti

  P ) P - guru membimbing - kaedah inkuiri penemuan kaedah

  indukti" dedukti" penyelesaian masalah

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  7/15

  Pemusatan bahan

  - mainkan peranan utama dalam Pdan P

  - bahan pengajaran : cartagambar

  slaid gra" - bahan pembelajaran : bahan

  manipulati"

  buku teks bahan bercetak komputer

  - kaedah kumpulan koperati"

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  8/15

  !trategi PengajaranMatematik

  *. !trategi model - Model !ebahagian- keseluruhan +part ,

  hole model - Model bandingan +Comparison Model

  /. !trategi lipatan

  0. !trategi gambarajah4. Mengenal pasti pola1corak2. Menggunakan model1bahan manipulati"

  3. !trategi cuba jaya

  . !trategi memudahkan masalah5. !trategi bekerja ke belakang

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  9/15

  Contoh-contoh

  Contoh *: 6 +sebahgian-keseluruhan

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  10/15

  Contoh / : Model bandingan Chong menjual empat kali ganda buku

  yang dijual oleh 7hmad. Mereka menjualsebanyak 22 buah buku semuanya.'erapa buah buku yang dijual oleh7hmad8

  2 unit ----- 22

  * unit ----- 22 9 2 = **

  * / 0 4 2

  ** ** ** ** **

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  11/15

  Contoh 0: ipatan kertas

  Cuba lipatkan bentuk berikut dengankertas:

  - segitiga sama sisi

  - setiga sama kaki

  - segiempat selari

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  12/15

  !trategi Pengajaran

  Mengunakan bahan manipulati"+membilang objek

  !trategi cuba jaya +adakah *;3 satunombor kuasa dua sempurna8

  !trategi memudahkan masalah

  +ms33 !trategi bekerja ke belakang +ork

  backards

  +ms.3

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  13/15

  #aedah

  *. #aedah eksposisi1pendedahan

  /. #aedah indukti"

  0. #aedah dedukti"4. #aedah kerja praktik

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  14/15

  #aedah Pengajaran

  *. Pendedahan

  /. &ndukti"

  Guruterangkan

  isi

  pelajaran

  Murid dengar &

  ingat

  5x3=153x5=15

  2x=!x2=!

  "x#=2#x"=2

  2x4=4x25x3=3x5

  7x6=6x7

  ax$=$xa

 • 7/25/2019 K3 1 Unit 4 Pengajaran Math Berkesan

  15/15