kelompok 3advanced treatment of the reverse osmosis concentrate produced during reclamation of...

Upload: drirhmhatta-dahlanmeng

Post on 11-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  1/18

  W]DKVBDWJ CZ]KDB WJ@KNBNHI OJOM]DK

  Dgvdkfjg trjdtojkt nl tej rjvjrsj

  nsonsis fnkfjktrdtj prngufjg gurikh

  rjfbdodtink nl oukifipdb wdstjwdtjr

  Qjkhdrdkh3 Joodkujb Gidbykds" Ginkissinks Odktzdvikns" Jvdk

  Gidodgnpnubns

  Gisusuk Nbje3

  @JBNOQN@ 6

  Gnoikifd Fedritds Odkdbu %16414716141)

  ]iged Wedejrde %164147161=4)

  Gnsjk Qjomiomikh 3 Gr+ Ir+ E+ O+ Edttd Gdebdk" O+Jkh

  CZ]ZVDK WJ@KI@ @IOID LD@ZBWDV WJ@KI@

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  2/18

  ZKI\J]VIWDV V]IXICDYD

  =146QJ]BD@ZDK BDKCZWDK GD]I @NKVJKW]DVI YDKH WJBDE

  GIEDVIB@DK OJBDBZI ]J\J]VJ NVONVIV QDGD BIOMDE DI]

  GDBDO @NWD

  Joodkujb Gidbykds" Ginkissinks Odktzdvikns" Jvdk Gidodgnpnubns

  Gjpdrtojkt nl Jkvirnkojktdb Jkhikjjrikh" Wjfekifdb Zkivjrsity nl Frjtj"

  Zkivjrsity Fdopus" H]/86411 Fedkid" Hrjjfj

  Vjcdrde Drti`jb3Gitjriod 7 Cuki =115

  Gitjriod gdbdo mjktu` girjvisi 4 Dhustus =115

  Gitjriod Dhustus 8" =115

  Gitjrmit`dk nkbikj 47 Dhustus =115

  Dmstrd`

  Bdpnrdk iki ojkyjbigi`i pjrbd`udk `nksjktrdt ydkh giedsib`dk gdri rjvjrsj

  nsonsis tjredgdp biomde OM]+ Gud prnsjs `ioid `nkvjksinkdb" `ndhubdsi gdk

  dgsnrpsi `drmnk d`til" gdk tihd prnsjs n`sigdsi bdkcutdk %pjrbd`udk jbj`trn`ioid"

  pentnfdtdbysis gdk snknbysis) gitjrdp`dk+ @ndhubdsi gjkhdk tdwds tigd`

  ojbdrut`dk `drmnk nrhdki` %GNF) pjkheibdkhdk sdopdi gjkhdk 7=*" sjgdkh`dk

  LjFb6 ojkfdpdi pjkheibdkhdk bjmie tikhhi %:=*) pdgd gnsis onbdr ydkh rjkgde+

  Dgsnrpsi gjkhdk `drmnk d`til hrdkubdr ojkukcu``dk pjkheibdkhdk GNF tjrtikhhi

  sdopdi 94"6* gdbdo : h . B+ Dgsnrpsi isntjro bikijr gjkhdk lrd`si nrhdki`knk/

  dgsnrmdmbj sj`itdr 4"= oh . B GNF+ Wihd ojtngj n`sigdsi mj`jrcd" n`sigdsi

  jbj`trnbit ojbdbui jbj`trngd mnrnk/gnpjg gidonkg" Z\D.WiN= pentnfdtdbysis gdk

  snknbysis pdgd 51 `Ez" ojkukcu``dk pjribd`u sjrupd3 sjbdod pjrbd`udk mjmjrdpd

  ojkit pjrtdod dgd pjkheibdkhdk ongjrdt GNF gii`uti nbje n`sigdsi bjmie bdkcut

  gjkhdk `jfjpdtdk ydkh sdkhdt bdomdt+ N`sigdsi jbj`trnbit odopu ojkheibdkh`dk

  sdopdi 6

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  3/18

  @dtd `ukfi3 ]jvjrsj nsonsis" Biomde mdedk nrhdki " Qrnsjs n`sigdsi"

  Dgsnrpsi `drmnk d`til" @ndhubdsi+

  4+ Qjkhdktdr

  Qrnsjs pjoisdedk ojomrdk ojkcdgi fu`up pnpubjr gdbdo pjkhnbdedk dir

  biomde gdk rj`bdodsi" `drjkd ojrj`d ojkhhdmukh`dk ojoprnsjs stdmibitds

  gjkhdk `udbitds biomde sdkhdt mdi %Wdo jt db+"=1180 Xikthjks jt db" =11

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  4/18

  Edmjr`dop jt db" =115)+ Ojkurut stugi tjrsjmut" JlNO gdpdt gi`bdsili`dsi`dk

  ojkcdgi gud cjkis3 %D) minodssd prngu` tjr`dit %oisdbkyd pnbisd`drigd)" gdk %M)

  euodt/cjkis mdedk nrhdki`+

  Qjkheibdkhdk JlNO tjbde gitjbiti tjrutdod mjrgdsdr`dk `jhukddk gdri

  `ndhubdsi . lbn`ubdsi gdk dgsnrpsi `drmnk d`til %@io jt db" =11=" =1150+ Venk jt db"

  =117d" m0 Hur/]jzki` jt db" =115)" dgsnrpsi mumu` `drmnk d`til gi`nomikdsi`dk

  gjkhdk kdknlibtrdsi %@dzkjr jt db+" =118) gdk mdk`libtrdtink %Hru kejig jt db+"

  =11:)+ Dgsnrpsi `drmnk d`til dgsnrpsi ojrupd`dk ojtngj ydkh sdkhdt jlj`til

  gdbdo pjkheibdkhdk JlNO gjkhdk jlisijksi eikhhd 91*+

  Ojtngnbnhi pjrbd`udk dbtjrkdtil dgdbde gjkhdk prnsjs n`sigdsi bdkcutdk

  %DNQs)+ Gdri mjrmdhdi prnsjs n`sigdsi fdkhhie ydkh tjbde gidgnpsi uktu`

  pjkhnbdedk dir biomde" pentnfdtdbysis ejtjrnhjk gjkhdk WiN= sjmdhdi `dtdbis

  dgdbde tj`knbnhi gjkhdk mdkyd` `juktukhdk tjrodsu` `joukh`ikdk pjkhhukddk

  rdgidsi odtdedri+ @dtdbiskyd ourde" tjrsjgid sjfdrd `nojrsidb" tigd` mjrdfuk gdk

  lntn ioid ydkh stdmib %Qdrsnks" =117)+ Vnknbysis dgdbde iknvdtil DNQ gdbdo

  pjkhhukddk ydkh rjkgde uktu` lrj`ujksi ojkjkhde %midsdkyd =1 /4111 `Ez) gdk

  tikh`dt jkjrhi ubtrdsnukgydkh tikhhi+ Edsib `ioid pjkjrdpdk rdgidsi ubtrdsnukg

  dgdbde ikisidsi mjrnkhhd d`usti` ydkh ojkhdrde `j lnrodsi hjbjomukh oi`rn

  pdgd fdirdk %Odsnk gdk Bnriojr" =11=)+ Wj`knbnhi jbj`trn`ioid sjpjrti jbj`trn

  n`sigdsi" jbj`trn `ndhubdsi gdk jbj trn lbntdsi tjbde mdkyd` gihukd`dk gdbdo

  pjkhnbdedk dir gdk dir biomde gdk mjmjrdpd dpbi`dsi tjbde gi`dci nbje Fejk %=117)+

  Vjbdod gud gj`dgj" jbj`trn n`sigdsi tjbde mdkyd` gitjbiti uktu` pjkhnbdedk dir

  biomde ojbdbui jbj`trngd ydkh tjrmudt gdri mjmjrdpd mdedk ydkh mjrmjgd sjpjrti

  hrdlit" Qt" WiN=" VkN=" IrN=" ]uN=" QmN= gdk mjmjrdpd pdgudk Wi/mdsjg+ Gdbdo

  mjmjrdpd tdeuk tjrd`eir" cjkis mdru mdedk jbj`trngd" yditu mnrnk/gnpjg gidonkg

  %MGG) ojoibi`i ojkjriod pjredtidk uktu` n`sigdsi pnbutdk" `drjkd pdojrdk

  `ioid ydkh sihkili`dk gdk stdmibitds jbj`trn`ioid" `nkgu`tivitds ydkh mdi`" sjrtd

  pjkikh`dtdk itu ojkfdpdi tikh`dt oikjrdbisdsi biomde gjkhdk jlisijksi sddt iki

  sdkhdt tikhhi %Fnokikjbbis jt db+" =115)+

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  5/18

  Wucudk gdri pjkjbitidk iki dgdbde pjkyjbigi`dk pjrbd`udk `nksjktrdt ydkh

  giedsib dk gdri rjvjrsj nsonsis gdri biomde OM]+ Gud prnsjs `ioid

  `nkvjksinkdb" `ndhubdsi gdk dgsnrpsi `drmnk d`til" gdk tihd prnsjs n`sigdsi

  bdkcutdk" pjrbd`udk jbj`trn`ioid"pentnfdtdbysis gdksnknbysis" gitjrdp`dk+

  =+ Mdedk gdk ojtngj

  =+4+ OM] . ]Npibnt ukits

  V`dbd ubtrdlibtrdsi `jfib gdbdo sistjo ojomrdk minrjd`tnr gipdsdkh gi `ntd

  ikstdbdsi pjkhnbdedk dir biomde gdri Fedkid" Xjstjrk Frjtj" Yukdki+ Vistjo

  pjrfnktnedk OM] dgdbde SjjXjjg/41 %SX/41) gisjgid`dk nbje Sjknk

  Jkvirnkojktdb Ikf" budr.gdbdo ojomrdk ubtrdlibtrdsi enbbnw limjr+ OM] ojkjriod

  biomde priojr+ Biomde OM] gimjrsie`dk gdbdo s`dbd bdm ukit pjrfnktnedk ]N

  giprngu`si nbje HJ/Nsonkifs %Ongjb J=.68:/=:6:)+ Zkit iki ginpjrdsi`dk

  gjkhdk mdtfe ongj sikhbj/pdss pdgd tj`dkdk npjrdsi `nkstdk 4:=1 `Qd %==1 psi)+

  Qjoubiedk ydkh gitjtdp`dk sjmjsdr :1* gdri iklbujk %dtdu sjtdrd `nksjktrdt)

  dbirdk 1"7 o6 . e+ ]ikfidk bjmie bdkcut tjktdkh tj`kis gdk npjrdsi `drd`tjristi` gdri

  gud ukit pjrfnktnedk" mjrsdod gjkhdk jlisijksi ojrj`d uktu` ojkydrikh dir

  biomde `ntd tjbde gisdci dk mdru/mdru iki gi tjopdt bdik %Gidbykds gdk

  Gidodgnpnubns" gdbdo pjrs)+

  =+=+ Vtugi `ndhubdsi

  @ndhubdsi `nksjktrdt ]N gipjbdcdri gdbdo stdkgdr tjs+ @ndhubdk ydkh

  gihukd`dk dgdbde dbuo %Db= %VN7)6+ 45E=N) gdk ljrri `bnrigd %LjFb6+

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  6/18

  `nbno DF+ Nbje `drjkd itu" uktu` sjt pjrfnmddk `drmnk d`til hrdkubdr %HDF)

  ydkh mjrdsdb gdri mdtn` `jbdpd dgdbde ydkh gipibie %Jurnfdrm" Ikhhris)+ Ojkurut

  gdtd pdmri`dk" u`urdk pdrti`jb HDF itu 1+

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  7/18

  Qjrfnmddk snkn`ioid mjrbdkhsukh gdbdo s`dbd bdmnrdtnriuo ukit ubtrdsnukg

  %Bdmpbdkt" tipj ZV =:1)+ ]jd`si ydkh gibd`u`dk gdbdo mjcdkd rjd`si" sjoudkyd

  vjsjb" ydkh gitutup sjbdod irdgidsi ubtrdsnki`+ \jsjb mjrdgd gdbdo wdtjr mdte"

  ydkh tjreumukh `j ukit `nktrnb tjopjrdtur %Qnbystdt Ongjb ff=" Eumjr)" gjkhdk

  gjoi`idk ojopjrtdedk`dk sueu =8 4 nF+ Wdkgu` cjkis snki`dtnr ginpjrdsi`dk

  pdgd lrj`ujksi tjtdp 51 `Ez gjkhdk gdyd knoikdb od`siouo nutput 4:1 X+

  Vjcuobde 411 oB `nksjktrdt dgdbde giprnsjs gjkhdk pjkjrdpdk ubtrdsnukggi 46:

  X+ Qjrfnmddk mjrbdkhsukh sjbdod 4 cdo gdk pjkhdomibdk sdopjb gimudt sjtidp 41

  ojkit+ Qjrfnmddk cuhd giubdkh pdgd

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  8/18

  Wjrbdrut `drmnk nrhdki %GNF) giu`ur gjkhdk Veiodgzu :111D GNF

  dkdbyzjr sjtjbde pjkydrikhdk ojbdbui ojomrdk sdrikhdk 1"7: oo+ ZL sdopjb

  biomde fdir" sjrtd ]N mjr`nksjktrdsi sdopjb" tigd` gisdrikh" `drjkd ZL ojomrdk

  u`urdk pnrikyd bjmie `jfib gdri u`urdk pnri ojomrdk pjkydrikh+ Vtdkgdr

  pjkyiopdkhdk sjoud GNF pjkhu`urdk dkdbitis dgdbde 1"18: oh . B+ Qjoikgdidk

  dmsnrmdksi sdopjb dir gi `isdrdk =11/4111 ko gibd`u`dk nbje Veiodgzu Z\/4=11

  spj`trnlntnojtjr %Veiodgzu" @yntn" Cjpdkh)+

  6+ Edsib gdk gis`usi

  6+4+ @ndhubdsi gjkhdk dbuo.LjFb6

  Hdomdr+ 4 ojkydci`dk edsib `ndhubdsi `nksjktrdt uktu` `dsus tdwds+ Zktu`

  pjrfnmddk tjrtjktu" GNF dwdb `nksjktrdsi 5": oh . B+ Vjmude pjkurukdk mjrtdedp

  gdbdo GNF sjmdhdi lukhsi gdri gnsis tdwds gidodti+ Gnsis nptiodb dgdbde = oO

  sjsudi gjkhdk pjkheibdkhdk 7=* gdri GNF+ Edsib `ndhubdsi gjkhdk LjFb6

  gisdci`dk pdgd Hdomdr+ =+

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  9/18

  @nksjktrdsi dwdb GNF dgdbde 4="6 oh . B+ Qjkurukdk GNF bjmie ojkgdgd`

  gimdkgikh`dk gjkhdk tdwds `ndhubdsi+ Gnsis LjFb6 nptiodb dgdbde 1"7 oO

  pjkheibdkhdk :=* GNF+ Venk jt db+ %=117m) ojkhdodti pjkheibdkhdk

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  10/18

  4951)+ @dpdsitds dgsnrpsi giu`ur sddt dgsnrpsi isntjro ojkfdpdi j`uibimriuo

  sjbdod cdkh`d wd`tu ydkh bdod+ Zktu` dbdsdk prd`tis" pjrfnmddk dgsnrpsi

  j`uibimriuo tjrcdgi pdgd 7 edri wd`tu `nktd`+

  Edsib pjrfnmddk j`uibimriuo gitukcu``dk pdgd Hdomdr+ 7" gi odkd

  `nksjktrdsi `jsjtiomdkhdk ldsj pdgdt gipbnt tjredgdp `nksjktrdsi `jsjtiomdkhdk

  ldsj dir %dgsnrpsi isntjro)+ Isntjro oukfub bikijr ojbiktdsi suomu `nksjktrdsi dir

  gi sj`itdr Fj ? 4"= oh.B+ Wikh`dt iki sjsudi gjkhdk lrd`si nrhdki knk/

  Dgsnrmdmbj+ Qjkhedpusdk tjrtikhhi ydkh gidodti dgdbde 94"6* uktu` gnsis : h.B+

  Wikh`dt jlisijksi pjkyisiedk sjsudi gjkhdk edsib pjkjbiti bdik+ Hur/]jzki` jt db+

  %=115) ojbdpnr`dk pjkhedpusdk 51/91* gdri mdedk nrhdki` dbdoi %KNO) edgir

  gdbdo biomde OM]" `jti`d gipjrbd`u`dk pdgd `nbno `drmnk d`til hrdkubdr+

  Ojrj`d cuhd ojkhdodti mdewd sj`itdr =1* gdri GNF dwdb tigd` ojkyjrdp" tdpi

  itu sjhjrd ojkjrnmns+ Gdbdo pjkjbitidk iki" GNF knk/Dgsnrmdmbj sjsudi gjkhdk

  4=* gdri `nksjktrdsi dwdb GNF+

  Vjbdik itu" ci`d `itd ojkhdkhhdp mdewd pdgd `nksjktrdsi ldsd pdgdt rjkgde

  tikh`dt hdris dgsnrpsi nll gdk ojbjwdti knb" od`d Lrjukgbife knk/ldvnrdmbj

  isntjrois oukh`ik sjsudi gdtd+ Bikijrisdsi pjrsdoddk Lrjukgbife gisdci`dk pdgd

  Hdomdr+ :+

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  11/18

  Ojodkh" ongjb Lrjukgbife ojksioubdsi dk gdtd j`spjriojk dgsnrpsi gjkhdk

  mdi`+ @njlisijk Lrjukgbife ojoibi`i kibdi mjri`ut3 ` ? ="6: gdk 4.k ? 4"574+ Hur/

  ]jzki` jt db+ %=115) ojbdpnr`dk kibdi mjri`ut uktu` `njlisijk Lrjukgbife3 uktu` `

  ? 1"89 gdk 1"57 %tjrhdktukh pdgd cjkis HDF ydkh gihukd`dk ojrj`d)" uktu` 4.k ?

  4"4= gdk 4"=6+ Kibdi/kibdi iki gdbdo urutdk ydkh sdod mjsdrkyd sjmdhdi kibdi ydkh

  sjsudi gdbdo pjkjbitidk iki" ojs ipuk dgd pjrmjgddk gdbdo `drd`tjristi` dir

  biomde gdk HDF+

  6+6+ N`sigdsi jbj`trnbit

  Hdomdr+ < ojkydci`dk edsib n`sigdsi jbj`trnbiti` gdri `nksjktrdt mdedk

  nrhdki` sjmdhdi lukhsi wd`tu uktu` `jgud iktjksitds sddt iki %6"< gdk 48"5 D"

  odsikh/odsikh)+ @nksjktrdsi dwdb GNF dgdbde 41 oh . B+ Vjtjbde pjkurukdk

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  12/18

  tdcdo sj`itdr =1* pdgd 6 ojkit" od`d n`sigdsi GNF ojbdomdt sjfdrd sumstdksidb+

  Vjtjbde bdodkyd n`sigdsi 61 ojkit" pjkhedpusdk GNF sjfdrd `jsjburuedk dgdbde

  61* odsikh/odsikh uktu` 6"< D gdk 6

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  13/18

  Edsib pjrfnmddksnknbytif gisdci`dk pdgd Hdomdr+ 5+ @nksjktrdsi dwdb GNF

  dgdbde 41"4 oh.B+ Vj`dbi bdhi" dgd pjkurukdk `nksjktrdsi GNF sjbdod 41 ojkit

  pjrtdod nbje n`sigdsi bdomdt gdri mdedk nrhdki`+ Ojkjrdp`dk tikh`dt jkjrhi ydkh

  mjrmjgd tigd` sjfdrd sihkili`dk ojopjkhdruei pjkheibdkhdk GNF" sjgdkh`dk

  =9* gdri GNF gin`sigdsi gdbdo

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  14/18

  Qjrmdkgikhdk mjrmdhdi ojtngj ydkh gitjrdp`dk uktu` ojkheibdkh`dk GNF

  gdri `nksjktrdt rjvjrsj nsonsis pjrbd`udk biomde OM] ojkukcu``dk mdewd

  ojtngj ydkh pdbikh `nkvjksinkdb ydkh gihukd`dk" `ndhubdsi gdk dgsnrpsi `drmnk

  d`til" dgdbde ydkh pdbikh su`sjs gdbdo ojkheibdkh`dk mdedk nrhdki` gdri dir+

  Wihd ojtngj n`sigdsi ojkukcu``dk pjribd`u sjrupd3 sjbdod pjrbd`udk mjmjrdpd

  ojkit pjrtdod dgd pjkhedpusdk ongjrdt GNF gii`uti nbje n`sigdsi pdgd tikh`dt

  ydkh sdkhdt bdomdt+ Edb iki ojkukcu``dk mdewd GNF tjrgiri gdri gud lrd`si3

  ydkh pjrtdod dgdbde ougde tjrn`sigdsi" sjgdkh`dk lrd`si `jgud %sjsudi gjkhdk

  lrd`si pjr odssd ydkh bjmie mjsdr) bjmie tdedk tjredgdp n`sigdsi+

  Qjoikgdidk spj`trnlntnojtri dir gitukcu``dk pdgd Hdomdr+ 9+ @nksjktrdt

  ]N ojkukcu``dk pukfd` dmsnrmdksi pdgd sj`itdr 641 ko" gdk tjrus ojkikh`dt gi

  mdwde =:1 ko gjkhdk sjgi it pukfd` pdgd =71 ko+ Ojtngj pjrbd`udk ojkhedpus

  pjrmjgddk lrd`si gdri mdedk nrhdki`3 `ndhubdsi ojkhedpus mdedk nrhdki` gi 641

  ko" sjrtd pukfd` pdgd =71 ko+ Wihd ojtngj n`sigdsi fdkhhie odopu

  ojkhn`sigdsi %tjtdpi mjbuo tjktu tjroikjrdbisdsi) mdedk nrhdki` ydkh ojkyjrdp

  gi mdwde =:1 ko+ Kdouk" ojrj`d sjfdrd sihkili`dk tigd` ojopjkhdruei pukfd`

  dmsnrmdksi pdgd 641 ko+ D`eirkyd" `drmnk d`til mjredsib ojkhedpus sjoud lrd`si

  mdedk nrhdki`+ Ojkhigjktili`dsi mjrmdhdi lrd`si mdedk nrhdki` ydkh giedpus

  gdbdo sjtidp `dsus ojojrbu`dk ikvjstihdsi bjmie bdkcut+ Vjbdik itu" ojkhikhdt

  mdewd vdridmibitds gdbdo `udbitds `nksjktrdt" ojkhikhdt sildt dir biomde dsbi"

  ojojrbu`dk pjkjbitidk bjmie bdkcut gjkhdk ]N mjr`nksjktrdsi gjkhdk mjrmdhdi

  tikh`dt GNF" lrd`si ydkh mjrmjgd gdri mdedk nrhdki` dbdoi" sjrtd `jedgirdk mdedk

  `ioid mjrmdedyd %ink" jkgn`rik zdt ojkhhdkhhu" gbb) ydkh d`dk edgir gi ]N

  `nksjktrdt pdgd `nksjktrdsi tikhhi+

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  15/18

  7+ @jsiopubdk

  @jsiopubdk mjri`ut oukfub gdri pjkjbitidk ydkh ojkyjbigi`i pjkhedpusdk

  mdedk nrhdki` %gikydtd`dk sjmdhdi GNF) gdri `nksjktrdt rjvjrsj nsonsis

  trjdtojktgdri biomde OM]+

  @ndhubdsi gjkhdk dbuo ojkfdpdi pjkhedpusdk GNF sdopdi gjkhdk 7=*"

  sjojktdrd LjFb6 ojomjri`dk pjkhedpusdk ydkh bjmie tikhhi %:=*) pdgd gnsis

  onbdr rjkgde+ Nptiodb gnsis onbdr uktu` LjFb6 dgdbde 1"7 oO+

  Dgsnrpsi gjkhdk `drmnk d`til hrdkubdr ojkukcu``dk pjkhedpusdk GNF

  tjrtikhhi eikhhd 94"6* uktu` : h.B+ Dgsnrpsi isntjro bikijr gjkhdk lrd`si

  nrhdki`knk/Dgsnrmdmbj sj`itdr 4"= oh .B GNF+

  Gdri tihd ojtngj n`sigdsi ydkh gihukd`dk" n`sigdsi jbj`trnbit dtds jbj`trngd

  mnrnk/gnpjg gidonkg" pentnfdtdbysis WiN= gdk lrj`ujksi rjkgde" snknbysis

  jkjrhi tikhhi" ojkukcu``dk pjribd`u sjrupd3 sjbdod mjmjrdpd ojkit pjrtdod

  pjrbd`udk dgd pjkhedpusdk ongjrdt GNF gii`uti nbje n`sigdsi pdgd tikh`dt

  ydkh sdkhdt bdomdt+

  Vjfdrd uouo" tikh`dt n`sigdsi GNF dgdbde ongjrdt0 n`sigdsi jbj`trnbit

  odopu ojkhedpus sdopdi 6

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  16/18

  Qrnyj` iki sjfdrd likdksidb gigu`ukh nbje Vj`rjtdris Cjkgjrdb ]isjt gdk Wj`knbnhi"

  Ejbbds+

  ]jljrjksi

  Fejk" H+" =117+ Jbjftrnfejoifdb tjfeknbnhijs ik wdstjwdtjr trjdtojkt+ Vjpdr+

  Quril+ Wjfeknb+ 65 %4)" 4474+

  Fnojrtnk" D+O+" Dkgrjws" ]+F+" Mdhbjy" G+O+" =11:+Jvdbudtink nl dk OM]]N

  systjo tn prngufj eihe qudbity rjusj wdtjr3 oifrnmidb fnktrnb" GMQ

  lnrodtink dkg rjonvdb+ Xdtjr ]js+ 69 %4

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  17/18

  Cdrusutteird " F+" Doy" H+" =118+ Zkgjrstdkgikh snbumbj oifrnmidb prngufts

  %VOQ) ds d fnopnkjkt nl jllbujkt nrhdkif odttjr %JlNO)+ Xdtjr ]js + 74

  %4=)" =858=896+

  Cdrusutteird`" F+" Doy" H+" Frnuj " C+Q+" =11=+ Lnubikh fedrdftjristifs nl

  wdstjwdtjr jllbujkt nrhdkif odttjr %JlNO) isnbdtjs nk KL dkg ZL

  ojomrdkjs+ Gjsdbikdtink 47: %46)" =78=::+

  @dzkjr" F+" Mdhente" V+" Vedrod" V+" Doy" H+" Xikthjks" W+" Ojbik" W+" =118+

  Fnopdrisnk nl JlNO rjonvdb nl girjft KL dkg pnwgjrjg dftivdtjg

  fdrmnk.KL ds eihe qudbity prjtrjdtojkt nptinks lnr drtilifidb hrnukgwdtjr

  rjfedrhj+ Ik3 Qrnfjjgikhs nl tej Vixte IXD Vpjfidbist Fnkljrjkfj nk

  Xdstjwdtjr ]jfbdodtink dkg ]jusj lnr Vustdikdmibity %X]]V=118)" 94=

  Nftnmjr =118" Dktwjrp" Mjbhiuo+

  @io" C+" Gjkh" T+" Mjkcdoik" O+" =115+ Vioubtdkjnus rjonvdb nl penspenrus dkg

  lnubdkts ik d eymrig fndhubdtink.ojomrdkj libtrdtink systjo+ Xdtjr ]js+ 7=

  %59)" =148=1=7+

  @io" V+B+" Qdub" F+" Wikh" Y+Q+" =11=+ Vtugy nk ljjg prjtrjdtojkt lnr ojomrdkj

  libtrdtink nl sjfnkgdry jllbujkt+ Vjpdr+ Quril+ Wjfeknb+ =9 %=)" 484489+

  @riti`ns" G+J+" Uj`nu`nubntd`is" K+Q+" Qsibbd is" J+" Odktzdvikns" G+" =118+

  Qentnfdtdbytif gjhrdgdtink nl rjdftivj mbdf` : ik dqujnus snbutinks3 jlljft

  nl npjrdtikh fnkgitinks dkg fnupbikh wite ubtrdsnukg+ Xdtjr ]js+ 74 %41)"

  ==6

 • 7/23/2019 Kelompok 3Advanced Treatment of the Reverse Osmosis Concentrate Produced During Reclamation of Municipal

  18/18

  Qdrds`jvd" Q+" Hrdedo" K+C+G+" =11:+ Wrjdtojkt nl d sjfnkgdry oukifipdb jllbujkt

  my nznkj" Z\ dkg oifrnlibtrdtink3 oifrnmidb rjguftink dkg jlljft nk jllbujkt

  qudbity+ Gjsdbikdtink 45< %46)" 78: