laporan amali bio ujian makanan

Click here to load reader

Post on 23-Feb-2018

275 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  1/19

  Perkara KPS/KBKK/Nilai

  1.0 TAJUK

  Ujian makanan

  2.0 PENGENALAN

  Semua organisma hidup memerlukan makanan untuk

  mendapatkan tenaga supaya mereka berupaya untuk

  meneruskan kehidupan. Mereka memerlukan tenaga untuk

  setiap aktiviti dalam hidup bukan sahaja untuk bergerak

  bahkan untuk bernafas sekalipun. rganisma seperti

  manusia mendapatkan tenaga melalui proses

  penghadaman makanan yang terhasil daripada tindak

  balas kimia dalam badan mereka. Manusia yang

  merupakan organisma kompleks memerlukan pelbagai

  nutrisi agar dapat memenuhi keperluan tubuh mereka

  seharian.

  Nutrisi!nutrisi yang berbe"a seperti karbohidrat#

  protein# lemak# vitamin dan mineral memainkan peranan

  berbe"a dalam tubuh manusia. leh itu# penting bagi

  manusia untuk memastikan nutrisi!nutrisi ini diambil

  dalam kuantiti yang men$ukupi mengikut kesesuaian dan

  keperluan badan mereka. Konsep ini dinamakan

  pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang ialah

  pengambilan makanan yang $ukup untuk keperluan tubuh

  badan untuk tumbesaran dan penjagaan kesihatan badan.

  Setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang

  penting untuk memastikan tubuh manusia berfungsi

  dengan baik. Misalnya# karbohidrat yang merupakan

  molekul yang terdiri daripada unsur!unsur karbon#

  hidrogen dan oksigen merupakan sumber utama tenaga

  untuk manusia. Manusia memperoleh karbohidrat dari

  sumber makanan yang kebanyakan merupakan makanan

  ruji manusia# misalnya# beras# jagung# gandum# ubi# dan

  sagu. Selain itu# karbohidrat bukan sahaja tersimpan di

  dalam makanan yang terhasil daripada tumbuhan# malahkarbohidrat juga dapat ditemui dalam bentuk makanan

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  2/19

  yang telah diproses seperti mee# roti# dan tepung.

  Makanan!makanan tersebut juga terdiri daripada kelas

  makanan selain daripada karbohidrat.

  Sebaliknya# jika sesorang itu kekurangan "at

  makanan yang tertentu boleh menjadikan mental dan

  %"ikal seseorang itu tidak $ukup $erdas atau mudah letih

  apabila $uba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami

  dalam kehidupan seseorang itu. Keadaan ini menjadikan

  seseorang itu gagal ber%kir untuk menyelesaikan

  masalahnya dengan lebih efektif berbanding dengan

  individu yang seimbang aspek pemakanannya. &usteru#

  pemakanan seimbang menjadikan aspek mental dan %"ikal

  manusia lebih stabil dan berdaya tahan untuk meneruskan

  kehidupan.

  3.0 OBJEKTIF

  Menguji kehadiran kanji# gula penurun# gula bukan

  penurun protein dan lemak dalam setiap sampel makanan.

  4.0 HIPOTESISSusu tepung mengandungi protein #maruku mengandungi

  kanji# oat mengandungi gula penurun# baulu mengandungi

  lemak# biskut oat mengandungi kanji# susu $okelat

  mengandungi protein# kek pisang mengandungi gula

  penurun# mee goreng mengandungi lemak# roti gandum

  mengandungi kanji# telur mentah mengandungi protein#

  $ip $oklat mengandungi gula# biskut mentega

  mengandungi lemak# kuih seri muka mengandungi gulabukan penurun# buah pear mengandungi gula penurun#

  biskut gandum mengandungi kanji# nasi lemak

  mengandungi kanji.

  5.0 BAHAN DAN ALAT RADAS

  5.1 BAHAN

  Susu tepung# maruku# oat# baulu# biskut oat# susu $okelat#

  - Meramal- Membuat

  hipotesis- 'asional

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  3/19

  kek pisang# mee goreng# roti gandum# telur mentah# $ip

  $okelat# biskut mentega# kuih seri muka# buah pear# biskut

  gandum# nasi lemak# larutan iodin# larutan Benedi$t atau

  (ehling# larutan asid hidroklorik# larutan natrium

  bikarbonat# larutan kuprum sulfat# larutan natrium

  hidroksida# larutan Millon dan air.

  5.2 ALAT RADAS

  Penitis# penunu Bunsen# )abung uji# rak tabung uji#

  penyepit# tungku kaki tiga# bikar# kasa da*ai# pemetik api#

  piring petri# rod ka$a dan kertas gris.

  6.0 PROSEDUR

  +. U&,-N K-N&,+. Susu tepung diletakkan sedikit di dalam piring

  petri untuk dijadikan sampel ujian.. Beberapa titisan larutan ,odin dititiskan

  menggunakan penitis ke atas susu tepung

  tersebut.. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

  di$atitkan ke dalam sebuah jadual.0. 1angkah + hingga diulang dengan

  menggantikan susu tepung kepada sampel

  makanan lain.

  . U&,-N 2U1- P3NU'UN+. Susu tepung dimasukkan sedikit ke dalam

  tabung uji untuk dijadikan sampel ujian.. )ambahkan ml larutan Benedi$t atau (ehling ke

  atas sampel makanan di dalam tabung uji

  tersebut.. 4ampuran di dalam tabung uji itu digon$ang dan

  dipanaskan ke dalam kukus air untuk beberapa

  minit.0. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

  di$atitkan ke dalam sebuah jadual.5. 1angkah + hingga 0 diulang dengan

  menggunakan sampel makanan yang lain.

  - mengendalik

  an peralatan

  dengan betul- berkomunika

  si

  -bekerja sama

  - mengeksperi

  men-

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  4/19

  . U&,-N 2U1- BUK-N P3NU'UN+. Susu tepung dituangkan sedikit ke dalam tabung

  uji untuk dijadikan sampel ujian.. + ml asid hidroklorik 641 $air ditambah ke

  dalam tabung uji tersebut dan dididihkan selama+ minit.

  . )abung uji tersebut dibiarkan sejuk pada

  keadaan suhu bilik. Kemudian# tabung uji yang

  mengandungi asid itu dineutralkan dengan

  menambah natrium bikarbonat sehingga gas

  berhenti dibebaskan.0. Beberapa titisan larutan Benedi$t dititiskan ke

  dalam tabung uji tersebut.

  5. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

  di$atitkan ke dalam sebuah jadual.7. 1angkah + hingga 5 diulang dengan

  menggantikan susu tepung dengan sampel

  makanan yang lain.

  0. U&,-N P')3,N

  Ujian Millon+. Susu tepung diletakkan sedikit ke dalam tabung

  uji sebagai sampel ujian.. 4ampurkan beberapa titik bahan uji Millon ke

  atas sampel makanan di dalam tabung uji

  tersebut.. 4ampuran tersebut dipanaskan di dalam kukus

  air sehingga berubah *arna.0. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

  di$atitkan ke dalam sebuah jadual.5. 1angkah + hingga 0 diulang dengan

  menggunakan sampel makanan yang lain.

  Ujian Buret

  +. Susu tepung diletakkan sedikit ke dalam tabung

  uji sebagai sampel ujian.. 4ampurkan sedikit kuprum sulfat dan beberapa

  natrium hidroksida ke atas sampel.. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

  di$atitkan ke dalam sebuah jadual.0. 1angkah + hingga 0 diulang dengan

  -Mentafsir

  - Menganalisis

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  5/19

  menggunakan sampel makanan yang lain.

  5. U&,-N 13M-K 8-N M,N9-K+. Susu tepung diletakkan ke atas kertas turas.

  . Perubahan pada kertas turas itu diperhatikandan di$atitkan ke dalam sebuah jadual.

  . 1angkah + dan diulang dengan menggantikan

  susu tepung dengan sampel makanan yang lain.

  8.0 ANALISIS DATA

  muka surat lain.

  8.0 PERBINCANGAN

  Maruku# oat# baulu# biskut oat# kek pisang# mee goreng#

  roti gandum# biskut mentega# kuih seri muka# biskut

  mentega dan nasi lemak merupakan sampel makanan

  yang menunjukkan perubahan *arna kepada biru gelap

  setelah diletakkan iodin untuk ujian mengesan kanji. ,ni

  disebabkan iodin melekat kepada molekul beta amilosa

  kerana kelarutan mereka. Kanji menolak iodin ke dalam

  talian di tengah!tengah gegelung amilosa dan

  me*ujudkan pemindahan $aj antara iodin dan kanji. ,ni

  menyebabkan perubahan dalam susunan elektron dan

  tahap penjarakkan. &arak ter*ujud menyerap $ahaya boleh

  dilihat se$ara berbe"a dan men$ipta *arna biru gelap.

  Untuk sampel mee goreng# perubahan *arna titisan iodin

  kepada biru gelap sukar dikesan *alaupun mee

  sebenarnya diperbuat dari tepung iaitu kanji. &adi# saya

  telah menggunakan sejumlah besar titisan iodin untuk

  mengesan kanji dalam sampel ini barulah perubahan

  *arna dapat dilihat. Pada pendapat saya# perubahan

  *arna ini sukar dilihat kerana mee goreng yang diselaputi

  minyak.

  Untuk ujian lemak dan minyak# sampel makanandiletakkan di atas kertas gris dan kertas gris akan

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  6/19

  dikeringkan untuk melihat sama ada terdapat kesan

  lutsinar pada kertas gris atau tidak. Kesan lutsinar dapat

  dilihat apabila kertas gris disuluh menggunakan $ahaya

  atau diletakkan di ba*ah sumber $ahaya. Kesan lutsinar

  pada kertas gris ini merupakan penanda kepada kehadiran

  lemak dan minyak dalam sampel makanan. -ntara sampel

  makanan yang menunjukkan kehadiran lemak dan minyak

  ialah maruku# baulu# susu $okelat# kek pisang# mee

  goreng# telur mentah# biskut mentega# kuih seri muka#

  biskut gandum dan nasi lemak. Semasa saya melakukan

  ujian tersebut# buah pear telah menghasilkan kesan

  lutsinar di atas kertas gris seakan minyak. :alau

  bagaimanapun# saya bertindak untuk mengeringkan kertas

  tersebut dan terbukti baha*a kesan itu bukanlah kerana

  lemak atau minyak tetapi air. ,ni adalah kerana kesan

  lutsinar tersebut hilang setelah kering dan tidak kekal

  seperti kesan lutsinar kerana minyak setelah saya

  membandingkan dua jenis kesan tersebut.

  Semasa ujian gula bukan penurun pula# sampel

  makanan yang mengadungi gula bukan penurun bertukarmenjadi merah mendakan pada akhir ujian makanan

  tersebut. Bahan makanan yang mengandungi sukrosa

  yang merupakan gula bukan penurun dan ia tidak

  bertindak balas dengan Benedi$t se$ara terus. -sid

  hidroklorik digunakan untuk meme$ahkan ikatan glikosidik

  dalam sukrosa dan menghasilkan glukosa dan fruktosa

  yang akan memberikan keputusan yang positif. Namun#

  asid hidroklorik mesti dineutralkan menggunakan natrium

  hidrosikda terlebih dahulu sebelum menambah larutan

  Benedi$t untuk bertindak balas dengan sukrosa yang telah

  terhidrolisis.

  Untuk menguji kehadiran ujian gula penurun dalam

  sampel makanan# larutan Benedi$t telah digunakan

  sebagai penanda. Sampel makanan dan larutan Benedi$t

  di$ampurkan serta dipanaskan di dalam kukus air

  menggunakan tabung uji. Sampel tidak harus dipanaskan

  - Membuat

  kesimpulan

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  7/19

  se$ara terus kepada penunu Bunsen untuk mengelakkan

  tabung uji pe$ah dan tidak harus menghalakan mulut

  tabung uji kearah rakan atau diri sendiri keran

  kemungkinan *ap yang terhasil adalah bera$un. Kehadiran

  gula penurun dapat dikesan melalui pembentukan

  mendakan merah pada sampel setelah dipanaskan.

  Seterusnya# untuk menguji kehadiran protein dalam

  sampel makanan# kita memerlukan dua bahan kimia iaitu

  sodium hidroksida dan kuprum sulfat. &ika *arna larutan

  itu bertukar kepada *arna biru# itu menandakan baha*a

  sampel makanan tersebut mempunyai protein. Perubahan

  *arna ini dapat dilihat setelah bahan uji Millon

  di$ampurkan ke dalam sampel makanan serta dipanaskan

  dalam kukus air. 6asil eksperimen yang dijalankan# sampel

  makanan yang telah menunjukkan kehadiran protein

  adalah telur mentah dan biskut mentega.

  9.0 KESIMPULAN

  8engan melakukan ujian makanan menggunaka iodin#

  dapat disimpulkan baha*a sampel makanan yang

  mengandungi kanji adalah maruku# oat# baulu# biskut oat#

  kek pisang# mee goreng# roti gandum# biskut mentega#

  kuih seri muka# biskut gandum dan nasi lemak. Kelas

  makanan gula penurun pula terdapat dalam sampel

  makanan seperti susu tepung# maruku# oat# baulu# biskut

  oat# susu $okelat# kek pisang# roti gandum# $ip $oklat#

  biskut mentega# kuih seri muka# buah pear# biskut gandum

  dan nasi lemak manakala gula bukan penurun terdapat

  dalam sampel makanan susu tepung# biskut oat# kek

  pisang# roti gandum# kuih seri muka# pear dan nasi lemak.

  Selain itu# ujian protein yang dijalankan melalui ujian

  Buret dan Millon telah mengesan kehadiran protein dalam

  sampel susu tepung# maruku# oat# baulu# susu $okelat# $ip

  $oklat# biskut mentega dan kuih seri muka# roti gandum#

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  8/19

  telur mentah. 1emak pula dapat dikesan dalam sampel

  makanan maruku# baulu# susu $okelat# kek pisang# mee

  goreng# telur mentah# biskut mentega# kuih seri muka#

  biskut gandum dan nasi lemak. 6ipotesis diterima.

  10.0 RUJUKAN

  1ee 4.# ; -runasalam &. . eNotes Biologi SPM

  Tingkatan 4 & 5. Petaling &aya? Sasbadi Sdn.

  Bhd.

  @.= -N-1,S,S 8-)-

  4ontoh

  maka

  nan

  Pemerhatian ,nferens

  Ujian Kanji Ujian

  2ula

  Penurun

  Ujian

  2ula

  Bukan

  Penurun

  Ujian Protein Ujian

  1emak

  dan

  minyakujian

  Biuret

  ujian

  Millon

  susu

  tepun

  g

  tiada

  perubaha

  n pada

  sampel

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  perang

  mendaka

  n merah

  bata

  terhasil

  larutan

  ber*arna

  ungu

  terbentuk

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  tiada

  perubah

  an

  susu tepung

  mengandungi

  gula penurun

  dan bukan

  penurun serta

  protein.

  maruk

  u

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  perang

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubaha

  n

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  maruku

  mengandungi

  kanji# gula

  penurun#

  protein dan

  lemak.

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  9/19

  oat tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  perang

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubaha

  n

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  tiada

  perubah

  an

  oat

  mengandungi

  kanji dan

  protein.

  baulu tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  perang

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubaha

  n

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  baulu

  mengandungi

  kanji# gula

  penurun dan

  protein.

  biskut

  oat

  tompokan

  biru gelapkelihatan

  larutan

  bertukarkepada

  *arna

  perang

  mendaka

  n merahbata

  terhasil

  tiada

  perubahan

  tiada

  perubahan

  tiada

  perubahan

  biskut oat

  mengandungikanji# gual

  penurun dan

  gula bukan

  penurun.

  susu

  $okela

  t

  tiada

  perubaha

  n pada

  sampel

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  perang

  tiada

  perubaha

  n

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  ungu

  mendak

  an putih

  terhasil

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  susu $okelat

  mengandungi

  gula penurun#

  protein dan

  lemak.

  kek

  pisang

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  hijau

  mendaka

  n merah

  bata

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubah

  an

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  kek pisang

  mengandungi

  kanji# gula

  penurun dan

  bukan

  penurun dan

  lemak.

  meegoren

  g

  tompokanbiru gelap

  kelihatan

  larutanbertukar

  kepada

  *arna

  kuning

  tiadaperubaha

  n

  tiadaperubaha

  n

  tiadaperubah

  an

  terdapatkesan

  lutsinar

  mee gorengmengandungi

  kanji dan

  lemak.

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  10/19

  roti

  gandu

  m

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  kuning

  mendaka

  n merah

  bata

  terbentuk

  tiada

  perubaha

  n

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  tiada

  perubah

  an

  roti gandum

  mengandungi

  kanji# gula

  penurun dan

  bukan

  penurun serta

  protein.

  telur

  menta

  h

  tiada

  perubaha

  n pada

  sampel

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubaha

  n

  larutan

  ber*arna

  ungu

  terhasil

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  telur mentah

  mengandungi

  protein dan

  lemak.

  $ip$oklat

  tiadaperubaha

  n pada

  sampel

  larutanbertukar

  kepada

  *arna

  perang

  tiadaperubaha

  n

  tiadaperubaha

  n

  mendakan

  merah

  bata

  terbentu

  k

  tiadaperubah

  an

  $ip $oklatmengandungi

  gula penurun

  dan protein

  biskut

  mente

  ga

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  hijau

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubaha

  n

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  biskut

  mentega

  mengandungi

  gula

  penurrun#prot

  ein dan lemak.

  kuih

  seri

  muka

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  hijau

  mendaka

  n merah

  bata

  terbentuk

  tiada

  perubaha

  n

  mendak

  an

  merah

  bata

  terbentu

  k

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  kuih seri muka

  mengandungi

  kanji# gula

  penurun dan

  bukan

  penurun#

  protein dan

  lemak.

  buah

  pear

  tiada

  perubaha

  n pada

  sampel

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  jingga

  mendaka

  n merah

  bata

  terbentuk

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubah

  an

  tiada

  perubah

  an

  pear

  mengandungi

  gula penurun

  dan bukan

  penurun.

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  11/19

  biskut

  gandu

  m

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  jingga

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubah

  an

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  biskut

  gandum

  mengadungi

  kanji# gula

  penurun dan

  lemak.

  nasi

  lemak

  tompokan

  biru gelap

  kelihatan

  larutan

  bertukar

  kepada

  *arna

  hijau

  mendaka

  n merah

  bata

  terbentuk

  tiada

  perubaha

  n

  tiada

  perubah

  an

  terdapat

  kesan

  lutsinar

  nasi lemak

  mengandungi

  kanji# gula

  penurun dan

  bukan

  penurun serta

  lemak.

  P3M3'6-),-N

  U&,-N K-N&,

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  12/19

  2ambar + Sampel makanan sebelum ujian

  2ambar +. Sampel makanan selepas ujian

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  13/19

  2ambar +. Kesemua sampel makanan selepas ujian

  U&,-N 13M-K

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  14/19

  2ambar Keputusan hasil ujian lemak

  U&,-N 2U1- P3NU'UN

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  15/19

  2ambar Keputusan ujian gula penurun sampel makanan + hingga A

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  16/19

  2ambar .+ Keputusan ujian gula bukan penurun sampel makanan dari

  hinnga +7.

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  17/19

  U&,-N 2U1- BUK-N P3NU'UN

  2ambar 0 ? Sampel makanan sebelum dimasukkan $e$air Benedi$t

  2ambar 0.+ ? Sampel makanan selepas dimasukkan $e$air Benedi$t

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  18/19

  U&,-N P')3,N

  Gambar 5 Hasil eksperimen Ujian Buret sampel makanan 1 hingga 8

  Gambar 5.1 Hasil eksperimen Ujian Buret sampel makanan 9 hingga 16

 • 7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

  19/19

  Gambar 5.2 Hasil eksperimen Ujian Millon sampel makanan 1 hingga 8

  Gambar 5.3 Hasil eksperimen Ujian Millon sampel makanan 9 hingga 16