laporan amali bio ujian makanan

19
7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 1/19 Perkara KPS/KBKK/Nilai 1.0 TAJUK Ujian makanan 2.0 PENGENALAN Semua organisma hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga supaya mereka berupaya untuk meneruskan kehidupan. Mereka memerlukan tenaga untuk setiap aktiviti dalam hidup bukan sahaja untuk bergerak bahkan untuk bernafas sekalipun. rganisma seperti manusia mendapatkan tenaga melalui proses penghadaman makanan yang terhasil daripada tindak balas kimia dalam badan mereka. Manusia yang merupakan organisma kompleks memerlukan pelbagai nutrisi agar dapat memenuhi keperluan tubuh mereka seharian.  Nutrisi!nutrisi yang berbe"a seperti karbohidrat# protein# lemak# vitamin dan mineral memainkan peranan berbe"a dalam tubuh manusia. leh itu# penting bagi manusia untuk memastikan nutrisi!nutrisi ini diambil dalam kuantiti yang men$ukupi mengikut kesesuaian dan keperluan badan mereka. Konsep ini dinamakan pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang ialah pengambilan makanan yang $ukup untuk keperluan tubuh badan untuk tumbesaran dan penjagaan kesihatan badan. Setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang penting untuk memastikan tubuh manusia berfungsi dengan baik. Misalnya# karbohidrat yang merupakan molekul yang terdiri daripada unsur!unsur karbon# hidrogen dan oksigen merupakan sumber utama tenaga untuk manusia. Manusia memperoleh karbohidrat dari sumber makanan yang kebanyakan merupakan makanan ruji manusia# misalnya# beras# jagung# gandum# ubi# dan sagu. Selain itu# karbohidrat bukan sahaja tersimpan di dalam makanan yang terhasil daripada tumbuhan# malah karbohidrat juga dapat ditemui dalam bentuk makanan

Upload: hanis-munirah

Post on 23-Feb-2018

290 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 1/19

Perkara KPS/KBKK/Nilai

1.0 TAJUK  

Ujian makanan

2.0 PENGENALAN

Semua organisma hidup memerlukan makanan untuk

mendapatkan tenaga supaya mereka berupaya untuk

meneruskan kehidupan. Mereka memerlukan tenaga untuk

setiap aktiviti dalam hidup bukan sahaja untuk bergerak

bahkan untuk bernafas sekalipun. rganisma seperti

manusia mendapatkan tenaga melalui proses

penghadaman makanan yang terhasil daripada tindak

balas kimia dalam badan mereka. Manusia yang

merupakan organisma kompleks memerlukan pelbagai

nutrisi agar dapat memenuhi keperluan tubuh mereka

seharian.

  Nutrisi!nutrisi yang berbe"a seperti karbohidrat#

protein# lemak# vitamin dan mineral memainkan peranan

berbe"a dalam tubuh manusia. leh itu# penting bagi

manusia untuk memastikan nutrisi!nutrisi ini diambil

dalam kuantiti yang men$ukupi mengikut kesesuaian dan

keperluan badan mereka. Konsep ini dinamakan

pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang ialah

pengambilan makanan yang $ukup untuk keperluan tubuh

badan untuk tumbesaran dan penjagaan kesihatan badan.

Setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang

penting untuk memastikan tubuh manusia berfungsi

dengan baik. Misalnya# karbohidrat yang merupakan

molekul yang terdiri daripada unsur!unsur karbon#

hidrogen dan oksigen merupakan sumber utama tenaga

untuk manusia. Manusia memperoleh karbohidrat dari

sumber makanan yang kebanyakan merupakan makanan

ruji manusia# misalnya# beras# jagung# gandum# ubi# dan

sagu. Selain itu# karbohidrat bukan sahaja tersimpan di

dalam makanan yang terhasil daripada tumbuhan# malahkarbohidrat juga dapat ditemui dalam bentuk makanan

Page 2: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 2/19

yang telah diproses seperti mee# roti# dan tepung.

Makanan!makanan tersebut juga terdiri daripada kelas

makanan selain daripada karbohidrat.

Sebaliknya# jika sesorang itu kekurangan "at

makanan yang tertentu boleh menjadikan mental dan

%"ikal seseorang itu tidak $ukup $erdas atau mudah letih

apabila $uba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami

dalam kehidupan seseorang itu. Keadaan ini menjadikan

seseorang itu gagal ber%kir untuk menyelesaikan

masalahnya dengan lebih efektif berbanding dengan

individu yang seimbang aspek pemakanannya. &usteru#

pemakanan seimbang menjadikan aspek mental dan %"ikal

manusia lebih stabil dan berdaya tahan untuk meneruskan

kehidupan.

3.0 OBJEKTIF

Menguji kehadiran kanji# gula penurun# gula bukan

penurun protein dan lemak dalam setiap sampel makanan.

4.0 HIPOTESISSusu tepung mengandungi protein #maruku mengandungi

kanji# oat mengandungi gula penurun# baulu mengandungi

lemak# biskut oat mengandungi kanji# susu $okelat

mengandungi protein# kek pisang mengandungi gula

penurun# mee goreng mengandungi lemak# roti gandum

mengandungi kanji# telur mentah mengandungi protein#

$ip $oklat mengandungi gula# biskut mentega

mengandungi lemak# kuih seri muka mengandungi gulabukan penurun# buah pear mengandungi gula penurun#

biskut gandum mengandungi kanji# nasi lemak

mengandungi kanji.

5.0 BAHAN DAN ALAT RADAS

5.1 BAHAN

Susu tepung# maruku# oat# baulu# biskut oat# susu $okelat#

- Meramal- Membuat

hipotesis- 'asional

Page 3: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 3/19

kek pisang# mee goreng# roti gandum# telur mentah# $ip

$okelat# biskut mentega# kuih seri muka# buah pear# biskut

gandum# nasi lemak# larutan iodin# larutan Benedi$t atau

(ehling# larutan asid hidroklorik# larutan natrium

bikarbonat# larutan kuprum sulfat# larutan natrium

hidroksida# larutan Millon dan air.

5.2 ALAT RADAS

Penitis# penunu Bunsen# )abung uji# rak tabung uji#

penyepit# tungku kaki tiga# bikar# kasa da*ai# pemetik api#

piring petri# rod ka$a dan kertas gris.

6.0 PROSEDUR

+. U&,-N K-N&,+. Susu tepung diletakkan sedikit di dalam piring

petri untuk dijadikan sampel ujian.. Beberapa titisan larutan ,odin dititiskan

menggunakan penitis ke atas susu tepung

tersebut.. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

di$atitkan ke dalam sebuah jadual.0. 1angkah + hingga diulang dengan

menggantikan susu tepung kepada sampel

makanan lain.

. U&,-N 2U1- P3NU'UN+. Susu tepung dimasukkan sedikit ke dalam

tabung uji untuk dijadikan sampel ujian.. )ambahkan ml larutan Benedi$t atau (ehling ke

atas sampel makanan di dalam tabung uji

tersebut.. 4ampuran di dalam tabung uji itu digon$ang dan

dipanaskan ke dalam kukus air untuk beberapa

minit.0. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

di$atitkan ke dalam sebuah jadual.5. 1angkah + hingga 0 diulang dengan

menggunakan sampel makanan yang lain.

- mengendalik

an peralatan

dengan betul- berkomunika

si

-bekerja sama

- mengeksperi

men-

Page 4: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 4/19

. U&,-N 2U1- BUK-N P3NU'UN+. Susu tepung dituangkan sedikit ke dalam tabung

uji untuk dijadikan sampel ujian.. + ml asid hidroklorik 641 $air ditambah ke

dalam tabung uji tersebut dan dididihkan selama+ minit.

. )abung uji tersebut dibiarkan sejuk pada

keadaan suhu bilik. Kemudian# tabung uji yang

mengandungi asid itu dineutralkan dengan

menambah natrium bikarbonat sehingga gas

berhenti dibebaskan.0. Beberapa titisan larutan Benedi$t dititiskan ke

dalam tabung uji tersebut.

5. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

di$atitkan ke dalam sebuah jadual.7. 1angkah + hingga 5 diulang dengan

menggantikan susu tepung dengan sampel

makanan yang lain.

0. U&,-N P')3,N

Ujian Millon+. Susu tepung diletakkan sedikit ke dalam tabung

uji sebagai sampel ujian.. 4ampurkan beberapa titik bahan uji Millon ke

atas sampel makanan di dalam tabung uji

tersebut.. 4ampuran tersebut dipanaskan di dalam kukus

air sehingga berubah *arna.0. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

di$atitkan ke dalam sebuah jadual.5. 1angkah + hingga 0 diulang dengan

menggunakan sampel makanan yang lain.

Ujian Buret

+. Susu tepung diletakkan sedikit ke dalam tabung

uji sebagai sampel ujian.. 4ampurkan sedikit kuprum sulfat dan beberapa

natrium hidroksida ke atas sampel.. Perubahan pada *arna diperhatikan dan

di$atitkan ke dalam sebuah jadual.0. 1angkah + hingga 0 diulang dengan

-Mentafsir

- Menganalisis

Page 5: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 5/19

menggunakan sampel makanan yang lain.

5. U&,-N 13M-K 8-N M,N9-K +. Susu tepung diletakkan ke atas kertas turas.

. Perubahan pada kertas turas itu diperhatikandan di$atitkan ke dalam sebuah jadual.

. 1angkah + dan diulang dengan menggantikan

susu tepung dengan sampel makanan yang lain.

8.0 ANALISIS DATA

muka surat lain.

8.0 PERBINCANGAN

Maruku# oat# baulu# biskut oat# kek pisang# mee goreng#

roti gandum# biskut mentega# kuih seri muka# biskut

mentega dan nasi lemak merupakan sampel makanan

yang menunjukkan perubahan *arna kepada biru gelap

setelah diletakkan iodin untuk ujian mengesan kanji. ,ni

disebabkan iodin melekat kepada molekul beta amilosa

kerana kelarutan mereka. Kanji menolak iodin ke dalam

talian di tengah!tengah gegelung amilosa dan

me*ujudkan pemindahan $aj antara iodin dan kanji. ,ni

menyebabkan perubahan dalam susunan elektron dan

tahap penjarakkan. &arak ter*ujud menyerap $ahaya boleh

dilihat se$ara berbe"a dan men$ipta *arna biru gelap.

Untuk sampel mee goreng# perubahan *arna titisan iodin

kepada biru gelap sukar dikesan *alaupun mee

sebenarnya diperbuat dari tepung iaitu kanji. &adi# saya

telah menggunakan sejumlah besar titisan iodin untuk

mengesan kanji dalam sampel ini barulah perubahan

*arna dapat dilihat. Pada pendapat saya# perubahan

*arna ini sukar dilihat kerana mee goreng yang diselaputi

minyak.

  Untuk ujian lemak dan minyak# sampel makanandiletakkan di atas kertas gris dan kertas gris akan

Page 6: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 6/19

dikeringkan untuk melihat sama ada terdapat kesan

lutsinar pada kertas gris atau tidak. Kesan lutsinar dapat

dilihat apabila kertas gris disuluh menggunakan $ahaya

atau diletakkan di ba*ah sumber $ahaya. Kesan lutsinar

pada kertas gris ini merupakan penanda kepada kehadiran

lemak dan minyak dalam sampel makanan. -ntara sampel

makanan yang menunjukkan kehadiran lemak dan minyak

ialah maruku# baulu# susu $okelat# kek pisang# mee

goreng# telur mentah# biskut mentega# kuih seri muka#

biskut gandum dan nasi lemak. Semasa saya melakukan

ujian tersebut# buah pear telah menghasilkan kesan

lutsinar di atas kertas gris seakan minyak. :alau

bagaimanapun# saya bertindak untuk mengeringkan kertas

tersebut dan terbukti baha*a kesan itu bukanlah kerana

lemak atau minyak tetapi air. ,ni adalah kerana kesan

lutsinar tersebut hilang setelah kering dan tidak kekal

seperti kesan lutsinar kerana minyak setelah saya

membandingkan dua jenis kesan tersebut.

Semasa ujian gula bukan penurun pula# sampel

makanan yang mengadungi gula bukan penurun bertukarmenjadi merah mendakan pada akhir ujian makanan

tersebut. Bahan makanan yang mengandungi sukrosa

yang merupakan gula bukan penurun dan ia tidak

bertindak balas dengan Benedi$t se$ara terus. -sid

hidroklorik digunakan untuk meme$ahkan ikatan glikosidik

dalam sukrosa dan menghasilkan glukosa dan fruktosa

yang akan memberikan keputusan yang positif. Namun#

asid hidroklorik mesti dineutralkan menggunakan natrium

hidrosikda terlebih dahulu sebelum menambah larutan

Benedi$t untuk bertindak balas dengan sukrosa yang telah

terhidrolisis.

  Untuk menguji kehadiran ujian gula penurun dalam

sampel makanan# larutan Benedi$t telah digunakan

sebagai penanda. Sampel makanan dan larutan Benedi$t

di$ampurkan serta dipanaskan di dalam kukus air

menggunakan tabung uji. Sampel tidak harus dipanaskan

- Membuat

kesimpulan

Page 7: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 7/19

se$ara terus kepada penunu Bunsen untuk mengelakkan

tabung uji pe$ah dan tidak harus menghalakan mulut

tabung uji kearah rakan atau diri sendiri keran

kemungkinan *ap yang terhasil adalah bera$un. Kehadiran

gula penurun dapat dikesan melalui pembentukan

mendakan merah pada sampel setelah dipanaskan.

Seterusnya# untuk menguji kehadiran protein dalam

sampel makanan# kita memerlukan dua bahan kimia iaitu

sodium hidroksida dan kuprum sulfat. &ika *arna larutan

itu bertukar kepada *arna biru# itu menandakan baha*a

sampel makanan tersebut mempunyai protein. Perubahan

*arna ini dapat dilihat setelah bahan uji Millon

di$ampurkan ke dalam sampel makanan serta dipanaskan

dalam kukus air. 6asil eksperimen yang dijalankan# sampel

makanan yang telah menunjukkan kehadiran protein

adalah telur mentah dan biskut mentega.

 

9.0 KESIMPULAN

8engan melakukan ujian makanan menggunaka iodin#

dapat disimpulkan baha*a sampel makanan yang

mengandungi kanji adalah maruku# oat# baulu# biskut oat#

kek pisang# mee goreng# roti gandum# biskut mentega#

kuih seri muka# biskut gandum dan nasi lemak. Kelas

makanan gula penurun pula terdapat dalam sampel

makanan seperti susu tepung# maruku# oat# baulu# biskut

oat# susu $okelat# kek pisang# roti gandum# $ip $oklat#

biskut mentega# kuih seri muka# buah pear# biskut gandum

dan nasi lemak manakala gula bukan penurun terdapat

dalam sampel makanan susu tepung# biskut oat# kek

pisang# roti gandum# kuih seri muka# pear dan nasi lemak.

  Selain itu# ujian protein yang dijalankan melalui ujian

Buret dan Millon telah mengesan kehadiran protein dalam

sampel susu tepung# maruku# oat# baulu# susu $okelat# $ip

$oklat# biskut mentega dan kuih seri muka# roti gandum#

Page 8: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 8/19

telur mentah. 1emak pula dapat dikesan dalam sampel

makanan maruku# baulu# susu $okelat# kek pisang# mee

goreng# telur mentah# biskut mentega# kuih seri muka#

biskut gandum dan nasi lemak. 6ipotesis diterima.

10.0 RUJUKAN

1ee 4.# ; -runasalam &. <=+0>. eNotes Biologi SPM

Tingkatan 4 & 5. Petaling &aya? Sasbadi Sdn.

Bhd.

@.= -N-1,S,S 8-)-

4ontoh

maka

nan

Pemerhatian ,nferens

Ujian Kanji Ujian

2ula

Penurun

Ujian

2ula

Bukan

Penurun

Ujian Protein Ujian

1emak

dan

minyakujian

Biuret

ujian

Millon

susu

tepun

g

tiada

perubaha

n pada

sampel

larutan

bertukar

kepada

*arna

perang

mendaka

n merah

bata

terhasil

larutan

ber*arna

ungu

terbentuk

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

tiada

perubah

an

susu tepung

mengandungi

gula penurun

dan bukan

penurun serta

protein.

maruk

u

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

perang

tiada

perubaha

n

tiada

perubaha

n

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

terdapat

kesan

lutsinar

maruku

mengandungi

kanji# gula

penurun#

protein dan

lemak.

Page 9: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 9/19

oat tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

perang

tiada

perubaha

n

tiada

perubaha

n

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

tiada

perubah

an

oat

mengandungi

kanji dan

protein.

baulu tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

perang

tiada

perubaha

n

tiada

perubaha

n

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

terdapat

kesan

lutsinar

baulu

mengandungi

kanji# gula

penurun dan

protein.

biskut

oat

tompokan

biru gelapkelihatan

larutan

bertukarkepada

*arna

perang

mendaka

n merahbata

terhasil

tiada

perubahan

tiada

perubahan

tiada

perubahan

biskut oat

mengandungikanji# gual

penurun dan

gula bukan

penurun.

susu

$okela

t

tiada

perubaha

n pada

sampel

larutan

bertukar

kepada

*arna

perang

tiada

perubaha

n

larutan

bertukar

kepada

*arna

ungu

mendak

an putih

terhasil

terdapat

kesan

lutsinar

susu $okelat

mengandungi

gula penurun#

protein dan

lemak.

kek

pisang

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

hijau

mendaka

n merah

bata

tiada

perubaha

n

tiada

perubah

an

terdapat

kesan

lutsinar

kek pisang

mengandungi

kanji# gula

penurun dan

bukan

penurun dan

lemak.

meegoren

g

tompokanbiru gelap

kelihatan

larutanbertukar

kepada

*arna

kuning

tiadaperubaha

n

tiadaperubaha

n

tiadaperubah

an

terdapatkesan

lutsinar

mee gorengmengandungi

kanji dan

lemak.

Page 10: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 10/19

roti

gandu

m

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

kuning

mendaka

n merah

bata

terbentuk

tiada

perubaha

n

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

tiada

perubah

an

roti gandum

mengandungi

kanji# gula

penurun dan

bukan

penurun serta

protein.

telur

menta

h

tiada

perubaha

n pada

sampel

tiada

perubaha

n

tiada

perubaha

n

larutan

ber*arna

ungu

terhasil

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

terdapat

kesan

lutsinar

telur mentah

mengandungi

protein dan

lemak.

$ip$oklat

tiadaperubaha

n pada

sampel

larutanbertukar

kepada

*arna

perang

tiadaperubaha

n

tiadaperubaha

n

mendakan

merah

bata

terbentu

k

tiadaperubah

an

$ip $oklatmengandungi

gula penurun

dan protein

biskut

mente

ga

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

hijau

tiada

perubaha

n

tiada

perubaha

n

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

terdapat

kesan

lutsinar

biskut

mentega

mengandungi

gula

penurrun#prot

ein dan lemak.

kuih

seri

muka

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

hijau

mendaka

n merah

bata

terbentuk

tiada

perubaha

n

mendak

an

merah

bata

terbentu

k

terdapat

kesan

lutsinar

kuih seri muka

mengandungi

kanji# gula

penurun dan

bukan

penurun#

protein dan

lemak.

buah

pear

tiada

perubaha

n pada

sampel

larutan

bertukar

kepada

*arna

 jingga

mendaka

n merah

bata

terbentuk

tiada

perubaha

n

tiada

perubah

an

tiada

perubah

an

pear

mengandungi

gula penurun

dan bukan

penurun.

Page 11: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 11/19

biskut

gandu

m

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

 jingga

tiada

perubaha

n

tiada

perubaha

n

tiada

perubah

an

terdapat

kesan

lutsinar

biskut

gandum

mengadungi

kanji# gula

penurun dan

lemak.

nasi

lemak

tompokan

biru gelap

kelihatan

larutan

bertukar

kepada

*arna

hijau

mendaka

n merah

bata

terbentuk

tiada

perubaha

n

tiada

perubah

an

terdapat

kesan

lutsinar

nasi lemak

mengandungi

kanji# gula

penurun dan

bukan

penurun serta

lemak.

P3M3'6-),-N

U&,-N K-N&,

Page 12: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 12/19

2ambar + Sampel makanan sebelum ujian

2ambar +. Sampel makanan selepas ujian

Page 13: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 13/19

2ambar +. Kesemua sampel makanan selepas ujian

U&,-N 13M-K

Page 14: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 14/19

2ambar Keputusan hasil ujian lemak

U&,-N 2U1- P3NU'UN

Page 15: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 15/19

2ambar Keputusan ujian gula penurun sampel makanan + hingga A

<mula dari atas kiri>

Page 16: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 16/19

2ambar .+ Keputusan ujian gula bukan penurun sampel makanan dari

hinnga +7.

Page 17: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 17/19

U&,-N 2U1- BUK-N P3NU'UN

2ambar 0 ? Sampel makanan sebelum dimasukkan $e$air Benedi$t

2ambar 0.+ ? Sampel makanan selepas dimasukkan $e$air Benedi$t

Page 18: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 18/19

U&,-N P')3,N

Gambar 5 Hasil eksperimen Ujian Buret sampel makanan 1 hingga 8 

 

Gambar 5.1 Hasil eksperimen Ujian Buret sampel makanan 9 hingga 16

Page 19: Laporan Amali BIO ujian makanan

7/24/2019 Laporan Amali BIO ujian makanan

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-amali-bio-ujian-makanan 19/19

 

Gambar 5.2 Hasil eksperimen Ujian Millon sampel makanan 1 hingga 8 

 

Gambar 5.3 Hasil eksperimen Ujian Millon sampel makanan 9 hingga 16