Ling Puran Shiv Mahima

Download Ling Puran Shiv Mahima

Post on 24-Nov-2015

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Math ma ling pu011

TRANSCRIPT

<ul><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 1 </p><p> zu xWxlq xiq zu xWxlq xiq zu xWxlq xiq zu xWxlq xiq ((((s mUhs mUhs mUhs mUh)))) </p><p> | Aj s mUhiai z zu xWxlq xi q: ApwM: | </p><p> Gwr Fc: - Mj Sul u xi SuSul qWUi | xSzlZr u sok uqWx uwhl || 1 || xi Euc - Sulq xUShq pu xSh: | xuw Lu pil ulzMUh qWl || 2 || i Su: zqzs: xrMli mup: mpql: Mi SSupr us: || 3 || mUei: iS Su SuSuU WUq | mhqxi xUzl zM xual qlx: || 4 || il xqrj paul SuSuU WU: | mhmir xjil Sul CS uclqoui || 5 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 2 </p><p>uix: Mqi u Suri AsMU uq: | xqai: xxim u AWj xui: || 6 || ixr icl iu ijpi: xUq: | mhqrWrj u SuSur uwhu || 7 || paul SuSuz uwh ewh elSl | Slu: mQi: xu ur zUh Aai: || 8 || iuqu SuSuz ail: mwq | iuqu mUqiq W iu mi eaiqm || 9 || iuqu pi Wi c p Si elSl | Wi AWx ixqu SlulSluSl || 10 || Sir uwhuo USrqr: xSh: | MoUu xqr lGiuhSR: || 11 || urur ij AalLrUzluwM: zp: | xU US: ij pq: MmlephSQe: || 12 || Aukr uUsp xu uUescl | xrqhQs xpi iuSr cqiq || 13 || MPi W Skcl crull eaU | SQ z iu Ax c sok Sir: mxSi: || 14 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 3 </p><p>mU eskU Wi lq mUUh | Uj xzi bU il il Wi AWx || 15 || ixql lWliur llr: zx ziUm | ii lzqr iw u ucl uUeh: || 16 || ucxmi qZlW x WUpi xurq | uwhuc - pp Su qWSu xuSu: xlil: || 17 || xmmr xmi xu MUwrq SuMxq | Su eskU Wi lq W mUUh || 18 || soku Uja ilu lWir c qWxUl | xukk qZl Sirl w zilxUl || 19 || xokul hSu rwql xiUrqrWq | xi Euc - Lu EYiu xUl xU AlxqUl | xU: iS merqx zMUq || 20 || xU: iS merqx zMUq | sa xjmr rjlrr Wqui zZU zp || 21 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 4 </p><p>qmui xMz lq uMqh | iuUiZrl Sh USh c elSl: || 22 || xlmr xmer ak: eusMU qlUqq | iu c iS S xmeral mhqr c || 23 || Su lql xWxh pul rjqq | merqx c zu mhu lqliMq || 24 || Su lql xWxh pul qWUq | milq xml merqx zMUq || 25 || Aal c lqpSu pu: xqSSp: | xuWi: ukuiu mirMqri mpq || 26 || iu c ml: zp pupu DUq | uwhuc - pu: zu WU S: mw: mscl: || 27 || Ajiur: xScU: xuzpqWU: | DU: xjhUzl: xWx: xWxmi || 28 || uUrl uUS ul: zMU mUqU: | aakU: zskU: mUjM mrel: || 29 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 5 </p><p>xu: xuSuS aUklu eOkU: | cSmQ: cSqV: ul uqUU: || 30 || uSixUxSW: Mms lssWi: | krlkUmUN aUpi ahU: || 31 || Aqi: uqi: ua: xuaxkl: | laqr SRm SuSu: scl: || 32 || uqSu qWSu: mQ: mUSR SR: | um um uaz: zcUiU: || 33 || xumhrxuS uwM uwuWl: | Dz: mlM ZOua cuw: cUil: || 34 || iqWU qWra ami oaWO | MsMs: Mux xpa: mhuiqM: || 35 || Elquw: crSux: xqUzxl: | SRrk: xMSa: mUq mUrh: || 36 || AlSqkrlkl aUz aUoku: | MoUok: MP sMuhqq: || 37 || xqlrSu: MSQ lsMP: mUk | uzs qaurk: xUz: xriml: || 38 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 6 </p><p>kqMqq: paul palpi | Ea: mzmi: ir mrp: mruS: | Si SrMU S: MmS Mqzxl: | zqzllsr: xq: zqzlxj qWU: || 40 || sMMi pimi: qWMi qWwk | EU amiami laqr: mUil: | li: xli: ziq xqxqUi: xZ | xqmqim: xq qWlqWqi: || 42 || AeizUsM: xpur WuruWl: | sMMU uSMU: xMU: xlil: || 43 || qWw: Mmscr uSmi: scl: | mlMmhpSu: xuxiS: xuxiMixS || 44 || kq xpa: zu: xu: xuacU: | okauxYxua: MhMU: mr: Mu: || 45 || zZ uzZ azZ: zu lM: i: xq: | aamsuSM pu: xMsxjmixjU: || 46 || ueiiq ukriq piuWlxUj: | xah alMr xMi: Nxzr: || 47 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 7 </p><p>MqSu: Mqms pxqViua: | pxqmr pxqzr Mq Mi: Miaq: || 48 || xqr luiq kqr: xSzu: | ciqZ: ioW: SUux SUxS: || 49 || Saq Ssp Sa: xurk uzUS: | Akriqralsr: xii: iiukl: || 50 || zpa sMxUa eaSz Aqizl: | pxqzMU qUexu zua: || 51 || WUhrUi: iUh: qUc: Wqsr: | qWS qWap: xuSU uSi: || 52 || urbcqkU urs qWpi qWlk: | Aqia Aqium: mcr: mpel: || 53 || mcuzi iu: mUei: mUuU: | xsp: xui: zU urMlklk: || 54 || uhq auh zecNiml: | Aq: mh: q lul cscs: || 55 || mqhpi Sr: xmh uruWl: | klkU kluS ahUz: ahMU: || 56 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 8 </p><p>AliS: AlS SQ Sqri Sq: | Apu qWcr uMq uzUS: || 57 || uiUa uliiq imxu pipul: | Elquw: mcN eiMq eimr: || 58 || MsrhmMi: Msm: xusM memi: | imxu iUM klq mkl mpUurr: || 59 || sMms AiWiiq MsrS: Mqsh: | uSzxj iu lrq lrqr: || 60 || cS: xr: zl: Mi: uUq uSqcNu: | paqr: mU o qaohmhlb: || 61 || ASUesr: Mi: mUqiq ea: | xuMqcs: iu qasr qasui: || 62 || qWim Sbim: xju: xjuU ku: | AW: xuixU urmi: mqh mUq im: || 63 || xuixUMU q: mirr: xuSzl: | Ae: xuU: xlak qWUi qWos: || 64 || ra rar qWUi: x: xuSUalS: | uxuxql: xir: xummWU WU: || 65 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 9 </p><p>Aqi: zi: zi ohWxi: mimul | MqhQskU klu uSa uSulql: || 66 || pewhpel p sMli SUkU: | AilSr qWqr: xuux: ciwmj: || 67 || Msra qWlS qWixW qWos: | qWo: qWur picU mUSU: || 68 || lzcU: micU qWz: qWi: | AlSzrum: ql xuWrqi ai: || 69 || oWi oWqr lriiq puu: | Aexie iMU liM: xuMqM: || 70 || lirmr lirlir: mMziq miml: | o: xmU q: xlql: xUxqmsu: || 71 || raSMaui apU uwuWl: | C uz: z: zUp: zUp kl: || 72 || AmlkUkl uer erMsui | mii: mqh WUhrMuc WU: || 73 || uUcl: xUah uz upkr: | osm oslqj uui aWl a: || 74 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 10 </p><p>MUh MUh Mi xuolk uqcl: | uq uipr upi lzMU: || 75 || uruxr uruxjl: xjlS eaSSe: | SlSp ssi u puiqiql xxji: || 76 || uUU uUpS uUW uUpUO | uUcQqh: u iulS lSkU: || 77 || AMU: zs c zmu: zusr: | usZsr qWcm: iaqz: lkUurr: || 78 || ApUq: xzUh: xohr: xkmi: | qbulMzM aql uq: xuzxl: || 79 || ssO uSW: xU: xxUcpi | AqbSQ qkrxj WUhr oucx || 80 || mUqj: mUqr: zoU urbM Als: | cuUcul ucxmiUWmi: || 81 || UuuUcl: xMk: zxi uuxui el: | ri Mi ziUa: mUer: || 82 || MsxmiMqU: xui Uuscl: | uq uipr uWiluUi: || 83 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 11 </p><p>lir lriMsrh: mhruhMil: | SUu uxW krr S:xumllzl: || 84 || EUM SwMiW Skw S:xWpr: || AlSppu sq: MUO Szkm: || 85 || uami upi xkU cUaS: | ell elelqS: miql liqr: || 86 || uz: Mzrm plpq pqmUq: | mhu: xmikcU qWMr qWkl: || 87 || elqkm qWSu: xMsaq mUa: | iuiu uuMiq upwhpipwh: || 88 || Gw: ohui ewh: elq qir eUia: | r rmireu ri Aqbuq: || 89 || qWS SpU: xl ra ruWl: | mco xqim: uz uqsSr: || 90 || AiqrlUli wQuzi xmisMkM | arussp: mzuux: mpMU: || 91 || zzaUUi: xqO xwh: xUzW | Aqb AUqjl qMS uaieuU: || 92 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 12 </p><p>xureriU AleriU AiqeriUccs: | mas: Mmszq: zxl: ril: || 93 || lxMk qWl lim: Emmsu: | pa uuxulSir racr oWxmi: || 94 || ESUMi: Ea xa xSxlqr: | lqs UMz: xkl: wQr: || 95 || mumh: mmUqhmU qlai: | WimhQUMqxl: zYs: zli uwMm: || 96 || uwhaWmi: Mwh: xqj Aljlzl: | AkqzUrr: mWi: mi: || 97 || oap oWp kqkl: klaq: | eai Wiw xai: MqU: Mzsaq: || 98 || WUhruh eriwql llpikU kul: | AUa lrqkr uq eq: || 99 || oWeri: xkq c qWeriUlq: | qiqW qiU lpxul laWUkM || 100 || msxir: msWaxir eiMhr: mUzU: | lUuUh kq uUc uUu || 101 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 13 </p><p>Aiqp: l lqi: qWzr: | sMcQqh: uUhQ xirmUq: || 102 || ursMsm qWMsm qWu: MskU: | AsMUwhxiucs Ucwhuqq: || 103 || AzzoSmiua msul: zZxUj: | Axxij: z: mqj mmlzl: || 104 || uxu: MuruW: mimi upel: | er eUkzql sWi illmi || 105 || mwS lprl: xmiMxiqxW | lSbximl qb: m: mUmUer: || 106 || qZls: xwm: xUp: zzUiqM: | uxli qku awq lpxr oeuWl: || 107 || AUqlUr uqs uuWl: | mul: mei c: u lUuWl: || 108 || ql oUWMU: : msM: | ielk: llk: umM ublMUM: || 109 || AkU AlU r er l:rxsr: | zs laxilSW SluUUUlSq: || 110 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 14 </p><p>ck: elM: c uzsr sMzsrMi | ciuS: cipu: ciU: ciUmr: || 111 || Aqlrj xqr: ijSu zusr: | oWm qWm: xum: cUcU: || 112 || lrrluWM lrr lrraqr lUgel: | xWxqk SulS: xuzx mpgel: || 113 || qhQ um uMi ShQ Si ahq: | maVj Wr lsau lUqr: || 114 || xWxoW: xuz: zUhr: xusMpi | mxl: mUeri: mUuU TsmS: || 115 || map qWap uap uch: | mUuU oez: xqZ: xqWxul: || 116 || SuxU aSu SuxU lqMi: | SuxU qWq SuxU qWr: || 117 || SuSSu Suw: SuxU uUmS: | SuxUU Sur SuxU qWU: || 118 || xuSuqr Acir Suiiq Aiqxpu: | D Alz: xUurb SuxW SuMU: || 119 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 15 </p><p>uoka uU: xuSuqq: | zulUi: ql zZmuimr: || 120 || erxip uzp lUxW lmil: | ocU sMcU kqcU klkm: || 121 || lS lSU lal laluikU: zc: | sakr: xUkr rakr rauW: || 122 || xuuz: xuz: xua xuU: xuUqr: xul: | oekr oeMi klMq ukl: || 123 || Sp ASp qWSp: xupi qWU: | zqzl lsrxiwr: xiUmiqMi: || 124 || sMU xTOsM: roM lapwh: | AkMUU: qZw uwhMkUmil: || 125 || uiSw Arah SU: mwSiWi | keO: ZQmUz: xMs lwMs Alb: || 126 || AkU: xMskU: mQUp qQ lO: | mh: mUri mhr: xMqU: xscl: || 127 || xqar: mrMU: mhrMiUlqr: | qleu: ijMU eOs euiU: || 128 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 16 </p><p>euiiMU lir uxUi uxmr: | xi: xiMi: x: MsMhP: MskU: || 129 || ql llr qWMs: xi: ximUrh: | cSxeul zxi sMaR AqUkm: || 130 || sMoksMlj: Mi: Mipwh: | AlmrrU: Mi: xuzxpi uU: || 131 || ieqr ikU sMqr AahUh: | zcxqi: mxiq Ser SUiq: || 132 || eriqr lUMU eaj esU: | iouh qWMr uzM: zMlzl: || 133 || sMiq sMz: z: z Uje: | Aursh Aur urur uzmi: || 134 || uUzs uUis ql qlkl qr: | o uwh: mems Wx Wxairq: || 135 || uk ki uki c A Wi ciqZ: | MsxzZUux xuux xi ai: || 136 || WUhrap WUh: mw: mue: mi | pisr pimi: piS pulU: || 137 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 17 </p><p>xra rauSo ohr ohmr: | Sumr Sulj Su SuciM: || 138 || uwq: Mskr uwM uwukl: | lqS lUWMU lqW lmSu: || 139 || SmW Smi Smi: xui mUuiM: | xmieuW: xWxc: xlak: mMiSh: || 140 || pipur puj: mpu pilzl: | Aj Alj qWMz: mUMrM mQi: || 141 || lwMOM MilS lure ureqSl: | xuul xuM: xirMi: xip Miaq: || 142 || AMmi ahaW lMiq lMMqMi | xmi: xqZ: xq: xMU Sh Als: || 143 || xMk: xMkkU kr: mMO: miukl | AmUei: xuxW uSak: xuuWl: || 144 || Aki: xuki: xkr: miqi: rzkU: | uUW zakaur: osul LMlrM: || 145 || imMz: iqlM okUlMkM | ussp zuUp: zipS: xqex: || 146 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 18 </p><p>pzr piMipwh piuWl: | AMr pMrxj: Msl Msum: || 147 || xirui qWira lzimUrh: | mUjuuUS uu: ixaU: || 148 || Aluhh ahaW MsMM: MsMW | xupuS qkrxj: zbl qkrlzM: || 149 || zZQ Muc zs cQ qQ c MQs | qZs Muc Z qr xxUxUj: || 150 || Aqir: xuSM xWxieUz: qWqh: | AxZrr Amqriq urulMrMuS: || 151 || u uSjumi xucU qlU: | Alq SUkw qkU: mrSzl: || 152 || xUz: zUh xu: zoSoxi ai: | Msp: MsMU MMhMiuxM: || 153 || qWwux qWpi lwMsM uzZs: | qhxiUhklr: xS: xxkl: || 154 || lu: xui: zsm urRUxM qWpe: | LMeri: lUiM lU lUrhmr: || 155 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 19 </p><p>lsm lwmmciq lura uralzl: | xiurxiumr: xii urxqiUlMs: || 156 || lUu mSmr uUzUuq: | mzioUS: SW lirxSU: || 157 || Srarkr kz: zMsr: zuUmi: | mUqj aS: aUi uixs: || 158 || Ux Ux: xu: xuxuusol: | xi Euc - Lu lql xWxh iu uwpkueq || 159 || xmrqx c up: merqx mMe: | mUj WU: meMqsw qWU: || 160 || amrqxMqs iSM pulU: | Wimwm WU: i MqS iupr cirl || 161 || iu xulqir xuxuusolq | merqx pul lql il eaq || 162 || iixi upSwOu ijpi WU WUq | ixqSuiiUz qQsi muMxr c || 163 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 20 </p><p>MOpxMUxMz eOqMOqQiq | eusqsui Sur ihS prMUq || 164 || zs OM aS c Mi mzkU WUq | uUSpr Wxi c SmcqUrMq || 165 || Cijpi iS SwOu pu pxqupwiq | W lqMUz SuSu elSl: || 166 || SSuxi mUqr xlS Suxsclq | ccs opul cMm c uxkU || 167 || SSW iexii zp: mi u zirelq | Akxikuiu WWirMi pis || 168 || iS mW qWSu: mWxu zMU: | xmr mhrwh MiesmO xjiq || 169 || i qSrqkl SuMr elSl: | xSzlZr c c SSq iu zplq || 170 || rSm pui S xusMprMUq | Wir iu rl iu pur xui || 171 || zi UheU uwh Sul S:Zxklq | zixr c Ax zi xrcNillxh M Tsq || 172 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 21 </p><p>zixr xqU c Ax ziUu imxulq | r: zir oscNS: mUxr osu: || 173 || SuUzirSm qSr pururrq | Mqrkl Mr u r SuUxSl || 174 || q rk l Mr u r SuUxSl | Alai urii c Sosr xueliMU || 175 || AMsM iukq c AljuUxSl | LuqYiu SS c xrri xqmpq || 176 || l c li eai mpu mxpq | iSmpi i mW: mqi xuiq || 177 || Sul lrl c uwhu lssWi: | mxmz: c MUpr u xzppr Euc W || 178 || uUSW uU uUluUr c Cmxil | pYir uzMi ll iurW mwq || 179 || Cir SuSul SuSu mhqr iq | iur pqWSu mxS uU Eqq || 180 || llr CcNq pl Air lxi rimp | ii iu ucl ixr Srul xiU pu: || 181 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 22 </p><p>mxmz: c SS ixq ziz pwh: | mW cu qWSu: mUqiql Acriq || 182 || qr p u meru xUxU: | puwri l xSW qimxSi xUq: || 183 || rS xi Sm ullu xscl | qiU miU S puwri xUU || 184 || Sur Wqui uwh iS iuqm xui | pal iu Msrh Su Wqui Eqq || 185 || lraSoh: xku mSxrx qqu iq | qixok c sMl qkr mer puwrx || 186 || q Surl c pul iS mpi zMUq | Srx c mxl qpiquiql || 187 || CirYiu Aik S paul lssWi: | elSlm paul Sul Am xk || 188 || Arci qWSu oh qlp: xqq | qr m xiu Sur mrl xzplq || 189 || r: mPi hri u Am ur eql | milql WUhrxr Sxr Tsqmlri || 190 || </p></li><li><p>shiva sahasranaama stotram (Linga Puraana) v1 www.bharatiweb.com Page 23 </p><p>Aqk xWxh Ts pui ixr u | bi: xlmrSS xjsr u Msz: zp: || 191 || lql xWxhll r zu DUq | x Am r xWxxr Ts soku xUU: || 192 || mer pui Sxr mi: pui ixr u | ijxiui ij mW mrl: elSlq || 193 || eaqi: mhmirl SuSu eaq | ixql lql xWxh meri Alb e: || 194 || eml lql xWx c x ri mUq aiq || 195 || </p><p>|| Ci sa qWmUh mupa xWxlqp: meli uwhcsp lqluiiqkrr: || </p></li></ul>