man huawei

Download Man Huawei

Post on 26-May-2017

227 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Phn cng thit b NE40

Phn cng thit b NE40III.Tng quan phn cng thit b NE40E:

III.1. Chc nng thit b: NE40E l mt router bin c cc giao tip tc 10Gbps. c pht trin da trn nn tng mt phng nh tuyn a nng ca Huawei v c cc c tnh dung lng ln, tnh sn sng v thc thi cao.

NE40E c h thng gim st mnh. Khi x l chnh MPU nm trn khi x l chuyn mch v nh tuyn SRU lm nhim v qun l v bo tr ton b h thng.

NE40E c thit k thng qua cc khi.

NE40 bao gm cc dng sn phm NE40E-4,NE40E-8,NE40E-3.

Ti Vin thng Qung nam ang s dng dng sn phm NE40E-4 v NE40E-8.

III.2. Cu trc thit b NE40:

III.2.1. Hnh dng v cu trc NE40E-8:

1. Hnh dng.

Hnh 3.1. Hnh dng NE40-82. Cu trc:

1. np nha qut 2. qut

3. khe cm card

4. khung lc kh

5. np nha b phn cung cp ngun

6. khi ngun

7. tay cm

8. tai treo

9. mng cp

NE40E-8 h tr n 8 khe cho khi x l ng dy LPU, cung cp dung lng gp i NE40E-4

Hnh. Cu trc NE40E-8III.2.2. Hnh dng v cu trc NE40E-4.1. Hnh dng:

Hnh . hnh dng NE4E-4

2.Cu trc:

1. khe cm card.

2. khi cung cp ngun

3. np nha khi cung cp ngun

4. tai treo

5. tay cm

6. khi qut

7. lc kh

Hnh. Cu trc NE40E-4III.3. Cc loi Board:

III.3.1. Cc loi Board v chc nng:III.3.1.1. Cc loi Board v th t khe s dng.

SRU: switching and routing process unit: khi x l nh tuyn v chuyn mch SFU: switching fabric process: khi chuyn mch

LPU: line process unit: khi x l ng dy.

B tr khe cho cc card: i vi NE40E-8. Khe s 1 n 8 dng cho board LPU, khe 9 v 1 dng cho SRU chy bo v 1 : 1. Khe 11, 12 dng cho SRU.

Hnh . B tr cc khe dng cho Card trn NE40E-8i vi NE40E-4: khe 1 n 4 dng cho LPU; khe 5,6 dng cho SRU; khe 7,8 dng cho SFU.

Hnh . B tr cc khe dng cho Card trn NE40E-4 III.3.1.2. SRU:c im v chc nng:

Card SRU cung cp mt mt phng chuyn mch v iu khin chnh cho NE40E. SRU cha n v iu khin chnh, n v chuyn mch, n v ng h, n v ng h chuyn mch ng b, v n v bo tr h thng.SRU cha mt Board chnh v 3 board ph: Board giao tip qun l, board ng h, board bus gim st.Board SRU lm vic ch d phng nng 1+1. Trn mi Board c 1 th nh Flash 512M lu cc file cu hnh ca h thng.

SRU uc tch hp khi SFU phc v cho chuyn mch d liu, n kt hp vi 2 SFU khc hot ng ch cn bng ti 3+1.

Tnh ton tuyn: tc c cc gi c gi bi thc th chuyn tip n SRU. SRU qung b v lc cc gi,v ti xung cc chnh sch nh tuyn t server.

Thng tin vi cc Board khc: Module chuyn mch LAN c tch hp trong SRU thc hin trao i thng tin vi cc Board khc

Qun l v bo tr thit b: SRU qun l v bo tr h thng thng qua cc giao tip nh cng Consle .D liu cu hnh: SRU lu tr d liu cu hnh, v thng tin v cc file khi ng,ti khon, nng cp phn mm v nht k. D liu ny c lu trong CF card.

Mt trc ca SRU:

Hnh . Mt trc Board SRU.Thnh phnM t

Nt OFLNt lm vic Offline. Trc khi rt card ra, nhn nt OFL n khi n OFL sng.

n OFL sng mu Nu sng ln, c th rt card

n RUN sng xanhn nhp nhy mt ln trng 2 giy, h thng ang hot ng bnh thng.

n nhp nhy 2 ln trong 1 giy, h thng ang trang thi cnh bo

n ALM sng n sng, h thng ang cnh bon tt, h thng ang hot ng binh thng

n ACT/Standby sng xanhn sng, card ang trng thi hot ngn tt, card ang ch d phng

Nt Reset reset n v iu khin chnh ca SRU

n CF ACT sng n sng nhp nhy, d liu ang c c hoc ghi trn cardKhng sng, khng c d liu c ghi hoc c

n LINK sng xanh(trn giao tip Ethernet)n sng, lin kt ang ttn tt, lin kt ang mt

n ACT sng vng(Trn giao tip ethernet)n tt, khng c d liu c c hoc ghin sng nhp nhy, d liu ang c hoc ghi.

III.1.3. SFU:c im v chc nng:

SFU h tr trao i d liu tc cao, lm vc ch 3+1 cn bng ti,khi c mt SFU hng hoc thay th th 3 SFU con li hot ng cn bng ti m khng mt dch v. C th h tr chuyn mch lu lng tc 640Gbps.SFU cha cc phn sau:

Khi ngun, cung cp ngun cho SFUB kt ni cho: kt ni tc c LPU vi mi SFU.

Khi gim st, theo di in p v nhit ; cung cp c ch chng qu p, qu dng, qu nhit.

Khi x l trung tm, thc hin cc cu hnh v bo dng MPU.

Trn NE40E c hai SFU c lp vi 2 SFU khc c tch hp trong SRU.

Mt trc ca SFU:

Hnh . Mt trc SFU.Thnh phnM t

Nt OFLTrc khi thay Board, nhn v gi nt trong khong 6s n khi n OFL sng.

n OFL sng Khi n sng th c th thay card.

n RUN sng xanhNu n nhp nhy mt ln trong 2s th SFU ang hot ng bnh thng.

Nu SFU nhp nhy 2 ln trong 1s th SFU ang cnh bo

n ACT/Standby sng vngNu n sng th SFU ang hot ng bnh thngNu n tt th SFU hot ng khng bnh thng.

III.1.4. LPU:c im v chc nng:

LPU cha cc card giao tip vt l PIC, khi LPU v PAD. Cc thnh phn ny lm nhim v x l v chuyn tip d liu dch v, bo tr v qun l cc giao thc lin kt v bng c s thng tin chuyn tip FIB.LPU:

X l v ng gi cc giao thc lin kt nh l Ethernet, Point to Point (PPP)

Phn lp cc gi d liu gim st lu lng v lc gi da trn ACL.

Qun l v lp lch d liu

Chuyn tip d liu theo bng chuyn tip

Nhn dng cc gi giao thc iu khin v chuyn n CPUFAD: Qun l lu lng

Thc hin xp hang i,m v lp lch theo tnh trng nghn trn SFU da trn phn lp lu lng.

Thch ng giao tip trn SFU

iu khin d liu b mt trn SFU

iu khin d liu theo trng thi xp hang, nh trnh mt d liu trn SFU. PIC:Thc hin chc nng giao tip vt l, bao gm qu trnh x l bin i tn hiu quang, in v x l lp vt l.

C nhiu loi LPU khc nhau. y ti xin trnh by 2 loi LPU ang c s dng ti Vin thng Qung nam.LPU giao tip quang 10G: 10GBase Ethernet LAN LPU cung cp giao tip LAN 10G Ethernet. X l cc Frame MAC Ethernet Gigabit. H tr lp con m ho vt l.

10GBase Ethernet WAN LPU cung cp giao tip WAN 10G Ethernet H tr module quang XFP

H tr chc nng loopback gn v t xa

Gim st mi trng cc board nh nhit v in p.

Lu v tm kim nhng thng tin sn phm trn LPU nh l loi board v cc thnh phn ca board.

Tm kim thng tin v module quang.

Mt trc ca Board LPU:

Hnh . Mt trc LPU.

Thnh phnM t

Nt OFLTrc khi thay Board nhn v gi nt OFL trong 6s n khi n OFL sng

n OFL sng n sng, c th thay Board

n RUN sng xanhNhp nhy 1 ln trong 2s, card hot ng bnh thng

Nhp nhy 2 ln trong 1s, card ang tnh trng cnh bo.

n LINK/ACT sng xanhNu n sng, lin kt tt,nu nhp nhy d liu ang c c hoc ghi. Nu n tt lin kt b rt.

LPUF-20 v FPIC:LPUF-20 v SFUG cn c s dng cng nhau. FPIC khng h tr chuyn mch nng. Trc khi thay FPIC cn rt card LPUF-20. LPUF-20 c hai loi LPUF-20-A v LPUF-20-B.

LPUF-20-A h tr tc c cc c tnh phn mm, LPUF-20-B h tr tc c cc c tnh phn mm loi tr L3VPN,MPVN, v IPv6.

LPUF-20-A h tr cc loi FPIC sau:

10Gbase LAN/WAN-XFP FPIC 1 cng 100MBase-FX/1000Base-X-SFP FPIC.

III.3.2. Cung cp ngun:NE40E h tr hai kiu cung cp ngun DC v AC ng vo. Modul ngun gm:

B bin i DC-DC convertor.

Modul ngun AC-DC.

Cc module ngun c h tr hot ng ch 1+1 v chuyn mch nng.

Ch DC-DC convertor v module AC-DC khng c s dng cng lc trn cng mt thit b.

Hnh dng khi cung cp ngun DC-DC:

Hnh .Mt trc ca khi ngun.Thnh phnM t

n PWR IN(xanh)Ch th ng vo ngun bnh thng. Nu n sng, n ang s dng mt ngun t ng vo

n PWR OUT(xanh)Ch thi ngun ng ra bnh thng, nu n sng, ng ra s cp v th cp ang bnh thng.

n Fail()Ch th ngun li,Nu n sng, module ngun c cc li sau:Ng ra ca ng s cp l khng bnh thng(thng khi in p di -34VDC n -30VDC, hoc ln hn in p qu ti -80VDC n 78VDC).

Ng ra ngun th cp khng bnh thng,nh li ngun qut, modul ngun qu nhit.

Cc tham s k thut ca khi cung cp ngun DC:

McM t

in p ng vo-38VDC n -72VDC

Dng ng vo ti a85A

Dng ng ra ti a75A

Cng sut ng ra ti a3000W

Khi cung cp ngun AC:

Thnh phnM t

n PWR IN(xanh)Ch th ng vo ngun bnh thng. Nu n sng, n ang s dng mt ngun t ng vo

n PWR OUT(xanh)Ch thi ngun ng ra bnh thng, nu n sng, ng ra s cp v th cp ang bnh thng.

n Fail()Ch th ngun li,Nu n sng, module ngun c cc li sau:

Ng ra ngun l khng bnh thng

Qut ca module ngun b li

Modul ngun qu nhit.

Cc c im k thut ca khi ngun:

McM t

in p ng vo180VAC n 264VAC,50/60HZ

Dng ng vo ti a21A

in p ng ra-48VDC

Dng ng ra ti a62.5A

Cng sut ng ra ti a3000W

CU HNH THIT B NE40E

IV.1. Tng quan:

Trong chng ny, trnh by cch cu hnh thit b NE40E. Mng MAN-E l mng thu gom lu lng hay truyn ti lu lng t mng truy nhp nh DSLAM, FTTX, Node B nhm cung cp cc dch v truy nhp Internet, VPN, truyn hnh hay truyn ti cho mng 3GTrong d n MAN-E ti VNPT cng ngh nn tng c s dng l IP/MPLS ti lp 2.5 v lp 3 tng ng trong m hnh TCP/IP. Cc giao tip vi thit b truy nhp s dng cng ngh Ethernet cho lp lin kt d liu.Hin ti mt s dch v c VNPT Qung nam trin khai nh HSI(High speed internet), BTV(Broadband TV), VOD(Video on demand),VPN L2.IV.2. Kin trc mng:

Hnh . kin trc mng MAN E Qung nam

Kin trc mng MAN-E tnh Qung nam,bao gm cc vng Ring truy nhp v vng Ring Core. Hai router ca ring Core s c kt ni n BRAS v Router bin PE ca mng Backbone VTN. Cc DSLAM , MSAN, Switch lp 2 c kt ni n UPE ca Ring truy nhp.

Trong cu trc chung ca mng truyn ti IP ca VNPT, bao gm hai lp phn cp c nh ngha r rng l lp truy nhp Metro (MAN E cc tnh) v lp li (VTN Backbone).Lp Metro c chc nng nh l mt ng dn truyn ti tc c cc dch v n lp li Core. V vy tc c cc dch v s c kt cui ti BRAS hoc PE. Ngoi tr dch v truyn hnh bng rng BTV.Lp li (VTN Backbone) ng vai tr kt ni cc mng Man E cc tnh n cc Mng VDC, mng ca doanh nghip khc

Tc c cc giao tip kt ni gia cc Router l giao tip quang 1G hoc 10G. IV.3. Qun l cu hnh v h thng:NE40E c qun l cu hnh v h thng bng: Cng Console

Cng AUx

Telnet

SNMPIV.3.1. Loging vo h thng qua cng Console:

Kt ni gia my tnh v cng console ca router bng chun ni tip RS232.

Thit lp