manudevi-stostra

of 7 /7
|| Įी मनु दे वी Ĥसन || || ऐं हीं लीं मनु दे य िवचै || Įी मनु दे वी मंğ Įी मनु दे वी तोğ Įी मनु दे वी - मंगल आरती सातपुडा िनवािसनी Įी मनुमातेची आरती || नमो भगवती मनुमाते नमः || Įी मनु दे वी मंğ िगरीवास िĤया िसदां | भƠ कयाण कािरिणम् | वदे Įी मनु दे वी वाम् | मनोवांिछत दाियिनम ् | सातपुडा िनवािसनी Įीे ğ मनु दे वी सेवा ĤितƵान आंडगाव, जळगांव www.manudevi.com 1

Author: vanimahesh

Post on 23-Aug-2014

192 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

|| || || || - || || | | | | , www.manudevi.com 1 || || || || || || ? || || || || || || || || || || || || ? || || , www.manudevi.com 2 || || - || || || - || || || - || || , , || - || || || - || || , , || - || || ? || - || || || - || || || - || || , , || - || || T || - , www.manudevi.com 3 || || || , || , || || || , || () || || || , || () || || || , || () || || || , || () || , || || -- || () || || || || () , www.manudevi.com 4 || || || || | | | T 7 || | || || | | | || || | T | | | | | | | | T | | T | | | | | | | | | | | T | | | - | | | | | 7 | | | | T | | | | | | | | T | | | | | T | | | | | | | T | | - | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ? | | | | | | | || || | | | | | | | | | | | | | , www.manudevi.com 5 || || | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | T | | : | | | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , www.manudevi.com 6 || || , www.manudevi.com 7 | | | | | | | | | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < | | | : \ . \ ? . . - - , . . 425125 91-2582-267452 Web: www.manudevi.com E-mail: [email protected]