nabi musa as

of 57 /57
NABI MUSA AS  Nabi Musa A .S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin ahat bin !a"i bin #a '$ub adalah beribukan #u kabad.Setelah meningkat de"asa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nab i Syu'aib yaitu Sha%ura.&alam  perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beb erapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib Nabi (arun dan Nabi )hidhir. &i si ni  juga di*eritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il serta Nabi &aud +atatan , -ara ahli ta%sir berselisih pendapat tentang Syu'aib mertua Nabi Musa. Sebagian besar  berpendapat bah"a ia adalah Nabi Syu'aib A.S. yang diutuskan sebagai rasul kepada kaum Madyan sedang yang lain berpendapat bah"a ia adalah orang lain yaitu yang dianggap adalah satu kebetulan namanya Syu'aib juga. allahu A 'lam bissha"ab )elahiran Musa &an -engasuhnya Raja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa ada lah seorang raja yang zalim kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan penindasan dan melakukan sesuatu dengan se"enang/"enangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang ji"a dan harta benda mereka terutama Bani Isra'il yang menjadi hamba kekejaman kezaliman dan bertindak se"enang/"enangnya dari raja dan orang/orangnya. Mereka merasa tidak tenteram dan selalu dalam keadaan gelisah "alau pun berada dalam rumah mereka sendiri. Mereka tidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja dan berdebar hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pega"ai/pega"ai kerajaan lalu di sekitar rumah mrk apalagi bunyi kasut mrk sudah terdengar di depan pintu. Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimpangan dalam kenikmatan dan kesenangan dunia"i yang tiada taranya bahkan mengumumkan dirinya sebagai tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. -d suatu hari beliau telah terkejut oleh ramalan oleh seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba/tiba dtg menghadap raja dan memberitahu bah"a menurut %irasatnya %alaknya seorang bayi lelaki akan dilahirkan dari kalangan Bani Isra'il yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akan membinasakannya. Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan di dalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang teliti sehingga tiada seorang pun dari ba yi lelaki tanpa terke*uali terhindar dari tindakan itu. Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para penga"al dan tenteranya. Setiap rumah dimasuki dan diselidiki dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat melahirkan bayinya. Raja Fir'aun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya setelah mendengar para anggota kerajaannya bah"a "ilayah kerajaannya telah menjadi

Upload: ida-nurhayati-gunawan

Post on 24-Feb-2018

245 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 1/57

NABI MUSA AS

 Nabi Musa A.S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang padaketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin

Imron bin ahat bin !a"i bin #a'$ub adalah beribukan #ukabad.Setelah meningkat

de"asa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syu'aib yaitu Sha%ura.&alam perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang

telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beberapa orang nabi

diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib Nabi (arun dan Nabi )hidhir. &i sini

 juga di*eritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya NabiSomu'il serta Nabi &aud

+atatan ,-ara ahli ta%sir berselisih pendapat tentang Syu'aib mertua Nabi Musa. Sebagian besar

 berpendapat bah"a ia adalah Nabi Syu'aib A.S. yang diutuskan sebagai rasul kepada

kaum Madyan sedang yang lain berpendapat bah"a ia adalah orang lain yaitu yang

dianggap adalah satu kebetulan namanya Syu'aib juga. allahu A'lam bissha"ab

)elahiran Musa &an -engasuhnyaRaja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa adalah seorang raja

yang zalim kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan

kekerasan penindasan dan melakukan sesuatu dengan se"enang/"enangnya. Rakyatnya

hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang ji"a dan harta benda merekaterutama Bani Isra'il yang menjadi hamba kekejaman kezaliman dan bertindak

se"enang/"enangnya dari raja dan orang/orangnya. Mereka merasa tidak tenteram dan

selalu dalam keadaan gelisah "alau pun berada dalam rumah mereka sendiri. Merekatidak berani mengangkat kepala bila berhadapan dengan seorang hamba raja dan berdebar 

hati mereka karena ketakutan bila kedengaran suara pega"ai/pega"ai kerajaan lalu disekitar rumah mrk apalagi bunyi kasut mrk sudah terdengar di depan pintu.

Raja Fir'aun yang sedang mabuk kuasa yang tidak terbatas itu bergelimpangan dalam

kenikmatan dan kesenangan dunia"i yang tiada taranya bahkan mengumumkan dirinya

sebagai tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. -d suatu hari beliau telah terkejutoleh ramalan oleh seorang ahli nujum kerajaan yang dengan tiba/tiba dtg menghadap raja

dan memberitahu bah"a menurut %irasatnya %alaknya seorang bayi lelaki akan dilahirkan

dari kalangan Bani Isra'il yang kelak akan menjadi musuh kerajaan dan bahkan akanmembinasakannya.

Raja Fir'aun segera mengeluarkan perintah agar semua bayi lelaki yang dilahirkan didalam lingkungan kerajaan Mesir dibunuh dan agar diadakan pengusutan yang teliti

sehingga tiada seorang pun dari bayi lelaki tanpa terke*uali terhindar dari tindakan itu.

Maka dilaksanakanlah perintah raja oleh para penga"al dan tenteranya. Setiap rumahdimasuki dan diselidiki dan setiap perempuan hamil menjadi perhatian mereka pada saat

melahirkan bayinya.

Raja Fir'aun menjadi tenang kembali dan merasa aman tentang kekebalan kerajaannya

setelah mendengar para anggota kerajaannya bah"a "ilayah kerajaannya telah menjadi

Page 2: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 2/57

 bersih dan tidak seorang pun dari bayi laki/laki yang masih hidup. Ia tidak mengetahui

 bah"a kehendak Allah tidak dpt dibendung dan bah"a takdirnya bila sudah di%irman

0)un0 pasti akan "ujud dan menjadi kenyataan 0Fayakun0. 1idak sesuatu kekuasaan bagaimana pun besarnya dan kekuatan bagaimana hebatnya dapat menghalangi atau

mengagalkannya.

Raja Fir'aun sesekali tidak terlintas dalam %ikirannya yang kejam dan zalim itu bah"a

kerajaannya yang megah menurut apa yang telah tersirat dalam !auhul Mah%udz akan

ditumbangkan oleh seorang bayi yang justeru diasuh dan dibesarkan di dalam istananyasendiri akan di"arisi kelak oleh umat Bani Isra'il yang dimusuhi dihina ditindas dan

disekat kebebasannya. Bayi asuhnya itu ialah laksana bunga ma"ar yang tumbuh di

antara duri/duri yang tajam atau laksana %ajar yang timbul menyingsing dari tengah

kegelapan yang men*ekam.

#ukabad isteri Imron bin ahat bin !a"i bin #a'$ub sedang duduk seorang diri di salah

satu sudut rumahnya menanti dtgnya seorang bidan yang akan memberi pertolongan

kepadanya melahirkan bayi dari dalam kandungannya itu.Bidan dtg dan lahirlah bayi yang telah dikandungnya selama sembilan bulan dalam

keadaan selamat segar dan sihat a%iat. &engan lahirnya bayi itu maka hilanglah rasasakit yang luar biasa dirasai oleh setiap perempuan yang melahirkan namun setelah

diketahui oleh #ukabad bah"a bayinya adalah lelaki maka ia merasa takut kembali. Ia

merasa sedih dan khuatir bah"a bayinya yang sgt disayangi itu akan dibunuh oleh orang/orang Fir'aun. Ia mengharapkan agar bidan itu merahsiakan kelahiran bayi itu dari sesiapa

 pun. Bidan yang merasa simpati terhadap bayi yang lu*u dan bagus itu serta merasa

 betapa sedih hati seorang ibu yang akan kehilangan bayi yang baru dilahirkan memberi

kesanggupan dan berjanji akan merahsiakan kelahiran bayi itu.

Setelah bayi men*apai tiga bulan #ukabad tidak merasa tenang dan selalu berada dalam

keadaan *emas dan khuatir terhadap keselamatan bayinya. Allah memberi ilhamkepadanya agar menyembunyikan bayinya di dalam sebuah peti yang tertutup rapat

kemudian membiarkan peti yang berisi bayinya itu terapung di atas sungai Nil. #ukabad

tidak boleh bersedih dan *emas ke atas keselamatan bayinya karena Allah menjamin akanmengembalikan bayi itu kepadanya bahkan akan mengutuskannya sebagai salah seorang

rasul.

&engan berta"akkal kepada Allah dan keper*ayaan penuh terhadap jaminan Illahi makdilepaskannya peti bayi oleh #ukabad setelah ditutup rapat dan di*at dengan "arna

hitam terapung dipermukaan air sungai Nil. )akak Musa diperintahkan oleh ibunya

untuk menga"asi dan mengikuti peti rahsia itu agar diketahui di mana ia berlabuh danditangan siapa akan jatuh peti yang mengandungi erti yang sgt besar bagi perjalanan

sejarah umat manusia.

Alangkah *emasnya hati kakak Musa ketika melihat dari jauh bah"a peti yang dia"asiitu dijumpai oleh puteri raja yang kebetulan berada di tepi sungai Nil bersantai bersama

 beberapa dayangnya dan diba"anya masuk ke dalam istana dan diserahkan kepada

ibunya isteri Fir'aun. #ukabad yang segera diberitahu oleh anak perempuannya tentang

nasib peti itu menjadi kosonglah hatinya karena sedih dan *epat serta hampir saja

Page 3: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 3/57

membuka rahsia peti itu andai kata Allah tidak meneguhkan hatinya dan menguatkan

hanya kepada jaminan Allah yang telah dinerikan kepadanya.

Raja Fir'aun ketika diberitahu oleh Aisah isterinya tentang bayi laki/laki yang ditemui di

dalam peti yang terapung di atas permukaan sungai Nil segera memerintahkan

membunuh bayi itu seraya berkata kepada isterinya, 0Aku khuatir bah"a inilah bayi yangdiramalkan yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami dan akan

membinasakan kerajaan kami y besar ini.0 Akan tetapi isteri Fir'aun yang sudah terlanjur

menaruh simpati dan sayang terhadap bayi yang lu*u dan manis itu berkata kepadasuaminya, 02anganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan

lebih baik kami ambil dia sebagai anak kalau/kalau kelak ia akan berguna dan

 berman%aat bagi kami. (atiku sgt tertarik kepadanya dan ia akan menjadi kesayanganku

dan kesayangmu0. &emikianlah jika Allah #ang Maha )uasa menghendaki sesuatu makadilin*inkanlah jalan bagi terlaksananya takdir itu. &an selamatlah nya"a putera #ukabad

yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi rasul/Nya menyampaikan amanat

"ahyu/Nya kepada hamba/hamba/Nya yang sudah sesat.

 Nama Musa yang telah diberikan kepada bayi itu oleh keluarga Fir'aun bererti air dan

 pohon 3Mu4air Sa4pohon5 sesuai dengan tempat ditemukannya peti bayi itu.&idatangkanlah kemudian ke istana beberapa inang untuk menjadi ibu susuan Musa.

Akan tetapi setiap inang yang men*uba dan memberi air susunya ditolak oleh bayi yang

enggan menyedut dari setiap tetk yang diletakkan ke bibirnya. &alam keadaan isteriFir'aun lagi bingung memikirkan bayi pungutnya yang enggan menetek dari sekian

 banyak inang yang didatangkan ke istana datanglah kakak Musa mena"arkan seorang

inang lain yang mungkin diterima oleh bayi itu.

Atas pertanyaan keluarga Fir'aun kalau/kalau ia mengenal keluarga bayi itu berkatalah

kakak Musa, 0Aku tidak mengenal siapakah keluarga dan ibu bayi ini. (anya aku ingin

menunjukkan satu keluarga yang baik dan selalu rajin mengasuh anak kalau/kalau bayiitu dpt menerima air susu ibu keluarga itu0.

Anjuran kakak Musa diterima oleh isteri Fir'aun dan seketika itu jugalah dijemput ibu

kandung Musa sebagai inang bayaran. Maka begitu bibir sang bayi menyentuh tetekibunya disedutlah air susu ibu kandungnya itu dengan sgt lahapnya. )emudian

diserahkan Musa kepada #ukabad ibunya untuk diasuh selama masa menetek dengan

imbalan upah yang besar. Maka dengan demikian terlaksanalah janji Allah kepada

#ukabad bah"a ia akan menerima kembali puteranya itu.

Setelah selesai masa meneteknya dikembalikan Musa oleh ibunya ke istana di mana ia

di asuh dibesar dan dididik sebagaimana anak/anak raja yang lain. Ia mengenderaikenderaan Fir'aun dan berpakaian sesuai dengan *ara/*ara Fir'aun berpakaian sehingga ia

dikenal orang sebagai Musa bin Fir'aun.

Ba*alah tentang isi *erita di atas di dalam Al/uran dari ayat 6 / 78 dalam surah 0Al/

ashash0 sebagai berikut ,9

Page 4: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 4/57

06.9 Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat se"enang/"enang di muka bumi dan

menjadikan penduduknya berpe*ah belah dengan menindas segolongan dari mrk

menyembelih anak lelaki mrk dan membiarkan hidup anak/anak perempuan mereka.Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang/orang yang berbuat kerusakan.:.9 &an )ami

hendak memberi kurnia kepada orang/orang yang tertindas di bumi 3Mesir5 itu dan

hendak menjadi mrk pemimpin dan menjadikan mrk orang/orang yang me"arisi3bumi5.;.9 &an )ami akan teguhkan kedudukan mrk di muka bumi dan akan )ami

 perlihatkan kepada Fir'aun dan (aman berserta tenteranya apa yang selalu mereka

khuatirkan dari mereka itu.<.9 &an )ami ilhamkan kepada ibu Musa0susukanlah diadan apabila kamu khuatir terhadapnya maka jatuhkan dia ke dalam sungai 3Nil5. &an

 janganlah kamu khuatir dan janganlah pula bersedih hati karena sesungguhnya )ami

akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya 3salah seorang5 dari para

rasul.=.9 Maka pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya ia menjadi musuh dankesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan (aman berserta tenteranya adalah

orang/orang yang bersalah.>.9 &an berkatalah isteri Fir'aun, 0Ia 3Musa5 biji mata bagiku

dan bagimu. 2anganlah kamu membunuhnya mudah/mudahan ia berman%aat kepada kita

atau kita ambil ia menjadi anak0 sedang mrk tiada menyedari.7?.9 &an menjadikekosongan hait ibu Musa seandainya )ami tidak teguhkan hatinya spy ia termasuk

orang/orang yang per*aya 3kepada janji Allah5.77.9 &an berkatalah ibu Musa kepadasaudara Musa yang perempuan, 0Ikutilah dia0. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh

sedang mereka tidak [email protected] &an )ami *egah Musa dari menyusu kepada

 perempuan/perempuan yang nahu menyusukannya sebelum itu maka berkatalah saudaraMusa, 0Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu ahlul/bait yang akan

memeliharakannya utkmu dan mrk dpt berlaku baik kepadanya078.9 Maka )ami

kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka *ita dan

supaya ia mengetahui bah"a janji Allah itu adalah benar tetapi manusia kebanyakantidak mengetahuinya.0 3 Al/ashash , 6 9 78 5

Musa keluar dari Mesir Sejak ia dikembali ke istana oleh ibunya setelah disusui Musa hidup sebagai slah seorang

drp keluarga kerajaan hingga men*apai usia de"asanya dimana ia memperolehi asuhan

dan pendidikan sesuai dengan tradisi istana. Allah mengurniakannya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang di"ahyukan kepadanya.

&i samping kesempurnaan dan kekuatan rohani ia dikurniai oleh Allah kesempurnaan

tubuh dan kekuatan jasmani.

Musa mengetahui dan sedar bah"a ia hanya seorang anak pungut di istana dan tidaksetitik darah Fir'aun pun mengalir di dalam tubuhnya dan bah"a ia adalah keturunan Bani

Isra'il tg ditindas dan diperlakukan se"enang/"enangnya oleh kaum Fir'aun. )arenanya

ia berjanji kepada dirinya akan menjadi pembela kepada kamunya yang tertindas danmenjadi pelindung bagi golongan yang lemah yang menjadi sasaran kezaliman dan

keganasan para penguasa. &emikianlah maka terdorong oleh rasa setia ka"annya kepada

orang/orang yang madhlum dan teraniaya terjadilah suatu peristi"a yang menyebabkania terpaksa meninggalkan istana dan keluar dari Mesir.

-eristi"a itu terjadi ketika Musa sedang berjalan/jalan di sebuah lorong di "aktu

tengahari di mana keadaan kota sunyi sepi ketika penduduknya sedang tidur siang Ia

Page 5: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 5/57

melihat kedua berkelahi seorang dari golongan Bani Isra'il bernama Samiri dan seorang

lagi dari kaum Fir'aun bernama Fa'tun. Musa yang mendengar teriakan Samiri

mengharapkan akan pertolongannya terhadap musuhnya yang lebih kuat dan lenih besaritu segera melontarkan pukulan dan tumbukannya kepada Fatun yang seketika itu jatuh

rebah an menghembuskan na%asnya yang terakhir.

Musa terkejut melihat Fatun orang Fir'aun itu mati karena tumbukannya yang tidak

disengajakan dn tidak akan mengharapkan membunuhnya. Ia merasa berdoa dan

 beristigh%ar kepada Allah memohon ampun diatas perbuatannya yang tidak sengaja telahmelayang nya"a salah seorang drp hamba/hamba/Nya.

-eristi"a matinya Fatun menjadi perbualan ramai dan menarik para penguasa kerajaan

yang menduga bah"a pasti orang/orang Isra'illah yang melakukan perbunuhan itu.

Mereka menuntut agar pelakunya diberi hukuman yang berat bila ia tertangkap.

Anggota dan pasukan keamanan negara di hantarkan ke seluruh pelusuk kota men*ari

 jejak orang yang telah membunuh Fatun yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri

dan Musa shj. akan tetapi "alaupun tidak orang ketiga yang menyaksikan peristi"a ituMusa merasa *emas dan takut dan berada dalam keadaan bersedia menghadapi akibat

 perbuatannya itu bila sampai ter*ium oleh pihak penguasa.Alangkah malangnya nasib Musa yang sudah *ukup berhati/hati menghindari

kemungkinan terbongkarnya rahsia pembunuhan yang ia lakukan tatkala ia terjebat lagi

tanpa disengajakan dalam suatu perbuatan yang menyebabkan namanya disebut/sebutsebagai pembunuh yang di*ari. Musa bertemu lagi dengan Samiri yang telah ditolongnya

mela"an Fatun juga dalam keadaan berkelahi untuk kali keduanya dengan salah seorang

dari kaum Fir'aun. Melihat Musa berteriaklah Samiri meminta pertolongannya. Musa

menghampiri mereka yang sedang berkelahi seraya berkata menegur Samiri, 0Sesungguhnya engkau adalah seorang yang telah sesat.0

Samiri menyangkal bah"a Musa akan membunuhnya ketika ia mendekatinya lalu

 berteriaklah Samiri berkata, 0Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkautelah membunuh seorang kelmarin Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang

se"enang/"enang di negeri ini dan bukan orang yang mengadilkan kedamaian0.

)ata/kata Samiri itu segera tertangkap orang/orang Fir'aun yang dengan *epat

memberitahukannya kepada para penguasa yang memang sedang men*ari jejaknya. Maka

 berundinglah para pembesar dan penguasa Mesir yang akhirnya memutuskan untuk

menangkap Musa dan membunuhnya sebagai balasan terhadap matinya seorang darikalangan kaum Fir'aun.

Selagi orang/orang Fir'aun mengatur ran*angan penangkapan Musa seorang lelaki slah

satu daripada sahabatnya datang dari hujung kota memberitahukan kepadanya danmenasihatkan agar segera meninggalkan Mesir karena para penguasa Mesir telah

memutuskan untuk membunuhnya apabila ia ditangkap. lalu keluarlah Musa terburu/buru

meninggalkan Mesir ssebelum anggota polis sempat menutup serta menyekat pintu/pintugerbangnya.

1entang isi *erita ini terdapat dalam al/uran yang dapat di ba*a di dalam surah 0Al/

ashshas0 ayat 76 / @7 sebagaimana berikut ,9

Page 6: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 6/57

076.9 &an setelah Musa *ukup umur dan sempurna akalnya )ami berikannya hikmah

dan pengetahuan. &an demikianlah )ami memberi balasan kepada orang/orang yang berbuat baik.7:.9 &an Musa masuk ke kota 3Memphis5 ketika penduduknya sedang

tidur maka didapatinya di dalam kota itu dua orang lelaki sedang bergaduh yang

seorangnya dari golongannya 3Bani Isra'il5 dan seorang lagi dari musuhnya 3)aumFir'aun5. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk

mengalahkan orang dari musuhnya lalu Musa menumbuknya dan matilah musuhnya itu.

Musa berkta 0Ini adalah perbuatan syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yangmenyesatkan lagi nyata 3permusuhannya5.7;.9 Musa berdoa, 0#a 1uhanku

sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku0. Maka

Allah mengampuninya sesungguhnya Allah &ialah #ang Maha -engampun dan Maha

-enyayang.7<.9 Musa berkata , 0#a 1uhanku demi nikmat Cngkau anugerahkankepadaku aku sesekali tiada akan menjadi penolong bagi orang/orang yang

 berdosa0.7=.9 )arena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu dengan khuatir

3akibat perbuatannya5 maka tiba/tiba orang yang meminta pertolongannya kelmarin

 berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, 0Sesungguhnyakamu benar/benar orang yang sesat yang nyata 3kesesatannya5.7>.9 Maka tatkala Musa

hendak memegang dengan kuat orang yang menjadi musuh keduanya berkata 3seorangdrp mereka5, 0(ai Musa apakah engkau bermaksud hendak membunuhku sebagaimana

kamu kelmarin telah membunuh seorang manusia )amu tidak bermaksud melainkan

hendak menjadi orang yang berbuat se"enang/"enang di negeri 3ini5 dan tiadalah kamu bermaksud menjadi salah seorang dari orang yang mengadakan perdamaian0.@?.9 &an

datanglah seorang laki/laki dari hujung kota bergegas/gegas seraya berkata, 0(ai Musa

sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentangmu untuk membunuhmu oleh

itu keluarlah 3dari kota ini5. Sesungguhnya aku termasuk orang/orang yang memberinasihat [email protected] Mak keluarlah Musa dari kota ini dengan rasa takut menunggu/

nunggu dengan khuatir. &ia berdoa, 0#a 1uhanku selamatkanlah dari orang/orang yang

zalim itu.0 3 Al/ashash , 76 9 @7 5

Musa bertemu 2odoh di kota Madyan

&engan berdoa kepada Allah, 0#a 1uhanku selamatkanlah aku dari segala tipu dayaorang/orang yang zalim0 keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir seorang diri tiada

 pembantu selain inayahnya Allah tiada ka"an selain *ahaya Allah dan tiada bekal ke*uali

 bekal iman dan tak"a kepada Allah. -enghibur satu/satunya bagi hatinya yang sedih

karena meninggalkan tanahi airnya ialah bah"a ia telah diselamatkan oleh Allah dari buruan kaum %ir'aun yang ganas dan kejam itu.

Setelah menjalani perjalanan selama lapan hari lapan malam dengan berkaki ayam 3tidak berkasut5 sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya tibalah Musa di kota Madyan yaitu

kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk A$abah di selatan

-alestin. Nabi Musa beristirehat di ba"ah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa

letihnya karena perjalanan yang jauh berdiam seorang diri karena nasibnya sebagai salah

seorang bekas anggota istana kerajaan yang menjadi seorang pelarian dan buruan. Ia tidak 

tahu ke mana ia harus pergi dan kepada siapa ia harus bertamu di tempat di mana ia tidak 

Page 7: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 7/57

mengenal dan dikenal orang tiada sahabat dan saudara. &alam keadaan demikian

terlihatlah olehnya sekumpulan penggembala berdesak/desak mengelilingi sebuah

sumber air bagi memberi minum ternakannya masing/masing sedang tidak jauh daritempat sumber air itu berdiri dua orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi

minuman kepada ternakannya jika para penggembala lelaki itu sudah selesai dengan

tugasnya.

Musa merasa kasihan melihat kepada dua orang gadis itu yang sedang menanti lalu

dihampirinya dan ditanya , 0Derangan apakah yang kamu tunggu di sini0 )edua gadisitu menja"ab, 0)ami hendak mengambil air dan memberi minum ternakan kami namun

kami tidak dapat berdesak dengan lelaki yang masih berada di situ. )ami menunggu

sehingga mereka selesai memberi minum ternakan mereka. )ami harus lakukan sendiri

 pekerjaan ini karena ayah kami sudah lanjut usianya dan tidak dapat berdiri jangan lagidatang ke mari0. !alu tanpa mengu*apkan sepatah kata dua pun diambilkannyalah timba

kedua gadis itu oleh Musa dan sejurus kemudian dikembalikannya kepada mrk setelah

terisi air penuh sedang sekeliling sumber air itu masih padat di keliling para pengembala.

Setibanya kedua gadis itu di rumah ber*eritalah keduanya kepada ayah mrk tentang

 pengalamannya dengan Nabi Musa yang karena pertolongannya yangbtidak diminta itumrk dapat lebih *epat kembali ke rumah drp biasa. Ayah kedua gadis yang bernama

Syu'aib itu tertarik dengan *erita kedua puterinya. Ia ingin berkenalan dengan orang yang

 baik hati itu yang telah memberi pertolongan tanpa diminta kepada kedua puterinya dansekaligus menytakan terimakasih kepadanya. Ia menyuruh salah seorang dari puterinya

itu pergi memanggilkan Musa dan mengundangnya datang ke rumah.

&engan malu/malu pergilah puteri Syu'aib menemui Musa yang masih berada di ba"ah pohon yang masih melamun. &alam keadaan letih dan lapar Musa berdoa, 0#a 1uhanku

aku sangat memerlukan belas kasihmu dan memerlukan kebaikan sedikit brg makanan

yang Cngkau turunkan kepadaku.0Berkatalah gadis itu kepada Musa memotong lamunannya, 0Ayahku mengharapkan

kedatanganmu ke rumah untuk berkenalan dengan engkau serta memberi engkau sekadar

upah atas jasamu menolong kami mendapatkan air bagi kami dan ternakan kami.0

Musa sebagai perantau yang masih asing di negeri itu tiada mengenal dan dikenali orang

tanpa ber%ikir panjang menerima undangan gadis itu dengan senang hati. Ia lalu

mengikuti gadis itu dari belakang menuju ke rumah ayahnya yang bersedia menerimanyadengan penuh ramah/tamah hormat dan mengu*apkan terimakasihnya.

&alam berbin*ang/bin*ang dab ber*akap/*akap dengan Syu'aib ayah kedua gadis yang

sudah lanjut usianya itu Musa mengisahkan kepadanya peristi"a yang terjadi pd dirinyadi Mesri sehingga terpaksa ia melarikan diri dan keluar meninggalkan tanah airnya bagi

mengelakkan hukuman penyembelihan yang telah diren*anakan oleh kaum Fir'aun

terhadap dirinya.

Berkata Syu'aib setelah mendengar kisah tamunya, 0Cngkau telah lepas dari pengejaran

dari orang/orang yang zalim dan ganas itu adalah berkat rahmat 1uhan dan pertolongan/

 Nya. &an engkau sudah berada di sebuah tempat yang aman di rumah kami ini di man

Page 8: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 8/57

engkau akan tinggallah dengan tenang dan tenteram selama engkau suka.0

&alam pergaulan sehari/hari selama ia tinggal di rumah Syu'aib sebagai tamu yang

dihormati dan disegani Musa telah dapat mena"an hati keluarga tuan rumah yang merasakagum akan keberaniannya ke*erdasannya kekuatan jasmaninya perilakunya yang

lemah lembut budi perkertinya yang halus serta akhlaknya yang luhur. (al mana telah

menimbulkan idea di dalam hati salah seorang dari kedua puteri Syu'aib untukmempekerjakan Musa sebagai pembantu mereka. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya,

0"ahai ayahE Ajaklah Musa sebagai pembantu kami menguruskan urusan rumahtangga

dan penternakan kami. Ia adalah seorang yang kuat badannya luhur budi perkertinya baik hatinya dan boleh diper*ayai.0

Saranan gadis itu disepakati dan diterima baik oleh ayahnya yang memang sudah menjadi

 pemikirannya sejak Musa tinggal bersamanya di rumah menunjukkan sikap bergaul yangmanis perilaku yang hormat dab sopan serta tangan yang ringan suka bekerja suka

menolong tanpa diminta.

&iajaklah Musa berunding oleh Syu'aib dan berkatalah kepadanya, 0ahai MusaE

1ertarik oleh sikapmu yang manis dan *ara pergaulanmu yang sopan serta akhlak dan budi perkertimu yang luhur selama engkau berada di rumah ini kami dan mengingat akan

usiaku yang makin hari makin lanjut maka aku ingin sekali mengambilmu sebagaimenantu mengah"inkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. 2ika

engkau dengan senang hati menerima ta"aranku ini maka sebagai maskah"innya aku

minta engkau bekerja sebagai pembantu kami selama lapan tahun menguruskan penternakan kami dan soal/soal rumahtangga yang memerlukan tenagamu. &an aku

sangat berterima kasih kepada mu bila engkau se*ara suka rela mahu menambah dua

tahun di atas lapan tahun yang menjadi syarat mutlak itu.0

 Nabi Musa sebagai buruan yang lari dari tanah tumpah darahnya dan berada di negeri

orang sebagai perantau tada sanak saudara tiada sahabat telah menerima ta"aran Syu'aib

iut sebagai kurniaan dari 1uhan yang akan mengisi kekosongan hidupnya selaku seorang bujang yang memerlukan teman hidup untuk menyekutunya menanggung beban

 penghidupan dengan segala duka dan dukanya. Ia segera tanpa ber%ikir panjang berkata

kepada Syu'aib, 0Aku merasa sgt bahagia bah"a pak*ik berkenan menerimaku sebagaimenantu semuga aku tidak menghampakan harapan pak*ik yang telah berjasa kepada

diriku sebagai tamu yang diterima dengan penuh hormat dan ramah tamah kemudian

dijadikannya sebagai menantu suami kepada anak puterinya. Syarat kerja yang pak*ik

kemukakan sebagai maskah"in aku setujui dengan penuh tanggungja"ab dab dengansenang hati.0

Setelah masa lapan tahun bekerja sebagai pembantu Syu'aib ditambah dengan suka reladilampaui oleh Musa dikah"inkanlah ia dengan puterinya yang bernama Sha%ura. &an

sebagai hadiah perkah"inan diberinyalah pasangan penganti baru itu oleh Syu'aib

 beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal pertama bagi hidupnya yang baru sebagaisuami/isteri. -emberian beberpa ekor kambing itu juga merupakan tanda terimaksih

Syu'aib kepada Musa yang selama ini di ba"ah pengurusannya penternakan Syu'aib

menjadi berkembang biak dengan *epatnya dan memberi hasil serta keuntungan yang

 berlipat ganda.

Page 9: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 9/57

Ba*alah tentang isi *erita yang terurai ini di dalam ayat @@ sampai ayat @= surah 0Al/

ashash0 juz @? yang berbunyi sebagai berikut ,9

0@@.9 &an tatkala ia menghadap ke negeri Madyan ia berdoa 3lagi5, 0Mudah/mudahan

1uhanku menimpaiku ke jalan yang [email protected] &an tatkala ia sampai di sumber air dinegeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum

3ternakannya5 dan ia menjumpai di belakang orang ramai itu dua orang "anita yang

sedang menghambat ternakannya. Musa berkata, 0Apakah maksudmu 3dengan berbuat begitu50 )edua "anita itu menja"ab, 0)ami tidak dapat meminumkan 3ternakan kami5

sebelum pengembala/pengembala itu memulangkan 3ternakkannya5 sedang bapa kami

orang tua yang telah lanjut [email protected] Maka Musa memberi minum ternakan itu 3utk 

menolong5 keduanya kemudian kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, 0 #a1uhankuE Sesungguhnya aku memerlukan sesuatu kebaikan yang Cngkau turunkan

kepadaku.0@:.9 )emudian datanglah kepada Musa salah seorang daripada kedua "anita

itu dengan malu/malu ia berkata, 0Sesungguhnya bapaku memanggilmu agar ia memberi

 pembalasan 3kebaikanmu5 memberi minum 3ternakan5 kami.0 Maka tatkala Musamendatangi bapanya 3Syu'aib5 dan men*eritakan kepadanya *erita 3mengenai dirinya5.

Syu'aib berkata, 02anganlah kamu takut kamu telah selamat dari orang/orang yang zalimitu.0@;.9 Salah seorang dari kedua "anita itu berkata, 0#a bapaku ambil ia sebagai orang

yang bekerja 3dengan kita5. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

ambil untuk bekerja 3dengan kita5 ialah orang yang kuat lagi dpt diper*ayai.0@<.9Berkatalah dia 3Syu'aib5, 0 Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan

salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bah"a kamu bekerja denganku lapan

tahun dan jika kamu *ukupkan sepuluh tahun itu adalah dari kemahuanmu maka aku

tidak mahu memberati kamu. &an kamu insya/Allah kelak akan mendapatiku termasukorang/orang yang baik.0@=.9 &ia berkata, 0Itulah 3perjanjian5 antara aku dan kamu

mana saja dari kedua "aktu yang ditentukan itu aku sempurnakan maka tidak ada

tuntutan tambahan atas diriku 3lagi5. &an Allah adalah saksi atas apa yang kita u*apkan.03 Al/ashash , @@ 9 @= 5

Musa A.S. pulang ke Mesir dan menerima ahyuSepuluh tahun lebih Musa meninggalkan Mesir tanah airnya sejak ia melarikan diri dari

 buruan kaum Fir'aun. Suatu "aktu yang *ukup lama bagi seseorang dpt bertahan

menyimpan rasa rindunya kepada tanah air tempat tumpah darahnya "alaupun ia tidak

 pernah merasakan kebahagiaan hidup di dalam tanah airnya sendiri. Apa lagi seorangseperti Musa yang mempunyai kenang/kenangan hidup yang seronok dan indah selama ia

 berada di tanah airnya sendiri selaku seorang dari keluarga kerajaan yang megah dan

me"ah maka "ajarlah bila ia merindukan Mesir tanah tumpah darahnya dan ingin pulang kembali setelah ia beristerikan Sha%ura puteri Syu'aib.

Bergegas/gegaslah Musa berserta isterinya mengemaskan barang dan menyediakankenderaan lalu meminta diri dari orang tuanya dan bertolaklah menuju ke selatan

menghindari jalan umum supaya tidak diketahui oleh orang/orang Fir'aun yang masih

men*arinya.

Setibanya di 01hur Sina0 tersesatlah Musa kehilangan pedoman dan bingung manakah

Page 10: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 10/57

yang harus ia tempuh. &alam keadaan demikian terlihatlah oleh dia sinar api yang nyala/

nyala di atas lereng sebuah bukit. Ia berhenti lalu lari ke jurusan api itu seraya berkata

kepada isterinya, 01inggallah kamu disini menantiku. Aku pergi melihat api yangmenyala di atas bukit itu dan segera aku kembali. Mudah/mudahan aku dapat memba"a

satu berita kepadamu dari tempat api itu atau setidak/tidaknya memba"a sesuluh api bagi

menghangatkan badanmu yang sedang menggigil kesejukan.0

1atkala Musa sampai ke tempat api itu terdengar oleh dia suara seruan kepadanya datang

dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yangdiberkahi Allah. Suara seruan yang didengar oleh Musa itu ialah, 0ahai MusaE Aku ini

adalah 1uhanmu maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di

lembah yang su*i 1hu"a. &an aku telah memilih kamu maka dengarkanlah apa yang

akan di"ahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah tiada 1uhan selain Akumaka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat akan Aku.0

Itulah "ahyu yang pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda

kenabiannya di mana ia telah dinyatakan oleh Allah sebagai rasul dan nabi/Nya yangdipilih Nabi Musa dalam kesempatan ber*akap langsung dengan allah di atas bukit 1hur

Sina itu telah diberi bekal oleh Allah yang Maha )uasa dua jenis mukjizat sebagai persiapan untuk menghadap kaum Fir'aun yang sombong dan zalim itu.

Bertanyalah Allah kepada Musa, 0Apakah itu yang engkau pegang dengan tangan

kananmu hai MusaE0 Suatu pertanyaan yang mengadungi erti yang lebih dalam dari apayang sepintas lalu dapat ditangkap oleh Nabi Musa dengan ja"apannya yang sederhana.

0Ini adalah tongkatku aku bertelekan pdnya dan aku pukul daun dengannya untuk

makanan kambingku. Selain itu aku dapat pula menggunakan tongkatku untuk keperluan/

keperluan lain yang penting bagiku.0

Maksud dan erti dari pertanyaan Allah yang nampak sederhana itu baru dimegertikan dan

diselami oleh Musa setelah Allah memerintahkan kepadanya agar meletakkan tongkat itudi atas tanah lalu menjelmalah menjadi seekor ular besar yang merayap dengan *epat

sehingga menjadikan Musa lari ketakutan. Allah berseru kepadanya, 0-eganglah ular itu

dan jangan takut. )ami akan mengembalikannya kepada keadaan asal.0Maka begitu ular yang sedang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Musa ia segera

kembali menjadi tongkat yang ia terima dari Syu'aib mertuanya ketika ia bertolak dari

Madyan.

Sebagai mukjizat yang kedua Allah memerintahkan kepada Musa agar mengepitkan

tangannya ke ketiaknya yang nyata setelah dilakukannya perintah itu tangannya menjadi

 putih *emerlang tanpa *a*at atau penyakit.

Ba*alah tentang isi *erita di atas dalam surah 01haahaa0 ayat > sehingga @8 juz 7;sebagai berikut ,9

0>.9 Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa 7?.9 )etika itu melihat api lalu

 berkatalah ia kepada keluarganya, 01inggallah kamu 3di sini5 sesungguhnya aku melihat

Page 11: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 11/57

api mudah/mudahan aku dapat memba"a sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan

mendapat petunjuk di tempat api itu.0 77.9 Mak ketika ia datang ke tempat api itu ia

dipanggil, 0(ai Musa [email protected] Sesungguhnya Aku ini adalah 1uhanmu maka tanggalkanlahkedua terompahmu sesungguhnya kamu berada di lembah yang su*i 1hu"a. 78.9 &an

aku telah memilih kamu maka dengarkanlah apa yang akan di"ahyukan 3kepadamu5.

76.9 Sesungguhnya Aku ini adalah Allah tidak ada 1uhan selain Aku maka sembahlahAku dan dirikanlah solat untuk mengingati Aku. 7:.9 Sesungguhnya hari kiamat itu akan

datang. Aku merahsiakan 3"aktunya5 agar supaya tiap/tiap diri itu dibalas dengan apa

yang diusahakannya. 7;.9 Maka sesekali janagnlah kamu dipalingkan daripadanya olehorang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti ha"a na%sunya

yang menyebabkan kamu menjadi binasa.0 7<.9 Apakah itu yang ditangan kananmu hai

Musa0 7=.9 Berkata Musa, 0Ini adalah tongkatku aku bertelekan padanya dan aku

memukul 3daun5 dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya.0 7>.9 Allah ber%irman, 0!emparkanlah ia hai MusaE0 @?.9 !alu dilemparkanlah

tongkat itu maka tiba/tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan *epat. @7.9 Allah

 ber%irman, 0-eganglah ia dan jangan takut. )ami akan mengembalikannya kepada

keadaan asalnya.0 @@.9 &an kepitkanlah tanganmu di ketiakmu nes*aya ia keluarmenjadi putih *emerlang tanpa *a*at sebagai mukjizat yang lain 3pula5. @8.9 untuk

)ami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda/tanda kekuasaan )ami yang sangat besar.0 31haahaa , > 9 @8 5

Musa diperintahkan berdak"ah kepada Fir'aunRaja Fir'aun yang telah berkuasa di Mesir telah lama menjalankan pemerintahan yang

zalim kejam dan ganas. Rakyatnya yang terdiri dari bangsa Cgypt yang merupakan

 penduduk peribumi dan bangsa Isra'il yang merupakan golongan pendatang hidup dalam

suasana penindasan tidak merasa aman bagi nya"a dan harta bendanya.1indakan se"enang/"enang dan pihak penguasa pemerintahan terutamanya ditujukan

kepada Bani Isra'il yang tidak diberinya kesempatan hidup tenang dan tenteram. Mereka

dikenakan kerja paksa dan diharuskan membayar berbagai pungutan yang tidakdikenakan terhadap penduduk bangsa Cgypt bangsa Fir'aun sendiri.

Selain kezaliman kekejaman penindasan dan pemerasan yang ditimpakan oleh Fir'aunatas rakyatnya terutama kaum Bani Isra'il. ia menyatakan dirinya sebagai tuhan yang

harus disembah dan dipuja. &an dengan demikian ia makin jauh memba"a rakyatnya ke

 jalan yang sesat tanpa pendoman tauhid dan iman sehingga makin dalamlah mereka

terjerumus ke lembah kemaksiatan dan kerusakan moral dan akhlak.Maka dalam kesempatan ber*akap/*akap langsung di bukit 1hur Sina itu

diperintahkanlah Musa oleh Allah untuk pergi ke Fir'aun sebagai Rasul/Nya

mengajakkan beriman kepada Allah menyedarkan dirinya bah"a ia adalah makhlukAllah sebagaimana lain/lain rakyatnya yang tidak sepatutnya menuntut orang

menyembahnya sebagi tuhan dan baha"a 1uhan yang "ajib disembah olehnya dan oleh

semua manusia adalah 1uhan #ang Maha Csa yang telah men*iptakan alam semesta ini.

 Nabi Musa dalam perjalanannya menuju kota Mesir setelah meninggalkan Madyan

selalu dibayang oleh ketakutan kalau/kalua peristi"a pembunuhan yang telah dilakukan

sepuluh tahun yang lalu itu belum terlupakan dan masih belum hilang dari ingatan para

Page 12: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 12/57

 pembesar kerajaan Fir'aun. Ia tidak mengabaikan kemungkinan bah"a mrk akan

melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang ia tidak sengaja itu dengan hukuman

 pembunuhan atas dirinya bila ia sudah berada di tengah/tengah mereka. Ia hanyaterdorong rasa rindunya yang sangat kepada tanah tumpah darahnya dengan

memberanikan diri kembali ke Mesir tanpa memperdulikan akibat yang mungkin akan

dihadapi.

2ika pada "aktu bertolak dari Madyan dan selama perjalannya ke 1hur Sina. Nabi Musa

dibayangi dengan rasa takut akan pembalasan Fir'aun Maka dengan perintah Allah yang ber%irman maksudnya ,9

0-ergilah engkau ke Fir'aun sesungguhnya ia telah melampaui batas segala bayangan itu

dilempar jauh/jauh dari %ikirannya dan bertekad akan melaksanakan perintah Allah

menghadapi Fir'aun apa pun akan terjadi pada dirinya. (anya untuk menenterankanhatinya beru*aplah Musa kepada Allah, 0Aku telah membunuh seorang drp mereka

maka aku khuatir mereka akan membalas membunuhku berikanlah seorang pembantu

dari keluargaku sendiri yaitu saudaraku (arun untuk menyertaiku dalam melakukan

tugasku meneguhkan hatiku dan menguatkan tekadku menghadapi orang/orang ka%ir ituapalagi (arun saudaraku itu lebih petah 3lan*ar5 lidahnya dan lebih *ekap daripada

diriku untuk berdebat dan bermujadalah.0

Allah berkenan mengabulkan permohonan Musa maka digerakkanlah hati (arun yang

ketika itu masih berada di Mesir untuk pergi menemui Musa mendampinginya dan bersama/sama pergilah mereka ke istana Fir'aun dengan diiringi %irman Allah, 02anganlah

kamu berdua takut dan khuatir akan disiksa oleh Fir'aun. Aku menyertai kamu berdua dan

Aku mendengar serta melihat dan mengetaui apa yang akan terjadi antara kamu dan

Fir'aun. Berdak"ahlah kamu kepadanya dengan kata/kata yang lemah lembutsedarkanlah ia dengan kesesatannya dan ajaklah ia beriman dan bertauhid meninggalkan

kezalimannya dan ke*ongkakannya kalau/kalau dengan sikap yang lemah lembut

daripada kamu berdua ia akan ingat pada kesesatan dirinya dan takut akan akibatkesombongan dan kebonmgkakannya.0

Ba*alah tentang isi *erita di atas di dalam ayat 88 sehingga ayat 8: surah 0Al/ashash0dan ayat 6@ sehingga ayat 6< surah 01haha0 sebagai berikut ,9

088.9 Musa berkata, 0#a 1uhanku sesungguhnya aku telah membunuh seseorang

manusia dari golongan mereka maka aku takut mereka akan membunuhku 86.9 dansaudaraku (arun dia lebih petah lidahnya drpku maka utuslah dia bersamaku sebagai

 pembantu untuk membenarkan 3perkataan5 ku sesungguhnya aku khuatir mereka akan

mendustakan aku.0 8:.9 Allah ber%irman, 0)ami akan membantumu dengan saudaramudan )ami berikan kepadamu kekuasaan yang besar maka mereka tidak dapat

men*apaimu 3berangkat kami berdua5 dengan memba"a mukjizat )ami kamu berdua

dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.0 3 Al/ashash , 88 9 8: 5

[email protected] -ergilah kamu berserta saudara kamu dengan memba"a ayat/ayat/)u dan

 janganlah kamu berdua lalai dalam memngingat/)u. 68.9 -ergilah kamu berdua kepada

Fir'aun sesungguhnya dia telah mele"ati batas. 66.9 maka berbi*aralah kamu berdua

Page 13: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 13/57

kepadanya dengan kata/kata yang lemah lembut mudah/mudahan ia akan ingat atau

takut0 6:.9 Berkatalah mereka berdua, 0#a 1uhan kami sesungguhnya kami khuatir

 bah"a ia segera menyeksa kami atau akan bertambah mele"ati batas 6;.9 allah ber%irman, 02anganlah kamu berdua khuatir sesungguhnya Aku berserta kamu berdua

Aku mendengar dan melihat0. 6<.9 Maka datanglah kamu berdua kepadanya 3Fir'aun5

dan katakanlah, 0Sesungguhnya kami berdua adalah utusan 1uhanmu maka lepaskanlahBani Isra'il bersama kami dan janganlah kamu menyeksa mereka. Sesungguhnya kami

telah datang kepadamu dengan memba"a bukti 3atas kerasulan kami5 dari 1uhanmu.

&an keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.0 3 1haha , 6@ 96< 5

Mujadalah dialogG antara Musa dengan Fir'aun

&iperolehi kesempatan oleh Musa dan (arun menemui raja Fir'aun yang menyatakandirinya sebagai tuhan itu setelah menempuh beberapa rintangan yang lazim dilampaui

oleh orang yang ingin bertemu dengan raja pd "aktu itu. -ertemuan Musa dan (arun

dengan Fir'aun dihadiri pula oleh beberapa anggota pemerintahan dan para penasihatnya.

Bertanya Fir'aun kepada mereka berdua,, 0Siapakah kamu berdua ini0Musa menja"ab, 0)ami Musa dan (arun adalah pesuruh Allah kepadamu agar engkau

membebaskan Bani Isra'il dari perhambaan dan penindasanmu dan menyerahkan meekakepada kami agar menyebah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari seksaanmu.0

Fir'aun yang segera mengenal Musa berkata kepadanya, 0Bukankah engkau adalah Musayang telah kami mengasuhmu sejak masa bayimu dan tinggal bersama kami dalam istana

sampai men*apai usia remajamu mendapat pendidikan dan pengajaran yang menjadikan

engkau pandai &an bukankah engkau yang melakukan pembunuhan terhadap

diriseorang drp golongan kami Sudahkah engkau lupa itu semuanya dan tidak ingat akankebaikan dan jasa kami kepada kamu0

Musa menja"ab, 0Bah"asanya engkau telah memeliharakan aku sejak masa bayiku itu

 bukanlah suatu jasa yang dapat engkau banggakan. )arena jatuhnya aku ke dalam tanganmu adalah akibat kekejaman dan kezalimanmu tatkala engkau memerintah agar orang/

orangmu menyembelih setiap bayi/bayi laki yang lahir sehingga ibu terpaksa

membiarkan aku terapung di permukaan sungai Nil di dalamsebuah peti yang kemudiandipungut oleh isterimu dan selamatlah aku dari penyembelihan yang engkau perintahkan.

Sedang mengenai pembunuhan yang telah aku lakukan itu adalah akibat godaan syaitan

yang menyesatkan namun peristi"a itu akhirnya merupakan suatu rahmat dan barakah

yang terselubung bagiku. Sebab dalam perantauanku setelah aku melarikan diri darinegerimu Allah mengurniakan aku dengan hikmah dan ilmu serta mengutuskan aku

sebagai Rasul dan pesuruh/Nya. Maka dalam rangka tugasku sebagai Rasul datanglah

aku kepadamu atas perintah Allah untuk mengajak engkau dan kaummu menyembahAllah dan meninggalkan kezaliman dan penindasanmu terhadap Bani Isra'il.0

Fir'aun bertanya, 0Siapakah 1uhan yang engkau sebut/sebut itu hai Musa Adakah tuhandi atas bumi ini selain aku yang patut di sembah dan dipuja0

Musa menja"ab, 0#a yaitu 1uhanmu dan 1uhan nenek moyangmu serta 1uhan seru

sekalian alam.0

1anya Fir'aun, 0Siapakah 1uhan seru sekali alam itu0

Page 14: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 14/57

Musa menja"ab, 0Ialah 1uhan langit dan bumi dan segala apa yang ada antara langit dan

 bumi.0

Berkata Fir'aun kepada para penasihatnya dan pembesar/pembesar kerajaan yang beradadisekitarnya. Sesungguhnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini adalah seorang yang

gila kemudia ia balik bertanya kepada Musa dan (arun, 0Siapakah 1uhan kamu berdua0

Musa menja"ab, 01uhan kami ialah 1uhan yang telah memberikan kepada tiap/tiap

makhluk sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberi petunjuk kepadanya.0

Fir'aun bertanya, 0Maka bagaimanakah keadaan umat/umat yang dahulu yang tidakmemper*ayai apa yang engkau ajarkan ini dan malahan menyembah berhala dan patung/

 patung0

Musa menja"ab, 0-engetahuan tentang itu ada di sisi 1uhanku. 2ika &ia telah

menurunkan azab dan seksanya di atas mereka maka itu adalah karena ke*ongkakan dankesombongan serta keengganan mereka kembali ke jalan yang benar. 2ika &ia menunda

azab dan seksa mereka hingga hari kiamat maka itu adalah kehendak/Nya yang

hikmahnya kami belum mengetahuinya. Allah telah me"ahyukan kepada kami bah"a

azab dan seksanya adalah jalan yang benar.0

Ri%'aun yang sudah tidak berdaya menolak dalil/dalil Nabi Musa yang diu*apkan se*arategas dan berani merasa tersinggung kehormatannya sebagai raja yang telah

mempertuhankan dirinya lalu menujukan amarahnya dan berkata kepada Musa se*ara

mengan*am, 0(ai MusaE jika engkau mengakui tuhan selain aku maka pasti engkau akankumasukkan ke dalam penjara.0

Musa menja"ab, 0Apakah engkau akan memenjarakan aku "alaupun aku dapat

memberikan kepadamu tanda/tanda yang membuktikan kebenaran dak"ahku0

Fir'aun menentang dengan berkata, 0&atanglah tanda/tanda dan bukti/bukti yang nyata

yang dapat membuktikan kebenaran kata/katamu jika engkau benar/benar tiak berdusta.0

&ialog 3mujadalah5 antara Musa dan Fir'aun sebagaimana dihuraikan di atas dpt diba*a

dalam surah 0Asy/Syu'ara0 ayat 7= hingga ayat 87 juz 7> sebagimana berikut ,9

07=.9 Fir'aun berkata, 0Bukankah kami telah mengasuhmu diantara 3keluarga5 kami

di"aktu kamu masih kanak/kanak dan kamu tinggal diantara 3keluarga5 kami beberapa

tahun dari umurmu. 7>.9 dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamulakukan itu dan kamu termasuk golongan orang/orang yang tidak membalas jasa.0 @?.9

Berkata Musa, 0Aku telah melakukannya sedang aku di"aktu itu termasuk orang/orang

yang khila%. @7.9 !alu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepada kamukemudian 1uhanku memberikan kepadaku ilmu serta &ia menjadikan aku salah seorang

diantara rasul/rasul. @@.9 Budi yang kamu limpahkan kepada ku ini adalah 3disebabkan5

 perhambaan darimu terhadap Bani Isra'il.0 @8.9 Fir'aun bertanya, 0Apa 1uhan semestaalam [email protected] Musa menja"ab, 01uhan pen*ipta langit dan bumi dan apa yang diantara

keduanya 3itulah 1uhanmu5 jika kamu sekalian 3orang/orang5 memper*ayainya0. @:.9

Berkata Fir'aun kepada orang/orang sekelilingnya, 0Apakah kamu tidak mendengarkan0.

@;.9 Musa berkata, 01uhan kamu dan 1uhan nenek/nenek moyang kamu yang dahulu0

Page 15: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 15/57

@<.9 Fir'aun berkata, 0Sesungguhnya Rasulmu yang diutuskan kepada kamu sekalian

 benar/benar orang gila0. @=.9 Musa berkata, 01uhan yang menguasai timur dan barat dan

apa yang ada di antara keduanya 3itulah 1uhanmu5 jika kamu mempergunakan akal0.@>.9 Fir'aun berkata, 0Sungguh jika kamu menyenbah 1uhan selain aku benar/benar aku

akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan0. 8?.9 Musa berkata, 0&an

apakah kamu 3akan melakukan itu5 "alaupun aku tunjukkan kepadamu sesuatu3keterangan5 yang nyata jika kamu adlah termasuk orang/orang yang benar.0 3 Asy/

Syura , 7= 9 87 5

Musa memperlihatkan dua mukjizat kepada Fir'aun

Menja"ab tentangan Fir'aun yang menuntut bukti atas kebenarannya Musa dengan serta/

merta meletakkan tongkat mukjizatnya di atas yang segera menjelma menjadi seekor ular

 besar yang melata menghala ke Fir'aun. )arena ketakutan melompat lari darisinggahsananya melarikan diri seraya berseru kepada Musa, 0 (ai Musa demi asuhanku

kepadamu selama delapan belas tahun panggillah kembali ularmu itu.0 )emudian

dipeganglah ular itu oleh Musa dan kembali menjadi tongkat biasa.

Berkata Fir'aun kepada Musa setelah hilang dari rasa heran dan takutnya, 0Adakah bukti

yang dapat engkau tunjukkan kepadaku00#a lihatlah.0 Musa menja"ab serta memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya.

)emudian tatkala tangannya dikeluarkan dari sakunya bersinarlah tangan Musa itu

menyilaukan mata Fir'aun itu dan orang/orang yang sedang berada disekelilingnya.Fir'aun sebagai raja yang menyatakan dirinya sebagai tuhan tentu tidak akan mudah

 begitu saja menyerah kepada Musa bekas anak pungutnya "alaupun kepadanya telah

diperlihatkan dun mukjizat. Ia bahkan berkata kepada kaumnya yang ia khuatir akan

terpengaruh oleh kedua mukjizat Musa itu bah"a itu semuanya adalah perbuatan sihirdan bah"a Musa dan (arun adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan maksud

menguasai Mesir dan para penduduknya akan kekuatan dengan sihirnya itu.

Fir'aun dianjurkan oleh penasihatnya yang dikepalai oleh (aman agar mematahkan sihir

Musa dan (arun itu dengan mengumpulkan ahli/ahli sihir yang terkenal dari seluruh

daerah kerajaan untuk bertanding mela"an Musa dan (arun. Anjuran mana disetujui olehFir'aun yang merasa itu adalah %ikiran yang tepat dan jalan yang terbaik untuk

melumpuhkan kedua mukjizat Allah yang oleh mereka dianggapnya sebagai sihir.

Anjuran itu lalu dita"arkan kepada Musa yang seketika tanpa ragu/ragu sedikit pun

menerima tentangan Fir'aun untuk beradu dan bertanding mela"an ahli/ahli sihir. Musa berkeyakinan penuh bah"a dengan perlindung Allah ia akan keluar sebagai pemenang

dalam pertarungan itu pertandingan antara perbuatan sihir yang diilham oleh syaitan

mela"an mukjizat yang dikurniakan oleh Allah.

-ada suatu hari raya kerajaan telah bersetuju untuk mengadakan hari pertandingan sihir

maka berduyun/duyunlah penduduk kota menuju ke tempat yang telah ditentukan untukmenyaksikan perlumbaan kepandaian menyihir yang buat pertama kalinya diadakan di

kota Mesir. 2uga sudah berada di tempat ahli/ahli sihhir yang terpandai yang telah

dikumpulkan dari seluruh "ilayah kerajaan masing/masing memba"a tongkat tali dan

lain/lain alat sihirnya. Mrk *ukup bersemangat dan akan berusaha sepenuh kepandaian

Page 16: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 16/57

mrk untuk memenangi pertandingan. Mrk telah memperolhi janji dari Fir'aun akan diberi

hadiah dan "ang dalam jumlah yang besar bila berhasil mengalahkan Musa dengan

mematahkan daya sihirnya.

Setelah segala sesuatu selesai disiapkan dan masing/masing pembesar negeri sudah

mengambil tempatnya mengelilingi raja Fir'aun yang telah duduk di atas kursisinggahsananya maka dinyatakanlah pertandingan dimulai. )emudian atas persetujuan

Musa dipersilakan para la"annya beraksi lebih dahulu mempertujukan kepandai sihirnya.

Segeralah ahli/ahli sihir Fir'aun menujukan aksinya melemparkan tongkat dan tali/temalimrk ke tengah/tengah lapangan . Musa merasa takut ketika terbayang kepadanya bah"a

tongkat/tongkat dan tali/tali itu seakan/akan ular/ular yang merayap *epat. Namun Allah

tidak mebiarkan hamba utusan/Nya berke*il hati menghadapi tipu/daya orang/orang ka%ir 

itu. Allah ber%irman kepada Musa disaat ia merasa *emas itu, 02anganlah engkau merasatakut dan *emas hai MusaE engkau adalah yang lebih unggul dan akan menang dalam

 pertandingan ini. !emparkanlah yang ada ditanganmu segera.0

-ara ahli/ahli sihir yang pandai dalam bidangnya itu ter*engang ketika melihat ular besaryang menjelma dari tongkat Nabi Musa dan menelan ular/ular dan segala apa yang

terbayangsebagai hasil tipu sihir mrk. Mrk segera menyerah kalah bertunduk dan bersujud 3kepada Allah5 dihadapan Musa seraya berkata, 0Itu bukanlah perbuatan sihir

yang kami kenal yang diilhamkan oleh syaitan tetapi sesuatu yang digerakkan oleh

kekuatan ghaib yang mengatakan kebenaran kata/kata Musa dan (arun maka tidak adaalasan bagi kami untuk tidak memper*ayai risalah mereka dn beriman kepada 1uhan

mereka sesudah apa yang kami lihat dan saksikan dengan mata kepala kami sendiri.0

Fir'aun raja yang *ongkak dan sombong yang menuntut persembahan dari rakyatnyasebagai tuhan segera membelalakkan matanya tanda marah dan jengkel melihat ahli/ahli

sihirnya begitu *epat menyerah kalah kepada Musa bahkan menyatakan beriman kepada

1uhannya dan kepada kenabiannya serta menjadi pengikut/pengikutnya. 1indakanmereka itu dianggapnya sebagai pelanggaran terhadap kekuasaannya penentangan

terhadap ketuhanannya dan merupakan suatu tamparan bagi ke"iba"aan serta

 prestasinya. Ia berkata kepada mrk, 0Adakah kamu berani beriman kepada Musa danmenyerah kepada keputusannya sebelum aku izinkan kepada kamu0 Bukankah ini suatu

 persekongkolan drp kamu terhadapku Musa dpt mengalah kamu sebab ia mungkin guru

dan pembesar yang telah mengajarkan seni sihir kepadamu dan kamu telah mengatur

 bersama/samanya tindakan yang kamu sandi"arakan di depanku hari ini. Aku tidak akantinggal diam menghadapi tindakan khianatmu ini. Akanku potong tangan/tangan dan

kaki/kakimu serta akanku salibkan kamu semua pada pangkal pohon kurma sebagai

hukuman dan balasan bagi tindakan khianatmu ini.0

An*aman Fir'aun itu disambut mrk dengan sikap dingin dan a*uh tak a*uh. )arena Allah

telah membuka mata hati mereka dengan *ahaya iman sehingga tidak akan terpengaruhdengan kata/kata kebathilan yang menyesatkan atau an*aman Fir'aun yang menakutkan.

Mrk sebagai/orang/orang yang ahli dalam ilmu dan seni sihir dpt membedakan yang

mana satu sihir dan yang mana bukan. Maka sekali mrk diyakinkan dengan mukjizat

 Nabi Musa yang membuktikan kebenaran kenabiannya tidaklah keyakinan itu akan dpt

Page 17: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 17/57

digoyahkan oleh an*aman apa pun. Berkata mereka kepada Fir'aun menanggapi

an*amannya, 0)ami telah memdpat bukti/bukti yang nyata dan kami tidak akan

mengabaikan kenyataan itu sekadar memenuhi kehendak dan keinginanmu. )ami akan berjalan terus megikut jejak dan tuntutan Musa dan (arun sebagai pesuruh oleh yang

 benar. Maka terserah kepadamu untuk memutuskan apa yang engkau hendak putuskan

terhadap diri kami. )eputusan kamu hanya berlaku di dunia ini sedang kamimengharapkan pahala Allah di akhirat yang kekal dan abadi.0

Ba*alah tentang isi *erita di atas dalam surah 0Asy/Syu'ara0 ayat 8@ sehingga ayat :7 juz7> sebagai berikut ,9

08@9 Maka Musa melemparkan tongkatnya lalu tiba/tiba tongkat itu 3menjadi ular5. 889

&an ia menarik tangannya 3dr dalam saku bajunya5 maka tiba/tiba tangan itu menjadi putih 3bersinar5 bagi orang/orang yang melihatnya. 869 Fir'aun berkata pembesar/

 pembesar yang berada di sekelilingnya, 0Sesungguhnya Musa itu benar/benar seorang

ahli sihir yang pandai 8:9 ia hendak mengusir kamu dari negeri kamu sendiri dengan

sihirnya maka karena itu apakah yang kamu anjurkan0 8;9 Mrk menja"ab, 01undalah3urusan5 dia dan saudaranya dan kirimlah ke seluruh negeri orang/orang yang akan

mengumpulkan 3ahli sihir5 8<9 nes*aya mereka akan mendatangkan semua ahli sihiryang pandai kepadamu0. 8=9 !alu dikumpulkanlah ahli/ahli sihir pada "aktu yang

ditetapkan di hari yang maklum 8>9 dan dikatakan kepada orang ramai, 0Berkumpullah

kamu sekalian 6?9 semoga kita mengikuti ahli/ahli sihir jika mereka adalah orang/orangyang menang0. 679 Maka tatkala ahli/ahli sihir dtg mrk pun bertanya kepada Fir'aun,

0Apakah kami sungguh/sungguh mendpt upah yang besar jika kami adalah orang/orang

yang menang0 6@9 Fir'aun menja"ab, 0#a kalu demikian sesungguhnya kamu sekalian

 benar/benar akan menjadi orang yang didekatkan 3kepadaku50. 689 Berkatalah Musakepada mrk, 02atuhkalah apa yang kamu hendak jatuhkan0. 669 !alu mrk menjatuhkan

tali/temali dan tongkat/tongkat mereka lalu berkata, 0 &emi kekuasaan Fir'aun

sesungguhnya kami akan benar/benar akan menang0. 6:9 kemudian Musa menjatuhkantongkatnya maka tiba/tiba ia menelan benda/benda palsu yang mereka ada/adakan itu.

6;9 Maka tersungkurlah ahli/ahli sihir sambil bersujud 3kepada Allah5 6<9 mereka

 berkata, 0)ami beriman kepada 1uhan semesta alam 6=9 yaitu 1uhan Musa dan (arun0.6>9 Fir'aun berkata, 0Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelumaku memberi

izin kepadamu Sesungguhnya dia benar/benar pemimpinmu yang mengajar sihir

kepadamu maka kamu nanti pasti benar/benar akan mengetahui 3akibat perbuatanmu5

sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan akuakan menyalibmu semuanya0. :?9 Mereka berkata, 01idak ada kemudharatan 3kepada

kami5 sesungguhnya kami akan kembali kepada 1uhan kami :79 sesungguhnya kami

amat menginginkan bah"a 1uhan kami akan mengampuni kesalahan kami karena kamiadalah orang/orang yang pertama sekali beriman.0 3Asy/Syu'ara , 8@ 9 :7 5

Fir'aun tetap keras kepala dan semakin bingung Nabi Musa yang telah mengalahkan ahli/ahli sihir dengan kedua mukjizatnya makin

meluas pengaruhnya sedan Fir'aun dengan kekalahan ahli sihirnya merasa

ke"iba"aannya merosot dan kehormatannya menurun. ia khuatir jika gerakan Musa tidak 

segera dipatahkan akan mengan*am keselamatan kerajaannya serta kekekalan

Page 18: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 18/57

mahkotanya. -ara penasihat dan pembantu/pembantu terdekatnya tidak berusaha

menghilangkan rasa ke*emasan dan kekhuatirannya tetapi mereka sebaliknya makin

membakar dadanya dan makin menakutu/nakutinya. Mrk berkata kepadanya, 0Apakahengkau akan terus membiarkan Musa dan kaumnya bergerak se*ara bebas dan mera*uni

rakyat dengan am*am/ma*am keper*ayaan dan ajaran/ajaran yang menyimpang dari apa

yang telah kita "arisi dari nenek/moyang kita 1idakkah engkau sedar bah"a rakyat kitamakin lama makin terpengaruh oleh hasutan/hasutan Musa. sehingga lama/kelamaan

nes*aya kita dan tuhan/tuhan kita akan ditinggalkan oleh rakyat kita dan pada akhirnya

akan han*ur binasalah negara dan kerajaanmu yang megah ini.0

Fir'aun menja"ab, 0Apa yang kamu huraikan itu sudah menjadi perhatiku sejak

dikalahkannya ahli/ahli sihir kita oleh Musa. &an memang kalau kita membiarkan Musa

terus melebarkan sayapnya dan meluaskan pengaruhnya di kalangan pengikut/ pengikutnya yang makin lama makin bertambah jumlahnya pasti pada akhirnya akan

merusakkan adab hidup masyarakat negara kita serta memba"a kehan*uran dan

kebinasaan bagi kerajaan kita yang megah ini. karenanya aku telah meran*ang akan

 bertindak terhadap Bani Isra'il dengan membunuh setiap orang lelaki dan hanya "anitasahaja akanku biarkan hidup.0

Ran*angan jahat %ir'aun diterapkan oleh pega"ai dan kaki tangan kerajaannya. Aneka

ragam gangguan dan ma*am/ma*am tindakan kejam ditimpakan atas Bani Isra'il yang

memang menurut anggapan masyarakat mereka itu adalah rakyat kelas kambing dalamkerajaan Fir'aun yang zalim itu. &engan makin meningkatnya kezaliman dan penindasan

yang mereka terima dari alat/alat kerajaan Fir'aun datanglah Bani Isra'il kepada Nabi

Musa mengharapkan pertolongan dan perlindungannya. Nabi Musa tidak dpt berbuat byk 

 pada masa itu bagi Bani Isra'il yang tertindas dan teraniaya. Ia hanya menenteramkan hatimereka bah"a akan tiba saatnya kelakdi mana mrk akan dibebaskan oleh Allah dari

segala penderitaan yang mrk alami. &ianjurkan oleh Nabi Musa agar mereka bersabar

dan berta"akkal seraya memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan dan perlindungan/Nya karena Allah telah menjanjikan akan me"ariskan bumi/Nya kepada

hamba/hamba/Nya yang soleh sabar dan bertak"aE

Fir'aun bertujuan melemahkan kedudukan Nabi Musa dengan tindakan kejamnya

terhadap Bani Isra'il yang merupakan kaumnya bahkan tulang belakang Nabi Nusa. Akan

tetapi gerak dak"ah Nabi Musa tidak sedikit pun terhambat oleh tindakan Fir'aun itu.

&emikian pula tidak seorang pun drp pengikut/pengikutnya yang terpengaruh dengantindakan Fir'aun itu. Sehingga tidak menjadi luntur iman dan keyakinan mrk yang sudah

 bulat terhadap risalah Musa.

)arena sasaran yang dituju dengan tindakan kekejaman yang tidak berperikamanusiaanitu tidak ter*apai dan tidak dpt menerima dak"ah Nabi Musa dan para pengikutnya yang

dilhatnya bahkan semakin bersemangat menyiarkan ajaran iman dan tauhid maka Fir'aun

tidak mempunyai pilihan selain harus menyingkirkan orang yang menjadi pengikutnyayaitu dengan membunuh Nabi Musa.

Fir'aun memanggil para penasihat dan pembesar/pembesar kerajaannya untuk

 bermesyuarat dan meran*ang pembunuhan Musa. &i antara mereka yang di undang itu

Page 19: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 19/57

terdapat seorang mukmin dari )eluarga Fir'aun yang merahsiakan imannya.

&i tengah/tengah perdebatan dan perundingan yang berlangsung dalam pertemuan yang

diadakan oleh Fir'aun untuk membin*angkan *ara pembunuhan Nabi Musa itu bangkitlah berdiri mukmin itu mengu*apkan pembelaannya terhadap Nabi Musa dan

nasihat serta tuntunan bagi mereka yang hadir. Ia berkata, 0Apakah kamu akan

membunuh seseorang lelaki yang tidak berdosa hanya berkata bah"a Allah adalah1uhannya -adahal ia menyatakan iman dan keper*ayaannya itu kepada kamu bukan

tanpa dalil dan hujjah. Ia telah mempertunjukkan kepada kamu bukti/bukti yang nyata

untuk menyakinkan kamu akan kebenaran ajarannya. 2ika andainya dia seorang pendustamaka dia sendirilah yang akan menanggung dosa akibat dustanya. Namun jika ia adalah

 benar dalam kata/katanya maka nes*aya akan menimpa kepada kamu ben*ana azab yang

telah dijanjikan olehnya. &an dalam keadaan yang demikian siapakah yang akan

menolong kamu dari azab Allah yang telah dijanjikan itu0

Fir'aun memotong pidato orang mukmin itu dengan berkata, 0Ran*anganku harus

terlaksana dan Musa harus dibunuh. Aku tidak mengemukan kepadamu melainkan apa

yang aku pandang baik dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan yang benar jalan yang akan menyelamatkan kerajaan dan negara.0

Beru*ap orang mukmin dari keluarga Fir'aun itu melanjutkan, 0Sesungguhnya akukhuatir jika kamu tetap berkeras kepala dan enggan menempuh jalan yang benar yang

diba"a oleh para nabi/nabi bah"a kamu akan ditimpa azab dan seksa yang

membinasakan sebagaimana telah dialami oleh kaum Nuh kaum Aad kaum 1samuddan umat/umat yang datang sesudah mereka. Apa yang telah dialami oleh kaum/kaum itu

adalah akibat ke*ongkakan dan kesombongan mereka karena Allah tidak menghendaki

 berbuat kezaliman terhadap hamba/hamba/Nya0.

Mukmin itu meneruskan nasihatnya,0ahai kaumkuE Sesungguhnya aku khuatir kamu

akan menerima seksa dan azab 1uhan di hari $iamat kelak di mana kamu akan berpaling

kebelakang tidak seorang pun akan dapat menyelamatkan kamu itu dari seksa Allah. (aikaum ikutilah nasihatku aku hanya ingin kebaikan bagimu dan mengajak kamu ke jalan

yang benar. )etahuilah bah"a kehidupan di dunia ini hanya merupakan kesenangan

sementara sedangkan kesenangan dan kebahagiaan yang kekal adalah di akhirat kelak.0

Hrang mukmin dari keluarga Fir'aun itu tidak dpt mengubah sikap Fir'aun dan pengikut/

 pemgikutnya "alaupun ia telah berusaha dengan menggunakan ke*ekapan berpidatonya

dan susunan kata/katanya yang rapi lengkap dengan *ontoh/*ontoh dari sejarah umat/umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena perbuatan dan

 pembangkangan mereka sendiri.

Fir'aun dan pengikut/pengikutnya bahkan menganjurkan kepada orang mukmin itu agarmeninggalkan sikapnya yang membela Musa dan menyetujui ran*angan jahat mereka. Ia

dinasihat untuk melepaskan pendiriannya yang pro Musa dan mengabungkan diri dalam

 barisan mereka menentang Musa dan segala ajarannya. Ia dian*am dengan dikenakantindakan kekerasan bila ia tidak mahu mengubah sikap pro kepada Musa se*ara suka rela.

Berkata orang mukmin itu menanggapi anjuran Fir'aun, 0ahai kaumku sgt aneh sekali

sikap dan pendirianmu aku berseru kepada kamu untuk kebaikan dan keselamatanmu

Page 20: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 20/57

kamu berseru kepadaku untuk berku%ur kepada Allah dan mempersekutukan/Nya dengan

apa yang aku tidak ketahui sedang aku berseru kepadamu untuk beriman kepada Allah

1uhan #Ang Maha Csa Maha -erkasa lagi Maha -engampun. Sudah pasti dan tidakdapat diragukan lagi bah"a apa yang kamu serukan kepadaku itu tidak akan menolongku

dari murka dan seksa Allah di dunia mahupun di akhirat. &an sesungguhnya kamu

sekalian akan kembali kepada Allah yang akan memberi pahala syurga bagi orang/orangyang soleh bertak"a dan beriman sedang orang/orang ka%ir yang telah melampaui batas

akan diberi ganjaran dengan api neraka. (ai kaumku perhatikanlah nasihat dan

 peringatanku ini. )amu akan menyedari kebenaran kata/kataku ini kelak bila sudah tidak berguna lagi orang menyesal atau merasa susah karena perbuatan yang telah dilakukan.

Aku hanya menyerahkan urusan ku dan nasibku kepada Allah. &ialah #ang Maha

Mengetahui dan Maha Melihat perbuatan dan kelakuan hamba/hamba/Nya.0

Ba*alah tentang isi *erita di atas dalam surah 0Al/A'raa%0 ayat 7@< sehingga ayat 7@> juz

> dan surah 0Al/Mukmin0 ayat @= sehingga ayat 88 dan ayat 8= sehingga ayat 6: juz @6

sebagai berikut ,9

07@<9 Berkata pembesar/pembesar dari kaum Fir'aun 3kepada Fir'aun5, 0Apakah kamu

akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakkan di negeri ini 3Mesir5dan meninggalkan kamu serta tuhan/tuhanmu0 Fir'aun menja"ab, 0Akan kita bunuh

anak/anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan/perempuan mereka dan

sesungguhnya kita berkuasa penuh ke atas mereka0. 7@=9 Musa berkata kepada kaumnya,0Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah sesungguhnya bumi 3ini5

kepunyaan Allah dipusakakannya kepada siapa yang dikehendaki/Nya dari hamba/

hamba/Nya. &an kesusahan yang baik adalah bagi orang/orang yang bertak"a0. 7@>9

)aum Musa berkata, 0)ami telah ditindas 3oleh Fir'aun5 sebelum kamu datang kepadakami dan sesudah kamu datang.0 Musa menja"ab, 0Mudah/mudahan Allah

membinasakan musuh/musuh kamu dan menjadikan kamu khali%ah di bumi3/Nya5 maka

Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.0 3 Al/A'raa% , 7@< 9 7@> 5

0@=9 &an seorang laki/laki yang beriman di antara pengikut/pengikut Fir'aun yang

mneyembunyikan imannya berkata, 0Apakah kamu akan membunuh seorang laki/lakikarena dia menyatakan 01uhanku ialah Allah0 padahal dia telah datang kepadamu dengan

memba"a keterangan/keterangan dari 1uhanmu. &an jika dia seorang pendusta maka

dialah yang menanggung 3dosa5 dustanya itu dan jika dia seorang yang benar nes*aya

sebahagia 3ben*ana5 yang dian*amkannya kepadamu akan menimpamu.0 SesungguhnyaAllah tidak menunjuki orang/orang yang melampaui batas lagi pendusta. @>9 (ai

kaumku utkmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang

akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita0 Fir'aun berkata, 0Akutidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik dan aku tidak

menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar.0 8?9 &an orang yang beriman itu

 berkata, 0(ai kaumku sesungguhnya aku khuatir kamu akan ditimpa 3ben*ana5 seperti peristi"a 3kehan*uran5 golongan yang bersekutu 879 3yakni5 seperti keadaan kaum

 Nuh Aad 1samud dan orang/orang yang datang sesudah mereka. &an Allah tidak

menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba/hamba/Nya. 8@9 (Ai kaumku

sesungguhnya aku khuatir terhadapmu akan seksaan hari panggil/memanggil. 889

Page 21: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 21/57

3yaitu5 hari 3ketika5 kamu 3lari5 berpaling kebelakang tidak ada bagimu seseorang pun

yang menyelamatkan kamu dari 3azab5 Allah dan siapa yang disesatkan Allah nes*aya

tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk.0 3 Al/Mukmin , @= 9 88 5

08=9 Hrang yang beriman itu berkata, 0(ai kaumku ikutilah aku akan menunjukkan

kepadamu jalan yang benar. 8>9 (ai kaumkuE Sesungguhnya kehidupan dunia inihanyalah kesenangan 3sementara5 dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.

6?9 Barabg siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dia tidak akan dibalas melainkan

sebanding dengan kejahatan itu. &an barang siapa yang mengerja amal yang soleh baiklaki/laki mahupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman maka mereka akan

masuk syurga mereka diberi rezeki didalamnya tanpa hisab. 679 (ai kaumkuE Bagaiman

kamu ini aku menyeru kamu kepada keselamatan tetapi kamu menyeru aku ke neraka

6@9 3kenapa5 kamu menyerukan supaya ku%ur kepada Allah dan mempersekutukan/Nyadengan apa yang tidakku ketahui padahal aku menyeru kamu 3beriman5 kepada #ang

Maha -erkasa lagi Maha -engampun0 689 Sudah pasti bah"a apa yang kamu seru

supaya aku 3beriman5 kepadanya tidak dpt memperkenankan seruan apa pun baik di

dunia mahu pun di akhirat. &an sesungguhnya kembali kita adalah kepada Allah dansesungguhnya orang/orang yang melampaui batas mrk itulah penghuni neraka. 669

)elak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kamu. &an akumenyerahkan urusan aku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba/

hamba/Nya. 6:9 Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka dan Fir'aun

 berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk.0 3 Al/Mukmin , 8= 9 6: 5

Fir'aun menghina dan mengejek Musa

Selain tindakan kekerasan yang ditimpakan ke atas Bani Isra'il kaumnya Nabi Musa

Fir'aun melontarkan penghinaan dan kata/kata ejekan terhadap Nabi Musa dalamusahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin beertambah

semenjak ia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan mela"an tukang/tukang sihir

kaum Fir'aun.Berkata Fir'aun kepada pembesar/pembesar kerajaannya, 0Biarkanlah aku membunuh

Musa dan biarlah ia memohon dari 1uhannya untuk melindunginya. Aku ingin tahu

sampai sejauh mana ia dapat melepaskan diri dari kekuasaanku dan biarlah iamembuktikan kebenaran kata/kata bah"a 1uhannya akan melindunginya dari segala tipu

daya musuh/musuhnya.0

&alam lain kesempatan Fir'aun berkata kepada rakyatnya yang sudah diperhambakan ji"anya terbiasa memuja/mujanya mengiakan kata/katanya dan mengaminkan segala

 perintahnya, 0(ai rakyatkuE 1idakkah kamu melihat bah"a aku memiliki kerajaan Mesir

yang megah dan besar ini di mana sungai/sungai mengalir diba"ah telapak kakikusungai/sungai yang memberi kemakmuran hidup dan kebahagiaan hidup bagi rakyatku

&an tidakkah kamu melihat kekuasaanku yang luas dan ketaatan rakyatku yang bulat

kepadaku Bukankah aku lebih baik dan lebih agung dari Musa yang hina/dina itu yangtidak *ekap menguraikan isi hatinya dan menerangkan maksud tujuannya. Megapa

1uhannya tidak memakaikan gelang emas sebagaimana lazimnya orang/orang yang

diangkat menjadi raja pemimpin atau pembesar Atau mengapa ia tidak diiringi oleh

malaikat/malaikat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenarannya bah"a ia adalah

Page 22: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 22/57

 pesuruh 1uhannya0

)elompok orang yang mendengar kata/kata Fir'aun itu dengan serta/merta mengiyakandan membenarkan kata/kata rajanya serta menyatakan kepatuhan yang bulat kepada

segala titah dan perintahnya sebagai "arga yang setia kepada rajanya namun zalim dan

%asi$ terhadap 1uhannya.&alam pd itu kesabaran Nabi Musa sampai pd pun*aknya melihat Fir'aun dan pembantu/

 pambantunya tetap berkeras kepala menentang dak"ahnya mendustakan risalahnya dan

makin memperhebatkan tindakan kejamnya terhadap kaum Bani Isra'il terutama para pengikutnya yang menyembunyikan imannya karena ketakutan daripada kejaran Fir'aun

dan pembalasannya yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Maka disampaikan oleh

 Nabi Musa kepada mrk bah"a Allah tidak akan membiarkan mereka terus/menerus

melakukan kekejaman kezaliman dan penindasan terhamba/hamba/Nya dan berku%urkepada Allah dan Rasul/Nya. Akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka bila tetap tidak

mahu sedar dan beriman kepada/Nya berma*am azb dan seksa di dunia semasa hidup

mereka sebagai pembalasan yang nyataE

Berdoalah Nabi Musa memohon kepada Allah, 0#a 1uhan kami engkau telah memberi

kepada Fir'aun dan kaum kerabatnya keme"ahan hidup harta kekayaan yang meluap/luap dan kenikmatan dunia"i yang kesemua itu mengakibatkan mereka menyesatkan

manusia hamba/hamba/Mu dari jalan yang Cngkau redhai dan tuntunan yang Cngkau

 berikan. #a 1uhan kami binasakanlah harta/benda mereka dan kun*i matilah hati mereka.Mrk tidak akan beriman dan kembali kepada jalan yang benar sebelum melihat seksaan/

Mu yang pedih.0

Berkat doa Nabi Musa dan permohonannya yang diperkenankan oleh Allah makadilandakanlah kerajaan Fir'aun oleh krisis ke"angan dan makanan yang disebabkan

mengeringnya sungai Nil sehingga tidak dapat mengairi sa"ah/sa"ah dan ladang/ladang

disamping serangan hama yang ganas yang telah menghabiskan padi dan gandum yangsudah menguning dan siap untuk diketam.

Belumlagi krisis ke"angan dan makanan teratasi datang menyusul bala banjir yang besar

disebabkan oleh hujan yang turun dengan derasnya sehingga menghanyutkan rumah/rumah gedung/gedung dan membinasakan binatang/binatang ternak. &an sebagai akibat

dari banjir itu berjangkitlah berma*am/ma*am "abak dan penyakit yang merisaukan

masyarakat seperti hidung berdarah dan lain/lain. )emudian datanglah barisan kutu/kutu

 busuk dan katak/katak yang menyerbu ke dalam rumah/rumah sehingga menggangguketenteraman hidup merekamenghilangkan kenikmatan makan minum dan tidur

disebabkan menyusupnya binatang/binatang itu ke dalam tempat/tempat tidur hidangan

makanan dan di antara sela/sela pakaian mereka.

-ada "aktu azab menimpa dan ben*ana/ben*ana itu sedang melanda berdatanglah

mereka kepada Nabi Musa minta pertolongannya demi kenabiannya agar memohonkankepada Allah mengangkat bala itu dari atas mereka dengan perjanjian bah"a mrk akan

 beriman dan menyerahkan Bani Isra'il kepada Nabi Musa sekirannya mereka dpt ditolong

dan terhindar dari azab bala itu.

Akan tetapi begitu bala/bala itu ter*abut dari atas mrk dan hilanglah gangguan yang

Page 23: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 23/57

diakibatkan olehnya mrk mengingkari janji mereka dan kembali bersikap memusuhi dan

menentang Nabi Musa seolah/olah apa yang terjadi bukanlah karena doa dan

 permohonan Musa kepada Allah tetapi karena hasil usaha mrk sendiri.

Ba*alah tentang isi *erita di atas ayat @; dari surah 0Al/Mukmin0 ayat :7 sehingga ayat

:6 surah 0Az/ukhru%0 ayat == dan => surah 0#unus0 dan ayat 78? sehingga ayat 78:surah 0Al/A'raa%0 sebagimana berikut ,9

0&an berkata Fir'aun 3kepada pembesar/pembesarnya5 0Biarlah aku membunuh Musadan hendaklah ia memohon kepada 1uhannya karena sesungguhnya aku khuatir dia akan

menukar agama atau menimbulkan kerusakan di muka bumi.0 3 Al/Mukmin , @; 5

0&an Fir'aun berseru kepada kaumnya 3seraya5 berkata, 0(ai kaumkuE Bukankahkerajaan Mesir ini kepunyaanku dan 3bukankah5 sungai/sungai ini mengalir diba"ahku

maa apakah yang kamu tidak melihatnya :@9 Bukankah aku lebih baik dari orang yang

hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan 3perkataannya5 :89 Mengapa tidak

dipakaikan kepadanya gelang emas atau malaikat datang bersama/sama dia untukmengiringkannya.0 :69 Mak Fir'aun mempergaruhi kaumnya 3dengan perkataan itu5 lalu

mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang %asi$.03 Az/ukhru% , :7 9 :6 5

0==9 Musa berkata, 0#a 1uhan kami sesungguhnya Cngkau telah memberi kepadaFir'aun dan pemuka/pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan

dunia #a 1uhan kami akibatnya mereka menyesatkan 3manusia5 dari jalan Cngkau. #a

1uhan kami binasakanlah harta benda mereka dan kun*i matilah hati mereka maka

mereka tidak beriman hingga mereka melihat seksaan yang pedih.0 =>9 Allah ber%irman,0Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua sebab itu tetaplah kamu

 berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sesekali kamu mengikuti jalan orang/orang

yang tidak mengetahui.0 3 #unus , == sehingga => 5

078?9 &an sesungguhnya )ami telah menghukum 3Fir'aun dan5 kaumnya dengan

mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah/buahan supayamereka mengambil pengajaran 7879 )emudian apabila datang kepada mereka

kemakmuran mereka berkata, 0Ini adalah kerana 3usaha5 kami.0 &an jika mereka ditimpa

kesusahan mrk lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang/orang yang berserta

dengannya. )etahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allahakan tetapi kebanyakkan mereka tidak mengetahui. 78@9 Mrk berkata kepada Musa,

Bagaiman kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan

keterangan itu maka sesekali kami tidak akan beriman kepadamu.0 788.9 Maka )ami3Allah5 kirimkan kepada mereka tau%an belalang kutu katak dan darah sebagai bukti

yang jelas tetapi mrk tetap menyombong diri dan mrk adalah kaum yang berdosa. 7869

&an ketika mrk ditimpa azab 3yang telah diterangkan itu5 mereka pun berkata, 0 (aiMusa mohonkanlah untuk kami kepada 1uhanmu dengan 3perantaraan5 kenabian yang

diketahui oleh Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan

azab itu drp kami pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Isra'il

 pergi bersamamu.0 78:9 Maka setelah )ami hilangkan azab itu dari mrk hingga batas

Page 24: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 24/57

"aktu yang mrk sampai kepadanya tiba/tiba mrk mengingkarinya.0 3 Al/A'raa% , 78? 9

78: 5

Bani Isra'il keluar dari Mesir Bani Isra'il yang *ukup menderita akibat tindasan Fir'aun dan kaumnya *ukup merasakan

 penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di ba"ah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan

 bengis itu pada akhirnya sedar bah"a Musalah yang benar/benar dikirimkan oleh Allahuntuk membebaskan mereka dari *engkaman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun/

duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar

mengeluarkan mereka dari Mesir.)emudian bertolaklah rombongan kaum Bani Isra'il di ba"ah pimpinan Nabi Musa

meninggalkan Mesir menuju Baitul Ma$dis. &engan berjalan kaki dengan *epat karena

takut tertangkap oleh Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar mereka dari belakang

akhirnya tibalah mereka pada "aktu %ajar di tepi lautan merah setelah selama semalamsuntuk dapat mele"ati padang pasir yang luas.

Rasa *emas dan takut makin men*ekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Isra'il

ketika melihat laut terbentang di depan mereka sedang dari belakang mrk dikejar olehFir'aun dan bala tenteranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir.

Mereka tidak meragukan lagi bah"a bila mrk tertangkap maka hukuman matilah yangakan mereka terima dari Fir'aun yang zalim itu.

Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa bernama #usha' bin Nun, 0ahai

Musa ke mana kami harus pergi0 Musuh berada di belakang kami sedang mengejar danlaut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan. Apa yang harus kami

 perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan kaumnya0

 Nabi Musa menja"ab, 02anganlah kamu khuatir dan *emas perjalanan kami telahdiperintahkan oleh Allah kepadaku dan &ialah yang akan memberi jalan keluar serta

menyelamatkan kami dari *engkaman musuh yang zalim itu.0

-ada saat yang kritis itu di mana para pengikut Nabi Musa berdebar/debar ketakutanseraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang sahaja turunlah "ahyu Allah

kepada Nabi/Nya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka

dengan izin Allah terbelah laut itu tiap/tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. &i antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering

yang segera di ba"ah pimpinan Nabi Musa dile"atilah oleh kaum Bani Isra'il menuju ke

tepi timurnya.

Setelah mrk sudah berada di bahagian tepi timur dalam keadaan selamat terlihatlah oleh

mereka Fir'aun dan bala tenteranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua

 belah gunung air itu. )embali rasa *emas dan takut mengganggu hati mereka serayamemandang kepada Nabi Musa seolah/olah bertanya apa yang hendak dia lakukan

selanjutnya. &alam pada itu Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah agar bertenang

menanti Fir'aun dan bala tenteranya turun semua ke dasar laut. )arena takdir Allah telamendahului bah"a mrk akan menjadi bala tentera yang tenggelam.

Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara

dua belah gunung air itu, 0!ihat bagaimana lautan terbelah menjadi dua memberi jalan

Page 25: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 25/57

kepada kami untuk mengejar orang/orang yang melarikan diri itu. Mrk mengira bah"a

mrk akan dpt melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mrk tidak mengetahui bah"a

 perintahku berlaku dan ditaati oleh laut jgn lagi oleh manusia. 1idakkah ini semuanyamembuktikan bah"a aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu0 Maka

dengan rasa bangga dan sikap sombongnya turunlah Fir'aun dan bala tenteranya ke dasar

laut yang sudah mengering itu melakukan gerak/*epatnya untuk menyusul Musa danBani Isra'il yang sudah berada di tepi bahagian timur sambil menanti hukuman Allah

yang telah ditakdirkan terhamba/hamba/Nya yang ka%ir itu.

&emikianlah maka setelah Fir'aun dan bala tenteranya berada di tengah/tengah lautan

yang membelah itu jauh dari ke dua tepinya tibalah perintah Allah dan kembalilah air

yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka di mana Fir'aun dengan

sombongnya sedang memimpin barisan tenteranya mengejar Musa dan Bani Isra'il.1erpendamlah mrk hidup/hidup di dalam perut laut dan berakhirlah ri"ayat hidup Fir'aun

dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan ibrah bagi generasi/ akan datang.

-ada detik/detik akhir hayatnya seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari mautyang sudah berada di depan matanya berkatalah Fir'aun, 0Aku per*aya bah"a tiada tuhan

selain 1uhan Musa dan 1uhan Bani Isra'il. Aku beriman pada 1uhan mereka dan berserahdiri kepada/Nya sebagai salah seorang muslim.0

Ber%irmanlah Allah kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul/maut, 0Baru

sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepada/)u1idakkah kekuasaan ketuhananmu dpt menyelamatkan engkau dari maut Baru

sekarangkah engkau sedar dan per*aya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat

melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba/hamba/)u dan berbuat/se"enang/

"enang merusak akhlak dan a$idah manusia/manusia yang berada di ba"ahkekuasaanmu. 1erimalah sekarang pembalasan/)u yang akan menjadi pengajaran bagi

orang/orang yang akan datang sesudahmu. Akan Aku apungkan tubuh kasarmu untuk

menjadi peringatan bagi orang/orang yang meragukan akan kekuasaan/)u.0

Bani Isra'il pengikut/pengikut Nabi Musa masih meragukan kematian Fir'aun. Mrk masih

terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Fir'aun semasa ia berkuasa sebagairaja bah"a dia adalah manusia luar biasa lain drp yang lain dan bah"a dia akan hidup

kekal sebagai tuhan dan tidak akan mati. )hayalan yang masih melekat pd %ikiran mrk

menjadikan mrk tidak mahu per*aya bah"a dengan tenggelamnya Fir'aun sudah mati.

Mrk menyatakan kepada Musa bah"a Fir'aun mungkin masih hidup namun di alam lain.

 Nabi Musa berusaha menyakinkan kaumnya bah"a apa yang ter%ikir oleh mrk tentang

Fir'aun adalah suatu khayalan belaka dan bah"a Fir'aun sebagai orang biasa telah matitenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya menentang kekuasaan Allah

mendustakan Nabi Musa dan menindaskan serta memperhambakan Bani Isra'il. &an

setelah melihat dengan mata kepala sendiri tubuh/tubuh Firaun dan orang/orangnyaterapung/apung di permukaan air hilanglah segala tahayul mrk tentang Fir'aun dan

kesaktiannya.

Menurut *atatan sejarah bah"a mayat Fir'aun yang terdampar di pantai diketemukan

Page 26: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 26/57

oleh orang/orang Mesir lalu dia"et hingga utuh sampai sekarang sebagai mana dpt

dilihat di muzium Mesir.

1entang isi *erita yang terurai di atas dapat di ba*a dalam surah 01haha0 ayat << sehingga

<> surah 0Asy/Syua'ra0 ayat ;? sehingga ;= surah 0#unus0 ayat >? sehingga >@sebagaimana berikut ,9

0<<9 &an sesungguhnya telah )ami "ahyukan kepada Musa, 0-ergilah kamu denganhamba/hamba/)u 3Bani Isra'il5 di malam hari maka buatklah untuk mrk jalan yang

kering di laut itu kamu tidak usah khuatir akan tersusul dan tidak usah takut 3akan

tenggelam5.0 <=9 Maka Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mrk lalu mrk ditutup

oleh laut yang menenggelamkan mrk. <>9 &an Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dantidak memberi peetunjuk.0 3 1haha , << 9 <> 5

0;?9 Maka Fir'aun dan bala tenteranya dpt menyusuli mrk di "aktu matahari terbit. ;79

Maka setelah kedua golongan itu saling melihat berkatalah pengikut/pengikut Musa,0Sesungguhnya kita benar/benar akan tersusul sesungguhnya 1uhanku bersertaku kelak

&ia akan memberi petunjuk kepadaku. ;89 !alu )ami "ahyukan kepada Musa,0-ukullah lautan itu dengan tongkatmu.0 Maka terbelahlah lautan itu dan tiap/tiap

 belahan itu adalah seperti golongan yang lain. ;:9 &an )ami selamatkan Musa dan

orang/orang yang bersertanya semuanya. ;;9 &an )ami tenggelamkan golongan yanglain itu. ;<9 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar/benar merupakan suatu tanda

yang besar 3mukjizat5 dan kebanyakkan mrk tidak beriman. ;=9 &an sesungguhnya

1uhanmu benar/benar &ialah #ang Mulia -erkasa lai Maha -enyayang.0 3 Asy/Syu'ara ,

;? 9 ;= 5

0>?9 &an )ami memungkinkan Bani Isra'il melintasi lau lalu mrk diikiti oleh Fir'aun dan

 bala tenteranya karena hendak menganiaya dan menindas 3mereka5 hingga bila Fir'aunitu telah hampir tenggelam berkatalah dia, 0Saya per*aya bah"a tidak ada 1uhan

melainkan 1uhan yang diper*ayai oleh Bani Isra'il dan saya termasuk orang/orang yang

 berserah diri 3kepada Allah5.0 >79 Apakah sekarang 3baru kamu per*aya5 padahalsesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang/orang yang

 berbuat kerusakkan. >@9 Maka pada hari ini )ami akan selamatkan badanmu supaya

kamu dapat menjadi pengajaran bagi orang/orang yang datang sesudahmu dan

sesungguhnya kebanyakkan dari manusia lengah dari tanda/tanda kekuasaan )ami.03 #unus , >? 9 >@ 5

 Nabi Musa A.S. dan Bani Isra'il setelah keluar dari Mesir &alam perjalanan menuju 1hur Sina setelah melintasi lautan di bahagian utara dari !aut

Merah dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Bani Isra'il

yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang/orang yang sedangmenyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mrk kepada Nabi Musa, 0ahai Musa

 buatlah untuk kamu sebuah tuhan berhala sebagaimana mrk mempunyai berhala/berhala

yang disembah sebagai tuhan.0 Musa menja"ab, 0Sesungguhnya kamu ini adalah orang/

orang yang bodoh dan tidak ber%ikiran sihat. -ersembahan mereka itu kepada berhala

Page 27: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 27/57

adalah perbuatan yang sesat dan bathil serta pasti akan dihan*urkan oleh Allah. -atutkah

aku men*ari tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan kurnia kepada kamu

dengan menyelamatkan kamu dari Fir'aun melepaskan kamu dari perhambaannya dan penindasannya serta memberikan kamu kelebihan di atas umat/umat yang

lain.Sesungguhnya suatu permintaan yang aneh drp kamu bah"a kamu akan men*ari

tuhan selain Allah yang demikian besar nikmatnya atas kamu Allah pen*ipta langit dan bumi serta alam semesta. Allah yang baru saja kamu saksikan kekuasaan/Nya dengan

ditenggelamkannya Fir'aun berserta bala tenteranya untuk keselamatan dan kelangsungan

hidupmu.0

-erjalanan Nabi Musa dan Bani Isra'il dilanjutkan ke Durun Sinai di mana panas matahari

sgt teriknya dan sunyi dari pohon/pohon atau bangunan di mana orang dpt berteduh di

 ba"ahnya. Atas permohonan Nabi Musa yang didesak oleh kaumnya yang sedangkepanasan diturunkan oleh Allah di atas mereka a"an yang tebal untuk mrk bernaung dan

 berteduh di ba"ahnya dari panas teriknya matahari. &i samping itu tatkala bekalan

makanan dan minuman mereka sudah berkurangan dan tidak men*ukupi keperluan. Allah

menurunkan hidangan makanan 0manna0 / sejenis makanan yang manis sebagai madudan 0sal"a0 / burung sebangsa puyuh dengan diiringi %irman/Nya, 0Makanlah )ami dari

makanan/makanan yang baik yang )ami telah turunkan bagimu.0

&emikian pula tatkala pengikut/pengikut Nabi Musa mengeluh kehabisan air untuk

minum dan mandi di tempat yang tandus dan kering itu Allah me"ahyukan kepada Musaagar memukul batu dengan tongkatnya. !alu meman*arlah dari batu yang dipukul itu dua

 belas mata air untuk dua belas suku bangsa Isra'il yang mengikuti Nabi Musa masing/

masing suku mengetahui sendiri dari mata air mana mereka mengambil keperluan airnya.

Bani Isra'il pengikut Nabi Musa yang sangat manja itu merasa masih belum *ukup atasapa yang telah Allah berikan kepada mrk yang telah menyelamatkan mereka dari

 perhambaan dan penindasan Fir'aun memberikan mereka hidangan makanan dan

minuman yang lazat dan segar di tempat yang kering dan tandus mereka menuntut lagidari Nabi Musa agar memohon kepada Allah menurunkan bagi mereka apa yang

ditumbuhkan oleh bumi dari rupa/rupa sayur/mayur seperti ketimun ba"ang putih

ka*ang adas dan ba"ang merah karena mereka tidak puas dengan satu ma*am makanan.

1erhadap tuntutan mereka yang aneh/aneh itu berkatalah Nabi Musa, 0Mahukah kamu

memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang

lebih baik yang telah Allah kurniakan kepada kamu -ergilah kamu ke suatu kota di mana pasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta.0

-okok *erita tersebut di atas dikisahkan oleh Al/uran dalam surah 0Al/A'raa% ayat 78=

sehingga 76? dan 7;? serta surah 0Al/Ba$arah0 ayat ;7 yang berbunyi sebagai

 berikut ,9

078=9 &an )ami seberangkan Bani Isra'il ke seberang lautan itu maka setelah mereka

sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka 3Bani Isra'il5 berkata,

0(ai Musa buatlah untuk kami sebuah tuhan 3berhala5 sebagaimana mereka mempunyai

Page 28: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 28/57

 beberapa tuhan 3berhala50. Musa menja"ab, 0Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang

tidak mengetahui 3si%at/si%at 1uhan50. 78>9 Sesungguhnya mereka itu akan dihan*urkan

keper*ayaan yang dianutnya dan akan batal yang selalu mereka kerjakan. 76?9 Musa berkata, 0-atutkah aku men*ari tuhan untuk kamu yang selain dari Allah padahal &ialah

yang telah melebihkan kamu atas segala umat0. 3 Al/A'raa% , 78= 9 76? 5

07;?9 &an mereka )ami bagi menjadi dua belas suku yang masing/masingnya berjumlah

 besar dan )ami "ahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya,

0-ukullah batu itu dengan tongkatmu0. Maka meman*arlah drpnya dua belas mata air.Sesungguhnya tiap/tiap suku mengetahui tempat minum masing/masing. &an )ami

naungkan A"an di atas mereka dan )ami turunkan kepada mereka manna dan sal"a.

3)ami ber%irman5, 0Makanlah baik/baik dari apa yang )ami telah rezekikan kepadamu.0

Mereka tidak menganiaya )ami tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinyasendiri.0 3 Al/A'raa% , 7;? 5

0;79 &an ingatlah ketika kamu berkata, 0(ai Musa kami tidak boleh sabar 3tahan5

dengan satu ma*am makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada 1uhanmuAgar &ia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi yaitu sayur/

mayurnya ketimunnya ba"ang putihnya ka*ang adasnya dan ba"ah merahnya.0 Musa berkata, 0Mahukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih

 baik -ergilah kamu ke suatu kota pasti kamu memperolehi apa yang kamu minta.0 3 Al/

Ba$arah , ;7 5

Musa bermunajat dengan Allah

Menurut ri"ayat sementara ahli ta%sir baha"asanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir

ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab su*i yang dapatdigunakan sebagai pedoman hidup yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan

 bagaimana *ara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia dan

 bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah. &idalam kitab su*i itu mereka akan dapat petunjuk akan hal/hal yang halal dan haram

 perbuatan yang baik yang diredhai oleh Allah di samping perbuatan/perbuatan yang

mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya 1uhan.

Maka setelah perjuangan menghadapi Fir'aun dan kaumnya yang telah tenggelam binasa

di laut selesai Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab su*i untuk 

menjadi pedoman dak"ah dan risalahnya kepada kaumnya. !alu Allah memerintahkankepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama tiga puluh hari penuh iaiut semasa bulan

ulkaedah. )emudian pergi ke Bukit 1hur Sina di mana ia akan diberi kesempatan

 bermunajat dengan 1uhan serta menerima kitab penuntun yang diminta.

Setelah berpuasa selama tiga puluh hari penuh dan tiba saat ia harus menghadap kepada

Allah di atas bukit 1hur Sina Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan1uhannya dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia

menggosokkan giginya dan mengunyah daun/daunan dalam usahanya menghilangkan

 bau mulutnya. Ia ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah.

Berkatalah malaikat itu kepadanya, 0(ai Musa mengapakah engkau harus

Page 29: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 29/57

menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu

kurang sedap padahal bau mulutmu dan mulut orang/orang yang berpuasa bagi kami

adalah lebih sedap dan lebih "angi dari baunya kasturi. Maka akibat tindakanmu ituAllah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama sepuluh hari sehingga menjadi

lengkaplah masa puasamu sepanjang empat puluh hari.0

 Nabi Musa mengajak tujuh puluh orang yang telah dipilih diantara pengikutnya untuk

menyertainya ke bukit 1hur Sina dan mengangkat Nabi (arun sebagai "akilnya

mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya ke tempat bermunajat itu.

-ada saat yang telah ditentukan tibalah Nabi Musa seorang diri di bukit 1hur Sina

mendahului tujuh puluh orang yang diajaknya turut serta. &an ketika ia ditanya oleh

Allah, 0Mengapa engkau datang seorang diri mendahului kaummu hai Musa0 Iamenja"ab, 0Mereka sedang menyusul di belakangku "ahai 1uhanku. Aku *epat/*epat

datang lebih dahulu untuk men*apai redha/Mu.0

Berkatalah Musa dalam munajatnya dengan Allah, 0ahai 1uhamku nampakkanlah zat/Mu kepadaku agar aku dapat melihat/Mu0

Allah ber%irman, 0Cngkau tidak akan sanggup melihat/)u tetapi *ubalah lihat bukit itu jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sedia kala maka nes*aya engkau

akan dapat melihat/)u.0 !alu menolehlah Nabi Musa mengarahkan pandangannya

kejurusan bukit yang dimaksudkan itu yang seketika itu juga dilihatnya han*ur luluhmasuk ke dalam perut bumi tanpa menghilangkan bekas. Maka terperanjatlah Nabi Musa

gementarlah seluruh tubuhnya dan jatuh pengsan.

Setelah ia sedar kembali dari pengsannya bertasbih dan bertahmidlah ia seraya memohonampun kepada Allah atas kelan*angannya itu dan berkata, 0Maha Besarlah Cngkau "ahai

1uhanku ampunilah aku dan terimalah taubatku dn aku akan menjadi orang yang

 pertama beriman kepada/Mu.0&alam kesempatan bermunajat itu Allah menerimakan kepada Nabi Musa kitab su*i

01aurat0 berupa kepingan/kepingan batu/batu atau kepingan kayu menurut sementara ahli

ta%sir yang di dalamnya tertulis segala sesuatu se*ara terperin*i dan jelas mengenai pedoman hidup dan penuntun kepada jalan yang diredhai oleh Allah.

Allah mengiring pemberian 01aurat0 kepada Musa dengan %irman/Nya, 0ahai Musa

sesungguhnya Aku telah memilih engkau lebih dari manusia/manusia yang lain dimasamu untuk memba"a risalah/)u dan menyampaikan kepada hamba/hamba/)u. Aku

telah memberikan kepadamu keistime"aan dengan dapat ber*akap/*akap langsung

dengan Aku maka bersyukurlah atas segala kurnia/)u kepadamu dan berpegang teguhlah pada apa yang Aku tuturkan kepadamu. &alam kitab yang Aku berikan kepadamu

terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan memba"a Bani Isra'il ke jalan yang benar

ke jalan yang akan memba"a kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Anjurkanlahkaummu Bani Isra'il agar mematuhi perintah/perintah/)u jika mereka tidak ingin Aku

tempatkan mereka di tempat/tempat orang/orang yang %asi$.0

Ba*alah tentang kisah munajat Nabi Musa ini surah 01haha0 ayat =8 dan =6 dan surah

Page 30: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 30/57

0Al/a'raa%0 ayat 76@ sehingga ayat 76: sebagaimana berikut ,9

0=89 Mengapa kamu datang lebih *epat daripada kaummu hai Musa0 =69 BerkataMusa, 0Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu ya 1uhanku

agar supaya Cngkau redha kepadaku.0 3 1haha , =8 9 =6 5

076@9 &an )ami telah janjikan kepada Musa 3memberikan 1aurat5 sesudah berlalu

"aktu tiga puluh malam dan )ami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh

3malam lagi5 maka sempurnalah "aktu yang telah ditentukan 1uhannya empat puluhmalam. &an berkata Musa kepada saudaranya yaitu (arun, 0Dantilah aku dalam

3memimpin5 kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang/orang

yang membuat kerusakkan0. 7689 &an tatkala Musa datang untuk 3munajat5 dengan

3)ami5 pada "aktu yang telah )ami tentukan dan 1uhan telah ber%irman 3langsung5kepadanya berkatalah Musa, 0#a 1uhanku nampakkanlah 3at Cngkau5 kepadaku agar

aku dapat melihat kepada Cngkau.0 1uhan ber%irman, 0)amu sesekali tidak sanggup

melihat/)u tetapi melihatlah ke bukit itu maka jika ia tetap di tempatnya 3sebagai

sediakala5 nes*aya kamu dapat melihat/)u.0 1atkala 1uhannya nampak bagi gunung itukejadian itu menjadikan gunung itu han*ur luluh dan Musa pun jatuh pengsan. Maka

setelah Musa sedar kembali dia berkata, 0Maha Su*i Cngkau aku bertaubat kepada/Mudan aku orang yang pertama beriman.0 7669 Allah ber%irman, 0(ai Musa sesungguhnya

Aku memilih kamu lebih dari manusia yang lain 3di masamu5 untuk memba"a risalah/

)u dan untuk berbi*ara langsung dengan/)u sebab itu berpegang teguhlah kepada apayang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang/orang yang

 bersyukur.0 76:9 &an )ami telah tuliskan untuk Musa luluh 31aurat5 segala sesuatu

sebagai pengajaran bagi sesuatu. Maka )ami ber%irman, 0Berpeganglah kepadanya

dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada 3perintah/perintahnya5 yangsebaik/baiknya nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang/orang yang

%asi$.0 3 Al/A'raa%, 76@ 9 76: 5

Bani Isra'il kembali menyembah patung anak lembu Nabi Musa berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkan di ba"ah pimpinan Nabi (arun

 bah"a ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari tiga puluh hari dalam

 perjalananya ke 1hur Sina untuk berminajat dengan 1uhan. Akan tetapi berhubungdengan adanya perintah Allah kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya

menjadi empat puluh hari maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya

kembali ke tengah/tengah mereka tertunda menjadi sepuluh hari lebih lama drp yang

telah dijanjikan.

Bani Isra'il merasa ke*e"a dan menyesalkan kelambatan kedtgan Nabi Musa kembali ke

tengah/tengah mrk. Mrk menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata/katakepada Nabi Musa seolah/olah ia telah meninggalkan mrk dalam kegelapan dan dalam

keadaan yang tidak menentu. Mrk merasa seakan/akan telah kehilangan pimpinan yang

 biasanya memberi bimbingan dan petunjuk/petunjuk kepada mrk.)eadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Isra'il itu

digunakan oleh seprg muna%i$ bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah/

tengah mrk sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan

merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan

Page 31: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 31/57

iman kepada Allah. Samiri yang muna%i$ itu menghasut mrk dengan kata/kata bah"a

Musa telah tersesat dalam tugasnya men*ari 1uhan bagi mereka dan baha"a dia tidak

dapat diharapkan kembali dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka men*arituhan lain sebagai ganti dari 1uhan Musa.

Samiri melihat bah"a hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut/ pengikut Musa yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya segera membuat

 patung bagi mereka untuk disembah sebagai tuhan pengganti 1uhannya Nabi Musa.

-Atung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan/perhiasan para "anita. &engan kepandaian tektiknya patung itu dibuat begitu

rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan/akan anak lembu sejati yang

hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Isra'il pengikut Nabi Musa

yang masih lemah iman dan akidahnya itu sebagai tuhan persembahan mereka.

&itegurlah mereka oleh Nabi (arun yang berkata, 0Alangkah bodohnya kamu iniE

1idakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat ber*akap/*akap

dengan kamu dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar. )amu telahmenganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah.0

1eguran Nabi (arun itu dija"ab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itudengan kata/kata, 0)ami akan tetap berpegang pada anak lembu ini sebagai tuhan

 persembahan kami sampai Musa kembali ke tengah/tengah kami.0

 Nabi (arun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik

menjadi murtad itu karena ia khuatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras

akan terjadi perpe*ahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan

ga"at sehingga dapat menyulitkan baginya dan bagi Nabi Musa kelak bila ia datanguntuk men*arikan jalan keluar dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya

memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Musa

kembali dari 1hur Sina.

&alam pada itu Nabi Musa setelah selesai bermunajat dengan 1uhan dan dalam

 perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehiisyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi (arun selama ketiadaannya.

 Nabi Musa sgt marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang

 berpesta mengelilingi anak patung lembu emas menyembahnya dan memuji/mujinya.

&an karena sgt marah dan sedihnya ia tidak dapat menguasai dirinya kepingan/kepingan1aurat dilemparkan berantakan. (arun saudaranya dipegang rambut kepalanya ditarik

kepadanya seraya berkata menegur, 0Apa yang engkau buat tatkala engkau melihat

mereka tersesat dan terkena oleh hasutan dan %itnahan Samiri 1idakkah engkaumematuhi perintahku dan pesanku ketika aku menyerahkan mereka kepadamu untuk

engkau pimpin 1idakkah engkau berdaya mela"an hasutan Samiri dengan memberi

 petunjuk dan penerangan kepada mereka dan mengapa engkau tidak *epat memadamkanapi kemurtadan ini sebelum menjadi besar begini0

(arun berkata menanggapi teguran Musa, 0(ai anak ibuku janganlah engkau memegang

 jangut dan rambut kepalaku menarik/narikku. Aku telah berusaha memberi nasihat dan

Page 32: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 32/57

teguran kepada mereka namun mereka tidak mengindahkan kata/kataku. Mereka

menganggapkan aku lemah dan mengan*am akan membunuhku. Aku kha"atir jika aku

menggunakan sikap dan tindakan yang keras akan terjadi perpe*ahan dan permusuhan diantara sesama kita hal mana akan menjadikan engkau lebih marah dan sedih.

!epaskanlah aku dan janganlah membuatkan musuh/musuhku bergembira melihat

 perlakuanmu terhadap diriku. 2anganlah disamakan aku dengan orang/orang yang zalim.0

Setelah mereda rasa jengkel dan sedihnya dan memperoleh kembali ketenangannya

 berkatalah Nabi Musa kepada Samiri orang muna%i$ yang menjadi biang keladi darikeka*auan dan kesesatan itu, 0(ai Samiri apakah yang mendorongmu menghasut dan

menyesatkan kaumku sehingga mereka kembali menjadi murtad menyembah patung

yang engkau buatkan dari emas itu0

Samiri menja"ab, 0Aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telahmelihat kuda malaikat 2ibril. aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak

kakinya itu lalu aku lemparkannya ke dalam emas yang men*air di atas api dan terjadilah

 patung anak lembu yang dapat menguak mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu

 biasa.&emikianlah ha"a na%suku membujukku untuk berbuat itu.0

Berkata Nabi Musa kepada Samiri, 0-ergilah engkau dan jauhilah pergaulan manusiasebab karena perbuatan kamu itu engkau harus dipen*ilkan dan menjadi tabu 3sesuatu

yang terlarang5 jika disentuh atau menyentuh seseorang ia akan menderita sakit demam

 panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia sedang di akhirat nerakalah akan menjaditempatmu. &an tuhanmu yang engkau buat dan sembah ini kami akan bakar dan

*ampakkannya ke dalam laut.0

)emudian berpalinglah Nabi Musa kepada kaumnya berkata, 0(ai kaumku alangkah

 buruknya perbuatan yang kamu telah kerjakan setelah kepergiankuE Apakah engkauhendak mendahului janji 1uhanmu Bukankah 1uhanmu telah menjanjikan kepadamu

 janji yang baik berupa kitab su*i Ataukah engkau menghendaki kemurkaan 1uhan

menimpa atas dirimu karena perbuatanmu yang buruk itu dan perlanggaranmu terhadap perintah/perintah dan ajaran/ajaranku.0

)aum Musa menja"ab, 0)ami tidak sesekali melanggar perjanjianmu dengan kemahuankami sendiri akan tetapi kami disuruh memba"a beban/beban perhiasan yang berat

kepunyaan orang Mesir yang atas anjuran Samiri kami lemparkan ke dalam api yang

sedang menyala. )emudian perhiasan/perhiasan yang kami lemparkan itu menjelma

menjadi patung anak lembu yang bersuara sehingga dapat menyilaukan mata kepalakami dan menggoyahkan iman yang sudah tertanam di dalam dada kami.0

Berkata Musa kepada mrk, 0Sesungguhnya kamu telah berbuat dosa besar dan menyia/nyiakan dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak lembu itu sebagai

 persembahanmu maka bertaubatlah kamu kepada 1uhan -en*iptamu dan -en*ipta alam

semesta dan mohonlah ampun drpnya agar &ia menunjukkan kembali kepada jalan yang benar.0

Akhirnya kaum Musa itu sedar atas kesalahannya dan mengakui bah"a mereka telah

disesatkan oleh syaitan dan memohon ampun dan rahmat Allah agar selanjutnya

melindungi mereka dari godaan syaitan dan iblis yang akan merugikan mereka di dunia

Page 33: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 33/57

dan akhirat. &emikian pula Nabi Musa beristigh%ar memohon ampun baginya dan bagi

(arun saudaranya setalah ternyata bah"a ia tidak melalaikan tugasnya sebagai "akil

Musa dalam menghadapi krisis iman yang dialami oleh kaumnya. Berdoa Musa kepada1uhannya, 0#a 1uhanku ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami berdua ke

dalam lingkaran rahmat/Mu sesungguhnya Cngkaulah Maha -engampun lagi Maha

-enyayang.0

Setelah suasana yang meliputi hubungan Musa dengan (arun di satu pihak dan hubungan

mereka berdua dengan kaumnya di lain pihak menjadi tenang kembali kepingan/kepingan 1aurat yang bertaburan sudah dihimpun dan disusun sebagaimana asalnya

maka Allah memerintahkan kepada Musa agar memba"a sekelompok dari kaumnya

menghadap untuk meminta ampun atas dosa mereka menyembah patung anak lembu.

1ujuh puluh orang dipilih oleh Nabi Musa di antara kaumnya untuk diajak pergi bersamake 1hur Sina memenuhi perintah Allah meminta ampun atas dosa kaumnya. Mereka

diperintahkan untuk keperluan itu agar berpuasa mensu*ikan diri pakaian mereka dan

 pada "aktu yang telah ditentukan berangkatlah Nabi Musa bersama tujuh puluh orang itu

menuju ke bukit 1hur Sina.

Setiba mereka di 1hur Sina turunlah a"an yang tebal meliputi seluruh bukit kemudianmasuklah Nabi Musa diikuti para pengikutnya ke dalam a"an gelap itu dan segera

mereka bersujud. &an sementara bersujud terdengarlah oleh kelompok tujuh puluh itu

 per*akapan Nabi Musa dengan 1uhannya. -ada saat itu timbullah dalam hati merekakeinginan untuk melihat at Allah dengan mata kepala mereka setelah mendengar

 per*akapan/Nya dengan telinga.Maka setelah selesai Nabi Musa ber*akap/*akap dengan

Allah berkatalah mereka kepadanya, 0)ami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami

melihat Allah dengan terang.0 &an sebagai ja"apan atas keinginan mereka yangmenunjukkan keingkaran dan ketakaburan itu Allah seketika itu juga mengirimkan

halilintar yang menyambar dan merenggut nya"a mereka sekaligus.

 Nabi Musa merasa sedih melihat nasib %atal yang menimpa kelompok tujuh puluh orang

yang merupakan orang/orang yang terbaik di antara kaumnya. Ia berseru memohon

kepada Allah agar diampuni dosa mereka seraya berkata, 0ahai 1uhanku aku telah pergi ke 1hur Sina dengan tujuh puluh orang yang terbaik di antara kaumku kemudian

aku akan kembali seorang diri pasti kaumku tidak akan memper*ayaiku. Ampunilah dosa

mereka "ahai 1uhanku dan kembalilah kepada mereka nikmat hidup yang Cngkau telah

*abut sebagai pembalasan atas keinginan dan permintaan mereka yang durhaka itu.0

Alah memperkenankan doa Musa dan permohonannya dengan dihidupkan kembali

kelompok tujuh puluh orang itu maka bangunlah mereka seakan/akan orang yang barusedar dari pengsannya. )emudian pada kesempatan itu Nai Musa mengambil janji dari

mereka bah"a mereka akan berpegangan teguh kepada kitab 1aurat sebagai pedoman

hidup mereka melaksanakan perinta/perintahnya dan menjauhi segala apa yangdilarangnya.

-okok *erita yang dihuraikan di atas dikisahkan oleh Al/uran dalam banyak tempat di

Page 34: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 34/57

antaranya surah 01haha0 ayat =: sehingga >= surah 0Al/A'raa% ayat 76> 7:7 7:6 7::

dan surah 0Al/Ba$arah0 ayat :: :; ;8 dan ;6 sebagai berikut ,9

0=:9 Allah ber%irman, 0Maka sesungguuhnya )ami telah menguji kaummu sesudah kamu

tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.0 =;9 )emudian Musa kembali

kepada kaumnya bukankah 1uhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baikMaka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu melanggar perjanjian

dengan aku0 =<9 Mereka berkata, 0)ami sesekali tidak melanggar perjanjian kamu

dengan kemahuan kami sendiri tetapi kami disuruh memba"a beban/beban dari perhiasan kaum itu maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri

melemparkannya.0 ==9 )emudian Samiri mengeluarkan untuk mrk anak lembu yang

 bertubuh dan bersuara maka mereka berkata, 0Inilah tuhanmu dan tuhan Musa tetapi

Musa telah lupa.0 =>9 Maka apakah mereka tidak memperhatikan baha"apatung anaklembu itu tidak dapat memberi ja"apan kepada mereka dan tidak dapat memberi

kemudharatan kepada mereka dan tidak pula keman%aatan >?9 &an sesungguhnya (arun

telah berkata kepada mereka sebelumnya, 0 (ai kaumku sesungguhnya kamu itu hanya

diberi *ubaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya 1uhanmu ialah 1uhan #angMaha -emurah maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.0 >79 Mereka menja"ab,

0)ami akan tetap menyambah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepadakami.0 >@9 Berkata Musa, 0(ai (arun apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat

telah tersesat >89 3sehingga5 kamu tidak mengikuti aku Maka apakah kamu telah

sengaja mendurhakai perintahku0 >69 (arun menja"ab, 0(ai putera ibuku janganlahkamu pegang jangutku dan jangan pula kepalaku sesungguhnya aku khuatir baha"a

kamu akan berkata 3kepadaku5, 0 )amu telah meme*ah antara Bani Isra'il dan kamu

tidak memelihara amanatku.0 >:9 Berkatalah Musa, 0Apakah yang mendorongmu

3berbuat demikian5 hai Samiri0 >;9 Samiri menja"ab, 0Aku mengetahui sesuatu yangmereka tidak mengetahuinya maka aku ambil segenggam aari jejak rasul lalu aku

melemparkannya dan demikianlah na%suku membujukku.0 ><9 berkata Musa, 0-ergilah

kamu maka sesungguhnya bagi kamu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapatmenyatakan , 2anganlah menyantuh 3aku5.0 &an sesungguuhnya bagimu hukuman 3di

akhirat5 yang kami sesekali tidak dapat menghindarinya dan lihatlah tuhanmu itu yang

kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kamisesungguhnya akan menghamburkannya ke dalam laut 3berupa abu yang berserakan5

>=9 Sesungguhnya 1uhanmu hanyalah Allah yang tidak ada 1uhan selain &ia.

-engetahuan/Nya meliputi segala sesuatu.0 3 1haha , =: 9 >= 5

076>9 &an setelah mereka sgt menyesali perbuatanya dari mengetahui bah"a mereka

telah sesat mereka pun berkata, 0Sesungguhnya jika 1uhan kami tidak memberi rahmat

kepada kami dan tidak mengampuni kami pastilah kami menjadi orang/orang yang rugi.03 Al/A'raa% , 76> 5

07:79 Musa berdoa, 0#a 1uhanku ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kamike dalam rahmat Cngkau dan Cngkau adalah Maha -enyayang di antara para -enyayang.0

3 Al/A'raa% , 7:7 5

07:69 Sesudah amarah Musa menjadi reda lalu diambilnya kembali luh/luh 31aurat5 itu

Page 35: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 35/57

dan dalam tulisannya terdpt petunjuk dan rahmatbutk orang/orang yang takut kepada

1uhannya. 7::9 &an Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk

3memohonkan taubat kepada )ami5 pada "aktu yang telah )ami tentukan. Mak ketikamereka digon*ang genpa bumi Musa berkata, 0#a 1uhankuE kalau Cngkau kehendaki

tentulah Cngkau telah membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Cngkau akan

membinasakan kami karena perbuatan orang/orang yang krg akal di antara kami Ituhanyalah *ubaan dari Cngkau Cngkau sesatkan dengan *ubaan itu siapa yang Cngkau

kehendaki dan Cngkau beri petunjuk kepada siapa yang Cngkau kehendaki. Cngkaulah

yang memimpin kami maka ampunilah kami dan berikanlah kepada kami rahmat danCngkaulah -emberi ampun sebaik/baiknya.0 3 Al/A'raa% , 7:6 9 7:: 5

0::9 &an 3ingatlah5 ketika kamu berkata, 0(ai Musa kami tidak akan beriman

kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang karena itu kamu disambarhalilintar sedang kamu menyaksikannya0 :;9 Setelah itu )ami bangkitkan kamu

sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur.0 3 Al/Ba$arah , :: 9 :; 5

0;89 &an 3ingatlah5 ketika )ami mengambil janji dari kamu dan )mai angkatkangunung 3 1hur Sina 5 di atas 3seraya )ami ber%irman5 , 0-eganglah teguh/teguh apa

yang )ami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertak"a. )emudian kamu berpaling setelah 3adanya perjanjian5 itu maka kalau tidak

ada kurnia Allah dan rahmat/Nya atasmu nes*aya kamu tergolong orang yang rugi.0

3 Al/Ba$arah , ;8 9 ;6 5

Bani Isra'il mengembara tidak berketentuan tempat tinggalnya

1idak kurang/kurang kurniaan Allah yang diberikan kepada kaum Bani Isra'il. Mereka

telah dibebaskan dari kekuasaan Fir'aun yang kejam yang telah menindas danmemperhambakan mereka berabad/abad lamanya. 1elah diperlihatkan kepada mereka

 bagaimana Allah telah membinasakan Fir'aun musuh mereka tenggelam di laut.

)emudian tatkala mereka berada di tengah/tengah padang pasir yang kering dan tandusAllah telah meman*arkan air dari sebuah batu dan menurunkan hidangan makanan

0Manna dan Sal"a0 bagi keperluan mereka.

&i samping itu Allah mengutuskan beberapa orang rasul dan nabi dari kalangan mererka

sendiri untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Akan tetapi kurnia dan

nikmat Allah yang susul/menyusul yang diberikan kepada mereka tidaklah mengubah

si%at/si%at mereka yang tidak mengenal syukur berkeras kepala dan selalu membangkangterhadap perintah Allah yang di"ahyukan kepada rasul/Nya.

&emikianlah tatkala Allah me"ahyukan perintah/Nya kepada Nabi Musa untuk

memimpin kaumnya pergi ke -alestin tempat su*i yang telah dijanjikan oleh Allahkepada Nabi Ibrahim untuk menjadi tempat tinggal anak *u*unya mereka membangkang

dan enggan melaksanankan perintah itu. Alasan penolakan mereka ialah karena mereka

harus menghadapi suku 0)ana'aan0 yang menurut anggapan mereka adalah orang/orangyang kuat dan perkasa yang tidak dapat dikalahkan dan diusir dengan aduan kekuatan.

Mereka tidak memper*ayai janji Allah melalui Musa bah"a dengan pertolongan/Nya

mereka akan dapat mengusir suku )an'aan dari kota Ariha untuk dijadikan tempat

 pemukiman mereka selama/lamanya.

Page 36: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 36/57

Berkata mereka tanpa malu menunjuk si%at pengejutnya kepada Musa, 0(ai Musa kami

tidak akan memasuki Ariha sebelum orang/orang suku )an'aan itu keluar. )Ami tidak berdaya menghadapi mereka dengan kekuatan %izikal kerana mereka telah terkenal

sebagai orang/orang yang kuat dan perkasa. -ergilah engkau berserta 1uhanmu

memerangi dan mengusir orang/orang suku )an'aan itu dan tinggalkanlah kami di sinisambil menanti hasil perjuanganmu.0

 Naik pitamlah Nabi Musa melihat sikap kaumnya yang penge*ut itu yang tidak mau

 berjuang dan memeras keringat untuk mendapat tempat pemukiman tetapi inginmemperolehnya se*ara hadiah atau melalui mukjizat sebagaimana mereka telah

mengalaminya dan banyak peristi"a. &an yang menyedihkan hati Musa ialah kata/kata

mengejek mereka yang menandakan bah"a dada mereka masih belum bersih dari benih

ku%ur dan syirik kepada Allah.

&alam keadaan marah setelah mengetahui baha"a tiada seorang drp kaumnya yang akan

mendampinginya melaksanakan perintah Allah itu berdoalah Nai Musa kepada Allah,

0#a 1uhanku aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku (arun maka pisahkanlah kami dari orang/orang yang %asi$ yang mengingkari nikmat dan kurnia/Mu.0

Sebagaimana hukuman bagi Bani Isra'il yang telah menolak perintah Allah memasuki-alestin Allah mengharamkan negeri itu atas mereka selama empat puluh tahun dan

selama itu mereka akan mengembara berkeliaran di atas bumi Allah tanpa mempunyai

tempat mukim yang tetap. Mereka hidup dalam kebingungan sampai musnahlah merekasemuanya dan datang menyusul generasi baru yang akan me"arisi negeri yang su*i itu

sebagaimana yang telah disanggupkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim a.s.

-okok *erita tersebut di atas dikisahkan oleh Al/uran dalam surah 0Al/Maidah ayat @?sehingga ayat @; sebagaimana berikut ,

0@?9 &an 3ingatlah5 ketika Musa berkata kepada kaumnya, 0(ai kaumku ingatlahnikmat Allah atasmu ketika &ia mengangkat nabi/nabi di antaramu dan dijadikannya

kamu orang/orang merdeka dan diberi/Nya kepada mu apa yang belum pernah diberi/

 Nya kepada seorang pun di antara umat/umat yang lain.0 @79 (Ai kaumku masuklah ketanah su*i 3-alestin5 yang telah ditentukan oleh Allah bagimu dan janganlah kamu lari

kebelakang 3karena takut kepada musuh5 maka kamu akan menjadi orang/orang yang

rugi. @@9 Mereka berkata, 0(ai Musa sesungguhnya dalam negeri itu ada orang/orang

yang gagah perkasa sesungguhnya kami tidak sesekali akan memasukinya sebelummereka keluar drpnya. 2ika mereka keluar drpnya pasti kami akan memasukinya0 @89

Berkatalah dua orang di antara orrg/orang yang takut 3kepada Allah5 yang Allah telah

memberi nikmat atas keduanya, 0 Serbulah mereka melalui pintu gerbang 3kota5 itumaka bila kamu memasukinya nes*aya kamu akan menang. &an hanya kepada Allah

hendaklah kamu berta"akkal jika kamu orang/orang yang beriman.0 @69 Mereka

 berkata, 0(ai Musa kami sesekali tidak akan memasuki selama/lamanya selagi merekaada di dalamnya karena itu pergilah kamu bersama 1uhanmu dan berperanglah kamu

 berdua sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja.0 @:9 Berkata Musa, 0#a

1uhanku aku tidak menguasai ke*uali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu

 pisahkanlah antara kami dengan orang/orang yang %asi$ itu.0 @;9 Allah ber%irman , 32ika

Page 37: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 37/57

demikian5 maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh

tahun 3selama itu5 mereka akan berpusing/pusing kebingungan di bumi itu. Maka

 janagnlah kamu bersedih hati 3memikirkan nasib5 orang/orang yang %asi$ itu.0 3 Al/Maidah , @? 9 @; 5

)isah sapi Bani Isra'ilSalah satu dari beberapa mukjizat yang telah dinerikan oleh Allah kepada Nabi Musa

ialah penyembelihan sapi yang terkenal dengan sebutan sapi Bani ISra'il.

&ikisahkan bah"a ada seorang anak laki/laki putera tunggal dari seorang kaya/rayamemperolehi "arisan harta peninggalan yang besar dari ayahnya yang telah "a%at tanpa

meninggalkan seorang pe"aris selain putera tunggalnya itu.

Saudara/saudara sepupu dari putera tunggal itu iri hati dan ingin menguasai harta

 peninggalan yang besar itu atau setidak/tidaknya sebahagian daripadanya. &an keranamenurut hukum yang berlaku pada "aktu itu yang tidak memberikan hak kepada mereka

untuk memperoleh "alau sebahagian dari peninggalan bapa saudara mereka mereka

 bersekongkol untuk membunuh saudara sepupu pe"aris itu sehingga bila ia sudah mati

hak atau "arisan yang besar itu akan jatuh kepada mereka.

-embunuh atas pe"aris sah itu dilaksanakan menurut ren*ana yang tersusun rapikemudian datanglah mereka kepada Nabi Musa melaporkan bah"a mereka telah

menemukan saudara sepupunya mati terbunuh oleh seorang yang tidak dikenal

identitinya mahupun tempat di mana iamenyembunyikan diri. Mereka mengharapkan Nabi Musa dapat menyingkap tabir yang menutupi peristi"a pembunuhan itu serta

siapakah gerangan pembunuhnya.

Jtk keperluan itu Nabi Musa memohon pertolongan Allah yang segera men"ahyukan

 perintah kepadanya agar ia menyembelih seekor sapi dan dengan lidah sapi yangdisembelih itu dipukullah mayat sang korban yang dengan izin Allah akan bangun

kembali memberitahukan siapakah sebenarnya yang telah melakukan pembunuhan atas

dirinya.

1atkala Nabi Musa menyampaikan *ara yang di"ahyukan oleh Allah itu kepada kaumnya

ia diterta"akan dan diejek karena akal mereka tidak dapat menerima bah"a hal yangsedemikian itu boleh terjadi. Mereka lupa bah"a Allah telah berkali/kali menunjukkan

kekuasaan/Nya melalui mukjizat yang diberikan kepada Musa yang kadang kala bahkan

lebih hebat dan lebih sukar untuk diterima oleh akal manusia berbanding mukjizat yang

mereka hadapi dalam peristi"a pembunuhan pe"aris itu.Berkata mereka kepada Musa se*ara mengejek, 0Apakah dengan *ara yang engkau

usulkan itu engkau bermaksud hendak menjadikan kami bahan ejekan dan terta"aan

orang Akan tetapi kalau memang *ara yang engkau usulkan itu adalah "ahyu maka*ubalah tanya kepada 1uhanmu sapi betina atau jantankah yang harus kami sembelih

&an apakah si%at/si%atnya serta "arna kulitnya agar kami tidak dapat salah memilih sapi

yang harus kami sembelih0

Musa menja"ab, 0Menurut petunjuk Allah yang harus disembelih itu ialah sapi betina

 ber"arna kuning tua belum pernah dipakai untuk membajak tanah atau mengairi

tanaman tidak *a*at dan tidak pula ada belangnya.0

Page 38: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 38/57

)emudian dikirimkanlah orang ke pelosok desa dan kampung/kampung men*ari sapi

yang dimaksudkan itu yang akhirnya diketemukannya pd seorang anak yatim piatu yang

memiliki sapi itu sebagai satu/satunya harta peninggalan ayahnya serta menjadi satu/satunya sumber na%kah hidupnya. Ayah anak yatim itu adalah seorang %akir miskin yang

soleh ahli ibadah yang tekun yang pada saat mendekati "aktu "a%atnya berdoalah

kepada Allah memohon perlindungan bagi putera tunggalnya yang tidak dapatmeninggalkan "arisan apa/apa baginya selain seekor sapi itu. Maka berkat doa ayah yang

soleh itu terjuallah sapi si anak yatim itu dengan harga yang berlipat ganda karena

memenuhi syarat dan si%at/si%at yang diisyaratkan oleh Musa untuk disembelih.

Setelah disembelih sapi yang dibeli dari anak yatim itu diambillah lidahnya oleh Nabi

Musa lalu dipukulkannya pada tubuh mayat yang seketika bangunlah ia hidup kembali

dengan izin Allah men*eritakan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya bagaimana iatelah dibunuh oleh saudara/saudara sepupunya sendiri.

&emikianlah mukjizat Allah yang kesekian kalinya diperlihatkan kepada Bani Isra'il yang

keras kepala dan keras hati itu namun belum juga dapat menghilangkan si%at/si%at

*ongkak dan membangkang mereka atau mengikis/habis bibit/bibit syirik dan ku%ur yangmasih melekat pada dada dan hati mereka.

Ayat/ayat Al/uran yang mengisahkan pokok *erita di atas terdapat dalam surah 0Al/

Ba$arah ayat ;< sehingga <8 sebagaimana tersebut di ba"ah ini ,9

0;<9 &an 3ingatlah5 ketika Musa berkata kepada kaumnya, 0Sesungguhnya Allah

menyuruh kamu menyembelih sapi betina.0 Mereka berkata, 0Apakah kamu hendak

menjadikan kami buah ejekan.0 Musa menja"ab, 0Aku berlindung kepada Allah drp

menjadi salah seorang dari orang/orang yang jahil.0 ;=9 Mrk menja"ab, 0Mohonlahkepada 1uhanmu untuk kami agar &ia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu

Musa menja"ab, 0Sesungguhnya Allah ber%irman bah"a sapi betina itu adalah sapi

 betina yang tidak tua dan tidak muda pertengahan antara itu maka kerjakanlah apa yangtelah diperintahkan kepadamu.0 ;>9 Mereka berkata, 0Mohonkanlah kepada 1uhanmu

untuk kami agar &ia menerangkan kepada kami apakah "arnanya. Musa menja"ab,

0Sesungguhnya Allah ber%irman bah"a sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua"arnanya lagi menyenangkan orang/orang yang memandangnya.0 <?9 Mrk berkata,

0Mohonkanlah kepada 1uhanmu untuk kami agar &ia menerangkan kepada kami

 bagaimana hakikat sapi betina itu karena sesungguhnya sapi itu 3masih5 samar bagi

kami dan sesungguhnya kami insya/Allah akan dat petunjuk.0 <79 Musa berkata,0Sesungguhnya Allah ber%irman bah"a sapi betina adalah sapi betina yang belum pernah

dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman tidak *a*at tidak

ada belangnya.0 Mereka berkata, 0Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenar.0 )emudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak

melaksanakan perintah itu. <@9 &an 3ingatlah5 ketika kamu membunuh seorang manusia

lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. &an Allah hendak menyingkapkan apa yangselama ini kamu sembunyikan. <89 !alu )ami ber%irman, 0-ukullah mayat itu dengan

sebahagian anggota sapi betina itu.0 &emikianlah Allah menghidupkan kembali orang/

orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda/tanda kekuasaan/Nya agar

kamu mengerti.0 3 Al/Ba$arah , ;< 9 <8 5

Page 39: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 39/57

 Nabi Musa A.S. dan Al/)hidir 

-ada suatu ketika berpidatolah Nabi Musa di depan kaumnya Bani Isra'il. Ia berdak"ah

kepada mereka memberi nasihat dengan mengingatkan kepada mereka akan kurnia dannikmat Allah yang telah di*urahkan kepada mereka yang sepatutnya diimbangi dengan

syukur dan pelaksanaan ibadah yang tulus melakukan segala perintah/Nya dan

meninggalkan segala larangan/Nya. )epada mereka yang beriman bertaat dan bertak"a Nabi Musa menjanjikan pahala syurga dan bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah

dian*am dengan seksa api neraka.

Begitu Nabi Musa mengakhiri pidatonya bangunlah di antara para hadiri bertanya

kepadanya, 0ahai Musa siapakah di atas bumi Allah ini paling pandai dan paling

 berpengetahuan0 0Aku0 ja"ab Musa. Apakah tidak ada kiranya orang yang lebih pandai

dan lebih berpengetahuan daripadamu0 1anya lagi si penanya itu. 01idak ada0 ujarMusa seraya berkata dalam hati ke*ilnya, 0 Bukankah aku Nabi terbesar di antara Bani

Isra'il Aku adalah penakluk Fir'aun pemegang berbagai mukjizat yang telah dapat

membelah laut dengan tongkatku dan akulah yang memperoleh kesempatan ber*akap/

*akap langsung dengan 1uhan. Maka kemuliaan apa lagi yang dapat melebihi kemuliaanserta kebesaran yang aku *apai itu yang belum pernah dialami dan di*apai oleh sesiapa

 pun sebelum aku.0

Rasa sombong dan keunggulan diri yang ter*ermin dalam kata/kata Nabi Musa di*ela

oleh Allah yang memperingatkan kepadanya bah"a ilmu itu adalah lebih luas untukdimiliki oleh seseorang "alaupun ia adalah seorang rasul dan bah"a bagaimana luasnya

ilmu dan pengetahuan seseorang nes*aya akan terdapat orang lain yang lebih pandai dan

lebih alim daripadanya. Selanjutnya untuk melanjutkan kekurangan yang ada pada diri

 Nabi Musa Allah memerintahkan kepadanya agar menemui seorang hamba/Nya di suatutempat di mana dua lautan bertemu. (amba yang soleh yang telah diberinya rahmat dan

ilmu oleh Allah itu akan memberi tambahan pengetahuan dan ilmu kepada Nabi Musa

sehingga dapat menjadikan sedar bah"a tiada manusia yang dapat membanggakan diridengan mengatakan bah"a akulah orang yang terpandai dan berpengetahuan luas di atas

 bumi ini.

Berkata Musa kepada 1uhan, 0ahai 1uhanku aku akan pergi men*ari hamba/Mu yang

soleh itu bagi memperolehi bunga api ilmunya dan mendapat titisan air pengetahuan dan

ilham yang Cngkau telah berikan kepadanya.0

Allah ber%irman kepada Musa, 0Ba"alah seekor ikan didalam sebuah keranjang dalam perjalananmu men*ari dia dan ketahuilah bah"a di tempat di mana engkau akan

kehilangan ikan di dalam keranjang itu di situ engkau akan menemui hamba/)u yang

soleh itu.0 Nabi Musa menyiapkan diri untuk perjalanan yang jauh didampingi oleh0#usya' bin Nun0 seorang drp para pengikutnya yang setia. Ia memba"a bekal makanan

dan minuman di antaranya sebuah keranjang yang terisi seekor ikan sesuai dengan

 petunjuk Allah. Ia berkeras hati tidak akan kembali sebelum ia dapat menemui hambayang soleh itu "alaupun ia harus melakukan perjalanan yang berbulan/bulan bahkan

 bertahun/tahun bila perlu. Ia berpesan kepada teman sepejalanannya #usya' bin Nun agar

segera memberitahu kepadanya bilamana ikan yang di dalam keranjang yang diba"anya

itu hilang.

Page 40: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 40/57

1atkala Nabi Musa nerserta #usya' bin Nun sampai di mana dua lautan bertemu yang

telah diisyaratkan dalam %irman Allah kepadanya tertidurlah ia di atas sebuah batu yang besar yang berada di tepi lautan. -ada saat ia lagi tidur nyenyak turunlah hujan rintik/

rintik membasahi seekor di dalam keranjang itu dan tanpa mereka ketahui melompatlah

ikan tersebut itu masuk ke dalam laut.Setelah Musa terjaga dari tidurnya bangunlah mereka meneruskan perjalanan yang tidak

menentu arah mahupun tujuan. &an dalam perjalanan yang sudah agak jauh berhentilah

Musa beristirehat sekadar untuk menghilangkan rasa penatnya seraya meminta dari #usya bin Nun agar menyiapkan santapannya karena ia sudah sgt lapar. )etika #usya bin Nun

membuka keranjang untuk mengambil makanan teringatlah olehnya akan ikan yang

hilang dan melompat ke dalam laut. Maka berkatalah #usya' kepada Nabi Musa, 0Aku

telah dilupakan oleh syaitan untuk memberitahu kepadamu segera bah"a tatkala engkau berada di atas batu karang sedang tidur nyenyak ikan kami yang berada di dalam

keranjang tiba/tiba hidup kembali setelah kejatuhan air hujan dan melompat masuk ke

dalam laut. Sepatutnya aku melapurkan kkepadamu segera sesuai dengan pesananmu

namun aku dilupakan oleh syaitan.0

ajah Nabi Musa berseri/seri menjadi kegirangan mendengar berita itu dari #usya'karena telah dapat mengetahui di mana ia akan dapat bertemu dengan hamba Allah yang

di*ari itu. Berkata Musa kepada #usya', 0Inilah tempat yang kami tuju dan disini kami

akan menemui orang yang kami *ari. Marilah kami kembali ke tempat batu karang ituyang menjadi tempat tujuan terakhir dari perjalanan kami yang jauh ini.0

Setiba mereka kembali di tempat di mana mereka kehilangan ikan mereka melihat

seorang bertubuh kurus langsing yang pada "ajahnya tampak *ahaya dan iman serta

tanda/tanda orang soleh. Ia sedang menutpi tubuhnya dan pakaiannya sendiri yangsegera disingkapnya ketika mendengar kata/kata salam Nabi Musa kepadanya.

0Siapakah engkau0 bertanya orang soleh itu. Musa menja"ab, 0Aku adalah Musa.0Bertanya kembali orang soleh itu, 0Musa nabi Bani Isra'ilkah0

0Betul0 ja"ab Musa seraya bertanya, 0&ari manakah engkau mengetahui baha"a aku

adalah Nabi Bani Isra'il00&ari yang mengutusmu kepadaku0 ja"ab orang soleh itu. 0Inilah hamba Allah yang aku

*ari0 berkata Musa dalam hatinya seraya mendekatinya dan berkata kepadanya,

0&apatkah engkau memperkenankan aku mengikutimu dan berjalan bersamamu ke mana

saja engkau pergi sebagai bayanganmu dan sebagai muridmu Aku akan mematuhi segala petunjuk dan perintahmu.0

(amba soleh atau menurut banyak pendapat ahli/ahli ta%sir Nabi Al/)hidhir itumenja"ab, 0Cngkau tidak akan sabar dan tidak dapat menahan diri bila engkau

mengikutiku dan berjalan bersamaku. Cngkau akan mengalami dan melihat hal/hal yang

ajaib yang sepintas lalu nampak seakan/akan perbuatan yang salah dan mungkar namun pada hakikatnya adalah perbuatan benar dan "ajar dab engkau sebagai manusia tidak

akan berdiam diri melihatku melakukan perbuatan dan tingkah laku yang ganjil menurut

 pandanganmu.0

Page 41: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 41/57

Musa menja"ab dengan sikap seorang murid yang ingin belajar dan menambah

 pengetahuan , 0Insya/Allah engkau akan mendapati aku seorang yang sabar yang tidak

akan melanggar sesuatu perintah atau petunjuk daripadamu.0Berkata Al/)hidhir kepada Musa, 02Ika engkau benar/benar ingin mengikutiku dan

 berjalan bersamaku maka engkau harus berjanji tidak akan mendahului bertanya tentang

sesuatu sebelum aku memberitahukan kepadamu. Cngkau harus berjanji bah"a engkautidak akan menentang segala perbuatan dan tindakan yang aku lakukan dihadapan mu

"alaupun menurut pandanganmu itu salah dan mungkar. Aku dengan sendirinya memberi

alasan dan ta%siran bagi segala tindakan dan perbuatanmu kepadamu kelak pada akhir perjalanan kami berdua.0

&engan diterimanya pesyaratan Nabi Al/)hidhir oleh Musa yang berjanji akan

mematuhinya bulat/bulat maka diajaklah Nabi Musa mengikutinya dalam perjalanan.-elanggaran pertama terhadap persyaratan Al/)hidhir terjadi tatkala mereka sampai di

tepi pantai di mana terdapat sebuah perahu sedang berlabuh. Nabi Al/)hidhir meminta

 pertolongan pemilik perahu itu agar menghantar mereka di suatu tempat yang di tuju.

&engan senang hati diangkutlah mereka berdua se*ara per*uma tanpa bayaran bahkandihormati dan diberi layanan yang baik kerana dilihatnya oleh pemilik perahu bah"a

kedua orang itu memiliki si%at/si%at dan *iri/*iri yang tidak terdapat pada orang biasa.

1atkala mereka berada dalam perut perahu yang sedang melun*ur dengan lajunya di

antara gelombang/gelombang tiba/tiba Musa melihat Al/)hidhir melubangi perahu itudengan mengambil dua keping kayunya. -erbuatan mana yang dianggap oleh Musa suatu

gangguan dan pengrusakan bagi milik seseorang yang telah berbuat baik terhadap

mereka.

Musa lupa akan janjinya sendiri dan ditegulah Al/)hidhir dengan berkata, 0Cngkau telahmelakukan perbuatan mungkar dengan merusak dan melubangi perahu ini. Apakah

dengan perbuatan kamu ini engkau hendak menenggelamkan perahu ini dengan semua

 penumpangnya 1idakkah engkau merasa kasihan kepada pemilik perahu ini yang telah berjasa kepada kami dan menghantarkan kami ke tempat yang kami tuju tanpa membayar 

sesen pun0

Berkata Al/)hidhir menja"ab teguran Musa, 0Bukankah aku telah katakan kepadamu

 baha"a engkau tidak akan sabar menahan diri melihat tindak/tandukku di dalam

 perjalanan menyertaiku.0

Musa berkata, 0Maa%kanlah daku. Aku telah lupa akan janjiku sendiri. 2anganlah akudipersalahkan dan dimarahi akan kelupaanku.0

-ermintaan maa% Musa diterimalah oleh Al/)hidhir dan tibalah meeka berdua di tempat

yang dituju di sebuah pantai. )emudian perjalanan dilanjutkan di darat dan bertemulahmereka dengan seorang anak laki/laki yang sedang bermain/main dengan ka"an/

ka"annya. 1iba/tiba dipanggillah anak itu oleh Al/)hidhir diba"anya ke tempat yang

agak jauh dibaringkannya dan dibunuhnya seketika itu. Alangkah terperanjatnya Musamelihat tindakan Al/)hidhir yang dengan se"enang/"enangnya telah membunuh

seorang anak yang tidak berdosa seorang yang mungkin sekali dalam %ikiran Musa

adalah harapan satu/satunya bagi kedua orang tuanya.

Page 42: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 42/57

Musa sebagai Nabi yang diutus oleh Allah untuk memerangi kemungkaran dan kejahatan

tidak dapat berdiam diri melihat Al/)hidhir melakukan pembunuhan yang tiada beralasan

itu maka ditegurlah ia seraya berkata, 0Mengapa engkau telah membunuh seorang anakyang tidak berdosa Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar dan

keji.0

Al/)hidhir menja"ab dengan sikap dinginnya, 0Bukankah aku telah berkata kepadamu bah"a engkau tidak akan sabar menahan diri berjalan dengan aku0

&engan rasa malu mendengar teguran Al/)hidhir itu beru*aplah Musa, 0Maa%kanlah akuuntuk kedua kalinya dan perkenankanlah untuk aku meneruskan perjalanan bersamamu

dengan pergertian bah"a bila terjadi lagi perlanggaran dari pihakku untuk kali ketiganya

maka janganlah aku diperbolehkan menyertaimu seterusnya.Sesungguhnya telah *ukup

engkau memberi uzur dan memberi maa% kepadaku.0&engan janji terakhir yang diterima oleh Al/)hidhir dari Musa diteruskanlah perjalanan

mereka berdua sampai tiba di suatu desa di mana mereka ingin beristirehat untuk

menghilangkan lelah dan penat mereka akibat perjalanan jauh yang telah ditempuh.

Mereka berusaha untuk mendapat tempat penginapan sementara dan sedikit bahanmakanan untuk sekadar mengisi perut kosong mereka namun tidak seorang pun dari

 penduduk desa yang memang terkenal ba*hil 3pelit5 itu yang mahu menolong merekamemberi tempat beristirehat atau sesuap makanan sehingga dengan rasa ke*e"a mereka

segera meninggalkan desa itu.

&alam perjalanan Musa dan Al/)hidhir hendak keluar dari desa itu mereka melihat

dinding salah satu rumah desa itu nyaris roboh. Segera A!/)hidhir menghampiri dinding

itu dan ditegakkannya kembali. &an se*ara spontan tanpa disedar berkata Musa kepada

Al/)hidhir, 0(airan bin ajaib mengapa engkau berbuat kebaikan bagi orang?orang yang jahat dan pelit ini. Mereka telah menolak untuk memberi kepada kami tempat istirehat

dan sesuap makanan untuk perut kami yang lapar. Sepatutnya engkau menuntut upah bagi

usahamu menegakkan dinding itu agar dengan upah yang engkau perolehi itu dapat kamimenutupi keperluan makan minum kami.0

Al/)hidhir menja"ab, 0ahai Musa inilah saat untuk kami berpisah sesuai dengan janjimu yang terakhir. +ukup sudah aku memberimu kesempatan dan uzur. Akan tetapi

sebelum kami berpisah akan aku berikan kepadamu tujuan serta alasan/alasan

 perbuatan/perbuatanku yang engkau rasakan tidak "ajar dan kurang patut.0

0)etahuilah hai Musa0 Al/)hidhir melanjutkan huraiannya0baha"a pengrusakan bahtera yang kami tumpangi itu adalah dimaksudkan untuk menyelamatkannya dari

 pengambil/alihan oleh seorang raja yang zalim yang sedang mengejar di belakang bahtera

itu. Sedang bahtera itu adalah milik orang/orang %akir/miskin yang digunakan sebagaisarana men*ari na%kah bagi hidup mereka sehari/hari. &engan melubangi yang aku

lakukan dalam bahtera itu si raja yang zalim itu akan ber%ikir dua kali untuk merampas

 bahtera itu yang dianggapnya rusak dan berlubang itu. Maka perbuatanku yang padalahirnya adalah pengrusakan milik orang namun tujuannya ialah menyelamatkannya dari

tindakan perampasan se"enang/"enangnya.0

0Adapun tentang anak yang aku bunuh itu ialah bertujuan menyelamatkan kedua orang

Page 43: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 43/57

tuanya dari gangguan anak yang durhaka itu. )edua orang tua anak itu adalah orang/

orang yang mukmin soleh dan bertak"a yang aku khuatirkan akan menjadi tersesat dan

melakukan hal/hal yang buruk karena dorongan anaknya yang durhaka itu. Aku harapkandengan matinya anak itu Allah akan mengurniai anak pengganti yang soleh dan berbakti

kepada mereka berdua.0

Sedang mengenai dinding rumah yang ku perbaiki dan ku tegakkan kembali itu adalahkarena diba"ahnya terpendam harta peninggalan milik dua orang anak yatim piatu. Ayah

mereka adalah orang yang soleh ahli ibadah dan Allah menghendaki bah"a "arisan yang

ditinggalkan untuk kedua anaknya itusampai ketangan mereka selamat dan utuh bilamereka sudah men*apai de"asanya sebagai rahmat dari 1uhan serta ganjaran bagi ayah

mereka yang soleh dan bertak"a itu.0

0&emikianlah "ahai Musa apa yang ingin engkau ketahui tentang tujuan tindakan/tindakanku yang sepintas lalu engkau anggap buruk dan melanggar hukum. Semuanya itu

telah kulakukan bukan atas kehendakku sendiri tetapi atas tuntunan "ahyu Allah

kepadaku.0

)isah Musa dan Al/)hidir ini dapat diba*a dalam surah 0Al/)ah%i0 ayat ;? sehingga ayat=@ yang bermaksud ,9

0;?9 &an 3ingatlah5 ketika Musa berkata kepada muridnya, 0Aku tidak akan berhenti

 berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun/tahun.0 ;79 Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu mereka

lalai akan ikannya lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. ;@9 Maka

tatkala mereka berjalan lebih jauh berkatalah Musa kepada muridnya, 0Ba"alah kemari

makanan kita sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.0 ;89Muridnya menja"ab, 01ahukah kamu tatkala kita men*ari tempat berlindung di batu tadi

maka sesungguhnya aku lupa men*eritakan tentang ikan itu dan tidaklah yang melupakan

aku untuk men*eritakannya ke*uali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke lautdengan *ara yang aneh sekali.0 ;69 Musa berkata, 0Itulah tempat yang kita *ari.0 !alu

keduanya kembali mengikuti jejak mereka sendiri. ;:9 !alu mereka bertemu dengan

seorang hamba di antara hamba/hamba )ami yang telah )ami berikan kepadanyarahmat dari sisi )ami dan yang telah )ami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi )ami. ;;9

Musa berkata Al/)hidhir, 0Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu/ilmu yang telah diajarkan kepadamu0 ;<9 &ia

menja"ab, 0Sesungguhnya kamu sesekali kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku;=9 dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai

 pengetahuan yang *ukup tentang hal itu0 ;>9 Musa berkata, 0Insya/Allah kamu akan

mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalamsesuatu urusan pun.0 <?9 &ia berkata, 02ika kamu mengikutiku maka janganlah kamu

menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun sampai aku sendiri menerangkannya

kepadamu.0 <79 Maka berjalanlah keduanya hingga keduanya menaiki perahu lalu Al/)hidhir melubanginya. Musa berkata, 0Mengapa kamu melubangi perahu itu yang

akibatnya kamu menenggelamkan penumpamgnya0 Sesungguhnya kamu telah berbuat

sesuatu kesalahan yang besar. <@9 &ia 3Al/)hidhir5 berkata, 0Bukankah aku telah

katakan, 0Sesungguhnya kamu sesekali tidak akan sabar bersama dengan aku.0 <89 Musa

Page 44: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 44/57

 berkata, 02anganlah kamu menghukum aku kerana kelupaanku dan janganlah kamu

membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku0 <69 Maka berjalanlah

keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang pemuda maka Al/)hidhirmembunuhnya. Musa berkata , 0Mengapa kamu bunuh ji"a yang bersih bukan kerana

dia membunuh orang lain Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar.0

<:9 Al/)hidhir berkata, 0Bukankah sudah kukatakan kepadamu bah"a sesungguhnyakamu tidak akan dapat sabar bersamaku0 <;9 MJsa berkata, 02ika aku bertanya

kepadamu tentang sesuatu sesudah 3kali ini5 maka janganlah kamu memperbolehkan aku

menyertaimu sesungguhnya kamu sudah *ukup memberikan uzur padaku.0 <<9 Makakeduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk negeri itu tetapi

 penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka kemudian keduanya dapati dalam

negeri itu ada dinding rumah yang hampir roboh maka Al/)hidhir menegakkan dinding

itu. Musa berkata, 02ikalau kamu mahu nes*aya kamu akan mengambil upah untuk itu.0<=9 Al/)hidhir berkata , 0Inilah perpisahan antara aku dengan kamu kelak akan ku

 beritahukan kepadamu tujuan perbuatan/perbuatan yang kamu tidak dapat sabar

terhadapnya. <>9 Adapun bahter itu adalah kepunyaan orang/orang miskin yang bekerja

di laut dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorangraja yang merampas tiap/tiap bahtera. =?9 &an ada pun anak muda itu maka kedua orang

tuanya adlah orang/orang mukmin dan kami khuatir bhe dia akan mendorong keduaorang tuanya itu kepada kesesatan dan keka%iran. =79 &an kami menghendaki supaya

1uhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesu*iannya dari

anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya 3kepada ibubapanya5. =@9 Adapun dindingrumah itu kepunyaan dua orang anak muda yang yatim di kota itu sedang ayahnya adalah

seorang yang soleh maka 1uhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada

kede"asaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari 1uhanmu dan

 bukanlah aku melakukannnya itu menurut kemahuanku sendiri. &emikianlah itu adlahtujuan perbuatan/perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.0 3 Al/)ah%i , ;? 9

=@ 5

 Nabi Musa A.S. dan arun si kaya rayaarun adalah nama seorang drp kaum Nabi Musa dan keluarganya yang dekat. Ia

dikurniai Allah kelapangan rezeki dan kekayaan harta benda yang besar yang tidak

ternilai bilangannya. IA hidup me"ah selalu mujur dalam usahanya mengumpulkankekayaan sehingga menjadi padatlah khazanahnya dengan harta benda dan benda/@ yang

sgt berharga. Sampai/@ para juru kun*inya tidak berdaya memba"a atau memikul kun*i/@

 peti khazanahnya karena sgt byk dan beratnya. Ia hidup se*ara me"ah dan menonjol di

antara kaum dan penduduk kotanya. Segala/galanya adlah luar biasa dan lain drp yanglain. Dedung/@ tempat tinggalnya pakaiannya sehari/hari pelayan/@nya dan hamba/@

sahayanya yang bilangannya melebihi keperluan. &an "alaupun ia tenggelam dalam

lautan kenikmatan dunia"i yang tiada taranya pada masa itu ia merasa masih belum puasdengan tingkat kekayaan yang ia miliki dan terus berusaha mengisi khazanahnya yang

sudah padat itu si%at mausia yang serakah yang tidak akan pernah puas dengan apa yang

sudah di*apai. 2ika ia sudah memiliki segantang emas ia ingin memperolhi segantangyang kedua dan demikian seterusnya.

Sebagaimana halnya dengan kebykan orang/orang kaya yang telah dimabukkan oleh

harta bendanya maka arun tidak merasa sedikit pun bah"a dia mempunyai ke"ajiban

Page 45: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 45/57

sosial dengan harta kekayaannya itu. Ia dalam hidupnya hanya memikirkan kesenangan

dan kesejahteraan peribadinya memikirkan bagaimana ia dapat menambahkan

kekayaannya yang sudah melimpah/limpah itu. Ia telah dinasihati oleh pemuka/@kaumnya agar ia menyediakan sebahagian daripada kekayaannya bagi menolong para

%akir miskin menolong orang/orang yang telanjang yang tidak berpakaian dan lapar tidak 

dapat makanan. Ia diperingatkan bah"a kekayaan yang ia perolehi itu adalah kurniaandari 1uhan yang harus disyukuri dengan beramal kebajikan terhadap sesama manusia dan

melakukan perbuatan/@ yang dapat meringankan penderitaan orang/orang yang ditimpa

musibah atau menderita *a*at. &iperingatkan bah"a Allah yang telah memberinya rezekiyang luas itu dapat se"aktu/"aktu men*abutnya bila ia melalaikan ke"ajiban sosialnya.

 Nasihat yang baik dan peringatan yang jujur yang dikemukakan oleh pemuka/pemuka

kaumnya itu tidak diendahkan oleh arun dan tidak mendapat tempat didalam hatinya.Ia bahkan merasa bah"a karena kekayaannya ialah yang harus memberi nasihat dan bukan

menerima nasihat. Hrang harus tunduk kepadanya mematuhi perintahnya mengiakan

kata/katanya dan membenarkan segala tindak tanduknya. IA menyombongkan diri

dengan mengatakan kepada orang/orang yang memberikan nasihat itu bah"a kekayaanyang ia miliki adalah semata/mata hasil jerih payahnya dan hasil ke*ekapan dan

kepandaiannya berusaha dan bukan merupakan kurnia atau pemberian dari sesiapa pun.)arenanya ia bebas menggunakan harta kekayaannya menurut kehendak hatinya sendiri

dan tidak merasa terikat oleh ke"ajipan sosial berupa pertolongan dan bantuan kepada

 para %akir miskin dan para penderita yang memerlukan bantuan dan pertolongan.

Sebagai tentangan bagi para orang yang menasihatinya arun makin meningkatkan *ara

hidup me"ahnya dan se*ara menyolok mempamerkan kekayaannya dengan berlebih/

lebihan. Bila ia keluar Ia mengenakan pakaian dan perhiasan yang bergemerlapanmemba"a pengantar dan pembantu lebih banyak daripada biasanya dan mengenderai

kuda/kuda yang dihiasi dengan indah dan *antik. )eme"ahan yang ditonjolkan se*ara

menyolok itu merasakan iri/hati dikalangan penduduk terutama mereka yang masihlemah imannya. Mereka berbisik/bisik diantara sesama mereka mengeluh dengan

 berkata, 0Mengapa kami tidak diberi rezeki dan kenikmatan seperti yang telah diberikan

kepada arun Alangkah mujurnya nasib arun dan alangkah bahagianya dia dalamhidupnya di dunia iniE &an mengapa 1uhan melimpahkan kekayaan yang besar itu

kepada arun yang tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang/orang yang

melarat dan sengsara orang/orang yang %akir dan miskin yang memerlukan pertolongan

 berupa pakaian mahupun makanan.&imanakah letak keadilan Allah yang Maha -emurahlagi Maha -engasih itu0

arun yang tidak mengabaikan anjuran orang agar ia se*ara sukarela menyediakansebahagiaan harta kekayaannya untuk disedekahkan kepada orang/orang yang

memerlukannya melarat dan miskin akhirinya didatangi oleh Nabi Musa menyampaikan

kepadanya bah"a Allah telah me"ahyukan perinyah berzakat bagi tiap/tiap orang yangkaya dan berada. &iterangkan oleh Musa kepadanya bah"a dalam harta kekayaan tiap

ada bahagian yang telah ditentukan oleh 1uahn sebagai hak orang/orang yang melarat

dan %akir miskin yang "ajib diserahkan kepada mereka.

Page 46: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 46/57

arun merasa jengkel memerima perintah "ajib berzakat itu dan menyatakan keraguan

dan kesangsian kepada Musa. Ia berkata, 0(ai MJsa kami telah membantumu dan

menyokongmu dalam dak"ahmu kepada agama barumu. )ami telah menuruti segala perintahmu dan mendengarkan segala kata/katamu. Sikap kami yang lunak itu terhadap

dirimu telah memberanikan engkau bertindak lebih jauh dari apa yang sepatutnya dan

mulailah engkau ingin meraih harta benda kami. Cngkau rupanya ingin juga menguasaiharta kekayaan kami setelah kami serahkan kepadamu hati dan %ikiran kami sebulat/

 bulatnya. &engan perintah "ajib zakatmu ini engkau telah membuka topengmu dan

menunjukkan dustamu dan bah"a engkau hanya seorang pendusta dan ahli sihir belaka.0

1uduhan arun yang ingin melepaskan dirinya dari "ajib berzakat itu ditolak oleh Nabi

Musa yang menegaskan kembali bah"a ke"ajiban berzakat iut tidak dapat dita"ar/ta"ar

dan harus dilaksanakan karena ia adalah perintah Allah yang harus ditaati dandilaksanakan dengan semestinya.

uran tidak dapat jalan untuk mengelakkan diri dan ke"ajiban zakat itu setelah

 berbantah dan berdebat dengan Musa maka ia menyerah dan ditentukan berapa besar

yang harus ia keluarkan zakat harta kekayaannya.

Setelah tiba di rumah dan menghitung/hitung bahagian yang harus dizakatkan dari hartamiliknya arun merasa terlampau besar yang harus dizakatkan dan merasa sayang bah"a

ia harus mengeluarkan dari khazanahnya sejumlah "ang tanpa meperolehi imbalan

sesuatu keuntungan dan laba. Fikir punya %ikir dan timbang punya timbang akhirnyaarun mengambil keputusan untuk tidak akan mengeluarkan zakat "alau apapun yang

akan terjadi akibat tindakannya itu.

Jtk menguatkan aksi pemboikotannya terhadap ke"ajiban mengeluarkan zakat arun

menyebarkan %itnah kepada Nabi Musa dengan maksud menarik orang agar menjadikan penunjang aksinya dan mengikutinya menolak menolak ke"ajiban mengeluarkan zakat

sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa. Ia menyebarkan %itnah seolah/olah Nabi

Musa dengan dak"ahnya dan penyiaran agama barunya bertujuan ingin memperkayakandiri dan bah"a perintah zakatnya itu adalah merupakan *ara perampasan yang halus

terhadap milik/milik para pengikutnya.

!ebih jahat lagi untuk menjatuhkan Nabi Musa dan ke"iba"aannya aru bersekongkol

dengan seorang "anita yang diajarinya agar mengaku didepan umum bah"a ia telah

melakukan perbuatan zina dengan Musa. Akan tetapi Allah tidak rela nama Rasul/Nya

ter*emar oleh tuduhan palsu yang diaturkan oleh arun itu. Maka digerakkanlah hati"anita se"aannya itu untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya dan bah"a apa yang

ia tuduhkan kepada Nabi Musa adalah %itnahan dan ajaran arun semata/mata dan

 baha"asannya Musa adalah bersih dari perbuatan yang dituduh itu.

Setelah ternyata bagi Nabi Musa bah"a arun tidak beriktikad baik dan bah"a ia tidak

dapat diharap menjadi pengikut yang soleh yang mematuhi perintah/@ Allah terutama perintah "ajib zakat bahkan ia dapat merusakkan akhlak dan iman para pengikut Musa

dengan sikap dan *ara hidupnya yang berlebih/lebihan me"ahnya ditambahkan pula

usahanya yang tidak henti/@ merusakkan ke"iba"aan Nabi Musa dengan melontarkan

%itnahan dan berbagai hasutan maka habislah kesabaran Nabi Musa lalu berdoa ia kepada

Page 47: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 47/57

Allah agar menurunkan azab/Nya atas diri arun yang sombong dan *ongkak itu agar

menjadi pengajaran dan ibrah bagi kaumnya yang sudah mulai goyah imannya melihat

kenikmatan yang berlimpah/limpah yang telah Allah kurniakan kepada arun yangmembangkang itu.

Maka dengan izin Allah yang telah memperkenankan doa Nabi Musa terjadilah tanahruntuh yang dahsyat di atas mana terletak bangunan gedung/gedung yang me"ah tempat

tinggal arun dan tempat penimbunan kekayaannya. 1erbenamlah seketika itu arun

hidup/hidup berserta semua milik kekayaan yang menjadi kebaggaannya.-eristi"a yang menimpa arun dan harta kekayaannya itu menjadi ibrah bagi pengikut/@

 Nabi Musa serta ubat rohani bagi mereka yang beriri hati dan mendambakan kenikmatan

dan keme"ahan hidup sebagaimana yang telah dialami oleh arun. Mereka berkata

seraya bersyukur kepada Allah, 0Sekiranya Allah telah melimpahkan rahmat dan kurnia/ Nya nes*aya kami dibenamkan pula seperti arun yang selalu kami inginkan kedudukan

dunia"inya. Sesungguhnya kami telah tersesat ketika kami beriri hati dan mendambakan

kekayaannya yang memba"a binasa baginya. Aduhai benar/@ tidaklah beruntung orang/

orang yang mengingkari nikmat Allah.0

Isi *erita tersebut di atas dapat diba*a dalam surah 0ashash0 ayat <; sehingga =@ dansurah 0Al/Ahzaab0 ayat ;> sebagaimana berikut ,9

0<;9Sesungguhnya arun adalah termasuk kaum Musa maka ia berlaku aniaya terhadapmereka dan )ami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kun*i/

nya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat/@. 3Ingatlah3 ketika kaumnya

 berkata kepadanya, 02anganlah kamu terlalu bangga sesungguhnya Allah tidak menyukai

orang/orang yang terlalu membanggakan diri.0 <<9 &an *arilah pada apa yang telahdianugerahkan kepada mu 3kebahagiaan5 negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan

 bahagianmu dari 3kenikmatan5 dunia"i dan berbuat baiklah 3kepada orang lain5

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakkandi 3muka5 bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang/orang yang berbuat

kerusakkan. <=9 arun berkata, 0Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada

 padaku.0 &an apakah ia tidak mengetahui bah"asannya Allah sungguh telahmembinasakan umat/@ sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak

mengumpulkan harta &an tidaklah perlu ditanya kepada orang/orang yang berdosa itu

tentang dosa/dosa mereka. <>9 Mak keluarlah arun kepada kaumnya dengan

kemegahannya. Berkatalah orang/orang yang menghendaki kehidupan dunia, 0 Moga/moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada arun

sesungguhnya ia benar/benar mempunyai peruntungan yang besar.0 =?9 Berkatalah

orang/orang yang telah dianugerahi ilmu, 0)e*elakaan yang besarlah bagimu pahalaAllah adalah lebihbaik bagi orang/orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak

diperoleh pahala itu ke*uali oleh orang/orang yang sabar.0 =79 Mak )ami benamkan

arun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan punyang menolongnya terhadap azab Allah. &an tiadalah ia termasuk orang/orang 3yang

dapat5 membela 3dirinya5. =@9 &an jadilah orang/orang yang kelmarin men*ita/*itakan

kedudukan arun itu berkata, 0aduhai benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa

yang dia kehendaki dari hamba/hamba/Nya dan menyempitkannya. )alau Allah tidak

Page 48: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 48/57

melimpahkan kurnia/Nya atas kita benar/benar &ia 3Allah5 telah membenamkan kita

3pula5. Aduhai benarlah tidak beruntung orang/orang yang mengingkari 3nikmat5

Allah.0 3 Al/ashash , <; 9 =@ 5

0(ai orang/orang yang beriman janganlah kamu menjadi seperti orang/orang yang

menyakiti Musa maka Allah membersihkannya dari tuduhan/tuduhan yang merekakatakan. &an adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.0

3 Al/Ahzaab , ;> 5

1halout diangkat sebagai raja Bani Isra'il

Setelah Bani Isra'il memasuki -alestin dan menguasainya di ba"ah pimpinan #usya bin

 Nun mereka selalu menjadi sasaran penyerbuan dan serangan dari bangsa/@

sekelilingnya seperti suku Amali$ah dari bangsa Arab bangsa -alestin sendiri dan bangsa Aramiyin. )emenangan dan kekalahan di antara meeka silih berganti.

-ada suatu "aktu datanglah bangsa -alestin penduduk 0Jsydud0 suatu daerah dekat Daza

menyerbu dan menyerang mereka dan terjadilah pertempuran yang berakhir dengan

kemenangan bangsa -alestin yang berhasil men*erai/beraikan Bani Israil dan merampas benda keramat mereka yang bernama 01about0 yaitu sebuah peti tempat penyimpanan

kitab 1aurat.

-eti yang disebut 1about itu adlah merupakan salah satu dari banyak kurnia yang telah

diberikan oleh Allah kepada Bani Isra'il. Mereka menganggap 1about itu suatu bendakeramat yang dapat menginspirasikan kekuatan dan keberanian kepada mereka dikala

menghadapi musuh. Maka karenanya dalam tiap medan perang diba"anyalah 1about itu

untuk memberi kekuatan batin dan semangat juang bagi mereka memberi rasa berani bagi

mereka dan rasa takut bagi musuh. Maka dengan dirampasnya 1about itu oleh bangsa-alestin hilanglah pegangan mereka dan berantakanlah barisannya retaklah kesatuannya

sehingga menjadi laksana binatang ternakan yang ditinggalkan gembalanya.

&an memang sejak ditinggalkan oleh Nabi Mua Bani Isra'il tidak mempunyai seorang

raja atau seorang pemimpin yang ber"iba"a yang dapat mengikat mereka di ba"ah satu

 bendera dan menghimpun mereka di ba"ah satu komando bila terjadi serangan dari luardan penyerbuan oleh musuh. Mereka hanya dipimpin oleh hakim/hakim penghulu yang

memberi tuntunan kepada mereka dalam bidang keagamaan dan kadangkala menjadi juru

damai jika timbul perselisihan dan sengketa di antara sesama mereka. &i antara penghulu

itu terdapat seorang penghulu yang paling disegani dan di hormati bernama Somu'il.)ata/katanya selalu didengar dan nasihat/@nya selalu diterima dan ditaati.

)epada Somu'il datanglah beberapa pemuda Bani Isra'il yang merasa sedih melihatkeadaan kaumnya menjadi ka*au bilau dan ber*erai berai setelah dikalahkan oleh bangsa

-alestin dan dikeluarkan dari negeri mereka serta dirampasnya 1about yang merupakan

 peti "asiat dan benda keramat bagi mereka. Mereka mengutarakan kepada Samu'il bah"amereka memerlukan seorang pemimpin yang kuat yang ber"iba"a dan mempunyai

kekuasaan sebagai seorang raja untuk menghimpun mereka dan seterusnya menjadi

 panglima perang.

Page 49: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 49/57

Samu'il yang mengenal baik "atak mereka dan titik/titik kelemahan serta si%at/@ li*ik dan

 pembangkang yang meletak pada diri mereka berkata, 0Aku khuatir bah"a kamu akan

takut dan enggan bertempur mela"an musuh bila kepadamu diperintahkan untuk berperang menghalau musuh dari negerimu.0

Mereka menja"ab, 0Bagaimana kami menolak perintah sema*am itu dan enggan maju

 bertempur mela"an musuh sedangkan kami telah dihina diusir dari rumah/rumah kamidan dipisahkan dari sanak keluarga kami. Bukankah suatu hal yang memalukan dan

menurun darjat kami sebagai bangsa bila dalam keadaan yang sedang kami alami ini

kami masih juga enggan berperang mela"an musuh yang datang menyerang danmenyerbu daerah kami. )ami akan maju dan tidak akan gentar masuk dalam medan

 perang asalkan saja kami akan dapat pimpinan dari seorang yang *ekap berani serta

 ber"iba"a sehingga komandonya dan segala perintahnya akan dipatuhi oleh kaum kami

semuanya.0

Somu'il berkata, 02ika demikian ketetapan hatimu dan demikian pula keinginanmu untuk

memperoleh seorang raja yang akan memimpin dan membimbing kamu maka berilah

"aktu kepadaku untuk beristikharah memohon pertolongan Allah menunjukkan kepadakuseseorang yang patut dan layak menjadi raja bagimu.0

&i dalam istikharahnya Somuil mendapat ilham dan petunjuk dari Allah agar ia memilihserta mengangkat seorang yang bernama 01halout0 menjadi raja Bani Isra'il. &an

"alaupun ia belum pernah mendengar nama itu atau mengenalkan orangnya Allah akan

memberinya jalan dan tanda/tanda yang akan memungkinkan ia bertemu muka denganorang itu dan mengenalinya dengan segera.

1halout adalah seorang berbadan gemuk dan jangkung tegak kuat dan berparas tampan.

&ari pan*aran kedua matanya orang dapat mengetahui bah"a ia adalah seorh yang*erdik *ekap dan bijaksana memiliki hati yang tabah dan berani. IA hidup dan bertempat

tinggal di sebuah desa yang agak terpen*il sehingga tidak banyak dikenal orang Ia hidup

 bersama ayahnya ber*u*uk tanam dan memelihara hai"an ternak.-ada suatu hari di kala 1halout sedang sibuk bersama ayahnya menguruskan tanah

ladangnya terlepaslah dari kadang seekor keldai dari hai"an/@ peliharaannya dan

menghilang sesat. -ergilah 1halout bersama seorang bujangnya men*ari keldai yanghilang itu di *elah/@ lembah dan bukit/@ di sekitar desanya namun tidak berhasil

menemukan kembali hai"an yang terlepas itu. Akhirnya ia mengajak bujangnya kembali

karena khuatir ayahnya akan menjadi gelisah bila ia lebih lama meninggalkan rumahnya

men*ari keldai yang hilang itu.

Berkata sang bujang kepada 1halout, 0)ami sekarang sudah berada di daerah Shu%

tempat dimana Somu'il berada. Alangkah baiknya kalau kami pergi kepadanyamenanyakan kalau/@ ia dapat memberikan keterangan dan petunjuk kepada kami di mana

kiranya kami dapat menemukan keldai kami itu. Ia adalah seorang nabi yang menerima

 petinjuk dari 1uhannya melalui para malaikat dan dia telah banyak kali mengungkapkanhal/hal ghaib yang ditanyakan oleh orang kepadanya.0

1halout menerima baik *adangan bujangnya dan berangkatlah mereka berdua menuju

tempat tinggal Somu'il. &i tengah/@ perjalanan mereka bertanya kepada beberapa gadis

yang ditemuinya sedang menimpa air dari sebuah perigi, 0&i manakah tempat tinggal

Page 50: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 50/57

 Nabi Somu'il0 01idak usah kamu *epat/@ meneruskan perjalananmu. Somu'il sebentar

lagi akan datang ke sini. Ia sedang ditunggu kedatangannya di atas bukit oleh rakyat

tempat itu.0 -ara gadis itu menja"ab.

1ernyata baha"a belum selesai para gadis itu memberikan keteranagnnya mun*ullah

Somu'il dengan "ajahnya yang berseri/seri meman*arkan *ahaya kenabian dan kealimanyang mengesahkan.

1halout segera mendekati Somu'il dan setelah saling pandang memandang berkatalah

1halout, 0ahai Nabi Allah kami datang menemui bapak untuk memohon pertolonganyaitu dapatkah kiranya kami diberi keterangan dan petunjuk di manakah kami dapat

menemukan kembali keldai kami yang telah terlepas dari kandang dan menghilang tidak

kami temukan jejaknya "alaupun sudah tiga hari kami berusaha men*arinya.0

Somu'il setelah memandang "ajah 1halout dengan teliti sedarlah ia bah"a inilah

orangnya yang oleh Allah ditunjuk untuk menjadi raja pemimpin dan penguasa Bani

Isra'il. Ia berkata kepada 1halout, 0)eldai yang engaku *ari itu sedang berada dalam

 perjalanan kembali ke kandangnya di tempat ayahmu. 2anganlah engkau rungsingkan%ikiranmu dan ributkan dirimu dengan urusan keldai itu. )erana aku memang men*arimu

dan ingin menemuimu untuk urusan yang lebih besar dan lebih penting dari soal keldai.Cngaku telah dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Isra'il sebagai raja

mempersatukan barisan mereka yang sudah ka*au/balau serta membebaskan mereka dari

musuh/musuh yang sedang menyerbu dan menduduki negeri mereka. &an insya/Allah1uhan akan menyertaimu memberi perlindungan kepadamu dan mengurniakan

kemenangan dan kemujuran dalam segala sepak terajangmu.0

1halout menja"ab, 0Bagaimana aku dapat menjadi seorang raja dan pemimpin BaniIsra'il sedang aku ini seorang dusun anak *u*u Benyamin yang paling papa terasing dari

 pengaulan orang ramai seorang anak tani dan penggembala hai"an yang tidak dikenal

orang0Berkata Somu'il, 0Itu adlah kehendak Allah dan perintah/Nya. &an lebih tahu pada siapa

Ia meletakkan amanat dan tugas/tugas/Nya. &ialah yang menugaskan dan &ia pulalah

yang akan melengkapi segala kekuranganmu. Bersyukurlah engkau atas nikmat dankurniaan Allah ini. 1erimalah tugas su*i ini dengan keteguhan hati dan keper*ayaan

 penuh akan pertolongan dan perlindungan Allah kepadamu.0 )emudian dipeganglah

tangan 1halout diangkatnya keatas seraya menghadap kepada kaumnya dan berkata, 0

ahai kaumku inilah orangnya yang oleh Allah telah dipilih untuk menjadi rajamu. Ia berke"ajiban memimpin kamu dan mengurus segala urusanmu dengan sebaik/baiknya

dan setepat/tepatnya dan kamu berke"ajiban taat kepadanya mematuhi segala

 perintahnya dan berdiri tegak di belakang komandinya. Bersatu padulah kamu di ba"ah bendera raja 1halout dan bersiap/siaplah untuk berjuang mela"an musuh/musuhmu.0

Bani Isra'il yang sedang berkumpul mengerumuni somu'il mendengarkan pidato pelantikannya mengangkat 1halout sebagai raja ter*engang dan terkejut dan dengan

mulut ternganga mereka melihat satu kepada yang lain berpindahan pandangan mereka

dari "ajah Somu'il ke "ajah thalout yang menandakan kehairanan dan ketidak/puasan

dengan pengangkatan itu. Selintas pun tidak ter%ikir oleh mereka bah"a seorang seperti

Page 51: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 51/57

1halout yang papa dan miskin dan tidak dikenal orang ialah yang akan dipilih oleh

Somu'il soal pemilihan dan pengangkatan seorang raja bagi mereka.

Berkata mereka kepada Somu'il, 0Bagaimana seorang seperti 1halout ini akan dapat

memimpin kami sebagai raja padahal ia seorang yang miskin yang tidak dikenal orang

dan pergaulan sehari/harinya hanya terbatas didesanya. selain ituia bukannya dariketurunan 0!a"i0 yang menurunkan para nabi Bani Israil juga bukan dari keturunan

0#ahuda0 yang menurunkan raja/raja Bani Isra'il sejak dahulu kala. Ia pun tidak memiliki

 pengalaman dan ke*ekapan yang diperlukan oleh seorang raja untuk mengurus sertamempertahankan kerajaannya. Mengapa tidak dipilih sahaja seorang drp mereka yang

 berada di kota yang pandai/pandai berpengalaman dan berkeadaan *ukup0

 berkata Somu'il menanggapi keberatan/@ yang dikemukakan oleh kaumnya, 0-engurusankerajaan dan pemimpin perang tidak memerlukan kebangsa"anan atau kekayaan. Ia

memerlukan ke*ekapan kebijaksanaan ke*erdasan ber%ikir dan ke*ekatan bertindak.

si%at/@ itu terdapat dalam dir 1halout di samping ia memiliki tubuh yang kuat pera"akan

tg tegap dan kekar serta paras muka yang tampan yang memberi kesan baik bagi orang/orang yang menghadapinya. Selain itu semuanya ia adalah pilihan dan tunjukan Allah

#ang Maha Mengetahui dan Maha Mengenal hamba/hamba/Nya. Maka tidak patutlahkami memilih orang lain setelah Allah menjatuhkan pilihan/Nya.0

0Baiklah0 kata mereka 02ika yang demikian itu pilihan dan kehendak Allah maka kamitidak dapat berbuat lain selain meneriam kenyataan ini. Akan tetapi untuk menghilangkan

keragu/raguan kami tentang diri 1halout berilah kepada kami suatu tanda yang dapat

menyakinkan kami bah"a 1halout benar/benar pilihan Allah.0

Somu'il menja"ab, 0Sesungguhnya Allah telah mengetahui "atak dan tabiat kamu yangkaku dan keras kepala. Imanmu tidak berada di dalam hati tetapi di kelopak mata. )amu

tidak memper*ayai sesuatu tanpa bukti yang dapat kamu rasa dengan pan*aindera kamu.

Maka sebagai bukti bah"a Allah merestui pengangkatan 1halout menjadi raja kamuialah baha"a kamu akan menemukan kembali peti keramatmu 01about0 yang telah hilang

dan dirampas oleh bangsa -alestin. )amu akan menemukan itu datang kepadamu diba"a

oleh malaikat. -ergilah kamu keluar kota sekarang juga untuk menerimanya.0

Setelah ternyata bagi mereka kebenaran kata/kata Somu'il dengan ditemuinya kembali

1about yang sudah tujuh bulan berada di tangan orang/orang -alestin itu maka

diterimalah pengangkatan 1halout sebagai raja mereka dengan memberikan bai'atkepadanya dan janji akan taat serta mematuhi segala nasihat dan perintahnya.

Raja 1halout1ugas pertama yang dilakukan oleh thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah

menyusun kekuatan dengan menghimpunkan para pemuda dan orang/orang yang masih

kuat untuk menjadi tentera yang akan mengahdapi bangsa -alestin yang terkenal kuat dan berani.

Ia menyusun bala tenteranya dari orang/orang yang masih kuat tidak mempunyai

tanggungan keluarga tidak mempunyai ikatan/@ dagang usaha sehingga dapat

membulatkan tekadnya untuk berjuang dan memusatkan %ikiran dan tenaga bagi

Page 52: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 52/57

men*apai kemenangan dna menghalaukan musuh dari negeri mereka dengan semangat

yang teguh yang tidak tergoyahkan. Sebagai ujian untuk mengetahui sampai sejauh mana

rakyatnya atau barisan tenteranya yang disusun itu berdisiplin mengikuti komando dan perintahnya 1halout berkata mereka, 0)amu dalam perjalananmu di ba"ah terik

 panasnya matahari akan melalui sebuah sungai. Maka barang siapa di antara kamu

minum dari air sungai itu ia bukan pengikutku yang setia yang dapat kuper*ayaikesungguhan hatinya dan kebulatan tekadnya. Sebaliknya barangsiapa di antara kamu

yang hanya men*iduk air sungai itu se*iduk tangan untuk sekadar membasahi

kerongkongannya maka ia ialah seorang pengikutku dan tentera yang benar/benar dapatkuandalkan keberaniannya dan kedisiplinannya.0

1ernyata apa yang dikhuatirkan oleh 1halout telah terjadi dan menjadi kenyataan. Setiba

 barisan tentera 1halout di sungai yang dimaksudkan itu hanya sebahagian ke*il sahajalahdari mereka yang berdisiplin mengikuti petunjuk 1halout se*ara tepat. Sedang bahagian

yang besar tidak dapat bersabar menahan dahaganya dan minumlah mereka dari air

sungai itu sepuas/puas hatinya.

alaupun telah terjadi pelanggaran disiplin oleh sebahagian besar dari anggotatenteranya thalout tetap berkeras hati melanjutkan perjalanannya menuju ke medan

 perang dg pasukan yang tidak bersatu padu dan berdisiplin sebagaimana ia menduga danmengharapkannya. Ia hanya bersandar dan mengandalkan kekuatan tenteranya kepada

 bahagian ke*il yang sudah ternyata setia dan patuh kepada perintah dan petunjuknya.

Sedang terhadap mereka yang sudah melanggar perintahnya dan minum dari air sungaiitu 1halout bersikap sabar lunak dan bijaksana untuk menghindari keretakan di dalam

 barisan tenteranya sebelum menghadapi musuh.

1atkala mereka tiba di medan perang dan berhadapan dengan musuh sebahagian drp pasukan 1halout ialah mereka yang telah melanggar disiplin dan minum dari air sungai

merasa ke*il hati dan ketakutan melihat pasukan musuh yang terdiri dari orang/orang

kuat dan besar/besar dengan peralatan yang lebih lengkap dan jumlah tentera yang lebih besar di ba"ah pimpinan seorang komandan bernama 02alout0.

2alout panglima komandan pasukan musuh terkenal seorang panglima yang berani

*ekap dan terkenal tidak pernah kalah dalam peperangan. 1iap orang yang berani bertarung dengan dia pasti jatuh terbunuh. Namanya telah menimbulkan rasa takut dan

ke*il hati pada bahagian besar dari pasukan 1halout. berkata mereka kepadanya, 0)ami

tidak berdaya dan tidak akan sanggup menghadapi dan mela"an 2alout berserta

tenteranya hari ini. Mereka lebih lengkap peralatannya dan lebih besar bilangannyadaripada pasukan kami.0

Akan tetapi kelompok yang setia yang merupakan golongan yang ke*il dalam pasukan1halout tidak merasa takut dan gentar menghadapi 2alout dan bala tenteranya "alaupun

mereka lebih besar dan lebih lengkap peralatannya karena mereka keluar ke medan

 perang mengikuti 1halout dengan tekad yang bulat hendak membebaskan negerinya dari para penyerbu dengan berbekal ta"akkal dan iman kepada Allah. Sejak mereka

melangkahkan kaki keluar dari rumah mereka sudah berniat bulat berjuang bermati/

matian mela"an musuh yang telah merampas rumah dan tanah mereka dan bersedia mati

untuk tugas su*i itu. Berkata mereka kepada ka"an/@nya kelompok penge*ut itu,

Page 53: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 53/57

0Majulah terus untuk bertempur mela"an musuh. )ami tidak akan kalah karena bilangan

yang sedikit atau kerana kelemahan %izikal. )ami akan menggondol kemenangan bila

iman di dalam dada kami tidak tergoyahkan dan keper*ayaan kami akan pertolonganAllah tidak menipis. Berapa banyak terjadi sudah bah"a kelompok yang ke*il jumlahnya

mengalahkan kelompok yang besar bila Allah mengizinkannya dan memberikan

 pertolongan/Nya. &an Allah selalu berada di sisi orang/orang yang beriman sabar dan berta"akkal.0

&engan tidak menghiraukan kasak/kusuk dan bisikan kelompok penge*ut yang inginmundur dan melarikan diri dari ke"ajiban berperang Raja 1halout terus maju memimpin

 pasukannya seraya berta"akkal kepada Allah memohon pertolongan dan perlindungan/

 Nya.

Setelah kedua pasukan merapat berhadapan satu dengan yang lain dan pertempurandimulai keluarlah dari tengah/@ barisan bangsa -alestin panglima besarnya yang

 bernama 2alout berteriak dengan sekuat suaranya menentang pasukan 1halout mengajak

 bertarung seorang la"an seorang Berulang/ulang ia berseru dengan suara yang lantang

agar pihat 1halout mengeluarkan seorang yang akan mela"an dia bertanding dan bertarung namun tidak seorang pun keluar adri tengah pasukan Bani Isra'il

menghadapinya. )ata/kata ejekan dan hinaan dilontarkan oleh 2alout kepada pihakmusuhnya pasukan Bani Isra'il yang sedang di*ekam oleh rasa takut dan bimbang

menghadapi 2alout yang sudah termasyur sebagai jaguh yang tidak pernah terkalahkan

itu.

-ada saat yang kritis dan tegang itu di mana rasa malu rendah diri memenuhi dada dan

hati para pemimpin pasukan Bani Isra'il yang sedang memandang satu kepada yang lain

seray bertanya/tanya dalam hati masing/@ gerangan siapakah di antara mereka yang dapatmaju membungkam ulut si 2alout yang berteriak/teriak itu dan mela"annya datanglah

 pada saat itu menghadap raja 1halout seorang lelaki remaja berparas tampan bertubuh

kekar dan tegak sinar matanya meman*arkan keberanian dan ke*erdasan. Ia memintaizin dari sang raja untuk keluar menyambut tentangan 2alout dan menandinginya.

1halout merasa kagum akan keberanian pemuda yang telah mena"arkan dirinya untuk bertarung dengan 2alout sementara orang/orang dari pasukannya sendiri yang sudah

 berpengalaman berperang tidak ada yang tergerak hatinya untuk menyahut *abaran 2alout

yang berteriak/teriak melontarkan ejekan dan hinaan. 1halout dengan *ermat

memperhatikan pera"akan sang pemuda itu merasa berat dan ragu/ragu untuk memberiizin kepadanya turun ke gelanggang mela"an 2alout. Ia tidak membayangkan seorang

dalam usia semuda itu yang belum pernah turun ke medan perang dan tiak

 berpengalaman bertarung akan selamat dan keluar hidup dari pertarungan mela"an2alout. Ia benar/benar bukan tandingannya kata hati 1halout bahkan merupakan suatu

dosa bila ia melepaskan pemuda itu bertarung dengan 2alout. Sayang bagi usianya yang

masih muda itu bila ia akan menjadi korban dan makanan pedang 2alout yang tidak pernah memberi ampun kepada la"an/la"annya.

Sang pemuda dengan memperhatikan roman muka 1halout dapat menangkap isi hatinya

 bah"a ia ragu/ragu dan bimbang untuk melepaskannya bertarung dengan 2alout maka

Page 54: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 54/57

 berkatalah ia kepadanya, 02anganlah engkau terpengaruh oleh usia mudaku dan keadaan

%izikalku yang menjadikan engkau ragu/ragu dan khuatir melepaskan aku mela"an 2alout

karena yang menentukan dalampertarungan bukanlah hanya kekuatan %izikal dankebesaran badan akan tetapi yang lebih penting dari itu ialah keteguhan hati dan keuletan

 bertempur serta iman dan keper*ayaan kepada Allah yang menentukan hidup matinya

seseorang hamba/Nya. beberapa hari yang lalu aku telah berhasil menangkap seekorsinga dan membunuhnya tatkal ia hendak menyergap dombaku dan sebelum itu terjadi

 pula aku menghadang seekor beruang yang ganas dan berhasil membunuhnya setelah

 bergulat mati/matian. Maka bukanlah usia atau kekuatan badan yang merupakan %aktoryang menentukan dalam pertempuran tetapi keberanian dan keteguhan hati serta

kelin*ahan dan ke*epatan bergerak dengan disertai perhitungan yang tepat itulah

merupakan senjata yang lebih ampuh dalam setiap pertarungan.0

Mendengar kata/kata yang penuh semangat yang keluar dari hati yang ikhlas dan jujur

sedarlah 1halout baha"a pemuda itu berkemahuan keras ingin mela"an 2alout. Ia

 per*aya kepada dirinya sendiri bah"a ia dapat mengalahkannya maka diberinyalah izin

dan restu oleh 1halout untuk melaksanakan kehendaknya dengan diiringi doa semugaAllah melindunginya dan mengurniainya dengan kemenangan yang diharap/harapkan

oleh seluruh anggota pasukan. )emudian ia diberinya pedang topi baja dan zirah baju besi namun ia enggan mengenakan pakaian yang berat itu dan pedang pun ia menolak

untuk memba"anya dengan alasan ia belum biasa menggunakan senjata itu. Ia hanya

memba"a sebuah tongkat beberapa batu kerikil dan sebuah bandul untuk melemparkan batu/batu itu.

Berkatalah 1halout kpanya, 0Bagaimana engkau dapat bertarung dengan hanya

 bersenjatakan tongkat bandul dan batu/batu mela"an 2alout yang bersenjatakan pedang panah dan berpakaian lengkap0

-emuda itu menja"ab, 01uhan yang telah melindungiku dan taring singa dan kuku

 beruang akan melindungiku pula dari pedang dan panah 2alout yang durhaka itu.0 !aludengan berbekalkan senjata yang sgt sedrhana itu keluarlah ia dari tengah/@ barisan Bani

Isra'il menuju gelanggang di mana 2alout sedang menari/nari mengelu/elukan pedangnya

seraya berteriak/teriak mengejek dan menyombangkan diri.

1atkala 2alout melihat bah"a yang masuk gelanggang hendak bertanding dengan dia

adalah seorang pemuda remaja tidak bersenjatakan pedang atau panah dan tidak pula

mengenakan topi baja dan zirah dihinalah ia dan diejek dengan kata/kata, 0Jtk apakahtongkat yang engkau ba"a itu.0Jtk mengejar anjingkah atau untuk memukul anak/anak

yang sebaya dengan engkau &i mana pedangmu dan zirahmu Rupa/rupanya engkau

sudah bosan hidup dan ingin mati padahal engkau masih muda yang belum merasakansuka/dukanya kehidupan dan yang masih harus banyak belajar dari pengalaman. Majulah

engkau ke sini akan aku habiskan nya"amudalam sekelip mata dan akan kujadikan

dagingmu makanan yang lazat bagi binatang/@ di darat dan burung/@ di udara.0

Sang pemuda menja"ab, 0Cngkau boleh bangga dengan zirah dan topi bajamu boleh

merasa kuat dan ampuh dengan pedang dan panahmu yang tidak akan sanggup

menyelamatkan nya"amu dan tanganku yang masih halus dan bersih ini. Aku datang ke

Page 55: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 55/57

sini dengan nama Allah 1uhan Bani Isra'il yang telah lama engkau hina engkau jajah dan

engkau tundukkan. Cngkau sebentar lagi akan mengetahui pedang dan panahkah yang

akan mengakhiri hayatku atau kehendak Allah dan kekuasaan/Nya yang akan meranggutnya"amu dan mengirimkan engkau ke neraka 2ahannam0

Melihat 2alout melangkah maju maka sebelum ia sempat mendekatinya sang pemudasegera mengeluarkan batu dari sakunya melemparkannya dengan bandul tepat ke arah

kepala 2alout yang seketika itu juga mengalirkan darah dengan derasnya hingga menutupi

kedua matanya lalu diikuti dengan lemparan batu kedua dan ketiga oleh sang pemudahingga terjatuhlah 2alout tertiarap di atas lantai menghembuskan na%as terakhirnya.

Bergemuruhlah suara teriakan gembira dan sorak/sorai dari pihak pasukan Bani Isra'il

menyambut kemenangan pemuda gagah perkasa itu atas 2alout jaguh dan kebanggaan

 bangsa -alestin. &an dengan matinya 2alout hilanglah semangat tempur pasukan -alestindan mundurlah mereka melarikan diri tunggang/langgang seraya dikejar dan diajar tanpa

ampun oleh pasukan 1halout yang telah memperoleh kembali semangat juangnya dan

harga diri serta kebanggaan nasionalnya.

Isi *erita di atas dikisahkan oleh Al/uran dalam surah 0Al/Ba$arah0 ayat @6; sehingga

@:7 yang bermaksud ,90@6;9 Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka/pemuka Bani Isra'il sesudah Nabi

Musa yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 0Angkatlah untuk kami

seorang raja supaya kami dapat berperang 3di ba"ah pimpinannya5 di jalan Allah.0 Nabimereka berkata, 0Mungkin sekali jika kamu nanti di"ajibkan berperang kamu tidak akan

 berperangK.0 Mereka menja"ab , 0Mengapa kami tidak mahu berperang di jalan Allah

 padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak/anak

kami0 Maka tatkala perang itu di"ajibkan atas mereka mereka pun berpaling ke*uali beberapa orang saja di antara mereka. &an Allah Maha Mengetahui akan orang/orang

yang zalim. @6<9 Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 0Sesungguhnya Allah

mengangkat 1halout menjadi rajamu.0 Mereka menja"ab, 0Bagaimana 1haloutmemerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya

sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang *ukup banyak0 Nabi mereka berkata,

0Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmuyang luas dan tubuh yang perkasa.0 Allah memberi pemerintahan kepada siapa yang

dikehendaki/Nya. &an Allah Maha !uas pemberian/Nya lagi Maha Mengetahui. @6=9

&an Nabi mereka mengatakan kepada mereka, 0Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja

ialah kembalinya tabout kepadamu di dalamnya terdapat ketenangan dari 1uhanmu dansisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga (arun tabout itu diba"a oleh malaikat.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang

 beriman. @6>9 Maka tatkala 1halout ke luar memba"a tenteranya ia berkata,0Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Maka siapa di antara kamu

meminum airnya bukanlah ia pengikutku. &an barangsiapa tidak merasakan airnya

ke*uali orang yang hanya men*iduk se*iduk tangan maka ia adalah pengikutku.0)emudian mereka meminumnnya terke*uali beberapa orang di antara mereka. Maka

tatkala 1halout dan orang/orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai

itu orang/orang yang telah minum berkata, 01ak ada kesanggupan kami pada hari ini

untuk mela"an 2alout dan tenteranya.0 Hrang/orang yang menyakini bah"a mereka akan

Page 56: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 56/57

menemui jalan Allah berkata, 0Berpa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat

mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah berserta orang/orang

yang sabar. @:?9 tatkala 2alout dan tenteranya telah nampak oleh mereka mereka pun berdoa, 0#a 1uhan kami tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kukuhkanlah

 pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang/orang ka%ir.0 @:79 Mereka 3tentera

1halout5 mengalahkan tentera 2alout dengan izin Allah dan 3dalam peperangan itu5 &audmembunuh 2alout kemudian Allah memberikan kepadanya 3&aud5 pemerintahan dan

hikmah 3sesudah meninggalkan 1halout5 serta Allah mengajarkan kepadanya apa yang

dikehendaki/Nya.0 3 Al/Ba$arah , @6; 9 @:7 5

+atatan tambahan

 Nabi Musa "a%at pada usia 7:? tahun di atas sebuah bukit bernama 0Nabu0 di mana ia

diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanah su*i yang dijanjikan 3-alestin5 namun tidak sampai memasukinya.

&iposkan oleh danissha ᄃ  di 7<,:; ᄃ 

2 komentar:

(erdy ᄃ mengatakan...

 butuh "ktu pnjang untuk mmba*a'y sngat brmakna sL *rita'y jdi lbih ingin mmba*a kisah0 yg lain

8 Noember @?7? 7?,:7 ᄃ 

A)albuadi ᄃ mengatakan...sebuah i'tibar yang bagus sebanding dengan "aktu yang dibutuhkan untuk memba*anya...

78 2anuari @?7@ 7:,7? ᄃ 

-oskan )omentar ᄃ

-osting !ebih Baru ᄃ -osting !ama ᄃ Beranda ᄃ

!angganan, -oskan )omentar AtomGᄃ

eb kisah@:nabi.blogspot.*om

 

Arsip Blog

O ᄃ @??< ᄃ@:GO ᄃ &esember ᄃ@:GMJ)A&&IMA( ᄃ

 NABI A&AM ASᄃ

 NABI I&RIS AS ᄃ

 NABI NJ( AS ᄃ

 NABI (JJ& AS ᄃ

Page 57: Nabi Musa As

7/25/2019 Nabi Musa As

http://slidepdf.com/reader/full/nabi-musa-as 57/57

 NABI S(H!C( AS ᄃ

 NABI IBRA(IM AS ᄃ

 NABI ISMAI! AS ᄃ

 NABI !J1( AS ᄃ

 NABI IS(A AS ᄃ

 NABI #A')JB AS ᄃ

 NABI #JSJF AS ᄃ

 NABI S#J'AIB AS ᄃ

 NABI A##JB AS ᄃ

 NABI &J!)IF!I AS ᄃ

 NABI MJSA AS ᄃ

 NABI (ARJN AS ᄃ

 NABI &AJ& AS ᄃ

 NABI SJ!AIMAN AS ᄃ

 NABI I!#AS AS ᄃ

 NABI I!#ASA' AS ᄃ

 NABI #JNJS AS ᄃ

 NABI A)ARIA AS P NABI #A(#A AS ᄃ

 NABI ISA AS ᄃ

 NABI MJ(AMMA& SA ᄃ

 

Mengenai Saya

danissha ᄃ

!ihat pro%il lengkapku ᄃ 

ᄃ