om awignam astu nama sidem(edited 24-7-09)

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2015

193 views

Category:

Documents

43 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

OM AWIGNAM ASTU NAMA SIDEM ITI TINGKAHING WEDA PARIKRAMAI. PANGAWIT 1 Mekampuh 2. Mesabuk 3. Waseh Pada 4. Waseh Asta 5. Tak Muhmuh 6. Masila Denapeded 7. Ungkab Sangwanta 8. Pehening Budhi Om, Ang, Siwa Stiti Ya Namah Swaha Ong, Tang, Mahadewa Ya Namah Swaha (Wastra) Ong, Ung, Wisnu Ya Namah Swaha Ong, Ang, Kang Kasolkaya Iswara Ya Namah Swaha Ong, Hrah Pat Astra Ya Namah Ong, Ung, Pat Astra Ye Namah Ong, Ang, Prasada Stiti Sarira, Siwa Suci Nirmala Ong, Ing, Iswara Pretista Jnana Lila Ya Namah Swaha Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah Ong, Atma Tatwatma Sudamem Swaha Ong, Ong, Ksama Sampurna Ya Namah Swaha Ong, Sri Pasupataye Ong Pat Ong Gring Wosat Ya Namah II. PETANGANAN 9. Petanganan Ong, Ong Hrah Pat Astra Ya Namah Swaha Ong, Atma Tatwatma Sudamem Swaha Ong, Ang, Ksama Sampurna Ya Namah Swaha Naracaastra Bang Netra, Bang Netrastra 10. Karo Sodana Tangan Tengen Mreta Mudra, Wreda Ya Mudra Ya Namah Ong, Ing Namah Ong, Tang Namah Ong, Ang Namah Ong, Bang Namah Malih Ring Kiwa Ong, Sang Namah Ong, Ang, Hreda Ye Namah Ong, Reng, Koya Sirase Ye Namah Ong, Bur, Bwah, Swah, Swari Jualini Sika Ye Namah Ong, Hrung Kawaca Ya Namah Bang Netra, Bang Netra (2x) Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah Ong, Hrang-hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah Ong, Cong Candi Ya Namah Anggusta Tarjini Madyamika Kanista Anamika Anggusta Madyamika Anamika Kanista Lelepaning Tangan 2 Tarjini

11. Sembah Akna 12. Buang Sekar

2

Kroda Desa 13. Takepakena Tanganta Tengen 14. Mretha Mudra 15. Usap Sarwa Angga Kabeh Semalih Tri Wantu

Ong, Sadya Ya Namah. (Mang Lukuraken Naweng Siwa Dwara) Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Mertha Mudra Ye Namah Ong, Hrung Kawaca Ya Namah Ong, Sanidya Ye namah Ong, Agni Rodra Ya Namah Ong, Sryam Bawantu Ong, Purnam Bawantu Ong, Sukam Bawantu Ong, Ang, Namah (Isep Bayunta) Ong, Ung, Namah (Wijil saking irung kiwa) Ong, Mang, Namah (Tehen sakawasa, medal irung kalih) Ong, Ing, Iswara Ya Namah Ong, Tang, Tat Purusa Ya Namah Ong, Ang, Agora Ya Namah Ong, Bang, Bamadewa Ya Namah Ong, Sang, Sadya Ya Namah Ong, Ang, Hredaye Ya Namah Ong, Hrang, Kaya Sirase Ya Namah Ong, Bur, Bwah, Sware Jwalini Sikaya Ong, Hrung, Kawaca Ye Namah Ong, Bang Netra, Bang Netra Ya Namah Ong, Ung, Rah Pat Astra Ye Namah Ong, Ong, Siwa Tatwa Ya Namah Ong, Aong, Wadya Tattwa Ya Namah Ong,Ong, Atma Tattwa Ya Namah Om, Ong, Anantasana Ya Namah

16. Prana Yama

Bang Warna Ireng Warna Sweta Warna

17. Siwi Krana

18. Tumut Siwa Angga

Hati, Hredi KesagraTungtung rambut

Punuk Netra 2 Karna 2 Sirah Rahi Hredi

19. Tri Tattwa

3

III. MULAI MEKARYA TIRTA 20. Nyasa Sang Hyang Catur Heswarya. Ring Paduning Anantasana Ong, Reng Darma Ya Singarupa Ya Sweta Warna Ya Namah Ong, Reng Jnana Ya Singarupa Ya Rakta Warna Ya Namah Ong, Reng, Weragya Ya Singarupa ya Pita Warna Ya Namah Ong, Leng, Erswarya Ya Singarupa Ya Krena Warna Ya Namah Om, Ong, Padmasana Ya Namah Om, Ong, Padma Hredaya Ya Namah Her (Idep Sang Hyang Padmasana Tumumpang Ring Sang Hyang Catur Eswarya Tumumpanging Anantasana) 21. Nyasa Swara Ong. Ang, Ang Namah Wianjana Ong, Ing, Ing Namah Ong, Ung, Ung Namah Ong, Reng, Reng Namah Ong, Leng, Leng Namah Obg, Eng, Heng Namah Ong, Ong, Ong Namah Ong, Ang, Ah Namah Swara Kajro Ong, Kang, Kang, Gang Namah Ong, Gang, Ngang, Cang, Namah Ong, Cang, Jang, Sang Namah Ong, Nyang, Dang, Dang Namah Ong, Dang, Dang, Nang Namah Ong, Tang, Tang, Dang Namah Ong, Dang, Nang, Dhang Namah 22. Pasang Yaralawa Ring Jro Kuta Ong, Yang, Bang, Bang Namah Ong, Mang Namah Ong, Yang Namah Ong, Rang Namah Ong, Lang Namah Ong, Wang Namah Ong, Sang Namah Ong, Shang Namah Ong, Sang Namah Ong, Ang, Ah Namah (Ijroning Gili-gili) Ong, Rang Dipta Ya Namah Pur Gneya Dha Ne Dla Ma Uu Her Pur Gneya Da Ne Dha Wa Uu Her Pur Gne Da Ne Pa Ba Uu Her Pur Wa Ne Reng Dharma Gne

Tumut Sang Hyang

4

Nawasakti (Nyasa Ring Dalem Mula)

Ong, Ring Suksma Ye Namah Ong, Rung Jaya Ye Namah Ong, Rung Badra Ya Namah Ong, Reng Wimala Ya Namah Ong, Reng Wibuta Ye Namah Ong, Rong Amoga Ye Namah Ong, Rong Widyuta Ye Namah Ong, Ang, Sarwa Tumukin Ye Namah (Ring Jroning Gili-Gili, Slaning Ersanya muang Utama) Ong, Ang, Kang Kasolkaya Isana Ya Namah (Ring Jroning Gili-Gili Muang Ersanya) Ong, Ang, Kang Kasolkaya Tat Purusa Ya Namah Ong, Ang, Kang Kasolkaya Agora Ya Namah Ong, Ang, Kang Kasolkaya Bamadewa Ya Namah Ong, Ang, Kang Kosolkaya Sadya Ye Namah

Gneya Da Ne Pa Wa Un Her

23. Brahma Angga Nyasa

Pur Da Un Pa Gneya Her Ne Wa Ring Jroning Nyapit Ring Tungtas Asta da Pur Da Uu Pa Pur Da Wa Uu

Tumut Sang Hyang Siwangga Nyasa

Ong, Ang Hredaya Ye Namah Ong, Reng Kaya Sirase Ya Namah Ong, Bur, Bwah, Sware Jwalini Sikaye Namah Ong, Hrung Kawaca Ye Namah Ong, Bang Netra Ya Namah (2x) Ong, Ung, Hrah Pat Astra Ya Namah

24. Tumut Sang Hyang Pitra Catur Desa

Ong, Ang Sarwa dewya Byonamah Swaha Ong, Ang Rsi Byonamah Swaha Ong, Ang Pitra Byonamah Swaha Ong, Ang Saraswatye Namah Swaha Ong, Ang Sukle Ya Namah Swaha Ong, Ang Baktye Ya Namah Swaha Ong, Ang Kresnye Ya Namah Swaha Ong, Ang Jambikaye Ya Namah swaha

Tumut Sang Hyang Catur Sandya

Garba Jro Tumut Sang Hyang Somandya Warana,

Ong, Ang Kang Kasolya Siwa Garda Hredaya Namah Ong, Sang Soma Ya Namah Ong, Bang Buda Ya Namah Put Da

5

Asta Graha Ngarunira Waneh

Ong, Bang Bargawa Ya Namah Ong, Wrang Wreaspati Ya Namah Ong, Ang Anggara Ya Namah Ong, Sang Saniscara Ya Namah Ong, Rang Ralawe Ya Namah Ong, Kang Ketaweye Ya Namah Ong, Mang Namah Ong, Ung Namah Ong, Ang Namah Ong, Ang Bramani Ya Namah Ong, Ung Wisnu Ye Namah Ong, Ang Iswara Ya Namah Om, Ong Dewa Pretista Ya Namah Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah Ong, Ang Lang kasolkaya Anamah Ong, Gring Kssama Kerana Ya Namah

Uu Pa Gneye Ne Wa Her

Muah Tryaksara Mantra 25. Sang Hyang Tri Semaya Insoring Madya Muang Ing Luhur Dewa Pretista Kuta Mantra Udakanjali

26. Pang Padya

Ong, Pang Padnya Ya Namah Ong, Ang Arga Dwaya Namah (2x) Ong, Jang Jiwa Suda Ya Namah (2x) Ong, Cang Camani Ya Namah Ong, Gring Siwa Griwa Ya Namah Ong, Sri Gandi Mrete Byukumkumara Wija, Puspadanta Regeni Dupem, Samarpayami Regeni Dipem, Samarpayami Ang Kang Kasolkaya Iswara Ya Namah Swaha Sangkepi, Petanganan Ong Hrang-Hring Sah Parama Siwa Merta Ya Namah

Wasuk suka Wasuh tangen Kemuh Kejames Sri Gande

27. Tulisi Kang We Dening Wel Mingmang Utpeti

Ong, Ii, Ba, Sa, Ta, Aa, Ong, Ya, Na, Ma, Si, Wa Ong, Mang, Ung, Ang, Namah

Dewa Mantra Kuta Mantra

Om, Ong Dewa Pratista Ya Namah Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Ditya Ya Namah

6

Stiti

Ong, Sa, Ba, Ta, Aa, Ii Ong, Na, Ma, Si, Wa, Ya Ong, Ang, Ung, Mang, Namah Sri Gande, Sangkepi, Petanganan Ong, Hrang Hring Sah Parama Siwa Mretha Mudra Ya Namah Ong, Gangga Dewi Maha Purnem Gangga Selanca Medini Gangga Kalasa Sang Yuktem Gangga Dewi Namostute Ong, Sri Gangga Maha Dewi Anyuksana mretam jiwani Ong Karaksara Buwanem Paya Mretha Manokarem Utpeti Kasura sanca Utpeti Tawa Ajorasca Utpeti Saba Itanca Utpeti Wah Sri Wainam Kalpika Lebok ring suamba

28. Tanembah Mretha Mudra Sadana 29. Muah Mantra

IV. NGANGGE GENTA 30. Ngaskara Ganta Ukupi Ong Karem Sada Siwa Stem Jagatnata Hitangkarem Abi Wada Wada Niyam Ganta Sabda Prakasyate Ganta Sabda Maha Srestem Ong Karem Pari Kirtitah Candrarda Windu Nadantem Spulingga Siwa Tatwanca Ong, Gentayur Pujyate Dewah Abawa-Bawa Karmesu Warada Sabda Sandeyah Warem Sidi Nirsangsayah Pentil Kang Genta Ong, Kang Kasol Kaya Ya Namah Swaha

7

Ping 3 Sangkepi Petanganan

31. Ngaksama

Ong , Ksama Swamem Mahadewa Sarwa Prami Hitangkarem Mamoca Sarwa Papebyah Palaya Swa Sada Siwa Papoham Papa Karmahem Papatme Papa Sambawah Trahimam Sarwa Papebyo Kenacidma Karaksamtu Ksantawya Kayiko Dosah Ksantawya Waciko Mama Ksantawya Manaso Dosah Tat Pramadat Ksama Swamem Inaksarem Inapadem Ina Mantrem Tatwe Wanca Ina Bakti Ina Wredi Sada Siwa Namostute

8

Ong, Mantra Inam Krya Inam Bakti Inam Maheswarah Tat Pujitem Mahadewem 32. Apsudewa Paripurnam Tad Astume Ong, Apsudewo Pawitrani Gangga Dewi Namostute Sarwa Klesa Winosanem Toyenem Parisudyate Sarwa Papa Wina Sanem Sarwa Roga Wimocane Sarwa Klesa Wina Sanem 33. Pancaksara Sarwa Boga Mawa Pnuyat Ong, Pancaksara Maha Tirtem Pawitram Papa Nesanem Papa Koti Sahasrani Agadem Bawet Sagarem Ong, Sri Kare Sapawut Kare Roga Dosa Winasanem Siwa Roga Mahayaste Mantre Manah Papa Kelah Sindyang Tri Sandya Sapala Sekala Mala Malahar Siwa Merta Mangalanca Nandi Nandem Nama Siwaya Puter Tang We Ider Ong, Bur, Bwah, Swah Swaha Gangga, Ya Tirtha Tengen 34. Ngaskara We Pawitrani swaha Sri Gande, Sangkepi, Petanganan Ong, Hrang-Hring Sah Kesmung Ang, Uang, Mang Swasti-Swasti, Ksing-Ksring Ya Wasimana, Ii, Ba, Sa, Ta, Aa, Butih-Butih Bur, Bwah, Swah Swaha

9

Ong, Ang, Ing, Ung, Wyong, Mang, Wyang, Ping, Neng Om, Ong, Ii Akasa Maralawaya Ung, Namo Namah Swaha Om, Ong Arakasa Maralawaya Ung Namo Namah Swaha Dewo Pretista Nareswari Ong, Hrang-Hring Sah Parama Siwa Gangga Ya Namah

10

35. Sapta Gangga

Ong, Ang Gangga Ye Namah Ong, Ang Saraswatye Namah Ong, Ang Sindye Namah Ong, Ang Wipase Ye Namah Ong, Ang Kusikye Namah Ong, Ang Yamuna Ye Namah Ong, Ang Sarayue Ye Namah Ong, Pang Padya Ye Namah Sri Gande, Sangkepi, Petanganan Ong, Ang Namah Ong, Ung Namah Ong, Mang Namah Sangkepi, Petanganan Ong, Ong Parama Siwa Sanyatma Nenamah Ong, Ong Sada Siwa Niskalatma Nenamah Ong, Ong Sada Rudra Atyatma Nenamah Ong, Ong Mahadewa Niratma Nenamah Ong, Mang Iswara Parama Atma Nenamah Ong, Ung Wisnu Antaratma Nenamah Ong, Ang, Brahma Atma Nenamah Ong, Prenamya Baskara Dewyem Sarwa Klesa Winasanem Pranamya Ditya Siwartem Bukti Mukti Wara Pradem Ong, Gangga Saraswati Sindu Wipasa Kosiki Nadhi Yamuna Mahasti Srestah Sarayusra Mahanadi Ong, Gangga Sindu Sar