pgdm---2

Download pgdm---2

Post on 26-Aug-2014

74 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Name Ahmadraza Mathakiya Bhavesh Madhu Bhavin Vadherdiya Bhoomi Trivedi Bhumit Upadhyay Bimal Hadwani ekta tanna Garima Singh Hardik Dasani Harsad Jivani Jalpesh Solgama Jayesh Sherasiya jaykishan fefar jignesh shingala Jitendra Gadoya lokendra. rathore77 Mayank Bhimani parth jasani Pawan Gangwar Pooja Raval Praful Kachhot Pratik Mehta pruthvi bhalodia Rakesh Gadara rupal rathod Sameer Popat Shailsingh Rathore swati chhatbar Swati Solanki Taha Bharmal Yogesh Chaniyara

Given Name Ahmadraza Bhavesh Bhavin Bhoomi Bhumit Bimal Ekta Garima Hardik Harsad Jalpesh Jayesh Jaykishan Jignesh Jitendra lokendra. Mayank Parth Pawan Pooja Praful Pratik Pruthvi Rakesh Rupal Sameer Shailendrasingh Swati Swati Taha Yogesh

Additional Name

Family Name Mathakiya Madhu Vadherdiya Trivedi Upadhyay Hadwani Tanna Singh Dasani Jivani Solgama Sherasiya Fefar Shingala Gadoya rathore77 Bhimani Jasani Gangwar Raval Kachhot Mehta Bhalodia Gadara Rathod Popat Rathore Chhatbar Solanki Bharmal Chaniyara

Yomi Name

Given Name Yomi

Additional Name Yomi

Family Name Yomi

Name Prefix

Name Suffix

Initials

Nickname Short Name Maiden Name

Birthday

Gender Location Billing Information Server Directory Mileage

OccupationHobby

Sensitivity Priority

Subject

Notes Group Membership Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I ::: * My Contacts Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I

E-mail 1 - Type * Home * Home * * Home * Home * Home * Home * * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Other * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home

E-mail 1 - Value ahmedraza.mathakiya@yahoo.com bhavesh.madhu@gmail.com bhavinvadhadiya24@yahoo.com bhoomitrivedi83@yahoo.in bhumitu@yahoo.com bimal00@yahoo.co.in tannaekta09@gmail.com garima11689@gmail.com hardik_67@yahoo.com harshadjivani169@yahoo.com jalpesh_solgama@rediffmail.com jayeshsherasiya@yahoo.in jaykishan016@gmail.com jignesh_shingala24@yahoo.com jitendra.rajkot@gmail.com lokendra.rathore77@gmail.com bhimani.mayank@yahoo.com parth.7leo@gmail.com pawan.online7@gmail.com poojaraval53@yahoo.com prafulkachhot@gmail.com pratik.mehta49@yahoo.com bhalodiapruthvi90@gmail.com rakesh.gadara@yahoo.com rupalrathod55@gmail.com sameerpopat@yahoo.co.in rathoreshailsingh@gmail.com chhatbarswati@gmail.com swatisolanki26@ymail.com bharmaltaha@yahoo.com yogeshchaniyara@hotmail.com

Phone 1 - Type Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile

Phone 1 - Value 2 - Type 2 - Value Phone Phone 9.07E+09 9.73E+09 9.73E+09 9.19E+11 1E+10 9.98E+09 8.14E+09 9.93E+09 9.66E+09 9.72E+09 9.6E+09 9.2E+11 7.57E+09 9.43E+09 9.92E+09 9.43E+09 9.43E+09 9.9E+09 9.73E+09 +918000873996 ::: +919898655338 9.02E+09 9.23E+09 9.71E+09 9.23E+09 9.43E+09 9.19E+11 Work 9.2E+11 9.02E+09 9.97E+09 9.9E+09 9.73E+09

Website 1 - Website 1 - Value Type

Profile

http://www.google.com/profiles/103954552907277874816

Profile Profile

http://www.google.com/profiles/106577706804728774235 http://www.google.com/profiles/111454311039312024456

Profile

http://www.google.com/profiles/116692457701117788000

19898655338 Profile Profile Profile Profile http://www.google.com/profiles/114006924179265884998 http://www.google.com/profiles/106752061387089122204 http://www.google.com/profiles/118209847470854106129 http://www.google.com/profiles/110342255611330333375