rambynas

Download Rambynas

Post on 11-Feb-2017

202 views

Category:

Career

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Slide 1

SukrVilniaus ruio pradins mokyklos 3c klass mokinUrt Kaminskait2014-11-28

RAMBYNAS

Rambyno regioninis parkas, vienas i maiausi Lietuvoje.

Rambynas vadinamas kalnu, taiau per kelias gritis, sukeltas Nemuno srovs, didesn kalno (piliakalnio) dalis pradingo vandenyse, pats Rambynas iandien suvokiamas kaip tam tikra apaugusi miku auktuma.

Rambynas viena garsiausi pagonybs laik ventovi, kur ms proseneliai garbino savo dievus. Didij dal senojo Rambyno kalno po keletos grii (1835,1878,1928 m.) nusine Nemuno srov. Ilikusios pakilumos auktis nuo jros lygio- 46 metrai.

Rambynas skalvi genties ventviet, vliau taps lietuvybs puoseljimo simboliu. Dl savo ikilios istorijos apipintas legendomis ir padavimais. Nuo Rambyno kalno atsiveria spdingi Nemuno vingiai, Maosios Lietuvos vaizdai su Tils ir Ragains miest panoramomis (dabar Kaliningrado sritis). Ant Rambyno kalno yra buvs auk akmuo, greiiausia, paios gamtos atridentas.

ISTORIJA Populiarumu ir istorine praeitimi Rambynas prilygsta svarbiausiems Lietuvos istorijos, gamtos paminklams, tokiems, kaip Gedimino kalnas Vilniuje, atrijos kalnas emaitijoje ir pan. Rambyno vardas pirm kart pamintas 1394 m. Kryiuoi kelio apraymuose minima, jog prie Rambyno yra ventasis mikas. Rambyno kalnas nuo seno baltams turjo sakralin reikm. Svarbiausiu ventviets simboliu buvo auk akmuo. Nuo t laik skland kalbos apie garsi Ramigs pil, stovjusi ant Rambyno kalno, ir apie nesuskaiiuojamus lobius, pakastus Rambyno kalno papdje. Kai kiekvienas mogus suskaiiuoja laipt kiek, skaiius visada skirtingas arba yra pametamas.

LEGENDOSventasis kalnas apipintas legendomis ir padavimais. Pasak j, kaln laimino ir saugojo pats dievas Perknas ir deiv Laima.Pasak legendos, vienas malnininkas ventj akmen iniekino, todl dievas Perknas net tris kartus yra trenks Rambyn ir j Nemuno bangas nugriovs. Vliau mons patys aukur pastat ir vent ugn jame puoseljo. 2011 m. ant kalno pastatytas naujas aukuras. Rambyno kalno auktis vir jros lygio yra 46 metrai. Aukiausioje kalno vietoje yra apvalgos aiktel ir laiptai nulipti, o greta rengti laiptai patogs ulipti.

LEGENDOSNe viena legenda byloja apie ant Rambyno kakada buvus auk akmen. Taiau visos jos sako, kad laim tol nepaliksianti io krato, kol akmuo stovs ir kalnas po juo. O jeigu kokio svetimalio ranka idrs prisiliesti prie io akmens, prasmegsis kalnas Nemuno gelmse. Legenda sako, kad vokietis varcas i Bardin kaimo, iekodamas savo pastatytiems malnams girn, suskalds ventj aukuro akmen. Nuo to laiko ukeikimas ms pildytis kalnas pradjo smegti Nemun. I ties, 1811 m. akmuo susprogdintas, todl iki ms dien jis neiliko. Yra inoma, kad viena jo nuolau iki Antrojo pasaulinio karo saugota Karaliauiaus muziejuje.

Rambyno kalno senasis ,,Aukuras

Aukuras aukojimui ir kitoms kulto apeigoms skirtas akmuo arba ems kauburys. Jame buvo krenama aminoji ugnis ir aukojamos aukos, apeiginis grimas, smilkomos kvapiosios ols.Rambyno kalno naujasis ,,Aukuras

JONINSi vieta garsi ir nuo XIX (19) amiaus pabaigos veniamomis Joninmis. Tuomet viesuoli Vydno, M. Jankaus - organizuojama vent buvo ypa pakylta ir persmelkta vis dar gyva pagonika dvasia.

JONINS

RAMBYNO KALNASNors mons Rambyno kaln vairiais mediais apsodino, jis ir toliau tebegriva, o pavasariais itvin Nemuno vandenys kasmet grasina pasiglemti vis didesn dal kalno ir nuplukdyti marias.

GANDR KOLONIJA Bitn puynlyje yra garsi gandr kolonija: puyse kompaktikai isidst 23 baltj gandr lizdai. Tai didiausia natrali i pauki kolonija ne tik Lietuvoje, bet ir Ryt Baltijos regione. Toks bendruomeninis gyvenimo bdas gandrams visikai nebdingas, taiau iame puyne jie gyvena lyg viena eima.

GANDR KOLONIJA

Prajo imtmeiai nuo t laik, kai Rambynas klestjo kaip senojo lietuvi tikjimo ventov. Daug vandens Nemunu nutekjo, o mons vis traukia ir traukia vent kaln kas puikiu kratovaizdiu pasigrti, kas ramybs, o kas dvasios stiprybs pasisemti. Amiams iliko ta nepaaikinama ir mistika Rambyno kalno trauka Gal pavirt aukso luitais malnininko varco suskaldyto aukuro akmenys dar ir dabar adina moni vaizduot, o gal kalno papdje augusios imtamets Laimos liepos atminimas ir skalvi dvasia aplankyti senj ventviet traukia?

Ai u dmes