Rudhiprayog Ane Kahevat Sangrah - Gujarati

Download Rudhiprayog Ane Kahevat Sangrah - Gujarati

Post on 13-May-2017

214 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

fifi flfl flF_fifl1998w fi _w: {w2010RUDHIPRAYOG ANE KAHEVAT SANGRAHby Director of LanguagesGujarat State, Gandhinagar.ISBN :w fi _ fifi flfl flF_fifl (fl)fi - 382010 Tk 1992 Tk 2010_ w. fifi flfl flF_fifl (fl)fl tMtrftuftne{tk, yue q s ee rtt {tu, nex tuftutu ntu,tuftu {txu ntu yu tuftu tht [ttu ntu tu tufttt s htsttt ntue uEyu.tkeSyu ytnqof fnuwk fu, Mhtse ttt {t]ttt s ntue uEyu. {tstuyt{tk ytu {te tuu nextu teth Au yue yuu ywqrfhte ntu tu { nex tuftue ttt{tk s ttu uEyu. htsttt tuftu{S fu yue w ntut ttu tnrsf-h yu M ntue xu. yteMttrft tt{tk fnutu yu YrZtututu Vttu y{q Au.wshte ttt{tk YrZtutu yu fnututu yto ttutu ftu t tftytutew ntu. wshte ttt{tk 90 to quo 190h{tk e s{uShtS eeu fnu{tt t 1 yu h ith fhttu Mw t ftuontu. e s{uS ee the nt. wshte ttt ut u{t fthu yu{ue{tr[Y fnu{tt t{tu yt kn ith ftuo, hkw uf nh Whtkfnututu yt kn r tt u nutk yu{wk yt twk. yu{tk {twe yuyu{t r{t e SStE uMS r{Mteyu yu{wk ytwO yqhwk fto qhwk fwO yufnu{tt t-1,h r fto. yu{tk ftthe {tu tuXeu fnutuyte Au, ttu urue tttytutk yhtu yttk Au. ft{u r[theyutu wshte{tk ti t{ M. t{wtE zttttE {nutyu wshte fnututukn ftr ftuo. u{t nutk {ou tutt ftu{tk fnutu hsq fhe Au.Aut u tft{tk fnututk fttftu yut {t etoftt u kttu, yufMt{e etoS (qto{t r]t {trne rt{f, ztuht hts) yu eke thtt {to tht r fhtt Au. yt{tk fnu fttftu hrf heurYttk Au. e srwyu th nttwk [ezwk yu uh nttwk e yuku {tttk nuX fw [th wMftytu ftr fhe Au. Ttu{kz{tk tuwshte fnututu tu Au. yt Whtk yte fnutu t{u yuf kne{e yqtnu rtue tht yu eu yuf kn e yttht{ e[k tn3hr[ wshte fnukn t{u y{ttte Mkw trnof ftto thtftr tt Au. e wuht fthteyu fAe fnutu t{u kn r ftuo Au.ytt AqxtAtt ttu t tt hkw wshte{tk YrZtu yu fnutu ruyuf y wkfr ft twk nwk ute, tttrt{f f[uhe {thVu hfthuturf tttytutu rft yu yttus tust nuX yt kt ftr ftuo Au.turf tttytut rfte rt{tk wsht hfth, wsht hteh[t tE u {te e hne Au. ttt-rftt tutu tttrt{ff[uhe {thVu yufr tustytu y{{tk {qft{tk yte Au yu trn rhtsue ttt-trnwk ft{ fhe yuf kMttytuu nt Whtk ktk ftutu,k[tu tt yL fttu nth tztk Au. yu{tk rttte nexe ftu,{nut yu {nut f] wshte - ykuS ftu kt 1 yu h, ]n nexeftu, wshte ttt-rh[, wshte ttte uze : r{tu yu tetortf ytfth tBtk Au. wshte wrrt tutu u {qt tttkfttu r fhttk Au.Mttrf heu yutu tt fu YrZtutu yu fnutue hfthe t{tke sYh ? etkZt {qt{tk s tt hnut {wt, Xhttu, ttu, rhttu futU{tk ytt tttfe fu trnf tutu fuxt yku tse fu Wtue ?yt, tufht{tk tufttt htstttwk Mtt t{e Au. ytte wshte ttttuyt tufthtu tuftr{w nex{tk rtu tu htsttt w {] u. zt{q te hnue tuftne{tk hts]ntuwk zuh tuf]n{tk Ytkh fht{tk te,r[th yu o q {ntu t su Au. ute te yu r[th Wh yh tzthtk YrZtutu yu fnutut ytt kne t {te tuxhte ne. yt tfztu Atk uxtu y yu rrrY knthk{tk stwk u{, rfe yu rMhe hnut htstttt tn{tkht, tnrsft yu ret tt{tk [qkxtut tuf-rrrytu,nexftoytu, yrftheytu yu f{o[theytuu q Wtue whth tu. rrutu{tkte [qkxtE ytt tufrrrytuu {nku tuftue ttu tse heu stuftue{tk fhu Au. yttte htstttwk tu {sq u Au yu thth4u Au. yttte tuftutk tu tuttk {ehu swMtqof fhe fu utkytusqo tu.yt kn ith fht{tk tttrt{f f[uhetk ktu yrfthe e{etuttnu r. uhe yu ktu-ttyu thu [exqof ft{ehe fheyt ft ith fht{tk e nt fhe. tht rt ht{oftu t. hrttk. tf yu e fitt . ueyu yufuyuf YrZtu yu fnu te,u yku [[to fhe yt ftu y yu Wtue tt su rctqofrh{ WXttu u Ltu tt Au. yu{t nfthte s yt kn ytxtue e tu Au. u tit nfthe f]ttqof tU utk ytk ywwk Awk.quxe ftrt t. rtuet. 19/3/92 tttrt{ftkeh5htsttt{tk s eyu,w, h, M wshte eyu.f[uhe {u htsttt{tk s tueyu,htsttt{tk s eyu.tuftr{w nex{tk stwk ft{ste ttt{tk s [tu yu sYhe Au.tt t tt t[t.w uzetu ytn tortf teyu.6YrZtu yu fnukn x tt Authu YrZtu yu fnu ru fkEf fnuwk Wr[tu.wshte{tk YrZtu yu fnukn uytuAt ntu hkw yu{t ru twk Au wk.tnthu [tux yu {{ot{e tt{tkYrZtu yu fnutuwk t yL Au.YrZtu yu fnu tu, t. k wffnu Au u{, tttwk huwk Au; wk khtuwkznt Au. fre W{tkfh uet tu{tk fneyutu, fnu tu tuffrte wk Au fnuyuxu fnut, fnue t, ft, tuftu. ytWut [tuxth et ttu, ttottu{tktefnutu yu YrZtutu sL{u Au. zt. tuettkzuht fnu Au u{, fnutu t{trsf rhMtryu [r {tLtytu{tkte WTu Au. {ofnu ru tUu Au : hkhtte tuftu{tk fnutwkytuwk tuY, tkY t. rttu, zttt{ttu, ywe {ttu su [ fne t u Aufnu.YrZtu yu fnu yuxu wk qkxtuwkttt tuwk znt; ywq te, to{fywtuwk Mef] tw ft. kMf]{tk uuttt tht xuwk yw-e ftwk Au.frft ot nu{[kt[tu o t u fnuuSkthe yt[th-krnttu th fne Au.yurhMxtuxu yuu tttk kzuhtu{tkte ee ftZutxwfzt hefu ytute Au, tu rzhteyu uuznttu fxftu fnu Au. ftirxt ytot{tkYrZtutu yufnutu rufkEf...7fnuu ftuztytuu Wfue fq k[e fne Au.urhu yut yuf tuux{tk fnuu {toq[fMk fne Au tu xuru yuu ettkze Yuytute Au. e hnht rurxtyu fnuurr{hu rthe tur fne Au, tu Lntttuyuu rfhtr hefu ytute Au. yu{o fnuAu u {tu, fnu yuxu yuf {te{q[ft yu twk znt. yue h[t{tktuf-yw, tuf-ytuf yu tuf-znttuVttu Au. t[t yto{tk YrZtu yu fnu yutufte Au.[e rtu tirf nth{tk rr{wktn Au yu{ YrZtu yu fnu s{ts{tkZ ut r[tht rr{wk, kMfthwk tetn Au.yuf yhe tuftu Au fu, rtwktus su{ qwk, u{ fnu rte ttt qe.huf ttt{tk fnutute u{tk t xu Auyu ttttu i { Au.fnutk Y-ytfth ru t { uoAu. ytuAt{tk ytuAt tu{tk thtuth ytowk hwkyu yue rrt Au. xqkft-t yu yutu yt{tAu. yu tuf-ywe yr Au; tuf-{tLtwk {tt Au. t yuwk tt tiko Auu{ ytot yuwk ytkh tiko Au. yu{tk tu tuftw{qf W uu twk tu Auyu utte hkhtt ttti{tk W{uhtu ttAu. fk[e su{ fnuu ftx ttu te,yt, ktkrft{tk yu tk fuh th fhes hnu Au.8fnue su{ YrZtuwk tut tuf-yw s Au. ute ku{tk tB wk Au, tu uttu hkw ht yutu Au. [ewk yuwk yuf rr t e Au. YrZtu{tkfnu sutu s ttrf ytotu hftu ntutu sYheAu. yt{ Atk h[te yu r[thtk, fnut{tL heu Mkt fttu tx th fhu Au, thuYrZtu ft {qn{tk tttte su{ qkttE Au. fnuwk MY t ktutu{tk yuwk yuhnu Au, thu YrZtutk ft, , [, uhuko {tu rho t{u Au. fnu yuf MktW Au; thu YrZtu Wtu yk Au yuWu ytu ytu Au. fnu qtt{f ntuAu, Atk tk qttu fnutu e ftk te. fnuer{tthe tke{tk qtt{f e tttutttufnthtu r[tuz ntu Au. ytt rht{ufnutu tufSu [Ze Au; thu qttu kyu tuteytu qhtk er{ hne Au.wsht {Le Au. yuu e tttytu,e kMf]rytu, tk kttu, tk kttu, tLt- tt tuou tutt rt nit{tk{ttk Au. yhe, Vthe, tuxwoe, ykuS, uL[yu yL the turf tttytue yhyuu ee Au. yuxu wshtwk YrZtu yufnu q {] Au yu Atk f{eu eMt{e eto (qto{t e h{utt ti{ztuht htt {trnert{f, 190) utUu Au fu wshte{tk fnukntu nth zthnut Au, hkw ftuEt u yth htt rtfnuwk zu Au fu yu{tktu yufu rwh:h yu sht9 qottu ttu fhe fu u{ te. Aut sut-ut knu te to tE tk Au. Aewshte thu rt e Au yuxu fnutututo kn ttu tu sYhe Au.ttuztu { ttk wrtht utuefnututu okn ykuS{tk nth ztu Au. u{tkrnLe, kte, {htXe, uhu rnLe turftttytuu Mtt Au. Mtt te yuf{ttwshteu yu Atk wshtwk fnu e ftuEu{wftu ytuAwk Qhu u{ te; tu Ae yt fkftut{tk th ue Au ? yt kt yt rt{tk yufr{ t Au.fnutu uwk kMfth Au. s{twkr Au. yut Mte thtee Au.fnutu{tk ytu uE feyu Aeyu fu tiw krrr Au : t, trt, {w{t, {tu[e,tk[e, wnth, wtth, tue, E, ue, sr,tuht, the, tu, fqht, uztk, rt, t,tuzt, ht, hkf, wt, ftue, htz, uzq,t-qkzt, u-ueytu, ti ftuE tute trfnu{tk fne Au. yu{tk Lt-tue trtuh fxtt sYh ntu Au, yu nk{ut {{totu ntuAu. sht zk rttu ntu Au yu yufkhu su u{e yu tMrf ntu Au. ytefnutu{tk wLe zntu ytfth tuo Au yu yLuneu, ttu tutt ru neu {eXe ureethe tuftt e Au.fnutu ftuu fhe, ftuu e, ftu tuwk ue te. {txu s fnutu ue su{ ytihwtu Au.10u ttuzt{tk wk wk fne Au. yu ywtu yfoAu. fnu yu ywwk kt Au. yu ww{tk w{t Au. u yt{stt Su s Muo Au yuuu WL tt {] fht {tu Au. fnu Whtet zntwk {t efu Au. ttttu tu{tse Mtt yu eS e ttu fnutu{tkte{u Au. wshte ttt{tk YrZtutu yu fnututtto kne tkt {te sYh hte ne.hfthe turf tttytut rfte yttustust nuX yt kn ftr tE httu Au yu yutht hfthe {ts-ft-tttrfte tust{tkyuf e t tt Au utu ytk Au.quxe ftrt t. rtue19-3-92 tttrt{ftkeh.11{tUtu kMfththtuYrZtutu yu fnutu yttu {tUtu kMfththtu Au. ftuE fu {qqnut {q ytou u ut rr fu ttrf yto{tk httk YZ tE stu ntuAu yuu YrZtu fnu Au. fnu yuxu ywt r[tuzY, tkY fu qtt{f[e W. YrZtu tttu r[tt{f, [tuxqo yu tf tt{tk{ntu t su Au. yu s ft{ fnu fhu Au.fnu, tktrhf znt fu ertu w{tte u [tuxtte hsq fhu Au.YrZtu yqo ytottu {qn ntu Au; fnu {tuxu tu Mkt tYuytu Au. ttrf yto{tk tuwk yu fnu {txu yrto t te, thuYrZtu {txu tu yu {qq Au. fnuwk {qq yu Au fu yu ywsLxt, k fu eft oY [tux W ntu Au yu tkYu fu ftft{toYu tu Au. fnuwk MY t kutu{tk yuwk yu hnu Au. thuYrZtutk ft, r, [ uhu ko {ws t Au.YrZtutu yu fnututu wtu Wtu tttu [tux, {{oue yu tu Au. fuxef th yt ku{tkte yuft Wtute ft kt Atkyuxwk tu {t{f u Au fu otu{tk, [th{tk, wku{tk the yh tt{tk yuq ttof e hnu Au.ytt YrZtutu yu yte fnutu{tk s{ttt yt[thr[th, y{wf{tLtytu, herhts, t{trsf nth uhuwk r zwk ntu Au. yttS yu {tst rr rttu yu{tk fut fut Y Eu ytu Au yu ut suwkAu. fw{wk tz teyu u{ u{tk f]ru rt te Au. uX {xeu ttuhtwk{tk ttrf ttrftu rt ttE Au. tke {qXe te{tk hehtyu rt tttu Au. fqt{tk ntu tu ntzt{tk ytu{tk ytt{tsnthu rt tttu Au. rtyu swk, sk swk, tzu Vhtswk, tuxu swk yt e fnutu {te tu rt teu h[tE Au yu ttu yuf te yu{tkte {trne {u Au fu ytu yt yku yttrt{tk sYe Mtt tuXe t ntut. sY swk{tktu sY s q[u Au fu yt Mtt ytu hue t kfo{tk ytt Ae WAee eeAu. YrZtutu yu fnutu yt heu {tsMttt rho{tk {ntut su Au.12thuf frytu yu uftu ytt tutu fhu Au yu su ntzu yu [e esE YrZtu fu fnuwk Y E u Au. ytyu ftwk Au :yt yu ykthtu fqtu,ztu te ftuE {qytu.{rt wtEyu ftwk Au :fkE ttu rhtt{tk y{h ytt AqtE Au.fuxef fnueytu fnu e se ntu Au. swytu :nuuwk w u u to,eswk w u uh efht,teswk w u ftuXeyu h,[tutwk w u wte th.YrZtu fu fnu tute heu tttu tE fu. su{ fu, yufsu ftwk, {u twk yts tu tnutk httkt ntttu [t etu ytwk. yu sVhe [t etu yu tt ttttut ko{tk ywkt e fnu fu yu{u tu kte ewk fu ytsu tu {tht ntttu s Wfttu et {u tu yutuyto Wfttte h{e yttt ytote t Qxtu Xkze [ze se fu {seh{e efe se tt su thuf YrZtu e ste t{t htu Au.fnu yu tufywwk {tq ft Au. u r[thwk ytoq[f qtAu. tuftrnwk yu w MY kMf]rwk {tif Au. u [wk r[hk MVwAu. ese qfu qfu u yuf feh U[e t{tk re u, uwk fnu ruAu. fnutk esfth{tk tewk MY y x tE ytu Au,x{x{tu thf rntrhft-ruo fhe Au, t tfzwk hwk tf wkr ee hnu Au.yt fnu kn, ute s {trft yu {t-Rrnte e{tt Au;tut-hkht Au. hrt tk. tf fitt . ue1314YrZtutuyfzt-yfzetu fxtufxetu yz u yz hnuwk (1) htuV{tk u xtxe{tk hnuw k(2) {Ye{tk hnuwky ehtu {qfe ee wyu [twky w{ tE se w tuE uey [ht se t qwky tuzte-[te r[theu tte ft{ fhwky {the se w fu {s se hnuey u[e yrx heu {s the tutewu wft ntuuk[u u{ owkyt ftkfht tt wtu k ttu u; {qoye t nw yte ywk ytkwk tuZzttwk; {qoytu ytut{eh y{sw; ufqVytu w~{ {qo; y{sw; ufqVytu tht {qo; y{sw; ufqVythte twk {h t{eu r {ue; {]wt{wkyth E utu tt E ueyhtE swk txwk tE swk; ze swk; httE swk1ytzt fht uhfthe teyMt tt sqXwk [; tuxtu ttu; tkt yun ttt tuxt ttyrtht t te swky QXtu (1) ht te(2) he [zeytuh hnuwk-zwk {h nutke ntu yue utMtr{tk yte zwkyAtu yAtu ttk fhtk yth fth fhtu; tz fhtk; qhtS htwkys{tu yttu ([qkftwk ntu fu tktu ntu u qh fht)tk[ yteystt{tk ytwk nuh twk; nth zwkystt{tk {qfwk Wtzwk fhwk; r fhwk; nuh fhwkystwk uwk (1) sL{ ttu(2) nth ytwk; nuh{tk zwkyxf k[t tuZtu {tt ; yzu Xtufwk uyxfe hnuwk y{wf h [twkyXu thft tkt we t{t ttyz Atkxt (1) wE {ktte tke uwk; {khwk(2) tu fhwk; yttt{tk hnu yuwktwkyzttu ftZtu Whtk ft{ fhteu Auf stfte uwk; {htu {th {thtu2 YrZtu yu fnu knyzwk tE swk (1) yk wftE swk(2) y{q twkyztu htuxtu tt qhwk; ttu uEyu uxwk;ux qhwkyztu ttu ytuAtu f{ y; Zkzt hwkyzX eto fhtk tk ettuoe tt fheyzktu ttu- thuwk ft{ n ttk we ftuEu thuttu-ttu ue hnuwk; t{tu ttuyrz xw nXewkyzqf zqrftu ku tte Lthtu hne tute {hS{ws t{tkt ftuEu { fhthytu s{ttu yuf styu ue hne nf MttrfhtuyZth tkftk ntutk Zkzt htu {t; wwotuet sutu {tytu fu ttu urVfhtu {tyttuythu {swk kfute e swkyetu he fxtufxe fu ttu ye h htwk fzwk; nuht fhwkyttwk fhwk rhtof hte {qfwk; to kn fhtuyf tke yxf[tw k; {qo; su{ Vtu u{yr[theu tut fhthwk3YrZtu yu fnu knyt fhwk y{ fhtuytuhwk fhwk yzwk tE yuxtu {th {thtuyh [twk ztu{t{te [twkyh htwk (1) skeu ut uwk(2) Vq uXu [fe hteu ktwk({ttwk)(3) hf{ [tuzu teyh xfwk (1) ytth rt hnuwk; kt htusthrtt hnuwk(2) thef Mtr{tk yte zwkyL yu tku uh ttk {te he Mtr teyL s QXwk-qxwk (1) ut ue qhe te(2) e YXwkyL s Atuzwk Wt fhtuyL te uh tE stk w:{tk twk-ewk yfthwk twk;{te he MtryhtE h {qfwk ftuhu {qfwk; Awtwkyh [qftu ftu t utuyh tftu t {txu htn ueyhu {tue hztk ku htuh [o fhwkyt u ut Yytte s rtu ztyt txt ut ytzwk-ywk {e tutt {wkfhwk4 YrZtu yu fnu knyt ttk zt (1) tto {tu twk; Qxwk twk(2) fhue w th ze(3) he e zeykf htu tutu htuykfu fhwk (1) ftuxe xte ntt fhwk(2) kqo fhwk; e fhwk; trfhwk(3) uxwkykfu tu fht fhth qhtu fhtuyk Wh yte zwk (1) ft{ {ttu zwk; u fhtwktwk(2) {ttu stthe yteyk [tuhwk-t[wk rztE fhe; ft{e [tuhe fhe;yt fhe; ft{{tk Ze fheykth h tuxwk (1) tu fu Ettote wk(2) tnte wkyktht QXt ft{tk [ehtu ztuyktht ht q t ute ytk yktht suet[tu teykthtu tftu fwu fkf tu yut fwwt trtwkykqXu f{tz Xuwk {tq{ zu u{ Aqe heu owk /Ate heu ft{ fhwk;5YrZtu yu fnu knykqXt fhe ytt (1) { fhe(2) tutwk ft{ e tu uhwkykqXtu utztu-ttu (1) rzt u ttu; tettutu [ezwk(2) fq ftoe rte fhe;tke utze(3) rhtu totu(4) ntke fheykh ytwk-uwk {e Ate t fnue; tuttur[th t{tu sttuykhx tuwk (1) { Whtu yttttu ztuftZe ttu(2) {tu {u qh fhe t fhe(3) [ut u zt u qh fht u;wwk fhwkykh zwk (1) Auxwk zwk; qh ntuwk(2) swt zwk(3) Vt hnutu(4) {wk ytwk(5) rt stu hnutu(6) k{ twkykh htwk (1) k h ft{ fhwk(2) swtE {te; Vt httu6 YrZtu yu fnu kn(3) qh htwk; ttu t uwk(4) rt httu() htwk-thfwk {twk; { {qfeu owkykth Auze ytuZe-nuhe w fu ytt hnuwk uyktht{tk fwxtwk (1) r{t ttturztk {thtk(2) ftkE t rt r{t tfhtuyktht{tk hnuwk (1) nuh{tk ytwk(2) nfefte y ntuwkyktht{tk htwk he nfef t ueykthtk yttk rt ttte yuftyuf ytku utwkykthu y nU[e ytuu {tuxwk Mtt ytwkykthu ztk {the (1) yktht{tk VtkVtk {thtk(2) nuw h ft{ fhwk; ttrt {thwkykuh {[twk-s{twk sw{ whtuytfzt tt XufXuftu uh fhwk; ztEt {q htutytft qxe zwk ytu[e ytt yteytft-tt yuf fhwk {tuxe Qttt fhe; {ntfhtu; ykr fto r fhwkytft tt yuf tE swk ttu; e {w~fue ze{ntWt fhtu; Wftt fhtuytftt tht Wtht-Wtzt yk fto {txu [ut fhe7YrZtu yu fnu knytfte ttu t fhe q [wk ntuwk;{tuxe {tuxe yttytu hteytft{tk Qzwk tte {Yh twk; Vwtwkytft{tk [ztwk t fheu Vwtwkytft{tk [khtu tktu un ht{ fhe tntn Vute;uu{tk t{t fheytftu [zwk theu ttu fheytt t{tu Wth t{tu ht{tk ht {tytt ntzftwk {nu fht{tk fth; ytwytwk ftuwk tf{tk swk shu ut yuwk ntut Atk h[qfte; V teyt QXe te Vhwk; to swk; twkyt Vtxe (1) q tuu htwk;t{tu tu fhttu(2) tuVtu [zwk(3) ut fhtu; yutEte ytu{tkytwk(4) nznzwk sqXwk tuwkyt te (1) R~f{tk zwk(2) W~fuhtwk; tu [ztu(3) yuf{ twk [ze swk fu Qheswk(4) q te8 YrZtu yu fnu knyt he (1) yt w: twk(2) ftuEwk thwk ue wk(3) tu ttuytte twk {uu u ku tu W~fuhtE sEwMtu fhtk yufu tk hnuw k;h{h{ twkytetAe qe se E wshe ehe se; {tV fhwkytwk znt ztuwk sYh fhtk thtwk znt twkytwk tAwk fhwk (1) qh fhwk; ktzwk(2) ytzwkywk {e W~fuhwkytwk sEu tAwk zwk tute s qte n fhwkyt[{ {qfwk (1) Atuze uwk; S uwk(2) t{tk ytwk(3) te {qfwk; r{ fhtuytse ze u fttu ntztu fr rn; ft{u {txu ytu tEswkytxtu ftZtu (1) ft{ fhteu tfe twk(2) q {th {thtu(3) wfte{tk WthwkytX{tu Wt fkE htkwk rnytXu yku (1) ht yk:fhte(2) ; kqo: qhuqhwk(3) tktutk; ttk9YrZtu yu fnu knytXu ntuh u teu ze ; rhkhytXu r u u rr kqo wytz yte yz[ yte; rk ntutuytze txe q qL hth; ft{tk VtkVtkytzwk Qhwk (1) ywf ttk(2) [{tk nhf te(3) t{wk twkytztu ytkf ttu Auxe nu sEu owk; tut fheyt toe (1) y{ [ttu; tt [te(2) ZkZuhtu rxttu; wtE Vuhe;nuh fhwkytw tEu {kzwk k yu snu{te {kzt hnuwkytY Wh ytwk [trh fu ytY yku yttu fhtuytYt ftkfht fht {t-rcte Vsue fheyt Vtxwk {nt rfx ytt yteytt tht Wtzt- (1) {nt rfx ft{ fhe twkWtht (2) thu W{t fu Wttt fheytt tht ht Wftt ttu; tx {[tuytt tht ut (1) Whtk nt{ eze(2) th zu yut {qt fhtytt tht utzt yk yttytu yteytrhtk tE swk Zewk ZV tE swkythu ytuwk nt zqwk fwO fthwk Auu rV swk10 YrZtu yu fnu knyt{t s{etu Vuh ntutu tu {tuxtu Vt ntutuyt{t qxe zwk {tuxe ytV yte zeyt{t utzwk fwMe{tk nheVu Atze [ttu fhtuyt{t h [zwk yr{te wk; VwtE swkyt{tt tht Wtht (1) yr fX ft{ fhe twk(2) thu Qttt fheyt{tt tht utzt to yttytu yteyt{t{tk Qzwk (1) [t [t kf tkt(2) nw {tuxe ttu fheyt{t{tk [ztwk nw t fhtk; W~fuhwkyt{te ytV wft fu hefk sue fwhe {w~fueytwtu eh tu s ytwytkfztu yh u yh httu nw o httu;xuf [e u [e hteytkfztu {tu-h{ ztu (1) o Qhtu(2) h{ zwk; tk twkytkfztu {qftu o Atuze utu; h{ twkytk ytzt ft fht uwk fu tkwk te yu{ e {tk uwkytk Wtzeu uwk wqof r[th fhtuytk Qze t ytwk; {s yteytk [e fhe t{u tt n{ fheytk yufXe te u se t{t{e {ex {kzte11YrZtu yu fnu knytk ftZe-Vuhe {ftwk; rztwkytk uze ft{ hte r[t uzwkytk [te fxtt VUft; Rth fheytk [tuhe stthe{tkte Axfwk; Auhwkytk [tueu hnuwk MtEu nthe ttfe uwkytk xtZe te ktut ttu; rhtk eytk Xhe ktut ttuytk Xhe se {he swkytk u ytwk shu [Zwk; k zwkytk utze {fe fu ef teytk Vhe se tut{t twkytk Vqxe ytkt twk; utwkytk Vtuze ytku { yttuytk te {fe yte fu ef teytk {e wkytk {the Rth fheytk {[e (1) uwk uwk fhwk; Wutt fhe(2) {]w twkytk {[eu ykthwk fhwk h r[twO tn fhwkytk Ze yhh y{tu ttuytke fefe wk s thwkytkwk ytks he tuxwk12 YrZtu yu fnu knytktu txtu y{wk fu yt{wkytk{tk ytwk fkEf yutE tt u ew k Eute t te; Etto te; ftuEwkthwk ue {twkytk{tk ytkeytu te tueu Auhwk-Xwkytk{tk ytkswk (1) Auhw k; Vtw k; tuetkwk; t{te y AuhtE yu{ fhwk(2) h{wk tzwk; tkwk fhwkytk{tk f{tu ntutu yutE ntue; Etto ntueytk{tk fMh yte Etto te; yutE teytk{tk wL ytwk uh ytwk; wMu twk; tu [Ztu;uh utt swMt h yte swkytk{tk {wk {tt fu nue te teytk{tk uh ytwk-htwk yutEe ttu ewk fkE utet te; Etto teytk{tk q te k[ fhe Xwkytk{tk te ytwk (1) hzwk; ytkw yttk(2) yk:fh{tk te te tEyteytk{tkte tt ftZt fhze shu uwk; ftrhtk ftZtk; fheytku ykthe tke (1) {ttt fu Mttot u{tk ftkEqu rn yue tu t twk;t swk13YrZtu yu fnu kn(2) ytzwkywk {e Vtwk(3) Auhwk; Xwkytku ytwk yutE yteytku Qzeu u yuwk { nhe u yuwkytku [Zwk yutE tt yue heu ftuE euutwkytkute txt Atuzt ue w tAe yte;wqof r[th fhtuytku txt tkt (1) ftkE qu yue tu ttwk; y-w qh se(2) {twk; tue twkytktu ytuzu se (1) thu w:te Mtr uXe(2) htn uE uE ttfwkytktu tu[eyu yte Auf s y tE swk; {htu twkytktu tu[eyu se (1) ftuEe hV h{ shu utktutt tuh{tk-{Yhe{tk hnuwk(2) rM{ twk; ye t{wk(3) {htu tu t twkytkwk e twk t{e fkxte yuxtu tu h{tk yt fheytktk fhztk tUXtwk fu Mttu totuytke yte W~fuhwk; Wtus ytwk; uht fhestzwk14 YrZtu yu fnu knytke [e fhe (1) fq twk; nt tze(2) tth twk(3) h{uh rt etu ytthte yu{ stwk(4) h{ [tw htte tutey toeytke fhe (1) Vsue fhe(2) [tt fht; yxf[tt fhe[ezwk(3) W~fuhwkytke qke tuwk ue Vte swkytket xuhu ntuwk h he tE fu yuwkytket uZt h yuf Ae yuf e ft yuw k;heqofytke h htwk tz{tk htwk; fhwkytk[ yte R te; wft twkytk[ftu ttu (1) yttfte fhe(2) ft{ fhtk y[ftwk; {[twk;yxfe swkytkS twk (1) Af fhe twk; Auhwk(2) ktut {tztuytkxe Qfue (1) ftufzwk Wuwk(2) qk[ ftZe(3) {w~fue qh fhe; {qk qhfhe15YrZtu yu fnu knytkxe ze (1) wk[tE swk(2) uh tkwk; yt ttu(3) kXtE swkytkxe tze (1) tkX tke(2) uh fhtwk; w~{tx Qefhteytkhzte tkXtu e se u (rt fu {ttu) Atufhtku {tuxtkfhttkeytue ftkfe tE se tA tute e teytkhze ffe yk:fht w:te {tk thuut teytkhze ffte w: ytwk; ezt fheytkhze Xhe ktut ttu; w twkytkt txt tkt ftkE qt uwkytkte ytk wk ywkytktu qu yuwk nw Wtue; M; [tuwkytkrtk fhtk tht {tXttu r[th fto rt fqezwk; ut; r{qZytke Uu {tuZwk twk uEwk ntu u {u yuxu yuu Atuztith twkytku nuhwk fwxtwk uh{s teEs yte-fhe {t ytwk; ythw the16 YrZtu yu fnu knEst ftkfht fht {t-rctu wft ntU[tzwkRzrhtu Z Stu (1) tE fu yuwk ht{ fhwk(2) (fxtt{tk) {tuxwk ht{ fhwkE {e u tzue t [thte thu rn uxt {tEht he r[e (1) Ehtu nwf{; ituu ttut(2) {tu ytwkEht he tuhe qxe ytht qhe teEht hwk uzwk ytwk {tu ytwkEhu t{wk uwk Ehe f]t te;thtk ft{tut tY w {wk#zwk [ztwk {tuxwk ht{ fu t{t fhe#zwk htwk W[t tr fheWfu ztu Wfu {tuW[tt ht t{te Vuhe fhe; stAtuzeWAe-Wth fhwk uwk fhe su{ u{ ft{ ftZwkWth-t suxwk ykh wk s ykh; t {uWhe[u twk Wtt twk; ytwh wk; yehttE swkWh ntt hnutu (1) e fu tt{tk [rztt ntuwk(2) ht e[u ntuwk17YrZtu yu fnu knWh ntt httu (1) f]t te(2) [rztt hnuwk; tt [te;Whewk tuwk(3) thuwk fu tuuwk hwk tztexuf hte(4) ktwkWtztu utu {tttthu tEu eu rtzwkQtu qswk [ze{tk ytthtk t fhtkQwk s zt{wk t et nutk t fhtuQwk uwk ytt{wk (1) yr hetE{tk sL{wk yuyu{ s {he swk(2) [ze ze teQAe tktu {qtoEu eu w: ntuhwkQsu qzu hnuwk r{o hnuwk; fkfhrn hnuwkQstu ntztu utu w yu ytktu yttuQXtk ttk-ttk tuxe t {e; ytzwkywk{wk; AuhwkQXtk ft-Qzwk te tzu uwk (1) q [k[ fu yxf[twk(2) us ytktwk(3) tu[twk fu wts(4) nw {swkQztk te ttk-tztk (1) fe ft yutk ft{ fhtk(2) {u uwk {w~fu ft{ th tzwk;ntU[e wk18 YrZtu yu fnu knQzeu ytku tu-u yuwk ytft of, {tunh, uEu ytkXhu yuwkQze zwk (zt) t{t{u yte swkQht rtu ytt zetu yttuQhtk te ttk z ytwkQhe ut yte zetu yttuQe htu ftZe (1) sht t{wk tuwk(2) {e ht fu t nth ftZeQe ytYyu {hwk fkfhrn {h t{wkQe qkAzeyu twk wk {twO suxe Wtte tuxw twkQu u hnuwk ntsh u ntsh hnuwkQu hMu Yte Aux wet tkt hMuQ{ht [u uwk {tthu fttu fhtuQ{htu tue ttu Whte {txu hhtus thu uwk;thkth ytwk Qze ut tt tAtk ytt;y fu {s yte[e ytk fhe t{u tt n{ nhe[e {qA hte o htu; xuf httu[wk ytwk S{tk we Mtr{tk {qftwk[wk [wk [twk (1) yr{tte [twk(2) htuVuh [twk19YrZtu yu fnu kn[wk e[wk twk ttue te; ytwh twk; S -tz ttu; yeht twk; ith tEhnuwk[wk { twk t{t{e te te[wk {qfwk-{uwk qh hte {qfwk; ftuhu {qfwk; ktzwk;Aqtwk; hzwk zwk ntu u Xuftu{qfwk[tu S ttu fto{tk { twk[tu ntt hnutu (1) [rztt ezwk(2) Vun{k ezwkx tkhtk twk tktu uthe hfth fhtk thun{te thuwk ft{ th tzwkxtk yZthu tkftk Mt{tk s tkftwkxu [Ze fhtk ntkftk tuu fhtk e tu ft{ fZtwkz{tk uwk {te fu ythe uwkzt Qheu uwk [tuhV sh ntU[tze theftEteuw k- r[thw k- tw k; yuftrte ykh ueu r[th fhtuzt te{tk Qhwk-uwk ftuE tnwk ft{ {ttu uwk;wft tE uu yue t{tk [uzwk; u{ ntuhwkztk {q ttk (1) tfwk [ ntuwk(2) {sq twkt ytkfzt ytu ; tuxe ; {20 YrZtu yu fnu knt teu se Qt tte ithe hteut txt tkt ytzwk ywk {eu {twk; QxwkQxwk teu tue twk;{s Vuh fheu u hMu tuhwkt tkwk tne; ht tkwkwk [twk fhwk thtu tuxwk fheu tzwkwk [twk htwk-uhwk- (1) yt hMu tuhe swk{wk (2) {twk; uhwkwk e swk (1) Auf s ttfe swk(2) zwkwk twk (1) Qxwk fhe ht fhwk(2) tE e s{e hnuwk(3) tuxwk fhwk(4) Vuhe tw k; x ttu;tze uwkwk uhwk su fhwk uEyu yute eswk s fhwk;Qxwk fhwktrzwk fhwk e fheu W~fuhwk; ztu stuyu t yut yu ntut VheVheu yuwk yu s wkyuf yMtu {qkzwk tht ht tu {txu yufhtuto fhtuyuf $rwk tt (1) yuf s rt fu nuwtu r[th(2) yufhVewk(3) t rtt tte t{e21YrZtu yu fnu knyuf yuft {tU{tk tqkfu yut (1) yuf yufte [rztwk; {{-{htE uh u t{tkhtrhwk; yuf yufte tkwk yut(2) tk yufhtk ht ntutkyuf ftte e ftu swk Vutwk; nuh twk; nth zwkyuf ftu tke esu ftu tkwk tkwk fhwkftZe twkyuf tkX kyuf tyu u fxft tt h t u {ntw;z u Vz st fu rft ttuyuf tu ewk wk yufttu hwk wkyuf [te u Vtz (1) u t tE(2) u htyuf [khtu [zu yuwk htt{tk [rztwk ntuwkyuf S twk { {wkyufhVe Ztufe tze yuf s ttk e tt fhtkyufth twk e twkyuf ku Qt hnuwk keu yuf s stt{tk hnuwkyuf sh te-ytk te YY {wkyuf r twk (1) u ytt thu {ttut swtswt r[th yuf s tE hnut(2) Munte u r yuf ttk22 YrZtu yu fnu knyuf u tE hnuwk h twk; ytwh tE hnuwk; Qtwktwk; yehwk wkyuf {tk u tt (1) {o twk(2) e(3) thwk twkyuf {e u Vtz ntue yuf s {tttk Atufhtk ntutkyuf {u yufr[tu ftS hteu; t Euyuf {ttt {ft yuf tzu uzt yut; t htyuf {qXewk yuf s tt fu nwf{u tu tthwkyuf tfzeyu ntkfwk tu yuf he heu e u {tuowk; yuf yMtu {qkzwkyuf U Mo tfe ntuwk nw yr{t ntuwkyuf nttu te zu yuf ntu tu frstu ttyuft yuf tE swk {e swk; k ttu; yi twkyuft yufe ttytu {thtu rhth tu; {thtu fwxwkMth nw [ttuyuft u twk nX fhe; r Vuhtu; {{hnuwkyufe wte ttutu ht httuyufe tze eu nuhte yufwk E eu ytwkyufwk ytuz u yuftu {t w:e ntu tu uuhttuyufzt htk {ztk to23YrZtu yu fnu knyufzt hwk (1) he hwk; ut{tk rnyuwk(2) tt hwk; ytth hwkyufzt{tk fhwk tutt sqt{tk hwkyufzu yufte nuute; Yytte, uhteyufzuyufte Vhe qkxwk fhut fto{tk rVt {tk Vheth fto Y fhwkyufztu fhtu ne fhe; fqt yteyufztu fttu (1) h fhwk(2) {qn{tkte qh fhwk; kkstu(3) he{tk ntuwkyufztu efe stu r{to Xhwk; f{ rtwk twk;he{tk hnuwk; ut{tk utwkyuftfth tE swk (1) yuft tE swk; e tEswk(2) {e swk; yuf tE swkyufu ftuh ft[e hnue w w:{tk su yttwk ntu u wkyte swkyufu th WttBt htu ft{ th tzt {txu t t hnutu tu fhe utyuXt twk thfu uh s{wkyuetu ytztu tu ytw24 YrZtu yu fnu knyut xtkrxt yut s yuwk fwO yuu s tuwkt{tk ntutyu Wtze ytY Wtze; Vsu twkyu Ztkfe ytY t[eyuhu [Ztwk ftuxeyu [Ztwk; fwkyuhw ytztu ok ttuytuRtk fht-fhwk W[t fhwk; [te tzwk; E uwkytufe ftZwk-twk w t tue teytut t suwk yt{wk; utk s fkxttu ytu uwkytuft tze ue (1) txt t k fhtt; tuzqte(2) ftuEwk ht fhe {qfwkytuAe tkewk yo tkzwk; shtf uAttwkytuAwk ytwk-ytwk {tXwk twk; w:e fu reh twk;te ytwk; { wtwk; ytuAwktwk; tuxw k twk; ne tywtuytuAwk ytuAwk twk (1) wt{ fhe(2) yAtu yAtu ttk fhtk; ttthtu; u{ fu ntot ttehtu tE swkytuAwk Qhwk (rhMfth{tk) u uxwk fhwkytuAwk twk y{t twk; {tXwk twk; r wtwk25YrZtu yu fnu knytuAu txu uwk (1) Qhe zwk; n {qfe tuwk(2) wMu twk; r{s tutu(3) Wh swk(4) tuftue sh{tk nfwk stwkytuxtu tktu (1) ztu fhttu(2) t fu tuxe ttu fhe; htzwkytuxtu QXtu (1) r:kt swk; ke {trte(2) q wft twkytuxtu e ttu q wt{ fhe; thkth Vuhtttytuxtu ttu (1) wk wft fhwk; tzwk(2) nte thu fhwk; ytztu ytkfttuytuX fhzt (1) tu fu yto utzwk(2) Mttu fhtu; nt twkytuX et tu fhtu; wMtu utztuytuXu [zwk ftuE wk nh t{ ytwkytuzwk [tuz fhwk-uhwk ftkEwk ftkE fhwk; ywk fhwk; wkfhwkytuZwk Wthwk ytY ueytuZt yt u ttht he q fkt rhMtr26 YrZtu yu fnu knytuhztwk ytuxu ytwk ittu utztu fhtuytuhzt t{wk uwk kke nt r[theytuhztu qAwk ftkE [o fht nutk he Mtrteytuhzu ystwk (1) h iuxfu {](2) kr ntue uytuhztu uttu-ttu (1) h{tk kth [tth ftuE hnuwk(2) r:kt twk; rO ttu(3) ttk uttkytuheu ytt hnuwk ytV{tk teu e swkytuhrt suwk ft (1) [tkt rtwk ft(2) sut {tU Wh us ntu yuwk(3) wto; thut hwk {tuxwkftytu{tkte [qt{tk zwk ytuAe {w~fue{tkte thu {w~fue{tkytwkytutu fqxtu Ate fqxe; qkzwk RAwkytuwk {tue tft xet suwk tk; trfffe QXwk (1) {tuxute htztu tze(2) tete Vrht fhe(3) q{ht fhe {qfe; r{tkw:e twk27YrZtu yu fnu knftu htu fhtu tutt ht tuxt {u nXte ehnuwkf[he {thwk Vheu QXt t{u yue ntuntU[tzwkf[t fhe-f[t hte (1) yqo Atuze uwk(2) qhe {nu fhef[wkh fhe ttu {th {thtuf[ht ftZtu t{t fhwkfrstu u[ttu utu fhth ntuhe ue; e uEufhth{tk zwkfrstwk {tU ftwk fhwk frstu nk{ut ht ntuE utte qhhnuwk-twk; frst{tkte Xthwk rht{s ytufX Ate fhe (1) w: n fhwk(2) { Z fhwkfXtE ue ytV ytefXuzu [zwk ywfh fhwk; tuxu fu swu hMu [zeswkfzf kte (1) iu xfu te nthteftu utzu u(2) wk fksqfzft tq ntuwk q yf[ ntuwkfzfztxe tute fzftE tefzAtu Xtuftu-{thtu tuxwk tuwk; t {the28 YrZtu yu fnu knfztu fhtu hff fhe t xtztufze ytku uwk fkxttu yte uwk; tk fhwkfze S fzwk u tuthe Sfzwk uh suwk wk s yrfzwk twk {tXwk twkfztft tt/zt tuhtf h hnuwk; tt {wk;Wt ttfze ute r{f s ttte e utwk;nuhtu {wfttufZetu Mt [ttu yw utu; tu ys{ttuf{ [q{t u twk; h uefe ht fxtufxetu ft fqxwk (1) ft{e {nu fhe(2) rhttu eu nttte {ttt{tk{thwk(3) {s{the fhe(4) wft ttte reh twk(5) tt fhtuft tuE ytwk rttt u Vuht; tf twk;rttt u qh fhtft{tk [tktu fhtu (1) fkE ytw k (rhMfthtyto{tk)(2) ft{wk yte uwk29YrZtu yu fnu knft{tk [tuzwk yte uwk (rhftht yto{tk)ftu [tuxwk (1) fto fu tut rt Aqxftu ttu(2) {ttu zwk(3) nk{u {txu uztuwk ntuwkftu te ytwk (1) r{to twk(2) wt E sL{wkfqhu ftut fht we ntuwk; w i {ttufh tue tutu wft tt yu{ fhwkfhtk {ztk Wuztk sqt frst t fhtftzwk fhwk (1) ht ft{ fhwk(2) r[th fhtuf{h tuze e {nu fhef{h tke rht fhe twkf{t utze ys utze; nuh {tzuyutk ft{ fhtkfB{h fe-tke ith twk; uhwk fu n{wk ft{fht ith twkfh{ Qzwk e qwk; eth twkfh{ fhtk-tktk ht ft{ fhtk; t fhtkfh{ fqxwk f{e ntuwk; f{ee ytefh {qfe-{ue-{qfte e sL{{tk RAe tr {txufhte heh nuhteu ttut fhtu30 YrZtu yu fnu knf{owk twk Vhwk e Qzwk; the t teftt tuzt tuztt u[ee su{ hktu fhtf ntutu (1) thk ntuwk(2) thY ntuwkfh ftZe (1) tux qhe tze(2) tu utu(3) uh uwk(4) k ttu; q fu t uxhtE fhe uefh hnue-hte-ntue (1) Lqt hte(2) uhfth hnuwk(3) q tefeu ft{ uwk tEte ft{ uwk; u uxwk thuft{ fhtwkfqktte fhttk {sqe fhte; {tt fhtwk;yVe t ueu yufeu tw k(wktuyu)ftuxeyu [ztwk (1) fwk; te uwk(2) hett fhe; yw fheutu; the fhefnu {tufwk kutu fnuhttuf yte-[ze ytfwtfw tE swk; yuf{ w:Qzwk31YrZtu yu fnu knf e-Qhe (1) w:{tkte {w twk; rhtk te(2) ktt yte; tk yu MMt twkfsw yttu tut yttf Ztutu k fhwk; Lt t fhefeyu feyu (S) fttu q te ytwk; yk w:ete teft tze une wkht Awtefe ee Vw twk; ewkfkfwu u-fkfwt fht yth{t rn; wwfte, wft{ (rtn;)u ythku thtwf fhtfkXe tke (1) y{wf { fu ktt wk(2) Wu fhtufkXu t yttu (1) yk yttu(2) htE swk(3) e s {we ze(4) {htk ttufktE swk wo tE swk; rVfh [tte tze swk; ftuE htute tutE swkfktuh QXe st efht wshe stfkthe yte-Aqxe- (1) y{tu ttu; rhMfth yttuAqxe (2) qswk; thuhtx ttuftft {t{t fht (1) wt{ fhe(2) ftttt fht32 YrZtu yu fnu knfte fqxe (1) yr nhte t[wk - fqwk(2) ytk{tk yte swkftzt fft (1) hte tu yut wf tt(2) tt swkftu ztuu htn ue q ytwhtte htn ueftzt Qzt t-uXf{tk ftuE t {ttu ntu tu tut Auftzte ztufu h (1) yttu t(2) the Mw Xthe tuntueft fhtu (1) AqxtAuzt fht(2) wk fhwk(3) rrh fu ftuh ft uEtwk t fhwkftthtu fhe (1) ftzte su{ tuhftuh fhtu(2) ut fhtu(3) ft{tu frstu fhtuft[t ftwk tuwk; AuhtE yuwk; eet h {te u yue ft[wk ftwk (1) yxwk tutE swk(2) ht twk(3) te t nth ze(4) reh twk33YrZtu yu fnu knft[wk tuwk e Vw s{eft[u zu te hwk (1) {u rte t fhe; r{t fhtu(2) tfzte thu zwkft[u tku t uwk {u u rtyu tuhwk tuht yuwkft[u tku ktwk [ {tu uo uw k; u{te fu[t uhu {te ktwkftAze Aqxe se (1) ttu; ewk; zhe swk(2) ntuftu Qze stftxwk ftZwk-fhe twk {the twk; ytzee qh fheftXt trst fht (1) e fu uxe {nu fhe(2) uu fhe; zz zzfheftXwk fhwk wk; [wk twkfth {qfe qte fhe twk; ntr fheftrhtk ftZtk fhze shu uwkftrhwk {qfwk h Vtuzwk; [tuhe fheftrhwk u tE swk y {qktE seft qktu h ttu uth fhtu; to{nu fheft VUftu (1) yswk ft{ fhwk(2) t fheft yt{t Xftu utu; rtt fhe; wthwk34 YrZtu yu fnu knft fhzt Aqe t fheft ftt (1) Se swk(2) xh {the(3) Xwk(4) [rztt twkft huu {qft uhfthe ytt V te tkwkft ut-{tkzt-ht tte tkwk; t fhth urn u{ tke uwkft Vtuze tt nuhwk ytt nuht suwk fhwkft ht-kuht ttu kte tutt hVwk fhwkftt fezt ht htu{tk[ zt tt; f{f{txe WLtefte qx fze rtt tu utu; q fq fheftwk ft[wk (1) tuwk; AuhtE yuwk(2) ttuzwk nuhwkfte fzte q utze; fqt fhteft{tk ytkeytu te tkwk ytt tkt hVuhfth hnuwkft {tkzt hth tkwkft{tk Vqkf {the (1) W~fuhwk; kuhwk; {twk(2) [ue uwk(3) tu yttu(4) Aqe { fhe35YrZtu yu fnu knftsqhttu tktu Swk wft twkftu uwk tkwk; t h uwkft{ htzu [zwk ft{ htte [twk twkftt r[tue te hehu f uXwkfttk ftZtk y{sw ntu u{ tuwk; tfesu{ owkft ftZe (1) ezt te; fkxf ftZe ttu(2) ytzee qh fhefteyu k ntU[tu ftoe Vt te; thut ytoer teft ftZwk (1) {the twk(2) ytzee qh fheft [ztu wMu twk; fkxte estE y{wftuxwk ft{ fht h twkft [h Vhwk (1) yth yte(2) ytV yte ze(3) t e(4) {tu {wkftt ffzt tt-fht w: twkfte ftuh wk s ntwkfttu zk fthe t; ft{tk tue she yhftswk ftuhwk/ftuhtwk (1) yk:fhu tte uwk(2) {{tk w: twk; tE swk(3) ru kt ttu36 YrZtu yu fnu knftswk ftE swk t st suwk twkftswk e swk Vxfe swk; ut twk; {w twk; [{fteftswk Vtxe swk , r[kt uhute Auf [tUfe QXeyftwkftswk e swk w: twk; yftwk; htwkftsu ftuhtE hnuwk t hnuwk; qe st yu{ twkftt yth fqxe {tht tk ytzwk; fu {qo ntuwkftt [tuht ht fto fhwkfttk tutk fhtk (1) t [ttk fhtk(2) thtk htk f{o fhtkftt teyu swk urft twk; {wth twkfttk {xe tutk ttk swte sE ]tMtt yte; zytwkftt {ttttu {te {t fte xee fkf; t{e; ysftwk fhwk - ftwk {tU fhwk {tU utzt yu{ fhwk; {tU ktzwk;h{twkfttu fuh totu nw sw{ fhtufttu {u ntuwk q hsw ntuwk(ytYtk) ftkfht tt-fht (1) {tk twk; t w{te;Vsu twk;(2) h xtztu; Atswk ft{fhwk37YrZtu yu fnu knftkfhe ftZe te f{ ftZe te; he{tktetft htwkftkfhe ztu Vtuzu (1) ftwk {tnt{ {tuxwk t(2) u tt {tte {tuxwkft{ ttftkfhtu ftZtu (1) ftuEu ru qkzwk fneu utu ftZtu(2) zh ftZwk(3) ftZtuftkfhtu [ttu fhtu {~fhe{tk fu wMt{tk yufe hftkfht {thtftkxt{tk ytwk us twk; wMe Qze heh{tk u{ytwkftkxt tt-uht (1) fwktk es tt(2) tutt {txu w:e ithefhe(3) uh fhwk; w~{tx Qe fheftkxtu ftZtu (1) zh-ezt xte(2) yz[ fhwk su ftkE ntu u qhfhwk(3) tu{tkte wu qh fhtuftkzt fte ut ne fhte ue; fqt fhte ueftkzwk twk-fzwk (1) ytsL{ rte utwk {ttu uwk(2) ytth yttu; yt yttu38 YrZtu yu fnu kn(3) t{tk uwk(4) hwkftkwk wk ft twk (1) fwO fthwk q{tk {e swk(2) tue {nu h te Vhewkftkt ftZt Vttu {utu; t utu; thftZtuftk ue-ue (1) Wtzt{tk { fhe(2) u WtzwkrfM{ qwk-wk ttu ttu; t thwk twkferzthwk Qhtwk nw fezeytu efe; tuf {qnutu ttufezeytu [Ze y yte; fkxttu yttu(ux{tk) fwhfwrhtk tutk (1) Ate t Aqte(2) q tefwze{tk tu tktu Aqe heu fhwk; {tkttu{tkt {Suwk; ykhtuykh te uwkfwft fqxt Vtuhtk tkzt Vtux t fhtufw ystwk fwxwke t{t the-ftZefwkfhe tuh rtfq[t ftZt (1) t ftZtu(2) nfwk fhwk(3) Whtk ft{ fhtwk39YrZtu yu fnu knfqhtk rtztk suwk ttu htu u uwkfqhte qkAze suwk nXewkfqhtu {tu {hwk ftuE kt uth ntu yueMtr{tk {]w t{wkfqt{tk Wthwk ytzw kyw k {e fu tuewftt tzt{tk Wthwk; Auhwkfqt{tktu uzftu nthe wrte h ntuefqtu qhtu yt{nt fht fqt{tk zwkfqtu-ntztu fhtu yt{nt fht fqt{tk zwkfqkztu ztu (1) suu rht{u {w~fue oyut ft{{tk zwk(2) yirf ft{ fhwkfuz {te k; Wtn; {nute ft{ fhwkfuz tke qhe ithe fhefuz tke se (1) t tE swk; S swkhnuwk(2) tet tE swkfuztu utu ftuEe tA ze swkfuhee Vtz sue ytktu ft we ntU[e ytktufurhtk fhtk {hrt tE w{tk stk nutk Autufqktu e utu (hsq tuftu{tk)fturx fhe (1) u uxwk(2) u eu hzwk40 YrZtu yu fnu knftufzwk qk[twk ft{ tuxtt{tk zwkftuXwk fhwk (1) wr fhe; rnf{ fhe(2) utk {e nU[e fhefturztk suwk ft ntuwk f{e ntuwkftuhu ftu {wk {thwk ftuht ft Wh ne fhe; {Vft{ fhtwkftitkz fhtk fx fhwk; txe t Qe fhet{ yte (1) Autu r yttu(2) {tuxe ytV yte zeteheh swtk fhtk {tt wtut tutu tux yte fkE Mw qxe; yZf ntuwkxftu httu ft{ fhtte [t hte;tu httu; ftuE t htht{tk hte; {{tk ykutu fu fwkxfu yuwk htwkrzt tuxtk tktk (1) Qze swk; WXtkhe fhe; swkhnuwk(2) h Vuhwk(3) W[tt htze swk {tuh[ute nxe swktu fhe (1) tAte qkzwk tuwk(2) qtu tue; t fhet te (1) tztk ttk(2) [qf fu V fhe41YrZtu yu fnu kn(3) wfte te(4) Mttu ttu(5) Xtufh teh{tk ytwk twk; rfth ttu; tu tEzwkt Xtuft tuu tutu tte yte; ztntkfeu tu {utu uztuz Qt hnuwk; htuhe fheu wk { uetu [zttu (1) yttfte fhe(2) tke te(3) h{twk; te(4) t tze{e twk (1) t{t yte(2) ne uwk(3) yht tke E yhteu{tV fhtu(4) ttue swke QXwk-swk (1) W~fuhtE swk(2) nte QXwk; Qttt te(3) ttu ttu; fke swkwk tzwk tu Vttu ttu; tu t ttukuhe tkwk Qztu utu; q {ftwk42 YrZtu yu fnu knkturwk twk-{thwk Wtte tne uwkkte ttk uttk k{tk ftuE tA hnuwktEu tuwk suwk yL twk ntu utu s yfthfhtutf zte-VUfe (1) ftuEt h q te(2) frstu k fhtu(3) t yttutxt twk thts twktzt{tk zwk (1) ytt fhtu(2) wfte ntuhe(3) q fheth tzwk [tuhe fhe; h Vtuzwkthu te twk wk twk; htE fhe; nkVtwktwk {tkze twk (1) wfte tu ftuE hf{ {tkzete(2) uz-uz k fheth httu rfLtu httu; ut httu; uh htwkthe tZ te (1) fkE tte RAt te(2) Vtu {utu(3) tk[ uet tze-tze q {th {thtutt tuzwk-twk (1) yt{wk twk(2) [erztk fhtk; rhtwk;qhfwk; wMu twk; {ftwk43YrZtu yu fnu kntztu tuu nfwk; rt rtwktztk ttk (1) Xftu {utu(2) rV twktkz te (1) sqXwk tuwk(2) su fnu uwk ntuwk(3) s {the(4) q te(5) tE fhetkzte th h [twk (1) {nt{w~fu ft{ fhwk(2) [u ze {tt fhwk(3) yr rfx tnwO ft{ fhwktk ue {ztu E stt kk{tk htAure fhe (1) htk fhtk(2) {~fhe fheetu uhu fqwk ftuE tttt {tuxt {tu ytthu{ntwkeu tkwk the fhe; e fhwketu tE swk-twk (1) yto t{wk(2) S hwk tE swk tke swk;r{qZ twkewk hwk thfw k tw k h ft u t uttWtu{tk uwk44 YrZtu yu fnu knwztu fhtu-fhe ttu (1) { fhwk; the twk(2) tke twk(3) u[e twkqu uwk h{tk htE hnuwkqtu ttu rtyu yuftk{tk hnuwkqkxtu Zetu ttu-ztu y twk; ytth tu ttu; ytth ytt xuftu stu hnutuu uttu (1) [twk(2) h{tzwk(3) nuht fhwku ztu ft{ ze swktu wte ue Xuftu te uw k; wthw k; tXttutu qe se tX {tu(hztu) tuhtu fhe ttu ntzftk tke ttk; q {th {thtutux utze newk ft{ fhwk; fkf tzwktuxtu Yrtu (1) {tke{tkte uXwk tt yuwk(2) ftuE ztu fhu uwktuztu eftu thu knth ttutue fhe t fhetuhe tE se (1) ft uEw k {tt w k tw k; f kxtt uWtu; uswk ftwk(2) ee r{f Wzte ue45YrZtu yu fnu kntuhe{tk httu (1) c twk; Afe swk; Vtxe swk(2) r ytfhe te; r{stututuu tuu Y ntuwk ytth hehtiko {wkturt{tk S yttu (1) [u wk(2) S nuXu ututuu {ttwk {qfwk tu twk; hu swktutu te ntutu r:kt ntuwktUthtu fhtu-ttu-{thtu (1) ftuE fto hu n{qofr fhtu(2) ftuEwk t U[t u{ ytsfhtu(3) zfth fhtu(4) {Yh twk ttu t fhe ykr ttu fhe; ntErfttkt{tk Qzwk ntErft tkt; ykr ttufhes s fqwk {Me{tk ytwks ttu tu Xuftu tu heu ft{utest{tk twk wA e ftZwk; {t ytwkstk htk (1) tk[ yte(2) tte wf it yufXtfht46 YrZtu yu fnu knswk uEu t fhe {tu ft{ fhw k; uywheu owkzztuxtu ttu Qxwk qxwk fhwkZ Stu ht{ fhwku {tkzt ftuE wft{tu ythk fhtu;Yyt fhetihwk fhwk qhtu tu {u yue q {nufheuze te-fze wtu fhtuuzu [zwk uytY te; tutwkht [eou tkzt wk it [eo {qo wkht u[eu ut twk tute {qze tuEu tkzt twk[tk tk qtu wttu fht Vtux {twkr[wk uwk (1) {ftwk(2) Xftu yttut we yte swk nw fkxte swk; n tE set{tk S te tutk k hnuwk; tuwk yxfwkt{tk uhwk ytwk (1) skt ft{{tk nutk nuwkuztwk; ezt e(2) tutt ft{{tk zu yuwk ftuEewk ft{ {ttu ytwkt{tk (u) xtkrxt ytt u xtkrxt htt ntu yue tkfz{tkyte zwk; e s {we{tk ytezwk; S u{t yue Mtr{tkyte zwk47YrZtu yu fnu kne swk { tE sewk ftwk rtt fhtuwk htE ytwk-htwk (1) w:u eu tue ftwk(2) htuwku Qhwk {s{tk Xwk; the teu ftk[fe te wk wftEu kfzt{ teu zwk (1) yt {qfwk(2) h nu shMete {tkwk(3) yr ftttt fhtu Vtktu yttu {w~fue{t k yte zw k; Stu{{tk yte zwk; ztwk; Vtwkkt tnwk {w twk; t yu w:{tkte AqxwkkSttu {nu ntutu xqkfSe ntuwkth suwk ux {u uxe ttu ntu w htefutzrhtu tn r[th fto rt yufe tAeyu ztwktzwk ztwk ft{ k zt utk yt [twkth ttk tet ttte Ztu tE swkt[e {the ntwk ftZe st hnuwktt ftZe tt {th {theu fu yr ft{ fhteut ftZe ttut{ tkzwk fhwk {tun {tze ytswtswt {tsutkzt sutu fhe {qftu48 YrZtu yu fnu knt{ {htuwk/tkwk qkx tze; tz tze; t{ qkxwkt{ {ttu fhwk fkE tutwk ntu uu {txu yttt{{tk tue wkt{wk Wth t{tu ht{tk ht {tt{u t{tk te etk nw {wtVhe fhe nturth twk; XuhXuh yw {ue tft twktu tuneu fqhtu twk yttu Wtht tetht twk ftE fu ntu{tE swktrwk ftZe twk w fhe k{tkte Axfe swktkt swk (1) Auhtwk(2) nthwk(3) ht{e{tk ytuAt QhwktkX fhe kn fhtutkX ze uh ktwk; ykx ztutkX tke (1) r fhtu(2) rfLtu httutkXwk W{uhwk hswk s fhwktkXwk tue[k tuttu s [o; uhVttutkXu tkwk tutwk fhe E tu htwktkztk ftZt {qtoEtk [ tutktkze {ttu uzwk ntuwk Xuftt rte ntuetkzwkuwk twk fwht twk; [rf tE swkwhw {tu Xu Xe sthtu {tu;ntUrthu Vtthtu {tu49YrZtu yu fnu knwhw{kt Vqkftu [uwk; W~fuhwkwtkx te-{the (1) Vhe swk(2) r[th Vuhtwkrhwk [tUxwk e; Vhwk twkqze twk {the twk; ne twkqk[ ftZe {w~fue qh fheqktk qktk { fheUUVUVU fhwk efte yM heu tuxt tttuthe z fhe Su Wt fhetuxe {the ft{[tuhe fhetutwk twk Auhwk; q fhe; {{tk htt fhwktu tt ttu ft{ eS A{tk ztk ytoer ttu ft{tu tu t fhe { { ue t fhetuewk te wftwk (1) fwxwktk ttu ytuAtk tE stk(2) {t fu itwk {tuxwk wft twktueu tuV ttu stk {t{ zh qh ttktutu zttu (1) yz[ te; [{tk nhffhe(2) ntkfen tkft ntut e ywfq ntuwkz ue {s zeztE ztEu Xuftu ytwk ywe wk50 YrZtu yu fnu knzet At t{tk nus th{tk; uut{tkztu th ttu thtuhtu rft ttu; VUtu ttu;ythw k rht{ ytw k; ft uEyr ttu rft ttuztu Vqxtu Aqe t nuh tE seh Wtzwk zwk he yu Wtze te; stE hnutuh{ Wtztu ze stu; fwxw keuytY teh Wtzwk hnuwk kwk [tw hnuwk; wt ttuh Qze swk (1) fwxwktu t ttu; tu swk;yufwk yuf kt wshe swk;r:kt twk; k{tk tAftuE th ntuwk(2) {tuxwk wft twkh fhe swk-uwk-hnuwk ft{wk tE swk; {sq tE swkh Vqxwk he w t nuh teh hwk tuxt hMu ttk, uhu teu hs fhwkh tkwk fwxwk{tk fwk ttu; he htete; qxwk; e wshe se;ht ytthY {twk {tu twkh E uwk kth Y fhtuhwk tf sut zu he ytY stE hnu uhtu Mk sut ytthu h [twk ntu u51YrZtu yu fnu knhtu etu sut zu he ytY tue hnuentu u; qh{tk q qft {thu ttetwk ftkE ntuwkh{tk ntktk ytzttk h{tk ttetwk ftkE ntuwkhu utzwk tufhe{tkte ftZe {qfwk; h ytehz{tk zwk [twk twk; Y twk; htu [zwkthtu yttu-utu (1) h[ fhtwk(2) wft fhwk; wft {shuytwktwk tuwk ytYu tu ntU[u yu{ tuEfhe; newk tuwk; t fheeu ftwk qhuqhwk {tk fhwkeu q{zu [tuzwk ftuE Mune wk ntu u sYhu ku ft{{tk ytu; thu ut rutut Aukxze tze (1) te twk; qhwk twk(2) tus { ttwk stwk(3) nu fkE u rn; ht ft{tVto fhwkt zt ft{ fhtte su fkxtt ntu ut{txu ht Aut ttu (1) yh te; wk twk(2) rst {hte wk w: twk(3) {tuxwk wft twk; tttes{ ttu52 YrZtu yu fnu kntx yttu (1) t yttu(2) uEtu ytfth yttutx ztu (1) ftuE Mw fu ttou ytfthyttu(2) wk wft fhwk(3) {qtu fhtu; r[th fhtu(4) {the twk; t fhtutx txtk te etk Vhe Vheu nw s ntUrth wktx utu hth tuXtE swktx{tk twk Vtwk; t{tk uwktxzeyu swk-ttu swk re nutk wntu uu {hwkt ftZtu tx ttu; tu twk; knthfhtut ttu wk s wft fhwkteyu teu ewk {tk qh rtt fhe; wks rhtwk; yr w: uwk; fzwkt se {htk {htk [e swkt{u fhe (1) tuxttu fhtu(2) xx fhe; tu[e tSh{et ftwk rn tkwk; Wutt fhe; rnfthwk; wA ft{ fhwk; Vtux{nu fhe53YrZtu yu fnu kntk[ee te suwk tet suwk [efwk; wk s {uwktk[ee teyu uztwk teyu uztu e uXu yuf shuz{tk th nut {tkztutk[etu yuf s heu [te th tt fhthtue futk ttk it-xfte e tr teeu zu e twk tht ttk tt; wk {wkqhwk thzwkqht tkt (1) t[ fhtu(2) ros twk(3) h{ {qfeu ft{ fhwkqkxztu Qhtu t {tt{tk yteqkxztu e stu n fhwk; {e twk; tke hnuwkuhwk uh yufwk yuf; yufYutk ftZtk (1) tkzwk tkzwk tuwk(2) sqXwk tuwk(3) {~fhe Xt fht(4) tz{tk utE fheUt ntkztk Vtuztk (1) hee htze tuze; rounttfe{tk {qfwk(2) w{tk t{tL irfu {thtutu fu t yt Mtu ntt rn tttt{tk ht Autuzt tt twk e{the Ae h t tht tE swktuzt zt {qt fht; hk WXtt54 YrZtu yu fnu kntuzt suwk kwhM yu tuzte [tu Wte rtetuzu [zwk-uwk (1) yt zwk; yuh wk(2) Wtuwk; ith tE swk(3) {qo wk; Vsu twktuzu [zeu ytwk un Wtte ytwktuztu qktu (1) ftuE ft{{tk thu ze {tfhe(2) nw[htS fu ht k uetqtwk Qtk Qtk qwk(3) t{tk ytzu ytwktuh tue (1) yku rt tt yuwk ft{ fhwk(2) t fhe; qhwk tuwktutt fhwk (1) {{tk yufu yuf t yttfhe(2) ttu; tuxe twktueu e swk ftuEt fnut hV ytk ytzt ftfht; fthwk[f[f fhwk (1) Wtu f f fhwk(2) h {u tutu fhwk[f[qh twk-wk (1) fuV fheu {t wk(2) e tE swk(3) nw ttte [te ft u{twk55YrZtu yu fnu kn[fztuu [Zwk (1) Wh-e[u swk(2) yuf ftute esu ftu yu Aeyufu w ttu nuh te(3) S {tu ntutu; { yMthntuwk[f{f he yt ttu; ztE e;wtwk; {twk; Auhwk[fhfh tE swk (1) yMMtwk; u[u fu yMth{te ytzwkywk uwk(2) B{hu Eu u[u tE swk[ftk [qkttk (1) nftu ktu fhtu(2) he {tu nuht fhwk(3) Se yu tr rte et{tk {ttwk {thwk[h Vhwk (1) y{wf tx fu r[th tu;Qttt te; tE swk(2) ft{ twk(3) Vtwk(4) Ytkh twk[h{tk twk (1) tuxe heu tuhwk(2) {w~fue{tk twk[hu [zwk thkth {we htwk; Ze te[e [te (1) t t fhwk(2) t {txu kxeu r{tk {qfe56 YrZtu yu fnu kn[x fhwk (1) wk t fhe twk(2) rnt{tk tuxttu fhtu[xe swk wMtu Qhttu[xftu [ztu-ttu (1) he [ze; r[Ztwk(2) {{tk w: twk(3) {tun t{wk(4) hk ttu(5) Mt ttu[xftu htu-{thtu (1) zt{ utu(2) te tt u{ fnuwk[xe fhe (1) knth fhtu; t ttu(2) h[e tw k; Wzte u w k;t fhwk[ze twk nufe swk; {tot {te[zu tuzu ytwk yr Wt fhtk yuftuytwk[ze uhze{tk ttu ttu thwk twk ntu u{tk r twk[Ztu ttu/ntztu ttu ttu ttu[Ze uwk rhuhe fhe; nufe swk[Ze twk nufe swk; u{to twk[t [htt (1) Auhwk; Xwk(2) ktwk; tfwk; w: uwk;nuht fhwk57YrZtu yu fnu kn[t E tt (1) yt fhe; uhfthhnuwk; swk fhwk; st uwk(2) Atuze uwk[xe{tk ytwk (1) Vtwk; t{tk ytwk(2) wft tt yue kfzt{{tkytwk; uwk; fthwk[xe{tk [tue twk zef{tk knth fhtu[xe{tk uwk (1) fsu uwk; fhwk(2) t{tk ytwk; Vtwk(3) u ytke [u twk[x twk (1) q tE uwk ntu u{ twk(2) swMtu h{ ze stu(3) wft fu tux{tk yte zwk[{fth ttu (1) tEwk ft{ fhe twk(2) y ft{ fhe twk[h ut tuth tE hnuwk; ye tE utWXte[he [Ze/e (1) Vqwk; heh thu twk(2) { ttu; yr{t ytwk(3) WL{t ttu; swMtu [Ze stu[he fhze tutt t yr{tte eeAuze fhttu fhtu[tE swk sqwk tE swk; htE swk; h[twk58 YrZtu yu fnu kn[kzt [tufze ue te fttk f]tu fhthe xtufe ue te[khtu [Zu yuwk yrh [rZtwk[khtu tktu (1) nuh fhwk; fe se {qfe;t te(2) Vsu twk(3) sqXwk t{ fu fe {ue[tx zwk Atuewk zwk; tAt zwk[tx tztu ftuE {tu w[t hefu trfhtu[th{tk tk[uhe te {thwk (1) w {th {thtu(2) nth ut n u{ykhtute ftuEwk wft fhtew fhe[tf [ze tuh [Ztu; ntU yte; zfthtt{ttu u ut ttu[tf [zte rt{ ue; W{k [zttu;tutrn fhwk[tt {tht ytfhtk {nutk {tht; fxw [ fnutk[t{zte S ntue ytzwk-ywk {u u{ tuwk[t{ze Whze te (1) [twfte {th {thtu; q {thwk(2) fhe[th ytktu te (1) Etto te(2) tuu htwk; wMu twk(3) u{u eu uAt te(4) u se yh h sh {e59YrZtu yu fnu kn[th ntt fht (1) nte thu Wt fhe(2) yuf {tu {{tk uwk[thu ntt nuXt tzt ytth tu tztu[thu ntt ntut kqo {nuhte ntue[tt u yth tU[e ft{ fht Atk xtuf xtuf fhwk[te tzeyu [Zwk/uwk (1) {tuxttu t fztu(2) [tt r[th{tk {e swk[t h{e/ [te (1) Auhwk(2) rhts {tu owk[tt fht (1) yzt fu [tkt fhtk; htfhtk(2) t ntut Atk yttfte fhe(3) tz{tk nt-t fto fhe(4) ft{ fhtt nttk fhtk[tu wk h Mefthwk[tk[ {the (1) WhAwk tt {uwk(2) {ttwk {thwk; [u zwk[tktu xwfztu ntutu qqh ntuwk[tktu [tuztu (1) kz fhtu(2) wft fhwk[tktk fhtk ftuEtu wtu Awttur[e Vtxe {tu t tu ytwk60 YrZtu yu fnu knr[et [tfh wk (1) ftt {ws [tth twk(2) r[e ntu k[tzt suxtu{th twkr[t [tukxtzwk t uwk; { ytwk; hth tytwkr[t [tuhwk (1) ftuEwk t U[wk fu tuhwk(2) { nh fhwk; {turn fhwk;r[t ytft fhwkr[the [tke fwktk e ttk[efwk uEu e zwk Y fu uEu ut hV e swk[efwk {t ntuwk (1) fksq ntuwk(2) [t[erwk ntuwk[ehe {qfwk (1) tzwk(2) e ftZwk; ze ftZwk[et tnwfth twk w[t fu fxe twk[eztt [tuh twk nfe [tuhe fhe[eheu {h[tk htk hehu ht QXu yutu {th {thtu[eheu {eXwk hwk e fzf yu tfe fhe[eu [eu [twk zut rhts {ws [twk; yttk{ttu fhe tk ntu u {tu fhwk[eu zwk hMu zwk; he{tk ytwk; huz{tkzwk[etu fttu (1) tzttx Atuzeu ntkfwk(2) [tw rhtste swwk tzwk61YrZtu yu fnu kn[thtk Vtztk (1) he t {qfe E ytze ye{te t fhe; tuttu[t fht to fhtu(2) sqXwk tuwk(3) [k twk[thunt twk Auf s he Mtr{tk {qftwk[w fhwk tutk k fhe uwk[w tE swk-twk (1) st ytt {txu y ntuwk(2) st yte ft u{ twk[wkt{tk ytwk ez fu k{tk ytwk[qzu htzt u uwk ut {ut tuwk[qzut tkt suwk twk thu tf stwk[qz hte fz{tk uwk[qze nuhe Vhete hwk[qzeytu nuhe t{toE te[qze f{o fhwk r {he t Ae eyu [qzetke te[qtu [tuztu (1) Vhete ykfwh ytu yu{ fhwk;sz ftZe te(2) t{ fhwk(3) nhtwk[qu [ze uwk thu htuE tE ntu u utthu e Wt fhe62 YrZtu yu fnu kn[qtwk ntuwk Mtetk rrhtk hVtu kk ntutu[qt{tk zwk (1) {u u{ twk fu fhwk(2) Vtu u{ fhwk(3) to swk(4) rth ztu[qt{tk uwk htkt t twk[qtu tu yk [t te; ftswk wk;htwk[qe uwk (1) , {t E ft{wk fhe{qfwk(2) t utu; Wtu fhtu[qk fu [tk fhwk ythu tutu; t [w hnuwk[qkf yte (1) ux{tk w:wk; ux{tk qk[wk(2) yYr[ te(3) {tXwk twk(4) tt nuwte y{wf ft{fht{tk yttfte fto fhe(5) tkfwk zwk[qkf {the (1) Vheu Qzu yu{ szfhwk; nk{u {txu k fhwk(2) Vtk {the; r twk[qkxe twk (1) fhzwk; zktu; [xftu htu(2) t fto fhe nft tzwk63YrZtu yu fnu kn(3) yuft{xt tyu Xftu yttufu xeft fhe(4) xqke twk[qkttk [qkttk (1) ft{e {nu fhe(2) tk {thtk[qkze ytuZeu swk re nte{tk {he swk[u ftZtu-{xtztu (1) w: ut {ttu rftfhtu; twk(2) tkr/kft qh fhe(3) ezt xte; kfx xtwk[u ttu (1) htu [ztu(2) kt ut yttu; t ueyh te[utu {qkztu (1) tutt wtut eu ytt(2) Auhwk; qwk[ih {rnu [tk[ tfe {tu{ u {tkt zwk[tuf qht (1) {kfto fhwk(2) nthte tut fu Mun ttu[tufXwk uwk (1) twO ft{ twk; k ue tte(2) h fLttu kk ttu[tufXwk utzwk (1) Xuftu tzwk(2) rtn tuXtu(3) {u {utu64 YrZtu yu fnu kn[tufu ktwk (1) u ytwk(2) {htu ith twk[tufu twk {hthu At {txtuzete h uetU h wtzwk; {h ttheyuwtzwk[tuftu tutu ntutu yuf s ttr ntut Atk ttu s{ttunuth ntutu[tut tt th{wk twk[tut [ztt (1) yt{ktwk(2) L fht fhtu;wt{ fhe[tut tt (1) ftu ytfkfw [tuztk; ftRAwk(2) tutu htu; e{ktu kMfthfhtu(3) thwk fhwk[tut {qft tuhwk {te uwk; htu yt{ktytu yu{ fhwk; tute {uu {teuwk; r{kt ytwk; tutwk[tut { [Ze hnut (1) e[ze tfe se(2) r{s stu(3) ntue(4) Mtr ze[tut{ e st ft{ qhwk tE hnuwk; ft{ fhe uwk65YrZtu yu fnu kn[tut ue R Vte tht uwk fkEf hwk tE swk[tutu ntt httu (1) rtt hte(2) t{trft t[e[tutu rnt fhtu (1) t{t fhwk(2) q[qf htu rnt fhtu(3) thrn fhwk[tux fhe/te (1) R fhe(2) wft fhwk[tux te (1) t Vttu; t {e stu(2) {ktskte yh te(3) nuw th ztu[tuxe fze (1) f{tk uwk; t rn u{fzwk; t{ttu t fu wsu k[Yu ntu u {Su nttuwk(2) ft fztu; fq fhtwk[tuxe {khe (1) Auhwk; Xwk(2) tu[{tk t{t fhtk e swku ft{ ftZwk[tuxe ntt{tk ntue (1) f{tk ntuwk(2) su{ fnu u{ twk[tuttu ttu ntutu Zkzt hwk ntuwk[tuh utu htuu u fhtu; r tze66 YrZtu yu fnu kn[tuhtetu Vtux Vuhtu ttu (1) te tu ttu; fkE ytortwk ft{ twk(2) {wS yuu sw k;setu Vuhtu ttof ttu[tuhe Wh rhuhe fhe wtu fheu e t{u twk[tuhewk [kztu swk ht hMu {uu {t ht hMustu[tuhe{tkte tk f[zt (1) w ft{e Yyt{tk s rytwk(2) ttkU s yt ttu[tuhe{tkte hkzttu yttu (1) Ae ytt ttkyr tw k u; Yyttezwk u(2) uth {tkztk s utwk ytwk[tuhu [zwk (1) r twk(2) Vsu twk[tuhu u [tixu e styu[tux fhe/ztue thfe k[t fhe[tueu [efwk fhwk (1) y{wf Mw{tk thu thu nttteu uu tze(2) ntt u fheu t kte,nut ft{u yhwk fhe {qfwk;qk[ fhe67YrZtu yu fnu kn[ti w yuf ttk (1) yuftyuf ytV yte ze;{nt{we yte ze;ythe ytV yte ze(2) s ttu; ttu; fuhotu[ti rtt fth owkL ntuwk[ti{wk h twk {the ef teA tk[ e st tutht e st; t tE swk;te-Axfe swkAf fhe uwk yto t{u yu{ fhwkAfe swk (1) WL{ tE swk; nufe swk;Vtxe swk(2) tfthf ewk eu t{tk[f[qh tE swkAz hte AuhwkAz {the (1) tu {the; wft{tk ytwk(2) q zte(3) tsw tt u{ fhwkAt Aqxe st (1) ef te(2) tet twk; tW{u tE swkAtk Qze st ntuftu Qze stAu ksu tuZtu fht thfu tu {tuxt tzw ut; eu[uo Au h[tAAwkh Atuzwk (1) frstu fhttu(2) ntkfwk; txtu {thtu68 YrZtu yu fnu knAAwkhtk Au htk ntutk tku yuf s hun-Y{tk; hk{tk;Mt{tk; {s{tk fkE VuhVth s ntu yutk {tkAet u ntut rttt ut u ntutAewk Qzuwk (1) tte s kXuw k; W;sL{te s tuVte(2) w[wkAewk q-t ytuftwk (1) {htu {th {thtufu ftZe twk (2) t{t fhwk; t fhtuAztwk Azt{ {wk tfe {nutu tu {tu; fhu{sqhetu ttto tu {tuAztE swk (1) wfte yte ze(2) {th ttuAze twk {th {the t ftZe ttu; q{thwkAze tufthe ufe t ufthe; ht yt[to f uy{th yt htsr[nTttu kzE [tthu ut ntut ttu uwkyt{ nuh fhwkAft tt wMtte wfthe ftZu u n fhwkAftu fhtu (1) wAfth fhtu; hAtuze twk(2) r{s fheu rhtwkA Ate hnu ituxftu ntu tu u A Ate hnue fu{fu ue Aqxu ntt u tehtte u h stE ytu Au69YrZtu yu fnu knA te {tuxtE utze; {Yhe fhe;ynkfth fhtuAt [tt fht thu it ntutte wk wk hetwkthu { twkAwk fhwk nuh fhwkAwk twk nuh{tk ytwk; Wtzwk zwkAwk htwk (1) kutu [tw httu(2) wk Xef e htwkAtAe tE hnue ite hukAu teA utk te etk t yw ttA uthe ntuwk t te ntuwkA uthe u thtu fqk[e fhwk fkE n u {t{ {tuxtuA Wh qktu te (1) q itu ntutu(2) rfw t swk; [utuhwkAt {u{tk ntuwk y[ xfw k; rnt hw k;ft{tk t s n yuwkAt rtzt q swkAtu Vuhtu ztu rhtof hze fheArt{tkte ytuwk yr qwk; wftrwkAh Vtzeu {wk ytwO u yth {wkAh qxe zwk ythe ytV yteAhztu ttu tuxttu fhtu; fkEu u fkE fhwk;wk uhwk70 YrZtu yu fnu knAhe sue S the te wt yue ytfhe tetueAhe {qfe (1) f fhe(2) ht fhwk; t{t fhwkAtrstk utk (1) ftuuEu t{u fqxwk(2) tAte tt fhe htuwk u fqxwk(3) {hthe tA Mteytuwk ttttu fqxwkAttk tttk (1) {tot rn hte(2) ktwk; nufe sEu w: uwk(3) {ttu [ze twkAtu Ae [zttu (1) W~fuhe fhe; tuxe t{tkWtus ytwk(2) yuf Wtr{tk eS yufWtrytu euEu ntuheAte QAe/Vqe (1) ktut ttu; thwk ue ytkttu(2) nhte VqtwkAte ftZeu [twk (1) ftuEte ewk rn(2) r{s{tk [twk(3) htuV{tk {toe teAte fqxe (1) teu htuwk(2) tt fhtu71YrZtu yu fnu knAte [te n{ ezeAte r[htE se nw s te ytwk; she yhteAte Xtufeu fnuwk (1) the yu htutte fnuwk(2) ezhu fnuwk(3) rt yu n{qof fnuwkAte h uwk (1) ftuEe tu [tkeu ft{ fhtwk(2) ktwkAte Vtxe-Vtxe se (1) yr u ttu(2) yuf{ ytu[e ytV{tkyte zwk(3) k tE swk(4) r[htE swkAteyu ntt {qftu ehs yte; rttu yttuAtetu t ttu (1) {h{tu t ttu(2) Mht{ twkAte h th {qftu (1) rehet swMtu ttu(2) { tk htwk(3) ehste n fhwkAt tze-utze (1) tf utze; un ntU[tze(2) t{t fhe; tuftu{tk thtuytt ht yrtkttu72 YrZtu yu fnu knAthu [zwk (1) [t swk(2) t qAt thu {tUt twk(3) Vqwk(4) ewk(5) {Yh wk(6) {n utzwkAthu [ztwk (1) ztwk; {t ytwk(2) teu VqtwkAthu [zeu ti tku yu{; nuh heuAtu [ztwk (1) q t fu t fhe(2) nuh fhwk(3) Vsu tt yu{ fhwkAtzwk ue swk (1) fkt tE swk(2) nthe swkAtzu uwk (1) t{tk wk(2) twfq twk; e us twkAt {tufe ux {tufeAtt fhe (1) ytut yte(2) Atkztu fhtuAtt ze (1) ykE swk; tkt zwk(2) ytutu ztuAtt{tk hnuwk ytut-yt{tk hnuwk73YrZtu yu fnu knAthe e (1) fefewk et zte Zkftwk(2) Vq yte; zeu rfthehste htE swkAt Wthe (1) [t{ze Wthe(2) Atuwk(3) R fheAt tuxt swtk ttk [qkttE swk; tE swk; rALrLtE swkAt Atuztu y{wf ttu r[th yu tfto fhtwk {qfe uwk; fuztu {qftuAttk etk te tk {thtk; yth sutufkE Wtu ntu yue Mw tAVtkVtk {thtkAt{tk te W{uhwk theu fnuwk; yrtu fheAt{tk {t swk V te; ft{ ytzwkAtkxtu Qztu-ttu zt ttu; ht tutu tututu; t{e yteAtkxtu-te utk [th-tk[ su yufXt tE wteth tY etu; fuV fhtuAee {the (1) tt ftou {q{tkte Aue twk(2) Vtk {the; Vt[h {the;fte twkAee {qfe (1) tuze tzwk; fte twk(2) ht fhwk; tze twk;t{t fhe twk74 YrZtu yu fnu knAftk Azwk zwk Af ytu tu u{tk tktu utu;nus nus{tk tut ftZtu; fthrt tuxwk tzwkAztk tutk tut ut; rA tutAzwk tzwk (1) yu ue; tut ftZtu(2) {to ntu tk hMtu ftZtuAqx {qfe (1) ttk utk y{wf hf{ Atuzeue; ytuAwk uwk(2) {tuft hteAqx hte (1) y{wf n we y{wf ft{ftsfhte hte hte(2) wwk htwkAqxtAuzt tt (1) yhh Mte yu whwttukk qxtu(2) Mteyu tutt ot thteAqxt twk; te {w twkAqxe zwk to swk; ht twkAqxwk {qfwk (1) Su t{ hte(2) t rn httu(3) tuf {qfeu hzwk(4) Wth twkAqxu {tuZu h{ fu ykfw htt rtAqxtu ntt e Wtht; q [towkAqe Aqhe [te tu fhtu75YrZtu yu fnu knAq{kh tE swk t tE swk; te swkAqhe [te (1) ezwk(2) {the twk; S utuAqktk Aqktk-tztk (1) [t{ze Wh thkth {khktk r[nT rx[ttk(2) thkth tkftk tzeu fzwk;xtutu {tto fhtuAuxwk zwk (1) yer te; { swtk ztk(2) ykh wk; yufe [utykh{tk thtu ttuAuzu tkX te (1) ftS hte; r fhtu(2) M{h{tk htwkAuzu tkwk (1) ntuhe uwk(2) uwk fhwk(3) n fhwk(4) f{tk htwk(5) tu tAtu U[e utuAuztu tthtu ytSS fhe; { tE {twk;ftttt fhtAuztu Vtztu (1) y tE swk; swt zwk(2) tu nf Atuze utu; tfyttuAut t{-Aue t{ fhe Vhete {te ytt ntue76 YrZtu yu fnu knAue yMtt yte z ytwk; {h Sf ytwkAue ze yte {he ut yteAuu txu uwk (1) ftuE te txttx{tk Autuyu twe hutu hMtu utu(2) r Mt Wh sw k;{hrt twk(3) ts h{ Atuze ueAtufh{ fhe (1) twyu owk; Atufht suey{su fto fto fhwk(2) nX fu ytn he httu;tutt yrtu s ehnuwkAtuztk Wthtk-ftZtk (1) Whe At Wthe(2) [t{ze r[htE yu{ {thwk(3) AzwkAtuztk tztk Xtuf E nfwk fhwk; {tkfhwks {the (1) r{t {nu fhe(2) Mtwk(3) nthe fu ttfe sEu tute{hS rhw ft{ fhte Vhsze(4) VtkVtk {thtks {theu rht tEu77YrZtu yu fnu kns Swk tiu htS hte tuftu{tk {utus fhtu thu {tuxwk ft{ fhe twksz Wuze-tue wft ntU[tze ytt qhtE fheu{qtu t fhtu; tute {qMtryu yte fu yutu tfhtusz ftZe (1) fthwk fhwk(2) sz{qte t fhtusz te-s{te (1) ttu ttu; Mttwk(2) {sq fhwksz {e-fze-te Z ytt Mtte twk; {wkszwk tke twk (1) tutk te uwk(2) {htu {thwkszh suwk yuf u yuf Xuftu sz]t hteuhnuthwk; {qZ suwksz{qte Wtze r{qo fhe twkftZwk-twkszewe qktze (1) yhfthf ttu tu fhtu(2) y{wf {twk te uwk(3) ytzwkywk {e {twkswk fhwk {tV fhwksr utze fsu E f {tknuwk tk ytwktAwk tt yutu ktuM httu78 YrZtu yu fnu knst k fhe-htufe (1) [q fhwk(2) rt{tk nhtwkst kte {tuZt{tkte ywr[ eftut; r[theu tt {Su tuwks{ suwk zwk; suwk; w: yu tt ytuyuwks{tk q suwk ro yu fXtuh nitwks{tu ntt ntuwk {w {th ntuwks{ttt tu ntuwk (1) q ywe ntuwk(2) ut ntuwk(3) ntU[u ntuwks{ttu utu nw yw {utus{e yt{ttu Vhf ntutu tu s {tuxtu Vhf ntutus{e tuhe stwk; h{twk; tte yhtes{e h {qfu rn yuwk q c fu {Yh ntuwks{e {te (1) te swk; t fhe swk(2) e zwk(3) Xtufh tE ze zwks{e{tk uwk h{t ze swks{etuM fhwk tke tuzeu t{t fhwkst utu (1) Wtue tE zwk(2) t{u twk(3) Wth utu79YrZtu yu fnu knsntkehe [te unwf{e [te; fzf y{[ttus {qfwk-uwk y{wf ft{ rn fhttu kf fhtu;rtt ue; r{ utusf{T ntuwk te{tk hnut Atk su{ f{ teteswwk hnu Au u{ kthe {ttteutt rt hnuwksktfth twk wk te te tE wk ntu yuwktwks{tr ue te{tk tt fhtustue uXu wk ftuEu htu wksk swk ntsu swksk twk uht twksk uwk tMt twk; t fhtuske htu suwk t skesk ntuhe (1) xx{tk zwk(2) kth {tkztu(3) t t kt{tk {ttwk {thwksk{tk zwk-Vtwk {w~fueytute uhtE swksk tu tkr e; MMt twkt qwk [tuh, uhue efte t[u hnuwk;kt hte ueh fhwk eu s-feo uhu t{frt fhe80 YrZtu yu fnu kn [tuhe (1) tute t Awte(2) therhf { fu ft{ fht{tkyt hte tuze nw k yu {nu Eu ft{ fhwk;Atetuz {nu fhe tue t[th fhtu; xtwkwk yzwk f{ tfttwk; fte hehwk{tk utwk tte yu ytYu ntr ntU[u {txu wft uXwkw fhwk tuwk; fhwk; eu rM{tt yu{ fhwk; {tt fhe; ft{fhwk yttu (1) S yttu; fwht twk(2) nw [tnwk(3) tk s {nuht twk Atuzttu (1) t [tt(2) {w twk h uwk sewk u{ uzwkt{tk httu ftq{tk htwk; t[wktu {qftu [tufe-nuht sutu ktuM fhtutu httu ftq{tk htwk; ktuM fhe ktwkettu fttu ttu {rtytu{tk VtxVqx ze{he [tke tu kqftu etu [tktu; W~fuhefhe81YrZtu yu fnu kn{e se ztu tE stu{e swk (1) tx e swk(2) [tUxe swk(3) {kze swk{e zwk yuf{ t{t{u yttztwk; xtxete; ztE terftk Qztk q [ote twkMe whe yt[th fu tfth fhtunuh{tk ytwk (1) tuf{tk et ytt ttwk(2) tiu h zu yu{ fhwk te-rAte (1) fthwk fhwk(2) {tAtk fu wke fzt tthe{tk Vtwk Auhtwk; fx{tk ztwkke tze uhte [ue ytek Wtze-tue fkf nth tzwk; yu nth tzersh ntuwk n{ ntue fu [tershtu xwfztu ntutu q ntwk ntuwkse{tkte efe swk htM tE swkS ytze te xuftu yttu u [u yz[Qe tt yuwk tkfwk tuwk; ytutuwk82 YrZtu yu fnu knS Qze tuwk; Aqxte tuwk; h h{utuwk; wk, h kftu[u tuwkS f[he [ ytwk; ro nuh fhtuS fhzeu {he swk (1) ytt fhtu(2) h{twkS te-xqkfe fhe (1) eu tuwk(2) { tE se(3) tutk k tE swkSze fhe nw tutu fhwkS Aqxe ntue ttu ute xu ntueSe Aqx te t[tt te; h h{u {uu{ tute ]t teSu xuhu ntuwk htuh t ntuwk; {tuZu ith fu tXuntuwkStu fq[tu ttu yufe yuf t thkth fhtteS ttfe seS{tk tu ntutu tut{tk {eXt ntueSu [Zwk (1) yr rh[u eu rh[eMw fu twk qte tutE swk(2) tXu twk(3) tutk VtwkSu tu[t t (1) [tutu st yttu;tktk fhtk(2) tuzwk tuwk; M W[th fht83YrZtu yu fnu knS hMe ntue tute tntue yu [whtE ntue;hMee f]t ntueS yztu ttu-tE stu (1) W~fuhtue fu htuent{tk yte zwk; thwkwk(2) fwht twk(3) S thtu ttuS yh hnutu (1) S [tu hnutu; ytwh ntuwk;yeht wk(2) r twk(3) r]t ntueS yttu-ftZtu (1) w: fu sw{te ytt fhth twk(2) { tzeu ft{ fhwk(3) nttu {txu tu yttuS Qze stu (1) fkE q ze(2) untu tE swk(3) tftu ztu(4) r[t Mth ntuwkS [tu ttu (1) [twh wk(2) t swk hnuwk(3) W[tx ttu(4) rhtk ntue84 YrZtu yu fnu knS ftE stu S st sue yk rehe te; tE swkS tE stu tA twk; twk; tu fkxttuyttuS u stu {qyt Ae {tutu swk; Se TrteS stu hnutu-efe stu (1) wk w: twk(2) S st suwk w: twk(3) {he swkS xqkftu httu fhfh fhe; tu fhtuS tu xkttu (1) e s ytwhtte S [tuhnutu(2) S ste ithe{tk ntutu(3) {tuxe [t{tk ytwkS ttu (1) RAt te; t ttu(2) itu ttuS zefu kttu (1) yuftyuf ttue te; Stz ttu; [xxe te(2) nw s kt ttu(3) htE swkS tztu (1) ht t fhe; ttuzt {txuyfo fhwk(2) sht {txu fksqtE fhe(3) [twk85YrZtu yu fnu knS tu (1) yutE yte(2) ftuEwk w: uE te tete(3) [t te(4) ftswk wkS htE hnutu yrtt hnutu; S e fuxtE hnutuS {tu { yuf tE stk; {ite kte;yu ttuS {tuxtu httu Wth w k; ttu swMt uthtuS Eu twk htxwk {twO e s WttetuzwkS utu (1) q ytnte {twk(2) w: et fhwk(3) t utu; {the twk(4) [ezwk; twkS tuttu r[t ytft fhwk; { {turnfhwk; {tk er WeS xtuxwk ntuwk S u{t uwk ntuwk; u{huwkntuwkSte swk-{hwk S tutu; tuu u s {he styu{ fhwkSwk hMwk ntuwk w: uth ntuwk; ktt fhu yuwk ntuwk86 YrZtu yu fnu knSu xtZf e rhtk te; ktut ttuS h ytwk (1) At ytute ftuEt h qxezwk(2) S st suwk w: twk(3) {ht {txu ith twkS{tk S yttu stu hneu tkr e; {Xuftu uwkSe {te e eqeu yLt fu ywr[ f{ofhwk; eqeu ytt fu kfx{tkzwkSwk {thwk wot fhe; kth{tk wtu Wtu tt yu heu rhtt fhwkS tzwk setu ft ht fhtuS wthwk se the heu fZt yu{ fhwkSe wk ttof heu Swkswt yttu (1) ht yu{ fhwk; u-{u ttu{ fhwk(2) tztu tt u{ fhwk(3) { utuswte yte Vhete tu Wtn WL ttuswtewk uh swtetu o; tuh; WtEswth tshtu ttu he {t hefu hnuwksqt hth wk tzte tuu {twk; fkE rt{tk {twk87YrZtu yu fnu knsqrtk ttk (1) ys {tu-{nutk ttk(2) y{t nuwk(3) uzttu {th ttusuh fhwk (1) {the twk(2) nhtwk; t{t fhwku{ uzwk tn fhwkue twk (1) {ftwk(2) tkhwk fhwk; q {th {thtuuzt tt-zt-{t ftuE ft{ fht stk rVtttu Xftu ttuuzt t (1) wt{ fhe(2) Mtto {txu thkth ftuEu tkswk(3) thkth Whte fheuze ftZwk ftte twk; wk fhwk; h[wk;txe Qwk fhwkuhtk Zztk-ttk (1) tuu nutu; uX fhe(2) kthtu nth [ttu(3) ut fheuhu uztwk (1) yt fkxtthut ft{{tkqkttwk(2) u{t ft{{tk zwk(3) kthe qkhe{tk uztwk(4) kr fhe88 YrZtu yu fnu knuh fzwk twk; us twk; {sq wkuhwt wt{ ntuwk {tt Mt{e ntuwkut suwk fhwk Vsue fheu yttu-[ztu W~fuhtwku{tk ytwk (1) ytu{tk ytwk(2) wMu twk(3) uhtwk(4) Qfwkxft zt (1) t zt(2) w:e twk; {nu zexft {tht tu yutk ytfhtk xtutk {thtkxftt tu tut ft{tk e yh fhu yut kuf [ fnutkze E te (1) q ftZe te; {ftwk(2) tUuwk ft{ [tkeu twkze ue (1) {ftwk; Xftu E hr{wk fhwk(2) tUuwk ft{ tEte uwkztE swk shtE swk; z{tk yte swku fhwk (1) ftwk; {the twk; f fhe(2) fhwktk u tk hnuwk ut{tk h hnuwktktk tE hnuwk us ustu ykth tE hnutu89YrZtu yu fnu knktt zwk h{twk; tUXt zwkkzu [ztwk t{tue tzete tu tztk ht kt Atuze xqkf{tk fnuwktxfe twk (1) the uXu Xftu yttu(2) {th {theu nfwk fhwktz Qtk nw nw ewktz Qtk tfe ntutk yr w: zuwk ntuwktz twk (1) tute Qt tE swk; q eswk(2) tuztwk u u Qt twktztk tkhtk Wthtk yxf[twk ntuwktxe twk (1) {ftwk; Xftu utu(2) {th {theu nfwk fhwkttk ttk VtkVtk {thtk; tk {thtkt te (1) h{e te(2) nw s e te tE ytetke fhe tte uwk; o fhtktkwk tzwk h{te twk; tUXwk tzwktku tuhtk utk (1) nuh yt{kt ytwk(2) {ttt Wthtk tuhtk utkewk ftkwk (1) theftEte t fhe(2) kteu fhfhte ft{ uwkuh ytwk tu [ztu90 YrZtu yu fnu knuh twk (1) uh suwk yt{wk twk(2) uh ktwkuh twk suwk rht{ thwk ytu uwk ft{fhwktuz wk (1) fkxttu ytu yut {tu tezwk(2) x Eu Atuze rn yuwkq fu u twktutk ttk (1) y[ xtu[tt fhwk(2) VtkVtk {thtktue Vuhe e {te; [xe [xe Whtetwkxft fht htufze fhexftt uh/tuh wk he{tk ut yu{ wkxftuht {thu yuwk twk w-{{{tk [rZtwk ntuwkxh ee-ue (1) ytV n fhe(2) tu hrtu yttu(3) t{t ytt n fht yuxfe hnuwk(4) [t fhtuxh {the (1) s{e Wh {ttwk Atze ttotfhe(2) t{tt fhtk h ezwk;Wt{ ntuwk; ytkxwk91YrZtu yu fnu knxh te Xtufh te; xftuh te; tuntU[tztuxtk tEtEu ztwk Xftu tE tEu whwk; XtufhtEu he{tk ytwkxe swk ete [rZtt twkxu [Ztwk tt fht; hztwkxnu te (1) yufwk yuf thkth fnuwk fu th twk u(2) r Mw fu hf{ {utwtrt kte e{texe swk (1) qh twk(2) t ttu(3) swk hnuwk(4) zwk; ht twkxtZt teyu se (1) h u {w~fue qh te(2) h tu ezt t t{extrZtu t yttu (1) ft{ fhtk fkxttu yttu;twe te(2) esTh yttuxtZwk zwk tk twk; h{ zwkxtZwk te huzwk (1) W~fhee yh Wsu rnyu{ fhwk(2) tk tzwk(3) uh e{wk tzwk92 YrZtu yu fnu knxtZwk ux r Mtr; rhtk; ktutxte qhe xuftu; q fu W{uh tt yu{ fhwk;tnue qhe; Wtus ytwkxt ze (1) {tttt y{wf t{tktettk {q tq ttk(2) yttf heu wft twkxte uwk-twk-{qfwk (1) tzwk(2) Mtto qke ttuxttu utu (1) AqtEu hMu zwk(2) ttu fhtu(3) ktwkxtkrxt ftt {qte Wuze twkxtkrxt tkt tW{u tE swk; rht twkxtkrxtu ftZtu-xttu (1) ytwk k fhwk(2) t yu yhsh tuzetexe fhwk B{ {u yu nwk ytu u{ fhwk;{~fhe fhexe{tkte tuVt twk nt{tkte wk twkxewk Wfuwk E wshe ttu ftZe ztu thtuxewk fhwk (1) ftu fkfw uhu tzwk(2) {ttu twk; ytuZtze uwkxw[ftu fhtu nu{u fthu {kt-kttu ttu tufhtu93YrZtu yu fnu knxwkt tt (1) {ttt{tk xte te; {th ttu(2) {nutk n fhtkxqkft Swk ntuwk fksq Mtwk ntuwkxwkfthtu fhtu tuAztEte tuwk; nfe yte thexqktu utu (1) [e fze(2) u Vtke ue(3) u Vtktu ttu(4) eu uht yttuxuf fze r fhtuxuf hte r Wh hnuwk; htwkxuftu yttu (1) { yte(2) yw{r ytexuftu fhtu { fhe; yt yttuxtuht suwk {eXwk; Mtrxtue nuhte (1) utwk fZtwk(2) zte uwk; e {te(3) {qo twkxtue Vuhe utwk ftZwkxtuu {qfwk (1) hfth fhe(2) qe swk; t ytwkXX tut ntuwk h{tk fkE ntuwk; ro ntuwk94 YrZtu yu fnu knXheXt{ twk (1) Mtte twk(2) r]t twk; [k[t S ueXkzt ntuhwk suwkXkzwk te huzwk (1) yh ytuAe fhe(2) te uwk(3) tk zwkXtXtk ttk fu hktk (1) q {th {thtu;(2) yuf{ [tEyute ze sttef{ht ntzftk{tk E teXt{ Xuftt hwk ntuwk (1) tuxtt huwk fu zt{tztu ntuwk(2) Zkzt hwkXuftwk-fhwk-tzwk (1) fLtu thu uh hte(2) ft ftZwk(3) tu Mttu tuXe uwk(4) Wtu{tk uwk(5) t fhwk(6) Auxe rt fhe(7) {theu txe uwk; ktze uwkXuftu twk {eu w{tuo twk; {the Xtufeuer Wh ytwkXuu Wztzwk-[ztwk (1) tuxu hMu [ztwk(2) tuxt tt fhtXuu [ztwk fu {thwk hfth fhe95YrZtu yu fnu knXtufh te (1) ytztE zwk(2) r {u yue q te;tt tt; wft {wk(3) u twk(4) ztu utuXtufh te-te (1) ytztwk(2) tt tt; wft n fhwkXtufe utzwk (1) wh tuXe uwk(2) kuwk fhwkztu fhtu ft{e t fu frstu fhtuztu ttu ftuE ft{ Mttqof [tu rn yu{ue [{tk ztu ttu fu tktuftZtu; ftuE ft{ Mt [tuu {txu rtu Qtk fhtkzwk hwk (1) ft{ fht h twk(2) WtztuzVtk {thtk Vxft {tht; ftuhzt {thtzftk {utk t rt tuwkzz fhwk (1) ft{e ttu fhe(2) [{tk t{u fhe(3) t{wk tuwkznt zntuwk (1) ftuE t fu r[th{tk {ttwk {thwk(2) h {u t W{uhe96 YrZtu yu fnu knzntue {qfwk tuxttu fhtu; tze {qfwkzkftu tztu (1) At utze; fe Vute(2) nuh fhwkzkVt {the ztE {the; ztu fhtuzte e-[fe (1) ntht wk(2) tkzt tE swk; {s {e swkzt qkttu uh qe swkzt[wk Vuhe twk {tuZt Wh {th {thtuztx ttu (1) knth fhtu(2) wk te uwk(3) Wtt ytWt ru theuXu tE uwkztZ e tte RAt teztZ{tk twk (1) uh utu t{tk htwk(2) { h uwk(3) qhwk fhttu Z r fhtuztZ{tk htwk sh{tk htwkztZ{tkte tuwk {{o[ fnutkztVrhtk {thtk yt{u{ uwkztVwk {thwk {ttwk {thwk; [fwk hwkztt s{e fhe (1) tt fhtu(2) ytk ytzt ft fht(3) ntwk-ytt{wk fhwk97YrZtu yu fnu knztt ntttu u ntutu nutEte tE fu yue t ntuezte ytk Vhfe (whwt {txu) yw tte zeyte; (Mte{txu) w tte zeytezt{ ut {nutk {theu fneu t{t {ttru wwkzthtu utu {fe yte; rhtwkztu tzwk eu ku fu htusthu tzw k;f{tEu wsht [tu utu ftuEytth yttuztkXtk utk (1) ft{{tk uX Wthe(2) ftuhwk yts twk(3) nht{wk twkztkzu zwk hMu zwkz {the-Xtufe (1) yrfth ntut Atk yrfthAu yu{ tux w k ste tt[te u;(2) tuxe t Wztzezztwk [twk tuxu tuxwk Whte ut fheu sqXtwk[twkztutk [thtk (1) te w{ttu(2) rytzwk hnuwkztut ftZt wMu twk; ytktu ftZeztut U[tt (1) tx uzte(2) ytwh htwk98 YrZtu yu fnu knZtu tE swk-zwk ttfeu tut tE swkZhzt fht e fu tu {htk {htk ft{fhwkZe swk-zwk (1) y{wf yuf tswyu Vhe swk; zeswk(2) nth efe swk(3) {he swk(4) qE swk(5) {e zwkZkZuhtu extu (1) Ate t nuh fhe(2) tuf u u{ fhwk(3) Vsue fheZtkfe{tk te te qze {hwk tst {tto {tU twkZtkfrAtuztu fhtu (1) ftuE Mw fu t te yttk fhe(2) tkf-wtu ZtkftuZtktk Wtztk fhtk-utk (1) ht tuwk; rA tutk(2) thtk htk f{oe tufheZetk Ztu ttk {]w ytwkZewk {qfwk (1) f]t hte; hnu{-shhte(2) sht Aqx yte(3) te w hff fhe99YrZtu yu fnu knZtu rxttu tkze tze nuh fhtwk; rfhtwk; x fhtwkZtufe u tsw tze u tswwk twk; ku tu nt nt fheZtuu twk swk (1) nuh twk(2) Vsue nuh te(3) htuzu [zwkZtue twk ftuE Wh ythtu ttu; {tkfhwkZtue tzwk (1) ftuEu {ttu te uwk(2) e[u te uwkZtU {tkztu wthtwk {tkzwk; tuVt fhwkzftu Atkztu uXtu (1) ywe wk(2) tft twk(3) w w: ywwk(4) [Ze ze ywez u Vz fne uwk (1) su{ ytwk u{ fne uwk(2) h{ htt h fne uwkztft {tht (1) ftZt {{e ttufto fhe(2) zte ttu fnueztftu ztu Vttu ttuztze tue t{t{t {tht {kzwkztze ntue {t[fze ntue100 YrZtu yu fnu knze ze (1) ttutu ht htu(2) {th ztutu tuu wk/ (1) fkE hfth fhe n] wk (2) ht suwk wA wkt-QXt-ht-ht (1) ftute r[the Qze(2) ee tut[te tetE swk (1) {trf ]tt u{tk ztwk(2) wk h[ fhe wot{tk ytwk;yr{t fu r{s ttutE {hwk Whtk [o fhwk{ yu ntuwk e heu r ntuwk{t[tu {the {tU htwk htwk (1) sqXt ftte itth utwk(2) we ntuttu ztu fhtu{ttu utu {~fhetu ytk utuhfx Qwk fhwk-h[wk (1) ftuEu Vtthe k[Qe fhe(2) tuxutuxwk tuVt fu tuf h[wkhtu tuu fhwk ftuE he{tk ntu yuwk fhwkhtk [qkttk Se [qktt[qkt fu {nu fhehwk uwk {e ze h t[wkhVrztk ttk-{thtk (1) w:u eu yt{u{ Aztwk(2) nth efttu fhtuhe{tk ntuwk [ze{tk ntuwk101YrZtu yu fnu knh te t te yte-te (1) r { ttte fuVe MweRAt te(2) q huh Wtu fhtutz twk-tE hnuwk (1) ttue te(2) wk(3) yr ytwh ntuwk{tk u ntuwk (1) t{o swk hnuwk(2) ne twkthe th h (1) tk u{{tk hnuwk[twk-hnuwk (2) ttete owk(3) y{ e[u hnuwkrttxf twk {qtu t ttut {utu te tut e fhetfztu ttu tu uEu ft{ fhwktwk eh twk (1) thutu r[th th tztu(2) twO ft{ twk(3) {nu h ytet utu (1) { [ftwk(2) rwk twktzrLt fht (1) thfu iu ytk fhtu(2) {tus{ Wzte102 YrZtu yu fnu kntztu teu t ntuwk wk [wk ntuwkt [zwk Wtustt swMt{tk ytwkt{tk ytwk (1) nuh fu {Me{tk ytwktq suwk ntuwk (1) sz(2) [iLhrn(3) r{qZ tE uwk utwkth {tu {u ttu; ith utetht t (1) Whtu fhtu(2) rt yte(3) [tu eu u[ue{tk ht ftZetht utzt (1) {w~fue{tk {qfe uwk(2) nuht fhwkthts fhwk (1) qkxwk(2) Wsz fhwk(3) nhtwkte yte (1) Wtus ytwk(2) {~fhe fu ntke fhete te e tequ q [twk (1) tuxe txe t fnue; {the(2) A fhwk; tS fhe(3) tuxutuxwk fhwkq{zu hwk kthth{tk yt wk103YrZtu yu fnu knu ftZwk (1) q {nu fhteu tfetwk(2) nkVtwk(3) U[e uwku uwk ue th ue (1) [ttfe the(2) qhe [tuftE fhe(3) ehs hteu e tteu efwk (1) yr ft{ fheu ttfe swk(2) hzt{ teu huztwk (1) yutE te(2) Vt zetuz yttu-ftZtu-ttu (1) rft fhtu fu ftZtu(2) y{wf r h ytwk(3) {tt fhwktut tufhte-tute (1) swk(2) nuht fhwk(3) tte yu{ fhwktuhu ytwk (1) Auf Sf{tk yte swk(2) tu ytwkt xftwk wk nfwk wkttswk {wk (1) wte twk; thtu r yttu(2) rct e104 YrZtu yu fnu kn(3) w fu [Zet r ytt(4) the{tk fu Mtr{tk [zt twkttswk thu twk (1) c twk(2) itth twk(3) {th tte rte te(4) yr{te twkttrn{t{T fhtwk tut tufhttt t fhe hnuwk-t[e hnuwk (1) ytk{tk WAwk(2) nX fhe tfwk(3) rhuhe fhe(4) tz tett te-te (1) Auhtwk(2) Xtwk(3) wft {wktt te-tE se (1) Auhwk(2) wft{tk yte zwk(3) q fhe(4) tutwkttu zwk (1) tk twk(2) Mth twk(3) Mtt{tk yte swkttktu htutu {{ rtoh fhtu105YrZtu yu fnu kntq tq fhwk (1) ]t x fhe(2) rhMfthwk(3) wk(4) rVxfth fu ]t toetqkf Wztzwk to ftx fhtutqkfuwk wk (1) [ k fhtu(2) yteu tAwk E uwktturht htuuut (1) uh fhwk(2) yt fhtu(3) ztEtk {q htutk{ yttu-utu (1) {fe yte; e efte(2) {ftwk(3) htuV Atkxtu{ ftZe ttu (1) ktwk(2) fkxttu yttu(3) Wt fhte(4) nw ft{ fhe nkVtwk{ ttu (1) S ttu; nuht fhwk(2) ehs he; qhe hte(3) rt{tu ttu; rtkr ue(4) tkrte n fhwk; zhe swk{ efe stu fkxte swk106 YrZtu yu fnu kn{ rzttu (1) hwyt utztu(2) {ftwk{ {thtu (1) ef te(2) ehs the-hte(3) q ktwk{ utu (1) tfe twk(2) ehs hte(3) tkrte hnuwkrht suzwk ux htwk Wtht terhtu ztutu-ztutu (1) ft{e {nu fhe(2) {nt{nu fhe ttu-QXtu-tu (1) sk wk(2) {ntw:{tk yte zwk(3) {tuuuxe t{te fhthtu ttut ue ze ytentzt htE st (1) yk Sf yttu(2) {tu ytwkntztu QXtu-hwXtu (1) yt Y te(2) ht nt{tk ytwknq{tk httu ku t t[t {twktEte ux Aqtwk Atwk hne fu u Aqtttu tfhtu107YrZtu yu fnu kntZ e-zfe {tU{tk te ytwk; Mt uteRAt te; ywh twktZ{tkte tuwk (1) tkfwk tuwk(2) {nutk {tht(3) fhztfe{tk u fnutktZe{tk ntt ttu-ttu (1) t[the toe(2) nw ftttt fht(3) wt{ fhett Wtht q utu nu{ ftZt tt Vuhttt uhtt-ut turt uwk fu uhtwkttu [tke utu ewk { tht {txu fhtut ttu (1) ywfq u t E utu(2) t {ututu tuXe {the (1) t uEu ft{ fhwk(2) yttu k [qftut e (1) RAt qo te(2) twO ft{ r twk(3) yuf ttu {e swkt [zu u teyu [ze su heu ft{ twk ntu u heu fhwkt{tk ftwk ntuwk Aqwk t; fkf fu wtu nth yttutkze rxte-exe nuh fhwktk fhzt (1) yto[ tE swk; nfte108 YrZtu yu fnu kn(2) h{e te te(3) nt tetk ftZt (1) ftuEwk fnuwk ne ftZwk; fthwk(2) Wztwktk txt fht (1) tet fhwk(2) nhtwktk ux{tk ntut (1) {{tk fx, rfLtu fu uh ntuwk(2) tio, swMtu fu ntuwktk{tk S ntue (1) w~{tu [u net{ hnuwktk{tk wk-hwk uwk (1) {e zwk; ftttt fht(2) t {txu rke fhe(3) {tVe {tketku [Zwk (1) tutt(2) Mt ttutku ytke ue ht fqer Vhtu (1) w ze(2) the ytt ht Mtrter ytwk { ytwkr QXe swk (1) y{tu ttu(2) thts twkr [wk twk { txwk twk109YrZtu yu fnu knr Xhwk {u ktut ttur Xuftu ntuwk {{tk tkr yu ehs ntuer htwk-thu twk zq{tu httu; wk tE swkr tV ntuwk fx rtwk ntuwkr{tk htwk t{tk htwk; t htwkr Vhtu-tu (1) t Qzwk(2) e twkrt fte fhe r{t w{ttue tu the Mtr te; t ttuefhe q ee fhe efheu q{tk uh yte {the teefheyu etu ntutu efhet kt zu k hnutueXu ztuu wk yufet fh w~{ ntuwket suwk tV ntuwk (1) q rtwk; [tuwk(2) x { yuwkete [tke W~fuhe ztE Qe fheewk fhwk (1) Atuze fu {qfe uwk(2) Aqwk htwkwztk utk ytuthtk utkw:tk tz Qtk wf w: yte zwkw:wk t [tuhVte ytfM{f yte zuwk w:wrt th fhwk (1) tuft{tkte nth ftZetwk(2) {the twk110 YrZtu yu fnu knwrte nt te (1) kthtu yw ttu(2) kthe rttutu yw ttuw{ nte wt{ fheqe t wk (1) Wth twk(2) su{tkte t ttu ntu yuetq yu ztk ku httk u{ yu fzftE ku httkq yu n{tk htt (1) ku tsw {ttwk {thwk(2) ku hV Ztufe tzeq [zwk ttu [ztu; rnk{ yteq tune ytwk t fhe yttu; f{tE ytwkq{tk yurhtu utu (1) tht{tk hwk ue tze twk(2) {tXt tu tue frstu fhtuq{tk ftwk ntuwk (1) Aqtu {{ou ntutu(2) h stE ytu yutu ttutut ntutuq{tk tfh e thwk rht{ ytwkq{tkte tuht ftZt (1) te tuxtu tut ftZtu(2) q nt u u{t kte qftZttu fhtuqu tuEu ytwk {trfu ythqof ytwkqu {un ht (1) Lt twk; u ytk Vuttu(2) nw tfthf; thw k f uytksf twk111YrZtu yu fnu knutue fhe (1) yuf-yufwk ue u{ fto fhwk(2) t fhtu; tu [zwkun Aqxtu yk yttutufztu efe stu {t ytuAwk twktue-ue fzte h yte; ftZe {qfwktuhztk U[tk (1) ftuEt ft{{tk {th twk(2) ftuEwk ft{ fhwktuhztk ttk (1) e {nu{tk zwk(2) e uX fhetuhe U[e (1) ytw xqkftwk(2) wt hwk uzwk ytwk(3) n[ftu ttutuhe te hte (1) {sqtEte tt [te(2) tt{tk U[wk(3) ykfw httutuhe qxe ytw yte hnuwktuhe tuxtu uztu (1) hu uztu(2) wsht {txu hu uXtutuhek[th fhtu zt tA hneu tt [tethfte At zte fe fu yuft tht ft{e rte{uefu tk[uhe fhe (1) {u u{ fuu htwk(2) tuxehe ftte z {the(3) fwk ytt rt tAwk ftZwk112 YrZtu yu fnu knu [zwk tu zwk; ytwk Xutwktu zttu (1) tuxe ytt yte(2) Vtux ytkxt {thu u{ fhwk(3) tu {we htwktu ntU[tu nzutu ttutu ttu-ttu wft twk Wztze susufth fhttu; zkftu zttu [zte (1) Vsue fhwk; tuf{tk nuh fhwk(2) Xthe t{tk nuht te(3) htu tktuhtu tktu Vsue fhe; tuf{tk nuh fhwkztftu {thtu (1) se ft{ twk(2) h{ fu ef htt h fnutwkntu u t{u {tuZu fne uwkzu uwk (1) ze tkwk(2) t{t twkzu hnuwk (1) yktsh hnuwk(2) {tot{tk hnuwkztu utu-ttu (1) t qAttu; t te(2) hfth teztu utztu (1) tutX yttu(2) ttu utztuztu utu rt{ ue; ttu fu tu utu113YrZtu yu fnu kne rtwk Ztuh ntuwk ete yMt t{tk ntuwkehe ntuwk ykuh ntuwktutu ftZwk rfk ftZwk; ut{ut fhe {qfwk ze ntztu ntutu {k yh yttuzftu tu (1) wk ft{wk swk; tuxttu ttu(2) ht twkt {: twk yxfe zwk; {he swke swk {he swk{t[fze {[e {tht{the tehe Wh htu-{qftu (1) yr{tte yh [twk(2) W tE swkhetu Auztu yttu ytztu ytkf ttu fu n tehe{tk ue swk (1) y~ twk; utwk k twk(2) yk hr{kwk tE swkh{tu ztu Vtux Vuhtu ttuh{u ftkxu tuwk htu Lt yttuh ttu ] twk; kw twkhttu swk (1) ttu(2) k zqe stuht{tk twk (1) tzt{tk twk; t fhwk(2) Wuxe uwk(3) qh fhwk; wft fhwk114 YrZtu yu fnu knhtte twk (1) ]e Wh qE {h-t{wk(2) tU ut tE swkhtte fhwk {the twk{o fhtk tz yte ftuEwk wk fht stk tuu kfx{tkyte zwk{oe tt tk ut {V {e Mw{tk tht-tuxtwkuwk rnwO hnuwk zwk hnuwktz ze (1) nuhtwk qh twk(2) ftu ytuAwk tkwktz {the (1) ht{ fhwk(2) yuft {tuxwk ft{ fhwktzu twk tA zwk; Wtwk twkte trt swtk ttk (1) {uttu kk qxtu(2) er qxe(3) yt ttute Vqxe {tU{t kte yuf Ae yuf x xyhfthf tu nth eftt t twk htuS htuxe {utu {txu wkt{tk q te erte [u frstu fhttut yte Auhwkt te Auhtwkt {the (1) ytztuytu ntt {thtu(2) ytu heu theuXu f{twk115YrZtu yu fnu knttk fhtk (1) u fhwk; u{tk yk thtk(2) rhtuu {tttu fu Lfhttu fhtut{t tt-tt tkt {txu zt ttuth fu ye yxfu rn yuwk (1) th fu ttu(2) ftuE yztze fu yuwk(3) tte u ht{e(4) y{; y{ ytu[hth h hnuwk u{ hue Mtr{tk hnuwkth tke {kttr zu ftuE thtt nrtthuft{wk fhwktwO eh twk (1) thut ytoe Mt te(2) e ywfq twktMe fhe-hte-te (1) [t fhe(2) zhwktwk fhwk-{[twk (1) fqtfw yu tuzttuz fhe qhz {[te(2) tuVt fhwk(3) {tht{the fhetwk [twk (1) {t fhe {qfe(2) h {qzeyu {tuxtu uth fhtu(3) hue{tk t [twk(4) tuktu [te116 YrZtu yu fnu knefe ht fhe w~{ [Ze ytu u t{u te fheuwk Wze twkeftu ktu [ttu the uXu ktu [ttuw{tzt{tk {e swk (1) to swk(2) rhwtue twkw{tztu fhtu (1) tuxe heu h[e twk(2) Wztzwk(3) uzVe twkw{tztu ftZe ttu (1) [feu VUfwk; ht fhwk(2) kuhwk; {thwk; txwk(3) {fteu h{ tze twkqe te y tu ueu rt fttuo fhtkqe ue (1) q ftZwk(2) yt r[th{tkte tr[th{tk twkqe te (1) heh twk; fhwk; twtwk(2) tue twk; nX fheu uwkqe te (1) tue twk(2) tte heu qe fxteq{ te-{[e yuft twkq{ {[te (1) ytk ttu(2) ztu ztu(3) t twk117YrZtu yu fnu knq Wztzt Vhwk (1) wsht {txu ynn Vhwk(2) tfw tEu q{wkq Wztze (1) ft{wk tuwk(2) Vtux tuVt {[twk; ntkefhe(3) tnf t fheq Qze (y{wf Mtu) Wsz tE swkq ftZe-ftZe te (1) q {ftwk(2) kk fte ttu(3) {th {the nfwk fhwk(4) {ttute u{ Wthe twkq [txwk fhwk (1) ytkt ete sot fhe(2) htzt tzt; ntunt fhe(3) tUtx fhtuq te nhte nuXu tzwkq te (1) ith tuwk ft{ tzwk(2) zu tkA tzwk(3) t{ h tk tzeq ze (1) yfe te(2) tk e(3) rfth ntutu(4) to swkq h ZuVtk ttk t{tue; yfe118 YrZtu yu fnu knq te u t te Auf htq Vfte (1) [tt uwk; s {hte(2) xuftu ytuAtu fhtu; hfth hte(3) unt fhwk; tAte Mtyu{ fhwk(4) nhtwkq Vtft fhe uwk t{t fhwkq Vtfwk tE swk unt twkq Vuhe-te (1) ht t{tk ntuwk; xuf Atuzeutu(2) hfth hte; tk {thtk(3) nthe swk; tt ttu; ze swkq uwk fhwk (1) Wutt fhe; yt fhe(2) txwk; to fhwk; te Vuhwk(3) ht fhwk; Vtufx yu{fhwkq{tk {wk/ q{tk {e swk (1) s{etuM fhwk(2) Xftu yte q {tkfhwkq {se (1) Wtu{tk ytwk;(2) zwk; to swk; t{t twk(3) twO ntu u{ twk(4) {h t{wk119YrZtu yu fnu knqte qkzwk fhwk (1) wk nfwk {swk(2) he{tk uwkqte fhwk tV fhwkqte twk-swk (1) q{tk {uwk; wft fhwk(2) ze swk; ht twk(3) t{t twk(4) ft{wk twktuE ftZwk (1) wt{ fhe(2) {thwk; exwktuE twk (1) {th {thtu; {the{theu yfhwk(2) te Vuhwk; ]tu {{tktentkfe ftZe(3) fu te hrn twktuE ewk (1) ytzt fht(2) ft{wk zwk(3) uwktuE twk (1) {tkntu{tknu {tkze twk(2) to yu{ fhwktuftu fqxtu-Atztu-Vuhtu (1) {th {thtu(2) r{t trt fhtu(3) nX fhetuftu ntU[tu-ttu txtu ttu; R te120 YrZtu yu fnu kntuzt fht (1) Vtux Vuht tt(2) nuht twkturtk Aqxe stk- (1) htE swk; te rtrtkZet tE stk tE swk(2) e twk; zhe swk(3) ththe swk; ftswk fwktutu ftZtu (1) ef te; {th fu {nutkteq qze ftZwk(2) yr ft{te tfe uwktuut {qt suwk (1) yufwk; ktt rtwk(2) f{ hwk(3) netufwk tuwk (1) ystwk fhwk(2) {nu ht fhe(3) tet twk; Vttu fhtu-ttu(4) nw thu ft{ fhwktut ru tht utt yt rhMtr ywetut{tk q te/ ze (1) ]tMtt{tk yfe ytu yuwkft{ fhwk(2) z{tk yfe tetueu ytwk tzeu ytwk; ht fheu ytwktuwku Qzwk ntu yu{ twk ftuE thwk ft{ twk121YrZtu yu fnu kntutE swk (1) to swk; ht swk(2) Wh te Vhwkt ytwk-uwk (1) ft ut u; t kw k; r[tyuft fhwk(2) r[th fhtu; t ytwkfxte t ntuwk tuxw ktuxw k {e tutt suteu fhttu fhth ntuwkfxewk tf ftu yuwk th rtwk ntuwk suxwk ntuwk rt rtwk ntuwkte u rt we te u {ttt we{tku htu ntutu (1) huh kwhM ntuwk(2) fkE htu hwk ntuwktu twk-twk (1) t{t fhwk; qhwk fhwk(2) tze twktu swk-efwk-e swk (1) k{tk ftuE hnuwk; rO swk(2) kutu tq ttu htf ntuwk h fu {e ytt{e ntuwk tEu uwk tute r{f utztk htufztust yttutht ntuwk (1) htufzt Yrttt ntuwk(2) fkt ntuwk (k{tk)(3) htufz Yrt tkXu fhe rhtkuhnuwk122 YrZtu yu fnu knsh fhe {nuhte fhesh fhze fhe (1) EhtS hte; yLtte(2) wMu twksh U[e t U[wksh te (1) r[t htuwk(2) t tzesh xqkfe ntue (1) w tuze; tke ntU[ ntue(2) fo ntue(3) Wth]t ntue(4) fksqtE-f]t ntuesh ntU[e (1) {tot nth ntuwk(2) w [te; fo ntU[tush ze (1) t ze(2) yt{trfu ft{ fhtftur fheshu ytwk-[zwk (1) yrt tktu(2) t{tk ytwk(3) r[th yttu(4) S ztu; fwe yh tee t ku ttu yuf{ufu {ttu yuftyuf tu ttuLtu tu t fnue123YrZtu yu fnu kn{f-{h[wk twk (1) {eXwk {h[wk htwk(2) yrtu fhe(3) {eXwk{h[wk hteu o fhwk{e ue/ {tu r (1) ze yte(2) ze t yte{wk ytwk (1) fnuu tu twk; tEu h{zwk(2) So twk; xuf Atuze; h{ twk;{e twk; h{t te(3) tuttu ytn stu fhtu{wk {qfwk (1) f]tte uw k; hnu{shhte(2) { tE se; n fhwk{ts Ztk {e ftuxu (1) {owk ft{ fht stk Vhwke wk(2) {o fhtk tz ze(3) {ort fht stk Qxwk httwkh{U suwk tE swk wMtu tk ttu st {Mfth fht (1) qh hnuwk(2) qhte xtwk se S ntue nw tu tu fhwk uk te Qhwk {nt{w~fue zehtq ntuwk t ht ntuwk124 YrZtu yu fnu kntE fhe fkE yqo fhwktE ntue yto t{wktsqe te Qttt tetrwk fwxtwk rtuot {twO swktwktu tu ztu (1) qhe t{te te(2) thu tux ytee uze tu t tztu uhte Vhe Y fhwku ythu (tu sL{) (1) ytV{tkte yeu uytwk {tuft tE swk(2) t {tuxt u{te [wk(3) {]wt {w{tkte [e swk(4) {tuxe {tke th teu t{u ytwk uh t twkt{tk hft fu [qh twk (1) fuVte ut twk(2) nw tY Xtktu fze (1) {q fth tue ftZwk(2) Axfe yu{ {q Mtutefzwk(3) u fu {{o tuftuhtk Vqtk (1) o yttu(2) yr{t [zwkr {e (1) rt{ {e(2) te(3) tu qe u{ fhwk125YrZtu yu fnu kne Qzwk-qwk-wk (1) ttu ttu(2) t Qzwk(3) t Vwke Vqxwk (1) t Vqxwk(2) e Xthwk efwk(3) {tXwk twkewk tkzwk Vhwk (1) ttu ttu(2) e qwkrn-hwk fhwk (1) htM fhe twk(2) t fhtu(3) t{wk twk(4) ttne fhwkktE swk (1) y tE swk(2) wk twktf Wh {te ut ue (1) ftuEwk sht ynut {ttu [ztwk(2) sht tkA sue t fhe(3) nw ytfhtu Mt ntutu(4) nw tV hnuwktf [wk hnuwk (1) ytY hnue(2) {t t{wk(3) {t wk126 YrZtu yu fnu kntf ftwk (1) Rs tze(2) rct fhetf ftu yuwk (1) wwk(2) th rtwktf wk-hzwk (1) q [txe;qo tu twk(2) {e swk; Mttu ttu(3) {tVe {te(4) nw rke fhetf [ztwk (1) y{tu ttu(2) wMtu utztu(3) rthwk(4) tf [wk fhwktf swk/ftwk (1) ytY se(2) xuf Qhe(3) fkf twktf htwk (1) ytY hte(2) rct t[etf ft fttk (1) ytfhe rtt fhe(2) fkf tzwk(3) uRs fhwktfe tkze t{u ytktu hte t{trf hnuwktfe tkzeyu (1) eu hMu(2) t{u {tUyu127YrZtu yu fnu kntfexe U[e (1) t{t {te(2) Mttu fhtutu htwk W{uto fhwkt[ qt swtswt ft{t u {tkzttz ue {twk fu Mt ytututze U[te-qxe (1) f{tte [te se(2) htM fu t{t twk(3) {he u htu kftu[tete uwk (1) yhtu fhe utu(2) t fhe uett twk twk nfwk fu Qhwk twkt{ ftZwk tht fu ht f{ote ytutwkt{ tswk thu r {et{ [{fwk (1) [tuhV the ytY ntue(2) fe thet{ st uwk- h te huzwk (1) kthwk; xtwk; ywk(2) kk tuze ttut{ zwtzwk/tuwk (1) t{ fkrf fhwk(2) t{ tuwk(3) t{u tu tztut{ uwk-qAwk-uwk (1) tutwk; ftkE qAwk fuutut hte(2) t fhwk128 YrZtu yu fnu kn(3) Atuzwk; qh fhwk; twk(4) qh fhwkt{ {qfwk S uwkt{ htwk fe {uet{ uwk t fhwkthuzt fht (1) the su{ {{htu {qfe ytte swk(2) u su ztte ft fhetrhu Mefthwk rtn fu e {te fhetrhu (ntuewk) twk ht ft{{tk ytut twktrhu fztwk-htwk (1) hhV fhwk(2) tufhe{tkte h fhwktrhu {tufwk tEwk {twk fhwkt{tk q Wztze (1) to fkf tzwk(2) sqXwk tuwktne twk (1) tux yte ntu u rthu {qfe(2) {wk tk fhe rhtku uwktne hthwk (1) ytt fu kk Atuze ut(2) Mttrf fheu ith tE swktne uwk (1) rhtk te(2) iuxfu te{ twk(3) thu tux{tk yte zwkrfk ftZwk sz{qte t fhtu129YrZtu yu fnu knru ttk hw ytte z tert tzwk-{thwk (1) thu Mtu [tux te(2) twO ft{ th tzwkrtu [zwk txtu Vhfttu; rs {uturhe (tkhtu) yte tuVte fu tkztu w tuVt fhtt ytwke[e {qkzeyu (1) h{tte(2) tte(3) h{tuuuttu yttu (1) q {ftwk(2) Xftu utu(3) hu[f t yte; hu[yttuu{ [qfe (1) rt [qfwk(2) nuw th tzt{tk rV twk(3) ft{ th zwku{ th ze nuw r ttuu t[wk fnu u{ fhwkutk te {tuu [Ztk (1) yu hMu swk(2) Qxqx tE swk(3) ykr ntu yuwk wk(4) y twk wk130 YrZtu yu fnu knuu {qfwk (1) [wk {qfwk; qh {qfwk(2) Atuze uwk; S uwk(3) ht fhe; Wutt fhe(4) qe swk; rthe {qfwkiu hwk (1) tk[ yte(2) uu iu htwktuf hnue (1) ythw hnue(2) xuf fu rtt tetuh htt (1) {tht(2) tkwk swk; {tttt twk yztzt [{tk zwk ytztuytu ttu yerwk ft{ twk ytt-tt (1) y~ twk; swk hnuwk; Qzeswk; Mtu te yte(2) tfu [ttk ewk(3) {nthtu ttu; {tot nth swk Wtztu (1) {tk [tte ntue;n{ yte(2) htte fu ntUuh stwk ftE stu ytwk-swk k tE swk fht (1) y~ twk(2) stk hnuwk131YrZtu yu fnu kn ftZtu (1) yt ytwk; e swk(2) S uwk; qh fhwk; uzwk;ytwk k fhwk t (1) ft{e {nu fhe(2) ft{wk {te {hwk fu thkth(ft{fts tt) swk tE st ttfe swk ttu (1) t twk; [u qwk(2) {ttwk {thwk(3) nuwqof ft{{tk [u zwk s{ttu (1) Mth twk(2) Vtwk {tu-xftu (1) {{t hnue(2) {sq twk(3) {e swk xfte httu (1) swk ytwk he htwk(2) t fhwk; qhe hte(3) ehwk zwk xttu (1) yhsh fu [ k fhte ftZtu(2) uh fu tt yu{ fhwk(3) qh fhwk Xhtu (1) Mth fu Z hnuwk(2) MMt tE hnuwk132 YrZtu yu fnu kn Zet zt tn{ fu rhwtn tE swk u twk (1) t{tk uwk; wA wk(2) tute tt e[u twk u hutu ntutu tutt{tk s tut ntutu u txe twk (1) wA wk(2) wrhr[ fhe uwk tuzt (1) nw [teu tft(2) nw fhtu tuztt (1) ft{t Vuht htt(2) nw [teu tft(3) nw fhtt he h hnut (1) q L twk(2) nw yr{t yte swk tuEu et [tu ytht httu h [ztt (1) rhw{e tEu ue hnuwk(2) ft{ fhtu tw tEu uwk(3) ft{fts rtwk hnuwk h {ttwk {qfwk (1) ftuEe tt{tk hnuwk(2) hu swk(3) ythtu {ttu h - {tk fwntztu {thtu (1) rn tzwk(2) uht tt u{ fhwk133YrZtu yu fnu kn tAt zt (1) stu r twk; h{twk(2) tet twk; nthwk(3) ytk[ftu ttu te te tE st (1) tW{uete Zet tE swk(2) {tk q y te(3) te fu ftuE fthte Zet tE n{ se hnue tt{tk-ux{tk ntut (1) k[e ntuwk(2) nth ut fxe funtU[ut ntuwk thu ttu tAtu nXtu; kftu[twk thtu (1) yrfth thtu; ytuteue(2) t the(3) ehuehu htuft fht {tkzwk(4) n{uh yt wkte u {ttt we te u rt we; tOe yt {ttu se wk s wMu twku ru e twk (1) wA e ftZwk(2) tztu tuu wk{tk uze ze ftuE t k fu sk{tk Vtwkhtk{tk ttu (1) htuhe fhe(2) [zt[ze fhe134 YrZtu yu fnu kntk thtk (1) hett fhe; ftuxeyu [Ztwk(2) uwku u [twk ywfh fhwku fezeytu [Ze u y yteu twk nthe swke tze (1) t {ut Vtwk(2) {eu t{tk Wthwke tze-te (1) wt{ fhe(2) t ttu; Vtwkzu [zwk (1) yhwr[ fu y{tu ntutu(2) W~fuhe fhe(3) ftuE hV twk(4) { fheztu tztu (1) zkftu tztu; wrt{tk t{ fhwk(2) wttte t fnue(3) {tufu {u t fheztu tutu wttte fu {tufu {u t fheztu tztu zkftu tztu; wrt{tk t{ fhwkztu httu (1) Awtwk; ktze htwk(2) tut{tk h{twk(3) ut httuze ntue ht ntueze tkwk rhtof swk; yk yttu135YrZtu yu fnu knztu szttu ZkZuhtu rxttu; nuh fhwk tue-se (1) t se hnue(2) ytY se hte (1) xuf hte(2) ytY [tee swk (1) yk yte stu(2) qhwk tE swk(3) rft ttu; VUtu ttu(4) Aqxftu ttu; tuz yttuth yte-tkze (1) fkxttu yttu(2) nuht fhwk(3) ft{e {nu fhte(4) Aqxftu ttu; tuz yttuthtu ttu-{thtu r fu tktu[ftu Qtu fhtutthe fhe (1) qt {txu rAtwk tthwk(2) t ht twk(3) {wft{ fhtu; t{tu ttutthtu fhtu rMth thtuth twk (1) fX twk; tene twk(2) t hwk twk(3) Xhe swk; {e swk; Mth twkthe Ate ntue fX Ate ntue; teqL ntuwk136 YrZtu yu fnu kneh [ztwk wt{ fhehu utk e ttk (1) {tu owk(2) sue [ze ft ntu utkt fhtkhtu Wtztu-tutu (1) wwk fhwk; nuh fhwk(2) ykhx nxte {e t fheht yttu {th {thtuhutu Wthtu e {nu fhtextu ttu-{thtu (1) t fu Mtr tE se(2) xtwk(3) Vhe uwk(4) uh uwketu [tktu yt tzewk thu twk (1) q s twk(2) {tuxwk fwxwk twk(3) nth{tk {qktE swk ftZe ttu r{s Wthtu [ttu V Y te httu (1) tkzeue ttutu r[th fhtu(2) {ttt{tk r{s e stu(3) {Yhe fu o ttu(4) heh{tk e {tXe yhte137YrZtu yu fnu kn ttu (1) wt ut tt; t ueyh te(2) heh Wh {tXe yh te(3) the{tXe t Vute{{tk qhs Qtu su fe twk ntu u wkntz WXttu (1) thu ft{ qhwk fhwk(2) thu ft{ {ttu uwknu fhe-ftZe (1) ytute ue(2) Yyt fhe ttu utztuntU[t fhzt (1) yt wk fhwk u {tte{qktwk(2) tu Mttu fhtu(3) tAwk zwkntuwk twk (1) htS twk; tuhtwk(2) w zwk Wth fu Vfhwk twktft zu ftkXt [Ztt su u su fhtwk ntu u u u fhtk tAte Vtux fhtutfwk t ntuwk zte ssorh tuwk ntuwktftu kx sutu ftuEtte tktu -Auhtrn ututze yte tk[ ytetze Wthe ftttt fht; ytSS fhe138 YrZtu yu fnu kntze Qxe tke (1) utwwk ftZwk(2) ytY w{te(3) Auhtwk; Xtwktze Vuhe (1) utwk ftZwk; tuuwk Vhe swk(2) t tutze {qfe (1) utwk ftZwk(2) tze nuhe; tze {ttu{qfe(3) tuuwk Vuhwk(4) t{u twktze hke te (1) ytY E te(2) th hze tetze kte (1) fe e(2) t[u-t hnuwk(3) ytY ktetA ze-hne swk (1) {tuzwk zwk(2) ttu hne fwk(3) Mtr fu h{tk Qhwk ntuwktAt twk t t{wk; {]w t{wktAt zwk rV twktAe te fhe (1) tAt nXwk; fhth{tk wkzwk(2) nthwk139YrZtu yu fnu kntAwk zwk (1) tuxwk zwk(2) rV swk(3) nthe swk; qkX tetxt Vtzt (1) ht ue tu twk(2) wft fhwk tk ytzwk; yt{tk uftShtetxu utze q fhe (1) ftkE ft{ tUwk(2) ftheu Ae {th {thtu(3) nwte-Vwteu hwk utzehtwktrxtk uttk-ue stk (1) Ate ue se(2) tth twk; utwk efwk(3) k tE swk(4) nfe swk; nthe fu tte swktxute Qhwk (1) ytzu {tuo [ze swk(2) wMu tE swk(3) txt Whte hfe swktX {tu-etu (1) tu etu(2) tu qe se(3) tetz [ztu Wfth u ytwk140 YrZtu yu fnu knte ytwk (1) t Aqxe(2) Mt ttu; usth twk(3) tte tt te; ytk{tkytkw yttk(4) he fu hu ytete Wthwk (1) y{tr fhwk(2) Afxte fhwk(3) tk[hw~ yte { Vuhwk(4) {w~fue{tk {qfwkte Whwk (1) swMtu stu hnutu; us f{e twk(2) twu te twk ntu yueyh se hnue(3) swt ytuhtu(4) t fu ytY se hnuete [zwk (1) swMt u yttu; qh [zw k;W~fuhtwk(2) hu ytete [Ztwk W~fuhwk; Wtus ytwkte swk (1) xuf se; ytY se; x stu(2) te ht stu swk(3) {k ze swk; Xkzt tE swk(4) us hnuwk; wMtu Qhe stute uEu htu tute e hett fhe141YrZtu yu fnu knte uwk-thwk {te; e hett fhete tE swk qte tE swkte nutk t tke (1) ftuE kfxe ytkftte u yttnutk ue t{u Wt fhtu(2) y{[ue uete te fhwk (1) tfwk; h{ tzwk(2) hutu yttute t yuxwk ewk ftuE fnu uxwk yu u{ fhwkte Vuhwk (1) q{tk {uwk; h fhwk(2) ft{wk fhwkte [twk ftuEe ytYe htt fhete twk tete {twk (1) {te(2) twkte {qfwk rtt ue; Mtkf fhtute {uwk fhte rtt uete htwk fe ete tuwk r{t t fhtute (ux{tk) nwk (1) w t nth se(2) {{tk Wu ttute (tunewk) fhwk (1) nw {nu fhe(2) tuzeu {nu fhe142 YrZtu yu fnu kn(3) {tttfqx fhe(4) nw {wkte[wk ytwk h yte; hhV fhwktete twk fhwk-fhe twk (1) nfwk tzwk; {tk fhwk(2) tUXtk tzwkte{tk yt tze (1) ykr tu krfhe(2) ykhtuykh zte {thwkte{tk Wthwk ynut u twk; u{ twkte{tk {qXeytu hte tuxe ytt yte Auhwkte{tkte tuht ftZu yuwk su u te tu fhu yuwkttu ttu-{qftu ytzee fhe; r twkthu te twk ntue{tk [twktt{tkte t te qutk[hute t fhe t fZtettu te twk (1) ftq{tk uwk; [ezwk; wMu fhwk(2) twO ft{ fhtwk; swk(3) rhtwktrwk Qzwk e qwktrwk e swk-qxwk ze tetrwk Vhwk w Vhe seteyu w ntue yt-tAtu r[th qu rnyuwk fhwk143YrZtu yu fnu kntwk Wtzwk (1) ftuEe t Y fhe(2) [tuzewk twk tk[t {txu wwkhtwktwk Vhwk (1) [ze te(2) xtu yttuttu [ztu (1) swMtu [ztu; qh [zwk(2) nt ytwkttu [zttu (1) n{ yte(2) W~fuhwkt Vqxe efwk (1) fhut tu eu h{e Vqxeefe(2) t Wtzwk zwk(3) ytV yte zetz tktu tE fhe; thu t fhtuttu ztu Vqxtu Aqwk hnuwk t nuh twkth Wthwk (1) Wth fhtu; w: fu f{tktenth ftZwk(2) ftuE ft{ qo fhwk(3) thwk; {tut yttu; {t twk(4) esu rfthu ntU[tzwkth Qhwk (1) ytukwk; t{u Auzu ntU[wk(2) qhwk twk; he swk(3) V twk; r twk144 YrZtu yu fnu knth t{tu (1) qhwk fhwk; u tu; {swk(2) {{o fu hnM {swkthwk fhwk-uwk-uwk (1) ys{twk; hett fhe(2) the fhe ue; yw utu(3) t fhe(4) rtt uethtu [ztu-thtu [tu [ztu t{tuo{exh{tk thtwk rMth t{wk;wMu twk; tuu htwkthtuXtk tk htk w{tkte eX te te ytwkt utu-ttu (1) ke yh te; tueyh te(2) Mote hk ttutt [Zt-Qht tt Mtr{tk VuhVth ytt fhtutt xt (1) ntht tt zt; tSze(2) {kt twk; r Vhe stu(3) wwk Qxwk V {wktt tuth zt S tett VUft (1) te hett fhe(2) rfM{ ys{twk(3) swth ututt et zt (1) t ywfq ntuwk; e ewk(2) t{tk Swk; Stu ttu ztu145YrZtu yu fnu kntk{tk uwk yt yttu; nqkV ytetktu yte (1) Qztk ewk(2) y~ twk; Qze swk(3) tuu tutwk kte u yueMtr{tk ntU[wktktu fte te (1) ynt e hnuwk(2) uh ytuAwk fhwk(3) ne fhwktktu e (1) kfx{tkte [t th tk{thtk; tk {[te; e{ fhe(2) {ntwk(3) yt{u{ q{wktk[ ytkeyu kqotk[uhe tke (1) u uhwk tzwk(2) yuft t ft{{tk t fhwktkzwk Vhwk (1) ttu ttu; e Qzwk(2) we tr tetkzu te twk (1) wk w: uwk; rhtwk; fzwk(2) ktwk; nuht fhwktkhwk fhwk (1) q {th {thtu; {theXtufeuewk fhwk(2) eu hMu [tu yue tf utzeXuftu twk146 YrZtu yu fnu kntke e (1) {s {e swk(2) zte [fetktk tuhtk fhtk {th {thturttu QAtu wMtu ttu; r{s e sturqze tze (1) yufe yuf t ftt fhe(2) ntS nt eeX Wtze ze (1) ynt twk(2) eX hnuwk(3) t[th ntuwkeX Ztkfe (1) { fhe; ythtu yttu(2) ftuEwk Wtzwk tzwkeX Vuhe (1) yhwr[ fu yrAt ste(2) [tt swk; S uwk; hAtuzwk;Vuhe twk; wketu Vtxtu (1) yuf Ae yuf t {twkytwk(2) htuztu ztue twk (1) tuze fu [qkteu tE swk(2) nuht fhwk; swk(3) {nutkxtutkte fth fhe uwkAwk thuwk fhwk Se tu {tuxwk MY ytwks fhe ft{e ttu fu t fhew ytzu ytwk ftuE wf]wk V {wk147YrZtu yu fnu knw hthwk thtk f{otk V qxe stkqAt rt te ewk eu qAt rt ftuE ft{ fhwkqhwk Qhwk (1) {t ttu nth ytwk(2) V twkqkAze xxte {e zwk; twkqkAzwk Aqxe swk htwk; zhe swkqkAzwk fzwk tA-fuzu ze swkqkAzu twk ftuEt r[thu ywhwkqkX fhe-Vuhe (1) ytt fhe; Mefthwk(2) tu h{tu(3) tet twk(4) ntheu te swkqkX tA t fhtu (1) ytu[tu tAte nw{tu fhtu(2) rtt fhtuqkX tA tuwk uhntshe{tk tuwkqkX teu uwk (1) ttf tt ttut rt {thnuwk(2) qo rt ntutuqkXu zwk-twk (1) fuztu utu; kte ft{ uwk(2) tue fto fhe(3) ktwk; swk]e ht se thu s ttu148 YrZtu yu fnu knu[ fhtu-utu-h{tu-zttu (1) ke tuheytutu fxt fhtu(2) Axfwk {tkzwk; fx fhwkux ytwk-tuwk-uwk {{o fu u fne ttuux Wh Ahe {qfe- {qftu (1) ytSrft tuze(2) S u{{tk ttu(3) w:e fhwkux tueu t fhe wu {u t fheux [tueu q Wwk nttu fheu euEu w: ntuhe uwkux Ztkfwk tf{o Awttkux w:wk-ux{tk w:wk (1) Wt fhe; fne ter{t fu ytkxe ntue; ftuEft{ fhte yttfte fhe(2) ut ttu(3) tk[ {ut RAwkux zwwk uxu sL{wkux thtu ztu kt ht fu ht{ne tfwkux te zt uwk nuht fhwk; ktwkux Vtxwk hwk fu ykhwk {t Vqxe swkux Vtuzwk (1) Aqe t fne ue(2) ktu fhtuux {tuxwk htwk Wth r htwk; tut {tV fhtuxwk te ntwk fe yh teuxu tzwk ytwk heht rton {txu ftkE twk149YrZtu yu fnu knux{tk yt QXe-te (1) yutEte wk(2) yr q te(3) uh utu swMtu Vuttu(4) kt ttuux{tk qk[wk (1) {{tk fkEf qk[ ntue(2) tk[e RAt ntueux{tk u huztwk (1) Vt ze; tftu ztu(2) yutE teux{tk tftu ztu-Vt ze tMete [tUfe QXwkux{tk wk (1) ykhtu wtwk(2) te ntueux{tk htwk-{twk (1) u wtu tztu(2) {swk; t{tu Wth utu(3) n fhwk; {e twk(4) w htwkuxu txt tkt qt hnuwk; qu eztwkuhe fhe tuX fheUztu yttu (1) XtUtu {thtu(2) hhV fhwkit tuxt tt ue hf{ zqeit [tkt tk[ yteit te{tk st to [o ttu150 YrZtu yu fnu knit te{tk tt ftu Vttu tt yut ft{{tkit tttutu qkzu hwk ytte SwktutktEwk hts tu[t-t ntfu{tu y{ ntutututht t te swk; st hnuwk; hfe swktu fthe Vtu t ututu qe-Ae te Aqtu tut nuh ttutuwk uEu ue swk uhMtttu t E tuttu nuwth tztuft{tk {qfwk-twk nuh{tk ytwk; ewk fhwkVsu fhwk (1) yfe fhe(2) wth fhwk(3) tktk fnutk VhwkVsuetu Vtftu tuwk; uytYVx fnuwk (1) nuh{tk fkrf fhwk; Wtzwktzwk(2) rhMfth fhtuVxftu ttu (1) wft {wk fu twk(2) nth teVxftu ztu-ttu (1) tu ntU[tu-wfte se(2) nth ttu(3) sz nth te151YrZtu yu fnu knVxftu {thtu-ttu (1) tu qe yu{ tze twk(2) ee tuxete {thwk(3) rtt fheVz[t{tk E swk (1) ytxtuwk; {tr fhe(2) utwk nuh fhe tfe hnuer{f{tkte utke txfheVt twk-tE swk (1) y~ twk; swk hnuwk(2) t t{wk; t{t twk(3) {he swkVtVtrtk twk t{t twkVhe swk-uwk (1) yt Vkxtwk; Vhe wk(2) f{tk hnuwk; tuwk twk(3) qkX Vuhe; tE swk; t{ttwkVfe swk (1) fqt tuze(2) r[htE swk; Vtxe swk(3) tAt ze swkVtR h uwk ztwkVt[h {the [{tk yz[ teVtxe swk (1) yuftyuf {h t{wk(2) yrufe twk; Afe swkVtxeu w{tzu swk Mihrnthe tE swk152 YrZtu yu fnu knVt ze tftu ttu; yuftyuf [tUfwkVt he-{the (1) fqwk; Atk {the(2) {tuxt ft{{tk uztwk(3) {tuxwk u{ uzwkVtkftu httu yr{t htwk; o ntutuVtkVtk {thtk to {nu fheVtk {the (1) ytzee te(2) frstu fhttuVeVtk tkztk (1) tuxe tu he Xhtt {twk(2) wtu Awtt t fhtu(3) r{t fhtuVwufwk [Zwk (1) uytY te; Vsue te(2) htuzu [ZwkVq tE swk te tE swk; t t{tuVqx ze fwk ttuVqeu Vtftu twk ytk{tk hft twkVqu twk yk:fhte yth-fth fhtuVqkf {the (1) {e uwk; Wtus ytwk(2) W~fuhwkVqkfe twk (1) {t Wztze utu; thetwk(2) nu nu Vtuteu ft{ftZe uwk153YrZtu yu fnu knVqkfe uwk (1) the twk; tueyu uwk(2) Aqe t nuh fhe(3) utwk ftZwk; te uwkVqkfe Vqkfeu {qftu (1) uE-r[theu [twk(2) ttete ft{ fhwkVtuze uwk (1) euu su u su yteu u tue uwk(2) {ttu zwk; uXe uwkVtue twk (1) t fhe(2) ft uEe tut u it uxft uhtt hne Wzte uhttuVtutu Vqxe stu (1) yz[ {xe(2) rft ttufhe U tE swk yr he-t tE swktt ftZt tto t u{t k w k w:stwkuztu fhtu-{[ttu (1) frstu fhtu(2) {w~fue Qe fhe ntuwk tu ZtU fhth ntuwk{tk te Qze swk (1) ytk{tk q te; Auhwk(2) fthwk[ftu tAtu yttu efhe rt tEu tAe yte154 YrZtu yu fnu kntu ttu-tztu (1) ytY tue; t w{te(2) tuxu tu twk(3) nfwk twk; fkrf twktk Vqkftk (1) {the; hetuxe ttheu fnue(2) r{t kt fhe;yrtuto t fhtkte ftuXu S yttu (1) [thu tswe kt yuhthe t tte Mtrut te(2) r tE swktee te (1) ne ftZwk(2) {fe yteteeyu [Zwk tuwk twk; [[to tetu {tu (1) wftet txt{tk {wk(2) t{tk t{wk V {wk(3) uh utwkku tswyu Ztufe e ku hVwk thwk tuwktuht tt tEe ytht{ fhtuhztu ttztu n{ yte; Wtus ytwkhztu thu ttu {th {the hztu nftu fhte sYhze155YrZtu yu fnu knt se fu xe (1) ytV fu ezt qh te(2) ytVY {t qh twkt ue-ntuhe (1) ytV {ttu ue(2) ftuEe ezt tuu ntuhe ue(3) ytuthtk utk; k[twk ft{ntt hwkt e (1) y{e tu k ttu(2) Xthe Mte ttu thwk zwk;ezt tetht u fwk wkitk nuhtk (1) thwk fhwk(2) rot te(3) t{o wkt{tk e ntu{wk W te fu swMtu thteses fhe fhwk (1) qhwk fhwk(2) k fhwk(3) ktut t{tuku k Xtufwk (1) [te(2) ykuh [twktfhe tke {{wO uh Qwk fhwktS ze (1) u ztu; thue tht q{e(2) yt tt zt156 YrZtu yu fnu kntS ntt{tk yte e ys{tte he f {ett he-eze-ue (1) yt uwk; xh ue; t{utwk(2) Atehwk [tkwk(3) {tuxwk ft{ n{uh Wtzwktt{tk uwk (1) yt{tk uwk(2) tt{tk fu t{tk uwktVe twk-{thwk tutwk tue twkthtu q ntuwk rhtu tttu rr[trnt{tu whwt ntuwkth te st (1) ytV yte ze; ze te(2) wtu yk yttuthtk Xtuftk-tuze tztk (1) [tkeu Whte fhe(2) ttu fhtuthu ttk uttk tt swk; r:kt swkthu ntte qt (1) t s e{k ntuwk(2) wf XtX{tX ntutth{tu [k{t frstu; ytthe hte Axfttu {to httuthe tue Aqxttu hMtu tututhu ntzt u teu ze nhnk{u; rhkh; rhtthu ttutu {tufe thu tx we; ftuE hMu steAqx157YrZtu yu fnu knthu {t nhnk{u; hhtusthu {un ht (1) wf f{te te(2) o fthe rhr ttet eh ntuwk (1) tiu qhtu zu yutu ntutu(2) {ntrtu ntutut ttu (1) frstwk e htuwk(2) fwf]tu fhtk(3) ht twktt twk (1) fkt twk(2) sk Atuze r twk(3) kLte twktkAtuz fhe (1) tuz ftZtu(2) VuhVth fhtu(3) wthttht fhttk te-fze (1) ytut{tk uwk(2) ythtu yttu(3) nt fhetk tne fu fze { fhetku wk { uerh tkwk (1) xuf ue(2) rtt fhe158 YrZtu yu fnu knef rtze ntuwk n{ rtwk ntuwkezwk zwk (1) {w~fu ft{ fhtwk [ ytwk(2) ftuE tn {ttu uwkwtu th-kzth ntuwk tu s ztttu yu wte {tntuwkw Vhe se (1) ye w te(2) y e tE seu tt y ntue sht y ntueu the thu h{wk (1) ku hVe Ztufe e(2) ku t hV Zwku {tuZu tuwk (1) q t fhtk(2) su{ Vtu u{ tuwkuXt twk t twk; uh ktu fht ithtwkuXt uXt twk W{ fto rt twkuXe ntkfe-[te (1) Xkze {~fhe fhe(2) B{ th {~fhet Y{tktuwkuXwk fhwk (1) ytth yteu Qwk fhwk(2) { yte utzwk(3) us fhwk(4) tswk fhwk159YrZtu yu fnu knuze fte-tuze (1) {w fhwk(2) ftttu k fhtu(3) fu{tkte {w fhwk(4) t{tkte Aqxwk fhwkuze te-nuhte (1) ytte qkxe ue(2) fu{tk twk; t{tk htwk(3) tuZte tkf {tk tetufztu ttu (1) {~fhetu tu ttu(2) {th uXt yt fhtutuu WXttu-Wtztu-utu (1) stthe ue(2) th Wtztu(3) { fhetu utu [ ytwk; {u swkeht tu s {tuxtu yu ytosf s fhwk (1) Eht w tt(2) yuf u yuf twk hx ftofhwk(3) Att{tt ue hnuwksrtk kttk ttu uezftu ttu (1) yuf{ wk(2) frstu ttuzze QXwk (1) qktEu yuf{ e QXwk(2) {{tk htutu wMtu yuf{ftZtu160 YrZtu yu fnu knztftu {thtu (1) tuxt ztft {tht(2) swMtte ft{ fhe twk(3) ezhtte tuwk(4) nue s u rs {utute {qfwk [ue yte; {e {qfwkfe QXwk (1) wMu tE swk(2) tue QXwk(3) wk Vutefe ue (1) tuhe yuf{ Atuze(2) {fe yte; Xftu utu(3) htuV Atkxtuftu fhtu-{thtu (1) te ztu fhtu; fwk(2) XtX{tX fhtu; xtxe{tk hnuwk(3) htuV {thtu; ue fheqfe QXwk (1) Qfe tue QXwk(2) fte QXwk(3) e QXwkqr [tute (1) {t rtwk fhwk(2) e {twk fhwk{ tk[uhe fhe w {th {thtu{e swk (1) y{wf r[thtu{tk tuhtE swk(2) Vhe uw k; [h yttk;{s yMth tE swk(3) r{ twk161YrZtu yu fnu kn(4) nu{{tk zwk() t swkh{ tutu-tktu (1) hnM wwk twk fu fhwk(2) kftwk rth fhwkhtE ytwk (1) yth yte; ytkwte Aftwk(2) wk twk; tu htwk(3) ttfe swkhtE swk (1) yfztE swk; yth yte(2) yte [zwk; r[fth tE swk(3) ttfe swk; ztE swk(4) ktwkhte {thwk kuhwkhe ewk (1) wk; tkXwk(2) qhwk zwk; ntU[e wk(3) {e swk; {he Vexwkeqhe kte y{t fhwk; Xftu yttu Vhtu-Vhe stu (1) wk qwk(2) {tXe t yte(3) {s [fe swktk [zttk wMu twkM{ twk (1) wMtte e swk(2) [e swk(3) eu t twk162 YrZtu yu fnu knk tztu r fhwk; yxftwktEtt fht h{tte xteu ft{ uwkt Vhwk ttu ttu; e Qzwkt Vqxwk (1) RAuwk {wk(2) yt tetS fhe te Vsue fhetS tfe t {ttXtk tt tfzetu {th ttutXu htwk (1) ste RAt ntu sE[zwk(2) ht {t ttu ft{ zwkt fhtwk (1) Vhe t yte(2) tu yttu(3) t tt yu{ fhwkt twk (1) {s ze(2) w yte(3) t ytwkt htwk ftS hteth Wthtu (1) Wtr{tkte {w twk(2) fo qhwk fhwk(3) uX Wtheth ztu (1) feV ze(2) tuu ztu163YrZtu yu fnu kn(3) {ntt ste(4) t ue; rt ztuth te stu kft qh tE seth {qftu (1) ytn fhtu(2) Wfth [zttu(3) tuu tt u; s fustthe te(4) {n ytwkth httu {t fu h{ hteth{tk hnuwk tutwk {t fu x t[eu owkthu zwk {tUwk zwk; tu suwk twkt ttu (1) {te yutt hte(2) {t [zwk(3) Vtu f{ttut ttu (1) RAt te; ftuE Mwu {txue RAt te; te te(2) nu ytwkt stu (1) tutt Mt h swk(2) {hS {tu owk(3) t fu u stutx te (1) Wtr-ezt qh te(2) kthe sk{tkte {w twktkhtu txtu Aqe t we fhe164 YrZtu yu fnu kntktk ntzfttk ntuwk ytw ntuwktktk u tutk yto rtwk tuwkez ze (1) x ste; ke ste(2) htu qhwk twk(3) {w~fue{tk ytwket t nw {nu zu yuwk ft{ fhwkewk kfuwk (1) M fhwk(2) {tkzt fheztu {thtu-{utu (1) tuxwk tuwk; {the(2) nhf Qe fhe; Vtk {the qe (1) yu hMu [ze swk(2) {tuxe q fhe teu [Zwk ftuEt wtut r fhtwtt{tk zwk q te; {{tk zwkq twk-tE uwk (1) h{ fhwk; te twk(2) nhtwk; o ttuq-ewk fhwk ht sL{ut tfu te{tktue {the twkqftu ftZe ttu (1) tE tV fhe uwk(2) kqo t fhtuq tke (1) tkt tte RAt qhe te(2) {t {tuht r fht165YrZtu yu fnu knq htwk (1) qktEu uwk(2) tkfwk zwkqwk htwk (1) sht {s fu t ntue(2) yr{t htwk(3) tuxtu nu{ httuqkwk Vqkfwk (1) kt fhe(2) utwk ftZwkuwk n fhwk (1) {s te fhe(2) {ttwk fwk(3) {te {s ttfe swku{tk nuh httu {Yhe teuswk tE swk { ze; {s ft{ fhwk ktwkuswk wk y se; r[th teuswk u ntuwk w nuh {the seuswk tfe swk fkxte swkuswk Vtxe swk ut wk; yrufe twk; uAtteu Wtztu tztu-tutu hnM x fhwk; nuh fhwku httu (1) te t {{tk hte(2) nuhtuytkhtu fhtuu utu (1) hnM wk(2) Aqe t e ue166 YrZtu yu fnu kntutwk efe swk tuf nth zwktUXwk zwk h{twk; nft zwktU thu ze (1) yu htxu eu twk(2) {w~fu tE zwktU-uwk fhwk (1) s{etuM fhwk; t fhtu(2) t{t fhwk{s e swk {s zwk; ut wk{s tE swk fth fhwk; {tttVtuz fhte{s tfe swk (1) {s{tk h{e ntU[e(2) {s{tk yft{ te{s nuh {the swk r[th [te se{s {e swk (1) w Xuftu ntue(2) {s [e se(3) t wk{st Vtxut ntuwk {tttt Vtxut-Vhut ntuwk{s{tk ytwk (1) stwk; r[th ttu(2) ft{tk ytwk; t-t{tkytwk(3) the uXu Xwk{s{tk Qhwk (1) t-t{tk ytwk; ehe st u{ {s{tk ytwk(2) the uXu Xwk167YrZtu yu fnu kn{s{tk httu (1) zttuh wk(2) r{s e stu; t{u twk(3) se wk; nXet twk{s{tk htE ntue r{s fu yr{t ntutk{s{tkte wk (1) t ytwk(2) qe swk{ u yz ut hzt (1) e[ztu fhe ttu(2) su{u{ tuwk{ [tze (1) ftuEyu fhut yhttu kz utu(2) tu utu{X Vtft rhw{e hnuwk{zttkX ze (1) Atuzt u{ {sqtEtee hnuwk(2) tkX ze{zttkX e (1) yuf s Mtr{tk hnuwk(2) {zte uXu whute ehnuwk(3) kh ktE swk{t tk[uh twk {th ttte utE swk{ ftZe ue Mtto te utu{ h yte (1) tht th ze(2) ft{ th zwk168 YrZtu yu fnu kn{r ze (1) w ze(2) krct ze; {s sehnue{r qe (1) {to sze yttu(2) r[th fhtu{twk fhwk (1) ne fhe(2) k{ twk{twk {thwk t{tk tte qhe{ttwk tkwk (1) {ttteX uuu Xhtwk(2) ykts fhtu; {ntu te ttu(3) ytt-ut kke Xht efhtu{ Qhtu yr{t Qhe swk; tu Qhestu{{tk ytwk (1) yr{t twk; tuVtu [zwk(2) nto t{tu; htS twk{ {qfeu [txwk qhuqht u{{tk twk{ ytwk-uwk (1) ftuE Wh yt twk(2) t ytwk(3) tute RAt eu ste(4) { tzwk169YrZtu yu fnu kn{ Wh uwk (1) t ytwk(2) t Wh uwk{ [wk twk (1) tw twk(2) r wtwk(3) {{tk wk; Mun qxtu{ QXe swk (1) r twk(2) ure te{ fhwk (1) t fu RAt fhe(2) M]nt fhe{ txwk twk (1) tw twk(2) reh twk(3) r Qhe swk{ tuwk (1) rt {te fnuwk(2) fx fu ykutu htt rtfne uwk; {e w t nthze{ [fztuu [zwk (1) fkE r tE fu ueMtr{tk { {wftwk(2) { yMth twk(3) { xfwk{ [tUxwk-twk (1) t twk(2) {tun{tk zwk170 YrZtu yu fnu kn{ [tuhwk (1) Z[w[w twk(2) reh twk(3) t ytwk; {e t fnue; { tzeu ft{ fhwk{ Eu ft{ fhwk ftSqof ft{ fhwk{ ewk r{tk t yte{ uwk-twk (1) ywht ttu; er te(2) hw[wk; k zwk{ tke swk rht twk; tet tE swk{ thu twk tuf ttu; rehe te{ {twk (1) S w ttu(2) ktut ttu; RAt qhe ze(3) ru {wk; k zwk{ {thwk { htwk; ]tytu ykfw{tkhte{ {qfwk fwzfx htwk; u fu k[ httu{ {tuxwk fhwk Wth twk; { hte{ {tuwk zwk (1) r QXe swk(2) hwr[ ytuAe te(3) Zet twk{ htwk (1) ewk ftwk {twk(2) RAt qhe fhe171YrZtu yu fnu kn{ twk {wk tk fhwk{ tkfzwk fhwk fksqwk twk{ nztuu [zwk { Mth ntuwk{te Qhwk (1) t ntuwk fu fhwk(2) ]t fhe; rhMfth fhtu{te Qhe swk th ytuAtu ttu{wk {{tk (1) {e t nth ftZe u(2) ykhuAt qo te{wk {uwk (1) fxe; sutu {{o-u-k[st rn uwk(2) r{tk w hte{wk {tuS (1) {hS {tVf [ttht-oth(2) MuAtw[the{tk tk ttk ftrf {qt zt{tu th t{tu Aqwk hnM wk{{tk ytwk (1) tuxwk tzwk(2) te tt ue; ut{tk uwk(3) hfth fhe(4) t ytwk{{tk ytwk-Qhwk (1) RAt te; {u hwk twk(2) {hS te; {s ze(3) t ytwk(4) r[th yttu172 YrZtu yu fnu kn{{tk tkX te (1) {{tk r fhtu(2) e fhwk; t htwk{{tk tutwk {{tk qk[tt fhwk{{tk ue efwk t{tt {e {t{ tte ettwk- t e ue{{tk wk yutE te{{tk {qktwk (1) Aqe heu ht{ te(2) r ttu{{tk htwk (1) nuh fhwk(2) Atwk htwk(3) t htwk; qwk{tuht V fu r ttu (1) tute RAt qhe te(2) tuttu nuw h yttu{{ fhtu (1) tuttu r[th th tzttuytn httu(2) tuttt yr{t{tk twk{{ h ytwk fu [zwk tuttu ytn he httu{{htu {qftu (1) W~fuhwk; [Ztwk(2) W~fuht u{ fhwk(3) fn tt u{ fhwk{h[tk QXtk fu ttk (1) {tXwk twk; he [Ze(2) yftE QXwk(3) y{t twk(4) te wte173YrZtu yu fnu kn{h[tk utk (1) Ettote twk; tu fhtu(2) t{t{t Zwk{h[tk txtk ftuEe uhntshe{tk t fhe{he zwk (1) ytfe hfth fto rt ftofhwk(2) ht yk:fhte tutwk wkuh thwk(3) rVt twk(4) nw er te{he Vexwk (1) tutwk wk uh thwk(2) the swk{{o fhtu (1) {~fhe fhe(2) ntM fhwk{tu ttu-httu {tot hte{ftu {thtu fu ttu (1) wt{ fhe(2) wktwk fhwk{ttu qhtu-httu (1) W~fuhwk(2) [ztwk; hth, nusthtwk(3) hrf fhwk; thwk; W{uh fhwk{Mfq fhe {Mft zu q fhe{nt fhwk (1) fu fzwk; fsu fhwk; tAwk tzwk(2) nhtwk(3) h{wk fhwk174 YrZtu yu fnu kn{ntth {kztwk frstu ttu{ntuh {the fu te (1) y{ utztu; t fh fhe(2) At {the{e swk (1) t{tt {{tk e swk(2) Vqxe swk{kt Vqkftu (1) {wk(2) [uwk{kt ttu (1) tuxe rt{ yte(2) uht fhe(3) {kt etu{kt {qftu Aqe tn yte{kte swk h{teu E swk{t Afe wft fu uhtwk q[ fhwk{t (u{tk) zqe se (1) ewk ze swk(2) Zewk tE [q Qwk hnuwk{t tzwk (1) wt{ fhe {nuhte te(2) Mttou {txu n Whtk tfhe t{tw k { rtetwk(3) yrtute hrf fhwk{ttu {the (1) ht ue hnuwk(2) ftuE W{ h hnuwk{tete ft{ [twk ynnte WAewk E ft{ fhwk175YrZtu yu fnu kn{tt {un ht (1) uEe RA Mwe trte(2) {tuht r tt{tAtk tutk (1) tu s Xftu utu(2) w: uwk{tt Atuze fu {qfe (1) n nth swk(2) n ytuke(3) {tot tue{txe Ztkfe fu te (1) Ztkfwk; Awtwk(2) ykthrAtuztu fhtu{txe te (1) t tE swk; eu t tEswk(2) ze swk; ht twk(3) twk(4) Vt twk; t{t twk{txe{tk {uwk (1) t fhtu(2) Vt fhwk{txex te ewk whwk{tXwk tzwk tw twk{tXwk twk tuxwk twk{ttt h {whe hefu; nw s sef; wktu{ttt h {wk fu xfwk ftuE {tXtu t te nuQe te176 YrZtu yu fnu kn{tttte swk (1) ftq nth swk(2) kXe swk{tttt twk tuohe fu ys twk{tttt t tE st (1) nw ft{ fhwk zwk(2) tuu [feu wk w: nfhwk{tttwk Vhuwk-Vtxuwk ntuwk (1) W ntuwk; ftkEwk ftkE fhe uuuwk ntuwk(2) r{S fu nXewk ntuwk; tuentuwk; tnrf ntuwk{tttwk ntuwk (1) Whx swk(2) eu ntU[e u uwk twk{ttt{tk xt tt (1) Xtuf tt; yz[ fu w:ywwk(2) ztE ztEu Xuftu ytwk{ttt{tk httu (1) {Yh twk; r{s stu(2) {ttwk {e swk{ttt{tk qwk htwk (1) uh{s fu nX te(2) {Yhe yte{ttt{tk {thwk (1) tu, o fu wAfthte ytwk(2) sw{ fhtu; {nuwk {thwk(3) u[thu Xthwk ytwk ntu tu utAwk yte ytwk177YrZtu yu fnu kn{ttt{tk htE ntue (1) q r{s ntutu(2) w{the ntue{ttwk WXtwk fu [fwk (1) t{u twk{ttwk [wk fhwk (1) t{u twk; rhuhe fhe; nufhe(2) n{ toe(3) ft{{tkte {tuft twk(4) [e-the Mtryu ntU[wk{ttwk [wk htwk tutwk {t htwk; {Yhe te{ttwk ftwk (1) rhAu fhtu(2) q s wft ntU[tzwk(3) rtt fhtu; tu fhtu(4) Vtwk; n Whtk y{tfhwk{ttwk fqxwk-xfwk-exwk (1) ft{e {nu fhe; {tttVtuzfhe(2) tuf fhtu; w:e twk{ttwk te fhwk nw s {s{the fhe{ttwk twk-tE swk (1) zztxte [ezwk; fth fhwk(2) swk; nuht fhwk(3) eAtu {qftu{ttwk [Ztwk (1) ft{e {tttVtuz fhe(2) nuht fhwk; rhtof {nufhe; {tttf fhe; {tttVtuz fhe178 YrZtu yu fnu kn{ttwk {twk-e[wk fhwk ftuEe {nu fu fhthte w: twk{ttwk ftwk (1) yftw w k; {tttf fheunuht fhwk(2) S ttu{ttwk Vhwk (1) [h yttk(2) B{h yttk; r[ztE swk(3) r{s ttu(4) the t hV yt ttu{ttwk Vtxe swk wMtu [ztu{ttwk thu twk (1) o fu r{s e stu(2) ote VwtE swk(3) {ttwk w:wk(4) {th {ttu{ttwk {thwk (1) yuft rt hV { fhwk fu{nu fhe(2) ftkE wk(3) q {tw k; ft{e {tttfqxfhe(4) hr{tehe fhe{ttwk {qfeu t fhe ezhu fnuwk{ttwk ntu{wk (1) e s wfte{tk ytwk(2) rtt fhtu{ttu ykfw ntutu t, t, yxft fu k ntuwk179YrZtu yu fnu kn{ttu ytuZwwk (1) u{ uwk(2) utwk ftZwk{ttu ytuZe uwk fu U[e uwk tute Wh E uwk{ttu t [Ze-ue yt fu ntu{ uwk{ttu twk stthe Wh tUwk-ntu fhwk{ttu [zwk (1) un Aqx ue(2) Vtxwk(3) ftwk {twk{ttu [Ztwk (1) fq fhwk-htwk(2) ythqof nwf{ {ttu(3) fthwk; tz zttk(4) u{to fhwk() Mefthwk{ttu [Ze uwk-twk (1) nwf{ {ttu; nufe sEw: uwk(2) ftuEe tt qk[e ue(3) [rztt twk(4) yr tzte VVx twk{ttu [tuxwk (1) tkA twk; ythu fu huhnuwk(2) tute stthe u ft{fhtwk ytwk{ttu Attk tttk xeftytue ze hte180 YrZtu yu fnu kn{ttu Aee {qfe (1) wft fhwk; hte fhe(2) tz fhtu; t fhtu{ttu Atutk {qfu yuwk (1) wkh; qqh; tut ytuyuwk(2) {{-htE{tk [Zu yuwk{ttu te uwk (1) tutu eu ttwk {te uwk(2) stthe Mefthe ue(3) tutt ru fnutwk Au yu{{te uwk{ttu t ze th [feu {tttt t tEst{ttu twk ntu fhwk; tUwk{ttu zwk (1) stthe yte(2) u{ ytwk; wft {wk(3) ft{wk tE zwk(4) ek h tuY tE zwk{ttu te Vhe wk (1) rhtth yu fkt Mtr{tkyte zwk(2) wft twk; ht twk(3) ft{wk swk; yuu swk{ttu te Vuhwk-huzwk (1) q{tk {uwk; tzwk; wftfhwk(2) to yu{ fhwk; [ze swk(3) xe swk; tAwk tzwk181YrZtu yu fnu kn{ttu th utu tuttu xtutu utu{ttu {tAtk tutk xeftytue ze hte{ttu {thwk (1) u[thu Xthwk ytwk ntu tuuu tAwk ytwk(2) hfth fhe(3) fhtu [tu; Auheu tze uwk{ttu {tux ue (1) stthe ue(2) t{t ue{ttu {tuz ntutu yuh twk; tf twk{ttu ht suwk twk tuh ykfth{ttu uwk (1) ftuE ft{ tute sttheh uwk(2) tute h {wk(3) nw tuVt fhwk(4) ntt{tk uwk{ttu ntuhwk (1) stthe Mefthe(2) ntt{tk uwk{ttu t {qfe te stthe te{ttu ntt utu f]t fhe{ttu ntt {qftu fu Vuhtu (1) yteto ut; Auhwk(2) tuttu Mt fu w euyttu(3) {wk(4) ytt ytwk182 YrZtu yu fnu kn{ttute Wthe-ytuthe twk (1) stthe ftZe te(2) {ttute th Wthtu{t {twk ytSS fhte{t {twk (1) ftttt fht(2) rut ytSSe yutt hte{t{tk hnuwk {tuxtE fu yr{t{tk hnuwk{the twk nf h Aqe heu ftuEe tute uwk{to fhtu-ftZtu (1) hMtu fztu(2) he n fhe; Wt utu{tto swk (1) wfte{tk yte zwk(2) fto r twk; w{ twk(3) [tt swk; t ttu{tkfzu {tU ytwk ro {tk t{w k tuten{ yte; twk{tk[ztu te fhtu {]wu hu twk{tkztu yttu Atufhe sL{e{tkztu tktu (1) Vsu fhwk(2) ti ftuE uyu{ fhwk(3) {kz h[tu{tkze twk (1) twk; zwk {qfwk; {ttfhwk(2) k htwk-fhwk(3) hth fhe {qfwk183YrZtu yu fnu kn{tkt ttk nutk i tuttu yr[the Wtwk wk hwk{tktwk {tkt yu nthwk nth ku t{tk Ztufe th ntuwk;wte ku twk t[th twkr{ste Wzte (1) nuh fhe(2) [twkr{s ht ttu (1) yLt fu tuf ttu(2) yMMt twk(3) wMu twkr{s tu-tutu ytu h [ze swkr{s qAtu (1) rt h qAt(2) kz utu(3) the heu h E ter{s{tk ytwk (1) yr{t fhwk; {kz fhtu(2) {Yh twk; t{tk ytwk(3) {wk; {swkr{e ttt te ntnt tE swkr{e e fhe f{tuu {thte {fe yter{e{tk {wk-{e swk (1) fwO fthwk zwk-s{e ttutx twk(2) {txe ttu {e swk(3) k[{ntq{tk e swk; {ht{wk(4) t{t tE swk184 YrZtu yu fnu knr{e{tk {uwk qte fhwkr{tkt [tku [tk wt{ fhe; yuf tuzu u {tutkyu tuzwkr{tke {ze tE swk (1) yr tut utwk(2) h{U twk{ex {tkze (1) tfe hnuwk; uE hnuwk(2) yuf yu fu yr{ut yuuE hnuwk u(3) eu RAwk; ytt hte{eXt tztk {q fttk tht {ttu q t utu{eXttk n ntkftk Wsz fhe {qfwk{eXwk-{h[wk htwk (1) t theu fnue(2) hwktuxwk theu hrf tu u{fnuwk{e ftZwk (1) yr {nu fhteu tfwk(2) {nu fhte yzttu ftZtu(3) {the{theu h{ fhe twk{e tE swk (1) {e suwk h{ tE swk(2) eu yuf th tE swk(3) h{U tE swk{ewk fhe twk (1) he yu rhtth fhe twk(2) {et suwk tu[wk fu {t hwkfhe twk; {tu h{Ufhe twk185YrZtu yu fnu kn{eu {txe yte t tu[t tu ttt utwk{etu [ztu u [zwk{e{u tt (1) kft ytt suwk ntuwk(2) e ntuwk{zwk wk (1) t twk(2) rO twk(3) k ze swk(4) h twk{we h{ fhe (1) Yrt fu ytwk(2) tk[ yte{we te-[tke (1) kfu fhtu(2) tk[ yte{we Vtxu uwk (1) {tuxwk yu h(2) th{we k tE se yttwk k fhwk{we k ntue (1) htu u ftuEu {tq{ ztu(2) hnM fx twk{we ht uxwk wf; q{we te (1) ytte t tze(2) yttwk [tw htt rtohfhtu{we{tk htwk ftuEe tt e[u, f{tk, ftq{tkhtwk186 YrZtu yu fnu kn{wr th fhwk-uwk [q hnuwk{wht h yte RAt rhqo te{wkze e[u fhe stwk; h{twk{qyt Ae i tutt yt te htt Ae te twk{qyt nutk uh {tuft (1) Yytwk Xuftwk rn u ykeithe fhe(2) {tkt zt nut k iuyt{kt uwk{qyutt Wh t fhtu (1) At{tk th {the(2) ro Wh sw{ fhtu{qA [e hnue xuf-ytY t[tk{qA [e hte (1) ytY{tk hnuwk(2) xuf e hte{qA [zte (1) ztE fhe(2) {qAu t utu(3) tute eht te{qA e[e fhe (1) {e swk(2) r{s e stu{qA e[u tE se (1) tut-ytY ytuAe tE se(2) e[tuwk twk{qA h w httk (1) {qAtu ytkfztu {t utu(2) xuf hte187YrZtu yu fnu kn{qA {hze (1) yr{t hwk(2) {qAt ytkfzt tt(3) fhztfe fhe(4) qht twk{qA{tk nwk (1) {{tk htS twk(2) {k ntM fhwk{qXe Wtze-tue (1) Wth twk(2) u wtu fhtu{qXe [tke-te (1) tk[ yte(2) kfu fhtu{qXe k fhe-te (1) fksqtE fhe(2) Attu kn fhtu(3) Atwk htwk{q ztk ntutk (1) the ft uwk wtsfu qZ ntuwk(2) {q fth tke {wtk fu fe ft utk n ntutk(3) {q {sq ntutk{q Qze stk (1) yh fu yut hnu u{{ twk(2) ]t r{qo twk{q ftZe twk t fhtu; Vheu tt rn yu{fhwk188 YrZtu yu fnu kn{q ftwk-Wuzwk (1) {qtu t fhtu(2) sz Wuze tke; Vheu ttrn u{ fhwk(3) Auf s t{t fhe twk{q tutk (1) ee tus fto fhe(2) t fhe{qtt eft suwk (1) tu{xtu fu wkh ntuwk(2) {u Xtufe-{the (1) t fhtu; tktu-nu{ ttu(2) ktwk; Vt[h {the(3) n tke e fhe{uwk uwk-{thwk (1) fhutu Wfth fne ttu(2) ftuEtu {{o Wtze uu {tXwktzwk(3) qt t fhtwk(4) Xftu utu{utetf yttu-[tztu {th {thtu{utu ytwk-zwk-Qhwk (1) nth wt zw k; ytefwk(2) nuh{tk ytwk; tutu weheu tw nuh fhtu(3) ystt{tk zw k; ztunth zwk189YrZtu yu fnu kn{ue ytkte {ue ]tte; fqzfxte{u [tue yLe rVfh fhe{Ue [tuze-{qfe (1) ftkE ft{ fhtk nttteu ue hnuwk(2) nttuu {Uee qe {qfe{tufu {ntwk (1) ytht{e S twk(2) Aqxte nhwk-Vhwk(3) Mktu hnuwk{tuft {tkze (1) w: twk(2) thu wft ntu ue ntte(3) {h t tuf fht utk {wk{tuftt {t[th ytt (1) S fu kte hte fhe(2) rhwtne tu ut h fu{tXt {t[th ytt(3) tuf fhthwk {tuxe kt{tkyufXwk twk{tuftu nttte st utu f w{te{tut yttu-utu (1) se [te(2) {the twk(3) {w yte{tuhu fhwk-hwk (1) yt fhwk fu hwk(2) ytut hefu e{wk190 YrZtu yu fnu kn{tuhtu t[tu (1) ntwhete t{tu fhtu(2) ntwheqof {tuhu ztwk ft{ktwk{tuxt t twk (1) k[trt twk(2) tte {ue{tuxwk fhwk (1) WAuhwk; thwk; te Mwutheu {tuxe fhe{tuxwk t{hwk fhwk {h t{wk{tuxwk ux htwk (1) ftuEtu tut {tV fhtu(2) Wth twk{tuxwk { fhwk-htwk {tV fhwk; Wtht fu hwsh fhuyuwk htufthe { fhwk{tuxwk {ttwk ntuwk (1) u twk eyu {tuxwk ntuwk(2) fhwk fthwk fu ze {tntuwk{tuxwk ht suwk {tuZwk (1) tuhtu [ztu ntu uwk-hetuwk-[Zuwk {tuZwk(2) qSu {tuxwk tuwk {tuZwk{tuxu txu uwk (1) ytSS fu ftttt fhtt(2) Vwtwk; {tuxwk L{t ytwk(3) o fhtu(4) {t ytwk{tuz {qftu stthetu th WXttu191YrZtu yu fnu kn{tuZt{tk ytke te (1) [rf tE swk; y suwktwk(2) htu tutwk(3) tute Vhs tze{tuZt Wh tf ntuwk (1) h{ ntue(2) ros twk{tuZt suwk (1) ht; Xef n yuwk(2) zt[t suwk{tuZt h tqkfwk (1) rVxfth fhtu(2) rthwk; wA wk{tuZt h {thwk ht ufz w k htw k; tVtV t{w kktwk{tuZt h tne Ztute-huzte (1) ytYu fkf twk(2) tUXtk ze swk{tuZt we ytwk (1) S h ytwk(2) fnutE stwk{tuZte {tu Wthe (1) fztk [ fnutk(2) q tt ftZt(3) ytu fnut{tuZtwk Aqxwk ntuwk t[t; M yu h tetuth ntuwk{tuZtwk {tuwk ntuwk tue fu n uwk ntuwkh{t ntuwk; fxw [ fne fuuwk ntuwk192 YrZtu yu fnu kn{tuZt{tk ytu u{ h r[tuo su{ tut u{{tuZt{tk S te (1) tutk yxfwk(2) k twk(3) [q hnuwk{tuZt{tk S ntue {qkwk ue hnuwk{tuZt{tk tk ntut tio, { fu swMtu ntutu{tuZt{tk q te (1) ftuEwk tuwk tuxwk Au yu{ rfhe uu tuwk k fhwk(2) htwk; tuuwk tAwk U[twk(3) h{twk{tuZt{tk te ytwk-Aqxwk (1) yutE te-ftuE tto uEuu {ut {txu [twk(2) {eXtE uh u tt o uEu{tU{tkte te Aqxwk{tuZt{tk { ytuht st ytt rt [q hnuwk{tuZt{tk {t uwk (1) ruf-{tot st uwk(2) tuu uwk{tuZt{tk {thwk htufzwk htwk{tuZt{tkte yktht ht ttutu ht htu{tuZt{tkte tk ftZe- (1) tutk k tt yu{ fhwktze tt (2) nhtwk{tuZwk ywk fhe twk (1) yuxtu {th {thtu fu {tuZwk ywktE (2) tu s {th {thtu193YrZtu yu fnu kn{tuZwk ytwk (1) hfth fhe(2) tut uwk{tuZwk Wtzwk (1) tuwk(2) tuu yu{ fhwk(3) {tU ntuwk fu wwk fhwk{tuZwk Qhe swk-Wthwk (1) reh twk(2) {tuZwk rVwk ze swk(3) rht tE swk{tuZwk fxtwk fhwk (1) {tuZwk tzwk(2) thtS toe{tuZwk ftwk fhwk fe fu {tuZtu tkA tzwk{tuZwk ktwk (1) tuftu{tk t te(2) tf w ntut(3) t ue(4) qhwk fu ht utwk{tuZwk [Zwk (1) he [Ze(2) thts twk{tuZwk [twk (1) twk; tus fhwk; ttu ue(2) ht [ fnutk; tktu zufhzwk(3) t{wk tuwk; zwk{tuZwk Awtwk-ktzwk (1) {wk; ktwk Vhwk(2) h{u eu t{u utwk(3) h{twk194 YrZtu yu fnu kn{tuZwk uEu ft{ fhwk t{t {te tf uEu uettu ft{ tzwk{tuZwk uEu ztf {the xu yutu nth fhtu{tuZwk teu tuwk (1) {tot kteu tuwk(2) n{tk hneu rufte ytYtur[th fhe tuwk{tuZwk tuzwk-tuze uwk (1) yre e st yttu(2) tut uwk(3) Ze fu {fteu [q fhe uwk{tuZwk uwk [ ytwk{tuZwk tut swk (1) yh ytu [o fhtu(2) hze QXwk(3) nxe swk(4) Vhe swk{tuZwwk ze swk ktwk ze swk{tuZwk ntuwk tE swk (1) yto[rf tE swk(2) {he swk{tuZwk Vtxwk tk[ ute RAt utze{tuZwk rVffwk ze swk (1) {tuZwk Qhe swk(2) {tUwk te Qhwk(3) htu, h{ fu ute [nuhttuhk Qze stu{tuZwk Vuhwk he fu fkxttu ttu195YrZtu yu fnu kn{tuZwk Vuheu (1) wMu tE sEu(2) t{te ht fto rt{tuZwk k fhwk (1) [q fhwk; tuwk htufwk; tut uwk(2) tk[ yte tutt t{tk uwk{tuZwk tzwk (1) yt fu yer toe(2) fkxttu yttu{tuZwk htE swk (1) ] twk(2) ktut t{tu{tuZwk {eXwk fhtwk (1) wte{tk {eXwk tus ytwk(2) tk[ yte{tuZwk t twk (1) s {tu(2) we te(3) Vttu ytk ttu{tuZwk fteu hnuwk (1) yto fu rhtthe{tk hnuwk(2) {tU ntuwk fheu uwk{tuZwk twk ntuwk (1) utu ntwh ntuwk(2) rnt{t ntuwk{tuZwk rtE swk (1) {qkt tE swk(2) nhV W[thtu{tuZu fnuwk (1) YY{tk u we heu fnuwk(2) ur ytthu rn M{h{tkte fnuwk196 YrZtu yu fnu kn{tuZu [ztwk (1) tz zttk; kXe swk(2) y{to fhwk; t{wk tuwk fhwk{tuZu twk uwk-{thwk (1) {tuZwk k fhwk(2) {ti hnuwk; h{, tMe fuVsuete tut yu{ fhwk{tuZu tE ytwk-twk (1) {qyuttu hhtu fhtu; Qze{wtft ue(2) YY {wk; {eu t[efhe; {tuZwk ut ytwk{tuZu-{ttu ytuZwk (1) utwk ftZwk; rht twk(2) nthwk; {ttwk Ztkfe tuf fhtu{tuZu-{ttu ntt Eu uwk [w{tEu, ntheu, tAqxfu rhttEu ttfeu fu fkxteu uwk{tuZu tfh ehe (1) {eXt tu tue t{twk {te te fhe twk(2) tete rte uwk fu wfhe twk{tu zwk (1) qof {hwk(2) {htk ytW ftuE yrAet utu utwk twk{tuuurt {he st-utt (1) ttfe swk(2) tn{ tE swk(3) un ze se(4) ntuftu Qze st197YrZtu yu fnu kn{tue htutk (1) thef ft{ fhwk(2) ytkw tztk(3) wkh ttu fhe(4) {tuee {tt te{tueyu twk (1) W{ftte ytfth yttu(2) wk {t ytwk{tuetk te Wthtk (1) {t Wthwk(2) th tke ttu{tuewk te {tue{tk hnuwk tke {we te hnue{tut {the yr qht twk{tut{tu k; tutt twk ft{ etu fhtwk{tuu [ztwk (1) tuxtk t fhtk(2) {we htwk{tuh {thtu (1) t Stu(2) Lt twk(3) ht{ fhwk{tuh[tu Stu-tuztu-tktu (1) nue nhtu{tk kt zwk(2) rse twk{tuh[tu {tkztu (1) t{u yteu zwk(2) ztu t{wk Qwk hnuwk{tut swk fu tue198 YrZtu yu fnu kn{tUuwk Atufhwk yufwk yuf tf{tUtu xttu fhtu (1) t{wk uwk(2) uhfthete Wztt fhwk{tU twk fkE yteu rt fhwk; ftwk fhwk{tU utwk h{tE swk; {tU ewk ze swk{tU-{ttt rtwk zt rtwk; {u hwk; qk[tEuwk{tUtE{tk hnuwk {t {twk{tUwktUwk fhwk {t ytwk; {twk{tUwk {twO e[wk swyu tk[ hw~ te ntu uu h{twk zu{tU{tk ntt tt ytSS fhe{tU-{ttwk qwk n t{tk fkE h ze nBt{tk htwk (1) ykfw{tk htwk(2) f{tk fu n{tk htwk{t q suwk (1) {htst q suwk ro(2) fXtuh; rcwh ftwk {t{tu htutu f{f{txe Wu yutk yk tfhth fu tu s te {t{whee tt (1) wk s w:(2) thu {tke(3) rtt{ ntU[tzwk Xth {thwk{ rtwk {he swk199YrZtu yu fnu knthe yte-ue (1) e thwk Qhwk(2) V ttu(3) { yte(4) xuftu yttutntu{ fhwk-fheu wftwk (1) {hrt tE ftuE u{uftkE ft{ fhwk(2) {hrt tEu wftwktu ttu (1) ftu Wtu fhtu(2) turt {tu r[t]turhtu fhttu yt fhtuhff fhe (1) nt-t fhe; t{t{eyttfte fto fhe(2) k[t fhehf{ Wtze (1) ftuE [es fu tetu [tuhtu(2) {tuxe kt{tk ttk WAetk utkh Qhe wMtu tk ttuh ytue-e- (1) {tu]t theue-te (2) t ftht tth [ze (1) wMu twk; tu [ztu(2) rse ntuwk; nX fze; nXetfu {Yh ntuwk(3) Mtwwk {[ftuztE swkh ntt{tk yte (1) wtut t(2) u tu200 YrZtu yu fnu knhrwk tzwk e{ue{u hwk ft{huhtu tur{tu (1) Mtte qo etu(2) e ttu fu {{otu etu(3) qhtu fthhswk s fhwk Se tu thehze QXwk (1) fkxte swk(2) tux{tk yte swk(3) rht tE swk(4) yqhwk {qfwkhze hnuwk wft uXe ue hnuwkh uzwk (1) u hu Vhwk u w:tr nuwk(2) ztEytu fhe(3) w fhtkhu [zwk (1) ztE{tk Qhwwk(2) zt swk(3) ztE fhehVuVu fhwk (1) t fhtu(2) nwk nwk fhwkhVuVu twk (1) qte twk(2) t{t twk(3) t t{wkh{fzwk tE hnuwk-e swk- q ye tE hnuwke hnuwk201YrZtu yu fnu knh{ fhe-h{ {tkze (1) ytk fhtu(2) ft{e heu ft{ fhtk uettu te uwk fu tztu(3) rt {u ft{ fhwkh{ h{e (1) u utu(2) t ttu(3) w zu Auhwk(4) h{wk; uwkh{wk fhwk (1) ykh Vhwk hnu u{ fhwk; AqxteVhu u{ fhwk(2) {tuxwk fhwk; k rn twk(3) Zewk fhwk; ftwk {tuxwk twk(4) {thwkh{wk {qfwk-{uwk (1) Aqxwk {qfwk(2) tt{t k fhtu uteu uet Mttfu Aqxwk {qfwkh{tze swk Auhe swkh{tze uwk-twk {the twkh{e swk (1) et fhe hnuwk(2) un Atuztuhtzu [zwk yt {tuo tuhtwkhtt twk (1) Qzwk(2) {he swk(3) {tufwk202 YrZtu yu fnu knh Wthtu (1) t we Qt hnuwk(2) su{ ytu u{ t fhwk;nte thu tuwk(3) Vtux tu tE tAtk ytwk(4) wt ueh Qhtu (1) nw [ttte fu Qt hnuttettfe swk(2) hswk s fhwk(3) yrtu fheh {tu (1) ytk fu Qr{ot ytu{tky{wf nu ntU[e tk Mth tEhnuwk(2) fthe s{tx te(3) tnewk [efwk wk(4) tnewk Xhwkht swk-twk-e swk (1) tke zwk(2) zu uwk(3) rO stu(4) tU ue swk() t{te te(6) ntntfth tE stuhu [zwk-htwk (1) W~fuhtwk; Wtus {wk; uftZtu(2) [zu htwk; {{u [Zwk; fuhtwk203YrZtu yu fnu knhMt Wh twk (1) whM fhwk(2) wthwk(3) L{tuo [ztwkhMt{tke q f{ he MwhMu zwk (1) ft{{tk te swk; hMtu {tu(2) st hnuwk; {he swk(3) k[{tkte e swk; he{tkytwk(4) htzu [zwkhMu tzwk-twk (1) W{u tzwk(2) rt tehMtu ftZtu (1) ykht xttu(2) yt wk(3) rft fhtu(4) Wt fhtuhe twk (1) wsht [twk(2) ]nnth [ttuheeu Qhwk (1) Wtr{t kte {w tteMtryu ntU[wk(2) r]ttu yttu(3) Vtwft{tk qxe se(4) {ueu w{twkhkfu uh h ntuwk he {tu tk f{e Mw ntue204 YrZtu yu fnu knhk Wtztu (1) rfq Mtr ntue(2) t hnutuhk Wthtu (1) yVtu{tk zwk(2) fu h{te tUXtk zwk(3) hk tktu ze stuhk fhtu (1) s fu tr {ut hktztu(2) hkwk; rse twkhk [zttu-utu (1) Wtus ytwk; tte yte(2) W~fuhwkhk {tu (1) ytke Atu QAe; Vteswk; { yte(2) rct {ehk utu-utu (1) xMt hnuwk(2) rht{ r[thwk(3) ftuE Mwtk Mtr yu rht{utkhk utztu yTw ft{ fhe twkhk rVfftu ztu (1) tut xe se(2) tkwk zwkhk tu wMu twk; httet twk; yttkfzt{{tk yte ztte {ttu[nuhtu rVtu tE stu205YrZtu yu fnu knhk httu (1) t utt k {t, nt ut u,[rzttw k, uh u ehttk(2) tut htehk ttu-utu (1) ywht ttu; hk yze stu;hktu zt ztu(2) ftuEe Mtr{tk tu ttuhkte ue-ue nht Qhte te uehkte Wzttk (1) fqktu etu; Stu ytkywtu(2) ttu {e fuVe ewk ewkhk{tk ntuwk ytk{tk ntuwkhke twk tunewnt tt tk we {th {thtuhkeu t fnue t theu fnuehku h{wk (1) ytkuh tu fhtu(2) ytk{tk h{wk(3) ytkezt fhe; hk AtkxtuhtE yte-[ze (1) wMu twk; W~fuhtwk(2) he hte; r[ztwk(3) htEe hth yh tehtE [zte (1) W~fuhwk(2) us fhwkhtE-{eXwk ztk (1) yutE yte206 YrZtu yu fnu kn(2) Etto ytehtE-q Wthtk-sttk (1) ftuEe sh te {te{ttute htE yu {eXwk Wtheyt{tk ttk(2) Xuftu twkhtEwk fhwk (1) ffzt fht; hte fu ntr fhe(2) ftuEwk su{ ytu u{ txwk(3) Aqke twk; f[he twk(4) tute tu rhtof t[wkhtEtu o fhtu (1) te tu the {qfe(2) te tu {tuxwk Y ytwk(3) yrtur fheht Wztze tu, uhu fthte eu nuht fhwkht [tute (1) utwwk fZtwk(2) uhte fu rthe twk(3) ftuEt it qe uthtq tE stk (1) ht twk(2) ze swk(3) ft{wk tE swkht yttu (1) wMu twk(2) wk; {u {tuht ttu-ttu (1) Xef tuXtwk(2) {u fhtu fu fhttu207YrZtu yu fnu knht ntutu t ntutu; {u ntutuhtu [zwk (1) Xuftu zwk(2) htzu zwkhts ytwk (1) y{ fu tt t te;hte uXu uXtuXt ttwk{wk(2) ft{fts{tkte Awe {e(3) uXtE fhttu {tuhts fhwk (1) ht hefu tt [te(2) htt sutu y{ [ttu(3) r{ fhwk; t fhwkhtz QXe q{ fu Vrht tehtz fhe (1) frstu fhtu(2) Vrht fhe(3) nX fhehtz te-tze (1) [e tze(2) Vrht fhehtz zte tt Vuttuhtz te e teht te ntue (1) httu su ftkE fhwk ntu u fheft yu{ twkht fnu tu ht yu ntztu (1) ftuEe RAtu ywheu sfnu tu ntztu owk u208 YrZtu yu fnu knht-ntzte h ntue (1) yttuyt h zu yue nuhtE ue e t ru y ntuwk(2) t fu wrtthee h futt ntuwkht {ttu ue (1) htt eu ft{ fhwk(2) Whtu fhtuht Eu twk (1) ytto Att{tt te swk(2) Aqe heu t tE swkhte ht suwk {sq u kwhMhtwkewk twk (1) W~fuhtE swk(2) tut{t twkhtht u tt tE swk t{t u nuht tE swkhtVztu Vtxtu (1) e {t uxe kt{t k nthytwk(2) uuh nth ytwk(3) QhtE swkht{ Qze st (1) W[ , thtwk fu n{stk hnutk(2) {h t{wkht{ h{e st (1) swk hnuwk(2) {h t{wk; rh twk(3) t{t twk; tkeu [qhu[qhttE swk209YrZtu yu fnu knht{fnte te (1) ht{t suxwk kfx fu ytVyte ze(2) ewkht{h twk (1) {h t{wk(2) {he swkht{t{ swk (1) Att{tt ue hnuwk(2) uXtuXt [q[t ut fhwkht{wk ht{t (1) rn sue twk {tuxwk s(2) twk uhht{t Wfuwk ftuE tu theu fnuehtn Wh ytwk (1) hMu [zwk(2) wtutu hMtu sztu(3) het wthehtn ttu (1) hhV fhwk(2) hMtu {ttu(3) h yte ue(4) hMtu utztuhtnwe t ntue (1) {tXe t ntue, yt(2) ht nt ntuehtkzt Aewk znt ytwk tu { et t {s ytehe{tk hnuwk (1) YrZ {tu nth fhtu(2) Mtu owkhewk wk tt{tk rhtE swk210 YrZtu yu fnu knhufzo tuztu r{ ytkf xte stuhu[ yttu (1) {fe yte(2) wwk(3) {fteu nfwk fhwkhurZt twk-tzwk [twk uEe zu ft{ twkhue{tk t [te (1) y ft{e r fhe;yTw [whtE fu [{fthtetht{tk ytu yutk ft{ fhtk(2) {ntht{ fhwkhue{tk nt ntkfwk e ht rhMtr{tk ft{[tu htte fht{ fhe tehuze Wzte-fhe (1) {~fhe fhe(2) ntkett twk(3) Vsue fhe(4) ytY qte fhehuze te (1) Vsue te(2) uytY twk(3) tUXtk zwk(4) ytY sehuze ttt fhe (1) hte twk; htM fhwk(2) qhe Vsue fhe; uytY fhe(3) ntnt fhe tt; tutwwkftZwk(4) {~fhe fhe211YrZtu yu fnu knhuzet u[{tk uwk (1) Vtwk; {tuxt Vtkt{tk twk(2) ztwk(3) ytkxe{tk uwkhuzet Vuh{tk ytwk-zwk {w~fue{tk ytwkhtufzwk htwk (1) sutu ntu utu h st yttu(2) M fne uwk(3) [tuu[tuwk fne uwkhtufztu st yttu (1) [tutu st utu; wuwwkfnuwk(2) h u [tutu st utu(3) {ttt{tk tu utu M st utuhtufztu rnt yttu tuxtt rttu [tutu rntyttuhtu ftZe ttu (1) h{ tze twk(2) tkhwk fhwk(3) { Wthtuhtut fhtu-[zttu (1) Wh-Whte wtur fhwk(2) xtxe fhe(3) W~fuhwk(4) ZtkfrAtuztu fhtuhtut Vhtu (1) wft twk(2) zwk; r{t swk(3) ht twk212 YrZtu yu fnu knhtuxt uwk twk (1) ytSrft {e(2) tus {wk(3) {h s{t swkhtuuuxtwk qwk ntuwk (1) ytSrfte sYh{tk ntuwk(2) t{trf yu {] SSwkhtuxu ntuwk ntuwk zteu L tthwk ntuwkhtuxu {tuxwk ntuwk htt-rhtt{tk fu ytt-Mtt{tk thwk ntuwkhtuxtu yzttu-tztu [te htuS fu wsht{tk wftfhwk; wsht tuzwkhtuxtu fhtu (1) f[ze twk; [qhtu fu knthfhtu(2) htuxtu ttu(3) {the{theu uz te uwkhtuxtu stu-qxtu (1) [twk wsht yxfwk fu ktwk(2) htuS k te(3) ytSrft sehtuxtu ttu (1) ft{ tze twk(2) yufXwk fhe tze twkhtuxeu htuwk (1) wo Mtr{tk yte zwk(2) qu {hwk213YrZtu yu fnu knhtutk hztk (1) hzeu w:e t ste-fnue(2) tuuufe ttu fnuehtuV [ttu-tztu-httu (1) t tztu(2) un{tk htwkhtuV utztu tf utzehtuV {thtu (1) ztu-{t{te hnuwk(2) Whewk twk(3) t tzt suwk o fhwkhtuextue twk tu esu txu [zte uehwtth th fhtu wMu twkY ue f Au fu fu{ u twkY tke yxf fheYztk ttk ttk thwk twk; [Ze teYt tt suwk rtuot, Qswk tt fw{wkYYtu yth-ykth ntuwk q wkh ntuwkYrte te fhe (1) ytxtu u[eu tsh ttk(2) tut tX fht(3) qztk Vtzeu [thtk fhtkYrtu tuxtu ttu uttu rVt yte steYktztk Qtk ttk wMtu [ztuYwk-Yktzwk Vhfwk sht yh te214 YrZtu yu fnu knYku Yktk Qtk ttk htu{tk[ ttu; th, y[ktu, ,uhu ]tu eu therhf tetE yteE uwk (1) ythk fhtu; {tkzwk(2) kte ft{u wk; htwk(3) [te tzwk(4) ntuhe uwk; {te uwk{e the wte sL{et{ U[e-te-fze (1) ftq{tk uwk(2) tu fht swk yxftwkt{ Aqxe {qfe (1) htwk(2) Mktt ytet{ k fhe (1) ykfw {qftu; U[e fzwk(2) [o{tk ft {qftu(3) sw{ fhtuxfwk {qfwk (1) yh qu yu{ {qfwk(2) hfth fhe(3) [ute htwkxrxtk fhtk-utk (1) ft{kt h hzwk fu zthnuwk(2) ft{wk ft{ fhwk(3) t ftthtu ktu fhturxtk qktttk {tkntu{tknu t s rfxt kk{tkytwk; tZ tE kk{tk ntuwk215YrZtu yu fnu knrxtk tk (1) VUe twk(2) thtk U[tk(3) tztu fu Vsutu fhtu(4) {the twk; {thwkw tE swk-wk (1) q yt tE swk(2) h{uk e swk; h wk(3) L{ wk; un te hnue(4) M twkft fht-tuzt (1) xtutk {thtk; {nuwk {thwk(2) tu[t{tk yu ft{fts{tk tutftZt fhtztf te (1) Auhtwk; Xtwk(2) Xtufh te; wft{tk ytwk(3) {t[tu ttuA fhe (1) tuZznt fhwk(2) theu fnuwkzu uwk (1) txtk ft{ fhte uwk(2) {txete ft{ uwk(3) t {theu E swk(4) q {ftwkt[t WXtt {wft{ WXttu; esu Xuftu swkt[t Vuht htu ht{t Vuhtu216 YrZtu yu fnu knt[t t (1) Rs ytuAe fhe(2) he hhe [qkte(3) ze ue{t eft-ut {tttVtuz fhe{u ntt ut (1) n{ nthe se(2) yttk twktx qAwk ytt Atuzenuh yte (1) fuV fu rte yhte uytwk(2) t fu tE yte(3) { ze(4) {tuke {tVf ytwkkf tztu-ttu (1) kft Se; {tuxtu s {tu(2) eSth Wtu fhttu hnu srn yue Vun {e(3) he stwk(4) kh tE swkkft fhe-te {tuxe yt tze; twk; VUfeuwk; Vt fhwk; t{t fhwkkft te (1) ht fhwk(2) wwk fhe twk(3) Wtzwk tze uwk(4) w t nth tze217YrZtu yu fnu knkft qkxe (1) t {tuxt t {ut(2) q {uwk(3) qkx [te t twkkh zttk (1) {tkntu{tknu frstu fhttu(2) ke ztwk(3) k {txut {t ku e{tk{tkte tuzt fhtuktuxe {the (1) tue {t{t Wzte Ehe tE swk(2) ihte twktfztk zttk t[tktuxtk fhe fhth fhtetfztk kftuhtk (1) [tfhe tht {tuxt {te f]t{ut zthu ztw kWtus ytwk; fhth ktu{ fhwk(2) tuxe W~fuhe fhetfzte th [te h tu ft{ th tzwktfzte thu zwk (1) A fu rt rte Mtryte(2) qhtk t h tuxtu ytzkhfhe nth [tu httu(3) qhtk t rt zwktfzttu tzw (1) ut{tk the he heunw {w~fuete t(2) tuZtt [t218 YrZtu yu fnu kntfze Wt{e (1) ef te(2) {tht swk(3) {tht {txu tfze [e fhetfzwk twk-te uwk (1) ytzee Qe fhe(2) fuz yz tE se(3) tutt Mttoe t [{tkyzte ue(4) uthtu fhtutfzu {tkfzwk tzwk (1) tut ut h kk uzeutu(2) u s [u fhth tt yuwkfhwkt te t te (1) ztft {tht(2) {tuxe {tuxe t tetwk h ht twk f{e Mw t t{etu utk ttk yth {] {etu utk uttk (1) ttue uzuz fhe(2) tuyu fu nhu rn tktu t [ttk ntu u{twk(3) {tuxe {tuxe t tet yttu f {e; k ztu; wk219YrZtu yu fnu knt uEu t fhtu-t utu (1) tu e htn ue(2) k tutu(3) uEu nth fhtut {utu (1) ywfq fu uEtu {uu{ fhwk(2) f t tet utu (1) ytth httu; xuf uwk(2) tu t utu; ytuk w{ttu(3) nfth tEu su ttu ytu uutut{tkte e swk-swk hnuwk (1) ftuE tt fu ftq{tkte {w twk(2) ftuEt t fu f{tkte Aqxwktw zwk (1) Atzu twk; fuztu utu(2) tA tA sw k; u{ fu{tun{tk zwk; kk tke utu(3) tw twktu tfztk Vtxtk wte fX ft{ th zwkttu ttu-ttu (1) fh ttu(2) nftE uttu rhts tfhtuts yte h{twkts se-tue uh{ twk220 YrZtu yu fnu knts {qfe (1) uh{ twk; ^Vx twk(2) tstu rhts stuts hte (1) ytY t[e(2) { fhe(3) {t wktz Wthtk wth fhwktz ntU[tztk-wte utk (1) q {ftwk fu {thwk(2) rtt fu wft fheu hE tetztu ttu-s{tu-utu (1) s {utu(2) Vttu ftZtu-{ututzw-te ehtk (1) t[etuxe tte tuwk(2) t[ttuxt t ttt te-te (1) wft twk(2) txwk twk; wAfth nutu(3) nthe swk; txwktu {th nutu(4) e Xtufh n fhet {the-te (1) hAtuze twk; wAfthwk(2) ht fhe; hfth fhe(3) nthe swk; txwktu {th nutu(4) e Xtufh n fhete{tk ext ntut {t{ete utE ntue221YrZtu yu fnu knt tE swk (1) yrf ktt twk; Lttwk(2) tute e swk(3) tutu yr fhtutee ytk fhe wMu twkttE {ue-tze (1) Wthe tzwk(2) yuftk hnut uwk(3) wAfthwk(4) te {qfwkt te (1) ftkxte ee ye qk[e se(2) [ftu ttu(3) er tett QXt yr ht fu [t tett [tt qtu [t fhtutk fhe-te (1) ftuhtu Wt fhtu(2) ttwk fhwk(3) tuttu nuw tt ftuEe t{utk E uwk(2) ttett tu E ytzttE uwk(3) qthMt ue hnuwk; t{ttt222 YrZtu yu fnu kntkA twk ytY setkt tE swk (1) ttfe swk; fkxte swk(2) t{t tE swk; {he swktke U[e {]w t{wk; tx wktke Vt he thu nt{ eze; tn fhwktke uu wk (1) htutu E ntkftu(2) {tuxt {t{tk Whtkuzuz fhetke tuzu qwk utwk ftZwk; {he swk; Auwk tkewk M{t{tk qwktkwk ftZwk wk Swk; t ntzt Swk; tkwkytw tuwktkwk twk tzwk rh[ ytt nex thtutkwk U[wk wk Swk; {tuzu we qE hnuwktkwk [twk t r we xfwk fu wktkwk tE swk-twk (1) [uwk ut {txu tk ytktkWh Qt hne ntt [t fht(2) {he swk; t{t tE swktku u ntuwk [e ftXewk ntuwktku tthu qwk (1) eo hteu ft{ fhwk(2) rhtk he(3) {h t{wk223YrZtu yu fnu kntktu ntt fhtu (1) yz[ te(2) e {te(3) { fhe(4) {te fhe; tk[ ueet fhe-h{e-rMthe (1) hkhtto rt fht(2) {]w t{wket tz nuX qt hnuwk Ae zu yz tueet-qfttu r[th fhtu tuttu-tht{tXttu r[th fhtuetketk uttk (1) ytku ykthtk yttk(2) q tu [ztu(3) q htE swkewk fhwk (1) ftkE wksqwk fhwk(2) Vttu fhtu; kt {ue(3) thwk fhwk(4) ft fu W fhtuewkewk twk-tE swk wMu twkewk twk (1) Vttu fhe yttu(2) ftkE thwk fhwkqztk kuhtk (1) tute tu ftuE {t{t teyu{ towk(2) t{h swkqztk utk (1) ythw ue; Vsutu fhtu(2) nu-efheu yttk224 YrZtu yu fnu kn(3) he fhtk(4) qkxwkqztk tuwk kte uwk (1) Aqtu u wtu tztu(2) Aqwk hnM x fhe uwk(3) {tuZt{tuZ fne uwk(4) tV kte uwkq twk (1) ftuEtu htuxtu ttu(2) sutu htuxtu ttu ntu utytu fu Vtth hnuwk(3) ytth u hnuwkuE twk (1) y{t fu shMete nfhwk(2) Xftu yttu(3) {fte ftZwku t (1) Auxtu ro fhtu(2) r wkutk uttk (1) wf{tuo {txu wttu wAttu(2) stth twk(3) rnt {ttuuu wk he{tk uwkuu twk (1) Wtu{tk ytwk(2) {shu ytwk(3) Veq twk225YrZtu yu fnu knu{u te ft{ ze swk ntu ue rhMtr{tk{qftwk; tfe fu Wte ttuhtx yttuutE swk (1) rtt zwk(2) hehu qftwkutwk uwk twk (1) nw s fX { yttu(2) tE fhtk qhtE te(3) tu u ntr tetu[t tt (1) hwk fth ttk ekytuXtk htk; hz-tuxttufhtu(2) yM wk fu tuwktux Qztu (1) t{t tE swk; t tEswk(2) rthe tE swk(3) ze swk; tE swktux [txwk fhwk (1) t{t fhwk(2) thrn twktux Vtftu (1) ftht utze; he ntte(2) tkzte {tVf {u u{ fwk(3) s {the tkz tE t[th wk(4) thrn Mtr{tk {qftwk226 YrZtu yu fnu kntune Qfwk (1) tu [ztu; e swk(2) ttu ttutune Wfttu fhtu (1) fkft fhtu(2) nite ht tut ytu{tknth ftZetune Qze swk (1) tkt ze swk(2) rMus twk(3) h{wk tE swktune ewk (1) skt uwk(2) [qe twk(3) tt yttu; twktune wk (1) [t te; kt ttu(2) te tetunewk te twk (1) q {nu ze(2) heh rVwk ze swktunetu fturtu ttu (1) rehewk twk(2) tuft yhwk s{ s{wk(3) w: u tuftu tuxtu fhtufhtu tkrtu ntutu (1) fhtu t Vt htu ntutu(2) fkE u fkEf tu Vttu ttu s uEu t fhe (1) xtwk uEu t fhe(2) r[theu t Atuze(3) t uEu t fhtu227YrZtu yu fnu kn e Atkze ww:t thtVuhttwk {twO (1) w:u eu, kfxu fthuq{htu fu kfxte ntuwk(2) yttu eu yte [zuwkthu ttk uttk ftuEt rt ft{ yxfe zwkthu twk (1) ytuAe y yte(2) xtZtu ytfth yttu(3) nw hfth htetu ztu (1) ttwk qxwk(2) w: ytwk [te-tze ttu Wtu fhtuu fhwk-tzwk (1) ytzwk-ywk fhwk; Awtwk(2) tu Xuftu tuXwk(3) Xuftu tzwk; t u zntu u {tu fto fhwku zwk (1) hth tuXtE swk(2) hwk {E swku tzwk (1) ftuE ft{{tk uwk(2) ft{{tk tzwkuu fhwk (1) ytzwk-ywk fhwk(2) Xuftu tze uwk[ tuzwk-tuwk (1) tuuwk twk rn(2) tuwk tuwk fhwk(3) tueu Vhe swk228 YrZtu yu fnu kn@e Ate fu ef fu te fe te ntushwk ftswk uwkxtt tt fu {tt te swkxte twk (1) Auhwk(2) htE{tk [zwkztk tkhtk Wthu yuwk {nt W{trwk-tuVte-yxf[twkze-tz kXe stk ft{ ze swk[twk ezwk twk rt Ve ytt htee swk (1) ze swk(2) kXe swke twk (1) t{t fhwk(2) tuzeVtuze twk(3) t fhtueu fnuwk-{qfwk (1) yxfu fnuwk(2) yrtu fhe(3) tk ntkftkeu t ftZe (1) tx fhe(2) t theu fnuetE te (1) ftuEu wh ntuuuk[tze tu{utu(2) wh E se ntwk tk fhehtuzte tze trf; tuxt {t{twk229YrZtu yu fnu knhtuztu fhtu (1) Vsue fhe(2) htuzu [ztwkhtuztu ftZtu (1) Qwk fhwk(2) r ytwk(3) Vsue fhe(4) h-[zttu fhtuh fqhtu ttk (1) {h {tu heh wk(2) S yuu swk(3) ytw uzVtwk(4) {qh hnuwkh uttk (1) yMtt ste(2) ze Yyt tehu [u r ftuE yuft r; fr[; ftuEhte uuXu tx ue nw ytwhtte htn uehe swk (1) yte uwk(2) w tEu wk ytwkht ftZe (1) {-nite ht nthftZe(2) w:t WTth ftZthu zwk Wtue twkto wk wft Aet to{tk thwk tfwktk {thtk VtkVtk {thtk230 YrZtu yu fnu kn [qfwk Vt-wfte hf{ [qfu fhetu ztu (1) tk {thtk(2) rV swkwk {t ntuwk (1) t nuXwk {t ntuwk(2) {t yrtwk {t ntuwk{e ut yte (1) fht kutu Qt tt(2) {w~fuetu yttu{wk twk (1) tutu yttu(2) nw s w: twknttk ne stk t r tE stnue efu utu (1) [tt ft{{tk yz[ fhe(2) u fhe(3) [tw tnu htuftunuwk {qfwk (1) qh uzwk(2) t h uwk(3) fthwk Wthtu (1) ywfq yu ktutfthf Mttfhe(2) tx Wthtu(3) nwk tuzwk(4) {{ {wfttu httu (1) ykx hte(2) qontuu e hnuwk231YrZtu yu fnu kntk te ttk (1) ytux Y te(2) uh ytuAwk twk(3) z, htu, uhu Y ttke ut te (1) ytt{tu r ttu(2) zee t tetu ntztu-t- the Mtr yte; ttu ttur yttuu utztu wte kue tuX fheku {ttu te swkt yttu r[thtutu u ttut ytu yu{ fhwk (1) {{tk ytu u{ fhwk(2) RAtwth owk(3) hk owkt twk fhwk (1) hztwk; fhtwk(2) uwkt uEu nt {qfwk (1) {tuftu uEu fto twk(2) uEu t fhett tuzt suwk hket efe stu (1) {he swk(2) e {nu zet ttu (1) yh te; wtut tt;uAt yte(2) hwk; tttuzwk twk232 YrZtu yu fnu kn(3) the{tXe ttu Vuttu ttu(4) ww: utk fu ywtk() Vtux Qze swkt ttu ttu fhe yt{uu fu h tutu ttu ftofhet-te (1) tw (nt) yu te suwk(2) yr yu yMth(3) Vtuxtyu Qzwk Vutwk; t Vutetyu f{tz uttk (1) t yktht{tk se(2) t Qze setyu swk (1) nt (tw){tk swk(2) Vtux swktyu t [te (1) {wu t te(2) tuf[[totu rt tE ztu(3) [thu tsw nfef nuh tetyu t se (1) nuh tE swk(2) fwk Atwk hnuwktu Ztuu swk (1) nuh heu swk(2) htuzu [zwk(3) Vsue tettu kx-qhtu ntutu tturztu fu tuftu {t ntutu233YrZtu yu fnu knt {thtu (1) e ntwhewk ft{ fhe twk(2) ht{ fhwk(3) t {tht suwk {tuxwk ht{fhwkte tuz{tk ntt ttu u{wO fto fhttu fhtutwk {tU turntwk yuf tu [tuh, nk{utu [tuhts ytwk (1) fkxttu yttu; tfe uwk(2) tut tufthets ytwk (1) fth twk(2) nthe swk(3) tte swktswk tswk-tsu tsu (1) nuh heu(2) t{q{te; XtX{tXte(3) Ztuu zkft utk ytwktx WXtzeu tftr{t teutx ze (1) tz ze(2) qkx tetx tze (1) qkxwk(2) hMtu tztu(3) Azwk tzwktx tzeu qkxe Eutx {the tutu hMu swktx {wfte nhtwk fu tAwk nXtwk; hMtu Atuzttu234 YrZtu yu fnu kntx{tk nuwk te swktxute Ztz ue hMu [ttk h fthu fhthntuhetz Xufe {Meu owktz utu utu sutu ht ue tz tku yuhkztu {w yufu rr{tu eyu t ututz{tk zwk hzwk fu rtwk ntuwktze qkxte (1) q{tk {e swk(2) zwk(3) ehtE swktttt fht (1) qk[e twk(2) [qkte twkt Wztze (1) [te(2) t Vutet Qze se (1) {wtu ft{tu tE eS s tefe(2) t ftE set tE fu e se (1) yhstu st yttu k ttu(2) ttu st yttu(3) {wtu te utut u Qhe {s{tk ytwkt [te-Auze (1) yVt [te(2) ntkfe(3) t[etu rt tutu235YrZtu yu fnu knt [te-te (1) [te; txtu [ttu;[[to [te(2) t te; nfef fu et hsqte fu fnutet n, ttu ttu n ytth rte tt ze-e-kXe (1) ytY tue(2) ftq nth swk(3) y{to twk(4) {t{tu thu us ttut thu ze se fhut ft{wk rht{ n fheft uwk ytwkt {the se (1) t ytwk; {wtu fu {wtet Qze se(2) thue t th ze(3) u fte stu(4) twO twkt e ze (1) W~fuhtE swk(2) hswk s tE swktt ztft-Vztft tk; xtZt ntuhe ttutwk uh fhwk (1) {t{qe tu Auf {tuxe fhe(2) kte kteu fnuwkttutk ztk-twk fhtk ft{e tke ttu fto fhe; tetke ttu fhe236 YrZtu yu fnu knt ytwk-[zwk-[ze (1) ytft{tk ttk utk ttkytwk (2) ytV yte zet uhtwk (1) ytft ttkte AtE swk(2) fu kfx q{wkt qxe zwk yuft{xwk w: yte zwkt ehtwk-uhtwk (1) Wtz eftu; t e swk(2) se(3) kfx fu w: Qhe swktzwk twk (1) tuZznt [twk(2) nX{tk ytwktu [ztwk (1) tuxwk twk(2) {tXwk twkthu [zwk (1) yuf Ae yuf {w {e(2) xu [zwkthtu ttu (1) [e Mtr{tk yte stk Vqtwk(2) q ewk; nuh{tk ytwk(3) ftuEt fnutte W~fuhtE swk(4) tuhku zwkthtu efe stu (1) ttfeu tut tE swk(2) Xq efe se(3) {htu tE swkthu swk (1) q L tE swk(2) fwht fhwk237YrZtu yu fnu knthe swk (1) ytuthtk utk; rVt rVt tEswk(2) t fu htutu utu(3) {tune zwk; {w tE swk(4) nt{tk t yttu; fwhttE swktwO fhwk (1) htuwk htuftwk(2) tn {tetxtu Wztztu (1) Vsu fhwk(2) tue nuh fhe(3) rse twktet{tk tkuwk swk y ft{ utwkt Qt tt htu{tk[ ttu, e tE tet tkftu ttu sht R tetkfe shu uwk (1) yLt utze(2) fw fhe(3) wMu twk(4) Att{tt uwktkfe tze {qfe (1) AutE fhe(2) xtxe fhe(3) utwk ftZwktkfwk [twk (1) yeru hMu [twk(2) ytzwk [twk238 YrZtu yu fnu kntkfwk twk {tXwk twk; wMu twk; Qxe yhtetkfwk zwk (1) Qxwk twk(2) {tXwk twk(3) tut uttutkfwk tuwk (1) ytzwk fu sqXwk tuwk(2) fqt fhtk sqXwk fnuwktkfwk {tU fhwk (1) {tU {hzwk(2) ywk uwktkftu ntztu ttu (1) f{etu { yttu(2) ze t ytetktu ttztu Wtus fu tte ytetktu thu ttu (1) {th tttk t ttk(2) t kt{t k {th {the nftufhte sYh ze(3) r{s tu; {th {thtur twk twxwk {q htuwkr[th tuzttu ft fher[th {tu { yMth ntuwkr[th httu (1) ruf httu(2) {tot htertn nutk {tkztu htutu (1) k nutk x fhe(2) {htk nutk tuh tue239YrZtu yu fnu knese uu swk (1) q zu swk(2) us ryu swke{tu fhtu-uztu (1) u{{tk Qhwk(2) tn fhwke t twk qhwk twk; th Qhwkxe{tkwk k ntuwk ftu; ntU[uwk; WMt; yehwk;w[wk ntuwku[e t yuwk ntuwk tkwk fu fhu uwk ntuwkuX ftZe-te { hwk su{u{ ft{ fhwkuXu fkftuze e ft{tu fhtuuZt t (1) ytwhtte htn ue(2) uZt e rnt tu(3) he fheuZu t yuxwk nw sqs kt{tkuh hte z hteuh{tk ntuwk ses{tk ntuwku t u t suwk thu {w~fu ft{ fhwkutu tu fwxwk fu rhth tuut se ytu[e thu ytV ytere t ue r Wh r yttkk Vqkftu (1) Wtus ytwk; Vtux VtkVtk{thtk; utwk ftZwk; nthe sEy[u zwk {qfwk240 YrZtu yu fnu kn(2) tutwk te uwk(3) t[the ywek ttu (1) te{ tE swk(2) t tE swk(3) ttetwk qxe swktt e (1) tkr {e(2) rhtk e(3) w twkt yttu-utu qhwk RAwkt ttu y{k twkthzete thwk {utk {theu tt w: Eu ktwkt ytuZtze (1) Rt{-t yte(2) rkt fhe(3) tkfwk tuwkrhu [ztwk (1) ftuE ft{u W[ heu th Wthwk(2) Vqtwk; nte thu tfhtk; {ttu [ztwkztk {tkztk (1) uuh t{u twk(2) rhuhe fhe(3) t{t twke txu Stu tu yteuet{tk Wthwk (1) Auheu ftq{tk uwk- fhwk(2) {tou tute thtfq fhte241YrZtu yu fnu knwth ttu-tu (1) t ttu(2) e Wzwk(3) Vun teqe Wh qt swk Su u{u ktwkufe twk ktwkuh tune [Zwk-[Ztwk (1) n Whtk w fhwk(2) ytk{tk {M twkt-thtu nutu-htu (1) wf ytkw yttk(2) [tuth ytkw thtkeV ytwk-fztwk (1) h yte(2) hhV fhwkt Qze stu (1) u eu tftu ztu(2) {he swkt ftZe ttu (1) tfwk(2) {htu fhwk(3) ktwkt nuXu utu rhtk ez {utu eAtu Atuztuze {ttu ue ee ytt ntuhe ueuu fhwk ytzwkywk tuXe E [e swksz twk (1) nutE swk(2) {he swk242 YrZtu yu fnu knzf tE swk M tE swkftu ttu-ttu (1) yuftyuf ut te(2) {tXwk twk(3) {tXwk ttte yuftyuf y[fezwktxe VutE se wk s yuftyuf ytofthf twktxtu ftZe ttu (1) tu wte ue(2) {ftwk(3) {thwkVtE {the-ntkfe tuxwk yr{t fhwkVtE{tkte ntt ftZtu (1) tuxe ztE fto fhe(2) tute rtuott hsq fto fhe{ htE stu (1) yft hnutu(2) qhtu tE stu(3) {]w Sf ytwkhMe e-kte t uehtzu [zwk (1) hMu [zwk(2) kuwk ytwkhtu [ztwk (1) ythk fhe yttu(2) W~fuhe ytwk(3) th ftZe(4) th tzwk243YrZtu yu fnu knt uh kqo; ttote , w {tot{e tE{tk qwk r twkth twk (1) ftuEt Wh ftq {utu(2) fttu fhtu; tuzt fu tn Whuwk(3) q wMu twk(4) rhuhe fhetwk zwk tuwk Vtux VtkVtk {thtk qe fe { ze ut (1) {u ztu(2) ht t te utzt hth {e uwke fhe-ufzwk fhwk (1) yftwk(2) yxf[twk fhwk(3) tU[htut fht(4) W~fuhwk; eswkk fteyu stu thut ytoe r te; {e{wht th zekth htu kth-nth{tk fw tE the heuh [twk; Ehu ytutukth {tkztu hwk; wrtthe{tk zwkkthth{tk zqwk te twk; fh{ tkwktfh ehe (1) {eXwk tue ft{ fZte uwk(2) wt{ fhe244 YrZtu yu fnu knt[tktuxtk fhtk (1) ft kuht(2) t[twk sqXwk yu sqXtwk t[wkXtufe utzwktzt th e st (1) te swk(2) Axfe swktzt th tt (1) t tte Mtr yte(2) yte wktztte yte-ue (1) tztt toe tue ue(2) yufu twO ft{ th zwktt{tk ytwk (1) Xft{tk ytwk(2) {w~fue fu yz[{tk ytwk(3) tE swk(4) nuht twktu tuzu ttu [zwk tk ft{ ttu fhtkttk[ t (1) te swk(2) t twkttk[ te fu ee (1) w k fhw k u qu n ueMtr{tk yte zwk(2) {nt{w~fue tet uZe Wfue t uZee t fhet{u yt{tu [Zwk- (1) yr {Yh twkswk-ntU[wk (2) q o fhtu(3) knth fhtu(4) rt fhtu245YrZtu yu fnu kntu AAqkh wk fhe {w~fue{tk ytwktV fhwk- fhe uwk (1) Wzte uwk; tuE twk; MAfhwk(2) zh qh fhwk; t{t fhetwk(3) qzute txfwkt{tk ztk {tkztk (1) {tot {qfeu qhfwk(2) yttt Wke(3) t{t twkt{e tze {qfe twx htet{u qh swk fneyu utte rhw rt fhet ftZwk-xtwk (1) ytzee qh fhe(2) ft ftZwk(3) kutu tktu ttutkfzu ytwk nhf fu {w~fue{tk yte zwktks-th fhe tt fhttkt fht (1) ytttAe fhe(2) t[etuxe tt u ueuW~fuhwkrthtu thtu ntutu ye t ntueqh Vuhwk (1) q{tk {uwk(2) ft{wk fhe uwkewk uwk {th {thtu246 YrZtu yu fnu knwze yte t ytewze s{tze {th {thtuwtze uwk {the twkqE swk (1) [tot {tto ht tE swk(2) [t fftw k e[t {eAtht uhu h zwk(3) {he swk; k zwk(4) n{ nthe seqftu tk {thtu [tue t tzeqtu t stztu nttu fheu w~{ Qtu fhtuqhs [ze ftyu ntutu (1) WLrtu { ntutu(2) r [ztu ntutuqhs tu ntutu [ze ntueqhs t{u q Wztze yrf tt ttu tt ezeu qhe (1) xuftu yttu(2) {th ezwk(3) hf stetufxe {the (1) [tux te(2) thuwk ft{ th tzwk(3) ft{ te uw k; t{tt{ntuhtu tS{tkte Wztzwktufxe te (1) w Ve(2) nuw th ztu247YrZtu yu fnu kntuz te-teu qwk (1) ytw tE zt hnuwk(2) rhtku qwk; {he swk(3) te {ttt we ytuZwk(4) rhtEu qwktut tX fht (1) ytY tue(2) tux tetutt thu qwk oe{k ntuwktutu ztu eh tkr tetuu yk kqotuu kMfth tE [qft tk ww: ee [qftktUwk{tUwk twk (1) {t {twk(2) ytne yutt fhetUhwk Qhe swk nw yh teMt [tztu (1) yw fhttu(2) {thwk(3) Mt fhttuMtnt fhwk (1) W[t fhe(2) e swk(3) tE swknfftfft tE swk ztE swk; tfw tE swkns{ fhwk (1) h nu ee {t{ttutt ft{{tk ue(2) W[t fhe248 YrZtu yu fnu knnh kxetu tux ttu tu yw utunzft nttu (1) nthwk wk(2) [erzt yu Wtt Mtwkwknzq fhwk hAtuzwknz fhwk-fhe swk (1) yLte heu ztwk(2) yuf{ u Qhe swknrzte fhe-ftZe (1) tuzttuze fhe(2) t{Me fhenze ftZe fu {qfe (1) ftuE ft{ fht Wtt twk(2) txtk tuzwk(3) w zwk [o fhwknzu nzu fhwk (1) wth twk(2) nzq twknwk nwk twk (1) t ttu; {he swk(2) t{t twk(3) nth swknrtth nuXtk {qftk (1) ]t S ue(2) nth fq fhentue{tk [twk-h{tzwk (1) {hS {tVf utwk(2) tz fhe w fhwkntue{tk htwk (1) yr {tt{{t te(2) tu hte wtwk(3) Vqtwk249YrZtu yu fnu knntue{tk Mo twk (1) Xwk(2) Auhwk(3) t[ tenttuxe ze ft{e ytz ytenttuxe ue ft{ fhte z yu {nthtu ttunf te nutE swkn{[e qke tt fhwk; {t fhenh fht swk wte fht swknht{wk twk (1) thfe {nu Wh Swk(2) ytw tE ze hnuwknfwk fhwk-tzwk (1) { te fhwk(2) { Wthtu; o Wthtu(3) {th {theu y fhwk(4) s{tk ytuAwk fhwknutkyu hwk tute tu t yu yt{ntu tu u zu ft{ fheu Vun{uen{tk ntzftk ttk (1) tht ft{{tk fhe(2) tfto{tk r fhwk(3) hk{tk k tztunt Qze t [tent te (1) fkE {wk(2) Vtux swk1250 YrZtu yu fnu knnt ttu zwk (1) ft{wk ze {hwk(2) t ttu ttu fhentErft tkt u[et r[th fhtnt{tk Qze swk (1) te fu ft{wk swk(2) w{ twknt{tk t[ft ht r{t t fhtunt{tk n[ft tt (1) ft{kt rt hnuwk(2) tutk ttk(3) rx[twkntk ntz tktk {eXe tue{tk Xftu yttunt{tkte wk twk (1) hs{tkte s twk(2) {~fhe fht stk {tXwk rht{ytwknwk u tux Vtftu yufttu hMh rhtue fhw k fuyt[hwkne ftZwk (1) {~fhe{tk e ftZwk(2) ut{tk uwkne twk (1) {twk wk(2) {f{tk wk(3) t{tk uwk(4) ne zwknh Vxfze fhe (1) ytY xu u{ fhwk(2) Vsue fhe(3) wfte{tk Wthwk1251YrZtu yu fnu knnt twk te fu xfe t fneu rhtkywentfttft Qze st htE swkntz swk (1) hwk Y ftwk(2) kXe swkntz tktk-ntzftk tktk (1) {th {thtu(2) q {nu fhentzftk tuhtk fhtk- (1) {th {thtuh{ fhtk (2) {th {the nfwk fhwkntzftk [ttk ft{ fhte ntuentzftk [tuhtk yt fhentzftk hktk (1) q {th {thtu(2) yr wft fhwkntzfwk {twk e[t {e {nu fhentztuntz twk nw ze yh tentt yttu (1) { fhe(2) nt fhentt WXttu (1) nf {qfe utu(2) tt Atuze ue(3) {thte ses fhentt Wtztu {th {thte ses fhentt fhzt Wt fhe252 YrZtu yu fnu knntt fte ytt (1) ne-fqt ytute [{tkktut hnuwk(2) nMtth yttntt ftt fht (1) ftuE fkrf ft{{tk t{u tEfkf ntuhwkntt kuht (1) Atuze utu(2) ftuE u{ hut ft{{tktentt uze utu(3) ft{{tkte Vth tE swk(4) ytt Atuze-{qfe; Wzteuwk() th {qfwkntt U[tu tu fhtuntt U[e utu (1) ]t{tkte {w tE swk(2) { fhtk k twkntt t (1) Mttu fhtu(2) tt totu(3) nthe ttfwkntt [tutu ntutu (1) rhhte ntuwk(2) t{trf yu rtw ntuwkntt Aqxtu ntutu (1) {thte xu ntue(2) Wth ntuwk; [to ntuwk253YrZtu yu fnu knntt stu (1) xuftu stu(2) ytth stu(3) n{ nthe sentt uzt ftttt fht, rke fhentt utu (1) t{o uwk(2) -therhf e hettfhentt txft stthe{tkte {w twkntt ttu-fztu (1) { fhe(2) ythtu yttuntt xtZt fht (1) wtu nttu utu(2) t yte ktut t{tuntt Xhtu (1) xutwk(2) thtu yw ttunttte yte (1) Auhwk(2) {fnht{ ezwk(3) Axfe swkntt t{tk yttu (1) Wfth u ytwk(2) kfzt{{tk ytwkntt ttu-[tktu (1) [q htwk(2) tk[ yte(3) kfu fhtu254 YrZtu yu fnu knntt utztu-ttu (1) ytz te(2) tu wtu ue rtt fhe(3) tfttu h[tu yttu(4) r uztt ntt htuntt tuE tt (1) ytztu ytkf ttu; ytt {qfe(2) ft{ ntt{tkte Atuze uwk(3) { fhwk; stthe Atuzeue(4) utwk ftZwkntt ttu (1) ftuE t{tk [u zwk(2) fqxwk(3) ht {the; qkxwkntt e[t zt (1) rht twk(2) tet twk(3) rV swkntt h uwk (1) tute hVwk fhwk(2) Y fhwkntt eXett fht hte uwkntt Vuhtu (1) W[t fhe; Whte thw ktzwk(2) ktwk; qhwk(3) wthtu-thtu fhtu(4) ntt zu [tuzwk; hkwk255YrZtu yu fnu knntt Vuhe swk [tuhe swkntt tt (1) yttuhe fqt yte(2) u ft{ fhwk(3) nttu htuE fhentt utu thtu yw ttu; xutwkntt ht tk[ ytentt {thtu (1) W[t fhe; [t uhw k;h kht ut Rtr tne[tuzwk(2) the uXu tuwk(3) the uXu ztwkntt {tU e tu tuttu Mtto nutk ttuntt tktu fhtu (1) Wtht te(2) { fhentt twk (1) {e ytwk(2) szwkntt kfzt{tk ntutu ttke ke{tk ntuwkntt thtu ntutu (1) tne ntuwk(2) t{trf ntuwk(3) [tuwk ntuwkntt nftu ntutu ftuE ft{{tk nturth ntuwkntt nuXt zt (1) rht twk(2) rV swk(3) t[th twk256 YrZtu yu fnu knntt ntutu t{uehe ntuenttte swk (1) ntz swk(2) ne swk(3) ytzu hMu Qhe swk(4) ht twkntte [ Wthe (1) h fthu {thwk(2) {thte RAt qhe fhentt e tke st (1) ft{ fhte t ntue(2) nt rtwk twk(3) n{ nthe se(4) ntu st hnutntt uzeu uwk ft{kt hwk ue hnuwkntt ntt (1) ft{ fhwk(2) {nu fhenttVuhtu fhtu (1) WXte swk(2) [tuhe fhe(3) ktwkntt{tk [tkwk fu twk tk[ ytentt{tk hnuwk (1) f{tk hnuwk(2) ykfw{tk hnuwk(3) swk hnuwk(4) [wk; htE swk257YrZtu yu fnu knntt{tk uwk (1) ftuE ft{ fhtwk {ttu uwk(2) Y fhwk(3) fhwkntte qt yZf ktt {trf ntuwknttu [qze nuhe fth ntuwknttuu twk ytSS fhenttuttu {utu (1) htwk(2) ntttuntte ztE fhentttuntt fhwk nfthte fhwknt{e he (1) {e twk, k{r toe(2) tkhe ytenth Wthtu (1) xuf ytuAtu fhtu(2) h{ tzwknthe twk (1) t zwk(2) {{ {qfe uentk ze st (1) efte t zwk(2) t{o h{ ze swk(3) {th {thtu(4) q {nu fhe() efte tthe swkntkztk ztk h{tk fkft tturntuu [zwk (1) tuVt fu {Meyu [zwk(2) rntt tt258 YrZtu yu fnu knrnt ntutu {n twkrnt E ttu (1) ze ue(2) Xftu utu(3) tu utunztuu [ztwk (1) rft tt utu(2) u [ztwk(3) W~fuhwk; ] fhwk(4) n[{[twkn{ yte tn{ twk yxftwkn{ nthe (1) fth twk(2) rht twkneh w{twk qh w{twkneh twk (1) ftuxe fhe(2) thwk fhe uwknwf{ WXttu yttt tenwrhtu tuttu (1) Vsutu fhtu(2) Vsuetu tufth fhe h{wktwknqkze f{te nqkzetk ttk {utknu{tu ntz ttk RAtqof {h tuhwknit Wh htwk (1) q kt hte(2) ntte twk259YrZtu yu fnu knnit{tk ftuhe htwk- hth t htwke htwkniwk fq fhwk (1) rt utu(2) n{ [teniwk ftZwk oM yo fhwkniwk te fhwk-Xtwk {tu Qhtu nth ftZtuniwk xtZwk rn{ ntuwk rhtk ntueniwk Vtxwk ru ytt ttuniwk heZwk twk ww:te ztE swkniwk ntt{tk hnuwk tu u{ WL ttuniu hwk {{tk Wthwk; hth t{tk uwkniu ut tu niu t QXwkniu ntt httu ehs htentuX txt fhe tt nw {th {thtuntuX ezt wMu twkntuXu zwk tuftu{tk [[towkntue e fu, fkft uhu w: WL ttkntuewk truh twk ytV fu u{{tk ttrnu kztutufu zttuntu Qze st (1) tW{u tE swk, u[u tE swk(2) rMus tE swkntu{tk ytwk w{tuwk t tAwk ytwknturthe fhe-te-{the zkVt {the260 YrZtu yu fnu knntU{tk ytwk W{k{tk ytwk ewk (1) t yte(2) te te htE ytwk (1) tufe tete zq{tu httu(2) ftuE r[th qtu(3) hzwk ytwk261YrZtu yu fnu knfnutuyff{eotu rztu fttu f{e u ntu tkte{we ytu.y ze fu uk ? (1) y tite w {ne Au.(2) hehe Mtqt [zu fu y ?y u[te {u tu ftuE y sL{ u Au.t {qo hnu htu ?ytu ytut{eh; {kte {qo {t sYheu u to s ft{tS u E yttu ftut{eh. fhuy t; t {u tk f]r t. tk.yMt tt. tkt u ttt yut tuxt tt.yu QE tu. ye {tVf su w Au uu ztttu te.yeXtwk eXwk yu su twk yrfth t tt u [te fu.u {eXwk.ywk {tue ezu t. yw tt Ae s t tt.ye [qtu tu h Su. fxtufxe{tkte th Qhe swk u sWt{ Au.yr tu u twk {q. tut fthu tk yrtu sL{u Au.yqhtu ztu Aft tu. sut{tk ytuAe ytz ntu u thuut fhu.262yts thfwk ux ftkE ewk ntu thu yfhtkrt tEu thfwk ? twk uEyu.yL yu tku uh. ttt tkt ntut.yL ytnthu u e nuthu. huf Mw {th tuu.yL yutu ytuzfth. sutu tuhtf yutk teo tt.yL uwk { yu te ue sutk tt yutk s wo tt.te.yVetu Sztu tfh{tk t ht tth{tk hnut xututuSu. thwk tth {u.ye tut u ye Vtuf. tueu h Vhe swk.yh{tk ht{ u yh{tk t{. y{t nU[e.ytn th tu uzt th. wf]t ntu tu ft{ th zu.ye kt ne. t wk fto twk.ytft tt yuf fhtk. {t{ tu fht.ytwk ftuwk tf{tk swk. nw {tuxe V te.yt tu thu fqtu {w~fue ytu thu utu Wt tuttetutte wk ? yto hu.yt ytzwk u rO Mtr te.tA Atzwk.yt Wt rn u ftuE [t ntue.tA ht rn.ytu ytu tuh u. ytWte [t fhe.ytxtu u[e tsh ttk. {tUe [esMwt t{tk tUe Mw{ue; WztWtte [o fhe{tus{t {te.263YrZtu yu fnu knytze ht ue e t ? rk tu te.ytzu tfzu ytztu un. ht ttu ht nth xu.ytwk fht tu u {w ft{e t s qtE E.qe yttu nw.yttBt Ae ywh wk u oM w{tt Ae [t fue ?qkxtt Ae tu futu ?yt {qyu. t u f]r ttu s .yt{e yt{e ykh; yu yu ftuE et ftuE fkfh. rLrL ntu Au.ytto yqhtk hnu; te RAt {tu ft{ tt Au.nrh fhu tu ntu.ytw tEu tA zwk. ftuEe tA ze swk.yte tze yuu {ttu; et utth e yufwk uwk [qfwk.yue tze ytu {ttu.yt t tu s t. (1) t ttu ti wk.(2) ytu thtk ntuEyu tu sthwk tu.yt {qyt rt Mou st. fuxtkf ft{tu u fht tu s r{u.yt {t rn u {nu ouc Au.{u {t s rn.ytfe tu te; tuttk ftoe f{ w ytkfe.htE tu fwfe.264 YrZtu yu fnu knytu U {eyu tu ttuzwk {t yteyu tu t{u w {tftuE s {u. {u.ytee nw u; tutu w: zu thu ee uthee ftuE u. {.yttu tufztu u utu tufztu. ytuAe f{ yteu {tuxe Mwuttu t fhtu.ytwk tru u twk teyu. ustthete ottu tu yto ?ytYt ftkfht u (1) ytY tze.Vsuet Vtft. (2) yr yfe te.yt s{e yuf fhtk. eht t fhtu.yt Vtxu tk tezwk ut. i YXttu; q ze utft{tu yu th ht w:tuRts te.ythe Wthwk u {k t tute { he uEyu.eu ytwk tu nwk wk t ?ythu ytuwk nt zqwk ? Auf Aue zeyu rVt {e.yt t u fz t. thfe {w~fue u e.yte nw u utu ht t{ At {ne Au.(ttk tu ttk).ytu thu uu u htu yu ytt zte ytu Au yuthu fezeu uu. Au rkte.yttu tE nht ytu ku {w:rt Aeyu.u ht.ytt {t u utzt {nu{t eu ytut {twkt L{t fhtu u ue ttuyruf ttu.265YrZtu yu fnu knyttu yttu u {u ttu. (1) yttu {t yttk ttowqhe tt Au.(2) { re Au.ytt y{h Au. S St ytt y{] {t Au.ytetotu Wthtu tu ? thtk ft{{tk Ze fhe.ytk yu ft [u [th shu uuwk tkut fhtk wytkeytutu Vuh Au. re ntu Au.ytk ytkS nut t huwk sqXwk n tt [tuu-Vqxe nut. [tuwk y{t n tE fu.ytk QXe {t tu n tt kk t tuzeVqxe {t. ttu {t.ytk Vqxu tk tku nw {tuxwk wft tt ue t{u tttk hzwk ? wfte e rt ?ytk {[tE u he qkxtE. tute nte{tk wk wht ntuwk.ytke hs tku suwk su ft{ ntu u s u fhe fu.hte Au ?ytkwk ytks tu Mwk. (1) yrx th t.(2) yuwk fto twk fu y s {u.(3) ytt ytu ]t fhe.ytku tu[ttu th tu. (1) su Wtue Au u u y{tu ntutu uEyu.(2) Mstu tuY ntutk te.ytk{tk y{e uu wrt {e. su kk {eXtu fu thtu fue u utuf-nth thtu e fu.266 YrZtu yu fnu knytk{tk f{tu u suwk tutwk { ntu uwk s ss ewk uu. tu.ytku ytktu tkXu qhtu. uee heu y{t tu hkwMtto{tk kqo ntu.ytku fqtu u nw WAtkAtk. wft tte qhe ktt.ytktk [txu fkE ux ht ? tuxe fhfhtu yto rn.ytke yttk ntU[tu fztu. nus Aqx yttk fu tt stkkqo Aqx fu t {utu.ytke [twk w Au. thwk yu t[wk {too ytwk.ytke qsu ttktu tt. te [es fu t e {tuxe tEfu.ytkete ut thftk tuttk u.yuxt ut.ytku nuhwk fwxtwk. yuft u eswk {swk.ytkttu tueth. ytzuz tuwk o.ytkt yt ythe u U yt t.nuht yt k. (1) sue sue t{t ntu yutunth ue ttu fhtu.(2) r{t fhtu.ytkt yt htuEyu yuxu fh fhe fth {t yttute s ytktu tuEyu. tute nfef sttte tuu Qxwk wft tt.ytkt h[wk nw s WztW {t Auxu utwk ftZu.ykftu hiwk.267YrZtu yu fnu knytkte ytkt u. yw ywth tt ntu.ytkte tu tu Ehtu ytth ntu Au.ytntk htutk.ytkt{tk fttu ht. ytteytu{tk St ttttu krz t.ytktu fnu yu nuhtu ut-tkt rt tuu u wk sfnu {e. ntu.ytkt tu tkf Qu tfe thtk {t nw ytuAtk {e ytu.trt nw ntu.ELtV ytktu Au Lt {txu yu kqo whttyt~f Auu#xtu st thte yttu. uhth rfth fhtu.Wfhzu zwk h- fw yu rw e tu fh[thu xwk h. te te.Wsz t{{tk yuhkztu t. nw the Mw {u tk ytuAe ht the t.Wtt tu tht Wtte ft{ zu, ehste thwkeht tu keh. tt.Wtu ytkt tfu. Wt fhtte thwk ft{ tt rn.Wh yt u e[u he. fkE ytth rn.h Vqkf {thtu yu {eXwk {eXwk tuu yu h zu u heufhztu . heu Mtto tu.Qt qhsuu ti {u. ttu ti ye t .Qswk yuxwk q rn. tt ut hte he f{ tt.268 YrZtu yu fnu knQsu qzu zt rn. uo thtk ntu tu tkA tu.Qsu qzu zt tu. tht {ttu ttu tut stEytu.QX nw rt{tu t; ee tu {nu fhte yu tuunwk ftkwk wk t w ft{ fhu Au utu ut fhtu.Qtuo y{ ftuzetu. ttthewk {t tt w{tt Ae xfu.Qu teyu h u. {tuxwk ft{ fht rut uEyu.Qwk uuwk ewk. {nu ywth V {u Au.Q{tkte [q{tk zwk. yuf {w~fue{tkte [t stk eS{w~fue{tk zwk.Qu[u ykthwk . r{t ]tte Wfu ytu. swyu tthtu yu q sYh zu e rhMtr ywfq tE swyu thtu. . u ytnth tto u yt yu {tus{t{tk ruf ttyu xtztk xu. k{ httu. u[eu Whtu etu. nttu fheu thfe k[t{tk zwk;h fthu w: ntuhe uwk.tu tuu (1) e uEu tku rn.tu tuu. (2) yk t ntuwk.x u e Wfhzu [zwk. x tuu wk [wk Au yuxu uthuu se ut Au; nu u u Wfhzu[zu tu e the heu uE ftAu; yttoT Aqwk hnuwk.269YrZtu yu fnu knx {hu thu {thtz suwk r tk tuwk ntu uwk st{wk swyu. M{h tt.x {uu ytfztu yu tk e Mw t; yuft tufhe {uu ftkfhtu. Atuzu s.xtk yZthu tkftk. Mtu s tkftwk.xtk x stk hnu yu {tuxe qtu t nth hnu yu tefeze yxfe hnu. y{te qtu shu [zu.xu fto Zuft tu {tu fto (1) rfqtu rtht ywYftXzt. w fhe.(2) yzu zY te.zt te{tk Qhwk rn. ywr[ tn fhwk.yu tu Qztk ke tzu Au. yr tht ntuwk.yu teyu { [Zu n. yut te ft{te t {u.yuf yuf ftuhu ft . ehs httte fhtu ft eu.yuf fq fw tuu. wwoe wt fwwk t{ tzu.yuf fhtk u t. eu ttu ntu tu ywfqt u.yuf fh u tu Vh. y wfte fu tux qht ttu fht-{tuxtu whwttto fhtu.yuf ft{tk [th ft{. yuf s Vuht{tk tk ft{ fhtk; yufttu tk ft{ qo fhtk.yuf ftkfhu u te {thtk. yuf te u ft{ th tzt.yuf ftunuwk t tu t yuf ht Mw ttku tzu.fntuhtu.yuf r[the tu. yuf ntrfthf t ot tuhu.270 YrZtu yu fnu knyuf s tfzeyu nwu ntkft. ft s ruf rt tk ttu yuf-hwk owk.yuf t{tk tu t. ztE ntkfe {tuxe sue tfhe.yuf ntzte tut u She f{te fu yuf ssL{thte ytt. ke tntn tutt [eote.yuf eu etu yu t k W sutu ytk yuo Au.eu rte.yuf Ltu tu w: nu. yuf th t tztte yuf w:xu.yuf qh yt{e nh qh tu fztkte rfu Au.fztk.yuf q{tk; (1) ku ttu ttu kk httu.yuf n{tk. (2) ku ttute t utu.yuf kt u tu fts. yuf ft{te yuf fhtk w t tt.yuf it {txu tufu yr fksq ntuwk.(tx) swk.yuf {eXtu; o{t{tk {wk w fu {tu th ftuu eXtu ? o{t{tk s tue utu.yuf {tk u fht. u fhtk; u kth {tkzt.yuf {hrtu tuu thu. {htu ith tut {txu fwk yte.yuf Bt{tk u th ku {to yuf s Mttu {t. hne fu.271YrZtu yu fnu knyuf nttu te t zu. nfth h ft{ tt.yufzt htk {ztk. (1) fkE f{ ntue.(2) {w {t rt ftuE fto r twkyuf{ tztu t rn. yuf ttu tu t {u.yufwk t{ u ewk ft{. tuxe heu ft{ fhte uwk.yuf tuft ytn ue. suu ftuE tthtu te uu Ehnt fhu Au.yufu Qst Ateu Uth. wt fw Wu yu ttkntu ft{tk ezu tu fw tuu;nh fq fhtk yuf q thtu.roe kt w ntu tu utuftkE yto te.yufu nhtk u tuyu r[thtk. yuf stk{o ntu tu u nh u ntU[u Au.yuXwk t u [tuztu htuu. ftkE {u ue t[{tk te ]t.yut xtkrxt yut t{tk. ftuEe tuxe tust yuu s ntrftofhe e te.yut u {htu Au. hzt fhwk; fe XheXt{ uwk.yue tfze u yutu hztu. tuttk t zu s {th ttu;yttoT Mstute wft twk.yuhe [tuhe u tuwk t. {tuxt t fu wttwk f] Ztkfty f{tuotu ytzkh fhtu.272 YrZtu yu fnu knyut tu[t ntt te fu rhMtru ntuuk[e u ut ntuwk.rt fhze t.yuwk u wk heyu fu ytuAwk f{tt w wfte fhe theetu {ueu eyu ? rn.yutu tutu fu {qfe yr w[t ntuwk.th u E tutu.yutu t[tu fu tk tuu yr t ntuwk.tk t {t[tu.ytuAwk tt u yfwk tu ytteu yrf {tutu {u tuu Zfe nwyu efhtu stu. rht{ thwk ytu.ytuzwk [tuz fhwk. tze twk; tto fhtk Qxwkfhwk.ytuhztwk ytuxu ytwk. he tutu ut fu XXthtu fhtu.ytuh{t {t u {ttttu t. ytuh{t {tt tttf.ytut tu tute t. rh[t t t.frstwk {q ntke u htuwk shtf y{Me {f{~fhe{tkte frstu{q tke. tE u Wh{tkte htu tt.frstwk {tU ftwk. fkftte qh hnuwk thwk; frsttentrfthf rht{ s ytu.fzwk ytuz {t s t. fze rt{ ntuhe s ytu.fze Wh twk rn u tzw {q Mw s {to ntu Ae yutWh tw rn Wh thte Mwe sYh hnu.f f fhtk { tt. tuzte [ tt.fx tk [x. fx fhtte {tXwk rht{ {u.273YrZtu yu fnu knftwk xewk tu tt. huf [esMwt u Wtu t ustyu s tt.ftu ftu swt { h{tk hufe y swe ntu htuxtxtu yuf {. tk [u k tu ntu s.f{uh u wMt ntu. ytuAe ntu u wMtu thu fhu.f{tW efhtu nwu nttu. sutte t {tu ntu u rtu.f{tz fhtk yttu thu. [esMwe tuXe tu heu fheyu utu Wtu rufte fhtu.f{ttk ytzu; tu U[u nwh-ytz ntu tu e f{tett.f{tu{tk fkftuztk Mt ytu. { the ft{ fhwk.tk ht tus u tk tktu {tuxtu uwk {tux tu yu ttuue ? t tu; yttoT {tuxt ttutte ht{e tt.fh t ntut t. tEtu thtu tu {u s Au.fhfh u eu tE. fhfh yt~f Au.fhzu {tkfz u {th t txtu. wtu ftuE fhu u tuu eu.fhe ue th Qhe. suwk fhu uwk V {uu.fhtk ntu u{ fheyu yu tute ytz {ws ft{ fhwk yuAte tue heyu. su {u u{tk ktut {ttuu.fh{ fX u ftt ftu{. thwk {u rn u ht {u rn.fh{u h{ rn u [tuhet t[wk f{o fhwk yu {owk t fhwk.tu h{ rn.274 YrZtu yu fnu knfh{{tk s ftuXtk tu ftutk e{tk ntu yu s {u.utk ytuXtk ?fh{u fuzwk tu nth tuwk. nuute s ywfq tte tkzwkntu tk tutwk s u.fht t fkth u tE tqe. tto ft{{tk V twk; su rht{{uwk ntu uu u ftuE swwk srht{ ytwk.fhe ue tu uz tzwk; su u {uwk ntu yuu sYhe tfhe Ztz tu tu ytzwk. nue {ue yuxu Vt {u.fhu [tfhe tu t{u the. {nu h V {wk te;fhu ut tu t{u {ut. utwk thwk V {u s Au.fhu uwk t{u. suwk f{o fheyu uwk s V t{eyu.fhturttu yuf tku q {tthu ttuze tux tutu wk yu hnu tu wk ? tktu ytu.f{o{tk wk u tu e tkte e{tk wk ntu u{ tt.t ?fwO u ft{ u wk u {tue. ft{ fht{tk rk fhtu.fwO tt tE suwk. ft{ fheu t tzwk.fte tt u te tt. fhtk w [zu.ftEu uh t tke. tne f] fhwk.ftEu uh fw u {eou tewk thwk tt u {eowk htuh tz. tt yu fuwk ?fnut rn yu nut rn. rtkfw sue rhMtr te.275YrZtu yu fnu knfnuwk twu ktwk nwu. yL {txu W[thut t u{t kteyt{uu tutt {txu rx {s{ue.fkE ttu rhtt{tk y{h e rhtt {u tu ytt tu Veuytt AwtE Au. s hnute.fkftu tuttk te wft. fu yu fkft htu s ottuhu Au.ftft eXu fwxwk eXwk; {t{t Auxu ft{{tk ytu.eXu {tut eXwk.ftft {xeu te twk. [u rtute Qheu e[urtu utwk twk.ftft {t{t fnutt u h{tk yttt {u t-kke {Yntu u ttt. ttk te; su tute tu Au yu sWtu{tk ytu Au.ftzt u s ftt. te{tte f]r ot he ntuAu.ftztt {tuZt{tk ht{ t ntu. tet {tU{tkte thtk u efu.ftzte ftuxu h ktwk. fuzwk twk.ftztu t tuu ntzt. M{t rt S Sthu trtu yufht Au.ftztu [tu {tuhe [t. utue fhttu yto rn.ftztu nthwk E tu. the Mw Xthtu ntt se.ftwk uwk u ztwk zwk. ytur[kwk ftkE wk; ituu ytheytV yte.276 YrZtu yu fnu knftu fnu ztutk {htk te. fttet ywfte Ztuh {hurn.fttu t fhtu. Se tu {tuxwk MY ytwk.fte ntke [qu [zu rn. sue sue yu ytz yu{ws u ft{{tk E ft.fte ntuzeyu ftkE rhtu suwk ft{ utk t uEyu.ht ?ft[t h{tk hnuwk u ftkfhe tuu turt ntut Atk et tuttu{the. nuh fht.ft[t ftwk u rn twk. ewk tkeu fu tuxe kuhetero fhtu u {sthe te.fttu ftwk t fnut. ftuEu yr tu yuwk fnuwk rn.ftt ft thu yte t. {kt Vqkfe tt ytwk thu {syte.ft{ fhu u ftt yu t fhu e th ft{ fhth fhtk {eXe ttuu nttk. fhth s{te uu Au.ft{ fto uuu ft{ fto. (1) rh{ Vte Au.(2) ft{ fhtte u{ t tt Au.ft{ ft{u eu. ytzw k ft{ ehstertte ytzt {tkzu Au.ft{t t tt, fh{t rn. ft{ fht{tk [zt[ze tE fufh{u ye su {u u{tk t fht.ft{t (ft{) ntt tu t{t ft{ fhu u s thwk tu, {tt uentt rn. hnuth rn.277YrZtu yu fnu knftt ft[tu fwk. S tkwh Au.ftt tetu htuxtu Vqxtk S tkwh Au.th n.ftewk fh stku nuhu u RA Mw {ue ntu tu {w~fueyttku nuhu. tu hnu s.ftce ntke yuf s th yuwk ft{ su yuf s th tE fu.[qu [zu.ft u fnue hnu. f fu yh {tu eoyu tutuu rn u tAte tktwkft{ hnu.ft fkf . { th tE tuwkfkf kqtwk te.ftt ftuht tu. {w~fu rhMtr{tk su {u u thwktu.ftt ftt {kftuzt u rhtth ntuwk y ntuwk.hte hte r{utu.ftt {ttttu {te {w whwttto fheu twO rht{thu u fhu. te fu.ftkfhu ftkfhu t kt u xeu ttuzwk ttuzwk fhtk {tuxwk ft{ th zu.xeu htuh ht.ftkfhtu ftZtu. qh fhwk.ftkxt rt wt t ntu. w ttu w: ntu s.ftkxtu fu ttswk ftuEe h{ {ohttu Lt; yu{tk ftuEe rVthhtu rn. [tu n.278 YrZtu yu fnu knfeze Wh fxf. ro Wh te [ztE.fezeu f u ntteu {. suu suxwk uEyu uxwk {e hnu.fw{tu Atuz teyu u{ u. t{tk suxe the xutu tzentu uxe tze ft.fwze{tk tu tkt suwk. Aqwk Aqwk fhwk; Atwk fhwk.fwft tkzu [tut {u. rhtof whwtttou uzVtu rn.fwkXu xe qu. sue ytu fwkrX yttoT yxfest yte Au yutu {~fhe s qu.fwkth fhtk uztk ztttk. uX fhtk ttuh thu {ttwk {thu.fwktht hwk ntkwk Au u rhe Mteu e ft.tt ?fwkthtwk nw u hu ue nw. fwkthttk tk {ttk tt Ae s nw fnut.fwkthe ftuE e htkzu rn. sue tu fkE ntu rn u fkE sw{twk te.fqfzewk {tU ZuVu htS. tt {ttuu ttuztte ktut tt.fqfztu ntu tk s ntwk t ? yt ft{ {U fwO Au yuwk r{tr{t;ftuEe uhntshete ft{ yxfe swkte.fqzt tkrzt ft{tk tu. fxwk rht{ w yu wtf {u.fqht rtzttu {u. thu w~{tx; yt.fqhte tEke esu yrx kkte t fu uhtfhzu; heu {w [txu. w:fh Au; uW tswwk w:.279YrZtu yu fnu knfqhte qkAze tU{tk txu tu fht Atk y Mt ft{tu tkfe u tkfe. hnu Au.fqt{tk ntu tu ntzt{tk ytu. {q{tk ntu tu nth ut.fuzu Atufhwk u t{{tk ZkZuhtu. tu s ntut Atk u tue wk.fuhe tfu u {t ttfu. u r fht {txu e s rtytufhe zu.fu Vu yuf s th u fwt yu t[the yuf s ntu tuytkt Vu thkth. tu Wtue.fut{tk tkz u {qt{tk {eXwk. sue sue f]r u {ws uu wyte.ftuE yLwk qwk u hufe {ntftktt swe swe ntu Au.ftuE {twk qwk.ftuE u {tuxwk ftuE {u {tuxwk. ftuE t ntu tu ftuE Wth ntu.ftuE tuttu tktu (hztu) {w et ywtuu swyu Au u tkf uu rn. tutt ywtu uE ftu te.ftuEe S Vhu u ftuE nwf{ fhu u eu t t.ftuEt Vhu.ftuXe tuu ft efu. fwtt {txu fhut tht tu thwkrht{ ytt te.fturzt suzwk ft u e{tk s ytuAwk twk ntu Ae w[u {tuxtu {htu. tkte {u ?ftue {the fwzwk fhu uwk Au. ftu; {q[f Au.ftuu fewk fu uxt yrx tn fhtte ht s Vteyu [zu. ytu; tuu fhutk ht f{tu ow krht{ tutu s tuwk zu Au.280 YrZtu yu fnu knftuu eXe ft ? { [r Au; re Au.ftut te rte ? et iu We.ftue {tyu tuh n{t ntu ue t Lthe Au.qkX te Au ?ftuze u ft tu ut uEu w tht{tk qhtu rn. fhe.ftute (ftute) wso ttu ft{ ztte fkf tu Au.te{tk ntt ftt.ftuht tu ythe t tt. qt uxu tu . ue Atu (AtuA) rn. sue sYrht ntu u {u ue rBntu tu Mefthe.{u u s{u. n fhthu t {u Au; tuth s tu ytth Au.h[e qxe fu the qxe. it ntu tu tuMe qxe Au;Mtto qhtu ttk kk qxu.thte rftue tfhtu fkE yw ntu rn u ywtuMt wk u ? ztu fhu u tuxtu.txu {tuxe tuz ht{ yuf yutu {tuxtu wwo fu sute ettu s t {u. t Tw rhtof t.txe At Wfhzu Ztut. rWtue [es-Mwytutu kntu te.tztu tuu u zu. ewk tzthwk tutwk s zuAu; fhu uwk t{u.th Wh eu. wft h ttuzwk thu wft twk.281YrZtu yu fnu knthtk tztk ttu [tuth [esMwe t[e {txu ywY tuu. ruf ttu.ttk qxu u nuhtk qxu. hte Mwu thtu tu s.te ; ee u ht o{tu {tt swk u r rut e . yttus fhwk.tueu rte u Qhu yt-tAtu r[th fto rtW[txu. WztWu hnuwk yu tuxwk.tu qht u zu qht. twk theuXu u ft{{tk yuewkhtwk.ttur[t{tk Zuttu tu u ke styu yxf[ttu fhu tu tutwks ht tt Au.t yuwk s tuu. su tf yu tutf ntu uu wftfhwk; {fnht{ twk.t rn u tt u rn. tutu rhwtue Mwtu Wtueku fht utu.tht swk {tAwk S St {txu ywfq tth{eXt s{tk {hu. yt~f Au.te [tu tu tu (1) yqhte thu utfhu.(2) tute yt yu tZtkft t tu fht zu.(3) sut{tk ytuAe ytz ntu uw tttu ut fhu.tt{tk stu u fqxt{tk {nu ftuEf fhu yu t eu stu. tuu.282 YrZtu yu fnu kntt{tk su swyu u nutu tt{tk ruf rn htthtxu qu. {tkeu tuhu Au.tu zq[t u ht Wtzt. te ttu{tk ftS hte {ne t t{tk ue.tkze{tk {ttwk tk ttu n{te {w~fue n fhe.tu zh ?tkzwk th rt u Wtue Mwu sYhe {hB{ fheyuh th rt. rn tu ze .rMt{tk htwk. nMf htwk.rMtk te ft thu. he ntut Atk y{eh uttytzkh fhu.e[ze fte. Mtto ttu.rMtk h tu Vtu u fh. it ntu tu {{tLwk tE fu.esu fhzu u wso {twk o rufe ntuwkheu [txu {w. te.wt ut ni tu Ah Vtzfu Eh L tt tu ftuE heuut ni. {tu Lt fhe u Au.wt {nuht tu te f]t ntu tu {te utt nut. tu{tk V tt Au.wte tfze zu rn. Ehtu ftu Qhu thu s hzu.whe {txu tuz fhe. ntutu {ut {tt{ fhe.wt{ the t tu. kt nk{utk r tu.wt{ wtu the kt tu wu {u Au.tu.283YrZtu yu fnu knuz, th u te fh{u {nu yu ywfq ttute {ttu te. tu [{fte fu Au.u ntto fkE te ntto. yufth rVt {tk rht ttk whwttto [tw httu.tuxwk tut n u yr tutu se yk yttuqkzwk {hu n. te.tuxtu Yrtu thu [fu. ytte rut tte ntu utuut fhu.tuze rtze ywf{tkte qkzwk qkzttu t su. .tutu zwkh u ftZtu h. thu rh{ Ae wA Mw nttte.tuu h u tuu tuh. ft{ ftuEf fhu yu V ftuEfu {u.E rrt tu t (1) qfttk M{htu{tk ht[wk n.tk[tu te. (2) ee ttu tuf fhtu. yh ytu n ee [qfuwk Vhe tAwk ytwk te.t ytu t.uzt h yktze. ftuE Se ytt nfe [esu thutute.uzt ttu tuzwk tku tu qkftk sutu k utu hk; tue yhrn tu yttuxtk tu eu. ytu.uztk [tu th tW; tu Mtt fhthu rut rh{ fhtufwkth [tu [ti tW. zu.uzu uXt tu Ae t{ nth tsh{ ntue.tu Qhwk ?284 YrZtu yu fnu knhs he yuxu i uhe. Mtto qhtu tt fu kk qxe .hstu y ntu. Mtteo thtthtu r[th fhu.hsu uztu t hs ntu thu ytu u fnutu zu. {t ytwk zu.ht tkXu u rt tXu. ntt{tk ntu u hwk fu wk tfetuxwk.hz tuxtu u tnu {tuxtu. uh{ste ytu u{tt yt.he {th{tk u; ttku eu {t{tutu {u.itthte h{ zu.he tuu tu xt zu; rftk {tt tt.e tuu tu teytu zu.hee uhw fe te. ro Wh ti nwf{ [tu.hetu ue h{uh. Eh nk{utk hetuwk ht fhu Au.tt {un hu rn u Mt tute ru r{t tkfqht fhzu rn. Vqkftk; tuu u fhu rn.tshe [tuhe{tk Vtkee . tt wt {txu {tuxe te.tshe rqze te tk su Mwtu tk we t ut tkwe te rn tu fhze te. we utu; Ae utu yk te utu.tsu uwk tsu. [thte r {u.tze [qfe se {h ee se; f w{te ue.t{ [tu u t{tu uhe stthete fu ft{ fhth rtuu h [tu u htu uhe. s rhtu tt.285YrZtu yu fnu knt{ ntu tk Wfhztu; e rte u tsw ntu Au. nk{utk thetk ytuthtu. Mwe eS tsw ntu.t{t {tuZu hwk t kt. tku xeft fhtk yufttu yxfte ft.t{tu Z tku u tft-the ht {txu fhuue ithe{tk [tehtu. w tuXue ntu.t{tu ue uxtu u thfwk uxwk thwk u tutwk u ht.ht{tu r.t{{tk h n u Xt{Xuftt rtwk ntuwk.e{{tk uh n.t ue qe u nw ue t yu fLte ke nw r[thtue. qof fhe.t tu u tut. ft{ th tzu u htu te.tkXtk tue[k tutk. tutt it [eo tt.tkXu qhtu u tuu qhtu. kt yu te o ku tuntutk.tkztktk t{ u. tkztk h ht.tkze {ttu uzwk. Xuftt he t.tke tketu uhe. yuf s ktte u ytu [uyhh nheVtE tt Au.wshte uxe u tute uxe. wsht -tLte {] Au u uteyn htuShtuxe {e hnu.whw t t{ u [ut fhu rkt fhe e uhntshe{tk[t (tz). yut ntt nuXt {ttu nuhte uo.286 YrZtu yu fnu kntuh hte u; fkE hqt kk-nth tu tute fwunte s[te ytu. [ttu zu.tu ykthu ttu tu tu hwk ntu u tu hwk s hnu Au; fe tuxwkyu ystu ttu tu tu. wk te.tu tkze u e {t{tk ytuAwk ntu Atk Wt{ Mweytke. h yttuyt tE .tu teyu yuxwk wk tt. {tu ttu yuxwk tu[wk tt.tu u tu htu. thttuxttu ruf ntutu.tut teyu htwk tuxe ytt yte fkE fhwk.tuu {hu yuu uhu wk {eXtte u tk fzt ntuhe.ft{ {thwk ?z u eswk t. t{tk kte sYh zu; u{z{tk kt sYhe Au.zee ht rn u tEe t h tuzt{ fhe.ut rn.e fezeytu tu tu. te ytu ue {eu nfthteteu nkVtu.{{e nuu ti uu. e{ktE{tk nw wtte {ttytu.h wk u ytuhe hne. (1) {w Mw [te se u ft{eMw tfe hnue.(2) kt se u {tt t{thnue.h Vqxu h . ykhtuykh {u ztk nthtutw Vte .287YrZtu yu fnu knh teu eht fhwk. h uzVeu nuh fhe.h wk u ytu tk. thfe k[t{tk zwk.hfe {whe t hth. he e ftuE fh fhwk te.hztk tztk tu. ]stue tn hu xtu tu.hztk u utk hth. z{tk {t tr e .hztk h h rn u nw h{tk ] yu nw kue sYh Au.h h rn.hze t u u xtufht ytt hzu z XtX{tXtu [ftu fu tuhze tuze u t t{. ut tuu rn.htk Atufhtk kxe [txu u tuttku qu {thtk yu thftkuWttu ytxtu. tuttk.ht qt u ht rht. (1) tu t yt{tk tt yututx fhtu.(2) ftuE ftuEe tuz ftZu yu{Vtwk fhu yutu tx ntutu.htk QXtk {tk tk u f{ee ntu tu utte Awxfthtu{tk QXe t. ttu te.he fh yu nte su{ th{tk nt tht Vh VVh. fht u{ fhfhte h the heu[te ft.hwk kturwk twk. he tut te; htu {tututke stu.h{tk xftt t uh; nth h{tk fkE [tu yu hnthr{thtk. r{S o ntuwk.288 YrZtu yu fnu knh{tk t u nth fhe. h{tk qht tu nth ftkE[tu rn.h{tk nttk fwMe fhu. yk hetE ntue.kxet tu yu kxttu yuf. (1) wo t tu Ae Vu Au thu t{ us V tt Au.(2) rtt yuf nth hthwot tu nth ntu Au.t h {eXwk htwk. w:eu thu w: ytwk.t utu hftu. {tuxt w: uwk twk w:.tx txtk te etk. u utu yw utu.tetu Xuhtu Xuh. r fto rt nt tkt tk.e Ztutwk tu e[ze{tk. uewk wft Atk htu utuVttu s tE hnutu.e rt qtu fkth; {t rt {ttt t rt S St{tkqftu kth. {eXt {e te.et Xt{{tk e zwk. Wr[ fu thtkttk ttk.uh kxe u uh uh t . tute Mw thtu u etut utu.uh uh {txet [qt. ftuE fwxwk fhth rntuwk ntuwk.uh uXtk kt yte. yttu {tuxtu t.ue tEu Aqxu u tutu ztu fheu tutu {txut{ wk qkxu. f{te fhe.289YrZtu yu fnu kntuztu [fwk hu rn yu wt {t fe w~{tx fhu rnhu tu Atuzu rn. u fhu tu Ae tAete fhu rn.[fe te u Vizftu {tuxtu. Whtke t.[x {ke; x te. rt rku h s ft{ qo fhwk.[z uxt qe h. nt utzeu ft ftZwk.[Z [qt t. suwk Lwk te fu twO te.[Zu u zu. ft{ fhu uu thuf rVt {u.[wh h [uu u te y{te xtte [wh {t{qh ntu u u[u. tt e ft{ fhu Au; thuw htu {t ku sefe ftu te.[{ze qxu {ze t Aqxu. yr fksq ntuwk.[{fth rt {Mfth rn. ttu tu ti { e uo.[tfh f{t u uX t yu thth tufhtuu {ttu s wk ft{uth tux{tk . te ut{tk ytu tu yu kt{tkwft s .[tfh [tuhu tu hf u ttu {t [tuhe fhu tu ttuzwk wftuX [tuhu tu tu . tt {q {t tuu s [tuhe fhutu {qtu t t{u.[tfhe fhu tu the {u. tufhe fhu tu ytSrft {u.[th {tu tuz te. (1) su {tu f{te u {tu [ofhtu.(2) uwk fhwk.290 YrZtu yu fnu kn[t{zte S {u u{ u. {t thwk-hwk wk Vtu u{ tutuntu Au.[th re [tke ttuzt wt rtu Ae w: yturVh ykuhe ht. Au; w ftuEu t hnuwk te.[th {t yuxu [tuhtu yuf fhtk thu {ttu ttu ntu tu xtu. [tuhtu hnu.[tt u yth t tU[t. ft{ fhtk {tu tuxe t{efhe rn.[te tzeyu [ze uwk. [tt{tk e swk.[te uh{tk utu. [te tsw uEu owk, ftuEe[tw htuS{tk r twk.[t fhtk r[t e. [t {h fhtk ht Au.[eztt [tuhu Vtkee . y wtu ftuo ntu uu thu fhe.[qt{tk rtztk yttuxtk. q hetE ntue.[u {Akh tuh ytt. twO f] fu yerwO ft{fhthu yuwk ft{ fht [uwk.[ut h t we. r[theu wk hth we tt.[tut ue E Vte. {tuxtk uwk twk tV tE swk.[tut {qft swk. tuhwk ytt swk.[tuh u [k{t ttk uhe. uW rhw w{ott [uw~{tx.[tuht tk [tuh u. [tuh s [tuhu ytuu.[tuhe [th yu uthe u. [tuh {u u{ fheu t {the .291YrZtu yu fnu kn[tuhu fnu [tuhe fh u ku ttuu uu {e t fhe;tnwfthu fnu tu hnu. ftuEu yr twk.[tuhtu tE kxe [tuh. [tuh fu utu tE ftuE ftuEte Qhtuntutu te.[tuhte khtu txtu QXtu. u uth ntutu uth fheu {uwk.[tuhe h rhuhe. wtu fheu tAt t{wk twk.[tueu [efwk fwO. yr t fhe fu q ztQheu ft{ fhtte wft twk.[ti{wk h [tzwk. {th {thtu.[ti yuf ttk. ttu; s ttuAAwkhtk Au htk. yufu{tk thtu w rn; ftuE{tk ftuVhf n.Aet u u{tk {ht {u. th{tk su wk ntu yu eu shnu.Aewk t ytuftwk. {htu {th {thtu.A qktu te. q itu ntutu.A uwk te ewk. uutkh{tk {wtVhe fhe; t yw ntut.A utheu thtu fqk[e. fhwk fkE rn u {t{ tu.Ae rAte ftZe tk Attk ft{ Wtztk tzeu Vsuefhe.Att uu tut {ws fth fhtu.ftrte ytktu.292 YrZtu yu fnu knAttu feztu e{tk {hu. suu su tth ywfq ntu u{tks u Se fu.Atzu qhs Ztktu t hnu. Mw Awttte Awt n.At u tk[ tto u. ht f]tu thtu yuxtk t sfhu.At {eXe fkE hk hte w t{e ft.q fnut ?At ut swk u tue ktze. yuwk fkE fhwk fu su Awtwk zu.At{tk {t u wft {wk u {qh utwk.nw Vqz fnut.Azu [ztu u [tuh [tuhee styu fzt u [tuhAtuhwk fAtuhwk tt Atufhtk {t-tu qe {t-{th f{th t tt. t tuttk tf Whtu Mun fequ n.sthe{tk uh rn yu{tk suwk ft{ ntu uu tuu n{ u uhwte wk fhu ? htwk uEyu; tfe {th tu{ fhu.sr uXtu su u su ytu u yt{te {ut {eo tttu ytzkhu. fhtu.st nttuo u s{ nttuo. [wk t fhwk.s{, s{tE u [f ftuEtk s{, s{tE u t[f ftuEe h{ htut tt. htu rn.s{ u wk wt. t w{ttu zu yu Atk kktuu.293YrZtu yu fnu kns{t{tk stu u fqxt{tk {nu fhth ftuE u {nutk Vtu. yL ftuE {uu.s{e h {qftu. ote nufe swk.tk ktz tk {ktz. MAtte MtM thwk hnu.tk Wftu tk {w qftu. f{eu fkE s ywfq twk te.tk u tk tt. w yu tht Mte {wtftu tiytu.tk ntU[u hr tk ntuk[u fre ftu ftuE e{tztytufr. zt te.tk k[ tk h{uh. yuft{tk wt u.tk htusth tk hth. tk ktu-tufhe ntu tk hnuwk zu.tk k tk sk. tk k ntu tk fn yu fkftuftuE Mtt ntuwk te.tk we t tk we yt. {]w e ytt Aqxu.sh tu u su tu. sue tu te u ytYuhSe ftu te.sh, s{e u uhw yu tu itu, s{e yu Mte yu tfrsttk Atuhwk. ztt fthY Au.st tw {hu rn u nwtu tw Sk ntu tk we nwuntztu u rn. Mtk {wk te.stewk huwk u hturZtwk [ fhe ntu tu tAe yMtt{tkuwk ytt{tk ft{ tu. ft{ tu. re fwuftu {th. u ft{ fhu yu yuf eu,eu teu tUt fhu.294 YrZtu yu fnu knt tkte th. tut { fu h Atuztu.ze [t{ze ntue. fX r ntuwk. rt t zu rn. tht s the Mw n fhu.{tk ftuE u rn u nwk wk ft{ {tht tfe tt Au yutuhe VqE. ytzkh fhtu.t u tt. sLBwk uwk {]w e Au.S{tk uh tu ste uh. fxwtete w~{tu u.Ste tuz {qyu . su Mt ztu ntu u {to Ae.Stu h t t{u. Stu s {u thu we tt.Stu ntte ttu, {qyu {]w Ae s tee fu {tee het ttu. f{ tt Au.Swk ttuzwk u sk e. St fhtk kthe {tt tentu Au.Su tk we sk. Stk ntuEyu tk we e ]t[tuu.St fhtk uwk wk. Vht hneu wrt ue u sefhtk thu {nwk Au.sqte ytht [th ze. y nw xfwk te.sqt tk qt. k yuf Au.sqe ytku t {tt. hztkytuyu swtrtytue hettt hkZk ut u.su t{ swk rn yutu hMtu su ft{ fhwk ue k[t fhe.e qAtu ?295YrZtu yu fnu knsu sL{u u . su sL{ u Au uwk {]w r Au.su tt {trzwk uu t {u {tte yttt yu tn ywthftrzwk. oth f{te fhe ftu te.su fhu i u fhu i. thu ttY ft{ te yttk thuEhe { ft{ ytu Au.su {tuZu t [ttk u {tuZu {t{tot Su h{sf ft{ fwft [t. tt.suxt tu uxt htu. nw tuwk rht{ yku htu{tkytu.suu {qfe ts uu twk h{ Atuzthwk ftuE t{ u.hwk hts.sut ntt{tk ut {tU{tk. sut f{tk [esMw ntu u utWtu{tk ytu Au.sue tkXu ttk uu r xttk. sue tu u ytk{tk Su.suwk t uwk t. sue tute fkE t fu Vttu ttut wt t.suu ftuE hu uu Mtet fwkthft n Wtht zu.uht hu.suu ftuE t ntU[u yuu ux suwk e ftuE tzu yuwk kttu sntU[u. tzu.sut uh thwk uwk tfte h hrt{wk eu Au.tuu thwk.sutu ht uthe ue ht tute Wtso fhu turthe. e wtfthe te te.296 YrZtu yu fnu knsut uX yut ttuh. {trft w {tu ut ntte[ut {ttu ntu Au.sut ttu ut. su sutu nth fhu ue ttu utunth fhtu.sue ue ]. sut tuu ntu ut s yL tu.sue t yue hf. sue ]t uwk V.sue tu yue yh. sue k ue yh.sutu u utu u. tk hneyu t kt herhtsytt.sutu k utu hk. tu ue yh tt.u hu ytht tu ytt tt{tk ht tt tu ytwkthu {t tht. to thwk .uet txu u it ueu f{te ue t{u tuXu txutxu. ntu Au u iu f{te ue t{uZtu txu ntu Au; yttoT kt{txu sYhe tuXe fhe yt~fAu.tt ue {X Qzu. yuf s ft{{tk t t{u fhu yuyrx Au.tt ntt hrt{t. w {tu ze yu thwk ft{ tt.ttk {tk u tttk xtk tu Atufhu te nuhtr tt.ttk {tUyu te t. tk {ttu swt swt yrtytu.297YrZtu yu fnu knttkttu ttu t. su{ wk ntu u{ tu t tt.te eh; twk utwk. e tus wk w: tu,te ehth fhtte uwk tt.te tu tztk ht. t ktte rn xqkf{tk fnue.te wteyu uh kXu. tk yufXtk ttte ft{ zu Au.twk fhu u ttuzt {txu. nw tuzu u ttfe .tu q{zu te ezt. rut stthe e s ezt fhu.tz utk V. su {tu ft{ fheyu yu {tu V{u.etu htEtu ttu. twk usth, te Mw Wtue.qkzt{tk hnuthu q{tt heu wtte tute RAt.ftuz.uhtk thtk ntu. {]wsf rht{ttk fttuo tuhefu fhe ft.xfte ztue u Zw {qkzt{. y f{ fhtk [o thu.xfu uh tS xfu uh tk. thwkhwk wk hwk.xftu {u f {u. it fhtk fe f{ nw {tuxe Au.xtZt xtZ fheyu rn u ytt {u htutk hztu uxtZtk {tto {heyu rn. ytttu t{tu fhtu.xtZ t tiu t nwu. tt tu ti ft{ fhtu.xtZt ntuht ztft {tht. tk {thtk.xtZe eh. yhwk ft{ th tze fth.298 YrZtu yu fnu knxtZu teyu E. rt u {w~fue xe.xtu {u yu tu {u. ytu su {u u it utk{wk te.xeu xeu htuh ht u ttuzu ttuzu {tuxwk ft{ tt.ftkfhu ftkfhu t kt.Xtfhu [tfh t tu suu it ytt Au uu ft{ fhth[tfhu Xtfh t. {e hnu Au yu suu ft{ fhwk Auuu tufhe ku htth {e hnu Au.Xtftuh t u X htt. htswk htuwk fhth ntu tu XtEfhtht Vtu Au.Xthtu utk Xhu u ttu f{o fheyu yut V {u Au.utk u.XqkXe [qzeytu nuht E y{eotu rztu fttu.thu {Yrztu {tktu ztu.XtuX rtrtu htk tk. su tu te u ztu tu fhu.zu qh u uthu qh. ttuzwk Auxwk u Auxwk.znt{tk ttu. t hwk o fhwk.ztf t{u ztf. sute ttu ut twk.ztfu yuf h {uu. Qhu {t ftuE yuftstyu tu y[qf tete uo.ztne thu u htuuu tkrz{T, tuu fhu u fhttkzeu rt{ u. eu Xtfu {tUyu rt{ ue.ztttu efhtu uth tuu u huf {tu tute Vhs eztne nw [qt{tk uu. uEyu.299YrZtu yu fnu knztttu qu thu qu. wte {ttu tht thufh r[thutk ft{ tt Au.ztku {tto te swtk t zu. yuf tunett{tk x fwk fhteft.zwkht qhte hrt{t. qhte wk s wkh ut Au.zwkhu tu tu wrt u tute ezt yLu fne ft/ ux{tk tu u ftuE u. ste ft.zwke{tk yu[etu Mt Mt wwo rthe ftt te.ytu rn.zqtu {t Veu u; ztu {t {u utu nthtu u.zqtu {t hwk fzu.ztue {qyte ef te; yuf th wft tt u uus{ uttu tu Au. u yr ft{e e utu te.ztuu eXwk u rn u ttu ytktu Ze; eXu y{tu WLhnuwk {u rn. ttu.Zwe ztue u xftwk {qkzt{. Mwe {q f{ fhtk ue tAeswk [o e swk u.Z{ Ztu {tknu tu. nthte tht utt {ttu ykhtetuf ntu Au.Ztkt fh{e ftuEu r thu qu yu e te.h te.Z[ {wk t u tLe wft yu ft{{tk {tfuz {wk ft{. hnutwk ntuwk u.300 YrZtu yu fnu knZuVwk tkeu q fhe. ytu tuwk rht{ thwk ytwkte.Zut u r htt. ySe ytwk q[f.feh yt eh th t{u ftuE w V te[tu rn. te.ftk tk fu s tu. huf [esu utk tu { yuMt ntu Au. feu ttu tt. t{t utte hwk {wk te.u yku hts u htsu w: Ae w yu w Ae w:.yku .{t[tu {theu {tU t htwk. tuxt ft fhe rf ntuttu fhtu.{ttu uzwk rn u Rfwk t{{tk txf hk{tt ntu tk ut{q rn. thwk ftuEu tutt swk zu.ht ytutu zwkh. {ttYe htu eu utwkte.h t u {ntw. {ot fto{tk rk fhtu.tu hMtu u utyu qtu. su ftuE yh fu k Qtu ttutu t utu.kwhMe nh rt{. thwk MtM suwk yL ftuE w te.thwk {thwk rnthwk u {thwk yLe {trfee [esMw{tk tuttu{tht twk. rnMt u httu, hkw t ute[esMw{tkte ftuEu fkE ytwk.tkte tuze uh ttk {tku. hkth {tkztu thu e [est{euEyu.301YrZtu yu fnu kneh rn tu wtu. Vt {u t u Xef nhw{ttwk wk ?wk tzu tzu Vtuo Au nwk tutu otute yw ntutu.tu tkzu tkzu Vtuo Awk.wkztk tke rhtu ht rn. yqhtk ttu yu yqhe itheter tkf r tE fu.wkze{tk ftkfht. {S ft ue t.uSu xftuhtu u uztu zVtk. wte Rtht{tk {su, {qo {txu{tttfqx fhe zu.uht u t u {uht u t. uthe yu tnf ku tu ftuE fkEt fhu.uhe e [q u {uhe e [q. nuwqof {ti hnuwk.u wk q wk ntt{tk [tzwk e tswyute wft twk.htwk.u swytu ue th swytu. e ttu [tu{uhte r[th fheuft{ fhte t{ fhe.tt {txu t tt. uwk q fht thw {u u n weswk.tt ut tEyu tu t{ [u sue utu ue ttu nth.hneyu.tqkfu zt t. {tu ft{ fhe ft.tqkwk t n. [wk t fhwk uEyu.ttuze qt u te wt. ktut{tk w Au.ttuhu futk tfu. e[e tu V [wk ut {u.302 YrZtu yu fnu kntt yte. tk[ yte.tu ftuEtu tu n. tu uth utu te tu fhthu s wft tt Au.{ tk e t. ywth W[th.t ztfu t. t fht stk ytV ntuhe zu.huf fte teu Yuhe w: ywtu fu w: xtytu{tkftuh ntu Au. fkEf thwk hnuwk Au; rhtt{tk ytt Au.n{tk u q{tk httu. ku t{tk hnuwk.kz Wh zt{. wft h w wft fhwk.tku yu yLu uh twk. hetE tue; ttt tktntut.tTt h zt{ utu. w: ntu yu thu w: uwk.txtk {ztk Wutk ee ue w: xtytue tthtk rn. thkth t fhe.tZee tZe u thee tute tut u ft{wk ft{ ku nuthe. hu.tZe{tk ntt tt. ftttt fht.t ue hf. sue RAt utu utu t.t{ uwk ft{ ytt t{ itte wk tE fu.fhu ft{.t ytu tuxe {the. f {u utu t utu.te tute [tutu h suu sutu t uu utu t; tut{xe the ttu. wkMfth ytt.303YrZtu yu fnu knrkht t{{tk tuewk wk htfe {u yut Mtu ktu fhtuft{ ? ft{tu Au.rne nw qh Au. nS wk fhtwk tfe Au.efhe u t tk efhe yu tu ee RAttuhu tk . {ws s otwk ntu Au.eXt u u ntuuuk[e tt. su{ u{ fto ytxtuwk.et tA ykthwk ytt (1) et {tt {h Aeet tku ykthwk {ttu {t yttu euVute yktqke.(2) r rt tA etht{ tuth kt tfu.etu Eu fqt{tk zwk. eqeu {w~fue{tk {qftwk; wytt uu ztuu Auhtwk. ntut Atk utu Wtu t fhtuyu rht{u rVt {ue.w:wk ytuz ntzt. { {u ut w:u wtu Au.wft{tk yrf {t. {w~fue{tk W{uhtu ttu.w: rt w rn u f ht-re su{ w yu w:wkrt V rn. [ Vto fhu Au.we ytku tuftu tu. w:{tk w: u.qtu tTtu At Vwkfeu eyu. fzt ywu eu sYh ntu tk [ueu [tu.q{tkte tuht ftZt. Se qtu tut fhe.304 YrZtu yu fnu knuu ztuu fqt{tk zwk. eqeu wft ntuhwk.uwk rn u twk rn. y{t kte qh s hnuwk.u yue ht. su suu tu u uu ytwk;u utu u. sutu {ts uwk s yt[h ntuwkuEyu.tuZ tkf h frstu tt rn. zt {txu u ttu fu u ytustth ntu Au.tuhze u Atuzu. {t tuttu Mt Atuze ftute.trze ttt{. ft{e thu fht{t k yte{nu.fu k[u tuZtu. ytzuz fe Mtt rt ft{fhtte wk ?h{ fhtk tz ze. ftuEwk thwk fht stk wfte{tkyte zwk.h{t ft{{tk Ze e ? {ofto rt rku fhwk.h{eu uh tz u ftE u f{o ywth V {tk rhe Vuh fw. {u Au.t tEyu Aeyu; q {sqof ft{ fhwk.te tt.eh {t u rn u htut ehs Vte ntu Au; tu wft-{t htu rn. fthf ezu Au.ehstk V {eXtk. ehs httte thtu t tt.w{tzttk t[ft ht. r{t tu fht.305YrZtu yu fnu kntue wyu {qu u te t fhe f{ et rt t{ttkwyu f{qu. t wyu.tuetu fqhtu rn htu (1) {t thu t{tk zu Au thurn txtu. u te hnutu htu fu tehnutu txtu.(2) ku tu L htt{tth rV Au.tut{tk q tke. ]tMtt{tk tkA twk.tuu ntzu ykthwk. yMtt ntue.tuu ntzu tht ut. y Mw r[the.tuu ntzu tht eXt. nw w: t{e nuht-hut twk. fhwk htu, s{wk htu, fwk fto rt tutwk {n{u uX fhtu. Xtttu ntkett . tut{tk w. ftuE keh t ut t Atk {qkt hnut{tk s {t Au. {t{t fhtk fnutu fwk s {u yu fhtk ttuzwku {u tu{t{tu thtu. thwk.fxtu tf rn u VVxu h{ Atuzeu owk.t rn.f{tk e y ? ftuEwk fhuwk fht{tk fe fthehete. zu tU tuhe. tUXt ze swk.tht{tk rqzetu yts tk {tuxt{tk ttwk ftu tku ?kt ?306 YrZtu yu fnu knewk {q u rtwk fw e yu rt ythu tt Au; uytuut rn. u{e o{t rtte s {tyu ythu tt Au yute Wt fuW{ ru t t fhtu.{t Ztk {e thwk ft{ fht stk ytV yte.ftuxu e.{u u tiu {u. {t tite {tuxtu w Au.Btu u h{uhu Btu. {t wu r Au.h fhe fhu tu hft tht {w u Tfto fhu tu yu tuttkwhwtttote {nt tE .htu t fwkshtu t. rf te u Ztkft fhtu. uk te [zu; th ftuE yh te.su ftuh.htu uXtu tu tu. ft{ rttu {t fkE u fkE xxfto s fhu.e u ztk yt. tk tk f{ee {e.et yut rt fu htke e{tk su twk ntu u tt.e[zeu tE t Xrt. e[u uzwk uEyu. ftu Wtu fhtu uEyu.tf Wh {te ut ue. ftuEwk she ynut [ztwk.tf ft tu ft urf eh-e ytYu wft ntU[u tu Mtrtu [t ! [estu Mt utu ?tf e[wk u ux [wk. ee wt{ fheu ux hwk.307YrZtu yu fnu kntfe tkze { ytktu hte. t{trf hnuwk.tte tk[uhe thu. wsote ti zhu.ttu Lnt wk u r[tuu wk ? sue tu fkE s te u wk thu ?suu ytY tuE uu tsh{ rn.t[wk rn thu ytkwk tkfwk. thu ft{ fhte RAt te tethu yuf nttk fZt Au.tte tuMe u f{y ttue r{ttSwk u{. wftfthf Au.tu {tuZu {tuxe t. ftt yu {tuttu ruf htt rtfnuwk yu owk.ttu tu htEtu ttu. {h fu f u twk w.t{ {tuxtk u o tuxtk. nthte rct ykhte tuttutehuwk.ttt uxwk w. suxtu t fu Vttu E ft uxtuutu.e[e tuhze ti kuhu. w ze {tu eu n fhwkzu.utk te {tuu [Zu. y Mw u. uEu tthwk twk. {ws ft{ fhwk; ytf {ws[o fhwk.e {tusze fkE {ttu rufqo yu Wr[ fto fhwk. {wft.u tue ue. (1) ztu ntztu yttu.(2) {w~fueytu e se.308 YrZtu yu fnu knztu tutu q [t tk tk t tuu.rt hnu.ze xtuu t Vtxu sue ue t zu Au. Vexu rn.zu u [zu u u u qu. su yr{t fhu Au ue ze tt Au.th Wh te. sz wtu {t {su s rn.nuheyu t{u {wk; MtM t[t tutu ywfqtEyu {u {wk. ytnth fhtu hkw {ts ttu hnut{tsu ywfq twk.nuwk w u u to. kwhMe yu t{ w.nutu tu tztue. ztueu t fht thu Sftutu.{tk { {tu . { nw [k[ Au.tEe ut rn u zee su{tk fwk yttf h {u uwk.ht rn.tfu zu ftkXt [zu. et t rhMtr{tk VuhVthy.tzetu Auzu. ft{t rht{te s ft{ ht.tAu thu u. ywr[ heu ftotut{tk ytwk.txe e. ttkh fhwk.tztu tkfu teu zt{. yuft tutu eu .te nutk t tke. {w~fue ytt nutk Wt fhtu.te eu h qAwk. fhtwk fhe uXt Ae ue tut-ytuttu r[th fhtu.309YrZtu yu fnu knte tuu {t efu. to {nu fhe.te{tk hnuwk u {h ttu uh. sue tt nuX hnuwk ue ttuw~{tx hte.tt uEu t tt. tut uEu rt {qftu.tze ue E Vt. tht uwk ht wft{tkQhu.twk t{tk . ynfe f{te ytu {tuo sht.ttu ztu ht thu {tu t ythu nth s zu.h ueu tufthu.ttu ztu Vqxt rt (1) Auxu t nuh tE Au.hnu rn. (2) tto f]tutk {tXtk rht{y~ ytu Au.thftk Atufhtku sr fht ti tuttk yu thftk [utu u;ith. yLu {w~fue{tk tt {tith ntu Au.thfe yt t rht. e Wh ytth httk n fhwkzu.thfe se ft u. (1) tte tt rt yLft{ fZtu- ft{ eu.(2) tueftwk {u yu httwkuXe u.thfu iu rte. et iu tzrLt fht.thfu tu {tuxtu tzw. tute Mw fhtk ee Mw thetu.310 YrZtu yu fnu kntuht{tk nue qe. ftoe Yyt fhe.tu {u ftuze u Qe t ntutt yt fht.h tuze.tk[u ytkeyu ntU[tu Yztu. nfthte Vt {u.tk[u r{t, [eu ztue u ytxe hf{ u{u ehtk tAe ytutuyu tu. tu {e swk; u{e ttu kktztu rn.rh{tk th tuu u uh q{hte t ntue.xtift fhu.eXe [tuu hk t. y{wf Mw yue ntu fu {u uxtWtu yu{tk VuhVth s tt.wttk t tht{tkte u kMfth fu w tu Yytte s utEnwtk t tht{tkte. ytu Au.qAt h krz. qAtk qAtk tt {ue ft.ux fhtu uX. uxt tut {txu ee {sqhefhe zu.ux tu uh tu. efht z{tk tu; uh kututee rO fhu.uxtu tu t{ tu. tutu w:u tiu w:e fhu.ux{tk xtkrxt ntut. fx fhwk; tu fhtu.ux{tk ue efwk. ftuEt yk:fhe t e.uxu txt tkt. qwk hnuwk; q fhfh fhe.tu[wk uu tk ti tu. tu ti ftuE {tu.311YrZtu yu fnu kntute {t{h tutu ntt. M{t tu uxwk {t t{tu.tute{tktk htk. fu wMrfwk tt ntuwk.tutktEwk hts. t fu {te {ttu fthth.t{ tu {tft. Y{tk r zwk.w tht tu uhe ytkt. wf]tte w~{tu h rs {utu.t yu f]r ttu . Mt {]w we t.u{kt tfe tt. u{ yu tu {to rfx Au.Vhu yufte u [{tk q{hte t ntue.tufytX{.Vhu u [hu tktu qu {hu. whwttto rt ue hnuth we ttute.Vtk ftZtk uu t. yuf w: rthtk eswk {tuxwk w:yte zu.Vq rn u Vqe tkze. Se ux.Vqztu {u Vtu Qhu. Vt Wtu { Au; yu yutu{ Au fu Vqz W {tu.fhe ytw ttk ee. e { ytunturth tE Au.fhwk ftZtk x uu. twk r qh fhtk {tuxwk r yte.tk teyu uu thu tf yu r{f ku sYhe.[fu ftu ?wk t{ tuhu thu ue ytw yu W{trt .U ytuhu.312 YrZtu yu fnu knu tu ftuEt tE hneyu; ytt{tk ytz ntu tu ftuEtrn tu ftuEu tuttk yte hnuwk yu u znt ntufhe Eyu. tu utte yLu htt.t se. y{wk qh twk.nth fhe u h{tk t. nuh{tk fkE fhe fth {th{tk qht tu.nth ttu u h{tk fttu. nth rct the ntut Atk h{tkfkE Qswk.nthe ztueu tt hwk ft{ fhwk nthwk ft{u he ztueu fqhtk t. fhwk.nthtu nth u nthte tuwk ut u ykhte tfwk.ykhtu ykh.nw tuzu u nw ttfu. (1) yr uh fhwk thwk rn.(2) su tu [o fhu uu tAtettez ywe zu.nw eyu uu nw t. fth ytt t {tu tuftuw hut fhu.nw[htStu fqfztu ux{tk tuu. t fwO ntu u [u s rn; nuwk{tuzwk yu ft{tk ytu s.nw k k. fhtk y w [Zu.nuht yt k Vkqtu tu nuhtu {t tute t{e Awttfu ntzftk fhzu Au {u u fth tu.(ytt [tu Au).nuhtu u th nu. ytu heu t ute t{eytuAwtth r{tr{te ntu Au.313YrZtu yu fnu knt{tk e ntu{wk. W~fuhe fhe.te tt u fte tt. eth wte fu wte su ft{tt u tftte tt.rtt u t. t ro tute Mwytk[fe u.kt ntut u uhe tkfze. WztW yu [to {tu ythu{totytu zu Au.kte tZe{tk yut w w[t {ttu {tte {tu su{ tztk zu u{ ytu qh. {th t thu the heu uo.tE tE [te. uh uh Vhwk yu suue {tefhe.tEu ftuE uth rn u tE fu tE ku{tkte ftuEe ytY tEu ftuE uth rn. ntue.t ut uxt u z ut xuxt. w-kMfth tht ntu Au.tze tze ti fhu t ti fhu ttut tu ftze ftuE fhu. tuttk ntu u s fhu.twk th{wk u tEzewk se{tk y{wf k yuf s the{k Vhe Vheu ytu rn. ytu.tu iu tzrLt. te f{te h {tus{ qkxe;tuu ft{ fht{tk yt te.ttu fqtu ntu {txu zqe tttt te [te yte sqe{ht rn. h{ ntrfthf ntu tu uu e hnut.th tWyu tue t. MtuMtu tute tue{tk Vuh zu.314 YrZtu yu fnu knth it u uh [tuft. sqt twk {u t.th nttwk [ezwk y t.uh nttwk e.thtu [wnt {the re ns ykhtute tt[the ]t fhefht [te. yu nth h{ttotu ytzkh fhtu.thu ntzt ftkE ht {wt S{tk [ze-ze Au ? yte hnu Au.thu w, tuu t, t tu t rft {tu wtu rfu tut rn tu th nt. S w:{ u Au.thu nt qztk. kt{tk q s wft twk.tt yt{t s{ttwk. q sqt s{ttwk.tt uXt su u su ytu yttu su {u utu t utu.u u.tttk u ztk. u tswte Mtwk.ttu ttu thu tue yufu fwO yuxu eyu fwO; t[e. (ytt tuzeu {t h ftuEwk ywfh fhwk.t[e).tkzt t{{tk u th. {qo {ttut t{{tk hufe tswe swe ntu Au.tke {we te u Wtze t w hnu tk we {ne, xu hte. tE t Ae ue f{ n.tku tuxu uth tt rn. kt {txu twk; {wk sYhe-tuu yutk tuh u[t.r[thttk thu nt qztk. [thu tswte rt yte ze.315YrZtu yu fnu knwe tuze u t t{. ]tMtt{t k h kht fu thtutM t.wkte ze u ntuste whu. ue ytY tAe yte te.u ytke h{ zu. ytut fu YY ntshee yhzu Au.u htu htutu qu {hu. yrtte oth {t{w~fue{tk {wft.u tuzu [zt rn. uW t yufe ttu ut.u tkzu twk. we twk.u tee hs thu. u s tEytu fu r{t ntu uk ntu tu uytu te {tehs the fu.u ntt h te zu. kut tkf rt ztu tt.u nttu tztu t. ku t{tkte Vttu {ue ft.uXte zt t {txu fte ? tutwk yrn tt uwk ft{ fhwk uEyu.uXwk t u yuXwk t. su htke Au u M{te SSe fwk te.uXutu tuztu Wuztu u qfte t t fheu w:e qutu ztu stztu. twk.ue ztE{tk teu Vtu. u {tt zt{tk teu t {u.utu ht, yttu {un u yw tt rt yt teyte nw, h r[thu kt fht.tntn fhu ti.316 YrZtu yu fnu kntuze u [qfe, htt ht yufu tu t ttu.fu htt txt.tutktk tuh u[t; t (1) su {t tuu u tutwk ft{tuu ue thuf u[t. fhe fu; uth kt{tk {tu[t{tk [the sYrht Au.(2) kt{tk [thte {t u.tue k fhe. t{tu e fhwk k fhwk.tut fhtk fhe twk t{tL heu su {ttu ytuAwk tuu uthwk. s fto fhe tu.tuwk yu tux Vtftu yufttu u ft{ tE fu.yu ttu u.tuwk yuf u fhwk swwk. te yu o swtk ntutk.tuu u u t. tute WMtru tueu nuh fhuuu t {u Au.tuu utk tuh u[t. (1) ftt rt ftuE u(2) [th rt ft{ tt rn.tuu tu u t. rsYhe tutte wft tt.tuu rn ne tu u S{tk-te{tk fxwt ntu tuti e. uu ftuE ttu kk hnutu te.tut h {t ytu ftuEe {e sYh ntuehu n. tu t{e tu ytu u hsqfhe uEyu, ftt h ftuE {sun.317YrZtu yu fnu kntuwk rn tuwk rn tt. tuutk tu Vhe e ftt te.tuwk nth zu u htkwk hu. (1) tu { tAtu ytu.(2) r[tto h tuwk rn.tutu tu u {twO eh fe tu r[th fheu tuwk yu fhwk.tAtk rn ytu.tt h suwk fhe uwk. wk yMt fu yMM ntuwk.tk krz esu; tk {nthtte wk t tt; {nthtterntu tt. s {w qo tt Au.e eu tk tk. t t rn.u u u utk u u rt ot q Au thu y u u etu hu. {tu {t {wk te.u ue rt, {thu ue rt, qheht yu {o su t[eth u tu utu h{. u-tu utk s u tE hnu Au.utu [th ytk y yttoT rhtht yk {t Au.ytktu.t t rn. {tt tt ntu utu tntrhfy{ ytzu tu u to Au.tu tu u tuzu [zu. utu {t yu ythu tt u.tu qu u thtu zqu. ftuE ftuE th rtte qtE Au.ht{tk ht. kt ntu tk yrf kt yufrttt.h{ the u rMtk te. h iu ztu fhtu.318 YrZtu yu fnu knhu st s Vtzu w ttu {tuxe {tuxe fhu twk hwke rn. ft{ fhe fu.uo tu qtu u uo Mw sh {t ntut Atk Wtutu hMtu. fhe fu.to ux Wh tkze the. s{eu ] tuwk {t ttktus tE fu rn.to th{tk hnuwk thwk. {t{tk hnuwk.tuo ztu Aft tu u qkztu wso {t {eXwk tuu.itu {ft tu.tuo Afu rn Afu tu ytt; tte {t Afe - yottetuzt qkfu rn qkfu tu t. w k fhu.twk wk tt u qkztwk tE fhthwk Eh nk{utk wk sqkzwk tt. fhu Au yu qkzwk fhthu ue {u s Au.ttu tE u qkzttu s{tE. sue ntu yu heu yue ttuowk.wk twk tke sk, wu rhtk ywe.Swk etut.tu tE rn Atuzu u te tuttu {q Mt Atuze ftuqkztu qkztE rn Atuzu. te.tk fqhtk fhzu rn. tk Vqkfth fu ztE ntkfth fkEfhe ft te.tu fqhtu tu s fhzu. tke[tuze t fhthte fkE twkte.319YrZtu yu fnu kntEyu ytuwk uxeyu u tE tht nuu f{e [esMwtuEyu ytuwk qkxeyu. {u, su uxe{tk hte ft; tuEtht yr-t{tL [esMw {u suuuxe{tk t[eu {qfte sYh te.t{tk ftuEtu t te. {wu uwk th uu tuu stuwk zu Au.t{tk ntu tu h uXtk ytu. th ywth tr tt Au.ttet q hu u tteu wk yttuyt {e hnuyff{eoe tze {hu. yu f{e w:e tt.tu ytwk u s{wk u th {tu ww: uXtk s zufh{u ytwk u uXwk. Au.t {ueyu tt ttwk Atuzwk zu tu Atuzwk {ueyu. r{tt w: uXeu rte.tt {tht he ytt, tuxtu ktu fhe ytt.tut tX fhe ytt.ttuS th{tk tu {tuxtyu {tux wk sute tenw ts{tk. yuwk {t u.tte ye u [tute fe; te Mw wftfthf tE zu{tto h hnu rn. Au.t ue . {{tk xue tt {ws tE fu.t rt rn. tt fu t ntu tu s tEfu.twkwk u iu ftwk. tutu {wk ntu u rnMe yu sq[u.320 YrZtu yu fnu knt{tk thwk ftkE tu{tk uth{tk txt r {ws [esMwethwk ? yt-u ue f{ ywth tE fuAu s ywth tE fu.tshet thtuth tuwk u[eft.tr wtu u{tk yttu t t Au; yuxu yrx tttu Wt ? thu yL tutu tt te.tu yuxwk twk rn u ftuE fto {tot{tk hneu fhwk.ytzu yuxwk wk rn.tke ntke [qu [zu rn. ft{e Mwtu Wtu fhe ftrn.tktk nttk{tk t e nt{tk ytut {ttu nw{qfu Au. t ut efu.tkwk tkwk tuu Y[. ze yMtt{tk tutt tihuxfte htwk.etk ntktk efu [zu rn. e {tu e{k tt.ewk kfuwk. t yt e yxfte. uEu th {qftu. {tu fhe. t{u {ttwk u tu r[th fto h wkyVt thu u. hth nthu thu s tAtu zu.u t {theyu tu tu r[th fto h wk hu{tk tu. tu tutu s wft tt.q t swyu thtu u qt {tu fu {tk ytut swyu tthtu. {tu thtthtu ruf ntutute.321YrZtu yu fnu knq hwk tus u fkX RAt h tt fto{tk h ntutu te.hwk twk.q uXu Ztuh u w: Ztuh q n fhe Se fu yuuXu {t. {ttu w: uXeu Se fu.qe fqhe tuxetk t. q yue qkze Au fu u u{ yutu rthu Au.qu {hwk [tuhe eu. qtu {t {u u yr fhu Au.qu {htu Atufhtk u[u. qtu {t u{/t yuthtthtu ruf fhtu te.qu {ht fhtk tu {hwk yet {u {tuxwk u{ uze uwkthwk. uEyu.qtu t rn u Mtteou qtu yu Mtteo {t yr[thet rn. yu yrufe ft{ fhtk y[ft rn.qtu t yuh Wh. qtu {t tt w{te uuAu.qtu n hwk t. w:u ku M{te {ttute xuf qtu te.q tte u zt tte fu hnutte nu{ qh tE tte. yu fztk h zutu zt tteqh tt Au.q {hu u e u. yuf w: tk eswk w: ytu.qwk Xuftwk ytke. sutu {t utu t.qu et t. qu hnut {txu tk Mtt {ehnu; yttoT qkztu e ywfqt{e hnu.322 YrZtu yu fnu knq[qf ueue. ttfe nth{tk q ntu tuAete wthe ue.qtk tkte Vhe wk. tAe q qe sE Vhe q tt u heu Yyt fhe.qtu qu tuu truh tu Mtteo {t ot tuttu Mtto rh e s tu. tt yuwk ft{ fhu.qkzt {tte q e tu. qkzt q fhtku ht.qkztte rn ewk, qkztt qkzt {te tE{tk fx hnutuVute ytt qkzte tEte ntu Au {txu [ut hnuwk thwk.ewk.qkztt tuM t u tt yrtuwk kX se tt Au.w~{ t.qkze U u [tkhtu tztu, tt yu tthtu thtu yu nfth-ytke tuthe u tut tkztu. w ntu thu Vt {ete.qkzwk tfu uwk qkzwk tt. suwk fhu uwk tuu.q e ntu u nttu ft{e heu ft{ tt; tuxe Wtt. to rzu.u rte e rn. ftuE t Ye ykfw hMw fu u t{tk hte ftrn.U yt t u ykt y{swu Wu yttu ft{tu Au.yt ythe.U fqu u etu uhu. eX rt Wtn ntu.323YrZtu yu fnu knU Shu t u th {tu th ne fu.Shu nt.U ttuu u uh izftk. u[e sue tuxe {t.U ttuu u At Attuu yr Mwe ytWte yttyu tut h{tk. tke rn.Utk ztk Uu thu. tuttu th tuu s uXtu zu.tut r ft rn. h {tth ntu uu ftwk {q {.tuu u tte. thu yuwk ; su tue u futhe u u tte t Au.tU tuhe zu ut fhtk h{sf rhMtr{tk {wftwk zu ut[q uwk thwk. fhtk {ti w yt~f Au.tUu zwk twk szu ut su nM fhu u {trfe tuu.twk.{ftuztu tk ytu u {hte utwk utte yr{t twk.rte.{{e {tuuusze {ttu su Mw tk tue ntu tk snuht. tuuu.{wk t{ {he fnuwk. ftkE tut rt ut fhwk.{X teu tshtu tu. rh{ fhtte S St htuxtuf{tE ft.{ztk tt sth utk yufwk f eu uXe fu.u.{ t u t{ fqfe. Mw ht ntue.324 YrZtu yu fnu kn{wk {ttwk su; xtkfwk S fhtk ytY {tuxe Mw Au. stu.{tk ti tuM. t ntu thu ti kk htu.{ rht{tk tht qxt. sue h rt {qtu ntu u s{t tu u.{ h {ftuzt tt. t ut tk s ti tuzu.{ ntu tk {te {u. t uttu ntu tk ti .{ fnu nwk {tru uwk u RAt f{ou yte Au.fh{ fnu nwk ftuXe{tk uwk.{ [kt tu fthtux{tk kt. yk:fh rt nt u t u tttfhte sYh te.{, {tue, u ft[ tktk (1) {, {tue yu ft[ yufth qxtkt rn. Ae kt rn, {txu yt tMw u t[u hnuwk.(2) {{tk zue rhtz Vhe ktete.{ htwk u uh [twk ftuEe RAtu {t yteu hnuwkhth Au. {w~fu Au.{ ntu tu {tu st. RAt ntu tu wk tt.{{tk htk {{tk htkztk. u r[th fhtu u u {tkze ttu.{u rn {tht ztueu nutu tu ztue.nu.{Vft [k u tS. thfu iu ytk fhtu.{Vtk {he ftuu etk tu ? thfu iu { fhe tiu {u.325YrZtu yu fnu kn{Vwk twk u {e{tk qwk. ftuE tu ft{ktu rn fhtkh{tht{ tE Vhwk.{{ {{ ttu ft{ fu x x ftot rht{ ttu r hte.ttu ft{ ?{h fnutte ftuE {hwk te. ftuEt ftkE fnut {ttte fwk tEswk te.{he yteu $zwk ewk. {tUe Mw yteu Se Mw ue.{hthu Wtzthe ezt e ? {]w Aee [t rhtof Au.{u [th [tuxt tu Mteytu ue tt tu t fhe htku ytuxt. tku.{tu t uu tu tt ? su qh ntu u w: ytu.{ntut w qhe u. su sut kfo{tk hnutu ntu u utw rut u.{nut {thu rn u tu rtne hnuwk.rn.{nuh tk nuh. t ntu tk t t Eft.{kSht tzt. ft{ Atuze yt fhe.{t u {t e t {t {t eswk ftuE te.ztt t.{tt s{ ytu, fh{ rn. huf tutwk fh{ tute ttus E ytu Au.{t {qtu u t tsh. okfh r.326 YrZtu yu fnu kn{t e {tut u t e {t ntu tk we {tut ttu kkfwxwk. hnu yu t ntu tk we fwxwkt htu.{t tuu [tkwk u i ti tuttu t swyu.tuu {tkwk.{tthu ttu ut ftkE q fe {e fte te.uxu ttu ut ?{tt fhtk {hwk wk. y{t n fheu {twk utfhtk {]w nuh Au.{te e u fhe e. {teu twku Whte tuh ttu.{tt rt {t t ehu. uEwk ntu tu {twk zu.{ttk {tu te yttk. yte yutt {tu s S{tkw w: te yttk.{tAtku htk ewk r Mt {tu ft{ fhu.zu rn.{t thu ftkEf u Eh thwk {tu ntt; fhwk Ehufhu ftkEf. ntt Au.{tu Rthtu u uztku [wh h t{tk {S . {qhuzVtk. {u uxwk fneyu tu yh ttrn.{ttu tu yuf tu{tk. tete {te h tE Au.{ttt fhtk tze {tuxe. nthwk ft{ fu stthe.{ttwk w:u u fqxu ux. sue sYh ntu u rn u yL tfhe.327YrZtu yu fnu kn{ttwk {wkztu sr rn u tt utte ytkrhf w t{eq{xtu tu e rn. ftt te.{tt hUrxt{tk {t; tt kttuwk t {tt uxu txt tkehts{tk {t. fhu; hkw rt {tt suxwk f n fhu.{tu tu u rn tu th. t s Vu.{tt ue {wrh [u. {e uEu ueytu [tE Au.{th {tto wt; fxw fztk u {th fhtk w w:te[ wt. ntu Au.{htku ti {thu. wtu ti w: ut ith tt.{thth fhtk [tth (1) {thth tu t ntu {tuxtu Au. ht fhth utte {nt Au.(2) Eh suwk ht fhu Au uuftuEtu ntutu te.{the t u. y ntuwk.{thu ue th. ttu Wtu fhu uw k tt.{t fhtk nu the. tut fhtk zt{ {tUwk.{te YXtu Vq uu; ftkE Whx ftuE wft fhe fwk[tuxe tu rn u ! te.{tkztu tkt ti ftuE ytu ftot ythk{tk tk ntshe ytu;Atuzt ftuE ytu. rso utyu ftuE ntsh hnu.{tkt Ztuhu tE e. (1) hetuu s thu ezt{tk ytu.(2) tu eztytu e ntu.328 YrZtu yu fnu kn{tktt w {ntuS u. ytkrhf wtu ytt ntu Au.r{tk ee htS tu ft fhut r-e [u w{u ntu tu {tseftS ? e ht ?r{tke {ze tE swk. ef fu t{o utwk.r{tk uh tu ee tuh. r fhtk ewk [ thu.{eXtk tutk tuf u wt{ fhtht tk {u; hkwfzetue {t. fze rt{ t u yk yurnuAwytu s ytu.{eXtk tztk {q tut. ftuEe {tE fu Wthttuuht ut.{eXe Ahe u uhte he. wt{tuh {tte [ut hnuwk.{eXwk tuu wk hktwk ? {eXt tute fkE ux htwk tet ftte q tku.{w{tk ht{ ytih {tk Aqhe. utu thwk r{tk fxe.{wttEtk t u te. [oe ftuE stthe rn.{qE tu ft[kzt{tkte e wk {tXe Mtr{tkfkEf {q tu stE hnu Au.{qE Ut {tuxt ztut. Mw se hnu Ae ue kt tt.{qfeyu wk tu ytu {t eth {tte {suu zwk. nthu thu {su.{qu ttu {th, n nth t[th {t tuttu [t fhe ftun [t. te.{qhu {ttu ftkE ztk ntu ? {qo Att hnut te.329YrZtu yu fnu kn{qtoytut t{{tk qtht u, {qh se Auht Au; ute {qtoytut zu u zz nu. ttut nth{tk qqo {ttu tu Au.{uhe re {wsu BtkW. tuu s tutu tu u.{uhe e [q uhe e [q. yufee t yufeyu {euAte hte.{uu qzu nutrhtu tuu utth thu kte Vhu.qzu utrtu.{ute ftwk fkf. ht f{owk fkf fts fhtk w ftwk yuxu fu u thu qktwkte.{tuxt yuxt tuxt. yufth {tuxtE ytt Ae utynku fthu uytu {Y tt te.{tuxt {tt qt he {tuxt ytzkhe tuftu rctt qttt qt. ntu thu he {t t {txuytwh ntu Au.{tuxtktk hu heu u hetk {tuxt {ttu ktte -rtnhu eu. Qsu thu he tuftu kuetu tE ytk {tu Au.{tuxttk ht tut tkt. {tuxte hnue fhe{tk {tus{t yurtrt nt utte thuferr{tu k ttu ntu Au; {tuxtuntu tMrf heu fkE ntu.{tuxttk htk{tk t {tuxttk t E ft.rn.330 YrZtu yu fnu kn{tuZwk twk qkAzwk rtwk. utu ntwh Atk ef.{tuZu [zttk {ttu [zu. yr tzte nuftwk fu t{wktuwk fhwk.{tuZu tfh u ux{tk fth. {tuZute {eXwk tuth {{tk uthtth.{tu yt iwk wk [tu ? {tu ftuEu {qfwk te.{tuh Au hrt{tu. Y tfe {t tuu Au.{tuh zt{tk ttu ftuu utu ? t[e tretu yt ntutu.{tuhtk $ztk [ehtk zu. t[e Mwu nuhte sYh te.{tutu s{wk u {t ehth. te tr {txu e ywfqt{e hnue.{tU yue ztf u t yutu tut {ws Mtfth fhtu.{t[tu.{tU txu fturtu u tf ftor tu ntue.txu ttu .hzt ht{ tk uXt tk fkE ft{ktu fhtu rn.{wft{.h tu . u t[eyu yuxe s ytY[t.hswk s u twk uh. te tu {tuxwk MY ytwk.h{tzwk ftuE u {uu Vttu tu s t fhu Au;htuztwk ti u. tuwk wft nk{u {txu ttfhu Au.hMte tuhze ti ftuE qzu. etuhe rtu ti ftuE qkxu; uuti nuht fhu.331YrZtu yu fnu knhnu qkze{tk u t swyu tu ftuze ntu yu ntErft{nutk. tkt.hnu tu ytte u tu {su tu tute {uu {su yu t tte. {su tu t tu ftu {su.hk t Zk t. t u f]r ttu s .hktk [xft ntu ftkE fqkztk yr{tk th rn; huf Mwht. {tot{tk tuu.htEtu o u oe htE. te tu {tuxwk MY ytwk yu{tuxe tu wA e.htth ht{ tu {thth w suwk ht fhu uu e ftuEtuftu ? zh hnutu te.ht fnu u nt u t tt yt t ft{wk Au.hu u {t.ht kzu uu ntU[t httu kz y{wf { we ntu thue kzu uu ntU[t. thtu kz Sh uXtu zu.ht, t u tkht, yuu ht, tk u tkhtk-t{tkte yufutusu{ kuheyu u{ {u. htutu rn; ytzwk ztk th turn.htu {e hte, Attk sue ttu { {tLwk ue utee yte. rt fhwk.httu fttu fu{ fnut ? tft tut t ut.ht ykthe u ftt u ykuh Mtt.trt tht u tht.ht ttuze u u tt. { ytuAtu u ft{ thu.332 YrZtu yu fnu knhtu tut ru Vtuf. [ twk.ht{ t{ st, htt {t tu ztu fhe, XtE fhe yLwkyt. nz fhwk.ht{ htu uu ftu [tu ? w htu uu ftuE wft fhe fu ?ht{u t{u th hu. tte {w~fu yu ykr ftoth ze fu Au.ht{u hwk rn u etu r-e uW ytw.wk rn.htntk tztk ftkE htn{tk { { Aewk ft{ fhu Au; fwk syxfttk Au ? yxfe zwk te.htkfu uh h. q s ntosf t e.htkxe tuzu t {tkze. nfe Mwte ft{ uwk.htkzt Aewk znt. wft tt Ae znt ytu tuft{ ytwk te.htku ftuE u s{u ftuE. su sut thwk ntu uu s {u.hue{tk t [twk. yk hetE{tk hkthrttu.huze ttt. {nt{w~fue ntue.hi ht ht{e te tE. wrt Mttote hue Au.htufzt ({qze) fhtk ts titt u u yth u{-t ntwk. htwk.htu ytu tuzt uu u htu ytu zte qh ttk rk feze uu. tu.333YrZtu yu fnu knhtu, u tw uu Qtk htu yu uwk u tt tw ts zt{tk uEyu. u yu nutk s u{u fhtk.htuwk ytu ytwk thu i htu {]w yttte {xe Au.rkhtt.htuwk {q tke u frstwk Wh{tkte htu tt yu {~fhe{tkte{q ntke. frstu tt.htus {hu uu ftu hzu ? nk{ut w:wk {n ntuwk te.htutu u y[e fhtu . htuEu h htu utu.htuuutu u {thtu . ut hzttu fhu ewk yrnfhtu ntu.Yu Yzt u f{uo fqzt. Y yu tutwk fth Au.Yu Yze f{uo qkze. Y ntu w ntu.fze yt fhe t[u. {fe yttte s ewk Qhu.{e [tktu fht ytu thu ytue f w{tt.{tU tut swk.{e htu tuz; ht {e {t{tutwk fth Au.htu tktu.{e tuu tu. tu Me Wtu t Au. uhetk u fh{ whwttto {tu whMfth {tu.rthetk.tk rntu esu tk ftuE fto fhtk hnutte yu{tkkrz tt. et ytu Au.tu qu u htu zqu. su ft{{tk zu ue s q tt.twk u k[twk. su twk ntu u s y{{tk {wft.334 YrZtu yu fnu knt u {xu rn. e{tk wk ntu u s tt.tk e u s t. thu su tuwk ntu thu s utuu.u u fwktht. S{tk yte huf {k zeyuWwf wk.ztE{tk t u h{{tk t ztE St ywfq f su {u u[qft rn. se fhe.e zt tu fnu uu (1) q fu rVt{tk {tt{Mfth fto. fhwk.(2) rttu ytkte Mefth fhtu.kfte tze u tuttu h. u{e ftuE e{tk te; u{tkftuE [e[t u hnut te.kft{tk tuwk u t ft{wk ? the fu Me Atk qhe Mw tft{e ?kzttu i fttu. rftke rftk u.tfztt tzw t u Mt ku tswte uht.yu t u Mt.t {t rn u uhe Vtr {txu whwttto qhuqhtu ftuott rn. rn.tt xqxt ftuzeyu kt. suu {tuxe hf{e tux te; ute hf{te qhe fte te.tu utk u ftuze u ut. ttu Yrttu rnt u f{t.tu tu eh rn tu wtu. fto tt tu thwk tt tu thwk- tu fhtu s.335YrZtu yu fnu kntze u tzetk ezu t. nwu tAhzee ft{te h.ttu tu h tuxu rn. tue {t Mtto tt t [ttfhu.tkt uzu xqkftu {hu rn tu ftuEtu t fhtu rn, tute {tktu tt. {tu owk.tkt ntt ntu u ftkE tz{tk ntu u fkE rhtof uzVe tut n. ut.tkwk uEu zhwk n u xqkfwk ut hte ftuEe tu yktsuEu zwk rn. fZt.e{ztu tu { tfh{tk [u {u uxt tu fhtk Atk ytu fztu u fztu. f]r ttT hnu.et tz nuX qu (1) yr h{t ntuwk.{hu utu. (2) ytw; ytz fu nturthehwk; {qo ntuwk.et et tEu Vheyu u t eXeu {ntt tu [o tt;Wh ? hkw yttu [o fhtk nutk u{tkruf t[tu sYhe Au.et t qzt tk. t ut tk tk ytu.etu ztu xt {u n fhte tie yufheqftu {u. ntue te.w[te tk[uhe thu. fx fhth {t eth Se.qe tewk tu u t s tuttk ft{{tk ek {ttuu htufett uEyu. httk.336 YrZtu yu fnu knqkxtt tu qkxtt [tuh tu qkxtt Ae yVtu rn.eXt.qkxtt Ae tu ? wk w{tt Ae ewk ft{wk.ue Zet u yte utwk {u, yttwk n.u et.ut tu fhe u tuE ttuzwk w ut stk {tuxe ezt yteyttu x. ze.tufe tsu fu uxe tu. t[th rhMtr.tufte u ute. tuft yrttu Mefth fhtu.tux Vtftu u nwk yu u yufttu u ft{ tt.ttu u rn.tu tk ttu rn. tt fe ] te te.turt u tk wtht tu fhth Auht Au.qt {hu.tuu t . tute w tt. yttu tuxtu u t thuf yue rhe ut ytu Aufhtk efhtu {tuxtu. thu ywr[ yu su{tk fotte yut kutuu ttL {u Au. t hne . ft fnu hne . utk tk. { {tu owk. ue t u t uEu t fhtu. ue eX.tk e u t. sutu { ntu uu ywY ofht.337YrZtu yu fnu kne t u Atsu. su {u su fhwk uEyu u {u ufhwk.te e[ze tku u. yr kt t{u Mw Auxu ntrntU[tzu.ttu {ttuo uXu. ht yttu ntu tu t uXtu zu. fhu . tte u t{e ft Au.h tutwk tuu yu yttutu tutwk M{t w{tu Au.tu tuu.[{tk ytze ht ue { ntu tu {Mttu rft tEe t ? fu.z ut xuxt u t ut uxt. sut tt w ntu ut s efhttw ntu Au.zt tEyu zte nth{tk {tuxtE htte rn {tuxtQt hneyu thu ht. stu sutk f{o fhe uytue fttwe ntU[eyu tu s {tuxtE t.twO u u xtzwk xu. su {tu theyu u {tu -xtt.h {htu, fLt {htu tuhwk suu eu tuu fto fhe httu Au uwkhtwk htu. rn r[tto rt {tt tuttu ttt yu heu ft{ fhwk.h htS ete, rthe suwk tt ntu uwk uu {u tu u whtS ete. tt.h rte nu h Mteytu {txu r fhtk ytMttrte nu. thu {nwk Au.338 YrZtu yu fnu knhu ftu tu tu fnu tutwk yuxwk thwk yu{ {ttwk.he {t.h{tkte h tt. ht whwtttote h tt {txue sYrhttu rhqo tt Au.h tE tu Au. {h {tu heh twk.htu yu nwu s rn. kue yrtot Atk u{exeftytu tt Au.htt sut tht ste rt thuf ytfM{f Auqfut {tXt. u tturs ntu tu u{tk ytk{tttu Wu Au; thu qftert{tk [tu nuw Au u u ht{tkth ztu te.w rt h w. {e rtt {te t tete.nttSt {rnt tt. tuttu fht.nw, Auhtu u tAhztu yu ftu fuwk Au, yu { ytu ytut.ezu t.nwe he u twtu ktut. su hMh rhtue Au u yufeuwft ttte ktut ywu Au.ytk{tk ht[u Au.nue kt u [ttu {o. tuttu Mtto r tt yu {tu{ot rtktuwk t fhtwk tkzfhwk.nutu u nutu u qu u utu. nute nu.339YrZtu yu fnu knnuth ttuo u u ytut yr{ ywthxtztu xu. nuhS{tk rht{ {u Au.eu yuf etwk w: tu ttu ttuze u {tuxtku thu stthe{tuu nhwk. ute uu w ezt n fhe zu Au.t yuxt t, Vt tu Vt. tV ut u yu thw k wftfthf Au.t uE nt nkfthwk. { yu kutu theu ft{ fhwk.t tu E . fwk s Atwk hnuwk.tyu Qzt ntte u ztue {tuxtk wft{tk ttk wft fnu {the qeytu ftk ? reh twk.t u fhe yuf ytuthu u{ yu rnwtu o{tk Wthtk.te eyu.tt {tU{tk wk tAwk wsot k{tk yrn s tt.ytu rn.tu ftu fnu thwk {tU te {ttutu tkf ntu Atkkt Au ? {ts uytuu fkE fne ftu te.tz yutu utu u whw sutu k ttu ntu yut w ytu s.yutu [utu.tz [eztk u. htf s tf u yu thwk rn.tz htu uhu uh htu yLtuLtu nfth sYhe.tzu.tz rt utu [zu. (1) ytth rt rft tt.(2) [wk Mtt fu t fht ftuE{tuxe e ytut uEyu s.340 YrZtu yu fnu kntz utu e thu ht fhth s thu tf u thuVrht ftuu fhe ? ftuu fnuwk ?tZe ytke Wh ftuEwk ft{ fhth .{qhu ut.trttu S ux{tk. Mtteou Mttoe s { hnu.trttE ye tut u [ twk u.ye Vtuf.trtu heTtu te ytu. trte tr-w tt tu{tt te s ytu.trtu tk[u e e u trtu ytu ytuAwk u ut t{tkWXtu fwt. u w.ttuhtu utu uX u[t. tufh h htut {qfe ut{tk ytuu tuu ft{fts{tk t ytu tukt{tk wft .t fhe nwkfthu u ztE suwk ft{ ntu u {tu owk.ze wkfthu.tto u ntto u. fkE Wt [tu thu yt{uuXuftu ytu.tze [fe. y he ttu te.te u te Wte the. te yu te u ht yufwt hte.t{tk ntu u ntzt{tk ytu. {q{tk ntu u nth ut.twk uwk wk yu fhwk uwk sutk f{o uwk V.t{wk.341YrZtu yu fnu kntu u u u tuu u zu. fhe ue th Whe.te Vq [e{tE ; Y {twk heh tk Au.u u{ te .te Vq{tk t rn u { yu{ wk xt; u thu {t rn. t xfu.te u rn u fwtt {thwk ntuwk.t{u rn.tet{tk tkuwk . ft{{tk uftS te.tkfe ytke rt e kth nth{tk w wytut efu. the zu Au.tkhtu thw ttu. yxf[ttu e w Aqx yte.tkhtu rhe yte. {qou {qt oEto ft{ fhtywfqt fhe yte.tkhtu tu totu tt {h ttk t yu kehtXuf qu rn. yttu u yuwk yu WAtkAtwkMt{tk [tw hnu.tkt frst{tk u. te Mwu fthq te {tuxwkY ytwk; thu wft fhwk.rte tu the {qhe rt {wtue tu htt{tkf]t Xthe. t Au {qoe f]t qhe Au.rtne h u w. utu ntu u s {t t.rtftu rhe w. ytt ytte ntu thu ywks qu Au.342 YrZtu yu fnu knrufte ku hnu; tue u rufe tt wte {t uztue q. t {ue fu Au.rtu nt [tu. yuf{uf ht rtte {tsS[tu Au.ee ntu u u. w: ywth s w: {S fu.eu rtnu {tkztu tuu rn. yh {tu wk thwk tu.Ae {tu t, o [tku rMt ywth o.t.u[ttu frstu tuhtu rn. ftuE yLu {txu ytt fth rtztu fhtu rn.uu uu tkfwk zu. te te t{tk ze QXu yutMtwk; frsttuh.uthu ke {e. uth fhtte {] u.uht tu t[tu rn {tu tt ut nk{utk t[tu ntutu te;uht u t[tu. {te su yt ntu u s t[tutw.ut ute Atkze. {w fhtk { w t Au.utyu {tk u futk. su {u su Wtue Au u {u syu {u tu u w tu Au.ifwkX twk u ztk nw. Mttu t ut tk {ttu {tu.i-tketk rnthtk. W yufeu Vtu fu t ttyu {tu ne{eu ktu fhu.itk {hu rn u uetk ytuz yu rft {tt {htkzu rn. {tt qhtk Au.343YrZtu yu fnu kni qtu ztftktt, heu tu fhte hste yttkytuuytu [zt u tt. tn{tk utzeu tt{tk ytu Au uytu rV Au thu u{utt swk zu Au.i u whw yt sqXwk i yu whw {t y rtuwk rn. hsq fht{tk ytu tu t[e tn {u.iu uzt tu u {qyttk y{[ue r[theu ywk ft{ fhwk.ts utu yttu.tu r fntk fu r{tkfu uetuhe te{tk wk ntu yuttk{U sqe ? heh fu h{tk fwk ntu.ts{tk hts zqu. uwk w: {t Au; ts htteytokt tuhtE .ttuo t tuu. thte fYtu {t tueQXu Au.tw u htu Qtk zt{tk. w: ot fthtuwk rth hs fhwk.h{t u qwk hnu. su h{{tk hnu uu tutu s uhttt.heh fxtE u fhtk yt fhtk W{te heh thwkftE u tYk. hnu Au yu yttf t {u Au.hehwk tut tuhtfte u yLte heh yu ttte yt{tyt{twk tut ktutte. tutt Au.hehu we tu we o tu. MtM o wtuwk fth Au.344 YrZtu yu fnu knnuhtu he u t{zttu {tw k Mt {wstnwfth. rho t{wk ntu Au.nuh{tkte efe {tk tk tkr {utt tu{tk rV swk.tk te yt.kft q u {kAt ztf. q yu ztf yu yte s{tLtytu yu kftytu Au.ttu t uztu zVtk. [whu Rthtu yu {qou {th.tet{ h {he xt. su q yu u Au utu ythfhtu; ruftuo Wtu fhtu.rt{ tu uu Eyu suu rt{ fu tt tu urt{ tu. yttte yto hu.rt{ tu e ue t ftuEe t[e t {tu tu u wee. tt.rt tu e{ e u ti tututt t swyu.fqhwk tu t{ e.rttu tuetu Wttu ht yu tt hMt rhtt Au.uetu.rh t{ tu rztk {t Sk ntu tu uu tutntu. {e hnu Au.zu tu tu tkztu u qAzu huf heu tkfwk zwk.tu tu tkztu.eht {txu tf twk. St t {txu {o twk.qewk w: ftkxu. te yttte {t uxe Wtryttuyt qh tE .345YrZtu yu fnu knqetu t ftkxu htu. {tuxwk u{ ftuE te yttte eswk.utu tz tku yut ntuwk. (1) yuxt t t ntuwk fu ftkEtE fu rn.(2) te ntuwk.uX ytt tu fnu ttu thu. rx fthtu yt.uXe rt{ tkt e. zttt {tt tue yh ttuztu{ s hnu Au.uhze utu yuhkztu te eyu. yufe ttu eswk t t{u.uhzetu tkXtu qkAzt e {t owkL te.tu ntu.uhu {ttu t uh. wrt{tk yufete t {eytu Au.uhe uE [teyu fktztu uE {tu ft{ fu [o fhwk; Auze{nteyu. uE tuz te.{ h th qwk. whwttto yt th tkwk Au.t ht fu t t. Mw ntu uu yMrte e.t Qtuo te u thtu heh yuwk u yuwk hnuwk.[ztu te.t tk e yt. Se Aue t we yttAtuze rn; ytt y{h Au.Ee tks u {tu[ewk ntwk. tuxt tt fht.346 YrZtu yu fnu knEtu efhtu Su tk (1) tttt ktu e hnu.e eu. (2) {]w we yrh ft{ fhtkhnuwk.ff{eoe S u yff{eot eth {ttu nwf{ fht uxtkrxt. f{e u nwf{tu Wtzt outntu Au. u ft{ xttk xu n. S-nth {txu su yrto Auuu rthe ftwk te.{tk tZw u s{{tk tzw. s{{tk tzw su{ Wt{ t Auu{ {tk tZwwk {swk.t te tuh tuu. tuttk tk ntu yu s ht fhu.wk fhwk nuwk, yuf t tutwk Au.twk tuunuwk.wk tAwk {u; heh, ntuh {w S tk Au.u {qytk {tt Vhe {u n.tu sYh utzu tu. swthe ktu rct xtzu Au. hth rn u sqX t[wk tuwk yu Wt{ fthwk Au,hth t rn. sqXwk tuwk yu {ntt Au.e t u rn u ket su huh e Mte ntu u ftrtu rn. ftuEwk qhwk RAu rn yu su qhwkRAu u e ntu s n.thtut htt{tk rnt Mt httu rn-tuytuetue q. rn yu hth te.tt yt t ft{wk. t fu {t yt zntft{wk Au.347YrZtu yu fnu knu th hu yu qkzwk tu ot rs tt Au, y zqu. tu tuhu Au. ze hfe tu yuf yttu r tutt {txu {ze nhfe. ftZeyu tu r{tk yuft ze Ehu{txu ftZe uEyu.u ze [q. {ti te Au, tk hnutteVttu tt Au.{ t u t sqXtu. tt{tk tu t utu htutufhtu rn.{sw uhe thtu {qh {qh r{t fhtk ttu tw thtu.tEk tuxtu.{ yu hetk te { yrh re Au.ftuEe htn ut ttutk te.{wkh heu ttur[t{tk {tuxtk tn Vtqof th tztkzqt. yu St ft{ fhtk rV swk.{w yt qe ux. sue su [esMw Au u s uu yte.{tu hu tt. uE o fhwk.h (o) h{tk tkhtu [tu. {t kfx yh kfzt{{tk ytuetu [tu.o tt su sLtt. sttu nfth sLtt {tt Au.t { uu ykthwk. ttu ntut Atk uhMtt ntue.t {e ftuXe ht uxe q ktutt Sh {twktuhe ftuXe ht. zu.348 YrZtu yu fnu knutyu kwO ntu tu yhu ft{e [es eu kwO ntu u ytu ft{. ytu ft{ tu Au.hte qe the Mtewk Mtt ut thu s tuu.rhe te qkze.htu uh tuztu u s{tEu hte ktu tut s{tEnntx. Wwf ntu Au.rnthe tw u Wfhzu {tUft. su rnthwk Au ue ukt ftuEhtwk te.nw tututtk e t. tiu tute s ttu fhe {u.nusu ytwk q hth. nus{tk {e uwk {q wk ntu.e ze {ttu E tt ttu Vrht fhe.Vrht fht swk.k utu hk. tue yh zu Au.ktuo t ft{{tk ytu. wrt{tk ftuE [es ft{e te.k tk sk. kte tkr u w {u Au.ktheu t{wk u, su{ xu [zeu tte zttu xu [zeu u. Au u{ Wth ytu Mw h s tte qttu tftu Au.tfhu fze ftuE fnu rn. tht {tu ftuE wso fnu.tfhu {hu uu uh wk fht {eXwk tutte e swk ntu tu fzwkytwk uEyu ? fnuwk.t e{ u tuwk fe t e{ yu tuwk thu sqtk ttktt sqwk. te.thwk eh th{tk yrwk yu ytt ttu {t. ut {u.349YrZtu yu fnu knt[u n ytk[. tu t s tt Au.t t yL u {tkt t e{th {t tA thu. ht.tsu qzu tzwk ntu. fth h ftuE fto tt.tX rteyu [fe tu fu : yto fhe{nutSe tu. ntMtM wk.t efhttu t xtuu t efhtytu tht ttk fttuote rtuZkft; yuf efhttu t su t{t {u; yute yrf t{t[hwyu kft. yuf efhttk fttuote tu {u.t efheyu t tkrtu. wte yu thfwk Au. wt thtkutu Sk hnu Au.t tk ttu [ttk tht {t ttu ttuzwk ut-{ite-kk ktE Au. [ttte r{tt tE Au.t tku tk uh qxu. Qs fhtk [o e swk.t{tk qhwk u tk[{tk qhwk. {u u{ zu yuwk.t ftk[e u t yu f]t se te. {qfu.t ftZtk tu uXe. yuf {w~fue qh fhtk eS {w~fueuXe.t t u rtuxt htt. fto qhwk tE yu Ae utkMfth [tw hnu.t {hu n, yu tXe tku yufuu ntr tt yu{ fte ft{n. uwk.tt {tU{tkte y{] efu. w tuftu tute thte ytt hte.350 YrZtu yu fnu kntu uh t htutu {t w{eoytutu yufe ttuS [txeu tAtu ttu. nth yufeu ywfq ntu Au.tu AAwkh wk. ft{u qo fht stk yut kuQt tt fu uu qo fht{tk wft yu At uze ut{t k wft.t{ttue thu {t. t{tu st ytthe nwwk thu{t hnuwk te.tht ft{{tk tu r. thwk ft{ fhttu ythk fheyu thuyuf rtu ytztk ytu Au.tht{tk nwtu t. w{tk ti t ztu.thtu ntu tu {txe efh r thtu ntu tu s Mteu w {u,f[hte txe. rnh ytwk S ht tE.thu {t rn u rhu tk ywfq tEu hnu ut{t rn. Mte Mte.tw ftuEe tfh rn u {t twyu nw ttu {eXttuo nthftuEe ztf n. httu tt twyu nwu {tt sutuu{ yttu.tw E rht nwu yte twe uhntshe{tk nwu w.ht.tw {u ut; tu nw tw utk w: ytu tu nw Ate{u fut. heu w: ytu.tnu (wt) {nuht tu Ehe f]t ntu tu {qo Wt{tt nut. t{e fu Au.351YrZtu yu fnu kntkttu kt yu tktte yu shu utte w:eXtwk uh. tt Au.tkeyu swk u fheyu tke t tke ytt{wk. {u Xef tu u s fhwk.tkfzt ft{tk tu {ht. hewk e he.tkuwk u tu nwk wk fu wk fte fh fhe.ttu Au.n tkshu ztu he. rt te {txu w:fhAu.n {hu t (z) xufet {ttu tute xuf fu tutturn t. Mt thu Atuzt te.eetEtu zttu ft. ft{ fhte nue he ze {qfeyhe he ue.eetEtu Atufhtu tite u{ yu tt eu tuttkYttu. kt Yttk tu.eetE tu { tw su suwk ntu uwk s hnu.[tuu tu ftt u ftt.wu tkhu tue u w:u w fu iu tuutk wwk M{htkhu ht{. te twk.wtthe tuz{tk u wnthe wtth yu wnth tu utteftuZ{tk uwk rn. ytuh tttu hnu Au.wtthwk { tru. Mttohe sh ntue.wttu t fwttu t. t tt uEu yt.352 YrZtu yu fnu knq rte thu E {qo, ytte {te yt stztk tE tAe Vhe. tt Au.qze [u tuthe. {okfx ytwk.qhtu tktu te fu tuze yt-yqx u{-kk ntutu.teyu.qt suwk w rn u {qyt t fu {to Ae fe Wtr hnuesuwk w: rn. te.qut nu stztu rn. euEu u{ uwk.qhs ftkE Atzu Ztktu hnu su te, rtte yurn. fek Au, u Aqe hne fete.qhs t{u q teyu tu su {to Au, usMe Au ue t-yte s ytk{tk zu. fqte fheyu tu tutu s wfttt Au.qh tute {qh. qh {] Au.qhwk s{ u ftewk {h. fte{tk esu {h Mo ytuAu; u{ qh{tk s{ Mo {wk wytu Au.qtwk {qfe twk tuwO; rsYhe {w~fue nttu fheu Qe u[e Whtu tutuo. fhe.qkXu tkzu tke tt. yqhe yu yqo kt ntutAtk qottu ytzkh fhtu.ut fhu tu {ut {u. su ewk wk fhu uu y~ uwkwV {u s Au.353YrZtu yu fnu kntu h {theu rtze txu tto f]tu fto Ae u AwttuXe. {eo tttu ytzkh fhtu.tu hu eyu thu q r[th fhe- yt~f q[tuyuf t fheyu. {ue-tn et Ae rofhtu.tu u tutu tnth he yu w:e {ttue ut fhth u. tkwk Su.tu ntzt twt tu yuf tt yu e{tu tu ute fntztu nwtu. yuf {u Au.tu { uu ykthwk. (1) tk t ntut Atk teuhMtt fu tz.(2) t ntut Atk ft{ V ttt.tu wtz yu yuf fwtz. fwtzwk w: yu tu wtz fhtk yrf Au.tuxe tu [{[{ rt ytu {th zu thu tt ytu.h{{.tut fhtk zt{ {tUwk. ]tMttu She, rte {tUeAu; u [to Au.tute fxthe uxu kt; fuzu yr r ttu rx tut. nth fhtu; ue ttu ntr hutunth fhtu.tute tte u tuZte {u. yuf Twtu yuf ywte tktzu.354 YrZtu yu fnu kntuwk e kwO efwk fteh. {tt {qt kf{tk-{tuytut{tk q te.tuwk uEyu fe u {t wou thte r ut ft{tkuEyu e. Au ue heu {te t[e ytuut rh[u tt Au.tuwk ue {wrh [u. {ttte {ntwhwttutk { [rtt Au.tu{tk twke q. rnt{tk tuxttu.tu Atzu tuhtu. tuu tuhtu ywhu Au.tuu t eu t t w {h ttte w r[th kttu t rn tu th nt. Au yu e toe {h ttk we{tkhehtu tktu ktE Au, AeftkE VuhVth ttu te.tUwk tzwk u rwhe tt. {tor ttute wkh ft{ fhwk;ytuAt [uo ttt suwk w hwk.ti tk uu nw httk nwu ytk-{tute kr[ hte.Qu u.ti thwk suwk Aux thwk. SO tie ttu thtu kkhttu ntu uwk yk{tk thwk s tt Au.ti tit htk uX. {t tutt tut{tk nfq{ [tefu.ti tiu wkzu hu Au. huf tute ywth Vt{ue fu Au.tiwk tu u nwwk tu. ytt fu kfx {u ftuE yuf ru r[thwk; {qnwk r[thwk.355YrZtu yu fnu knMtt t; rn t. {rn{t {ttu rn; {ttMtttu Au. {t teu Au, teWh uthu rn.M{tiht M{t{tk s hnu. trf tt.Mttk ww: tk we. M-] tMrf te.Mtto yt h{tto ytktu. tutt u t k Mtt o ut t kh{ttou Mtt hnuwk te.nwk nu tu fu ytu. tiu tit th ywth w-w:{u Au.nwk [u; nht{wk [u. erwk ht yu yerwkyuu .nh ft{ {qfeu ntwk u tu S {txu Mt yu yL sYhe.ft{ {qfeu twk.nS tu qrt tk Au. rywe ntuwk.nS tu tUu yzt te. wrtt ywte y ntuwk.nrtth fhtk rnk{ u. n{ rt rs ntk ttu te.ntuetu tu thu ttu tute tu su Mw ntsh ntu u sntu thu t. Wtu{tk ytu.nw{t nzeytu ftZu u h{tk ttwk ntuwk; yttf Mtrq qft {thu. ht ntue.n{ e hte; w{ e t uX tt tu ft{ ftu fhu ?hte ftu hu uzu te ?nh he t; tuZzttte su {sw Au uu q {eyu tu ut n. wthu; hkw {qhu {tu tu u {S ftu te.356 YrZtu yu fnu knnht{wk twk u {e{tk qwk. ytw ze hnuwk.nht{tu {t [u rn. t{trf f{te tue.nrhw te u nit{tk fte. t{ twk u ft{ utwkfhu.nfe te thu tuzu. suu {t {tutwk yr{t Au uw Mfqte -Vtte ft{ fhu.nfwk tune ntthwk. tt {tu {ttu tut ytu.nte e[ze u zte efhe. e[zeu htke utyu nttteu ee te; yuxu ntttee[ze zu; u{ efheu tzzttte u fue fte te.n{tk ntzfwk. w fto{tk r twk.nu tAtk thtk fu{ etk ? tAu thute-Att{ttk-teAqxwk.nue uE qkzwk tze ftuEtu t tt rn.t.nue utk wsht tuE. h r[twO wk htte rht{thwk ytwk te.nu uwk h u. ytk{tk hnutte S {] uAu.nu uwk su. sue tu fkEf nu utu tu.nt{tkte wk twk. {f fht stk {tXw k rht{ytwk.nwk u tux Vtftu ttu u yufttu u ft{ fhe ft.rn.357YrZtu yu fnu knnMtk utk Mtk yu htutk utk ytue rhMtru ytkte tetutk. u ytk ttu fto rhqo fhwk;kututu zfth etu u suhtuztk hzu Au u fkE t{e fwk te.nk t u t htt. y Mw se hne u fe Mwhne.nke [t [tt stk ftztu f fhe.tute [t qtu.nt yu tu uh Au. (1) {{tkh ntut.(2) fnutte Qxwk s fhwk.ntfu{ t; nwf{ ttthe t whet. n.ntsh tu nrtth. yeu u ntt h ntu u sWtue u.ntz nu u tune u. ytk yu wMtu ku ttu ntutk.ntrztt {u nwk u yufu { B{ eu { tuzftt t . - feV.ntt [tku fkE ux ht. ftuE Mw {txu to tk {thtteu t te te.ntt hu w Vtzu. rhtof ut fto fhwk.ntttk ftO niu ttk. tute qtu tuu tu wk.niwk tt fhtk ntt Mtt fhtk u fhe uwk thwk.tt tht.ntuX t tu Wth tt. te ntu tu {u thu utuWt fhe ft.358 YrZtu yu fnu knrhr - 1YrZtu hefu fuxtkf rut - tttutt r ytor fto ythk ftuo q[t.u wktwk- {tuxw k ux yu q{ q[t.hktu tE{tk hsq twk t{ tt; {~fhtuk {qot fu ktE q[f -Wt.,tn ! {u tu k Atu !htt ur{ftk huf yt[h{tk {otwk ytzkhttu yk, te yu o{tkf]rt{ heu tMttuwk ywfh fhthyuf tt (h{tE efkX hr[ntM kwk yuf tt)yztu tEwk yuf tt, su fohrn yuyr[the tntu fhu Au. tnut{u ntMtM o fhe {txu ttursZ yytzte wtot yrtu hte yM tkt u ttt yut tuxttt fhth 359YrZtu yu fnu kne{ Z u {nt rttwk t fhtheht whwttto fhthtue turt{tk re t; ze tturtt{tk rtu nntrfthf u yu {ytu tht {qo {ttuz tuz yuxu q-utu tz,su tu yr{ tz sututtsf ntu uu {txu tutututhte rftue rywe yu er{ te X hfe {whe yk rt fu fw, tuttrMth{tk fkE s f{ ntuxi {te t fhte tfthtu utw ituetu fqhtu Xt{Xuftt he hze kStu fqhtu t n u tt u n yutuyutu {tht r{t yr{twk eftk[etu yuf s huz{tk ft{ fqxthth{tu [k{t w~{tx fht t ututu360 YrZtu yu fnu knwht yks {txu httu tutt[tw yks {txu httu tutthkwk Xuftt hwk, tkzt suwkef rtze q ef {e[q fksqAAwkh yk wA u[e ftuf r[tht u fhth,ntErft tkth{hwk wA, y{tq[f tunktu yt{t, S{n{ ynthw yu hke y{e[k rtt fhth, utune{ktht ftkuhe fhth yu fthttuhMte, tu-k[ sut fhq fhthMtefw fte-fqze, uztu MternrzBt fth, Mtq yu rnt{e Mtetzft yr [e Mtertkfw y[u xfe hnuwk u, nek ynwkn tkwk yue MtrAtuwk ftxwk t{[e[{[tu wt{ fhth fzAtu w [tt rt ytzuz ft{fhth 361YrZtu yu fnu knhh MxuB tutwk {tirf ntu yuet ytu {tu ft{ fhewkrhtu {t fu y{te {t htt rtr[xfe hnuthfwkfo e ht nrhk ht nrhk tu yuf yto Au,hkw wk t rn fhth {txuk{tk tutu YrZtu r] wtth yuf tu fkE yu e tu utefkEf swwk s fne ku ttuu zte{ththe et (1) etu yto(2) e ntu ue Mte {txuk{tk httu tufwe {weehe yu ktEwO ftht{fht ht{ (1) yto r(2) ft htt tfkx ftuEte Auht rn. ywu ztuehkw tute ytuu yLuAuht{tk Wtu fhu ue whw kxt ttu-qo ytt WMt362 YrZtu yu fnu knwtu fkE s f{ttu ntu, hkw ttehefhe it zttu ntu yutu Vuwkztuftztu fxw [ tuth, w[tE yuftht{f [whtEwk ef]ftuh tWhturnetu tnwfth {tuxtu Xqze th (1) t te ttwk(2) fktfzftu rMu teturXtu [{[tehe fhthyht Ye Mte, Yte Mteeze ]rne {txutu tu{tkztu tfet u sL{ tt u Au yuw kstt ttu tuthtu q ut{tk rnt{e {rwk Xe tt hehu Mtq {h[wk Mtu yk Wt{tt Mu {txu {t{ r{f LtuAthfhth yto ftxqo utu yu ou ntM ut fhu uetuZztttu o{tk znttu yrhuf fhth363YrZtu yu fnu knrtu fhtu ftuEt fqzt fhqtu tu etzttu u nthtu tu tus tutu rhuu yu yL tu tzrLt fhuyue ykqXt At rhth; ysqtu ue yweAqtu hwM{ ft{tk-nuh{tk t yttu ntuyutu ftfth, fe fu WMtnue ue qAt rt Wth ytu ue twk ftuE k[{tk rr{t th fwntzetu ntttu ftuEwk ht fht{tk ftuEwk tthftuztVtz ytttue fzttue {wttE [o fto Ae, ut it [qfu rnu ntt [t fhu ue httu ttu nex{tk uht uth {tu n fz fhth s{tE {txu yttu tt Au.r{thtk zttuh, ue {thth tutktE rrt htftot (1) ytV(2) yt{krt {nu{tw {qo 364 YrZtu yu fnu kn[thtu e X, tts, qoftuEtu tzfttu netk[{e ftrhtu utune 365YrZtu yu fnu knrhr : hfnu hefu fuxtkf fr yu qttu(fnu {n yku qtt{f fttu Au, hkw ytttuftrn{tk yue e h[t Au, su MYu {wf, wtrt,uzfwk fu wnt teytut Mtk{tk ru Au. s{wt{tk yth[tytu ytsO Sk Au ut yuf fthtu{tkwk yuf fth u{eft-trnt Au. yte fuxef h[tytu yn hsq fhe Au.)(1)nuwk w u u to,eswk w u uh efht,teswk w u ftuXeyu h,[tutwk w u wte th.(2)tf zwk utu r ztu,yttwk zwk uwk h zwk,swwte ze uwk Sh zwkefhtu ztu uwk fw zwk.(3)fze Wh twk rn u tzw Wh tw rn,zt Wh t rn u h Wh Zt rn,{Xu uh {ttu rn, htu W[ttu rn,ueu ttu rn, fwkthtu ttu rn,tu uh ttu rn, th [tu fttu rn,[txt{tk Vtz rn u hs{tEu tz rn.366 YrZtu yu fnu kn(4)kth tku ntz, esh ztu tz;tes h fe tkftk, [tut h {h tfztk.(5)yuf tuhetu ttu, nzu u ftu {tuh,u tuheu ttu, nzu u nhtwk Ztuh.(6)yuf qh yt{e, nh qh fztk;t qh suh, fhtuz qh htk.(7){nu{t, {t u {ner, [tute he th;yu ytt r u rn, fnu : t u t;(8)s{e, uhw u sh, yu t frsttk h., ztuze u tuxtu, yu t tk yts.Vqkf, {th u hftu, yu t tk tst.Wt, Mtr u , yu t tk u.Vhwk, [hwk u hwk, yu t tk tn.th, ye u wtftu, yu t tk nrtth.(9)ue, ztue u xu{two, yu t Vturxtk.i, u~t u fe, yu t htufrztk.(10)u ehwk, u Lt, ntu u tAtu ;u ttk, u fqt, rtt fwktht {qyt.367YrZtu yu fnu kn(11)tz kXwk su wk uXwk, ftt kXe su ftrwk uXwkfqtu kXtu fqh uXwk, h kXwk su zwk uXwk.(12)thftu ft, thfe uthfe tne, {w fhu {tht {tStE(13)tkZtu tuwk rn u u~tu tuwk rn.ntue{tk t rn u uztu t rn.[trztu h{ rn u ytuheu h{ rn.ku k rn u twsu Mt rn.(14)sutu sutu Zk, utu utu hk[k tuE {tAe, Aqxe rn k.(15)ht, t u thwk, tze u e Lthwk, tkhwk u hMwk, yu ytXu yt ft(16)y Wthu {u, nu ntx u[t;Y WAewk t {u, e htu tt.(17)yktu yktu fneyu, fzwk tu u;ehu hneu qAeyu : uu tutk u ?368 YrZtu yu fnu kn(19)ytku {tuh u tu utk, u tzu ftkE ut.(20)W{ tu ti ythu, t{u f{o {t;f{eou neht szu, yf{eou nt.(21)f{t ttuzwk u h[u wk,nutu {qh yuu wk.(22)fhe ue tu uz tzwk,fhe Ztz tu tu ytzwk.(23)thft uh htut thu ytt{kz;tutt uh htuuut thu tt{kz.(24)tZ{tk xfu ftkfhtu, fwk xfu u.[ xfu Wh{tk, tk xfu u.(25)t u Mth hnu, t {e un.u [ kth [, [ i [ un.(26)[tte [whtE xu, xu Y, w, tt;w rn rt xu, [t r[t {t.369YrZtu yu fnu kn(27)tu heu trtu, hu heu hsqT;t heu tzu, tfu heu q.(28)ehe {tt {wh thu.uXwk {tntB w{tMt thu.uwk {tntB qhe thu.(29){ {utk, Qstk, tk fxe yk;ute tu ftt t, { yuf s hk.(30)[tf, [ft, [wh h, rr Vhu Wt;h, wz u {qh s, wu qyu rs t.(31)uu Au t uXtwk, Qwk Qt hnuwk;qutwk eu qwk, [tu t [kwk.(32)r zu eyu, u r ;ru W{ feSyu, W{ ru t.(33)n{qA, tuh{r, fhe , e th;Stk hfh [Zu, { tte th.(34)thtt us{tk [k Aqu rn, qo Aqu rn tAttu;h[Ztu hsq Aqu rn, te Aqu rn [f yttu.370 YrZtu yu fnu kn(35)t Vhu, t Vhu, Vhu etk qh;qht tut t Vhu, u { Qu qh.(36)ftuze u ft tu htu rn;Sze{tk st t[wk tuhrXtu u.(37)[eu [eu tze [u, [eu [u fq; yu [eu [u, tuzt, n, q.(38)ftt Au {txe {e, zeyu u{ zt;ftk[ yu thu u, su{ ftuxe tt.(39)k E u tkzu, tk u Au nt; yh ytu rn, t ytu t.(40)rt wMf{tk yu hf{tk ;ez zu ft{ tu yu rt u .(41) fu Mun{tk ut ut t{;yku nu hnu rn, fhu uEu ft{.(42)uh, , i u ts;nttk tE fhu thts.371YrZtu yu fnu kn(43)uher{ttu tu {u, ter{t yuf;su{tk ww: t{eyu, u ttu{tk yuf.(44), u u Xtfhe, u Wh yrufyu [thu utk ttk, yht fhu yuf.(45)ue {ttu uzwk, {hfx ftuxu nth,swthe tkXu to, u xfu fuxe th.(46)t hktk ne fwkrtk,{ws ee ws eu, ehe twrztk.(47){tue tkwk tk, { tkwk fu;tuztu tktu uztk, yuu rn tktu, rn hu.(48)rt hte e, nutk tk t,yAuzt {qh t, Auztk tk w.(49)ytf {qwk t fhu, ht nhzu t;qu tw su fhu, u hu i .(50)ytku rtVt tku q, ux heyu [thu q;yu s{eu ztu zu qyu, u hu i .372 YrZtu yu fnu kn(51)fwe fwe ftfze u thte At,t kutu {tufu yts ytwk fu ft.(52)qkX, k[ u ftk[ftu, su t uu ytu ytk[ftu.(53)twk tu tue-tue, ewk tu tue-tue;qwk tu htue-htue, yu ytuz u yu tue.(54)ese tE Ete, u Yrte ftute rthe.(55)ru fhu ttk, htu ftZu tht;hu tuh Atkxt, yu ytuhtt [tt.(56)htun t yu {]h u, tu ht ezt yu u.(57)yh tk w fhu, u wz tktk,qht ntu u hu [zu, u fth tkt.(58)fze ufe fze wkrzt, zX eht rVhfu ytE;kt tne tu{e tne, tu e {exe fztE.(59)XtX, rf ytih {whe te; ttsfe ne rte.373YrZtu yu fnu kn(60){tu {tu t, rn whwt t.ftu yswo qkrxtu; ne wt ne t.(61)yu uft tu ne ytt, yXufXuft th;Efzk rfzk ytX ne ytt, wk tk it [th.374 YrZtu yu fnu knko ktqr[1. fnu {tt-t-1, t-hs{uS htS eeh. T tu-{kz (t-1 te 9)kt : {ntht n (tUz hu)(e wMf kzth, htsftux)3. ]n fnu fttthuf : yh {otkfh tMte(e wMf kzth, htsftux)4. errtuf : ytkkfh w(ztuht ht ft). wshte fnuknuf : M. yttht{ . tn6. fnutuuf : tkrt Xtfh(Mkw trnof ftto)7. fnutu-fttftuuf : Mt{e etoS(e tSht rrt, ztuht)8. fnutu : yu{wk yi yu tBurft : hktnu tke({w rut : yth. yth. uXe fke, {wkE)9. wshte fnutuuf : t{wtE {nut10. YrZtu ftutuetE ettE tke11. qshte tto uzeftu-qsht rteX375YrZtu yu fnu kn