Rudhiprayog Ane Kahevat Sangrah - Gujarati

Download Rudhiprayog Ane Kahevat Sangrah - Gujarati

Post on 13-May-2017

214 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • fifi flfl flF

  _fifl1998

  w fi

  _

  w: {w

  2010

 • RUDHIPRAYOG ANE KAHEVAT SANGRAHby Director of LanguagesGujarat State, Gandhinagar.

  ISBN :

  w fi _

  fifi fl

  fl flF

  _fifl (fl)

  fi - 382010

  Tk 1992 Tk 2010

  _ w.

  fifi flfl flF

  _fifl (fl)

  fl

 • tMtrf

  tuftne{tk, yue q s ee rtt {tu, nex tuftutu ntu,

  tuftu {txu ntu yu tuftu tht [ttu ntu tu tufttt s htsttt ntue uEyu.

  tkeSyu ytnqof fnuwk fu, Mhtse ttt {t]ttt s ntue uEyu. {tstu

  yt{tk ytu {te tuu nextu teth Au yue yuu ywqr

  fhte ntu tu { nex tuftue ttt{tk s ttu uEyu. htsttt tuftu

  {S fu yue w ntut ttu tnrsf-h yu M ntue xu. yte

  Mttrft tt{tk fnutu yu YrZtututu Vttu y{q Au.

  wshte ttt{tk YrZtutu yu fnututu yto ttutu ftu t tftytute

  w ntu. wshte ttt{tk 90 to quo 190h{tk e s{uS

  htS eeu fnu{tt t 1 yu h ith fhttu Mw t ftuo

  ntu. e s{uS ee the nt. wshte ttt ut u{t fthu yu{u

  e{tr[Y fnu{tt t{tu yt kn ith ftuo, hkw uf nh Whtk

  fnututu yt kn r tt u nutk yu{wk yt twk. yu{tk {twe yu

  yu{t r{t e SStE uMS r{Mteyu yu{wk ytwO yqhwk fto qhwk fwO yu

  fnu{tt t-1,h r fto. yu{tk ftthe {tu tuXeu fnutu

  yte Au, ttu urue tttytutk yhtu yttk Au. ft{u r[theyu

  tu wshte{tk ti t{ M. t{wtE zttttE {nutyu wshte fnututu

  kn ftr ftuo. u{t nutk {ou tutt ftu{tk fnutu hsq fhe Au.

  Aut u tft{tk fnututk fttftu yut {t etoftt u kttu, yuf

  Mt{e etoS (qto{t r]t {trne rt{f, ztuht hts) yu ek

  e thtt {to tht r fhtt Au. yt{tk fnu fttftu hrf heu

  rYttk Au. e srwyu th nttwk [ezwk yu uh nttwk e yu

  ku {tttk nuX fw [th wMftytu ftr fhe Au. Ttu{kz{tk tu

  wshte fnututu tu Au. yt Whtk yte fnutu t{u yuf kn

  e{e yqtnu rtue tht yu eu yuf kn e yttht{ e[k tn

  3

 • hr[ wshte fnukn t{u y{ttte Mkw trnof ftto tht

  ftr tt Au. e wuht fthteyu fAe fnutu t{u kn r ftuo Au.

  ytt AqxtAtt ttu t tt hkw wshte{tk YrZtu yu fnutu ru

  yuf y wkfr ft twk nwk ute, tttrt{f f[uhe {thVu hfthu

  turf tttytutu rft yu yttus tust nuX yt kt ftr ftuo Au.

  turf tttytut rfte rt{tk wsht hfth, wsht hte

  h[t tE u {te e hne Au. ttt-rftt tutu tttrt{f

  f[uhe {thVu yufr tustytu y{{tk {qft{tk yte Au yu trn rht

  sue ttt-trnwk ft{ fhe yuf kMttytuu nt Whtk ktk ftutu,

  k[tu tt yL fttu nth tztk Au. yu{tk rttte nexe ftu,

  {nut yu {nut f] wshte - ykuS ftu kt 1 yu h, ]n nexe

  ftu, wshte ttt-rh[, wshte ttte uze : r{tu yu te

  tortf ytfth tBtk Au. wshte wrrt tutu u {qt tttk

  fttu r fhttk Au.

  Mttrf heu yutu tt fu YrZtutu yu fnutue hfthe t{tk

  e sYh ? etkZt {qt{tk s tt hnut {wt, Xhttu, ttu, rhttu fu

  tU{tk ytt tttfe fu trnf tutu fuxt yku tse fu Wtue ?

  yt, tufht{tk tufttt htstttwk Mtt t{e Au. ytte wshte ttttu

  yt tufthtu tuftr{w nex{tk rtu tu htsttt w {] u. zt

  {q te hnue tuftne{tk hts]ntuwk zuh tuf]n{tk Ytkh fht{tk te,

  r[th yu o q {ntu t su Au. ute te yu r[th Wh

  yh tzthtk YrZtutu yu fnutut ytt kne t {te tux

  hte ne. yt tfztu Atk uxtu y yu rrrY kn

  thk{tk stwk u{, rfe yu rMhe hnut htstttt tn{tk

  ht, tnrsft yu ret tt{tk [qkxtut tuf-rrrytu,

  nexftoytu, yrftheytu yu f{o[theytuu q Wtue whth tu. rr

  utu{tkte [qkxtE ytt tufrrrytuu {nku tuftue ttu tse heu s

  tuftue{tk fhu Au. yttte htstttwk tu {sq u Au yu thth

  4

 • u Au. yttte tuftutk tu tuttk {ehu swMtqof fhe fu utk

  ytusqo tu.

  yt kn ith fht{tk tttrt{f f[uhetk ktu yrfthe e{e

  tuttnu r. uhe yu ktu-ttyu thu [exqof ft{ehe fhe

  yt ft ith fht{tk e nt fhe. tht rt ht{oftu t. hrt

  tk. tf yu e fitt . ueyu yufuyuf YrZtu yu fnu te,

  u yku [[to fhe yt ftu y yu Wtue tt su rctqof

  rh{ WXttu u Ltu tt Au. yu{t nfthte s yt kn ytxtu

  e e tu Au. u tit nfthe f]ttqof tU utk ytk ywwk Awk.

  quxe ftrt t. rtue

  t. 19/3/92 tttrt{f

  tkeh

  5

 • htsttt{tk s eyu,

  w, h, M wshte eyu.

  f[uhe {u htsttt{tk s tueyu,

  htsttt{tk s eyu.

  tuftr{w nex{tk stwk ft{

  ste ttt{tk s [tu yu sYhe Au.

  tt t tt t[t.

  w uzetu ytn tortf teyu.

  6

 • YrZtu yu fnukn x tt Au

  thu YrZtu yu fnu ru fkEf fnuwk Wr[

  tu.

  wshte{tk YrZtu yu fnukn u

  ytuAt ntu hkw yu{t ru twk Au wk.

  tnthu [tux yu {{ot{e tt{tk

  YrZtu yu fnutuwk t yL Au.

  YrZtu yu fnu tu, t. k wf

  fnu Au u{, tttwk huwk Au; wk khtuwk

  znt Au. fre W{tkfh uet tu{tk fneyu

  tu, fnu tu tuffrte wk Au fnu

  yuxu fnut, fnue t, ft, tuftu. ytW

  ut [tuxth et ttu, ttottu{tkte

  fnutu yu YrZtutu sL{u Au. zt. tuet

  tkzuht fnu Au u{, fnutu t{trsf rhMtr

  yu [r {tLtytu{tkte WTu Au. {o

  fnu ru tUu Au : hkhtte tuftu{tk fnutwk

  ytuwk tuY, tkY t. rttu, zttt

  {ttu, ywe {ttu su [ fne t u Au

  fnu.

  YrZtu yu fnu yuxu wk qkxtuwk

  ttt tuwk znt; ywq te, to{f

  ywtuwk Mef] tw ft. kMf]{tk uu

  ttt tht xuwk yw-e ftwk Au.

  frft ot nu{[kt[tu o t u fnuu

  Skthe yt[th-krnttu th fne Au.

  yurhMxtuxu yuu tttk kzuhtu{tkte ee ftZut

  xwfzt hefu ytute Au, tu rzhteyu uu

  znttu fxftu fnu Au. ftirxt ytot{tk

  YrZtutu yu

  fnutu ru

  fkEf...

  7

 • fnuu ftuztytuu Wfue fq k[e fne Au.

  urhu yut yuf tuux{tk fnuu {toq[f

  Mk fne Au tu xuru yuu ettkze Yu

  ytute Au. e hnht rurxtyu fnuu

  rr{hu rthe tur fne Au, tu Lntttu

  yuu rfhtr hefu ytute Au. yu{o fnu

  Au u {tu, fnu yuxu yuf {te

  {q[ft yu twk znt. yue h[t{tk

  tuf-yw, tuf-ytuf yu tuf-znttu

  Vttu Au. t[t yto{tk YrZtu yu fnu yu

  tufte Au.

  [e rtu tirf nth{tk rr{wk

  tn Au yu{ YrZtu yu fnu s{ts{tk

  Z ut r[tht rr{wk, kMfthwk te

  tn Au.

  yuf yhe tuftu Au fu, rtwk

  tus su{ qwk, u{ fnu rte ttt qe.

  huf ttt{tk fnutute u{tk t xu Au

  yu ttttu i { Au.

  fnutk Y-ytfth ru t { uo

  Au. ytuAt{tk ytuAt tu{tk thtuth ytowk hwk

  yu yue rrt Au. xqkft-t yu yutu yt{t

  Au. yu tuf-ywe yr Au; tuf-

  {tLtwk {tt Au. t yuwk tt tiko Au

  u{ ytot yuwk ytkh tiko Au. yu{tk

  tu tuftw{qf W uu twk tu Au

  yu utte hkhtt ttti{tk W{uhtu tt

  Au. fk[e su{ fnuu ftx ttu te,

  yt, ktkrft{tk yu tk fuh th fhe

  s hnu Au.

  8

 • fnue su{ YrZtuwk tut tuf-

  yw s Au. ute ku{tk tB wk Au, tu u

  ttu hkw ht yutu Au. [ewk yuwk

  yuf rr t e Au. YrZtu{tk

  fnu sutu s ttrf ytotu hftu ntutu sYhe

  Au. yt{ Atk h[te yu r[thtk, fnu

  t{tL heu Mkt fttu tx th fhu Au, thu

  YrZtu ft {qn{tk tttte su{ qkttE

  Au. fnuwk MY t ktutu{tk yuwk yu

  hnu Au, thu YrZtutk ft, , [, uhu

  ko {tu rho t{u Au. fnu yuf Mkt

  W Au; thu YrZtu Wtu yk Au yu

  Wu ytu ytu Au. fnu qtt{f ntu

  Au, Atk tk qttu fnutu e ftk te. fnue

  r{tthe tke{tk qtt{f e tttutt

  tufnthtu r[tuz ntu Au. ytt rht{u

  fnutu tufSu [Ze Au; thu qttu k

  yu tuteytu qhtk er{ hne Au.

  wsht {Le Au. yuu e tttytu,

  e kMf]rytu, tk kttu, tk kttu, t

  Lt- tt tuou tutt rt nit{tk

  {ttk Au. yhe, Vthe, tuxwoe, ykuS, uL[

  yu yL the turf tttytue yh

  yuu ee Au. yuxu wshtwk YrZtu yu

  fnu q {] Au yu Atk f{eu e

  Mt{e eto (qto{t e h{utt ti{

  ztuht htt {trnert{f, 190) u

  tUu Au fu wshte{tk fnukntu nth zt

  hnut Au, hkw ftuEt u yth htt rt

  fnuwk zu Au fu yu{tktu yufu rwh:h yu sht

  9

 • qottu ttu fhe fu u{ te. Aut sut-

  ut knu te to tE tk Au. Ae

  wshte thu rt e Au yuxu fnututu

  to kn ttu tu sYhe Au.

  ttuztu { ttk wrtht utue

  fnututu okn ykuS{tk nth ztu Au. u{tk

  rnLe, kte, {htXe, uhu rnLe turf

  tttytuu Mtt Au. Mtt te yuf{tt

  wshteu yu Atk wshtwk fnu e ftuEu

  {wftu ytuAwk Qhu u{ te; tu Ae yt fkf

  tut{tk th ue Au ? yt kt yt rt{tk yuf

  r{ t Au.

  fnutu uwk kMfth Au. s{twk

  r Au. yut Mte thtee Au.

  fnutu{tk ytu uE feyu Aeyu fu tiw k

  rrr Au : t, trt, {w{t, {tu[e,

  tk[e, wnth, wtth, tue, E, ue, sr,

  tuht, the, tu, fqht, uztk, rt, t,

  tuzt, ht, hkf, wt, ftue, htz, uzq,

  t-qkzt, u-ueytu, ti ftuE tute tr

  fnu{tk fne Au. yu{tk Lt-tue trtu

  h fxtt sYh ntu Au, yu nk{ut {{totu ntu

  Au. sht zk rttu ntu Au yu yufkhu su u

  {e yu tMrf ntu Au. yte

  fnutu{tk wLe zntu ytfth tuo Au yu yLu

  neu, ttu tutt ru neu {eXe ure

  ethe tuftt e Au.

  fnutu ftuu fhe, ftuu e, ftu tuwk ue

  te. {txu s fnutu ue su{ ytihwtu Au.

  10

 • u ttuzt{tk wk wk fne Au. yu ywtu yfo

  Au. fnu yu ywwk kt Au. yu ww{tk w

  {t Au. u yt{stt Su s Muo Au yu

  uu WL tt {] fht {tu Au. fnu Whte

  t zntwk {t efu Au. ttttu tu

  {tse Mtt yu eS e ttu fnutu{tkte

  {u Au. wshte ttt{tk YrZtutu yu fnutut

  tto kne tkt {te sYh hte ne.

  hfthe turf tttytut rfte yttus

  tust nuX yt kn ftr tE httu Au yu yu

  tht hfthe {ts-ft-tttrfte tust{tk

  yuf e t tt Au utu ytk Au.

  quxe ftrt t. rtue

  19-3-92 tttrt{f

  tkeh.

  11

 • {tUtu kMfththtu

  YrZtutu yu fnutu yttu {tUtu kMfththtu Au. ftuE fu {qqn

  ut {q ytou u ut rr fu ttrf yto{tk httk YZ tE stu ntu

  Au yuu YrZtu fnu Au. fnu yuxu ywt r[tuzY, tkY fu qtt{f

  [e W. YrZtu tttu r[tt{f, [tuxqo yu tf tt{tk

  {ntu t su Au. yu s ft{ fnu fhu Au.

  fnu, tktrhf znt fu ertu w{tte u [tuxtte hsq fhu Au.

  YrZtu yqo ytottu {qn ntu Au; fnu {tuxu tu Mkt tYu

  ytu Au. ttrf yto{tk tuwk yu fnu {txu yrto t te, thu

  YrZtu {txu tu yu {qq Au. fnuwk {qq yu Au fu yu ywsL

  xt, k fu eft oY [tux W ntu Au yu tkYu fu ftft

  {toYu tu Au. fnuwk MY t kutu{tk yuwk yu hnu Au. thu

  YrZtutk ft, r, [ uhu ko {ws t Au.

  YrZtutu yu fnututu wtu Wtu tttu [tux, {{oue yu

  tu Au. fuxef th yt ku{tkte yuft Wtute ft kt Atk

  yuxwk tu {t{f u Au fu otu{tk, [th{tk, wku{tk the yh tt{tk yu

  q ttof e hnu Au.

  ytt YrZtutu yu yte fnutu{tk s{ttt yt[thr[th, y{wf

  {tLtytu, herhts, t{trsf nth uhuwk r zwk ntu Au. ytt

  S yu {tst rr rttu yu{tk fut fut Y Eu ytu Au yu ut suwk

  Au. fw{wk tz teyu u{ u{tk f]ru rt te Au. uX {xeu ttuh

  twk{tk ttrf ttrftu rt ttE Au. tke {qXe te{tk heht

  yu rt tttu Au. fqt{tk ntu tu ntzt{tk ytu{tk ytt

  {tsnthu rt tttu Au. rtyu swk, sk swk, tzu Vht

  swk, tuxu swk yt e fnutu {te tu rt teu h[tE Au

  yu ttu yuf te yu{tkte {trne {u Au fu ytu yt yku ytt

  rt{tk sYe Mtt tuXe t ntut. sY swk{tktu sY

  s q[u Au fu yt Mtt ytu hue t kfo{tk ytt Ae WAee ee

  Au. YrZtutu yu fnutu yt heu {tsMttt rho{tk {ntu

  t su Au.

  12

 • thuf frytu yu uftu ytt tutu fhu Au yu su ntzu yu [e e

  sE YrZtu fu fnuwk Y E u Au. ytyu ftwk Au :

  yt yu ykthtu fqtu,

  ztu te ftuE {qytu.

  {rt wtEyu ftwk Au :

  fkE ttu rhtt{tk y{h ytt AqtE Au.

  fuxef fnueytu fnu e se ntu Au. swytu :

  nuuwk w u u to,

  eswk w u uh efht,

  teswk w u ftuXeyu h,

  [tutwk w u wte th.

  YrZtu fu fnu tute heu tttu tE fu. su{ fu, yuf

  su ftwk, {u twk yts tu tnutk httkt ntttu [t etu ytwk. yu s

  Vhe [t etu yu tt ttttut ko{tk ywkt e fnu fu

  yu{u tu kte ewk fu ytsu tu {tht ntttu s Wfttu et {u tu yutu

  yto Wfttte h{e yttt ytote t Qxtu Xkze [ze se fu {se

  h{e efe se tt su thuf YrZtu e ste t{t htu Au.

  fnu yu tufywwk {tq ft Au. u r[thwk ytoq[f qt

  Au. tuftrnwk yu w MY kMf]rwk {tif Au. u [wk r[hk MVw

  Au. ese qfu qfu u yuf feh U[e t{tk re u, uwk fnu ru

  Au. fnutk esfth{tk tewk MY y x tE ytu Au,

  x{x{tu thf rntrhft-ruo fhe Au, t tfzwk hwk tf wk

  r ee hnu Au.

  yt fnu kn, ute s {trft yu {t-Rrnte e{tt Au;

  tut-hkht Au.

  hrt tk. tf

  fitt . ue

  13

 • 14

 • YrZtutu

  yfzt-yfzetu fxtufxetu

  yz u yz hnuwk (1) htuV{tk u xtxe{tk hnuw k

  (2) {Ye{tk hnuwk

  y ehtu {qfe ee wyu [twk

  y w{ tE se w tuE ue

  y [ht se t qwk

  y tuzte-[te r[theu tte ft{ fhwk

  y {the se w fu {s se hnue

  y u[e yrx heu {s the tute

  wu wft ntuuk[u u{ owk

  yt ftkfht tt wtu k ttu u; {qo

  ye t nw yte

  ywk ytkwk tuZzttwk; {qo

  ytu ytut{eh y{sw; ufqV

  ytu w~{ {qo; y{sw; ufqV

  ytu tht {qo; y{sw; ufqV

  ythte twk {h t{eu r {ue; {]w

  t{wk

  yth E utu tt E ue

  yhtE swk txwk tE swk; ze swk; ht

  tE swk

  1

 • ytzt fht uhfthe te

  yMt tt sqXwk [; tuxtu ttu; tkt yu

  n ttt tuxt tt

  yrtht t te swk

  y QXtu (1) ht te

  (2) he [ze

  ytuh hnuwk-zwk {h nutke ntu yue ut

  Mtr{tk yte zwk

  yAtu yAtu ttk fhtk yth fth fhtu; tz fhtk; q

  htS htwk

  ys{tu yttu ([qkftwk ntu fu tktu ntu u qh fht)

  tk[ yte

  ystt{tk ytwk nuh twk; nth zwk

  ystt{tk {qfwk Wtzwk fhwk; r fhwk; nuh fhwk

  ystwk uwk (1) sL{ ttu

  (2) nth ytwk; nuh{tk zwk

  yxf k[t tuZtu {tt ; yzu Xtufwk u

  yxfe hnuwk y{wf h [twk

  yXu thft tkt we t{t tt

  yz Atkxt (1) wE {ktte tke uwk; {khwk

  (2) tu fhwk; yttt{tk hnu yuwk

  twk

  yzttu ftZtu Whtk ft{ fhteu Auf s

  tfte uwk; {htu {th {thtu

  2 YrZtu yu fnu kn

 • yzwk tE swk (1) yk wftE swk

  (2) y{q twk

  yztu htuxtu tt qhwk; ttu uEyu uxwk;

  ux qhwk

  yztu ttu ytuAtu f{ y; Zkzt hwk

  yzX eto fhtk tk ettuoe tt fhe

  yzktu ttu- thuwk ft{ n ttk we ftuEu thu

  ttu-ttu ue hnuwk; t{tu ttu

  yrz xw nXewk

  yzqf zqrftu ku tte Lthtu hne tute {hS

  {ws t{tkt ftuEu { fhth

  ytu s{ttu yuf styu ue hne nf Mttr

  fhtu

  yZth tkftk ntutk Zkzt htu {t; wwotue

  t sutu {t

  ytu fu ttu urVfhtu {t

  yttu

  ythu {swk kfute e swk

  yetu he fxtufxe fu ttu

  ye h htwk fzwk; nuht fhwk

  yttwk fhwk rhtof hte {qfwk; to kn fhtu

  yf tke yxf[tw k; {qo; su{ Vtu u{

  yr[theu tut fhthwk

  3YrZtu yu fnu kn

 • yt fhwk y{ fhtu

  ytuhwk fhwk yzwk tE yuxtu {th {thtu

  yh [twk ztu{t{te [twk

  yh htwk (1) skeu ut uwk

  (2) Vq uXu [fe hteu ktwk

  ({ttwk)

  (3) hf{ [tuzu te

  yh xfwk (1) ytth rt hnuwk; kt htusth

  rtt hnuwk

  (2) thef Mtr{tk yte zwk

  yL yu tku uh ttk {te he Mtr te

  yL s QXwk-qxwk (1) ut ue qhe te

  (2) e YXwk

  yL s Atuzwk Wt fhtu

  yL te uh tE stk w:{tk twk-ewk yfthwk twk;

  {te he Mtr

  yhtE h {qfwk ftuhu {qfwk; Awtwk

  yh [qftu ftu t utu

  yh tftu t {txu htn ue

  yhu {tue hztk ku htuh [o fhwk

  yt u ut Yytte s rtu zt

  yt txt ut ytzwk-ywk {e tutt {wk

  fhwk

  4 YrZtu yu fnu kn

 • yt ttk zt (1) tto {tu twk; Qxwk twk

  (2) fhue w th ze

  (3) he e ze

  ykf htu tutu htu

  ykfu fhwk (1) ftuxe xte ntt fhwk

  (2) kqo fhwk; e fhwk; tr

  fhwk

  (3) uxwk

  ykfu tu fht fhth qhtu fhtu

  yk Wh yte zwk (1) ft{ {ttu zwk; u fhtwk

  twk

  (2) {ttu stthe yte

  yk [tuhwk-t[wk rztE fhe; ft{e [tuhe fhe;

  yt fhe; ft{{tk Ze fhe

  ykth h tuxwk (1) tu fu Ettote wk

  (2) tnte wk

  yktht QXt ft{tk [ehtu ztu

  yktht ht q t ute ytk yktht sue

  t[tu te

  ykthtu tftu fwu fkf tu yut fwwt tr

  twk

  ykqXu f{tz Xuwk {tq{ zu u{ Aqe heu owk /

  Ate heu ft{ fhwk;

  5YrZtu yu fnu kn

 • ykqXt fhe ytt (1) { fhe

  (2) tutwk ft{ e tu uhwk

  ykqXtu utztu-ttu (1) rzt u ttu; tet

  tutu [ezwk

  (2) fq ftoe rte fhe;

  tke utze

  (3) rhtu totu

  (4) ntke fhe

  ykh ytwk-uwk {e Ate t fnue; tuttu

  r[th t{tu sttu

  ykhx tuwk (1) { Whtu yttttu ztu

  ftZe ttu

  (2) {tu {u qh fhe t fhe

  (3) [ut u zt u qh fht u;

  wwk fhwk

  ykh zwk (1) Auxwk zwk; qh ntuwk

  (2) swt zwk

  (3) Vt hnutu

  (4) {wk ytwk

  (5) rt stu hnutu

  (6) k{ twk

  ykh htwk (1) k h ft{ fhwk

  (2) swtE {te; Vt httu

  6 YrZtu yu fnu kn

 • (3) qh htwk; ttu t uwk

  (4) rt httu

  () htwk-thfwk {twk; { {qfeu

  owk

  ykth Auze ytuZe-nuhe w fu ytt hnuwk u

  yktht{tk fwxtwk (1) r{t ttturztk {thtk

  (2) ftkE t rt r{t t

  fhtu

  yktht{tk hnuwk (1) nuh{tk ytwk

  (2) nfefte y ntuwk

  yktht{tk htwk he nfef t ue

  ykthtk yttk rt ttte yuftyuf ytku utwk

  ykthu y nU[e ytuu {tuxwk Mtt ytwk

  ykthu ztk {the (1) yktht{tk VtkVtk {thtk

  (2) nuw h ft{ fhwk; tt

  rt {thwk

  ykuh {[twk-s{twk sw{ whtu

  ytfzt tt XufXuftu uh fhwk; ztEt {q htut

  ytft qxe zwk ytu[e ytt yte

  ytft-tt yuf fhwk {tuxe Qttt fhe; {nt

  fhtu; ykr fto r fhwk

  ytft tt yuf tE swk ttu; e {w~fue ze

  {ntWt fhtu; Wftt fhtu

  ytftt tht Wtht-Wtzt yk fto {txu [ut fhe

  7YrZtu yu fnu kn

 • ytfte ttu t fhe q [wk ntuwk;

  {tuxe {tuxe yttytu hte

  ytft{tk Qzwk tte {Yh twk; Vwtwk

  ytft{tk [ztwk t fheu Vwtwk

  ytft{tk [khtu tktu un ht{ fhe tntn Vute;

  uu{tk t{t fhe

  ytftu [zwk theu ttu fhe

  ytt t{tu Wth t{tu ht{tk ht {t

  ytt ntzftwk {nu fht{tk fth; ytw

  ytwk ftuwk tf{tk swk shu ut yuwk ntut Atk h[qf

  te; V te

  yt QXe te Vhwk; to swk; twk

  yt Vtxe (1) q tuu htwk;

  t{tu tu fhttu

  (2) tuVtu [zwk

  (3) ut fhtu; yutEte ytu{tk

  ytwk

  (4) nznzwk sqXwk tuwk

  yt te (1) R~f{tk zwk

  (2) W~fuhtwk; tu [ztu

  (3) yuf{ twk [ze swk fu Qhe

  swk

  (4) q te

  8 YrZtu yu fnu kn

 • yt he (1) yt w: twk

  (2) ftuEwk thwk ue wk

  (3) tu ttu

  ytte twk {uu u ku tu W~fuhtE sE

  wMtu fhtk yufu tk hnuw k;

  h{h{ twk

  ytetAe qe se E wshe ehe se; {tV fhwk

  ytwk znt ztuwk sYh fhtk thtwk znt twk

  ytwk tAwk fhwk (1) qh fhwk; ktzwk

  (2) ytzwkywk {e W~fuhwk

  ytwk sEu tAwk zwk tute s qte n fhwk

  yt[{ {qfwk (1) Atuze uwk; S uwk

  (2) t{tk ytwk

  (3) te {qfwk; r{ fhtu

  ytse ze u fttu ntztu fr rn; ft{u {txu ytu tE

  swk

  ytxtu ftZtu (1) ft{ fhteu tfe twk

  (2) q {th {thtu

  (3) wfte{tk Wthwk

  ytX{tu Wt fkE htkwk rn

  ytXu yku (1) ht yk:fhte

  (2) ; kqo: qhuqhwk

  (3) tktutk; ttk

  9YrZtu yu fnu kn

 • ytXu ntuh u teu ze ; rhkh

  ytXu r u u rr kqo w

  ytz yte yz[ yte; rk ntutu

  ytze txe q qL hth; ft{tk VtkVtk

  ytzwk Qhwk (1) ywf ttk

  (2) [{tk nhf te

  (3) t{wk twk

  ytztu ytkf ttu Auxe nu sEu owk; tut fhe

  yt toe (1) y{ [ttu; tt [te

  (2) ZkZuhtu rxttu; wtE Vuhe;

  nuh fhwk

  ytw tEu {kzwk k yu snu{te {kzt hnuwk

  ytY Wh ytwk [trh fu ytY yku yttu fhtu

  ytYt ftkfht fht {t-rcte Vsue fhe

  yt Vtxwk {nt rfx ytt yte

  ytt tht Wtzt- (1) {nt rfx ft{ fhe twk

  Wtht (2) thu W{t fu Wttt fhe

  ytt tht ht Wftt ttu; tx {[tu

  ytt tht ut (1) Whtk nt{ eze

  (2) th zu yut {qt fht

  ytt tht utzt yk yttytu yte

  ytrhtk tE swk Zewk ZV tE swk

  ythu ytuwk nt zqwk fwO fthwk Auu rV swk

  10 YrZtu yu fnu kn

 • yt{t s{etu Vuh ntutu tu {tuxtu Vt ntutu

  yt{t qxe zwk {tuxe ytV yte ze

  yt{t utzwk fwMe{tk nheVu Atze [ttu fhtu

  yt{t h [zwk yr{te wk; VwtE swk

  yt{tt tht Wtht (1) yr fX ft{ fhe twk

  (2) thu Qttt fhe

  yt{tt tht utzt to yttytu yte

  yt{t{tk Qzwk (1) [t [t kf tkt

  (2) nw {tuxe ttu fhe

  yt{t{tk [ztwk nw t fhtk; W~fuhwk

  yt{te ytV wft fu hefk sue fwhe {w~fue

  ytwtu eh tu s ytw

  ytkfztu yh u yh httu nw o httu;

  xuf [e u [e hte

  ytkfztu {tu-h{ ztu (1) o Qhtu

  (2) h{ zwk; tk twk

  ytkfztu {qftu o Atuze utu; h{ twk

  ytk ytzt ft fht uwk fu tkwk te yu{ e {tk

  uwk

  ytk Wtzeu uwk wqof r[th fhtu

  ytk Qze t ytwk; {s yte

  ytk [e fhe t{u tt n{ fhe

  ytk yufXe te u se t{t{e {ex {kzte

  11YrZtu yu fnu kn

 • ytk ftZe-Vuhe {ftwk; rztwk

  ytk uze ft{ hte r[t uzwk

  ytk [te fxtt VUft; Rth fhe

  ytk [tuhe stthe{tkte Axfwk; Auhwk

  ytk [tueu hnuwk MtEu nthe ttfe uwk

  ytk xtZe te ktut ttu; rhtk e

  ytk Xhe ktut ttu

  ytk Xhe se {he swk

  ytk u ytwk shu [Zwk; k zwk

  ytk utze {fe fu ef te

  ytk Vhe se tut{t twk

  ytk Vqxe ytkt twk; utwk

  ytk Vtuze ytku { yttu

  ytk te {fe yte fu ef te

  ytk {e wk

  ytk {the Rth fhe

  ytk {[e (1) uwk uwk fhwk; Wutt fhe

  (2) {]w twk

  ytk {[eu ykthwk fhwk h r[twO tn fhwk

  ytk Ze yhh y{tu ttu

  ytke fefe wk s thwk

  ytkwk ytks he tuxwk

  12 YrZtu yu fnu kn

 • ytktu txtu y{wk fu yt{wk

  ytk{tk ytwk fkEf yutE tt u ew k E

  ute t te; Etto te; ftuEwk

  thwk ue {twk

  ytk{tk ytkeytu te tueu Auhwk-Xwk

  ytk{tk ytkswk (1) Auhw k; Vtw k; tue

  tkwk; t{te y AuhtE

  yu{ fhwk

  (2) h{wk tzwk; tkwk fhwk

  ytk{tk f{tu ntutu yutE ntue; Etto ntue

  ytk{tk fMh yte Etto te; yutE te

  ytk{tk wL ytwk uh ytwk; wMu twk; tu [Ztu;

  uh utt swMt h yte swk

  ytk{tk {wk {tt fu nue te te

  ytk{tk uh ytwk-htwk yutEe ttu ewk fkE ute

  t te; Etto te

  ytk{tk q te k[ fhe Xwk

  ytk{tk te ytwk (1) hzwk; ytkw yttk

  (2) yk:fh{tk te te tE

  yte

  ytk{tkte tt ftZt fhze shu uwk; ftrhtk ftZtk;

  fhe

  ytku ykthe tke (1) {ttt fu Mttot u{tk ftkE

  qu rn yue tu t twk;

  t swk

  13YrZtu yu fnu kn

 • (2) ytzwkywk {e Vtwk

  (3) Auhwk; Xwk

  ytku ytwk yutE yte

  ytku Qzeu u yuwk { nhe u yuwk

  ytku [Zwk yutE tt yue heu ftuE eu

  utwk

  ytkute txt Atuzt ue w tAe yte;

  wqof r[th fhtu

  ytku txt tkt (1) ftkE qu yue tu t

  twk; y-w qh se

  (2) {twk; tue twk

  ytktu ytuzu se (1) thu w:te Mtr uXe

  (2) htn uE uE ttfwk

  ytktu tu[eyu yte Auf s y tE swk; {htu twk

  ytktu tu[eyu se (1) ftuEe hV h{ shu utk

  tutt tuh{tk-{Yhe{tk hnuwk

  (2) rM{ twk; ye t{wk

  (3) {htu tu t twk

  ytkwk e twk t{e fkxte yuxtu tu

  h{tk yt fhe

  ytktk fhztk tUXtwk fu Mttu totu

  ytke yte W~fuhwk; Wtus ytwk; uht fhe

  stzwk

  14 YrZtu yu fnu kn

 • ytke [e fhe (1) fq twk; nt tze

  (2) tth twk

  (3) h{uh rt etu ytth

  te yu{ stwk

  (4) h{ [tw htte tute

  y toe

  ytke fhe (1) Vsue fhe

  (2) [tt fht; yxf[tt fhe

  [ezwk

  (3) W~fuhwk

  ytke qke tuwk ue Vte swk

  ytket xuhu ntuwk h he tE fu yuwk

  ytket uZt h yuf Ae yuf e ft yuw k;

  heqof

  ytke h htwk tz{tk htwk; fhwk

  ytk[ yte R te; wft twk

  ytk[ftu ttu (1) yttfte fhe

  (2) ft{ fhtk y[ftwk; {[twk;

  yxfe swk

  ytkS twk (1) Af fhe twk; Auhwk

  (2) ktut {tztu

  ytkxe Qfue (1) ftufzwk Wuwk

  (2) qk[ ftZe

  (3) {w~fue qh fhe; {qk qh

  fhe

  15YrZtu yu fnu kn

 • ytkxe ze (1) wk[tE swk

  (2) uh tkwk; yt ttu

  (3) kXtE swk

  ytkxe tze (1) tkX tke

  (2) uh fhtwk; w~{tx Qe

  fhte

  ytkhzte tkXtu e se u (rt fu {ttu) Atufhtku {tuxtk

  fht

  tkeytue ftkfe tE se tA tute e te

  ytkhze ffe yk:fht w:te {tk thu

  ut te

  ytkhze ffte w: ytwk; ezt fhe

  ytkhze Xhe ktut ttu; w twk

  ytkt txt tkt ftkE qt uwk

  ytkte ytk wk ywk

  ytktu qu yuwk nw Wtue; M; [tuwk

  ytkrtk fhtk tht {tXttu r[th fto rt fqe

  zwk; ut; r{qZ

  ytke Uu {tuZwk twk uEwk ntu u {u yuxu yuu Atuzt

  ith twk

  ytku nuhwk fwxtwk uh{s te

  Es yte-fhe {t ytwk; ythw the

  16 YrZtu yu fnu kn

 • Est ftkfht fht {t-rctu wft ntU[tzwk

  Rzrhtu Z Stu (1) tE fu yuwk ht{ fhwk

  (2) (fxtt{tk) {tuxwk ht{ fhwk

  E {e u tzue t [thte thu rn uxt {t

  Eht he r[e (1) Ehtu nwf{; ituu ttu

  t

  (2) {tu ytwk

  Eht he tuhe qxe ytht qhe te

  Eht hwk uzwk ytwk {tu ytwk

  Ehu t{wk uwk Ehe f]t te;

  thtk ft{tut tY w {wk

  #zwk [ztwk {tuxwk ht{ fu t{t fhe

  #zwk htwk W[t tr fhe

  Wfu ztu Wfu {tu

  W[tt ht t{te Vuhe fhe; st

  Atuze

  WAe-Wth fhwk uwk fhe su{ u{ ft{ ftZwk

  Wth-t suxwk ykh wk s ykh; t {u

  Whe[u twk Wtt twk; ytwh wk; yeht

  tE swk

  Wh ntt hnutu (1) e fu tt{tk [rztt ntuwk

  (2) ht e[u ntuwk

  17YrZtu yu fnu kn

 • Wh ntt httu (1) f]t te

  (2) [rztt hnuwk; tt [te;

  Whewk tuwk

  (3) thuwk fu tuuwk hwk tzte

  xuf hte

  (4) ktwk

  Wtztu utu {tttthu tEu eu rtzwk

  Qtu qswk [ze{tk ytthtk t fhtk

  Qwk s zt{wk t et nutk t fhtu

  Qwk uwk ytt{wk (1) yr hetE{tk sL{wk yu

  yu{ s {he swk

  (2) [ze ze te

  QAe tktu {qtoEu eu w: ntuhwk

  Qsu qzu hnuwk r{o hnuwk; fkfhrn hnuwk

  Qstu ntztu utu w yu ytktu yttu

  QXtk ttk-ttk tuxe t {e; ytzwkywk

  {wk; Auhwk

  QXtk ft-Qzwk te tzu uwk (1) q [k[ fu yxf[twk

  (2) us ytktwk

  (3) tu[twk fu wts

  (4) nw {swk

  Qztk te ttk-tztk (1) fe ft yutk ft{ fhtk

  (2) {u uwk {w~fu ft{ th tzwk;

  ntU[e wk

  18 YrZtu yu fnu kn

 • Qzeu ytku tu-u yuwk ytft of, {tunh, uEu ytk

  Xhu yuwk

  Qze zwk (zt) t{t{u yte swk

  Qht rtu ytt zetu yttu

  Qhtk te ttk z ytwk

  Qhe ut yte zetu yttu

  Qe htu ftZe (1) sht t{wk tuwk

  (2) {e ht fu t nth

  ftZe

  Qe ytYyu {hwk fkfhrn {h t{wk

  Qe qkAzeyu twk wk {twO suxe Wtte t

  uxw twk

  Qu u hnuwk ntsh u ntsh hnuwk

  Qu hMu Yte Aux wet tkt hMu

  Q{ht [u uwk {tthu fttu fhtu

  Q{htu tue ttu Whte {txu hhtus thu uwk;

  thkth ytwk

  Qze ut tt tAtk ytt;

  y fu {s yte

  [e ytk fhe t{u tt n{ nhe

  [e {qA hte o htu; xuf httu

  [wk ytwk S{tk we Mtr{tk {qftwk

  [wk [wk [twk (1) yr{tte [twk

  (2) htuVuh [twk

  19YrZtu yu fnu kn

 • [wk e[wk twk ttue te; ytwh twk; S -

  tz ttu; yeht twk; ith tE

  hnuwk

  [wk { twk t{t{e te te

  [wk {qfwk-{uwk qh hte {qfwk; ftuhu {qfwk; ktzwk;

  Aqtwk; hzwk zwk ntu u Xuftu

  {qfwk

  [tu S ttu fto{tk { twk

  [tu ntt hnutu (1) [rztt ezwk

  (2) Vun{k ezwk

  x tkhtk twk tktu uthe hfth fhtk thu

  n{te thuwk ft{ th tzwk

  xtk yZthu tkftk Mt{tk s tkftwk

  xu [Ze fhtk ntkftk tuu fhtk e tu ft{ fZtwk

  z{tk uwk {te fu ythe uwk

  zt Qheu uwk [tuhV sh ntU[tze theftEte

  uw k- r[thw k- tw k; yuft

  rte ykh ueu r[th fhtu

  zt te{tk Qhwk-uwk ftuE tnwk ft{ {ttu uwk;

  wft tE uu yue t{tk [u

  zwk; u{ ntuhwk

  ztk {q ttk (1) tfwk [ ntuwk

  (2) {sq twk

  t ytkfzt ytu ; tuxe ; {

  20 YrZtu yu fnu kn

 • t teu se Qt tte ithe hteu

  t txt tkt ytzwk ywk {eu {twk; Qxwk

  Qxwk teu tue twk;

  {s Vuh fheu u hMu tuhwk

  t tkwk tne; ht tkwk

  wk [twk fhwk thtu tuxwk fheu tzwk

  wk [twk htwk-uhwk- (1) yt hMu tuhe swk

  {wk (2) {twk; uhwk

  wk e swk (1) Auf s ttfe swk

  (2) zwk

  wk twk (1) Qxwk fhe ht fhwk

  (2) tE e s{e hnuwk

  (3) tuxwk fhwk

  (4) Vuhe tw k; x ttu;

  tze uwk

  wk uhwk su fhwk uEyu yute eswk s fhwk;

  Qxwk fhwk

  trzwk fhwk e fheu W~fuhwk; ztu stu

  yu t yut yu ntut VheVheu yuwk yu s wk

  yuf yMtu {qkzwk tht ht tu {txu yufhtu

  to fhtu

  yuf $rwk tt (1) yuf s rt fu nuwtu r[th

  (2) yufhVewk

  (3) t rtt tte t{e

  21YrZtu yu fnu kn

 • yuf yuft {tU{tk tqkfu yut (1) yuf yufte [rztwk; {{-{

  htE uh u t{tk

  htrhwk; yuf yufte tkwk

  yut

  (2) tk yufhtk ht ntutk

  yuf ftte e ftu swk Vutwk; nuh twk; nth zwk

  yuf ftu tke esu ftu tkwk tkwk fhwk

  ftZe twk

  yuf tkX k

  yuf tyu u fxft tt h t u {ntw;

  z u Vz st fu rft ttu

  yuf tu ewk wk yufttu hwk wk

  yuf [te u Vtz (1) u t tE

  (2) u ht

  yuf [khtu [zu yuwk htt{tk [rztwk ntuwk

  yuf S twk { {wk

  yufhVe Ztufe tze yuf s ttk e tt fhtk

  yufth twk e twk

  yuf ku Qt hnuwk keu yuf s stt{tk hnuwk

  yuf sh te-ytk te YY {wk

  yuf r twk (1) u ytt thu {ttut swt

  swt r[th yuf s tE hnut

  (2) Munte u r yuf ttk

  22 YrZtu yu fnu kn

 • yuf u tE hnuwk h twk; ytwh tE hnuwk; Qtwk

  twk; yehwk wk

  yuf {tk u tt (1) {o twk

  (2) e

  (3) thwk twk

  yuf {e u Vtz ntue yuf s {tttk Atufhtk ntutk

  yuf {u yufr[tu ftS hteu; t Eu

  yuf {ttt {ft yuf tzu uzt yut; t ht

  yuf {qXewk yuf s tt fu nwf{u tu tthwk

  yuf tfzeyu ntkfwk tu yuf he heu e u {tu

  owk; yuf yMtu {qkzwk

  yuf U Mo tfe ntuwk nw yr{t ntuwk

  yuf nttu te zu yuf ntu tu frstu tt

  yuft yuf tE swk {e swk; k ttu; yi twk

  yuft yufe ttytu {thtu rhth tu; {thtu fwxwk

  Mth nw [ttu

  yuft u twk nX fhe; r Vuhtu; {{

  hnuwk

  yufe wte ttutu ht httu

  yufe tze eu nuhte yufwk E eu ytwk

  yufwk ytuz u yuftu {t w:e ntu tu uu

  httu

  yufzt htk {ztk to

  23YrZtu yu fnu kn

 • yufzt hwk (1) he hwk; ut{tk rn

  yuwk

  (2) tt hwk; ytth hwk

  yufzt{tk fhwk tutt sqt{tk hwk

  yufzu yufte nuute; Yytte, uhte

  yufzuyufte Vhe qkxwk fhut fto{tk rVt {tk Vhe

  th fto Y fhwk

  yufztu fhtu ne fhe; fqt yte

  yufztu fttu (1) h fhwk

  (2) {qn{tkte qh fhwk; kk

  stu

  (3) he{tk ntuwk

  yufztu efe stu r{to Xhwk; f{ rtwk twk;

  he{tk hnuwk; ut{tk utwk

  yuftfth tE swk (1) yuft tE swk; e tE

  swk

  (2) {e swk; yuf tE swk

  yufu ftuh ft[e hnue w w:{tk su yttwk ntu u wk

  yte swk

  yufu th WttBt htu ft{ th tzt {txu t t

  hnutu tu fhe ut

  yuXt twk thfu uh s{wk

  yuetu ytztu tu ytw

  24 YrZtu yu fnu kn

 • yut xtkrxt yut s yuwk fwO yuu s tuwk

  t{tk ntut

  yu Wtze ytY Wtze; Vsu twk

  yu Ztkfe ytY t[e

  yuhu [Ztwk ftuxeyu [Ztwk; fwk

  yuhw ytztu ok ttu

  ytuRtk fht-fhwk W[t fhwk; [te tzwk; E uwk

  ytufe ftZwk-twk w t tue te

  ytut t suwk yt{wk; utk s fkxttu ytu uwk

  ytuft tze ue (1) txt t k fhtt; tuz

  qte

  (2) ftuEwk ht fhe {qfwk

  ytuAe tkewk yo tkzwk; shtf uAttwk

  ytuAwk ytwk-ytwk {tXwk twk; w:e fu reh twk;

  te ytwk; { wtwk; ytuAwk

  twk; tuxw k twk; ne t

  ywtu

  ytuAwk ytuAwk twk (1) wt{ fhe

  (2) yAtu yAtu ttk fhtk; t

  tthtu; u{ fu ntot tte

  htu tE swk

  ytuAwk Qhwk (rhMfth{tk) u uxwk fhwk

  ytuAwk twk y{t twk; {tXwk twk; r wtwk

  25YrZtu yu fnu kn

 • ytuAu txu uwk (1) Qhe zwk; n {qfe tuwk

  (2) wMu twk; r{s tutu

  (3) Wh swk

  (4) tuftue sh{tk nfwk stwk

  ytuxtu tktu (1) ztu fhttu

  (2) t fu tuxe ttu fhe; h

  tzwk

  ytuxtu QXtu (1) r:kt swk; ke {tr

  te

  (2) q wft twk

  ytuxtu e ttu q wt{ fhe; thkth Vuht

  tt

  ytuxtu ttu (1) wk wft fhwk; tzwk

  (2) nte thu fhwk; ytztu ytkf

  ttu

  ytuX fhzt (1) tu fu yto utzwk

  (2) Mttu fhtu; nt twk

  ytuX et tu fhtu; wMtu utztu

  ytuXu [zwk ftuE wk nh t{ ytwk

  ytuzwk [tuz fhwk-uhwk ftkEwk ftkE fhwk; ywk fhwk; wk

  fhwk

  ytuZwk Wthwk ytY ue

  ytuZt yt u ttht he q fkt rhMtr

  26 YrZtu yu fnu kn

 • ytuhztwk ytuxu ytwk ittu utztu fhtu

  ytuhzt t{wk uwk kke nt r[the

  ytuhztu qAwk ftkE [o fht nutk he Mtr

  te

  ytuhzu ystwk (1) h iuxfu {]

  (2) kr ntue u

  ytuhztu uttu-ttu (1) h{tk kth [tth ftuE

  hnuwk

  (2) r:kt twk; rO ttu

  (3) ttk uttk

  ytuheu ytt hnuwk ytV{tk teu e swk

  ytuhrt suwk ft (1) [tkt rtwk ft

  (2) sut {tU Wh us ntu yuwk

  (3) wto; thut hwk {tuxwk

  ft

  ytu{tkte [qt{tk zwk ytuAe {w~fue{tkte thu {w~fue{tk

  ytwk

  ytutu fqxtu Ate fqxe; qkzwk RAwk

  ytuwk {tue tft xet suwk tk; trf

  ffe QXwk (1) {tuxute htztu tze

  (2) tete Vrht fhe

  (3) q{ht fhe {qfe; r{tk

  w:e twk

  27YrZtu yu fnu kn

 • ftu htu fhtu tutt ht tuxt {u nXte e

  hnuwk

  f[he {thwk Vheu QXt t{u yue ntu

  ntU[tzwk

  f[t fhe-f[t hte (1) yqo Atuze uwk

  (2) qhe {nu fhe

  f[wkh fhe ttu {th {thtu

  f[ht ftZtu t{t fhwk

  frstu u[ttu utu fhth ntuhe ue; e uEu

  fhth{tk zwk

  frstwk {tU ftwk fhwk frstu nk{ut ht ntuE utte qh

  hnuwk-twk; frst{tkte Xthwk rht{

  s ytu

  fX Ate fhe (1) w: n fhwk

  (2) { Z fhwk

  fXtE ue ytV yte

  fXuzu [zwk ywfh fhwk; tuxu fu swu hMu [ze

  swk

  fzf kte (1) iu xfu te nthte

  ftu utzu u

  (2) wk fksq

  fzft tq ntuwk q yf[ ntuwk

  fzfztxe tute fzftE te

  fzAtu Xtuftu-{thtu tuxwk tuwk; t {the

  28 YrZtu yu fnu kn

 • fztu fhtu hff fhe t xtztu

  fze ytku uwk fkxttu yte uwk; tk fhwk

  fze S fzwk u tuthe S

  fzwk uh suwk wk s yr

  fzwk twk {tXwk twk

  fztft tt/zt tuhtf h hnuwk; tt {wk;

  Wt tt

  fze ute r{f s ttte e utwk;

  nuhtu {wfttu

  fZetu Mt [ttu yw utu; tu ys{ttu

  f{ [q{t u twk; h ue

  fe ht fxtufxetu

  ft fqxwk (1) ft{e {nu fhe

  (2) rhttu eu nttte {ttt{tk

  {thwk

  (3) {s{the fhe

  (4) wft ttte reh twk

  (5) tt fhtu

  ft tuE ytwk rttt u Vuht; tf twk;

  rttt u qh fht

  ft{tk [tktu fhtu (1) fkE ytw k (rhMftht

  yto{tk)

  (2) ft{wk yte uwk

  29YrZtu yu fnu kn

 • ft{tk [tuzwk yte uwk (rhftht yto{tk)

  ftu [tuxwk (1) fto fu tut rt Aqxftu

  ttu

  (2) {ttu zwk

  (3) nk{u {txu uztuwk ntuwk

  ftu te ytwk (1) r{to twk

  (2) wt E sL{wk

  fqhu ftut fht we ntuwk; w i {ttu

  fh tue tutu wft tt yu{ fhwk

  fhtk {ztk Wuztk sqt frst t fht

  ftzwk fhwk (1) ht ft{ fhwk

  (2) r[th fhtu

  f{h tuze e {nu fhe

  f{h tke rht fhe twk

  f{t utze ys utze; nuh {tzu

  yutk ft{ fhtk

  fB{h fe-tke ith twk; uhwk fu n{wk ft{

  fht ith twk

  fh{ Qzwk e qwk; eth twk

  fh{ fhtk-tktk ht ft{ fhtk; t fhtk

  fh{ fqxwk f{e ntuwk; f{ee yte

  fh {qfe-{ue-{qfte e sL{{tk RAe tr {txu

  fhte heh nuhteu ttu

  t fhtu

  30 YrZtu yu fnu kn

 • f{owk twk Vhwk e Qzwk; the t te

  ftt tuzt tuztt u[ee su{ hktu fht

  f ntutu (1) thk ntuwk

  (2) thY ntuwk

  fh ftZe (1) tux qhe tze

  (2) tu utu

  (3) uh uwk

  (4) k ttu; q fu t ux

  htE fhe ue

  fh hnue-hte-ntue (1) Lqt hte

  (2) uhfth hnuwk

  (3) q te

  feu ft{ uwk tEte ft{ uwk; u uxwk thu

  ft{ fhtwk

  fqktte fhttk {sqe fhte; {tt fhtwk;

  yVe t ueu yufeu tw k

  (wktuyu)

  ftuxeyu [ztwk (1) fwk; te uwk

  (2) hett fhe; yw fhe

  utu; the fhe

  fnu {tufwk kutu fnuhttu

  f yte-[ze ytfwtfw tE swk; yuf{ w:

  Qzwk

  31YrZtu yu fnu kn

 • f e-Qhe (1) w:{tkte {w twk; rhtk te

  (2) ktt yte; tk yu MMt twk

  fsw yttu tut ytt

  f Ztutu k fhwk; Lt t fhe

  feyu feyu (S) fttu q te ytwk; yk w:e

  te te

  ft tze une wkht Awte

  fe ee Vw twk; ewk

  fkfwu u-fkfwt fht yth{t rn; wwfte, w

  ft{ (rtn;)u ythku tht

  wf fht

  fkXe tke (1) y{wf { fu ktt wk

  (2) Wu fhtu

  fkXu t yttu (1) yk yttu

  (2) htE swk

  (3) e s {we ze

  (4) {htk ttu

  fktE swk wo tE swk; rVfh [tte t

  ze swk; ftuE htute tutE swk

  fktuh QXe st efht wshe st

  fkthe yte-Aqxe- (1) y{tu ttu; rhMfth yttu

  Aqxe (2) qswk; thuhtx ttu

  ftft {t{t fht (1) wt{ fhe

  (2) ftttt fht

  32 YrZtu yu fnu kn

 • fte fqxe (1) yr nhte t[wk - fqwk

  (2) ytk{tk yte swk

  ftzt fft (1) hte tu yut wf tt

  (2) tt swk

  ftu ztuu htn ue q ytwhtte htn ue

  ftzt Qzt t-uXf{tk ftuE t {ttu

  ntu tu tut Au

  ftzte ztufu h (1) yttu t

  (2) the Mw Xthe tu

  ntue

  ft fhtu (1) AqxtAuzt fht

  (2) wk fhwk

  (3) rrh fu ftuh ft uE

  twk t fhwk

  ftthtu fhe (1) ftzte su{ tuhftuh fhtu

  (2) ut fhtu

  (3) ft{tu frstu fhtu

  ft[t ftwk tuwk; AuhtE yuwk; ee

  t h {te u yue

  ft[wk ftwk (1) yxwk tutE swk

  (2) ht twk

  (3) te t nth ze

  (4) reh twk

  33YrZtu yu fnu kn

 • ft[wk tuwk e Vw s{e

  ft[u zu te hwk (1) {u rte t fhe; r{t

  fhtu

  (2) tfzte thu zwk

  ft[u tku t uwk {u u rtyu tuhwk tuht yuwk

  ft[u tku ktwk [ {tu uo uw k; u{te fu

  [t uhu {te ktwk

  ftAze Aqxe se (1) ttu; ewk; zhe swk

  (2) ntuftu Qze st

  ftxwk ftZwk-fhe twk {the twk; ytzee qh fhe

  ftXt trst fht (1) e fu uxe {nu fhe

  (2) uu fhe; zz zz

  fhe

  ftXwk fhwk wk; [wk twk

  fth {qfe qte fhe twk; ntr fhe

  ftrhtk ftZtk fhze shu uwk

  ftrhwk {qfwk h Vtuzwk; [tuhe fhe

  ftrhwk u tE swk y {qktE se

  ft qktu h ttu uth fhtu; to

  {nu fhe

  ft VUftu (1) yswk ft{ fhwk

  (2) t fhe

  ft yt{t Xftu utu; rtt fhe; wthwk

  34 YrZtu yu fnu kn

 • ft fhzt Aqe t fhe

  ft ftt (1) Se swk

  (2) xh {the

  (3) Xwk

  (4) [rztt twk

  ft huu {qft uhfthe ytt V te

  tkwk

  ft ut-{tkzt-ht tte tkwk; t fhth u

  rn u{ tke uwk

  ft Vtuze tt nuhwk ytt nuht suwk fhwk

  ft ht-kuht ttu kte tutt hVwk fhwk

  ftt fezt ht htu{tk[ zt tt; f{f{txe WL

  te

  fte qx fze rtt tu utu; q fq fhe

  ftwk ft[wk (1) tuwk; AuhtE yuwk

  (2) ttuzwk nuhwk

  fte fzte q utze; fqt fhte

  ft{tk ytkeytu te tkwk ytt tkt hV

  uhfth hnuwk

  ft {tkzt hth tkwk

  ft{tk Vqkf {the (1) W~fuhwk; kuhwk; {twk

  (2) [ue uwk

  (3) tu yttu

  (4) Aqe { fhe

  35YrZtu yu fnu kn

 • ftsqhttu tktu Swk wft twk

  ftu uwk tkwk; t h uwk

  ft{ htzu [zwk ft{ htte [twk twk

  ftt r[tue te hehu f uXwk

  fttk ftZtk y{sw ntu u{ tuwk; tfe

  su{ owk

  ft ftZe (1) ezt te; fkxf ftZe ttu

  (2) ytzee qh fhe

  fteyu k ntU[tu ftoe Vt te; thut ytoe

  r te

  ft ftZwk (1) {the twk

  (2) ytzee qh fhe

  ft [ztu wMu twk; fkxte estE y{wf

  tuxwk ft{ fht h twk

  ft [h Vhwk (1) yth yte

  (2) ytV yte ze

  (3) t e

  (4) {tu {wk

  ftt ffzt tt-fht w: twk

  fte ftuh wk s ntwk

  fttu zk fthe t; ft{tk tue she yh

  ftswk ftuhwk/ftuhtwk (1) yk:fhu tte uwk

  (2) {{tk w: twk; tE swk

  (3) ru kt ttu

  36 YrZtu yu fnu kn

 • ftswk ftE swk t st suwk twk

  ftswk e swk Vxfe swk; ut twk; {w twk; [{f

  te

  ftswk Vtxe swk , r[kt uhute Auf [tUfe QXe

  yftwk

  ftswk e swk w: twk; yftwk; htwk

  ftsu ftuhtE hnuwk t hnuwk; qe st yu{ twk

  ftt yth fqxe {tht tk ytzwk; fu {qo ntuwk

  ftt [tuht ht fto fhwk

  fttk tutk fhtk (1) t [ttk fhtk

  (2) thtk htk f{o fhtk

  ftt teyu swk urft twk; {wth twk

  fttk {xe tutk ttk swte sE ]tMtt yte; z

  ytwk

  ftt {ttttu {te {t

  fte xee fkf; t{e; ys

  ftwk fhwk - ftwk {tU fhwk {tU utzt yu{ fhwk; {tU ktzwk;

  h{twk

  fttu fuh totu nw sw{ fhtu

  fttu {u ntuwk q hsw ntuwk

  (ytYtk) ftkfht tt-fht (1) {tk twk; t w{te;

  Vsu twk;

  (2) h xtztu; Atswk ft{

  fhwk

  37YrZtu yu fnu kn

 • ftkfhe ftZe te f{ ftZe te; he{tkte

  tft htwk

  ftkfhe ztu Vtuzu (1) ftwk {tnt{ {tuxwk t

  (2) u tt {tte {tuxwk

  ft{ tt

  ftkfhtu ftZtu (1) ftuEu ru qkzwk fneu utu

  ftZtu

  (2) zh ftZwk

  (3) ftZtu

  ftkfhtu [ttu fhtu {~fhe{tk fu wMt{tk yufe h

  ftkfht {tht

  ftkxt{tk ytwk us twk; wMe Qze heh{tk u{

  ytwk

  ftkxt tt-uht (1) fwktk es tt

  (2) tutt {txu w:e ithe

  fhe

  (3) uh fhwk; w~{tx Qe fhe

  ftkxtu ftZtu (1) zh-ezt xte

  (2) yz[ fhwk su ftkE ntu u qh

  fhwk

  (3) tu{tkte wu qh fhtu

  ftkzt fte ut ne fhte ue; fqt fhte ue

  ftkzwk twk-fzwk (1) ytsL{ rte utwk {ttu uwk

  (2) ytth yttu; yt yttu

  38 YrZtu yu fnu kn

 • (3) t{tk uwk

  (4) hwk

  ftkwk wk ft twk (1) fwO fthwk q{tk {e swk

  (2) tue {nu h te Vhe

  wk

  ftkt ftZt Vttu {utu; t utu; th

  ftZtu

  ftk ue-ue (1) Wtzt{tk { fhe

  (2) u Wtzwk

  rfM{ qwk-wk ttu ttu; t thwk twk

  ferzthwk Qhtwk nw fezeytu efe; tuf {qn

  utu ttu

  fezeytu [Ze y yte; fkxttu yttu

  (ux{tk) fwhfwrhtk tutk (1) Ate t Aqte

  (2) q te

  fwze{tk tu tktu Aqe heu fhwk; {tkttu{tkt {S

  uwk; ykhtuykh te uwk

  fwft fqxt Vtuhtk tkzt Vtux t fhtu

  fw ystwk fwxwke t{t the-ftZe

  fwkfhe tuh rt

  fq[t ftZt (1) t ftZtu

  (2) nfwk fhwk

  (3) Whtk ft{ fhtwk

  39YrZtu yu fnu kn

 • fqhtk rtztk suwk ttu htu u uwk

  fqhte qkAze suwk nXewk

  fqhtu {tu {hwk ftuE kt uth ntu yue

  Mtr{tk {]w t{wk

  fqt{tk Wthwk ytzw kyw k {e fu tue

  wftt tzt{tk Wthwk; Auhwk

  fqt{tktu uzftu nthe wrte h ntue

  fqtu qhtu yt{nt fht fqt{tk zwk

  fqtu-ntztu fhtu yt{nt fht fqt{tk zwk

  fqkztu ztu (1) suu rht{u {w~fue o

  yut ft{{tk zwk

  (2) yirf ft{ fhwk

  fuz {te k; Wtn; {nute ft{ fhwk

  fuz tke qhe ithe fhe

  fuz tke se (1) t tE swk; S swk

  hnuwk

  (2) tet tE swk

  fuztu utu ftuEe tA ze swk

  fuhee Vtz sue ytktu ft we ntU[e ytktu

  furhtk fhtk {hrt tE w{tk stk nutk Autu

  fqktu e utu (hsq tuftu{tk)

  fturx fhe (1) u uxwk

  (2) u eu hzwk

  40 YrZtu yu fnu kn

 • ftufzwk qk[twk ft{ tuxtt{tk zwk

  ftuXwk fhwk (1) wr fhe; rnf{ fhe

  (2) utk {e nU[e fhe

  fturztk suwk ft ntuwk f{e ntuwk

  ftuhu ftu {wk {thwk ftuht ft Wh ne fhe; {V

  ft{ fhtwk

  ftitkz fhtk fx fhwk; txe t Qe fhe

  t{ yte (1) Autu r yttu

  (2) {tuxe ytV yte ze

  teheh swtk fhtk {tt wtut tut

  u tux yte fkE Mw qxe; yZf ntuwk

  xftu httu ft{ fhtte [t hte;

  tu httu; ftuE t hth

  t{tk hte; {{tk ykutu fu fwk

  xfu yuwk htwk

  rzt tuxtk tktk (1) Qze swk; WXtkhe fhe; swk

  hnuwk

  (2) h Vuhwk

  (3) W[tt ht

  ze swk {tuh[ute nxe swk

  tu fhe (1) tAte qkzwk tuwk

  (2) qtu tue; t fhe

  t te (1) tztk ttk

  (2) [qf fu V fhe

  41YrZtu yu fnu kn

 • (3) wfte te

  (4) Mttu ttu

  (5) Xtufh te

  h{tk ytwk twk; rfth ttu; tu tE

  zwk

  t Xtuft tuu tutu tte yte; zt

  ntkfe

  u tu {utu uztuz Qt hnuwk; htuhe fhe

  u wk { ue

  tu [zttu (1) yttfte fhe

  (2) tke te

  (3) h{twk; te

  (4) t tze

  {e twk (1) t{t yte

  (2) ne uwk

  (3) yht tke E yhteu

  {tV fhtu

  (4) ttue swk

  e QXwk-swk (1) W~fuhtE swk

  (2) nte QXwk; Qttt te

  (3) ttu ttu; fke swk

  wk tzwk tu Vttu ttu; tu t ttu

  kuhe tkwk Qztu utu; q {ftwk

  42 YrZtu yu fnu kn

 • kturwk twk-{thwk Wtte tne uwk

  kte ttk uttk k{tk ftuE tA hnuwk

  tEu tuwk suwk yL twk ntu utu s yfth

  fhtu

  tf zte-VUfe (1) ftuEt h q te

  (2) frstu k fhtu

  (3) t yttu

  txt twk thts twk

  tzt{tk zwk (1) ytt fhtu

  (2) wfte ntuhe

  (3) q fhe

  th tzwk [tuhe fhe; h Vtuzwk

  thu te twk wk twk; htE fhe; nkVtwk

  twk {tkze twk (1) wfte tu ftuE hf{ {tkze

  te

  (2) uz-uz k fhe

  th httu rfLtu httu; ut httu; uh htwk

  the tZ te (1) fkE tte RAt te

  (2) Vtu {utu

  (3) tk[ ue

  t tze-tze q {th {thtu

  tt tuzwk-twk (1) yt{wk twk

  (2) [erztk fhtk; rhtwk;

  qhfwk; wMu twk; {ftwk

  43YrZtu yu fnu kn

 • tztu tuu nfwk; rt rtwk

  tztk ttk (1) Xftu {utu

  (2) rV twk

  tkz te (1) sqXwk tuwk

  (2) su fnu uwk ntuwk

  (3) s {the

  (4) q te

  (5) tE fhe

  tkzte th h [twk (1) {nt{w~fu ft{ fhwk

  (2) [u ze {tt fhwk

  (3) yr rfx tnwO ft{ fhwk

  tk ue {ztu E stt kk{tk ht

  Au

  re fhe (1) htk fhtk

  (2) {~fhe fhe

  etu uhu fqwk ftuE tttt {tuxt {tu ytthu

  {ntwk

  eu tkwk the fhe; e fhwk

  etu tE swk-twk (1) yto t{wk

  (2) S hwk tE swk tke swk;

  r{qZ twk

  ewk hwk thfw k tw k h ft u t utt

  Wtu{tk uwk

  44 YrZtu yu fnu kn

 • wztu fhtu-fhe ttu (1) { fhwk; the twk

  (2) tke twk

  (3) u[e twk

  qu uwk h{tk htE hnuwk

  qtu ttu rtyu yuftk{tk hnuwk

  qkxtu Zetu ttu-ztu y twk; ytth tu ttu;

  ytth ytt xuftu stu hnutu

  u uttu (1) [twk

  (2) h{tzwk

  (3) nuht fhwk

  u ztu ft{ ze swk

  tu wte ue Xuftu te uw k; wthw k; tX

  ttu

  tu qe se tX {tu

  (hztu) tuhtu fhe ttu ntzftk tke ttk; q {th {thtu

  tux utze newk ft{ fhwk; fkf tzwk

  tuxtu Yrtu (1) {tke{tkte uXwk tt yuwk

  (2) ftuE ztu fhu uwk

  tuztu eftu thu knth ttu

  tue fhe t fhe

  tuhe tE se (1) ft uEw k {tt w k tw k; f kxtt u

  Wtu; uswk ftwk

  (2) ee r{f Wzte ue

  45YrZtu yu fnu kn

 • tuhe{tk httu (1) c twk; Afe swk; Vtxe swk

  (2) r ytfhe te; r{s

  tutu

  tuu tuu Y ntuwk ytth hehtiko {wk

  turt{tk S yttu (1) [u wk

  (2) S nuXu utu

  tuu {ttwk {qfwk tu twk; hu swk

  tutu te ntutu r:kt ntuwk

  tUthtu fhtu-ttu-{thtu (1) ftuE fto hu n{qof

  r fhtu

  (2) ftuEwk t U[t u{ yts

  fhtu

  (3) zfth fhtu

  (4) {Yh twk

  ttu t fhe ykr ttu fhe; ntErft

  tkt

  {tk Qzwk ntErft tkt; ykr ttu

  fhe

  s s fqwk {Me{tk ytwk

  s ttu tu Xuftu tu heu ft{u

  te

  st{tk twk wA e ftZwk; {t ytwk

  stk htk (1) tk[ yte

  (2) tte wf it yufXt

  fht

  46 YrZtu yu fnu kn

 • swk uEu t fhe {tu ft{ fhw k; u

  ywheu owk

  zztuxtu ttu Qxwk qxwk fhwk

  Z Stu ht{ fhwk

  u {tkzt ftuE wft{tu ythk fhtu;

  Yyt fhe

  tihwk fhwk qhtu tu {u yue q {nu

  fhe

  uze te-fze wtu fhtu

  uzu [zwk uytY te; tutwk

  ht [eou tkzt wk it [eo {qo wk

  ht u[eu ut twk tute {qze tuEu tkzt twk

  [tk tk qtu wttu fht Vtux {twk

  r[wk uwk (1) {ftwk

  (2) Xftu yttu

  t we yte swk nw fkxte swk; n tE se

  t{tk S te tutk k hnuwk; tuwk yxfwk

  t{tk uhwk ytwk (1) skt ft{{tk nutk nuwk

  uztwk; ezt e

  (2) tutt ft{{tk zu yuwk ftuE

  ewk ft{ {ttu ytwk

  t{tk (u) xtkrxt ytt u xtkrxt htt ntu yue tkfz{tk

  yte zwk; e s {we{tk yte

  zwk; S u{t yue Mtr{tk

  yte zwk

  47YrZtu yu fnu kn

 • e swk { tE se

  wk ftwk rtt fhtu

  wk htE ytwk-htwk (1) w:u eu tue ftwk

  (2) htuwk

  u Qhwk {s{tk Xwk; the te

  u ftk[fe te wk wftEu kfzt{ te

  u zwk (1) yt {qfwk

  (2) h nu shMete {tkwk

  (3) yr ftttt fht

  u Vtktu yttu {w~fue{t k yte zw k; St

  u{{tk yte zwk; ztwk; Vtwk

  kt tnwk {w twk; t yu w:{tkte Aqxwk

  kSttu {nu ntutu xqkfSe ntuwk

  th suwk ux {u uxe ttu ntu w hte

  fu

  tzrhtu tn r[th fto rt yufe tA

  eyu ztwk

  tzwk ztwk ft{ k zt utk yt [twk

  th ttk tet ttte Ztu tE swk

  t[e {the ntwk ftZe st hnuwk

  tt ftZe tt {th {theu fu yr ft{ fhteu

  t ftZe ttu

  t{ tkzwk fhwk {tun {tze ytswtswt {tsu

  tkzt sutu fhe {qftu

  48 YrZtu yu fnu kn

 • t{ {htuwk/tkwk qkx tze; tz tze; t{ qkxwk

  t{ {ttu fhwk fkE tutwk ntu uu {txu ytt

  t{{tk tue wk

  t{wk Wth t{tu ht{tk ht {t

  t{u t{tk te etk nw {wtVhe fhe nturth twk; Xuh

  Xuh yw {ue tft twk

  tu tuneu fqhtu twk yttu Wtht te

  tht twk ftE fu ntu{tE swk

  trwk ftZe twk w fhe k{tkte Axfe swk

  tkt swk (1) Auhtwk

  (2) nthwk

  (3) ht{e{tk ytuAt Qhwk

  tkX fhe kn fhtu

  tkX ze uh ktwk; ykx ztu

  tkX tke (1) r fhtu

  (2) rfLtu httu

  tkXwk W{uhwk hswk s fhwk

  tkXwk tue[k tuttu s [o; uhVttu

  tkXu tkwk tutwk fhe E tu htwk

  tkztk ftZt {qtoEtk [ tutk

  tkze {ttu uzwk ntuwk Xuftt rte ntue

  tkzwkuwk twk fwht twk; [rf tE swk

  whw {tu Xu Xe sthtu {tu;

  ntUrthu Vtthtu {tu

  49YrZtu yu fnu kn

 • whw{kt Vqkftu [uwk; W~fuhwk

  wtkx te-{the (1) Vhe swk

  (2) r[th Vuht

  wkrhwk [tUxwk e; Vhwk twk

  qze twk {the twk; ne twk

  qk[ ftZe {w~fue qh fhe

  qktk qktk { fhe

  UUVUVU fhwk efte yM heu tuxt tt

  tuthe z fhe Su Wt fhe

  tuxe {the ft{[tuhe fhe

  tutwk twk Auhwk; q fhe; {{tk htt fhwk

  tu tt ttu ft{ eS A{tk ztk ytoe

  r ttu ft{

  tu tu t fhe { { ue t fhe

  tuewk te wftwk (1) fwxwktk ttu ytuAtk tE stk

  (2) {t fu itwk {tuxwk wft twk

  tueu tuV ttu stk {t{ zh qh ttk

  tutu zttu (1) yz[ te; [{tk nhf

  fhe

  (2) ntkfe

  n tkft ntut e ywfq ntuwk

  z ue {s ze

  ztE ztEu Xuftu ytwk ywe wk

  50 YrZtu yu fnu kn

 • zet At t{tk nus th{tk; uut{tk

  ztu th ttu thtuhtu rft ttu; VUtu ttu;

  ythw k rht{ ytw k; ft uE

  yr ttu rft ttu

  ztu Vqxtu Aqe t nuh tE se

  h Wtzwk zwk he yu Wtze te; stE hnutu

  h{ Wtztu ze stu; fwxw ke

  uytY te

  h Wtzwk hnuwk kwk [tw hnuwk; wt ttu

  h Qze swk (1) fwxwktu t ttu; tu swk;

  yufwk yuf kt wshe swk;

  r:kt twk; k{tk tA

  ftuE th ntuwk

  (2) {tuxwk wft twk

  h fhe swk-uwk-hnuwk ft{wk tE swk; {sq tE swk

  h Vqxwk he w t nuh te

  h hwk tuxt hMu ttk, uhu teu h

  s fhwk

  h tkwk fwxwk{tk fwk ttu; he hte

  te; qxwk; e wshe se;

  ht ytthY {twk {tu twk

  h E uwk kth Y fhtu

  hwk tf sut zu he ytY stE hnu u

  htu Mk sut ytthu h [twk ntu u

  51YrZtu yu fnu kn

 • htu etu sut zu he ytY tue hnue

  ntu u; q

  h{tk q qft {thu ttetwk ftkE ntuwk

  h{tk ntktk ytzttk h{tk ttetwk ftkE ntuwk

  hu utzwk tufhe{tkte ftZe {qfwk; h yte

  hz{tk zwk [twk twk; Y twk; htu [zwk

  thtu yttu-utu (1) h[ fhtwk

  (2) wft fhwk; wft {shu

  ytwk

  twk tuwk ytYu tu ntU[u yu{ tuE

  fhe; newk tuwk; t fhe

  eu ftwk qhuqhwk {tk fhwk

  eu q{zu [tuzwk ftuE Mune wk ntu u sYhu ku

  ft{{tk ytu; thu ut ru

  tut Au

  kxze tze (1) te twk; qhwk twk

  (2) tus { ttwk stwk

  (3) nu fkE u rn; ht ft{t

  Vto fhwk

  t zt ft{ fhtte su fkxtt ntu ut

  {txu ht Au

  t ttu (1) yh te; wk twk

  (2) rst {hte wk w: twk

  (3) {tuxwk wft twk; ttte

  s{ ttu

  52 YrZtu yu fnu kn

 • tx yttu (1) t yttu

  (2) uEtu ytfth yttu

  tx ztu (1) ftuE Mw fu ttou ytfth

  yttu

  (2) wk wft fhwk

  (3) {qtu fhtu; r[th fhtu

  (4) {the twk; t fhtu

  tx txtk te etk Vhe Vheu nw s ntUrth wk

  tx utu hth tuXtE swk

  tx{tk twk Vtwk; t{tk uwk

  txzeyu swk-ttu swk re nutk wntu uu {hwk

  t ftZtu tx ttu; tu twk; knth

  fhtu

  t ttu wk s wft fhwk

  teyu teu ewk {tk qh rtt fhe; wk

  s rhtwk; yr w: uwk; fzwk

  t se {htk {htk [e swk

  t{u fhe (1) tuxttu fhtu

  (2) xx fhe; tu[e tS

  h{e

  t ftwk rn tkwk; Wutt fhe; rn

  fthwk; wA ft{ fhwk; Vtux

  {nu fhe

  53YrZtu yu fnu kn

 • tk[ee te suwk tet suwk [efwk; wk s {uwk

  tk[ee teyu uztwk teyu uztu e uXu yuf s

  huz{tk th nut {tkztu

  tk[etu yuf s heu [te th tt fhthtu

  e futk ttk it-xfte e tr te

  eu zu e twk tht ttk tt; wk {wkqhwk th

  zwk

  qht tkt (1) t[ fhtu

  (2) ros twk

  (3) h{ {qfeu ft{ fhwk

  qkxztu Qhtu t {tt{tk yte

  qkxztu e stu n fhwk; {e twk; tke hnuwk

  uhwk uh yufwk yuf; yufY

  utk ftZtk (1) tkzwk tkzwk tuwk

  (2) sqXwk tuwk

  (3) {~fhe Xt fht

  (4) tz{tk utE fhe

  Ut ntkztk Vtuztk (1) hee htze tuze; rou

  nttfe{tk {qfwk

  (2) w{tk t{tL irfu {thtu

  tu fu t yt Mtu ntt rn ttt

  t{tk ht Au

  tuzt tt twk e{the Ae h t tht tE swk

  tuzt zt {qt fht; hk WXtt

  54 YrZtu yu fnu kn

 • tuzt suwk kwhM yu

  tuzte [tu Wte rte

  tuzu [zwk-uwk (1) yt zwk; yuh wk

  (2) Wtuwk; ith tE swk

  (3) {qo wk; Vsu twk

  tuzu [zeu ytwk un Wtte ytwk

  tuztu qktu (1) ftuE ft{{tk thu ze {t

  fhe

  (2) nw[htS fu ht k uet

  qtwk Qtk Qtk qwk

  (3) t{tk ytzu ytwk

  tuh tue (1) yku rt tt yuwk ft{ fhwk

  (2) t fhe; qhwk tuwk

  tutt fhwk (1) {{tk yufu yuf t ytt

  fhe

  (2) ttu; tuxe twk

  tueu e swk ftuEt fnut hV ytk ytzt ft

  fht; fthwk

  [f[f fhwk (1) Wtu f f fhwk

  (2) h {u tutu fhwk

  [f[qh twk-wk (1) fuV fheu {t wk

  (2) e tE swk

  (3) nw ttte [te ft u{

  twk

  55YrZtu yu fnu kn

 • [fztuu [Zwk (1) Wh-e[u swk

  (2) yuf ftute esu ftu yu Ae

  yufu w ttu nuh te

  (3) S {tu ntutu; { yMth

  ntuwk

  [f{f he yt ttu; ztE e;

  wtwk; {twk; Auhwk

  [fhfh tE swk (1) yMMtwk; u[u fu yMth

  {te ytzwkywk uwk

  (2) B{hu Eu u[u tE swk

  [ftk [qkttk (1) nftu ktu fhtu

  (2) he {tu nuht fhwk

  (3) Se yu tr rte e

  t{tk {ttwk {thwk

  [h Vhwk (1) y{wf tx fu r[th tu;

  Qttt te; tE swk

  (2) ft{ twk

  (3) Vtwk

  (4) Ytkh twk

  [h{tk twk (1) tuxe heu tuhwk

  (2) {w~fue{tk twk

  [hu [zwk thkth {we htwk; Ze te

  [e [te (1) t t fhwk

  (2) t {txu kxeu r{tk {qfe

  56 YrZtu yu fnu kn

 • [x fhwk (1) wk t fhe twk

  (2) rnt{tk tuxttu fhtu

  [xe swk wMtu Qhttu

  [xftu [ztu-ttu (1) he [ze; r[Ztwk

  (2) {{tk w: twk

  (3) {tun t{wk

  (4) hk ttu

  (5) Mt ttu

  [xftu htu-{thtu (1) zt{ utu

  (2) te tt u{ fnuwk

  [xe fhe (1) knth fhtu; t ttu

  (2) h[e tw k; Wzte u w k;

  t fhwk

  [ze twk nufe swk; {tot {te

  [zu tuzu ytwk yr Wt fhtk yuftu

  ytwk

  [ze uhze{tk ttu ttu thwk twk ntu u{tk r twk

  [Ztu ttu/ntztu ttu ttu ttu

  [Ze uwk rhuhe fhe; nufe swk

  [Ze twk nufe swk; u{to twk

  [t [htt (1) Auhwk; Xwk

  (2) ktwk; tfwk; w: uwk;

  nuht fhwk

  57YrZtu yu fnu kn

 • [t E tt (1) yt fhe; uhfth

  hnuwk; swk fhwk; st uwk

  (2) Atuze uwk

  [xe{tk ytwk (1) Vtwk; t{tk ytwk

  (2) wft tt yue kfzt{{tk

  ytwk; uwk; fthwk

  [xe{tk [tue twk zef{tk knth fhtu

  [xe{tk uwk (1) fsu uwk; fhwk

  (2) t{tk ytwk; Vtwk

  (3) u ytke [u twk

  [x twk (1) q tE uwk ntu u{ twk

  (2) swMtu h{ ze stu

  (3) wft fu tux{tk yte zwk

  [{fth ttu (1) tEwk ft{ fhe twk

  (2) y ft{ fhe twk

  [h ut tuth tE hnuwk; ye tE ut

  WXte

  [he [Ze/e (1) Vqwk; heh thu twk

  (2) { ttu; yr{t ytwk

  (3) WL{t ttu; swMtu [Ze stu

  [he fhze tutt t yr{tte ee

  Auze fhttu fhtu

  [tE swk sqwk tE swk; htE swk; h[twk

  58 YrZtu yu fnu kn

 • [kzt [tufze ue te fttk f]tu fhthe xtufe ue te

  [khtu [Zu yuwk yrh [rZtwk

  [khtu tktu (1) nuh fhwk; fe se {qfe;

  t te

  (2) Vsu twk

  (3) sqXwk t{ fu fe {ue

  [tx zwk Atuewk zwk; tAt zwk

  [tx tztu ftuE {tu w[t hefu tr

  fhtu

  [th{tk tk[uhe te {thwk (1) w {th {thtu

  (2) nth ut n u{

  ykhtute ftuEwk wft fhte

  w fhe

  [tf [ze tuh [Ztu; ntU yte; zftht

  t{ttu u ut ttu

  [tf [zte rt{ ue; W{k [zttu;

  tutrn fhwk

  [tt {tht ytfhtk {nutk {tht; fxw [ fnutk

  [t{zte S ntue ytzwk-ywk {u u{ tuwk

  [t{ze Whze te (1) [twfte {th {thtu; q {thwk

  (2) fhe

  [th ytktu te (1) Etto te

  (2) tuu htwk; wMu twk

  (3) u{u eu uAt te

  (4) u se yh h sh {e

  59YrZtu yu fnu kn

 • [th ntt fht (1) nte thu Wt fhe

  (2) yuf {tu {{tk uwk

  [thu ntt nuXt tzt ytth tu tztu

  [thu ntt ntut kqo {nuhte ntue

  [tt u yth tU[e ft{ fht Atk xtuf xtuf fhwk

  [te tzeyu [Zwk/uwk (1) {tuxttu t fztu

  (2) [tt r[th{tk {e swk

  [t h{e/ [te (1) Auhwk

  (2) rhts {tu owk

  [tt fht (1) yzt fu [tkt fhtk; ht

  fhtk

  (2) t ntut Atk yttfte fhe

  (3) tz{tk nt-t fto fhe

  (4) ft{ fhtt nttk fhtk

  [tu wk h Mefthwk

  [tk[ {the (1) WhAwk tt {uwk

  (2) {ttwk {thwk; [u zwk

  [tktu xwfztu ntutu qqh ntuwk

  [tktu [tuztu (1) kz fhtu

  (2) wft fhwk

  [tktk fhtk ftuEtu wtu Awttu

  r[e Vtxe {tu t tu ytwk

  60 YrZtu yu fnu kn

 • r[et [tfh wk (1) ftt {ws [tth twk

  (2) r[e ntu k[tzt suxt

  u{th twk

  r[t [tukxtzwk t uwk; { ytwk; hth t

  ytwk

  r[t [tuhwk (1) ftuEwk t U[wk fu tuhwk

  (2) { nh fhwk; {turn fhwk;

  r[t ytft fhwk

  r[the [tke fwktk e ttk

  [efwk uEu e zwk Y fu uEu ut hV e swk

  [efwk {t ntuwk (1) fksq ntuwk

  (2) [t[erwk ntuwk

  [ehe {qfwk (1) tzwk

  (2) e ftZwk; ze ftZwk

  [et tnwfth twk w[t fu fxe twk

  [eztt [tuh twk nfe [tuhe fhe

  [eheu {h[tk htk hehu ht QXu yutu {th {thtu

  [eheu {eXwk hwk e fzf yu tfe fhe

  [eu [eu [twk zut rhts {ws [twk; yttk

  {ttu fhe tk ntu u {tu fhwk

  [eu zwk hMu zwk; he{tk ytwk; huz{tk

  zwk

  [etu fttu (1) tzttx Atuzeu ntkfwk

  (2) [tw rhtste swwk tzwk

  61YrZtu yu fnu kn

 • [thtk Vtztk (1) he t {qfe E ytze ye

  {te t fhe; tuttu

  [t fht to fhtu

  (2) sqXwk tuwk

  (3) [k twk

  [thunt twk Auf s he Mtr{tk {qftwk

  [w fhwk tutk k fhe uwk

  [w tE swk-twk (1) st ytt {txu y ntuwk

  (2) st yte ft u{ twk

  [wkt{tk ytwk ez fu k{tk ytwk

  [qzu htzt u uwk ut {ut tuwk

  [qzut tkt suwk twk thu tf stwk

  [qz hte fz{tk uwk

  [qze nuhe Vhete hwk

  [qzeytu nuhe t{toE te

  [qze f{o fhwk r {he t Ae eyu [qze

  tke te

  [qtu [tuztu (1) Vhete ykfwh ytu yu{ fhwk;

  sz ftZe te

  (2) t{ fhwk

  (3) nhtwk

  [qu [ze uwk thu htuE tE ntu u u

  tthu e Wt fhe

  62 YrZtu yu fnu kn

 • [qtwk ntuwk Mtetk rrhtk hVtu kk ntutu

  [qt{tk zwk (1) {u u{ twk fu fhwk

  (2) Vtu u{ fhwk

  (3) to swk

  (4) rth ztu

  [qt{tk uwk htkt t twk

  [qtu tu yk [t te; ftswk wk;

  htwk

  [qe uwk (1) , {t E ft{wk fhe

  {qfwk

  (2) t utu; Wtu fhtu

  [qk fu [tk fhwk ythu tutu; t [w hnuwk

  [qkf yte (1) ux{tk w:wk; ux{tk qk[wk

  (2) yYr[ te

  (3) {tXwk twk

  (4) tt nuwte y{wf ft{

  fht{tk yttfte fto fhe

  (5) tkfwk zwk

  [qkf {the (1) Vheu Qzu yu{ sz

  fhwk; nk{u {txu k fhwk

  (2) Vtk {the; r twk

  [qkxe twk (1) fhzwk; zktu; [xftu htu

  (2) t fto fhe nft tzwk

  63YrZtu yu fnu kn

 • (3) yuft{xt tyu Xftu yttu

  fu xeft fhe

  (4) xqke twk

  [qkttk [qkttk (1) ft{e {nu fhe

  (2) tk {thtk

  [qkze ytuZeu swk re nte{tk {he swk

  [u ftZtu-{xtztu (1) w: ut {ttu rft

  fhtu; twk

  (2) tkr/kft qh fhe

  (3) ezt xte; kfx xtwk

  [u ttu (1) htu [ztu

  (2) kt ut yttu; t ue

  yh te

  [utu {qkztu (1) tutt wtut eu ytt

  (2) Auhwk; qwk

  [ih {rnu [tk[ tfe {tu{ u {tkt zwk

  [tuf qht (1) {kfto fhwk

  (2) nthte tut fu Mun ttu

  [tufXwk uwk (1) twO ft{ twk; k ue t

  te

  (2) h fLttu kk ttu

  [tufXwk utzwk (1) Xuftu tzwk

  (2) rtn tuXtu

  (3) {u {utu

  64 YrZtu yu fnu kn

 • [tufu ktwk (1) u ytwk

  (2) {htu ith twk

  [tufu twk {hthu At {txtuzete h ue

  tU h wtzwk; {h ttheyu

  wtzwk

  [tuftu tutu ntutu yuf s ttr ntut Atk ttu s{ttu

  nuth ntutu

  [tut tt th{wk twk

  [tut [ztt (1) yt{ktwk

  (2) L fht fhtu;

  wt{ fhe

  [tut tt (1) ftu ytfkfw [tuztk; ft

  RAwk

  (2) tutu htu; e{ktu kMfth

  fhtu

  (3) thwk fhwk

  [tut {qft tuhwk {te uwk; htu yt{kt

  ytu yu{ fhwk; tute {uu {te

  uwk; r{kt ytwk; tutwk

  [tut { [Ze hnut (1) e[ze tfe se

  (2) r{s stu

  (3) ntue

  (4) Mtr ze

  [tut{ e st ft{ qhwk tE hnuwk; ft{ fhe uwk

  65YrZtu yu fnu kn

 • [tut ue R Vte tht uwk fkEf hwk tE swk

  [tutu ntt httu (1) rtt hte

  (2) t{trft t[e

  [tutu rnt fhtu (1) t{t fhwk

  (2) q[qf htu rnt fhtu

  (3) thrn fhwk

  [tux fhe/te (1) R fhe

  (2) wft fhwk

  [tux te (1) t Vttu; t {e stu

  (2) {ktskte yh te

  (3) nuw th ztu

  [tuxe fze (1) f{tk uwk; t rn u{

  fzwk; t{ttu t fu w

  su k[Yu ntu u {Su ntt

  uwk

  (2) ft fztu; fq fhtwk

  [tuxe {khe (1) Auhwk; Xwk

  (2) tu[{tk t{t fhtk e swk

  u ft{ ftZwk

  [tuxe ntt{tk ntue (1) f{tk ntuwk

  (2) su{ fnu u{ twk

  [tuttu ttu ntutu Zkzt hwk ntuwk

  [tuh utu htuu u fhtu; r tze

  66 YrZtu yu fnu kn

 • [tuhtetu Vtux Vuhtu ttu (1) te tu ttu; fkE yto

  rtwk ft{ twk

  (2) {wS yuu sw k;

  setu Vuhtu ttof ttu

  [tuhe Wh rhuhe fhe wtu fheu e t{u twk

  [tuhewk [kztu swk ht hMu {uu {t ht hMu

  stu

  [tuhe{tkte tk f[zt (1) w ft{e Yyt{tk s r

  ytwk

  (2) ttkU s yt ttu

  [tuhe{tkte hkzttu yttu (1) Ae ytt ttk

  yr tw k u; Yytte

  zwk u

  (2) uth {tkztk s utwk ytwk

  [tuhu [zwk (1) r twk

  (2) Vsu twk

  [tuhu u [tixu e styu

  [tux fhe/ztue thfe k[t fhe

  [tueu [efwk fhwk (1) y{wf Mw{tk thu thu ntt

  teu uu tze

  (2) ntt u fheu t kte,

  nut ft{u yhwk fhe {qfwk;

  qk[ fhe

  67YrZtu yu fnu kn

 • [ti w yuf ttk (1) yuftyuf ytV yte ze;

  {nt{we yte ze;

  ythe ytV yte ze

  (2) s ttu; ttu; fuh

  otu

  [ti rtt fth owkL ntuwk

  [ti{wk h twk {the ef te

  A tk[ e st tutht e st; t tE swk;

  te-Axfe swk

  Af fhe uwk yto t{u yu{ fhwk

  Afe swk (1) WL{ tE swk; nufe swk;

  Vtxe swk

  (2) tfthf ewk eu t{tk

  [f[qh tE swk

  Az hte Auhwk

  Az {the (1) tu {the; wft{tk ytwk

  (2) q zte

  (3) tsw tt u{ fhwk

  At Aqxe st (1) ef te

  (2) tet twk; tW{u tE swk

  Atk Qze st ntuftu Qze st

  Au ksu tuZtu fht thfu tu {tuxt tzw ut; eu

  [uo Au h[t

  AAwkh Atuzwk (1) frstu fhttu

  (2) ntkfwk; txtu {thtu

  68 YrZtu yu fnu kn

 • AAwkhtk Au htk ntutk tku yuf s hun-Y{tk; hk{tk;

  Mt{tk; {s{tk fkE VuhVth s

  ntu yutk {tk

  Aet u ntut rttt ut u ntut

  Aewk Qzuwk (1) tte s kXuw k; W;

  sL{te s tuVte

  (2) w[wk

  Aewk q-t ytuftwk (1) {htu {th {thtu

  fu ftZe twk (2) t{t fhwk; t fhtu

  Aztwk Azt{ {wk tfe {nutu tu {tu; fhu

  {sqhetu ttto tu {tu

  AztE swk (1) wfte yte ze

  (2) {th ttu

  Aze twk {th {the t ftZe ttu; q

  {thwk

  Aze tufthe ufe t ufthe; ht yt[to f u

  y{th yt htsr[nTttu kz

  E [tthu ut ntut ttu uwk

  yt{ nuh fhwk

  Aft tt wMtte wfthe ftZu u n fhwk

  Aftu fhtu (1) wAfth fhtu; hAtuze twk

  (2) r{s fheu rhtwk

  A Ate hnu ituxftu ntu tu u A Ate

  hnue fu{fu ue Aqxu ntt u te

  htte u h stE ytu Au

  69YrZtu yu fnu kn

 • A te {tuxtE utze; {Yhe fhe;

  ynkfth fhtu

  At [tt fht thu it ntutte wk wk hetwk

  thu { twk

  Awk fhwk nuh fhwk

  Awk twk nuh{tk ytwk; Wtzwk zwk

  Awk htwk (1) kutu [tw httu

  (2) wk Xef e htwk

  AtAe tE hnue ite hukAu te

  A utk te etk t yw tt

  A uthe ntuwk t te ntuwk

  A uthe u thtu fqk[e fhwk fkE n u {t{ {tuxtu

  A Wh qktu te (1) q itu ntutu

  (2) rfw t swk; [u

  tuhwk

  At {u{tk ntuwk y[ xfw k; rnt hw k;

  ft{tk t s n yuwk

  At rtzt q swk

  Atu Vuhtu ztu rhtof hze fhe

  Art{tkte ytuwk yr qwk; wftrwk

  Ah Vtzeu {wk ytwO u yth {wk

  Ah qxe zwk ythe ytV yte

  Ahztu ttu tuxttu fhtu; fkEu u fkE fhwk;

  wk uhwk

  70 YrZtu yu fnu kn

 • Ahe sue S the te wt yue ytfhe te

  tue

  Ahe {qfe (1) f fhe

  (2) ht fhwk; t{t fhwk

  Atrstk utk (1) ftuuEu t{u fqxwk

  (2) tAte tt fhe htuwk u fqxwk

  (3) {hthe tA Mteytuwk tt

  ttu fqxwk

  Attk tttk (1) {tot rn hte

  (2) ktwk; nufe sEu w: uwk

  (3) {ttu [ze twk

  Atu Ae [zttu (1) W~fuhe fhe; tuxe t{tk

  Wtus ytwk

  (2) yuf Wtr{tk eS yuf

  Wtrytu euEu ntuhe

  Ate QAe/Vqe (1) ktut ttu; thwk ue ytk

  ttu

  (2) nhte Vqtwk

  Ate ftZeu [twk (1) ftuEte ewk rn

  (2) r{s{tk [twk

  (3) htuV{tk {toe te

  Ate fqxe (1) teu htuwk

  (2) tt fhtu

  71YrZtu yu fnu kn

 • Ate [te n{ eze

  Ate r[htE se nw s te ytwk; she yh

  te

  Ate Xtufeu fnuwk (1) the yu htutte fnuwk

  (2) ezhu fnuwk

  (3) rt yu n{qof fnuwk

  Ate h uwk (1) ftuEe tu [tkeu ft{ fhtwk

  (2) ktwk

  Ate Vtxe-Vtxe se (1) yr u ttu

  (2) yuf{ ytu[e ytV{tk

  yte zwk

  (3) k tE swk

  (4) r[htE swk

  Ateyu ntt {qftu ehs yte; rttu yttu

  Atetu t ttu (1) {h{tu t ttu

  (2) Mht{ twk

  Ate h th {qftu (1) rehet swMtu ttu

  (2) { tk htwk

  (3) ehste n fhwk

  At tze-utze (1) tf utze; un ntU[tze

  (2) t{t fhe; tuftu{tk thtu

  ytt ht yrt

  kttu

  72 YrZtu yu fnu kn

 • Athu [zwk (1) [t swk

  (2) t qAt thu {tUt twk

  (3) Vqwk

  (4) ewk

  (5) {Yh wk

  (6) {n utzwk

  Athu [ztwk (1) ztwk; {t ytwk

  (2) teu Vqtwk

  Athu [zeu ti tku yu{; nuh heu

  Atu [ztwk (1) q t fu t fhe

  (2) nuh fhwk

  (3) Vsu tt yu{ fhwk

  Atzwk ue swk (1) fkt tE swk

  (2) nthe swk

  Atzu uwk (1) t{tk wk

  (2) twfq twk; e us twk

  At {tufe ux {tufe

  Att fhe (1) ytut yte

  (2) Atkztu fhtu

  Att ze (1) ykE swk; tkt zwk

  (2) ytutu ztu

  Att{tk hnuwk ytut-yt{tk hnuwk

  73YrZtu yu fnu kn

 • Athe e (1) fefewk et zte Zkftwk

  (2) Vq yte; zeu rfthe

  hste htE swk

  At Wthe (1) [t{ze Wthe

  (2) Atuwk

  (3) R fhe

  At tuxt swtk ttk [qkttE swk; tE swk; rALrL

  tE swk

  At Atuztu y{wf ttu r[th yu t

  fto fhtwk {qfe uwk; fuztu {qftu

  Attk etk te tk {thtk; yth sutu

  fkE Wtu ntu yue Mw tA

  VtkVtk {thtk

  At{tk te W{uhwk theu fnuwk; yrtu fhe

  At{tk {t swk V te; ft{ ytzwk

  Atkxtu Qztu-ttu zt ttu; ht tutu tut

  utu; t{e yte

  Atkxtu-te utk [th-tk[ su yufXt tE wte

  th tY etu; fuV fhtu

  Aee {the (1) tt ftou {q{tkte Aue twk

  (2) Vtk {the; Vt[h {the;

  fte twk

  Aee {qfe (1) tuze tzwk; fte twk

  (2) ht fhwk; tze twk;

  t{t fhe twk

  74 YrZtu yu fnu kn

 • Aftk Azwk zwk Af ytu tu u{tk tktu utu;

  nus nus{tk tut ftZtu; fth

  rt tuxwk tzwk

  Aztk tutk tut ut; rA tut

  Azwk tzwk (1) yu ue; tut ftZtu

  (2) {to ntu tk hMtu ftZtu

  Aqx {qfe (1) ttk utk y{wf hf{ Atuze

  ue; ytuAwk uwk

  (2) {tuft hte

  Aqx hte (1) y{wf n we y{wf ft{fts

  fhte hte hte

  (2) wwk htwk

  AqxtAuzt tt (1) yhh Mte yu whwttu

  kk qxtu

  (2) Mteyu tutt ot thte

  Aqxt twk; te {w twk

  Aqxe zwk to swk; ht twk

  Aqxwk {qfwk (1) Su t{ hte

  (2) t rn httu

  (3) tuf {qfeu hzwk

  (4) Wth twk

  Aqxu {tuZu h{ fu ykfw htt rt

  Aqxtu ntt e Wtht; q [towk

  Aqe Aqhe [te tu fhtu

  75YrZtu yu fnu kn

 • Aq{kh tE swk t tE swk; te swk

  Aqhe [te (1) ezwk

  (2) {the twk; S utu

  Aqktk Aqktk-tztk (1) [t{ze Wh thkth {k

  hktk r[nT rx[ttk

  (2) thkth tkftk tzeu fzwk;

  xtutu {tto fhtu

  Auxwk zwk (1) yer te; { swtk ztk

  (2) ykh wk; yufe [ut

  ykh{tk thtu ttu

  Auzu tkX te (1) ftS hte; r fhtu

  (2) M{h{tk htwk

  Auzu tkwk (1) ntuhe uwk

  (2) uwk fhwk

  (3) n fhwk

  (4) f{tk htwk

  (5) tu tAtu U[e utu

  Auztu tthtu ytSS fhe; { tE {twk;

  ftttt fht

  Auztu Vtztu (1) y tE swk; swt zwk

  (2) tu nf Atuze utu; tf

  yttu

  Aut t{-Aue t{ fhe Vhete {te ytt ntue

  76 YrZtu yu fnu kn

 • Aue yMtt yte z ytwk; {h Sf ytwk

  Aue ze yte {he ut yte

  Auu txu uwk (1) ftuE te txttx{tk Autu

  yu twe hutu hMtu utu

  (2) r Mt Wh sw k;

  {hrt twk

  (3) ts h{ Atuze ue

  Atufh{ fhe (1) twyu owk; Atufht sue

  y{su fto fto fhwk

  (2) nX fu ytn he httu;

  tutt yrtu s e

  hnuwk

  Atuztk Wthtk-ftZtk (1) Whe At Wthe

  (2) [t{ze r[htE yu{ {thwk

  (3) Azwk

  Atuztk tztk Xtuf E nfwk fhwk; {tk

  fhwk

  s {the (1) r{t {nu fhe

  (2) Mtwk

  (3) nthe fu ttfe sEu tute

  {hS rhw ft{ fhte Vhs

  ze

  (4) VtkVtk {thtk

  s {theu rht tEu

  77YrZtu yu fnu kn

 • s Swk tiu htS hte tuftu{tk {utu

  s fhtu thu {tuxwk ft{ fhe twk

  sz Wuze-tue wft ntU[tze ytt qhtE fheu

  {qtu t fhtu; tute {q

  Mtryu yte fu yutu t

  fhtu

  sz ftZe (1) fthwk fhwk

  (2) sz{qte t fhtu

  sz te-s{te (1) ttu ttu; Mttwk

  (2) {sq fhwk

  sz {e-fze-te Z ytt Mtte twk; {wk

  szwk tke twk (1) tutk te uwk

  (2) {htu {thwk

  szh suwk yuf u yuf Xuftu sz]t hteu

  hnuthwk; {qZ suwk

  sz{qte Wtze r{qo fhe twk

  ftZwk-twk

  szewe qktze (1) yhfthf ttu tu fhtu

  (2) y{wf {twk te uwk

  (3) ytzwkywk {e {twk

  swk fhwk {tV fhwk

  sr utze fsu E f {tknuwk tk ytwk

  tAwk tt yutu ktuM httu

  78 YrZtu yu fnu kn

 • st k fhe-htufe (1) [q fhwk

  (2) rt{tk nhtwk

  st kte {tuZt{tkte ywr[ eft

  ut; r[theu tt {Su tuwk

  s{ suwk zwk; suwk; w: yu tt ytu

  yuwk

  s{tk q suwk ro yu fXtuh nitwk

  s{tu ntt ntuwk {w {th ntuwk

  s{ttt tu ntuwk (1) q ywe ntuwk

  (2) ut ntuwk

  (3) ntU[u ntuwk

  s{ttu utu nw yw {utu

  s{e yt{ttu Vhf ntutu tu s {tuxtu Vhf ntutu

  s{e tuhe stwk; h{twk; tte yh

  te

  s{e h {qfu rn yuwk q c fu {Yh ntuwk

  s{e {te (1) te swk; t fhe swk

  (2) e zwk

  (3) Xtufh tE ze zwk

  s{e{tk uwk h{t ze swk

  s{etuM fhwk tke tuzeu t{t fhwk

  st utu (1) Wtue tE zwk

  (2) t{u twk

  (3) Wth utu

  79YrZtu yu fnu kn

 • sntkehe [te unwf{e [te; fzf y{

  [ttu

  s {qfwk-uwk y{wf ft{ rn fhttu kf fhtu;

  rtt ue; r{ utu

  sf{T ntuwk te{tk hnut Atk su{ f{ tete

  swwk hnu Au u{ kthe {ttte

  utt rt hnuwk

  sktfth twk wk te te tE wk ntu yuwk

  twk

  s{tr ue te{tk tt fhtu

  stue uXu wk ftuEu htu wk

  sk swk ntsu swk

  sk twk uht twk

  sk uwk tMt twk; t fhtu

  ske htu suwk t ske

  sk ntuhe (1) xx{tk zwk

  (2) kth {tkztu

  (3) t t kt{tk {ttwk {thwk

  sk{tk zwk-Vtwk {w~fueytute uhtE swk

  sk tu tkr e; MMt twk

  t qwk [tuh, uhue efte t[u hnuwk;

  kt hte ue

  h fhwk eu s-feo uhu t{f

  rt fhe

  80 YrZtu yu fnu kn

 • [tuhe (1) tute t Awte

  (2) therhf { fu ft{ fht{tk

  yt hte

  tuze nw k yu {nu Eu ft{ fhwk;

  Atetuz {nu fhe

  tue t[th fhtu; xtwk

  wk yzwk f{ tfttwk; fte hehwk

  {tk utwk tte yu ytYu ntr

  ntU[u {txu wft uXwk

  w fhwk tuwk; fhwk; eu rM{

  tt yu{ fhwk; {tt fhe; ft{

  fhwk

  yttu (1) S yttu; fwht twk

  (2) nw [tnwk

  (3) tk s {nuht twk

  Atuzttu (1) t [tt

  (2) {w twk

  h uwk sewk u{ uzwk

  t{tk httu ftq{tk htwk; t[wk

  tu {qftu [tufe-nuht sutu ktuM fhtu

  tu httu ftq{tk htwk; ktuM fhe ktwk

  ettu fttu ttu {rtytu{tk VtxVqx ze

  {he [tke tu kqftu etu [tktu; W~fuhe

  fhe

  81YrZtu yu fnu kn

 • {e se ztu tE stu

  {e swk (1) tx e swk

  (2) [tUxe swk

  (3) {kze swk

  {e zwk yuf{ t{t{u yttztwk; xtxe

  te; ztE te

  rftk Qztk q [ote twk

  Me whe yt[th fu tfth fhtu

  nuh{tk ytwk (1) tuf{tk et ytt t

  twk

  (2) tiu h zu yu{ fhwk

  te-rAte (1) fthwk fhwk

  (2) {tAtk fu wke fzt

  tthe

  {tk Vtwk Auhtwk; fx{tk ztwk

  ke tze uhte [ue yte

  k Wtze-tue fkf nth tzwk; yu nth tze

  rsh ntuwk n{ ntue fu [te

  rshtu xwfztu ntutu q ntwk ntuwk

  se{tkte efe swk htM tE swk

  S ytze te xuftu yttu u [u yz[

  Qe tt yuwk tkfwk tuwk; ytu

  tuwk

  82 YrZtu yu fnu kn

 • S Qze tuwk; Aqxte tuwk; h h{u

  tuwk; wk, h kftu[u tuwk

  S f[he [ ytwk; ro nuh fhtu

  S fhzeu {he swk (1) ytt fhtu

  (2) h{twk

  S te-xqkfe fhe (1) eu tuwk

  (2) { tE se

  (3) tutk k tE swk

  Sze fhe nw tutu fhwk

  S Aqxe ntue ttu ute xu ntue

  Se Aqx te t[tt te; h h{u {u

  u{ tute ]t te

  Su xuhu ntuwk htuh t ntuwk; {tuZu ith fu tXu

  ntuwk

  Stu fq[tu ttu yufe yuf t thkth fhtte

  S ttfe se

  S{tk tu ntutu tut{tk {eXt ntue

  Su [Zwk (1) yr rh[u eu rh[e

  Mw fu twk qte tutE swk

  (2) tXu twk

  (3) tutk Vtwk

  Su tu[t t (1) [tutu st yttu;

  tktk fhtk

  (2) tuzwk tuwk; M W[th

  fht

  83YrZtu yu fnu kn

 • S hMe ntue tute tntue yu [whtE ntue;

  hMee f]t ntue

  S yztu ttu-tE stu (1) W~fuhtue fu htue

  nt{tk yte zwk; thwk

  wk

  (2) fwht twk

  (3) S thtu ttu

  S yh hnutu (1) S [tu hnutu; ytwh ntuwk;

  yeht wk

  (2) r twk

  (3) r]t ntue

  S yttu-ftZtu (1) w: fu sw{te ytt fht

  h twk

  (2) { tzeu ft{ fhwk

  (3) nttu {txu tu yttu

  S Qze stu (1) fkE q ze

  (2) untu tE swk

  (3) tftu ztu

  (4) r[t Mth ntuwk

  S [tu ttu (1) [twh wk

  (2) t swk hnuwk

  (3) W[tx ttu

  (4) rhtk ntue

  84 YrZtu yu fnu kn

 • S ftE stu S st sue yk rehe te;

  tE swk

  S tE stu tA twk; twk; tu fkxttu

  yttu

  S u stu {qyt Ae {tutu swk; Se Tr

  te

  S stu hnutu-efe stu (1) wk w: twk

  (2) S st suwk w: twk

  (3) {he swk

  S xqkftu httu fhfh fhe; tu fhtu

  S tu xkttu (1) e s ytwhtte S [tu

  hnutu

  (2) S ste ithe{tk ntutu

  (3) {tuxe [t{tk ytwk

  S ttu (1) RAt te; t ttu

  (2) itu ttu

  S zefu kttu (1) yuftyuf ttue te; S

  tz ttu; [xxe te

  (2) nw s kt ttu

  (3) htE swk

  S tztu (1) ht t fhe; ttuzt {txu

  yfo fhwk

  (2) sht {txu fksqtE fhe

  (3) [twk

  85YrZtu yu fnu kn

 • S tu (1) yutE yte

  (2) ftuEwk w: uE te te

  te

  (3) [t te

  (4) ftswk wk

  S htE hnutu yrtt hnutu; S e fu

  xtE hnutu

  S {tu { yuf tE stk; {ite kte;

  yu ttu

  S {tuxtu httu Wth w k; ttu swMt u

  thtu

  S Eu twk htxwk {twO e s Wtte

  tuzwk

  S utu (1) q ytnte {twk

  (2) w: et fhwk

  (3) t utu; {the twk

  (4) [ezwk; twk

  S tuttu r[t ytft fhwk; { {turn

  fhwk; {tk er We

  S xtuxwk ntuwk S u{t uwk ntuwk; u{huwk

  ntuwk

  Ste swk-{hwk S tutu; tuu u s {he st

  yu{ fhwk

  Swk hMwk ntuwk w: uth ntuwk; ktt fhu yuwk ntuwk

  86 YrZtu yu fnu kn

 • Su xtZf e rhtk te; ktut ttu

  S h ytwk (1) At ytute ftuEt h qxe

  zwk

  (2) S st suwk w: twk

  (3) {ht {txu ith twk

  S{tk S yttu stu hneu tkr e; {

  Xuftu uwk

  Se {te e eqeu yLt fu ywr[ f{o

  fhwk; eqeu ytt fu kfx{tk

  zwk

  Swk {thwk wot fhe; kth{tk wtu Wtu

  tt yu heu rhtt fhwk

  S tzwk setu ft ht fhtu

  S wthwk se the heu fZt yu{ fhwk

  Se wk ttof heu Swk

  swt yttu (1) ht yu{ fhwk; u-{u tt

  u{ fhwk

  (2) tztu tt u{ fhwk

  (3) { utu

  swte yte Vhete tu Wtn WL ttu

  swtewk uh swtetu o; tuh; WtE

  swth tshtu ttu he {t hefu hnuwk

  sqt hth wk tzte tuu {twk; fkE rt{tk

  {twk

  87YrZtu yu fnu kn

 • sqrtk ttk (1) ys {tu-{nutk ttk

  (2) y{t nuwk

  (3) uzttu {th ttu

  suh fhwk (1) {the twk

  (2) nhtwk; t{t fhwk

  u{ uzwk tn fhwk

  ue twk (1) {ftwk

  (2) tkhwk fhwk; q {th {thtu

  uzt tt-zt-{t ftuE ft{ fht stk rVt

  ttu Xftu ttu

  uzt t (1) wt{ fhe

  (2) Mtto {txu thkth ftuEu tk

  swk

  (3) thkth Whte fhe

  uze ftZwk ftte twk; wk fhwk; h[wk;

  txe Qwk fhwk

  uhtk Zztk-ttk (1) tuu nutu; uX fhe

  (2) kthtu nth [ttu

  (3) ut fhe

  uhu uztwk (1) yt fkxtthut ft{{tk

  qkttwk

  (2) u{t ft{{tk zwk

  (3) kthe qkhe{tk uztwk

  (4) kr fhe

  88 YrZtu yu fnu kn

 • uh fzwk twk; us twk; {sq wk

  uhwt wt{ ntuwk {tt Mt{e ntuwk

  ut suwk fhwk Vsue fhe

  u yttu-[ztu W~fuhtwk

  u{tk ytwk (1) ytu{tk ytwk

  (2) wMu twk

  (3) uhtwk

  (4) Qfwk

  xft zt (1) t zt

  (2) w:e twk; {nu ze

  xft {tht tu yutk ytfhtk xtutk {thtk

  xftt tu tut ft{tk e yh fhu yut k

  uf [ fnutk

  ze E te (1) q ftZe te;

  {ftwk

  (2) tUuwk ft{ [tkeu twk

  ze ue (1) {ftwk; Xftu E hr{wk fhwk

  (2) tUuwk ft{ tEte uwk

  ztE swk shtE swk; z{tk yte swk

  u fhwk (1) ftwk; {the twk; f fhe

  (2) fhwk

  tk u tk hnuwk ut{tk h hnuwk

  tktk tE hnuwk us ustu ykth tE hnutu

  89YrZtu yu fnu kn

 • ktt zwk h{twk; tUXt zwk

  kzu [ztwk t{tue tze

  te tu tztk ht kt Atuze xqkf{tk fnuwk

  txfe twk (1) the uXu Xftu yttu

  (2) {th {theu nfwk fhwk

  tz Qtk nw nw ewk

  tz Qtk tfe ntutk yr w: zuwk ntuwk

  tz twk (1) tute Qt tE swk; q e

  swk

  (2) tuztwk u u Qt twk

  tztk tkhtk Wthtk yxf[twk ntuwk

  txe twk (1) {ftwk; Xftu utu

  (2) {th {theu nfwk fhwk

  ttk ttk VtkVtk {thtk; tk {thtk

  t te (1) h{e te

  (2) nw s e te tE yte

  tke fhe tte uwk; o fhtk

  tkwk tzwk h{te twk; tUXwk tzwk

  tku tuhtk utk (1) nuh yt{kt ytwk

  (2) {ttt Wthtk tuhtk utk

  ewk ftkwk (1) theftEte t fhe

  (2) kteu fhfhte ft{ uwk

  uh ytwk tu [ztu

  90 YrZtu yu fnu kn

 • uh twk (1) uh suwk yt{wk twk

  (2) uh ktwk

  uh twk suwk rht{ thwk ytu uwk ft{

  fhwk

  tuz wk (1) fkxttu ytu yut {tu te

  zwk

  (2) x Eu Atuze rn yuwk

  q fu u twk

  tutk ttk (1) y[ xtu[tt fhwk

  (2) VtkVtk {thtk

  tue Vuhe e {te; [xe [xe Whte

  twk

  xft fht htufze fhe

  xftt uh/tuh wk he{tk ut yu{ wk

  xftuht {thu yuwk twk w-{{{tk [rZtwk ntuwk

  xh ee-ue (1) ytV n fhe

  (2) tu hrtu yttu

  (3) t{t ytt n fht yu

  xfe hnuwk

  (4) [t fhtu

  xh {the (1) s{e Wh {ttwk Atze ttot

  fhe

  (2) t{tt fhtk h ezwk;

  Wt{ ntuwk; ytkxwk

  91YrZtu yu fnu kn

 • xh te Xtufh te; xftuh te; tu

  ntU[tztu

  xtk tEtEu ztwk Xftu tE tEu whwk; Xtufh

  tEu he{tk ytwk

  xe swk ete [rZtt twk

  xu [Ztwk tt fht; hztwk

  xnu te (1) yufwk yuf thkth fnuwk fu t

  h twk u

  (2) r Mw fu hf{ {ut

  wtrt kte e

  {te

  xe swk (1) qh twk

  (2) t ttu

  (3) swk hnuwk

  (4) zwk; ht twk

  xtZt teyu se (1) h u {w~fue qh te

  (2) h tu ezt t t{e

  xtrZtu t yttu (1) ft{ fhtk fkxttu yttu;

  twe te

  (2) esTh yttu

  xtZwk zwk tk twk; h{ zwk

  xtZwk te huzwk (1) W~fhee yh Wsu rn

  yu{ fhwk

  (2) tk tzwk

  (3) uh e{wk tzwk

  92 YrZtu yu fnu kn

 • xtZwk ux r Mtr; rhtk; ktut

  xte qhe xuftu; q fu W{uh tt yu{ fhwk;

  tnue qhe; Wtus ytwk

  xt ze (1) {tttt y{wf t{tkte

  ttk {q tq ttk

  (2) yttf heu wft twk

  xte uwk-twk-{qfwk (1) tzwk

  (2) Mtto qke ttu

  xttu utu (1) AqtEu hMu zwk

  (2) ttu fhtu

  (3) ktwk

  xtkrxt ftt {qte Wuze twk

  xtkrxt tkt tW{u tE swk; rht twk

  xtkrxtu ftZtu-xttu (1) ytwk k fhwk

  (2) t yu yhsh tuze

  te

  xe fhwk B{ {u yu nwk ytu u{ fhwk;

  {~fhe fhe

  xe{tkte tuVt twk nt{tkte wk twk

  xewk Wfuwk E wshe ttu ftZe ztu thtu

  xewk fhwk (1) ftu fkfw uhu tzwk

  (2) {ttu twk; ytuZtze uwk

  xw[ftu fhtu nu{u fthu {kt-kttu ttu tu

  fhtu

  93YrZtu yu fnu kn

 • xwkt tt (1) {ttt{tk xte te; {th ttu

  (2) {nutk n fhtk

  xqkft Swk ntuwk fksq Mtwk ntuwk

  xwkfthtu fhtu tuAztEte tuwk; nfe y

  te the

  xqktu utu (1) [e fze

  (2) u Vtke ue

  (3) u Vtktu ttu

  (4) eu uht yttu

  xuf fze r fhtu

  xuf hte r Wh hnuwk; htwk

  xuftu yttu (1) { yte

  (2) yw{r yte

  xuftu fhtu { fhe; yt yttu

  xtuht suwk {eXwk; Mtr

  xtue nuhte (1) utwk fZtwk

  (2) zte uwk; e {te

  (3) {qo twk

  xtue Vuhe utwk ftZwk

  xtuu {qfwk (1) hfth fhe

  (2) qe swk; t ytwk

  XX tut ntuwk h{tk fkE ntuwk; ro ntuwk

  94 YrZtu yu fnu kn

 • XheXt{ twk (1) Mtte twk

  (2) r]t twk; [k[t S ue

  Xkzt ntuhwk suwk

  Xkzwk te huzwk (1) yh ytuAe fhe

  (2) te uwk

  (3) tk zwk

  XtXtk ttk fu hktk (1) q {th {thtu;

  (2) yuf{ [tEyute ze stte

  f{ht ntzftk{tk E te

  Xt{ Xuftt hwk ntuwk (1) tuxtt huwk fu zt{tztu ntuwk

  (2) Zkzt hwk

  Xuftwk-fhwk-tzwk (1) fLtu thu uh hte

  (2) ft ftZwk

  (3) tu Mttu tuXe uwk

  (4) Wtu{tk uwk

  (5) t fhwk

  (6) Auxe rt fhe

  (7) {theu txe uwk; ktze uwk

  Xuftu twk {eu w{tuo twk; {the Xtufeu

  er Wh ytwk

  Xuu Wztzwk-[ztwk (1) tuxu hMu [ztwk

  (2) tuxt tt fht

  Xuu [ztwk fu {thwk hfth fhe

  95YrZtu yu fnu kn

 • Xtufh te (1) ytztE zwk

  (2) r {u yue q te;

  tt tt; wft {wk

  (3) u twk

  (4) ztu utu

  Xtufh te-te (1) ytztwk

  (2) tt tt; wft n fhwk

  Xtufe utzwk (1) wh tuXe uwk

  (2) kuwk fhwk

  ztu fhtu ft{e t fu frstu fhtu

  ztu ttu ftuE ft{ Mttqof [tu rn yu{

  ue [{tk ztu ttu fu tktu

  ftZtu; ftuE ft{ Mt [tu

  u {txu rtu Qtk fhtk

  zwk hwk (1) ft{ fht h twk

  (2) Wtztu

  zVtk {thtk Vxft {tht; ftuhzt {tht

  zftk {utk t rt tuwk

  zz fhwk (1) ft{e ttu fhe

  (2) [{tk t{u fhe

  (3) t{wk tuwk

  znt zntuwk (1) ftuE t fu r[th{tk {ttwk {thwk

  (2) h {u t W{uhe

  96 YrZtu yu fnu kn

 • zntue {qfwk tuxttu fhtu; tze {qfwk

  zkftu tztu (1) At utze; fe Vute

  (2) nuh fhwk

  zkVt {the ztE {the; ztu fhtu

  zte e-[fe (1) ntht wk

  (2) tkzt tE swk; {s {e swk

  zt qkttu uh qe swk

  zt[wk Vuhe twk {tuZt Wh {th {thtu

  ztx ttu (1) knth fhtu

  (2) wk te uwk

  (3) Wtt ytWt ru the

  uXu tE uwk

  ztZ e tte RAt te

  ztZ{tk twk (1) uh utu t{tk htwk

  (2) { h uwk

  (3) qhwk fhttu Z r fhtu

  ztZ{tk htwk sh{tk htwk

  ztZ{tkte tuwk {{o[ fnutk

  ztVrhtk {thtk yt{u{ uwk

  ztVwk {thwk {ttwk {thwk; [fwk hwk

  ztt s{e fhe (1) tt fhtu

  (2) ytk ytzt ft fht

  (3) ntwk-ytt{wk fhwk

  97YrZtu yu fnu kn

 • ztt ntttu u ntutu nutEte tE fu yue t ntue

  zte ytk Vhfe (whwt {txu) yw tte ze

  yte; (Mte{txu) w tte ze

  yte

  zt{ ut {nutk {theu fneu t{t {tt

  ru wwk

  zthtu utu {fe yte; rhtwk

  ztu tzwk eu ku fu htusthu tzw k;

  f{tEu wsht [tu utu ftuE

  ytth yttu

  ztkXtk utk (1) ft{{tk uX Wthe

  (2) ftuhwk yts twk

  (3) nht{wk twk

  ztkzu zwk hMu zwk

  z {the-Xtufe (1) yrfth ntut Atk yrfth

  Au yu{ tux w k ste tt

  [te u;

  (2) tuxe t Wztze

  zztwk [twk tuxu tuxwk Whte ut fheu sqXtwk

  [twk

  ztutk [thtk (1) te w{ttu

  (2) rytzwk hnuwk

  ztut ftZt wMu twk; ytktu ftZe

  ztut U[tt (1) tx uzte

  (2) ytwh htwk

  98 YrZtu yu fnu kn

 • Ztu tE swk-zwk ttfeu tut tE swk

  Zhzt fht e fu tu {htk {htk ft{

  fhwk

  Ze swk-zwk (1) y{wf yuf tswyu Vhe swk; ze

  swk

  (2) nth efe swk

  (3) {he swk

  (4) qE swk

  (5) {e zwk

  ZkZuhtu extu (1) Ate t nuh fhe

  (2) tuf u u{ fhwk

  (3) Vsue fhe

  Ztkfe{tk te te qze {hwk tst {tto {tU twk

  ZtkfrAtuztu fhtu (1) ftuE Mw fu t te ytt

  k fhe

  (2) tkf-wtu Ztkftu

  Ztktk Wtztk fhtk-utk (1) ht tuwk; rA tutk

  (2) thtk htk f{oe tu

  fhe

  Zetk Ztu ttk {]w ytwk

  Zewk {qfwk (1) f]t hte; hnu{-sh

  hte

  (2) sht Aqx yte

  (3) te w hff fhe

  99YrZtu yu fnu kn

 • Ztu rxttu tkze tze nuh fhtwk; r

  fhtwk; x fhtwk

  Ztufe u tsw tze u tswwk twk; ku tu nt nt fhe

  Ztuu twk swk (1) nuh twk

  (2) Vsue nuh te

  (3) htuzu [zwk

  Ztue twk ftuE Wh ythtu ttu; {tk

  fhwk

  Ztue tzwk (1) ftuEu {ttu te uwk

  (2) e[u te uwk

  ZtU {tkztu wthtwk {tkzwk; tuVt fhwk

  zftu Atkztu uXtu (1) ywe wk

  (2) tft twk

  (3) w w: ywwk

  (4) [Ze ze ywe

  z u Vz fne uwk (1) su{ ytwk u{ fne uwk

  (2) h{ htt h fne uwk

  ztft {tht (1) ftZt {{e ttu

  fto fhe

  (2) zte ttu fnue

  ztftu ztu Vttu ttu

  ztze tue t{t{t {tht {kzwk

  ztze ntue {t[fze ntue

  100 YrZtu yu fnu kn

 • ze ze (1) ttutu ht htu

  (2) {th ztu

  tu tuu wk/ (1) fkE hfth fhe n

  ] wk (2) ht suwk wA wk

  t-QXt-ht-ht (1) ftute r[the Qze

  (2) ee tut[te te

  tE swk (1) {trf ]tt u{tk ztwk

  (2) wk h[ fhe wot{tk ytwk;

  yr{t fu r{s ttu

  tE {hwk Whtk [o fhwk

  { yu ntuwk e heu r ntuwk

  {t[tu {the {tU htwk htwk (1) sqXt ftte itth utwk

  (2) we ntuttu ztu fhtu

  {ttu utu {~fhetu ytk utu

  hfx Qwk fhwk-h[wk (1) ftuEu Vtthe k[

  Qe fhe

  (2) tuxutuxwk tuVt fu tuf h[wk

  htu tuu fhwk ftuE he{tk ntu yuwk fhwk

  htk [qkttk Se [qktt[qkt fu {nu fhe

  hwk uwk {e ze h t[wk

  hVrztk ttk-{thtk (1) w:u eu yt{u{ Aztwk

  (2) nth efttu fhtu

  he{tk ntuwk [ze{tk ntuwk

  101YrZtu yu fnu kn

 • h te t te

  yte-te (1) r { ttte fuVe Mwe

  RAt te

  (2) q huh Wtu fhtu

  tz twk-tE hnuwk (1) ttue te

  (2) wk

  (3) yr ytwh ntuwk

  {tk u ntuwk (1) t{o swk hnuwk

  (2) ne twk

  the th h (1) tk u{{tk hnuwk

  [twk-hnuwk (2) ttete owk

  (3) y{ e[u hnuwk

  rttxf twk {qtu t ttu

  t {utu te tut e fhe

  tfztu ttu tu uEu ft{ fhwk

  twk eh twk (1) thutu r[th th tztu

  (2) twO ft{ twk

  (3) {nu h yte

  t utu (1) { [ftwk

  (2) rwk twk

  tzrLt fht (1) thfu iu ytk fhtu

  (2) {tus{ Wzte

  102 YrZtu yu fnu kn

 • tztu teu t ntuwk wk [wk ntuwk

  t [zwk Wtustt swMt{tk ytwk

  t{tk ytwk (1) nuh fu {Me{tk ytwk

  tq suwk ntuwk (1) sz

  (2) [iLhrn

  (3) r{qZ tE uwk utwk

  th {tu {u ttu; ith ute

  tht t (1) Whtu fhtu

  (2) rt yte

  (3) [tu eu u[ue{tk ht ftZe

  tht utzt (1) {w~fue{tk {qfe uwk

  (2) nuht fhwk

  thts fhwk (1) qkxwk

  (2) Wsz fhwk

  (3) nhtwk

  te yte (1) Wtus ytwk

  (2) {~fhe fu ntke fhe

  te te e te

  qu q [twk (1) tuxe txe t fnue;

  {the

  (2) A fhwk; tS fhe

  (3) tuxutuxwk fhwk

  q{zu hwk kthth{tk yt wk

  103YrZtu yu fnu kn

 • u ftZwk (1) q {nu fhteu tfe

  twk

  (2) nkVtwk

  (3) U[e uwk

  u uwk ue th ue (1) [ttfe the

  (2) qhe [tuftE fhe

  (3) ehs hteu e t

  te

  u efwk (1) yr ft{ fheu ttfe swk

  (2) hzt{ te

  u huztwk (1) yutE te

  (2) Vt ze

  tuz yttu-ftZtu-ttu (1) rft fhtu fu ftZtu

  (2) y{wf r h ytwk

  (3) {tt fhwk

  tut tufhte-tute (1) swk

  (2) nuht fhwk

  (3) tte yu{ fhwk

  tuhu ytwk (1) Auf Sf{tk yte swk

  (2) tu ytwk

  t xftwk wk nfwk wk

  ttswk {wk (1) wte twk; thtu r yttu

  (2) rct e

  104 YrZtu yu fnu kn

 • (3) w fu [Zet r ytt

  (4) the{tk fu Mtr{tk [zt twk

  ttswk thu twk (1) c twk

  (2) itth twk

  (3) {th tte rte te

  (4) yr{te twk

  ttrn{t{T fhtwk tut tufhtt

  t t fhe hnuwk-t[e hnuwk (1) ytk{tk WAwk

  (2) nX fhe tfwk

  (3) rhuhe fhe

  (4) tz te

  tt te-te (1) Auhtwk

  (2) Xtwk

  (3) wft {wk

  tt te-tE se (1) Auhwk

  (2) wft{tk yte zwk

  (3) q fhe

  (4) tutwk

  ttu zwk (1) tk twk

  (2) Mth twk

  (3) Mtt{tk yte swk

  ttktu htutu {{ rtoh fhtu

  105YrZtu yu fnu kn

 • tq tq fhwk (1) ]t x fhe

  (2) rhMfthwk

  (3) wk

  (4) rVxfth fu ]t toe

  tqkf Wztzwk to ftx fhtu

  tqkfuwk wk (1) [ k fhtu

  (2) yteu tAwk E uwk

  tturht htuuut (1) uh fhwk

  (2) yt fhtu

  (3) ztEtk {q htutk

  { yttu-utu (1) {fe yte; e ef

  te

  (2) {ftwk

  (3) htuV Atkxtu

  { ftZe ttu (1) ktwk

  (2) fkxttu yttu

  (3) Wt fhte

  (4) nw ft{ fhe nkVtwk

  { ttu (1) S ttu; nuht fhwk

  (2) ehs he; qhe hte

  (3) rt{tu ttu; rtkr ue

  (4) tkrte n fhwk; zhe swk

  { efe stu fkxte swk

  106 YrZtu yu fnu kn

 • { rzttu (1) hwyt utztu

  (2) {ftwk

  { {thtu (1) ef te

  (2) ehs the-hte

  (3) q ktwk

  { utu (1) tfe twk

  (2) ehs hte

  (3) tkrte hnuwk

  rht suzwk ux htwk Wtht te

  rhtu ztutu-ztutu (1) ft{e {nu fhe

  (2) {nt{nu fhe

  ttu-QXtu-tu (1) sk wk

  (2) {ntw:{tk yte zwk

  (3) {tuuuxe t{te fhthtu t

  tu

  t ue ze yte

  ntzt htE st (1) yk Sf yttu

  (2) {tu ytwk

  ntztu QXtu-hwXtu (1) yt Y te

  (2) ht nt{tk ytwk

  nq{tk httu ku t t[t {twk

  tEte ux Aqtwk Atwk hne fu u Aqtttu t

  fhtu

  107YrZtu yu fnu kn

 • tZ e-zfe {tU{tk te ytwk; Mt ute

  RAt te; ywh twk

  tZ{tkte tuwk (1) tkfwk tuwk

  (2) {nutk {tht

  (3) fhztfe{tk u fnutk

  tZe{tk ntt ttu-ttu (1) t[the toe

  (2) nw ftttt fht

  (3) wt{ fhe

  tt Wtht q utu nu{ ftZt tt Vuht

  tt uhtt-ut turt uwk fu uhtwk

  ttu [tke utu ewk { tht {txu fhtu

  t ttu (1) ywfq u t E utu

  (2) t {utu

  tu tuXe {the (1) t uEu ft{ fhwk

  (2) yttu k [qftu

  t e (1) RAt qo te

  (2) twO ft{ r twk

  (3) yuf ttu {e swk

  t [zu u teyu [ze su heu ft{ twk ntu u heu fhwk

  t{tk ftwk ntuwk Aqwk t; fkf fu wtu nth yttu

  tkze rxte-exe nuh fhwk

  tk fhzt (1) yto[ tE swk; nf

  te

  108 YrZtu yu fnu kn

 • (2) h{e te te

  (3) nt te

  tk ftZt (1) ftuEwk fnuwk ne ftZwk;

  fthwk

  (2) Wztwk

  tk txt fht (1) tet fhwk

  (2) nhtwk

  tk ux{tk ntut (1) {{tk fx, rfLtu fu uh ntuwk

  (2) tio, swMtu fu ntuwk

  tk{tk S ntue (1) w~{tu [u net{ hnuwk

  tk{tk wk-hwk uwk (1) {e zwk; ftttt fht

  (2) t {txu rke fhe

  (3) {tVe {tke

  tku [Zwk (1) tutt

  (2) Mt ttu

  tku ytke ue ht fqe

  r Vhtu (1) w ze

  (2) the ytt ht Mtr

  te

  r ytwk { ytwk

  r QXe swk (1) y{tu ttu

  (2) thts twk

  r [wk twk { txwk twk

  109YrZtu yu fnu kn

 • r Xhwk {u ktut ttu

  r Xuftu ntuwk {{tk tkr yu ehs ntue

  r htwk-thu twk zq{tu httu; wk tE swk

  r tV ntuwk fx rtwk ntuwk

  r{tk htwk t{tk htwk; t htwk

  r Vhtu-tu (1) t Qzwk

  (2) e twk

  rt fte fhe r{t w{ttu

  e tu the Mtr te; t ttu

  efhe q ee fhe efheu q{tk uh yte {the te

  efheyu etu ntutu efhet kt zu k hnutu

  eXu ztuu wk yufet fh w~{ ntuwk

  et suwk tV ntuwk (1) q rtwk; [tuwk

  (2) x { yuwk

  ete [tke W~fuhe ztE Qe fhe

  ewk fhwk (1) Atuze fu {qfe uwk

  (2) Aqwk htwk

  wztk utk ytuthtk utk

  w:tk tz Qtk wf w: yte zwk

  w:wk t [tuhVte ytfM{f yte zuwk w:

  wrt th fhwk (1) tuft{tkte nth ftZe

  twk

  (2) {the twk

  110 YrZtu yu fnu kn

 • wrte nt te (1) kthtu yw ttu

  (2) kthe rttutu yw ttu

  w{ nte wt{ fhe

  qe t wk (1) Wth twk

  (2) su{tkte t ttu ntu yue

  t

  q yu ztk ku httk u{ yu fzftE ku httk

  q yu n{tk htt (1) ku tsw {ttwk {thwk

  (2) ku hV Ztufe tze

  q [zwk ttu [ztu; rnk{ yte

  q tune ytwk t fhe yttu; f{tE ytwk

  q{tk yurhtu utu (1) tht{tk hwk ue tze twk

  (2) {tXt tu tue frstu fhtu

  q{tk ftwk ntuwk (1) Aqtu {{ou ntutu

  (2) h stE ytu yutu ttu

  tut ntutu

  q{tk tfh e thwk rht{ ytwk

  q{tkte tuht ftZt (1) te tuxtu tut ftZtu

  (2) q nt u u{t kte q

  ftZttu fhtu

  qu tuEu ytwk {trfu ythqof ytwk

  qu {un ht (1) Lt twk; u ytk Vuttu

  (2) nw tfthf; thw k f u

  ytksf twk

  111YrZtu yu fnu kn

 • utue fhe (1) yuf-yufwk ue u{ fto fhwk

  (2) t fhtu; tu [zwk

  un Aqxtu yk yttu

  tufztu efe stu {t ytuAwk twk

  tue-ue fzte h yte; ftZe {qfwk

  tuhztk U[tk (1) ftuEt ft{{tk {th twk

  (2) ftuEwk ft{ fhwk

  tuhztk ttk (1) e {nu{tk zwk

  (2) e uX fhe

  tuhe U[e (1) ytw xqkftwk

  (2) wt hwk uzwk ytwk

  (3) n[ftu ttu

  tuhe te hte (1) {sqtEte tt [te

  (2) tt{tk U[wk

  (3) ykfw httu

  tuhe qxe ytw yte hnuwk

  tuhe tuxtu uztu (1) hu uztu

  (2) wsht {txu hu uXtu

  tuhek[th fhtu zt tA hneu tt [te

  thfte At zte fe fu yuft tht ft{e rte

  {ue

  fu tk[uhe fhe (1) {u u{ fuu htwk

  (2) tuxehe ftte z {the

  (3) fwk ytt rt tAwk ftZwk

  112 YrZtu yu fnu kn

 • u [zwk tu zwk; ytwk Xutwk

  tu zttu (1) tuxe ytt yte

  (2) Vtux ytkxt {thu u{ fhwk

  (3) tu {we htwk

  tu ntU[tu nzutu ttu

  tu ttu-ttu wft twk

  Wztze susufth fhttu; zkftu zttu

  [zte (1) Vsue fhwk; tuf{tk nuh fhwk

  (2) Xthe t{tk nuht te

  (3) htu tktu

  htu tktu Vsue fhe; tuf{tk nuh fhwk

  ztftu {thtu (1) se ft{ twk

  (2) h{ fu ef htt h fnutwk

  ntu u t{u {tuZu fne uwk

  zu uwk (1) ze tkwk

  (2) t{t twk

  zu hnuwk (1) yktsh hnuwk

  (2) {tot{tk hnuwk

  ztu utu-ttu (1) t qAttu; t te

  (2) hfth te

  ztu utztu (1) tutX yttu

  (2) ttu utztu

  ztu utu rt{ ue; ttu fu tu utu

  113YrZtu yu fnu kn

 • e rtwk Ztuh ntuwk ete yMt t{tk ntuwk

  ehe ntuwk ykuh ntuwk

  tutu ftZwk rfk ftZwk; ut{ut fhe {qfwk

  ze ntztu ntutu {k yh yttu

  zftu tu (1) wk ft{wk swk; tuxttu ttu

  (2) ht twk

  t {: twk yxfe zwk; {he swk

  e swk {he swk

  {t[fze {[e {tht{the te

  he Wh htu-{qftu (1) yr{tte yh [twk

  (2) W tE swk

  hetu Auztu yttu ytztu ytkf ttu fu n te

  he{tk ue swk (1) y~ twk; utwk k twk

  (2) yk hr{kwk tE swk

  h{tu ztu Vtux Vuhtu ttu

  h{u ftkxu tuwk htu Lt yttu

  h ttu ] twk; kw twk

  httu swk (1) ttu

  (2) k zqe stu

  ht{tk twk (1) tzt{tk twk; t fhwk

  (2) Wuxe uwk

  (3) qh fhwk; wft fhwk

  114 YrZtu yu fnu kn

 • htte twk (1) ]e Wh qE {h-t{wk

  (2) tU ut tE swk

  htte fhwk {the twk

  {o fhtk tz yte ftuEwk wk fht stk tuu kfx{tk

  yte zwk

  {oe tt tk ut {V {e Mw{tk tht-tuxtwk

  uwk rn

  wO hnuwk zwk hnuwk

  tz ze (1) nuhtwk qh twk

  (2) ftu ytuAwk tkwk

  tz {the (1) ht{ fhwk

  (2) yuft {tuxwk ft{ fhwk

  tzu twk tA zwk; Wtwk twk

  te trt swtk ttk (1) {uttu kk qxtu

  (2) er qxe

  (3) yt ttu

  te Vqxe {tU{t kte yuf Ae yuf x x

  yhfthf tu nth eft

  t t twk htuS htuxe {utu {txu wk

  t{tk q te erte [u frstu fhttu

  t yte Auhwk

  t te Auhtwk

  t {the (1) ytztuytu ntt {thtu

  (2) ytu heu theuXu f{twk

  115YrZtu yu fnu kn

 • ttk fhtk (1) u fhwk; u{tk yk thtk

  (2) rhtuu {tttu fu L

  fhttu fhtu

  t{t tt-tt tkt {txu zt ttu

  th fu ye yxfu rn yuwk (1) th fu ttu

  (2) ftuE yztze fu yuwk

  (3) tte u ht{e

  (4) y{; y{ ytu[h

  th h hnuwk u{ hue Mtr{tk hnuwk

  th tke {kttr zu ftuE thtt nrtthu

  ft{wk fhwk

  twO eh twk (1) thut ytoe Mt te

  (2) e ywfq twk

  tMe fhe-hte-te (1) [t fhe

  (2) zhwk

  twk fhwk-{[twk (1) fqtfw yu tuzttuz fhe q

  hz {[te

  (2) tuVt fhwk

  (3) {tht{the fhe

  twk [twk (1) {t fhe {qfe

  (2) h {qzeyu {tuxtu uth fhtu

  (3) hue{tk t [twk

  (4) tuktu [te

  116 YrZtu yu fnu kn

 • efe ht fhe w~{ [Ze ytu u t{u te fheu

  wk Wze twk

  eftu ktu [ttu the uXu ktu [ttu

  w{tzt{tk {e swk (1) to swk

  (2) rhwtue twk

  w{tztu fhtu (1) tuxe heu h[e twk

  (2) Wztzwk

  (3) uzVe twk

  w{tztu ftZe ttu (1) [feu VUfwk; ht fhwk

  (2) kuhwk; {thwk; txwk

  (3) {fteu h{ tze twk

  qe te y tu ueu rt fttuo fhtk

  qe ue (1) q ftZwk

  (2) yt r[th{tkte t

  r[th{tk twk

  qe te (1) heh twk; fhwk; tw

  twk

  (2) tue twk; nX fheu uwk

  qe te (1) tue twk

  (2) tte heu qe fxte

  q{ te-{[e yuft twk

  q{ {[te (1) ytk ttu

  (2) ztu ztu

  (3) t twk

  117YrZtu yu fnu kn

 • q Wztzt Vhwk (1) wsht {txu ynn Vhwk

  (2) tfw tEu q{wk

  q Wztze (1) ft{wk tuwk

  (2) Vtux tuVt {[twk; ntke

  fhe

  (3) tnf t fhe

  q Qze (y{wf Mtu) Wsz tE swk

  q ftZe-ftZe te (1) q {ftwk

  (2) kk fte ttu

  (3) {th {the nfwk fhwk

  (4) {ttute u{ Wthe twk

  q [txwk fhwk (1) ytkt ete sot fhe

  (2) htzt tzt; ntunt fhe

  (3) tUtx fhtu

  q te nhte nuXu tzwk

  q te (1) ith tuwk ft{ tzwk

  (2) zu tkA tzwk

  (3) t{ h tk tze

  q ze (1) yfe te

  (2) tk e

  (3) rfth ntutu

  (4) to swk

  q h ZuVtk ttk t{tue; yfe

  118 YrZtu yu fnu kn

 • q te u t te Auf ht

  q Vfte (1) [tt uwk; s {hte

  (2) xuftu ytuAtu fhtu; hfth

  hte

  (3) unt fhwk; tAte Mt

  yu{ fhwk

  (4) nhtwk

  q Vtft fhe uwk t{t fhwk

  q Vtfwk tE swk unt twk

  q Vuhe-te (1) ht t{tk ntuwk; xuf Atuze

  utu

  (2) hfth hte; tk {thtk

  (3) nthe swk; tt ttu; ze swk

  q uwk fhwk (1) Wutt fhe; yt fhe

  (2) txwk; to fhwk; te Vuhwk

  (3) ht fhwk; Vtufx yu{

  fhwk

  q{tk {wk/ q{tk {e swk (1) s{etuM fhwk

  (2) Xftu yte q {tk

  fhwk

  q {se (1) Wtu{tk ytwk;

  (2) zwk; to swk; t{t twk

  (3) twO ntu u{ twk

  (4) {h t{wk

  119YrZtu yu fnu kn

 • qte qkzwk fhwk (1) wk nfwk {swk

  (2) he{tk uwk

  qte fhwk tV fhwk

  qte twk-swk (1) q{tk {uwk; wft fhwk

  (2) ze swk; ht twk

  (3) t{t twk

  (4) ft{wk twk

  tuE ftZwk (1) wt{ fhe

  (2) {thwk; exwk

  tuE twk (1) {th {thtu; {the{theu y

  fhwk

  (2) te Vuhwk; ]tu {{tkte

  ntkfe ftZe

  (3) fu te hrn twk

  tuE ewk (1) ytzt fht

  (2) ft{wk zwk

  (3) uwk

  tuE twk (1) {tkntu{tknu {tkze twk

  (2) to yu{ fhwk

  tuftu fqxtu-Atztu-Vuhtu (1) {th {thtu

  (2) r{t trt fhtu

  (3) nX fhe

  tuftu ntU[tu-ttu txtu ttu; R te

  120 YrZtu yu fnu kn

 • tuzt fht (1) Vtux Vuht tt

  (2) nuht twk

  turtk Aqxe stk- (1) htE swk; te rtrtk

  Zet tE stk tE swk

  (2) e twk; zhe swk

  (3) ththe swk; ftswk fwk

  tutu ftZtu (1) ef te; {th fu {nutkte

  q qze ftZwk

  (2) yr ft{te tfe uwk

  tuut {qt suwk (1) yufwk; ktt rtwk

  (2) f{ hwk

  (3) ne

  tufwk tuwk (1) ystwk fhwk

  (2) {nu ht fhe

  (3) tet twk; Vttu fhtu-

  ttu

  (4) nw thu ft{ fhwk

  tut ru tht utt yt rhMtr ywe

  tut{tk q te/ ze (1) ]tMtt{tk yfe ytu yuwk

  ft{ fhwk

  (2) z{tk yfe te

  tueu ytwk tzeu ytwk; ht fheu ytwk

  tuwku Qzwk ntu yu{ twk ftuE thwk ft{ twk

  121YrZtu yu fnu kn

 • tutE swk (1) to swk; ht swk

  (2) Wh te Vhwk

  t ytwk-uwk (1) ft ut u; t kw k; r[t

  yuft fhwk

  (2) r[th fhtu; t ytwk

  fxte t ntuwk tuxw ktuxw k {e tutt sut

  eu fhttu fhth ntuwk

  fxewk tf ftu yuwk th rtwk ntuwk

  suxwk ntuwk rt rtwk ntuwk

  te u rt we te u {ttt we

  {tku htu ntutu (1) huh kwhM ntuwk

  (2) fkE htu hwk ntuwk

  tu twk-twk (1) t{t fhwk; qhwk fhwk

  (2) tze twk

  tu swk-efwk-e swk (1) k{tk ftuE hnuwk; rO swk

  (2) kutu tq ttu

  htf ntuwk h fu {e ytt{e ntuwk

  tEu uwk tute r{f utztk htufztu

  st yttu

  tht ntuwk (1) htufzt Yrttt ntuwk

  (2) fkt ntuwk (k{tk)

  (3) htufz Yrt tkXu fhe rhtku

  hnuwk

  122 YrZtu yu fnu kn

 • sh fhe {nuhte fhe

  sh fhze fhe (1) EhtS hte; yLt

  te

  (2) wMu twk

  sh U[e t U[wk

  sh te (1) r[t htuwk

  (2) t tze

  sh xqkfe ntue (1) w tuze; tke ntU[

  ntue

  (2) fo ntue

  (3) Wth]t ntue

  (4) fksqtE-f]t ntue

  sh ntU[e (1) {tot nth ntuwk

  (2) w [te; fo ntU[tu

  sh ze (1) t ze

  (2) yt{trfu ft{ fht

  ftur fhe

  shu ytwk-[zwk (1) yrt tktu

  (2) t{tk ytwk

  (3) r[th yttu

  (4) S ztu; fwe yh te

  e t ku ttu yuf{ufu {ttu yuftyuf tu ttu

  Ltu tu t fnue

  123YrZtu yu fnu kn

 • {f-{h[wk twk (1) {eXwk {h[wk htwk

  (2) yrtu fhe

  (3) {eXwk{h[wk hteu o fhwk

  {e ue/ {tu r (1) ze yte

  (2) ze t yte

  {wk ytwk (1) fnuu tu twk; tEu h{

  zwk

  (2) So twk; xuf Atuze; h{ twk;

  {e twk; h{t te

  (3) tuttu ytn stu fhtu

  {wk {qfwk (1) f]tte uw k; hnu{sh

  hte

  (2) { tE se; n fhwk

  {ts Ztk {e ftuxu (1) {owk ft{ fht stk Vhwk

  e wk

  (2) {o fhtk tz ze

  (3) {ort fht stk Qxwk ht

  twk

  h{U suwk tE swk wMtu tk ttu

  st {Mfth fht (1) qh hnuwk

  (2) qhte xtwk

  se S ntue nw tu tu fhwk

  uk te Qhwk {nt{w~fue ze

  htq ntuwk t ht ntuwk

  124 YrZtu yu fnu kn

 • tE fhe fkE yqo fhwk

  tE ntue yto t{wk

  tsqe te Qttt te

  trwk fwxtwk rtuot {twO swk

  twktu tu ztu (1) qhe t{te te

  (2) thu tux yte

  e uze tu t tztu uhte Vhe Y fhwk

  u ythu (tu sL{) (1) ytV{tkte yeu u

  ytwk {tuft tE swk

  (2) t {tuxt u{te [wk

  (3) {]wt {w{tkte [e swk

  (4) {tuxe {tke th te

  u t{u ytwk uh t twk

  t{tk hft fu [qh twk (1) fuVte ut twk

  (2) nw tY Xtktu

  fze (1) {q fth tue ftZwk

  (2) Axfe yu{ {q Mtute

  fzwk

  (3) u fu {{o tu

  ftuhtk Vqtk (1) o yttu

  (2) yr{t [zwk

  r {e (1) rt{ {e

  (2) te

  (3) tu qe u{ fhwk

  125YrZtu yu fnu kn

 • e Qzwk-qwk-wk (1) ttu ttu

  (2) t Qzwk

  (3) t Vwk

  e Vqxwk (1) t Vqxwk

  (2) e Xthwk efwk

  (3) {tXwk twk

  ewk tkzwk Vhwk (1) ttu ttu

  (2) e qwk

  rn-hwk fhwk (1) htM fhe twk

  (2) t fhtu

  (3) t{wk twk

  (4) ttne fhwk

  ktE swk (1) y tE swk

  (2) wk twk

  tf Wh {te ut ue (1) ftuEwk sht ynut {ttu

  [ztwk

  (2) sht tkA sue t fhe

  (3) nw ytfhtu Mt ntutu

  (4) nw tV hnuwk

  tf [wk hnuwk (1) ytY hnue

  (2) {t t{wk

  (3) {t wk

  126 YrZtu yu fnu kn

 • tf ftwk (1) Rs tze

  (2) rct fhe

  tf ftu yuwk (1) wwk

  (2) th rtwk

  tf wk-hzwk (1) q [txe;qo tu twk

  (2) {e swk; Mttu ttu

  (3) {tVe {te

  (4) nw rke fhe

  tf [ztwk (1) y{tu ttu

  (2) wMtu utztu

  (3) rthwk

  (4) tf [wk fhwk

  tf swk/ftwk (1) ytY se

  (2) xuf Qhe

  (3) fkf twk

  tf htwk (1) ytY hte

  (2) rct t[e

  tf ft fttk (1) ytfhe rtt fhe

  (2) fkf tzwk

  (3) uRs fhwk

  tfe tkze t{u ytktu hte t{trf hnuwk

  tfe tkzeyu (1) eu hMu

  (2) t{u {tUyu

  127YrZtu yu fnu kn

 • tfexe U[e (1) t{t {te

  (2) Mttu fhtu

  tu htwk W{uto fhwk

  t[ qt swtswt ft{t u {tkzt

  tz ue {twk fu Mt ytutu

  tze U[te-qxe (1) f{tte [te se

  (2) htM fu t{t twk

  (3) {he u htu kftu[te

  te uwk (1) yhtu fhe utu

  (2) t fhe ue

  tt twk twk nfwk fu Qhwk twk

  t{ ftZwk tht fu ht f{ote ytutwk

  t{ tswk thu r {e

  t{ [{fwk (1) [tuhV the ytY ntue

  (2) fe the

  t{ st uwk- h te huzwk (1) kthwk; xtwk; ywk

  (2) kk tuze ttu

  t{ zwtzwk/tuwk (1) t{ fkrf fhwk

  (2) t{ tuwk

  (3) t{u tu tztu

  t{ uwk-qAwk-uwk (1) tutwk; ftkE qAwk fu

  utut hte

  (2) t fhwk

  128 YrZtu yu fnu kn

 • (3) Atuzwk; qh fhwk; twk

  (4) qh fhwk

  t{ {qfwk S uwk

  t{ htwk fe {ue

  t{ uwk t fhwk

  thuzt fht (1) the su{ {{htu {qfe ytt

  e swk

  (2) u su ztte ft fhe

  trhu Mefthwk rtn fu e {te fhe

  trhu (ntuewk) twk ht ft{{tk ytut twk

  trhu fztwk-htwk (1) hhV fhwk

  (2) tufhe{tkte h fhwk

  trhu {tufwk tEwk {twk fhwk

  t{tk q Wztze (1) to fkf tzwk

  (2) sqXwk tuwk

  tne twk (1) tux yte ntu u rthu {qfe

  (2) {wk tk fhe rhtku uwk

  tne hthwk (1) ytt fu kk Atuze ut

  (2) Mttrf fheu ith tE swk

  tne uwk (1) rhtk te

  (2) iuxfu te{ twk

  (3) thu tux{tk yte zwk

  rfk ftZwk sz{qte t fhtu

  129YrZtu yu fnu kn

 • ru ttk hw ytte z te

  rt tzwk-{thwk (1) thu Mtu [tux te

  (2) twO ft{ th tzwk

  rtu [zwk txtu Vhfttu; rs {utu

  rhe (tkhtu) yte tuVte fu tkztu w tuVt fht

  t ytwk

  e[e {qkzeyu (1) h{tte

  (2) tte

  (3) h{tu

  uuttu yttu (1) q {ftwk

  (2) Xftu utu

  (3) hu[f t yte; hu[

  yttu

  u{ [qfe (1) rt [qfwk

  (2) nuw th tzt{tk rV twk

  (3) ft{ th zwk

  u{ th ze nuw r ttu

  u t[wk fnu u{ fhwk

  utk te {tuu [Ztk (1) yu hMu swk

  (2) Qxqx tE swk

  (3) ykr ntu yuwk wk

  (4) y twk wk

  130 YrZtu yu fnu kn

 • uu {qfwk (1) [wk {qfwk; qh {qfwk

  (2) Atuze uwk; S uwk

  (3) ht fhe; Wutt fhe

  (4) qe swk; rthe {qfwk

  iu hwk (1) tk[ yte

  (2) uu iu htwk

  tuf hnue (1) ythw hnue

  (2) xuf fu rtt te

  tuh htt (1) {tht

  (2) tkwk swk; {tttt twk

  yztzt [{tk zwk

  ytztuytu ttu yerwk ft{ twk

  ytt-tt (1) y~ twk; swk hnuwk; Qze

  swk; Mtu te

  yte

  (2) tfu [ttk ewk

  (3) {nthtu ttu; {tot nth swk

  Wtztu (1) {tk [tte ntue;

  n{ yte

  (2) htte fu ntUuh stwk

  ftE stu ytwk-swk k tE swk

  fht (1) y~ twk

  (2) stk hnuwk

  131YrZtu yu fnu kn

 • ftZtu (1) yt ytwk; e swk

  (2) S uwk; qh fhwk; uzwk;

  ytwk k fhwk

  t (1) ft{e {nu fhe

  (2) ft{wk {te {hwk fu thkth

  (ft{fts tt) swk

  tE st ttfe swk

  ttu (1) t twk; [u qwk

  (2) {ttwk {thwk

  (3) nuwqof ft{{tk [u zwk

  s{ttu (1) Mth twk

  (2) Vtwk

  {tu-xftu (1) {{t hnue

  (2) {sq twk

  (3) {e swk

  xfte httu (1) swk ytwk he htwk

  (2) t fhwk; qhe hte

  (3) ehwk zwk

  xttu (1) yhsh fu [ k fhte

  ftZtu

  (2) uh fu tt yu{ fhwk

  (3) qh fhwk

  Xhtu (1) Mth fu Z hnuwk

  (2) MMt tE hnuwk

  132 YrZtu yu fnu kn

 • Zet zt tn{ fu rhwtn tE swk

  u twk (1) t{tk uwk; wA wk

  (2) tute tt e[u twk

  u hutu ntutu tutt{tk s tut ntutu

  u txe twk (1) wA wk

  (2) wrhr[ fhe uwk

  tuzt (1) nw [teu tft

  (2) nw fhtu

  tuztt (1) ft{t Vuht htt

  (2) nw [teu tft

  (3) nw fhtt

  he h hnut (1) q L twk

  (2) nw yr{t yte swk

  tuEu et [tu ytht httu

  h [ztt (1) rhw{e tEu ue hnuwk

  (2) ft{ fhtu tw tEu uwk

  (3) ft{fts rtwk hnuwk

  h {ttwk {qfwk (1) ftuEe tt{tk hnuwk

  (2) hu swk

  (3) ythtu {ttu

  h - {tk fwntztu {thtu (1) rn tzwk

  (2) uht tt u{ fhwk

  133YrZtu yu fnu kn

 • tAt zt (1) stu r twk; h{twk

  (2) tet twk; nthwk

  (3) ytk[ftu ttu

  te te tE st (1) tW{uete Zet tE swk

  (2) {tk q y te

  (3) te fu ftuE fthte

  Zet tE n{ se hnue

  tt{tk-ux{tk ntut (1) k[e ntuwk

  (2) nth ut fxe fu

  ntU[ut ntuwk

  thu ttu tAtu nXtu; kftu[twk

  thtu (1) yrfth thtu; ytute

  ue

  (2) t the

  (3) ehuehu htuft fht {tkzwk

  (4) n{uh yt wk

  te u {ttt we te u rt we; tO

  e yt {ttu se wk s wMu twk

  u ru e twk (1) wA e ftZwk

  (2) tztu tuu wk

  {tk uze ze ftuE t k fu sk{tk Vtwk

  htk{tk ttu (1) htuhe fhe

  (2) [zt[ze fhe

  134 YrZtu yu fnu kn

 • tk thtk (1) hett fhe; ftuxeyu [Ztwk

  (2) uwk

  u u [twk ywfh fhwk

  u fezeytu [Ze u y yte

  u twk nthe swk

  e tze (1) t {ut Vtwk

  (2) {eu t{tk Wthwk

  e tze-te (1) wt{ fhe

  (2) t ttu; Vtwk

  zu [zwk (1) yhwr[ fu y{tu ntutu

  (2) W~fuhe fhe

  (3) ftuE hV twk

  (4) { fhe

  ztu tztu (1) zkftu tztu; wrt{tk t{ fhwk

  (2) wttte t fnue

  (3) {tufu {u t fhe

  ztu tutu wttte fu {tufu {u t fhe

  ztu tztu zkftu tztu; wrt{tk t{ fhwk

  ztu httu (1) Awtwk; ktze htwk

  (2) tut{tk h{twk

  (3) ut httu

  ze ntue ht ntue

  ze tkwk rhtof swk; yk yttu

  135YrZtu yu fnu kn

 • ztu szttu ZkZuhtu rxttu; nuh fhwk

  tue-se (1) t se hnue

  (2) ytY se

  hte (1) xuf hte

  (2) ytY [te

  e swk (1) yk yte stu

  (2) qhwk tE swk

  (3) rft ttu; VUtu ttu

  (4) Aqxftu ttu; tuz yttu

  th yte-tkze (1) fkxttu yttu

  (2) nuht fhwk

  (3) ft{e {nu fhte

  (4) Aqxftu ttu; tuz yttu

  thtu ttu-{thtu r fu tktu[ftu Qtu fhtu

  tthe fhe (1) qt {txu rAtwk tthwk

  (2) t ht twk

  (3) {wft{ fhtu; t{tu ttu

  tthtu fhtu rMth thtu

  th twk (1) fX twk; tene twk

  (2) t hwk twk

  (3) Xhe swk; {e swk; Mth twk

  the Ate ntue fX Ate ntue; teqL ntuwk

  136 YrZtu yu fnu kn

 • eh [ztwk wt{ fhe

  hu utk e ttk (1) {tu owk

  (2) sue [ze ft ntu utk

  t fhtk

  htu Wtztu-tutu (1) wwk fhwk; nuh fhwk

  (2) ykhx nxte {e t fhe

  ht yttu {th {thtu

  hutu Wthtu e {nu fhte

  xtu ttu-{thtu (1) t fu Mtr tE se

  (2) xtwk

  (3) Vhe uwk

  (4) uh uwk

  etu [tktu yt tze

  wk thu twk (1) q s twk

  (2) {tuxwk fwxwk twk

  (3) nth{tk {qktE swk

  ftZe ttu r{s Wthtu

  [ttu V Y te

  httu (1) tkzeue ttutu r[th fhtu

  (2) {ttt{tk r{s e stu

  (3) {Yhe fu o ttu

  (4) heh{tk e {tXe yh

  te

  137YrZtu yu fnu kn

 • ttu (1) wt ut tt; t ue

  yh te

  (2) heh Wh {tXe yh te

  (3) the{tXe t Vute

  {{tk qhs Qtu su fe twk ntu u wk

  ntz WXttu (1) thu ft{ qhwk fhwk

  (2) thu ft{ {ttu uwk

  nu fhe-ftZe (1) ytute ue

  (2) Yyt fhe ttu utztu

  ntU[t fhzt (1) yt wk fhwk u {tte

  {qktwk

  (2) tu Mttu fhtu

  (3) tAwk zwk

  ntuwk twk (1) htS twk; tuhtwk

  (2) w zwk Wth fu Vfhwk twk

  tft zu ftkXt [Ztt su u su fhtwk ntu u u u

  fhtk tAte Vtux fhtu

  tfwk t ntuwk zte ssorh tuwk ntuwk

  tftu kx sutu ftuEtte tktu -Auht

  rn utu

  tze yte tk[ yte

  tze Wthe ftttt fht; ytSS fhe

  138 YrZtu yu fnu kn

 • tze Qxe tke (1) utwwk ftZwk

  (2) ytY w{te

  (3) Auhtwk; Xtwk

  tze Vuhe (1) utwk ftZwk; tuuwk Vhe swk

  (2) t tu

  tze {qfe (1) utwk ftZwk

  (2) tze nuhe; tze {ttu

  {qfe

  (3) tuuwk Vuhwk

  (4) t{u twk

  tze hke te (1) ytY E te

  (2) th hze te

  tze kte (1) fe e

  (2) t[u-t hnuwk

  (3) ytY kte

  tA ze-hne swk (1) {tuzwk zwk

  (2) ttu hne fwk

  (3) Mtr fu h{tk Qhwk ntuwk

  tAt twk t t{wk; {]w t{wk

  tAt zwk rV twk

  tAe te fhe (1) tAt nXwk; fhth{tk wk

  zwk

  (2) nthwk

  139YrZtu yu fnu kn

 • tAwk zwk (1) tuxwk zwk

  (2) rV swk

  (3) nthe swk; qkX te

  txt Vtzt (1) ht ue tu twk

  (2) wft fhwk tk

  ytzwk; yt{tk uftS

  hte

  txu utze q fhe (1) ftkE ft{ tUwk

  (2) ftheu Ae {th {thtu

  (3) nwte-Vwteu hwk utze

  htwk

  trxtk uttk-ue stk (1) Ate ue se

  (2) tth twk; utwk efwk

  (3) k tE swk

  (4) nfe swk; nthe fu tte swk

  txute Qhwk (1) ytzu {tuo [ze swk

  (2) wMu tE swk

  (3) txt Whte hfe swk

  tX {tu-etu (1) tu etu

  (2) tu qe se

  (3) te

  tz [ztu Wfth u ytwk

  140 YrZtu yu fnu kn

 • te ytwk (1) t Aqxe

  (2) Mt ttu; usth twk

  (3) tte tt te; ytk{tk

  ytkw yttk

  (4) he fu hu yte

  te Wthwk (1) y{tr fhwk

  (2) Afxte fhwk

  (3) tk[hw~ yte { Vuhwk

  (4) {w~fue{tk {qfwk

  te Whwk (1) swMtu stu hnutu; us f{e twk

  (2) twu te twk ntu yue

  yh se hnue

  (3) swt ytuhtu

  (4) t fu ytY se hnue

  te [zwk (1) swMt u yttu; qh [zw k;

  W~fuhtwk

  (2) hu yte

  te [Ztwk W~fuhwk; Wtus ytwk

  te swk (1) xuf se; ytY se; x stu

  (2) te ht stu swk

  (3) {k ze swk; Xkzt tE swk

  (4) us hnuwk; wMtu Qhe stu

  te uEu htu tute e hett fhe

  141YrZtu yu fnu kn

 • te uwk-thwk {te; e hett fhe

  te tE swk qte tE swk

  te nutk t tke (1) ftuE kfxe ytkftte u ytt

  nutk ue t{u Wt fhtu

  (2) y{[ue ue

  te te fhwk (1) tfwk; h{ tzwk

  (2) hutu yttu

  te t yuxwk ewk ftuE fnu uxwk yu u{ fhwk

  te Vuhwk (1) q{tk {uwk; h fhwk

  (2) ft{wk fhwk

  te [twk ftuEe ytYe htt fhe

  te twk te

  te {twk (1) {te

  (2) twk

  te {qfwk rtt ue; Mtkf fhtu

  te {uwk fhte rtt ue

  te htwk fe e

  te tuwk r{t t fhtu

  te (ux{tk) nwk (1) w t nth se

  (2) {{tk Wu ttu

  te (tunewk) fhwk (1) nw {nu fhe

  (2) tuzeu {nu fhe

  142 YrZtu yu fnu kn

 • (3) {tttfqx fhe

  (4) nw {wk

  te[wk ytwk h yte; hhV fhwk

  tete twk fhwk-fhe twk (1) nfwk tzwk; {tk fhwk

  (2) tUXtk tzwk

  te{tk yt tze (1) ykr tu kr

  fhe

  (2) ykhtuykh zte {thwk

  te{tk Wthwk ynut u twk; u{ twk

  te{tk {qXeytu hte tuxe ytt yte Auhwk

  te{tkte tuht ftZu yuwk su u te tu fhu yuwk

  ttu ttu-{qftu ytzee fhe; r twk

  thu te twk ntue{tk [twk

  tt{tkte t te qutk[hute t fhe t fZte

  ttu te twk (1) ftq{tk uwk; [ezwk; wMu fhwk

  (2) twO ft{ fhtwk; swk

  (3) rhtwk

  trwk Qzwk e qwk

  trwk e swk-qxwk ze te

  trwk Vhwk w Vhe se

  teyu w ntue yt-tAtu r[th qu rn

  yuwk fhwk

  143YrZtu yu fnu kn

 • twk Wtzwk (1) ftuEe t Y fhe

  (2) [tuzewk twk tk[t {txu wwk

  htwk

  twk Vhwk (1) [ze te

  (2) xtu yttu

  ttu [ztu (1) swMtu [ztu; qh [zwk

  (2) nt ytwk

  ttu [zttu (1) n{ yte

  (2) W~fuhwk

  t Vqxe efwk (1) fhut tu eu h{e Vqxe

  efe

  (2) t Wtzwk zwk

  (3) ytV yte ze

  tz tktu tE fhe; thu t fhtu

  ttu ztu Vqxtu Aqwk hnuwk t nuh twk

  th Wthwk (1) Wth fhtu; w: fu f{tkte

  nth ftZwk

  (2) ftuE ft{ qo fhwk

  (3) thwk; {tut yttu; {t twk

  (4) esu rfthu ntU[tzwk

  th Qhwk (1) ytukwk; t{u Auzu ntU[wk

  (2) qhwk twk; he swk

  (3) V twk; r twk

  144 YrZtu yu fnu kn

 • th t{tu (1) qhwk fhwk; u tu; {swk

  (2) {{o fu hnM {swk

  thwk fhwk-uwk-uwk (1) ys{twk; hett fhe

  (2) the fhe ue; yw utu

  (3) t fhe

  (4) rtt ue

  thtu [ztu-thtu [tu [ztu t{tuo{exh{tk thtwk rMth t{wk;

  wMu twk; tuu htwk

  thtuXtk tk htk w{tkte eX te te ytwk

  t utu-ttu (1) ke yh te; tue

  yh te

  (2) Mote hk ttu

  tt [Zt-Qht tt Mtr{tk VuhVth ytt fhtu

  tt xt (1) ntht tt zt; tS

  ze

  (2) {kt twk; r Vhe stu

  (3) wwk Qxwk V {wk

  tt tuth zt S te

  tt VUft (1) te hett fhe

  (2) rfM{ ys{twk

  (3) swth utu

  tt et zt (1) t ywfq ntuwk; e ewk

  (2) t{tk Swk; Stu ttu ztu

  145YrZtu yu fnu kn

 • tk{tk uwk yt yttu; nqkV yte

  tktu yte (1) Qztk ewk

  (2) y~ twk; Qze swk

  (3) tuu tutwk kte u yue

  Mtr{tk ntU[wk

  tktu fte te (1) ynt e hnuwk

  (2) uh ytuAwk fhwk

  (3) ne fhwk

  tktu e (1) kfx{tkte [t th tk

  {thtk; tk {[te; e

  { fhe

  (2) {ntwk

  (3) yt{u{ q{wk

  tk[ ytkeyu kqo

  tk[uhe tke (1) u uhwk tzwk

  (2) yuft t ft{{tk t fhwk

  tkzwk Vhwk (1) ttu ttu; e Qzwk

  (2) we tr te

  tkzu te twk (1) wk w: uwk; rhtwk; fzwk

  (2) ktwk; nuht fhwk

  tkhwk fhwk (1) q {th {thtu; {theXtufeu

  ewk fhwk

  (2) eu hMu [tu yue tf utze

  Xuftu twk

  146 YrZtu yu fnu kn

 • tke e (1) {s {e swk

  (2) zte [fe

  tktk tuhtk fhtk {th {thtu

  rttu QAtu wMtu ttu; r{s e stu

  rqze tze (1) yufe yuf t ftt fhe

  (2) ntS nt e

  eX Wtze ze (1) ynt twk

  (2) eX hnuwk

  (3) t[th ntuwk

  eX Ztkfe (1) { fhe; ythtu yttu

  (2) ftuEwk Wtzwk tzwk

  eX Vuhe (1) yhwr[ fu yrAt ste

  (2) [tt swk; S uwk; hAtuzwk;

  Vuhe twk; wk

  etu Vtxtu (1) yuf Ae yuf t {twk

  ytwk

  (2) htuztu ztu

  e twk (1) tuze fu [qkteu tE swk

  (2) nuht fhwk; swk

  (3) {nutkxtutkte fth fhe uwk

  Awk thuwk fhwk Se tu {tuxwk MY ytwk

  s fhe ft{e ttu fu t fhe

  w ytzu ytwk ftuE wf]wk V {wk

  147YrZtu yu fnu kn

 • w hthwk thtk f{otk V qxe stk

  qAt rt te ewk eu qAt rt ftuE ft{ fhwk

  qhwk Qhwk (1) {t ttu nth ytwk

  (2) V twk

  qkAze xxte {e zwk; twk

  qkAzwk Aqxe swk htwk; zhe swk

  qkAzwk fzwk tA-fuzu ze swk

  qkAzu twk ftuEt r[thu ywhwk

  qkX fhe-Vuhe (1) ytt fhe; Mefthwk

  (2) tu h{tu

  (3) tet twk

  (4) ntheu te swk

  qkX tA t fhtu (1) ytu[tu tAte nw{tu fhtu

  (2) rtt fhtu

  qkX tA tuwk uhntshe{tk tuwk

  qkX teu uwk (1) ttf tt ttut rt {t

  hnuwk

  (2) qo rt ntutu

  qkXu zwk-twk (1) fuztu utu; kte ft{ uwk

  (2) tue fto fhe

  (3) ktwk; swk

  ]e ht se thu s ttu

  148 YrZtu yu fnu kn

 • u[ fhtu-utu-h{tu-zttu (1) ke tuheytutu fxt fhtu

  (2) Axfwk {tkzwk; fx fhwk

  ux ytwk-tuwk-uwk {{o fu u fne ttu

  ux Wh Ahe {qfe- {qftu (1) ytSrft tuze

  (2) S u{{tk ttu

  (3) w:e fhwk

  ux tueu t fhe wu {u t fhe

  ux [tueu q Wwk nttu fheu euEu w: ntuhe uwk

  ux Ztkfwk tf{o Awttk

  ux w:wk-ux{tk w:wk (1) Wt fhe; fne te

  r{t fu ytkxe ntue; ftuE

  ft{ fhte yttfte fhe

  (2) ut ttu

  (3) tk[ {ut RAwk

  ux zwwk uxu sL{wk

  ux thtu ztu kt ht fu ht{ne tfwk

  ux te zt uwk nuht fhwk; ktwk

  ux Vtxwk hwk fu ykhwk {t Vqxe swk

  ux Vtuzwk (1) Aqe t fne ue

  (2) ktu fhtu

  ux {tuxwk htwk Wth r htwk; tut {tV fht

  uxwk te ntwk fe yh te

  uxu tzwk ytwk heht rton {txu ftkE twk

  149YrZtu yu fnu kn

 • ux{tk yt QXe-te (1) yutEte wk

  (2) yr q te

  (3) uh utu swMtu Vuttu

  (4) kt ttu

  ux{tk qk[wk (1) {{tk fkEf qk[ ntue

  (2) tk[e RAt ntue

  ux{tk u huztwk (1) Vt ze; tftu ztu

  (2) yutE te

  ux{tk tftu ztu-Vt ze tMete [tUfe QXwk

  ux{tk wk (1) ykhtu wtwk

  (2) te ntue

  ux{tk htwk-{twk (1) u wtu tztu

  (2) {swk; t{tu Wth utu

  (3) n fhwk; {e twk

  (4) w htwk

  uxu txt tkt qt hnuwk; qu eztwk

  uhe fhe tuX fhe

  Uztu yttu (1) XtUtu {thtu

  (2) hhV fhwk

  it tuxt tt ue hf{ zqe

  it [tkt tk[ yte

  it te{tk st to [o ttu

  150 YrZtu yu fnu kn

 • it te{tk tt ftu Vttu tt yut ft{{tk

  it tt

  tutu qkzu hwk ytte Swk

  tutktEwk hts tu[t-t ntfu{tu y{ ntutu

  tutht t te swk; st hnuwk; hfe swk

  tu fthe Vtu t utu

  tu qe-Ae te Aqtu tut nuh ttu

  tuwk uEu ue swk uhMtttu t E tuttu nuw

  th tztu

  ft{tk {qfwk-twk nuh{tk ytwk; ewk fhwk

  Vsu fhwk (1) yfe fhe

  (2) wth fhwk

  (3) tktk fnutk Vhwk

  Vsuetu Vtftu tuwk; uytY

  Vx fnuwk (1) nuh{tk fkrf fhwk; Wtzwk

  tzwk

  (2) rhMfth fhtu

  Vxftu ttu (1) wft {wk fu twk

  (2) nth te

  Vxftu ztu-ttu (1) tu ntU[tu-wfte se

  (2) nth ttu

  (3) sz nth te

  151YrZtu yu fnu kn

 • Vxftu {thtu-ttu (1) tu qe yu{ tze twk

  (2) ee tuxete {thwk

  (3) rtt fhe

  Vz[t{tk E swk (1) ytxtuwk; {tr fhe

  (2) utwk nuh fhe tfe hnue

  r{f{tkte utke tx

  fhe

  Vt twk-tE swk (1) y~ twk; swk hnuwk

  (2) t t{wk; t{t twk

  (3) {he swk

  VtVtrtk twk t{t twk

  Vhe swk-uwk (1) yt Vkxtwk; Vhe wk

  (2) f{tk hnuwk; tuwk twk

  (3) qkX Vuhe; tE swk; t{t

  twk

  Vfe swk (1) fqt tuze

  (2) r[htE swk; Vtxe swk

  (3) tAt ze swk

  VtR h uwk ztwk

  Vt[h {the [{tk yz[ te

  Vtxe swk (1) yuftyuf {h t{wk

  (2) yrufe twk; Afe swk

  Vtxeu w{tzu swk Mihrnthe tE swk

  152 YrZtu yu fnu kn

 • Vt ze tftu ttu; yuftyuf [tUfwk

  Vt he-{the (1) fqwk; Atk {the

  (2) {tuxt ft{{tk uztwk

  (3) {tuxwk u{ uzwk

  Vtkftu httu yr{t htwk; o ntutu

  VtkVtk {thtk to {nu fhe

  Vtk {the (1) ytzee te

  (2) frstu fhttu

  VeVtk tkztk (1) tuxe tu he Xhtt {twk

  (2) wtu Awtt t fhtu

  (3) r{t fhtu

  Vwufwk [Zwk (1) uytY te; Vsue te

  (2) htuzu [Zwk

  Vq tE swk te tE swk; t t{tu

  Vqx ze fwk ttu

  Vqeu Vtftu twk ytk{tk hft twk

  Vqu twk yk:fhte yth-fth fhtu

  Vqkf {the (1) {e uwk; Wtus ytwk

  (2) W~fuhwk

  Vqkfe twk (1) {t Wztze utu; the

  twk

  (2) nu nu Vtuteu ft{

  ftZe uwk

  153YrZtu yu fnu kn

 • Vqkfe uwk (1) the twk; tueyu uwk

  (2) Aqe t nuh fhe

  (3) utwk ftZwk; te uwk

  Vqkfe Vqkfeu {qftu (1) uE-r[theu [twk

  (2) ttete ft{ fhwk

  Vtuze uwk (1) euu su u su yte

  u u tue uwk

  (2) {ttu zwk; uXe uwk

  Vtue twk (1) t fhe

  (2) ft uEe tut u it uxft u

  htt hne Wzte uhttu

  Vtutu Vqxe stu (1) yz[ {xe

  (2) rft ttu

  fhe U tE swk yr he-t tE swk

  tt ftZt tto t u{t k w k w:

  stwk

  uztu fhtu-{[ttu (1) frstu fhtu

  (2) {w~fue Qe fhe

  ntuwk tu ZtU fhth ntuwk

  {tk te Qze swk (1) ytk{tk q te; Auhwk

  (2) fthwk

  [ftu tAtu yttu efhe rt tEu tAe yte

  154 YrZtu yu fnu kn

 • tu ttu-tztu (1) ytY tue; t w{te

  (2) tuxu tu twk

  (3) nfwk twk; fkrf twk

  tk Vqkftk (1) {the; hetuxe t

  theu fnue

  (2) r{t kt fhe;

  yrtuto t fhtk

  te ftuXu S yttu (1) [thu tswe kt yu

  hthe t tte Mtr

  ut te

  (2) r tE swk

  tee te (1) ne ftZwk

  (2) {fe yte

  teeyu [Zwk tuwk twk; [[to te

  tu {tu (1) wftet txt{tk {wk

  (2) t{tk t{wk V {wk

  (3) uh utwk

  ku tswyu Ztufe e ku hVwk thwk tuwk

  tuht tt tEe ytht{ fhtu

  hztu ttztu n{ yte; Wtus ytwk

  hztu thu ttu {th {the hztu nftu fhte sYh

  ze

  155YrZtu yu fnu kn

 • t se fu xe (1) ytV fu ezt qh te

  (2) ytVY {t qh twk

  t ue-ntuhe (1) ytV {ttu ue

  (2) ftuEe ezt tuu ntuhe ue

  (3) ytuthtk utk; k[twk ft{

  ntt hwk

  t e (1) y{e tu k ttu

  (2) Xthe Mte ttu thwk zwk;

  ezt te

  tht u fwk wk

  itk nuhtk (1) thwk fhwk

  (2) rot te

  (3) t{o wk

  t{tk e ntu{wk W te fu swMtu thte

  ses fhe

  fhwk (1) qhwk fhwk

  (2) k fhwk

  (3) ktut t{tu

  ku k Xtufwk (1) [te

  (2) ykuh [twk

  tfhe tke {{wO uh Qwk fhwk

  tS ze (1) u ztu; thue tht q

  {e

  (2) yt tt zt

  156 YrZtu yu fnu kn

 • tS ntt{tk yte e ys{tte he f {e

  tt he-eze-ue (1) yt uwk; xh ue; t{u

  twk

  (2) Atehwk [tkwk

  (3) {tuxwk ft{ n{uh Wtzwk

  tt{tk uwk (1) yt{tk uwk

  (2) tt{tk fu t{tk uwk

  tVe twk-{thwk tutwk tue twk

  thtu q ntuwk rhtu tttu rr[t

  rnt{tu whwt ntuwk

  th te st (1) ytV yte ze; ze te

  (2) wtu yk yttu

  thtk Xtuftk-tuze tztk (1) [tkeu Whte fhe

  (2) ttu fhtu

  thu ttk uttk tt swk; r:kt swk

  thu ntte qt (1) t s e{k ntuwk

  (2) wf XtX{tX ntut

  th{tu [k{t frstu; yt

  the hte Axfttu {to httu

  the tue Aqxttu hMtu tutu

  thu ntzt u teu ze nhnk{u; rhkh; rht

  thu ttutu {tufe thu tx we; ftuE hMu ste

  Aqx

  157YrZtu yu fnu kn

 • thu {t nhnk{u; hhtus

  thu {un ht (1) wf f{te te

  (2) o fthe rhr t

  te

  t eh ntuwk (1) tiu qhtu zu yutu ntutu

  (2) {ntrtu ntutu

  t ttu (1) frstwk e htuwk

  (2) fwf]tu fhtk

  (3) ht twk

  tt twk (1) fkt twk

  (2) sk Atuze r twk

  (3) kLte twk

  tkAtuz fhe (1) tuz ftZtu

  (2) VuhVth fhtu

  (3) wthttht fht

  tk te-fze (1) ytut{tk uwk

  (2) ythtu yttu

  (3) nt fhe

  tk tne fu fze { fhe

  tku wk { ue

  rh tkwk (1) xuf ue

  (2) rtt fhe

  158 YrZtu yu fnu kn

 • ef rtze ntuwk n{ rtwk ntuwk

  ezwk zwk (1) {w~fu ft{ fhtwk [ ytwk

  (2) ftuE tn {ttu uwk

  wtu th-kzth ntuwk tu s ztttu yu wte {t

  ntuwk

  w Vhe se (1) ye w te

  (2) y e tE se

  u tt y ntue sht y ntue

  u the thu h{wk (1) ku hVe Ztufe e

  (2) ku t hV Zwk

  u {tuZu tuwk (1) q t fhtk

  (2) su{ Vtu u{ tuwk

  uXt twk t twk; uh ktu fht ith

  twk

  uXt uXt twk W{ fto rt twk

  uXe ntkfe-[te (1) Xkze {~fhe fhe

  (2) B{ th {~fhet Y{tk

  tuwk

  uXwk fhwk (1) ytth yteu Qwk fhwk

  (2) { yte utzwk

  (3) us fhwk

  (4) tswk fhwk

  159YrZtu yu fnu kn

 • uze fte-tuze (1) {w fhwk

  (2) ftttu k fhtu

  (3) fu{tkte {w fhwk

  (4) t{tkte Aqxwk fhwk

  uze te-nuhte (1) ytte qkxe ue

  (2) fu{tk twk; t{tk htwk

  (3) tuZte tkf {tk te

  tufztu ttu (1) {~fhetu tu ttu

  (2) {th uXt yt fhtu

  tuu WXttu-Wtztu-utu (1) stthe ue

  (2) th Wtztu

  (3) { fhe

  tu utu [ ytwk; {u swk

  eht tu s {tuxtu yu ytosf

  s fhwk (1) Eht w tt

  (2) yuf u yuf twk hx fto

  fhwk

  (3) Att{tt ue hnuwk

  srtk kttk ttu ue

  zftu ttu (1) yuf{ wk

  (2) frstu ttu

  zze QXwk (1) qktEu yuf{ e QXwk

  (2) {{tk htutu wMtu yuf{

  ftZtu

  160 YrZtu yu fnu kn

 • ztftu {thtu (1) tuxt ztft {tht

  (2) swMtte ft{ fhe twk

  (3) ezhtte tuwk

  (4) nue s u rs {utu

  te {qfwk [ue yte; {e {qfwk

  fe QXwk (1) wMu tE swk

  (2) tue QXwk

  (3) wk Vute

  fe ue (1) tuhe yuf{ Atuze

  (2) {fe yte; Xftu utu

  (3) htuV Atkxtu

  ftu fhtu-{thtu (1) te ztu fhtu; fwk

  (2) XtX{tX fhtu; xtxe{tk hnuwk

  (3) htuV {thtu; ue fhe

  qfe QXwk (1) Qfe tue QXwk

  (2) fte QXwk

  (3) e QXwk

  qr [tute (1) {t rtwk fhwk

  (2) e {twk fhwk

  { tk[uhe fhe w {th {thtu

  {e swk (1) y{wf r[thtu{tk tuhtE swk

  (2) Vhe uw k; [h yttk;

  {s yMth tE swk

  (3) r{ twk

  161YrZtu yu fnu kn

 • (4) nu{{tk zwk

  () t swk

  h{ tutu-tktu (1) hnM wwk twk fu fhwk

  (2) kftwk rth fhwk

  htE ytwk (1) yth yte; ytkwte Aftwk

  (2) wk twk; tu htwk

  (3) ttfe swk

  htE swk (1) yfztE swk; yth yte

  (2) yte [zwk; r[fth tE swk

  (3) ttfe swk; ztE swk

  (4) ktwk

  hte {thwk kuhwk

  he ewk (1) wk; tkXwk

  (2) qhwk zwk; ntU[e wk

  (3) {e swk; {he Vexwk

  eqhe kte y{t fhwk; Xftu yttu

  Vhtu-Vhe stu (1) wk qwk

  (2) {tXe t yte

  (3) {s [fe swk

  tk [zttk wMu twk

  M{ twk (1) wMtte e swk

  (2) [e swk

  (3) eu t twk

  162 YrZtu yu fnu kn

 • k tztu r fhwk; yxftwk

  tEtt fht h{tte xteu ft{ uwk

  t Vhwk ttu ttu; e Qzwk

  t Vqxwk (1) RAuwk {wk

  (2) yt te

  tS fhe te Vsue fhe

  tS tfe t {t

  tXtk tt tfzetu {th ttu

  tXu htwk (1) ste RAt ntu sE

  [zwk

  (2) ht {t ttu ft{ zwk

  t fhtwk (1) Vhe t yte

  (2) tu yttu

  (3) t tt yu{ fhwk

  t twk (1) {s ze

  (2) w yte

  (3) t ytwk

  t htwk ftS hte

  th Wthtu (1) Wtr{tkte {w twk

  (2) fo qhwk fhwk

  (3) uX Wthe

  th ztu (1) feV ze

  (2) tuu ztu

  163YrZtu yu fnu kn

 • (3) {ntt ste

  (4) t ue; rt ztu

  th te stu kft qh tE se

  th {qftu (1) ytn fhtu

  (2) Wfth [zttu

  (3) tuu tt u; s fu

  stthe te

  (4) {n ytwk

  th httu {t fu h{ hte

  th{tk hnuwk tutwk {t fu x t[eu owk

  thu zwk {tUwk zwk; tu suwk twk

  t ttu (1) {te yutt hte

  (2) {t [zwk

  (3) Vtu f{ttu

  t ttu (1) RAt te; ftuE Mwu {txu

  e RAt te; te te

  (2) nu ytwk

  t stu (1) tutt Mt h swk

  (2) {hS {tu owk

  (3) t fu u stu

  tx te (1) Wtr-ezt qh te

  (2) kthe sk{tkte {w twk

  tkhtu txtu Aqe t we fhe

  164 YrZtu yu fnu kn

 • tktk ntzfttk ntuwk ytw ntuwk

  tktk u tutk yto rtwk tuwk

  ez ze (1) x ste; ke ste

  (2) htu qhwk twk

  (3) {w~fue{tk ytwk

  et t nw {nu zu yuwk ft{ fhwk

  ewk kfuwk (1) M fhwk

  (2) {tkzt fhe

  ztu {thtu-{utu (1) tuxwk tuwk; {the

  (2) nhf Qe fhe; Vtk {the

  qe (1) yu hMu [ze swk

  (2) {tuxe q fhe te

  u [Zwk ftuEt wtut r fht

  wtt{tk zwk q te; {{tk zwk

  q twk-tE uwk (1) h{ fhwk; te twk

  (2) nhtwk; o ttu

  q-ewk fhwk ht sL{ut tfu te{tk

  tue {the twk

  qftu ftZe ttu (1) tE tV fhe uwk

  (2) kqo t fhtu

  q tke (1) tkt tte RAt qhe te

  (2) {t {tuht r fht

  165YrZtu yu fnu kn

 • q htwk (1) qktEu uwk

  (2) tkfwk zwk

  qwk htwk (1) sht {s fu t

  ntue

  (2) yr{t htwk

  (3) tuxtu nu{ httu

  qkwk Vqkfwk (1) kt fhe

  (2) utwk ftZwk

  uwk n fhwk (1) {s te fhe

  (2) {ttwk fwk

  (3) {te {s ttfe swk

  u{tk nuh httu {Yhe te

  uswk tE swk { ze; {s ft{ fhwk k

  twk

  uswk wk y se; r[th te

  uswk u ntuwk w nuh {the se

  uswk tfe swk fkxte swk

  uswk Vtxe swk ut wk; yrufe twk; uAt

  te

  u Wtztu tztu-tutu hnM x fhwk; nuh fhwk

  u httu (1) te t {{tk hte

  (2) nuhtuytkhtu fhtu

  u utu (1) hnM wk

  (2) Aqe t e ue

  166 YrZtu yu fnu kn

 • tutwk efe swk tuf nth zwk

  tUXwk zwk h{twk; nft zwk

  tU thu ze (1) yu htxu eu twk

  (2) {w~fu tE zwk

  tU-uwk fhwk (1) s{etuM fhwk; t fhtu

  (2) t{t fhwk

  {s e swk {s zwk; ut wk

  {s tE swk fth fhwk; {tttVtuz fhte

  {s tfe swk (1) {s{tk h{e ntU[e

  (2) {s{tk yft{ te

  {s nuh {the swk r[th [te se

  {s {e swk (1) w Xuftu ntue

  (2) {s [e se

  (3) t wk

  {st Vtxut ntuwk {tttt Vtxut-Vhut ntuwk

  {s{tk ytwk (1) stwk; r[th ttu

  (2) ft{tk ytwk; t-t{tk

  ytwk

  (3) the uXu Xwk

  {s{tk Qhwk (1) t-t{tk ytwk; ehe

  st u{ {s{tk ytwk

  (2) the uXu Xwk

  167YrZtu yu fnu kn

 • {s{tk httu (1) zttuh wk

  (2) r{s e stu; t{u twk

  (3) se wk; nXet twk

  {s{tk htE ntue r{s fu yr{t ntutk

  {s{tkte wk (1) t ytwk

  (2) qe swk

  { u yz ut hzt (1) e[ztu fhe ttu

  (2) su{u{ tuwk

  { [tze (1) ftuEyu fhut yhttu kz utu

  (2) tu utu

  {X Vtft rhw{e hnuwk

  {zttkX ze (1) Atuzt u{ {sqtEte

  e hnuwk

  (2) tkX ze

  {zttkX e (1) yuf s Mtr{tk hnuwk

  (2) {zte uXu whute e

  hnuwk

  (3) kh ktE swk

  {t tk[uh twk {th ttte utE swk

  { ftZe ue Mtto te utu

  { h yte (1) tht th ze

  (2) ft{ th zwk

  168 YrZtu yu fnu kn

 • {r ze (1) w ze

  (2) krct ze; {s se

  hnue

  {r qe (1) {to sze yttu

  (2) r[th fhtu

  {twk fhwk (1) ne fhe

  (2) k{ twk

  {twk {thwk t{tk tte qhe

  {ttwk tkwk (1) {ttteX uuu Xhtwk

  (2) ykts fhtu; {ntu t

  e ttu

  (3) ytt-ut kke Xht e

  fhtu

  { Qhtu yr{t Qhe swk; tu Qhe

  stu

  {{tk ytwk (1) yr{t twk; tuVtu [zwk

  (2) nto t{tu; htS twk

  { {qfeu [txwk qhuqht u{{tk twk

  { ytwk-uwk (1) ftuE Wh yt twk

  (2) t ytwk

  (3) tute RAt eu ste

  (4) { tzwk

  169YrZtu yu fnu kn

 • { Wh uwk (1) t ytwk

  (2) t Wh uwk

  { [wk twk (1) tw twk

  (2) r wtwk

  (3) {{tk wk; Mun qxtu

  { QXe swk (1) r twk

  (2) ure te

  { fhwk (1) t fu RAt fhe

  (2) M]nt fhe

  { txwk twk (1) tw twk

  (2) reh twk

  (3) r Qhe swk

  { tuwk (1) rt {te fnuwk

  (2) fx fu ykutu htt rt

  fne uwk; {e w t nth

  ze

  { [fztuu [zwk (1) fkE r tE fu ue

  Mtr{tk { {wftwk

  (2) { yMth twk

  (3) { xfwk

  { [tUxwk-twk (1) t twk

  (2) {tun{tk zwk

  170 YrZtu yu fnu kn

 • { [tuhwk (1) Z[w[w twk

  (2) reh twk

  (3) t ytwk; {e t

  fnue; { tzeu ft{ fhwk

  { Eu ft{ fhwk ftSqof ft{ fhwk

  { ewk r{tk t yte

  { uwk-twk (1) ywht ttu; er te

  (2) hw[wk; k zwk

  { tke swk rht twk; tet tE swk

  { thu twk tuf ttu; rehe te

  { {twk (1) S w ttu

  (2) ktut ttu; RAt qhe ze

  (3) ru {wk; k zwk

  { {thwk { htwk; ]tytu ykfw{tk

  hte

  { {qfwk fwzfx htwk; u fu k[

  httu

  { {tuxwk fhwk Wth twk; { hte

  { {tuwk zwk (1) r QXe swk

  (2) hwr[ ytuAe te

  (3) Zet twk

  { htwk (1) ewk ftwk {twk

  (2) RAt qhe fhe

  171YrZtu yu fnu kn

 • { twk {wk tk fhwk

  { tkfzwk fhwk fksqwk twk

  { nztuu [zwk { Mth ntuwk

  {te Qhwk (1) t ntuwk fu fhwk

  (2) ]t fhe; rhMfth fhtu

  {te Qhe swk th ytuAtu ttu

  {wk {{tk (1) {e t nth ftZe u

  (2) ykhuAt qo te

  {wk {uwk (1) fxe; sutu {{o-u-k[

  st rn uwk

  (2) r{tk w hte

  {wk {tuS (1) {hS {tVf [ttht-oth

  (2) MuAtw[the

  {tk tk ttk ftrf {qt zt

  {tu th t{tu Aqwk hnM wk

  {{tk ytwk (1) tuxwk tzwk

  (2) te tt ue; ut{tk uwk

  (3) hfth fhe

  (4) t ytwk

  {{tk ytwk-Qhwk (1) RAt te; {u hwk twk

  (2) {hS te; {s ze

  (3) t ytwk

  (4) r[th yttu

  172 YrZtu yu fnu kn

 • {{tk tkX te (1) {{tk r fhtu

  (2) e fhwk; t htwk

  {{tk tutwk {{tk qk[tt fhwk

  {{tk ue efwk t{tt {e {t{ tte et

  twk- t e ue

  {{tk wk yutE te

  {{tk {qktwk (1) Aqe heu ht{ te

  (2) r ttu

  {{tk htwk (1) nuh fhwk

  (2) Atwk htwk

  (3) t htwk; qwk

  {tuht V fu r ttu (1) tute RAt qhe te

  (2) tuttu nuw h yttu

  {{ fhtu (1) tuttu r[th th tzttu

  ytn httu

  (2) tuttt yr{t{tk twk

  {{ h ytwk fu [zwk tuttu ytn he httu

  {{htu {qftu (1) W~fuhwk; [Ztwk

  (2) W~fuht u{ fhwk

  (3) fn tt u{ fhwk

  {h[tk QXtk fu ttk (1) {tXwk twk; he [Ze

  (2) yftE QXwk

  (3) y{t twk

  (4) te wte

  173YrZtu yu fnu kn

 • {h[tk utk (1) Ettote twk; tu fhtu

  (2) t{t{t Zwk

  {h[tk txtk ftuEe uhntshe{tk t fhe

  {he zwk (1) ytfe hfth fto rt fto

  fhwk

  (2) ht yk:fhte tutwk wk

  uh thwk

  (3) rVt twk

  (4) nw er te

  {he Vexwk (1) tutwk wk uh thwk

  (2) the swk

  {{o fhtu (1) {~fhe fhe

  (2) ntM fhwk

  {tu ttu-httu {tot hte

  {ftu {thtu fu ttu (1) wt{ fhe

  (2) wktwk fhwk

  {ttu qhtu-httu (1) W~fuhwk

  (2) [ztwk; hth, nusth

  twk

  (3) hrf fhwk; thwk; W{uh fhwk

  {Mfq fhe {Mft zu q fhe

  {nt fhwk (1) fu fzwk; fsu fhwk; tAwk tzwk

  (2) nhtwk

  (3) h{wk fhwk

  174 YrZtu yu fnu kn

 • {ntth {kztwk frstu ttu

  {ntuh {the fu te (1) y{ utztu; t fh fhe

  (2) At {the

  {e swk (1) t{tt {{tk e swk

  (2) Vqxe swk

  {kt Vqkftu (1) {wk

  (2) [uwk

  {kt ttu (1) tuxe rt{ yte

  (2) uht fhe

  (3) {kt etu

  {kt {qftu Aqe tn yte

  {kte swk h{teu E swk

  {t Afe wft fu uhtwk q[ fhwk

  {t (u{tk) zqe se (1) ewk ze swk

  (2) Zewk tE [q Qwk hnuwk

  {t tzwk (1) wt{ fhe {nuhte te

  (2) Mttou {txu n Whtk t

  fhe t{tw k { rte

  twk

  (3) yrtute hrf fhwk

  {ttu {the (1) ht ue hnuwk

  (2) ftuE W{ h hnuwk

  {tete ft{ [twk ynnte WAewk E ft{ fhwk

  175YrZtu yu fnu kn

 • {tt {un ht (1) uEe RA Mwe tr

  te

  (2) {tuht r tt

  {tAtk tutk (1) tu s Xftu utu

  (2) w: uwk

  {tt Atuze fu {qfe (1) n nth swk

  (2) n ytuke

  (3) {tot tue

  {txe Ztkfe fu te (1) Ztkfwk; Awtwk

  (2) ykthrAtuztu fhtu

  {txe te (1) t tE swk; eu t tE

  swk

  (2) ze swk; ht twk

  (3) twk

  (4) Vt twk; t{t twk

  {txe{tk {uwk (1) t fhtu

  (2) Vt fhwk

  {txex te ewk whwk

  {tXwk tzwk tw twk

  {tXwk twk tuxwk twk

  {ttt h {whe hefu; nw s sef; wk

  tu

  {ttt h {wk fu xfwk ftuE {tXtu t te nu

  Qe te

  176 YrZtu yu fnu kn

 • {tttte swk (1) ftq nth swk

  (2) kXe swk

  {tttt twk tuohe fu ys twk

  {tttt t tE st (1) nw ft{ fhwk zwk

  (2) tuu [feu wk w: n

  fhwk

  {tttwk Vhuwk-Vtxuwk ntuwk (1) W ntuwk; ftkEwk ftkE fhe uu

  uwk ntuwk

  (2) r{S fu nXewk ntuwk; tue

  ntuwk; tnrf ntuwk

  {tttwk ntuwk (1) Whx swk

  (2) eu ntU[e u uwk twk

  {ttt{tk xt tt (1) Xtuf tt; yz[ fu w:

  ywwk

  (2) ztE ztEu Xuftu ytwk

  {ttt{tk httu (1) {Yh twk; r{s stu

  (2) {ttwk {e swk

  {ttt{tk qwk htwk (1) uh{s fu nX te

  (2) {Yhe yte

  {ttt{tk {thwk (1) tu, o fu wAfthte ytwk

  (2) sw{ fhtu; {nuwk {thwk

  (3) u[thu Xthwk ytwk ntu tu u

  tAwk yte ytwk

  177YrZtu yu fnu kn

 • {ttt{tk htE ntue (1) q r{s ntutu

  (2) w{the ntue

  {ttwk WXtwk fu [fwk (1) t{u twk

  {ttwk [wk fhwk (1) t{u twk; rhuhe fhe; nu

  fhe

  (2) n{ toe

  (3) ft{{tkte {tuft twk

  (4) [e-the Mtryu ntU[wk

  {ttwk [wk htwk tutwk {t htwk; {Yhe te

  {ttwk ftwk (1) rhAu fhtu

  (2) q s wft ntU[tzwk

  (3) rtt fhtu; tu fhtu

  (4) Vtwk; n Whtk y{t

  fhwk

  {ttwk fqxwk-xfwk-exwk (1) ft{e {nu fhe; {tttVtuz

  fhe

  (2) tuf fhtu; w:e twk

  {ttwk te fhwk nw s {s{the fhe

  {ttwk twk-tE swk (1) zztxte [ezwk; fth fhwk

  (2) swk; nuht fhwk

  (3) eAtu {qftu

  {ttwk [Ztwk (1) ft{e {tttVtuz fhe

  (2) nuht fhwk; rhtof {nu

  fhe; {tttf fhe; {tttVtuz fhe

  178 YrZtu yu fnu kn

 • {ttwk {twk-e[wk fhwk ftuEe {nu fu fhthte w: twk

  {ttwk ftwk (1) yftw w k; {tttf fheu

  nuht fhwk

  (2) S ttu

  {ttwk Vhwk (1) [h yttk

  (2) B{h yttk; r[ztE swk

  (3) r{s ttu

  (4) the t hV yt ttu

  {ttwk Vtxe swk wMtu [ztu

  {ttwk thu twk (1) o fu r{s e stu

  (2) ote VwtE swk

  (3) {ttwk w:wk

  (4) {th {ttu

  {ttwk {thwk (1) yuft rt hV { fhwk fu

  {nu fhe

  (2) ftkE wk

  (3) q {tw k; ft{e {tttfqx

  fhe

  (4) hr{tehe fhe

  {ttwk {qfeu t fhe ezhu fnuwk

  {ttwk ntu{wk (1) e s wfte{tk ytwk

  (2) rtt fhtu

  {ttu ykfw ntutu t, t, yxft fu k ntuwk

  179YrZtu yu fnu kn

 • {ttu ytuZwwk (1) u{ uwk

  (2) utwk ftZwk

  {ttu ytuZe uwk fu U[e uwk tute Wh E uwk

  {ttu t [Ze-ue yt fu ntu{ uwk

  {ttu twk stthe Wh tUwk-ntu fhwk

  {ttu [zwk (1) un Aqx ue

  (2) Vtxwk

  (3) ftwk {twk

  {ttu [Ztwk (1) fq fhwk-htwk

  (2) ythqof nwf{ {ttu

  (3) fthwk; tz zttk

  (4) u{to fhwk

  () Mefthwk

  {ttu [Ze uwk-twk (1) nwf{ {ttu; nufe sE

  w: uwk

  (2) ftuEe tt qk[e ue

  (3) [rztt twk

  (4) yr tzte VVx twk

  {ttu [tuxwk (1) tkA twk; ythu fu hu

  hnuwk

  (2) tute stthe u ft{

  fhtwk ytwk

  {ttu Attk tttk xeftytue ze hte

  180 YrZtu yu fnu kn

 • {ttu Aee {qfe (1) wft fhwk; hte fhe

  (2) tz fhtu; t fhtu

  {ttu Atutk {qfu yuwk (1) wkh; qqh; tut ytu

  yuwk

  (2) {{-htE{tk [Zu yuwk

  {ttu te uwk (1) tutu eu ttwk {te uwk

  (2) stthe Mefthe ue

  (3) tutt ru fnutwk Au yu{

  {te uwk

  {ttu t ze th [feu {tttt t tE

  st

  {ttu twk ntu fhwk; tUwk

  {ttu zwk (1) stthe yte

  (2) u{ ytwk; wft {wk

  (3) ft{wk tE zwk

  (4) ek h tuY tE zwk

  {ttu te Vhe wk (1) rhtth yu fkt Mtr{tk

  yte zwk

  (2) wft twk; ht twk

  (3) ft{wk swk; yuu swk

  {ttu te Vuhwk-huzwk (1) q{tk {uwk; tzwk; wft

  fhwk

  (2) to yu{ fhwk; [ze swk

  (3) xe swk; tAwk tzwk

  181YrZtu yu fnu kn

 • {ttu th utu tuttu xtutu utu

  {ttu {tAtk tutk xeftytue ze hte

  {ttu {thwk (1) u[thu Xthwk ytwk ntu tu

  uu tAwk ytwk

  (2) hfth fhe

  (3) fhtu [tu; Auheu tze uwk

  {ttu {tux ue (1) stthe ue

  (2) t{t ue

  {ttu {tuz ntutu yuh twk; tf twk

  {ttu ht suwk twk tuh ykfth

  {ttu uwk (1) ftuE ft{ tute stthe

  h uwk

  (2) tute h {wk

  (3) nw tuVt fhwk

  (4) ntt{tk uwk

  {ttu ntuhwk (1) stthe Mefthe

  (2) ntt{tk uwk

  {ttu t {qfe te stthe te

  {ttu ntt utu f]t fhe

  {ttu ntt {qftu fu Vuhtu (1) yteto ut; Auhwk

  (2) tuttu Mt fu w eu

  yttu

  (3) {wk

  (4) ytt ytwk

  182 YrZtu yu fnu kn

 • {ttute Wthe-ytuthe twk (1) stthe ftZe te

  (2) {ttute th Wthtu

  {t {twk ytSS fhte

  {t {twk (1) ftttt fht

  (2) rut ytSSe yutt hte

  {t{tk hnuwk {tuxtE fu yr{t{tk hnuwk

  {the twk nf h Aqe heu ftuEe tute uwk

  {to fhtu-ftZtu (1) hMtu fztu

  (2) he n fhe; Wt utu

  {tto swk (1) wfte{tk yte zwk

  (2) fto r twk; w{ twk

  (3) [tt swk; t ttu

  {tkfzu {tU ytwk ro {tk t{w k tute

  n{ yte; twk

  {tk[ztu te fhtu {]wu hu twk

  {tkztu yttu Atufhe sL{e

  {tkztu tktu (1) Vsu fhwk

  (2) ti ftuE uyu{ fhwk

  (3) {kz h[tu

  {tkze twk (1) twk; zwk {qfwk; {tt

  fhwk

  (2) k htwk-fhwk

  (3) hth fhe {qfwk

  183YrZtu yu fnu kn

 • {tkt ttk nutk i tuttu yr[the Wtwk wk hwk

  {tktwk {tkt yu nthwk nth ku t{tk Ztufe th ntuwk;

  wte ku twk t[th twk

  r{ste Wzte (1) nuh fhe

  (2) [twk

  r{s ht ttu (1) yLt fu tuf ttu

  (2) yMMt twk

  (3) wMu twk

  r{s tu-tutu ytu h [ze swk

  r{s qAtu (1) rt h qAt

  (2) kz utu

  (3) the heu h E te

  r{s{tk ytwk (1) yr{t fhwk; {kz fhtu

  (2) {Yh twk; t{tk ytwk

  (3) {wk; {swk

  r{e ttt te ntnt tE swk

  r{e e fhe f{tuu {thte {fe yte

  r{e{tk {wk-{e swk (1) fwO fthwk zwk-s{e ttu

  tx twk

  (2) {txe ttu {e swk

  (3) k[{ntq{tk e swk; {h

  t{wk

  (4) t{t tE swk

  184 YrZtu yu fnu kn

 • r{e{tk {uwk qte fhwk

  r{tkt [tku [tk wt{ fhe; yuf tuzu u {tu

  tkyu tuzwk

  r{tke {ze tE swk (1) yr tut utwk

  (2) h{U twk

  {ex {tkze (1) tfe hnuwk; uE hnuwk

  (2) yuf yu fu yr{ut yu

  uE hnuwk u

  (3) eu RAwk; ytt hte

  {eXt tztk {q fttk tht {ttu q t utu

  {eXttk n ntkftk Wsz fhe {qfwk

  {eXwk-{h[wk htwk (1) t theu fnue

  (2) hwktuxwk theu hrf tu u{

  fnuwk

  {e ftZwk (1) yr {nu fhteu tfwk

  (2) {nu fhte yzttu ftZtu

  (3) {the{theu h{ fhe twk

  {e tE swk (1) {e suwk h{ tE swk

  (2) eu yuf th tE swk

  (3) h{U tE swk

  {ewk fhe twk (1) he yu rhtth fhe twk

  (2) {et suwk tu[wk fu {t hwk

  fhe twk; {tu h{U

  fhe twk

  185YrZtu yu fnu kn

 • {eu {txe yte t tu[t tu ttt utwk

  {etu [ztu u [zwk

  {e{u tt (1) kft ytt suwk ntuwk

  (2) e ntuwk

  {zwk wk (1) t twk

  (2) rO twk

  (3) k ze swk

  (4) h twk

  {we h{ fhe (1) Yrt fu ytwk

  (2) tk[ yte

  {we te-[tke (1) kfu fhtu

  (2) tk[ yte

  {we Vtxu uwk (1) {tuxwk yu h

  (2) th

  {we k tE se yttwk k fhwk

  {we k ntue (1) htu u ftuEu {tq{ ztu

  (2) hnM fx twk

  {we ht uxwk wf; q

  {we te (1) ytte t tze

  (2) yttwk [tw htt rtoh

  fhtu

  {we{tk htwk ftuEe tt e[u, f{tk, ftq{tk

  htwk

  186 YrZtu yu fnu kn

 • {wr th fhwk-uwk [q hnuwk

  {wht h yte RAt rhqo te

  {wkze e[u fhe stwk; h{twk

  {qyt Ae i tutt yt te htt Ae te twk

  {qyt nutk uh {tuft (1) Yytwk Xuftwk rn u yke

  ithe fhe

  (2) {tkt zt nut k iu

  yt{kt uwk

  {qyutt Wh t fhtu (1) At{tk th {the

  (2) ro Wh sw{ fhtu

  {qA [e hnue xuf-ytY t[tk

  {qA [e hte (1) ytY{tk hnuwk

  (2) xuf e hte

  {qA [zte (1) ztE fhe

  (2) {qAu t utu

  (3) tute eht te

  {qA e[e fhe (1) {e swk

  (2) r{s e stu

  {qA e[u tE se (1) tut-ytY ytuAe tE se

  (2) e[tuwk twk

  {qA h w httk (1) {qAtu ytkfztu {t utu

  (2) xuf hte

  187YrZtu yu fnu kn

 • {qA {hze (1) yr{t hwk

  (2) {qAt ytkfzt tt

  (3) fhztfe fhe

  (4) qht twk

  {qA{tk nwk (1) {{tk htS twk

  (2) {k ntM fhwk

  {qXe Wtze-tue (1) Wth twk

  (2) u wtu fhtu

  {qXe [tke-te (1) tk[ yte

  (2) kfu fhtu

  {qXe k fhe-te (1) fksqtE fhe

  (2) Attu kn fhtu

  (3) Atwk htwk

  {q ztk ntutk (1) the ft uwk wts

  fu qZ ntuwk

  (2) {q fth tke {wtk fu fe

  ft utk n ntutk

  (3) {q {sq ntutk

  {q Qze stk (1) yh fu yut hnu u{

  { twk

  (2) ]t r{qo twk

  {q ftZe twk t fhtu; Vheu tt rn yu{

  fhwk

  188 YrZtu yu fnu kn

 • {q ftwk-Wuzwk (1) {qtu t fhtu

  (2) sz Wuze tke; Vheu tt

  rn u{ fhwk

  (3) Auf s t{t fhe twk

  {q tutk (1) ee tus fto fhe

  (2) t fhe

  {qtt eft suwk (1) tu{xtu fu wkh ntuwk

  (2)

  {u Xtufe-{the (1) t fhtu; tktu-nu{ ttu

  (2) ktwk; Vt[h {the

  (3) n tke e fhe

  {uwk uwk-{thwk (1) fhutu Wfth fne ttu

  (2) ftuEtu {{o Wtze uu {tXwk

  tzwk

  (3) qt t fhtwk

  (4) Xftu utu

  {utetf yttu-[tztu {th {thtu

  {utu ytwk-zwk-Qhwk (1) nth wt zw k; yt

  efwk

  (2) nuh{tk ytwk; tutu we

  heu tw nuh fhtu

  (3) ystt{tk zw k; ztu

  nth zwk

  189YrZtu yu fnu kn

 • {ue ytkte {ue ]tte; fqzfxte

  {u [tue yLe rVfh fhe

  {Ue [tuze-{qfe (1) ftkE ft{ fhtk ntt

  teu ue hnuwk

  (2) nttuu {Uee qe {qfe

  {tufu {ntwk (1) ytht{e S twk

  (2) Aqxte nhwk-Vhwk

  (3) Mktu hnuwk

  {tuft {tkze (1) w: twk

  (2) thu wft ntu ue nt

  te

  (3) {h t tuf fht utk {wk

  {tuftt {t[th ytt (1) S fu kte hte fhe

  (2) rhwtne tu ut h fu

  {tXt {t[th ytt

  (3) tuf fhthwk {tuxe kt{tk

  yufXwk twk

  {tuftu nttte st utu f w{te

  {tut yttu-utu (1) se [te

  (2) {the twk

  (3) {w yte

  {tuhu fhwk-hwk (1) yt fhwk fu hwk

  (2) ytut hefu e{wk

  190 YrZtu yu fnu kn

 • {tuhtu t[tu (1) ntwhete t{tu fhtu

  (2) ntwheqof {tuhu ztwk ft{

  ktwk

  {tuxt t twk (1) k[trt twk

  (2) tte {ue

  {tuxwk fhwk (1) WAuhwk; thwk; te Mwu

  theu {tuxe fhe

  {tuxwk t{hwk fhwk {h t{wk

  {tuxwk ux htwk (1) ftuEtu tut {tV fhtu

  (2) Wth twk

  {tuxwk { fhwk-htwk {tV fhwk; Wtht fu hwsh fhu

  yuwk htufthe { fhwk

  {tuxwk {ttwk ntuwk (1) u twk eyu {tuxwk ntuwk

  (2) fhwk fthwk fu ze {t

  ntuwk

  {tuxwk ht suwk {tuZwk (1) tuhtu [ztu ntu uwk-hetuwk-

  [Zuwk {tuZwk

  (2) qSu {tuxwk tuwk {tuZwk

  {tuxu txu uwk (1) ytSS fu ftttt fhtt

  (2) Vwtwk; {tuxwk L{t ytwk

  (3) o fhtu

  (4) {t ytwk

  {tuz {qftu stthetu th WXttu

  191YrZtu yu fnu kn

 • {tuZt{tk ytke te (1) [rf tE swk; y suwk

  twk

  (2) htu tutwk

  (3) tute Vhs tze

  {tuZt Wh tf ntuwk (1) h{ ntue

  (2) ros twk

  {tuZt suwk (1) ht; Xef n yuwk

  (2) zt[t suwk

  {tuZt h tqkfwk (1) rVxfth fhtu

  (2) rthwk; wA wk

  {tuZt h {thwk ht ufz w k htw k; tVtV t{w k

  ktwk

  {tuZt h tne Ztute-huzte (1) ytYu fkf twk

  (2) tUXtk ze swk

  {tuZt we ytwk (1) S h ytwk

  (2) fnutE stwk

  {tuZte {tu Wthe (1) fztk [ fnutk

  (2) q tt ftZt

  (3) ytu fnut

  {tuZtwk Aqxwk ntuwk t[t; M yu h te

  tuth ntuwk

  {tuZtwk {tuwk ntuwk tue fu n uwk ntuwk

  h{t ntuwk; fxw [ fne fu

  uwk ntuwk

  192 YrZtu yu fnu kn

 • {tuZt{tk ytu u{ h r[tuo su{ tut u{

  {tuZt{tk S te (1) tutk yxfwk

  (2) k twk

  (3) [q hnuwk

  {tuZt{tk S ntue {qkwk ue hnuwk

  {tuZt{tk tk ntut tio, { fu swMtu ntutu

  {tuZt{tk q te (1) ftuEwk tuwk tuxwk Au yu{ r

  fhe uu tuwk k fhwk

  (2) htwk; tuuwk tAwk U[twk

  (3) h{twk

  {tuZt{tk te ytwk-Aqxwk (1) yutE te-ftuE tto uEu

  u {ut {txu [twk

  (2) {eXtE uh u tt o uEu

  {tU{tkte te Aqxwk

  {tuZt{tk { ytuht st ytt rt [q hnuwk

  {tuZt{tk {t uwk (1) ruf-{tot st uwk

  (2) tuu uwk

  {tuZt{tk {thwk htufzwk htwk

  {tuZt{tkte yktht ht ttutu ht htu

  {tuZt{tkte tk ftZe- (1) tutk k tt yu{ fhwk

  tze tt (2) nhtwk

  {tuZwk ywk fhe twk (1) yuxtu {th {thtu fu {tuZwk ywk

  tE

  (2) tu s {th {thtu

  193YrZtu yu fnu kn

 • {tuZwk ytwk (1) hfth fhe

  (2) tut uwk

  {tuZwk Wtzwk (1) tuwk

  (2) tuu yu{ fhwk

  (3) {tU ntuwk fu wwk fhwk

  {tuZwk Qhe swk-Wthwk (1) reh twk

  (2) {tuZwk rVwk ze swk

  (3) rht tE swk

  {tuZwk fxtwk fhwk (1) {tuZwk tzwk

  (2) thtS toe

  {tuZwk ftwk fhwk fe fu {tuZtu tkA tzwk

  {tuZwk ktwk (1) tuftu{tk t te

  (2) tf w ntut

  (3) t ue

  (4) qhwk fu ht utwk

  {tuZwk [Zwk (1) he [Ze

  (2) thts twk

  {tuZwk [twk (1) twk; tus fhwk; ttu ue

  (2) ht [ fnutk; tktu zu

  fhzwk

  (3) t{wk tuwk; zwk

  {tuZwk Awtwk-ktzwk (1) {wk; ktwk Vhwk

  (2) h{u eu t{u utwk

  (3) h{twk

  194 YrZtu yu fnu kn

 • {tuZwk uEu ft{ fhwk t{t {te tf uEu ue

  ttu ft{ tzwk

  {tuZwk uEu ztf {the xu yutu nth fhtu

  {tuZwk teu tuwk (1) {tot kteu tuwk

  (2) n{tk hneu rufte ytYtu

  r[th fhe tuwk

  {tuZwk tuzwk-tuze uwk (1) yre e st yttu

  (2) tut uwk

  (3) Ze fu {fteu [q fhe uwk

  {tuZwk uwk [ ytwk

  {tuZwk tut swk (1) yh ytu [o fhtu

  (2) hze QXwk

  (3) nxe swk

  (4) Vhe swk

  {tuZwwk ze swk ktwk ze swk

  {tuZwk ntuwk tE swk (1) yto[rf tE swk

  (2) {he swk

  {tuZwk Vtxwk tk[ ute RAt utze

  {tuZwk rVffwk ze swk (1) {tuZwk Qhe swk

  (2) {tUwk te Qhwk

  (3) htu, h{ fu ute [nuhttu

  hk Qze stu

  {tuZwk Vuhwk he fu fkxttu ttu

  195YrZtu yu fnu kn

 • {tuZwk Vuheu (1) wMu tE sEu

  (2) t{te ht fto rt

  {tuZwk k fhwk (1) [q fhwk; tuwk htufwk; tut

  uwk

  (2) tk[ yte tutt t{tk uwk

  {tuZwk tzwk (1) yt fu yer toe

  (2) fkxttu yttu

  {tuZwk htE swk (1) ] twk

  (2) ktut t{tu

  {tuZwk {eXwk fhtwk (1) wte{tk {eXwk tus ytwk

  (2) tk[ yte

  {tuZwk t twk (1) s {tu

  (2) we te

  (3) Vttu ytk ttu

  {tuZwk fteu hnuwk (1) yto fu rhtthe{tk hnuwk

  (2) {tU ntuwk fheu uwk

  {tuZwk twk ntuwk (1) utu ntwh ntuwk

  (2) rnt{t ntuwk

  {tuZwk rtE swk (1) {qkt tE swk

  (2) nhV W[thtu

  {tuZu fnuwk (1) YY{tk u we heu fnuwk

  (2) ur ytthu rn

  M{h{tkte fnuwk

  196 YrZtu yu fnu kn

 • {tuZu [ztwk (1) tz zttk; kXe swk

  (2) y{to fhwk; t{wk tuwk fhwk

  {tuZu twk uwk-{thwk (1) {tuZwk k fhwk

  (2) {ti hnuwk; h{, tMe fu

  Vsuete tut yu{ fhwk

  {tuZu tE ytwk-twk (1) {qyuttu hhtu fhtu; Qze

  {wtft ue

  (2) YY {wk; {eu t[e

  fhe; {tuZwk ut ytwk

  {tuZu-{ttu ytuZwk (1) utwk ftZwk; rht twk

  (2) nthwk; {ttwk Ztkfe tuf fhtu

  {tuZu-{ttu ntt Eu uwk [w{tEu, ntheu, tAqxfu rht

  tEu ttfeu fu fkxteu uwk

  {tuZu tfh ehe (1) {eXt tu tue t{twk {

  te te fhe twk

  (2) tete rte uwk fu w

  fhe twk

  {tu zwk (1) qof {hwk

  (2) {htk ytW ftuE yrAe

  t utu utwk twk

  {tuuurt {he st-utt (1) ttfe swk

  (2) tn{ tE swk

  (3) un ze se

  (4) ntuftu Qze st

  197YrZtu yu fnu kn

 • {tue htutk (1) thef ft{ fhwk

  (2) ytkw tztk

  (3) wkh ttu fhe

  (4) {tuee {tt te

  {tueyu twk (1) W{ftte ytfth yttu

  (2) wk {t ytwk

  {tuetk te Wthtk (1) {t Wthwk

  (2) th tke ttu

  {tuewk te {tue{tk hnuwk tke {we te hnue

  {tut {the yr qht twk

  {tut{tu k; tutt twk ft{ e

  tu fhtwk

  {tuu [ztwk (1) tuxtk t fhtk

  (2) {we htwk

  {tuh {thtu (1) t Stu

  (2) Lt twk

  (3) ht{ fhwk

  {tuh[tu Stu-tuztu-tktu (1) nue nhtu{tk kt zwk

  (2) rse twk

  {tuh[tu {tkztu (1) t{u yteu zwk

  (2) ztu t{wk Qwk hnuwk

  {tut swk fu tue

  198 YrZtu yu fnu kn

 • {tUuwk Atufhwk yufwk yuf tf

  {tUtu xttu fhtu (1) t{wk uwk

  (2) uhfthete Wztt fhwk

  {tU twk fkE yteu rt fhwk; ftwk fhwk

  {tU utwk h{tE swk; {tU ewk ze swk

  {tU-{ttt rtwk zt rtwk; {u hwk; qk[tE

  uwk

  {tUtE{tk hnuwk {t {twk

  {tUwktUwk fhwk {t ytwk; {twk

  {tUwk {twO e[wk swyu tk[ hw~ te ntu uu h{twk zu

  {tU{tk ntt tt ytSS fhe

  {tU-{ttwk qwk n t{tk fkE h ze n

  Bt{tk htwk (1) ykfw{tk htwk

  (2) f{tk fu n{tk htwk

  {t q suwk (1) {htst q suwk ro

  (2) fXtuh; rcwh ftwk {t

  {tu htutu f{f{txe Wu yutk yk t

  fhth fu tu s te {t

  {whee tt (1) wk s w:

  (2) thu {tke

  (3) rtt

  { ntU[tzwk Xth {thwk

  { rtwk {he swk

  199YrZtu yu fnu kn

 • the yte-ue (1) e thwk Qhwk

  (2) V ttu

  (3) { yte

  (4) xuftu yttu

  tntu{ fhwk-fheu wftwk (1) {hrt tE ftuE u{u

  ftkE ft{ fhwk

  (2) {hrt tEu wftwk

  tu ttu (1) ftu Wtu fhtu

  (2) turt {tu r[t]tu

  rhtu fhttu yt fhtu

  hff fhe (1) nt-t fhe; t{t{e

  yttfte fto fhe

  (2) k[t fhe

  hf{ Wtze (1) ftuE [es fu tetu [tuhtu

  (2) {tuxe kt{tk ttk WAetk utk

  h Qhe wMtu tk ttu

  h ytue-e- (1) {tu]t the

  ue-te (2) t ftht tt

  h [ze (1) wMu twk; tu [ztu

  (2) rse ntuwk; nX fze; nXet

  fu {Yh ntuwk

  (3) Mtwwk {[ftuztE swk

  h ntt{tk yte (1) wtut t

  (2) u tu

  200 YrZtu yu fnu kn

 • hrwk tzwk e{ue{u hwk ft{

  huhtu tur{tu (1) Mtte qo etu

  (2) e ttu fu {{otu etu

  (3) qhtu fth

  hswk s fhwk Se tu the

  hze QXwk (1) fkxte swk

  (2) tux{tk yte swk

  (3) rht tE swk

  (4) yqhwk {qfwk

  hze hnuwk wft uXe ue hnuwk

  h uzwk (1) u hu Vhwk u w:tr nuwk

  (2) ztEytu fhe

  (3) w fhtk

  hu [zwk (1) ztE{tk Qhwwk

  (2) zt swk

  (3) ztE fhe

  hVuVu fhwk (1) t fhtu

  (2) nwk nwk fhwk

  hVuVu twk (1) qte twk

  (2) t{t twk

  (3) t t{wk

  h{fzwk tE hnuwk-e swk- q ye tE hnuwk

  e hnuwk

  201YrZtu yu fnu kn

 • h{ fhe-h{ {tkze (1) ytk fhtu

  (2) ft{e heu ft{ fhtk ue

  ttu te uwk fu tztu

  (3) rt {u ft{ fhwk

  h{ h{e (1) u utu

  (2) t ttu

  (3) w zu Auhwk

  (4) h{wk; uwk

  h{wk fhwk (1) ykh Vhwk hnu u{ fhwk; Aqxte

  Vhu u{ fhwk

  (2) {tuxwk fhwk; k rn twk

  (3) Zewk fhwk; ftwk {tuxwk twk

  (4) {thwk

  h{wk {qfwk-{uwk (1) Aqxwk {qfwk

  (2) tt{t k fhtu u

  teu uet Mttfu Aqxwk {qfwk

  h{tze swk Auhe swk

  h{tze uwk-twk {the twk

  h{e swk (1) et fhe hnuwk

  (2) un Atuztu

  htzu [zwk yt {tuo tuhtwk

  htt twk (1) Qzwk

  (2) {he swk

  (3) {tufwk

  202 YrZtu yu fnu kn

 • h Wthtu (1) t we Qt hnuwk

  (2) su{ ytu u{ t fhwk;

  nte thu tuwk

  (3) Vtux tu tE tAtk ytwk

  (4) wt ue

  h Qhtu (1) nw [ttte fu Qt hnutte

  ttfe swk

  (2) hswk s fhwk

  (3) yrtu fhe

  h {tu (1) ytk fu Qr{ot ytu{tk

  y{wf nu ntU[e tk Mth tE

  hnuwk

  (2) fthe s{tx te

  (3) tnewk [efwk wk

  (4) tnewk Xhwk

  ht swk-twk-e swk (1) tke zwk

  (2) zu uwk

  (3) rO stu

  (4) tU ue swk

  () t{te te

  (6) ntntfth tE stu

  hu [zwk-htwk (1) W~fuhtwk; Wtus {wk; u

  ftZtu

  (2) [zu htwk; {{u [Zwk; fu

  htwk

  203YrZtu yu fnu kn

 • hMt Wh twk (1) whM fhwk

  (2) wthwk

  (3) L{tuo [ztwk

  hMt{tke q f{ he Mw

  hMu zwk (1) ft{{tk te swk; hMtu {tu

  (2) st hnuwk; {he swk

  (3) k[{tkte e swk; he{tk

  ytwk

  (4) htzu [zwk

  hMu tzwk-twk (1) W{u tzwk

  (2) rt te

  hMtu ftZtu (1) ykht xttu

  (2) yt wk

  (3) rft fhtu

  (4) Wt fhtu

  he twk (1) wsht [twk

  (2) ]nnth [ttu

  heeu Qhwk (1) Wtr{t kte {w tte

  Mtryu ntU[wk

  (2) r]ttu yttu

  (3) Vtwft{tk qxe se

  (4) {ueu w{twk

  hkfu uh h ntuwk he {tu tk f{e Mw ntue

  204 YrZtu yu fnu kn

 • hk Wtztu (1) rfq Mtr ntue

  (2) t hnutu

  hk Wthtu (1) yVtu{tk zwk

  (2) fu h{te tUXtk zwk

  (3) hk tktu ze stu

  hk fhtu (1) s fu tr {ut hk

  tztu

  (2) hkwk; rse twk

  hk [zttu-utu (1) Wtus ytwk; tte yte

  (2) W~fuhwk

  hk {tu (1) ytke Atu QAe; Vte

  swk; { yte

  (2) rct {e

  hk utu-utu (1) xMt hnuwk

  (2) rht{ r[thwk

  (3) ftuE Mwtk Mtr yu rht{

  utk

  hk utztu yTw ft{ fhe twk

  hk rVfftu ztu (1) tut xe se

  (2) tkwk zwk

  hk tu wMu twk; httet twk; ytt

  kfzt{{tk yte ztte {ttu

  [nuhtu rVtu tE stu

  205YrZtu yu fnu kn

 • hk httu (1) t utt k {t, nt ut u,

  [rzttw k, uh u e

  httk

  (2) tut hte

  hk ttu-utu (1) ywht ttu; hk yze stu;

  hktu zt ztu

  (2) ftuEe Mtr{tk tu ttu

  hkte ue-ue nht Qhte te ue

  hkte Wzttk (1) fqktu etu; Stu ytk

  ywtu

  (2) ttu {e fuVe ewk ewk

  hk{tk ntuwk ytk{tk ntuwk

  hke twk tunewnt tt tk we {th {thtu

  hkeu t fnue t theu fnue

  hku h{wk (1) ytkuh tu fhtu

  (2) ytk{tk h{wk

  (3) ytkezt fhe; hk Atkxtu

  htE yte-[ze (1) wMu twk; W~fuhtwk

  (2) he hte; r[ztwk

  (3) htEe hth yh te

  htE [zte (1) W~fuhwk

  (2) us fhwk

  htE-{eXwk ztk (1) yutE yte

  206 YrZtu yu fnu kn

 • (2) Etto yte

  htE-q Wthtk-sttk (1) ftuEe sh te {te

  {ttute htE yu {eXwk Wthe

  yt{tk ttk

  (2) Xuftu twk

  htEwk fhwk (1) ffzt fht; hte fu ntr fhe

  (2) ftuEwk su{ ytu u{ txwk

  (3) Aqke twk; f[he twk

  (4) tute tu rhtof t[wk

  htEtu o fhtu (1) te tu the {qfe

  (2) te tu {tuxwk Y ytwk

  (3) yrtur fhe

  ht Wztze tu, uhu fthte eu nuht fhwk

  ht [tute (1) utwwk fZtwk

  (2) uhte fu rthe twk

  (3) ftuEt it qe ut

  htq tE stk (1) ht twk

  (2) ze swk

  (3) ft{wk tE swk

  ht yttu (1) wMu twk

  (2) wk; {u {tu

  ht ttu-ttu (1) Xef tuXtwk

  (2) {u fhtu fu fhttu

  207YrZtu yu fnu kn

 • ht ntutu t ntutu; {u ntutu

  htu [zwk (1) Xuftu zwk

  (2) htzu zwk

  hts ytwk (1) y{ fu tt t te;

  hte uXu uXtuXt ttwk

  {wk

  (2) ft{fts{tkte Awe {e

  (3) uXtE fhttu {tu

  hts fhwk (1) ht hefu tt [te

  (2) htt sutu y{ [ttu

  (3) r{ fhwk; t fhwk

  htz QXe q{ fu Vrht te

  htz fhe (1) frstu fhtu

  (2) Vrht fhe

  (3) nX fhe

  htz te-tze (1) [e tze

  (2) Vrht fhe

  htz zte tt Vuttu

  htz te e te

  ht te ntue (1) httu su ftkE fhwk ntu u fhe

  ft yu{ twk

  ht fnu tu ht yu ntztu (1) ftuEe RAtu ywheu s

  fnu tu ntztu owk u

  208 YrZtu yu fnu kn

 • ht-ntzte h ntue (1) yttuyt h zu yue nuh

  tE ue e t ru

  y ntuwk

  (2) t fu wrtthee h fu

  tt ntuwk

  ht {ttu ue (1) htt eu ft{ fhwk

  (2) Whtu fhtu

  ht Eu twk (1) ytto Att{tt te swk

  (2) Aqe heu t tE swk

  hte ht suwk {sq u kwhM

  htwkewk twk (1) W~fuhtE swk

  (2) tut{t twk

  htht u tt tE swk t{t u nuht tE swk

  htVztu Vtxtu (1) e {t uxe kt{t k nth

  ytwk

  (2) uuh nth ytwk

  (3) QhtE swk

  ht{ Qze st (1) W[ , thtwk fu n{

  stk hnutk

  (2) {h t{wk

  ht{ h{e st (1) swk hnuwk

  (2) {h t{wk; rh twk

  (3) t{t twk; tkeu [qhu[qht

  tE swk

  209YrZtu yu fnu kn

 • ht{fnte te (1) ht{t suxwk kfx fu ytV

  yte ze

  (2) ewk

  ht{h twk (1) {h t{wk

  (2) {he swk

  ht{t{ swk (1) Att{tt ue hnuwk

  (2) uXtuXt [q[t ut fhwk

  ht{wk ht{t (1) rn sue twk {tuxwk s

  (2) twk uh

  ht{t Wfuwk ftuE tu theu fnue

  htn Wh ytwk (1) hMu [zwk

  (2) wtutu hMtu sztu

  (3) het wthe

  htn ttu (1) hhV fhwk

  (2) hMtu {ttu

  (3) h yte ue

  (4) hMtu utztu

  htnwe t ntue (1) {tXe t ntue, yt

  (2) ht nt ntue

  htkzt Aewk znt ytwk tu { et t {s yte

  he{tk hnuwk (1) YrZ {tu nth fhtu

  (2) Mtu owk

  hewk wk tt{tk rhtE swk

  210 YrZtu yu fnu kn

 • hufzo tuztu r{ ytkf xte stu

  hu[ yttu (1) {fe yte

  (2) wwk

  (3) {fteu nfwk fhwk

  hurZt twk-tzwk [twk uEe zu ft{ twk

  hue{tk t [te (1) y ft{e r fhe;

  yTw [whtE fu [{fthte

  tht{tk ytu yutk ft{ fhtk

  (2) {ntht{ fhwk

  hue{tk nt ntkfwk e ht rhMtr{tk ft{

  [tu htte fht{ fhe te

  huze Wzte-fhe (1) {~fhe fhe

  (2) ntkett twk

  (3) Vsue fhe

  (4) ytY qte fhe

  huze te (1) Vsue te

  (2) uytY twk

  (3) tUXtk zwk

  (4) ytY se

  huze ttt fhe (1) hte twk; htM fhwk

  (2) qhe Vsue fhe; uytY fhe

  (3) ntnt fhe tt; tutwwk

  ftZwk

  (4) {~fhe fhe

  211YrZtu yu fnu kn

 • huzet u[{tk uwk (1) Vtwk; {tuxt Vtkt{tk twk

  (2) ztwk

  (3) ytkxe{tk uwk

  huzet Vuh{tk ytwk-zwk {w~fue{tk ytwk

  htufzwk htwk (1) sutu ntu utu h st yttu

  (2) M fne uwk

  (3) [tuu[tuwk fne uwk

  htufztu st yttu (1) [tutu st utu; wuwwk

  fnuwk

  (2) h u [tutu st utu

  (3) {ttt{tk tu utu M st utu

  htufztu rnt yttu tuxtt rttu [tutu rnt

  yttu

  htu ftZe ttu (1) h{ tze twk

  (2) tkhwk fhwk

  (3) { Wthtu

  htut fhtu-[zttu (1) Wh-Whte wtur fhwk

  (2) xtxe fhe

  (3) W~fuhwk

  (4) ZtkfrAtuztu fhtu

  htut Vhtu (1) wft twk

  (2) zwk; r{t swk

  (3) ht twk

  212 YrZtu yu fnu kn

 • htuxt uwk twk (1) ytSrft {e

  (2) tus {wk

  (3) {h s{t swk

  htuuuxtwk qwk ntuwk (1) ytSrfte sYh{tk ntuwk

  (2) t{trf yu {] S

  Swk

  htuxu ntuwk ntuwk zteu L tthwk ntuwk

  htuxu {tuxwk ntuwk htt-rhtt{tk fu ytt-

  Mtt{tk thwk ntuwk

  htuxtu yzttu-tztu [te htuS fu wsht{tk wft

  fhwk; wsht tuzwk

  htuxtu fhtu (1) f[ze twk; [qhtu fu knth

  fhtu

  (2) htuxtu ttu

  (3) {the{theu uz te uwk

  htuxtu stu-qxtu (1) [twk wsht yxfwk fu k

  twk

  (2) htuS k te

  (3) ytSrft se

  htuxtu ttu (1) ft{ tze twk

  (2) yufXwk fhe tze twk

  htuxeu htuwk (1) wo Mtr{tk yte zwk

  (2) qu {hwk

  213YrZtu yu fnu kn

 • htutk hztk (1) hzeu w:e t ste-

  fnue

  (2) tuuufe ttu fnue

  htuV [ttu-tztu-httu (1) t tztu

  (2) un{tk htwk

  htuV utztu tf utze

  htuV {thtu (1) ztu-{t{te hnuwk

  (2) Whewk twk

  (3) t tzt suwk o fhwk

  htuextue twk tu esu txu [zte ue

  hwtth th fhtu wMu twk

  Y ue f Au fu fu{ u twk

  Y tke yxf fhe

  Yztk ttk ttk thwk twk; [Ze te

  Yt tt suwk rtuot, Qswk tt fw{wk

  YYtu yth-ykth ntuwk q wkh ntuwk

  Yrte te fhe (1) ytxtu u[eu tsh ttk

  (2) tut tX fht

  (3) qztk Vtzeu [thtk fhtk

  Yrtu tuxtu ttu uttu rVt yte ste

  Yktztk Qtk ttk wMtu [ztu

  Ywk-Yktzwk Vhfwk sht yh te

  214 YrZtu yu fnu kn

 • Yku Yktk Qtk ttk htu{tk[ ttu; th, y[ktu, ,

  uhu ]tu eu therhf te

  tE yte

  E uwk (1) ythk fhtu; {tkzwk

  (2) kte ft{u wk; htwk

  (3) [te tzwk

  (4) ntuhe uwk; {te uwk

  {e the wte sL{e

  t{ U[e-te-fze (1) ftq{tk uwk

  (2) tu fht swk yxftwk

  t{ Aqxe {qfe (1) htwk

  (2) Mktt yte

  t{ k fhe (1) ykfw {qftu; U[e fzwk

  (2) [o{tk ft {qftu

  (3) sw{ fhtu

  xfwk {qfwk (1) yh qu yu{ {qfwk

  (2) hfth fhe

  (3) [ute htwk

  xrxtk fhtk-utk (1) ft{kt h hzwk fu zt

  hnuwk

  (2) ft{wk ft{ fhwk

  (3) t ftthtu ktu fhtu

  rxtk qktttk {tkntu{tknu t s rfxt kk{tk

  ytwk; tZ tE kk{tk ntuwk

  215YrZtu yu fnu kn

 • rxtk tk (1) VUe twk

  (2) thtk U[tk

  (3) tztu fu Vsutu fhtu

  (4) {the twk; {thwk

  w tE swk-wk (1) q yt tE swk

  (2) h{uk e swk; h wk

  (3) L{ wk; un te hnue

  (4) M twk

  ft fht-tuzt (1) xtutk {thtk; {nuwk {thwk

  (2) tu[t{tk yu ft{fts{tk tut

  ftZt fht

  ztf te (1) Auhtwk; Xtwk

  (2) Xtufh te; wft{tk ytwk

  (3) {t[tu ttu

  A fhe (1) tuZznt fhwk

  (2) theu fnuwk

  zu uwk (1) txtk ft{ fhte uwk

  (2) {txete ft{ uwk

  (3) t {theu E swk

  (4) q {ftwk

  t[t WXtt {wft{ WXttu; esu Xuftu swk

  t[t Vuht htu ht{t Vuhtu

  216 YrZtu yu fnu kn

 • t[t t (1) Rs ytuAe fhe

  (2) he hhe [qkte

  (3) ze ue

  {t eft-ut {tttVtuz fhe

  {u ntt ut (1) n{ nthe se

  (2) yttk twk

  tx qAwk ytt Atuze

  nuh yte (1) fuV fu rte yhte u

  ytwk

  (2) t fu tE yte

  (3) { ze

  (4) {tuke {tVf ytwk

  kf tztu-ttu (1) kft Se; {tuxtu s {tu

  (2) eSth Wtu fhttu hnu s

  rn yue Vun {e

  (3) he stwk

  (4) kh tE swk

  kft fhe-te {tuxe yt tze; twk; VUfe

  uwk; Vt fhwk; t{t fhwk

  kft te (1) ht fhwk

  (2) wwk fhe twk

  (3) Wtzwk tze uwk

  (4) w t nth tze

  217YrZtu yu fnu kn

 • kft qkxe (1) t {tuxt t {ut

  (2) q {uwk

  (3) qkx [te t twk

  kh zttk (1) {tkntu{tknu frstu fhttu

  (2) ke ztwk

  (3) k {txut {t ku e

  {tk{tkte tuzt fhtu

  ktuxe {the (1) tue {t{t Wzte E

  he tE swk

  (2) ihte twk

  tfztk zttk t[tktuxtk fhe fhth fhte

  tfztk kftuhtk (1) [tfhe tht {tuxt {te f]t

  {ut zthu ztw k

  Wtus ytwk; fhth kt

  u{ fhwk

  (2) tuxe W~fuhe fhe

  tfzte th [te h tu ft{ th tzwk

  tfzte thu zwk (1) A fu rt rte Mtr

  yte

  (2) qhtk t h tuxtu ytzkh

  fhe nth [tu httu

  (3) qhtk t rt zwk

  tfzttu tzw (1) ut{tk the he heu

  nw {w~fuete t

  (2) tuZtt [t

  218 YrZtu yu fnu kn

 • tfze Wt{e (1) ef te

  (2) {tht swk

  (3) {tht {txu tfze [e fhe

  tfzwk twk-te uwk (1) ytzee Qe fhe

  (2) fuz yz tE se

  (3) tutt Mttoe t [{tk

  yzte ue

  (4) uthtu fhtu

  tfzu {tkfzwk tzwk (1) tut ut h kk uze

  utu

  (2) u s [u fhth tt yuwk

  fhwk

  t te t te (1) ztft {tht

  (2) {tuxe {tuxe t te

  twk h ht twk f{e Mw t t{e

  tu utk ttk yth {] {e

  tu utk uttk (1) ttue uzuz fhe

  (2) tuyu fu nhu rn tk

  tu t [ttk ntu u{

  twk

  (3) {tuxe {tuxe t te

  t yttu f {e; k ztu; wk

  219YrZtu yu fnu kn

 • t uEu t fhtu-t utu (1) tu e htn ue

  (2) k tutu

  (3) uEu nth fhtu

  t {utu (1) ywfq fu uEtu {u

  u{ fhwk

  (2) f t te

  t utu (1) ytth httu; xuf uwk

  (2) tu t utu; ytu

  k w{ttu

  (3) nfth tEu su ttu ytu u

  utu

  t{tkte e swk-swk hnuwk (1) ftuE tt fu ftq{tkte {w twk

  (2) ftuEt t fu f{tkte Aqxwk

  tw zwk (1) Atzu twk; fuztu utu

  (2) tA tA sw k; u{ fu

  {tun{tk zwk; kk tke utu

  (3) tw twk

  tu tfztk Vtxtk wte fX ft{ th zwk

  ttu ttu-ttu (1) fh ttu

  (2) nftE uttu rhts t

  fhtu

  ts yte h{twk

  ts se-tue uh{ twk

  220 YrZtu yu fnu kn

 • ts {qfe (1) uh{ twk; ^Vx twk

  (2) tstu rhts stu

  ts hte (1) ytY t[e

  (2) { fhe

  (3) {t wk

  tz Wthtk wth fhwk

  tz ntU[tztk-wte utk (1) q {ftwk fu {thwk

  (2) rtt fu wft fheu h

  E te

  tztu ttu-s{tu-utu (1) s {utu

  (2) Vttu ftZtu-{utu

  tzw-te ehtk (1) t[etuxe tte tuwk

  (2) t[ttuxt t tt

  t te-te (1) wft twk

  (2) txwk twk; wAfth nutu

  (3) nthe swk; txwktu {th nutu

  (4) e Xtufh n fhe

  t {the-te (1) hAtuze twk; wAfthwk

  (2) ht fhe; hfth fhe

  (3) nthe swk; txwktu {th nutu

  (4) e Xtufh n fhe

  te{tk ext ntut {t{ete utE ntue

  221YrZtu yu fnu kn

 • t tE swk (1) yrf ktt twk; Lt

  twk

  (2) tute e swk

  (3) tutu yr fhtu

  tee ytk fhe wMu twk

  ttE {ue-tze (1) Wthe tzwk

  (2) yuftk hnut uwk

  (3) wAfthwk

  (4) te {qfwk

  t te (1) ftkxte ee ye qk[e se

  (2) [ftu ttu

  (3) er te

  tt QXt yr ht fu [t te

  tt [tt qtu [t fhtu

  tk fhe-te (1) ftuhtu Wt fhtu

  (2) ttwk fhwk

  (3) tuttu nuw tt ftuEe t{u

  tk E uwk

  (2) ttett tu E ytzt

  tE uwk

  (3) qthMt ue hnuwk; t{t

  tt

  222 YrZtu yu fnu kn

 • tkA twk ytY se

  tkt tE swk (1) ttfe swk; fkxte swk

  (2) t{t tE swk; {he swk

  tke U[e {]w t{wk; tx wk

  tke Vt he thu nt{ eze; tn fhwk

  tke uu wk (1) htutu E ntkftu

  (2) {tuxt {t{tk Whtk

  uzuz fhe

  tke tuzu qwk utwk ftZwk; {he swk; Auwk tke

  wk M{t{tk qwk

  tkwk ftZwk wk Swk; t ntzt Swk; tkwk

  ytw tuwk

  tkwk twk tzwk rh[ ytt nex thtu

  tkwk U[wk wk Swk; {tuzu we qE hnuwk

  tkwk [twk t r we xfwk fu wk

  tkwk tE swk-twk (1) [uwk ut {txu tk ytktk

  Wh Qt hne ntt [t fht

  (2) {he swk; t{t tE swk

  tku u ntuwk [e ftXewk ntuwk

  tku tthu qwk (1) eo hteu ft{ fhwk

  (2) rhtk he

  (3) {h t{wk

  223YrZtu yu fnu kn

 • tktu ntt fhtu (1) yz[ te

  (2) e {te

  (3) { fhe

  (4) {te fhe; tk[ ue

  et fhe-h{e-rMthe (1) hkhtto rt fht

  (2) {]w t{wk

  et tz nuX qt hnuwk Ae zu yz tue

  et-qfttu r[th fhtu tuttu-tht{tXttu r[th fhtu

  etketk uttk (1) ytku ykthtk yttk

  (2) q tu [ztu

  (3) q htE swk

  ewk fhwk (1) ftkE wksqwk fhwk

  (2) Vttu fhtu; kt {ue

  (3) thwk fhwk

  (4) ft fu W fhtu

  ewkewk twk-tE swk wMu twk

  ewk twk (1) Vttu fhe yttu

  (2) ftkE thwk fhwk

  qztk kuhtk (1) tute tu ftuE {t{t te

  yu{ towk

  (2) t{h swk

  qztk utk (1) ythw ue; Vsutu fhtu

  (2) nu-efheu yttk

  224 YrZtu yu fnu kn

 • (3) he fhtk

  (4) qkxwk

  qztk tuwk kte uwk (1) Aqtu u wtu tztu

  (2) Aqwk hnM x fhe uwk

  (3) {tuZt{tuZ fne uwk

  (4) tV kte uwk

  q twk (1) ftuEtu htuxtu ttu

  (2) sutu htuxtu ttu ntu ut

  ytu fu Vtth hnuwk

  (3) ytth u hnuwk

  uE twk (1) y{t fu shMete n

  fhwk

  (2) Xftu yttu

  (3) {fte ftZwk

  u t (1) Auxtu ro fhtu

  (2) r wk

  utk uttk (1) wf{tuo {txu wttu wAttu

  (2) stth twk

  (3) rnt {ttu

  uu wk he{tk uwk

  uu twk (1) Wtu{tk ytwk

  (2) {shu ytwk

  (3) Veq twk

  225YrZtu yu fnu kn

 • u{u te ft{ ze swk ntu ue rhMtr{tk

  {qftwk; tfe fu Wte ttu

  htx yttu

  utE swk (1) rtt zwk

  (2) hehu qftwk

  utwk uwk twk (1) nw s fX { yttu

  (2) tE fhtk qhtE te

  (3) tu u ntr te

  tu[t tt (1) hwk fth ttk ek

  ytuXtk htk; hz-tuxttu

  fhtu

  (2) yM wk fu tuwk

  tux Qztu (1) t{t tE swk; t tE

  swk

  (2) rthe tE swk

  (3) ze swk; tE swk

  tux [txwk fhwk (1) t{t fhwk

  (2) thrn twk

  tux Vtftu (1) ftht utze; he nt

  te

  (2) tkzte {tVf {u u{ fwk

  (3) s {the tkz tE t[th wk

  (4) thrn Mtr{tk {qftwk

  226 YrZtu yu fnu kn

 • tune Qfwk (1) tu [ztu; e swk

  (2) ttu ttu

  tune Wfttu fhtu (1) fkft fhtu

  (2) nite ht tut ytu{tk

  nth ftZe

  tune Qze swk (1) tkt ze swk

  (2) rMus twk

  (3) h{wk tE swk

  tune ewk (1) skt uwk

  (2) [qe twk

  (3) tt yttu; twk

  tune wk (1) [t te; kt ttu

  (2) te te

  tunewk te twk (1) q {nu ze

  (2) heh rVwk ze swk

  tunetu fturtu ttu (1) rehewk twk

  (2) tuft yhwk s{ s{wk

  (3) w: u tuftu tuxtu fhtu

  fhtu tkrtu ntutu (1) fhtu t Vt htu ntutu

  (2) fkE u fkEf tu Vttu ttu s

  uEu t fhe (1) xtwk uEu t fhe

  (2) r[theu t Atuze

  (3) t uEu t fhtu

  227YrZtu yu fnu kn

 • e Atkze ww:t thtVuht

  twk {twO (1) w:u eu, kfxu fthu

  q{htu fu kfxte ntuwk

  (2) yttu eu yte [zuwk

  thu ttk uttk ftuEt rt ft{ yxfe zwk

  thu twk (1) ytuAe y yte

  (2) xtZtu ytfth yttu

  (3) nw hfth hte

  tu ztu (1) ttwk qxwk

  (2) w: ytwk

  [te-tze ttu Wtu fhtu

  u fhwk-tzwk (1) ytzwk-ywk fhwk; Awtwk

  (2) tu Xuftu tuXwk

  (3) Xuftu tzwk; t u z

  ntu u {tu fto fhwk

  u zwk (1) hth tuXtE swk

  (2) hwk {E swk

  u tzwk (1) ftuE ft{{tk uwk

  (2) ft{{tk tzwk

  uu fhwk (1) ytzwk-ywk fhwk

  (2) Xuftu tze uwk

  [ tuzwk-tuwk (1) tuuwk twk rn

  (2) tuwk tuwk fhwk

  (3) tueu Vhe swk

  228 YrZtu yu fnu kn

 • @e Ate fu ef fu te fe te ntu

  shwk ftswk uwk

  xtt tt fu {tt te swk

  xte twk (1) Auhwk

  (2) htE{tk [zwk

  ztk tkhtk Wthu yuwk {nt W{trwk-tuVte-yxf[twk

  ze-tz kXe stk ft{ ze swk

  [twk ezwk twk rt Ve ytt hte

  e swk (1) ze swk

  (2) kXe swk

  e twk (1) t{t fhwk

  (2) tuzeVtuze twk

  (3) t fhtu

  eu fnuwk-{qfwk (1) yxfu fnuwk

  (2) yrtu fhe

  (3) tk ntkftk

  eu t ftZe (1) tx fhe

  (2) t theu fnue

  tE te (1) ftuEu wh ntuuuk[tze tu

  {utu

  (2) wh E se

  ntwk tk fhe

  htuzte tze trf; tuxt {t{twk

  229YrZtu yu fnu kn

 • htuztu fhtu (1) Vsue fhe

  (2) htuzu [ztwk

  htuztu ftZtu (1) Qwk fhwk

  (2) r ytwk

  (3) Vsue fhe

  (4) h-[zttu fhtu

  h fqhtu ttk (1) {h {tu heh wk

  (2) S yuu swk

  (3) ytw uzVtwk

  (4) {qh hnuwk

  h uttk (1) yMtt ste

  (2) ze Yyt te

  hu [u r ftuE yuft r; fr[; ftuE

  hte uuXu tx ue nw ytwhtte htn ue

  he swk (1) yte uwk

  (2) w tEu wk ytwk

  ht ftZe (1) {-nite ht nth

  ftZe

  (2) w:t WTth ftZt

  hu zwk Wtue twk

  to wk wft Aet to{tk thwk tfwk

  tk {thtk VtkVtk {thtk

  230 YrZtu yu fnu kn

 • [qfwk Vt-wfte hf{ [qfu fhe

  tu ztu (1) tk {thtk

  (2) rV swk

  wk {t ntuwk (1) t nuXwk {t ntuwk

  (2) {t yrtwk {t ntuwk

  {e ut yte (1) fht kutu Qt tt

  (2) {w~fuetu yttu

  {wk twk (1) tutu yttu

  (2) nw s w: twk

  nttk ne stk t r tE st

  nue efu utu (1) [tt ft{{tk yz[ fhe

  (2) u fhe

  (3) [tw tnu htuftu

  nuwk {qfwk (1) qh uzwk

  (2) t h uwk

  (3) fthwk

  Wthtu (1) ywfq yu ktutfthf Mtt

  fhe

  (2) tx Wthtu

  (3) nwk tuzwk

  (4) {{ {wfttu

  httu (1) ykx hte

  (2) qontuu e hnuwk

  231YrZtu yu fnu kn

 • tk te ttk (1) ytux Y te

  (2) uh ytuAwk twk

  (3) z, htu, uhu Y ttk

  e ut te (1) ytt{tu r ttu

  (2) zee t te

  tu ntztu-t- the Mtr yte; ttu ttu

  r yttu

  u utztu wte kue tuX fhe

  ku {ttu te swk

  t yttu r[thtutu u ttu

  t ytu yu{ fhwk (1) {{tk ytu u{ fhwk

  (2) RAtwth owk

  (3) hk owk

  t twk fhwk (1) hztwk; fhtwk

  (2) uwk

  t uEu nt {qfwk (1) {tuftu uEu fto twk

  (2) uEu t fhe

  tt tuzt suwk hke

  t efe stu (1) {he swk

  (2) e {nu ze

  t ttu (1) yh te; wtut tt;

  uAt yte

  (2) hwk; tttuzwk twk

  232 YrZtu yu fnu kn

 • (3) the{tXe ttu Vuttu ttu

  (4) ww: utk fu ywtk

  () Vtux Qze swk

  t ttu ttu fhe yt{uu fu h tutu ttu fto

  fhe

  t-te (1) tw (nt) yu te suwk

  (2) yr yu yMth

  (3) Vtux

  tyu Qzwk Vutwk; t Vute

  tyu f{tz uttk (1) t yktht{tk se

  (2) t Qze se

  tyu swk (1) nt (tw){tk swk

  (2) Vtux swk

  tyu t [te (1) {wu t te

  (2) tuf[[totu rt tE ztu

  (3) [thu tsw nfef nuh te

  tyu t se (1) nuh tE swk

  (2) fwk Atwk hnuwk

  tu Ztuu swk (1) nuh heu swk

  (2) htuzu [zwk

  (3) Vsue te

  ttu kx-qhtu ntutu tturztu fu tuftu {t ntutu

  233YrZtu yu fnu kn

 • t {thtu (1) e ntwhewk ft{ fhe twk

  (2) ht{ fhwk

  (3) t {tht suwk {tuxwk ht{

  fhwk

  te tuz{tk ntt ttu u{wO fto fhttu fhtu

  twk {tU turntwk yuf tu [tuh, nk{utu [tuh

  ts ytwk (1) fkxttu yttu; tfe uwk

  (2) tut tufthe

  ts ytwk (1) fth twk

  (2) nthe swk

  (3) tte swk

  tswk tswk-tsu tsu (1) nuh heu

  (2) t{q{te; XtX{tXte

  (3) Ztuu zkft utk ytwk

  tx WXtzeu tftr{t teu

  tx ze (1) tz ze

  (2) qkx te

  tx tze (1) qkxwk

  (2) hMtu tztu

  (3) Azwk tzwk

  tx tzeu qkxe Eu

  tx {the tutu hMu swk

  tx {wfte nhtwk fu tAwk nXtwk; hMtu Atuzttu

  234 YrZtu yu fnu kn

 • tx{tk nuwk te swk

  txute Ztz ue hMu [ttk h fthu fhth

  ntuhe

  tz Xufe {Meu owk

  tz utu utu sutu ht ue

  tz tku yuhkztu {w yufu rr{tu eyu t utu

  tz{tk zwk hzwk fu rtwk ntuwk

  tze qkxte (1) q{tk {e swk

  (2) zwk

  (3) ehtE swk

  tttt fht (1) qk[e twk

  (2) [qkte twk

  t Wztze (1) [te

  (2) t Vute

  t Qze se (1) {wtu ft{tu tE eS s t

  efe

  (2) t ftE se

  t tE fu e se (1) yhstu st yttu k ttu

  (2) ttu st yttu

  (3) {wtu te utu

  t u Qhe {s{tk ytwk

  t [te-Auze (1) yVt [te

  (2) ntkfe

  (3) t[etu rt tutu

  235YrZtu yu fnu kn

 • t [te-te (1) [te; txtu [ttu;

  [[to [te

  (2) t te; nfef fu et hsq

  te fu fnute

  t n, ttu ttu n ytth rte t

  t ze-e-kXe (1) ytY tue

  (2) ftq nth swk

  (3) y{to twk

  (4) {t{tu thu us ttu

  t thu ze se fhut ft{wk rht{ n fhe

  ft uwk ytwk

  t {the se (1) t ytwk; {wtu fu {wte

  t Qze se

  (2) thue t th ze

  (3) u fte stu

  (4) twO twk

  t e ze (1) W~fuhtE swk

  (2) hswk s tE swk

  tt ztft-Vztft tk; xtZt ntuhe ttu

  twk uh fhwk (1) {t{qe tu Auf {tuxe fhe

  (2) kte kteu fnuwk

  ttutk ztk-twk fhtk ft{e tke ttu fto fhe; te

  tke ttu fhe

  236 YrZtu yu fnu kn

 • t ytwk-[zwk-[ze (1) ytft{tk ttk utk ttk

  ytwk (2) ytV yte ze

  t uhtwk (1) ytft ttkte AtE swk

  (2) fu kfx q{wk

  t qxe zwk yuft{xwk w: yte zwk

  t ehtwk-uhtwk (1) Wtz eftu; t e swk

  (2) se

  (3) kfx fu w: Qhe swk

  tzwk twk (1) tuZznt [twk

  (2) nX{tk ytwk

  tu [ztwk (1) tuxwk twk

  (2) {tXwk twk

  thu [zwk (1) yuf Ae yuf {w {e

  (2) xu [zwk

  thtu ttu (1) [e Mtr{tk yte stk Vqtwk

  (2) q ewk; nuh{tk ytwk

  (3) ftuEt fnutte W~fuhtE swk

  (4) tuhku zwk

  thtu efe stu (1) ttfeu tut tE swk

  (2) Xq efe se

  (3) {htu tE swk

  thu swk (1) q L tE swk

  (2) fwht fhwk

  237YrZtu yu fnu kn

 • the swk (1) ytuthtk utk; rVt rVt tE

  swk

  (2) t fu htutu utu

  (3) {tune zwk; {w tE swk

  (4) nt{tk t yttu; fwht

  tE swk

  twO fhwk (1) htuwk htuftwk

  (2) tn {te

  txtu Wztztu (1) Vsu fhwk

  (2) tue nuh fhe

  (3) rse twk

  tet{tk tkuwk swk y ft{ utwk

  t Qt tt htu{tk[ ttu, e tE te

  t tkftu ttu sht R te

  tkfe shu uwk (1) yLt utze

  (2) fw fhe

  (3) wMu twk

  (4) Att{tt uwk

  tkfe tze {qfe (1) AutE fhe

  (2) xtxe fhe

  (3) utwk ftZwk

  tkfwk [twk (1) yeru hMu [twk

  (2) ytzwk [twk

  238 YrZtu yu fnu kn

 • tkfwk twk {tXwk twk; wMu twk; Qxe yh

  te

  tkfwk zwk (1) Qxwk twk

  (2) {tXwk twk

  (3) tut uttu

  tkfwk tuwk (1) ytzwk fu sqXwk tuwk

  (2) fqt fhtk sqXwk fnuwk

  tkfwk {tU fhwk (1) {tU {hzwk

  (2) ywk uwk

  tkftu ntztu ttu (1) f{etu { yttu

  (2) ze t yte

  tktu ttztu Wtus fu tte yte

  tktu thu ttu (1) {th tttk t ttk

  (2) t kt{t k {th {the nftu

  fhte sYh ze

  (3) r{s tu; {th {thtu

  r twk twxwk {q htuwk

  r[th tuzttu ft fhe

  r[th {tu { yMth ntuwk

  r[th httu (1) ruf httu

  (2) {tot hte

  rtn nutk {tkztu htutu (1) k nutk x fhe

  (2) {htk nutk tuh tue

  239YrZtu yu fnu kn

 • ese uu swk (1) q zu swk

  (2) us ryu swk

  e{tu fhtu-uztu (1) u{{tk Qhwk

  (2) tn fhwk

  e t twk qhwk twk; th Qhwk

  xe{tkwk k ntuwk ftu; ntU[uwk; WMt; yehwk;

  w[wk ntuwk

  u[e t yuwk ntuwk tkwk fu fhu uwk ntuwk

  uX ftZe-te { hwk su{u{ ft{ fhwk

  uXu fkftuze e ft{tu fhtu

  uZt t (1) ytwhtte htn ue

  (2) uZt e rnt tu

  (3) he fhe

  uZu t yuxwk nw sqs kt{tk

  uh hte z hte

  uh{tk ntuwk ses{tk ntuwk

  u t u t suwk thu {w~fu ft{ fhwk

  utu tu fwxwk fu rhth tu

  ut se ytu[e thu ytV yte

  re t ue r Wh r yttk

  k Vqkftu (1) Wtus ytwk; Vtux VtkVtk

  {thtk; utwk ftZwk; nthe sE

  y[u zwk {qfwk

  240 YrZtu yu fnu kn

 • (2) tutwk te uwk

  (3) t[the ywe

  k ttu (1) te{ tE swk

  (2) t tE swk

  (3) ttetwk qxe swk

  tt e (1) tkr {e

  (2) rhtk e

  (3) w twk

  t yttu-utu qhwk RAwk

  t ttu y{k twk

  thzete thwk {utk {theu tt w: Eu ktwk

  t ytuZtze (1) Rt{-t yte

  (2) rkt fhe

  (3) tkfwk tuwk

  rhu [ztwk (1) ftuE ft{u W[ heu th Wthwk

  (2) Vqtwk; nte thu t

  fhtk; {ttu [ztwk

  ztk {tkztk (1) uuh t{u twk

  (2) rhuhe fhe

  (3) t{t twk

  e txu Stu tu yteu

  et{tk Wthwk (1) Auheu ftq{tk uwk- fhwk

  (2) {tou tute tht

  fq fhte

  241YrZtu yu fnu kn

 • wth ttu-tu (1) t ttu

  (2) e Wzwk

  (3) Vun te

  qe Wh qt swk Su u{u ktwk

  ufe twk ktwk

  uh tune [Zwk-[Ztwk (1) n Whtk w fhwk

  (2) ytk{tk {M twk

  t-thtu nutu-htu (1) wf ytkw yttk

  (2) [tuth ytkw thtk

  eV ytwk-fztwk (1) h yte

  (2) hhV fhwk

  t Qze stu (1) u eu tftu ztu

  (2) {he swk

  t ftZe ttu (1) tfwk

  (2) {htu fhwk

  (3) ktwk

  t nuXu utu rhtk e

  z {utu eAtu Atuztu

  ze {ttu ue ee ytt ntuhe ue

  uu fhwk ytzwkywk tuXe E [e swk

  sz twk (1) nutE swk

  (2) {he swk

  242 YrZtu yu fnu kn

 • zf tE swk M tE swk

  ftu ttu-ttu (1) yuftyuf ut te

  (2) {tXwk twk

  (3) {tXwk ttte yuftyuf y[fe

  zwk

  txe VutE se wk s yuftyuf ytofthf twk

  txtu ftZe ttu (1) tu wte ue

  (2) {ftwk

  (3) {thwk

  VtE {the-ntkfe tuxwk yr{t fhwk

  VtE{tkte ntt ftZtu (1) tuxe ztE fto fhe

  (2) tute rtuott hsq fto fhe

  { htE stu (1) yft hnutu

  (2) qhtu tE stu

  (3) {]w Sf ytwk

  hMe e-kte t ue

  htzu [zwk (1) hMu [zwk

  (2) kuwk ytwk

  htu [ztwk (1) ythk fhe yttu

  (2) W~fuhe ytwk

  (3) th ftZe

  (4) th tzwk

  243YrZtu yu fnu kn

 • t uh kqo; ttote , w {to

  t{e tE{tk qwk r twk

  th twk (1) ftuEt Wh ftq {utu

  (2) fttu fhtu; tuzt fu tn Wh

  uwk

  (3) q wMu twk

  (4) rhuhe fhe

  twk zwk tuwk Vtux VtkVtk {thtk

  qe fe { ze

  ut (1) {u ztu

  (2) ht t te

  utzt hth {e uwk

  e fhe-ufzwk fhwk (1) yftwk

  (2) yxf[twk fhwk

  (3) tU[htut fht

  (4) W~fuhwk; eswk

  k fteyu stu thut ytoe r te; {e

  {wht th ze

  kth htu kth-nth{tk fw tE the heu

  h [twk; Ehu ytutu

  kth {tkztu hwk; wrtthe{tk zwk

  kthth{tk zqwk te twk; fh{ tkwk

  tfh ehe (1) {eXwk tue ft{ fZte uwk

  (2) wt{ fhe

  244 YrZtu yu fnu kn

 • t[tktuxtk fhtk (1) ft kuht

  (2) t[twk sqXwk yu sqXtwk t[wk

  Xtufe utzwk

  tzt th e st (1) te swk

  (2) Axfe swk

  tzt th tt (1) t tte Mtr yte

  (2) yte wk

  tztte yte-ue (1) tztt toe tue ue

  (2) yufu twO ft{ th zwk

  tt{tk ytwk (1) Xft{tk ytwk

  (2) {w~fue fu yz[{tk ytwk

  (3) tE swk

  (4) nuht twk

  tu tuzu ttu [zwk tk ft{ ttu fhtk

  ttk[ t (1) te swk

  (2) t twk

  ttk[ te fu ee (1) w k fhw k u qu n ue

  Mtr{tk yte zwk

  (2) {nt{w~fue te

  t uZe Wfue t uZee t fhe

  t{u yt{tu [Zwk- (1) yr {Yh twk

  swk-ntU[wk (2) q o fhtu

  (3) knth fhtu

  (4) rt fhtu

  245YrZtu yu fnu kn

 • tu AAqkh wk fhe {w~fue{tk ytwk

  tV fhwk- fhe uwk (1) Wzte uwk; tuE twk; MA

  fhwk

  (2) zh qh fhwk; t{t fhe

  twk

  (3) qzute txfwk

  t{tk ztk {tkztk (1) {tot {qfeu qhfwk

  (2) yttt Wke

  (3) t{t twk

  t{e tze {qfe twx hte

  t{u qh swk fneyu utte rhw rt fhe

  t ftZwk-xtwk (1) ytzee qh fhe

  (2) ft ftZwk

  (3) kutu tktu ttu

  tkfzu ytwk nhf fu {w~fue{tk yte zwk

  tks-th fhe tt fht

  tkt fht (1) ytttAe fhe

  (2) t[etuxe tt u ueu

  W~fuhwk

  rthtu thtu ntutu ye t ntue

  qh Vuhwk (1) q{tk {uwk

  (2) ft{wk fhe uwk

  ewk uwk {th {thtu

  246 YrZtu yu fnu kn

 • wze yte t yte

  wze s{tze {th {thtu

  wtze uwk {the twk

  qE swk (1) [tot {tto ht tE swk

  (2) [t fftw k e[t {e

  Atht uhu h zwk

  (3) {he swk; k zwk

  (4) n{ nthe se

  qftu tk {thtu [tue t tze

  qtu t stztu nttu fheu w~{ Qtu fhtu

  qhs [ze ftyu ntutu (1) WLrtu { ntutu

  (2) r [ztu ntutu

  qhs tu ntutu [ze ntue

  qhs t{u q Wztze yrf tt ttu tt eze

  u qhe (1) xuftu yttu

  (2) {th ezwk

  (3) hf ste

  tufxe {the (1) [tux te

  (2) thuwk ft{ th tzwk

  (3) ft{ te uw k; t{tt

  {ntuhtu tS{tkte Wztzwk

  tufxe te (1) w Ve

  (2) nuw th ztu

  247YrZtu yu fnu kn

 • tuz te-teu qwk (1) ytw tE zt hnuwk

  (2) rhtku qwk; {he swk

  (3) te {ttt we ytuZwk

  (4) rhtEu qwk

  tut tX fht (1) ytY tue

  (2) tux te

  tutt thu qwk oe{k ntuwk

  tutu ztu eh tkr te

  tuu yk kqo

  tuu kMfth tE [qft tk ww: ee [qftk

  tUwk{tUwk twk (1) {t {twk

  (2) ytne yutt fhe

  tUhwk Qhe swk nw yh te

  Mt [tztu (1) yw fhttu

  (2) {thwk

  (3) Mt fhttu

  Mtnt fhwk (1) W[t fhe

  (2) e swk

  (3) tE swk

  nfftfft tE swk ztE swk; tfw tE swk

  ns{ fhwk (1) h nu ee {t{t

  tutt ft{{tk ue

  (2) W[t fhe

  248 YrZtu yu fnu kn

 • nh kxetu tux ttu tu yw utu

  nzft nttu (1) nthwk wk

  (2) [erzt yu Wtt Mtwk

  wk

  nzq fhwk hAtuzwk

  nz fhwk-fhe swk (1) yLte heu ztwk

  (2) yuf{ u Qhe swk

  nrzte fhe-ftZe (1) tuzttuze fhe

  (2) t{Me fhe

  nze ftZe fu {qfe (1) ftuE ft{ fht Wtt twk

  (2) txtk tuzwk

  (3) w zwk [o fhwk

  nzu nzu fhwk (1) wth twk

  (2) nzq twk

  nwk nwk twk (1) t ttu; {he swk

  (2) t{t twk

  (3) nth swk

  nrtth nuXtk {qftk (1) ]t S ue

  (2) nth fq fhe

  ntue{tk [twk-h{tzwk (1) {hS {tVf utwk

  (2) tz fhe w fhwk

  ntue{tk htwk (1) yr {tt{{t te

  (2) tu hte wtwk

  (3) Vqtwk

  249YrZtu yu fnu kn

 • ntue{tk Mo twk (1) Xwk

  (2) Auhwk

  (3) t[ te

  nttuxe ze ft{e ytz yte

  nttuxe ue ft{ fhte z yu {nthtu ttu

  nf te nutE swk

  n{[e qke tt fhwk; {t fhe

  nh fht swk wte fht swk

  nht{wk twk (1) thfe {nu Wh Swk

  (2) ytw tE ze hnuwk

  nfwk fhwk-tzwk (1) { te fhwk

  (2) { Wthtu; o Wthtu

  (3) {th {theu y fhwk

  (4) s{tk ytuAwk fhwk

  nutkyu hwk tute tu t yu yt{

  ntu tu u zu ft{ fheu Vun

  {ue

  n{tk ntzftk ttk (1) tht ft{{tk fhe

  (2) tfto{tk r fhwk

  (3) hk{tk k tztu

  nt Qze t [te

  nt te (1) fkE {wk

  (2) Vtux swk

  1250 YrZtu yu fnu kn

 • nt ttu zwk (1) ft{wk ze {hwk

  (2) t ttu ttu fhe

  ntErft tkt u[et r[th fht

  nt{tk Qze swk (1) te fu ft{wk swk

  (2) w{ twk

  nt{tk t[ft ht r{t t fhtu

  nt{tk n[ft tt (1) ft{kt rt hnuwk

  (2) tutk ttk

  (3) rx[twk

  ntk ntz tktk {eXe tue{tk Xftu yttu

  nt{tkte wk twk (1) hs{tkte s twk

  (2) {~fhe fht stk {tXwk rht{

  ytwk

  nwk u tux Vtftu yufttu hMh rhtue fhw k fu

  yt[hwk

  ne ftZwk (1) {~fhe{tk e ftZwk

  (2) ut{tk uwk

  ne twk (1) {twk wk

  (2) {f{tk wk

  (3) t{tk uwk

  (4) ne zwk

  nh Vxfze fhe (1) ytY xu u{ fhwk

  (2) Vsue fhe

  (3) wfte{tk Wthwk

  1251YrZtu yu fnu kn

 • nt twk te fu xfe t fneu rhtk

  ywe

  ntfttft Qze st htE swk

  ntz swk (1) hwk Y ftwk

  (2) kXe swk

  ntz tktk-ntzftk tktk (1) {th {thtu

  (2) q {nu fhe

  ntzftk tuhtk fhtk- (1) {th {thtu

  h{ fhtk (2) {th {the nfwk fhwk

  ntzftk [ttk ft{ fhte ntue

  ntzftk [tuhtk yt fhe

  ntzftk hktk (1) q {th {thtu

  (2) yr wft fhwk

  ntzfwk {twk e[t {e {nu fhe

  ntztuntz twk nw ze yh te

  ntt yttu (1) { fhe

  (2) nt fhe

  ntt WXttu (1) nf {qfe utu

  (2) tt Atuze ue

  (3) {thte ses fhe

  ntt Wtztu {th {thte ses fhe

  ntt fhzt Wt fhe

  252 YrZtu yu fnu kn

 • ntt fte ytt (1) ne-fqt ytute [{tk

  ktut hnuwk

  (2) nMtth ytt

  ntt ftt fht (1) ftuE fkrf ft{{tk t{u tE

  fkf ntuhwk

  ntt kuht (1) Atuze utu

  (2) ftuE u{ hut ft{{tkte

  ntt uze utu

  (3) ft{{tkte Vth tE swk

  (4) ytt Atuze-{qfe; Wzte

  uwk

  () th {qfwk

  ntt U[tu tu fhtu

  ntt U[e utu (1) ]t{tkte {w tE swk

  (2) { fhtk k twk

  ntt t (1) Mttu fhtu

  (2) tt totu

  (3) nthe ttfwk

  ntt [tutu ntutu (1) rhhte ntuwk

  (2) t{trf yu rtw ntuwk

  ntt Aqxtu ntutu (1) {thte xu ntue

  (2) Wth ntuwk; [to ntuwk

  253YrZtu yu fnu kn

 • ntt stu (1) xuftu stu

  (2) ytth stu

  (3) n{ nthe se

  ntt uzt ftttt fht, rke fhe

  ntt utu (1) t{o uwk

  (2) -therhf e hett

  fhe

  ntt txft stthe{tkte {w twk

  ntt ttu-fztu (1) { fhe

  (2) ythtu yttu

  ntt xtZt fht (1) wtu nttu utu

  (2) t yte ktut t{tu

  ntt Xhtu (1) xutwk

  (2) thtu yw ttu

  nttte yte (1) Auhwk

  (2) {fnht{ ezwk

  (3) Axfe swk

  ntt t{tk yttu (1) Wfth u ytwk

  (2) kfzt{{tk ytwk

  ntt ttu-[tktu (1) [q htwk

  (2) tk[ yte

  (3) kfu fhtu

  254 YrZtu yu fnu kn

 • ntt utztu-ttu (1) ytz te

  (2) tu wtu ue rtt fhe

  (3) tfttu h[tu yttu

  (4) r uztt ntt htu

  ntt tuE tt (1) ytztu ytkf ttu; ytt {qfe

  (2) ft{ ntt{tkte Atuze uwk

  (3) { fhwk; stthe Atuze

  ue

  (4) utwk ftZwk

  ntt ttu (1) ftuE t{tk [u zwk

  (2) fqxwk

  (3) ht {the; qkxwk

  ntt e[t zt (1) rht twk

  (2) tet twk

  (3) rV swk

  ntt h uwk (1) tute hVwk fhwk

  (2) Y fhwk

  ntt eXett fht hte uwk

  ntt Vuhtu (1) W[t fhe; Whte thw k

  tzwk

  (2) ktwk; qhwk

  (3) wthtu-thtu fhtu

  (4) ntt zu [tuzwk; hkwk

  255YrZtu yu fnu kn

 • ntt Vuhe swk [tuhe swk

  ntt tt (1) yttuhe fqt yte

  (2) u ft{ fhwk

  (3) nttu htuE fhe

  ntt utu thtu yw ttu; xutwk

  ntt ht tk[ yte

  ntt {thtu (1) W[t fhe; [t uhw k;

  h kht ut Rtr tne

  [tuzwk

  (2) the uXu tuwk

  (3) the uXu ztwk

  ntt {tU e tu tuttu Mtto nutk ttu

  ntt tktu fhtu (1) Wtht te

  (2) { fhe

  ntt twk (1) {e ytwk

  (2) szwk

  ntt kfzt{tk ntutu ttke ke{tk ntuwk

  ntt thtu ntutu (1) tne ntuwk

  (2) t{trf ntuwk

  (3) [tuwk ntuwk

  ntt nftu ntutu ftuE ft{{tk nturth ntuwk

  ntt nuXt zt (1) rht twk

  (2) rV swk

  (3) t[th twk

  256 YrZtu yu fnu kn

 • ntt ntutu t{uehe ntue

  nttte swk (1) ntz swk

  (2) ne swk

  (3) ytzu hMu Qhe swk

  (4) ht twk

  ntte [ Wthe (1) h fthu {thwk

  (2) {thte RAt qhe fhe

  ntt e tke st (1) ft{ fhte t ntue

  (2) nt rtwk twk

  (3) n{ nthe se

  (4) ntu st hnut

  ntt uzeu uwk ft{kt hwk ue hnuwk

  ntt ntt (1) ft{ fhwk

  (2) {nu fhe

  nttVuhtu fhtu (1) WXte swk

  (2) [tuhe fhe

  (3) ktwk

  ntt{tk [tkwk fu twk tk[ yte

  ntt{tk hnuwk (1) f{tk hnuwk

  (2) ykfw{tk hnuwk

  (3) swk hnuwk

  (4) [wk; htE swk

  257YrZtu yu fnu kn

 • ntt{tk uwk (1) ftuE ft{ fhtwk {ttu uwk

  (2) Y fhwk

  (3) fhwk

  ntte qt yZf ktt {trf ntuwk

  nttu [qze nuhe fth ntuwk

  nttuu twk ytSS fhe

  nttuttu {utu (1) htwk

  (2) ntttuntte ztE fhe

  ntttuntt fhwk nfthte fhwk

  nt{e he (1) {e twk, k{r toe

  (2) tkhe yte

  nth Wthtu (1) xuf ytuAtu fhtu

  (2) h{ tzwk

  nthe twk (1) t zwk

  (2) {{ {qfe ue

  ntk ze st (1) efte t zwk

  (2) t{o h{ ze swk

  (3) {th {thtu

  (4) q {nu fhe

  () efte tthe swk

  ntkztk ztk h{tk fkft ttu

  rntuu [zwk (1) tuVt fu {Meyu [zwk

  (2) rntt tt

  258 YrZtu yu fnu kn

 • rnt ntutu {n twk

  rnt E ttu (1) ze ue

  (2) Xftu utu

  (3) tu utu

  nztuu [ztwk (1) rft tt utu

  (2) u [ztwk

  (3) W~fuhwk; ] fhwk

  (4) n[{[twk

  n{ yte tn{ twk yxftwk

  n{ nthe (1) fth twk

  (2) rht twk

  neh w{twk qh w{twk

  neh twk (1) ftuxe fhe

  (2) thwk fhe uwk

  nwf{ WXttu yttt te

  nwrhtu tuttu (1) Vsutu fhtu

  (2) Vsuetu tufth fhe h{wk

  twk

  nqkze f{te nqkzetk ttk {utk

  nu{tu ntz ttk RAtqof {h tuhwk

  nit Wh htwk (1) q kt hte

  (2) ntte twk

  259YrZtu yu fnu kn

 • nit{tk ftuhe htwk- hth t htwk

  e htwk

  niwk fq fhwk (1) rt utu

  (2) n{ [te

  niwk ftZwk oM yo fhwk

  niwk te fhwk-Xtwk {tu Qhtu nth ftZtu

  niwk xtZwk rn{ ntuwk rhtk ntue

  niwk Vtxwk ru ytt ttu

  niwk heZwk twk ww:te ztE swk

  niwk ntt{tk hnuwk tu u{ WL ttu

  niu hwk {{tk Wthwk; hth t{tk uwk

  niu ut tu niu t QXwk

  niu ntt httu ehs hte

  ntuX txt fhe tt nw {th {thtu

  ntuX ezt wMu twk

  ntuXu zwk tuftu{tk [[towk

  ntue e fu, fkft uhu w: WL ttk

  ntuewk truh twk ytV fu u{{tk ttrnu kztutu

  fu zttu

  ntu Qze st (1) tW{u tE swk, u[u tE swk

  (2) rMus tE swk

  ntu{tk ytwk w{tuwk t tAwk ytwk

  nturthe fhe-te-{the zkVt {the

  260 YrZtu yu fnu kn

 • ntU{tk ytwk W{k{tk ytwk

  ewk (1) t yte

  (2) te te

  htE ytwk (1) tufe tete zq{tu httu

  (2) ftuE r[th qtu

  (3) hzwk ytwk

  261YrZtu yu fnu kn

 • fnutu

  yff{eotu rztu fttu f{e u ntu tkte

  {we ytu.

  y ze fu uk ? (1) y tite w {ne Au.

  (2) hehe Mtqt [zu fu y ?

  y u[te {u tu ftuE y sL{ u Au.

  t {qo hnu htu ?

  ytu ytut{eh; {kte {qo {t sYheu u to s ft{

  tS u E yttu ftut{eh. fhu

  y t; t {u tk f]r t.

  tk.

  yMt tt. tkt u ttt yut tuxt tt.

  yu QE tu. ye {tVf su w Au uu zt

  ttu te.

  yeXtwk eXwk yu su twk yrfth t tt u [te fu.

  u {eXwk.

  ywk {tue ezu t. yw tt Ae s t tt.

  ye [qtu tu h Su. fxtufxe{tkte th Qhe swk u s

  Wt{ Au.

  yr tu u twk {q. tut fthu tk yrtu sL{u Au.

  yqhtu ztu Aft tu. sut{tk ytuAe ytz ntu u thu

  ut fhu.

  262

 • yts thfwk ux ftkE ewk ntu thu yfhtkrt tEu

  thfwk ? twk uEyu.

  yL yu tku uh. ttt tkt ntut.

  yL ytnthu u e nuthu. huf Mw {th tuu.

  yL yutu ytuzfth. sutu tuhtf yutk teo tt.

  yL uwk { yu te ue sutk tt yutk s wo tt.

  te.

  yVetu Sztu tfh{tk t ht tth{tk hnut xututu

  Su. thwk tth {u.

  ye tut u ye Vtuf. tueu h Vhe swk.

  yh{tk ht{ u yh{tk t{. y{t nU[e.

  ytn th tu uzt th. wf]t ntu tu ft{ th zu.

  ye kt ne. t wk fto twk.

  ytft tt yuf fhtk. {t{ tu fht.

  ytwk ftuwk tf{tk swk. nw {tuxe V te.

  yt tu thu fqtu {w~fue ytu thu utu Wt tutte

  tutte wk ? yto hu.

  yt ytzwk u rO Mtr te.

  tA Atzwk.

  yt Wt rn u ftuE [t ntue.

  tA ht rn.

  ytu ytu tuh u. ytWte [t fhe.

  ytxtu u[e tsh ttk. {tUe [esMwt t{tk tUe Mw

  {ue; WztWtte [o fhe

  {tus{t {te.

  263YrZtu yu fnu kn

 • ytze ht ue e t ? rk tu te.

  ytzu tfzu ytztu un. ht ttu ht nth xu.

  ytwk fht tu u {w ft{e t s qtE E.

  qe yttu nw.

  yttBt Ae ywh wk u oM w{tt Ae [t fue ?

  qkxtt Ae tu futu ?

  yt {qyu. t u f]r ttu s .

  yt{e yt{e ykh; yu yu

  ftuE et ftuE fkfh. rLrL ntu Au.

  ytto yqhtk hnu; te RAt {tu ft{ tt Au.

  nrh fhu tu ntu.

  ytw tEu tA zwk. ftuEe tA ze swk.

  yte tze yuu {ttu; et utth e yufwk uwk [qfwk.

  yue tze ytu {ttu.

  yt t tu s t. (1) t ttu ti wk.

  (2) ytu thtk ntuEyu tu s

  thwk tu.

  yt {qyt rt Mou st. fuxtkf ft{tu u fht tu s r

  {u.

  yt {t rn u {nu ouc Au.

  {u {t s rn.

  ytfe tu te; tuttk ftoe f{ w ytkfe.

  htE tu fwfe.

  264 YrZtu yu fnu kn

 • ytu U {eyu tu ttuzwk {t yteyu tu t{u w {t

  ftuE s {u. {u.

  ytee nw u; tutu w: zu thu ee ut

  hee ftuE u. {.

  yttu tufztu u utu tufztu. ytuAe f{ yteu {tuxe Mw

  uttu t fhtu.

  ytwk tru u twk teyu. ustthete ottu tu yto ?

  ytYt ftkfht u (1) ytY tze.

  Vsuet Vtft. (2) yr yfe te.

  yt s{e yuf fhtk. eht t fhtu.

  yt Vtxu tk tezwk ut. i YXttu; q ze ut

  ft{tu yu th ht w:tu

  Rts te.

  ythe Wthwk u {k t tute { he uEyu.

  eu ytwk tu nwk wk t ?

  ythu ytuwk nt zqwk ? Auf Aue zeyu rVt {e.

  yt t u fz t. thfe {w~fue u e.

  yte nw u utu ht t{ At {ne Au.

  (ttk tu ttk).

  ytu thu uu u htu yu ytt zte ytu Au yu

  thu fezeu uu. Au rkte.

  yttu tE nht ytu ku {w:rt Aeyu.

  u ht.

  ytt {t u utzt {nu{t eu ytut {twk

  t L{t fhtu u ue ttu

  yruf ttu.

  265YrZtu yu fnu kn

 • yttu yttu u {u ttu. (1) yttu {t yttk ttow

  qhe tt Au.

  (2) { re Au.

  ytt y{h Au. S St ytt y{] {t Au.

  ytetotu Wthtu tu ? thtk ft{{tk Ze fhe.

  ytk yu ft [u [th shu uuwk tkut fhtk w

  ytkeytutu Vuh Au. re ntu Au.

  ytk ytkS nut t huwk sqXwk n tt [tuu-

  Vqxe nut. [tuwk y{t n tE fu.

  ytk QXe {t tu n tt kk t tuze

  Vqxe {t. ttu {t.

  ytk Vqxu tk tku nw {tuxwk wft tt ue t{u tt

  tk hzwk ? wfte e rt ?

  ytk {[tE u he qkxtE. tute nte{tk wk wht ntuwk.

  ytke hs tku suwk su ft{ ntu u s u fhe fu.

  hte Au ?

  ytkwk ytks tu Mwk. (1) yrx th t.

  (2) yuwk fto twk fu y s {u.

  (3) ytt ytu ]t fhe.

  ytku tu[ttu th tu. (1) su Wtue Au u u y{tu

  ntutu uEyu.

  (2) Mstu tuY ntutk te.

  ytk{tk y{e uu wrt {e. su kk {eXtu fu thtu fue u u

  tuf-nth thtu e fu.

  266 YrZtu yu fnu kn

 • ytk{tk f{tu u suwk tutwk { ntu uwk s s

  s ewk uu. tu.

  ytku ytktu tkXu qhtu. uee heu y{t tu hkw

  Mtto{tk kqo ntu.

  ytku fqtu u nw WAtkAtk. wft tte qhe ktt.

  ytktk [txu fkE ux ht ? tuxe fhfhtu yto rn.

  ytke yttk ntU[tu fztu. nus Aqx yttk fu tt stk

  kqo Aqx fu t {utu.

  ytke [twk w Au. thwk yu t[wk {too ytwk.

  ytke qsu ttktu tt. te [es fu t e {tuxe tE

  fu.

  ytkete ut thftk tuttk u.

  yuxt ut.

  ytku nuhwk fwxtwk. yuft u eswk {swk.

  ytkttu tueth. ytzuz tuwk o.

  ytkt yt ythe u U yt t.

  nuht yt k. (1) sue sue t{t ntu yutu

  nth ue ttu fhtu.

  (2) r{t fhtu.

  ytkt yt htuEyu yuxu fh fhe fth {t yt

  tute s ytktu tuEyu. tute nfef sttte tu

  u Qxwk wft tt.

  ytkt h[wk nw s WztW {t Auxu utwk ftZu.

  ykftu hiwk.

  267YrZtu yu fnu kn

 • ytkte ytkt u. yw ywth tt ntu.

  ytkte tu tu Ehtu ytth ntu Au.

  ytntk htutk.

  ytkt{tk fttu ht. ytteytu{tk St ttttu

  krz t.

  ytktu fnu yu nuhtu ut-tkt rt tuu u wk s

  fnu {e. ntu.

  ytkt tu tkf Qu tfe thtk {t nw ytuAtk {e ytu.

  trt nw ntu.

  ELtV ytktu Au Lt {txu yu kqo whtt

  yt~f Auu

  #xtu st thte yttu. uhth rfth fhtu.

  Wfhzu zwk h- fw yu rw e tu fh

  [thu xwk h. te te.

  Wsz t{{tk yuhkztu t. nw the Mw {u tk ytuAe ht

  the t.

  Wtt tu tht Wtte ft{ zu, ehste thwk

  eht tu keh. tt.

  Wtu ytkt tfu. Wt fhtte thwk ft{ tt rn.

  Wh yt u e[u he. fkE ytth rn.

  h Vqkf {thtu yu {eXwk {eXwk tuu yu h zu u heu

  fhztu . heu Mtto tu.

  Qt qhsuu ti {u. ttu ti ye t .

  Qswk yuxwk q rn. tt ut hte he f{ tt.

  268 YrZtu yu fnu kn

 • Qsu qzu zt rn. uo thtk ntu tu tkA tu.

  Qsu qzu zt tu. tht {ttu ttu tut stE

  ytu.

  QX nw rt{tu t; ee tu {nu fhte yu tuu

  nwk ftkwk wk t w ft{ fhu Au utu ut fhtu.

  Qtuo y{ ftuzetu. ttthewk {t tt w{tt Ae

  xfu.

  Qu teyu h u. {tuxwk ft{ fht rut uEyu.

  Qwk uuwk ewk. {nu ywth V {u Au.

  Q{tkte [q{tk zwk. yuf {w~fue{tkte [t stk eS

  {w~fue{tk zwk.

  Qu[u ykthwk . r{t ]tte Wfu ytu.

  swyu tthtu yu q sYh zu e rhMtr ywfq tE

  swyu thtu. .

  u ytnth tto u yt yu {tus{t{tk ruf tt

  yu xtztk xu. k{ httu.

  u[eu Whtu etu. nttu fheu thfe k[t{tk zwk;

  h fthu w: ntuhe uwk.

  tu tuu (1) e uEu tku rn.

  tu tuu. (2) yk t ntuwk.

  x u e Wfhzu [zwk. x tuu wk [wk Au yuxu uthu

  u se ut Au; nu u u Wfhzu

  [zu tu e the heu uE ft

  Au; yttoT Aqwk hnuwk.

  269YrZtu yu fnu kn

 • x {hu thu {thtz suwk r tk tuwk ntu uwk s

  t{wk swyu. M{h tt.

  x {uu ytfztu yu tk e Mw t; yuft tu

  fhe {uu ftkfhtu. Atuzu s.

  xtk yZthu tkftk. Mtu s tkftwk.

  xtk x stk hnu yu {tuxe qtu t nth hnu yu te

  feze yxfe hnu. y{te qtu shu [zu.

  xu fto Zuft tu {tu fto (1) rfqtu rtht ywY

  ftXzt. w fhe.

  (2) yzu zY te.

  zt te{tk Qhwk rn. ywr[ tn fhwk.

  yu tu Qztk ke tzu Au. yr tht ntuwk.

  yu teyu { [Zu n. yut te ft{te t {u.

  yuf yuf ftuhu ft . ehs httte fhtu ft eu.

  yuf fq fw tuu. wwoe wt fwwk t{ tzu.

  yuf fhtk u t. eu ttu ntu tu ywfqt u.

  yuf fh u tu Vh. y wfte fu tux qht t

  tu fht-{tuxtu whwttto fhtu.

  yuf ft{tk [th ft{. yuf s Vuht{tk tk ft{ fhtk; yuf

  ttu tk ft{ qo fhtk.

  yuf ftkfhu u te {thtk. yuf te u ft{ th tzt.

  yuf ftunuwk t tu t yuf ht Mw ttku tzu.

  fntuhtu.

  yuf r[the tu. yuf ntrfthf t ot tuhu.

  270 YrZtu yu fnu kn

 • yuf s tfzeyu nwu ntkft. ft s ruf rt tk ttu yuf-

  hwk owk.

  yuf t{tk tu t. ztE ntkfe {tuxe sue t

  fhe.

  yuf ntzte tut u She f{te fu yuf s

  sL{thte ytt. ke tntn tutt [eo

  te.

  yuf eu etu yu t k W sutu ytk yuo Au.

  eu rte.

  yuf Ltu tu w: nu. yuf th t tztte yuf w:

  xu.

  yuf qh yt{e nh qh tu fztkte rfu Au.

  fztk.

  yuf q{tk; (1) ku ttu ttu kk httu.

  yuf n{tk. (2) ku ttute t utu.

  yuf kt u tu fts. yuf ft{te yuf fhtk w t tt.

  yuf it {txu tufu yr fksq ntuwk.

  (tx) swk.

  yuf {eXtu; o{t{tk {wk w fu {tu t

  h ftuu eXtu ? o{t{tk s tue utu.

  yuf {tk u fht. u fhtk; u kth {tkzt.

  yuf {hrtu tuu thu. {htu ith tut {txu fwk y

  te.

  yuf Bt{tk u th ku {to yuf s Mttu

  {t. hne fu.

  271YrZtu yu fnu kn

 • yuf nttu te t zu. nfth h ft{ tt.

  yufzt htk {ztk. (1) fkE f{ ntue.

  (2) {w {t rt ftuE fto r

  twk

  yuf{ tztu t rn. yuf ttu tu t {u.

  yufwk t{ u ewk ft{. tuxe heu ft{ fhte uwk.

  yuf tuft ytn ue. suu ftuE tthtu te uu Eh

  nt fhu Au.

  yufu Qst Ateu Uth. wt fw Wu yu ttk

  ntu ft{tk ezu tu fw tuu;

  nh fq fhtk yuf q thtu.

  roe kt w ntu tu utu

  ftkE yto te.

  yufu nhtk u tuyu r[thtk. yuf stk{o ntu tu u nh u

  ntU[u Au.

  yuXwk t u [tuztu htuu. ftkE {u ue t[{tk te ]t.

  yut xtkrxt yut t{tk. ftuEe tuxe tust yuu s ntrfto

  fhe e te.

  yut u {htu Au. hzt fhwk; fe XheXt{

  uwk.

  yue tfze u yutu hztu. tuttk t zu s {th ttu;

  yttoT Mstute wft twk.

  yuhe [tuhe u tuwk t. {tuxt t fu wttwk f] Ztkft

  y f{tuotu ytzkh fhtu.

  272 YrZtu yu fnu kn

 • yut tu[t ntt te fu rhMtru ntuuk[e u ut ntuwk.

  rt fhze t.

  yuwk u wk heyu fu ytuAwk f{tt w wfte fhe the

  etu {ueu eyu ? rn.

  yutu tutu fu {qfe yr w[t ntuwk.

  th u E tutu.

  yutu t[tu fu tk tuu yr t ntuwk.

  tk t {t[tu.

  ytuAwk tt u yfwk tu ytteu yrf {tutu {u tu

  u Zfe nwyu efhtu stu. rht{ thwk ytu.

  ytuzwk [tuz fhwk. tze twk; tto fhtk Qxwk

  fhwk.

  ytuhztwk ytuxu ytwk. he tutu ut fu XXthtu fhtu.

  ytuh{t {t u {ttttu t. ytuh{t {tt tttf.

  ytut tu tute t. rh[t t t.

  frstwk {q ntke u htuwk shtf y{Me {f{~fhe{tkte frstu

  {q tke. tE u Wh{tkte htu tt.

  frstwk {tU ftwk. fkftte qh hnuwk thwk; frstte

  ntrfthf rht{ s ytu.

  fzwk ytuz {t s t. fze rt{ ntuhe s ytu.

  fze Wh twk rn u tzw {q Mw s {to ntu Ae yut

  Wh tw rn Wh thte Mwe sYh hnu.

  f f fhtk { tt. tuzte [ tt.

  fx tk [x. fx fhtte {tXwk rht{ {u.

  273YrZtu yu fnu kn

 • ftwk xewk tu tt. huf [esMwt u Wtu t u

  styu s tt.

  ftu ftu swt { h{tk hufe y swe ntu

  htuxtxtu yuf {. tk [u k tu ntu s.

  f{uh u wMt ntu. ytuAe ntu u wMtu thu fhu.

  f{tW efhtu nwu nttu. sutte t {tu ntu u r

  tu.

  f{tz fhtk yttu thu. [esMwe tuXe tu heu fhe

  yu utu Wtu rufte fhtu.

  f{ttk ytzu; tu U[u nwh-ytz ntu tu e f{te

  tt.

  f{tu{tk fkftuztk Mt ytu. { the ft{ fhwk.

  tk ht tus u tk tktu {tuxtu uwk {tux tu yu ttu

  ue ? t tu; yttoT {tuxt ttu

  tte ht{e tt.

  fh t ntut t. tEtu thtu tu {u s Au.

  fhfh u eu tE. fhfh yt~f Au.

  fhzu {tkfz u {th t txtu. wtu ftuE fhu u tuu eu.

  fhe ue th Qhe. suwk fhu uwk V {uu.

  fhtk ntu u{ fheyu yu tute ytz {ws ft{ fhwk yu

  Ate tue heyu. su {u u{tk ktut {ttuu.

  fh{ fX u ftt ftu{. thwk {u rn u ht {u rn.

  fh{u h{ rn u [tuhet t[wk f{o fhwk yu {owk t fhwk.

  tu h{ rn.

  274 YrZtu yu fnu kn

 • fh{{tk s ftuXtk tu ftutk e{tk ntu yu s {u.

  utk ytuXtk ?

  fh{u fuzwk tu nth tuwk. nuute s ywfq tte tkzwk

  ntu tk tutwk s u.

  fht t fkth u tE tqe. tto ft{{tk V twk; su rht{

  {uwk ntu uu u ftuE swwk s

  rht{ ytwk.

  fhe ue tu uz tzwk; su u {uwk ntu yuu sYhe t

  fhe Ztz tu tu ytzwk. nue {ue yuxu Vt {u.

  fhu [tfhe tu t{u the. {nu h V {wk te;

  fhu ut tu t{u {ut. utwk thwk V {u s Au.

  fhu uwk t{u. suwk f{o fheyu uwk s V t{eyu.

  fhturttu yuf tku q {tthu ttuze tux tu

  tu wk yu hnu tu wk ? tktu ytu.

  f{o{tk wk u tu e tkte e{tk wk ntu u{ tt.

  t ?

  fwO u ft{ u wk u {tue. ft{ fht{tk rk fhtu.

  fwO tt tE suwk. ft{ fheu t tzwk.

  fte tt u te tt. fhtk w [zu.

  ftEu uh t tke. tne f] fhwk.

  ftEu uh fw u {eou tewk thwk tt u {eowk ht

  uh tz. tt yu fuwk ?

  fnut rn yu nut rn. rtkfw sue rhMtr te.

  275YrZtu yu fnu kn

 • fnuwk twu ktwk nwu. yL {txu W[thut t u{t kte

  yt{uu tutt {txu rx {s

  {ue.

  fkE ttu rhtt{tk y{h e rhtt {u tu ytt tu Veu

  ytt AwtE Au. s hnute.

  fkftu tuttk te wft. fu yu fkft htu s ot

  tuhu Au.

  ftft eXu fwxwk eXwk; {t{t Auxu ft{{tk ytu.

  eXu {tut eXwk.

  ftft {xeu te twk. [u rtute Qheu e[u

  rtu utwk twk.

  ftft {t{t fnutt u h{tk yttt {u t-kke {Y

  ntu u ttt. ttk te; su tute tu Au yu s

  Wtu{tk ytu Au.

  ftzt u s ftt. te{tte f]r ot he ntu

  Au.

  ftztt {tuZt{tk ht{ t ntu. tet {tU{tkte thtk u efu.

  ftzte ftuxu h ktwk. fuzwk twk.

  ftztu t tuu ntzt. M{t rt S Sthu t

  rtu yufht Au.

  ftztu [tu {tuhe [t. utue fhttu yto rn.

  ftztu nthwk E tu. the Mw Xthtu ntt se.

  ftwk uwk u ztwk zwk. ytur[kwk ftkE wk; ituu ythe

  ytV yte.

  276 YrZtu yu fnu kn

 • ftu fnu ztutk {htk te. fttet ywfte Ztuh {hu

  rn.

  fttu t fhtu. Se tu {tuxwk MY ytwk.

  fte ntke [qu [zu rn. sue sue yu ytz yu

  {ws u ft{{tk E ft.

  fte ntuzeyu ftkE rhtu suwk ft{ utk t uEyu.

  ht ?

  ft[t h{tk hnuwk u ftkfhe tuu turt ntut Atk et tuttu

  {the. nuh fht.

  ft[t ftwk u rn twk. ewk tkeu fu tuxe kuhete

  ro fhtu u {sthe te.

  fttu ftwk t fnut. ftuEu yr tu yuwk fnuwk rn.

  ftt ft thu yte t. {kt Vqkfe tt ytwk thu {s

  yte.

  ft{ fhu u ftt yu t fhu e th ft{ fhth fhtk {eXe ttu

  u nttk. fhth s{te uu Au.

  ft{ fto uuu ft{ fto. (1) rh{ Vte Au.

  (2) ft{ fhtte u{ t tt Au.

  ft{ ft{u eu. ytzw k ft{ ehste

  rtte ytzt {tkzu Au.

  ft{t t tt, fh{t rn. ft{ fht{tk [zt[ze tE fu

  fh{u ye su {u u{tk t

  fht.

  ft{t (ft{) ntt tu t{t ft{ fhu u s thwk tu, {tt ue

  ntt rn. hnuth rn.

  277YrZtu yu fnu kn

 • ftt ft[tu fwk. S tkwh Au.

  ftt tetu htuxtu Vqxtk S tkwh Au.

  th n.

  ftewk fh stku nuhu u RA Mw {ue ntu tu {w~fue

  yttku nuhu. tu hnu s.

  ftce ntke yuf s th yuwk ft{ su yuf s th tE fu.

  [qu [zu.

  ft u fnue hnu. f fu yh {tu eoyu tu

  tuu rn u tAte tktwk

  ft{ hnu.

  ft fkf . { th tE tuwk

  fkf kqtwk te.

  ftt ftuht tu. {w~fu rhMtr{tk su {u u thwk

  tu.

  ftt ftt {kftuzt u rhtth ntuwk y ntuwk.

  hte hte r{utu.

  ftt {ttttu {te {w whwttto fheu twO rht{

  thu u fhu. te fu.

  ftkfhu ftkfhu t kt u xeu ttuzwk ttuzwk fhtk {tuxwk ft{ th zu.

  xeu htuh ht.

  ftkfhtu ftZtu. qh fhwk.

  ftkxt rt wt t ntu. w ttu w: ntu s.

  ftkxtu fu ttswk ftuEe h{ {ohttu Lt; yu{tk ftuEe rVth

  htu rn. [tu n.

  278 YrZtu yu fnu kn

 • feze Wh fxf. ro Wh te [ztE.

  fezeu f u ntteu {. suu suxwk uEyu uxwk {e hnu.

  fw{tu Atuz teyu u{ u. t{tk suxe the xutu tze

  ntu uxe tze ft.

  fwze{tk tu tkt suwk. Aqwk Aqwk fhwk; Atwk fhwk.

  fwft tkzu [tut {u. rhtof whwtttou uzVtu rn.

  fwkXu xe qu. sue ytu fwkrX yttoT yxfe

  st yte Au yutu {~fhe s qu.

  fwkth fhtk uztk ztttk. uX fhtk ttuh thu {ttwk {thu.

  fwktht hwk ntkwk Au u rhe Mteu e ft.

  tt ?

  fwkthtwk nw u hu ue nw. fwkthttk tk {ttk tt

  Ae s nw fnut.

  fwkthe ftuE e htkzu rn. sue tu fkE ntu rn u fkE s

  w{twk te.

  fqfzewk {tU ZuVu htS. tt {ttuu ttuztte ktut tt.

  fqfztu ntu tk s ntwk t ? yt ft{ {U fwO Au yuwk r{tr{t;

  ftuEe uhntshete ft{ yxfe swk

  te.

  fqzt tkrzt ft{tk tu. fxwk rht{ w yu wtf

  {u.

  fqht rtzttu {u. thu w~{tx; yt.

  fqhte tEke esu yrx kkte t fu uht

  fhzu; heu {w [txu. w:fh Au; uW tswwk w:.

  279YrZtu yu fnu kn

 • fqhte qkAze tU{tk txu tu fht Atk y Mt ft{

  tu tkfe u tkfe. hnu Au.

  fqt{tk ntu tu ntzt{tk ytu. {q{tk ntu tu nth ut.

  fuzu Atufhwk u t{{tk ZkZuhtu. tu s ntut Atk u tue wk.

  fuhe tfu u {t ttfu. u r fht {txu e s rtytu

  fhe zu.

  fu Vu yuf s th u fwt yu t[the yuf s ntu tu

  ytkt Vu thkth. tu Wtue.

  fut{tk tkz u {qt{tk {eXwk. sue sue f]r u {ws uu w

  yte.

  ftuE yLwk qwk u hufe {ntftktt swe swe ntu Au.

  ftuE {twk qwk.

  ftuE u {tuxwk ftuE {u {tuxwk. ftuE t ntu tu ftuE Wth ntu.

  ftuE tuttu tktu (hztu) {w et ywtuu swyu Au

  u tkf uu rn. tutt ywtu uE ftu te.

  ftuEe S Vhu u ftuE nwf{ fhu u eu t t.

  ftuEt Vhu.

  ftuXe tuu ft efu. fwtt {txu fhut tht tu thwk

  rht{ ytt te.

  fturzt suzwk ft u e{tk s ytuAwk twk ntu Ae w

  [u {tuxtu {htu. tkte {u ?

  ftue {the fwzwk fhu uwk Au. ftu; {q[f Au.

  ftuu fewk fu uxt yrx tn fhtte ht s V

  teyu [zu. ytu; tuu fhutk ht f{tu ow k

  rht{ tutu s tuwk zu Au.

  280 YrZtu yu fnu kn

 • ftuu eXe ft ? { [r Au; re Au.

  ftut te rte ? et iu We.

  ftue {tyu tuh n{t ntu ue t Lthe Au.

  qkX te Au ?

  ftuze u ft tu ut uEu w tht{tk q

  htu rn. fhe.

  ftute (ftute) wso ttu ft{ ztte fkf tu Au.

  te{tk ntt ftt.

  ftuht tu ythe t tt. qt uxu tu .

  ue Atu (AtuA) rn. sue sYrht ntu u {u ue rB

  ntu tu Mefthe.

  {u u s{u. n fhthu t {u Au; tut

  h s tu ytth Au.

  h[e qxe fu the qxe. it ntu tu tuMe qxe Au;

  Mtto qhtu ttk kk qxu.

  thte rftue tfhtu fkE yw ntu rn u ywtu

  Mt wk u ? ztu fhu u tuxtu.

  txu {tuxe tuz ht{ yuf yutu {tuxtu wwo fu sute e

  ttu s t {u. t Tw rhtof t.

  txe At Wfhzu Ztut. rWtue [es-Mwytutu kn

  tu te.

  tztu tuu u zu. ewk tzthwk tutwk s zu

  Au; fhu uwk t{u.

  th Wh eu. wft h ttuzwk thu wft twk.

  281YrZtu yu fnu kn

 • thtk tztk ttu [tuth [esMwe t[e {txu ywY

  tuu. ruf ttu.

  ttk qxu u nuhtk qxu. hte Mwu thtu tu s.

  te ; ee u ht o{tu {tt swk u r ru

  t e . yttus fhwk.

  tueu rte u Qhu yt-tAtu r[th fto rt

  W[txu. WztWu hnuwk yu tuxwk.

  tu qht u zu qht. twk theuXu u ft{{tk yuewk

  htwk.

  ttur[t{tk Zuttu tu u ke styu yxf[ttu fhu tu tutwk

  s ht tt Au.

  t yuwk s tuu. su tf yu tutf ntu uu wft

  fhwk; {fnht{ twk.

  t rn u tt u rn. tutu rhwtue Mwtu Wtu

  eku fht utu.

  tht swk {tAwk S St {txu ywfq tth

  {eXt s{tk {hu. yt~f Au.

  te [tu tu tu (1) yqhte thu ut

  fhu.

  (2) tute yt yu t

  Ztkft t tu fht zu.

  (3) sut{tk ytuAe ytz ntu u

  w tttu ut fhu.

  tt{tk stu u fqxt{tk {nu ftuEf fhu yu t eu s

  tu. tuu.

  282 YrZtu yu fnu kn

 • tt{tk su swyu u nutu tt{tk ruf rn htth

  txu qu. {tkeu tuhu Au.

  tu zq[t u ht Wtzt. te ttu{tk ftS hte

  {ne t t{tk ue.

  tkze{tk {ttwk tk ttu n{te {w~fue n fhe.

  tu zh ?

  tkzwk th rt u Wtue Mwu sYhe {hB{ fheyu

  h th rt. rn tu ze .

  rMt{tk htwk. nMf htwk.

  rMtk te ft thu. he ntut Atk y{eh utt

  ytzkh fhu.

  e[ze fte. Mtto ttu.

  rMtk h tu Vtu u fh. it ntu tu {{tLwk tE fu.

  esu fhzu u wso {twk o rufe ntuwk

  heu [txu {w. te.

  wt ut ni tu Ah Vtzfu Eh L tt tu ftuE heu

  ut ni. {tu Lt fhe u Au.

  wt {nuht tu te f]t ntu tu {te ut

  t nut. tu{tk V tt Au.

  wte tfze zu rn. Ehtu ftu Qhu thu s h

  zu.

  whe {txu tuz fhe. ntutu {ut {tt{ fhe.

  wt{ the t tu. kt nk{utk r tu.

  wt{ wtu the kt tu wu {u Au.

  tu.

  283YrZtu yu fnu kn

 • uz, th u te fh{u {nu yu ywfq ttute {t

  tu te. tu [{fte fu Au.

  u ntto fkE te ntto. yufth rVt {tk rht

  ttk whwttto [tw httu.

  tuxwk tut n u yr tutu se yk yttu

  qkzwk {hu n. te.

  tuxtu Yrtu thu [fu. ytte rut tte ntu utu

  ut fhu.

  tuze rtze ywf{tkte qkzwk qkzttu t su.

  .

  tutu zwkh u ftZtu h. thu rh{ Ae wA Mw ntt

  te.

  tuu h u tuu tuh. ft{ ftuEf fhu yu V ftuEfu {u.

  E rrt tu t (1) qfttk M{htu{tk ht[wk n.

  tk[tu te. (2) ee ttu tuf fhtu.

  yh ytu n ee [qfuwk Vhe tAwk ytwk te.

  t ytu t.

  uzt h yktze. ftuE Se ytt nfe [esu thu

  tute.

  uzt ttu tuzwk tku tu qkftk sutu k utu hk; tue yh

  rn tu yttuxtk tu eu. ytu.

  uztk [tu th tW; tu Mtt fhthu rut rh{ fhtu

  fwkth [tu [ti tW. zu.

  uzu uXt tu Ae t{ nth tsh{ ntue.

  tu Qhwk ?

  284 YrZtu yu fnu kn

 • hs he yuxu i uhe. Mtto qhtu tt fu kk qxe .

  hstu y ntu. Mtteo thtthtu r[th fhu.

  hsu uztu t hs ntu thu ytu u

  fnutu zu. {t ytwk zu.

  ht tkXu u rt tXu. ntt{tk ntu u hwk fu wk tfe

  tuxwk.

  hz tuxtu u tnu {tuxtu. uh{ste ytu u

  {tt yt.

  he {th{tk u; ttku eu {t{tutu {u.

  itthte h{ zu.

  he tuu tu xt zu; rftk {tt tt.

  e tuu tu teytu zu.

  hee uhw fe te. ro Wh ti nwf{ [tu.

  hetu ue h{uh. Eh nk{utk hetuwk ht fhu Au.

  tt {un hu rn u Mt tute ru r{t tk

  fqht fhzu rn. Vqkftk; tuu u fhu rn.

  tshe [tuhe{tk Vtkee . tt wt {txu {tuxe te.

  tshe rqze te tk su Mwtu tk we t ut tk

  we te rn tu fhze te. we utu; Ae utu yk te utu.

  tsu uwk tsu. [thte r {u.

  tze [qfe se {h ee se; f w{te ue.

  t{ [tu u t{tu uhe stthete fu ft{ fhth rtu

  u h [tu u htu uhe. s rhtu tt.

  285YrZtu yu fnu kn

 • t{ ntu tk Wfhztu; e rte u tsw ntu Au. nk{utk the

  tk ytuthtu. Mwe eS tsw ntu.

  t{t {tuZu hwk t kt. tku xeft fhtk yufttu yxfte

  ft.

  t{tu Z tku u tft-the ht {txu fhuue ithe{tk [te

  htu. w tuXue ntu.

  t{tu ue uxtu u thfwk uxwk thwk u tutwk u ht.

  ht{tu r.

  t{{tk h n u Xt{Xuftt rtwk ntuwk.

  e{{tk uh n.

  t ue qe u nw ue t yu fLte ke nw r[th

  tue. qof fhe.

  t tu u tut. ft{ th tzu u htu te.

  tkXtk tue[k tutk. tutt it [eo tt.

  tkXu qhtu u tuu qhtu. kt yu te o ku tu

  ntutk.

  tkztktk t{ u. tkztk h ht.

  tkze {ttu uzwk. Xuftt he t.

  tke tketu uhe. yuf s ktte u ytu [u

  yhh nheVtE tt Au.

  wshte uxe u tute uxe. wsht -tLte {] Au u ute

  yn htuShtuxe {e hnu.

  whw t t{ u [ut fhu rkt fhe e uhntshe{tk

  [t (tz). yut ntt nuXt {ttu nuhte uo.

  286 YrZtu yu fnu kn

 • tuh hte u; fkE hqt kk-nth tu tute fwunte s

  [te ytu. [ttu zu.

  tu ykthu ttu tu tu hwk ntu u tu hwk s hnu Au; fe tuxwk

  yu ystu ttu tu tu. wk te.

  tu tkze u e {t{tk ytuAwk ntu Atk Wt{ Mwe

  ytke. h yttuyt tE .

  tu teyu yuxwk wk tt. {tu ttu yuxwk tu[wk tt.

  tu u tu htu. thttuxttu ruf ntutu.

  tut teyu htwk tuxe ytt yte fkE fhwk.

  tuu {hu yuu uhu wk {eXtte u tk fzt ntuhe.

  ft{ {thwk ?

  z u eswk t. t{tk kte sYh zu; u{

  z{tk kt sYhe Au.

  zee ht rn u tEe t h tuzt{ fhe.

  ut rn.

  e fezeytu tu tu. te ytu ue {eu nfthte

  teu nkVtu.

  {{e nuu ti uu. e{ktE{tk nw wtte {tt

  ytu.

  h wk u ytuhe hne. (1) {w Mw [te se u ft{e

  Mw tfe hnue.

  (2) kt se u {tt t{t

  hnue.

  h Vqxu h . ykhtuykh {u ztk nthtu

  tw Vte .

  287YrZtu yu fnu kn

 • h teu eht fhwk. h uzVeu nuh fhe.

  h wk u ytu tk. thfe k[t{tk zwk.

  hfe {whe t hth. he e ftuE fh fhwk te.

  hztk tztk tu. ]stue tn hu xtu tu.

  hztk u utk hth. z{tk {t tr e .

  hztk h h rn u nw h{tk ] yu nw kue sYh Au.

  h h rn.

  hze t u u xtufht ytt hzu z XtX{tXtu [ftu fu tu

  hze tuze u t t{. ut tuu rn.

  htk Atufhtk kxe [txu u tuttku qu {thtk yu thftku

  Wttu ytxtu. tuttk.

  ht qt u ht rht. (1) tu t yt{tk tt yutu

  tx fhtu.

  (2) ftuE ftuEe tuz ftZu yu

  {Vtwk fhu yutu tx ntutu.

  htk QXtk {tk tk u f{ee ntu tu utte Awxfthtu

  {tk QXe t. ttu te.

  he fh yu nte su{ th{tk nt tht Vh V

  Vh. fht u{ fhfhte h the heu

  [te ft.

  hwk kturwk twk. he tut te; htu {tutu

  tke stu.

  h{tk xftt t uh; nth h{tk fkE [tu yu hnth

  r{thtk. r{S o ntuwk.

  288 YrZtu yu fnu kn

 • h{tk t u nth fhe. h{tk qht tu nth ftkE

  [tu rn.

  h{tk nttk fwMe fhu. yk hetE ntue.

  kxet tu yu kxttu yuf. (1) wo t tu Ae V

  u Au thu t{ u

  s V tt Au.

  (2) rtt yuf nth hth

  wot tu nth ntu Au.

  t h {eXwk htwk. w:eu thu w: ytwk.

  t utu hftu. {tuxt w: uwk twk w:.

  tx txtk te etk. u utu yw utu.

  tetu Xuhtu Xuh. r fto rt nt tkt tk.

  e Ztutwk tu e[ze{tk. uewk wft Atk htu utu

  Vttu s tE hnutu.

  e rt qtu fkth; {t rt {ttt t rt S St{tk

  qftu kth. {eXt {e te.

  et Xt{{tk e zwk. Wr[ fu thtkttk ttk.

  uh kxe u uh uh t . tute Mw thtu u etu

  t utu.

  uh uh {txet [qt. ftuE fwxwk fhth rntuwk ntuwk.

  uh uXtk kt yte. yttu {tuxtu t.

  ue tEu Aqxu u tutu ztu fheu tutu {txu

  t{ wk qkxu. f{te fhe.

  289YrZtu yu fnu kn

 • tuztu [fwk hu rn yu wt {t fe w~{tx fhu rn

  hu tu Atuzu rn. u fhu tu Ae tAete fhu rn.

  [fe te u Vizftu {tuxtu. Whtke t.

  [x {ke; x te. rt rku h s ft{ qo fhwk.

  [z uxt qe h. nt utzeu ft ftZwk.

  [Z [qt t. suwk Lwk te fu twO te.

  [Zu u zu. ft{ fhu uu thuf rVt {u.

  [wh h [uu u te y{te xtte [wh {t

  {qh ntu u u[u. tt e ft{ fhu Au; thu

  w htu {t ku se

  fe ftu te.

  [{ze qxu {ze t Aqxu. yr fksq ntuwk.

  [{fth rt {Mfth rn. ttu tu ti { e uo.

  [tfh f{t u uX t yu thth tufhtuu {ttu s wk ft{

  uth tux{tk . te ut{tk ytu tu yu kt{tk

  wft s .

  [tfh [tuhu tu hf u ttu {t [tuhe fhu tu ttuzwk wft

  uX [tuhu tu tu . tt {q {t tuu s [tuhe fhu

  tu {qtu t t{u.

  [tfhe fhu tu the {u. tufhe fhu tu ytSrft {u.

  [th {tu tuz te. (1) su {tu f{te u {tu [o

  fhtu.

  (2) uwk fhwk.

  290 YrZtu yu fnu kn

 • [t{zte S {u u{ u. {t thwk-hwk wk Vtu u{ tutu

  ntu Au.

  [th re [tke ttuzt wt rtu Ae w: ytu

  rVh ykuhe ht. Au; w ftuEu t hnuwk te.

  [th {t yuxu [tuhtu yuf fhtk thu {ttu ttu ntu tu

  xtu. [tuhtu hnu.

  [tt u yth t tU[t. ft{ fhtk {tu tuxe t{e

  fhe rn.

  [te tzeyu [ze uwk. [tt{tk e swk.

  [te uh{tk utu. [te tsw uEu owk, ftuEe

  [tw htuS{tk r twk.

  [t fhtk r[t e. [t {h fhtk ht Au.

  [eztt [tuhu Vtkee . y wtu ftuo ntu uu thu

  fhe.

  [qt{tk rtztk yttuxtk. q hetE ntue.

  [u {Akh tuh ytt. twO f] fu yerwO ft{

  fhthu yuwk ft{ fht [uwk.

  [ut h t we. r[theu wk hth we tt.

  [tut ue E Vte. {tuxtk uwk twk tV tE swk.

  [tut {qft swk. tuhwk ytt swk.

  [tuh u [k{t ttk uhe. uW rhw w{ott [u

  w~{tx.

  [tuht tk [tuh u. [tuh s [tuhu ytuu.

  [tuhe [th yu uthe u. [tuh {u u{ fheu t {the .

  291YrZtu yu fnu kn

 • [tuhu fnu [tuhe fh u ku ttuu uu {e t fhe;

  tnwfthu fnu tu hnu. ftuEu yr twk.

  [tuhtu tE kxe [tuh. [tuh fu utu tE ftuE ftuEte Qhtu

  ntutu te.

  [tuhte khtu txtu QXtu. u uth ntutu uth fheu

  {uwk.

  [tuhe h rhuhe. wtu fheu tAt t{wk twk.

  [tueu [efwk fwO. yr t fhe fu q zt

  Qheu ft{ fhtte wft twk.

  [ti{wk h [tzwk. {th {thtu.

  [ti yuf ttk. ttu; s ttu

  AAwkhtk Au htk. yufu{tk thtu w rn; ftuE{tk ftu

  Vhf n.

  Aet u u{tk {ht {u. th{tk su wk ntu yu eu s

  hnu.

  Aewk t ytuftwk. {htu {th {thtu.

  A qktu te. q itu ntutu.

  A uwk te ewk. uutkh{tk {wtVhe fhe;

  t yw ntut.

  A utheu thtu fqk[e. fhwk fkE rn u {t{ tu.

  Ae rAte ftZe tk Attk ft{ Wtztk tzeu Vsue

  fhe.

  Att uu tut {ws fth fhtu.

  ftrte ytktu.

  292 YrZtu yu fnu kn

 • Attu feztu e{tk {hu. suu su tth ywfq ntu u{tk

  s u Se fu.

  Atzu qhs Ztktu t hnu. Mw Awttte Awt n.

  At u tk[ tto u. ht f]tu thtu yuxtk t s

  fhu.

  At {eXe fkE hk hte w t{e ft.

  q fnut ?

  At ut swk u tue ktze. yuwk fkE fhwk fu su Awtwk zu.

  At{tk {t u wft {wk u {qh utwk.

  nw Vqz fnut.

  Azu [ztu u [tuh [tuhee styu fzt u [tuh

  Atuhwk fAtuhwk tt Atufhtk {t-tu qe {t-

  {th f{th t tt. t tuttk tf Whtu Mun fe

  qu n.

  sthe{tk uh rn yu{tk suwk ft{ ntu uu tuu n{ u uh

  wte wk fhu ? htwk uEyu; tfe {th tu

  { fhu.

  sr uXtu su u su ytu u yt{te {ut {eo tttu ytzkh

  u. fhtu.

  st nttuo u s{ nttuo. [wk t fhwk.

  s{, s{tE u [f ftuEtk s{, s{tE u t[f ftuEe h{ htu

  t tt. htu rn.

  s{ u wk wt. t w{ttu zu yu Atk kktu

  u.

  293YrZtu yu fnu kn

 • s{t{tk stu u fqxt{tk {nu fhth ftuE u {nutk V

  tu. yL ftuE {uu.

  s{e h {qftu. ote nufe swk.

  tk ktz tk {ktz. MAtte MtM thwk hnu.

  tk Wftu tk {w qftu. f{eu fkE s ywfq twk te.

  tk u tk tt. w yu tht Mte {wtftu ti

  ytu.

  tk ntU[u hr tk ntuk[u fre ftu ftuE e{tztytu

  fr. zt te.

  tk k[ tk h{uh. yuft{tk wt u.

  tk htusth tk hth. tk ktu-tufhe ntu tk hnuwk zu.

  tk k tk sk. tk k ntu tk fn yu fkftu

  ftuE Mtt ntuwk te.

  tk we t tk we yt. {]w e ytt Aqxu.

  sh tu u su tu. sue tu te u ytYuh

  Se ftu te.

  sh, s{e u uhw yu tu itu, s{e yu Mte yu t

  frsttk Atuhwk. ztt fthY Au.

  st tw {hu rn u nwtu tw Sk ntu tk we nwu

  ntztu u rn. Mtk {wk te.

  stewk huwk u hturZtwk [ fhe ntu tu tAe yMtt{tk

  uwk ytt{tk ft{ tu. ft{ tu.

  re fwuftu {th. u ft{ fhu yu yuf eu,

  eu teu tUt fhu.

  294 YrZtu yu fnu kn

 • t tkte th. tut { fu h Atuztu.

  ze [t{ze ntue. fX r ntuwk.

  rt t zu rn. tht s the Mw n fhu.

  {tk ftuE u rn u nwk wk ft{ {tht tfe tt Au yutu

  he VqE. ytzkh fhtu.

  t u tt. sLBwk uwk {]w e Au.

  S{tk uh tu ste uh. fxwtete w~{tu u.

  Ste tuz {qyu . su Mt ztu ntu u {to Ae

  .

  Stu h t t{u. Stu s {u thu we tt.

  Stu ntte ttu, {qyu {]w Ae s tee fu {tee he

  t ttu. f{ tt Au.

  Swk ttuzwk u sk e. St fhtk kthe {tt te

  ntu Au.

  Su tk we sk. Stk ntuEyu tk we e ]t

  [tuu.

  St fhtk uwk wk. Vht hneu wrt ue u se

  fhtk thu {nwk Au.

  sqte ytht [th ze. y nw xfwk te.

  sqt tk qt. k yuf Au.

  sqe ytku t {tt. hztkytuyu swtrtytue hett

  t hkZk ut u.

  su t{ swk rn yutu hMtu su ft{ fhwk ue k[t fhe.

  e qAtu ?

  295YrZtu yu fnu kn

 • su sL{u u . su sL{ u Au uwk {]w r Au.

  su tt {trzwk uu t {u {tte yttt yu tn ywth

  ftrzwk. oth f{te fhe ftu te.

  su fhu i u fhu i. thu ttY ft{ te yttk thu

  Ehe { ft{ ytu Au.

  su {tuZu t [ttk u {tuZu {t{tot Su h{sf ft{

  fwft [t. tt.

  suxt tu uxt htu. nw tuwk rht{ yku htu{tk

  ytu.

  suu {qfe ts uu twk h{ Atuzthwk ftuE t{ u.

  hwk hts.

  sut ntt{tk ut {tU{tk. sut f{tk [esMw ntu u ut

  Wtu{tk ytu Au.

  sue tkXu ttk uu r xttk. sue tu u ytk{tk Su.

  suwk t uwk t. sue tute fkE t fu Vttu tt

  ut wt t.

  suu ftuE hu uu Mtet fwkthft n Wtht zu.

  uht hu.

  suu ftuE t ntU[u yuu ux suwk e ftuE tzu yuwk kttu s

  ntU[u. tzu.

  sut uh thwk uwk tfte h hrt{wk eu Au.

  tuu thwk.

  sutu ht uthe ue ht tute Wtso fhu tu

  rthe. e wtfthe te te.

  296 YrZtu yu fnu kn

 • sut uX yut ttuh. {trft w {tu ut ntt

  e[ut {ttu ntu Au.

  sut ttu ut. su sutu nth fhu ue ttu utu

  nth fhtu.

  sue ue ]. sut tuu ntu ut s yL

  tu.

  sue t yue hf. sue ]t uwk V.

  sue tu yue yh. sue k ue yh.

  sutu u utu u. tk hneyu t kt herhts

  ytt.

  sutu k utu hk. tu ue yh tt.

  u hu ytht tu ytt tt{tk ht tt tu ytwk

  thu {t tht. to thwk .

  uet txu u it ueu f{te ue t{u tuXu txu

  txu. ntu Au u iu f{te ue t{u

  Ztu txu ntu Au; yttoT kt

  {txu sYhe tuXe fhe yt~f

  Au.

  tt ue {X Qzu. yuf s ft{{tk t t{u fhu yu

  yrx Au.

  tt ntt hrt{t. w {tu ze yu thwk ft{ tt.

  ttk {tk u tttk xtk tu Atufhu te nuhtr tt.

  ttk {tUyu te t. tk {ttu swt swt yrt

  ytu.

  297YrZtu yu fnu kn

 • ttkttu ttu t. su{ wk ntu u{ tu t tt.

  te eh; twk utwk. e tus wk w: tu,

  te ehth fhtte uwk tt.

  te tu tztk ht. t ktte rn xqkf{tk fnue.

  te wteyu uh kXu. tk yufXtk ttte ft{ zu Au.

  twk fhu u ttuzt {txu. nw tuzu u ttfe .

  tu q{zu te ezt. rut stthe e s ezt fhu.

  tz utk V. su {tu ft{ fheyu yu {tu V

  {u.

  etu htEtu ttu. twk usth, te Mw

  Wtue.

  qkzt{tk hnuthu q{tt heu wtte tute RAt.

  ftuz.

  uhtk thtk ntu. {]wsf rht{ttk fttuo tu

  hefu fhe ft.

  xfte ztue u Zw {qkzt{. y f{ fhtk [o thu.

  xfu uh tS xfu uh tk. thwkhwk wk hwk.

  xftu {u f {u. it fhtk fe f{ nw {tuxe Au.

  xtZt xtZ fheyu rn u ytt {u htutk hztu u

  xtZtk {tto {heyu rn. ytttu t{tu fhtu.

  xtZ t tiu t nwu. tt tu ti ft{ fhtu.

  xtZt ntuht ztft {tht. tk {thtk.

  xtZe eh. yhwk ft{ th tze fth.

  298 YrZtu yu fnu kn

 • xtZu teyu E. rt u {w~fue xe.

  xtu {u yu tu {u. ytu su {u u it utk

  {wk te.

  xeu xeu htuh ht u ttuzu ttuzu {tuxwk ft{ tt.

  ftkfhu ftkfhu t kt.

  Xtfhu [tfh t tu suu it ytt Au uu ft{ fhth

  [tfhu Xtfh t. {e hnu Au yu suu ft{ fhwk Au

  uu tufhe ku htth {e hnu Au.

  Xtftuh t u X htt. htswk htuwk fhth ntu tu XtE

  fhtht Vtu Au.

  Xthtu utk Xhu u ttu f{o fheyu yut V {u Au.

  utk u.

  XqkXe [qzeytu nuht E y{eotu rztu fttu.

  thu {Yrztu {tktu ztu.

  XtuX rtrtu htk tk. su tu te u ztu tu fhu.

  zu qh u uthu qh. ttuzwk Auxwk u Auxwk.

  znt{tk ttu. t hwk o fhwk.

  ztf t{u ztf. sute ttu ut twk.

  ztfu yuf h {uu. Qhu {t ftuE yuft

  styu tu y[qf tete uo.

  ztne thu u htuuu tkrz{T, tuu fhu u fht

  tkzeu rt{ u. eu Xtfu {tUyu rt{ ue.

  ztttu efhtu uth tuu u huf {tu tute Vhs e

  ztne nw [qt{tk uu. uEyu.

  299YrZtu yu fnu kn

 • ztttu qu thu qu. wte {ttu tht thuf

  h r[thutk ft{ tt Au.

  ztku {tto te swtk t zu. yuf tunett{tk x fwk fhte

  ft.

  zwkht qhte hrt{t. qhte wk s wkh ut Au.

  zwkhu tu tu wrt u tute ezt yLu fne ft/

  ux{tk tu u ftuE u. ste ft.

  zwke{tk yu[etu Mt Mt wwo rthe ftt te.

  ytu rn.

  zqtu {t Veu u; ztu {t {u utu nthtu u.

  zqtu {t hwk fzu.

  ztue {qyte ef te; yuf th wft tt u uu

  s{ uttu tu Au. u yr ft{e e u

  tu te.

  ztuu eXwk u rn u ttu ytktu Ze; eXu y{tu WL

  hnuwk {u rn. ttu.

  Zwe ztue u xftwk {qkzt{. Mwe {q f{ fhtk ue tA

  eswk [o e swk u.

  Z{ Ztu {tknu tu. nthte tht utt {ttu ykhte

  tuf ntu Au.

  Ztkt fh{e ftuEu r thu qu yu e te.

  h te.

  Z[ {wk t u tLe wft yu ft{{tk {t

  fuz {wk ft{. hnutwk ntuwk u.

  300 YrZtu yu fnu kn

 • ZuVwk tkeu q fhe. ytu tuwk rht{ thwk ytwk

  te.

  Zut u r htt. ySe ytwk q[f.

  feh yt eh th t{u ftuE w V te

  [tu rn. te.

  ftk tk fu s tu. huf [esu utk tu { yu

  Mt ntu Au.

  feu ttu tt. t{t utte hwk {wk te.

  u yku hts u htsu w: Ae w yu w Ae w:.

  yku .

  {t[tu {theu {tU t htwk. tuxt ft fhe rf ntuttu

  fhtu.

  {ttu uzwk rn u Rfwk t{{tk txf hk{tt ntu tk ut

  {q rn. thwk ftuEu tutt swk zu.

  ht ytutu zwkh. {ttYe htu eu utwk

  te.

  h t u {ntw. {ot fto{tk rk fhtu.

  tu hMtu u utyu qtu. su ftuE yh fu k Qtu tt

  utu t utu.

  kwhMe nh rt{. thwk MtM suwk yL ftuE w te.

  thwk {thwk rnthwk u {thwk yLe {trfee [esMw{tk tuttu

  {tht twk. rnMt u httu, hkw t ute

  [esMw{tkte ftuEu fkE ytwk.

  tkte tuze uh ttk {tku. hkth {tkztu thu e [est{e

  uEyu.

  301YrZtu yu fnu kn

 • eh rn tu wtu. Vt {u t u Xef nh

  w{ttwk wk ?

  wk tzu tzu Vtuo Au nwk tutu otute yw ntutu.

  tu tkzu tkzu Vtuo Awk.

  wkztk tke rhtu ht rn. yqhtk ttu yu yqhe ithete

  r tkf r tE fu.

  wkze{tk ftkfht. {S ft ue t.

  uSu xftuhtu u uztu zVtk. wte Rtht{tk {su, {qo {txu

  {tttfqx fhe zu.

  uht u t u {uht u t. uthe yu tnf ku tu ftuE fkE

  t fhu.

  uhe e [q u {uhe e [q. nuwqof {ti hnuwk.

  u wk q wk ntt{tk [tzwk e tswyute wft twk.

  htwk.

  u swytu ue th swytu. e ttu [tu{uhte r[th fheu

  ft{ fhte t{ fhe.

  tt {txu t tt. uwk q fht thw {u u n we

  swk.

  tt ut tEyu tu t{ [u sue utu ue ttu nth.

  hneyu.

  tqkfu zt t. {tu ft{ fhe ft.

  tqkwk t n. [wk t fhwk uEyu.

  ttuze qt u te wt. ktut{tk w Au.

  ttuhu futk tfu. e[e tu V [wk ut {u.

  302 YrZtu yu fnu kn

 • tt yte. tk[ yte.

  tu ftuEtu tu n. tu uth utu te

  tu fhthu s wft tt Au.

  { tk e t. ywth W[th.

  t ztfu t. t fht stk ytV ntuhe zu.

  huf fte teu Yuhe w: ywtu fu w: xtytu{tk

  ftuh ntu Au. fkEf thwk hnuwk Au; rhtt{tk

  ytt Au.

  n{tk u q{tk httu. ku t{tk hnuwk.

  kz Wh zt{. wft h w wft fhwk.

  tku yu yLu uh twk. hetE tue; ttt tkt

  ntut.

  tTt h zt{ utu. w: ntu yu thu w: uwk.

  txtk {ztk Wutk ee ue w: xtytue t

  thtk rn. thkth t fhe.

  tZee tZe u thee tute tut u ft{wk ft{ ku nu

  the. hu.

  tZe{tk ntt tt. ftttt fht.

  t ue hf. sue RAt utu utu t.

  t{ uwk ft{ ytt t{ itte wk tE fu.

  fhu ft{.

  t ytu tuxe {the. f {u utu t utu.

  te tute [tutu h suu sutu t uu utu t; tut

  {xe the ttu. wkMfth ytt.

  303YrZtu yu fnu kn

 • rkht t{{tk tuewk wk htfe {u yut Mtu ktu fhtu

  ft{ ? ft{tu Au.

  rne nw qh Au. nS wk fhtwk tfe Au.

  efhe u t tk efhe yu tu ee RAt

  tuhu tk . {ws s otwk ntu Au.

  eXt u u ntuuuk[e tt. su{ u{ fto ytxtuwk.

  et tA ykthwk ytt (1) et {tt {h Ae

  et tku ykthwk {ttu {t yttu eu

  Vute yktqke.

  (2) r rt tA eth

  t{ tuth kt tfu.

  etu Eu fqt{tk zwk. eqeu {w~fue{tk {qftwk; w

  ytt uu ztuu Auhtwk. ntut Atk utu Wtu t fhtu

  yu rht{u rVt {ue.

  w:wk ytuz ntzt. { {u ut w:u wtu Au.

  wft{tk yrf {t. {w~fue{tk W{uhtu ttu.

  w: rt w rn u f ht-re su{ w yu w:wk

  rt V rn. [ Vto fhu Au.

  we ytku tuftu tu. w:{tk w: u.

  qtu tTtu At Vwkfeu eyu. fzt ywu eu sYh

  ntu tk [ueu [tu.

  q{tkte tuht ftZt. Se qtu tut fhe.

  304 YrZtu yu fnu kn

 • uu ztuu fqt{tk zwk. eqeu wft ntuhwk.

  uwk rn u twk rn. y{t kte qh s hnuwk.

  u yue ht. su suu tu u uu ytwk;

  u utu u. sutu {ts uwk s yt[h ntuwk

  uEyu.

  tuZ tkf h frstu tt rn. zt {txu u ttu fu u ytu

  stth ntu Au.

  tuhze u Atuzu. {t tuttu Mt Atuze ftu

  te.

  trze ttt{. ft{e thu fht{t k yte

  {nu.

  fu k[u tuZtu. ytzuz fe Mtt rt ft{

  fhtte wk ?

  h{ fhtk tz ze. ftuEwk thwk fht stk wfte{tk

  yte zwk.

  h{t ft{{tk Ze e ? {ofto rt rku fhwk.

  h{eu uh tz u ftE u f{o ywth V {tk rhe V

  uh fw. {u Au.

  t tEyu Aeyu; q {sqof ft{ fhwk.

  te tt.

  eh {t u rn u htut ehs Vte ntu Au; tu wft-

  {t htu rn. fthf ezu Au.

  ehstk V {eXtk. ehs httte thtu t tt.

  w{tzttk t[ft ht. r{t tu fht.

  305YrZtu yu fnu kn

 • tue wyu {qu u te t fhe f{ et rt t{ttk

  wyu f{qu. t wyu.

  tuetu fqhtu rn htu (1) {t thu t{tk zu Au thu

  rn txtu. u te hnutu htu fu te

  hnutu txtu.

  (2) ku tu L htt

  {tth rV Au.

  tut{tk q tke. ]tMtt{tk tkA twk.

  tuu ntzu ykthwk. yMtt ntue.

  tuu ntzu tht ut. y Mw r[the.

  tuu ntzu tht eXt. nw w: t{e nuht-hut twk.

  fhwk htu, s{wk htu, fwk fto rt tutwk {n

  {u uX fhtu. Xtttu ntkett .

  tut{tk w. ftuE keh t ut t Atk

  {qkt hnut{tk s {t Au.

  {t{t fhtk fnutu fwk s {u yu fhtk ttuzwku {u tu

  {t{tu thtu. thwk.

  fxtu tf rn u VVxu h{ Atuzeu owk.

  t rn.

  f{tk e y ? ftuEwk fhuwk fht{tk fe fthehe

  te.

  zu tU tuhe. tUXt ze swk.

  tht{tk rqzetu yts tk {tuxt{tk ttwk ftu tku ?

  kt ?

  306 YrZtu yu fnu kn

 • ewk {q u rtwk fw e yu rt ythu tt Au; uytu

  ut rn. u{e o{t rtte s {t

  yu ythu tt Au yute Wt fu

  W{ ru t t fhtu.

  {t Ztk {e thwk ft{ fht stk ytV yte.

  ftuxu e.

  {u u tiu {u. {t tite {tuxtu w Au.

  Btu u h{uhu Btu. {t wu r Au.

  h fhe fhu tu hft tht {w u Tfto fhu tu yu tuttk

  whwtttote {nt tE .

  htu t fwkshtu t. rf te u Ztkft

  fhtu.

  uk te [zu; th ftuE yh te.

  su ftuh.

  htu uXtu tu tu. ft{ rttu {t fkE u fkE xx

  fto s fhu.

  e u ztk yt. tk tk f{ee {e.

  et yut rt fu htke e{tk su twk ntu u tt.

  e[zeu tE t Xrt.

  e[u uzwk uEyu. ftu Wtu fhtu uEyu.

  tf Wh {te ut ue. ftuEwk she ynut [ztwk.

  tf ft tu ft urf eh-e ytYu wft ntU[u tu Mtr

  tu [t ! [estu Mt utu ?

  tf e[wk u ux [wk. ee wt{ fheu ux hwk.

  307YrZtu yu fnu kn

 • tfe tkze { ytktu hte. t{trf hnuwk.

  tte tk[uhe thu. wsote ti zhu.

  ttu Lnt wk u r[tuu wk ? sue tu fkE s te u wk thu ?

  suu ytY tuE uu tsh{ rn.

  t[wk rn thu ytkwk tkfwk. thu ft{ fhte RAt te te

  thu yuf nttk fZt Au.

  tte tuMe u f{y ttue r{tt

  Swk u{. wftfthf Au.

  tu {tuZu {tuxe t. ftt yu {tuttu ruf htt rt

  fnuwk yu owk.

  ttu tu htEtu ttu. {h fu f u twk w.

  t{ {tuxtk u o tuxtk. nthte rct ykhte tuttute

  huwk.

  ttt uxwk w. suxtu t fu Vttu E ft uxtu

  utu.

  e[e tuhze ti kuhu. w ze {tu eu n fhwk

  zu.

  utk te {tuu [Zu. y Mw u.

  uEu tthwk twk. {ws ft{ fhwk; ytf {ws

  [o fhwk.

  e {tusze fkE {ttu rufqo yu Wr[ fto fhwk.

  {wft.

  u tue ue. (1) ztu ntztu yttu.

  (2) {w~fueytu e se.

  308 YrZtu yu fnu kn

 • ztu tutu q [t tk tk t tuu.

  rt hnu.

  ze xtuu t Vtxu sue ue t zu Au.

  Vexu rn.

  zu u [zu u u u qu. su yr{t fhu Au ue ze tt Au.

  th Wh te. sz wtu {t {su s rn.

  nuheyu t{u {wk; MtM t[t tutu ywfq

  tEyu {u {wk. ytnth fhtu hkw {ts ttu hnut

  {tsu ywfq twk.

  nuwk w u u to. kwhMe yu t{ w.

  nutu tu tztue. ztueu t fht thu Sftu

  tu.

  {tk { {tu . { nw [k[ Au.

  tEe ut rn u zee su{tk fwk yttf h {u uwk.

  ht rn.

  tfu zu ftkXt [zu. et t rhMtr{tk VuhVth

  y.

  tzetu Auzu. ft{t rht{te s ft{ ht.

  tAu thu u. ywr[ heu ftotut{tk ytwk.

  txe e. ttkh fhwk.

  tztu tkfu teu zt{. yuft tutu eu .

  te nutk t tke. {w~fue ytt nutk Wt fhtu.

  te eu h qAwk. fhtwk fhe uXt Ae ue tut-

  ytuttu r[th fhtu.

  309YrZtu yu fnu kn

 • te tuu {t efu. to {nu fhe.

  te{tk hnuwk u {h ttu uh. sue tt nuX hnuwk ue ttu

  w~{tx hte.

  tt uEu t tt. tut uEu rt {qftu.

  tze ue E Vt. tht uwk ht wft{tk

  Qhu.

  twk t{tk . ynfe f{te ytu {tuo s

  ht.

  ttu ztu ht thu {tu t ythu nth s zu.

  h ueu tufthu.

  ttu ztu Vqxt rt (1) Auxu t nuh tE Au.

  hnu rn. (2) tto f]tutk {tXtk rht{

  y~ ytu Au.

  thftk Atufhtku sr fht ti tuttk yu thftk [utu u;

  ith. yLu {w~fue{tk tt {t

  ith ntu Au.

  thfe yt t rht. e Wh ytth httk n fhwk

  zu.

  thfe se ft u. (1) tte tt rt yL

  ft{ fZtu- ft{ eu.

  (2) tueftwk {u yu httwk

  uXe u.

  thfu iu rte. et iu tzrLt fht.

  thfu tu {tuxtu tzw. tute Mw fhtk ee Mw the

  tu.

  310 YrZtu yu fnu kn

 • tuht{tk nue qe. ftoe Yyt fhe.

  tu {u ftuze u Qe t ntutt yt fht.

  h tuze.

  tk[u ytkeyu ntU[tu Yztu. nfthte Vt {u.

  tk[u r{t, [eu ztue u ytxe hf{ u{u ehtk tAe ytu

  tuyu tu. tu {e swk; u{e ttu kk

  tztu rn.

  rh{tk th tuu u uh q{hte t ntue.

  xtift fhu.

  eXe [tuu hk t. y{wf Mw yue ntu fu {u uxt

  Wtu yu{tk VuhVth s tt.

  wttk t tht{tkte u kMfth fu w tu Yytte s utE

  nwtk t tht{tkte. ytu Au.

  qAt h krz. qAtk qAtk tt {ue ft.

  ux fhtu uX. uxt tut {txu ee {sqhe

  fhe zu.

  ux tu uh tu. efht z{tk tu; uh kutu

  tee rO fhu.

  uxtu tu t{ tu. tutu w:u tiu w:e fhu.

  ux{tk xtkrxt ntut. fx fhwk; tu fhtu.

  ux{tk ue efwk. ftuEt yk:fhe t e.

  uxu txt tkt. qwk hnuwk; q fhfh fhe.

  tu[wk uu tk ti tu. tu ti ftuE {tu.

  311YrZtu yu fnu kn

 • tute {t{h tutu ntt. M{t tu uxwk {t t{tu.

  tute{tktk htk. fu wMrfwk tt ntuwk.

  tutktEwk hts. t fu {te {ttu fthth.

  t{ tu {tft. Y{tk r zwk.

  w tht tu uhe ytkt. wf]tte w~{tu h rs {utu.

  t yu f]r ttu . Mt {]w we t.

  u{kt tfe tt. u{ yu tu {to rfx Au.

  Vhu yufte u [{tk q{hte t ntue.

  tufytX{.

  Vhu u [hu tktu qu {hu. whwttto rt ue hnuth we ttu

  te.

  Vtk ftZtk uu t. yuf w: rthtk eswk {tuxwk w:

  yte zu.

  Vq rn u Vqe tkze. Se ux.

  Vqztu {u Vtu Qhu. Vt Wtu { Au; yu yutu

  { Au fu Vqz W {tu.

  fhe ytw ttk ee. e { ytu

  nturth tE Au.

  fhwk ftZtk x uu. twk r qh fhtk {tuxwk r yte

  .

  tk teyu uu thu tf yu r{f ku sYhe.

  [fu ftu ?

  wk t{ tuhu thu ue ytw yu W{trt .

  U ytuhu.

  312 YrZtu yu fnu kn

 • u tu ftuEt tE hneyu; ytt{tk ytz ntu tu ftuEt

  rn tu ftuEu tuttk yte hnuwk yu u znt ntu

  fhe Eyu. tu utte yLu htt.

  t se. y{wk qh twk.

  nth fhe u h{tk t. nuh{tk fkE fhe fth {t

  h{tk qht tu.

  nth ttu u h{tk fttu. nth rct the ntut Atk h{tk

  fkE Qswk.

  nthe ztueu tt hwk ft{ fhwk nthwk ft{

  u he ztueu fqhtk t. fhwk.

  nthtu nth u nthte tuwk ut u ykhte tfwk.

  ykhtu ykh.

  nw tuzu u nw ttfu. (1) yr uh fhwk thwk rn.

  (2) su tu [o fhu uu tAte

  ttez ywe zu.

  nw eyu uu nw t. fth ytt t {tu tuftu

  w hut fhu.

  nw[htStu fqfztu ux{tk tuu. t fwO ntu u [u s rn; nuwk

  {tuzwk yu ft{tk ytu s.

  nw k k. fhtk y w [Zu.

  nuht yt k Vkqtu tu nuhtu {t tute t{e Awtt

  fu ntzftk fhzu Au {u u fth tu.

  (ytt [tu Au).

  nuhtu u th nu. ytu heu t ute t{eytu

  Awtth r{tr{te ntu Au.

  313YrZtu yu fnu kn

 • t{tk e ntu{wk. W~fuhe fhe.

  te tt u fte tt. eth wte fu wte su ft{

  tt u tftte tt.

  rtt u t. t ro tute Mw

  ytk[fe u.

  kt ntut u uhe tkfze. WztW yu [to {tu ythu

  {totytu zu Au.

  kte tZe{tk yut w w[t {ttu {tte {tu

  su{ tztk zu u{ ytu qh. {th t thu the heu uo.

  tE tE [te. uh uh Vhwk yu suue {te

  fhe.

  tEu ftuE uth rn u tE fu tE ku{tkte ftuEe ytY

  tEu ftuE uth rn. ntue.

  t ut uxt u z ut xuxt. w-kMfth tht ntu Au.

  tze tze ti fhu t ti fhu ttut tu

  ftze ftuE fhu. tuttk ntu u s fhu.

  twk th{wk u tEzewk se{tk y{wf k yuf s th

  e{k Vhe Vheu ytu rn. ytu.

  tu iu tzrLt. te f{te h {tus{ qkxe;

  tuu ft{ fht{tk yt te.

  ttu fqtu ntu {txu zqe tttt te [te yte sqe

  {ht rn. h{ ntrfthf ntu tu uu e

  hnut.

  th tWyu tue t. MtuMtu tute tue{tk Vuh zu.

  314 YrZtu yu fnu kn

 • th it u uh [tuft. sqt twk {u t.

  th nttwk [ezwk y t.

  uh nttwk e.

  thtu [wnt {the re ns ykhtute tt[the ]t fhe

  fht [te. yu nth h{ttotu ytzkh fhtu.

  thu ntzt ftkE ht {wt S{tk [ze-ze

  Au ? yte hnu Au.

  thu w, tuu t, t tu t rft {tu wtu rfu tu

  t rn tu th nt. S w:{ u Au.

  thu nt qztk. kt{tk q s wft twk.

  tt yt{t s{ttwk. q sqt s{ttwk.

  tt uXt su u su ytu yttu su {u utu t utu.

  u u.

  tttk u ztk. u tswte Mtwk.

  ttu ttu thu tue yufu fwO yuxu eyu fwO;

  t[e. (ytt tuzeu {t h ftuEwk ywfh fhwk.

  t[e).

  tkzt t{{tk u th. {qo {ttut t{{tk hufe t

  swe swe ntu Au.

  tke {we te u Wtze t w hnu tk we {ne, x

  u hte. tE t Ae ue f{ n.

  tku tuxu uth tt rn. kt {txu twk; {wk sYhe-

  tuu yutk tuh u[t.

  r[thttk thu nt qztk. [thu tswte rt yte ze.

  315YrZtu yu fnu kn

 • we tuze u t t{. ]tMtt{t k h kht fu th

  tutM t.

  wkte ze u ntuste whu. ue ytY tAe yte te.

  u ytke h{ zu. ytut fu YY ntshee yh

  zu Au.

  u htu htutu qu {hu. yrtte oth {t

  {w~fue{tk {wft.

  u tuzu [zt rn. uW t yufe ttu ut.

  u tkzu twk. we twk.

  u tee hs thu. u s tEytu fu r{t ntu u

  k ntu tu uytu te {te

  hs the fu.

  u ntt h te zu. kut tkf rt ztu tt.

  u nttu tztu t. ku t{tkte Vttu {ue ft.

  uXte zt t {txu fte ? tutwk yrn tt uwk ft{ fhwk

  uEyu.

  uXwk t u yuXwk t. su htke Au u M{te S

  Se fwk te.

  uXutu tuztu Wuztu u qfte t t fheu w:e

  qutu ztu stztu. twk.

  ue ztE{tk teu Vtu. u {tt zt{tk teu t {u.

  utu ht, yttu {un u yw tt rt yt te

  yte nw, h r[thu kt fht.

  tntn fhu ti.

  316 YrZtu yu fnu kn

 • tuze u [qfe, htt ht yufu tu t ttu.

  fu htt txt.

  tutktk tuh u[t; t (1) su {t tuu u tutwk ft{

  tuu ue thuf u[t. fhe fu; uth kt{tk {t

  u[t{tk [the sYrht Au.

  (2) kt{tk [thte {t u.

  tue k fhe. t{tu e fhwk k fhwk.

  tut fhtk fhe twk t{tL heu su {ttu ytuAwk tuu u

  thwk. s fto fhe tu.

  tuwk yu tux Vtftu yufttu u ft{ tE fu.

  yu ttu u.

  tuwk yuf u fhwk swwk. te yu o swtk ntutk.

  tuu u u t. tute WMtru tueu nuh fhu

  uu t {u Au.

  tuu utk tuh u[t. (1) ftt rt ftuE u

  (2) [th rt ft{ tt rn.

  tuu tu u t. rsYhe tutte wft

  tt.

  tuu rn ne tu u S{tk-te{tk fxwt ntu tu

  ti e. uu ftuE ttu kk hnutu te.

  tut h {t ytu ftuEe {e sYh ntu

  ehu n. tu t{e tu ytu u hsq

  fhe uEyu, ftt h ftuE {su

  n.

  317YrZtu yu fnu kn

 • tuwk rn tuwk rn tt. tuutk tu Vhe e ftt te.

  tuwk nth zu u htkwk hu. (1) tu { tAtu ytu.

  (2) r[tto h tuwk rn.

  tutu tu u {twO eh fe tu r[th fheu tuwk yu fhwk.

  tAtk rn ytu.

  tt h suwk fhe uwk. wk yMt fu yMM ntuwk.

  tk krz esu; tk {nthtte wk t tt; {nthtte

  rntu tt. s {w qo tt Au.

  e eu tk tk. t t rn.

  u u u utk u u rt ot q Au thu y

  u u etu hu. {tu {t {wk te.

  u ue rt, {thu ue rt, qheht yu {o su t[e

  th u tu utu h{. u-tu utk s u tE hnu Au.

  utu [th ytk y yttoT rhtht yk {t Au.

  ytktu.

  t t rn. {tt tt ntu utu tntrhf

  y{ ytzu tu u to Au.

  tu tu u tuzu [zu. utu {t yu ythu tt u.

  tu qu u thtu zqu. ftuE ftuE th rtte q

  tE Au.

  ht{tk ht. kt ntu tk yrf kt yufrt

  tt.

  h{ the u rMtk te. h iu ztu fhtu.

  318 YrZtu yu fnu kn

 • hu st s Vtzu w ttu {tuxe {tuxe fhu twk hwk

  e rn. ft{ fhe fu.

  uo tu qtu u uo Mw sh {t ntut Atk Wtu

  tu hMtu. fhe fu.

  to ux Wh tkze the. s{eu ] tuwk {t ttk

  tus tE fu rn.

  to th{tk hnuwk thwk. {t{tk hnuwk.

  tuo ztu Aft tu u qkztu wso {t {eXwk tuu.

  itu {ft tu.

  tuo Afu rn Afu tu ytt; tte {t Afe - yotte

  tuzt qkfu rn qkfu tu t. w k fhu.

  twk wk tt u qkztwk tE fhthwk Eh nk{utk wk s

  qkzwk tt. fhu Au yu qkzwk fhthu ue

  {u s Au.

  ttu tE u qkzttu s{tE. sue ntu yu heu yue ttu

  owk.

  wk twk tke sk, wu rhtk ywe.

  Swk etut.

  tu tE rn Atuzu u te tuttu {q Mt Atuze ftu

  qkztu qkztE rn Atuzu. te.

  tk fqhtk fhzu rn. tk Vqkfth fu ztE ntkfth fkE

  fhe ft te.

  tu fqhtu tu s fhzu. tke[tuze t fhthte fkE twk

  te.

  319YrZtu yu fnu kn

 • tEyu ytuwk uxeyu u tE tht nuu f{e [esMw

  tuEyu ytuwk qkxeyu. {u, su uxe{tk hte ft; tuE

  tht yr-t{tL [esMw {u suu

  uxe{tk t[eu {qfte sYh te.

  t{tk ftuEtu t te. {wu uwk th uu tuu s

  tuwk zu Au.

  t{tk ntu tu h uXtk ytu. th ywth tr tt Au.

  ttet q hu u tteu wk yttuyt {e hnu

  yff{eoe tze {hu. yu f{e w:e tt.

  tu ytwk u s{wk u th {tu ww: uXtk s zu

  fh{u ytwk u uXwk. Au.

  t {ueyu tt ttwk Atuzwk zu tu Atuzwk

  {ueyu. r{tt w: uXeu rte.

  tt {tht he ytt, tuxtu ktu fhe ytt.

  tut tX fhe ytt.

  ttuS th{tk tu {tuxtyu {tux wk sute te

  nw ts{tk. yuwk {t u.

  tte ye u [tute fe; te Mw wftfthf tE zu

  {tto h hnu rn. Au.

  t ue . {{tk xue tt {ws

  tE fu.

  t rt rn. tt fu t ntu tu s tE

  fu.

  twkwk u iu ftwk. tutu {wk ntu u rnMe yu s

  q[u.

  320 YrZtu yu fnu kn

 • t{tk thwk ftkE tu{tk uth{tk txt r {ws [esMwe

  thwk ? yt-u ue f{ ywth tE fu

  Au s ywth tE fu.

  tshet thtuth tuwk u[e

  ft.

  tr wtu u{tk yttu t t Au; yuxu yrx tt

  tu Wt ? thu yL tutu tt te.

  tu yuxwk twk rn u ftuE fto {tot{tk hneu fhwk.

  ytzu yuxwk wk rn.

  tke ntke [qu [zu rn. ft{e Mwtu Wtu fhe ft

  rn.

  tktk nttk{tk t e nt{tk ytut {ttu nw

  {qfu Au. t ut efu.

  tkwk tkwk tuu Y[. ze yMtt{tk tutt tihu

  xfte htwk.

  etk ntktk efu [zu rn. e {tu e{k tt.

  ewk kfuwk. t yt e yxfte.

  uEu th {qftu. {tu fhe.

  t{u {ttwk u tu r[th fto h wk

  yVt thu u. hth nthu thu s tAtu zu.

  u t {theyu tu tu r[th fto h wk hu

  {tk tu. tu tutu s wft tt.

  q t swyu thtu u qt {tu fu {tk ytu

  t swyu tthtu. {tu thtthtu ruf ntutu

  te.

  321YrZtu yu fnu kn

 • q hwk tus u fkX RAt h tt fto{tk h ntutu te.

  hwk twk.

  q uXu Ztuh u w: Ztuh q n fhe Se fu yu

  uXu {t. {ttu w: uXeu Se fu.

  qe fqhe tuxetk t. q yue qkze Au fu u u{ yu

  tu rthu Au.

  qu {hwk [tuhe eu. qtu {t {u u yr fhu Au.

  qu {htu Atufhtk u[u. qtu {t u{/t yu

  thtthtu ruf fhtu te.

  qu {ht fhtk tu {hwk yet {u {tuxwk u{ uze uwk

  thwk. uEyu.

  qtu t rn u Mtteou qtu yu Mtteo {t yr[the

  t rn. yu yrufe ft{ fhtk y[ft rn.

  qtu t yuh Wh. qtu {t tt w{te uu

  Au.

  qtu n hwk t. w:u ku M{te {t

  tute xuf qtu te.

  q tte u zt tte fu hnutte nu{ qh tE

  tte. yu fztk h zutu zt tte

  qh tt Au.

  q {hu u e u. yuf w: tk eswk w: ytu.

  qwk Xuftwk ytke. sutu {t utu t.

  qu et t. qu hnut {txu tk Mtt {e

  hnu; yttoT qkztu e ywfqt

  {e hnu.

  322 YrZtu yu fnu kn

 • q[qf ueue. ttfe nth{tk q ntu tu

  Aete wthe ue.

  qtk tkte Vhe wk. tAe q qe sE Vhe q

  tt u heu Yyt fhe.

  qtu qu tuu truh tu Mtteo {t ot tuttu Mtto r

  h e s tu. tt yuwk ft{ fhu.

  qkzt {tte q e tu. qkzt q fhtku ht.

  qkztte rn ewk, qkztt qkzt {te tE{tk fx hnutu

  Vute ytt qkzte tEte ntu Au {txu [ut hnuwk thwk.

  ewk.

  qkztt tuM t u tt yrtuwk kX se tt Au.

  w~{ t.

  qkze U u [tkhtu tztu, tt yu tthtu thtu yu nfth-

  ytke tuthe u tut tkztu. w ntu thu Vt {e

  te.

  qkzwk tfu uwk qkzwk tt. suwk fhu uwk tuu.

  q e ntu u nttu ft{e heu ft{ tt; tuxe Wt

  t. to rzu.

  u rte e rn. ftuE t Ye ykfw h

  Mw fu u t{tk hte ft

  rn.

  U yt t u ykt y{swu Wu yttu ft{tu Au.

  yt ythe.

  U fqu u etu uhu. eX rt Wtn ntu.

  323YrZtu yu fnu kn

 • U Shu t u th {tu th ne fu.

  Shu nt.

  U ttuu u uh izftk. u[e sue tuxe {t.

  U ttuu u At Attuu yr Mwe ytWte ytt

  yu tut h{tk. tke rn.

  Utk ztk Uu thu. tuttu th tuu s uXtu zu.

  tut r ft rn. h {tth ntu uu ftwk {q

  {.

  tuu u tte. thu yuwk ; su tue u fu

  the u u tte t Au.

  tU tuhe zu ut fhtk h{sf rhMtr{tk {wftwk zu ut

  [q uwk thwk. fhtk {ti w yt~f Au.

  tUu zwk twk szu ut su nM fhu u {trfe tuu.

  twk.

  {ftuztu tk ytu u {hte utwk utte yr{t twk.

  rte.

  {{e {tuuusze {ttu su Mw tk tue ntu tk s

  nuht. tuuu.

  {wk t{ {he fnuwk. ftkE tut rt ut fhwk.

  {X teu tshtu tu. rh{ fhtte S St htuxtu

  f{tE ft.

  {ztk tt sth utk yufwk f eu uXe fu.

  u.

  { t u t{ fqfe. Mw ht ntue.

  324 YrZtu yu fnu kn

 • {wk {ttwk su; xtkfwk S fhtk ytY {tuxe Mw Au.

  stu.

  {tk ti tuM. t ntu thu ti kk htu.

  { rht{tk tht qxt. sue h rt {qtu ntu u s

  {t tu u.

  { h {ftuzt tt. t ut tk s ti tuzu.

  { ntu tk {te {u. t uttu ntu tk ti .

  { fnu nwk {tru uwk u RAt f{ou yte Au.

  fh{ fnu nwk ftuXe{tk uwk.

  { [kt tu fthtux{tk kt. yk:fh rt nt u t u ttt

  fhte sYh te.

  {, {tue, u ft[ tktk (1) {, {tue yu ft[ yufth qxt

  kt rn. Ae kt rn, {txu yt t

  Mw u t[u hnuwk.

  (2) {{tk zue rhtz Vhe kte

  te.

  { htwk u uh [twk ftuEe RAtu {t yteu hnuwk

  hth Au. {w~fu Au.

  { ntu tu {tu st. RAt ntu tu wk tt.

  {{tk htk {{tk htkztk. u r[th fhtu u u {tkze ttu.

  {u rn {tht ztueu nutu tu ztue.

  nu.

  {Vft [k u tS. thfu iu ytk fhtu.

  {Vtk {he ftuu etk tu ? thfu iu { fhe tiu {u.

  325YrZtu yu fnu kn

 • {Vwk twk u {e{tk qwk. ftuE tu ft{ktu rn fhtk

  h{tht{ tE Vhwk.

  {{ {{ ttu ft{ fu x x ftot rht{ ttu r hte.

  ttu ft{ ?

  {h fnutte ftuE {hwk te. ftuEt ftkE fnut {ttte fwk tE

  swk te.

  {he yteu $zwk ewk. {tUe Mw yteu Se Mw ue.

  {hthu Wtzthe ezt e ? {]w Aee [t rhtof Au.

  {u [th [tuxt tu Mteytu ue tt tu t fhe h

  tku ytuxt. tku.

  {tu t uu tu tt ? su qh ntu u w: ytu.

  {ntut w qhe u. su sut kfo{tk hnutu ntu u ut

  w rut u.

  {nut {thu rn u tu rtne hnuwk.

  rn.

  {nuh tk nuh. t ntu tk t t E

  ft.

  {kSht tzt. ft{ Atuze yt fhe.

  {t u {t e t {t {t eswk ftuE te.

  ztt t.

  {tt s{ ytu, fh{ rn. huf tutwk fh{ tute ttu

  s E ytu Au.

  {t {qtu u t tsh. okfh r.

  326 YrZtu yu fnu kn

 • {t e {tut u t e {t ntu tk we {tut ttu kk

  fwxwk. hnu yu t ntu tk we fwxwk

  t htu.

  {t tuu [tkwk u i ti tuttu t swyu.

  tuu {tkwk.

  {tthu ttu ut ftkE q fe {e fte te.

  uxu ttu ut ?

  {tt fhtk {hwk wk. y{t n fheu {twk ut

  fhtk {]w nuh Au.

  {te e u fhe e. {teu twku Whte tuh ttu.

  {tt rt {t t ehu. uEwk ntu tu {twk zu.

  {ttk {tu te yttk. yte yutt {tu s S{tk

  w w: te yttk.

  {tAtku htk ewk r Mt {tu ft{ fhu.

  zu rn.

  {t thu ftkEf u Eh thwk {tu ntt; fhwk Ehu

  fhu ftkEf. ntt Au.

  {tu Rthtu u uztku [wh h t{tk {S . {qhu

  zVtk. {u uxwk fneyu tu yh tt

  rn.

  {ttu tu yuf tu{tk. tete {te h tE Au.

  {ttt fhtk tze {tuxe. nthwk ft{ fu stthe.

  {ttwk w:u u fqxu ux. sue sYh ntu u rn u yL t

  fhe.

  327YrZtu yu fnu kn

 • {ttwk {wkztu sr rn u tt utte ytkrhf w t{e

  q{xtu tu e rn. ftt te.

  {tt hUrxt{tk {t; tt kttuwk t {tt uxu txt tke

  hts{tk {t. fhu; hkw rt {tt suxwk f n

  fhu.

  {tu tu u rn tu th. t s Vu.

  {tt ue {wrh [u. {e uEu ueytu [tE

  Au.

  {th {tto wt; fxw fztk u {th fhtk w w:te

  [ wt. ntu Au.

  {htku ti {thu. wtu ti w: ut ith tt.

  {thth fhtk [tth (1) {thth tu t ntu

  {tuxtu Au. ht fhth utte {nt Au.

  (2) Eh suwk ht fhu Au uu

  ftuEtu ntutu te.

  {the t u. y ntuwk.

  {thu ue th. ttu Wtu fhu uw k t

  t.

  {t fhtk nu the. tut fhtk zt{ {tUwk.

  {te YXtu Vq uu; ftkE Whx ftuE wft fhe fwk

  [tuxe tu rn u ! te.

  {tkztu tkt ti ftuE ytu ftot ythk{tk tk ntshe ytu;

  Atuzt ftuE ytu. rso utyu ftuE ntsh hnu.

  {tkt Ztuhu tE e. (1) hetuu s thu ezt{tk ytu.

  (2) tu eztytu e ntu.

  328 YrZtu yu fnu kn

 • {tktt w {ntuS u. ytkrhf wtu ytt ntu Au.

  r{tk ee htS tu ft fhut r-e [u w{u ntu tu {tse

  ftS ? e ht ?

  r{tke {ze tE swk. ef fu t{o utwk.

  r{tk uh tu ee tuh. r fhtk ewk [ thu.

  {eXtk tutk tuf u wt{ fhtht tk {u; hkw

  fzetue {t. fze rt{ t u yk yu

  rnuAwytu s ytu.

  {eXtk tztk {q tut. ftuEe {tE fu Wthttu

  uht ut.

  {eXe Ahe u uhte he. wt{tuh {tte [ut hnuwk.

  {eXwk tuu wk hktwk ? {eXt tute fkE ux htwk te

  t ftte q tku.

  {w{tk ht{ ytih {tk Aqhe. utu thwk r{tk fxe.

  {wttEtk t u te. [oe ftuE stthe rn.

  {qE tu ft[kzt{tkte e wk {tXe Mtr{tk

  fkEf {q tu stE hnu Au.

  {qE Ut {tuxt ztut. Mw se hnu Ae ue kt tt.

  {qfeyu wk tu ytu {t eth {tte {su

  u zwk. nthu thu {su.

  {qu ttu {th, n nth t[th {t tuttu [t fhe ftu

  n [t. te.

  {qhu {ttu ftkE ztk ntu ? {qo Att hnut te.

  329YrZtu yu fnu kn

 • {qtoytut t{{tk qtht u, {qh se Auht Au; ute {qtoytu

  t zu u zz nu. ttut nth{tk qqo {ttu t

  u Au.

  {uhe re {wsu BtkW. tuu s tutu tu u.

  {uhe e [q uhe e [q. yufee t yufeyu {eu

  Ate hte.

  {uu qzu nutrhtu tuu utth thu kte Vhu.

  qzu utrtu.

  {ute ftwk fkf. ht f{owk fkf fts fhtk

  w ftwk yuxu fu u thu qktwk

  te.

  {tuxt yuxt tuxt. yufth {tuxtE ytt Ae ut

  ynku fthu uytu {Y tt te.

  {tuxt {tt qt he {tuxt ytzkhe tuftu rctt qt

  tt qt. ntu thu he {t t {txu

  ytwh ntu Au.

  {tuxtktk hu heu u hetk {tuxt {ttu ktte -rtn

  hu eu. Qsu thu he tuftu ku

  etu tE ytk {tu Au.

  {tuxttk ht tut tkt. {tuxte hnue fhe{tk {tus{t yu

  rtrt nt utte thuf

  err{tu k ttu ntu Au; {tuxtu

  ntu tMrf heu fkE ntu.

  {tuxttk htk{tk t {tuxttk t E ft.

  rn.

  330 YrZtu yu fnu kn

 • {tuZwk twk qkAzwk rtwk. utu ntwh Atk ef.

  {tuZu [zttk {ttu [zu. yr tzte nuftwk fu t{wk

  tuwk fhwk.

  {tuZu tfh u ux{tk fth. {tuZute {eXwk tuth {{tk ut

  htth.

  {tu yt iwk wk [tu ? {tu ftuEu {qfwk te.

  {tuh Au hrt{tu. Y tfe {t tuu Au.

  {tuh zt{tk ttu ftuu utu ? t[e tretu yt ntutu.

  {tuhtk $ztk [ehtk zu. t[e Mwu nuhte sYh te.

  {tutu s{wk u {t ehth. te tr {txu e ywfqt

  {e hnue.

  {tU yue ztf u t yutu tut {ws Mtfth fhtu.

  {t[tu.

  {tU txu fturtu u tf ftor tu ntue.

  txu ttu .

  hzt ht{ tk uXt tk fkE ft{ktu fhtu rn.

  {wft{.

  h tu . u t[eyu yuxe s ytY

  [t.

  hswk s u twk uh. te tu {tuxwk MY ytwk.

  h{tzwk ftuE u {uu Vttu tu s t fhu Au;

  htuztwk ti u. tuwk wft nk{u {txu tt

  fhu Au.

  hMte tuhze ti ftuE qzu. etuhe rtu ti ftuE qkxu; uu

  ti nuht fhu.

  331YrZtu yu fnu kn

 • hnu qkze{tk u t swyu tu ftuze ntu yu ntErft

  {nutk. tkt.

  hnu tu ytte u tu {su tu tute {uu {su yu

  t tte. {su tu t tu ftu {su.

  hk t Zk t. t u f]r ttu s .

  hktk [xft ntu ftkE fqkztk yr{tk th rn; huf Mw

  ht. {tot{tk tuu.

  htEtu o u oe htE. te tu {tuxwk MY ytwk yu

  {tuxe tu wA e.

  htth ht{ tu {thth w suwk ht fhu uu e ftuEtu

  ftu ? zh hnutu te.

  ht fnu u nt u t tt yt t ft{wk Au.

  hu u {t.

  ht kzu uu ntU[t httu kz y{wf { we ntu thu

  e kzu uu ntU[t. thtu kz Sh uXtu zu.

  ht, t u tkht, yuu ht, tk u tkhtk-t{tkte yufutu

  su{ kuheyu u{ {u. htutu rn; ytzwk ztk th tu

  rn.

  htu {e hte, Attk sue ttu { {tLwk ue ut

  ee yte. rt fhwk.

  httu fttu fu{ fnut ? tft tut t ut.

  ht ykthe u ftt u ykuh Mtt.

  trt tht u tht.

  ht ttuze u u tt. { ytuAtu u ft{ thu.

  332 YrZtu yu fnu kn

 • htu tut ru Vtuf. [ twk.

  ht{ t{ st, htt {t tu ztu fhe, XtE fhe yLwk

  yt. nz fhwk.

  ht{ htu uu ftu [tu ? w htu uu ftuE wft fhe fu ?

  ht{u t{u th hu. tte {w~fu yu ykr fto

  th ze fu Au.

  ht{u hwk rn u etu r-e uW ytw.

  wk rn.

  htntk tztk ftkE htn{tk { { Aewk ft{ fhu Au; fwk s

  yxfttk Au ? yxfe zwk te.

  htkfu uh h. q s ntosf t e.

  htkxe tuzu t {tkze. nfe Mwte ft{ uwk.

  htkzt Aewk znt. wft tt Ae znt ytu tu

  ft{ ytwk te.

  htku ftuE u s{u ftuE. su sut thwk ntu uu s {u.

  hue{tk t [twk. yk hetE{tk hkth

  rttu.

  huze ttt. {nt{w~fue ntue.

  hi ht ht{e te tE. wrt Mttote hue Au.

  htufzt ({qze) fhtk ts titt u u yth u{-t

  ntwk. htwk.

  htu ytu tuzt uu u htu ytu zte qh ttk rk

  feze uu. tu.

  333YrZtu yu fnu kn

 • htu, u tw uu Qtk htu yu uwk u tt tw t

  s zt{tk uEyu. u yu nutk s u{u fhtk.

  htuwk ytu ytwk thu i htu {]w yttte {xe Au.

  rkhtt.

  htuwk {q tke u frstwk Wh{tkte htu tt yu {~fhe{tkte

  {q ntke. frstu tt.

  htus {hu uu ftu hzu ? nk{ut w:wk {n ntuwk te.

  htutu u y[e fhtu . htuEu h htu utu.

  htuuutu u {thtu . ut hzttu fhu ewk yrn

  fhtu ntu.

  Yu Yzt u f{uo fqzt. Y yu tutwk fth Au.

  Yu Yze f{uo qkze. Y ntu w ntu.

  fze yt fhe t[u. {fe yttte s ewk Qhu.

  {e [tktu fht ytu thu ytue f w{tt.

  {tU tut swk.

  {e htu tuz; ht {e {t{tutwk fth Au.

  htu tktu.

  {e tuu tu. tu Me Wtu t Au.

  uhetk u fh{ whwttto {tu whMfth {tu.

  rthetk.

  tk rntu esu tk ftuE fto fhtk hnutte yu{tk

  krz tt. et ytu Au.

  tu qu u htu zqu. su ft{{tk zu ue s q tt.

  twk u k[twk. su twk ntu u s y{{tk {wft.

  334 YrZtu yu fnu kn

 • t u {xu rn. e{tk wk ntu u s tt.

  tk e u s t. thu su tuwk ntu thu s u

  tuu.

  u u fwktht. S{tk yte huf {k zeyu

  Wwf wk.

  ztE{tk t u h{{tk t ztE St ywfq f su {u u

  [qft rn. se fhe.

  e zt tu fnu uu (1) q fu rVt{tk {tt

  {Mfth fto. fhwk.

  (2) rttu ytkte Mefth fhtu.

  kfte tze u tuttu h. u{e ftuE e{tk te; u{tk

  ftuE [e[t u hnut te.

  kft{tk tuwk u t ft{wk ? the fu Me Atk qhe Mw t

  ft{e ?

  kzttu i fttu. rftke rftk u.

  tfztt tzw t u Mt ku tswte uht.

  yu t u Mt.

  t {t rn u uhe Vtr {txu whwttto qhuqhtu ftuo

  tt rn. rn.

  tt xqxt ftuzeyu kt. suu {tuxe hf{e tux te; u

  te hf{te qhe fte te.

  tu utk u ftuze u ut. ttu Yrttu rnt u

  f{t.

  tu tu eh rn tu wtu. fto tt tu thwk tt tu thwk-

  tu fhtu s.

  335YrZtu yu fnu kn

 • tze u tzetk ezu t. nwu tAhzee ft{te h.

  ttu tu h tuxu rn. tue {t Mtto tt t [tt

  fhu.

  tkt uzu xqkftu {hu rn tu ftuEtu t fhtu rn, tute

  {tktu tt. {tu owk.

  tkt ntt ntu u ftkE tz{tk ntu u fkE rhtof uzVe

  tut n. ut.

  tkwk uEu zhwk n u xqkfwk ut hte ftuEe tu ykts

  uEu zwk rn. fZt.

  e{ztu tu { tfh{tk [u {u uxt tu fhtk Atk y

  tu fztu u fztu. f]r ttT hnu.

  et tz nuX qu (1) yr h{t ntuwk.

  {hu utu. (2) ytw; ytz fu nturthe

  hwk; {qo ntuwk.

  et et tEu Vheyu u t eXeu {ntt tu [o tt;

  Wh ? hkw yttu [o fhtk nutk u{tk

  ruf t[tu sYhe Au.

  et t qzt tk. t ut tk tk ytu.

  etu ztu xt {u n fhte tie yufhe

  qftu {u. ntue te.

  w[te tk[uhe thu. fx fhth {t eth Se

  .

  qe tewk tu u t s tuttk ft{{tk ek {ttuu htufe

  tt uEyu. httk.

  336 YrZtu yu fnu kn

 • qkxtt tu qkxtt [tuh tu qkxtt Ae yVtu rn.

  eXt.

  qkxtt Ae tu ? wk w{tt Ae ewk ft{wk.

  ue Zet u yte utwk {u, yttwk n.

  u et.

  ut tu fhe u tuE ttuzwk w ut stk {tuxe ezt yte

  yttu x. ze.

  tufe tsu fu uxe tu. t[th rhMtr.

  tufte u ute. tuft yrttu Mefth fhtu.

  tux Vtftu u nwk yu u yufttu u ft{ tt.

  ttu u rn.

  tu tk ttu rn. tt fe ] te te.

  turt u tk wtht tu fhth Auht Au.

  qt {hu.

  tuu t . tute w tt.

  yttu tuxtu u t thuf yue rhe ut ytu Au

  fhtk efhtu {tuxtu. thu ywr[ yu su{tk fot

  te yut kutuu ttL {u Au.

  t hne . ft fnu hne .

  utk tk. { {tu owk.

  ue t u t uEu t fhtu.

  ue eX.

  tk e u t. sutu { ntu uu ywY o

  fht.

  337YrZtu yu fnu kn

 • e t u Atsu. su {u su fhwk uEyu u {u u

  fhwk.

  te e[ze tku u. yr kt t{u Mw Auxu ntr

  ntU[tzu.

  ttu {ttuo uXu. ht yttu ntu tu t

  uXtu zu.

  fhu . tte u t{e ft Au.

  h tutwk tuu yu yttutu tutwk M{t w{tu Au.

  tu tuu.

  [{tk ytze ht ue { ntu tu {Mttu rft tE

  e t ? fu.

  z ut xuxt u t ut uxt. sut tt w ntu ut s efhtt

  w ntu Au.

  zt tEyu zte nth{tk {tuxtE htte rn {tuxt

  Qt hneyu thu ht. stu sutk f{o fhe uytue ftt

  we ntU[eyu tu s {tuxtE t.

  twO u u xtzwk xu. su {tu theyu u {tu -x

  tt.

  h {htu, fLt {htu tuhwk suu eu tuu fto fhe httu Au uwk

  htwk htu. rn r[tto rt {tt tuttu t

  tt yu heu ft{ fhwk.

  h htS ete, rthe suwk tt ntu uwk uu {u tu u w

  htS ete. tt.

  h rte nu h Mteytu {txu r fhtk ytMtt

  rte nu. thu {nwk Au.

  338 YrZtu yu fnu kn

 • hu ftu tu tu fnu tutwk yuxwk thwk yu{ {ttwk.

  he {t.

  h{tkte h tt. ht whwtttote h tt {txu

  e sYrhttu rhqo tt Au.

  h tE tu Au. {h {tu heh twk.

  htu yu nwu s rn. kue yrtot Atk u{e

  xeftytu tt Au.

  htt sut tht ste rt thuf ytfM{f Au

  qfut {tXt. u tturs ntu tu u{tk ytk

  {tttu Wu Au; thu qfte

  rt{tk [tu nuw Au u u ht{tk

  th ztu te.

  w rt h w. {e rtt {te t te

  te.

  nttSt {rnt tt. tuttu fht.

  nw, Auhtu u tAhztu yu ftu fuwk Au, yu { ytu ytut.

  ezu t.

  nwe he u twtu ktut. su hMh rhtue Au u yufeu

  wft ttte ktut ywu Au.

  ytk{tk ht[u Au.

  nue kt u [ttu {o. tuttu Mtto r tt yu {tu

  {ot rtktuwk t fhtwk tkz

  fhwk.

  nutu u nutu u qu u utu. nute nu.

  339YrZtu yu fnu kn

 • nuth ttuo u u ytut yr{ ywth

  xtztu xu. nuhS{tk rht{ {u Au.

  eu yuf etwk w: tu ttu ttuze u {tuxtku thu stthe

  {tuu nhwk. ute uu w ezt n fhe zu Au.

  t yuxt t, Vt tu Vt. tV ut u yu thw k

  wftfthf Au.

  t uE nt nkfthwk. { yu kutu theu ft{ fhwk.

  t tu E . fwk s Atwk hnuwk.

  tyu Qzt ntte u ztue {tuxtk wft{tk ttk wft

  fnu {the qeytu ftk ? reh twk.

  t u fhe yuf ytuthu u{ yu rnwtu o{tk Wthtk.

  te eyu.

  tt {tU{tk wk tAwk wsot k{tk yrn s tt.

  ytu rn.

  tu ftu fnu thwk {tU te {ttutu tkf ntu Atk

  kt Au ? {ts uytuu fkE fne ftu te.

  tz yutu utu u whw sutu k ttu ntu yut w ytu s.

  yutu [utu.

  tz [eztk u. htf s tf u yu thwk rn.

  tz htu uhu uh htu yLtuLtu nfth sYhe.

  tzu.

  tz rt utu [zu. (1) ytth rt rft tt.

  (2) [wk Mtt fu t fht ftuE

  {tuxe e ytut uEyu s.

  340 YrZtu yu fnu kn

 • tz utu e thu ht fhth s thu tf u thu

  Vrht ftuu fhe ? ftuu fnuwk ?

  tZe ytke Wh ftuEwk ft{ fhth .

  {qhu ut.

  trttu S ux{tk. Mtteou Mttoe s { hnu.

  trttE ye tut u [ twk u.

  ye Vtuf.

  trtu heTtu te ytu. trte tr-w tt tu

  {tt te s ytu.

  trtu tk[u e e u trtu ytu ytuAwk u ut t{tk

  WXtu fwt. u w.

  ttuhtu utu uX u[t. tufh h htut {qfe ut{tk ytu

  u tuu ft{fts{tk t ytu tu

  kt{tk wft .

  t fhe nwkfthu u ztE suwk ft{ ntu u {tu owk.

  ze wkfthu.

  tto u ntto u. fkE Wt [tu thu yt{uu

  Xuftu ytu.

  tze [fe. y he ttu te.

  te u te Wte the. te yu te u ht yu

  fwt hte.

  t{tk ntu u ntzt{tk ytu. {q{tk ntu u nth ut.

  twk uwk wk yu fhwk uwk sutk f{o uwk V.

  t{wk.

  341YrZtu yu fnu kn

 • tu u u u tuu u zu. fhe ue th Whe.

  te Vq [e{tE ; Y {twk heh tk Au.

  u u{ te .

  te Vq{tk t rn u { yu{ wk xt;

  u thu {t rn. t xfu.

  te u rn u fwtt {thwk ntuwk.

  t{u rn.

  tet{tk tkuwk . ft{{tk uftS te.

  tkfe ytke rt e kth nth{tk w wytu

  t efu. the zu Au.

  tkhtu thw ttu. yxf[ttu e w Aqx yte.

  tkhtu rhe yte. {qou {qt oEto ft{ fht

  ywfqt fhe yte.

  tkhtu tu totu tt {h ttk t yu keht

  Xuf qu rn. yttu u yuwk yu WAtkAtwk

  Mt{tk [tw hnu.

  tkt frst{tk u. te Mwu fthq te {tuxwk

  Y ytwk; thu wft fhwk.

  rte tu the {qhe rt {wtue tu htt{tk

  f]t Xthe. t Au {qoe f]t

  qhe Au.

  rtne h u w. utu ntu u s {t t.

  rtftu rhe w. ytt ytte ntu thu ywk

  s qu Au.

  342 YrZtu yu fnu kn

 • rufte ku hnu; tue u rufe tt wte {t uztu

  e q. t {ue fu Au.

  rtu nt [tu. yuf{uf ht rtte {tsS

  [tu Au.

  ee ntu u u. w: ywth s w: {S fu.

  eu rtnu {tkztu tuu rn. yh {tu wk thwk tu.

  Ae {tu t, o [tku rMt ywth o.

  t.

  u[ttu frstu tuhtu rn. ftuE yLu {txu ytt fth rt

  ztu fhtu rn.

  uu uu tkfwk zu. te te t{tk ze QXu yut

  Mtwk; frsttuh.

  uthu ke {e. uth fhtte {] u.

  uht tu t[tu rn {tu tt ut nk{utk t[tu ntutu te;

  uht u t[tu. {te su yt ntu u s t[tu

  tw.

  ut ute Atkze. {w fhtk { w t Au.

  utyu {tk u futk. su {u su Wtue Au u {u s

  yu {u tu u w tu Au.

  ifwkX twk u ztk nw. Mttu t ut tk {ttu {tu.

  i-tketk rnthtk. W yufeu Vtu fu t tt

  yu {tu ne{eu ktu fhu.

  itk {hu rn u uetk ytuz yu rft {tt {

  htkzu rn. {tt qhtk Au.

  343YrZtu yu fnu kn

 • i qtu ztftktt, heu tu fhte hste yttkytuu

  ytu [zt u tt. tn{tk utzeu tt{tk ytu Au

  uytu rV Au thu u{u

  tt swk zu Au.

  i u whw yt sqXwk i yu whw {t y r

  tuwk rn. hsq fht{tk ytu tu t[e tn

  {u.

  iu uzt tu u {qyttk y{[ue r[theu ywk ft{ fhwk.

  ts utu yttu.

  tu r fntk fu r{tkfu uetuhe te{tk wk ntu yut

  tk{U sqe ? heh fu h{tk fwk ntu.

  ts{tk hts zqu. uwk w: {t Au; ts htte

  ytokt tuhtE .

  ttuo t tuu. thte fYtu {t tue

  QXu Au.

  tw u htu Qtk zt{tk. w: ot fthtuwk rth h

  s fhwk.

  h{t u qwk hnu. su h{{tk hnu uu tutu s uht

  tt.

  heh fxtE u fhtk yt fhtk W{te heh thwk

  ftE u tYk. hnu Au yu yttf t {u Au.

  hehwk tut tuhtfte u yLte heh yu ttte yt{t

  yt{twk tut ktutte. tutt Au.

  hehu we tu we o tu. MtM o wtuwk fth Au.

  344 YrZtu yu fnu kn

 • nuhtu he u t{zttu {tw k Mt {ws

  tnwfth. rho t{wk ntu Au.

  nuh{tkte efe {tk tk tkr {utt tu{tk rV swk.

  tk te yt.

  kft q u {kAt ztf. q yu ztf yu yte s

  {tLtytu yu kftytu Au.

  ttu t uztu zVtk. [whu Rthtu yu {qou {th.

  tet{ h {he xt. su q yu u Au utu yth

  fhtu; ruftuo Wtu fhtu.

  rt{ tu uu Eyu suu rt{ fu tt tu u

  rt{ tu. yttte yto hu.

  rt{ tu e ue t ftuEe t[e t {tu tu u we

  e. tt.

  rt tu e{ e u ti tututt t swyu.

  fqhwk tu t{ e.

  rttu tuetu Wttu ht yu tt hMt rhtt Au.

  uetu.

  rh t{ tu rztk {t Sk ntu tu uu tut

  ntu. {e hnu Au.

  zu tu tu tkztu u qAzu huf heu tkfwk zwk.

  tu tu tkztu.

  eht {txu tf twk. St t {txu {o twk.

  qewk w: ftkxu. te yttte {t uxe Wtr

  yttuyt qh tE .

  345YrZtu yu fnu kn

 • qetu t ftkxu htu. {tuxwk u{ ftuE te yttte e

  swk.

  utu tz tku yut ntuwk. (1) yuxt t t ntuwk fu ftkE

  tE fu rn.

  (2) te ntuwk.

  uX ytt tu fnu ttu thu. rx fthtu yt.

  uXe rt{ tkt e. zttt {tt tue yh ttuztu

  { s hnu Au.

  uhze utu yuhkztu te eyu. yufe ttu eswk t t{u.

  uhzetu tkXtu qkAzt e {t owkL te.

  tu ntu.

  uhu {ttu t uh. wrt{tk yufete t {e

  ytu Au.

  uhe uE [teyu fktztu uE {tu ft{ fu [o fhwk; Auze

  {nteyu. uE tuz te.

  { h th qwk. whwttto yt th tkwk Au.

  t ht fu t t. Mw ntu uu yM

  rte e.

  t Qtuo te u thtu heh yuwk u yuwk hnuwk.

  [ztu te.

  t tk e yt. Se Aue t we ytt

  Atuze rn; ytt y{h Au.

  Ee tks u {tu[ewk ntwk. tuxt tt fht.

  346 YrZtu yu fnu kn

 • Etu efhtu Su tk (1) tttt ktu e hnu.

  e eu. (2) {]w we yrh ft{ fhtk

  hnuwk.

  ff{eoe S u yff{eot eth {ttu nwf{ fht u

  xtkrxt. f{e u nwf{tu Wtzt out

  ntu Au.

  u ft{ xttk xu n. S-nth {txu su yrto Au

  uu rthe ftwk te.

  {tk tZw u s{{tk tzw. s{{tk tzw su{ Wt{ t Au

  u{ {tk tZwwk {swk.

  t te tuh tuu. tuttk tk ntu yu s ht fhu.

  wk fhwk nuwk, yuf t tutwk Au.

  twk tuunuwk.

  wk tAwk {u; heh, ntuh {w S tk Au.

  u {qytk {tt Vhe {u n.

  tu sYh utzu tu. swthe ktu rct xtzu Au.

  hth rn u sqX t[wk tuwk yu Wt{ fthwk Au,

  hth t rn. sqXwk tuwk yu {ntt Au.

  e t u rn u ket su huh e Mte ntu u ftr

  tu rn. ftuEwk qhwk RAu rn yu su qhwk

  RAu u e ntu s n.

  thtut htt{tk rnt Mt httu rn-tu

  ytuetue q. rn yu hth te.

  tt yt t ft{wk. t fu {t yt znt

  ft{wk Au.

  347YrZtu yu fnu kn

 • u th hu yu qkzwk tu ot rs tt Au, y

  zqu. tu tuhu Au.

  ze hfe tu yuf yttu r tutt {txu {

  ze nhfe. ftZeyu tu r{tk yuft ze Ehu

  {txu ftZe uEyu.

  u ze [q. {ti te Au, tk hnutte

  Vttu tt Au.

  { t u t sqXtu. tt{tk tu t utu htutu

  fhtu rn.

  {sw uhe thtu {qh {qh r{t fhtk ttu tw thtu.

  tEk tuxtu.

  { yu hetk te { yrh re Au.

  ftuEe htn ut ttutk te.

  {wkh heu ttur[t{tk {tuxtk tn Vtqof th tztk

  zqt. yu St ft{ fhtk rV swk.

  {w yt qe ux. sue su [esMw Au u s uu yte.

  {tu hu tt. uE o fhwk.

  h (o) h{tk tkhtu [tu. {t kfx yh kfzt{{tk ytu

  etu [tu.

  o tt su sLtt. sttu nfth sLtt {t

  t Au.

  t { uu ykthwk. ttu ntut Atk uhMtt ntue.

  t {e ftuXe ht uxe q ktutt Sh {twk

  tuhe ftuXe ht. zu.

  348 YrZtu yu fnu kn

 • utyu kwO ntu tu yhu ft{e [es eu kwO ntu u

  ytu ft{. ytu ft{ tu Au.

  hte qe the Mtewk Mtt ut thu s tuu.

  rhe te qkze.

  htu uh tuztu u s{tEu hte ktu tut s{tE

  nntx. Wwf ntu Au.

  rnthe tw u Wfhzu {tUft. su rnthwk Au ue ukt ftuE

  htwk te.

  nw tututtk e t. tiu tute s ttu fhe {u.

  nusu ytwk q hth. nus{tk {e uwk {q wk ntu.

  e ze {ttu E tt ttu Vrht fhe.

  Vrht fht swk.

  k utu hk. tue yh zu Au.

  ktuo t ft{{tk ytu. wrt{tk ftuE [es ft{e te.

  k tk sk. kte tkr u w {u Au.

  ktheu t{wk u, su{ xu [zeu tte zttu

  xu [zeu u. Au u{ Wth ytu Mw h s

  tte qttu tftu Au.

  tfhu fze ftuE fnu rn. tht {tu ftuE wso fnu.

  tfhu {hu uu uh wk fht {eXwk tutte e swk ntu tu fzwk

  ytwk uEyu ? fnuwk.

  t e{ u tuwk fe t e{ yu tuwk thu sqtk ttk

  tt sqwk. te.

  thwk eh th{tk yrwk yu ytt ttu

  {t. ut {u.

  349YrZtu yu fnu kn

 • t[u n ytk[. tu t s tt Au.

  t t yL u {tkt t e{th {t tA thu

  . ht.

  tsu qzu tzwk ntu. fth h ftuE fto tt.

  tX rteyu [fe tu fu : yto fhe

  {nutSe tu. ntMtM wk.

  t efhttu t xtuu t efhtytu tht ttk fttuote rtu

  Zkft; yuf efhttu t su t{t {u; yute yrf t{t

  [hwyu kft. yuf efhttk fttuote tu {u.

  t efheyu t tkrtu. wte yu thfwk Au. wt tht

  kutu Sk hnu Au.

  t tk ttu [ttk tht {t ttu ttuzwk ut-

  {ite-kk ktE Au. [ttte r{tt tE Au.

  t tku tk uh qxu. Qs fhtk [o e swk.

  t{tk qhwk u tk[{tk qhwk. {u u{ zu yuwk.

  t ftk[e u t yu f]t se te.

  {qfu.

  t ftZtk tu uXe. yuf {w~fue qh fhtk eS {w~fue

  uXe.

  t t u rtuxt htt. fto qhwk tE yu Ae ut

  kMfth [tw hnu.

  t {hu n, yu tXe tku yufuu ntr tt yu{ fte ft{

  n. uwk.

  tt {tU{tkte y{] efu. w tuftu tute thte ytt

  hte.

  350 YrZtu yu fnu kn

 • tu uh t htutu {t w{eoytutu yufe ttu

  S [txeu tAtu ttu. nth yufeu ywfq ntu Au.

  tu AAwkh wk. ft{u qo fht stk yut ku

  Qt tt fu uu qo fht{tk

  wft yu At uze ut{t k

  wft.

  t{ttue thu {t. t{tu st ytthe nwwk thu

  {t hnuwk te.

  tht ft{{tk tu r. thwk ft{ fhttu ythk fheyu thu

  yuf rtu ytztk ytu Au.

  tht{tk nwtu t. w{tk ti t ztu.

  thtu ntu tu {txe efh r thtu ntu tu s Mteu w {u,

  f[hte txe. rnh ytwk S ht tE

  .

  thu {t rn u rhu tk ywfq tEu hnu ut

  {t rn. Mte Mte.

  tw ftuEe tfh rn u {t twyu nw ttu {eXttuo nth

  ftuEe ztf n. httu tt twyu nwu {tt sutu

  u{ yttu.

  tw E rht nwu yte twe uhntshe{tk nwu w.

  ht.

  tw {u ut; tu nw tw utk w: ytu tu nw Ate

  {u fut. heu w: ytu.

  tnu (wt) {nuht tu Ehe f]t ntu tu {qo Wt{t

  t nut. t{e fu Au.

  351YrZtu yu fnu kn

 • tkttu kt yu tktte yu shu utte w:

  eXtwk uh. tt Au.

  tkeyu swk u fheyu tke t tke ytt

  {wk. {u Xef tu u s fhwk.

  tkfzt ft{tk tu {ht. hewk e he.

  tkuwk u tu nwk wk fu wk fte fh fhe.

  ttu Au.

  n tkshu ztu he. rt te {txu w:fh

  Au.

  n {hu t (z) xufet {ttu tute xuf fu tuttu

  rn t. Mt thu Atuzt te.

  eetEtu zttu ft. ft{ fhte nue he ze {qfe

  yhe he ue.

  eetEtu Atufhtu tite u{ yu tt eu tuttk

  Yttu. kt Yttk tu.

  eetE tu { tw su suwk ntu uwk s hnu.

  [tuu tu ftt u ftt.

  wu tkhu tue u w:u w fu iu tuutk wwk M{h

  tkhu ht{. te twk.

  wtthe tuz{tk u wnthe wtth yu wnth tu utte

  ftuZ{tk uwk rn. ytuh tttu hnu Au.

  wtthwk { tru. Mttohe sh ntue.

  wttu t fwttu t. t tt uEu yt.

  352 YrZtu yu fnu kn

 • q rte thu E {qo, ytte {te yt s

  tztk tE tAe Vhe. tt Au.

  qze [u tuthe. {okfx ytwk.

  qhtu tktu te fu tuze yt-yqx u{-kk ntutu.

  teyu.

  qt suwk w rn u {qyt t fu {to Ae fe Wtr hnue

  suwk w: rn. te.

  qut nu stztu rn. euEu u{ uwk.

  qhs ftkE Atzu Ztktu hnu su te, rtte yu

  rn. fek Au, u Aqe hne fe

  te.

  qhs t{u q teyu tu su {to Au, usMe Au ue t-

  yte s ytk{tk zu. fqte fheyu tu tutu s wft

  tt Au.

  qh tute {qh. qh {] Au.

  qhwk s{ u ftewk {h. fte{tk esu {h Mo ytu

  Au; u{ qh{tk s{ Mo {wk w

  ytu Au.

  qtwk {qfe twk tuwO; rsYhe {w~fue nttu fheu Qe

  u[e Whtu tutuo. fhe.

  qkXu tkzu tke tt. yqhe yu yqo kt ntut

  Atk qottu ytzkh fhtu.

  ut fhu tu {ut {u. su ewk wk fhu uu y~ uwk

  wV {u s Au.

  353YrZtu yu fnu kn

 • tu h {theu rtze txu tto f]tu fto Ae u Awtt

  uXe. {eo tttu ytzkh fhtu.

  tu hu eyu thu q r[th fhe- yt~f q[tu

  yuf t fheyu. {ue-tn et Ae ro

  fhtu.

  tu u tutu tnth he yu w:e {ttue ut fhth

  u. tkwk Su.

  tu ntzt twt tu yuf tt yu e{tu tu ute f

  ntztu nwtu. yuf {u Au.

  tu { uu ykthwk. (1) tk t ntut Atk te

  uhMtt fu tz.

  (2) t ntut Atk ft{ V t

  tt.

  tu wtz yu yuf fwtz. fwtzwk w: yu tu wtz fhtk

  yrf Au.

  tuxe tu [{[{ rt ytu {th zu thu tt ytu.

  h{{.

  tut fhtk zt{ {tUwk. ]tMttu She, rte {tUe

  Au; u [to Au.

  tute fxthe uxu kt; fuzu yr r ttu rx

  tut. nth fhtu; ue ttu ntr hutu

  nth fhtu.

  tute tte u tuZte {u. yuf Twtu yuf ywte tkt

  zu.

  354 YrZtu yu fnu kn

 • tuwk e kwO efwk fteh. {tt {qt kf{tk-{tu

  ytut{tk q te.

  tuwk uEyu fe u {t wou thte r ut ft{tk

  uEyu e. Au ue heu {te t[e ytu

  ut rh[u tt Au.

  tuwk ue {wrh [u. {ttte {ntwhwttutk { [r

  tt Au.

  tu{tk twke q. rnt{tk tuxttu.

  tu Atzu tuhtu. tuu tuhtu ywhu Au.

  tuu t eu t t w {h ttte w r[th kt

  tu t rn tu th nt. Au yu e toe {h ttk we{tk

  hehtu tktu ktE Au, Ae

  ftkE VuhVth ttu te.

  tUwk tzwk u rwhe tt. {tor ttute wkh ft{ fhwk;

  ytuAt [uo ttt suwk w hwk.

  ti tk uu nw httk nwu ytk-{tute kr[ hte.

  Qu u.

  ti thwk suwk Aux thwk. SO tie ttu thtu kk

  httu ntu uwk yk{tk thwk s tt Au.

  ti tit htk uX. {t tutt tut{tk nfq{ [te

  fu.

  ti tiu wkzu hu Au. huf tute ywth Vt

  {ue fu Au.

  tiwk tu u nwwk tu. ytt fu kfx {u ftuE yuf

  ru r[thwk; {qnwk r[thwk.

  355YrZtu yu fnu kn

 • Mtt t; rn t. {rn{t {ttu rn; {tt

  Mtttu Au. {t teu Au, te

  Wh uthu rn.

  M{tiht M{t{tk s hnu. trf tt.

  Mttk ww: tk we. M-] tMrf te.

  Mtto yt h{tto ytktu. tutt u t k Mtt o ut t k

  h{ttou Mtt hnuwk te.

  nwk nu tu fu ytu. tiu tit th ywth w-w:

  {u Au.

  nwk [u; nht{wk [u. erwk ht yu yerwk

  yuu .

  nh ft{ {qfeu ntwk u tu S {txu Mt yu yL sYhe.

  ft{ {qfeu twk.

  nS tu qrt tk Au. rywe ntuwk.

  nS tu tUu yzt te. wrtt ywte y ntuwk.

  nrtth fhtk rnk{ u. n{ rt rs ntk ttu te.

  ntuetu tu thu ttu tute tu su Mw ntsh ntu u s

  ntu thu t. Wtu{tk ytu.

  nw{t nzeytu ftZu u h{tk ttwk ntuwk; yttf Mtr

  q qft {thu. ht ntue.

  n{ e hte; w{ e t uX tt tu ft{ ftu fhu ?

  hte ftu hu uzu te ?

  nh he t; tuZzttte su {sw Au uu q {eyu tu u

  t n. wthu; hkw {qhu {tu tu

  u {S ftu te.

  356 YrZtu yu fnu kn

 • nht{wk twk u {e{tk qwk. ytw ze hnuwk.

  nht{tu {t [u rn. t{trf f{te tue.

  nrhw te u nit{tk fte. t{ twk u ft{ utwk

  fhu.

  nfe te thu tuzu. suu {t {tutwk yr{t Au u

  w Mfqte -Vtte ft{ fhu.

  nfwk tune ntthwk. tt {tu {ttu tut ytu.

  nte e[ze u zte efhe. e[zeu htke utyu nttte

  u ee te; yuxu nttte

  e[ze zu; u{ efheu tz

  zttte u fue fte te.

  n{tk ntzfwk. w fto{tk r twk.

  nu tAtk thtk fu{ etk ? tAu thute-Att{ttk-te

  Aqxwk.

  nue uE qkzwk tze ftuEtu t tt rn.

  t.

  nue utk wsht tuE. h r[twO wk htte rht{

  thwk ytwk te.

  nu uwk h u. ytk{tk hnutte S {] u

  Au.

  nu uwk su. sue tu fkEf nu utu tu.

  nt{tkte wk twk. {f fht stk {tXw k rht{

  ytwk.

  nwk u tux Vtftu ttu u yufttu u ft{ fhe ft.

  rn.

  357YrZtu yu fnu kn

 • nMtk utk Mtk yu htutk utk ytue rhMtru ytkte te

  tutk. u ytk ttu fto rhqo fhwk;

  kututu zfth etu u su

  htuztk hzu Au u fkE t{e fwk te.

  nk t u t htt. y Mw se hne u fe Mw

  hne.

  nke [t [tt stk ftztu f fhe.

  tute [t qtu.

  nt yu tu uh Au. (1) {{tkh ntut.

  (2) fnutte Qxwk s fhwk.

  ntfu{ t; nwf{ ttthe t whe

  t. n.

  ntsh tu nrtth. yeu u ntt h ntu u s

  Wtue u.

  ntz nu u tune u. ytk yu wMtu ku ttu ntutk.

  ntrztt {u nwk u yufu { B{ eu { t

  uzftt t . - feV.

  ntt [tku fkE ux ht. ftuE Mw {txu to tk {thtte

  u t te te.

  ntt hu w Vtzu. rhtof ut fto fhwk.

  ntttk ftO niu ttk. tute qtu tuu tu wk.

  niwk tt fhtk ntt Mtt fhtk u fhe uwk thwk.

  tt tht.

  ntuX t tu Wth tt. te ntu tu {u thu utu

  Wt fhe ft.

  358 YrZtu yu fnu kn

 • rhr - 1

  YrZtu hefu fuxtkf rut - tttu

  tt r yto

  r fto ythk ftuo q[t.

  u wktwk- {tuxw k ux yu q{

  q[t.

  hktu tE{tk hsq twk t{ tt; {~fhtu

  k {qot fu ktE q[f -Wt.,

  tn ! {u tu k Atu !

  htt ur{ft

  k huf yt[h{tk {otwk ytzkh

  ttu yk, te yu o{tk

  f]rt{ heu tMttuwk ywfh fhth

  yuf tt (h{tE efkX hr[

  ntM kwk yuf tt)

  yztu tEwk yuf tt, su fohrn yu

  yr[the tntu fhu Au. tnu

  t{u ntMtM o fhe

  {txu tturs

  Z yytzte

  wtot yrtu hte

  yM tkt u ttt yut tuxt

  tt fhth

  359YrZtu yu fnu kn

 • e{ Z u {nt rttwk t fhth

  eht whwttto fhth

  tue turt{tk re t; ze t

  turtt{tk rtu n

  ntrfthf u yu {

  ytu tht {qo {t

  tuz tuz yuxu q-utu tz,

  su tu yr{ tz sutu

  ttsf ntu uu {txu tutu

  tu

  thte rftue rywe yu er{ te

  X

  hfe {whe yk rt fu fw, tutt

  rMth{tk fkE s f{ ntu

  xi {te t fhte tft

  htu utw i

  tuetu fqhtu Xt{Xuftt he hze

  kStu fqhtu t n u tt u n yutu

  yutu {t

  ht r{t yr{twk ef

  tk[etu yuf s huz{tk ft{ fqxth

  th{tu [k{t w~{tx fht t utu

  tu

  360 YrZtu yu fnu kn

 • wht yks {txu httu tu

  tt[tw yks {txu httu tu

  tthkwk Xuftt hwk, tkzt suwk

  ef rtze q ef

  {e[q fksq

  AAwkh yk wA

  u[e ftuf r[tht u fhth,

  ntErft tkth

  {hwk wA, y{tq[f tu

  nktu yt{t, S

  {n{ ynthw yu hke

  y{e[k rtt fhth, utune

  {ktht ftkuhe fhth yu fthttuh

  Mte, tu-k[ sut fhq fhth

  Mte

  fw fte-fqze, uztu Mte

  rnrzBt fth, Mtq yu rnt{e Mte

  tzft yr [e Mte

  rtkfw y[u xfe hnuwk u, nek ynwk

  n tkwk yue Mtr

  Atuwk ftxwk t{[e

  [{[tu wt{ fhth

  fzAtu w [tt rt ytzuz ft{

  fhth

  361YrZtu yu fnu kn

 • hh MxuB tutwk {tirf ntu yu

  et ytu {tu ft{ fhe

  wkrhtu {t fu y{te {t htt rt

  r[xfe hnuth

  fwkfo e

  ht nrhk ht nrhk tu yuf yto Au,

  hkw wk t rn fhth {txu

  k{tk tutu YrZtu

  r] wt

  th yuf tu fkE yu e tu ute

  fkEf swwk s fne ku ttuu zte

  {thth

  e et (1) etu yto

  (2) e ntu ue Mte {txu

  k{tk httu tu

  fwe {weehe yu ktEwO ftht{f

  ht ht{ (1) yto r

  (2) ft htt tf

  kx ftuEte Auht rn. ywu ztue

  hkw tute ytuu yLu

  Auht{tk Wtu fhu ue

  whw kxt ttu-qo ytt WMt

  362 YrZtu yu fnu kn

 • wtu fkE s f{ttu ntu, hkw ttehe

  fhe it zttu ntu yutu Vu

  wkztu

  ftztu fxw [ tuth, w[tE yu

  ftht{f [whtEwk ef

  ]ftuh tWhtu

  rnetu tnwfth {tuxtu X

  qze th (1) t te ttwk

  (2) fkt

  fzftu rMu te

  turXtu [{[tehe fhth

  yht Ye Mte, Yte Mte

  eze ]rne {txutu tu

  {tkztu tfet u sL{ tt u Au yuw k

  stt ttu tu

  thtu q ut{tk rnt{e

  {rwk Xe tt hehu Mtq

  {h[wk Mtu yk W

  t{tt Mu {txu {t{ r{f LtuAth

  fhth yto

  ftxqo utu yu ou ntM ut fhu ue

  tuZztttu o{tk znttu yrhuf fhth

  363YrZtu yu fnu kn

 • rtu fhtu ftuEt fqzt fhqtu tu e

  tzttu u nthtu tu tus tutu rhu

  u yu yL tu tzrLt fhu

  yue

  ykqXt At rhth; y

  sqtu ue ywe

  Aqtu hwM{ ft{tk-nuh{tk t yttu ntu

  yutu ftfth, fe fu WMt

  nue ue qAt rt Wth ytu ue

  twk ftuE k[{tk rr{t th

  fwntzetu ntttu ftuEwk ht fht{tk ftuEwk t

  th

  ftuztVtz ytttue fzttue

  {wttE [o fto Ae, ut it [qfu rn

  u ntt [t fhu ue

  httu ttu nex{tk uht uth

  {tu n fz fhth s{tE {txu yt

  tu tt Au.

  r{thtk zttuh, ue {thth

  tutktE rrt htfto

  t (1) ytV

  (2) yt{krt {nu{t

  w {qo

  364 YrZtu yu fnu kn

 • [thtu e X, tts, qo

  ftuEtu tzfttu ne

  tk[{e ftrhtu utune

  365YrZtu yu fnu kn

 • rhr : h

  fnu hefu fuxtkf fr yu qttu

  (fnu {n yku qtt{f fttu Au, hkw ytt

  tuftrn{tk yue e h[t Au, su MYu {wf, wtrt,

  uzfwk fu wnt teytut Mtk{tk ru Au. s{wt{tk yt

  h[tytu ytsO Sk Au ut yuf fthtu{tkwk yuf fth u{e

  ft-trnt Au. yte fuxef h[tytu yn hsq fhe Au.)

  (1)

  nuwk w u u to,

  eswk w u uh efht,

  teswk w u ftuXeyu h,

  [tutwk w u wte th.

  (2)

  tf zwk utu r ztu,

  yttwk zwk uwk h zwk,

  swwte ze uwk Sh zwk

  efhtu ztu uwk fw zwk.

  (3)

  fze Wh twk rn u tzw Wh tw rn,

  zt Wh t rn u h Wh Zt rn,

  {Xu uh {ttu rn, htu W[ttu rn,

  ueu ttu rn, fwkthtu ttu rn,

  tu uh ttu rn, th [tu fttu rn,

  [txt{tk Vtz rn u hs{tEu tz rn.

  366 YrZtu yu fnu kn

 • (4)

  kth tku ntz, esh ztu tz;

  tes h fe tkftk, [tut h {h tfztk.

  (5)

  yuf tuhetu ttu, nzu u ftu {tuh,

  u tuheu ttu, nzu u nhtwk Ztuh.

  (6)

  yuf qh yt{e, nh qh fztk;

  t qh suh, fhtuz qh htk.

  (7)

  {nu{t, {t u {ner, [tute he th;

  yu ytt r u rn, fnu : t u t;

  (8)

  s{e, uhw u sh, yu t frsttk h.

  , ztuze u tuxtu, yu t tk yts.

  Vqkf, {th u hftu, yu t tk tst.

  Wt, Mtr u , yu t tk u.

  Vhwk, [hwk u hwk, yu t tk tn.

  th, ye u wtftu, yu t tk nrtth.

  (9)

  ue, ztue u xu{two, yu t Vturxtk.

  i, u~t u fe, yu t htufrztk.

  (10)

  u ehwk, u Lt, ntu u tAtu ;

  u ttk, u fqt, rtt fwktht {qyt.

  367YrZtu yu fnu kn

 • (11)

  tz kXwk su wk uXwk, ftt kXe su ftrwk uXwk

  fqtu kXtu fqh uXwk, h kXwk su zwk uXwk.

  (12)

  thftu ft, thfe u

  thfe tne, {w fhu {tht {tStE

  (13)

  tkZtu tuwk rn u u~tu tuwk rn.

  ntue{tk t rn u uztu t rn.

  [trztu h{ rn u ytuheu h{ rn.

  ku k rn u twsu Mt rn.

  (14)

  sutu sutu Zk, utu utu hk

  [k tuE {tAe, Aqxe rn k.

  (15)

  ht, t u thwk, tze u e Lt

  hwk, tkhwk u hMwk, yu ytXu yt ft

  (16)

  y Wthu {u, nu ntx u[t;

  Y WAewk t {u, e htu tt.

  (17)

  yktu yktu fneyu, fzwk tu u;

  ehu hneu qAeyu : uu tutk u ?

  368 YrZtu yu fnu kn

 • (19)

  ytku {tuh u tu utk, u tzu ftkE ut.

  (20)

  W{ tu ti ythu, t{u f{o {t;

  f{eou neht szu, yf{eou nt.

  (21)

  f{t ttuzwk u h[u wk,

  nutu {qh yuu wk.

  (22)

  fhe ue tu uz tzwk,

  fhe Ztz tu tu ytzwk.

  (23)

  thft uh htut thu ytt{kz;

  tutt uh htuuut thu tt{kz.

  (24)

  tZ{tk xfu ftkfhtu, fwk xfu u.

  [ xfu Wh{tk, tk xfu u.

  (25)

  t u Mth hnu, t {e un.

  u [ kth [, [ i [ un.

  (26)

  [tte [whtE xu, xu Y, w, tt;

  w rn rt xu, [t r[t {t.

  369YrZtu yu fnu kn

 • (27)

  tu heu trtu, hu heu hsqT;

  t heu tzu, tfu heu q.

  (28)

  ehe {tt {wh thu.

  uXwk {tntB w{tMt thu.

  uwk {tntB qhe thu.

  (29)

  { {utk, Qstk, tk fxe yk;

  ute tu ftt t, { yuf s hk.

  (30)

  [tf, [ft, [wh h, rr Vhu Wt;

  h, wz u {qh s, wu qyu rs t.

  (31)

  uu Au t uXtwk, Qwk Qt hnuwk;

  qutwk eu qwk, [tu t [kwk.

  (32)

  r zu eyu, u r ;

  ru W{ feSyu, W{ ru t.

  (33)

  n{qA, tuh{r, fhe , e th;

  Stk hfh [Zu, { tte th.

  (34)

  thtt us{tk [k Aqu rn, qo Aqu rn tAttu;

  h[Ztu hsq Aqu rn, te Aqu rn [f yttu.

  370 YrZtu yu fnu kn

 • (35)

  t Vhu, t Vhu, Vhu etk qh;

  qht tut t Vhu, u { Qu qh.

  (36)

  ftuze u ft tu htu rn;

  Sze{tk st t[wk tuhrXtu u.

  (37)

  [eu [eu tze [u, [eu [u fq;

  yu [eu [u, tuzt, n, q.

  (38)

  ftt Au {txe {e, zeyu u{ zt;

  ftk[ yu thu u, su{ ftuxe tt.

  (39)

  k E u tkzu, tk u Au nt;

  yh ytu rn, t ytu t.

  (40)

  rt wMf{tk yu hf{tk ;

  ez zu ft{ tu yu rt u .

  (41)

  fu Mun{tk ut ut t{;

  yku nu hnu rn, fhu uEu ft{.

  (42)

  uh, , i u ts;

  nttk tE fhu thts.

  371YrZtu yu fnu kn

 • (43)

  uher{ttu tu {u, ter{t yuf;

  su{tk ww: t{eyu, u ttu{tk yuf.

  (44)

  , u u Xtfhe, u Wh yruf

  yu [thu utk ttk, yht fhu yuf.

  (45)

  ue {ttu uzwk, {hfx ftuxu nth,

  swthe tkXu to, u xfu fuxe th.

  (46)

  t hktk ne fwkrtk,

  {ws ee ws eu, ehe twrztk.

  (47)

  {tue tkwk tk, { tkwk fu;

  tuztu tktu uztk, yuu rn tktu, rn hu.

  (48)

  rt hte e, nutk tk t,

  yAuzt {qh t, Auztk tk w.

  (49)

  ytf {qwk t fhu, ht nhzu t;

  qu tw su fhu, u hu i .

  (50)

  ytku rtVt tku q, ux heyu [thu q;

  yu s{eu ztu zu qyu, u hu i .

  372 YrZtu yu fnu kn

 • (51)

  fwe fwe ftfze u thte At,

  t kutu {tufu yts ytwk fu ft.

  (52)

  qkX, k[ u ftk[ftu, su t uu ytu ytk[ftu.

  (53)

  twk tu tue-tue, ewk tu tue-tue;

  qwk tu htue-htue, yu ytuz u yu tue.

  (54)

  ese tE Ete, u Yrte ftute rthe.

  (55)

  ru fhu ttk, htu ftZu tht;

  hu tuh Atkxt, yu ytuhtt [tt.

  (56)

  htun t yu {]h u, tu ht ezt yu u.

  (57)

  yh tk w fhu, u wz tktk,

  qht ntu u hu [zu, u fth tkt.

  (58)

  fze ufe fze wkrzt, zX eht rVhfu ytE;

  kt tne tu{e tne, tu e {exe fztE.

  (59)

  XtX, rf ytih {whe te; ttsfe ne rte.

  373YrZtu yu fnu kn

 • (60)

  {tu {tu t, rn whwt t.

  ftu yswo qkrxtu; ne wt ne t.

  (61)

  yu uft tu ne ytt, yXufXuft th;

  Efzk rfzk ytX ne ytt, wk tk it [th.

  374 YrZtu yu fnu kn

 • ko ktqr[

  1. fnu {tt-t-1, t-h

  s{uS htS ee

  h. T tu-{kz (t-1 te 9)

  kt : {ntht n (tUz hu)

  (e wMf kzth, htsftux)

  3. ]n fnu fttth

  uf : yh {otkfh tMte

  (e wMf kzth, htsftux)

  4. errt

  uf : ytkkfh w

  (ztuht ht ft)

  . wshte fnukn

  uf : M. yttht{ . tn

  6. fnutu

  uf : tkrt Xtfh

  (Mkw trnof ftto)

  7. fnutu-fttftu

  uf : Mt{e etoS

  (e tSht rrt, ztuht)

  8. fnutu : yu{wk yi yu tB

  urft : hktnu tke

  ({w rut : yth. yth. uXe fke, {wkE)

  9. wshte fnutu

  uf : t{wtE {nut

  10. YrZtu ftu

  tuetE ettE tke

  11. qshte tto uzeftu-qsht rteX

  375YrZtu yu fnu kn