S120113001 KALE MAHESH NAVNATH 7 S120113002 kale mahesh navnath 7 s120113002 lokhande rahul padmakar

Download S120113001 KALE MAHESH NAVNATH 7 S120113002 kale mahesh navnath 7 s120113002 lokhande rahul padmakar

Post on 23-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

S120113001 KALE MAHESH NAVNATH 7S120113002 LOKHANDE RAHUL PADMAKAR 6S120113003 AARTI SURYAKANT LAMBDADE 14S120113004 ADHAV PRAJAKTA GORAKH 6S120113005 AMBEDKAR NEHA VENUNATH 17S120113006 AMBHURE SHANKAR GULABRAO 15S120113007 AWARE SHIVAJI BHAGAWAN 16S120113008 BABAR SAYALI SARANGDHAR 13S120113009 BABAR SHILPA RAOSAHEB 16S120113010 BELKHODE AKSHAY PRADIPRAO 7S120113011 BELLALE MAHESH KONDIRAM 15S120113012 BHAGAT SURAJ MADHUKAR 11S120113013 BHALERAO LALIT PRABHAKAR 12S120113014 BHAVTHANKAR RAHUL GANGABHISHAN 12S120113015 BHOSALE NILESH TULASHIRAM 22S120113016 CHAUDHARI PRASHANT ASHOK 23S120113017 CHAUDHARI RAHUL SHANTILAL 7S120113018 CHAVAN JALINDAR CHANDRAKANT 11S120113019 DANGE SONALI NAVNATH 17S120113020 DENGALE RANI VILAS 14S120113021 DEOTARSE HARSHAL KESHAV 13S120113022 DEVGIRE ROHINI BHIMASHANKAR 15S120113023 DHAMALE AMAR PADMAKAR 20S120113024 DHAPPADHULE KIRAN GURUNATH 12S120113025 DHARMADHIKARI KAUSTUBH SRINIVAS 1S120113026 DHARME SANDIP PRAKASH 17S120113027 DIGHE MANISHA YASHWANT 19S120113028 DIGHE SANKET VASANT 10S120113029 DNYANESHWAR JANARDHAN DARADE 14S120113030 EKORGE SWATI RAJABHAU 15S120113031 GADEKAR PRAVIN SUBHASH 14S120113032 GADGE SANKET SUKHADEV 14S120113033 GAIKWAD PRAJAKTA CHANDRAKANT 14S120113034 GAIKWAD YOGESH YASHWANT 15S120113035 GARAD AMRUTA NAMDEV 18S120113036 GARJE SHRIKANT VIKRAM 12S120113037 GARUD DHANANJAY GOVINDRAO 12S120113038 GHATUL PARIKSHIT ASARAM 20S120113039 GHORALE AKSHAY GAJANAN 13S120113040 GHORPADE POONAM PRABHAKAR 20S120113041 GHULE AVINASH PANDURANG 12S120113042 GHULE SUVARNA UTTAM 18S120113043 GIRGAONKAR MADHUKAR MAROTI 11S120113044 GITE PRAVIN EKNATH 15S120113045 GODASE TEJAL MADHAV 13S120113046 GODSE SARIKA BABAN 13S120113047 GULVE MAYUR SAMBHAJI 9S120113048 GUNJAL MAYUR PRAKASH 3S120113049 GUNJAL PRAJAKTA SHARADRAO 14S120113050 HARKAL SAURABH SHARAD 19S120113051 JADHAV AKASH MAHENDRA 16S120113052 JADHAV ASMITA PRAVIN 8S120113053 JADHAV DEEPAK PRATAP 13S120113054 JADHAV SHRADHA BHARATRAO 10S120113055 JADHAV SNEHAL SURESH 14S120113056 JAGTAP PRIYANKA BALMUKUND 10S120113057 JIRWANKAR VINOD VISHNU 11S120113058 JOGDAND SURAJ PANDIT 14S120113059 KADAM SANKET DADASAHEB 10S120113060 KALE PARMESHWAR LAXMAN 16S120113061 KANADE ARADHANA BHAUSAHEB 13S120113062 KANAME SHIVANJALI VENKATRAO 9S120113063 KARDILE GANESH KHANDERAO 17S120113064 KASHID NIKITA BALASAHEB 21S120113065 KATHE MOHAN BHAGWAN 16S120113066 KEDARE ANKITA HARISHCHANDRA 16S120113067 KHANDADE SUMITRA KISHANRAO 16S120113068 KHARDE SUMIT RAJENDRA 15S120113069 KHEMNAR SEEMA BHAUSAHEB 11S120113070 KOKNE TRIMURTI BALAJIRAO 11S120113071 KORADE AMIT RAOSAHEB 11S120113072 LAGAD AISHWARYA RAJENDRA 14S120113073 MADKE AKSHAY ANANTRAO 12S120113074 MAGAR DINESH NAMDEVRAO 12S120113075 MAGHADE VAISHALI BALASAHEB 14S120113076 MAID POOJA VITTHALRAO 12S120113077 MANE MAHESH SARJERAO 12S120113079 MHASKE MAYURI SOPAN 18S120113080 MHASKE PRADNYA BHARAT 10S120113082 MURTADAK TEJSVINI ASHOK 12S120113083 NAGARE RAJESHRI SHRINIVAS 10S120113084 NAGARE VIKAS BHAUSAHEB 16S120113085 NARAWADE POOJA SANJAY 15S120113086 NAVALE SHUBHANGI KISAN 11S120113087 NAWALE PUNAM NARAYAN 14S120113088 NIKALE MAHESH BALASAHEB 18S120113089 NIKHIL RAINA 18S120113090 NIRMAL KIRAN DATTATRAYA 15S120113091 NIRMAL PRASAD DATTATRAYA 16S120113092 PACHPIND RAHUL BHAUSAHEB 15S120113093 PADWAL SAYALI ASHOK 12S120113094 PANCHAL SANTOSH SHANKAR 17S120113095 PARDHI KALIDAS SURESH 17S120113096 PATEL RANU RAMJEET 6S120113097 PATIL LISHA VISHNU 12S120113098 PATIL PRAFULLA PRABHAKAR 13S120113099 PATOLE KAVITA LAXMAN 12S120113100 PAWAR SANDHYA DATTATRAY 14S120113101 PAWAR SAPANA DEVIDAS 9S120113102 PAWAR YOGESH GANGADHAR 15S120113103 POLADE SANDIP ANNASAHEB 7S120113104 PRANAV RAJEEV DHARMADHIKARI 7S120113105 RAHANE ANIKET VILAS 13S120113106 RAUT KRUSHNA BHASKAR 11S120113107 REVAGADE VAIBHAV PANDURANG 12S120113108 RONGE PRASANNA LAXMIKANT 14S120113109 RUSHIKESH RAMKRISHNA KHULE 12S120113110 SAHANE ASHWINI ASHOK 14S120113111 SAINDANE AKSHAYKUMAR RAVINDRA 9S120113112 SAJGURE SUPRIYA BHAUSAHEB 21S120113113 SATPUTE AMOL DAGADU 9S120113114 SATPUTE NEETA GANGADHAR 13S120113115 SATPUTE SUVARNA BHASKAR 12S120113116 SATPUTE UTKARSHA CHANDRAKANT 10S120113117 SATPUTE YUVRAJ SURYABHAN 13S120113118 SHAIKH MUJIB SHABBIR 11S120113119 SHELKE AVINASH SURESH 7S120113120 SHELKE SNEHAL SUBHASH 12S120113121 SHERMALE GAYATRI BABASAHEB 11S120113122 SHETE SAVITA ASHOK 8S120113123 SHINDE AJIT ANILRAO 16S120113124 SHINDE GOVIND RAJENDRA 14S120113125 SHINDE RAJSHREE GORAKSHNATH 19S120113126 SHINDE SHUBHANGI TATYASAHEB 16S120113127 SHINDE TUSHAR VINAY 10S120113128 SHINGOTE AMOL MADHAV 6S120113129 SINARE YOGESH BHASKAR 10S120113130 SONAWANE PRIYANKA BALASAHEB 20S120113131 SUDHIR RANGANATH GHOTEKAR 6S120113133 SUL SITARAM SAYAJI 16S120113134 SUPEKAR SURAJ DADASAHEB 13S120113135 TADGE NITIN JAGANNATH 6S120113136 TAMBE SUMIT BHASKAR 9S120113137 TARAK SANDHYA RAMKRUSHNA 16S120113138 THORAT ANIRUDDHA NAVAJI 10S120113139 THORAT RAVINDRA SUBHASH 8S120113140 UDAWANT PRASAD BALU 12S120113141 VIKHE NIKHIL SAMBHAJI 10S120113142 VIKHE SONALI BALASAHEB 15S120113143 WADITKE AKSHAY CHANDRKANT 15S120113144 WADITKE GANESH MACHHINDRA 8S120113145 WAKALE JAYSHRI BABAN 10S120113146 WAKCHAURE KALYANI NARAYAN 18S120113147 WAKCHAURE KALYANI SHANTARAM 20S120113148 WARE SONALI MITTHU 10S120113149 WARHADE NILESH BHAGWAT 8S120113078 MHASKE AKSHAYKUMAR ABASAHEBS120113081 MISHRA VINAY SADANANDS120113132 SUDHIR UTTAMRAO DEOKAR