S120113001 KALE MAHESH NAVNATH 7 S120113002 kale mahesh navnath 7 s120113002 lokhande rahul padmakar

Download S120113001 KALE MAHESH NAVNATH 7 S120113002 kale mahesh navnath 7 s120113002 lokhande rahul padmakar

Post on 23-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • S120113001 KALE MAHESH NAVNATH 7

  S120113002 LOKHANDE RAHUL PADMAKAR 6

  S120113003 AARTI SURYAKANT LAMBDADE 14

  S120113004 ADHAV PRAJAKTA GORAKH 6

  S120113005 AMBEDKAR NEHA VENUNATH 17

  S120113006 AMBHURE SHANKAR GULABRAO 15

  S120113007 AWARE SHIVAJI BHAGAWAN 16

  S120113008 BABAR SAYALI SARANGDHAR 13

  S120113009 BABAR SHILPA RAOSAHEB 16

  S120113010 BELKHODE AKSHAY PRADIPRAO 7

  S120113011 BELLALE MAHESH KONDIRAM 15

  S120113012 BHAGAT SURAJ MADHUKAR 11

  S120113013 BHALERAO LALIT PRABHAKAR 12

  S120113014 BHAVTHANKAR RAHUL GANGABHISHAN 12

  S120113015 BHOSALE NILESH TULASHIRAM 22

  S120113016 CHAUDHARI PRASHANT ASHOK 23

  S120113017 CHAUDHARI RAHUL SHANTILAL 7

  S120113018 CHAVAN JALINDAR CHANDRAKANT 11

  S120113019 DANGE SONALI NAVNATH 17

  S120113020 DENGALE RANI VILAS 14

  S120113021 DEOTARSE HARSHAL KESHAV 13

  S120113022 DEVGIRE ROHINI BHIMASHANKAR 15

  S120113023 DHAMALE AMAR PADMAKAR 20

  S120113024 DHAPPADHULE KIRAN GURUNATH 12

  S120113025 DHARMADHIKARI KAUSTUBH SRINIVAS 1

  S120113026 DHARME SANDIP PRAKASH 17

  S120113027 DIGHE MANISHA YASHWANT 19

  S120113028 DIGHE SANKET VASANT 10

  S120113029 DNYANESHWAR JANARDHAN DARADE 14

  S120113030 EKORGE SWATI RAJABHAU 15

  S120113031 GADEKAR PRAVIN SUBHASH 14

  S120113032 GADGE SANKET SUKHADEV 14

  S120113033 GAIKWAD PRAJAKTA CHANDRAKANT 14

  S120113034 GAIKWAD YOGESH YASHWANT 15

  S120113035 GARAD AMRUTA NAMDEV 18

  S120113036 GARJE SHRIKANT VIKRAM 12

  S120113037 GARUD DHANANJAY GOVINDRAO 12

  S120113038 GHATUL PARIKSHIT ASARAM 20

  S120113039 GHORALE AKSHAY GAJANAN 13

  S120113040 GHORPADE POONAM PRABHAKAR 20

  S120113041 GHULE AVINASH PANDURANG 12

  S120113042 GHULE SUVARNA UTTAM 18

  S120113043 GIRGAONKAR MADHUKAR MAROTI 11

  S120113044 GITE PRAVIN EKNATH 15

  S120113045 GODASE TEJAL MADHAV 13

  S120113046 GODSE SARIKA BABAN 13

  S120113047 GULVE MAYUR SAMBHAJI 9

 • S120113048 GUNJAL MAYUR PRAKASH 3

  S120113049 GUNJAL PRAJAKTA SHARADRAO 14

  S120113050 HARKAL SAURABH SHARAD 19

  S120113051 JADHAV AKASH MAHENDRA 16

  S120113052 JADHAV ASMITA PRAVIN 8

  S120113053 JADHAV DEEPAK PRATAP 13

  S120113054 JADHAV SHRADHA BHARATRAO 10

  S120113055 JADHAV SNEHAL SURESH 14

  S120113056 JAGTAP PRIYANKA BALMUKUND 10

  S120113057 JIRWANKAR VINOD VISHNU 11

  S120113058 JOGDAND SURAJ PANDIT 14

  S120113059 KADAM SANKET DADASAHEB 10

  S120113060 KALE PARMESHWAR LAXMAN 16

  S120113061 KANADE ARADHANA BHAUSAHEB 13

  S120113062 KANAME SHIVANJALI VENKATRAO 9

  S120113063 KARDILE GANESH KHANDERAO 17

  S120113064 KASHID NIKITA BALASAHEB 21

  S120113065 KATHE MOHAN BHAGWAN 16

  S120113066 KEDARE ANKITA HARISHCHANDRA 16

  S120113067 KHANDADE SUMITRA KISHANRAO 16

  S120113068 KHARDE SUMIT RAJENDRA 15

  S120113069 KHEMNAR SEEMA BHAUSAHEB 11

  S120113070 KOKNE TRIMURTI BALAJIRAO 11

  S120113071 KORADE AMIT RAOSAHEB 11

  S120113072 LAGAD AISHWARYA RAJENDRA 14

  S120113073 MADKE AKSHAY ANANTRAO 12

  S120113074 MAGAR DINESH NAMDEVRAO 12

  S120113075 MAGHADE VAISHALI BALASAHEB 14

  S120113076 MAID POOJA VITTHALRAO 12

  S120113077 MANE MAHESH SARJERAO 12

  S120113079 MHASKE MAYURI SOPAN 18

  S120113080 MHASKE PRADNYA BHARAT 10

  S120113082 MURTADAK TEJSVINI ASHOK 12

  S120113083 NAGARE RAJESHRI SHRINIVAS 10

  S120113084 NAGARE VIKAS BHAUSAHEB 16

  S120113085 NARAWADE POOJA SANJAY 15

  S120113086 NAVALE SHUBHANGI KISAN 11

  S120113087 NAWALE PUNAM NARAYAN 14

  S120113088 NIKALE MAHESH BALASAHEB 18

  S120113089 NIKHIL RAINA 18

  S120113090 NIRMAL KIRAN DATTATRAYA 15

  S120113091 NIRMAL PRASAD DATTATRAYA 16

  S120113092 PACHPIND RAHUL BHAUSAHEB 15

  S120113093 PADWAL SAYALI ASHOK 12

  S120113094 PANCHAL SANTOSH SHANKAR 17

  S120113095 PARDHI KALIDAS SURESH 17

  S120113096 PATEL RANU RAMJEET 6

 • S120113097 PATIL LISHA VISHNU 12

  S120113098 PATIL PRAFULLA PRABHAKAR 13

  S120113099 PATOLE KAVITA LAXMAN 12

  S120113100 PAWAR SANDHYA DATTATRAY 14

  S120113101 PAWAR SAPANA DEVIDAS 9

  S120113102 PAWAR YOGESH GANGADHAR 15

  S120113103 POLADE SANDIP ANNASAHEB 7

  S120113104 PRANAV RAJEEV DHARMADHIKARI 7

  S120113105 RAHANE ANIKET VILAS 13

  S120113106 RAUT KRUSHNA BHASKAR 11

  S120113107 REVAGADE VAIBHAV PANDURANG 12

  S120113108 RONGE PRASANNA LAXMIKANT 14

  S120113109 RUSHIKESH RAMKRISHNA KHULE 12

  S120113110 SAHANE ASHWINI ASHOK 14

  S120113111 SAINDANE AKSHAYKUMAR RAVINDRA 9

  S120113112 SAJGURE SUPRIYA BHAUSAHEB 21

  S120113113 SATPUTE AMOL DAGADU 9

  S120113114 SATPUTE NEETA GANGADHAR 13

  S120113115 SATPUTE SUVARNA BHASKAR 12

  S120113116 SATPUTE UTKARSHA CHANDRAKANT 10

  S120113117 SATPUTE YUVRAJ SURYABHAN 13

  S120113118 SHAIKH MUJIB SHABBIR 11

  S120113119 SHELKE AVINASH SURESH 7

  S120113120 SHELKE SNEHAL SUBHASH 12

  S120113121 SHERMALE GAYATRI BABASAHEB 11

  S120113122 SHETE SAVITA ASHOK 8

  S120113123 SHINDE AJIT ANILRAO 16

  S120113124 SHINDE GOVIND RAJENDRA 14

  S120113125 SHINDE RAJSHREE GORAKSHNATH 19

  S120113126 SHINDE SHUBHANGI TATYASAHEB 16

  S120113127 SHINDE TUSHAR VINAY 10

  S120113128 SHINGOTE AMOL MADHAV 6

  S120113129 SINARE YOGESH BHASKAR 10

  S120113130 SONAWANE PRIYANKA BALASAHEB 20

  S120113131 SUDHIR RANGANATH GHOTEKAR 6

  S120113133 SUL SITARAM SAYAJI 16

  S120113134 SUPEKAR SURAJ DADASAHEB 13

  S120113135 TADGE NITIN JAGANNATH 6

  S120113136 TAMBE SUMIT BHASKAR 9

  S120113137 TARAK SANDHYA RAMKRUSHNA 16

  S120113138 THORAT ANIRUDDHA NAVAJI 10

  S120113139 THORAT RAVINDRA SUBHASH 8

  S120113140 UDAWANT PRASAD BALU 12

  S120113141 VIKHE NIKHIL SAMBHAJI 10

  S120113142 VIKHE SONALI BALASAHEB 15

  S120113143 WADITKE AKSHAY CHANDRKANT 15

  S120113144 WADITKE GANESH MACHHINDRA 8

 • S120113145 WAKALE JAYSHRI BABAN 10

  S120113146 WAKCHAURE KALYANI NARAYAN 18

  S120113147 WAKCHAURE KALYANI SHANTARAM 20

  S120113148 WARE SONALI MITTHU 10

  S120113149 WARHADE NILESH BHAGWAT 8

  S120113078 MHASKE AKSHAYKUMAR ABASAHEB

  S120113081 MISHRA VINAY SADANAND

  S120113132 SUDHIR UTTAMRAO DEOKAR