soalan all states tatabahasa

Upload: callie-jia-li

Post on 22-Feb-2018

329 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  1/61

  SOALAN & SKEMA

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  !O$O% ms'(

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksuddan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagaiperibahasa atau nama khas.

  (i) mereka-reka

  (ii) menjadi-jadi

  (iii) merayu-rayu

  (iii) berapi-api

  (iv) bersakit-sakit

  (v) beransur-ansur

  [6 markah]

  (i) mereka-reka - menyusun (memasang, mengatur, mengarang) baik-baik/ mencari akal (daya , upaya,ikhtiar)

  (ii) menjadi-jadi - bertambah-tambah (banyak, besar, hebat, keras dll)

  (iii) merayu-rayu - memikat hati, memujuk/memajukan permohonan( dengan bersungguh-sungguh)

  (iii) berapi-api - merah menyala (mata) kerana terlalu marah/

  (dgn) berkobar-kobar/ (dgn) bersemangat

  (iv) bersakit-sakit - berusaha benar-benar (utk memperoleh sesuatu)/

  bersusah payah / menderita kesusahan (kesukaran hidup, kesulitan)

  (iv) beransur-ansur - sedikit demi sedikit (melakukan sesuaatu atau berlakunya sesuatu)/ sedikit demisedikit bertukar kpd sesuatu keadaan

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  2/61

  b) Tukarkan ayat yang bersusunan songsang di baah kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubahmaksud asalnya!

  (i) "eberapa hari yang lalu #ak $bu telah menjual saah di hujung kampung itu kepada seorang lelaki!,

  (ii) %alaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah, belum pernah terdetik di hati &inda untuk

  meninggalkan kerjayanya sekarang

  (iii) "agi memenangi pertandingan badminton yang akan datang, pasangan anak beranak itu berlatihdengan bersungguh-sungguh!

  [6 markah]

  (i) #ak $bu telah menjual saah di hujung kampung itu kepada seorang lelaki beberapa hari yang lalu

  (ii) "elum pernah terdetik di hati &inda untuk meninggalkan kerjayanya sekarang alaupun terpaksaberdepan dengan pelbagai masalah!

  (iii) #asangan anak beranak itu berlatih dengan bersungguh-sungguh bagi memenangi pertandinganbadminton yang akan datang,

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.

  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan

  lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu

  menyalin ayat itu semula.

  (i) Tenaga hidro ialah sumber tenaga yang paling meluas penggunaannya kerana meakili ' peratusdaripada keseluruhan penjanaan tenaga eletrik!

  (ii) #encuri motorsikal akan meleraikan bahagian-bahagiannya sebelum dijual kepada pihak lain yangbersubahat dengan kegiatan mereka yang bersalahan undang-undang itu!

  (iii) Tanaman buah-buahan yang diusahakan itu dapat mengimbang rutin harian beliau sebagai penulislagi pun kegiatan itu memberikan kepuasan kepadanya!

  [6 markah]

  esalahan ejaan

  (i) eletrik - elektrik

  (ii)motorsikal - motosikal

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  3/61

  (iii)lagi pun - lagipun

  esalahan imbuhan

  (i) meluas - luas

  (ii) bersalahan - menyalahi

  (iii) mengimbang - mengimbangi!

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan

  tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itusemula.

  (i) #emaju perumahan itu bankrap menyebabkan projek perumahan itu tergendala selama lima setengahtahun!

  (ii) &ukisan yang paling cantik sekali dalam pameran itu memikat perhatian para pencinta seni tanah air!

  (iii) "eribu orang penyokong elab #emuda *ohor membanjiri stadium itu untuk menyaksikanpertandingan bola sepak antara pasukan *ohor dengan pasukan elantan yang berlangsung pada malamsemalam!

  [6 markah]

  +alah kata/istilah +alah tatabahasa

  (i) tergendala - terbengkalai lima setengah tahun - lima tahun setengah

  (ii) memikat - menarik paling cantik sekali - paling cantik/cantik sekali

  (iii) pertandingan - perlaanan "eribu - "eribu-ribu

  e) Baa ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat

  tersebut!

  (i) bu bapa berperanan penting untuk mencorakkan kehidupan anak-anaknya! al ini disebabkan, semuaperlakuan dan sikap anak-anak ditiru daan diambil daripada ibu bapa mereka! *ika ibu bapa seorang

  pemu.ik, tidak mustahil anak mereka juga berkecenderungan menjadi ahli mu.ik!

  (ii) +emangat kejiranan dalam kalangan masyarakat bandar kian luntur! al ini demikian kerana masing-

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  4/61

  masing sibuk bekerja dan membuat hal masing-masing! ereka juga bersikap mementingkan diri sendiridan tidak mengendahkan hal masyarakat di sekeliling!

  (iii) $li yang telah dituduh mencuri dompet rakan sekelasnya berjumpa dengan guru disiplin untukmemberitahu bahaa bukan dia yang mencuri sebaliknya dia telah dianiaya!

  [6 markah]

  *apan

  bagaimana acuan begitulah kuihnya

  (ii) seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing

  (iii) berani kerana benar, takut kerana salah

  NE)E%* KE+A$ ms,(

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud danpenggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! duduk

  ii! duduk-duduk

  i ii! terduduk

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  5/61

  iv! menduduki

  v! penduduk

  vi! edudukan

  i) duduk - beristirahat di atas punggung / tempat letaknya / tinggal (diam / menetap)

  ii) duduk-duduk - berehat-rehat sambil mengambil angin

  iii) terduduk - terjatuh duduk dengan tiba-tiba dan tidak sengaja

  iv) penduduk - orang yang menetap di sesuatu daerah

  v) menduduki - mengambil tempat duduk / mendiami / menakluki / mengambil (mengikuti)sesuatu peperiksaan atau ujian

  vi) kedudukan - tempat tinggal / tempat letaknya / keadaan atau selok-belok

  sesuatu perkara / tingkatan tara0 (martabat, darjat)

  b) !isahkan ayat-ayat di bawah ini kepada enam ayat tunggal dengan mengekalkan maksud dan strukturasalnya.

  1ua orang nelayan terpaksa berpaut pada tong minyak apabila bot mereka karam dipukul ombak besarketika menangkap ikan di perairan #ulau "eras "asah, &angkai, edah! +etelah hampir sembilan jamterapung-apung di tengah laut, akhirnya mereka diselamatkan oleh sebuah kapal dagang ndonesia yangmelalui perairan itu!

  [6 markah]

  (i) Dua orang nelayan terpaksa berpaut pada tong minyak.

  (ii) Bot mereka karam dipukul ombak besar.

  (iii) Mereka menangkap ikan di perairan Pulau Beras Basah,

  Langkawi, Kedah

  (iv) ampir sembilan !am mereka terapung"apung di tengah laut

  (v) Mereka diselamatkan oleh sebuah kapal dagang dari #ndonesia.

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  6/61

  (vi) $ebuah kapal dagang #ndonesia melalui perairan itu.

  c) Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.

  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  2enomena ombak besar sunami yang kali pertama berlaku dalam sejarah negara berikutan bergegar gempabumi dasar laut yang berpusat di utara +umatera pada 34 1isember 3445 memberikan pengajaran besar

  kepada kita yang selama ini teranggap bahaa alaysia terselamat daripada mala petaka seumpama itu!Tidak ada sesiapa pun yang ajar dipersalahkan berikutan trajedi yang telah meragut lebih 64 nyaa dankemusnahan besar di negeri sebelah utara +emenanjung alaysia kerana sememangnya kita belumbersedia hadapi bencana sedemikian rupa!

  [6 markah]

  sunami - tsunami

  bergegar " gegaran

  teranggap " beranggapan % menganggap

  mala petaka - malapetaka

  trajedi - tragedihadapi - menghadapi

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! +almi.a telah menghiris ikan merah untuk dimasak oleh saya bersama-sama rakan tengah hari ini!

  ii! +etiap pagi 1anial skandar pergi ke sekolah pada pukul tujuh pagi dengan menumpang motosikalayahnya!

  iii! operal itu tidak mengindahkan kecederaan yang dialami sebaliknya mengejar terus peragut itu!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  7/61

  (i) menghiris menyiang / memotong

  dimasak oleh saya saya masak

  (ii) pada pukul tujuh pagi pada pukul tujuh

  menumpang membonceng / menunggang

  (iii) mengindahkan mengendahkan

  mengejar terus terus mengejar

  e) "yatakan peribahasa yang sama maksudnya dengan peribahasa di bawah.

  i! 7enggam bara api biar sampai jadi arang!

  ii! $ir dicencang tidak akan putus

  iii! +edikit-sedikit lama-lama jadi bukit

  [6 markah]

  (i) alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan /

  alang-alang mandi biar basah / alang-alang berdakat biar hitam /

  alang-alang berminyak biar sampai licin

  (ii) carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga

  (iii) sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain

  NE)E%* KELAN-AN ms3(

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  8/61

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a)

  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud danpenggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! kompelin

  ii

  !

  komitmen

  iii!

  komposer

  iv

  !

  kompromi

  v! kon0lik

  vi

  !

  kon0rontasi

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  9/61

  b)

  Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. "yatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat

  seruan atau ayat perintah.

  i! +iapakah yang memecahkan papan kenyataan itu8

  ii!

  #rogram "ina nsan mampu melahirkan remaja yang berakhlak mulia!

  iii!

  1ilarang merokok di dalam kaasan sekolah ini!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  10/61

  iv!

  #elbagai peluang melanjutkan pelajaran disediakan kepada pelajar-pelajar lepasan +ijil #elajaranalaysia!

  v! +yabas, anda telah berjaya dalam ujian memandu9

  vi!

  :Tuan-tuan dijemput ke a0etaria +uasana untuk jamuan ringan,; kata tuan pengerusi majlis!

  [6 markah]

  c)

  Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih

  daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat

  itu semula.

  i! #ihak media massa seharusnya menyekat penyebaran pengaruh budaya asing meneruskan rancanganyang disiarkan untuk memelihara jatidiri bangsa alaysia!

  ii

  !

  #elbagai iniseati0 telah dijalankan untuk meningkatkan tara0 penghidupan kaum nelayan supaya mereka

  dapat menempuh kehidupan yang selesa!

  ii #enggunaan tali0on selular dalam kalangan remaja semakin leluasa sekarang dan mereka menganggap

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  11/61

  i! penggunaannya sebagai satu keperluan!

  [6 markah]

  d)

  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! erajaan akan memastikan tiada mana-mana gulungan, terutama rakyat yang kurang berkemampuandi luar bandar terpinggir di dalam pelaksanaan 1asar diminta menyerahkan ikan itu pada *abatan #erikanansekiranya tidak mahu menternaknya lagi!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  12/61

  e)

  Baa ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat

  tersebut!

  i! ?rang ramai disarankan supaya beringat-ingat ketika berbelanja! "iarlah perbelanjaan kita

  berpadanan dengan pendapatan yang kita peroleh!

  ii!

  +emua penduduk yang tinggal di kaasan taman perumahan digalakkan saling bekerjasama dantolong-menolong antara satu sama lain bagi meujudkan perpaduan yang kukuh!

  iii!

  #ertelingkahan atau pergaduhan kecil yang berlaku dalam kalangan adik-beradik la.imnya tidak akanberpanjangan! ereka akan mudah melupakan peristia itu dan berbaik-baik semula!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  13/61

  NE)E%* MELAKA ms .(

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan perbe#aan maksud dan penggunaannya.

  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama

  khas.

  i! hancur

  ii! condong

  iii! segar

  [6 markah]

  i!

  b) $erakinkan setiap ayat majmuk di bawah ini kepada dua ayat tunggal.

  i! @niversiti alaya merupakan pusat pengajian tinggi yang telah banyak melahirkan tokohberibaa!

  ii! emalangan jalan raya itu bukan berlaku pada hari ini tetapi semalam!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  14/61

  iii!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  15/61

  tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan bahasa.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! "alai raatan itu dibuka di setiap hari mulai pukul !44 pagi hingga 6!44 petang dan dikendalikanoleh tiga orang doktor!

  ii! #engemis yang berpakaian kusut-masai itu tidur di baah pokok dengan beralaskan surat khabar!

  iii! #enjenayah arga asing itu saling berbalas-balas tembakan dengan pihak polis selepas kereta yangdipandu oleh mereka tergelincir di &ebuh Baya @tara-+elatan!

  [6 markah]

  i! "alai - pusat di setiap pada setiap

  ii! usut-masai compang-camping dengan beralaskan beralaskan

  iii! +aling berbalas-balas saling berbalas tergelincir terbabas

  e) Tulis satu ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksud dan

  penggunaannya.

  i! barat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya

  ii! "atu penghalang

  iii! Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas

  [6 markah]

  i! #erpecahan dalam kalangan masyarakat boleh menjejaskan perpaduan negara, ibarat telursesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya!

  ii! $ku tidak akan menjadikan kecacatanku sebagai batu penghalang untukku berjayamelanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi!

  iii! #eribahasa elayu ialah arisan daripada nenek moyang dahulu yang tak lapuk dek hujan,

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  16/61

  tak lekang dek panas!

  M%SM ms/(

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud danpenggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! lasykar

  ii! bahtera

  i ii! masyghul

  iv! makam

  v! gering

  vi! singgahsana

  [6 markah]

  ii! &asykar askar serdadu

  iii! "ahtera kapal besar

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  17/61

  iv! asyghul berasa dukacita kerana sesuatu, susah hati, murung, sedih, kesal hati, sebalhati

  v! akam kubur (digunkan untuk orang yang dihormati seperti nabi, para ali, keluargadiraja dll)

  vi! 7ering sakit, u.ur

  vii! +inggahsana kerusi kerajaan (tempat raja bersemayam), takhta

  b) Kenal pasti jenis ayat-ayat di bawah. Tentukan sama ada ayat-ayat tersebut ialah ayat aktif

  transitifatau ayat aktif tak transitif.

  i! aji smail berserban setiap kali keluar rumah!

  ii! +iti +arah menjeling manja ke arah kami apabila namanya dipanggil!

  iii! +aya yakin bahaa berita itu sungguh mendebarkan anda!

  iv! alaysia menghulurkan bantuan kepada mangsa krisis peperangan di #alestin!

  v! #uan ariam menyiram pokok-pokok bunga di halaman rumahnya pada setiap petang!

  vi! "eberapa orang pengunjung masih bersiar-siar pada aktu senja!

  [6 markah]

  iv! $yat akti0 tak transiti0

  v! $yat akti0 tak transiti0

  vi! $yat akti0 transiti0

  vii! $yat akti0 transiti0

  viii! $yat akti0 transiti0

  iC! $yat akti0 tak transiti0

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  18/61

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih

  daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat

  itu semula.

  i! #ihak pengurusan pasar borong terbesar itu memperkenalkan tiket pra-bayar untuk kemudahanpengunjung meletakan kenderaan di premis tersebut!

  ii! &angkah kerajaan menurunkan tari0 lektrik bagi penggunaan domestik dan komersial akanmengurangi kos operasi pelbagai sektor industri bagi memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara!

  iii! ubungan antara bangsa yang dijalin erat membolehkan alaysia dikenali seluruh dunia hasilkerjasama antara pemimpin dengan rakyat!

  [6 markah]

  i! pra-bayar - prabayar

  meletakan - meletakkan

  ii! letrik elektrik

  memperkukuhkan - memperkukuh

  iii! antara bangsa - antarabangsa

  dijalin - terjalin

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan

  tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan bahasa.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! #asukan badminton negara telah berjaya mengekalkan kejuaraan dalam kejohanan badminton di

  peringkat dunia selama dua tahun berulang-ulang!

  ii! ejatuhan harga komuniti getah dan kelapa sait telah menjejaskan pendapatan golongan parapetani!

  iii! Bambut alik dikerat oleh guru disiplin kerana teramat panjang sangat alaupun telah diberi

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  19/61

  amaran!

  [6 markah]

  i! 1i - pada (tatabahasa) ,

  berulang-ulang - berturut-turut (kata/ istilah)

  ii! omuniti - komoditi (kata / istilah)

  golongan para - golongan / para (tatabahasa)

  iii! 1ikerat - dipotong / digunting/ (kata/ istilah

  Teramat panjang sangat - teramat panjang / panjang sangat (tatabahasa)

  e) %si tempat kososng di bawah ini dengan peribahasa yang sesuai.

  +ekolah merupakan tempat yang mampu melahirkan modal insan yang akan membangunkan negara! ?lehitu, para pendidik dan pelajar haruslah menjalinkan hubungan yang erat danbekerjasama !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! agar matlamat itu menjadi realiti! +elain itu, argasekolah haruslah berusaha dengan gigih untuk menempa kejayaan yang cemerlangkerana !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Damun demikian, setelah menempa kejayaan para pelajar juga

  janganlah menjadi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kerana kejayaan itu tidak akan tercapai tanpa jasa dansumbangan guru!

  [6 markah]

  a) "agai aur dengan tebing / bulat air kerana pembetung bulat manusia/ kata kerana mua0akat

  b) 1i mana ada kemahuan di situ ada jalan / rajin dan usaha tangga kejayaan / kalau tak dipecahkanruyung manakan dapat sagunya

  c) +eperti kacang lupakan kulit / seperti ulat lupakan daun

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  20/61

  NE)E%* SEMB*LAN ms(

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a

  )Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan

  penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! buka

  ii!

  membukakan

  iii!

  keterbukaan

  iv!

  lalu

  v! melalukan

  vi!

  keterlaluan

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  21/61

  b)

  Baa petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian erakinkan petikan itu menjadi enam ayat dengan

  mengekalkan susunan dan maksud asalnya.

  Basuah merupakan penyakit sosial yang perlu dibanteras tanpa sebarang kompromi! #ihak yang terlibatdalam gejala ini perlu diheret ke muka pengadilan dengan dikenakan hukuman berat! $malan buruk inimendatangkan kemudaratan kepada masyarakat malah mampu melumpuhkan ekonomi negara!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  22/61

  c)

  Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih

  daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat

  itu semula.

  i! akim men0ailkan saman di mahkamah untuk menuntut hakmilik tanah datuknya!

  ii!

  #elibatan murid dalam kegiatan kokurikulum akan perkasakan syahsiah dan jati diri mereka!

  ii

  i!

  ndividu yang alami masalah keyakinan diri sering berasa as-as ketika membuat keputusan!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  23/61

  d)

  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan bahasa.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! +emua pekerja aam perlu akur dan menyokong penuh dasar kerajaan dari masa ke semasa!

  ii!

  nstitusi perbankan perlu lebih tulus untuk urusan pemberian pinjaman kepada para pembeli rumah kosrendah!

  iii!

  7olongan peniaga yang melakukan kegiatan pencatuan telah pihak yang berajib denda!

  [6 markah]

  e

  )Tulis ayat berdasarkan setiap peribahasa di bawah ini supaya jelas menunjukkan maksud dan

  penggunaannya.

  i! acang lupakan kulit

  ii

  !

  +eperti lembu dicucuk hidung

  iii!

  +edikit-sedikit lama-lama jadi bukit

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  24/61

  NE)E%* PE%AK [ms1

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  25/61

  a) Tulis satu ayat bagi setiap rangkai kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksuddan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! media sosial

  ii! litar pintas

  iii! masyarakat majmuk

  iv! derma kilat

  v! pakar bedah

  vi! bencana alam

  [6 markah]

  (i) media sosial

  - #ara remaja diingatkan agar tidak menggunakan media sosialuntuk perkara-perkara yang tidak berman0aat!

  (ii) litar pintas

  - ebakaran yang berlaku di rumah #ak aun pada malam tadi berpuncadaripada masalah litar pintas!

  (iii) masyarakat majmuk

  - Masyarakat majmukdi alaysia dapat hidup aman dan harmoni keranamereka mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati antara satu

  sama lain!

  (iv) derma kilat

  - +atu kutipan derma kilattelah dilancarkan bagi membantu mangsa banjir

  di elantan!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  26/61

  (v) pakar bedah

  - $.ila bercita-cita untuk menjadi seorang pakar bedahjantung setelahmenamatkan pengajian kedoktorannya!

  (vi) bencana alam

  - Bencana alamyang berlaku pada hari ini adalah kerana sikap endah takendah manusia terhadap alam sekitar!

  b) Berdasarkan ayat-ayat di bawah, bina ayat tanya dengan menggunakan katatanyayang betul. Kata

  tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan rangkai kata yang berhurufcondong dalam ayat

  ayat yang diberikan.

  i! ereka memancing ikanpagi tadi!

  ii! &nik 'oslybendahari #"7 di sekolah itu!

  iii! urid itu dipuji kerana rajin membaa buku!

  iv! #ameran robotik itu akan diadakan di Arena S(uare, Teluk %ntan!

  v! )entuaidigunakan untuk menuai padi!

  vi! Bakyat negara kita dapat hidup harmoni melalui perpaduan!

  [6 markah]

  (i) Bilakahmereka memancing ikan8

  (ii) Siapakahbendahari #"7 di sekolah itu8

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  27/61

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  28/61

  i! $ebagai pela!ar, kita mesti tabah merempuh segala &abaran agar ber!aya dimasa depan.

  ii! Keban!iran pendatang"pendatang asing yang meningkat se&ara menge!ut darihari ke hari men!adi satu masalah kepada negara.

  iii! #ersatuan bu "apa dan 7uru + +eri ndah akan membincangkan tentang masalah kemerosotankeputusan peperiksaan yang dihebohkan baru-baru ini oleh &embaga #eperiksaan alaysia!

  [6 markah]

  esalahan penggunaan kataE

  (i) merempuh - menempuh

  (ii) mengejut - mendadak

  (iii) dihebohkan - diumumkan

  esalahan tatabahasaE

  (i) di - pada

  (ii) pendatang-pendatang - pendatang

  (iii) membincangkan tentang masalah - membincangkan masalah

  e) "aca petikan di baah dengan teliti dan kemudian kemukakan tigaperibahasa yang menggambarkan tigasituasi yang berbe.a yang terdapat dalam petikan!

  i! *ika rakyat bersatu hati, negara akan menjadi kuat dan berlaku sebaliknya jika rakyat berpecah belah!

  ii! @saha untuk membendung gejala lumba haram itu menemukan kegagalan kerana usaha itu tidakdijalankan dengan bersungguh-sungguh!

  iii! ita hendaklah menghargai masa kerana masa yang berlalu tidak akan berulang kembali!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  29/61

  (i) "ersatu teguh bercerai roboh

  (ii) "agai melepaskan batok di tangga / hangat-hangat tahi ayam

  (iii) asa itu emas

  PE%2BAAN SPM ' [ms4

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan

  penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagaiperibahasa atau nama khas.

  i! mereka-reka

  ii! menjadi-jadi

  iii! merayu-rayu

  iv! berapi-api

  v! bersakit-sakit

  vi! beransur-ansur

  (i) mereka-reka - menyusun (memasang, mengatur, mengarang) baik-baik/

  mencari akal (daya , upaya, ikhtiar)

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  30/61

  (ii) menjadi-jadi - bertambah-tambah (banyak, besar, hebat, keras dll)

  (iii) merayu-rayu - memikat hati, memujuk/memajukan permohonan( dengan

  bersungguh-sungguh)

  (iv) berapi-api - merah menyala (mata) kerana terlalu marah/

  (dgn) berkobar-kobar/ (dgn) bersemangat

  (v) bersakit-sakit - berusaha benar-benar (utk memperoleh sesuatu)/ bersusahpayah / menderita kesusahan (kesukaran hidup, kesulitan)

  (vi) beransur-ansur - sedikit demi sedikit (melakukan sesuaatu atau berlakunya sesuatu)/ sedikit demi sedikit bertukar kpd sesuatukeadaan

  b) Tukarkan ayat yang bersusunan songsang di bawah kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubahmaksud asalnya.

  i! "eberapa hari yang lalu #ak $bu telah menjual saah di hujung kampung itu kepada seorang lelaki!

  ii! %alaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah, belum pernah terdetik di hati &inda untukmeninggalkan kerjayanya sekarang!

  iii! "agi memenangi pertandingan badminton yang akan datang, pasangan anak beranak itu berlatihdengan bersungguh-sungguh!

  [6 markah]

  (i) #ak $bu telah menjual saah di hujung kampung itu kepada seoranglelaki beberapa hari yang lalu

  (ii) "elum pernah terdetik di hati &inda untuk meninggalkan kerjayanya sekarang alaupunterpaksa berdepan dengan pelbagai masalah!

  (iii) #asangan anak beranak itu berlatih dengan bersungguh-sungguh bagi memenangi

  pertandingan badminton yang akan datang,

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan

  lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin

  ayat itu semula.

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  31/61

  i! Tenaga hidro ialah sumber tenaga yang paling meluas penggunaannya kerana meakili ' peratusdaripada keseluruhan penjanaan tenaga eletrik!

  ii! #encuri motorsikal akan meleraikan bahagian-bahagiannya sebelum dijual kepada pihak lain yangbersubahat dengan kegiatan mereka yang bersalahan undang-undang itu!

  iii! Tanaman buah-buahan yang diusahakan itu dapat mengimbang rutin harian beliau sebagai penulis

  lagi pun kegiatan itu memberikan kepuasan kepadanya!

  Kesalahan ejaan

  (i) eletrik - elektrik

  (ii)motorsikal - motosikal

  (iii)lagi pun - lagipun

  Kesalahan imbuhan

  (i) meluas - luas

  (ii) bersalahan - menyalahi

  (iii) mengimbang - mengimbangi!

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan bahasa.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! #emaju perumahan itu bankrap menyebabkan projek perumahan itu tergendala selama lima setengahtahun!

  ii! &ukisan yang paling cantik sekali dalam pameran itu memikat perhatian para pencinta seni tanah air!

  iii! "eribu orang penyokong elab #emuda *ohor membanjiri stadium itu untuk menyaksikanpertandingan bola sepak antara pasukan *ohor dengan pasukan elantan yang berlangsung padamalam semalam!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  32/61

  +alah kata/istilah +alah tatabahasa

  (i) tergendala - terbengkalai lima setengah tahun - lima tahun setengah

  (ii) memikat - menarik paling cantik sekali - palingcantik/cantik sekali

  (iii) pertandingan - perlaanan "eribu - "eribu-ribu

  e) "aca ayat-ayat di baah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayattersebut!

  i! bu bapa berperanan penting untuk mencorakkan kehidupan anak-anaknya! al ini disebabkan,semua perlakuan dan sikap anak-anak ditiru daan diambil daripada ibu bapa mereka! *ika ibu bapaseorang pemu.ik, tidak mustahil anak mereka juga berkecenderungan menjadi ahli mu.ik!

  ii! +emangat kejiranan dalam kalangan masyarakat bandar kian luntur! al ini demikian kerana masing-masing sibuk bekerja dan membuat hal masing-masing! ereka juga bersikap mementingkan dirisendiri dan tidak mengendahkan hal masyarakat di sekeliling!

  iii! $li yang telah dituduh mencuri dompet rakan sekelasnya berjumpa dengan guru disiplin untukmemberitahu bahaa bukan dia yang mencuri sebaliknya dia telah dianiaya!

  [6 markah]

  (i) bagaimana acuan begitulah kuihnya

  (ii) seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing

  (iii) berani kerana benar, takut kerana salah

  NE)E%* PE%L*S [ms 5

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  33/61

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akanmaksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itusebagai peribahasa atau nama khas.

  i! hemah hemat

  ii!

  rasmi resmi

  iii!

  inspirasi - aspirasi

  [6 markah]

  (i) hemah - budi pekerti yang mulia

  hemat - tidak boros atau memba.ir (dalam membelanjakan ang atau

  menggunakan sesuatu), cermat, jimat

  - dengan penuh perhatian, dengan teliti, berhati-hati, beringat-ingat, berjaga-jaga

  - pemerhatian, pengamatan

  (ii) rasmi - disahkan oleh kerajaan atau yang berkuasa, (yang) diisytiharkan (ditentukan, disahkan) olehkerajaan atau jabatan dan lain-lain

  resmi - si0at semula jadi, si0at khas (benda, adat, perangai, tabiat) - resam

  (iii) inspirasi - ilham atau bisikan hati

  aspirasi - keinginan yang kuat (untuk mencapai atau mengadakan sesuatu) - cita-cita

  b)

  Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

  i! #ihak "omba dan #enyelamat telah berjaya membaa turun mangsa gempa bumi di +abah!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  34/61

  ii!

  ami perlu mendengar ceramah motivasi itu selepas aktu rehat!

  iii!

  $tlet +ukan +

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  35/61

  d)

  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan bahasa.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! $e!ak dari dahulu lagi, kawasan tanah tinggi itu akan diperhati oleh pihakberkuasa untuk memastikan tidak berlaku tanah runtuh.

  ii!

  Pro!ek perumahan untuk rakyat termiskin sekali itu menelan duit sebanyak M

  bilion.

  iii!

  Persepakatan dalam masyarakat dapat di!ana sekiranya masyarakat salinghormat"

  menghormati tanpa mengira bangsa dan agama!

  [6 markah]

  e) Lengkapkan peribahasa berikut.

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  36/61

  i! 1i mana bumi dipijak, GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

  ii!

  alu berkayuh perahu hanyut, GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

  iii!

  @lar menyusur akar GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

  [6 markah]

  (i) 1i mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung

  (ii) alu berkayuh perahu hanyut, malu bertanya sesat jalan

  (iii) @lar menyusur akar tidak akan + takkan hilang bisanya

  NE)E%* PLA P*NAN) [ms '0

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan

  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta

  menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  37/61

  i! bidang - sidang

  ii! tetas - tebas

  iii! kerat - kelat

  [6 markah]

  (i) bidang - permukaan yg datar (batasnya tertentu)

  - ukuran lebar sesuatu (spt kain, tikar, dll)

  - lebar/susuk dada

  - ukuran panjang (kira-kira lima hasta)

  - penjodoh bilangan bagi benda yg luas (spt tanah dsb)

  - kegiatan yg diceburi, lapangan

  - bahagian ilmu pengetahuan (penyelidikan dsb) yg tertentu, lapangan, jurusan bahagian drpdpermukaan sesuatu yg datar dan mempunyai keluasan yg tertentu

  sidang - seluruh ahli (majlis, badan, dean mesyuarat,

  dll) sekalian anggota

  - sekalian, para, segala (utk menyatakan banyak)

  - ketua kampung!

  - berhenti (hujan dll), redaH

  - berkurang (sakit dll), beransur pulih!

  (ii) tetas - memotong (membelah dll) supaya terbuka,

  meretas

  - keluar drpd telur

  - pecah dan terbuka kulitnya (telur yg sudah diram)

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  38/61

  tebas - sudah dipotong atau dirambah (pokok-pokok

  kecil)

  - memborong hasil tanaman (buah-buahan, padi, dll) sebelum dipetik atau dituai

  (iii) kerat - bahagian (drpd sesuatu), potong, penggal

  - bunyi spt bunyi tupai mengunggis benda yg keras!

  - sj tumbuhan (pokok), kedondong bulan, kedondong pasir

  kelat - rasa hampir-hampir pahit (spt rasa pinang),

  rasa sepat

  - tali utk menarik layar kapal atau utk menumbangkan pokok yg ditebang

  - sj gelang yg dipakai di pangkal lengan

  - lekat, susah dibuka (mata, kerana terlalu mengantuk)

  - sj tumbuhan (pokok)

  b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

  i! erajaan perlu mendidik generasi muda dengan nilai-nilai murni selaras dengan hasrat melahirkansebuah masyarakat yang bersopan santun!

  ii! Bibut yang kuat telah memusnahkan semua rumah yang terletak berdekatan dengan pantai itusemalam!

  iii! +aya telah meminjam buku-buku di atas meja itu daripada perpustakaan sekolah!

  [6 markah]

  (i) 7enerasi muda perlu dididik oleh kerajaan dengan nilai-nilai murni selaras dengan hasrat

  melahirkan sebuah masyarakat yang bersopan santun!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  39/61

  (ii) +emua rumah yang terletak berdekatan dengan pantai itu dimusnahkan oleh

  ribut yang kuat semalam!

  (iii) "uku-buku di atas meja itu telah saya pinjam daripada perpustakaan sekolah!

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.

  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan

  lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin

  ayat itu semula.

  i! %alaupun ariah seorang anita yang berkerja, namun dia sempat memasak bihun goreng untukanak-anaknya bersarapan sebelum pergi ke sekolah!

  ii! "anjir besar itu telah menenggelami semua perabut di rumahnya dan menyebabkan $mir mengalamikerugian yang besar!

  iii! +ambutan ulang tahun perkahinannya yang ke I telah diada di sebuah hotel terkemuka di uala&umpur!

  (i) berkerja - bekerja bihun - mihun

  (ii) menenggelami - menenggelamkan perabut - perabot

  (iii) ke I - ke-I diada diadakan

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan bahasa.

  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! $eiras dengan pelaksanaan *$+, pendapatan negara telah meningkat dalamkadar yang paling tinggi sekali se!ak tahun yang lalu.

  ii! Jang di-#ertuan $gong menitahkan bahaa beliau amat berbangga dengan pencapaian negara ini di

  dalam bidang penerokaan angkasa lepas!

  iii! apal terbang itu akan berhenti di &apangan Terbang $ntarabangsa "ayan &epas dalam masa satu

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  40/61

  setengah jam lagi!

  [6 markah]

  (i) +eiras - +elaras paling tinggi sekali - paling tinggi/tinggi sekali

  (ii) beliau - baginda di dalam - dalam

  (iii) berhenti - mendarat satu setengah jam - satu jam setengah

  e) Berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan maksud yang berikut.

  i! esilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain menerima akibatnya!

  ii! erja yang berat atau yang susah akan menjadi senang dan mudah sekiranya dilakukan bersama-sama!

  iii! endidik seseorang ajar dilakukan semenjak kecil!

  [6 markah]

  (i) kerana nila setitik rosak susu sebelanga / seekor kerbau membaa lumpur, habis semuanya

  terpalit!

  (i) "erat sama dipikul, ringan sama dijinjing/ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni!

  (ii) elentur buluh biarlah daripada rebungnya

  NE)E%* SA%A6AK [ms ''

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  41/61

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap rangkai kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksuddan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! "erhak

  ii! #ersamaan hak

  iii! ak $sasi

  iv! Tuntutan hak

  v! enjadi hak

  vi! ak cipta terpelihara

  [6 markah]

  i! mempunyai hak atas sesuatuE 1ia berhak mearisi harta peninggalan bapanya yang telahmeninggal dunia pada tahun lepas!

  ii! empunyai hak yang sama E umpulan yang diketua oleh #n +almah berusaha untukmenuntut persamaan hak anita seperti mana yang dinikmati oleh kaum lelaki!

  iii! ak asasi - hakyg dasar atau yg pokok spt bebas beragama, bebas mengeluarkan pendapat!E +etiap kaum mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi agar ujud perse0ahaman antaramasyarakat pelbagai kaum di Degara ini!

  iv! Tuntutan hak ahkamah yang sedang bersidang itu sedang membincangkan tuntutan hak

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  42/61

  b) $atat serta namakan Kata anti "ama Diri rang yang terdapat dalam ayat di bawah

  i! $dik aak menangis kerana lampinnya basah!

  ii! ereka ternanti-nanti bilakah keputusan +# akan diumumkan!

  iii! :1imanakah hendak diletakkan buku +ains esihatan ini8; tanya kakak berkali-kali

  iv! alian perlu berbaris apabila membeli makanan di kantin

  v! kan yang digoreng oleh ibunya sangat enak dimakan dengan sambal tumis!

  vi! :"eta mahu istana lama itu diuruskan dengan baik,; titah +ultan kepada "entara elaka!

  [6 markah]

  i! $ak 7D1 orang pertama nya 7D1 orang ketiga

  ii! ereka 7D1 orang ketiga

  iii! akak kata ganti nama orang ketiga

  iv! alian kata ganti nama diri kedua

  v! Dya kata ganti nama diri orang ketiga

  vi! "eta kata ganti nama diri orang pertama

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan

  lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin

  ayat itu semula.

  i! "uku cendera mata itu perlu ditandatangani oleh tetamu yang mengunjungi ke rumah kebajikan itu!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  43/61

  ii! &ati0 tidak menggunakan laluan .ebbra tetapi menggunakan laluan kereta apabila melintas jalankerana dia tidak tahu bahaa laluan itu amat berbahaya kepada perjalan kaki!

  iii! 1ia dinasihat agar mengambil cuti rehat kerana kesihatannya amat merosot dua-tiga hari ini!

  [6 markah]

  i! Aendera mata - cenderamata mengunjungi berkunjung

  ii! Kebbra .ebra perjalan pejalan

  iii! 1inasihat dinasihati dua-tiga - dua tiga

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! bu mengaul tepung supaya dijadikan pastri karipap lapisnya!

  ii! arangan yang paling molek dibaca oleh saya agar dapat dijadikan contoh oleh para pelajar!

  iii! 1asar Dasionalis Degara perlu dihayati oleh setiap anggota ahli masyarakat!

  [6 markah]

  i! engaul menguli supaya untuk

  ii! 1ibaca oleh saya saya baca molek baik

  iii! $nggota ahli anggota nasionalis - nasionalisme

  e) Bina satu ayat daripada peribahasa di bawah ini.

  i! aki ayam

  ii! Tidur-tidur ayam

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  44/61

  iii! $yam tambatan

  [6 markah]

  i. Pelajar lelaki itu

  ii. Pak mat hanya tidur-tidur ayam sementara menunggu kepulangan

  anak lelakinya dari masjid.

  iii. Murad menjadi ayam tambatan dalam pasukan bola sepak dikampungnya.

  SBP [ms ',

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akanmaksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu

  sebagai peribahasa atau nama khas.

  i! meleret - mengheret

  ii! perantau -pemantau

  iii! pembakuan -pembekuan

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  45/61

  [6 markah]

  i! eleretE panjang sungguh (tali kain dll), labuh sangat (pakaian), berpanjang-panjangan(perbualan, cerita dll), berjangkit-jangkit, memanjang/melebar (senyuman)!

  engheretE menarik (dengan paksa), menghela (dengan kuat), menyeret, membaa

  seseorang ke sesuatu tempat, memikat hati orang (untuk mendapatkan harta benda dll),memperdaya/menipu

  ii! #erantauE pengembara, orang asing, kelana, orang yang pergi ke negeri lain, orang yangmencari penghidupan di negeri lain (negeri orang)

  #emantauE orang/pihak yang memantau sesuatu, alat untuk memantau

  iii! #embakuanE usaha (tindakan, proses) membakukan (menstandardkan) cth bahasa, ejaan dll

  #embekuanE perihal/perbuatan membeku(kan) cth air

  b) Dyatakan jenis-jenis ayat perintah di baah sama ada ayat larangan, ayat permintaan, ayatsuruhan, atauayat silaan.

  i! *angan pijak rumput di kaasan itu!

  ii! +impan ang demi masa depan kalian!

  iii! antar kerja rumah yang telah disiapkan kepada cikgu esok!

  iv! inta semua pelajar berdiri untuk menyanyikan &agu Degaraku!

  v! +ila basuh tangan anda bersih-bersih sebelum menjamah makanan!

  vi! Tolong bersihkan kelas masing-masing sebelum kelas bermula pada setiap hari!

  [6 markah]

  i) ayat larangan

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  46/61

  ii) ayat suruhan

  iii) ayat suruhan

  iv) ayat permintaan

  v) ayat silaan

  vi) ayat permintaan

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan

  lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin

  ayat itu semula.

  i! #rojek keretapi laju itu merupakan suatu usaha pihak kerajaan untuk memperkasa sektorpengangkutan negara kita supaya setanding dengan negara maju!

  ii! +emua kegiatan ko-kurikulum yang diadakan oleh pihak sekolah sepanjang tahun itu telah dipamer

  di ruang legar bangunan 7aleri +ejarah untuk tatapan umum!

  iii! 1i perkarangan rumahnya, #ak Aik *amal telah membuka gerai yang menjual pelbagai jenis makanantermasuk sate, mee goreng, dan martabak untuk menambah hasil pendapatan!

  [6 markah]

  (i) keretapi L kereta api memperkasa L memperkasakan

  (ii) ko-kurikulum L kokurikulum dipamer L dipamerkan

  (iii) perkarangan L pekarangan mee L mi

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! ereka yang kena tipu sebenarnya tidak cuai tetapi mereka tidak menyedari bahaa ada pihak yang

  sanggup mengambil kesempatan atas si0at baik hati mereka itu!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  47/61

  ii! etika tangkapan dilakukan, pemilik siber ka0e itu mendaka bahaa dia tidak tahu-menahu tentangkegiatan judi haram yang dilakukan oleh pelanggannya!

  iii! +emua peserta pertandingan yang menepati syarat penyertaan telah dimaklumkan yang mereka perlumembuat bayaran penda0taran secara dalam talian secepat mungkin!

  [6 markah]

  (i) tidak cuai L bukan cuai, si0at L sikap

  (ii) tangkapan L serbuan siber ka0e L ka0e siber

  (iii) menepati L memenuhi yang L bahaa

  e) "agi setiap peribahasa di baah, namakan satuperibahasa lain yang membaa maksud yang sama denganperibahasa tersebut!

  i! $lang-alang mandi biar basah

  ii! alau tidak berada-ada, masakan tempua bersarang rendah

  iii! +eekor kerbau membaa lumpur semuanya terpalit

  [6 markah]

  (i) $lang-alang mandi biar basah L alang-alang berdakat biar hitam/alang-alang berminyak biarlicin

  DotaE alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan (M)

  (ii) alau tidak berada-ada masakan tempua bersarang rendah L kalau tiada angin masakan pohonbergoyang

  (iii) +eekor kerbau membaa lumpur semuanya terpalit L kerana nila setitik rosak susu

  sebelanga

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  48/61

  NE)E%* SELAN)O% [ms '3

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan

  maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu

  sebagai peribahasa atau nama khas.

  i! insenti0 - intensi0

  ii! apresiasi - aspirasi

  iii! kontemporari - globalisasi

  [6 markah]

  i) insenti0 L ganjaran/hadiah/bonus

  intensi0 L secara giat/ bersungguh-sungguh

  ii) apresiasi - penghargaan /pengiktira0an

  aspirasi - cita-cita / impian

  iii) kontemporari L terkini / pada masa kini

  globalisasi L dunia tanpa sempadan

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  49/61

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  50/61

  [6 markah]

  i) rekriasi = rekreasi

  kunjungi = mengunjungi

  ii) berdayasaing = berdaya saing

  mengemari = menggemari

  iii) insfrastruktur = infrastruktur

  menyedia = menyediakan

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! $mira terpaksa memansuhkan hasratnya bagi melancong ke #ulau &angkai

  kerana keadaan kesihatan ayahnya yang kurang baik!

  ii! #engarah syarikat itu akan memikirkan lain-lain cadangan yang dikemukakan oleh pembantunyasebelum membuat kehendak tentang perkara tersebut!

  iii! #engalaman dan kenangan yang terpaling indah ketika menyertai program khidmat masyarakat itutidak akan diluputkan oleh Daja!

  [6 markah]

  i) memansuhkan L melupakan/membatalkan

  bagi L untuk

  ii) kehendak L keputusan

  lain-lain cadangan L cadangan-cadangan lain

  iii) diluputkan L dilupakan

  terpaling indah L paling indah/ terindah

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  51/61

  e) Baa ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayattersebut!

  i! +edikit demi sedikit lama-lama berhasil juga

  ii! "erdamai dan melupakan perselisihan yang telah berlaku!

  iii! alah atau menang sama sahaja bagi kedua-dua pihak yang berlainan, iaitu sama-

  sama menanggung rugi!

  [6 markah]

  i) +ehari selembar benang, lama-lama menjadi kain / sedikit-sedikit lama-lama

  menjadi bukit!

  ii) "uang yang keruh, ambil yang jernih

  iii) alah jadi abu, menang jadi arang!

  NE)E%* -E%EN))AN [ms'.

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a)

  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud danpenggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! dedikasi

  ii delegasi

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  52/61

  !

  ii

  i!

  demokrasi

  iv!

  demontrasi

  v! deklamasi

  vi!

  de0inisi

  [6 markah]

  b Baa ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kenal pasti ayat-ayat itu dan klasifikasikan jenisnya sama ada ayat

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  53/61

  ) tanya, ayat seruan, ayat larangan, ayat penyata dan ayat suruhan.

  i! Bantau $bang merupakan salah satu tempat pelancongan terkenal di Terengganu!

  ii!

  &aatan sambil belajar ke @niversiti alaya akan diadakan bila8

  iii!

  Bosli dan Bani menghadiri mesyuarat di uala &umpur!

  iv!

  :*angan anda membuat bising kerana peperiksaan sedang berlangsung,; kata Aikgu +alina kepadamurid-murid tersebut!

  v! :+aya mahu anda semua menghantar buku latihan "ahasa elayu sebelum balik,; kata Aikgu Dora!

  vi

  !

  :$mboi, lama benar anda bercuti kali ini di ndonesia9; ata arun kepada amsah!

  [6 markah]

  c)

  Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih

  daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat

  itu semula.

  i! +esi persekolahan dilanjutkan tempuhnya akibat banjir yang terlanda #antai Timur baru-baru ini!

  ii aunter pengaduan aam dibuktikan ketelusan sesebuah orgenisasi dalam perkhidmatan mereka!

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  54/61

  !

  ii

  i!

  +emua pihak perlu bekerjasama dan menggembeleng tenaga untuk kebersihan persisiran pantai di

  negara kita!

  [6 markah]

  d)

  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahantatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh

  menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan

  tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! &angkah untuk memperindahkan bilik guru itu ialah insenti0 daripada semua ahli kelab guru!

  ii

  !

  #emecatan nama

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  55/61

  ) tersebut!

  i! +iti ajar seorang murid yang mudah menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang dalamkesusahan!

  ii!

  #engantin itu bersanding di pelamin, ramai tetamu yang hadir mengatakan bahaa mereka sama cantiksama padan!

  iii!

  #uan Bi.ieta menasihati anaknya agar sentiasa melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan!

  [6 markah]

  PE%2BAAN SPM , [ms'/

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud danpenggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! alas

  ii! alis

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  56/61

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  57/61

  iv! $yat seruan

  v! $yat penyata

  vi! $yat perintah

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.

  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga

  kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  +ebahagian besar rakyat alaysia yakin bahaa negara berada atas landasan yang betul untukmerealisasikan %aasan 3434! @ntuk mengukuhkan keyakinan ini sepatutnya satu kajian yangmelibatkan penduduk berbagai-bagai kaum ajar dilaksanakan! Besponden kajian pula hendaklahmengkategorikan mengikut kelompok, daerah, komposisi kaum, lokasi, umor dan jantina! #endapatkajian tersebut akan menjadikan bukti tentang harapan sebenar rakyat terhadap halatuju negara pada masadepan! ajian tersebut akan menjadi eveden bahaa kerajaan telah membuat andaian tentang hasratsebenar rakyat terhadap masa depan mereka!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  58/61

  [6 markah]

  i! &uas - meluas 1ari - daripada

  ii! oto logo bahkan alaupun

  iii! 1alam dari pada - kepada

  e) "yatakan maksud peribahasa di bawah.

  i! Tulang belakang

  ii! elepaskan batuk di tangga

  iii! asuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak!

  [6 markah]

  i! ?rang kuat

  ii! embuat kerja secara sambalea

  iii! enyesuaikan diri dengan persekitaran realiti / di sesuatu tempat

  7*K [ms '

  Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

  [30 markah

  !a"a# semua soalan

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  59/61

  a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud danpenggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai

  peribahasa atau nama khas.

  i! "ergopoh-gapah

  ii! entam-menghentam

  iii! ekanak-kanakan

  iv! epura-puraan

  v! +ekonyong-konyong

  vi! Timang-timangan

  [6 markah]

  b) Baa petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan golongan kata bagi setiap kata yang bergarisdalam ayat di bawah sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata tugas. Anda tidak perlu

  menyalin ayat itu semula.

  Beberapabatang pokoktelah tumbangkelmarin berikutan angin kencang dan hujan lebat yang melanda

  kaasan Tanah Tinggi Aameron! +epuluh buah rumahjugatelah dihanyutkan air sungai yang deras!+ebuah jambatan pendekyang baru dibina di kaasan ladangteh turut roboh!

  [6 markah]

  "eberapa kata nama

  #okok kata nama

  Tumbang kata kerja

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  60/61

  *uga kata tugas

  #endek kata si0at

  &adang kata nama

  c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.

  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga

  kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! #emilik tanah yang tidak pembayaran cukai dalam tempoh tertentu akan menjadi hakmilik

  kerajaan sepenuhnya!

  ii! alaysia akan menghantar deligasi ke *epun dalam persidangan antarabangsa untukberbincang isu pemanasan global!

  iii! olestrol yang banyak mempunyai impak yang buruk pada sistem edaran darah di dalamtubuh manusia!

  [6 markah]

  i! #embayaran membayar hakmilik hak milik

  ii! 1eligasi delegasi "erbincang membincangkan

  iii! olestrol kolesterol edaran peredaran

  d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan

  tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  i! #engetua mengucapkan tahniah di atas kejayaan cemerlang yang dicapai oleh +uryani dalamperbahasan pidato peringkat kebangsaan!

  ii! ?leh kerana kelonggaran undang-undang dan kurangnya pemeriksaan oleh pihak berkuasa makakemalangan maut di kaasan lebuh raya semakin kerap berlaku!

  iii! #ihak berkuasa perlu mengeluarkan senarai barang-barang yang tidak boleh dijual di koperasisekolah agar tidak mengubah kesihatan murid!

  [6 markah]

 • 7/24/2019 SOALAN All States Tatabahasa

  61/61

  i! 1i atas atas perbahasan pertandingan

  ii! ?leh kerana oleh sebab pemeriksaan penguatkuasaan

  iii! +enarai barang-barang senarai barang mengubah menjejaskan / menggugat

  iv!

  e) Baa petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkansituasi yang berbe#a dalam petikan tersebut.

  aji 1ollah telah lama menjalankan perniagaan makanan di ampung "unut! 1ia telah mengambilkeputusan untuk mencuba nasib dengan membuka restoran di uala &umpur! #erniagaanya sangat majukerana sejak akhir-akhir ini dia telah mendapat keuntungan yang banyak hingga kehidupannya menjadisenang! +etelah beberapa tahun, sikap tamak mula bersarang di hatinya menyebabkan dia menutuprestorannya dan melibatkan diri sebagai kontraktor binaan bangunan! Tetapi malangnya, syarikat miliknya

  itu telah gagal mendapat sebarang projek dan diisytiharkan mu0lis menyebabkan dia menjadi miskin!

  [6 markah]

  @ntung sabut timbul, untung batu tenggelam

  durian runtuh

  1urian runtuhyang dikejar tak dapat yang dikendong berciciran