sree lalita sahasra nama stotram in ... chanda ل¸¥, إ›rؤ« lalit ؤپ par ؤپbha...

Download Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in ... chanda ل¸¥, إ›rؤ« lalit ؤپ par ؤپbha ل¹­ل¹­ؤپrik ؤپ mah ؤپ tripura

Post on 02-Nov-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in English Sree Lalita Sahasra Nama Stotram – English Lyrics (Text)

  Sree Lalita Sahasra Nama Stotram – English Script

  Author: vāgdevī oṃ || asya śrī lalitā divya sahasranāma stotra mahāmantrasya, vaśinyādi vāgdevatā ṛṣayaḥ, anuṣṭup chandaḥ, śrī lalitā parābhaṭṭārikā mahā tripura sundarī devatā, aiṃ bījaṃ, klīṃ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṃ, mama dharmārtha kāma mokṣa caturvidha phalapuruṣārtha siddhyarthe lalitā tripurasundarī parābhaṭṭārikā sahasra nāma jape viniyogaḥ karanyāsaḥ aim aṅguṣṭābhyāṃ namaḥ, klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ, sauḥ madhyamābhyāṃ namaḥ, sauḥ anāmikābhyāṃ namaḥ, klīṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ, aiṃ karatala karapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ aṅganyāsaḥ aiṃ hṛdayāya namaḥ, klīṃ śirase svāhā, sauḥ śikhāyai vaṣaṭ, sauḥ kavac:hāya huṃ, klīṃ netratrayāya vauṣaṭ, aim astrāyaphaṭ, bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ dhyānaṃ aruṇāṃ karuṇā taraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśa puṣpabāṇacāpām | aṇimādibhi rāvṛtāṃ mayūkhaiḥ ahamityeva vibhāvaye bhavānīm || 1 || dhyāyet padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padma patrāyatākṣīṃ hemābhāṃ pītavastrāṃ karakalita lasamaddhemapadmāṃ varāṅgīm | sarvālaṅkārayuktāṃ sakalamabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ śrī vidyāṃ śāntamūrtiṃ sakala surasutāṃ sarvasampat-pradātrīm || 2 || sakuṅkuma vilepanā maḷikacumbi kastūrikāṃ samanda hasitekṣaṇāṃ saśaracāpa pāśāṅkuśām | aśeṣa janamohinī maruṇamālya bhūṣojjvalāṃ japākusuma bhāsurāṃ japavidhau smare dambikām || 3 || sindhūrāruṇa vigrahāṃ triṇayanāṃ māṇikya mauḷisphura- ttārānāyaka śekharāṃ smitamukhī māpīna vakṣoruhām | pāṇibhyā malipūrṇa ratna caṣakaṃ raktotpalaṃ bibhratīṃ saumyāṃ ratnaghaṭastha rakta caraṇāṃ dhyāyetparāmambikām || 4 || lamityādi pañc:hapūjāṃ vibhāvayet laṃ pṛthivī tattvātmikāyai śrī lalitādevyai gandhaṃ parikalpayāmi

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  ham ākāśa tattvātmikāyai śrī lalitādevyai puṣpaṃ parikalpayāmi yaṃ vāyu tattvātmikāyai śrī lalitādevyai dhūpaṃ parikalpayāmi raṃ vahni tattvātmikāyai śrī lalitādevyai dīpaṃ parikalpayāmi vam amṛta tattvātmikāyai śrī lalitādevyai amṛta naivedyaṃ parikalpayāmi saṃ sarva tattvātmikāyai śrī lalitādevyai tāmbūlādi sarvopacārān parikalpayāmi gururbrahma gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ | gurur̆ssākṣāt parabrahma tasmai śrī gurave namaḥ || hariḥ oṃ śrī mātā, śrī mahārāṅñī, śrīmat-siṃhāsaneśvarī | cidagni kuṇ asambhūtā, devakāryasamudyatā || 1 || udyadbhānu sahasrābhā, caturbāhu samanvitā | rāgasvarūpa pāśā hyā, krodhākārāṅkuśojjvalā || 2 || manorūpekṣukodaṇ ā, pañcatanmātra sāyakā | nijāruṇa prabhāpūra majjad-brahmāṇ amaṇ alā || 3 || campakāśoka punnāga saugandhika lasatkacā kuruvinda maṇiśreṇī kanatkoṭīra maṇ itā || 4 || aṣṭamī candra vibhrāja daḷikasthala śobhitā | mukhacandra kaḷaṅkābha mṛganābhi viśeṣakā || 5 || vadanasmara māṅgalya gṛhatoraṇa cillikā | vaktralakṣmī parīvāha calanmīnābha locanā || 6 || navacampaka puṣpābha nāsādaṇ a virājitā | tārākānti tiraskāri nāsābharaṇa bhāsurā || 7 || kadamba mañjarīklupta karṇapūra manoharā | tāṭaṅka yugaḷībhūta tapano upa maṇ alā || 8 || padmarāga śilādarśa paribhāvi kapolabhūḥ | navavidruma bimbaśrīḥ nyakkāri radanacchadā || 9 || śuddha vidyāṅkurākāra dvijapaṅkti dvayojjvalā | karpūravīṭi kāmoda samākarṣa ddigantarā || 10 || nijasallāpa mādhurya vinirbhar-tsita kacchapī | mandasmita prabhāpūra majjat-kāmeśa mānasā || 11 || anākalita sādṛśya cubuka śrī virājitā |

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  kāmeśabaddha māṅgalya sūtraśobhita kantharā || 12 || kanakāṅgada keyūra kamanīya bhujānvitā | ratnagraiveya cintāka lolamuktā phalānvitā || 13 || kāmeśvara premaratna maṇi pratipaṇastanī| nābhyālavāla romāḷi latāphala kucadvayī || 14 || lakṣyaromalatā dhāratā samunneya madhyamā | stanabhāra daḷan-madhya paṭṭabandha vaḷitrayā || 15 || aruṇāruṇa kausumbha vastra bhāsvat-kaṭītaṭī | ratnakiṅkiṇi kāramya raśanādāma bhūṣitā || 16 || kāmeśa ṅñāta saubhāgya mārdavoru dvayānvitā | māṇikya makuṭākāra jānudvaya virājitā || 17 || indragopa parikṣipta smara tūṇābha jaṅghikā | gū hagulbhā kūrmapṛṣṭha jayiṣṇu prapadānvitā || 18 || nakhadīdhiti saṃchanna namajjana tamoguṇā | padadvaya prabhājāla parākṛta saroruhā || 19 || śiñjāna maṇimañjīra maṇ ita śrī padāmbujā | marāḷī mandagamanā, mahālāvaṇya śevadhiḥ || 20 ||

  sarvāruṇā�navadyāṅgī sarvābharaṇa bhūṣitā | śivakāmeśvarāṅkasthā, śivā, svādhīna vallabhā || 21 || sumeru madhyaśṛṅgasthā, śrīmannagara nāyikā | cintāmaṇi gṛhāntasthā, pañcabrahmāsanasthitā || 22 || mahāpadmāṭavī saṃsthā, kadamba vanavāsinī | sudhāsāgara madhyasthā, kāmākṣī kāmadāyinī || 23 || devarṣi gaṇasaṅghāta stūyamānātma vaibhavā | bhaṇ āsura vadhodyukta śaktisenā samanvitā || 24 || sampatkarī samārū ha sindhura vrajasevitā | aśvārū hādhiṣṭhitāśva koṭikoṭi bhirāvṛtā || 25 || cakrarāja rathārū ha sarvāyudha pariṣkṛtā | geyacakra rathārū ha mantriṇī parisevitā || 26 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  kiricakra rathārū ha daṇ anāthā puraskṛtā | jvālāmālini kākṣipta vahniprākāra madhyagā || 27 || bhaṇ asainya vadhodyukta śakti vikramaharṣitā | nityā parākramāṭopa nirīkṣaṇa samutsukā || 28 || bhaṇ aputra vadhodyukta bālāvikrama nanditā | mantriṇyambā viracita viṣaṅga vadhatoṣitā || 29 || viśukra prāṇaharaṇa vārāhī vīryananditā | kāmeśvara mukhāloka kalpita śrī gaṇeśvarā || 30 || mahāgaṇeśa nirbhinna vighnayantra praharṣitā | bhaṇ āsurendra nirmukta śastra pratyastra varṣiṇī || 31 || karāṅguḷi nakhotpanna nārāyaṇa daśākṛtiḥ | mahāpāśupatāstrāgni nirdagdhāsura sainikā || 32 || kāmeśvarāstra nirdagdha sabhaṇ āsura śūnyakā | brahmopendra mahendrādi devasaṃstuta vaibhavā || 33 || haranetrāgni sandagdha kāma sañjīvanauṣadhiḥ | śrīmadvāgbhava kūṭaika svarūpa mukhapaṅkajā || 34 || kaṇṭhādhaḥ kaṭiparyanta madhyakūṭa svarūpiṇī | śaktikūṭaika tāpanna kaṭyathobhāga dhāriṇī || 35 || mūlamantrātmikā, mūlakūṭa traya kaḷebarā | kuḷāmṛtaika rasikā, kuḷasaṅketa pālinī || 36 || kuḷāṅganā, kuḷāntaḥsthā, kauḷinī, kuḷayoginī | akuḷā, samayāntaḥsthā, samayācāra tatparā || 37 || mūlādhāraika nilayā, brahmagranthi vibhedinī | maṇipūrānta ruditā, viṣṇugranthi vibhedinī || 38 || āṅñā cakrāntarāḷasthā, rudragranthi vibhedinī | sahasrārāmbujā rū hā, sudhāsārābhi varṣiṇī || 39 || taṭillatā samaruciḥ, ṣaṭ-cakropari saṃsthitā | mahāśaktiḥ, kuṇ alinī, bisatantu tanīyasī || 40 || bhavānī, bhāvanāgamyā, bhavāraṇya kuṭhārikā | bhadrapriyā, bhadramūrti, rbhaktasaubhāgya dāyinī || 41 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  bhaktipriyā, bhaktigamyā, bhaktivaśyā, bhayāpahā | śāmbhavī, śāradārādhyā, śarvāṇī, śarmadāyinī || 42 || śāṅkarī, śrīkarī, sādhvī, śaraccandranibhānanā | śātodarī, śāntimatī, nirādhārā, nirañjanā || 43 || nirlepā, nirmalā, nityā, nirākārā, nirākulā | nirguṇā, niṣkaḷā, śāntā, niṣkāmā, nirupaplavā || 44 || nityamuktā, nirvikārā, niṣprapañcā, nirāśrayā | nityaśuddhā, nityabuddhā, niravadyā, nirantarā || 45 || niṣkāraṇā, niṣkaḷaṅkā, nirupādhi, rnirīśvarā | nīrāgā, rāgamathanī, nirmadā, madanāśinī || 46 || niścintā, nirahaṅkārā, nirmohā, mohanāśinī | nirmamā, mamatāhantrī, niṣpāpā, pāpanāśinī || 47 || niṣkrodhā, krodhaśamanī, nirlobhā, lobhanāśinī | niḥsaṃśayā, saṃśayaghnī, nirbhavā, bhavanāśinī || 48 || nirvikalpā, nirābādhā, nirbhedā, bhedanāśinī | nirnāśā, mṛtyumathanī, niṣkriyā, niṣparigrahā || 49 || nistulā, nīlacikurā, nirapāyā, niratyayā | durlabhā, durgamā, durgā, duḥkhahantrī, sukhapradā || 50 || duṣṭadūrā, durācāra śamanī, doṣavarjitā | sarvaṅñā, sāndrakaruṇā, samānādhikavarjitā || 51 || sarvaśaktimayī, sarvamaṅgaḷā, sadgatipradā | sarveśvarī, sarvamayī, sarvamantra svarūpiṇī || 52 || sarvayantrātmikā, sarvatantrarūpā, manonmanī | māheśvarī, mahādevī, mahālakṣmī, rmṛ apriyā || 53 || mahārūpā, mahāpūjyā, mahāpātaka nāśinī | mahāmāyā, mahāsattvā, mahāśakti rmahāratiḥ || 54 || mahābhogā, mahaiśvaryā, mahāvīryā, mahābalā | mahābuddhi, rmahāsiddhi, rmahāyogeśvareśvarī || 55 || mahātantrā, mahāmantrā, mahāyantrā, mahāsanā | mahāyāga kramārādhyā, mahābhairava pūjitā || 56 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  maheśvara mahākalpa mahātāṇ ava sākṣiṇī | mahākāme

Recommended

View more >