sri brihad bhagavatamrita vol 2 (sg).pdf

Download Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

Post on 07-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  1/234

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  2/234

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  3/234

  1

  çré guru-gauräìgau jayataù

  Çré Båhad Bhägavatämåta

  Çréla Sanätana Gosvämé

  vol.2

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  4/234

  2

  Naslov originala: Çré Båhad Bhägavatämåta

  (of Çréla Sanätana Gosvämé)

  Sa sanskrita na engleski preveo: Gopīparāëadhana dasa S engleskog na hrvatski prevela: Nitäi karuëa devi dasi

  Grafička priprema: Kamala, Līla

  Za inicijativu samog projekta prevođenja Çré Båhad Bhägavatämåte s

  engleskog na hrvatski veliku zahvalu dugujemo našoj dragoj Kåñëa-jévané devi dasi koja je vrlo predano i ustrajno slijedila uputu svog duhovnog

  učitelja, Nj. S. Śacénandana Swamija, i detaljno proučavala ovaj sveti spis

  te čak pune tri godine održavala seminar za bhakte iz Splita.

  Knjigu smo pripremili povodom Rädhäñöaméja 2012. godine za

  zadovoljstvo Çrématé Rädhäräëi i Njenih bhakta gdje god bili.

  Drugo izdanje, srpanj 2015.

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  5/234

  3

  Sadržaj

  Dio drugi - Çré-goloka-mähätmya: Slave Goloke

  Poglavlje prvo - Vairägya: Odricanje ............... str. 5

  Poglavlje drugo - Jïäna: Znanje .................... str. 57

  Poglavlje treće - Bhajana: Obožavanje ........ str. 113

  Poglavlje četvrto - Vaikuëöha:

  Duhovno kraljevstvo ................................... str. 158

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  6/234

  4

  Dio drugi

  Çré-Goloka-mähätmya Slave Goloke

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  7/234

  5

  Poglavlje prvo

  Vairägya: Odricanje

  Strofa 1

  Çré Janamejaya  reče: Uistinu, moj je otac objedinio suštin-

  sko značenje svih vječnih spisa i s velikom ljubavlju prema

  Kåñëi razotkrio je majci tu rijetku povjerljivu istinu.

  Strofa 2

  O najbolji od mudraca, nikad se ne mogu zasititi ispijanja

  ovog nektarskog oceana Çrémad-Bhägavatama čija se aroma

  povećala u dodiru s tvojim lotosnim usnama.

  Strofa 3

  Stoga, o učeni, molim te reci mi o kojim su još nektarskim

  temama raspravljali majka i sin koji su žudjeli uživati u okusu

  Kåñëinih lotosnih stopala.

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  8/234

  6

  Strofa 4

  Çré Jaimini  reče: O kralju, nemoguće je vlastitim snagama

  razumjeti ili govoriti o ovim temama. Čak ih i sveznajući

  mudraci koji izravno opažaju Apsolutnu Istinu teško

  shvaćaju.

  Strofa 5

  No, Bädaräyaëi je ocean rasa kåñëa-bhakti i njegovom sam

  milošću sjeo pored Parékñita i Uttare te izravno čuo njihov

  razgovor.

  Strofa 6

  Vede  kažu da se odanom učeniku može povjeriti čak i

  najpovjerljivija tajna. Stoga, o najsretniji, počuj sada slave

  Goloke.

  Strofa 7

  Nakon što je tvoja baka čula svetu pripovijest o potrazi za

  osobom koja je obdarena suštinom milosti Gospodina

  Kåñëe, bila je ispunjena najuzvišenijim blaženstvom.

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  9/234

  7

  Strofa 8-9

  Iznimna posvećenost lotosnim stopalima Gospodina,

  ljubavnika gopéja, rađa posebnim plodom o kojem je Uttarä 

  bila željna slušati, kao i o mjestu na kojem se u tom plodu

  uživa, a koje mora da je uzvišenije čak i od Vaikuëöhe. Pitajući

  se u srcu o ovim temama, u nemogućnosti išta samostalno

  zaključiti, priupitala je Çré Parékñita.

  Strofa 10

  Çrématé Uttarä reče: Izvršavajući povoljne dužnosti, obiteljski

  ljudi s materijalnim željama mogu dostići tri svijeta, a osobe

  koje su se odrekle svojih domova mogu dostići četiri svijetakoja su čak iznad ta tri.

  Strofa 11

  No, kad se okonča njihovo uživanje, sve se te osobe

  moraju vratiti na zemlju. Samo nekoliko izabranih osoba koje dostignu planetu Mahar  ili planete iznad nje, bivaju

  oslobođene zajedno s Brahmom.

  Strofa 12

  Neke osobe mogu uživati u višim predjelima kao što je predio

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  10/234

  8

   vatre te postepeno dostići oslobođenje. Asketici potpuno

  posvećeni duhovnom znanju brzo bivaju oslobođeni.

  Strofa 13

  No, čak i posvećenici Božanske Osobe koji još uvijek imaju

  materijalne želje mogu uživati u onome što žele i potom se

  pročistiti i otići u Gospodinovo prebivalište.

  Strofa 14

  To prebivalište, Vaikuëöha, sačinjeno je od sabijenog zanosa

  i čiste svjesnosti. Čak ga i oslobođene duše teško dostižu. No,

  Gospodinovi posvećenici koji nemaju sebičnih želje odmah

  ga dostižu.

  Strofa 15

  Čisti posvećenici koji žive na Vaikuëöhi  zauvijek na razne

  načine uživaju izravno služeći Çré Kåñëina  lotosna stopala.U usporedbi s time, nektar oslobođenja doima se prokletim.

  Strofa 16

  Među posvećenicima Svevišnjeg Gospodina, neki su vezani

  za znanje, a neki čisti. Neki prebivaju u Božjoj ljubavi, neki

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  11/234

  9

  su uronjeni u Božju ljubav, a neki pak bolno preplavljeni

  Božjom ljubavlju.

  Strofa 17

  Pošto se razine tih posvećenika razlikuju, nije logično da će

  postići iste rezultate. No, na Vaikuëöhi  ne postoji nikakva

  hijerarhija.

  Strofa 18

  Među posvećenicima na Vaikuëöhi postoji jednakost čak i

  kad su u pitanju posebna Vaikuëöha savršenstva – živjeti u

  blizini Svevišnjeg Gospodina ili dobiti oblik nalik Njegovom.

  Nikad nije spomenuto odredište uzvišenije od Vaikuëöhe.

  Strofa 19

  Naravno, svi posvećenici u raznim predjelima Vaikuëöhe 

  potpuno su sretni jer su svi dostigli ono što su željeli u skladusa svojim različitim prirodama.

  Strofa 20

  Svi su dostigli krajnji domet sreće, svaki u svojem vlastitom

  obliku zanosne razmjene s Gospodinom. No, koje je odredište 

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  12/234

  10

  namijenjeno za iznimne posvećenike Onog koji je plesao

  räsa ples?

  Strofa 21

  Oni pjevaju Njegova imena i puni su jedinstvene ljubavi

  prema Njemu. Ravnodušni prema svemu ostalome, jedino

  što žele jest postati sluge Çré Rädhe.

  Strofa 22

  Ako ti posebni posvećenici dostignu samo savršenstva koja

  dostižu i drugi, moje će srce biti nezadovoljno. Za takve

  posvećenike kao što su Nanda i Yaçoda da dostignu tek isto

  odredište – sama mi je ta misao nepodnošljiva.

  Strofa 23

  Raznovrsna i nebrojena savršenstva slijevaju se u te

  posvećenike, poput rijeka koje se ulijevaju u oceane.

  Strofa 24

  Stoga zasigurno mora postojati prikladno mjesto za njih,

  iznad Vaikuëöhe. Molim te da mi razotkriješ o kojem se

  mjestu radi i spasiš me.

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  13/234

  11

  Strofa 25

  Çré Jaimini  reče: Oduševljen ugodnim pitanjem Majke

  Uttare, njezin joj se sin Parékñit poklonio i počeo odgovarati

  na pitanje. Suze su mu lile iz očiju, a dlake na tijelu

  stajale uspravno.

  Strofa 26

  Çré Parékñit reče: Draga moja majko, za tebe koja živiš samo

  za Çré Kåñëu, odvojenost od Njega je nepodnošljiva. Tvoje

   je pitanje hvale vrijedno. Nitko nikada prije nije postavio to

  pitanje.

  Strofa 27

  Kåñëa mi je osobno podario privilegij da se rodim iz tvoje

  maternice kao unuk Njegovog dragog prijatelja Arjune,

  supruga Çré Subhadre.

  Strofa 28

  Da bi i tebe i mene zaštitio od oružja brahmästre, Kåñëa 

  se pojavio u tvojoj maternici držeći Svoj disk i topuz.

  U djetinjstvu me nagnao da neprestano među ljudima

 • 8/18/2019 Sri Brihad Bhagavatamrita vol 2 (SG).pdf

  14/234

  12

  tragam za Njegovim oblikom – što je meditacija dostojna

  najuzvišenijih Vaiñëava.

  Strofa 29

  Obdario me odlikama velikih svetaca i učinio slavnim zbog

  pokoravanja Kali. Vjerno Ga slijedeći, stekao sam predivna

  kraljevska obilja. Potom me, prokletstvom brähmaëe,

  natjerao da se svega odreknem.

  Strofa 30 

  Kad sam čuo za to prokletstvo, primio sam vijest s

  dobrodošlicom. Çré Väsudeva, u obliku brähmaëinog

  učenika, izvukao me iz beskrajnog bunara obiteljskog života

  i vodio kod donošenja odluke da postim do smrti na obali

  božanske Gaìge.

  Strofa 31

  Na skupu najistaknutijih mudraca, Gospodin je odagnao

  moj strag objašnjavajući istinu kroz Çukadevu. Također me

  razveselio podarujući mi društvo Svojih dragih posvećenika.

  Sada ću ja tebi pomoći da kuša