sri ganesha kannada suprabhata geetegalu stotra and bhajanavali

Download sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

Post on 14-Apr-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  1/32

  x)eEqd HrEd'eg drrtffied

  epad n6du#;Q e$esmaCe

  N?tnhEWEas zurw rn$z \wr zn\wr,z$rt[r rt r* nsNe KpanoJod tBdoQr et-'-o'aoge rt#ed drohdo {,d0^3# d){,: ooUt rldqd dcoado(os4,%)rtuoudiiij r ,1 dorldodl-set.

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  2/32

  sdcfrDdrtddrdrdd dt 8iid.:odindd-eedrdpre rldtJ n:{,erod (dd*d)lre rldrs {grd;riao drrjd ilcodded*5ird rteoso dintdt"l d* e[J; arodsaslrod doddQre oad.:z3c{, r5a: *Jd/Qrr oar;23:$ i)$qtds9-1e ooirz3c/, {ri9Brr oa;;2,3;9 d.:oduo ni$aJ( :io ?,3a $:dd n:gr"padnS*cea3d Ug,gp.,t naO:5 dti:3: Adi-..Jlrr ttcdlari udc$3t d#:d sad dodu dgt$prr ;idt5 upii; c;a*rositgr i'trltd ;o-odi 6re-D

  drtS+

  IITIvI

  356,.7E9

  IO12l3l4t517l921722325

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  3/32

  +ti41,*i{H"$.:,f:;L;'bf, ,i4iu $d$dr*erEDdil.d S!., do8d $dOlod ddenrldooh alod etro 611{qEN?JCrrl$,rdoc dddcoroq., aorrlootsdrlddg dfidid .. ?/( ddAaaeFaojod rD3&no$xndddoelrl(p" 61, {n*rd;roh ..9( rld(d dqdfJgCrDd h(drldJ. ,UgC$ dodo q:aaodQ" ;oo r O{.,de.ldo$r$E d.(d.

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  4/32

  llLc )e dder,ooSo d;3olldrdu Erldodr d:$d$ dlcadC ,,dl^Sdrldg d{d:3r dcird.:;sanerddJc d.,d3i fnd:.n epJ*d d,rirr-d.:d*ii ep{drrlgod dods

  Odso*d$, d, d$d drdg dd;, ddrlgod rac6ado{,o.:'{rtdd*andS;3rnerSr d$ D,r ddrd ii$arod *geg ddouddl$doP.rh zcod grug,daod d, d:$drd{1 adrd erdd,-c8tci.)ron doddde.r.: $oJcooh{ed. aadg u-osazraedod erdrtoe)a'arlrdo ddqd tpndoJrg U( d. iFc, rtrcd{)dJdr nrEiiddldt3:r folj,dcea d. etgrldgl d,:uq3;:ad t.:tJpr.td$ oadoregdrdJDo;rDnd. ;r"5ddeo iruaJE Ut edl$todboraoJrro.>Qrr o-o*cz*o1, di$ead, $dg, Qrt donaCrdd nr$q:ad,are d*$d ir$:pod, l,t ddrd ooddodr igrS, e{dCg1dat:rio'{rJ.:o18. ed: olrddo, io{rd Eo rtraq:dnp?t$,rr;io"rlB{id addl;pnj

  5( 1e id; d.: dldl Arr Qrr grda FadnrfidddJ elqardnraorddigd$"todf,ood lre edixodd f,n r$dd:o d?BA,erdr$b:rdoL3;, eJagart+q uBr$a:rdcoa d.-d.%U ds;/o3r elgod iroa5d.:d ;sr*xa*droaa! Q.reoDdd(o$ Fodcrrlddil etdood dt"lXe;rUJ, .(Ur rhCJ&rl er6o,,

  ,rru.r ddrJd$1 e.j:1art+ uSrflfJ: a e{rri,O.iro:r*otur ,ei3doicSl ufil$bArd",ea 8. Si:n ;3.:oodd {toacDudgdtCeroi$8 d prt nao).:g d5rddou.r lrr rl:dcl;d0o,.tdcddrrCoScdoo id i;;dcnd Cilxa*d u-1rd rioto eddo itoi

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  5/32

  el,ll\ci, u;iiil dlOo, ddti*spri*,o ge4.a*:tEcd:rJ,,t') li,(;3.

  sriild d:dn edtd ddd'Jg doadd d'g$it*d1rlirllit,h ,$dd,i o3oidrotc$:o ugp iqold.td. eJdI'tdrJd.:aTad j.: oJndod: ,9*cJ.:Ogoan cdd u{rd ddoJco.r.ra(r,rartnd d* u dcdpeoJrd.:rid pid,roicSl dotd:fle J.$ ;g d,:dptoJcdorl*rlra dd5 d.:oadd drdgrtddrumhrird td.prt 5t6O xa*nrilddd dao3.:tSdo* 'dcdg dreoS':do*u,dnA,#nU{, 5( d. o. ddhod droBroJcdoilo ddcn drd58rlr;tdl. doi;fltd.

  dr vao3crdO dddohd efdodearls;Dd B-re aoaoi,:d,,rirrodrlo, d.:ro6r, dcdo uoJ.>croo eddlrlgrln, draod$ elod;,:otr d.::$\8n!.1, tS:$*.tl:'ddce fuil3cnn $x' duaotdood,!.,( d, Ar. prtdododrrddorio dd:n drdgddd':"* d*d ertBd,nprld geoa^df* oa$rad$ dc.:oed.${.rt*d1 'adsa d*d Ddo3:rlQod dradddelr $oirOodrq(d. edd$ 3oa3o1dd.n incco$1 do&oadd eld'r prtd.:mailcodso3': .el$$ilEdod.: epanh d'ntdrlddl d:1*erdo sfled oa, o3.:dc 3 do rtc6ddedodc erzBdo p ddg ilgdFd.

  do$dradd'>

  .as00@a

  III

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  6/32

  i&dd eldr*ere rldri,i $edrEor.rod d{d ddr dqoa d*ng{,r, S3( rfuBtdntdrlCr " iorJ Ogta ioarsaah ddddo rlCo od- uo, rloa r d rl dd ra rldrd duadd d,dxo* dduod$e craufiotanueddd *ordo3c$o[^:aolld.:. o XoAqJragidl yd1, *,tddT a6?rF atr f. adrirod[nradroodno{rddo drsiu"rU;, Dyr rtdrd droadaod {rdUfi%"I

  ,, trt rle6ed iJg,rpod-igr$-ddou" o)orr S1dd.J.tr ddildofojr droalotJrdr. srt ddfi dd4diJg bo;J.: ride,yi.:{,pa CdSl du3ddrdor.r e $ oJ.::c taoo,:d.:., . Ut .10 o 3r. " ua oiod d dr;Jo3rod r.3d*arn e.od.:nJ$qaddd,na dcCc nr8rlCdq dtshddr. * trool.:dlogrtoaudrldd g(- rt rr d ;Jc o 6 d dJ {9, nadd, i"greirl*od elortu{til.

  ddAq suooJ.:d

  d. aEr. rloodd.arurDeaf q$flro ;firCrs:dsod (t%)t 8(dcr. tJorlodr gd .

  r t'riodgJrdq ddfl ?"dRh fo{, arr rteged d,:oadddrd.q*toa $ oa1flneilsr ddofl Ad.grdrdron CdorodCdg:* el&rfo{iil..:gorlo drorlddd.Iol.ls dodeiod.: prtdg rEQFdJgrd.rrScdQ)f

  3J-nO-&-e

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  7/32

  &; rtded *c-'.r.1e,,:adnCo EotSoeddd sdc eeouaBodd Insro rlrdooa>d ndo:g ddroosodo ll d9$ [

  do,ndsod rartdB dn d.roa tdd Id.rnBddo wrtSdg a3z* do3o tBqld Iuledoddc adeCo dedoa ?Bdd Ido.naioo zsddcdh woard $dd llo ll

  esadoed ds+rteJo xa*rlsPr dnoJc Il"doBd esrldD a?d aP.r aosoJo llsdoSc, rlso$So3o doe0S'rd drdo3o Ibdo3o, bddodd ra8redoo eo3o ll s ll

  radgd rodrgil bdd&e d,radd Irad, d,nBd e alo{,dod cdd tlEdrPooJode r zsrl#odo t"6d Il*oeddd *oe0iod &edodo d:6d ll a fl

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  8/32

  Ue{,dO qiaddd &e arddo eeodo iu?"#do:o &eddd a)eDarosododo lloorEab8r gorlddo aeroddrdaodl IdrrB,d& *>z^lo ilo3o ryaddd dodc il q

  droad& trh ddoal &drron il"$ |Sedodd; adoeCo [. rleod &e do lld$oj.:oBd .adc$g !"adodo doedo Ia)onoSog eshdodo ioddd Eedoil a tr

  roDddr drodd{ beg,rd0 "rd>AehoJoO d:oEdodc uoedd Edo lldedq doDdod &dnpn uo& Ideodeo ua ild: edaOf $ed tr

  etSrdoS -edra &dheojoeSodo IdOdrood ::ded0f.De &edd.laodo lt89g3ea ddddo 610 &odo Sooab'ld.!d,dO dedoSd 6,a$g &odo tlalt

  l

  i

  i'l

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  9/32

  ge rlded H,ge-d,( ddooodoz$ t^inaicd............ ioe^ro d;

  ;Jd:,q sil"o3od rlsodtso3oe lwoJc&edod ddos'5ts0 dx#oopd lldoddedd

  {,edodto dodoo I

  drJd,nodd ed*oSo Se 6oeoa llaJd ;{eo1a: ioedd rletdtso3oe.Iodoaq ilaABd eriadd aEddde llddmortd dd^,el n$*doa IdDmooso ildado ddrfroo Ild,:a: &edod uao3ood itsodeo3ue Issrlhedd $edod dd*eo3o lldoedd qJodeo dd elDade Idundd readd aoD* dE llelda-odrd #roBd tdo{rdodo iee.B doed0 Sead aad#do ll$ASA d'mdod bdri=oOoJod Iwddd do$d aobdoSoo lldoedod &d*dc bdrPoo3odo IoeOdds l'l

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  10/32

  urldot3o$o erd oJo sa0den IddbddiS g*#So oqdd,odo {ldoedd eo$od aaoa dmabd I$edd d.ro&d &d;ojo bd;sa ltwdejoa3oS;o bdddo ffigQFde;: I&e dddo.to dod oSeoddo llrla#;oa: bddod rieodoo$oe Ido3o$do egdroSc &eddo3oe lloarrloaadrldb de3tudrdde Icaa, e^loD rlQeo3oe e"rdde lldodd dodd egoz3oSo dodd Idodd #odd spaed*dde lldodd dodd drdd dodd Idodd drodd d,nedd $o3ode ll

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  11/32

  rPodcdd rteaddEdnDO d.:dd rteod deddaJori nrS* &edo&edddo d&d sdg ddorla:oh"o$oa$o* &edo &e fil a3 11ddo dod ddnod eddPdo3odq d-rod*(; 1riflosood 6a*ddro6&dri dd'>ar &ed*$ tt

  1l nruO dodd rlsoddt# ttqe9o3odeo hDoJoxao*adri &edr elohd ItBorld,ndc olrrlo-axddda$o doaed lld.Yodnan &edo woc.:&da bd;i d'nddo$'n ltlddd ddod os)od &edodud bdd Sddo$o llll n'aD dodd rtsodded ll,3od Sd* doea sodomadrDod d#*du'ae tfoesr?.nodo egrl &edull

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  12/32

  derddg xo$od &edoS$*dfro d,o#od IdS. troS &edo dodsaojod &dod &edod Illl rFCI dodd iteodded ll__r@:,,.

  &Hni Hod r{eoma d$"oemadd doc6 r{eama ddroe I a{soma d$.nedddodoS.ra r&etoJ,n dd,ne I

  rao3,raq rfogo3o ddo*a Id.nois Eesa i doozl$5aea tterodno( d6S smaoadreddoo dddodod d,romo i ll oadd rloso li

  ddomo dBqJd do$ooa IflOasa dod rlr #oou ddroa Idddodod;od$ d.nuat$ dea Id,rnddoad6 n$a Soadso ll modd rlosa lld*odo$o &odofu sa atdod

  dndoJo Boodo$o sa adod doadhod deod.gded$oe3.oeddo ${ddod *d ISdroSo douados p,e rlmde# I$n$ dddo*d sdotsoJo hdh Idoedd q{,,odeo deosdo e^ldoddo IE dod do8o dCIeO qBdodd rao3o0d Idr dodeddo ddon ag*ed*oa {t

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  13/32

  drQJ dC na0J;,uod-v -ul--- -zi elJdlU[, rBC*ooU3g aod rt* 6.rtL3g rleods IurSdo bdSroo d4. dE &ertso.> lldll rusrdd$ rtod do$ dodo ag da8h Iu$go$o*q dodh '6L1.;, rleoddd>* War&Ar Ilri'oododd sddod ddod ndu &tdod IUlred dod do$nad rleod daonrao$ood llld%d* rrudo$dodo rteodddra doeffi d1.+ |lht' ttdo{,narl rlsodded eradddoa *o0f,do llnoo6dA doeddodo ecodr doBd rleoddo In'oobdd dodd dddo ddrddu* 'a{do lluodhod a6o3o dead eeodo aar* e,iadd Iqodo eedd E"dEddJ:'edd Boodo nadcd ll

  ll dulrd* ll

  -oc^Srre,'qt-

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  14/32

  *Y jodderojo esot> rleo oatcd I dAoio:3do Sdrre8rCd I

  rioo doddde rleodded xaoarod dcdd tf$d.,ad dbBoddde {peor{rtn'dd t adaeUdodde ilil riDO dJdd rlsodded tt,zood drdodS I dnedd ej,oJod t de ng* dedd r

  naolorl dodd ltooaSoeddd I n'oOoitiodd I doql+ dod.nddsaog,orl dodd lIqrE dDddd d1 {toeddd I de rleodedd I

  raNlod dod$ lta*o$il uodd${dd I d.rodod &dd

  noOgrorl dodat t

 • 7/30/2019 sri ganesha kannada suprabhAta geetegaLu stotra and bhajanAvaLi

  15/32

  !,e oa;lotoSodo'9e oodlt"* o{rsgd8 ts&dood.:fas9 dsdroanc d$ooaSdooeodsododoodBrrdo dofrcd4o& $uael6aeld:c IdmardEoe,3 aie) doode doe$rlododmarodQedrdoJ:do do3rpoq)oadod:c lloll

  a1, dqlresaAo dfrupaddoad$ododfi.oerlmoo3oqlo3odo dddo&Cedrs IoSon-9 u:Eoda Sqiet