sri sathya sai sadhana trust,

Sri Sathya Sai Sadhana Trust,
Sri Sathya Sai Sadhana Trust,
Sri Sathya Sai Sadhana Trust,
Download Sri Sathya Sai Sadhana Trust,

Post on 30-Dec-2016

230 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications Division,Prasanthi Nilayam

  CHAMAKAM 1ST Anuvaka ` Aa?iv:[U s/jae;?se/ma

  om agnvi sajoasem

  v?xRNtu va/< igr?>,

  vardhantu v gira |

  *u/MnEvaRje?i/rag?tm!,

  dyumnairvjebhirgatam |

  vaj? me s/v? me/

  vjaca me prasavaca me

  y?it me/ is?it me

  prayatica me prasitica me

  xI/it? me/ tu? me/

  dhtica me kratuca me

  Svr? me/ aek? me

  svaraca me lokaca me

  a/v? me/ uit? me/

  rvaca me rutica me

 • Jyaeit? me/ suv? me

  jyotica me suvaca me

  a/[? me=pa/n? me

  praca me'pnaca me

  Vya/n/ me=su? me

  vynaca me'suca me

  ic/< c? m/ AaxI?t< c me/

  citta ca ma dhta ca me

  vaKc? me/ mn? me/

  vkca me manaca me

  c]u? me/ ae

 • A