svami satyananda sarasvati - yoga i obrazovanje

Download Svami Satyananda Sarasvati - Yoga i Obrazovanje

If you can't read please download the document

Post on 22-Nov-2015

85 views

Category:

Documents

27 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yoga

TRANSCRIPT

 • YOGA I OBRAZOVANJE SATYANANDA PARAMHAMSA

  SADRAJ: SWAMI SATYANANDA SARASWATI BIHARSKA KOLA YOGE PREDGOVOR SATYANANDASHRAM - GRKA PORUKA UITELJIMA RAZVOJ DEJEG MOZGA UZ POMO YOGE Swami Satyananda Saraswati Condorcet college, Paris, 15.05.1980. NAUNO YOGA OBRAZOVANJE Swami Satyananda Saraswati B.V.K. College, Visakhapatnam, 11.02.1982. VRHUNSKO OBRAZOVANJE Swami Satyananda Saraswati Condorcet, High School, Paris, 17.09.1979. STARAJTE SE O BUDUOJ GENERACIJI Swami Satyananda Saraswati Zinal, Switzerland, 11.09.1980. DECA Satsang sa Swami Satyanandom Saraswatijem Dodatak 1: Surya Namaskara Dodatak 2: Nadi Shodhana Pranayama

  Pravo obrazovanje poinje onda kada probudimo unutranje mentalne sposobnosti, i kada postanemo svesni svog spiritualnog bia. Taj proces obrazovanja nazivamo Yoga.

  Satyananda Paramhamsa

  One, koji dobropoduavju decu, treba vie potovati nego one koji ih stvaraju. Drugi im samo udahnjuju ivot, dok ih prvi poduavaju umetnosti dobrog ivljenja.

  Aristotel

  SWAMI SATYANANDA SARASWATI

  Swami Satyananda Saraswati roden je 26.jula 1923. godine u Indiji, u malom gradu blizu Almore, u podnoju Himalaja. Jo kao dete pokazivao je izvanredne sposobnosti a prvo spiritualno iskustvo doiveo je u estoj godini. Blagoslovljen je od mnogih svetih ljudi i sadhua koji su prolazili pored njegovog

 • doma na svom putu za Himalaje. Oni su u njemu podstakli intezivnu elju da dostigne duhovne visine i probudili jako oseanje vairagya-e. Posle zavretka formalnog obrazovanja (studirao je veterinu, psihologiju i neurofiziologiju), napustio je kuu svojih roditelja i krenuo u potragu za guruom. U Rishikeshu je sreo Swami Sivanandu Saraswatija, lekara, yogina, koga je prepoznao kao svog duhovnog uitelja. Tokom dvanaest godina koje je proveo u ashramu svog gurua, Swami Satyananda se predao karma yogi do tog stepena, da je Swami Sivananda govorio kako je on obavljao posao za etvoricu. Idealan uenik, Swami Satyananda je radio od ranih jutarnjih asova zore do kasno u no, uestvujui u svakom poslu, od noenja vode do rukovoenja ashramom. Sluenje guruu bilo je njegova strast i njegova vrhunska radost. Iako je bio veoma otrog intelekta (opisan od strane Swami Sivanande kao svestrani genije), njegovo uenje nije poticalo od studiranja u guruovom ashramu. Sa najdubljom verom on je sledio jedno nareenje svog gurua: "Radi mnogo i bie oien. Ne treba da trai svetlost, ona e izai iz tebe samog". I to se zaista dogodilo. Swami Satyananda je postigao vrhunsko razumevanje tajni duhovnog ivota i postao veliki autoritet za tantru, hatha yogu, kundalini i kriya yogu. Poto je proveo dvanaest godina u ashramu svog gurua, Swami je zapoeo parivrajaka ivot i osam godina proveo je putujui, peaei po Indiji, Afghanistanu, Burmi, Nepalu i Ceylonu. Za vreme tog perioda sreo je svete ljude i yogine,a vreme je provodio uglavnom sam u usavravanju tehnika yoge koje bi mogle da umanje patnje oveanstva. Godine 1963. njegova misija mu je postala jasna i on je osnovao Biharsku kolu yoge. Kako se to dogodilo dok je boravio u Mungeru poeli su da dolaze uenici iz cele Indije i drugih zemalja, i uenje Swami Satyanande je poelo da se iri po celom svetu. Godine 1968. je zapoeo svetsko putovanje na kojem je govorio o drevnoj praksi yoge ljudima svih kasti, religija i nacionalnosti. Od tada je postao vrlo poznat na svim kontinentima kao vodei predstavnik yoge i tantre koji inspirie mnoge tragaoce spiritualne istine i mnoge ashrame i yoga centre u svetu. U poslednjih deset godina podelio je svoje vreme na putovanja po inostranstvu, Indiji i boravak u Mungeru. Iako mnogi prosvetljeni ljudi nisu u stanju da efikasno deluju na materijalnoj ravni, Swami Satyananda ne osea da je izvan domena karma yoge.

 • Njegova misija, koja predstavlja irenje spiritualnosti u svetskoj kulturi, je glavna motivacija njegovog ivota i on ima veoma dinaminu ulogu u voenju svog ashrama i uenju sannyasina. Iako on praktino poduava u svim aspektima ivota i daje svakom ueniku mogunost da prepozna svoje unutranje vrednosti i razvije ih, niko ne moe da prevazie njegovu briljantnu sposobnost organizovanja i planiranja. I pored toga to je postigao kosmiku realizaciju, Swami spremno diskutuje o svim problemima, kao obian ovek. On ima ogromno znanje o drevnim spisima i interesuje se za dostignua savremene nauke, ali nije uitelj koji ui svoje uenike pomou formalnih lekcija i uputstava. Njegov nain poduavanja je putem transmisije i kontakata. Kao to je i sam otelovljenje mudrosti svog gurua, Swami Satyananda prenosi isto univerzalno znanje svojim uenicima koji su proistili svoj um i koji su otvoreni i spremni da to znanje primaju.

  BIHARSKA KOLA YOGE

  Biharska kola yoge u Mungeru, na severu Indije je dom Swami Satyanande Saraswatija. Osnovana je 1964. godine kao kola yoge za sannyasine i za ljude koji vode obian ivot. Ova jedinstvena institucija je postala mesto za masovni povratak drevnim receptima nauke yoge. 1968. godine je odran prvi kurs za uitelje Yoge iz Evrope. Od tada, kola je prerasla u veoma poznat internacionalni centar, sa mnogobrojnim sledbenicima i velikim brojem ogranaka u celom svetu. Danas se Biharska kola Yoge sastoji od centralnog Shivananda Ashrama i Ganga Darshana, novog ashramskog kompleksa koji je sagraen na velikom brdu sa pogledom na Gang. Ovde, u divnom prirodnom ambijentu, okruen bujnim vrtovima, zelenim mekanim poljima i prekrasnim panoramskim pogledom na Gang, inspirisana je nova vizija ivota yoge. Tehnike integralne yoge, koje se ovde ue, sinteza su svih pristupa razvitku linosti. Organizuju se kratki i dugi individualni kursevi za stanovnike ashrama (sannyasine) i dnevne polaznike. Takoe se vode i kursevi kriya yoge. Swamiji kvalifikovani u medicinskoj nauci daju asove yoga terapije. Vaan deo kurikuluma su kursevi za uitelje yoge. esto se izvode jednomeseni kursevi za porodine ljude, koji im omoguuju da dalje pokazuju jednostavne vebe lanovima svojih porodica i sredine u kojoj ive.

 • Biharska kola Yoge je poznata po svojoj odlinoj sannyasa obuci, i bila je jedna od prvih ovakvih institucija koja je uvela kurseve za strance i za ene sannyasine. Gurukul trening podrazumeva specijalno voenje dece poev od osme do osamneste godine. U koli se nalazi i Istraivaki Koordinacioni Centar sa velikom kolekcijom knjiga, injenica i podataka u vezi sa istraivanjima u terapiji yogom. Ashram Grafiks, moderna tamparija, tampa sve publikacije ove kole. Ona je moderno opremljena i umeno je vode sannyasini i lanovi ashrama, koji rade sve, od pripreme publikacija za tampu, do njihove distribucije po svetu. Simpozijumi, seminari i predavanja, ire yogu od vrata do vrata i od obale do obale. Svake godine, Biharska kola Yoge, pod vodstvom Swami Satyanande Saraswatija, organizuje medunarodne susrete, u Indiji i raznim krajevima sveta, za ljude koji su zainteresovani za nauku yoge, za one koji su krenuli putem spiritualizacije, i za sve ostale.

  PREDGOVOR

  U nae vreme, ljudi pokuavaju da se suoe sa munjevitim porastom znanja irom sveta. Obrazovni sistemi u svim zemljama moraju ubrzano da se razvijaju, da bi se odrali, a od yoge teko da postoji bolji sistem za ovu svrhu. Sluaj SWAMI VIVEKANANDE u Ujedinjenim Nacijama, nekoliko decenija ranije, veoma je karakteristian primer ta neko moe da postigne kroz yogu u oblasti obrazovanja i uenja. Svako vee on je pozajmljivao iz univerzitetske biblioteke veliki tom neke enciklopedije i vraao je sledeeg jutra. Jednoga dana, krajnje iznenaen, bibliotekar je saznao da je on uio sve tomove koje je pozajmio napamet, do najsitnijih detalja. Imao je vodiki razvijenu memoriju, FOTOGRAFSKU, pre nego MISAONO-GRAFSKU memoriju. Ovaj kao i mnogi drugi zadivljujui rezultati, mogu se postii pomou jednostavnih yoga vebi. One bude uspavane centre u individui i pretvaraju tup, rasut i razbacan um u jednousmeren i veoma koncentrisan um. Ovako, savremen ovek, moe da postigne super uenje, metod uenja Akvarijanskog Doba, u kojem e ovek pobediti prostor, a nauka i tehnologija postae visoko razvijene i prefinjene. U svim zemljama, sada je potreban senzitivan medijum za irenje poruke yoge masama, naunici koji e realizovati nezamislive mogunosti koje yoga otvara nauci, i poeti ozbiljno da eksperimentiu sa yoga tehnikama,

 • kao i yoga kompetentni uitelji koji e poduavati YOGA METOD SUPERUENJA, kako bi se ove sposobnosti proirile. Poto yoga ne obraa panju samo na intelekt, nego i na spiritualnu linost oveka, sigurno je da e YOGA METOD SUPERUENJA biti sam po sebi garancija, da naunici sutranjice, ljudi budunosti nee biti samo pokretne biblioteke, pokretni kompjuteri, ve stvarno humana bia, sa ljubavlju i razumevanjem za svoje saradnike, a ne grabeljivi u srcima. Jezgro ove revolucije u OBRAZOVANJU nee biti samo u kolama, na univerzitetima i drugim velikim institucijama razvijenih zemalja, nego u Ashramima, ovim jednostavnim i skromnim centrima za yogu, gde se na potpun nain, odvija duboko obrazovanje. Tu e ljudi pripremiti svoje umove i linosti, kako bi postali reflektori novog Doba Superuenja, koje je ve na putu. U ovoj knjizi SATYANANDE PARAMHAMSE, nai ete divno uputstvo u nove a ipak drevne tehnike koje prodiru u obrazovni sistem irom sveta.

  SWAMI SIVAMURTI SARASWATI PAIANIA, GRKA, 15.03.1989.

  SATYANANDASHRAM-GRKA

  Hiljadama godina se oseao uticaj Grke na evropsku kulturu. Isto kao to je reka znanja u istorijskim vremenima dolazila iz Grke, tako neka tee i sada, i neka prenese poruku Yoge od Grke do itave Evrope.

  Paramhamsa Satyananda

  Swami Satyananda je 1977. godine poslao Swami Sivamurti (rodjenu u Australiji) da osnuje i vodi ashram u Grkoj. Zahvaljujui njenom neumornom radu i nadahnuu, Yoga je obila Grku, i njen eho se uje i u najudaljenijim krajevima te zemlje. Ispunjeni nadahnuem i pod vodstvom Swami Sivamurti, swamiji, karma sannyasini i prijatelji Satyanandashrama su stvarali ashram koji e moi da prihvati mnoge duhovne sledbeni