swami satyananda saraswati joga nidra

Download Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

Post on 14-Oct-2015

101 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relaksacija Meditacija Uvođenje u San...

TRANSCRIPT

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  1/216

  Swami Satyananda Saraswati

  JogaNidra

  relaksacijameditacija

  uvoenje u san

  Naslov originalaYOGA NIDRA by

  Swami Satyananda SaraswatiBihar School of YogaMonghur, Bihar, IndiaFourth revised edition, 1982.

  equilibrium2008

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  2/216

  Kada se iskorene sankalpa i vikalpa,karme vie nemaju uticaja,kada se elje i iluzije neprekidnom praksom otklone,nastaje veito blaeno stanje Joga Nidre.Stanje u kojem oputeno uivaju jogini je Turiya;

  u njemu sveprisutna Nidra u obliku iste svesti sija.Zato uivaj tu Nidru koja nije forma prakritive je manifestan oblik purue.

  Yogataravali 25/28

  PosveenoNarajanikoji poiva na Anantiu veitoj Joga Nidri

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  3/216

  Sadraj

  Predgovor

  Uvod

  Prvi deo TeorijaVetina oputanjaVebanje umaIskustva sa joga nidromProces pratyahareJoga nidra i mozak

  Simboli nesvesnogIzvan tela i umaUlazak u samadhi

  Drugi deo VebeOpisi vebiOpta uputstva

  Joga nidra 1Joga nidra 2Joga nidra 3Joga nidra 4Joga nidra 5Opis kratkog asa joga nidre

  Opis dugog asa joga nidreVizuelizacija akriTrei deo Nauna istraivanja

  Spavanje, snovi i joga nidraEdukacija umaKontrolisanje centara mozgaTerapijska primenaPsihosomatski poremeajiKardiovaskulne bolesti

  evrti deo DodatakStres i bolesti srcaJoga nidra i biofidbek

  Tuma pojmovaBeleka o autoruBiharska kola joge

  4

  8

  14

  19

  24

  28

  33

  3947

  52

  58

  62

  6775

  85

  93

  105

  118

  125

  133

  139

  147

  156

  160

  166

  171

  177

  187

  198212

  214

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  4/216

  Predgovor

  Kada su ula i um umireni, a

  intelekt se u tiini odmara, po-inje Najvii Put.Ova mirna postojanost ula pred-stavlja jogu.

  Katna Upaniada

  U prevodu joga nidra znai psihiki (svesni) san jogina, aSvami Satjananda ju je definisao kao relaksaciju postignutusabranou uma. Ona predstavlja sistematsku metodu zapostizanje potpunog fizikog, emocionalnog i mentalnogoputanja. Njen cilj je da osposobi jogina da upranjava viestepene joge, kao i da pojedincu omogui da se odmori,

  relaksira i izlei sam sebe. Joga nidra je jedan odnajsnanijih metoda ne samo relaksacije, nego i budjenjauspavanih centara mozga. Ona moe da se upotrebi i kaouvod u spavanje koje tada postaje efikasnije (veina ljudiodlazi na poinak sa velikim brojem nereenih briga ivota okojima intenzivno misli u procesu usnivanja i bude se joumornija, nespremna da se suoi sa novim danom), ili kaoalternativa spavanju (pola sata joga nidre moe da zamenidva sata spavanja).

  Jasna je potreba oveka modernog vremena zaoputanjem koje on misli da ostvaruje, najee sasvimpogreno, dok ita knjigu, novine, gleda televizijskiprogram, znai sasvim zaokupljenih ula. Budan ivot se

  provodi sa umom okrenutim spolja, uglavnomkoncentrisanim na dogadjaje izvan naih tela, dogadjaje sakojima nas povezuju ula. Kako nauiti da se ignorie taneprekidna reka ulnih stimulusa, to je neophodno za

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  5/216

  postizanje stanja oputenosti i zapoinjanje Najvieg Puta,puta upoznavanja samog sebe?

  ovek Zapada je ekstrovertovan, determinisan vrsto daotkrije svet van sebe, i zaboravlja da je on sam, to dokazujei mikrofizika, mikrokosmika replika univerzuma (Pogledaj

  unutra tamo je sve to je vredno, govorio je Svamiivananda). Socijalna sigurnost i vrhunsko obrazovanje neznae i emocionalnu punou, ispunjenost ivota i njegovuorganizaciju: moderan ovek je rtva mnogobrojnihhroninih bolesti, on je usamljen u sredini svojihizvanrednih materijalnih dostignua, njegov um je nemiran i

  njegove psihike snage iscrpljene. On ne uspeva da razvijesamosvesnost, on ne razume sebe samog i zastao je naputu svog razvoja, na putu svoje individuacije. Zahvaljujuiiskljuivom razvijanju intelekta zanemario je, i u velikoj meriizgubio svoju psihiku senzitivnost. Nije udo, onda, to sve

  vie ljudi Zapada otkrivaju jogu i kroz jedan odmnogobrojnih oblika jogadarana (filozofskog sistema, kojibi, po svemu, mogao da se nazove i naunim), pokuavajuda razviju svesnost i povrate nekad postojeu, sadaizgubljenu, celovitost duha i tela.

  Joga nije uska staza, askeze, kako se esto misli, ona jekraljevski put ka radosnoj, povienoj svesnosti koja potieod pravog razumevanja i prihvatanja nae ljudske prirode.

  Ona se vrsto zasniva na svakodnevnim realnostima iharmoniji svih ivotnih funkcija. Joga je put ka elementarnojslobodi (i vie od nje), kroz ostvarivanje zdravih i prirodnihnaina izraavanja i reavanja konflikata ivota. Joga jeproces gledanja unutra I oputanja toka misli. Kada se umirium i vi ste u stanju da mislite i reavate probleme svog

  ivljenja sa apsolutnim mirom, to je joga, govori SvamiSatjananda Sarasvati, tantriki guru i osniva u svetupoznate Biharske kole joge, Joga ne trai, kako se, takodje,pogreno misli, da se odreknemo tela i njegovih funkcija,

  ve nas oslobadja oseanja krivice i konflikata koji stojeizmedju nas i spontanog uivanja ivota, prihvatanjem iosveivanjem telesnog kao osnovnog i poetnog (Onaj kosazna istinu tela moe da sazna istinu Univerzuma Ratnasara Tantra). Joga znai sjedinjenje, oveka saBrahmanom, dvojstva u jednome. I ako je to dvojstvo

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  6/216

  jezikom joge ida i pingala, ha i tha, sunce i mesec. iva iakti, jin i jang u kineskoj simbolici, u naem jeziku dvojstvobi bilo parasimpatikus i simpatikus vegetativnog nervnogsistema, desna i leva hemisfera mozga, enski i mukiprincip, Anima i Animus Junga, koje svi nosimo u sebi...

  Sjedinjenjem dvojstva ovek ide dalje na putu svojeneizbene fizike i duhovne evolucije, koristei se sopstvenim mogunostima. Joga ne zahteva da se odvojimo oddunosti svakodnevnog ivota i nudi nain na koji moe dase ostvari ivot ispunjenja, tu gde jesmo, ovde i sada. Onoto je neophodno, a to ova drevna disciplina praktinog

  urna omoguuje je, da adekvatno upotrebljavamo svojuvitalnost, da dozvolimo ivotnoj snazi da produktivno teekroz nas.

  Medicinska profesija prepoznaje neophodnost relaksacijei neretko pominje jogu kao samostalnu ili dopunsku metoduterapije nekih poremeaja, naroito psihosomatskih. Ona

  ve dugi niz godina nudi samopomo kroz autogeni treningkoji potie iz joge. Johanes ulc, istraiva i psihijatar,prouavao je radja jogu i istraivao razne sisteme koje jepronaao u jogi, da bi iz njih izveo autogeni trening i sauspehom ga primenio u praksi.

  Joga nidra, deo radja joge, je prirodna tehnika koju suvekovima upotrebljavale razne kulture i mnogi veliki ljudi,

  iako je nisu tako zvali. Gete, veliki pesnik i naunik, koristiose procesom slinim joga nidri da bi poveao svojuintuitivnost. Nou, u oputenom stanju pre usnivanja, on bi

  vizuelizovao stvari kao to su kompletan ciklus razvojabiljke, kroz njene razne stadijume, od semena u zaetku dosemena u plodu. Tako mu je uspelo da vidi ogromnu snagu

  prirode kako deluje na najjednostavnijim njenim delovima.Gete je zakljuio da je oputeni um najdelikatniji inajsnaniji instrument koji moe da spozna Univerzum.

  Za razliku od drugih metoda relaksacije, joga nidra um neini pospanim i lenjim. Krajnje stanje ove izvanrednemetode kreativnog oputanja i meditacije je psihiki san, ili

  san u stanju unutranje svesnosti. To je granino stanjeizmedju spavanja i budnosti, koje dozvoljava kontakt sapodsvesnim i nesvesnim umom, i u kojem je um mnogoreceptivniji. Fizioloka relaksacija koja se postie ovom

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  7/216

  tehnikom efikasnija je nego u dubokom snu, za krae vremese dogodi i omoguuje poniranje u dublje slojevenesvesnog. Za vreme primene joga nidre menjamo svojuuobiajenu svesnost, ostavljamo intelekt po strani ifunkcioniemo na nivou oseanja. Joga nidra nas uvodi u

  stanje samoindukovanog sna, u njoj mi sami stvaramosopstvene snove. Simboli izabrani za vebu imaju snanouniverzalno znaenje i naroito su korisni za poveavanjesvesnosti i oslobadjanje od napetosti. Kada nauimo dasagledavamo sadraje nesvesnog na taj nain, svojeunutranje bie dovodimo u harmoniju. Postignuta kreativna

  oputenost celog psihofizikog sistema dovodi doobnavljanja sveukupne fizike i mentalne energije. Ovootklanja pesimizam i depresiju i poveava efikasnost iradost sa kojima izvodimo svoj dnevni rad i igru.

  Ta ometajua reka ulnih stimulansa moe da se zaustaviiskljuivanjem ula pratyaharom, petim stepenomosmolanog sistema joge Patandjalija. Divan instrumentpratyahare je joga nidra, svesni san, jogika i tantrika ideja,prikazana u knjizi pred nama, onoliko detaljno koliko moeda se razume intelektualnim umom. Izvan toga, jedini nainda se razume vie, da zaista razumemo sebe i sopstveniivot, je sama praksa. Najvii Put moe i tako da pone: aPut od hiljadu milja, ui nas Lao Ce, poinje jednim

  korakom.

 • 5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

  8/216

  Uvod

  Joga nidra je snana tehnika svesnog oputanja koja potieiz drevnih tantrikih tradicija. Spavanje se u jogi ne smatrarelaksacijom. Ljudi misle da se oputaju dok sede u udobnojstolici sa oljom kafe, piem ili cigaretom i itaju novine iliprate televizijski program. Sve to predstavlja samo razonoduula i ne zadovoljava naunu definiciju relaksacije. Pravooputanje je iskustvo iznad toga. Apsolutna relaksacija jestanje u kojem je svesnost obavezno prisutna. To je joganidra, stanje dinamikog spavanja, sistematski metoduvodjenja potpune fizike, mentalne i emocionalneoputenosti. Naziv joga nidra vodi poreklo od dvesanskritske rei: joga znai upregnue, sjedinjenje ilisvesnost u