thapovanam ( ) - sca.org.my .thapovanam (parayanam) ... sri sathya sai bhagavan thava suprabhatham

Download Thapovanam ( ) - sca.org.my .Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham

Post on 26-Aug-2018

237 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 43

  Thapovanam ( )

 • 44

 • 45

  Thapovanam (Parayanam)

  (Sath Chih Ananda) (Parabrahma)

  (Prasanthi Nilayam)

  (Dhyana Vriksham)(Thapo Vriksham) 1959 6 29 ( Ashadha

  Poornima ashadha )15 x 10 (Beeja

  Aksharas)

  (Bodhi) (Gautama Buddha)(Jnan ) (Krishna)

  Vata Pathra Sayi ( ) Pralaya () (Bala Krishna)

  (Bhagavad Gita )(Sri Krishna) (Sadhakas)

  THAPOVANAM

 • 46

  Ashtothara

  Satha Namavali ( 108 ) Sadhaka Anugraha Vata Vriksha Prathishthapakaya Namah (

  )

  (Amara Vriksham amara vriksha )

  Thapo Vriksham ( ) Kalpa Vriksha ( )

  Thapo Vritsham( ) (Prasanthi Nilayam)

  Thapovanam ( Thapo VanamThapovanam )

  Shirdi( ) Tirupathi() Varanasi (

  ) (Sanyasis)

  Sanathana Dharma ( Sanathana Dharma )

 • 47

  (Prasanthi Mandir)(Poorna Chandra Auditorium)

  (Sai Kulwant Hall)

  (Avathar)

  ( Viswa Thapovanam Viswa Thapovanam

  ) (Nirakara Parabrahma Nirakara Parabrahma

  )

  Thapovanam ( )

 • 48

  Thapovanam ()

  (Puttaparthi)

  (rishis) (Brahma Mu- hoortham)

  Om- kar( ) Omkar( ) (Para- marthma ) Omkar ( ) Maha Manthra ( Maha Manthra )

  Om Ithi Eka-Aksharam Brahma ( OmBrahma )

  A,U M Aum( ) Pranavam ( )

  Om (Aum )

  Omkar( ) Pranavam( )

  PRANAVAM ( )

 • 49

  Pranavam Pranavam Pranavam

  PranavamPranavam( Om)

  Pranavam( )

  (Manthras) Pranavam ( ) Pranavam( )

  Omkar( )

  Suprabhatham ( )

  Easwaramba Suthah Sreeman, Poorva Sandhya Pravarthathe, Utthishtha Sathya Sayeesa Karthavyam Daivam-ahnikam

  Easwaramba( )

  S U P R A B H A T H A M ( )

 • 50

  Utthishtha Utthishtha Partheesa Utthishtha Jagathee Pathe Utthishtha Karuna-Poorna, Loka Mangala Siddhaye.

  (Parthi) ( Puttaparthi )

  Chithravathee Thata Vishala Susantha Soudhe, Thishtthanthi Sevaka Janah Thava-Darsanartham. Adithya Kanthih-Anubhathi Samastha Lokan, Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

  ( Prasanthi Nilayam ) (Chithravathi) (Darshan )

  Thvannama Keerthana Rathah, Thava Divya Nama Gayanthi, Bhakthi Rasa Pana Prahrishta Chiththah, Dathum Krupa-Sahitha Darsanam-ashu thebhyah, Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

  ( )

  Adaya Divya Kusumani Manoharani, Shree Pada Poojana Vidhim Bhavad-Anghrimoole Kartum Maha-Utsukathaya, Pravishanthi Bhakthah, Sai Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

 • 51

  (

  )

  Desantharagatha Budhah Thava Divya Moorthim, Sandarshana-Abhirathi Sam-Yutha Chitha Vruthya, Vedoktha Manthra Patthanena Lasanthyajasram, Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

  (Darshan )

  Shruthva Thava-Adbhutha Charithram Akhanda Keerthim Vyaptham Diganthara Vishala Dharathale-Asmin, Jijnasu Lokam-Upathishttathi Chashrame-Asmin, Sri Sathya Sai Bhagavam Thava Suprabhatham.

  ( )

  Seetha Sathee Sama Visuddha Hrid-Ambujathah, Bahu-Angana Kara-Gruheetha Supushpa-Harah, Sthunvanthi divya nuthibhih, phani-bhooshanam thvam Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

  (Seetha) ( ) ( ) )

 • 52

  Suprabhatham-Idam Punyam, Ye Patthanthi Dine Dine, The Vishanthi Param-Dhama, Jnana Vijnana Sobhithah, Mangalam Guru Devaya, Mangalam Jnana Dayine, Mangalam Parthi Vasaya, Mangalam Sathya Sayine.

  ( )

  Suprabhatham ( )

  Suprabhatham( )

  Suprabhatam (Jnano-Agni

  Jnana Agni )

  (Siva RathriLingam )

  (Sri Deepala Pichchayya Sastry) (Bhajan )

 • 53

  Suprabhatham( ) Nagara Sankeer -than ( )

  Nagara Sankeerthan ( ) ( Ganesh ) ( darshan ) (Prasanthi Nilayam)

  ( )

  (Sathya Narayana Raju) (Sathyam)Sri Panduranga

  Bhajan Mandali ( Sri PandurangaRanga

  Bhajan Mandali ) (Sathyam)

  NAGARA SANKEERTHAN( )

 • 54

  (Bhajan Mandali

  )

  (Sathyam)Sri Sathya Sai Seva Samithis ( )

  Nagara Sankeerthan Brindas ( )

  Nagara Sankeerthan( ) Sandarshan

  (darshan )

  ( Ganesh) (Subrahmanya

  Skanda )(abhishek)

  (Arathi)

  SANDARSHAN ( )

 • 55

  (Ekam Sath)

  Abhaya Mudra( )

  Pada Namaskar( )(Vibhuti)

  Mouna Vyakhya Prakatitha Parabrahma Thathwam

  (Santhi) (Karuna) (Prema)

  (darshan )

 • 56

  (Vijnan )

  (Darshan )

  (darshan )

 • 57

  (darshan )

  (Shri Shirdi Sai Baba)

  (Smt. Gali Sarada Devi)(

  Sri Sathya Sai) (Puttaparthi)(Prasanthi Nilayam) (Bhagavan)

  (Pedda Bottu) (Kumkum)

  (Puttaparthi) (Thapo Vrikshan)

  (Prasanthi Mandir)

 • 58

  (Sri Sathya Sai Parabrahma)

  Vaikuntha Ekadasi ( Vaikuntha )

  (Sri Maha Vishnu) (darshan ) (Raja Reddy)

  (Prasanthi Nilayam) ( Swami

  )

  (Bhagavan Sri Sathya Sai )

  (sri Maha Vishnu) (Adisesha)

  (Raja Reddy)

  (Devathas)(Saptharishis Saptha rishis )

  (Parabrahma)

 • 59

  (Salagram ) ( Rudra Abhishekam Rudra

  Abhishekam )

  108 (Shatha Namavali Ashtothara)(Lalitha Devi) Pooja

  ( ) Pooja( ) (Athma Pooja) (Athma )

  (Pooja)( )

  (Bhajan )

  (Ganesh ) ( Sri Rama) (Sri Krishna) (Buddha) (Jesus) (

 • 60

  Sai) (Allah)

  (kama) (krodha) (lobha)(moha) (mada) (mathsarya)

  (Govinda ) (Nanayana )

  (arathi)

  (Prasanthi Nilayam)

  Om Sri Sathya Sai Parabrahmane Namah Santhih, Santhih, Santhih.

Recommended

View more >