Thuan phat Mua ban Con 90, con 70 javen parafin con in con vecni, mua ban dau Parafin, Javen

Download Thuan phat Mua ban Con 90, con 70 javen parafin con in con vecni, mua ban dau Parafin, Javen

Post on 13-Apr-2017

121 views

Category:

Business

2 download

TRANSCRIPT

 • CNG TY TNHH HOA CHT VA TRANG THIT BI Y T THUN PHATBIT.LY/CONTHUANPHAT

 • Mua ban hoa cht, vt t tiu hao dung trong y t:Mua ban Cn y t 960, Cn y t 900, Cn y t 700JavenDu saDu parafinNc ctVa nhiu san phm khac

 • Mua ban hoa cht cng nghip:+ Ha cht dt nhum: H2SO4, CH3COOH, NaOH, Na2CO3, Na2SO4, Na2S2O4..

  + Ha cht x l ngnh nc: H2SO4, HCl, NaOH, Na2CO3, H2O2, Phn n, phn kp, FeSO4.7H2O, PAC, KMnO4, Javen NaClO, FeCl3, Clorin, Cloramin B, polymer,

 • Mua ban hoa cht cng nghip:+ Ha cht bt git, ty ra: H2SO4, H2CO, LAS, NaOH, Na2CO3, Na2SO4, H2O2.+ Ha cht cho ngnh giy: NaOH, Na2S, H2O2, Javen NaClO, S.+ Ha cht cho ngnh xi m: HNO3, HCl, H3PO4, H3BO3, axit citric C6H8O7, Butyl acetat C6H11O2, CaCl2, CuSO4.5H2O, ZnCl2, ZnSO4.7H2O, NaOH, Natri silicat Na2SiO3, Toluen

 • Mua ban hoa cht cng nghip:+ Ha cht ma, bia ru: Glycerin C3H5(OH)3, Ty ng Na2S2O4, HNO3, HCl, H3PO4, .

  + Ph gia thc n chn nui: ng sunfat CuSO4, Magie sunfat MgSO4, Km sunfat ZnSO4

  + Ha cht nha do, cao su: Axit stearic, than en,

 • Mua ban hoa cht cng nghip:+ Dung mi cng nghip: Toluen, xylen, methanol, C2H5OH, butyl acetat, BCS, Acetone, Methyl clorit MC, Xng thm, du ng gi CYC Cyclohexan, N-hexan

  + Ha cht khc: KNO3, K2CO3, Cn, IPA, MgSO4, SA, STPP

 • CNG TY TNHH HOA CHT VA TRANG THIT BI Y T THUN PHATBIT.LY/CONTHUANPHAT