village map - मुखपृष्ठ | महाराष्ट्र ... buldana waterbody/river...

1
! ( ! ( ! ( DEOLGAON RAJA Andhera Dodra Mehuna Jawalkhed Deulgaon Mahi Aland Giroli Kh. Giroli Bk. Sura Mendgaon Tuljapur Shivni [Armal] Digras Bk. Saramba Rohana Jumda Dagadwadi Mandapgaon Chinchkhed Singaon [Jahnagir] Khadka Saokhed Saokhed Bhoi Waki Bk. Waki Kh. Nagangaon Bamkhed Gargundi Pimpalner Nimkhed Golegaon Pimpri Andhale Kumbhari Khalyal Gavhan Nimgaon Guru Sevanagar Bhivgaon Bk. Garkhed Baigaon Pr. Kherda Pimpalgaon Bk. Narayankhed Ambhora Digras Kh. Borakhedi Bawara Takarkhed Vayal Savangi Tekade Dhotra N.Pr.Malkapur Pangra Asola Pr.sindkhed Pangri Pr.japharabad Pimpalgaon Chilamkha Pr.Japha. Sultanpur Chincholi Burkul Deulgaon Raja (Rural) Padali Shinde Pr.Malkapur Pang. Doiphodewadi Palaskhed Zalta Palaskhed Malakdeo Baigaon Pr. Malkapur Pangra Umarkhed Pr.sindkhed Takalkhed Vayal Pr Sindkhed Raja Gondhankhed Pr.sindkhed Kinhi Pawar Pr.Sindkhed Raja Deulgaon Raja (M Cl) Jafferabad Sindkhed Raja Chikhli Jalna Lonar Mantha Village Map μ Chikhli Mehkar Lonar Motala Khamgaon Buldana Nandura Shegaon Sindkhed Raja Sangrampur Malkapur Jalgaon (Jamod) Deolgaon Raja Bid Pune Nashik Solapur Satara Jalgaon Yavatmal Gadchiroli Jalna Latur Amravati Sangli Nagpur Nanded Ahmednagar Dhule Buldana Akola Chandrapur Aurangabad Wardha Hingoli Palghar Thane Washim Ratnagiri Raigarh Kolhapur Parbhani Gondiya Osmanabad Nandurbar Sindhudurg Bhandara Mumbai Suburban Mumbai Dharwad Bidar Legend ! ( Taluka Head Quarter Railway National Highway State Highway District Boundary Taluka Boundary Village Boundary Waterbody/River Location Index District Index Taluka Index Village maps from Land Record Department, GoM. Maharashtra State Autonomous Body of Planning Department, Government of Maharashtra, VNIT Campus, South Ambazari Road, Nagpur 440 010 Maharashtra Remote Sensing Applications Centre Generated By: Data Source: 2.5 0 2.5 5 7.5 1.25 km Taluka: Deolgaon Raja District: Buldana Waterbody/River from Satellite Imagery. District: Buldana

Upload: lamngoc

Post on 12-May-2018

336 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Village Map - मुखपृष्ठ | महाराष्ट्र ... Buldana Waterbody/River from Satellite Imagery. District: Buldana Created Date 20140821175057+05

!(

!(

!(DEOLGAON RAJA

Andhera

Dodra

Mehuna

Jawalkhed

Deulgaon Mahi

Aland

Giroli Kh.

Giroli Bk.

Sura

Mendgaon

Tuljapur

Shivni [Armal]

Digras Bk.

Saramba

Rohana

Jumda

Dagadwadi

Mandapgaon

Chinchkhed

Singaon [Jahnagir]

Khadka

Saokhed

Saokhed Bhoi

Waki Bk.

Waki Kh.

Nagangaon

Bamkhed

Gargundi

Pimpalner

NimkhedGolegaon

Pimpri Andhale

Kumbhari

Khalyal Gavhan

Nimgaon Guru

Sevanagar

Bhivgaon Bk.

Garkhed

Baigaon Pr. Kherda

Pimpalgaon Bk.

Narayankhed

Ambhora

Digras Kh.

Borakhedi Bawara

Takarkhed Vayal

Savangi Tekade

Dhotra N.Pr.Malkapur Pangra

Asola Pr.sindkhed

Pangri Pr.japharabad

Pimpalgaon Chilamkha Pr.Japha.

Sultanpur

Chincholi Burkul

Deulgaon Raja (Rural)

Padali Shinde Pr.Malkapur Pang.

Doiphodewadi

Palaskhed Zalta

Palaskhed Malakdeo

Baigaon Pr. Malkapur Pangra

Umarkhed Pr.sindkhed

Takalkhed Vayal Pr Sindkhed Raja

Gondhankhed Pr.sindkhed

Kinhi Pawar Pr.Sindkhed Raja

Deulgaon Raja (M Cl)

Jafferabad

Sindkhed Raja

Chikhli

Jalna

Lonar

Mantha

Village Map

µ

ChikhliMehkar

Lonar

MotalaKhamgaon

Buldana

Nandura Shegaon

Sindkhed Raja

Sangrampur

Malkapur

Jalgaon (Jamod)

Deolgaon Raja

BidPune

Nashik

SolapurSatara

Jalgaon

YavatmalGadchiroliJalna

Latur

Amravati

Sangli

Nagpur

NandedAhmednagar

Dhule

Buldana Akola

ChandrapurAurangabad

Wardha

HingoliPalghar

Thane

Washim

Ratnagiri

Raigarh

Kolhapur

Parbhani

Gondiya

Osmanabad

Nandurbar

Sindhudurg

Bhandara

Mumbai SuburbanMumbai

Dharwad

Bidar

Legend!( Taluka Head Quarter

RailwayNational HighwayState HighwayDistrict BoundaryTaluka BoundaryVillage BoundaryWaterbody/River

Location Index

District Index

Taluka Index

Village maps from Land Record Department, GoM.

Maharashtra State

Autono m ous Body of P lanning Departm ent,Gove rnm ent of M aharashtra, VN IT C am pu s,South Am bazari Ro ad, Nagpur 440 010

Maharashtra Remote Sensing Applications CentreGenerated By:

Data Source:

2.5 0 2.5 5 7.51.25km

Taluka: Deolgaon RajaDistrict: Buldana

Waterbody/River from Satellite Imagery.

District: Buldana