village map - मुखपृष्ठ ... · sheli zadgaon dhanora pardi mangi ... wanoja wagai...

1
! ( Loni Anji Vedshi Jalka Wardh Khairi Bukai Ralegaon Borati Dahegaon Warna Yevti Deodhari Tejani Soit Vihirgaon Wadki Sarati Warud Sarai Sheli Zadgaon Dhanora Pardi Mangi Lohara Bhulgad Savitri Wanoja Wagai Chikhali Parsoda Gujari Ashta Raveri Sawner Jagjai Chahand Ashtona Bandar Kinhi Jawade Wadhona Bajar Sakhi-Kh Umarvihir Ridhora Warha Ladaki Zargad Pimpari Kopari Bori-Ichod Khadki Virul Khemkund Shrirampur Undari Chondhi Palas Kund Zullar Ekalara Takali Bori Bhamb Atmurdi Khairgaon (kasar) Rohini Dongargaon Dharmapur Ekurli Hiwari Watkhed Pimpalapur Sawarkhed Pimpalkhuti Pimpri Durg Wadgaon Baradgaon Umared Ranod Kolwan Zotingdhara Ekburji Khairgaon Ramtirth Walinagar Kalamner Borakhadi Inzapur Pimpalgaon Shindola Ichora Mudhapur Karanji (sonabai) Borjai Dapori (kasar) Wadjai Phepari Mandawa Gadeghat Dapori Waldhur Ratnapur Dhumak Chachora Apati (Rampur) Gopalnagar Bhimsenpur Chikana Khadki (Sukali) Mengapur Wagdara Hirapur Sangam Sawangi (perka) Hudaki Lakhapur Malki Belapur Mukhrampur Ibrahimpur Narsingpur RALEGAON Hinganghat Kalamb Kelapur Ghatanji Deoli Warora Yavatmal Village Map μ Arni Ner Wani Pusad Umarkhed Yavatmal Darwha Ghatanji Kelapur Kalamb Digras Ralegaon Mahagaon Maregaon Zari-Jamani Babulgaon Bid Pune Nashik Solapur Satara Jalgaon Yavatmal Gadchiroli Jalna Latur Amravati Sangli Nagpur Nanded Ahmednagar Dhule Buldana Akola Chandrapur Aurangabad Wardha Hingoli Palghar Thane Washim Ratnagiri Raigarh Kolhapur Parbhani Gondiya Osmanabad Nandurbar Sindhudurg Bhandara Mumbai Suburban Mumbai Dharwad Bidar Legend ! ( Taluka Head Quarter Railway National Highway State Highway District Boundary Taluka Boundary Village Boundary Waterbody/River Location Index District Index Taluka Index Village maps from Land Record Department, GoM. Maharashtra State Autonomous Body of Planning Department, Government of Maharashtra, VNIT Campus, South Ambazari Road, Nagpur 440 010 Maharashtra Remote Sensing Applications Centre Generated By: Data Source: 3 0 3 6 9 1.5 km Taluka: Ralegaon District: Yavatmal Waterbody/River from Satellite Imagery. District: Yavatmal

Upload: dangdung

Post on 26-Aug-2018

280 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Village Map - मुखपृष्ठ ... · Sheli Zadgaon Dhanora Pardi Mangi ... Wanoja Wagai Chikhali Parsoda Gujari Ashta Raveri Sawner Jagjai Chahand Ashtona Bandar Kinhi Jawade

!(

Loni

Anji

Vedshi

Jalka

Wardh

Khairi

Bukai

Ralegaon

Borati

Dahegaon

Warna

Yevti

Deodhari

Tejani

Soit

Vihirgaon

Wadki

Sarati

Warud

Sarai

Sheli

ZadgaonDhanora

Pardi

Mangi

Lohara

Bhulgad

Savitri

Wanoja

Wagai

Chikhali

Parsoda

Gujari

Ashta

Raveri

Sawner

Jagjai

Chahand

Ashtona

Bandar

Kinhi Jawade

Wadhona Bajar

Sakhi-Kh

Umarvihir

Ridhora

Warha

Ladaki

Zargad

Pimpari

Kopari

Bori-Ichod

Khadki Virul

Khemkund

Shrirampur

Undari

Chondhi

Palas Kund

Zullar

Ekalara

Takali

Bori

Bhamb

Atmurdi

Khairgaon (kasar)

Rohini

Dongargaon

Dharmapur

Ekurli

Hiwari

Watkhed

Pimpalapur

Sawarkhed

PimpalkhutiPimpri Durg

Wadgaon

Baradgaon

Umared

RanodKolwan

Zotingdhara

Ekburji

Khairgaon

RamtirthWalinagar Kalamner

BorakhadiInzapur

Pimpalgaon

Shindola

Ichora

Mudhapur

Karanji (sonabai)

Borjai

Dapori (kasar)

Wadjai

Phepari

Mandawa

Gadeghat

DaporiWaldhur

Ratnapur

Dhumak Chachora

Apati (Rampur)

Gopalnagar

Bhimsenpur

Chikana

Khadki (Sukali)

Mengapur

Wagdara

Hirapur

Sangam

Sawangi (perka)

Hudaki

Lakhapur

Malki

Belapur

Mukhrampur

Ibrahimpur

Narsingpur

RALEGAON

Hinganghat

Kalamb

Kelapur

Maregaon

Ghatanji

Deoli

Warora

Yavatmal

Village Map

µ

Arni

Ner

WaniPusad

Umarkhed

YavatmalDarwha

Ghatanji Kelapur

Kalamb

Digras

Ralegaon

Mahagaon

Maregaon

Zari-Jamani

Babulgaon

BidPune

Nashik

SolapurSatara

Jalgaon

YavatmalGadchiroliJalna

Latur

Amravati

Sangli

Nagpur

NandedAhmednagar

Dhule

Buldana Akola

ChandrapurAurangabad

Wardha

HingoliPalghar

Thane

Washim

Ratnagiri

Raigarh

Kolhapur

Parbhani

Gondiya

Osmanabad

Nandurbar

Sindhudurg

Bhandara

Mumbai SuburbanMumbai

Dharwad

Bidar

Legend!( Taluka Head Quarter

RailwayNational HighwayState HighwayDistrict BoundaryTaluka BoundaryVillage BoundaryWaterbody/River

Location Index

District Index

Taluka Index

Village maps from Land Record Department, GoM.

Maharashtra State

Autono m ous Body of P lanning Departm ent,Gove rnm ent of M aharashtra, VN IT C am pu s,South Am bazari Ro ad, Nagpur 440 010

Maharashtra Remote Sensing Applications CentreGenerated By:

Data Source:

3 0 3 6 91.5km

Taluka: RalegaonDistrict: Yavatmal

Waterbody/River from Satellite Imagery.

District: Yavatmal