village map - मुखपृष्ठ · sujapur takali shiwar bk. kuberi nalwada mahuli shirajda...

1
! ( Yeoda Bk. Thilori Itki Wadner Gangai Babhali Pimplod Sangkud Bhamod Kalashi Lasur Amla Lotwada Nandrun Panora Ramtirtha Belora Samada Gaiwadi Khalar Uparai Matargaon Shingnapur Nachona Kanholi Jainpur Nardoda Darapur Adula Wadura Warud Bk. Sukali Nandura Arala Kolambi Daryapur Dhamodi Nanded Bk. Sujapur Takali Shiwar Bk. Kuberi Nalwada Mahuli Shirajda Chandikapur Shiwar Kh. Peth Itbarpur Khairi Hingani Mirzapur Chandola Antargaon Ghodchandi Ichora Jasapur Khel Nagawe Dighi Ghada Golegaon Tamaswadi Khursanpur Ramgaon Mahimapur Gajipur Shinganwadi Hasanpur Ganeshpur Sasan Ramapur Borala Jahanpur Wadal Gawhan Jitapur Sangawa Bk. Shahapur Kukasa Bhujwada Landi Khurmabad Chandai Soundli Hirapur Ahmadpur Markanda Elichpur Lehegaon Ramagad Naigaon Dongargaon Bembala Bk Yerandgaon Telkheda Chandrapur Takar Kheda Kawade Katkheda Kalamgavhan Rajkhed Banosa Umari Kuran Narsingpur Bembala Kh. Ajitpur Ghuikhed Bhambora Umari Itbarpur Khanpur Karatkhed Sasan Bk. Mhaispur Gaurkheda Patharvira Bhuikheda Husenpur Sagarwadi Malkapur Bk. Zingala Tongala Bad Sonkhed Bahadarpur Jaitapur Sikandarpur Elori Mirzapur Umari Mamdabad Haibatpur Pralhadpur Pimpal Khuta Chandkhed Alampur Dhanora Shivarkheda Sonkhas Dhamane Kh. Eklara Bhamod Kasampur Mustafapur Kapshi Rustampur Chandur Bhuras Ramagad Khalilpur Darkheda Daryapur Banosa (M Cl) Jagarwadi Mahamadpur Sangawa Kh. Indalwadi Lohitkhed Lodhipur Kharsanglud Mulpatabad DARYAPUR Murtijapur Akot Akola Anjangaon Surji Achalpur Bhatkuli Chandurbazar Village Map μ Dharni Chikhaldara Morshi Warud Amravati Teosa Daryapur Achalpur Bhatkuli Chandurbazar Chandur Railway Anjangaon Surji Nandgaon-Khandeshwar Dhamangaon Railway Bid Pune Nashik Solapur Satara Jalgaon Yavatmal Gadchiroli Jalna Latur Amravati Sangli Nagpur Nanded Ahmednagar Dhule Buldana Akola Chandrapur Aurangabad Wardha Hingoli Palghar Thane Washim Ratnagiri Raigarh Kolhapur Parbhani Gondiya Osmanabad Nandurbar Sindhudurg Bhandara Mumbai Suburban Mumbai Dharwad Bidar Legend ! ( Taluka Head Quarter Railway National Highway State Highway District Boundary Taluka Boundary Village Boundary Waterbody/River Location Index District Index Taluka Index Village maps from Land Record Department, GoM. Maharashtra State Autonomous Body of Planning Department, Government of Maharashtra, VNIT Campus, South Ambazari Road, Nagpur 440 010 Maharashtra Remote Sensing Applications Centre Generated By: Data Source: 3 0 3 6 9 1.5 km Taluka: Daryapur District: Amravati Waterbody/River from Satellite Imagery. District: Amravati

Upload: hoangnhu

Post on 04-Jun-2018

268 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Village Map - मुखपृष्ठ · Sujapur Takali Shiwar Bk. Kuberi Nalwada Mahuli Shirajda Chandikapur Shiwar Kh. Peth Itbarpur Khairi Hingani Mirzapur Chandola Antargaon

!(

Yeoda Bk.

Thilori

Itki

Wadner Gangai

Babhali

Pimplod Sangkud

Bhamod

KalashiLasur

Amla

Lotwada

Nandrun

Panora

Ramtirtha

Belora

Samada

Gaiwadi

Khalar

Uparai

Matargaon

Shingnapur

Nachona

Kanholi

Jainpur

Nardoda Darapur

Adula

Wadura

Warud Bk.

Sukali

Nandura

Arala

Kolambi

Daryapur

Dhamodi

Nanded Bk.

Sujapur

Takali

Shiwar Bk.

Kuberi

Nalwada

Mahuli

Shirajda

Chandikapur

Shiwar Kh.

Peth Itbarpur

KhairiHingani Mirzapur

Chandola

Antargaon

Ghodchandi

Ichora

Jasapur

Khel Nagawe

DighiGhada

Golegaon

Tamaswadi

Khursanpur

Ramgaon

Mahimapur

Gajipur

Shinganwadi

Hasanpur

Ganeshpur

Sasan Ramapur

Borala

Jahanpur

Wadal Gawhan

Jitapur

Sangawa Bk.

Shahapur

KukasaBhujwada

Landi

Khurmabad

Chandai

Soundli Hirapur

Ahmadpur

Markanda

Elichpur

Lehegaon

Ramagad

Naigaon

Dongargaon

Bembala Bk

Yerandgaon

Telkheda

Chandrapur

Takar Kheda Kawade

Katkheda

Kalamgavhan

Rajkhed

BanosaUmari Kuran Narsingpur

Bembala Kh.

Ajitpur

Ghuikhed

Bhambora

Umari Itbarpur

Khanpur

Karatkhed

Sasan Bk.

Mhaispur

Gaurkheda

Patharvira

Bhuikheda

Husenpur

Sagarwadi

Malkapur Bk.

Zingala

Tongala BadSonkhed

Bahadarpur

Jaitapur

Sikandarpur

Elori Mirzapur

Umari Mamdabad

Haibatpur

Pralhadpur

Pimpal Khuta

Chandkhed

Alampur

Dhanora

Shivarkheda

Sonkhas

Dhamane Kh.

Eklara Bhamod

Kasampur

Mustafapur

Kapshi

Rustampur

Chandur

Bhuras Ramagad

Khalilpur

Darkheda

Daryapur Banosa (M Cl)

Jagarwadi

Mahamadpur

Sangawa Kh.

Indalwadi

Lohitkhed

Lodhipur

Kharsanglud

Mulpatabad

DARYAPUR

Murtijapur

Akot

Akola

Anjangaon Surji

Achalpur

Bhatkuli

ChandurbazarVillage Map

µ

Dharni Chikhaldara

Morshi

Warud

Amravati TeosaDaryapur

Achalpur

Bhatkuli

Chandurbazar

Chandur Railway

Anjangaon Surji

Nandgaon-Khandeshwar

Dhamangaon Railway

BidPune

Nashik

SolapurSatara

Jalgaon

YavatmalGadchiroliJalna

Latur

Amravati

Sangli

Nagpur

NandedAhmednagar

Dhule

Buldana Akola

ChandrapurAurangabad

Wardha

HingoliPalghar

Thane

Washim

Ratnagiri

Raigarh

Kolhapur

Parbhani

Gondiya

Osmanabad

Nandurbar

Sindhudurg

Bhandara

Mumbai SuburbanMumbai

Dharwad

Bidar

Legend!( Taluka Head Quarter

RailwayNational HighwayState HighwayDistrict BoundaryTaluka BoundaryVillage BoundaryWaterbody/River

Location Index

District Index

Taluka Index

Village maps from Land Record Department, GoM.

Maharashtra State

Autono m ous Body of P lanning Departm ent,Gove rnm ent of M aharashtra, VN IT C am pu s,South Am bazari Ro ad, Nagpur 440 010

Maharashtra Remote Sensing Applications CentreGenerated By:

Data Source:

3 0 3 6 91.5km

Taluka: DaryapurDistrict: Amravati

Waterbody/River from Satellite Imagery.

District: Amravati