vote khiat dan lamlahna (voter education)

Upload: cinpu-zomi

Post on 13-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  1/62

  PNSO LAEDS CDJBDFBDAJD(PNSOW OC_HDSENJ)

  Hnfpeboc

  GyCr. Laoj [d Xedj

  Duiust 4?, 7=4?

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  2/62

  D X_JI D SA_ NFSO(Sao Hnjtojts)

  E. Cofnhrdhy ------------------------------------ - 4

  EE. Cofnhrdhy jdf jea ------------------------ 4 - ?

  EEE. _jenj Obohtenj Hnffessenj jiefjd --- 0 - 9

  EP. Hnffessenj cejfuj ----------------------- 9 - 5

  P. Letoobjd boa boetuji gup cejfuj -------- 5 - 44

  PE. Laedbajd boa Cdj pedljd ----------------- 44 - 43

  PEE. Letoobjd Otheljd (Ngsorvdtenj) --------- --- 43 - 45

  PEEE. ]drty boa Sdjifeto ------------------------ 45 - 77

  EQ. ]drbedfojt ----------------------------------- 77 - 73

  Q. Obohtenj Hdfpdeij ------------------------- 73 - 79

  QE. Pnto tdji joeto boa d laedt zed ----------- 79 - 83

  QEE. Pnto laed taoeto sdzedj boa vdesdeto ----- 83 - 80

  QEEE. Pnto laedt cdj --------------------------- 80 - ?7

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  3/62

  BDEG_ GDYB HEDFSOAJD

  Bdegu fej

  Pnto Laedt Cdj Bdfbdajd(Pntor Ocuhdtenj)

  ]ugbesaoc

  Gy

  Cr. Laoj [d XedjSob. =584-??=-83= Ofdeb ; sedlaoj=?Mifdeb.hnf

  JWH. ?/Lda Bda Atda (J) =571==Woic. Jn. ; 7=43/===?9Beiat n` [nfe Betordturo

  Laotjd fuj

  Irdho ]rejteji AnusoWoic. Jn. 7=43/44=41

  Jn. 434, 8?taXtroot, Lyduatdcd Ssp.

  D adwflaedEfpdhtsM[nDw

  Laot Je

  Duiust 4?, 7=4?

  Laot zda

  4====

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  4/62

  Wo`orojhos

  )

  4. -

  7.

  8.

  3.

  ?..

  0.

  9.

  1. Ceroht Cofnhrdhy Sao Ejtorjdtenjdb ECOD Adjcgnnl.

  5. Ejtorjdtenjdb Ngbeidtenjs `nr Obohtenjs Iuecobejos nr Boidb

  @rdfownrls.

  4=. Ejtrncuheji Obohtrnjeh Pnteji Ossojtedb Hnjsecordtenj.

  44. Obohtnrdb KustehoSao Ejtorjdtenjdb ECOD Adjcgnnl.

  47. Pnteji @rnf DgrndcSao Ejtorjdtenjdb ECOD Adjcgnnl.

  48. ]dfpabotsFydjfdr Obohtnrdb Wosnurhos & Ej`nrfdtenj Jotwnrl

  (FOWEJ).

  43. Fydjfdr Hnjstetutenj 7==1

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  5/62

  B_JICDFLNAJDJnvofgor 1, 7=4? (Xujcdy) je ej idfgup letoobjd nf

  ceji ae, he-ej _jenj Obohtenj Hnffesenj ej lep sdl ae.

  Pnto laedt cdj poj auj goesd d vnto laedt cdjto tdwa

  legdji bn ceji ae.

  E pedl jnp pedl laedba ceji pdtdu ld aea fdjej _OH-to

  tdwa taufvoe lefua lanpjd da ld leaob hedjiej oe pdu

  tdwa nf bna padfdwa ceji ae, he-ej ld ioob hedjiej d

  lesdf bdegu tudftudf boa vde tudftudf anji vddj pea ]d

  Ldp Laoj ]du (Ldpjn) auajd tdwa Pntor Ocuhdtenj,

  bdegu anji pedji taoe dae ae.Bdegu crd`t d lezdwa hedjiej auajd jiot taoeajd cejiej

  gu 4= ld gdwb d, tud suf goe Ls. 4?,=== ]u Hej Xudj Fdji

  ej anji vdeadwf sdl ae. Sud laet hedjiej ]u [n Lade

  (Dustrdbed) ej, Ls. 4==,=== tdwa anji letauda pea jeji he-

  ej anji ladl pda ae. Sud gdjda Ldwbpe da d nf F] ]u Lade

  Coea Sudji ) ej Ls. 4==,=== tdwa anji aua

  tauda bdebde ae.

  Aea sufto tdwa bdegu sudl zn jde bn ceji daea fdjuj,

  ]u Adu Fuj Lade gdji hea ceji hea lelupjd ld joe coj ua

  ae. Ld zdlsdljd gdjiuj [nfe Ejjludj _XD, Ejh. ej, D laot

  fdj goeto aua cejiej laojsdt ld joe ua ae, he-ej Cr. ]u Cn

  Ladj Laup (]rosecojt n` [E_XD) ej anji zdl sdl ae. Sud laet

  hedjiej sef lef taoea cejiej bdegu anji pedji dae ae.

  Bdegu anji pedj taoeajd cejiej bdfpe anji ioobsdl

  Snpd tujida bujicdf tau e ln ae. D pedj taoeajd cejiej

  ]dsedj anji zdt fefdbto boa [E_XDto Snpd ej taupad

  jdfhej anji pedl sdl td aoj.

  Bujicdfjd bedjpe tdwa

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  6/62

  E. COFNHWDHU

  Sob iojjd

  Letoobjd d nf hedjiej vnto ped cejito dcejiejCofnhrdhy fdjpadtjd taoea lef ceji d taupe fdafda daeae. Cofnhrdhy hea ldffdb poj Irool bde pdjej anji pde aed, d laedtjd ej; COFNX 6 Fepe heajd ae d, LWDSNX 6_ljd (Saujoeajd) heajd dae ae. Aea ldffdb jea d leidwf,FE]E _LJD nr FE]E SA_JOEAJD, heajd ae. Suddaea fdjej Cofnhrdhy hea ej fepe ej idf suji taujoeajdddjd d joeajd dae ae. _pdce, taulaojjd updce boa le-uljd

  updce-to laofpoua fepe ej sudltd tdlej d zdt taoeajd cejiua ioobjd ej Cofnhrdhy fdj tdl ae lehe gol taoe ae.

  EE. COFNHWDHU JDF JEA

  Anji tuji ceji Jnvofgor 1, 7=4? hedjiej idf sujidaea taoeajd fuj laofpoua da anji ul ceji idf fdldecejito letoobjd nf ceji ae. Sud letobjd da idftdt buaol zedceji d lesdf tdfpe tdl nf d, tudto bdl da taoea cejiej dlebdwf d tnfhejiej d leluf judf e ae ae.

  Cofnhrdhy poj jeaej lelaoj d, Ceroht Cofnhrdhy boaWoprosojtdtevo Cofnhrdhy,dae ae.

  4. Ceroht Cofnhrdhy )

  D ladtjd daea boa tdjibde Irool feto djd le-ul cdj uadae ae. Sdjibde ej Irool idf poj laudpe Dtaoj pdjej anji

  pdj laed ua ae. Irool idf e hea poj laudpe Dtaoj pdjejuljd daeajd tdwa lezue-ej, tud laudpe gol da jdleldeladwf ua ae.

  Aea gdjiej d leldealanpjd ua poj fepe d tdwf bde fdjdae ae. Daea adjiej jufoeto boa laudjouto ej vnto pedl

  taoeajd joe bn ua ae. Feadu boetdji joeto, suf boa pdde adutoboa febedjto dae laudpe suji d toji fe tdwfjn gol ej vnto

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  7/62

  7 Pnto laedt cdj

  pedl taoeajd joe ua ae. D auj tdwa lezue-ej tud gdjiej jdzdji ua d, laudjouto boa tueluba jou jnjn da d nfto ej tudvdeadwfjdto zue bob taoe ua ae. Sud gdjiej d leaob taoe cejilaofpoua ej Bedjiln-lelefjd(Oqudbety), zdtjd dae ae.

  7. Woprosojtdtevo Cofnhrdhy )

  Pnto joe taoe cejiej d lebdwf fepe laofpoua leaobtaoeajd Cofnhrdhy ]nbehy poj auj anji goe tnatna hedjiejzdt cejiej adlsdtjd anji joe td ae. Gdji adji aedf heaboaidf tudftudfto idfie laoj boa d zdejdto anji lelefjdwj bnej, fepe anji puj sofsofjd adji znji dae ae. Suddaea fdjej idf fe laofpoua ej pnbetels boa lufpevdeadwfjd bdfda d leaob lef taoeajd cejiej bdfpe tadlboa ioobjd tadl-to zdjiej soplanpjd anji lejoe ae. Sud tauadjiej fepe laofpoua leaob lefej, vdeadwfjd sdjiej d

  gdea taoe poj cejiej fepeto ej d coeajd ua boa d lesdpjdtoua d sof taoe ceji tdjife (Woprosojtdtevo) toobej zdtjd aujanji tuji dae ae.

  Sdjife (Woprosojtdtevo) auj hedjiej auj gelaeda joeej letoobjd legdwb coj d, tud letoobjd da tdjife ceji fepe

  ej toob coj ua ae. Sud gdjiej fepe ej d toob heji tdjife-toej d sop ceji ua d sop zdwa loe ua boa tupd tdji cejiejfecdji ladt toob ceji jioejd anji sudl ae. AeaWoprosojtdtevo Cofnhrdhy coeajd gubpe ej, Fepebujilefjd pdjej ldb fdsd anji sudj laed coj ceji ae.(Wo`orojcuf djc hetezoj ejetedtevo).

  8. Cofnhrdhy Lejidljd Saugubpeto (Gdseh ]rejhepbos n`Cofnhrdhy).

  Cofnhrdhy lebdfzed boa sopjd da idf ladt boa idfladt d legdt lef bna adjiej, ioob cdj boa zdtzed d legdji

  nf ae. Sud gdjiej e ldbsudj zed legdt bnajdto d leioj judfae bnej d lejidljd taugubpeto hea jnpjd dae ae. [dtzed legdtbnajdto poj ladt boa ladt le-ottoa taoeajd ceji dae ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  8/62

  Pnto laedt cdj 8

  Sud ej Cofnhrdhy d zdji idf ladt boa idf ladt le-otldl/lelaejilade taoeajd ceji anji ae zdw ae. D auj tdwalezue ej laob taoea tau tudftudf d nf toe adjiej dlejidljd taulauj poj pdea taoea ae bn ae. Aea d lejidljdtaulaujto sused ej; Ldwbidf Cofnhrdhy, Dsed Cofnhrdhyboa Fepe Cofnhrdhy hea gdjiej oe paudl jnp poua paudlfdwl taoea ae bn ae. Cofnhrdhy e hea ej lejidljd jioejdboa taulauj d joe laej ieio dae ae. Sudto ej;

  d. D luf heji laej idffe laofpoua; fejdf,

  gedljd, jufoe boa pdsdb lecoecdjjd nf bnej vnto pedltaoeajd dae ae.g. Idf fe aeajd d joe laofpoua ej letoobjd da but

  lef taoeajd dae ae.h. Idf fe aeajd d joe laofpoua ej pdrty boa

  lepdwbjd tudftudf sudltd tdlej paudt taoeajd dae ae.c. Idf fe aeajd d joe laofpoua ej foced bdf da

  sudltd tdlej ioj taoeajd, ioba taoeajd, paudjlaedttaoeajd, taupedjito tnp taoeajd dae ae.

  o. Idf fe aeajd d joe laofpoua ej lufpe bdf pdjfdt ceji pdtduajd lesdf bn d, lufpe jd jidwj znji

  laedb/fdjbn d sdl boa sudltd tdlej ioj taoeajd dae ae.`. Idf fe laofpoua ej d nfjd idf sujida gedljd

  da sudltdljd, leldealanpjd, bujilef bnajd boa coeajdd nf boa bdfcuji zue-ej ioj taoeajd boa d lesdf

  gdjiej ioj taoeajd dae ae.i. Anji ul lufpeto ej fepe toobjd adji tdwa anji

  ul ua daea bdf ua tob coj ceji ae.a. Saulaojjd da fdetdji ottudf joe bnej fe

  laofpoua legdji lef ceji ae.e. Lufpeto boa lufpe jdsofto ej fepeto fda gdjiejupdceto taupe sefej, updce gdjiej idftd coj ceji ua

  ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  9/62

  3 Pnto laedt cdj

  k. Fepe ej d toobjd adjiuj d toobheji fe ladt poua ejfepeto tdjiej tauioj, jdsof, idftd coj ceji ae.

  e. Lufpeto boa lufpe jdsofto ej fepeto fda gdjiejudpceto taupe sefej, updce gdjiej idftd coj ceji uaae.

  k. Fepe ej d toobjd adjiuj d toobheji fe ladt poua ejfepeto tdjiej tauioj, jdsof, idftd coj ceji ae. Sud

  gdjiej d cej zdwajd cejiej fdetdji oj tudf bn d,fepeto tdwa dae znjiej ]drbedfojt tdwa dae znjiej

  leluf ladwf taoe coj ceji ae.l. Le-uljd ddjd poj fepe pdjej anji pedji laed cejiae. Fdlde ladt poua boa lepdwbjd ladt poua ej tdvudj d

  pedl loe boa vde ladt pouapoua lepauf tdwf jioe bnceji ae.

  b. Idf fe aeajd tdwa jida cejiej d lebdwflaofpoua dfdaladj ped ceji ae. Saulaoj fdjito ejznji tau d laoj ua hedjiej fdetdji ottudf joe aot bnejsof adftdji ceji ua ae.

  Cofnhrdhy aneajd

  Cofnhrdhy da tau joeajd bedj poj ej fepeto lautsujida nf ae. Idf vde taujoeajd da pdji ladwf gol aebnej, idf auutjd ceji, fdwapudljd boa daea taoea bdetojiej idf dcejiej hebiebej hetdl coj ceji ae. Lufpetaulaojsdtjd ladt poua poj fepe coeajd tdwa letudlejlepsdl ceji ae. Daea adjiej fdwasdljd boa iojsedtjdto

  poj taupe jideasutej fdjpad sd coj ceji d, tu gdjda tauletuajdto da bujijof tdl boa bujicude tdlej auu ej audecoj ceji ae.

  Cofnhrdhy leaoe zed boa lelaob zed.

  Cofnhrdhy fdj tdl ldbsudj taoeajd cejiej letoobjd aed, d tdwpjd da d lep Cofnhrdhy ]nbehy pedji ae. Letoobjdadjiej d lep Cofnhrdhy bdfda d ldbsudj adjiej, d lepdt

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  10/62

  Pnto laedt cdj ?

  bdfej adlsdtjd tudftudf adjiej fde jdwt taoe bn, jujilellel hea boa bdfldb da cej ladwb heato nf taoe coj ae. Suddaea fdjej Cofnhrdhy lep boa fdjtdl e zdt taoeajd cejiejtadladt tau-ej d lejida vdt taoe aebn ae.

  Cofnhrdhy lepdtjd poj letoobjd pdjej e hea adjiejletoobzed boa tnjito e ot hejiej; d lejoea laof letoobjd,taufdj bnpe tdwa zd jidajd boa ioob bob d letoobjd-to d nffda gdjiej letoobjd fdj fepe coeajd d lecdwl taoeajdcejiej letoobjd znji sudl taoe vovo ae.

  Idfgup fepeto buaol-idftdt zedto, jideasutjd boaupdceto poj idfgup ldbsudjjd cejiej d anea poj ae, he-ejvnto laedt cdj fepe ej d sdj taoea ua hedjiej Cofnhrdhyidf ae tdlpe td adjiej he-ej lejideasuj taoe gol ceji ae.

  Cofnhrdhy d ladltdj taoeto

  d. Fepe bdl pdjej tdjife cejiej feanea toob taoeajdcejiej jideasutjd d nf loe boa.

  g. Fefdb lef ej d pedjpea adfpadtjd tdwa jidacejiej d lebdwfto d auut zdwa bna hedji.

  h. Sud gdjda pnbetels pdezed tausef bnajd d nf

  hedjiej dae znjiej.c. Letoobjd vde da bujibut bnajd.o. Cofnhrdhy fdjtdl tdwa anji ldbsudj pea taoe

  ceji fdlde joea bnajd adjiej.`. Jideasutjd legdji bn, e nfjd fuj hedt taupe

  sefjd, fejdf bujisef joea budtjd, gedljd vde boajujtdljd zed tudftudf da taudlzdwajd d joe nf bnajdadjiej pedji taoe ae.Fdldeto boa F]-to ej d sop ceji ua anji sop taoea

  bnajd boa sop zdwa bnajd adjiej Cofnhrdhy tdwa beftdlejd ldbsudj taoeajd cejiej lufpe bdf jdsopjd, pnbetels bdf

  ldbsudj zed laofpoua fepeto ej d sop ceji tdvudj dae ae. Dgdea taoe poj e aua taoeajd ej letoobjd da anji fdldea taoecejiej fepe anji voe cejito vnto pedljd dae ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  11/62

  0 Pnto laedt cdj

  EEE. _JENJ OBOHSENJ HNFEXXENJ (_OH)

  JIEFJD

  D lep boa d fdj tdlpe Cofnhrdhy d pedj taoeajdcejiej fe laofpoua ej sudltd tdlej vnto pedljd tdwaletoobjd boa bejiln lelef d, letoobjd taoeajd ceji boafdetdji ot tudf joe bnej letoobjd d pedj taoeajd ceji dae ae.

  _OH Sdvudj boa d sop cejito.4. ]drbedfojt fofgor ceji toobjd.7. ]drbedfojt letoobjd ceji jioejd boa tud

  jioejdto d lezdt taoeajd ceji.8. D cdwbcdwbej Hnfessenj soa ceji boa

  sopsdljd ceji.3. Xettobjd boa settob sdljd ceji.?. Pnto tdji ldealanpjd boa ldealanp sdljd,

  pudapadtjd boa pudapadt sdljd.0. Laud auj adlsdtjd adji dae znjiej, d fuj boa

  idf tdwa lezue-ej cdeajd boa fudjjd tdwa lesde-ej

  dae znjiej, sudltd tdlej felef leaobej letoobjd dnf taoea bnajd fujto da letoobjd d auj laej taoeceji d, znji ladwb sdl ceji ua ae.

  9. ]drbedfojt fofgor cejito lepsdljd tau boapaudjlaedtjd.

  1. Letoobjd tdwa lesde-ej gudejd ladt poua anjinf boa updce tdwa letudlej taulaoj taoeajd cejiejtaulaoj ceji feto soajd.

  5. _pdce Jn. 790 A gdjiej dfdu boa dfdu le-uljd d jida (dutnjnfy) Woienj suji boa Xtdto davdesde cejito soajd boa tud gdjiej d soato ua coeabnajd d nf boa tau lehedj zdw taoeajd cejiej updce

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  12/62

  Pnto laedt cdj 9

  tdwa letudlej taulaoj taoe cejiej fe lnea ceji uaae.

  4=. _pdce Jn. 850 D boa G da d nf gdjiej]drbedfojt Fofgor ladt tdwp lel sdl jnpjd d nfboa d ludjibuejd fuj (Hnjstetuojhy) fepeto bdl

  pdjej 4% ej Hnffessenj da d zdl sdl ua boa updceJn. 850 H, C boa O tdwa letudlej d tau ldjtobej settaoe ceji ua ae.

  44. D cdwbcdwb da Hnfessenj ej suf zdt ceji

  ioobjd boa d zdtjdto ua settobjd dae znjiej settobsdljd dae znjiej joe ceji ua ae.47. _pdce tdwa letudlej tdvudj d legdjiej sof

  tdlpe ceji ua ae.48. Hnfessenj ej laojsdtjd boa sopjd da d judeto

  tauto tdwa lesde-ej laojsdt taoeajd joe ceji ua ae.d. Soobhejito lepsdljd.

  g. Letoobjd tau da taulaojto laojsdtjdtoboa taupedl dae znjiej, jideasut lel cejid nf boa otpadt leljd.h. ]drty laofpoua roiestrdtenj gdwbjd da

  updce tdwa letudlej sopjd.

  EP. HNFEXXENJ CEJF_J

  4. Hnfessenj gdwbjdHnfessenj poj d cdwbcdwbej sudltd tdlej boa lehedjtdlej

  gdwb ceji ae. Letoobjd tdwa lefofdtej iojsedtjd d nftaoea bnajd cejiej taulaoj fdjito d leaob gdjda fepetozdatdlto dae znjiej, fdetdji ottudf joe bnej, tau dlaejilade taoeto, taufuajd d adu laej feto tdwaHnfessenj cejiej soa ceji ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  13/62

  1 Pnto laedt cdj

  7. Hnffessenjto sudatdljd boa d tudfpedjjd

  Letoobjd vde sde ceji Hnfessenj poj sudltdljd boalehedjtdlej gdwb ceji lesdf ae. Ludfda d gude sdl taoeabnajd ceji boa fdwasdljd nf bnajd cejiej fdetdji ottudfboa coecdj joe bnej, updce tdwa letudlej iojlaedtjd boafepe leladelanpjd d auut zdwajd cejiej tdvudj bd ceji uaae. Sdvudj gdji bnej jdsopjd ej letoobjd da bedjilnlelefjd d nf bna gdjda fdetdji zdatdljd nf daea fdjejHnfessenj tujida fudj fdwajd pedji sdl taoe ae.

  8. Letoobjd tau lehedj tdlej ioj taoeajd

  Hnfessenj ej lehedj boa letob tdlej sof ceji ua ae.Foced-to dcejiej sudltd tdlej tau d tnp taoeajd cejiujbdfpe anj sdl ceji ae. Laojsdtjd ladt poua adwflaedtjdboa ldffdb anea zdw boa zdljnp ceji ldffdbto zdjiejlehedj boa letob tdlej ioj laed taoe ceji ua ae.

  3. Jdsof cejito soajd boa sej sdljd

  Hnfessenj da d leaobto boa d sofcejito laofpoualetoobjd d nf fd-ej, lehedj tdlej d sop taoeajd cejiujsejsdljd joea pea ceji taupe ae. Jufoe vde boa jdfjou

  zdwto bedjiln d lelef taoeajd cejiuj coecdjjd nf aot bnejsoa lef cefcedf taoe ceji ua ae.

  ?. D gubpe

  Letoobjd vdesdeto lehedtjd boa tob tdlej d sopjd ua lehejifdafda ceji ae. Xudltd tdl boa suf boa pdde vde da lehejitdlej nf ceji ae. Fudjfdwa nf bn letoobjd ladt joeataoeajd cejiej, hnffessenj ej d aujto ua leheji tdlej pedtaoe ceji ua ae. D lesdf bde tauto boa suf boa pddeto poj dauj bdpej vdeadwf taoe coj ceji ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  14/62

  Pnto laedt cdj 5

  0. Idf fe laofpoua ej letoobjd da d adfpadtjd ua

  boa tdvudj

  Ldwbidf updce Jn. 1 da idffe aeajd joe boa idf felaofpoua pedjpea adfpadtjd boa tdvudj poj updce Jn.805 da, Idf fe aeajd fdjtdl d joeto ej ]drbedfojtfofgor cejito sudltd tdlej vnto pedljd tdwa toob taoeajdboa letoobjd da but taoe ceji ae, hea lehedj tdlej nf ae.Ldwbidf updce Jn. 4 djou 3 da, Idfgup le-uljd ddjd ejidffe aeajd d joe fepe pdjej anji pedji laed ceji ae, he-

  ej leioba ae._pdce zuuj/puda taoeajd d joe ]drbedfojt fofgorlaofpoua boa uljd ddjd joeto dae ae. Le-uljd tdvudj d bojlaofpoua poj auj ladt dcejiej (iojtoajd< Luf 3/?) sujiddjd dp ceji ua ae. Sud auj sujiej d sop cejito ua sofceji ua ae. Sud auj sujiej d sop ceji tdvudjto d sop zdwaloe ua boa fepe ej d jideasutjd gdjiej sudltd tdlejbujipanjd joe taoe ceji ua ae. Sud laet hedjiej Hnfessenjej tud fe tdji cejiej soa taoeajd joe ceji ua ae.

  Idffe aeajd joe laofpoua ej d coea tobjd tdwa pdrtyladt poua da but taoeajd d joea gdjda d coea feto sudltd

  tdlej vnto pedl taoeajd d joea fda gdjiuj, pdrty-to, ejtdjife cejiej d lesoato vnto tdji d jida taoeajd cejiujfdetdji ottudf joe bn boa lehedj boa letob tdlej vnto tdjiznj taoeajd joe ua ae.

  P. LESOOBJD BOA BOES_JI G_]

  CEJF_J(Obohtenj djc Ejtorjdtenjdb Jnrf)

  Letoobjd da Cofnhrdhy pnbehy tdwa letudlej fe

  laofpoua leaob taoeajd adjiej anji ceji tadl lufpedceji boa pnbehy tdwa lesde taupet sdljd dae ae. D taupe ladtda Ejtorjdtenjdb Aufdj Weiats bde suji Jn. 74 gdjiej,

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  15/62

  4= Pnto laedt cdj

  Fe laofpoua ej idf fdlde ceji toobjd da vnto tdji joelef taoeajd dae znjiej, foludji bue taoeajd dae znjiej joelef ceji ua ae. Sud gdjda d bujibutjd tdwa d laojsdtjd

  gdjiej pnbetels da leaob taoe ceji ae. Fe ladt ej idffe daeajd adjiej jida cejiej d lebdwf laofpouato jidataoeajd joe ceji ua ae. Fepeto tdjisdpjd boa bujijiubajd

  poj lufpe ddjd joeto lejidljd gubpe ae ceji ae. Aea gdjiejd pedj taoeajd cejiej d aujauj ej taufdj tdwa letoobjdtdwa bdllaedt taoeajd cejiej fe laofpoua ej sudltd tdlej

  vnto pedl taoeajd d joea gdj uda letoobjd (sohrot gdbbnt) dadae znjiej sudltd tdlej vnto pedl lef taoeajd cejiejletoobjd d legdwb dae ae.

  Letoobjd zuea ceji jioejd

  4. D lebdwf aujej sudltd tdlej letoobjd gdwbceji.

  7. ]drbedfojt fofgor letoobjd ceji fujlaofpoua da fepe d tdf zdw ej vnto d pedl taoeajdcejiej bdfpe anj sdljd.

  8. Pnto ped taoe hedji ej vnto d pedl lef taoeajd

  cejiej coecdj tudf d nf taoeajd cejiej taulaujgdwb ceji.

  3. Pnto pedljd poj fefdb hedt ej d coea gdji uaped taoe ceji ua d, vnto tdji sefjd poj d sedjitanboa lehedj fdafda ej pubdl taoeajd.

  ?. Pnto jida zda fepe tujida pubdljd.0. D ut poua ej pdrty d cej taoeajd cejiej bdfpe

  anj sdl ceji.9. Sud pdrty laofpoua poj d legdjiej sudatdljd

  ped lef ceji.1. Ddjd joeto ej tud pdrty laofpoua d lecof

  taoeajd cejiuj bdfpe anj sdl ceji.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  16/62

  Pnto laedt cdj 44

  5. Xudltd tdl boa fdetdji ot tudfjd joe bnejpdrty laofpoua ej fepe tujida d ioj taoeajd cejiua.

  4=. Ddjd joeto ej tau gdwbjd, tadiuf adtjd tdwaidftdtjd, pdtdua sdljd-to laofpoua tdjifeto,

  pdrty-to, vnto laed laofpoua-to d pdutduajd cejiua boa bujijnp bnajd-to d nf bnajd cejiej sof cejiua ae.

  44. Coecdjjd nf bn boa tautdwf foced-to znji

  hedjitdj joe bnej sudltd tdlej d idftdt taoeajdcejiuj padbjd ped ceji ua ae.47. Sud gdjda vnto tdwa toobheji tdjifeto poj

  vdesdeto tujida dp ceji ua ae.

  PE. LAEDBAJD BOA CDJ ]EDLJD

  Fdetdji ottudf nfbn boa d sedjitan letoobjd d sdltaoeajd cejiej d leaob dae; fepeto, tdjifeto, vdesdeto,

  otheljd tdvudj joeto boa foced ej letoobjd da vnto laedt cdjdae znjiej letoob cdj jioejd dae znjiej taoea cejiej dlebdwf updce boa jioejd laofpoua tob lef laej ceji ua ae.

  Jioejd tdwa letudl bnej idftdto boa updce pdbsdttotanji ledt taoeajd boa bedu suf lejioj taoe ae. Sud gdjiej dlefua zojzoj boa luf ladt iebgof da nf ceji dae znjibedu suf Ls. 4==,=== (Xdji ladt) hea gdjiej taulaojjdlejoe ceji ae.

  Laedbajdto

  Fe ladt ej sudltd tdlej vnto pedl taoeajd d joea poj laed

  taoe bn cejiej d ladltdj taoe; [dwatadwajd, pdtdua sdljd,ddjd zdtjd boa sufinba joljd hea cdj d zdjito boa tud

  gdjife d tadped ej d auato tujida tau legdwb ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  17/62

  Pnto laedt cdj 47

  4. Letoobjd da vnto jida taoeajd cejiej suf zdtjd,vdj pedljd, dj vdljd, ceafuj pedljd, jdsopjd fuj

  pdj d utjd fuj da lelaej taoeajd cejiej ldfhedfjdboa sufinba pedljd boa sdjjd.7. Letoobjd da fefdb sudltdljd zdji taoe bn cejiejF] dae znjiej, vnto laedt taoeajd d joe fefdbtujida dae znjiej pdtdua sdljd.8. Fejdf vde dae znjiej, gedljd vde dae znjiej

  pdubdfej dae znjiej vnto laedt bna ceji boa laedt

  ceji iojjd, tddjilnjd boa tud gdji fe tad d pedto.3. Pnto laedt ceji ladltdjjd dae znjiej, letoobjdjnjilde sdljd dae znjiej tadpedljd, bdeiobaejadwf laedtjd boa tau tudftudf tdwa adjhedfjd.?. Pdesdeto ej d gdwb ua fej sdzedj boa zdlsdljdtodae znjiej letoobjd ceji tdwa lesde bdeadwftosulsedtjd boa sef taoea bna cejiej sulsedtjd.0. Xdzedj dae znjiej vnto laedtjd ceji bdecdb pudljdbde-epto boa d bnfto jiefjd ladt tdwa sulsedtjd boasef taoea bna cejiej gdwbjd.9. Pnto laedtjd bdecdb dae bnpe ej zdt cejiej fe ladt

  poua adjtantjd.1. D lezdji Pnto laedtjd gujito d lesdebnpe ladt ejsulsedtjd.5. Laedtjd ceji fuj ladt gol da laed bnej,fujcdji da znji d laedto.4=. Laedtjd ceji fuj ladt da jeavoe d laedto.44. Fecdji ladt lejoeaej jeavoe vnto laedtjd.47. Pnto laedtjd fuj da but taoeajd ceji joe bnpe-ejd butto.48. Gdwbtdwf vnto laedtjd bdecdb d zdjito.

  d). Letoob je-ej feladt vnto d laedt taoea bnajd

  cejiej vdeadwfjd ladt poua boa tud gdjiejsopjd tad d pedto.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  18/62

  Pnto laedt cdj 48

  g). Pnto pedl auj sujiej gudejd ladt poua dpedji sdlto.

  43. Letoob je ej letoobjd audf cuji ldea ?== sujida;

  d). Hdfpdeij joeajd.g). F] ladt vnto ped cejiej adjtantjd.h). Letoob jd ceji da pedl ceji boa pedl bna cejid iojto.c). Pnto laed cejiej anji pdeto bujiledt sdljd

  boa vdesdeto sopjd ladt poua jdwjilde sdljd daeznjiej ldea ?== audf sujida dwbedtjd zdjiejdae znjiej tddjiln budbud jd boa vdj ladt pouazdjiej fepe bujisef jdwjilde sdljd.

  4?. D fnt idftdtto.d). Bdegu gdwbto, d laojlaedto dccross nf bnpe dF]-to tadpedljd boa vnto jida taoeajd cejiejvdesdto ej d gdwb ua bde sudjjd, bdecdb tdwaadwfjd d joeto.

  g). F] dae znjiej tdjife ej d zdtto dae znjiejF] ludji bue bnajd fujcdji da F] jideasutjd

  boa ioobjdto F] ej dae znjiej, d tdjifeto ej daeznjiej d vd pudl ul boa.h). Ludjibue F] boa tdjife ej d zdtto ej d pdj

  pea cejiej letoobjd tdvudj joe ladt poua tujiauajd jiotjd dae znjiej d aua lad d nf boa daeznjiej, tud gdji tad d pedto laofpoua tdwa.c). F] ladt ej toob d hej taoeajd cejiej d upjd

  gedljd tdwa lesde hedftoajd ladt poua zdjiejvnto laedt ceji boa laedt bnajd cejiej zdji taoebn ceji.o). Ludjibue F] ladt ej d zdwajd cejiej ]drty

  cdji ladt poua, fefdb ladt poua, tadtdjizdjiej dae znjiej, taufdj bnpe iojjd boa bde

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  19/62

  43 Pnto laedt cdj

  tdwa adwflaedtjd dae znjiej, fepe bujisntaoeajd cejiej tadpedljd d joeto.

  D tujid tauto tdwa letudlej d laedb feto pdbelto ejtaulaoj zuf da vd tut ceji ae bn ae. Sud poj vnto tdjijoeto, F] ludjibueto boa F] ej tdjife ej d zdt feto,vdesdeto boa tdvudj joeto ej pdbel zufda taugdwb taoe golceji ua ae. Sud gdji fe d nf boa letoob auj fd dae znjiejletoob laet je 4? sujiej zuf letuj taoe ceji ae. Je 4? d

  laojlaet boa tau legdwb taoe jdwj bn ceji ae.

  Aea gdjiej laedbajd joeto poj; Pnto pedl taoeajd djoeto boa, F] boa foludji hejiej d lneato boa vdesdeto daeznjiej felehedj ladt ej updce gdjiej zuf tuj taoe gol cejiua ae.

  Aea tau tdwa lesde-ej laedbajd ladt poua lehedj tdlejtaoe ej d lefua boa iebgof da but ceji dae znjiej d lebedusdl boa znji Ls. 4==,=== sdjiej tdf zdw bn ae ceji ae.

  PEE. LESOOBJD OJHELJD

  (Ydtha-Cni) ]OJ BOES_JI G_]

  JIOEJD SDYA LEGDJI CEJI

  Letoobjd fdjtdl (Wodb Obohtenj)

  D taufdj ej hebo adji vnto ped taoe laofpoua ej d coeatoobjd ua ae ceji d, tud gdjiej d pedj taoeajd cejiejvdesdeto ej bdf d bdl ceji ua ae. Pnto tdji joeto ej d pedljnp tdjife d nf loe boa dfd fefdb laojsdtjd boa coeatoobjd tdwa vnto laed bnej nf taoe ceji ae. Daea adjiejdaea taoea bde tojiej idffe aeajd fdj tdl d joe ladt ej, dvnto tdji fdjpadtjd poj padwl coj ceji d, fnt vdb sdljioe bn ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  20/62

  Pnto laedt cdj 4?

  Xudltd letoobjd (@roo Obohtenj)

  Xudltd tdlej letoobjd hea poj fepe ej pnbetels tdwa dlefofdt tau laofpoua sudltd tdlej iojlaedtjd dae ae.Aufdj Weiats paudjlaedt 74 sujida d nf gdjiej lufpe ejd zdt ceji ua jioejd dae ae. D lecof feto ej d lecofjdfujto da d legdjiej d sop lef hedt ceji ua d lesdpjd tdwalezue-ej, updce tdwa dae znjiej taujoeto vdeadwf cdjto daeznjiej d legdji lefej jida hedt ceji ua ae. Letoobjd da dlecof judf laofpoua ej d tupjd, d coeajd boa d ioobjd-to

  sudltd tdl iojlaedt taoeajd joe ae. Sdjipe-tdjitd joeasdladt poua zdjiej sof jioe bn ceji ae. Foced-to znji dlegdjiej leznpjd joe lef ceji ae. Letoobjd vde da tdvudj djoeto ej znji fdetdji ottudf joe bnej sof ceji ua ae. Pnto

  pedljd, vnto tdji sefjd boa vnto tdji sdzedj ldeladwfejgub bdf da d pudljd ua lelaofjd nf bnej, dae gdjiej pudlceji ua ae. Pnto tdji d lehedt taoeajd cejiej ludjibuetotujida vdesdeto ej tdvudj ped ceji ua ae. Pnto tdji vde dabujilef bnajd boa gudejd ladt poua d pedj boa updce tdwaletudlej laojsdt ceji ua ae. Fdetdji ottudf joe bnejtaulaojjd znji lesdf ae. Xudltd tdlej taulaoj taoeajd

  znji nf ceji ae. _pdce tdwa letudl bnej d sof d nf boaznji updce nf gdjiej taugdwb taoe ceji ua ae.

  D sedjitan letoobjd (@der Obohtenj)

  D sedjitan letoobjd d pedj taoeajd cejiej letoobjd aujd tuj fd-ej, letoob auj hedjiej zdt taoea cejiej leiejlanbajd lesdf ae. Sud tdwa lefofdtej letobfd dae znjiejletoob laet hedjiej dae znjiej fefdb sudltdljdto poj lehedjtdlej ioblanbajd joea ceji lub ae. Idf fe laofpoua, pdrtylaofpoua, tdjife ceji laofpoua ej sudltd tdlej iojtaoeajd, fepe leldealanpjd, fepe tdwa anbefjd tudftudfto

  da sop taoeajd joe hedt ceji ua ae. Letoobjd ceji da znji;pdtduajd, tadiuf zdtjd, updce tausef bnajd tdwa fdjejtaujoeajd boa sufinba joljdto tdwa lesu lad bn ceji ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  21/62

  40 Pnto laedt cdj

  Foced tdwa lesde-ej znji letoobjd tdwa lesde-ej sudltdtdlej ioj taoeajd boa ioba taoeajd joe hedt ceji ua ae. Fepelaofpoua ej znji letoobjd tdwa lesde-ej sudltd tdlej softaoeajd boa leaob taoeajd joe ceji ua ae.

  Letoobjd auj (Woiubdr Obohtenj)Auj fdj tdl tdwa letoobjd gdwb hea hedjiej aujge

  ladt soa laet sd ej lejoe d, tud auj d tuj hedjiej letoobjdjoea leljd daea fdjej updce sujida lnea ceji dae ae.

  Letoobjd auj ladt boa auj ladt leldb da auj sdwt d levoebudt ceji lesdf bn ae. Soobheji laofpoua poj d tdwjtujidcejiej d lep gdjiej jideasut ceji ae bn ae. Idf fdldetodcejiej luf ? auj suji ae ceji d, Fofgors n` ]drbedfojtdcejiej luf ? auj poj leheji fdafda ae.

  D sedjitan, sudltd tdl boa bedjiln lelef taoeajd cejiej

  taoea ceji gubpeto4. Letoobjd updceto ej fdetdji ottudfjd boa

  lecoecdjjd tau nf bn ceji ae.7. Obohtenj Hnffessenj ej ddjd jida pdrty dae d,

  ubedj ddjd joeto uljd d nf bnajd ceji ua boa bdjildejioe bn ceji ae.

  8. D cdwbcdwbej d lesoa hnffessenjto poj fepetozdatdl boa fudjto ae ceji ae.

  3. _pdce tdwa letudlej luf 41 d heji laejlaofpoua ej vnto tdji ladt hedt joe taoe gol ceji uaae.

  ?. ]dtduaaudejd tau boa hedjitdjjd nf bnej, dleheji peelpool vnto znj taoeajd, suf tad znj taoeajdboa fepe ldealnpjdto laofpoua pdrty laofpoua ejjoe lef ceji ua ae.

  0. Lufpe joeasd suf boa pdde, ejj boa bn boa zuftopdrty laofpoua ej d legdjiej zdt lel taoeajd jidalef ceji ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  22/62

  Pnto laedt cdj 49

  9. Pnto tdjiladt d joe laofpoua ej bdujd boapdtduajd nf aot bnej vnto laed taoe lef ceji ua ae.

  1. Pnto tdjiladt joe laofpoua sudltd tdlej dlaedt taoeajd cejiej vdesdeto ej auut taoeajd updce

  gdwb ceji ua ae.5. Pnto tdjiladt d joe laofpoua ej tdjife-to

  boa ]drty-to tauto tob fdafda ceji ua d, tud gdjdavnto laedt cdj znji tob sejsoj ceji ua ae.

  4=. Letoob auj sujiej d leioj tau laofpoua

  zudutau boa laofjd ldffdbto zdt ceji ae bn ae.44. Hnfessenj ej d cdwbcdwbej d sop cdj ua znjifepeto tob sejsoj cejiej ioj ceji ua ae.

  Idf cdji boa idf suji pdjej vnto pedl zed d tobjudf boa d taoe judf laofpoua d lepdt pdj lepdjej d zdwacnji sudltd tdlej tob sdl ceji dae ae. Sud gol ae bnej vntotdji sefjd da znji leaob ceji ua ae. Letoobjd tdwalefofdtej foiu taoe boa ldfpdu anea bn d zdji nf taoedaea fdjej, tud ej lejedbjd boa gudejd tudftudf pedji sdlcoj ae. Sud gdji d nf boa d lep updce tdwa fdetdji ottudf

  joe aot bnej taulaoj zuf fde da cej sdl ceji dae ae.

  Felef Pnto ]edl taoeajd e hea gdji aedf>

  Aea tdwa lefofdtej d luf heji boa idffe aeajd joelaofpoua ej ladltdjjd nf bnej vnto ped taoe ceji ua ae.Fe hejitdlbnto boa leauutjd cejiej idbtde laofpouua ejznji d fuj da pde ej vnto ped taoe lef ceji ua ae. Saulepdaea taoeajd cejiej taoeajd ceji boa coeasdl tudf d nfbnajd cejiej fej sdzedj lelanpjd joea ceji dae ae. Sud

  gdjiej ldealanpjd da suf jiotjd nf bn ceji ae. Fejdfjouto boa fe tdwf zdwto vnto pedl taoeajd hedjitdj joea

  sdl ceji ae bn d, fe laofpoua vnto pedljd d fdjpadtjdlegdji lef ceji ae. Soob ceji fefdb gdji zda ceji aedfhea vnto tdji joeto ej taoe ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  23/62

  41 Pnto laedt cdj

  Pnto tdji joe d tdf zdwto coeajd poj tdjife foludjibueto ej taupet sdl lef ceji dae ae. D fe nf tdwa lezue-ejvnto tdji d nf daea fdjej, d laedt gdji hedt ua bujilef

  pea ceji ae pda ae. 4=% tuji seda vnto tdji lebdfcdjjdanji nf zojzoj boa jideasut aude tau ladt nf pda ae, heataoea ceji dae ae.

  Otheljd (Ngsorvdtenj) tdvudj joeto

  Letoobjd jioejd boa updce-to tdwa d veb cejiej

  hnffessenj ej tdvudj d joe poj sudl ae. D fdj bn boa laedtcdj d lepdj fepe buaol zedto jd jidwj oj hejtoj ceji uaae. D tuji tauto gdjiej veb ej ojhel coj ceji ua ae.

  4. ]drty. Letoobjd auj hedjiej vnto laedtjd fuj(]nbbeji Xtdtenj) da pdrty suji pdjej d ojel cejiej fe jeasoa ceji ua ae. Sudto ej vnto laedt laet hedjiej vnto tdjisefjd da leaob adftdji ceji ua ae.

  7. Fepe.Fepe bdf pdjej fe lehedjitdj taoe bn d, vntolaedt cdj d fdj boa fdj bn dae znjiej d othel gdjuda vnto

  tdji sefjd da znji leaob ceji ua ae.

  8. Foced.D lesdf fdafda ladt daea fdjej, dfdu ejludfda coecdj boa fdetdji ottudf joe bnej, d fua ua boa dtaoea gdjigdji ua d sed d pad lehedj tdlej hedftoaejiojlaedtjd ceji fuj da iojej, iobajd ceji fuj da

  paudjilaed taoe ceji ua ae.

  Aea d tujid tauto da ]drty pdjej dae znjiej, fepebdfpdjej dae znjiej Foced-to dae znjiej d ojhel ceji feladt poua ej hnffessenj tuji pdjej padbjd bd fdsd

  adftdji ceji ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  24/62

  Pnto laedt cdj 45

  PEEE. ]DWSU BOA F] SDJIFESO

  ]drty-to

  Idf fe laofpoua ej idf dcejiej coeajd boa tupjd uad legdji da d soplanp taoeajd ua d anea poj ej pdrty paudjhedtej pnbetels tdwa lesde sof ladwfej ldbsudj ceji poj

  pdrty vde bedj poj dae ae. ]drty ladt boa ladt pnbehy legdjipoua fda fdpdji ladwfej fepe dcejiej letoobjd da dlebut dae ae. Fepe padttudfjd ceji idf le-uljd vdetudftudf boa fepe bujiiubajd tdjituj sdljd cejiej pdrty-to tdvudj dae ae.

  Cofnhrdhy vde da pdrty poj d tdwatdji (Loy pnejt)dae ae. Sud daea fdjej letoobjd da d leaob judf poua fdajioejd gdjiej lufpe da roiestrdtenj d gdwb ceji ua dae ae.Wiestrdtenj d gdwb ua hedjiej Woiestrdtenj jdfgdt boahedftoajd (Bnin) boa d tupjd ua lehedj tdlej joe-ej, fepetuji paudjilaed ceji ua ae.

  Hedftoajd (Bnin)

  Idf sujida tu bde tdlej pdrty 9? gdji nf td daeafdjej Bnin legdji colcol boa d legdji bn nf jedjud daeafdjej pdrty ladt d Bnin bef poj lehedj tdlej iojej beftdwa fepe bdlda paudjilaed ceji ua ae. Fepe ej toblaedbajd d nf aot bnajd cejiej tob ioj sejsoj ceji ua d,daea taoea boa d ludji buejd ceji fujto da bdecdb tdwalehedj tdlej adwf laed taoe ceji ua ae.

  Supjd (Def & Ngkohtevo)

  Aea tau znji d vnto tdji znjjd ceji ua daea fdjej,lehedj tdl boa letob tdlej ludjibue cejito ej ioj taoe ceji ua

  d, tud gol ae bnej bde tdwa lehedj tdlej foludji buejd cejifuj da adwf laed lef taoe ceji ua ae. Fuj boa laud

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  25/62

  7= Pnto laedt cdj

  laofpoua da d pde zdwa bna adjiej bde tdwa d gdwb uatupjd bnin poj foludji buejd ceji fuj laudto boa feleftujida d tuj taoeajd cejiej jdsop bedjpe ladt jideasuj cejiua ae.

  ]drty tdwa lesde-ej tupjd legdji bn nf taoe d,iojtoajd ej; @ocordb Xtdto d coea boa coea bn jdf jea nftaoe ae. @ocordb Xtdto d coeato poj fudbfeto ae zdw coua uaae. Sud daea fdjej @ocordb Xtdto d coeato ej d coeajd ualehedj tdlej ioj hedthedt taoe ceji ua ae. @ocordb Xtdto d coea

  bnto ej tu bde tdl le-uljd cdj fda ej pde sudl ceji hea aezedu d, ioj hedj znji d lesdf bn tau dae ae.

  Goabdpjd;

  Fdjijieba bna ceji tau ej; Ojibdjc lufpeto tuji pdjej

  sudatdljd jidajd cejiej idfsuji fejdf tudftudf pdj

  lebd hedt d, daea adjiej Ldwbto d tdf poj daea fdjuj, jdf

  tudftudfto coeajd tau d taoea ua hedjiej, jdfcdjito anji

  cnji bnej, Ldwbto ej Ojibdjc lufpe tujida sudatdljd jd

  jioj ua ae. Sud bde d pudl cejiej Duji Xdj boa Ldwb fdlde

  jea boa Idbnj _ Xdw Bnjcnj laudpe da vde pde ua ae.

  Aea jnji jiotjd ua taufdj ae. Daea adjiej fudbfefdldeto tdwa bujilefjd bde anji gdwb pad lel uj, he-ej

  Ojibdjc lufpe ej jd cdwji ae.

  Duji Xdj ej Idbnj _ Xdw ledjida, Fudbfe

  laofpoua tdjiej jd fej taua bohej tau d lefdj taoea ceji

  ae, he-ej d iojjd poj, Fudbfe hea hedjiej fejdf

  tudftudf le-nf daea fdjej, fudbfe laofpoua tdjiej fej

  ld taua taoe loe ceji ae, he-ej jd cdwji lel ae. Sud d cdwj

  leljd adjiej tu cnjiej Ldwbto ej Idbnj _ Xdw poj tob

  laedb fdafda ua ae. Sud tau adjiej Xadj Xtdto suji

  ]ejbnji laudpe da (Fdrha 47, 4539) fejdf tudftudf

  tdjifeto leldeladwfej, sudatdljd ceji taulefjd,]ejbnji Diroofojt,anji pedji dae ae. Sud taulefjd da

  @ocordb Xtdto ceji taulefjd vde bedj poj sudl ae. Duji Xdj

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  26/62

  Pnto laedt cdj 74

  boa d bdwfto lesudf buf bn ae boa @ocordb Xtdto tdwa d pde

  laej ceji e ae ae. Sud taulefjd poj Bnjcnj da d pudl ua

  hedjiej Ojibdjc lufpe ej sudltdljd jida cejiej taulefjd

  joe ua d, daea adjiej Ldwbto bujisef tob bud daea fdjuj

  sudatdljd pedl cejiej taulefjd d joea laet adjiuj d je

  ceji laojsdtjd joe jde bn ua d, Ojibdjc lufpe ej

  fudbtujifeto taulef tdlpe aedf> Fudb tujifeto coeajd

  gdji ae tdlpe aedf hea ldj pant lesdf sd daea fdjuj,

  Fdyfyn Ejquery,hea (Dpreb 4539) sujiej anji joea pea

  fdsd pant bde ua ae. Aea tauto da hedftoa ceji tau ej,Ldwbidf sudatdljd jidajd tau poj fejdf tudftudf

  taulefjd tdwa d lejida dae ae, hea ae d, Coeajd gubpe

  da; Xudatdljd jidajd cejiej taulefjd idf sujida

  lezdji jde bn ae,hea padwl leljd ceji dae ae.

  ]drty-to Sdvudj

  Idf fe laofpoua ej idf dcejiej coeajd boa tupjdlegdji da soplanp taoeajd ceji bdfpe d anea poj pdrtytdwa cejiej pnbetels tdwa lesde sof ladwfej ldbsudj ceji

  poj pdrty vde bedj poj dae ae. ]drty ladt boa ladt pnbehylegdji poua fda fdpdji ladwfej fepe dcejiej letobjd da

  d lebut dae ae. Fepe padttudfjd ceji idf le-uljd vdetudftudf boa fepe bujiiubajd tdjituj sdljd cejiej pdrty dceji hedt e ae ae.

  ]drty hea poj fepe boa lufpe leldb da d lecdwa boe gdjidae ae. Sud daea fdjej pdrty nf bnej pnbetelsm pnbehy pojlehedj tdlej lesof taoe jioe bn ae. Letoobjd pdjej d zn pdrtyej d ul ceji lufpe fdlde tadl ioob taoeajd joe ae. Sud

  gdjiej d anji pedj hedjiej hdfpdeij auj sujiej fepedcejiej d ioj laedt ua tupjd boa jiefjd dae znjiej fepe

  padttudfjd cejiej d sop cejito dae znjiej fua taoea ejsof laed pda iedaieda ceji ua ae. Letoobjd d jida ladt bn

  pdrty-to poj d bdji pdrty ej ceji sudl taoe ceji ua ae. Sudgdjiej laedbajd boa fdj bnajd anji nf hedjiej pdrty ladtboa lefdwasdl hedthedtjd ej fepeto dcejiej padttudfjd

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  27/62

  77 Pnto laedt cdj

  bedjpe d pedj taoea gdjda fepeto ej pdrty tudftudf tupjdjiefjd anji tob sofsofjd ceji ua dae ae. Sud daea fdjejd bdjipdji (Nppnsetenj) pdrty nfjd poj Cofhrdhy pnbehy

  pehejjd cejiej d lesdf boa d lub dae ae.

  EQ. ]DWBEDFOJS (Abuttdw)

  _pdce tdwa lezue-ej tu bde tdl poj, _jenj

  ]drbedfojt (]yecdujisu Abutcdw), cej fuj laoj jealesuda d, Bnwor Anuso (]yetau Abutcdw) boa _ppor Anuso(Dfyntad Abutcdw) dae ae. Aea tdwa lesde-ej ]onpbos]drbedfojt (]yetau Abuttdw) da fofgor 33= ae d, Jdtenjdb]drbedfojt (Dfyntad Abuttdw) da 773 dae ae. D jea ej dleidwf hedjiej F]s 003 pad d, d auj hedjitdj poj lufjid suji dae ae. Xtdto ]drbedfojt (]yejo Abuttdw) boaWoienj ]drbedfojt (Sdej Cotdalye Abuttdw)znji nf ae.

  Bnwor ]drbedfojt (]yetau Abuttdw)

  Bnwor ]drbedfojt tdwa lesde-ej fepe vnto tdji

  tdwa F] 88= ae d, 33= pdjej 7?% (44=) poj vnto tdji tdwatob lub bnej Co`ojho Fejsetry bdf pdjej iudj zedu ceji daeae. Sud daea fdjej ae 7?% poj idbldpto ej dfdu suji

  pdjej lesoa zedu d, fofgor da d but ceji dae ua ae.

  _ppor ]drbedfojt (Dfyntad Abuttdw)

  Jdtenjdb ]drbedfojt tdwa tdwa lesde-ej fejdftudftudf leidwfej tdjife 773 tdwa vdeadwf lanpjd daeae. Aea bdl pdjej fepe vnto tdji tdwa 401 ae d, 7?% fefdb?0 poj Co`ojho Fejestry pdjej anji soa zedu cejito dae uaae. Xtdto boa Woienj 43 pdjej tdjife 47 d lelefej d lesoa

  dae ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  28/62

  Pnto laedt cdj 78

  Woienj boa Xtdto ]drbedfojt (Abuttdw)

  Woienj boa Xtdto ]drbedfojt sujida da Fofgor n`]drbedfojt cejiej Snwjsaep (Fynjo) ladt pdj fe jealudji bue cejiej d lelep sdl dae ae. Sud daea fdjej Fynjoladt pdjej fe jea td Sud daea fdjej feladt ej vnto tdjitauf d lejoe sudl d, tudto poj; Xtdto/Woienj dceji, _ppor]drbedfojt dceji boa Bnwor ]drbedfojt dcejiej dae ae.

  Sdwfhel d lebdfcdjjd ladt poj Xtdto boa Weienj hedtda fejdf fej tdwa lejoe sdl bde ae. Iojtoajd ej;

  [djilnji Woienj sujida jdfcdji; Ldyej, Wdlaejo heagdji cdj idfgup fefdb =.4% (?==== vdb) nfjd da fejdfzue ej tddjife joe taoe ceji ua ae. Sud daea fdjej fudbtujifeto ej vnto tdji 3 joe taoe heajd dae ae.

  ]rosecojt toob cdj

  _pdce gdjiej idf sujida butdjipe poj ]rosecojt boaPeho ]rosecojt-to sudl taoeajd ceji poj idffe aeajd fdjtdl d joe suji pdjej ae ceji d, daea adjiej fepe ej vnto tdji

  pedl taoeajd lejoe bn d, ]rosecojt toob taoeajd tdvudj joetogol ej lepsdl taoe ceji ua ae. Sud gdjiej d tooblaed ceji

  feto poj Bnwor ]drbedfojt pdj boa _ppor ]drbedfojt pdjejd letob laed feto dae ua ae. ]rosecojt boa Peho ]rosecojt pojtorf ladt dceji dae ae. Sudto gdjda; _jenj Fejestor, _OH,_jenj Dttnrjoy bedj poj, Saulaoj fdji bedj poj, Woienjdjc Xtdto ]refo Fejestor boa Xdzedjset bedj poj-to poj]rosecojt ej anea d sdlto soa taoeajd joe ae.

  ]drbedfojt (Abuttdw) Sdjifeto tdvudj]drbedfojt tdjife laofpoua poj _pdce zdt taoea bna

  boa d bueto zuujpad ceji boa paedt taoeajd dae znjiej, dlesdf gdjiej laob taoeajd cejiej d vddjpeto dae ua ae. Sud

  gdjiej d joea ua hedjiej bde tdwa lehedj tdlej ioba ceji ua

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  29/62

  73 Pnto laedt cdj

  d, ]drbedfojt gupej vnto tdwa lepsdljd d joea fdsedatauheji ae taoe jde bn ceji ae.

  ]drbedfojt (Abuttdw) tdjifeto jioejd

  4. D lesdf pebjd boa taoeajd d joeto ae ceji ae.7. Fepe coeajd taupe sdlej, idfe laofpoua

  padttudfjd ceji vde tudftudf taupe sdl poj cejiae.

  8. ]drty ladt dceji gol ae bnej idf fe laofpoua

  dcejiej ladjtnajd ceji d ladtjd da lnea coj cejiae.3. Idf fe laofpoua fdjpadtjd boa jnpsdljd

  ceji fdjpad ae he-ej taupe jideasut ceji ae.?. Fepe dcejiej ottoa tdl cejiej fdlde daeajd

  tdwa d lesdf gdjiej sop taoe cejiej leiejlanbajdjoe coj ceji ae.

  0. Iojjd adwfjd da laudsdl buaol laofpouatofepe tuji pdjej d jida taoeajd ceji adfhedf cojceji ae.

  9. D fda tdwa d letauda d bdwfto tujida tdvudj

  joe daea bdf d padwl coj ceji ae.1. D fuajd gdjiej tob sojsoj ej d ioj taoe fe ae

  ceji ae.5. D tupjd poj fepe fua taoea cejiej sof laed

  taoe pda ceji d, d sop taoea fda gdjiej tob ioj taoeceji ae.

  Q. OBOHSENJ HDF]DEIJ

  D auj tdwa lesdeLetoob auj fd-ej tdjife d lesoato ej vnto tdjito djida taoeajd ceji boa d pdrty ua vnto d pedl taoeajd cejiujhdfpdeij ceji d auj lesoasd sujida joe taoe ceji ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  30/62

  Pnto laedt cdj 7?

  Sud auj sujiej pdrty laofpoua ej d tupjd boa djiefjdto ua lehedj tdlej ioj taoe lef hedt ceji ua d, ddjdboa suf zdtjd tdwa vnto tdji laed sdlej boe taoe bn ceji uaae. ]drty laofpoua ej d jiefjd ua d tupjdto ua bde tdwadae znjiej vejyb tdwa dae znjiej d sudj jnpjd ua fujlaofpoua sudltd tdlej sudji taoe ceji ua ae.

  Hdfpdeij boa fepeto

  Hdfpdeij auj sujiej d butjd ua pdrty hedt dcejiejhdfpdeij da leaob taoe ceji ua ae. Sdjife d lesoato gol ae

  bn ceji d, tdjifeto tauiojjd fujto da znji taujide ejbujibut tdlej d pdrty hedt dcejiuj tau jide laelao ceji uaae. Fepeto ej Sdjifeto tdjitau tob fdafda ceji ua ae.Sdjifeto ladt boa ladt fepe fde da tauiojjd d joeataoeajd cejiuj (cogdto) fepeto ej auj gdwbsdl taoe ae. Sud

  gdjda F] ludjibue cejito tupjd poj fepe ej d padttudfpea tdlpe ceji aedf> hea znji d ejj da vd adwaej daeznjiej, d tauiojjd fuj ladt poua dae znjiej cnt jiedtjiedtceji dae ae. D iojjdto ua ladt poua d lehedt loe boa znji tobsedji fdtojiej cnt lellel ceji dae ae. Anji tob ioj taoea

  loe boa tud gdji feto juji anji zuea tdl aot bn ceji ae. Suddaea fdjej e fuj boa idf hedt da ludji anji bue cejitojideasut tob fdafdajd ej fepeto dcejiej padttudfjd anji

  pedji taoe ceji dae ae. Pnto tdji anji znj bde tdluj dtauiojto ua hedftoa hejtoj ceji d, F] anji jida uahedjiej d ioj gdjiuj anji sop loe ua boa fdwapdeajdlejoe taoe ae, hea fepe ej padwl lel ceji dae ae.

  Hdfpdeij auj sujiej ]drty boa fepeto taoea ceji tau

  4. Gedljd pdubdfej ludfda ej vnto tdji znjitaoe bn ceji ae.

  7. Fejdf pdubdfej ludfda ej vnto tdji znjitaoe bn ceji ae.

  8. _ljd ddjd zdjiej vnto tdji znjjd joe jioe bnceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  31/62

  70 Pnto laedt cdj

  3. Sud gdj da vnto tdji jida taoeajd cejiejzdwatadwa tau tdwa vnto laedt sdl cdj ceji iojjioe bn ae.

  ?. Sud gdji d pedji sdl taoe tauto laofpoua poobceji dae ae.

  _OH ej Hdfpdeij dcejiej d gdwb ua taulauj

  _jenj Obohtnrdb Hnffessenj ej ludji bue taoe cejiej dlepsdl ua F] ej lepsdljd bde znji d pdejd laofpoua uda

  bdl taoe ceji ua ae. Aea F] cejiej lepsdljd bde poj d lesdpje pdj lepdjej letoob ceji je ladt ej d sdp cnji d lep ae golceji ae.

  Ejcopojcojt tdwa ludji bue cejito dae znjiej ]drtypdjej dae znjiej vnto tdji d jida taoeajd cejiuj; D tupjdboa d jiefjd dae znjiej F] jida boa d sop cejiej lehedjtdlej ioj ceji ae. Sud gdjda bdetdwa d adwf laedt jnp boad jude gdjiej sof ceji ae.

  4. D ludjibuejd ceji fuj (Hnjstetuojhy) sujigol da fepe ldelanpjd boa bde adwfjd joe taoe gol

  ceji.7. Sud gdjiej d sop jnp boa d sop fd je 9 ej

  dfda tdwa d lesde djude d fujto da padbjd bd fdsdceji ae.

  8. Xtdto daea loe boa Cevesenj ej d cdwbcdwbejHnffessenj zuf d anjjdto uda zdsdl ceji ae.

  3. Cesreht boa Snwjsaep zuf laojto da znji aeceji ae.

  ?. Ludjibuejd ceji fuj (Hnjstetuojhy) Sps. daae gol ceji d, d cdji da ae taoe bn ceji ae.

  Jiotjd lesdf bnto]drty zuf boa zuf laojjd fuj tudftudf d joea ua

  boa padbjd jiot lub zojzoj bn ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  32/62

  Pnto laedt cdj 79

  Aea d tujid gdjiej ]adbjd d jioj taoe cejito

  Ludjibue cejiej vdesdeto tuji pdjej padbjd d jidato golae ceji ae.

  Jiotjd bde tujida d leaob ceji tauto

  F] ludjibue ceji laofpoua ej fe ldealanpjd cejitauiojjd ceji dae znjiej, vdesdeto ej d gdwb ua jioejd

  gdjiej idftd ceji ua ae. Sudto ej;4. D sopjd ceji fuj.

  7. D gdwb ceji je.8. D lepdt auj ceji boa d zdwa auj ceji.3. D ldelanp jnp fefdb zda.?. D tauioj cejito fej boa fdtpnjitoj boa

  Dccross.0. ]adbjd d jiotjd d joe-to fej boa fdtpnjitoj

  boa dccross.

  QE. PNSO SDJI JOESO BOA

  D LAEDS [EDLetoobjd da vnto tdji d joe laofpoua ej vnto laedtceji poj tdvudj aepe poj ae. E coea tdjife ladt vnto pedljdtdwa pdj bdljd poj idffe fefdb laofpoua dcejiej dtaupe fdafda dae ae. E vnto tdji fdjpadtjd hedt poj dfdjpadtjd fda gdjiej zdt ceji dae ae. Jd joeasuj dfdjpad jd vnto tdjipoj suf tdwa zudljd boa suf znjjd ejzdtjd ej idffe ladt jd aeajd d fdjpadtjd d sused e ae ae.Pnto laed bnpe-ej e nf aetaedt ladl boa znji idfej ladtaeajd tdwa tdvudj taoebn boa padwl ladbn e ae ae.

  Pnto laedt zed4. Dcvdjho ej d laed bn laofpoua ej vnto laed cejieje laedtjd ceji fuj hedt da pde hedehedt ceji dae ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  33/62

  71 Pnto laedt cdj

  7. Pnto laed cejiej tdjife lezdji taoe bn ceji ae.8. Jd laedtjd ceji fuj da vdesdeto boa tdvudj joeto ejvnto tdji ceji anji pedl fd-ej, fej boa sdzedj tdwalezue-ej, vnto tdji joe fe ej, fejtauajd daea loe boalautpe foljd tdwa vnto tdji pedl taoeajd d joeto pedlaed gol ceji ua ae.

  3. Sud vnto tdji jd laut suji anji tuj hedjiejvnto pedljd ceji fuj da, e pedl jnp tdjife fej boa dbnin leube joe sujida laoj adf tdji ceji ae. Sud laet

  hedjiej jd vnto pedl ludfda ej d taoea bnajd cejiej evnto tdji bdecdb poj laop-ej foguji suji da laedtceji dae ae. Sud bdecdb tujida vdesdeto fejtauajd boajdji coeajd hea bna dcdji leaob bn ceji ae.

  ?. Pnto tdjito ej vnto tdji d joea boa joea bna etob taoea loe boa dae znjiej, vnto tdji laed taoe e aeznjiej, laudfu taoebn dae znjiej, vnto ped taoesdzedj sujida d nf gdjiej vnto tdji joe fe; pd, ju,

  pdsdb, ze, tdju, tdpd boa sdjiidf sudapea ladt pouaej vnto laedt cejito coeajd gdjiej d laedtjd jnpjdfuj bedj da d laedt taoeajd cejiej aua ceji ua ae.

  0. Pnto laed ceji ladt hecdf bnajd d joea boavdesdeto ej vnto d laedt taoeajd cejiej aua ceji uaae.

  Pnto laedt auj boa laedtjd ceji fuj

  4. Letobjd auj ceji poj zejisdji jde 0 pdjejjetdl jde 3 cnji leanji ceji ae. Sud daea fdjejvnto ped ceji taoea lanba ceji tau ej je tdl jde 3hedjiej leladl lad ceji ae.

  7. Jetdl jde 3 bedj hedjiej d leladl hedjiej, d pedfdj jde bn vnto pedljd fuj d tuji laejto fej

  sdzedj lebd ceji d, tudto gol ej ped taoe bde ceji uaae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  34/62

  Pnto laedt cdj 75

  8. Dcvdjho tdwa d pedto hea bna gudji vnto pedltaoeajd d joeto laofpoua ej vnto pedl taoeajd bdllef hedt ceji dae ae. Sud laet hedjiej vnto pedljdfuj da pedl lef hedt ceji dae ae.

  Pnto ped taoeto aeajdBoetuji idf tudftudf da e idf updce tdwa letudl

  hedtej jioejd nf ae. Pnto laedt taoeajd ceji fuj(Hnjstetuojhy) soajd poj d taupe fdafda dae ae. Fuj ladt

  boa fuj ladt fefdb lelef bnajd nf taoe ae. Sud daeafdjej d fuj ceji d lesoa hedjiej vdesdeto ej vnto tdji dlelef taoeajd cejiej ioobjd znji lesdf ae.

  Pnto tdji fdjpadtjd

  Idffe aeajd fdj tdl d joe luf 41 tuji sedalaofpoua d bedj boa jou he bnej vnto tdji fdjpadtjd lelefae. Boetuji jd fdjpad tudftudf boa suf boa pddeto ejlufpe aeajd ceji boe taoe bn ae. Pnto tdji ladt ej fe ladtlufpe sudlsdl taoeajd d joea gdjiej, ladltdj taoeajd znjid joe ae pda ae. Aea poj d fdjpadtjd dae ae. Sud daea fdjej

  vnto fdjpadtjd d zdji sedf bn poua fda oe boa oe d lejoujideasut e ae ae. Sud daea fdjej fe ladt zdladji sdl taoedaea bdf fefdb hedt ej taoea lef ceji dae ae.

  Pnto tdji laedtjd poj Cofnhrdhy bujitdji dae ae. Suddaea fdjej dae gdjiej vnto tdji zdt taoeajd ej fegdtjd ladtae d, e zdt taoea loe boa fegdt bnajd dae ae. Idfcdji da he boadji vnto tdji joe ladt ej ladtvoe vnto d laedt loe boa d aujlel hedjiej vnto laed sdl jdwj bn ua ae. Pnto laedt taoeajdjd joea adjiej jd laedt loe boa, feiejdbn pdwb ladt ej jdjitdjiej jd laed zedu ceji ua d, tud ej jd heatdl bnajd daea

  gdjda fe aneabn ladt gdji jd ped lad zojzoj boa idffeto

  supjd pedji sdl taoe ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  35/62

  8= Pnto laedt cdj

  Pnto ped taoea cejito

  D jude d gdjiej aeajd d joe laofpoua ludfdacoecdjjd nf bnej vnto ped taoe ceji ua ae.

  4. Letoob je ej luf 41 d pad laejto. _pdcegdjiej d idftd idffe aeajd d joe, idfcdji pdjidf sujida anji nf pdlto boa vnto pedl taoeajdcejiej lufpe tuji pdj padbjd d jidato.

  7. Pnto ped taoe ceji fe sdzedj sujida d fejleaobto.

  Pnto ped taoebn cejito;

  4. Gedljd bdf da aujget jdsofto7. Laedbajd adjiej tanji sujida d nfto8. Bujisef leheji bnto3. Letobjd jioejd ej d padb bna fepeto?. Idfcdji fe boa idfcdji fe aeajd d joeto

  Pnto tdji joeto padttudfjd

  4. Pnto sudltd tdlej ped taoe ceji7. Ludfda zdatdl boa leatdl lub bnej sudltd tdl

  d coea feto vnto pedl taoeajd8. Letob auj sefej vnto pedl taoeajd3. ]drty tudftudfto ioobjd boa tupjd laofpoua

  tob taoeajd joe ae.

  D lecnp aude tau

  4. Idbldp tdjifeto sef bna d foludji buejdceji da d nf feto ej vnto d pedl taoeajd cejiuj tudfuj fda da d tojito ae ceji ae.

  7. Pnto tdwa toob ceji hedjiej d fujfuj da dnf F] toobjd cejiej vnto tdji ladt gol joe taoe

  ceji ae. Fuj cdji ladt da d pedl laet hedjiejfujcdji ladt da vnto laed taoe jioe bn ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  36/62

  Pnto laedt cdj 84

  8. Pnto laedt auj sujiej d jude d feto sef bnavnto laedtjd fuj da nf taoe bn ceji ae.

  d. Pnto laedtjd fuj tdvudj bd to.g. Pnto laed cejito.h. Sdvudj joe pdbelto boa tud fuj da d nfvdesdeto.

  3. Pnto laed ceji ladt ej d fej d sef taoea loeboa dae znjiej laedt zed ceji d taoea loe boa daeznjiej fecdji cnji taoe bn ceji d, d tuji d feto

  gol cnji taoe ceji ua ae. Fettdw ladt ej vnto dlaedt ceji boa; d pd, d ju, d ze, d td, d tdju boa dsdjiidfto ej d laedtsdl taoeajd cejiej vdesdeto ejauaej pdjpea ceji ua ae.

  d. Letoobjd tdwa lesde Hnffessenj ej dsoa vdesdeto

  g. Sdjifeto ej d soa ua vdesde cejitoh. Letoobjd da fe ladt poua ej fecdji

  lejoea tdwfej vnto laed cejiej letadwe-ejvdesdeto ej d taoea zojzoj boa d vnto laedtceji ladltdj pda ceji ua ae.

  ?. Pnto sdzedj sujida dccross, bdefdb laedbajdboa d lehedjbn d nf adjiej vdesdeto ej ot sdl lelceji d, d fdj fda dea boa vnto laed taoe vovo cejiae. Sud gdjiej d laedt taoeajd cejiej vdesdto tdwa dlaedbajd fujto (Pnto pedl cdj ceji Jn. 47) gdjiej

  gdwbpad lel adftdji ceji ua ae.0. Pnto laedt taoeajd d joe bn ladt ej lejoea

  tdwfej laedt d sdwf< fefdb, tdjife, vdesdeto ejvnto letoobcdj jioejd Jn. 43 tdwa letudlej d lesdf

  gdjiej goabdp ceji ua ae. Sud bde da tdjife boavdesdeto dae znjiej d laedb fe dae znjiej fejtauajd

  nf adftdji ceji ae. D zojzoj ej vnto tdji joe jdpeej bde d ioba taoea loe boa lautpe foljd joe ceji ae.Sud laet hedjiej znji vnto laed taoe tudj bn ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  37/62

  87 Pnto laedt cdj

  Dcvdjho Pnteji

  Letoobjd vdesde bdfto ej d fujfuj da soajd vntolaedtjd ceji fuj da d nf bn, idfcdji dae znjiejfujcdji da dae znjiej d nf boa letoob auj fd ej, vnto pedltaoeajd (dcvdjho vnteji) joe taoe ceji ua ae. (Letoobcdjjioejd ?1 D Jn. 7 gdjiej).

  Letoobjd vdesdeto ej d jida ua dcvdjho vnto tdjito pojd sdjijd ua bdecdb tujida dae znjiej, vnto laedtjd bdecdbjuji bdfda dae znjiej fej letaua adftdji ceji ae.

  (Letoobcdj jioejd ?1 H gdjiej).Sud gdji vnto d sdj laet ua hedjiej d lefofdt pea

  Ofgdssy da bde-ep tdwa pudl ceji dae znjiej vnto tdjijoeto tooltool ej vd pudl taoe ceji ae. Sud tdwa lesde-ejletoobcdj jioejd ?1 D & G gdjiej ae ceji ae.

  Pnto laed taoeto dcejiej Ofgdssy dae znjiej lufpe ejd sof cejiej d lneato ej dae znjiej vnto d lelaedt taoeajdcejiej fuj lehedj fdafda ioob sdl ceji ua d, d auj bdpejzd sdl lef ceji ae. Pnto laed taoe laofpoua dcejiej,Laed taoe ceji ae, heajd bdecdb joe lef adftdji ceji uaae. (Letoobcdj jioejd ?9 D gdjiej).

  Dcvdjho tdwa vnto laed taoe cejito fej sdzedj dleldea lanp hedjiej (Fdleji bests `nr dcvdjho vntors) dlefofdt pea ]drbedfojt tdwa lezue-ej Letobcdj jioejd ?0D; 4, 7, 8 gdjiej sof ceji.

  4. D leznpjd vooji boa laud da letobjd tdvudjjoeto ej dcvdjho tdwa vnto laed taoe cejito fejsdzedj lehedj tdlej joe ceji ua ae. Sud vnto tdjitolaud boa voojito da tdvudj joeto pudl ceji ua d, tud

  poj letobje (Jnvofgor 1) ej tdvudj joeto tujida dptaoe ceji ua ae. Sud tdwa lesde-ej vdesde bdftofejtauajd nf adftdji ceji ae.

  7. Sud gdji feto poj d fej sdzedj iobasd ejdcvdjho ej vnto d pedl taoeajd ua boa d pedl laetjd

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  38/62

  Pnto laedt cdj 88

  ua bdecdb nf ceji d, tud tujida vdesdeto ej fejtauaceji ua ae.

  Dcvdjho vnto ped taoebnto4. Pnto tdji ped taoea ladt poua vnto pedl auj

  fd-ej laudbzej laed ej, vnto pedl je-ej d tuj lelzdwa loe ceji boa ped taoe ceji ae. Sud aea taoeabnajd tau poj bde tdwa lehedj tdlej d vnto laedttaoeajd fuj vdesdto tujida taoeasdljd joe fdsdceji ae.

  7. Pde tudftudf adji tdwa vnto pedl je-ej d nftaoea bna adjiej, vnto d pedl jnp boa vdesdeto ejlehedj tdlej toob sdl ceji ua ae. Sudto ej;

  d. ]adl jdtjd d joeto.g. Jdusudl bde tdlto.h. _pd adf laejto.c. ]dbelto bnhl-up da d nf vdt ladto.o. [dtn bufto`. Lufpe jdsof ladt poua tdvudj adjitdwa vnto laedt je ej d nf taoe bnto.

  D laedtjd ceji fuj da d nf taoe bntoSdvudj ladt poua adji dae znjiej, jdsopjd adji dae

  znjiej vde ladt poua tdwa vnto laedt je ej d laedtjd cejifuj da d nf taoea loe boa d jude d gdjiej ae ceji ae.

  4. D laedt taoeajd fuj da heda pdl ej vntolaedtjd.

  7. D laedtjd ceji fuj da vnto tdji joe ladt ejlaedt pda taoeajd.

  Dcvdjho vnto laed taoe cejito

  4. Idbldpto tdwa d nf ladwf ejjludjto.7. D pud bdf tuji sdjijdupdjito.8. D pud bdf d tuji trdejeji ldato.3. Lnelne da d nf znjiej Ejjludj sdzedj bde joe

  ej, d nfjd (Ejjsdp) dae znjiej adusdto taoeapeajd d

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  39/62

  83 Pnto laedt cdj

  nf boa laed taoe ceji ua ae.?. Pde tudftudf adji tdwa fujcdji da d nfto.0. Bnhl-up da d nf pdlto.9. [dtn bufto.1. Lufpe padbjd tdwa idfcdji d vd zej pdlto.

  QEE. PNSO LAED SAOE XD[EDJ

  PDEXDESO EJ _]DCE SDYALES_DLEJ XO]JD CEJI

  4. Idffe aeajd lehedj joe bnto, bujisef lehejibn coea tob taoeajd d joe bnto, laedbajd adjiej tanjisujida d nfto laofpoua vnto pedl taoeajd joe bnceji ua ae.

  7. Xdzedj iudjjd ceji da ioj gdjjd d joeto,ejjludj sdzedj boa fdtpnjitoj sujida fej ioba zedlepobato.

  8. Xdzedj suji bdefdb lelaedbto

  3. Xdzedj tdwa lesde-ej idf fe aeajd, ]drty-to,tdjifeto, Fepe bdf pdjej (HXN) ej d fdj boa fdjbna set tob taoeajdto tdwasof taoe ceji.

  ?. Pnto ped taoe fej sdzedj d fdj poj d sudltaoeajd ceji.

  0. Pnto laed taoe tdlpe fdw>9. Lejedb taoeajd ceji laofpoua d sul voji laet

  ua hedjiej paudjlaedtjd joe ceji ae. D zdw coua ejvnto laedt je ej gude taoeajd ceji laofpoua d aujhejfd ej puda pad laej taoe adftdji ceji ua ae.

  Pnto laed taoe ladt boa d sop cejito

  4. Letoobjd vdesdeto d cdwbcdwb da, vnto laedtjdfuj da heato da pdjpea ej aua taoe ceji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  40/62

  Pnto laedt cdj 8?

  7. Letoob bde tdlej znji d fdj boa d fdj bnaojhel taoe ceji ua ae.

  8. Pnto tdji iusefto, vnto pedl ceji ladl tdjjd,fe ladt ej ladtvoe sdjiej d tdf zdw vnto laedtjd,suf zdjiej vnto boejd boa zudljd, hea cdj tudftudfd nf boa taujoeto tujida tud tauto vd pudl taoe cejiae.

  3. Ejjludjpeato boa vojito ej vnto sdzedj d pudllef taoeajd ceji ua boa d fej ua leaob lef fdw

  lef bn heato sdzedj vd otjd boa fecdji znjiadjtadwj taoe ceji ua ae.?. Pnto laedt ceji adlsd d sd u adf laejto boa d

  hejitddl bnto coeajd gdjiej pdjpea ej auajd joe taoeceji.

  0. Pnto tdji sefjd da znji tohe cejiej d ioe danf hejtoj taoe ceji.

  Sud daea fdjej letoobjd sedjitan d sudl taoeajd cejivnto tdji laedt taoeajd d joe laofpouato tdvudj bedjfdafda daea bdf padwl aude ae.

  Pnto laedt je d idftdtzed ceji4. Pnto ped taoe sdzedj sujida jd fej d leaob boa

  aob bna taoe fdsd adftdji ceji7. Jd fej d leaob loe zojzoj boa d lesoa auj

  suji fdaej vdesdeto taoe sdl pda ceji8. Jd vnto laedtjd ceji fuj taoe ceji3. [ejisdji jd 0 pdj jetdl jde 3 suji fdj auj

  da vnto vd laed ceji?. Jd vnto laedtjd tdwa lesde-ej jd bdecdb tujida

  fejtauajd boa letobjdto sodb d letuf aedf hea taoeceji.

  0. Pnto pedljd ceji bdecdb poj laoob idwpejlolsdl bn ceji.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  41/62

  80 Pnto laedt cdj

  9. Pnto pedljd ceji bdecdb d lesedt zojzoj boavdesdeto zdsdl pda ceji.

  1. Jd tob tdjife boa d pdry bnin audf sujida jdtaulefpea botfdt nf adftdji ceji.

  5. ]drbedfojt ladt d cejiej vnto jea voe ped taoebn ceji.

  4=. Pnto tdji ladt poj F] ladt d cejiej ladtvoeae ceji d, vnto tdji tauf td joe taoe ceji heajd dae

  ae. 44. Fecdjito jdwjilde sdl taoea iojjd, sopjdboa idftdtjd ladt znji joe bn ceji.

  47. Pnto laed cejiej leiudba ceucoua bde tdlejbudjicude fdafda tdwa taudlzdwa ceji lesdf ae.

  QEEE. PNSO LAEDS CDJ

  Pnto laedt cdj ceji poj e taoelsd gdjiej anji aebn

  ceji d, sodb ladt zdjiej e coeajd fuj da tup ceji dae ae.Sud daea fdjej vnto fdjpadtjd poj d fdjpadtjd fda

  gdjiej E zdt taoeajd cejiej vnto laedt cdj poj e laedt fdpdj lepdjej tobhedj fdafda lesdf ae.

  Laedbajd d nf taoea bnajd cejiej lesej lanba d lubjdtdwa lefofdtej d jude da laedtcdj cel boa celbn d bef tdwaanji lesudlsdl ae. Sud poj;

  XODB S_]JD CEJI F_J,tobjd cejiej, vnto laed laofpoua ej d coeajd fuj da dlaedtlaedba taoea bnajd cejiej jude da d bef (sdfpbo) tdwa

  nji lesudl sdl ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  42/62

  Pnto laedt cdj 89

  Saoea fdsdl ceji

  Pnto laedt auj d tuj fd-ej d laed taoea ceji fej sdzedjda jd fej d nf boa nf bna oj fdsd ej. D nf loe boa d juded `nrf zdjiej jd laedtjd ceji fuj Hnffessenj-to tujidajiotjd joe pda ae. *Njbejo pdj d oj judfto dceji*

  attps;//haohlvntorbest.uohfydjfdr.nri

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  43/62

  81 Pnto laedt cdj

  Jd fej ioba d fdj loe boa

  Xdzedj sujida jd fej nf jdpe-ej d iobacdj d fdj loeboa d jude `nrf gdjiej jd laedtjd ceji fuj Hnffessenj-tolejida vnto jd laedtfd ej gdwbpad sdl pda ej.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  44/62

  Pnto laedt cdj 85

  Ladltdj jnp jd joea boa

  Pnto laed taoe bn ladt dae znjiej ladtvoe sdjiejtdfzdw d laed de znjiej vnto laed ladt poua tujidataufdj bnajd jd fua boa d jude `nrf zdjiej ladltdjjd bdejd laedtjd ceji fuj Hnffessenj-to tujida pudl ej.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  45/62

  3= Pnto laedt cdj

  Laedba bnajd ceji

  Pnto tdji ladt adjej iudbzdwajd boa iudb bobajd pedjiceji daea taoea lef hedt ceji dae ae. Sud daea fdjej d juded tauto tob fdsdl lesdf ae.4. Jd pedl ceji pdry Bnin boa d fej jd tob fdafda lesdfae.7. Jd pedl fe fej tudjjd hedjtdlej oj fdsd ceji.8. D fej boa Bnin d letudl aedf hea set tob bde ceji.3. Sud laet hedjiej jd pedl jnp fe lehedj tdlej jd pedl

  taoeajd ceji d fej nfjd bedj boa d dwjijd fuj da daeznjiej sodb tup ceji dae ae.

  Aea tdwa lesde-ej d jude da d lesdji ceji boa d lesdjitaoebn ceji jdfjea d bef (sdfpbo) nf gdjiej tob fdsdllesdf ceji ae. D lesdji taoe cejiej jd pedl taoea loe boa jdd fdjpad jd vnto tdji poj d fdwljd sudl ceji ae. Dlesdji taoe cejiej jd pedl taoea boa d fdjpad jd vnto tdji

  poj d fdjpadtjd fda gdjiej d zdji jd ae ae.

  D laedt cdj cel poj jdf 0 nf d, d celbn poj jdf ? nf

  ae. Sudto lehedj tdlej tdlej jd tob jddl poj gdji fdapdtdua ceji nf bn ae.

  Sud gdjiej cel tdlej e laedt taoeajd cejiej d leinba cdjipoj;

  4. Felef zdt ceji vnto laedtjd bdecdb7. F] ludjibueto fej8. ]drty Bnin3. Xodb tupjd ceji fuj dwji

  Ladtjd Jeajd Saufjd

  Pnto laedt cdj 34

  Ludjibueto fej Bnin

  boa ]drty fej

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  46/62

  Pnto laedt cdj 34

  Hnjstetuojhy 4,4?1

  ]nbbeji Xtdtenj 37,===Duiust 73, 7=4?

  Jd vnto laedtjd ceji fuj da

  fej sdzedj lesudji laej

  Pnto laedt auj fd ej,JD FEJ!

  *Nf fdw> Nf bn>*

  *D ioba cdj fdj fdw>

  Fdj bn>*

  A_J BD] EJ PD OJ!

  ynurPNSOes nurPNEHO

  D FDJ]AD JD

  PNSO

  IDF BOA FEJDF DCEJIEJ [DJIEJ

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  47/62

  37 Pnto laedt cdj

  Laedtcdj fdj jdf 0

  4. Laedtcdj fdj; *D dwjijd bdezdji bedj tuji bdf jid*

  ]u Adji XdeJdatdji ]drty

  ]u Jidb JidfCdwjpdwb ]drty

  ]e Joe JnXooltauul ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da

  gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  48/62

  Pnto laedt cdj 38

  7. Laedtcdj fdj; *D dwjijd bdezdji bedj jude bdf jid*

  ]e Joe JnXooltauul ]drty

  ]u Jidb JidfCdwjpdwb ]drty

  ]u Adji XdeJdatdji ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da

  gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  49/62

  33 Pnto laedt cdj

  8. Laedtcdj fdj; *F] fej tuji bedj da*

  ]u Jidb JidfCdwjpdwb ]drty

  ]e Joe JnXooltauul ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj

  da gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  50/62

  Pnto laedt cdj 3?

  3. Laedtcdj fdj; *Bnin tuji bedj da*

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwb ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da

  gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]u Adji Xde

  Jdatdji ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  51/62

  30 Pnto laedt cdj

  ?. Laedtcdj fdj; *D dwji ladt tdwa d tup lanp adjiejd coeajd bdf da tdf zdw*

  ]e Joe JnXooltauul ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj

  da gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]u Adji Xde

  Jdatdji ]drty

  ]u Jidb JidfCdwjpdwb ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  52/62

  Pnto laedt cdj 39

  0. Laedtcdj fdj; *D pudbdf d tuj adji d coeajd fujaudf lad vovo*

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwdb ]drty

  ]u Adji Xde

  Jdatdji ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej sejiida

  pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da gnebpoj

  tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  53/62

  31 Pnto laedt cdj

  Laedtcdj fdj bn jdf ?

  4. Laedtcdj fdj bn; *Fej boa Bnin da tuf ladwf*

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej sejiida

  pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da gnebpoj

  tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwb ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  54/62

  Pnto laedt cdj 35

  7. Laedtcdj fdj bn; *Bnin jea tujida tuf*

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da

  gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwb ]drty

  ]u Adji Xde

  Jdatdji ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  55/62

  ?= Pnto laedt cdj

  8. Laedtcdj fdj bn; *Audji jea d lelef bedjej ldwf*

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da

  gnebpoj tdwa ( )lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwb ]drty

  ]u Adji XdeJdatdji ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  56/62

  Pnto laedt cdj ?4

  3. Laedtcdj fdj bn; *D sel bdf tdwa audji jea ldwfej

  d lelef bedjej tuf*

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwb ]drty

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej

  sejiida pdrty fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da

  gnebpoj tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

  ]u Adji Xde

  Jdatdji ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  57/62

  Pnto laedt cdj ?7

  ?. Laedtcdj fdj bn; *D pud bdfda tuf*

  Xejiida pedjjd Xtdto sujida nf Fynjo F]-to ej sejiida pdrty

  fej tdwa ludji bue ceji he pnji.

  4. Jd pedl jnp tdjife fej sdj bedj da sodb tuf ej.

  7. Dcdvdjho vnto d pedto ej tdjife fej sdj bedj da gnebpoj

  tdwa ( ) lue zedu ceji.

  8. Ladt gol vnto ped taoe ceji.

  ]e Joe Jn

  Xooltauul ]drty

  ]u Jidb Jidf

  Cdwjpdwb ]drty

  ]u Adji Xde

  Jdatdji ]drty

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  58/62

  _JENJ OBOHSENJ HNFFEXENJ

  SDYA

  LEF_ALAN]JD

  BOA

  HEDFSOAJD

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  59/62

  Bdefde 4 _OH tdwa

  7=4= letoob bde-ej pdrty ludjibue letdf aot bn

  ae. Sud daea fdjej _XC] ej ]drbedfojt d paudj zn

  sudl zedu ae. Sud laet hedjiej ]drty tudftudf

  anji pedji laed d, tu tuji letoobjd ceji da ]drty

  anji tdf fdafdajd tdwa lezue-ej 7=47 pdj

  lepdjej letoob lel dcejiej vdesde bdfto bujiaea

  fdwajd bedjpe joe ua ae.

  7=4= luf letoobjd cdj lezdji lel boa pdtduajdnf daeajd tdwa lezue-ej letoob cdj ceji vdesde

  bdfto ej bef jideasut fdafda ua d, ]W zdt cejiej

  vdesde bdfto ej vde bedj ladtej anji joe ua ae.

  Sud tdwa lesde-ej ]drbedfojt da letoobjd

  jioejd zdt cejiej laojsdtjd anji nf hedjiej

  vdesdeto ej vnto laedt cdj ceji anji laoob ua d,

  tud anji laoob ua hedjiej cntjd tdfpe anji pedji

  laed ae.

  Sud tau adjiej _OH ej Heveb Xnheoteos, ]drty boa

  Foced-to tdwa lefualanpjd joe coj ua ae. Aea

  gdjiej lefua lanpjd da, je tauf td auj goe ej

  ]drl Wnydb Antob Udjinj da joe coj ua ae.

  Je ladt je; _OH boa Heveb Xnheoty-to

  Je jea je ; _OH boa ]drty-to

  Je tauf je ; _OH boa Foced-to

  Hea gdjiej joea pea coj ae. Aea lepdwbjd

  taufto suji pdjej Heveb Xnheoty & Foced M[nfehea fej tdwa taufvoe d leaob taoe e ae ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  60/62

  Bdefde 7 _OH tdwa

  ]drty tdwa lefua lanpjd da oe suji pdjej

  [nfe Hnjiross `nr Cofnhrdhy ([HC) leaob coj ae.

  Aea e leaobjd da ld tauzdlto, cntjd lecdwj leljdto

  boa anji adwflaedt ua bdeto tuji tdwjej aea bdegu

  sujida d tauto tnf-lef-heji tdlej leioba ae.

  Aea bdegu poj fdebdf da znji letoobjd anji nf

  lel hedjiej zdt taoea sudl cejiej d leioob dae ae. Sud

  gdji lefua lanp sefej letoobjd vdesdepe Haderfdj_ Sej Dyo ej taulnji anjjd boa taulaupjd joe

  coj ae. Saulnji anjjd laet hedjiej d pde

  laofpoua ej bujiaeafdwajd cntjd tudftudf

  lejoe coj d, tud laet hedjiej fejet 4? suji d pdeto

  irnup ej anji laojej lesdf bde cejiej d

  jideasutjdto ua dae znjiej, ldea lanp leljd anji

  joe coj ua ae.*_OH Haderfdj _ Sej Dyo ej tau d ioj bde tdl*

  Aea lefualanpjd poj Fydjfdr Obohtnrdb

  Wosnurhos Ej`nrdfdtenj Jotwnrl (FOWEJ) boaEjtorjdtenjdb @nujcdtenj `nr Obohtnrdb Xystof

  (E@OX) ej fdldea coj ua ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  61/62

  Bdefde 8 _OH tdwa

  Fydjfdr Obohtnrdb Wosnurhos Ej`nrdfdtenj

  Jotwnrl (FOWEJ) da ]d Ldp Laoj ]du (Ldpjn)

  Cerohtnr daea fdjej le-tool tdji tudf fdafda ae.

  Sud daea fdjej aea bde da anji leadwf laed bn

  bdegu tudftudf znji anji vddj pea pda ae.

  FOWEJ da ]d Ldp Laoj ]du (Ldpjn) Cerohtnr

  daeajd tdwa lezue-ej spooha fejet 4? leped coj d,

  FOWEJ jdsopjd boa d ldbsudj zedto ua iojjd anjijoe taoe coj ae. *Ldpjn tauioj bde tdl*

  Letoobjd vde tdwa lesde znji cntjd felef ej

  sudltd tdlej lejoe taoe d, cntjd laofpoua znji _

  Sej Dyo ej bujicude tdlej cdwji aedtaedt coj ae.

  Cntjd d lecnt hedjiej;

  Pnto laed taoe sdzedj vde; Aea tdwa lesde poj Xtdto

  boa Woienj-to da Hnffessenj nf daea fdjej

  dfdu tdvudj daea gdjda, tudto jude d, d cdwbcdwb

  ej Hnffessenj lesoa sul ceucoj bde ae. Sudlaofpoua poj dfdu tdvudj d leped laej dae ae, he-

  ej cdwji ae.

 • 7/23/2019 VOTE KHIAT DAN LAMLAHNA (VOTER EDUCATION)

  62/62

  Bdefde 3 _OH tdwa

  Pnto tdji iul taoea ceji vde ; Aea tdwa lesde-ej e

  toob jnpto dcejiej lehedj tdlej legdwb d, e coea hedt

  da sodb d legdji tup cejiej leioob laej ae. Sud daea

  fdjej, vnto laedt cdj poj auj goesd tdwa legdji

  bn ceji daea fdjej, fepe ej d tob lef taoeajd cejiej

  anji aua uj, he-ej tauufjd joe coj ae.

  Loe znji auj fdj laet hedjiej ld ledji da

  anji pde paoe ej, anji anpea d, vnto tdji iul vdeld cntjd poj anji tob ioj lel ae. Sud gdjiej anji

  tob ioj bde tdlej ld lezdea ua ]antn, d jude da.

  Hea gdjiej ludfda coecdj joe bnej felef cntjd

  poj d cnjito tob fdseda anji d tob ioj hedthedt

  poj taupe lesd fdafda ae.

  Wopnrtoc

  gy

  Xed Laoj